Základní informace TRIALOG. Orlí 20, Brno tel.: 05 / fax: 05 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní informace TRIALOG. Orlí 20, 602 00 Brno tel.: 05 / 42221501 fax: 05 / 42221502"

Transkript

1 Poznámky Obsah Základní informace Občanská poradna Náhradní rodinná péče Vzdělávání Videotrénink interakcí Centrum podpory občanských aktivit Asistenční a monitorovací služba Festival 3+1 Letovice Přehled hospodaření v roce 2000 Zaměstnanci

2 Základní informace TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) je občanským sdružením, registrovaným od 4. prosince 1998 MV ČR, č. VS/1-1/38 238/98-R.. Posláním TRIALOGu je podporovat trvale udržitelný rozvoj občanské společnosti, zejména prohlubováním trojstranně prospěšné komunikace a spolupráce mezi občanským /neziskovým/ sektorem, podnikatelským sektorem a orgány státní správy a samosprávy. TRIALOG rozvíjí především tyto činnosti, které vedou k naplnění jeho poslání: Získává a dále předává informace o potřebách a možnostech vzájemné partnerské spolupráce občanských /neziskových/ organizací, podnikatelských subjektů, orgánů státní správy a samosprávy a zajišťuje jim poradenský servis formou sociálního, psychologického a firemního poradenství. Realizuje konkrétní vzdělávací programy, zaměřené na potřeby občanského /neziskového/ sektoru, potřeby rozvoje podnikatelského sektoru a na specifické aktuální problémy společnosti. Rozvíjí vlastní studijní a výzkumnou činnost v oblasti strategie rozvoje občanské společnosti a poznatky zveřejňuje vlastní publikační a vydavatelkou činností. Navazuje a rozvíjí spolupráci s obdobnými českými i zahraničními organizacemi a přispívá tak k rozvoji občanské společnosti. Statutární zástupce ředitel Trialogu PhDr. Miloslav Kotek Zaměstnanci V současné době 6 na plný pracovní úvazek, 5na částečný úvazek a 1 na náhradní vojenskou službu. Z toho 3 pracovníci byli přijati z Úřadu práce jako nezaměstnaní absolventi středních a vysokých škol. S Trialogem spolupracují různou formou externí lektoři najímaní na konkrétní akce. Postupně se tak vytváří registr stálých a příležitostných placených i dobrovolných externích spolupracovníků. Bankovní spojení Komerční banka Brno-venkov, běžná účet č /0100. Finanční zdroje Granty, Dotace, Sponzorské dary, Vlastní činnost v souladu se stanovami. Reference O aktivitách Trialogu mohou podat např.: - Nadace rozvoje občanské společnosti, Praha 1, Jelení 15, tel. 02/ vedoucí grantového odd. Radim Burkoň. - MPSV ČR, detašované pracoviště Brno, Brno, Koliště 19, tel. 05/ , vedoucí JUDr. Libuše Holasová. - Okresní úřad Zlín, Tř. T.Bati 3792, Zlín, tel. 067/ vedoucí referátu sociálních věcí ing. Alena Havlíková. - Vodárenská akciová společnost, a.s., Brno, Soběšická 156, tel. 05/ generální ředitel RNDr. Miroslav Vykydal. - FACIA České centrum pro vyjednávání a řešení konfliktů, Praha 6, Lomená 9, tel. 02/ ředitelka PhDr. Dana Rabiňáková. TRIALOG Brněnský institut rozvoje občanské společnosti Orlí 20, Brno tel.: 05 / fax: 05 / IČO DIČ http: Ředitel PhDr. Miloslav Kotek Občanská poradna PhDr. Eva Rotreklová Šárka Tomková, DiS. Náhradní rodinná péče PhDr. Eva Rotreklová MUDr. Jana Lásková Podpora občanských aktivit Mgr. Eva Slavíková Mgr. Martin Nawrath Grantové projekty Markéta Řičářová (AMoS) Vzdělávání Mgr. Kateřina Štegmannová Videotrénink interakcí Mgr. Veronika Kotková Ekonomka Ing. Kateřina Nováková Náhradní vojenská služba Ing. Vladimír Kotala Asistentka Michaela Harantová

3 Přehled hospodaření organizace v roce 2000 Občanská poradna Náklady: Výnosy: Materiálové náklady Nakupované služby Osobní náklady z toho: mzdové náklady dohody civilní služba sociální a zdravotní pojištění Daně a poplatky Odpisy Finanční náklady Ostatní provozní náklady Náklady celkem Tržby za služby Granty: Nadace rozvoje občanské společnosti Nadace Open Society Fund Praha Nadace VIA Dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí Magistrát města Brna Městská část Brno-Židenice Dotace úřad práce Dary: Právnické osoby Fyzické osoby Úroky Ostatní výnosy 420 Výnosy celkem Struktura výnosů Struktura výdajů Poslání Občanské poradny poskytují rady, informace a pomoc všem, kteří se na ně obrátí. Jsou nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provázejí občany při jejich obtížích. Cílem poradny je zajišťovat, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit účinně své potřeby; na základě analýzy problémů občanů upozorňovat příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů, a tím přispívat k rozvoji a zlepšení služeb a fungování úřadů na místní a celostátní úrovni. Bezplatnost, nezávislost, diskrétnost, nestrannost jsou hlavní zásady, podle kterých občanská poradna poskytuje své služby. Občanská poradna Trialog je členem Asociace občanských poraden. Občanské poradny jsou propojené a tvoří síť. Tato síť občanských poraden je zastřešena koordinačním centrem, které dohlíží na plnění cílů a zásad, slouží jako zdroj informací. Občanská poradna poskytuje své služby v souladu s Chartou občanských poraden a Minimálními standarty přijatými Asociací občanských poraden. Zájem občanů Občanská poradna Trialog poskytuje své služby občanům od března 1999 a zaznamenává stále stoupající zájem klientů o tuto službu sociální pomoci. Zatímco od zahájení provozu do konce roku 1999 vyhledalo poradnu 414 klientů, v roce 2000 jich bylo 889, bylo poskytnuto 984 konzultací a zodpovězeno 1306 dotazů. V 1.čtvrtletí roku 2001 nás navštívilo 362 klientů, poskytly jsme 422 konzultací a zodpověděly 526 dotazů. Občanská poradna působí v celém regionu, slouží nejen občanům města, ale také ostatním obyvatelům obcí, kde občanská poradna nebo podobná služba zatím není. Řada klientů ze vzdálenějších míst republiky využívá poradenských služeb prostřednictvím telefonu, písemného kontaktu jak klasickou tak i elektronickou poštou. Řešené problémy Klienti se na poradnu obracejí s problémy a dotazy zahrnujícími širokou škálu oblastí, poradna pracuje s informačním systémem garantovaným Asociací občanských poraden. Nejčastěji řešenými problémy jsou otázky spojené s bydlením, rodinné a mezilidské vztahy, nezaměstnanost a s tím související obtíže, pracovně právní problémy, dávky a služby sociální péče a státní sociální podpory, majetkové vztahy správní řízení a občanské soudní řízení. Osobní náklady 50% Materiálové náklady 6% Odpisy, ostatní 3% Nakupované služby 41% Dary 27% Dotace 14% Ostatní výnosy 0% Granty 31% Tržby za služby 28% Ohlasy Z vyjádření klientů je patrné, že vyhledávají služby občanského poradenství především proto, že jim nabízí nejen informace, ale komplexní pomoc, včetně provázení často velmi složitou životní situací. Mnoho klientů se proto na poradnu obrací opakovaně, noví klienti často uvádějí, že jim OP doporučili jejich známí na základě vlastní zkušenosti. Oceňována je také možnost anonymní návštěvy, nestrannost a respektování rozhodnutí klienta. Poradna je otevřena všem občanům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, poskytuje jim potřebné informace, v případě zájmu bude jejich průvodcem při řešení problému, nabízí pomoc při jednání s úřady a zprostředkuje kontakt s dalšími odborníky. Kontakt: PhDr.Eva Rotreklová, Šárka Tomková,DiS., tel ,

4 Náhradní rodinná péče Přípravy budoucích pěstounů a osvojitelů Tým odborných pracovníků TRIALOGu s dlouholetými zkušenostmi z oblasti náhradní rodinné péče zpracoval vlastní koncepci a metodiku příprav budoucích pěstounů a osvojitelů.po získání pověření MPSV zajišťuje přípravy pro okresní úřady v rámci regionu, kterých se v průběhu roku zúčastnilo 127 budoucích adoptivních rodičů a pěstounů. Cílem přípravy je: 1. Poskytnout potřebné minimum teoretických znalostí o specifických problémech náhradní rodinné péče. 2. Zprostředkovat reálnou představu o situaci dětí žijících mimo vlastní rodinu. 3. Náhled na vlastní předpoklady pěstounů a osvojitelů pro přijetí dítěte. Forma přípravy Příprava obsahuje kombinaci jednodenních seminářů a víkendových setkání. Jednodenní setkání jsou především vzdělávacího a informativního charakteru. Víkendová setkání poskytují příležitost pro zážitkově orientované programy zaměřené na silné i rizikové stránky účastníků a možnosti změn. Přípravu je možné provádět ve dvou variantách - úplné ( 75 hodin) a zkrácené (48 hodin). Tématické okruhy programů přípravy : - Rodina a náhradní rodinná péče - rodina, její funkce a význam pro dítě, cíle NRP, jednotlivé formy NRP. - Sociálně právní problematika NRP. - Vývojová psychologie - potřeby dítěte v jednotlivých vývojových obdobích a specifika potřeb dítěte žijících mimo rodinu. - Rodičovství - biologické, sociálně psychologické. - Zdravotní hlediska NRP, základní informace o dědičnosti. - Součástí víkendových programů je setkání se zkušenými pěstouny nebo osvojiteli, kteří v diskusi sdělují své osobní zkušenosti s přijatými dětmi. Jako součást projektu (dotovaného MPSV) Poradenské a sociální služby v náhradní rodinné péči jsme uspořádali v roce 2000 speciální přípravu pro budoucí pěstouny rodiče s vlastními dětmi. Získané poznatky a zkušenosti, které potvrdily specifičnost této skupiny byly zpracovány a využity při dopracování koncepce a metodiky příprav. Ty se týkají především rozšíření tématu adaptace dítěte v pěstounské rodině, následků citové deprivace a práv a povinností pěstounů s důrazem na možné zásahy biologických rodičů do výchovy dítěte. V roce 2001 navazujeme na práci projektem Možnosti spolupráce orgánů sociálně právní ochrany dětí a nestátních neziskových organizací v náhradní rodinné péči, jehož součástí bude celostátní seminář na téma Příprava budoucích pěstounů a osvojitelů, který se uskuteční v květnu v Brně. Ve spolupráci s příslušnými orgány sociálně právní ochrany chceme provést podrobnou analýzu současného stavu a ověřit koncepci možných forem spolupráce při zajišťování komplexních služeb v náhradní rodinné péči. Kontakt: PhDr.Eva Rotreklová, PhDr. Miloslav Kotek, Festival Letovice ( ) Spolupořádají: Trialog a Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí Sídlo nadace: Masarykovo nám. 19, Letovice ; kontakt: tel.: 0501/ Josef Novotný Ve spolupráci s městem Letovice a pod záštitou hejtmana Brněnského kraje Ing. Stanislava Juránka Myšlenka festivalu: Cílem Festivalu 3+1 je setkání všech sektorů občanské společnosti. Jedinečnost tohoto festivalu spočívá v propojení kultury s prvky komunitního života. Prostřednictvím kulturně - společenské akce se má vytvořit prostor pro setkání občanů, zástupců místní samosprávy, podnikatelů a nestátních neziskových organizací, představení jejich aktivit, navázání nových kontaktů a zahájení, popř. prohloubení vzájemné spolupráce. Cílem je také oslovit širokou veřejnost, jako zásobárnu sympatizantů, potenciálních spolupracovníků i sponzorů. Jednoduše ukázat, že vzájemná spolupráce je možná a podpořit a motivovat k ní všechny zúčastněné. Realizovaná myšlenka Festivalu 3+1 započala a rozvinula vzájemnou spolupráci, která letos pokračuje ve větším rozsahu, a to tak, že se zapojují další organizace a jednotlivci do veřejného života v regionu. Také na přípravě druhého ročníku Festivalu 3+1 se podílí větší počet subjektů místní komunity s intenzivnějším nasazením a s uvědoměním si vlastní zodpovědnosti za dění v regionu. Program: pátek vernisáž výstavy k 65. výročí povýšení Letovic na město - divadelní představení - JAMU - country večer sobota hlavní festivalový den - workshop pro NNO - doprovodný program (zvl. pro rodiny s dětmi) - divadelní představení, jízda na koních, prodej výrobků z chráněných dílen, psí spřežení, nohejbalový turnaj, petangue, historický šerm a další atrakce - prezentace NNO stánky, panely - schůzka - NNO + sponzoři + zástupci obcí - hudební program (účast zatím potvrdili kapely: Švihadlo, Bílá Nemoc, Jiří Schmitzer, Rezavá klec, Hoochie coochie band, Lehká noha, Chesed) - vodní show neděle výroční trh na hlavním náměstí Letovic - vystoupení dechové hudby (3 soubory) na hlavním náměstí Letovic - komorní koncert v děkanském chrámu sv. Prokopa 1. ročník proběhl v sobotu v areálu koupaliště v Letovicích, počet návštěvníků: 650, počet spolupracujících subjektů: nestátní neziskové organizace 13, firmy podílejících se na realizaci festivalu 13, zástupci státní správy a samosprávy 7. Výdělek ze vstupného byl věnován Nadaci města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí a byl použit na výstavbu jezů na řece Svitavě Hudební program: Zelená pára, Třetí zuby, Závodníci, Dust, Jan Burian, Rezavá klec, Jan Hrubý a Kukulín; 123 min., moderátor: Jan Kolařík (divadlo Husa na provázku Brno, rádio Krokodýl), Doprovodný program: ohňové show a historický šerm, střelba z kuše, ukázky canisterapie - psí spřežení, pohádka "O králi Moudroslavovi", petang, čajovna, prodej výrobků z chráněných dílen, prezentace firem, ochutnávkový stánek, atd. Kontakt: Šimon Kotek;

5 AMoS (Asistenční a Monitorovací Servis) AMoS je služba určená všem dárcům ze sféry podnikatelské i neziskové, které zajímá, jak je realizován projekt, který podpořili a jak je s jejich penězi nakládáno v průběhu projektu. AMoS také napomáhá podpořeným nestátním neziskovým organizacím, především nově vzniklým, lépe využívat svěřené finanční prostředky. AMoS zařizuje oslovení potencionálních dárců. Za dárce vyřídí vše: - vyhlášení grantu (soutěže) - výběr nejlepšího projektu - zajištění smluvních vztahů - medializace dárce - vyúčtování - závěrečné vyhodnocení Podle konkrétních požadavků dárců je možné AMoS kompletně ušít na míru. AMoS je schopen asistovat až 60 projektů najednou. Kdo může být dárcem - Nadace - Grantové agentury - Úřady státní správy a samosprávy - Akciové společnosti - Podnikatelé nebo fyzické osoby Asistenci a monitoring provádí vyškolený asistenční tým složený z odborníků na téma projektu, na problematiku neziskového sektoru a na účetnictví neziskových organizací. Asistenční tým dohlíží na to, aby projekt byl realizován, tak jak byl schválen dárcem při podpisu smlouvy. Asistenční tým také pomáhá při realizaci projektu, dohlíží na dodržování smluvních vztahů a zprostředkování kontaktů. Komunikace mezi asistenčními týmy, dárci a podporovanými organizacemi může probíhat buď poštou, nebo pomocí informačního systému iamos prostřednictvím internetu. Použití systému iamos je rychlejší, efektivnější a levnější. Jeho hlavní výhodou je pak možnost paralelního přístupu všech účastníků služby k aktuálním informacím. Realizované projekty - Asistence a monitoring 62 projektů pro nadaci NROS Praha v rámci programu Dživas Jekhetane- Žijeme společně, zaměřený na vzájemné porozumění české majority a romské minority - Kompletní servis pro 2 projekty Vodárenské akciové společnosti, a.s.brno Připravujeme využití AMoS pro asistenci další skupiny romských projektů pro nadaci NROS v roce AMoS je podporován programem PHARE Evropské unie prostřednictvím nadace NROS Praha a také jej podporuje Open Society Fund Praha. Kontakt: Markéta Řičářová, Vzdělávání Záměr Realizovat vzdělávací programy tak, aby přispívaly k prohloubení vzájemné spolupráce občanského, podnikatelského a státního sektoru. Vytvořit kvalitní vzdělávací programy sloužící k zisku nezbytných znalostí a dovedností potřebných v praxi. Přizpůsobit vzdělávací programy konkrétním přáním klientů. Vzdělávací programy jsou určeny Pracovníkům všech typů nestátních neziskových organizací Pracovníků státní správy a samosprávy Podnikatelským subjektům (řídícím pracovníkům i zaměstnancům) Vzdělávací programy pro nestátní neziskové organizace Marketing Asertivní jednání Komunikační dovednosti Řešení konfliktů Týmová spolupráce Zvládání stres Firemní vzdělávání Time managament Zásady efektivní komunikace Jednání se zákazníky Psychologie prodeje Managament Jak si udržet psychickou kondici Komunikační dovednosti Zvládání stresu Řešení konfliktů Týmová spolupráce Asertivní jednání Výcvik kreativity Umění relaxace Nenechte se manipulovat Základy obchodní korespondence Práce asistentky Public relations Řízení lidských zdrojů Programy na míru Kromě standardní nabídky vzdělávacích programů jsme schopni připravit a zpracovat nabídku programů, která vychází vždy ze zadání a potřeb klientů. Sestavíme návrh programu a časový harmonogram a po schválení managamentem nebo účastníky jej realizujeme. Nabízíme veškerý organizační servis, variabilitu, flexibilitu, odbornost a zkušenosti našich lektorů. Při tvorbě programů na míru, budeme vycházet z programů a témat firemního vzdělávání. Témata je možné volně kombinovat a sestavit z nich různé formy vzdělávání podle Vašich přání. Tyto programy budou realizovány v období od září 2001 do června Realizované programy Lektorský podíl na realizaci projektu TOLERANCE vlády ČR, zaměřeného na odstraňování rasových předsudků; programy 4 vícedenních seminářů na Moravě. Programy 4 dvoudenních seminářů Návrat pro Mezinárodní organizaci pro migraci IOM (Praha). Výběr a výcvik vrcholových vedoucích pracovníků pro komerční firmy, Vodárenská akciová společnost, a.s. Brno (jejich 2-letý výcvik v sociální komunikaci, týmové práci, obchodním vyjednávání), EKOINGSTAV, a.s. Brno, a další a pro neziskové organizace (např. Charita Brno). Kontakt: Mgr. Kateřina Štegmannová,

6 Videotrénink interakcí Co je videotrénink interakcí a z čeho vychází? Videotrénink interakcí (VTI) je speciální metoda, která vznikla v Holandsku na počátku 80. let. Pracuje pomocí videotechniky. Jde o krátkodobou, intenzivní formu pomoci přímo v prostředí, kde problém vzniká a má tendenci se udržovat. VTI je založen na principech dobré komunikace a na podrobné analýze interakčních prvků a vzorců. Analýza interakcí nabízí nový pohled na problémovou situaci a na možnosti a způsoby změny. Staví na silných stránkách a zaměřuje se na možnosti a zdroje všech zúčastněných. Metoda vychází z předpokladu, že spolu lidé chtějí dobře komunikovat a mají-li přístup k pozitivním způsobům vzájemného kontaktu, většinou si nevybírají negativní. Nedostatek pozitivních kontaktů vyvolává celou řadu negativních vzorců chování. Ve VTI se tedy terapeut od začátku soustřeďuje na budování pozitivních kontaktů, na posílení komunikace mezi všemi členy skupiny (rodiny, pracovního týmu apod.), ale i na rozvíjení vztahů dané skupiny ke společnosti, ve které žije. Kde může VTI pomoci Dá se využít všude tam, kde je žádoucí posilovat pozitivní prvky komunikace. Ukazuje se jako velmi efektivní v těchto oblastech: - v rodinách s dětmi (s problémy chování, se zdravotními obtížemi, s vývojovými poruchami apod.) - v adoptivních a pěstounských rodinách - ve školách při interakcích učitel žák - při zkvalitňování interakcí mezi pracovníky a klienty v různých institucích (např. v zařízeních pro seniory, pro děti se speciálními potřebami, v domovech pro matky v tísni apod.) - ve firemním poradenství pro řídící pracovníky, zaměstnance, obchodníky Způsob práce video-terapeuta Terapeut natáčí pomocí videokamery běžnou denní situaci v dané skupině. Sám pak provede rozbor nahrávky a vybírá v ní sekvence, kdy se komunikace daří. Při další návštěvě ukazuje členům skupiny zajímavé momenty a společně o nich hovoří. Zúčastnění mohou vidět, že existují i chvíle, kdy sami náročnou situaci zvládají. Na základě toho se učí, jaké prvky interakce vytvářejí úspěšný kontakt a jak lze tímto způsobem dosáhnout lepší komunikace s druhými. Nejde o to, změnit celou situaci najednou, ale pomocí malých konkrétních kroků dosáhnout cíle. Srovnáním dřívějších a pozdějších videozáznamů lze zřetelně sledovat pokrok v terapii. To umožňuje získat důvěru ve své vlastní schopnosti a možnosti. Kontakt: Mgr. Veronika Kotková (VTI trenér), Centrum podpory občanských aktivit Principy a východiska programu Vyhledávat zajímavé a netradiční náměty jak zvyšovat kvalitu života v Brně a obohacovat život občanů Brně a podporovat realizaci těchto námětů Identifikovat problémová témata a hledat vhodná řešení za účasti všech složek společnosti Podporovat otevřenou diskusi mezi občany, zástupci veřejné správy, neziskových organizací, podnikatelské sféry, vzdělávacích institucí apod. Podporovat činnost dobrovolníků Náplň činnosti Pomoc s realizací a propagací projektů občanských sdružení i neformálních skupin občanů Poskytování informací a poradenství v oblasti komunitní práce Asistence při podávání projektů k finanční podpoře Moderování veřejných diskusí a pořádání kulatých stolů Vytvoření sítě neformálních komunitních center v jednotlivých ÚMČ Podpora talentované mládeže Vedení tématicky zaměřených programových skupin Zprostředkovávání a podpora komunikace nevládních a neziskových organizací v rámci Brněnského kraje Jak s námi můžete spolupracovat Členstvím v programových skupinách Členstvím v Radě Centra podpory občanských aktivit Návrhy, náměty na řešení problémů života v Brně, které zašlete na naši adresu nebo nám předáte osobně Finanční, materiální či jinou podporou naší neziskové činnosti Partneři programu Nestátní a neziskové organizace (zejména v Brně a v Brněnském kraji) Magistrát města Brna Zastupitelstvo města Kancelář Brno-Zdravé město Úřady a zastupitelstva městských částí Brna Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Fakulta sociálních studií MU a Ekonomicko správní fakultou MU Program finančně podporují Open Society Fund Praha Nadace rozvoje občanské společnosti Nadace Via Open Society Fund Praha a Charles Stewart Mott Foundation v rámci programu CPSI (Iniciativa na podporu partnerství v komunitách) Realizované projekty projekt Talent roku koordinace kampaně 30 dnů pro občanský sektor v Brněnském kraji spolupráce na projektu Škola jako centrum komunity spolupráce na organizaci kulatých stolů Komunikační strategie měst a obcí Program Centra podpory občanských aktivit bude od července 2001 pokračovat jako samostatné občanské sdružení

7 Kontakt: Mgr. Eva Slavíková, Mgr. Martin Nawrath,

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 TRIALOG /Brněnský institut rozvoje občanské společnosti/ sídlo: Orlí 20, 602 00 Brno; kancelář: Colova 17, 616 00 Brno; IČ 605 75 450; DIČ CZ60575450; tel.: +420 542 221 501; fax: +420

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006 TRIALOG / Brněnský institut rozvoje občanské společnosti / sídlo: Orlí 20, 602 00 Brno kancelář: Colova 17, 616 00 Brno - Žabovřesky IČ 605 75 450; DIČ CZ60575450 tel.: +420 542

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

Výroční zpráva za rok 2004. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2004. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2004 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň....................................................

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2003 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň...................................... 3 3. Zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2005 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice 1 Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 ul.17. listopadu 237 /Dům služeb/ 530 02 Pardubice č.účtu: 1207027379/0800 tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 9 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 1. ČLENOVÉ SDRUŽENÍ Členové: PhDr. Petra Vrtbovská PhD. (ředitelka,

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2006 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Asociace NR ČR Vznikla v r. 2009 V současné době funguje 18

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

Výroční zpráva 2009. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2009. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2009 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2009 5. Finanční zpráva 2009 6. Záměry pro rok

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

www.jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz www.jihoceskarozvojova.cz Jihočeská rozvojová o. p. s. Jsme neziskovou organizací vytvářející projekty na podporu sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje. Působíme v oblasti podpory podnikání,

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz www.obcanskaporadna.unas.cz!!

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

NADACE A VEŘEJNÉ KNIHOVNY

NADACE A VEŘEJNÉ KNIHOVNY NADACE A VEŘEJNÉ KNIHOVNY Zuzana Ježková Exkurze do historie Není už dne, aby se ve sdělovacích prostředcích alespoň jednou neobjevila nějaká nadace. Ať již jde o pozvání některé významné politické osobnosti

Více

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji 3.12 Ústecký kraj Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů - Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V kraji je 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 30 správních

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Vážení přátelé, opět po roce se Vám dostává do rukou výroční zpráva našeho sdružení, ve které máte možnost seznámit se s činností v roce 2005. INKANO Písek se svými aktivitami snaží o všestranný rozvoj

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Občanské sdružení REMEDIUM Podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Charakteristika organizace

Charakteristika organizace Charakteristika organizace Název organizace Náhradním rodinám Právní forma obecně prospěšná společnost IČO 291 19 332 Sídlo Karlovy Vary, Plzeňská 33 Kontaktní adresa Karlovy Vary Stará Role, Vančurova

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 Možnosti poradenství v sociálním podnikání Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 P3 People, Planet, Profit, o.p.s. Poslání: Prosazování a podpora sociálního podnikání v ČR. Aktivity P3 poskytujeme

Více

Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha. Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda

Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha. Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda Historie Institutu 1968 zřízen Ministerstvem vnitra ČSR 2000 příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání občanského sdružení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizační struktura sdružení Valná hromada Rada sdružení Revizor účtu Výkonný tým

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2004 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Poprad, červen 2008 Kateřina Janošková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013 Sociální práce s lidmi a pro lidi Olomouc, 7. 2. 2013 Jak to vypadá v praxi... Je třeba mít na zřeteli, že sociální práce/sociální politika vykonávaná na úrovni samosprávy není o dávkách ale o službách

Více

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Odbor rodiny a ochrany práv dětí Proces změn aktuální informace Změna systému práce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů Vytváření sítě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR Závěrečná zpráva a prezentace výsledků připravena pro INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR červenec 2003 ICN, o.p.s. ve spolupráci s MARKET VISION s.r.o. Projekt je financován programem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE roku 2007 OBSAH NADAČNÍ FOND PRO MÍSTNÍ KOMUNITU 2 NAŠE ČINNOST 2 NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI 3 ROK 2007 4 FONDY 4 DALŠÍ AKTIVITY 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 6 KONTAKTY 7

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit.

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit. Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín Přehled hlavních aktivit Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Nadace Vodafone aneb kdo jsme? založena v roce 2006 4 grantové programy Vpoho, Vpohybu, Rok jinak a Technologie

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

Výroční zpráva 2006. o. s. Společnou cestou

Výroční zpráva 2006. o. s. Společnou cestou Výroční zpráva 2006 OBČANSKÉ PORADENSKÉ CENTRUM JIŽNÍ MĚSTO o. s. Společnou cestou Azylový dům (pro matky a rodiny s dětmi) Krizová pomoc Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Občanská poradna

Více