Školka v zahradě, o. s. Prostor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školka v zahradě, o. s. Prostor"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školka v zahradě, o. s. Prostor lesní mateřská Školka Hlavním cílem školního vzdělávacího plánu Školky v zahradě je vymezit výchovně vzdělávací proces v rámci lesní mateřské Školky nesoucí název Školka v zahradě, o. s. Prostor. Školní vzdělávací program lesní mateřské Školky je podložen požadavky na předškolní vzdělávání vyplývající z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání MŠMT ČR č. j / Oblast environmentálního vzdělávání koresponduje se Státním program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice č. 1048/2000 jako součást implementace směrnice č. 90/313/EHS, o svobodě přístupu k informacím o životním prostředí, dále pak s Akčním plánem Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta s výhledem do roku 2015, současně také s Metodickým pokynem MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) č. j / Školní vzdělávací program stanoví zejména konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy, obsah a časový plán vzdělávání, podmínky přijímání dětí, průběh vzdělávání. Dále stanoví popis materiálních, personálních podmínek a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se vzdělávání uskutečňuje.

2 Obsah 1. Identifikace Filosofie Školky Podmínky vzdělávání Jak vstupuje dítě k nám do Školky? Jak dítě zvládá nástup do Školky? Přihláška do Školky Smluvní podmínky poskytování služby Organizace vzdělávání Jaká pravidla platí pro děti ve Školce i venku? Denní program ve Školce Vzdělávací program rok ve Školce v zahradě, o. s. Prostor Charakter Formy Plánování Koncept ročního vzdělávacího programu Školky Rozpracované bloky ročního vzdělávacího programu Školky Vzdělávací oblasti Evaluační systém programu Obecná evaluace SVP Autoevaluace a evaluace práce pedagoga a vzdělávacích podmínek Evaluace kompetencí dítěte... 43

3 1. Identifikace Název: Koncept: Adresa: Školka v zahradě, o. s. Prostor (dále jen Školka) samostatná lesní mateřská Školka odloučeného pracoviště Školky: Pobřežní ulice, Kutná Hora Sídlo organizace: občanské sdružení Prostor, Kutnohorská 17, Kolín 2 Kontakty: Právní forma: Statutární zástupce: občanské sdružení Mgr. Petr Steklý IČO: DIČ: CZ Počet tříd: 1 Denní kapacita Školky: Věková kategorie dětí ve Školce: 15 dětí 3 až 6 let Počet pedagogů v přímé práci: 2 Otevírací doba Školky: 7:00 až 17:00 Otevírací dny Školky: pondělí až pátek (celoročně včetně prázdnin) Pedagogický tým: Vedoucí pracovní s vyšším odborným vzděláním nebo vysokoškolským vzděláním s pedagogickým, speciálně pedagogickým, předškolním pedagogickým či sociálním zaměřením, započatým sebezkušenostním psychoterapeutickým výcvikem a minimálně dvěma lety praxe vedení týmu, zkušenost s environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou. Pedagogický pracovník s ukončeným středoškolským vzděláním předškolní vzdělávání, vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním s pedagogickým, speciálně pedagogickým, předškolním pedagogickým či sociálním zaměřením.

4 2. Filosofie Školky Hlavním smyslem Školky je realizace alternativní formy předškolního vzdělávání pro děti od 3 do 6 let. Filosofie Školky vychází z tradice a hodnot lesních mateřských školek, které se snaží podporovat vytváření takové komfortní zóny každého dítěte, která mu usnadňuje růst pro život a vede jej ke kvalitní školní připravenosti a zralosti s pomocí aktivní participace rodičů. Úkolem Školky a zejména pedagogů je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni, pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatečným množstvím mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Alternativní forma vzdělávání má dítěti usnadňovat jeho další životní a vzdělávací cestu a zajistit maximální rozvoj každého dítěte v rámci jeho individuálních rozvojových možností. Mezi hlavní cíle patří směřování Školky směrem k aktivnímu environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě, což vede k myšlení a jednání, které je v souladu s životním prostředím tak, aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí generace a budoucí generace si takové hodnoty mohli osvojit. Převážnou většinu výchovně vzdělávacích aktivit realizujeme venku v přírodě s možností bezpečného zázemí zahrady Školky a celoročně obyvatelné a vytápěné jurty. Hlavní cíle Školky v zahradě, o. s. Prostor: 1. Poskytovat dětem od 3 do 6 let alternativní formu předškolního vzdělávání. 2. Zapojit do výchovně-vzdělávacího procesu rodiče dětí a jejich blízké osoby. 3. Zaměřit se na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu dětí, jejich rodičů i veřejnosti. 4. Spolupracovat s odbornou veřejností v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. 5. Dlouhodobě vyhodnocovat přínosy realizovaných aktivit a zapracovávat tak získané poznatky, zvyšovat kvalitu služby. Jaké fungují v České republice lesní mateřské Školky:

5 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Jak vstupuje dítě k nám do Školky? Vaše dítě dospělo do věku tří let, ve kterém může začít navštěvovat Školku. Co má umět a znát Vaše dítě, než jde k nám do Školky? zná svoje jméno pozná svoje oblečení, třeba podle značky umí se obléknout a svléknout (u těch nejmenších můžeme pomoci zapnout zip či knoflík, zavázat tkaničky) umí se najíst umí si vyčistit nos zvládne dojít si na toaletu (nenosí pleny) je prima, když umí říct, co potřebuje reaguje na běžné pokyny umí chodit po schodech Počítáme s tím, že dítě se potřebné dovednosti nenaučí hned, občas se prostě něco nepovede a chvilku to trvá. Proto na dítě u nás ve Školce netlačíme a nestresujeme je, jde hlavně o to, aby se dítě pokud možno do Školky těšilo a nemělo jí hned spojenou s tím, že je nešika a že když se nenaučí zavázat tkaničky, tak ho tam nebudou chtít, nebo ho máma a táta nebudou mít rádi. 3.2 Jak dítě zvládá nástup do Školky? Mnoho z toho, co Vám chceme říci, nepochybně víte a znáte, ale protože nám dospělým je již cizí pohled na svět dětskýma očima, pokusíme se Vám nabídnout pohled dítěte na přechod z rodiny do Školky. Pro dítě je vstup do Školky novou životní situací a musí si s ní poradit po svém. Stejně jako když my dospělý jdeme do nové práce, tak i Vaše dítě má své vlastní obavy a strachy, které neumí vyslovit přesně tak jako my dospělí. I když se dítě do Školky může těšit, nejistota v něm může zůstávat. Abychom nepříjemné pocity u dítěte omezili na minimum, je třeba mu s tím pomoci. Naším společným úkolem je dát dítěti čas, protože každé dítě si zvyká na Školku různě dlouho (až 6 týdnů). Dítě musí vyřešit spoustu úkolů, aby mohlo poprvé v životě zůstat delší domu samo, bez mámy a táty, jinde než doma a přitom být spokojené a cítit se bezpečně. Proto nabízíme rodičům možnost přijít si první den s dítětem pohrát odpoledne do Školky. Rodič je jistotou a prostředníkem, jak se dítě může seznámit s prostředím třídy, novými kamarády a učiteli. Zároveň mohou rodiče lépe poznat, jak se u nás ve Školce pracuje a co dětem nabízíme. Dítě si klade otázky: Co budu dělat tady ve Školce? Proč tu vlastně jsem? S čím si budu hrát? Můžu si to půjčit?

6 Později až zůstane dítě samo ve Školce, opět nastává čas otázek: Kde je máma a táta? Proč tu nejsou se mnou? Vrátí se? Nakonec dítě získá pocit bezpečí, je sebejisté a spokojené. Ale stojí před ním další obtížný úkol, zvyknout si na myšlenku, že bude spát jinde než doma ve své posteli. Dítě podle nás potřebuje celou situaci znát, musí vědět dopředu, že taková situace nastane. Odměnou je pak pro nás všechny fakt, že se Vaše dítě těší do Školky.

7 3.3 Přihláška do Školky Jméno a příjmení dítěte: Jména příjmení rodičů: Rodné číslo dítěte: Ulice: Město a PSČ: Telefon na rodiče: na rodiče: Napište, kolikrát měsíčně předpokládáte dávat Vaše dítě do Školky: Cena šitá na míru: od 7:00 do 13:00 za 200,- Kč od 7:00 do 17:00 za 350,- Kč celý měsíc od 7:00 do 13:00 za 3000,- Kč celý měsíc od 7:00 do 17:00 za 5500,- Kč *vše je včetně oběda, odpolední svačiny a pitného režimu Zaškrtněte, ve kterých dnech chcete dávat Vaše dítě do Školky: pondělí úterý středa čtvrtek pátek Více podrobností najdete na: Těším se na Váš zájem za tým Školky v zahradě, o. s. Prostor Marian Šlesingr, DiS.

8 3.4 Smluvní podmínky poskytování služby Před vstupem do Školky rodiče dítěte potvrdí (formulář smluvní podmínky výchovně vzdělávací péče o dítě od 3 do 6 let: o znalost podmínek poskytování služby a potřebné vybavení pro dítě Předávání dětí do Školky od 7:00 do 8:00 probíhá v zázemí Školky, Školka má zodpovědnost za dítě od momentu jeho předání rodiči či pověřenou osobou (tj. podáním ruky rodiče a pedagoga Školky, při vyzvedávání dítěte platí stejné pravidlo). Čas určený pro vyzvedávání dětí je od 12:30 až 13:00 po obědě (když dítě zůstává na půl dne ve Školce) nebo potom později od 14:00 do 17:00 (když dítě zůstává ve Školce celý den). Rodič informuje vždy pedagoga o aktuálním zdravotním stavu dítěte a jeho psychickém stavu ihned po příchodu do Školky, při odchodu dítěte ze Školky totéž provádí pedagog. Dochvilnost při předávání a vyzvedávání je nezbytná pro zajištění programu a provozu Školky. o vybavení dítěte do Školky Každé dítě má v jurtě svou poličku, do které si ukládá věci, v nichž přišlo z domova. Poté se převlékne a vyrážíme na dopolední program mimo zahradu Školky. Mějme na paměti, že dítě by se mělo soustředit na práci, nikoli na to, aby se neušpinilo a nemuselo se strachovat Co tomu řekne maminka? o Ráno do Školky má dítě s sebou (doplníme fotografiemi): Při volbě oblečení je dobré preferovat pohodlí dítěte. Rodiče vnímejte naše příklady pouze jako inspiraci. Vaše dítě roste, oblečení bohužel ne. batoh nejlépe s prsním popruhem, např.: v batohu má: dopolední svačinu, termosku 0,5 l s nápojem dle počasí,

9 náhradní ponožky dle počasí, náhradní rukavice, náhradní spodní prádlo přezůvky do Školky, bundu větrovku a pláštěnku (jarní, letní a podzimní počasí) nepromokavé kalhoty a bunda na zimu a deštivé počasí např.:http://www.nepromokneme.cz/nepromokave-obleceni/products/kalhoty-s-laclemtmave-modre/, např.: do teplého počasí má nejlépe bavlněné triko s dlouhým rukávem a dlouhé vzdušné kalhotky (obojí chrání před sluncem, odřeninami, zlepší prevenci proti klíšťatům) holínky, zimní boty, sněhule, kotníkové boty např.:

10 dětský spacák a karimatku např.: c-modra-d640.html o prohlášení o zdravotním stavu dítěte Před prvním vstupem do Školky rodič podepisuje prohlášení o zdravotním stavu dítěte. Rodič je povinen informovat pedagoga při každém vstupu dítěte do Školky o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (alergie, dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů: zvýšená teplota kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě; zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů); průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů); bolest v uchu; bolest v oblasti břicha; bolest při močení; vši; v rodině se vyskytlo nějaké infekční onemocnění (salmonelóza, žloutenka atd.). Pedagog může odmítnout dítě do Školky přijmout, pokud usoudí, že dítě není zdravé (teplota, silný kašel apod.). Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu ve Školce (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba, rodiče budou okamžitě telefonicky informováni. Pedagogové jsou proškoleni v poskytování první pomoci.

11 V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno a ranka ošetřena pedagogem (pedagog je proškolen). V případě, že si rodiče výslovně nepřejí, aby pedagog odstranil klíště z jejich dítěte a zlikvidoval jej, uvedou tuto skutečnost do prohlášení o zdravotním stavu dítěte. Klíště je možné nechat testovat viz. Rodiče jsou povinni informovat pedagogy o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem a o dalších typech alergií. o prohlášení o stavu očkování dítěte Před vstupem dítěte chceme po rodičích, aby sami prohlásili, jaký je stav očkování jejich dítěte a jaký je zdravotní stav dítěte. Rodiče tak sami potvrdí, zda se dítě podrobilo či nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním, že je proti nákaze buď imunní, nebo se např. nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. o platební podmínky a storno podmínky Rodič si nakupuje pro dítě dopředu počet dní, ve kterých chce dát dítě do Školky. Přednost mají děti rodičů, kteří mají zakoupený větší počet dní ve Školce. Pokud chcete dát dítě do Školky např. jen dva dny v týdnu, musíte dítě zapsat nejpozději předcházející pátek do 8:00. Platbu služby upřednostňujeme hotově na místě. Pokud rodič odhlásí dítě nejméně 24 hodin před nástupem do Školky (tj. do 8:00 předcházejícího dne nástupu dítěte do Školky). Storno poplatek činí: 0% z částky za den. Tzn.: To, co zaplatíte, Vám vrátíme. o podmínky poskytování služby lze měnit pouze písemnými dodatky (např. ukončení služby) o činnosti Školky jsou zařazeny v pojištění odpovědnosti z činnosti o. s. Prostor

12 4. Organizace vzdělávání 4.1 Jaká pravidla platí pro děti ve Školce i venku? Co nás pravidla naučí? 1. Mít zodpovědnost za sebe, rozlišovat rizika a učit se rozpoznávat své hranice. 2. Nevyrušovat ostatní při hře (nejdříve se jich zeptáme, zda se můžeme připojit). 3. Vzájemně si nic nebrat. 4. Respektovat přání druhých. 5. Konflikty řešit nenásilně: vyjadřovat své pocity, učit se říkat druhým, co nám vadí a co nechceme, aby dělali. Pravidla budeme dětem vysvětlovat průběžně a vždy v konkrétní situaci. Bezpečnostní pravidla venku i v zahradě Školky: 1. Jsme-li voláni jménem, vždy odpovíme. 2. Zůstáváme na dohled či doslech. 3. Při cestě venku nebo lesem čekáme na domluvených místech. 4. V lese nenecháváme odpadky. 5. Nelezeme na stohy dříví. 6. Větve nenosíme ve výšce očí ostatních dětí. 7. Potřebu vykonáváme na místě určeném dospělým (např. ne uprostřed cesty). 8. Bez souhlasu dospělého v lese i zahradě nic nejíme. 9. Zkoumaných hub i rostlin se nedotýkáme holou rukou, pouze klacíkem nebo rukavicí. 10. Neodcházíme z lesa s lidmi, které potkáme, ani se známými. 11. Neodcházíme ze Školky bez doprovodu nebo s cizími lidmi. 12. Nepřinášíme hračky z venku dovnitř a naopak 13. Neodnášíme živočichy z přírody domů. 14. Při jídle sedíme. 15. Nenosíme do Školky sladkosti. 16. Nelámeme živé větve, neničíme stanoviště mechů a rostlin. 17. Šermování s klacky je možné pouze tehdy, pokud obě zápasící strany souhlasí a že dodržují základní bezpečnost. 18. Pokud hoří oheň venku i v kamnech, je v jurtě/zázemí vždy přítomný dospělý. 19. Při cestě lesem na jednotlivých zastaveních se vzdalujeme jen na doslech a dohled. (Zpočátku si s dětmi vytvoříme viditelné hranice např. lavička, kámen, strom. Až si je děti zvnitřní, necháme iniciativu na nich, aby si své hranice určily a hlídaly je, jak budou potřebovat.) 20. Je třeba, aby pravidla respektovali pedagogové, rodiče a děti umístěné ve Školce. Pedagog: Jde příkladem svým konáním a pomáhá dětem řešit vzájemná nedorozumění. Respektuje individualitu každé lidské bytosti a upozorňuje na překračování hranic. Nehodnotí výkony dětí, ale přijímá jejich rozdílnost a pestrost. Chválí děti adekvátně, srozumitelně a také je povzbuzuje.

13 Rodiče svým pevným rozhodnutím podporují děti v překonání počátečního odpoutávání se a poskytují jim tak důvěru v jejich schopnosti a jejich samostatnost.

14 4.2 Denní program ve Školce 7:00-8:30 8:30-11:30 12:00-13:00 příchod dětí, zjištění aktuální stavu každého dítěte, zahájení dne společným kruhem, téma dne", příprava na odchod ze školky zajištění kvalitního oblečení dětí dle počasí, jeden pedagog komunikuje s rodiči, druhý se věnuje dětem, cesta mimo Školku tematicky zaměřený program v blocích, jeden blok má vždy max. 20 minut převažuje volná hra v rámci domluvených pravidel, konkrétní činnosti se vztahují k dennímu tématu, v 10:00 svačina návštěva venku, cesta do města, poznávání Kutné Hory, historie a pověstí, cesta do lesa s hajným, polesným, cesta na návštěvu k hasičům, atd. cesta zpět do Školky osobní hygiena, oběd, příprava na odpolední spánek, čtení před spaním, odchod dětí po obědě Program probíhá v zázemí Školky Program probíhá mimo zázemí Školky (tj. v přírodě, v lese, v lukách, v parku, v historickém centru města) 13:00-14:00 odpočinek / volná hra v zahradě / individuální práce s dětmi 14:00-15:00 15:00-16:00 odpolední kroužky, výtvarné a rukodělné dílničky, logopedické hry, angličtina, individuální program pro podskupiny Školky dle věkových zvláštností návštěva zvenčí do Školky, volná hra v zahradě, uzavírání dne, loučení, sdílení zážitků, Program probíhá v zázemí Školky odcházení dětí domů, reflexe směrem k rodičům, co se 16:00-17:00 povedlo/nepovedlo, důležitá sdělení - vždy jeden pedagog Během celého dne jsou přítomni pro skupinu 15 dětí vždy dva pedagogové. Pokud je přítomno pouze 7 dětí, je přítomen jeden pedagog.

15 5. Vzdělávací program rok ve Školce v zahradě, o. s. Prostor 5.1 Charakter Zpracovaný materiál odpovídá základním požadavkům pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Je sestaven tak, aby respektoval rámcové vzdělávací cíle předškolního vzdělávání: rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení (poznatky), osvojení si základů hodnot, na kterých je založena naše společnost (hodnoty), získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí (postoje). Vzdělávací program je strukturován obecně dle čtyř ročních období (bloků), které tvoří hlavní témata doplněná popisy klíčových kompetencí dítěte, dále program specifikuje dílčí vzdělávací cíle a očekávané výstupy. Roční období charakterizují jednotlivé přírodní živly, biotopy a hlavně výchovně-vzdělávací témata. Při všech rozpracování respektujeme požadavky na: rozvoj osobnosti dítěte: v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi, vytvářet dostatek podnětů k učení a zažívání stenických pocitů z něho, posilovat sebevědomí dítěte a jeho důvěru ve vlastní schopnosti, vytvářet klima pro vzájemné vztahy mezi dětmi, stimulovat vývoj řeči a působit preventivně, připravit dítě pro život, motivovat dítě k samostatnosti a vlastní aktivitě, pomáhat pokud je to třeba, vytvářet prostředí pohody a bezpečí, uplatnění podílu rodičů na vzdělávání ve Školce: dlouhodobě usilovat o partnerský a rovný vztah s rodiči dítěte, umožnit přístup rodičů k dítěti ve Školce a možnost podílet se na činnosti s dětmi, přinášet rodičům možnost účastnit se tvorby programu Školky a zejména na jeho hodnocení, vést s rodiči stálý dialog o jejich dětech, uskutečňovat hodnocení a využívat zjištěných informací pro další pedagogickou činnost o tom: jak se dítě projevovalo a cítilo, úroveň komunikačních dovedností, co se naučilo, úroveň rozvoje dětské kresby a výrobků.

16 5.2 Formy Vzdělávání bude realizováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne ve Školce vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zaměřená činnost, ve které pedagog s dítětem bude naplňovat konkrétní vzdělávací cíle formou záměrné i spontánní edukace. Což pedagog zakládá na aktivní účasti dítěte, která je založená na smyslovém vnímání, prožitkovém, interaktivním učení a učením v druhém plánu zpravidla ve skupinách dětí nebo individuálně. Celkově se pedagog omezuje na předávání hotových poznatků a slovních poučení. Dítě se bude rozvíjet na základě vlastní aktivity (vůle) a zájmu. Většina činností dítěte bude obsahovat zejména prvky hry a tvořivosti. Vzdělávání budou pedagogové realizovat cílevědomě, promyšleně a plánovitě. Budeme se snažit nabízet zájmové aktivity formou odpoledních dílniček (které zatím chystáme). 5.3 Plánování Při plánování se pedagogové drží rámcových vzdělávacích cílů pro předškolní vzdělávání: a) co se dítě naučí, b) s jakými hodnotami se setká, c) jaký prostor pro sebeuplatnění poskytne. Jednotlivá hlavní témata směřují pedagogové vždy k očekávaným kompetencím, resp. očekávaným výstupům, i když už se zaměří pedagog na jakýkoli z cílů, naplňuje pedagog různou měrou i ty ostatní. Vzdělávací cíle jsou vždy propojeny: a) s podmínkami vlastní situace, b) s činnostmi, c) s kompetencemi, d) s riziky, kterým je třeba se vyhnout. Očekávané kompetence jsou vymezeny oblastmi: 1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická). 2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) 3. Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) 4. Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní) 5. Dítě a svět (oblast environmentální) Pro každou z oblastí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty je uveden výčet kompetencí a stanoveno několik rámcových cílů, které společně vytvářejí komplex (soubor) žádoucích znalostí, dovedností, schopností, postojů, a kterých by mělo být prostřednictvím EVVO dosahováno.

17 V oblasti Dítě a svět rozvíjíme kompetence pro environmentálně odpovědné jednání v následujících oblastech: a) Vztah k přírodě potřeba kontaktu s přírodou schopnost přímého kontaktu s přírodním prostředím citlivost k přírodě reflexe různých pohledů na přírodu, postojů k ní a ujasňování si vlastních hodnot a postojů b) Vztah k místu znalost místní krajiny, jejích jedinečností a schopnost interpretovat je v souvislostech vědomí sounáležitosti s místem a regionem a pocit zodpovědnosti za něj c) Ekologické děje a zákonitosti zájem o pochopení ekologických dějů a jejich zkoumání schopnosti a dovednosti pro zkoumání přírody a životního prostředí porozumění základním ekologickým dějům a zákonitostem porozumění významu ekologických dějů a zákonitostí pro život člověka propojování znalostí ekologických dějů a zákonitostí s každodenním životem d) Environmentální problémy a konflikty schopnost analýzy environmentálních problémů a konfliktů schopnost formulovat vlastní názor na problém, posuzovat variantní řešení a navrhovat řešení vlastní schopnost spolupráce a komunikace při řešení environmentálních konfliktů e) Připravenost jednat ve prospěch ŽP znalost základních principů ochrany životního prostředí znalosti a dovednosti potřebné pro šetrné zacházení s přírodou a přírodními zdroji znalosti a dovednosti pro spotřebitelské chování znalosti a dovednosti pro aktivní ovlivňování svého okolí přesvědčení o vlastním vlivu na předcházení a řešení problémů životního prostředí

18 5.4 Koncept ročního vzdělávacího programu Školky Léto Červen: Letnice - slavnost Červenec: Kutnohorské stříbření - slavnost Srpen: Odcházení léta - slavnost VZDĚLÁVACÍ OBLASTI EVVO: 1. Živel: voda 2. Biotop: vodní toky a nádrže prameniště, rašeliniště 3. Projekt: obnovitelné zdroje energie (vodní elektrárna) 4. Dny: světová den životního prostředí mezinárodní den oceánů den otců evropská noc pro netopýry Charakteristika období: U nejmladší věkové skupiny dětí se zpočátku cíleně zaměřujeme na adaptaci a vytváření pocitu bezpečí i relativní citové samostatnosti, posílení hygienických a pracovních návyků, návyků správného chování a seznamování se navzájem v rámci prostředí Školky. Rozvíjíme všestranně dítě na základě stanovených cílů, které ověřujeme dle očekávaných výstupů. Při vycházkách na louce a v lese děti upozorňujeme na nebezpečí úrazů, štípnutí hmyzem, provádíme profylaxi proti klíšťatům a otravám jedovatými bobulemi. (Což platí ve všech obdobích ročního programu Školky, protože dítě může do Školky nastoupit téměř kdykoli.) Většina činností probíhá zejména venku (les, louky, ale i parky a město) nebo přímo v zahradě Školky. Děti seznamujeme s cyklem ročních období a jednotlivými specifiky ročního období léta. Povídáme si o jednotlivých biotopech, které se nám během léta představují vždy znovu v různých podobách. Podporujeme u dětí zájem a vztah k životnímu prostředí. Během tříměsíčního bloku realizujeme společně s dětmi projekt, který je zaměřený na problematiku obnovitelných zdrojů energie. Během léta je to zejména voda a její vlastnosti a využitelnost, voda jako obnovitelný zdroj energie (stavíme model vodní elektrárny na sousedící Vrchlici). Do celého kontextu životního prostředí zasazujeme člověka a jeho moc vodou šetřit, chránit vodní zdroje o jejím znečištění. Děti se seznamují s jednotlivými biotopy. Všechny akce, které realizujeme, jsou příležitostí pro posilování kolektivních vztahů, návyků společenského chování a potřebu žít v kolektivu. Podporujeme sebevědomí dítěte a jeho sebepojetí. V závěru tříměsíčního bloku vyhodnocujeme dílčí cíle, dle nastavených očekávaných výstupů v jednotlivých rozvojových oblastech (což platí v závěru každého bloku, nebo odchodu dítěte z naší Školky).

19 Podzim Září: Dožínky Říjen: Drakiáda Listopad: Dušičky VZDĚLÁVACÍ OBLASTI EVVO: 1. Živel: vzduch, vítr 2. Biotop: louky, lesy, stromy 3. Projekt: obnovitelné zdroje energie (větrná elektrárna) Charakteristika období: Hlavní činnosti s dětmi realizují pedagogové vždy více venku než uvnitř. Dětem je poskytován co nejširší prostor pro hru, podporujeme přirozené poznávací vlastnosti dětí (zvídavost, zájem, radost z poznání). Během celodenního programu pedagogové respektují individuální potřeby dětí. Pedagogové upevňují poznatky dětí o živé a neživé přírodě a přinášejí nové. Zaměřují se na problematiku ochrany životního prostředí, zejména na poznávání biotopů a využívání obnovitelných zdrojů energie (stavíme model větrné elektrárny v zahradě Školky). Do celého konceptu člověka a jeho moc chránit ovzduší. Při pobytu venku se zaměřujeme na sledování charakteristických změn prostředí lesa a zahrady, využíváme přírodniny. Děti získávají přímé poznatky o jednotlivých biotopech, jako jsou lesy, louky a stromy. Všechny akce, které realizujeme, jsou příležitostí pro posilování kolektivních vztahů, návyků společenského chování a potřebu žít v kolektivu. Prosinec: Vánoce Leden: Nový rok Únor: Masopust Zima VZDĚLÁVACÍ OBLASTI EVVO: 1. Živel: oheň, dřevo 2. Biotop: urbanizovaná území, sady, pole 3. Projekt: obnovitelné zdroje energie (solární energie, vytápění - biopaliva, recyklace odpadů, geotermální energie) 4. Dny: den tuleňů, lachtanů a velryb mezinárodní den nemocných Charakteristika období: Všechny činnosti realizujeme více venku než uvnitř, během zimního období věnujeme zvýšenou péči přehřátí nebo podchlazení organismu dítěte. Společně klademe velký důraz na opatření předcházející vzniku respiračních onemocnění a s rodiči diskutujeme o vhodném oblečení pro dítě. Program je operativně měněn dle počasí, prioritní je péče o tělesnou a psychickou pohodu dítě při pobytu venku. Rozvíjíme u dětí řeč, jazyk a estetické cítění pomocí tradic lidové slovesnosti (zpěv koled a vyprávění vánočních příběhů, výroba Betlému). Seznamujeme děti se zimními hrami a sporty. Podněcujeme v dětech zájem o příběhy s dětskými a zvířecími hrdiny, učíme je rozlišovat vtip, dobro a zlo. Během období zimy rozvíjíme u dětí přirozenou zvídavost a podporujeme je v rozvoji a osvojení dovedností a volního jednání, které je příslušné jejich věku. Během zimy se zaměřujeme poznávání města a jeho specifik, bezpečnosti pohybu ve městě. V našem zájmu je znovu člověk a využívání obnovitelných zdrojů energie, zabýváme se důvody pro šetření energií, recyklací odpadů a využitím solární energie.

20 Věnujeme se práci s přírodními a živočišnými materiály a potravinám a také jejich způsobům zpracování. Chystáme návštěvy ve spolupracujících institucích. Jaro Březen: Vynášení Moravy Duben: Velikonoce Květen: Oslava Máje VZDĚLÁVACÍ OBLASTI EVVO: 1. Živel: země 2. Biotop: louky, lesy, stromy, rostliny skály, sutě, jeskyně 3. Projekt: projekt pěstitelských dílniček osázení a osívání zahrady 4. Dny: den ukliďme svět mezinárodní den zdravého spánku mezinárodní den vody den ptactva mezinárodní den zdraví mezinárodní den dětské knihy mezinárodní den boje proti hluku den slunce den hasičů den matek den země den otevírání studánek Charakteristika období: Hlavní aktivity s dětmi jsou realizovány více venku, program je směrován zejména k měnící se přírodě v období jara. U dětí rozvíjíme všechny klíčové oblasti jejich kompetencí, posilujeme již získané dovednosti a návyky, podporujeme sebevědomí dítěte. Současně se zaměřujeme na rozvoj vyjadřování prožitků. Během jara se věnujeme pozvání jednotlivých biotopů a vytváření vztahu k životnímu prostředí. Pozornost zaměřujeme hlavně směrem k prostředí zahrady a realizujeme projekt osázení a osívání zahrady. Každé dítě samostatně od začátku pěstuje rostliny, pečuje o ně a je vedeno k pravidelnosti. Věnujeme se společně péči o životní prostředí a osvojení návyků související s pobytem v v přírodě, znovu revidujeme pravidla pobytu v přírodě. Období jara je zaměřeno na dlouhodobou evaluaci výstupů, které jsou nastaveny prostřednictvím cílů v jednotlivých blocích vzdělávacího programu. Navazujeme na předchozí získané kompetence dětí a dále je rozvíjíme a hodnotíme.

21 5.5 Rozpracované bloky ročního vzdělávacího programu Školky Léto TÉMATA VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ Dítě a jeho tělo: Dítě a jeho psychika: podporovat fyzickou pohodu dítěte a zvyšovat tělesnou zdatnost, rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti, zdokonalování dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky učit dítě sebe obslužným činnostem a vést je ke zdravým životním návykům osvojit dítěti poznatky o těle a zdraví podporovat pocit bezpečí, celkovou adaptaci ve Školce a získání relativní citové samostatnosti rozvíjet pocit bezpečí pobytu v přírodě, podporovat orientaci dítěte v okolí Školky rozvíjet vnímání, naslouchání, porozumění, výslovnost, mluvní projev a vyjadřování rozvíjet zájem o formy výtvarného, hudebního, pohybového a dramatického sdělení kultivovat a zpřesňovat smyslové vnímání, posilovat přirozenou zvídavost, zájem a radost z objeveného Dítě a ten druhý: osvojit si elementární pravidla chování směrem k druhému podpora dovedností pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem Dítě a společnost: Dítě a svět: ČERVEN: podporovat zájem o prostředí a kulturu města Kutná Hora poznávat pravidla společenského soužití podporovat osvojení kompetencí bezpečného pohybu v dopravě (přecházení ulice, chůze po silnici, základní znalost pravidel silničního provozu) ČERVENEC: rozvíjet schopnosti spolupracovat a podílet se, přináležet ke společenství a vnímat hodnoty tohoto společenství podporovat vztah k tradici lidová slovesnost: Kutnohorské stříbření, hornické město, chrám sv. Barbory, kostel sv. Jakuba, Jezuitská kolej, SRPEN: napomáhat vytváření základů aktivních postojů ke světu a k životu ČERVEN: osvojit si pravidla pobytu v přírodě a zahradě, rozvíjet přirozený zájem o životní prostředí a jeho rozmanitosti rozvíjet schopnost pojmenovat prvky a děje životního prostředí

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Jak to chodí ve Školce?

Jak to chodí ve Školce? Jak to chodí ve Školce? Vstup do školky Vaše dítě dospělo do věku tří let, ve kterém může začít navštěvovat Školku. Co by mělo umět a znát Vaše dítě, než jde k nám do Školky? zná svoje jméno pozná svoje

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů 4. Vítáme nový rok Budeme vést děti k pochopení a porozumění této slavnostní povánoční atmosféry vlastním prožitkem, na základě jednoduchého divadelního zpracování - Přišli k nám Tři králové. Připomeneme

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS nejhezčí je dětský smích Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Charakteristika Poznávání nového prostředí seznamování se s novými kamarády, pracovníky mš seznámení se s pravidly a režimem mš seznámení se s třídním vzdělávacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola Jeseník,Fučíkova312 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Připravujeme se na školu. Zpracovala : Alena Rapčanová Příloha ŠVP ZŠ Jeseník,Fučíkova

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA Platnost od: 1.3.2012 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.jurta.cz/lesni_klub Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Pěší 9, Děčín

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 A. Vytvářet prostor pro rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (naslouchání, porozumění), tak i produktivních dovedností

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MATEŘSKÉ ŠKOLY JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MATEŘSKÉ ŠKOLY JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MATEŘSKÉ ŠKOLY JURTA Platnost od: 1.1. 2013 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.lesniklub.cz Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Vítězství 29,

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 9. Čas radosti a her Budeme využívat dlouhých a pěkných dnů k pobytu a činnostem venku ke hrám, relaxaci, posílení motoriky, otužování, zvídavosti k turistickým vycházkám. Děti prožijí v MŠ radostné dopoledne

Více

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ Péče a výchova v dětské skupině zařízení péče o děti NKÚ (dále jen dětská skupina ) probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí. Ve vztahu mezi pečujícími osobami a

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Provozní řád. lesní mateřské školy DÚLEK v Úvalech

Provozní řád. lesní mateřské školy DÚLEK v Úvalech Provozní řád lesní mateřské školy DÚLEK v Úvalech 1 ÚVOD Provozní řád lesní mateřské školky DÚLEK, z. s. (dále jen LMŠ DÚLEK) stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech zainteresovaných (dětí,

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Zaměření vzdělávacího programu pro školní rok 2011/2012 S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Charakteristika dětské skupiny,,ruce, oči, uši, pusa, nos, naučím se s nimi dost! Vzdělávací

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více