Č. j.118/2011. Školní program. Škol. rok 2013/14 MŠ Kamínek. Pardubice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č. j.118/2011. Školní program. Škol. rok 2013/14 MŠ Kamínek. Pardubice"

Transkript

1 Č. j.118/2011 Školní program Škol. rok 2013/14 MŠ Kamínek Pardubice

2 Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika MŠ a okolí 3. Podmínky 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva 3.3. Psychosociální podmínky 3.4 Organizace a provoz školy 3.5. Řízení MŠ 3.6. Personální a pedagogické obsazení 3.7. Spoluúčast rodičů 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika vzdělávacího programu 5.1. Cíle a principy práce MŠ 5.2. Formy a metody (prostředky), které používáme 6. Vzdělávací obsah Toulavý Kamínek 7. Evaluační systém 8. Seznam příloh k ŠVP

3 1. Identifikační údaje o škole Název školy: Mateřská škola Kamínek Pardubice Ke Kamenci 1601, Pardubice Adresa školy: Tel: IČO: Mateřská škola Kamínek Pardubice Ke Kamenci 1601, Pardubice řed.školy Mgr. Božena Rutková Zřizovatel školy: Město Pardubice Kontakty: Mudr. Štěpánka Fraňková primátorka Mgr. Ivana Liedermanová ved. od. komunitních služeb Helena Šicová úsek školství od.komunit.služeb Zpracovatelé programu: Mgr. Božena Rutková Lenka Černá Iva Zitková Magda Machalová Školní program je zpracován na dobu 3 let od / Projednání Školního programu na Pedagogické radě dne Provozní poradě dne

4 2. Charakteristika MŠ a okolí: Mateřská škola Kamínek je dvoutřídní škola. Je to zařízení pro 50 dětí. Postavena byla v roce 1956 již tenkrát jako mateřská škola v novém sídlišti Tesla - tenkrát pro zaměstnance závodu Tesla. Stavební parcela je na rozloze 640,- m2, zahrada MŠ o výměře 2.282,- m2. Z těchto údajů je vidět, že mateřská škola má dostatečné prostory pro pobyt 50 dětí v budově školy i venku na zahradě. Budova je cihlová se sedlovou střechou. Od září škol. roku 2010 je budova MŠ zrekonstruovaná. Jsou nová okna, nová krytina na střeše a zateplená budova s novou omítkou. Mrzí nás, že jsme již nedostali souhlas od MmP k tomu, abychom si budovu znovu samy pomalovaly pohádkovými motivy, jako to bylo před rekonstrukcí. Tím byla naše škola jiná. Každý věděl, kde je malovaná školka a dětem se moc líbila. V současné době ještě probíhají dokončovací práce na školní zahradě, seje se nová tráva, upravuje kopec na zimní hry pro děti, osazují nové keře a traviny. MŠ s novou fasádou je jiná, nová, ale naše pomalovaná školka se nám líbila víc a především dětem. Název Kamínek vznikl na základě ankety pro děti a rodiče. Z mnoha námětů nejvíce dostal hlasů kamínek zdůvodnění je podobnost názvu ulice Ke Kamenci. Budova je přízemní s podsklepením. Za velký klad naší školy považujeme to, že máme dvě samostatné ložnice, které slouží k odpočinku dětí a práci se skupinkou dětí např. zobcová flétna. Součástí mateřské školy je prostorách školy. školní jídelna. Kuchyň se nachází ve sklepních Součástí školy je rozlehlá zahrada s dvěma altánky. Jeden je na hračky pro děti a druhý na nářadí, které slouží k úklidu zahrady. V zahradě je dřevěný pes jezevčík, vlak, loď se skluzavkou, čtyři houpadla. Dále je vybudované dřevěné korýtko se stříškou a s přívodem s pitnou vodou. Nyní jsme zrušili dvě kovové prolézačky a kladinu. Důvodem byl zápis z revize TV nářadí, nyní již nevyhovující normám EU. Současně máme tři pískoviště. Jedno kulaťák jak tomu děti říkají, je ze zrušeného brouzdaliště. Nebylo možné brouzdaliště úplně zrušit, dle vyjádření Magistrátu města Pardubic by bylo zrušení příliš drahé. Další dvě pískoviště jsou s dřevěným obložením. Nejbližší okolí mateřské školy: Vedle mateřské školy je park a travnaté dětské hřiště, v blízkém okolí je možné využívat i park v Bubeníkových sadech, rybník Matiční jezero a další místa k procházkám s dětmi. Např. blízká křižovatka na Drážce se semafory - získávání poznatků z dopravy apod. Je tu příjemné prostředí pro děti i personál školy. A to se snažíme neustále vylepšovat.

5 3. Podmínky 3.1.Věcné podmínky: Mateřská škola má dostatečně velké prostory pro 50 dětí. Podlahová plocha tříd je 97, -m2, podlahová plocha ložnic 64,-m2. Věcné podmínky jsou dobré a bezpečné pro děti i personál. Personál vlastními silami a za pomoci rodičů vylepšuje starý nábytek nátěry. Ve třídách jsou nově zrekonstruované vestavěné skříně a doplňující nové skříňky, které jsou již řešené tak, aby děti mohly samy vidět, kde je co uloženo a hračky i pracovní materiál je uložen tak, aby na to dobře viděly a mohly si vybrat dle vlastní volby. Třídy jsou uzpůsobeny zařízením věku a výšce dětí. Ve třídě 2. je stoleček se 6 židličkami ve výšce sedáku 36 cm. Děti si hračky berou samy dle vlastního uvážení. V případě, že jde o stavebnici, kterou nelze nechat v dosahu, požádají učitelku. V MŠ je velmi dobře zavedená a neustále doplňující učitelská i dětská knihovna. Zodpovídá za ni a doplňuje p. učitelka Magda Machalová. Odbornou literaturu si mohou rodiče zapůjčit seznam visí na nástěnce v šatnách. Televize ani počítač v mateřské škole pro děti není. Důvodem je to, že jsme se všechny kolegyně shodly, že televizi ani počítač pro děti nepotřebujeme. Vychází to z naší filozofie jsem tu pro to, abychom si společně hráli společná komunikace, vzdělávání, individualizace, situační učení, pojetí dítěte mnohostranné aktivity apod. Sportovní vybavení je velmi dobré náčiní: overbaly, kruhy, koberečky, míče, stuhy, látkové předměty na cvičení, které si učitelky ušily a sportovní nářadí : žíněnky, lavičky, švédská bedna, připevněný koš na zdi ve třídě apod. Pořídili jsme nové šatny pro děti, každé má nejen svoji značku, ale i kapsář a botník na bačkory. V šatně 2. třídy má každé dítě kapsář, kam si děti dávají své výrobky. V 1.třídě mají děti na svoji práci samostatné boxy se svojí značkou ve skříni, vše v jejich dosahu. Zároveň v šatně děti vystavují své práce, dělají výstavku i na hlavní chodbě a před mateřskou školou v záhonu, kam vpichujeme některé výrobky z vypálené hlíny. (Dle období, svátků.). O pracovní materiál pro děti se starají uč. na třídách Lenka Černá a Magda Machalová. O vybavení hračkami, náčiním a materiály se starají všechny učitelky. Vybavení je postupně doplňované. Všechny učitelky zodpovídají za svěřený majetek a péči o majetek školy při práci s dětmi. Hračky nakupují s rozmyslem, dle možností školy, se souhlasem ředitelky školy. V přízemí 2 třídy s ložnicemi, sociální zařízení, ředitelna a kancelář, která slouží jako šatna pro personál a kancelář vedoucí ŠJ. V suterénu budovy je školní kuchyň, keramická dílna s vypalovací pecí. Za provoz vypalovací pece zodpovídá p. učitelka Lenka Černá a p. učitelka Magda Machalová. Budova je vytápěna plynem, v MŠ je vlastní kotel starý, je potřeba rekonstrukce, máme velkou spotřebu plynu. Byly vyrobeny nové skříně ve třídách na míru a dřevěné kryty na radiátory vzhledem k bezpečnosti dětí. Na míru byly vyrobeny nové skříně v ředitelně. Během prázdnin se malovalo v celé mateřské škole. Všechny místnosti v přízemí.

6 3.2.Životospráva: Je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Z organizačních důvodů ( podmínek školy) zůstává časově pevný organizační řád při stravování dětí. Hygienické podmínky odpovídají normám Chod školy začíná v 6.30 hod. a končí v hod. Podávání svačiny probíhá hromadně, v MŠ nejsou kuchyňky na přípravu svačin. Kuchařka posílá svačinu, oběd výtahem do přízemí, kde si ji na připravených tácech převezme školnice a uklízečka a přinesou do tříd. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány pravidelné intervaly. Z šatny jdou děti do umývárny a pak samostatně do třídy, kde se připravují k obědu. Oběd je opět společný. Stoly připraví v 1. třídě uklízečka nebo školnice, přinesou pití, připraví talíře, příbory apod. ve 2. třídě se děti obsluhují samy. Dbáme na kulturu při stolování, společně si popřejeme. Stravování je buď celodenní nebo polodenní, záleží na dohodě s rodiči. Cena stravného je 27,-Kč za den. Rodiče mají možnost platit pouze polodenní stravu. Odpolední strava se odečítá částkou 5,-Kč. Vedoucí ŠJ spolu s kuchařkou tvoří pestrý jídelníček, je zařazena zdravá výživa.do jídelníčku zařazujeme celozrnné a tmavé pečivo, cereální ovocné tyčinky, kukuřičné lupínky, soju, cizrnu a nápoje obohacené o vitamíny. Děti dostávají dostatek ovoce a zeleniny. Strava obsahuje méně tučná jídla a dostatek ryb a drůbeže. Zároveň se snažíme využívat nabídek firem obchodujících se zdravou výživou. Zařazujeme prvky zdravé výživy, pitný režim během celého dne. Do jídla děti nenutíme, po dohodě s rodiči upravíme porci dítěte a vždy má možnost si jídlo přidat. Vedoucí jídelny sleduje spotřební koš Jídelníčky vedoucí ŠJ a kuchařka zpestřuje Týdnem mezinárodní kuchyně,dále k různým akcím, svátkům ( např. Halloween strašidelná buchta apod.) Samozřejmostí je, že při různých oslavách se připravuje slavnostní oběd, např. Vánoce zpestřujeme ovocným košem v den vánoční besídky, Velikonoce- jidáše, mazance, Den dětí - oběd se vaří na přání dětí ( dukátové buchtičky ) apod Psychosociální podmínky: Jde nám o to, aby se děti v mateřské škole cítily spokojeně a radostně to vychází z cílů a principů naší školy princip individualizace pojetí dítěte, vztahu k rodině, vzdělávání, principu alternativnosti, samostatnosti, tvořivé aktivity. Jde nám o důvěru dětí, nenutit děti k jídlu, zajistit dostatečnou relaxaci. Snažíme na děti nespěchat. Zajišťujeme dostatečné větrání. Denně zařazujeme ranní cvičení v obou třídách před svačinou, snažíme se zvyšovat fyzické aktivity dětí (aerobní zdatnost) především na zahradě školy, při cvičení na nářadí TV. Osvětlení mateřské školy je vyměněné a odpovídá normě výměna červenec 2010.

7 Odpočinek dětí četba pohádky, poslech pohádky z CD, relaxační hudba, zpěv písní - ukolébavky apod., prohlížení dětských knih na přání v postýlkách, četba na přání klidové činnosti. Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně v rámci jejich možností (málo klidových míst k relaxaci ve třídě ). Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim individuálně, po dohodě s rodiči. Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti a povinnosti. Nikdo není znevýhodňován, či zvýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována jen do určitých mezí, které vyplývají z dohodnutých norem a řádu, které jsme si stanovili. Snažíme se o vzájemný vztah důvěry, spolupráce. Převažuje pozitivní hodnocení, pochvala, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, s radostí a uspokojením. Rozvíjíme jejich citlivost, vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv kamarádů, kde jsou všichni rádi. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě- prevence šikany, protidrogová výchova roční plán Do MŠ přijíždí různé divadelní společnosti s pohádkami a hudebními představeními, kouzelníci, i s ukázkou výcviku dravců učíme se tak chovat při kulturních akcích Organizace a provoz školy: Provozní doba MŠ: hod. Děti musí být přihlášeny do 8hod. Pozdější příchod je třeba předem nahlásit. Nepřítomnost dítěte je nutné odhlásit osobně, telefonicky, SMS nebo ovou poštou. Rodiče mají možnost přivést děti i po 8 hodině, dle potřeby a po dohodě s ředitelkou školy, i učitelkami na třídách během roku. Dohoda s rodiči - vstřícná komunikace, partnerský vztah. Děti jsou uvolňovány z MŠ po obědě od , po odpolední svačině hod. Tento čas dodržujeme, rodiče čekají, aby se děti v klidu samy najedly a nemusely s jídlem spěchat. Děti přicházejí a odcházejí pouze v doprovodu jednoho z rodičů. Povinností rodičů je osobně předat dítě paní učitelce v zájmu bezpečnosti dítěte. Změnu doprovodu je třeba vždy předem nahlásit a písemně potvrdit v Evidenčním listu dítěte. Není li nepřítomnost dítěte předem známa, může ředitelka MŠ ukončit docházku (bez omluvy nejméně měsíc). Režim dne: hod. ranní filtr, spontánní činnosti, didakticky zacílené činnosti, (spontánní i záměrné činnosti ve skupinách i individuálně), tělovýchovné chvilky, hygiena, svačina, motivované výchovné činnosti aktivity dle plánu učitelek: zobcová flétna, keramika, Šikulka - práce se skupinou, pouze v případě, že jsou přítomné dvě učitelky na třídě.

8 Aktivity učitelek MŠ: tyto aktivity jsou pro rodiče zdarma - zobcová flétna začátečníci i pokročilí, vyučující: Černá, Zitková Po,čt od hod. - keramika všechny děti : Černá, Machalová út,st od hod. - kroužek VV Šikulka Černá, Machalová: při odpol. službě - logopedie Rutková čt. během dne individ. - společné dílny s rodiči dle dohody s rodiči Černá, Machalová příprava na pobyt venku, pobyt venku převlékání, hygiena, oběd odpočinek na lůžku, klidové činnosti, odpolední svačina, volné hry, plánované aktivity, odpolední zájmové činnosti Třídy se spojují v hod., kdy jedné z učitelek končí pracovní doba. Lehátka jsou celý den rozložená, každé dítě má své lehátko, na polštářku rozložené pyžamko, aby větralo. O větrání ložnic se stará školnice a uklízečka denně. Děti jsou rozděleny podle věku : 1. třída 3 4,5 Medvíďata 2.třída 4,5 6(7) Slůňata Aktivity a pracovníci, kteří pracují pro děti MŠ a nejsou zaměstnanci školy: - Hry s anglickými slovíčky vyučuje v úterý od hod hod. Mgr. Miletínová uč angličtiny, pí uč. zodpovídá za bezpečnost dětí, dozoruje - hrazeno rodiči - Aerobic pohybová výchova vždy ve středu vyučuje Ing. Joudalová, profi instruktor pí uč. dozoruje - Plavání - září prosinec - instruktoři, uč. dozoruje 3.5. Řízení mateřské školy: Ředitelka školy využívá pedagogickou radu, která byla zřízena Ředitelka školy organizuje vzdělávání, zajišťuje podmínky, zajišťuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy. Z toho důvodu jsou rozděleny jednotlivé úkoly na pracovišti - informační systém. Každá učitelka ví, co je její povinností, co má v náplni své práce, o co bude pečovat atd. Ředitelka školy reprezentuje školu navenek, spolupracuje s MmP, při různých příležitostech deleguje spolupráci s různými institucemi na jednotlivé učitelky dle potřeby. Každá pracovnice má vymezené úkoly a povinnosti, které má jasně formulované i v pracovní náplni Personální a pedagogické obsazení Celý personál je plně kvalifikován pro svou práci. Pro své vzdělávání používá školní knihovnu, která je neustále doplňována odbornými pedagogickými, psychologickými a dalšími tituly zodpovídá Magda Machalová.

9 Vzhledem k tomu, že jsme v MŠ 4 učitelky, každá je šikovná v jiné oblasti, snažíme se o vzdělávání v oblasti, která je nám blízká, ale i tam kde cítíme, že vzdělávání potřebujeme. Vzájemně se velmi dobře doplňujeme nejen ve třídách, ale celkově v celé MŠ. Magda Machalová VV,PV, keramika, EV, kroužek Šikulka Lenka VV,PV, EV, HV zobcová flétna, lyžování, kroužek Šikulka Iva Zitková HV, zobcová flétna, TV, lyžování Božena Rutková HV, TV, logopedie Organizační schéma: Ředitelka Božena Rutková Učitelky uklízečka školnice vedoucí ŠJ Lenka Černá V.Olivová V. Vraná V. Vraná Magda Machalová Iva Zitková kuchařka Š. Bekečová Spolupráce se ZŠ a dalšími organizacemi: - návštěva dětí v ZŠ Studánka v 1.třídě - návštěva dětí v ZŠ Spořilov 1. třídě - účast ředitelek i učitelek prvních tříd ze ZŠ Studánka, Spořilov, Pardubičky, Dubina na schůzce rodičů v lednu - výběr školy pro předškoláky - účast dětí z naší MŠ na sportovním dni v ZŠ Studánka - účast dětí na sportovním dni v ZŠ Dubina - divadelní představení dětí ze ZŠ Pardubičky v naší MŠ - vynášení Morany společně s dětmi ze ZŠ Pardubičky - divadelní představení ZŠ Pardubičky pro naše děti - čert a Mikuláš - studenti z gymnázia Dašická Pce - zájmové kroužky dle zájmu rodičů: 3.7. Spoluúčast rodičů pomoc rodičů při podzimní brigádě na školní zahradě- hrabání listí, nakládání zahrad. odpadu na připravený kontejner, stříhání větví stromů a keřů, vykopání starých pařezů, sekání trávy - jarní v případě sněhu brzy na podzim akce pro rodiče a děti společný pěší výlet na Kunětickou horu - hledání pokladu, příprava ohně za pomoci tatínků výlet pro děti za účasti rodičů dle potřeby a zájmu sponzorský dar pomoc rodičů dle potřeby (opravy hraček, materiálu, sekání trávy a pod.) besídka pro rodiče- vánoční besídka s dílničkou - osvědčil se nám v loni nový model,každá třída samostatně - setkávání s rodiči výroba svícínků, zpěv koled, vánočních písní,povídání s rodiči a dětmi

10 společný sobotní výlet na hory Deštné, Říčky zahradní slavnost - loučení se školáky individ. pomoc rodičů dle dohody schůzky s rodiči na začátku školního roku, před zimní školou v přírodě, před zápisem do ZŠ na schůzku jsou pozvaní učitelé z nejbližších škol : ZŠ Studánka, ZŠ Pardubičky, ZŠ Spořilov, ZŠ Dubina, před letní školou v přírodě k uzavření školního roku v červnu dílničky společně s rodiči v keramické dílně pomoc při aktualizaci www stránek 4.Organizace vzdělávání Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd Budova je přízemní, nyní po rekonstrukci je bezbariérový vstup ( bez schodů ale neodpovídá přesně normám tak, aby byl přímo jako bezbariérový). V chodbě jsou dva schody a společná chodba. Odtud je možné jít do šaten, obou tříd, ředitelny, kanceláře vedoucí ŠJ a zároveň do šatny pro personál. Je tu výtahová šachta, odkud odebíráme jídlo ze školní kuchyně. Za dveřmi tříd jsou pojízdné vozíky, kam se jídlo přinese a odtud pí kuchařka a vedoucí ŠJ dětem připravuje jídlo na talíř. Ve třídách jsou dveře do umýváren a WC a dále do kumbálu na hračky. Ten je průchozí do ložnice. Za velký klad naší školy považujeme to, že máme dvě samostatné ložnice, které slouží k odpočinku dětí. Součástí mateřské školy je školní kuchyně, která je ve sklepních prostorách školy, současně je tu i keramická dílna s vypalovací pecí na výrobky dětí. Rodiče se při vstupu do MŠ přezouvají. Děti jsou rozděleny do dvou tříd podle věku dětí. S tím souvisí i naše logo. Skládám kámen ke kamínku, než to všechno poskládám, to už budu velký školák, dám si tašku na záda příprava na školu. Jsme pouze dvoutřídní mateřská škola, neboť máme třídy naproti sobě. Není tedy nutné děti věkově promíchat, neboť jsou velmi často spolu - ráno při hrách, na školní zahradě, odpoledne a společně se domníváme, že příprava na školu je v předškolním roce důležitá a děti mají v téměř stejné věkové skupině lepší podmínky na vzdělávání. Ve třídě 2. Slůňata zařazujeme každý pátek Metodu dobrého startu, cvičení, která probíhají s celou skupinou dětí. Jedná se o cvičení, která sledují rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou motivační, sociální, přispívá k rozvoji řeči. Výzkumy potvrdily vysokou efektivitu u rizikových skupin dětí podezřelých na dyslexie, a také velmi dobré výsledky v průběhu na přípravu dětí na výuku čtení a psaní. Ve třídě 1. Medvíďata- věk dětí 3 4,5 roku Ve třídě je pořízený nový nábytek vestavěné skříně na míru, dostatek otevřených polic, aby měly děti možnost shlédnout samy nabídku hraček, na části třídy je koberec, kde si mohou hrát na zemi, je tu i stoleček na VV, možnost kdykoliv používat barvy, pastelky, nůžky, lepidla, fixy a pod. dle volby dítěte. K námětovým hrám slouží pokojíček, kadeřnice, různé stavebnice, které si mohou přinést z kumbálu s hračkami. Ve třídě je piano, rytmické nástroje, volně knihy, encyklopedie pro děti apod. Na stěnách jsou natažené sítě na výrobky dětí. V polici má každé dítě svou zásuvku se značkou, kam si své práce ukládají.

11 Třída 1: je rozdělena do dvou částí: a) část stabilních center výtvarná a pracovní, kuchyňka, kadeřnictví, knihovnička, stolečky stabilně na stravování dětí b) část měnících se center na polovině třídy je koberec, tato plocha slouží ke sportování, pohybovým činnostem a hrám na koberci a dalším činnostem dle týdenních bloků Ve třídě 2.- slůňata- věk dětí 4,5 6 ( 7 let) Třída je opět vybavena novým nábytkem na míru. Nové vestavěné skříně, nové kadeřnictví, pokojíček. I v této třídě je na polovině třídy koberec, ke hrám na zemi. Vedle žebřin je připevněn basketbalový koš pro míčové hry. Ve třídě je též dostatečné vybavení na sportovní vyžití dětí overbaly, míče, míčky, lana, látkové předměty, činky, šátky apod. Ve třídě je piano a kytara pro rozvoj hudebnosti dětí. V této třídě jsou výsuvné boxy, se kterými mohou děti samy manipulovat. I v této třídě je knihovna, kde mají možnost si děti samy půjčit leporelo, knihu, encyklopedii apod. Výtvarný materiál je dostupný, ale barvy pí učitelka připraví na požádání dítěte. Jsou určená pravidla, která mají děti dodržovat, kam co uklízet a dávat. Jedná se i např. o zásuvky, kam děti přinesou a odkládají např. zobcové flétny, sešity na flétnu, sešity na angličtinu, logopedické materiály. Třída 2: je rozdělena do dvou částí: a) část stabilních center pokojíček, maňáskové divadlo, výtvarný a pracovní stůl, stolečky na stravování dětí, které se samozřejmě využívají k ostatním činnostem dětí b) část měnících se center koberec na polovině třídy, na zdi připevněné žebřiny, basketbalový koš ke sportování dětí. Koberec slouží ke sportování, pohybovým hrám, ostatním činnostem dětí. Kritéria přijetí: Právní předpisy: Přijímání dětí do MŠ se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném zdění a zákonem č.204/2005 Sb., kterým se mění zákon č.117/1995 Sb., 0 státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ, které je vydáno zákonnému zástupci dítěte, musí být v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Předškolní vzdělávání v naší MŠ je s celodenním provozem. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti posledním roce před zahájením povinné školní docházky a s místem trvalého pobytu v Pardubicích. Termín zápisu do MŠ vyhlašují ředitelky mateřských škol v Pardubicích po dohodě se zřizovatelem. Koná se každoročně v měsíci dubnu. Přesný termín je zveřejněn prostřednictvím tisku, plakátů a letáčků umístěných na výletových plochách města, v jednotlivých školách na internetu, na www naší školy. Žádosti je možné stáhnout si na www stránkách naší školy nebo si je osobně vyzvednout v MŠ. V případě překročení stanoveného limitu maximálního počtu dětí pro MŠ se přijímání dětí řídí kritérii, která schválila Rada města Pardubic a ředitelky MŠ se jimi musí řídit. 5. Charakteristika vzdělávacího obsahu Ideou našeho školního vzdělávacího programu je osobnostně orientované pojetí výchovy. Co z toho plyne? Charakteristika osobnostně orientovaného modelu se prolíná školním vzdělávacím programem. Pojetí dítěte, vztah k rodině, vztah k počátečnímu vzdělávání, princip alternativnosti, situační učení a rozvoj komunikace, samostatná a tvořivá aktivita, princip individualizace to je teoretická rovina. Prakticky jsou integrované bloky

12 uspořádány tak, aby obsahovaly činnosti, které vedou k tomu, abychom plnily cíle, které jsme si daly jako východisko a zároveň i cíl naší práce s výchovou svěřených dětí. Integrované bloky jsou spojeny v jedno téma: Co je to mít rád? a Kamínek je kamarád Toulavý Kamínek. Kamínek je velký maňásek, který ušila paní učitelka Magda, je 72 cm dlouhý a provází nás celým rokem, objevuje se ve třídě při různých situacích. Nejen při aktivitách řízených, děti s ním získávají spoustu poznatků, dovedností, také jim dokáže poradit, pomoci a vede k tomu nenásilnou formou i ostatní děti. Kamínek je přítomen často i v činnostech spontánních, při oslavách, pobytu dětí na výletech, ve škole v přírodě apod. Tato idea kamarádství, lásky - nás vede a je hlavní osou našeho snažení. Pohoda, klid, porozumění, zdraví, protože to vše je důležité pro celý další život i v pozdějším věku. A věříme tomu, že co se dítě naučí v mateřské škole, že v něm už zůstane. Respektováním těchto zásad jsou děti vedeny ke klíčovým kompetencím: Tyto zásady se snažíme uplatňovat každý den od ranních hodin ve spontánních činnostech. Nabízíme materiál, činnosti, necháme dětem volnost, ale sledujeme jejich samostatnost, spolupráci, přístup k činnosti a jaké pomůcky použijí. Samozřejmě, pokud to dítě vyžaduje, paní učitelka pomůže a poradí. Dbáme však na to, aby si nejdříve děti pomáhaly vzájemně pokud to je v jejich možnostech. Jedná se o tyto zásady: 1. Děti pracují samostatně ( bez vedení učitelky) 2. Činnost je založena na spolupráci dětí 3. Činnost umožňuje volit dětem vlastní přístupy ( není předem daný postup) 4. K činnostem jsou dětem dostupné pomůcky, děti si je samy připraví a uklidí. Kontrolou jsou klíčové kompetence v RVP PV: Kompetence k učení situační učení, samostatnost, tvořivá aktivita, rozvoj komunikace, princip individualizace, vztah k počátečnímu vzdělávání Kompetence k řešení problémů- pojetí dítěte, vztah dítěte k počátečnímu vzdělávání, princip alternativnosti, Situační učení, rozvoj komunikace, samostatnost, tvořivá aktivita Kompetence komunikativní situační učení a rozvoj komunikace, princip individualizace, pojetí dítěte, vztah k rodině, vztah k počátečnímu vzdělávání Kompetence sociální a personální vztah k rodině, princip individualizace, pojetí dítěte Kompetence činnostní a občanské vztah k rodině, situační učení a rozvoj komunikace, vztah k počátečnímu vzdělávání Aby učitelka respektovala zásady, které vedou ke klíčovým kompetencím dětí, sama musí znát, jaké kompetence musí mít učitelka mateřské školy: Kompetence učitelky MŠ: 1. k. didaktické znát RVP PV (cíle), semináře, studium literatury, znát vývojovou psychologii 2. k. metodické - činnosti a metody prožitkového a kooperativního učení, pracovat s dítětem nebo skupinou dětí, nabízet činnosti dle cílů

13 3. k. diagnostické a evaluační vést záznamy o dětech, sledovat jejich vývoj a využít při plánování, vyhodnocovat svoji práci, znát různé metody a prostředky 4. k. komunikační a organizační partnerská komunikace mluvíme z očí do očí, ve snížené rovině, vyváženost spontánních a řízených činností, spolupráce s rodinou např.dotazníky, empatie Vycházíme z pohádky Toulavý Kamínek, který nás provází celým rokem. Podrobně je popsáno v celoročním projektu. Integrované bloky: Školní rok 2011/12 Toulavý Kamínek Září: Hola,hola, Kamínek Vás volá Mám tu nové kamarády Moje rodina Září, na léto jde stáří Zahrada s ježkem a pavučinové království Říjen: Bum,bum,ratata, podzim bouchá na vrata Vyrostla nám řepa Jsem v Pardubicích rád Velká pardubická, motorky Přiletěli draci, odletěli ptáci. Haloween- pracujeme s přírodou - grant..) Listopad: Listí k zemi padá, zem má ztuhlá záda Padá listí, padá..jaké bude počasí? Bude zima, pomůžeme zvířátkům veverka Fouká, už je tady zima Ach ta rýma Prosinec: Když zazvoní zvoneček, rozsvítíme stromeček Budou chodit čerti? Vůně vánoc Vánoční zvoneček tiše zvoní Mám rád pohádky

14 Leden: Mrazík cení zoubky, chtěl by do chaloupky Zážitky z Vánoc Kamarádi, jdeme sportovat Sněhuláci, pajduláci škola v přírodě Půjdu do školy, co dělám celý den Únor: Touláme se po světě Chtěl bych cestovat U Eskymáků I já bydlím na planetě Zemi Hurá, je tu Masopust Březen: Jaro čaruje, květy maluje Kdo prospal zimu Vynášení zimy ( jarní prázdniny) Voda, voděnka, hladí oblázky Šel zahradník do zahrady Duben: Aprílové počasí jsou časy i nečasy Mláďata se batolí Přiletěli čápi Dopravní hříště Hody, hody, doprovody (25.4.) Čáry,máry, fuk Květen: Všude samý květ, včelka hledá med Maminka má svátek (8.5.Svátek matek) Hračky jsou na hraní i mazlení(15.5.mezinárodní den rodiny) Voda a Země Sláva nazdar výletu Červen: Pojedeme do přírody Prázdniny jsou za dveřmi Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá Škola v přírodě Rozloučení se školáky, zahradní slavnost Hrajeme si v přírodě

15 5.1.Cíle a principy práce mateřské školy: Ideové východisko je osobnostně orientované pojetí výchovy v mateřské škole, východisko pro alternativní rozvíjení současného systému předškolní institucionální výchovy. Výchova v mateřské škole je chápána jako otevřený systém který se blíží rodinné výchově a s rodinou jako rovnocenným partnerem spolupracuje. Osobnostně orientované teorie vedou pedagoga k tomu, aby pomáhal rozvoji každého dítěte, jeho osobnosti. To znamená, že se pedagog nesnaží přizpůsobit dítě ani společenským záměrům, ani určitým vývojovým zákonitostem, ale na základě znalosti vývojových zákonitostí předchází vzniku možných slepých uliček jeho osobnostního rozvoje. Při veškerém respektu k alternativnosti a variabilitě je nezbytné formulovat jisté obecné respektive minimální požadavky především z hlediska výchovných cílů a pokusit se charakterizovat fungování modelu z hlediska návaznosti tohoto cíle na výchovné prostředky. Základní filozofie podtrhuje soulad se základními tendencemi humanizace a demokratizace výchovy a celého společenského života. Nechceme přehlížet všechny dobré a pozitivní zkušenosti a tradice české předškolní výchovy, protože se mohou v nových podmínkách uplatnit a tvořivě rozvíjet. Jaká je charakteristika osobnostně orientovaného modelu, který v naší mateřské škole uplatňujeme a rozvíjíme: Pojetí dítěte dítě je chápáno jako jedinečná a neopakovatelná bytost, která prožívá jedno z nejvýznamnějších období svého života, a současně jako bytost společenská, která k tomu, aby se mohla uplatnit a rozvinout své individuální možnosti, potřebuje bohaté kontakty s vrstevníky. Má právo být sebou samým, právo odlišovat se, právo být společensky akceptován a právo na seberealizaci. Proto je důležitá změna vztahu mateřské školy k dítěti - partnerský vztah, vstřícná komunikace, dostatečně široký prostor pro uplatnění a mnohostranné aktivity dítěte. Vztah k rodině uznáváme dominantní roli rodiny v rozvoji dítěte, proto se maximálně otevíráme spolupráci s rodinou. V zájmu utvoření skutečně partnerských vztahů hledáme způsoby netradiční spolupráce a usilujeme o co nejbohatší rozmanité neformální kontakty. Vztah k počátečnímu vzdělávání pobyt dítěte v mateřské škole tvoří přirozený most pro přechod k povinnému vzdělávání. Příprava na školu představuje součást plynulé průběžné socializace a kultivace dítěte, integrované do přirozené životní každodennosti. Směřuje k rozvíjení a podněcování těch specifických možností a schopností, které jsou vývojově neopakovatelné, nenahraditelné a tudíž aktuální právě v předškolním období. Propojení předškolní výchovy s počátečním stupněm vzdělávání je důležité, neboť vstup do školy není předělem, ale přirozeným pokračováním s přetrvávající dominancí hrové činnosti a individualizovaným situačním učení - jako hlavní cestou k získávání nových postojů, zvyků, dovedností a poznatků. Princip alternativnosti dělení na složky je nahrazeno logickým funkčním kutikulárním principem tematických celků, přirozeně navazujících na zážitky a zkušenosti předškolního dítěte. Ale i tak se domníváme, že není chybou používat složky tak, aby bylo jasné, která oblast se právě v logickém celku objevuje. K naplnění výchovných cílů mohou vést na první pohled odlišné přístupy, ale výsledky se pak jeví jako příznivé a shodné. ( To podtrhuje i zkušenost, že není nejlepší metoda, pouze nejlepší učitel.)

Školní program. Škol. rok 2015/16 MŠ Kamínek Pardubice. Mateřská škola Kamínek Pardubice. Ke Kamenci 1601, Pardubice 530 03

Školní program. Škol. rok 2015/16 MŠ Kamínek Pardubice. Mateřská škola Kamínek Pardubice. Ke Kamenci 1601, Pardubice 530 03 Zkrácená verze ŠVP pro webové stránky mateřské školy Kamínek: Školní program Škol. rok 2015/16 MŠ Kamínek Pardubice 1. Identifikační údaje o škole Název školy: Mateřská škola Kamínek Pardubice Ke Kamenci

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017

PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017 1 PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017 1. Obecná charakteristika dětské skupiny Tykadýlko Dětská skupina má zázemí v budově Centra

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí péče o dítě Plán výchovy a péče v dětské skupině Portusáček Každé dítě je individualitou, každé dítě je originálem při

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí Vzdělávací oblast: PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: ŠKOLA NANEČISTO ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Kamarádi Moje rodina Blízké okolí školy Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Číslo jednací: 51/2016 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Vypracovala: Marie Kočová

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Č. j.118/2014. Školní program. Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice

Č. j.118/2014. Školní program. Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice Č. j.118/2014 Školní program Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika MŠ a okolí 3. Podmínky 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva 3.3. Psychosociální

Více

Projekt JARNÍ OSENÍ Třída: Štěňátka Školní rok:

Projekt JARNÍ OSENÍ Třída: Štěňátka Školní rok: Vzdělávací program Projekt JARNÍ OSENÍ Třída: Štěňátka Školní rok: 2015-2016 Cíle projektu: Vzbudit u dětí zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají, budovat v dětech zodpovědnost

Více