Školka v zahradě, o. s. Prostor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školka v zahradě, o. s. Prostor"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školka v zahradě, o. s. Prostor lesní mateřská Školka Hlavním cílem školního vzdělávacího plánu Školky v zahradě je vymezit výchovně vzdělávací proces v rámci lesní mateřské Školky nesoucí název Školka v zahradě, o. s. Prostor. Školní vzdělávací program lesní mateřské Školky je podložen požadavky na předškolní vzdělávání vyplývající z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání MŠMT ČR č. j / Oblast environmentálního vzdělávání koresponduje se Státním program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice č. 1048/2000 jako součást implementace směrnice č. 90/313/EHS, o svobodě přístupu k informacím o životním prostředí, dále pak s Akčním plánem Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta s výhledem do roku 2015, současně také s Metodickým pokynem MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) č. j / Školní vzdělávací program stanoví zejména konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy, obsah a časový plán vzdělávání, podmínky přijímání dětí, průběh vzdělávání. Dále stanoví popis materiálních, personálních podmínek a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se vzdělávání uskutečňuje.

2 Obsah 1. Identifikace Filosofie Školky Podmínky vzdělávání Jak vstupuje dítě k nám do Školky? Jak dítě zvládá nástup do Školky? Přihláška do Školky Smluvní podmínky poskytování služby Organizace vzdělávání Jaká pravidla platí pro děti ve Školce i venku? Denní program ve Školce Vzdělávací program rok ve Školce v zahradě, o. s. Prostor Charakter Formy Plánování Koncept ročního vzdělávacího programu Školky Rozpracované bloky ročního vzdělávacího programu Školky Vzdělávací oblasti Evaluační systém programu Obecná evaluace SVP Autoevaluace a evaluace práce pedagoga a vzdělávacích podmínek Evaluace kompetencí dítěte... 43

3 1. Identifikace Název: Koncept: Adresa: Školka v zahradě, o. s. Prostor (dále jen Školka) samostatná lesní mateřská Školka odloučeného pracoviště Školky: Pobřežní ulice, Kutná Hora Sídlo organizace: občanské sdružení Prostor, Kutnohorská 17, Kolín 2 Kontakty: Právní forma: Statutární zástupce: občanské sdružení Mgr. Petr Steklý IČO: DIČ: CZ Počet tříd: 1 Denní kapacita Školky: Věková kategorie dětí ve Školce: 15 dětí 3 až 6 let Počet pedagogů v přímé práci: 2 Otevírací doba Školky: 7:00 až 17:00 Otevírací dny Školky: pondělí až pátek (celoročně včetně prázdnin) Pedagogický tým: Vedoucí pracovní s vyšším odborným vzděláním nebo vysokoškolským vzděláním s pedagogickým, speciálně pedagogickým, předškolním pedagogickým či sociálním zaměřením, započatým sebezkušenostním psychoterapeutickým výcvikem a minimálně dvěma lety praxe vedení týmu, zkušenost s environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou. Pedagogický pracovník s ukončeným středoškolským vzděláním předškolní vzdělávání, vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním s pedagogickým, speciálně pedagogickým, předškolním pedagogickým či sociálním zaměřením.

4 2. Filosofie Školky Hlavním smyslem Školky je realizace alternativní formy předškolního vzdělávání pro děti od 3 do 6 let. Filosofie Školky vychází z tradice a hodnot lesních mateřských školek, které se snaží podporovat vytváření takové komfortní zóny každého dítěte, která mu usnadňuje růst pro život a vede jej ke kvalitní školní připravenosti a zralosti s pomocí aktivní participace rodičů. Úkolem Školky a zejména pedagogů je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni, pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatečným množstvím mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Alternativní forma vzdělávání má dítěti usnadňovat jeho další životní a vzdělávací cestu a zajistit maximální rozvoj každého dítěte v rámci jeho individuálních rozvojových možností. Mezi hlavní cíle patří směřování Školky směrem k aktivnímu environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě, což vede k myšlení a jednání, které je v souladu s životním prostředím tak, aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí generace a budoucí generace si takové hodnoty mohli osvojit. Převážnou většinu výchovně vzdělávacích aktivit realizujeme venku v přírodě s možností bezpečného zázemí zahrady Školky a celoročně obyvatelné a vytápěné jurty. Hlavní cíle Školky v zahradě, o. s. Prostor: 1. Poskytovat dětem od 3 do 6 let alternativní formu předškolního vzdělávání. 2. Zapojit do výchovně-vzdělávacího procesu rodiče dětí a jejich blízké osoby. 3. Zaměřit se na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu dětí, jejich rodičů i veřejnosti. 4. Spolupracovat s odbornou veřejností v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. 5. Dlouhodobě vyhodnocovat přínosy realizovaných aktivit a zapracovávat tak získané poznatky, zvyšovat kvalitu služby. Jaké fungují v České republice lesní mateřské Školky:

5 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Jak vstupuje dítě k nám do Školky? Vaše dítě dospělo do věku tří let, ve kterém může začít navštěvovat Školku. Co má umět a znát Vaše dítě, než jde k nám do Školky? zná svoje jméno pozná svoje oblečení, třeba podle značky umí se obléknout a svléknout (u těch nejmenších můžeme pomoci zapnout zip či knoflík, zavázat tkaničky) umí se najíst umí si vyčistit nos zvládne dojít si na toaletu (nenosí pleny) je prima, když umí říct, co potřebuje reaguje na běžné pokyny umí chodit po schodech Počítáme s tím, že dítě se potřebné dovednosti nenaučí hned, občas se prostě něco nepovede a chvilku to trvá. Proto na dítě u nás ve Školce netlačíme a nestresujeme je, jde hlavně o to, aby se dítě pokud možno do Školky těšilo a nemělo jí hned spojenou s tím, že je nešika a že když se nenaučí zavázat tkaničky, tak ho tam nebudou chtít, nebo ho máma a táta nebudou mít rádi. 3.2 Jak dítě zvládá nástup do Školky? Mnoho z toho, co Vám chceme říci, nepochybně víte a znáte, ale protože nám dospělým je již cizí pohled na svět dětskýma očima, pokusíme se Vám nabídnout pohled dítěte na přechod z rodiny do Školky. Pro dítě je vstup do Školky novou životní situací a musí si s ní poradit po svém. Stejně jako když my dospělý jdeme do nové práce, tak i Vaše dítě má své vlastní obavy a strachy, které neumí vyslovit přesně tak jako my dospělí. I když se dítě do Školky může těšit, nejistota v něm může zůstávat. Abychom nepříjemné pocity u dítěte omezili na minimum, je třeba mu s tím pomoci. Naším společným úkolem je dát dítěti čas, protože každé dítě si zvyká na Školku různě dlouho (až 6 týdnů). Dítě musí vyřešit spoustu úkolů, aby mohlo poprvé v životě zůstat delší domu samo, bez mámy a táty, jinde než doma a přitom být spokojené a cítit se bezpečně. Proto nabízíme rodičům možnost přijít si první den s dítětem pohrát odpoledne do Školky. Rodič je jistotou a prostředníkem, jak se dítě může seznámit s prostředím třídy, novými kamarády a učiteli. Zároveň mohou rodiče lépe poznat, jak se u nás ve Školce pracuje a co dětem nabízíme. Dítě si klade otázky: Co budu dělat tady ve Školce? Proč tu vlastně jsem? S čím si budu hrát? Můžu si to půjčit?

6 Později až zůstane dítě samo ve Školce, opět nastává čas otázek: Kde je máma a táta? Proč tu nejsou se mnou? Vrátí se? Nakonec dítě získá pocit bezpečí, je sebejisté a spokojené. Ale stojí před ním další obtížný úkol, zvyknout si na myšlenku, že bude spát jinde než doma ve své posteli. Dítě podle nás potřebuje celou situaci znát, musí vědět dopředu, že taková situace nastane. Odměnou je pak pro nás všechny fakt, že se Vaše dítě těší do Školky.

7 3.3 Přihláška do Školky Jméno a příjmení dítěte: Jména příjmení rodičů: Rodné číslo dítěte: Ulice: Město a PSČ: Telefon na rodiče: na rodiče: Napište, kolikrát měsíčně předpokládáte dávat Vaše dítě do Školky: Cena šitá na míru: od 7:00 do 13:00 za 200,- Kč od 7:00 do 17:00 za 350,- Kč celý měsíc od 7:00 do 13:00 za 3000,- Kč celý měsíc od 7:00 do 17:00 za 5500,- Kč *vše je včetně oběda, odpolední svačiny a pitného režimu Zaškrtněte, ve kterých dnech chcete dávat Vaše dítě do Školky: pondělí úterý středa čtvrtek pátek Více podrobností najdete na: Těším se na Váš zájem za tým Školky v zahradě, o. s. Prostor Marian Šlesingr, DiS.

8 3.4 Smluvní podmínky poskytování služby Před vstupem do Školky rodiče dítěte potvrdí (formulář smluvní podmínky výchovně vzdělávací péče o dítě od 3 do 6 let: o znalost podmínek poskytování služby a potřebné vybavení pro dítě Předávání dětí do Školky od 7:00 do 8:00 probíhá v zázemí Školky, Školka má zodpovědnost za dítě od momentu jeho předání rodiči či pověřenou osobou (tj. podáním ruky rodiče a pedagoga Školky, při vyzvedávání dítěte platí stejné pravidlo). Čas určený pro vyzvedávání dětí je od 12:30 až 13:00 po obědě (když dítě zůstává na půl dne ve Školce) nebo potom později od 14:00 do 17:00 (když dítě zůstává ve Školce celý den). Rodič informuje vždy pedagoga o aktuálním zdravotním stavu dítěte a jeho psychickém stavu ihned po příchodu do Školky, při odchodu dítěte ze Školky totéž provádí pedagog. Dochvilnost při předávání a vyzvedávání je nezbytná pro zajištění programu a provozu Školky. o vybavení dítěte do Školky Každé dítě má v jurtě svou poličku, do které si ukládá věci, v nichž přišlo z domova. Poté se převlékne a vyrážíme na dopolední program mimo zahradu Školky. Mějme na paměti, že dítě by se mělo soustředit na práci, nikoli na to, aby se neušpinilo a nemuselo se strachovat Co tomu řekne maminka? o Ráno do Školky má dítě s sebou (doplníme fotografiemi): Při volbě oblečení je dobré preferovat pohodlí dítěte. Rodiče vnímejte naše příklady pouze jako inspiraci. Vaše dítě roste, oblečení bohužel ne. batoh nejlépe s prsním popruhem, např.: v batohu má: dopolední svačinu, termosku 0,5 l s nápojem dle počasí,

9 náhradní ponožky dle počasí, náhradní rukavice, náhradní spodní prádlo přezůvky do Školky, bundu větrovku a pláštěnku (jarní, letní a podzimní počasí) nepromokavé kalhoty a bunda na zimu a deštivé počasí např.:http://www.nepromokneme.cz/nepromokave-obleceni/products/kalhoty-s-laclemtmave-modre/, např.: do teplého počasí má nejlépe bavlněné triko s dlouhým rukávem a dlouhé vzdušné kalhotky (obojí chrání před sluncem, odřeninami, zlepší prevenci proti klíšťatům) holínky, zimní boty, sněhule, kotníkové boty např.:

10 dětský spacák a karimatku např.: c-modra-d640.html o prohlášení o zdravotním stavu dítěte Před prvním vstupem do Školky rodič podepisuje prohlášení o zdravotním stavu dítěte. Rodič je povinen informovat pedagoga při každém vstupu dítěte do Školky o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (alergie, dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů: zvýšená teplota kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě; zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů); průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů); bolest v uchu; bolest v oblasti břicha; bolest při močení; vši; v rodině se vyskytlo nějaké infekční onemocnění (salmonelóza, žloutenka atd.). Pedagog může odmítnout dítě do Školky přijmout, pokud usoudí, že dítě není zdravé (teplota, silný kašel apod.). Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu ve Školce (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba, rodiče budou okamžitě telefonicky informováni. Pedagogové jsou proškoleni v poskytování první pomoci.

11 V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno a ranka ošetřena pedagogem (pedagog je proškolen). V případě, že si rodiče výslovně nepřejí, aby pedagog odstranil klíště z jejich dítěte a zlikvidoval jej, uvedou tuto skutečnost do prohlášení o zdravotním stavu dítěte. Klíště je možné nechat testovat viz. Rodiče jsou povinni informovat pedagogy o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem a o dalších typech alergií. o prohlášení o stavu očkování dítěte Před vstupem dítěte chceme po rodičích, aby sami prohlásili, jaký je stav očkování jejich dítěte a jaký je zdravotní stav dítěte. Rodiče tak sami potvrdí, zda se dítě podrobilo či nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním, že je proti nákaze buď imunní, nebo se např. nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. o platební podmínky a storno podmínky Rodič si nakupuje pro dítě dopředu počet dní, ve kterých chce dát dítě do Školky. Přednost mají děti rodičů, kteří mají zakoupený větší počet dní ve Školce. Pokud chcete dát dítě do Školky např. jen dva dny v týdnu, musíte dítě zapsat nejpozději předcházející pátek do 8:00. Platbu služby upřednostňujeme hotově na místě. Pokud rodič odhlásí dítě nejméně 24 hodin před nástupem do Školky (tj. do 8:00 předcházejícího dne nástupu dítěte do Školky). Storno poplatek činí: 0% z částky za den. Tzn.: To, co zaplatíte, Vám vrátíme. o podmínky poskytování služby lze měnit pouze písemnými dodatky (např. ukončení služby) o činnosti Školky jsou zařazeny v pojištění odpovědnosti z činnosti o. s. Prostor

12 4. Organizace vzdělávání 4.1 Jaká pravidla platí pro děti ve Školce i venku? Co nás pravidla naučí? 1. Mít zodpovědnost za sebe, rozlišovat rizika a učit se rozpoznávat své hranice. 2. Nevyrušovat ostatní při hře (nejdříve se jich zeptáme, zda se můžeme připojit). 3. Vzájemně si nic nebrat. 4. Respektovat přání druhých. 5. Konflikty řešit nenásilně: vyjadřovat své pocity, učit se říkat druhým, co nám vadí a co nechceme, aby dělali. Pravidla budeme dětem vysvětlovat průběžně a vždy v konkrétní situaci. Bezpečnostní pravidla venku i v zahradě Školky: 1. Jsme-li voláni jménem, vždy odpovíme. 2. Zůstáváme na dohled či doslech. 3. Při cestě venku nebo lesem čekáme na domluvených místech. 4. V lese nenecháváme odpadky. 5. Nelezeme na stohy dříví. 6. Větve nenosíme ve výšce očí ostatních dětí. 7. Potřebu vykonáváme na místě určeném dospělým (např. ne uprostřed cesty). 8. Bez souhlasu dospělého v lese i zahradě nic nejíme. 9. Zkoumaných hub i rostlin se nedotýkáme holou rukou, pouze klacíkem nebo rukavicí. 10. Neodcházíme z lesa s lidmi, které potkáme, ani se známými. 11. Neodcházíme ze Školky bez doprovodu nebo s cizími lidmi. 12. Nepřinášíme hračky z venku dovnitř a naopak 13. Neodnášíme živočichy z přírody domů. 14. Při jídle sedíme. 15. Nenosíme do Školky sladkosti. 16. Nelámeme živé větve, neničíme stanoviště mechů a rostlin. 17. Šermování s klacky je možné pouze tehdy, pokud obě zápasící strany souhlasí a že dodržují základní bezpečnost. 18. Pokud hoří oheň venku i v kamnech, je v jurtě/zázemí vždy přítomný dospělý. 19. Při cestě lesem na jednotlivých zastaveních se vzdalujeme jen na doslech a dohled. (Zpočátku si s dětmi vytvoříme viditelné hranice např. lavička, kámen, strom. Až si je děti zvnitřní, necháme iniciativu na nich, aby si své hranice určily a hlídaly je, jak budou potřebovat.) 20. Je třeba, aby pravidla respektovali pedagogové, rodiče a děti umístěné ve Školce. Pedagog: Jde příkladem svým konáním a pomáhá dětem řešit vzájemná nedorozumění. Respektuje individualitu každé lidské bytosti a upozorňuje na překračování hranic. Nehodnotí výkony dětí, ale přijímá jejich rozdílnost a pestrost. Chválí děti adekvátně, srozumitelně a také je povzbuzuje.

13 Rodiče svým pevným rozhodnutím podporují děti v překonání počátečního odpoutávání se a poskytují jim tak důvěru v jejich schopnosti a jejich samostatnost.

14 4.2 Denní program ve Školce 7:00-8:30 8:30-11:30 12:00-13:00 příchod dětí, zjištění aktuální stavu každého dítěte, zahájení dne společným kruhem, téma dne", příprava na odchod ze školky zajištění kvalitního oblečení dětí dle počasí, jeden pedagog komunikuje s rodiči, druhý se věnuje dětem, cesta mimo Školku tematicky zaměřený program v blocích, jeden blok má vždy max. 20 minut převažuje volná hra v rámci domluvených pravidel, konkrétní činnosti se vztahují k dennímu tématu, v 10:00 svačina návštěva venku, cesta do města, poznávání Kutné Hory, historie a pověstí, cesta do lesa s hajným, polesným, cesta na návštěvu k hasičům, atd. cesta zpět do Školky osobní hygiena, oběd, příprava na odpolední spánek, čtení před spaním, odchod dětí po obědě Program probíhá v zázemí Školky Program probíhá mimo zázemí Školky (tj. v přírodě, v lese, v lukách, v parku, v historickém centru města) 13:00-14:00 odpočinek / volná hra v zahradě / individuální práce s dětmi 14:00-15:00 15:00-16:00 odpolední kroužky, výtvarné a rukodělné dílničky, logopedické hry, angličtina, individuální program pro podskupiny Školky dle věkových zvláštností návštěva zvenčí do Školky, volná hra v zahradě, uzavírání dne, loučení, sdílení zážitků, Program probíhá v zázemí Školky odcházení dětí domů, reflexe směrem k rodičům, co se 16:00-17:00 povedlo/nepovedlo, důležitá sdělení - vždy jeden pedagog Během celého dne jsou přítomni pro skupinu 15 dětí vždy dva pedagogové. Pokud je přítomno pouze 7 dětí, je přítomen jeden pedagog.

15 5. Vzdělávací program rok ve Školce v zahradě, o. s. Prostor 5.1 Charakter Zpracovaný materiál odpovídá základním požadavkům pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Je sestaven tak, aby respektoval rámcové vzdělávací cíle předškolního vzdělávání: rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení (poznatky), osvojení si základů hodnot, na kterých je založena naše společnost (hodnoty), získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí (postoje). Vzdělávací program je strukturován obecně dle čtyř ročních období (bloků), které tvoří hlavní témata doplněná popisy klíčových kompetencí dítěte, dále program specifikuje dílčí vzdělávací cíle a očekávané výstupy. Roční období charakterizují jednotlivé přírodní živly, biotopy a hlavně výchovně-vzdělávací témata. Při všech rozpracování respektujeme požadavky na: rozvoj osobnosti dítěte: v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi, vytvářet dostatek podnětů k učení a zažívání stenických pocitů z něho, posilovat sebevědomí dítěte a jeho důvěru ve vlastní schopnosti, vytvářet klima pro vzájemné vztahy mezi dětmi, stimulovat vývoj řeči a působit preventivně, připravit dítě pro život, motivovat dítě k samostatnosti a vlastní aktivitě, pomáhat pokud je to třeba, vytvářet prostředí pohody a bezpečí, uplatnění podílu rodičů na vzdělávání ve Školce: dlouhodobě usilovat o partnerský a rovný vztah s rodiči dítěte, umožnit přístup rodičů k dítěti ve Školce a možnost podílet se na činnosti s dětmi, přinášet rodičům možnost účastnit se tvorby programu Školky a zejména na jeho hodnocení, vést s rodiči stálý dialog o jejich dětech, uskutečňovat hodnocení a využívat zjištěných informací pro další pedagogickou činnost o tom: jak se dítě projevovalo a cítilo, úroveň komunikačních dovedností, co se naučilo, úroveň rozvoje dětské kresby a výrobků.

16 5.2 Formy Vzdělávání bude realizováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne ve Školce vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zaměřená činnost, ve které pedagog s dítětem bude naplňovat konkrétní vzdělávací cíle formou záměrné i spontánní edukace. Což pedagog zakládá na aktivní účasti dítěte, která je založená na smyslovém vnímání, prožitkovém, interaktivním učení a učením v druhém plánu zpravidla ve skupinách dětí nebo individuálně. Celkově se pedagog omezuje na předávání hotových poznatků a slovních poučení. Dítě se bude rozvíjet na základě vlastní aktivity (vůle) a zájmu. Většina činností dítěte bude obsahovat zejména prvky hry a tvořivosti. Vzdělávání budou pedagogové realizovat cílevědomě, promyšleně a plánovitě. Budeme se snažit nabízet zájmové aktivity formou odpoledních dílniček (které zatím chystáme). 5.3 Plánování Při plánování se pedagogové drží rámcových vzdělávacích cílů pro předškolní vzdělávání: a) co se dítě naučí, b) s jakými hodnotami se setká, c) jaký prostor pro sebeuplatnění poskytne. Jednotlivá hlavní témata směřují pedagogové vždy k očekávaným kompetencím, resp. očekávaným výstupům, i když už se zaměří pedagog na jakýkoli z cílů, naplňuje pedagog různou měrou i ty ostatní. Vzdělávací cíle jsou vždy propojeny: a) s podmínkami vlastní situace, b) s činnostmi, c) s kompetencemi, d) s riziky, kterým je třeba se vyhnout. Očekávané kompetence jsou vymezeny oblastmi: 1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická). 2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) 3. Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) 4. Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní) 5. Dítě a svět (oblast environmentální) Pro každou z oblastí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty je uveden výčet kompetencí a stanoveno několik rámcových cílů, které společně vytvářejí komplex (soubor) žádoucích znalostí, dovedností, schopností, postojů, a kterých by mělo být prostřednictvím EVVO dosahováno.

17 V oblasti Dítě a svět rozvíjíme kompetence pro environmentálně odpovědné jednání v následujících oblastech: a) Vztah k přírodě potřeba kontaktu s přírodou schopnost přímého kontaktu s přírodním prostředím citlivost k přírodě reflexe různých pohledů na přírodu, postojů k ní a ujasňování si vlastních hodnot a postojů b) Vztah k místu znalost místní krajiny, jejích jedinečností a schopnost interpretovat je v souvislostech vědomí sounáležitosti s místem a regionem a pocit zodpovědnosti za něj c) Ekologické děje a zákonitosti zájem o pochopení ekologických dějů a jejich zkoumání schopnosti a dovednosti pro zkoumání přírody a životního prostředí porozumění základním ekologickým dějům a zákonitostem porozumění významu ekologických dějů a zákonitostí pro život člověka propojování znalostí ekologických dějů a zákonitostí s každodenním životem d) Environmentální problémy a konflikty schopnost analýzy environmentálních problémů a konfliktů schopnost formulovat vlastní názor na problém, posuzovat variantní řešení a navrhovat řešení vlastní schopnost spolupráce a komunikace při řešení environmentálních konfliktů e) Připravenost jednat ve prospěch ŽP znalost základních principů ochrany životního prostředí znalosti a dovednosti potřebné pro šetrné zacházení s přírodou a přírodními zdroji znalosti a dovednosti pro spotřebitelské chování znalosti a dovednosti pro aktivní ovlivňování svého okolí přesvědčení o vlastním vlivu na předcházení a řešení problémů životního prostředí

18 5.4 Koncept ročního vzdělávacího programu Školky Léto Červen: Letnice - slavnost Červenec: Kutnohorské stříbření - slavnost Srpen: Odcházení léta - slavnost VZDĚLÁVACÍ OBLASTI EVVO: 1. Živel: voda 2. Biotop: vodní toky a nádrže prameniště, rašeliniště 3. Projekt: obnovitelné zdroje energie (vodní elektrárna) 4. Dny: světová den životního prostředí mezinárodní den oceánů den otců evropská noc pro netopýry Charakteristika období: U nejmladší věkové skupiny dětí se zpočátku cíleně zaměřujeme na adaptaci a vytváření pocitu bezpečí i relativní citové samostatnosti, posílení hygienických a pracovních návyků, návyků správného chování a seznamování se navzájem v rámci prostředí Školky. Rozvíjíme všestranně dítě na základě stanovených cílů, které ověřujeme dle očekávaných výstupů. Při vycházkách na louce a v lese děti upozorňujeme na nebezpečí úrazů, štípnutí hmyzem, provádíme profylaxi proti klíšťatům a otravám jedovatými bobulemi. (Což platí ve všech obdobích ročního programu Školky, protože dítě může do Školky nastoupit téměř kdykoli.) Většina činností probíhá zejména venku (les, louky, ale i parky a město) nebo přímo v zahradě Školky. Děti seznamujeme s cyklem ročních období a jednotlivými specifiky ročního období léta. Povídáme si o jednotlivých biotopech, které se nám během léta představují vždy znovu v různých podobách. Podporujeme u dětí zájem a vztah k životnímu prostředí. Během tříměsíčního bloku realizujeme společně s dětmi projekt, který je zaměřený na problematiku obnovitelných zdrojů energie. Během léta je to zejména voda a její vlastnosti a využitelnost, voda jako obnovitelný zdroj energie (stavíme model vodní elektrárny na sousedící Vrchlici). Do celého kontextu životního prostředí zasazujeme člověka a jeho moc vodou šetřit, chránit vodní zdroje o jejím znečištění. Děti se seznamují s jednotlivými biotopy. Všechny akce, které realizujeme, jsou příležitostí pro posilování kolektivních vztahů, návyků společenského chování a potřebu žít v kolektivu. Podporujeme sebevědomí dítěte a jeho sebepojetí. V závěru tříměsíčního bloku vyhodnocujeme dílčí cíle, dle nastavených očekávaných výstupů v jednotlivých rozvojových oblastech (což platí v závěru každého bloku, nebo odchodu dítěte z naší Školky).

19 Podzim Září: Dožínky Říjen: Drakiáda Listopad: Dušičky VZDĚLÁVACÍ OBLASTI EVVO: 1. Živel: vzduch, vítr 2. Biotop: louky, lesy, stromy 3. Projekt: obnovitelné zdroje energie (větrná elektrárna) Charakteristika období: Hlavní činnosti s dětmi realizují pedagogové vždy více venku než uvnitř. Dětem je poskytován co nejširší prostor pro hru, podporujeme přirozené poznávací vlastnosti dětí (zvídavost, zájem, radost z poznání). Během celodenního programu pedagogové respektují individuální potřeby dětí. Pedagogové upevňují poznatky dětí o živé a neživé přírodě a přinášejí nové. Zaměřují se na problematiku ochrany životního prostředí, zejména na poznávání biotopů a využívání obnovitelných zdrojů energie (stavíme model větrné elektrárny v zahradě Školky). Do celého konceptu člověka a jeho moc chránit ovzduší. Při pobytu venku se zaměřujeme na sledování charakteristických změn prostředí lesa a zahrady, využíváme přírodniny. Děti získávají přímé poznatky o jednotlivých biotopech, jako jsou lesy, louky a stromy. Všechny akce, které realizujeme, jsou příležitostí pro posilování kolektivních vztahů, návyků společenského chování a potřebu žít v kolektivu. Prosinec: Vánoce Leden: Nový rok Únor: Masopust Zima VZDĚLÁVACÍ OBLASTI EVVO: 1. Živel: oheň, dřevo 2. Biotop: urbanizovaná území, sady, pole 3. Projekt: obnovitelné zdroje energie (solární energie, vytápění - biopaliva, recyklace odpadů, geotermální energie) 4. Dny: den tuleňů, lachtanů a velryb mezinárodní den nemocných Charakteristika období: Všechny činnosti realizujeme více venku než uvnitř, během zimního období věnujeme zvýšenou péči přehřátí nebo podchlazení organismu dítěte. Společně klademe velký důraz na opatření předcházející vzniku respiračních onemocnění a s rodiči diskutujeme o vhodném oblečení pro dítě. Program je operativně měněn dle počasí, prioritní je péče o tělesnou a psychickou pohodu dítě při pobytu venku. Rozvíjíme u dětí řeč, jazyk a estetické cítění pomocí tradic lidové slovesnosti (zpěv koled a vyprávění vánočních příběhů, výroba Betlému). Seznamujeme děti se zimními hrami a sporty. Podněcujeme v dětech zájem o příběhy s dětskými a zvířecími hrdiny, učíme je rozlišovat vtip, dobro a zlo. Během období zimy rozvíjíme u dětí přirozenou zvídavost a podporujeme je v rozvoji a osvojení dovedností a volního jednání, které je příslušné jejich věku. Během zimy se zaměřujeme poznávání města a jeho specifik, bezpečnosti pohybu ve městě. V našem zájmu je znovu člověk a využívání obnovitelných zdrojů energie, zabýváme se důvody pro šetření energií, recyklací odpadů a využitím solární energie.

20 Věnujeme se práci s přírodními a živočišnými materiály a potravinám a také jejich způsobům zpracování. Chystáme návštěvy ve spolupracujících institucích. Jaro Březen: Vynášení Moravy Duben: Velikonoce Květen: Oslava Máje VZDĚLÁVACÍ OBLASTI EVVO: 1. Živel: země 2. Biotop: louky, lesy, stromy, rostliny skály, sutě, jeskyně 3. Projekt: projekt pěstitelských dílniček osázení a osívání zahrady 4. Dny: den ukliďme svět mezinárodní den zdravého spánku mezinárodní den vody den ptactva mezinárodní den zdraví mezinárodní den dětské knihy mezinárodní den boje proti hluku den slunce den hasičů den matek den země den otevírání studánek Charakteristika období: Hlavní aktivity s dětmi jsou realizovány více venku, program je směrován zejména k měnící se přírodě v období jara. U dětí rozvíjíme všechny klíčové oblasti jejich kompetencí, posilujeme již získané dovednosti a návyky, podporujeme sebevědomí dítěte. Současně se zaměřujeme na rozvoj vyjadřování prožitků. Během jara se věnujeme pozvání jednotlivých biotopů a vytváření vztahu k životnímu prostředí. Pozornost zaměřujeme hlavně směrem k prostředí zahrady a realizujeme projekt osázení a osívání zahrady. Každé dítě samostatně od začátku pěstuje rostliny, pečuje o ně a je vedeno k pravidelnosti. Věnujeme se společně péči o životní prostředí a osvojení návyků související s pobytem v v přírodě, znovu revidujeme pravidla pobytu v přírodě. Období jara je zaměřeno na dlouhodobou evaluaci výstupů, které jsou nastaveny prostřednictvím cílů v jednotlivých blocích vzdělávacího programu. Navazujeme na předchozí získané kompetence dětí a dále je rozvíjíme a hodnotíme.

21 5.5 Rozpracované bloky ročního vzdělávacího programu Školky Léto TÉMATA VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ Dítě a jeho tělo: Dítě a jeho psychika: podporovat fyzickou pohodu dítěte a zvyšovat tělesnou zdatnost, rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti, zdokonalování dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky učit dítě sebe obslužným činnostem a vést je ke zdravým životním návykům osvojit dítěti poznatky o těle a zdraví podporovat pocit bezpečí, celkovou adaptaci ve Školce a získání relativní citové samostatnosti rozvíjet pocit bezpečí pobytu v přírodě, podporovat orientaci dítěte v okolí Školky rozvíjet vnímání, naslouchání, porozumění, výslovnost, mluvní projev a vyjadřování rozvíjet zájem o formy výtvarného, hudebního, pohybového a dramatického sdělení kultivovat a zpřesňovat smyslové vnímání, posilovat přirozenou zvídavost, zájem a radost z objeveného Dítě a ten druhý: osvojit si elementární pravidla chování směrem k druhému podpora dovedností pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem Dítě a společnost: Dítě a svět: ČERVEN: podporovat zájem o prostředí a kulturu města Kutná Hora poznávat pravidla společenského soužití podporovat osvojení kompetencí bezpečného pohybu v dopravě (přecházení ulice, chůze po silnici, základní znalost pravidel silničního provozu) ČERVENEC: rozvíjet schopnosti spolupracovat a podílet se, přináležet ke společenství a vnímat hodnoty tohoto společenství podporovat vztah k tradici lidová slovesnost: Kutnohorské stříbření, hornické město, chrám sv. Barbory, kostel sv. Jakuba, Jezuitská kolej, SRPEN: napomáhat vytváření základů aktivních postojů ke světu a k životu ČERVEN: osvojit si pravidla pobytu v přírodě a zahradě, rozvíjet přirozený zájem o životní prostředí a jeho rozmanitosti rozvíjet schopnost pojmenovat prvky a děje životního prostředí

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012 Mateřská škola a školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KRTEČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ, aneb JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Školní

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi Základní škola a Mateřská škola,nedašovská 328,Praha 5 Zličín Zřizovatel MČ Praha Zličín,Tylovská 207 Ředitelka Mgr.Jana Kuhnová Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ve školce jsme rádi,všichni

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Univerzity obrany Dobrovského 27 612 00 Brno Email:skolka@skolkauo.cz, info@skolkauo.cz Tel. 778018012, 778018013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motivační název: Se

Více

Smysluplné karlínské školkohrátky aneb Čarování tužkou, štětcem,písničkou

Smysluplné karlínské školkohrátky aneb Čarování tužkou, štětcem,písničkou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání zpracován dle RVP MŠ Smysluplné karlínské školkohrátky aneb Čarování tužkou, štětcem,písničkou ZÁKLADNÍ ŠKOLAA MATEŘSKÁ ŠKOLA Lyčkovo náměstí 6/460,Praha

Více