Školka v zahradě, o. s. Prostor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školka v zahradě, o. s. Prostor"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školka v zahradě, o. s. Prostor lesní mateřská Školka Hlavním cílem školního vzdělávacího plánu Školky v zahradě je vymezit výchovně vzdělávací proces v rámci lesní mateřské Školky nesoucí název Školka v zahradě, o. s. Prostor. Školní vzdělávací program lesní mateřské Školky je podložen požadavky na předškolní vzdělávání vyplývající z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání MŠMT ČR č. j / Oblast environmentálního vzdělávání koresponduje se Státním program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice č. 1048/2000 jako součást implementace směrnice č. 90/313/EHS, o svobodě přístupu k informacím o životním prostředí, dále pak s Akčním plánem Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta s výhledem do roku 2015, současně také s Metodickým pokynem MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) č. j / Školní vzdělávací program stanoví zejména konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy, obsah a časový plán vzdělávání, podmínky přijímání dětí, průběh vzdělávání. Dále stanoví popis materiálních, personálních podmínek a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se vzdělávání uskutečňuje.

2 Obsah 1. Identifikace Filosofie Školky Podmínky vzdělávání Jak vstupuje dítě k nám do Školky? Jak dítě zvládá nástup do Školky? Přihláška do Školky Smluvní podmínky poskytování služby Organizace vzdělávání Jaká pravidla platí pro děti ve Školce i venku? Denní program ve Školce Vzdělávací program rok ve Školce v zahradě, o. s. Prostor Charakter Formy Plánování Koncept ročního vzdělávacího programu Školky Rozpracované bloky ročního vzdělávacího programu Školky Vzdělávací oblasti Evaluační systém programu Obecná evaluace SVP Autoevaluace a evaluace práce pedagoga a vzdělávacích podmínek Evaluace kompetencí dítěte... 43

3 1. Identifikace Název: Koncept: Adresa: Školka v zahradě, o. s. Prostor (dále jen Školka) samostatná lesní mateřská Školka odloučeného pracoviště Školky: Pobřežní ulice, Kutná Hora Sídlo organizace: občanské sdružení Prostor, Kutnohorská 17, Kolín 2 Kontakty: Právní forma: Statutární zástupce: občanské sdružení Mgr. Petr Steklý IČO: DIČ: CZ Počet tříd: 1 Denní kapacita Školky: Věková kategorie dětí ve Školce: 15 dětí 3 až 6 let Počet pedagogů v přímé práci: 2 Otevírací doba Školky: 7:00 až 17:00 Otevírací dny Školky: pondělí až pátek (celoročně včetně prázdnin) Pedagogický tým: Vedoucí pracovní s vyšším odborným vzděláním nebo vysokoškolským vzděláním s pedagogickým, speciálně pedagogickým, předškolním pedagogickým či sociálním zaměřením, započatým sebezkušenostním psychoterapeutickým výcvikem a minimálně dvěma lety praxe vedení týmu, zkušenost s environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou. Pedagogický pracovník s ukončeným středoškolským vzděláním předškolní vzdělávání, vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním s pedagogickým, speciálně pedagogickým, předškolním pedagogickým či sociálním zaměřením.

4 2. Filosofie Školky Hlavním smyslem Školky je realizace alternativní formy předškolního vzdělávání pro děti od 3 do 6 let. Filosofie Školky vychází z tradice a hodnot lesních mateřských školek, které se snaží podporovat vytváření takové komfortní zóny každého dítěte, která mu usnadňuje růst pro život a vede jej ke kvalitní školní připravenosti a zralosti s pomocí aktivní participace rodičů. Úkolem Školky a zejména pedagogů je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni, pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatečným množstvím mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Alternativní forma vzdělávání má dítěti usnadňovat jeho další životní a vzdělávací cestu a zajistit maximální rozvoj každého dítěte v rámci jeho individuálních rozvojových možností. Mezi hlavní cíle patří směřování Školky směrem k aktivnímu environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě, což vede k myšlení a jednání, které je v souladu s životním prostředím tak, aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí generace a budoucí generace si takové hodnoty mohli osvojit. Převážnou většinu výchovně vzdělávacích aktivit realizujeme venku v přírodě s možností bezpečného zázemí zahrady Školky a celoročně obyvatelné a vytápěné jurty. Hlavní cíle Školky v zahradě, o. s. Prostor: 1. Poskytovat dětem od 3 do 6 let alternativní formu předškolního vzdělávání. 2. Zapojit do výchovně-vzdělávacího procesu rodiče dětí a jejich blízké osoby. 3. Zaměřit se na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu dětí, jejich rodičů i veřejnosti. 4. Spolupracovat s odbornou veřejností v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. 5. Dlouhodobě vyhodnocovat přínosy realizovaných aktivit a zapracovávat tak získané poznatky, zvyšovat kvalitu služby. Jaké fungují v České republice lesní mateřské Školky:

5 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Jak vstupuje dítě k nám do Školky? Vaše dítě dospělo do věku tří let, ve kterém může začít navštěvovat Školku. Co má umět a znát Vaše dítě, než jde k nám do Školky? zná svoje jméno pozná svoje oblečení, třeba podle značky umí se obléknout a svléknout (u těch nejmenších můžeme pomoci zapnout zip či knoflík, zavázat tkaničky) umí se najíst umí si vyčistit nos zvládne dojít si na toaletu (nenosí pleny) je prima, když umí říct, co potřebuje reaguje na běžné pokyny umí chodit po schodech Počítáme s tím, že dítě se potřebné dovednosti nenaučí hned, občas se prostě něco nepovede a chvilku to trvá. Proto na dítě u nás ve Školce netlačíme a nestresujeme je, jde hlavně o to, aby se dítě pokud možno do Školky těšilo a nemělo jí hned spojenou s tím, že je nešika a že když se nenaučí zavázat tkaničky, tak ho tam nebudou chtít, nebo ho máma a táta nebudou mít rádi. 3.2 Jak dítě zvládá nástup do Školky? Mnoho z toho, co Vám chceme říci, nepochybně víte a znáte, ale protože nám dospělým je již cizí pohled na svět dětskýma očima, pokusíme se Vám nabídnout pohled dítěte na přechod z rodiny do Školky. Pro dítě je vstup do Školky novou životní situací a musí si s ní poradit po svém. Stejně jako když my dospělý jdeme do nové práce, tak i Vaše dítě má své vlastní obavy a strachy, které neumí vyslovit přesně tak jako my dospělí. I když se dítě do Školky může těšit, nejistota v něm může zůstávat. Abychom nepříjemné pocity u dítěte omezili na minimum, je třeba mu s tím pomoci. Naším společným úkolem je dát dítěti čas, protože každé dítě si zvyká na Školku různě dlouho (až 6 týdnů). Dítě musí vyřešit spoustu úkolů, aby mohlo poprvé v životě zůstat delší domu samo, bez mámy a táty, jinde než doma a přitom být spokojené a cítit se bezpečně. Proto nabízíme rodičům možnost přijít si první den s dítětem pohrát odpoledne do Školky. Rodič je jistotou a prostředníkem, jak se dítě může seznámit s prostředím třídy, novými kamarády a učiteli. Zároveň mohou rodiče lépe poznat, jak se u nás ve Školce pracuje a co dětem nabízíme. Dítě si klade otázky: Co budu dělat tady ve Školce? Proč tu vlastně jsem? S čím si budu hrát? Můžu si to půjčit?

6 Později až zůstane dítě samo ve Školce, opět nastává čas otázek: Kde je máma a táta? Proč tu nejsou se mnou? Vrátí se? Nakonec dítě získá pocit bezpečí, je sebejisté a spokojené. Ale stojí před ním další obtížný úkol, zvyknout si na myšlenku, že bude spát jinde než doma ve své posteli. Dítě podle nás potřebuje celou situaci znát, musí vědět dopředu, že taková situace nastane. Odměnou je pak pro nás všechny fakt, že se Vaše dítě těší do Školky.

7 3.3 Přihláška do Školky Jméno a příjmení dítěte: Jména příjmení rodičů: Rodné číslo dítěte: Ulice: Město a PSČ: Telefon na rodiče: na rodiče: Napište, kolikrát měsíčně předpokládáte dávat Vaše dítě do Školky: Cena šitá na míru: od 7:00 do 13:00 za 200,- Kč od 7:00 do 17:00 za 350,- Kč celý měsíc od 7:00 do 13:00 za 3000,- Kč celý měsíc od 7:00 do 17:00 za 5500,- Kč *vše je včetně oběda, odpolední svačiny a pitného režimu Zaškrtněte, ve kterých dnech chcete dávat Vaše dítě do Školky: pondělí úterý středa čtvrtek pátek Více podrobností najdete na: Těším se na Váš zájem za tým Školky v zahradě, o. s. Prostor Marian Šlesingr, DiS.

8 3.4 Smluvní podmínky poskytování služby Před vstupem do Školky rodiče dítěte potvrdí (formulář smluvní podmínky výchovně vzdělávací péče o dítě od 3 do 6 let: o znalost podmínek poskytování služby a potřebné vybavení pro dítě Předávání dětí do Školky od 7:00 do 8:00 probíhá v zázemí Školky, Školka má zodpovědnost za dítě od momentu jeho předání rodiči či pověřenou osobou (tj. podáním ruky rodiče a pedagoga Školky, při vyzvedávání dítěte platí stejné pravidlo). Čas určený pro vyzvedávání dětí je od 12:30 až 13:00 po obědě (když dítě zůstává na půl dne ve Školce) nebo potom později od 14:00 do 17:00 (když dítě zůstává ve Školce celý den). Rodič informuje vždy pedagoga o aktuálním zdravotním stavu dítěte a jeho psychickém stavu ihned po příchodu do Školky, při odchodu dítěte ze Školky totéž provádí pedagog. Dochvilnost při předávání a vyzvedávání je nezbytná pro zajištění programu a provozu Školky. o vybavení dítěte do Školky Každé dítě má v jurtě svou poličku, do které si ukládá věci, v nichž přišlo z domova. Poté se převlékne a vyrážíme na dopolední program mimo zahradu Školky. Mějme na paměti, že dítě by se mělo soustředit na práci, nikoli na to, aby se neušpinilo a nemuselo se strachovat Co tomu řekne maminka? o Ráno do Školky má dítě s sebou (doplníme fotografiemi): Při volbě oblečení je dobré preferovat pohodlí dítěte. Rodiče vnímejte naše příklady pouze jako inspiraci. Vaše dítě roste, oblečení bohužel ne. batoh nejlépe s prsním popruhem, např.: v batohu má: dopolední svačinu, termosku 0,5 l s nápojem dle počasí,

9 náhradní ponožky dle počasí, náhradní rukavice, náhradní spodní prádlo přezůvky do Školky, bundu větrovku a pláštěnku (jarní, letní a podzimní počasí) nepromokavé kalhoty a bunda na zimu a deštivé počasí např.:http://www.nepromokneme.cz/nepromokave-obleceni/products/kalhoty-s-laclemtmave-modre/, např.: do teplého počasí má nejlépe bavlněné triko s dlouhým rukávem a dlouhé vzdušné kalhotky (obojí chrání před sluncem, odřeninami, zlepší prevenci proti klíšťatům) holínky, zimní boty, sněhule, kotníkové boty např.:

10 dětský spacák a karimatku např.: c-modra-d640.html o prohlášení o zdravotním stavu dítěte Před prvním vstupem do Školky rodič podepisuje prohlášení o zdravotním stavu dítěte. Rodič je povinen informovat pedagoga při každém vstupu dítěte do Školky o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (alergie, dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů: zvýšená teplota kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě; zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů); průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů); bolest v uchu; bolest v oblasti břicha; bolest při močení; vši; v rodině se vyskytlo nějaké infekční onemocnění (salmonelóza, žloutenka atd.). Pedagog může odmítnout dítě do Školky přijmout, pokud usoudí, že dítě není zdravé (teplota, silný kašel apod.). Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu ve Školce (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba, rodiče budou okamžitě telefonicky informováni. Pedagogové jsou proškoleni v poskytování první pomoci.

11 V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno a ranka ošetřena pedagogem (pedagog je proškolen). V případě, že si rodiče výslovně nepřejí, aby pedagog odstranil klíště z jejich dítěte a zlikvidoval jej, uvedou tuto skutečnost do prohlášení o zdravotním stavu dítěte. Klíště je možné nechat testovat viz. Rodiče jsou povinni informovat pedagogy o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem a o dalších typech alergií. o prohlášení o stavu očkování dítěte Před vstupem dítěte chceme po rodičích, aby sami prohlásili, jaký je stav očkování jejich dítěte a jaký je zdravotní stav dítěte. Rodiče tak sami potvrdí, zda se dítě podrobilo či nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním, že je proti nákaze buď imunní, nebo se např. nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. o platební podmínky a storno podmínky Rodič si nakupuje pro dítě dopředu počet dní, ve kterých chce dát dítě do Školky. Přednost mají děti rodičů, kteří mají zakoupený větší počet dní ve Školce. Pokud chcete dát dítě do Školky např. jen dva dny v týdnu, musíte dítě zapsat nejpozději předcházející pátek do 8:00. Platbu služby upřednostňujeme hotově na místě. Pokud rodič odhlásí dítě nejméně 24 hodin před nástupem do Školky (tj. do 8:00 předcházejícího dne nástupu dítěte do Školky). Storno poplatek činí: 0% z částky za den. Tzn.: To, co zaplatíte, Vám vrátíme. o podmínky poskytování služby lze měnit pouze písemnými dodatky (např. ukončení služby) o činnosti Školky jsou zařazeny v pojištění odpovědnosti z činnosti o. s. Prostor

12 4. Organizace vzdělávání 4.1 Jaká pravidla platí pro děti ve Školce i venku? Co nás pravidla naučí? 1. Mít zodpovědnost za sebe, rozlišovat rizika a učit se rozpoznávat své hranice. 2. Nevyrušovat ostatní při hře (nejdříve se jich zeptáme, zda se můžeme připojit). 3. Vzájemně si nic nebrat. 4. Respektovat přání druhých. 5. Konflikty řešit nenásilně: vyjadřovat své pocity, učit se říkat druhým, co nám vadí a co nechceme, aby dělali. Pravidla budeme dětem vysvětlovat průběžně a vždy v konkrétní situaci. Bezpečnostní pravidla venku i v zahradě Školky: 1. Jsme-li voláni jménem, vždy odpovíme. 2. Zůstáváme na dohled či doslech. 3. Při cestě venku nebo lesem čekáme na domluvených místech. 4. V lese nenecháváme odpadky. 5. Nelezeme na stohy dříví. 6. Větve nenosíme ve výšce očí ostatních dětí. 7. Potřebu vykonáváme na místě určeném dospělým (např. ne uprostřed cesty). 8. Bez souhlasu dospělého v lese i zahradě nic nejíme. 9. Zkoumaných hub i rostlin se nedotýkáme holou rukou, pouze klacíkem nebo rukavicí. 10. Neodcházíme z lesa s lidmi, které potkáme, ani se známými. 11. Neodcházíme ze Školky bez doprovodu nebo s cizími lidmi. 12. Nepřinášíme hračky z venku dovnitř a naopak 13. Neodnášíme živočichy z přírody domů. 14. Při jídle sedíme. 15. Nenosíme do Školky sladkosti. 16. Nelámeme živé větve, neničíme stanoviště mechů a rostlin. 17. Šermování s klacky je možné pouze tehdy, pokud obě zápasící strany souhlasí a že dodržují základní bezpečnost. 18. Pokud hoří oheň venku i v kamnech, je v jurtě/zázemí vždy přítomný dospělý. 19. Při cestě lesem na jednotlivých zastaveních se vzdalujeme jen na doslech a dohled. (Zpočátku si s dětmi vytvoříme viditelné hranice např. lavička, kámen, strom. Až si je děti zvnitřní, necháme iniciativu na nich, aby si své hranice určily a hlídaly je, jak budou potřebovat.) 20. Je třeba, aby pravidla respektovali pedagogové, rodiče a děti umístěné ve Školce. Pedagog: Jde příkladem svým konáním a pomáhá dětem řešit vzájemná nedorozumění. Respektuje individualitu každé lidské bytosti a upozorňuje na překračování hranic. Nehodnotí výkony dětí, ale přijímá jejich rozdílnost a pestrost. Chválí děti adekvátně, srozumitelně a také je povzbuzuje.

13 Rodiče svým pevným rozhodnutím podporují děti v překonání počátečního odpoutávání se a poskytují jim tak důvěru v jejich schopnosti a jejich samostatnost.

14 4.2 Denní program ve Školce 7:00-8:30 8:30-11:30 12:00-13:00 příchod dětí, zjištění aktuální stavu každého dítěte, zahájení dne společným kruhem, téma dne", příprava na odchod ze školky zajištění kvalitního oblečení dětí dle počasí, jeden pedagog komunikuje s rodiči, druhý se věnuje dětem, cesta mimo Školku tematicky zaměřený program v blocích, jeden blok má vždy max. 20 minut převažuje volná hra v rámci domluvených pravidel, konkrétní činnosti se vztahují k dennímu tématu, v 10:00 svačina návštěva venku, cesta do města, poznávání Kutné Hory, historie a pověstí, cesta do lesa s hajným, polesným, cesta na návštěvu k hasičům, atd. cesta zpět do Školky osobní hygiena, oběd, příprava na odpolední spánek, čtení před spaním, odchod dětí po obědě Program probíhá v zázemí Školky Program probíhá mimo zázemí Školky (tj. v přírodě, v lese, v lukách, v parku, v historickém centru města) 13:00-14:00 odpočinek / volná hra v zahradě / individuální práce s dětmi 14:00-15:00 15:00-16:00 odpolední kroužky, výtvarné a rukodělné dílničky, logopedické hry, angličtina, individuální program pro podskupiny Školky dle věkových zvláštností návštěva zvenčí do Školky, volná hra v zahradě, uzavírání dne, loučení, sdílení zážitků, Program probíhá v zázemí Školky odcházení dětí domů, reflexe směrem k rodičům, co se 16:00-17:00 povedlo/nepovedlo, důležitá sdělení - vždy jeden pedagog Během celého dne jsou přítomni pro skupinu 15 dětí vždy dva pedagogové. Pokud je přítomno pouze 7 dětí, je přítomen jeden pedagog.

15 5. Vzdělávací program rok ve Školce v zahradě, o. s. Prostor 5.1 Charakter Zpracovaný materiál odpovídá základním požadavkům pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Je sestaven tak, aby respektoval rámcové vzdělávací cíle předškolního vzdělávání: rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení (poznatky), osvojení si základů hodnot, na kterých je založena naše společnost (hodnoty), získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí (postoje). Vzdělávací program je strukturován obecně dle čtyř ročních období (bloků), které tvoří hlavní témata doplněná popisy klíčových kompetencí dítěte, dále program specifikuje dílčí vzdělávací cíle a očekávané výstupy. Roční období charakterizují jednotlivé přírodní živly, biotopy a hlavně výchovně-vzdělávací témata. Při všech rozpracování respektujeme požadavky na: rozvoj osobnosti dítěte: v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi, vytvářet dostatek podnětů k učení a zažívání stenických pocitů z něho, posilovat sebevědomí dítěte a jeho důvěru ve vlastní schopnosti, vytvářet klima pro vzájemné vztahy mezi dětmi, stimulovat vývoj řeči a působit preventivně, připravit dítě pro život, motivovat dítě k samostatnosti a vlastní aktivitě, pomáhat pokud je to třeba, vytvářet prostředí pohody a bezpečí, uplatnění podílu rodičů na vzdělávání ve Školce: dlouhodobě usilovat o partnerský a rovný vztah s rodiči dítěte, umožnit přístup rodičů k dítěti ve Školce a možnost podílet se na činnosti s dětmi, přinášet rodičům možnost účastnit se tvorby programu Školky a zejména na jeho hodnocení, vést s rodiči stálý dialog o jejich dětech, uskutečňovat hodnocení a využívat zjištěných informací pro další pedagogickou činnost o tom: jak se dítě projevovalo a cítilo, úroveň komunikačních dovedností, co se naučilo, úroveň rozvoje dětské kresby a výrobků.

16 5.2 Formy Vzdělávání bude realizováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne ve Školce vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zaměřená činnost, ve které pedagog s dítětem bude naplňovat konkrétní vzdělávací cíle formou záměrné i spontánní edukace. Což pedagog zakládá na aktivní účasti dítěte, která je založená na smyslovém vnímání, prožitkovém, interaktivním učení a učením v druhém plánu zpravidla ve skupinách dětí nebo individuálně. Celkově se pedagog omezuje na předávání hotových poznatků a slovních poučení. Dítě se bude rozvíjet na základě vlastní aktivity (vůle) a zájmu. Většina činností dítěte bude obsahovat zejména prvky hry a tvořivosti. Vzdělávání budou pedagogové realizovat cílevědomě, promyšleně a plánovitě. Budeme se snažit nabízet zájmové aktivity formou odpoledních dílniček (které zatím chystáme). 5.3 Plánování Při plánování se pedagogové drží rámcových vzdělávacích cílů pro předškolní vzdělávání: a) co se dítě naučí, b) s jakými hodnotami se setká, c) jaký prostor pro sebeuplatnění poskytne. Jednotlivá hlavní témata směřují pedagogové vždy k očekávaným kompetencím, resp. očekávaným výstupům, i když už se zaměří pedagog na jakýkoli z cílů, naplňuje pedagog různou měrou i ty ostatní. Vzdělávací cíle jsou vždy propojeny: a) s podmínkami vlastní situace, b) s činnostmi, c) s kompetencemi, d) s riziky, kterým je třeba se vyhnout. Očekávané kompetence jsou vymezeny oblastmi: 1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická). 2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) 3. Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) 4. Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní) 5. Dítě a svět (oblast environmentální) Pro každou z oblastí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty je uveden výčet kompetencí a stanoveno několik rámcových cílů, které společně vytvářejí komplex (soubor) žádoucích znalostí, dovedností, schopností, postojů, a kterých by mělo být prostřednictvím EVVO dosahováno.

17 V oblasti Dítě a svět rozvíjíme kompetence pro environmentálně odpovědné jednání v následujících oblastech: a) Vztah k přírodě potřeba kontaktu s přírodou schopnost přímého kontaktu s přírodním prostředím citlivost k přírodě reflexe různých pohledů na přírodu, postojů k ní a ujasňování si vlastních hodnot a postojů b) Vztah k místu znalost místní krajiny, jejích jedinečností a schopnost interpretovat je v souvislostech vědomí sounáležitosti s místem a regionem a pocit zodpovědnosti za něj c) Ekologické děje a zákonitosti zájem o pochopení ekologických dějů a jejich zkoumání schopnosti a dovednosti pro zkoumání přírody a životního prostředí porozumění základním ekologickým dějům a zákonitostem porozumění významu ekologických dějů a zákonitostí pro život člověka propojování znalostí ekologických dějů a zákonitostí s každodenním životem d) Environmentální problémy a konflikty schopnost analýzy environmentálních problémů a konfliktů schopnost formulovat vlastní názor na problém, posuzovat variantní řešení a navrhovat řešení vlastní schopnost spolupráce a komunikace při řešení environmentálních konfliktů e) Připravenost jednat ve prospěch ŽP znalost základních principů ochrany životního prostředí znalosti a dovednosti potřebné pro šetrné zacházení s přírodou a přírodními zdroji znalosti a dovednosti pro spotřebitelské chování znalosti a dovednosti pro aktivní ovlivňování svého okolí přesvědčení o vlastním vlivu na předcházení a řešení problémů životního prostředí

18 5.4 Koncept ročního vzdělávacího programu Školky Léto Červen: Letnice - slavnost Červenec: Kutnohorské stříbření - slavnost Srpen: Odcházení léta - slavnost VZDĚLÁVACÍ OBLASTI EVVO: 1. Živel: voda 2. Biotop: vodní toky a nádrže prameniště, rašeliniště 3. Projekt: obnovitelné zdroje energie (vodní elektrárna) 4. Dny: světová den životního prostředí mezinárodní den oceánů den otců evropská noc pro netopýry Charakteristika období: U nejmladší věkové skupiny dětí se zpočátku cíleně zaměřujeme na adaptaci a vytváření pocitu bezpečí i relativní citové samostatnosti, posílení hygienických a pracovních návyků, návyků správného chování a seznamování se navzájem v rámci prostředí Školky. Rozvíjíme všestranně dítě na základě stanovených cílů, které ověřujeme dle očekávaných výstupů. Při vycházkách na louce a v lese děti upozorňujeme na nebezpečí úrazů, štípnutí hmyzem, provádíme profylaxi proti klíšťatům a otravám jedovatými bobulemi. (Což platí ve všech obdobích ročního programu Školky, protože dítě může do Školky nastoupit téměř kdykoli.) Většina činností probíhá zejména venku (les, louky, ale i parky a město) nebo přímo v zahradě Školky. Děti seznamujeme s cyklem ročních období a jednotlivými specifiky ročního období léta. Povídáme si o jednotlivých biotopech, které se nám během léta představují vždy znovu v různých podobách. Podporujeme u dětí zájem a vztah k životnímu prostředí. Během tříměsíčního bloku realizujeme společně s dětmi projekt, který je zaměřený na problematiku obnovitelných zdrojů energie. Během léta je to zejména voda a její vlastnosti a využitelnost, voda jako obnovitelný zdroj energie (stavíme model vodní elektrárny na sousedící Vrchlici). Do celého kontextu životního prostředí zasazujeme člověka a jeho moc vodou šetřit, chránit vodní zdroje o jejím znečištění. Děti se seznamují s jednotlivými biotopy. Všechny akce, které realizujeme, jsou příležitostí pro posilování kolektivních vztahů, návyků společenského chování a potřebu žít v kolektivu. Podporujeme sebevědomí dítěte a jeho sebepojetí. V závěru tříměsíčního bloku vyhodnocujeme dílčí cíle, dle nastavených očekávaných výstupů v jednotlivých rozvojových oblastech (což platí v závěru každého bloku, nebo odchodu dítěte z naší Školky).

19 Podzim Září: Dožínky Říjen: Drakiáda Listopad: Dušičky VZDĚLÁVACÍ OBLASTI EVVO: 1. Živel: vzduch, vítr 2. Biotop: louky, lesy, stromy 3. Projekt: obnovitelné zdroje energie (větrná elektrárna) Charakteristika období: Hlavní činnosti s dětmi realizují pedagogové vždy více venku než uvnitř. Dětem je poskytován co nejširší prostor pro hru, podporujeme přirozené poznávací vlastnosti dětí (zvídavost, zájem, radost z poznání). Během celodenního programu pedagogové respektují individuální potřeby dětí. Pedagogové upevňují poznatky dětí o živé a neživé přírodě a přinášejí nové. Zaměřují se na problematiku ochrany životního prostředí, zejména na poznávání biotopů a využívání obnovitelných zdrojů energie (stavíme model větrné elektrárny v zahradě Školky). Do celého konceptu člověka a jeho moc chránit ovzduší. Při pobytu venku se zaměřujeme na sledování charakteristických změn prostředí lesa a zahrady, využíváme přírodniny. Děti získávají přímé poznatky o jednotlivých biotopech, jako jsou lesy, louky a stromy. Všechny akce, které realizujeme, jsou příležitostí pro posilování kolektivních vztahů, návyků společenského chování a potřebu žít v kolektivu. Prosinec: Vánoce Leden: Nový rok Únor: Masopust Zima VZDĚLÁVACÍ OBLASTI EVVO: 1. Živel: oheň, dřevo 2. Biotop: urbanizovaná území, sady, pole 3. Projekt: obnovitelné zdroje energie (solární energie, vytápění - biopaliva, recyklace odpadů, geotermální energie) 4. Dny: den tuleňů, lachtanů a velryb mezinárodní den nemocných Charakteristika období: Všechny činnosti realizujeme více venku než uvnitř, během zimního období věnujeme zvýšenou péči přehřátí nebo podchlazení organismu dítěte. Společně klademe velký důraz na opatření předcházející vzniku respiračních onemocnění a s rodiči diskutujeme o vhodném oblečení pro dítě. Program je operativně měněn dle počasí, prioritní je péče o tělesnou a psychickou pohodu dítě při pobytu venku. Rozvíjíme u dětí řeč, jazyk a estetické cítění pomocí tradic lidové slovesnosti (zpěv koled a vyprávění vánočních příběhů, výroba Betlému). Seznamujeme děti se zimními hrami a sporty. Podněcujeme v dětech zájem o příběhy s dětskými a zvířecími hrdiny, učíme je rozlišovat vtip, dobro a zlo. Během období zimy rozvíjíme u dětí přirozenou zvídavost a podporujeme je v rozvoji a osvojení dovedností a volního jednání, které je příslušné jejich věku. Během zimy se zaměřujeme poznávání města a jeho specifik, bezpečnosti pohybu ve městě. V našem zájmu je znovu člověk a využívání obnovitelných zdrojů energie, zabýváme se důvody pro šetření energií, recyklací odpadů a využitím solární energie.

20 Věnujeme se práci s přírodními a živočišnými materiály a potravinám a také jejich způsobům zpracování. Chystáme návštěvy ve spolupracujících institucích. Jaro Březen: Vynášení Moravy Duben: Velikonoce Květen: Oslava Máje VZDĚLÁVACÍ OBLASTI EVVO: 1. Živel: země 2. Biotop: louky, lesy, stromy, rostliny skály, sutě, jeskyně 3. Projekt: projekt pěstitelských dílniček osázení a osívání zahrady 4. Dny: den ukliďme svět mezinárodní den zdravého spánku mezinárodní den vody den ptactva mezinárodní den zdraví mezinárodní den dětské knihy mezinárodní den boje proti hluku den slunce den hasičů den matek den země den otevírání studánek Charakteristika období: Hlavní aktivity s dětmi jsou realizovány více venku, program je směrován zejména k měnící se přírodě v období jara. U dětí rozvíjíme všechny klíčové oblasti jejich kompetencí, posilujeme již získané dovednosti a návyky, podporujeme sebevědomí dítěte. Současně se zaměřujeme na rozvoj vyjadřování prožitků. Během jara se věnujeme pozvání jednotlivých biotopů a vytváření vztahu k životnímu prostředí. Pozornost zaměřujeme hlavně směrem k prostředí zahrady a realizujeme projekt osázení a osívání zahrady. Každé dítě samostatně od začátku pěstuje rostliny, pečuje o ně a je vedeno k pravidelnosti. Věnujeme se společně péči o životní prostředí a osvojení návyků související s pobytem v v přírodě, znovu revidujeme pravidla pobytu v přírodě. Období jara je zaměřeno na dlouhodobou evaluaci výstupů, které jsou nastaveny prostřednictvím cílů v jednotlivých blocích vzdělávacího programu. Navazujeme na předchozí získané kompetence dětí a dále je rozvíjíme a hodnotíme.

21 5.5 Rozpracované bloky ročního vzdělávacího programu Školky Léto TÉMATA VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ Dítě a jeho tělo: Dítě a jeho psychika: podporovat fyzickou pohodu dítěte a zvyšovat tělesnou zdatnost, rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti, zdokonalování dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky učit dítě sebe obslužným činnostem a vést je ke zdravým životním návykům osvojit dítěti poznatky o těle a zdraví podporovat pocit bezpečí, celkovou adaptaci ve Školce a získání relativní citové samostatnosti rozvíjet pocit bezpečí pobytu v přírodě, podporovat orientaci dítěte v okolí Školky rozvíjet vnímání, naslouchání, porozumění, výslovnost, mluvní projev a vyjadřování rozvíjet zájem o formy výtvarného, hudebního, pohybového a dramatického sdělení kultivovat a zpřesňovat smyslové vnímání, posilovat přirozenou zvídavost, zájem a radost z objeveného Dítě a ten druhý: osvojit si elementární pravidla chování směrem k druhému podpora dovedností pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem Dítě a společnost: Dítě a svět: ČERVEN: podporovat zájem o prostředí a kulturu města Kutná Hora poznávat pravidla společenského soužití podporovat osvojení kompetencí bezpečného pohybu v dopravě (přecházení ulice, chůze po silnici, základní znalost pravidel silničního provozu) ČERVENEC: rozvíjet schopnosti spolupracovat a podílet se, přináležet ke společenství a vnímat hodnoty tohoto společenství podporovat vztah k tradici lidová slovesnost: Kutnohorské stříbření, hornické město, chrám sv. Barbory, kostel sv. Jakuba, Jezuitská kolej, SRPEN: napomáhat vytváření základů aktivních postojů ke světu a k životu ČERVEN: osvojit si pravidla pobytu v přírodě a zahradě, rozvíjet přirozený zájem o životní prostředí a jeho rozmanitosti rozvíjet schopnost pojmenovat prvky a děje životního prostředí

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Jak to chodí ve Školce?

Jak to chodí ve Školce? Jak to chodí ve Školce? Vstup do školky Vaše dítě dospělo do věku tří let, ve kterém může začít navštěvovat Školku. Co by mělo umět a znát Vaše dítě, než jde k nám do Školky? zná svoje jméno pozná svoje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA Platnost od: 1.3.2012 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.jurta.cz/lesni_klub Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Pěší 9, Děčín

Více

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 A. Vytvářet prostor pro rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (naslouchání, porozumění), tak i produktivních dovedností

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Zaměření vzdělávacího programu pro školní rok 2011/2012 S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Charakteristika dětské skupiny,,ruce, oči, uši, pusa, nos, naučím se s nimi dost! Vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě 1 Přípravná třída Základní údaje o přípravné třídě Třída byla zřízena podle pokynu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁŘÍ Krok k dospělosti, začátek školy, zrání v sadu a lese 1) Změny, které tento měsíc přinesl do života lidí 2) Změny v přírodě, začátek

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si a objevujeme svět Zpracovala Helena Daníčková (zástupce ŘŠ pro MŠ) Projednán

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Vzdělávací program pro přípravnou třídu

Vzdělávací program pro přípravnou třídu Vzdělávací program pro přípravnou třídu (Příloha školního vzdělávacího programu Škola porozumění ze dne 20. 6. 2007 Základní školy Praha 3 Havlíčkovo náměstí 10/300) Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Co nás baví? Hrát si, poznávat a být zdraví

Co nás baví? Hrát si, poznávat a být zdraví ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Co nás baví? Hrát si, poznávat a být zdraví Období: školní rok 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 Formální kurikulum MOTTO: Řekni mi a já zapomenu, ukaž

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 3 Roční plán pro

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu (pro žáky s poruchou komunikace, mentálním postižením a pro žáky ze znevýhodněného

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

S BROUČKY, MOTÝLKY A BERUŠKAMI POZNÁVÁME PLNO KRÁS VE SVĚTĚ KOLEM NÁS

S BROUČKY, MOTÝLKY A BERUŠKAMI POZNÁVÁME PLNO KRÁS VE SVĚTĚ KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace Adresa: Jižní 1903 Česká Lípa 47001 S BROUČKY, MOTÝLKY A BERUŠKAMI POZNÁVÁME PLNO KRÁS VE SVĚTĚ KOLEM NÁS Školní vzdělávací

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 4 Roční plán pro

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

IV. BLOK Zima. Dílčí vzdělávací cíle. Rozvoj pohybových schopností, dovedností hrubé a jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.

IV. BLOK Zima. Dílčí vzdělávací cíle. Rozvoj pohybových schopností, dovedností hrubé a jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí. IV. BLOK Zima Obsah: Poznáváme, jak počasí mění tvář země, vnímáme změny v zimní přírodě Uvědomujeme si, že svět zvířat má svůj řád, vytváříme vztah k živé přírodě Všímáme si, že svět přírody má svůj řád,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program přípravná třída. Do školy s radostí

Školní vzdělávací program přípravná třída. Do školy s radostí ZŠ Veronské náměstí, Praha 10 Školní vzdělávací program přípravná třída Do školy s radostí 1. Charakteristika vzdělávacího programu Legislativní a pedagogické dokumenty platné pro přípravné třídy základní

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, Oloví 357 07 Školní družina při Základní škole a mateřské škole Oloví, okres Sokolov, příspěvkové organizaci Školní

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: Školička spokojených dětí Předkladatel:

Více