PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLKY V ZAHRADĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLKY V ZAHRADĚ"

Transkript

1 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLKY V ZAHRADĚ Obsah ÚVOD... 2 Kontaktní informace... 2 PROVOZNÍ INFORMACE... 3 Provozní podmínky... 3 Kritéria přijetí dítěte do Školky v zahradě... 4 Zápis dítěte do Školky... 4 Nástup dítěte ke vzdělávání... 6 Adaptační týden dítěte ve Školce... 6 Ukončení docházky... 6 FINANCE... 7 PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ, VYZVEDÁVÁNÍ, OMLOUVÁNÍ, osoby zmocněné k převzetí dítěte... 8 Předávání dítěte... 8 Vyzvedávání dítěte... 8 Osoby zmocněné k převzetí dítěte... 9 Omlouvání dítěte... 9 CHOD ŠKOLKY Pravidla Rytmus Školky Pedagogičtí pracovníci Spolupráce a komunikace s rodiči Stravování Informace o zdravotním stavu dítěte Vybavení dětí

2 ÚVOD Provozní řád je dokument, který se snaží popsat převážnou většinu procesů, ke kterým v provozu Školky může docházet. Provozní řád má funkci organizační a preventivní. Rodiče jsou seznámeni s provozním řádem a zejména s prostředím, ve kterém jejich děti pobývají. Nedílnou součástí provozního řádu jsou dokumenty: Smlouva o péči o dítě, Prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte, Aktuální ceník služeb Školky v zahradě, Prostor plus o.p.s., Školní vzdělávací program Školky v zahradě, Prostor plus o.p.s. Platnost provozního řádu je ode dne do nahrazení novým provozním řádem. Aktuální provozní řád je umístěn v zázemí Školky v zahradě a na internetových stránkách Školky Kontaktní informace Prostor plus o.p.s. Sídlo: Kutnohorská 17, Kolín 2 IČ: Školka v zahradě (dále pouze Školka ) Provozovna: parc. č. 3422, Pobřežní ulice, Kutná Hora, Telefon: Web: bankovní spojení: Česká spořitelna č.ú /0800 VS:

3 PROVOZNÍ INFORMACE Provozní podmínky Zázemím Školky v zahradě je komfortní zateplená jurta postavená na terase, s přilehlou oplocenou zahradou. Jurta a terasa jsou místa, kde děti tráví nejvíce klidové části denního režimu. Jurta poskytuje zázemí během nepříznivého počasí a celoročně slouží převážně k odpolednímu odpočinku dětí. V zimních měsících slouží i jako jídelna. Během chladných dní je vytápěna finskými kamny. Dále jsou součástí jurty dětské stoly a židle, lednice, rychlovarné konvice a přímotop. WC a hygiena Ve Školce je k dispozici separační WC, které je denně dezinfikováno a udržováno v čistotě. Děti jsou vedeny k základním hygienickým návykům a po návštěvě toalety si mají možnost vždy umýt ruce mýdlem pod tekoucí vodou a použít dezinfekční prostředek určený přímo na ruce. Pitná voda je dovážena. Dopravní dostupnost: Školka je dostupná pěšky, od centra Kutné Hory je vzdálena 5-10 minut chůze. Několik metrů od vstupu do zahrady je několik parkovacích míst. Začátek a konec školního roku Školky je shodný s běžným školním rokem. Školka zajišťuje péči i v době školních prázdnin v průběhu roku. V době velkých letních prázdnin zřizovatel provozuje péči o děti formou příměstských letních táborů, na které se tento provozní řád nevztahuje. Školka nezajišťuje péči o děti v době státních svátků a mezi Vánocemi a Silvestrem. Docházka dítěte do Školky začíná, pokud není domluveno jinak, 1. dne daného měsíce (např. 1. září). Účastí dítěte ve Školce v zahradě rodič neztrácí nárok na rodičovský příspěvek. Provoz Školky je od 8:00 do 17:00 hodin. Rodiče (zákonní zástupci či zmocněné osoby) předávají dítě pedagogovi ve Školce dle pravidel stanovených v tomto provozním řádu. Přibližně jedenkrát týdně mohou být v programu výlety, které mohou znamenat sraz na jiném místě než ve Školce. Při výletech mimo město mohou rodiče organizovat spolujízdy. Úhrady jízdného a vstupného na kulturní a ostatní akce hradí rodiče dětí, které se akcí účastní. 3

4 Kapacita skupiny Školky na den je 15 dětí. Pokud zájem rodičů převažuje kapacity Školky, vede zřizovatel čekací listinu náhradníků, kteří jsou přijímáni podle volných kapacit a kritérií přijetí viz dále v textu. Kritéria přijetí dítěte do Školky v zahradě Na přijetí dítěte do Školky není nárok. O přijetí dětí rozhodují pedagogové a vedoucí Školky na základě přihlášky, požadovaného termínu a modelu docházky, přičemž je pro přijetí rozhodující: - dosažený věk 3 roky anebo zralost dítěte pro předškolní docházku (posuzuje hlavní pedagog) - vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině - kapacita Školky a model docházky (3 denní model má přednost před 2 denním) - zájem o koncepci předškolního vzdělávání inspirované lesními mateřskými školami - sourozenci mají přednost Zápis dítěte do Školky Před zápisem doporučujeme, aby se rodiče seznámili s Provozním řádem Školky a ceníkem docházky dítěte podle jednotlivých modelů docházky. Zápis dětí do Školky probíhá na jaře každého roku dle aktuálních infomací vyvěšených na webových stránkách Školky. Průběžně také dle kapacity Školky v případě volného místa. Všechny dokumenty potřebné k zápisu dítěte do Školky jsou k nahlédnutí na našich webových stránkách Jak se přihlásit 1. Návštěva ve Školce Pokud máte zájem o přijetí dítěte do Školky, přijďte se i s dítětem k nám podívat. Po domluvě s námi můžete strávit část dne, poznáte Školku v provozu, seznámíte se s prostředím, zázemím i pedagogy. Schůzku je nutno předem sjednat s vedoucí Školky. Pokud chcete vyzkoušet, jak by dítě zvládlo pobyt samo ve Školce, je možné zakoupit zkušební půlden. 4

5 2. Přihláška Rodič vyplní a podepíše přihlášku, která je ke stažení na našich webových stránkách. Během roku lze pak podepsanou přihlášku zaslat na 3. Pozvánka k zápisu Po obdržení přihlášky Vás budeme kontaktovat a domluvíme společně termín zápisu. 4. Rozhodnutí o přijetí Do dvou týdnů po zápise obdrží rodiče informaci o přijetí dítěte, která bude vyhodnocena na základě daných kritérií, viz v textu dříve, případně o zařazení dítěte na čekací listinu. Další postup: Pokud bylo dítě přijato ke vzdělávání, rodiče 2x vytisknou, vyplní a podepíší následující dokumenty. Smlouva o péči o dítě (dále také smlouva ), Prohlášení o zdravotním stavu dítěte, jeho stravovacích a dalších omezeních Seznam osob oprávněných k vyzvednutí dítěte Rodiče tyto dokumenty odevzdají na úvodní informační schůzce pro rodiče, před nástupem dítěte. Tyto dokumenty jsou také k dispozici ke zhlédnutí na našich webových stránkách. Rodič je povinen do tří týdnů po obdržení informace o přijetí dítěte do Školky uhradit zálohovou částku 500,- Kč na bankovní účet zřizovatele, o tuto částku mu bude sníženo první školné. V případě nenastoupení do Školky tato částka propadá ve prospěch zřizovatele! 5. Platba školného První platbu školného je nutno uhradit dle vybraného modelu docházky nejpozději do 15. dne předchozího měsíce před požadovaným nástupem dítěte do Školky. Více o platbách viz dále v textu Finance. 5

6 Nástup dítěte ke vzdělávání Před nástupem dítěte proběhne úvodní informační schůzka rodičů, dítěte a pedagoga pro vzájemné seznámení a zodpovězení případných dotazů. Při kapacitních možnostech se doporučuje návštěva pedagoga přímo v rodině, která případně může proběhnout kdykoliv v průběhu docházky dítěte do Školky po domluvě rodičů a s pedagogem. Informace o doporučeném vybavení je součástí tohoto provozního řádu. Adaptační týden dítěte ve Školce První den má rodič možnost strávit s dítětem celé dopoledne. Rodič má v denním programu podpůrnou úlohu a je v roli pozorovatele, snaží se dítě podpořit. Dítě seznamujeme s běžným fungováním Školky a aktivně jej integrujeme do skupiny dětí. V dalších dnech je dítě ve Školce již bez rodičů. Rodiče případně mohou během prvních dní dostat sms zprávu o ranní adaptaci dítěte na Školku (např. již nepláče nebo není samotářské a hraje si s ostatními dětmi). Ukončení docházky Výpovědní lhůta pro ukončení docházky je jeden měsíc tak, aby bylo možné zajistit náhradníka. V případě dohody mezi rodiči a zřizovatelem je možné stanovit kratší výpovědní lhůtu. Lhůta začíná běžet ke 30. každého měsíce. V případě nedodržení termínu pro oznámení o předčasném odhlášení propadá 1 měsíční školné ve prospěch provozovatele. 6

7 FINANCE Ceny jsou uvedeny včetně obědů! Výše platby za docházku dítěte k datu 1. září 2014 jsou následující: Provoz 8:00 17:00 5 dní v týdnu (PO-PÁ): 5500,- Kč/měsíc 3 dny v týdnu (PO-ST): 3600, - Kč/ měsíc 2 dny v týdnu (ČT-PÁ): 2800,- Kč/ měsíc Sleva pro sourozence: - 10% z celkové měsíční částky za oba sourozence. Platbu je nutné uhradit do 15. dne předchozího měsíce, a to nejméně na 1 měsíc dopředu na účet zřizovatele (viz kontaktní údaje v úvodu provozního řádu). Paušální částky představují fixní platby za kalendářní měsíc. Rodiče nemají nárok na navrácení poměrné částky za den (dny), kdy dítě v daném měsíci nebylo přítomno na programu Školky (např. z důvodů nevhodného oblečení, pozdní docházky, nemoci, rodinných důvodů). V individuálních případech (např. při dlouhodobé nemoci dítěte více jak 14 dní) lze po vzájemné dohodě rodičů s vedoucím Školky stanovit výjimku. Výjimkou je absence u dvoudenního a třídenního modelu docházky, kdy je možné při včasné omluvě (do 8:00 předchozího dne) takto řádně omluvený den nahradit v rámci aktuálního kalendářního měsíce. Tuto náhradu je nutné domluvit s vedoucím Školky a je možná pouze při nenaplněné kapacitě Školky a v omezeném množství nahrazovaných dnů (2 dny u dvoudenního modelu, 3 dny u třídenního). Zřizovatel je oprávněn jednostranně stanovit novou výši platby za docházku dítěte do Školky, které je povinen nejméně dva měsíce před jejich účinností zaslat em na adresu rodiče dítěte a oznámit na svých webových stránkách. Úhrada jízdného a vstupného na kulturní akce Úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce hradí rodiče dětí, kteří se akcí účastní. Výši platby sdělí pedagog rodičům předem a rodiče finanční obnos předají pedagogovi při předání dítěte. 7

8 PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ, VYZVEDÁVÁNÍ, OMLOUVÁNÍ, osoby zmocněné k převzetí dítěte Předávání dítěte Rodiče předávají dítě od 8:00 do 8:30 (viz dále rytmus dne) Předávání probíhá v prostorách Školky, pokud nejsou rodiče předem informováni jinak (v případě společných, výletů, slavností, návštěv kulturních akcí apod.). Školka přebírá odpovědnost za dítě okamžikem podání ruky dítěte s pedagogem a stejně tak na konci dne odpovědnost Školky končí podáním ruky pedagoga a dítěte. Při ranním předávání dítěte rodič informuje pedagoga o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Jedná se především o okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu ve Školce. Rodič předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte (viz dále v textu). Dochvilnost při předávání dětí je nezbytná pro zajištění programu a provozu Školky. Pokud rodiče bez omluvy nedodrží začátek programu, dítě nebude pro daný den přijato. Účast na společném zahájení programu (tzv. ranní kruh) je velmi důležitou součástí programu. Vyzvedávání dítěte Čas určený pro vyzvedávání dětí rodiči nebo zmocněnými osobami je v :00 hod. nebo dle domluvy během dne. Rodič zkontroluje stav vybavení dítěte potřebné pro další dny programu Školky a případně doplňuje vybavení v kapsáři dítěte, jež je uložen v zázemí Školky. Dochvilnost při vyzvedávání dítěte je nutná. Rodiče jsou informováni o závažných událostech z průběhu dne ve školce (úrazy, hádky, vyjmutí klíštěte) týkajících se jejich dítěte. V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte nebo případně promočení či prochladnutí dítěte bez možnosti situaci řešit vlastními silami pedagogů Školky musí být po předchozím oznámení rodičům dítě vyzvednuto dříve. 8

9 Osoby zmocněné k převzetí dítěte Rodič nebo jeho zákonný zástupce předá pedagogům před zahájením docházky písemný seznam osob oprávněných k vyzvedávání dítěte. Tento seznam je možné aktualizovat průběžně tak, aby byla zajištěna bezpečnost dítěte. Omlouvání dítěte V případě nepředpokládané absence dítěte ve Školce, např. z důvodů onemocnění či z obdobných vážných důvodů, je třeba dítě co nejdříve omluvit, a to nejpozději do 8:30 daného dne. V případě déletrvající absence je nutno na ni a předpokládanou dobu trvání pedagogy em či telefonicky upozornit. 9

10 CHOD ŠKOLKY Pravidla Při pobytu dětí ve Školce i mimo zázemí Školy vedeme děti k pravidlům, které mají podle nás následující významy: 1. Mít zodpovědnost za sebe, rozlišovat rizika a učit se rozpoznávat své hranice. 2. Nevyrušovat ostatní při hře (nejdříve se jich zeptáme, zda se můžeme připojit). 3. Vzájemně si nic nebrat. 4. Respektovat přání druhých. 5. Konflikty řešit nenásilně: vyjadřovat své pocity, učit se říkat druhým, co nám vadí a co nechceme, aby dělali. Pravidla budeme dětem vysvětlovat průběžně a vždy v konkrétní situaci. Bezpečnostní pravidla pro děti venku i v zahradě Školky: 1. Jsme-li voláni jménem, vždy odpovíme. 2. Zůstáváme na dohled či doslech. 3. Při cestě venku nebo lesem čekáme na domluvených místech. 4. V lese nenecháváme odpadky. 5. Nelezeme na stohy dříví. 6. Větve nenosíme ve výšce očí ostatních dětí. 7. Potřebu vykonáváme na místě určeném dospělým (např. ne uprostřed cesty). 8. Bez souhlasu dospělého v lese i zahradě nic nejíme. 9. Zkoumaných hub i rostlin se nedotýkáme holou rukou, pouze klacíkem nebo rukavicí. 10. Neodcházíme z lesa s lidmi, které potkáme, ani se známými. 11. Neodcházíme ze Školky bez doprovodu nebo s cizími lidmi. 12. Nepřinášíme hračky z venku dovnitř a naopak 13. Neodnášíme živočichy z přírody domů. 14. Při jídle sedíme. 15. Nenosíme do Školky sladkosti. 16. Nelámeme živé větve, neničíme stanoviště mechů a rostlin. 17. Šermování s klacky je možné pouze tehdy, pokud obě zápasící strany souhlasí a že dodržují základní bezpečnost. 18. Při cestě lesem na jednotlivých zastaveních se vzdalujeme jen na doslech a dohled. (Zpočátku si s dětmi vytvoříme viditelné hranice např. lavička, kámen, strom. Až si je děti zvnitřní, necháme iniciativu na nich, aby si své hranice určily a hlídaly je, jak budou potřebovat.) 10

11 19. Je třeba, aby pravidla respektovali pedagogové, rodiče a děti umístěné ve Školce. Pedagog: Jde příkladem svým konáním a pomáhá dětem řešit vzájemná nedorozumění. Respektuje individualitu každé lidské bytosti a upozorňuje na překračování hranic. Nehodnotí výkony dětí, ale přijímá jejich rozdílnost a pestrost. Chválí děti adekvátně, srozumitelně a také je povzbuzuje. Rodiče svým pevným rozhodnutím podporují děti v překonání počátečního odpoutávání se a poskytují jim tak důvěru v jejich schopnosti a jejich samostatnost. V provozu Školky je přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů či jiným omamně-psychotropních látek. Do provozu Školky je zakázán vstup se zvířaty. Výjimku tvoří pouze psi služební v přímém doprovodu psovoda na vodítku a s náhubkem, nebo psi speciálně cvičení v canisterapii. Pro čekající psi rodičů je vyhrazeno místo přímo u vstupu do Školky, kde pes čeká na vodítku. Majitel psa vždy zodpovídá za svého psa a veškeré škody jím způsobené. Rytmus Školky A) Rytmus dne: 8,00-8,30 Předávání dětí, volná hra 8,30 zahájení dne ranním kruhem, přivítání se skřítkem a dětmi, povídání o tom, co se bude daný den dít, ranní prupovídka, rozcvička 9,00 Mytí rukou, svačina u ohně na zahradě, v lese, v jurtě, vše podle počasí, odchod ze zázemí 10,00-11,15 11

12 program mimo zázemí, volná hra se střídá s řízenou činností, hry, hudba, výtvarné tvoření, vše podle roční doby a počasí 11,15 Reflexní kruh, odchod do zázemí 11,45 Příprava na oběd, mytí rukou 12,00 13,00 Společný oběd, úklid, příprava na odpočinek 13,00 13,30 Četba pohádek 13,30 14,30 Odpočinek, ti co nespí a nechtějí odpočívat pracovní listy, předškolní příprava a kreslení, volná hra 14,30 odpolední svačina 15,00 16,00 odpolední aktivita ,00 volná hra, společný úklid zázemí, vyzvedávání dětí B) Rytmus roku Rytmus roku vychází přirozeně z dění a koloběhu v přírodě. V pedagogickém programu navazujeme na lidové tradice spojené s děním a koloběhem v přírodě. Též začleňujeme tematické celky vycházející z environmentální výchovy a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Každý měsíc tedy děti prožijí tematicky sestavený celek z her, písniček, říkadel, pohybových aktivit, tvoření a aktivit zaměřených na poznání. 12

13 Pedagogičtí pracovníci Se skupinou max. 15 dětí pracuje hl. pedagog a asistent pedagoga. Po domluvě s pedagogem se mohou programu účastnit další dobrovolníci (např. studenti pedagogických a environmentálních oborů) nebo rodiče. Hlavní pedagogové mají vysokoškolské vzdělání v pedagogickém či sociálním směru, zkušenosti z oblasti předškolního vzdělávání a zajímají se o problematiku lesních mateřských škol. Při práci s dětmi uplatňují zásady Respektovat a být respektován, prvky waldorfské a montessori pedagogiky a environmentální výchovy. Pedagogové mají také kurz První pomoci. Pedagogové se dále vzdělávají a pracují na svém osobním rozvoji. Stejně jako ve státních mateřských školách má Školka v zahradě vypracovaný ŠVP na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Spolupráce a komunikace s rodiči Pedagogové jsou během pobytu dětí ve Školce dostupní na mobilním telefonu Jedná se o telefon, který je k dispozici pouze rodičům, kteří mají své dítě aktuálně ve Školce. Občas se bude stávat, že hovor od rodičů okamžitě nepřijmeme, protože se věnujeme skupině dětí. Proto prosíme rodiče o strpení, a pokud je to jen trochu možné, posílejte nám SMS zprávy. Chod Školky by se neobešel bez spolupráce s rodiči. Komunitní způsob fungování Školky je nedílnou součástí jeho udržitelnosti a zároveň spolupráce a dobré vztahy s rodiči vytvářejí kladné prostředí pro výchovu dětí. Dobré vztahy mezi pedagogy a rodiči jsou vystavěny na základě společné spolupráce a možnosti společných prožitků (společné budování a zvelebování Školky, rodičovské schůzky, měsíční slavnosti atd.). Rodiče se také podílejí na přípravě aktivit pořádaných pro děti ze Školky (příprava na slavnosti, narozeniny dětí, organizace spolujízd atd.) Rodič má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu Školky, náměty a nápady rodičů jsou vítány a přispívají k obohacení výchovného programu. Rodič má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogem, a to formou krátkých konzultací v určeném čase denního rytmu anebo při jiných předem domluvených schůzkách. Každý rodič se minimálně jednou ročně takové konzultace s pedagogy a vedoucím Školky zúčastní, a to i na vyzvání pedagogů či vedoucí Školky. 13

14 Rodiče jsou pravidelně informováni o dění na našich webových stránkách, em, informacemi vyvěšenými na Školkové nástěnce a formou rodičovských schůzek. Záležitosti spadající do kompetence pedagoga řeší rodič s hlavním pedagogem. V případě, že jde o záležitost týkající se organizačního charakteru, obrací se rodič na vedoucího Školky. Rodičovská schůzka: Program setkání připravuje Školka spolu s rodiči, každý může do předem stanovené doby doplnit svá témata. Pozvánku s programem rozesílá Školka em nejpozději týden před konáním rodičovské schůzky. Rodičům je doporučováno se pravidelných setkání účastnit z důvodu zajištění oboustranné informovanosti a spokojenosti. Poslední setkání s rodiči ve školním roce je povinné i pro nové rodiče dětí nastupující od nového školního roku. Rodičovské schůzky probíhají čtvrtletně, v případě potřeby dle dohody jinak. Měsíční slavnost: Jedenkrát do měsíce se koná společná slavnost, kde děti seznamují rodiče s vlastní prací ve Školce za dané období. Vychází z přírodních cyklů, lidových tradic a svátků. Stravování Stravování se skládá ze 2 svačin a oběda. Dopolední a odpolední svačina: Svačiny zajišťují rodiče. Do batůžku je třeba sbalit dopolední svačinu a láhev s pitím, jak je dítě zvyklé. Nedoporučujeme sladkosti a cukrovinky. Jídlo ke svačině je třeba vhodně zabalit (např. do svačinové krabičky) popřípadě ho zbavit zbytečných obalů, aby se minimalizoval odpad. K odpoledním svačinám je možné připravit jídlo, které se označené uskladní v lednici. Oběd: Zdravý oběd je nám denně dovážen a skládá se z polévky a druhého jídla. Oběd je dětem podáván v zázemí Školky či venku na terase ihned po dovezení. Pitný režim: Ve Školce je vždy připravena termoska s čajem či jiným nápojem pro děti. Na dobrý pitný režim dohlíží pedagog. Děti mají také v batůžku vlastní lahvičku s pitím, kterou pedagog v případě potřeby doplní. 14

15 Informace o zdravotním stavu dítěte Rodič je povinen informovat pedagoga o důležitých okolnostech spojených se zdravotním stavem dítěte, např. jeho alergiích, užívaných lécích apod. Rodič také pedagoga informuje o závažných skutečnostech v rodině, které by mohly ovlivnit psychickou a fyzickou pohodu dítěte. Pedagog při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte, jeho stravovacích návycích a dalších omezeních. Tyto informace rodiče poskytli při zápisu dítěte do Školky. Rodiče jsou povinni neprodleně informovat Školku o změnách těchto údajů. Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů: zvýšená teplota kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů) průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů) bolest v uchu bolest v oblasti břicha bolest při močení vši v rodině se vyskytlo nějaké infekční onemocnění (salmonelosa, žloutenka atd.) Pedagog může odmítnout dítě do Školky přijmout, pokud usoudí, že není dítě zdravé (teplota, silný kašel či zánětlivá rýma apod.) Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu ve Školce (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba, rodiče budou okamžitě telefonicky informováni. Pedagogové jsou proškoleni v poskytování první pomoci. Pedagogové poskytnou v případě potřeby první pomoc dítěti. Rodič podpisem smlouvy při zápisu souhlasí s poskytnutím první pomoci jeho dítěti pedagogem. Rodiče jsou povinni informovat Školku o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem. Očkování dítěte není podmínkou při přijetí dítěte k docházce do Školky. 15

16 Vybavení dětí Pro bezpečný a příjemný pobyt dětí ve venkovním prostředí je nutné, aby děti měly dobré vybavení odpovídající aktuálnímu počasí. Vybavení podle aktuálního počasí zajišťuje rodič. Dítě má v zázemí Školky kapsář s náhradním oblečením, které podle počasí a potřeby doplňuje rodič. Součástí vybavení dětí ve Školce je: kapsář v kapsáři má dítě komplet náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, punčocháče, tepláky, triko, mikina/svetr). dětský batůžek, doporučujeme upravitelné popruhy s prsním pásem batůžek by měl obsahovat lahvičku s pitím, krabičku se svačinou, kus karimatky či jiného sedáku, pláštěnku, náhradní ponožky či punčochy, spodní prádlo a látkový kapesník, v zimě náhradní rukavice karimatka a teplý spacák pro odpolední odpočinek Obecná pravidla oblékání do Školky: Funkční vrstva: ideální jsou přírodní materiály jako merino vlna či hedvábí. Úlohou této vrstvy je odvádět vlhkost od těla. Vlna má tu vlastnost, že hřeje, i když je vlhká. Má též samočisticí schopnost. Střední vrstva: vytváří vzduchovou vrstvu mezi funkční vrstvou a tím udržuje tělesnou teplotu. V případě velmi studeného počasí je dobré vytvořit několik vrstev, které mají zateplující funkci. Vnější vrstva: má izolující vlastnosti. Měla by být nepromokavá a větru odolná, ale zároveň prodyšná. Při teplém počasí: bavlněné lehké triko či košile s dlouhým rukávem (chrání před sluncem a chladem v lese), vzdušné kalhoty (chrání před klíšťaty, odřením v lese), kšiltovka či klobouček, větrovka do batůžku a pláštěnka. Při vlhkém počasí v podzimním a zimním období: svrchní vrstvou cibulovitého oblečení jsou nepromokavé kalhoty a bunda. V batůžku náhradní rukavice, ponožky a punčochy. Obuv: Doporučujeme o číslo větší. Vzduchová vrstva takto vytvořená udržuje chodidla v teple. Dalším důvodem je rychlý růst dětské nožky. UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE: S ohledem na častý pohyb v lese se oblečení může často zašpinit, natrhnout apod. Je třeba mít toto na vědomí a oblečení tomuto faktu přizpůsobit. 16

PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO KLUBU BEZINKA

PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO KLUBU BEZINKA PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO KLUBU BEZINKA Platnost od: 1.9. 2015 Zřizovatel: Otevřený rodič o.s., Pavlovská 10, Brno, 623 00, IČ: 01173227 Kontaktní osoba: MVDr. Ivana Cviková, koordinátorka LK Bezinka, email:

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Provozní řád stacionáře LENTILKA

Provozní řád stacionáře LENTILKA Provozní řád stacionáře LENTILKA Zpracováno na základě zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ ze dne 9. 3. 2001, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny:

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1) Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy vydala ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: S12/09 Vypracoval: Jana Vaňková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Věra Maršálková, ředitelka školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Brno, Chodská 15 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum vzniku organizace: 01.07.1996 Právní forma organizace: příspěvková organizace Úplný název zřizovatele: Statutární město Brno Se sídlem Dominikánské

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy. Přijímání dětí do MŠ Děti jsou přijímány k začátku školního roku, v jiném termínu tehdy, je-li volná kapacita školy. Do MŠ jsou přijímány

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o I. Základní ustanovení Řád Mateřské školy Kometka ( dále jen MŠ ) upravuje organizaci, provoz, práva a povinnosti všech zainteresovaných (dětí,rodičů, zaměstnanců)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny. MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Láskyplný domov pro každé dítě loga esf 2 Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Sdružení SOS dětských vesniček Praha 2013 Autoři: Mgr. Jindra

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců

Více