Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne"

Transkript

1 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2118/RMObM-MH/1418/ /RMObM-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana 1/16

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 2118/RMObM-MH/1418/40 OF/RMOb/0041/17 Rozpočtová opatření 2119/RMObM-MH/1418/40 OHC/RMOb/0084/17 Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. S/0254/2016/F 2120/RMObM-MH/1418/40 OHC/RMOb/0085/17 Návrh na zadání VZMR a uzavření smlouvy s dodavatelem Sanace podloží budoucího dopravního hřiště Mariánské Hory 2121/RMObM-MH/1418/40 OMH/RMOb/0030/17 Návrh na uzavření příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské činnosti a poradenské činnosti 2122/RMObM-MH/1418/40 OMH/RMOb/0031/17 Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění údržby zeleně 2123/RMObM-MH/1418/40 OMH/RMOb/0032/17 Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě pro stavbu Rekonstrukce Mariánského náměstí v Ostravě - Mariánských Horách 2124/RMObM-MH/1418/40 OMH/RMOb/0033/17 Návrh smlouvy o nájmu movité věci 2125/RMObM-MH/1418/40 OMH/RMOb/0035/17 Souhlas s vyloučením uchazeče a návrh na uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Regenerace sídliště Vršovců - IV. etapa 2126/RMObM-MH/1418/40 OMH/RMOb/0034/17 Návrh na zrušení nadlimitní veřejné zakázky Komplexní údržba zeleně v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky 2127/RMObM-MH/1418/40 OM/RMOb/0154/17 Souhlas se vstupem na pozemky a realizací stavby, k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalit ul. Žákovská SMO-MOb MHaH 2128/RMObM-MH/1418/40 OB/RMOb/0155/17 Žádost o pronájem bytu 2129/RMObM-MH/1418/40 OB/RMOb/0152/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu - Výstavní 2130/RMObM-MH/1418/40 OB/RMOb/0153/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu - Stojanovo náměstí 2131/RMObM-MH/1418/40 OB/RMOb/0154/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu - Lomená 2132/RMObM-MH/1418/40 OB/RMOb/0156/17 Vyhlášení záměru obvodu pronajmout část střechy 2133/RMObM-MH/1418/40 OB/RMOb/0157/17 Žádosti o pronájem bytu sociální bydlení 2134/RMObM-MH/1418/40 OB/RMOb/0159/17 Žádosti o pronájem jednotky sloužící podnikání Strana 2/16

3 2135/RMObM-MH/1418/40 OB/RMOb/0160/17 Výpověď z nájmu nebytových prostor Gen. Hrušky 2136/RMObM-MH/1418/40 OB/RMOb/0161/17 Výpověď z nájmu nebytových prostor Rtm. Gucmana 2137/RMObM-MH/1418/40 OB/RMOb/0158/17 Změna dodavatele elektřiny na období /RMObM-MH/1418/40 OB/RMOb/0162/17 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo oprava střechy OF/RMOb/0041/17 Rozpočtová opatření číslo: 2118/RMObM-MH/1418/40 1) schvaluje tato rozpočtová opatření: 1. zvýší se nebytové hospodářství, pol nákup ostatních služeb, ORJ 7 sníží se bytové hospodářství, pol nákup ostatních služeb, ORJ 7 2. zvýší se financování pol změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech činnost místní správy, pol budovy, haly a stavby. ORJ 5, ORG zvýší se ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, pol ostatní osobní výdaje, ORJ 14 sníží se ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, pol platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech, ORJ zvýší se ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol věcné dary, ORJ 13 sníží se ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol nákup ostatních služeb, ORJ 13 o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč Strana 3/16

4 5. zvýší se financování pol změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o Kč nebytové hospodářství, pol teplo, ORJ 4 o Kč 6. zvýší se financování pol změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech využití volného času dětí a mládeže, pol budovy, haly a stavby, ORJ 4, ORG o Kč o Kč 2) ukládá odboru finančnímu realizovat schválená rozpočtová opatření Vyřizuje: Ing. Radomír Michniak, Ph.D., T: vedoucí odboru finančního OHC/RMOb/0084/17 Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. S/0254/2016/F číslo: 2119/RMObM-MH/1418/40 návrh odboru hospodářských činností na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. S/0254/2016/F ze dne uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění výroby a prodeje jídel pro stravování v Dětské skupině Jesličky, ev. č. S/0254/2016/F, uzavřené dne , se společností Sodexo - zařízení školního stravování s.r.o., se sídlem Praha - Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru hospodářských činností připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Bc. Renata Štroblíková, T: vedoucí odboru hospodářských činností Strana 4/16

5 OHC/RMOb/0085/17 Návrh na zadání VZMR a uzavření smlouvy s dodavatelem Sanace podloží budoucího dopravního hřiště Mariánské Hory číslo: 2120/RMObM-MH/1418/40 návrh na zadání VZMR a uzavření smlouvy s nejvhodnějším dodavatelem pro zakázku Sanace podloží budoucího dopravního hřiště Mariánské Hory na základě doporučení hodnotící komise uzavřít Smlouvu o dílo s Jaromírem Mičulkou, se sídlem Ostrava - Zábřeh, Dolní 160/34, IČ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu odboru hospodářských činností připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Renata Štroblíková, T: vedoucí odboru hospodářských činností OMH/RMOb/0030/17 Návrh na uzavření příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské činnosti a poradenské činnosti číslo: 2121/RMObM-MH/1418/40 návrh odboru místního hospodářství na uzavření příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské činnosti a poradenské činnosti na veřejnou zakázku Parkovací stání u MŠ Zelená, Ostrava - Mariánské Hory, uzavřené se společností Dobrá zakázka s.r.o., sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Hlubinská 1378/36, PSČ 70200, IČ uzavřít se společností Dobrá zakázka s.r.o., sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Hlubinská 1378/36, PSČ 70200, IČ příkazní smlouvu o výkonu zadavatelské činnosti a poradenské činnosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru místního hospodářství připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství Strana 5/16

6 OMH/RMOb/0031/17 Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění údržby zeleně číslo: 2122/RMObM-MH/1418/40 návrh odboru místního hospodářství na uzavření Smlouvy o zajištění údržby zeleně se společností Ostravské komunikace, a. s., Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, Ostrava IČ: uzavřít se společností Ostravské komunikace, a. s., Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, Ostrava IČ: smlouvu o zajištění údržby zeleně dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru místního hospodářství připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OMH/RMOb/0032/17 Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě pro stavbu Rekonstrukce Mariánského náměstí v Ostravě - Mariánských Horách číslo: 2123/RMObM-MH/1418/40 1) revokuje RMOb č. 1745/PMOb-MH/1418/53 ze dne ) projednala návrh odboru místního hospodářství na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě se společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ ) rozhodla o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ pro stavbu Rekonstrukce Mariánského náměstí v Ostravě-Mariánských Horách Strana 6/16

7 4) ukládá odboru místního hospodářství připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OMH/RMOb/0033/17 Návrh smlouvy o nájmu movité věci číslo: 2124/RMObM-MH/1418/40 návrh odboru místního hospodářství na uzavření Smlouvy o nájmu movité věci se společností Agentura Orange s.r.o., se sídlem Maxe Švabinského 2239, Frýdek, Frýdek-Místek, IČ uzavřít Smlouvu o nájmu movité věci se společností Agentura Orange s.r.o., se sídlem Maxe Švabinského 2239, Frýdek, Frýdek-Místek, IČ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru místního hospodářství připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OMH/RMOb/0035/17 Souhlas s vyloučením uchazeče a návrh na uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Regenerace sídliště Vršovců - IV. etapa číslo: 2125/RMObM-MH/1418/40 a) návrh hodnotící komise na vyloučení společnosti STAVIA - silniční stavby, a.s. se sídlem Střádalů 631/47, Kunčičky, Ostrava, IČ z veřejné zakázky malého rozsahu Regenerace sídliště Vršovců - IV. etapa b) návrh odboru místního hospodářství na uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Regenerace sídliště Vršovců - IV.etapa s firmou Jaromír Mičulka, se sídlem Dolní 160/34, Ostrava - Zábřeh, IČ v souladu s návrhem hodnotící komise Strana 7/16

8 a) o vyloučení společnosti STAVIA - silniční stavby, a.s. se sídlem Střádalů 631/47, Kunčičky, Ostrava, IČ dle ust. 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu b) o uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Regenerace sídliště Vršovců - IV. etapa dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s firmou Jaromír Mičulka, se sídlem Dolní 160/34, Ostrava - Zábřeh, IČ , za cenu ,90 Kč vč. DPH a lhůtou výstavby do , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a) informovat uchazeče o jeho vyloučení b) odboru místního hospodářství připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OMH/RMOb/0034/17 Návrh na zrušení nadlimitní veřejné zakázky Komplexní údržba zeleně v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky číslo: 2126/RMObM-MH/1418/40 návrh odboru místního hospodářství na zrušení nadlimitní veřejné zakázky Komplexní údržba zeleně v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky o zrušení nadlimitní veřejné zakázky Komplexní údržba zeleně v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle ust. 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 8/16

9 OM/RMOb/0154/17 Souhlas se vstupem na pozemky a realizací stavby, k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalit ul. Žákovská SMO-MOb MHaH číslo: 2127/RMObM-MH/1418/40 1) souhlasí se vstupem na pozemky p. p. č. 317/9 ostatní plocha, zeleň a p. p. č. 1011/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, za účelem provedení stavebně technického průzkumu podloží a stávající konstrukce vozovky, chodníků a zpevněných ploch a určení polohy inženýrských sítí v rámci stavby Rekonstrukce ul. Žákovská Ostrava Mariánské Hory a s realizací této stavby pro investora statutární město Ostrava,, se sídlem Přemyslovců 63, Ostrava Mariánské Hory, PSČ , IČ , ev. č. 10 Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OB/RMOb/0155/17 Žádost o pronájem bytu číslo: 2128/RMObM-MH/1418/40 žádost XXXXXXXXXXXX o pronájem bytu o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 2, velikosti 2+1 v domě na ulici Marie Pujmanové 1097/21, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 2.689,50 Kč bytovému odboru informovat žadatelku o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: Strana 9/16

10 OB/RMOb/0152/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu - Výstavní číslo: 2129/RMObM-MH/1418/40 žádosti XXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXX o pronájem bytu č. 10, velikosti 1+1 v domě na ulici Výstavní 2475/6, Ostrava-Mariánské Hory a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 10, velikosti 1+1 v domě na ulici Výstavní 2475/6, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0153/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu - Stojanovo náměstí číslo: 2130/RMObM-MH/1418/40 žádosti XXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu č. 8, velikosti 2+1 v domě na ulici Stojanovo náměstí 1072/1, Ostrava-Mariánské Hory a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 8, velikosti 2+1 v domě na ulici Stojanovo náměstí 1072/1, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 2.770,50 Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Strana 10/16

11 bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0154/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu - Lomená číslo: 2131/RMObM-MH/1418/40 žádosti XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXX o pronájem bytu č. 3, velikosti 2+1 v domě na ulici Lomená 935/1, Ostrava-Mariánské Hory a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 3, velikosti 2+1 v domě na ulici Lomená 935/1, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 4.414,50 Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX c) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, oba trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: Strana 11/16

12 OB/RMOb/0156/17 Vyhlášení záměru obvodu pronajmout část střechy číslo: 2132/RMObM-MH/1418/40 návrh bytového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část střechy o výměře 6 m 2 v domě č. p. 1216, jež je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ulice Gen. Hrušky č. or. 23 vyhlásit záměr obvodu pronajmout část střechy o výměře 6 m 2 v domě č. p. 1216, jež je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava ulice Gen. Hrušky č. or. 23, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu bytovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0157/17 Žádosti o pronájem bytu sociální bydlení číslo: 2133/RMObM-MH/1418/40 žádosti XXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu 1. o uzavření Smlouvy o nájmu bytu v rámci projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava s: a) XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 1, velikosti 2+1 v domě na ulici U Nových válcoven 344/8, Ostrava-Hulváky, na dobu určitou do , výše základního nájemného 3.031,50 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 9, velikosti 2+1 v domě na ulici Strmá 1012/7, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 2.989,80 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Strana 12/16

13 2. o uzavření Notářského zápisu a Dohody o vyklizení s doložkou přímé vykonatelnosti s: a) XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 1, velikosti 2+1 v domě na ulici U Nových válcoven 344/8, Ostrava-Hulváky b) XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 9, velikosti 2+1 v domě na ulici Strmá 1012/7, Ostrava-Mariánské Hory 3) svěřuje podle 102 odstavce 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, vedoucímu odboru bytového podepsat Notářský zápis a Dohodu o vyklizení s doložkou přímé vykonatelnosti 4) ukládá a) bytovému odboru informovat žadatelky o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření b) vedoucímu odboru bytového podepsat Notářské zápisy a Dohody o vyklizení s doložkou přímé vykonatelnosti Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0159/17 Žádosti o pronájem jednotky sloužící podnikání číslo: 2134/RMObM-MH/1418/40 žádosti XXXXXXXXXXXX, Pavla Ševčíka a Miroslava Rosmanita o pronájem jednotky sloužící podnikání č. 1199/61 v domě na ulici Gen. Hrušky 1199/6, Ostrava-Mariánské Hory a) o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ev. č. KVR/49/2002/B s Pavlem Ševčíkem, se sídlem Zahradní 314, Rychvald, IČ , s účinností od za účelem rozšíření skladových prostor stávající prodejny a opravy elektro, výše základního nájemného Kč/měsíc, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX c) nevyhovět žádosti Miroslava Rosmanita, se sídlem Gen. Hrušky 1205/18, Mariánské Hory, Ostrava, IČ Strana 13/16

14 bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0160/17 Výpověď z nájmu nebytových prostor Gen. Hrušky číslo: 2135/RMObM-MH/1418/40 návrh bytového odboru na podání výpovědi ze smlouvy o nájmu nebytových prostor dle důvodové zprávy předloženého materiálu a) o podání výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor ev. č. S/0251/2009/B v domě č. p na ulici Gen. Hrušky č. or. 6, stojící na pozemcích st. p. č. 1728, 3358 a 3359 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, nájemci společnosti WineX CZ, spol. s r.o., se sídlem Rtm. Gucmana 1191/1, Mariánské Hory, Ostrava, IČ b) vyhlásit záměr obvodu pronajmout prostory sloužící podnikání nacházející se v I. NP o celkové ploše 78,60 m 2 v domě č. p na ulici Gen. Hrušky č. or. 6, stojící na pozemcích st. p. č. 1728, 3358 a 3359 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava bytovému odboru: a) zaslat výpověď nájemci b) zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: Strana 14/16

15 OB/RMOb/0161/17 Výpověď z nájmu nebytových prostor Rtm. Gucmana číslo: 2136/RMObM-MH/1418/40 návrh bytového odboru na podání výpovědi ze smlouvy o nájmu nebytových prostor dle důvodové zprávy předloženého materiálu a) o podání výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor ev. č. KVR/53/2002/B v domě č. p na ulici Rtm. Gucmana č. or. 3, stojící na pozemcích st. p. č. 1554, 3370 a 3371 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, nájemci společnosti WineX CZ, spol. s r.o., se sídlem Rtm. Gucmana 1191/1, Mariánské Hory, Ostrava, IČ b) vyhlásit záměr obvodu pronajmout prostory sloužící podnikání nacházející se v I. NP o celkové ploše 34,60 m 2 v domě č. p na ulici Rtm. Gucmana č. or. 3, stojící na pozemcích st. p. č. 1554, 3370 a 3371 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava bytovému odboru: a) zaslat výpověď nájemci b) zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0158/17 Změna dodavatele elektřiny na období číslo: 2137/RMObM-MH/1418/40 1) bere na vědomí změnu dodavatele elektřiny na období , kterým se stává Amper Market, a.s., se sídlem Antala Staška 1076/33a, Krč, Praha 4, IČ , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 15/16

16 OB/RMOb/0162/17 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo oprava střechy číslo: 2138/RMObM-MH/1418/40 návrh bytového odboru na uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava střechy bytového domu Gen. Hrušky 1216/23, Ostrava-Mariánské Hory o uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava střechy bytového domu Gen. Hrušky 1216/23, Ostrava-Mariánské Hory s Miroslavem Kohoutkem, se sídlem Jaromíra Matuška 55/13, Dubina, Ostrava, IČ , za cenu nejvýše přípustnou Kč bez DPH + DPH v zákonné výši, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu bytovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: Strana 16/16

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 2350/RMObM-MH/1418/43-2361/RMObM-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne 67. schůze rady městského obvodu konané dne 02.10.2017 čís. 2275/RMOb-MH/1418/67-2292/RMOb-MH/1418/67 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne 71. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2017 čís. 2408/RMOb-MH/1418/71-2443/RMOb-MH/1418/71 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne 53. schůze rady městského obvodu konané dne 20.02.2017 čís. 1737/RMOb-MH/1418/53-1768/RMOb-MH/1418/53 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 18.12.2017 čís. 2494/RMObM-MH/1418/46-2508/RMObM-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 72. schůze rady městského obvodu konané dne 11.12.2017 čís. 2451/RMOb-MH/1418/72-2493/RMOb-MH/1418/72 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 19.09.2016 čís. 1384/RMOb-MH/1418/43-1415/RMOb-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne 55. schůze rady městského obvodu konané dne 22.03.2017 čís. 1802/RMOb-MH/1418/55-1836/RMOb-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne 62. schůze rady městského obvodu konané dne 26.06.2017 čís. 2033/RMOb-MH/1418/62-2072/RMOb-MH/1418/62 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 18.09.2017 čís. 2228/RMOb-MH/1418/66-2274/RMOb-MH/1418/66 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne 58. schůze rady městského obvodu konané dne 02.04.2013 čís. 1736/RMOb-MH/1014/58-1752/RMOb-MH/1014/58 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 07.04.2014 čís. 2409/RMOb-MH/1014/81-2436/RMOb-MH/1014/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne 65. schůze rady městského obvodu konané dne 04.09.2017 čís. 2193/RMOb-MH/1418/65-2227/RMOb-MH/1418/65 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 05.03.2018 čís. 2651/RMOb-MH/1418/77-2674/RMOb-MH/1418/77 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne 73. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2018 čís. 2517/RMOb-MH/1418/73-2546/RMOb-MH/1418/73 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. Strana 1/24 Přehled usnesení

Více

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne 35. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 1091/RMOb-MH/1418/35-1111/RMOb-MH/1418/35 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne 52. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2017 čís. 1717/RMOb-MH/1418/52-1736/RMOb-MH/1418/52 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne 39. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2016 čís. 1219/RMOb-MH/1418/39-1253/RMOb-MH/1418/39 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 19.02.2018 čís. 2619/RMOb-MH/1418/76-2650/RMOb-MH/1418/76 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 75. schůze rady městského obvodu konané dne 05.02.2018 čís. 2596/RMOb-MH/1418/75-2618/RMOb-MH/1418/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne 79. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 2351/RMOb-MH/1014/79-2379/RMOb-MH/1014/79 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne 64. schůze rady městského obvodu konané dne 14.08.2017 čís. 2139/RMOb-MH/1418/64-2189/RMOb-MH/1418/64 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 16.05.2017 čís. 1922/RMOb-MH/1418/59-1950/RMOb-MH/1418/59 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne 57. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2017 čís. 1860/RMOb-MH/1418/57-1887/RMOb-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne 54. schůze rady městského obvodu konané dne 06.03.2017 čís. 1769/RMOb-MH/1418/54-1801/RMOb-MH/1418/54 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2016 čís. 1498/RMOb-MH/1418/46-1526/RMOb-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2016 čís. 1060/RMOb-MH/1418/34-1085/RMOb-MH/1418/34 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne 51. schůze rady městského obvodu konané dne 25.01.2017 čís. 1686/RMOb-MH/1418/51-1716/RMOb-MH/1418/51 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne 38. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2016 čís. 1193/RMOb-MH/1418/38-1218/RMOb-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne 25. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0770/RMOb-MH/1418/25-0799/RMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2017 čís. 1951/RMOb-MH/1418/60-1990/RMOb-MH/1418/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2018 čís. 0380/RMObM-MH/1418/57-3115/RMObM-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 1647/RMOb-MH/1418/50-1685/RMOb-MH/1418/50 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne 61. schůze rady městského obvodu konané dne 12.06.2017 čís. 1992/RMOb-MH/1418/61-2027/RMOb-MH/1418/61 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28.12.2015 čís. 0094/ZMOb-MH/1418/10-0114/ZMOb-MH/1418/10 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 19.03.2018 čís. 2675/RMOb-MH/1418/78-2706/RMOb-MH/1418/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 09.11.2016 čís. 1529/RMOb-MH/1418/47-1557/RMOb-MH/1418/47 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne 74. schůze rady městského obvodu konané dne 23.01.2018 čís. 2549/RMOb-MH/1418/74-2595/RMOb-MH/1418/74 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne 40. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 1263/RMOb-MH/1418/40-1300/RMOb-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne 23. schůze rady městského obvodu konané dne 02.11.2015 čís. 0728/RMOb-MH/1418/23-0747/RMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 02.06.2014 čís. 2523/RMOb-MH/1014/85-2543/RMOb-MH/1014/85 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 2362/RMOb-MH/1418/70-2395/RMOb-MH/1418/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 24.02.2014 čís. 2321/RMOb-MH/1014/78-2350/RMOb-MH/1014/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.08.2018 čís. 3008/RMObM-MH/1418/55-3020/RMObM-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová, MBA místostarostka

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2019 čís. 0182/RMOb-MH/1822/6-0208/RMOb-MH/1822/6 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2015 čís. 0854/RMObM-MH/1418/19-0858/RMObM-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 27.01.2014 čís. 2286/RMOb-MH/1014/76-2296/RMOb-MH/1014/76 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne 49. schůze rady městského obvodu konané dne 12.12.2016 čís. 1602/RMOb-MH/1418/49-1641/RMOb-MH/1418/49 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 04.12.2017 čís. 2444/RMObM-MH/1418/45-2450/RMObM-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 86. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 86. schůze rady městského obvodu konané dne 86. schůze rady městského obvodu konané dne 16.07.2018 čís. 2969/RMOb-MH/1418/86-3005/RMOb-MH/1418/86 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2018 čís. 0001/RMOb-MH/1822/1-0029/RMOb-MH/1822/1 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 07.09.2015 čís. 0607/RMOb-MH/1418/19-0624/RMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.04.2013 čís. 1773/RMOb-MH/1014/60-1799/RMOb-MH/1014/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne 63. schůze rady městského obvodu konané dne 12.07.2017 čís. 2078/RMOb-MH/1418/63-2117/RMOb-MH/1418/63 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0308/ZMOb-MH/1418/23-0325/ZMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0252/ZMOb-MH/1418/19-0267/ZMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0116/RMOb-MH/1418/6-0149/RMOb-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 23.09.2013 čís. 2042/RMOb-MH/1014/68-2063/RMOb-MH/1014/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2018 čís. 0091/RMObM-MH/1822/2-0094/RMObM-MH/1822/2 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského

Více

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23.05.2016 čís. 1157/RMObM-MH/1418/26-1162/RMObM-MH/1418/26 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 03.04.2019 čís. 0389/RMOb-MH/1822/11-0426/RMOb-MH/1822/11 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 10.02.2014 čís. 2297/RMOb-MH/1014/77-2320/RMOb-MH/1014/77 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne 33. schůze rady městského obvodu konané dne 06.04.2016 čís. 1033/RMOb-MH/1418/33-1055/RMOb-MH/1418/33 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2018 čís. 3253/RMOb-MH/1418/92-3273/RMOb-MH/1418/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne 32. schůze rady městského obvodu konané dne 21.03.2016 čís. 1000/RMOb-MH/1418/32-1028/RMOb-MH/1418/32 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne 88. schůze rady městského obvodu konané dne 14.07.2014 čís. 2616/RMOb-MH/1014/88-2638/RMOb-MH/1014/88 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 18.10.2017 čís. 2293/RMOb-MH/1418/68-2332/RMOb-MH/1418/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2014 čís. 2438/RMOb-MH/1014/82-2460/RMOb-MH/1014/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 14.05.2018 čís. 2814/RMOb-MH/1418/82-2846/RMOb-MH/1418/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne 3. schůze rady městského obvodu konané dne 08.12.2014 čís. 0049/RMOb-MH/1418/3-0079/RMOb-MH/1418/3 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne 27. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2016 čís. 0860/RMOb-MH/1418/27-0890/RMOb-MH/1418/27 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne 4. schůze rady městského obvodu konané dne 27.12.2018 čís. 0141/RMOb-MH/1822/4-0153/RMOb-MH/1822/4 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Vladimír Řezáč místostarosta městského obvodu Strana 1/13

Více

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne 16. schůze rady městského obvodu konané dne 08.06.2015 čís. 0432/RMOb-MH/1418/16-0461/RMOb-MH/1418/16 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 08.09.2014 čís. 2728/RMOb-MH/1014/90-2752/RMOb-MH/1014/90 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 25.06.2018 čís. 2918/RMOb-MH/1418/85-2968/RMOb-MH/1418/85 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.04.2018 čís. 0343/ZMOb-MH/1418/25-0355/ZMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2016 čís. 0159/ZMOb-MH/1418/13-0176/ZMOb-MH/1418/13 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 01.10.2012 čís. 1368/RMOb-MH/1014/46-1388/RMOb- MH/1014/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 31.05.2018 čís. 2879/RMObM-MH/1418/53-2882/RMObM-MH/1418/53 Ing. arch. Liana Janáčková Jana Pagáčová místo Strana 1/5 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2017 čís. 2028/RMObM-MH/1418/38-2032/RMObM-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 čís. 2259/RMOb-MH/1014/75-2285/RMOb-MH/1014/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne 80. schůze rady městského obvodu konané dne 16.04.2018 čís. 2736/RMOb-MH/1418/80-2774/RMOb-MH/1418/80 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2017 čís. 2509/RMObM-MH/1418/47-2516/RMObM-MH/1418/47 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2012 čís. 1424/RMOb - MH/1014/48-1454/RMOb - MH/1014/48 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.04.2016 čís. 0136/ZMOb-MH/1418/12-0158/ZMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 9. schůze rady městského obvodu konané dne 02.03.2015 čís. 0213/RMOb-MH/1418/9-0235/RMOb-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2018 čís. 2780/RMOb-MH/1418/81-2813/RMOb-MH/1418/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 7. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2019 čís. 0209/RMOb-MH/1822/7-0259/RMOb-MH/1822/7 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne 45. schůze rady městského obvodu konané dne 17.10.2016 čís. 1452/RMOb-MH/1418/45-1497/RMOb-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.07.2015 čís. 0518/RMObM-MH/1418/12-0546/RMObM-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 4. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 4. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 4. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 11.02.2019 čís. 0260/RMObM-MH/1822/4-0271/RMObM-MH/1822/4 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského

Více

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne 22. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0698/RMOb-MH/1418/22-0727/RMOb-MH/1418/22 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 25.08.2014 čís. 2684/RMOb-MH/1014/89-2727/RMOb-MH/1014/89 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne 80. schůze rady městského obvodu konané dne 24.03.2014 čís. 2382/RMOb-MH/1014/80-2407/RMOb-MH/1014/80 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2015 čís. 0394/RMObM-MH/1418/6-0397/RMObM-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského

Více