Č. j.118/2011. Školní program. Škol. rok 2013/14 MŠ Kamínek. Pardubice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č. j.118/2011. Školní program. Škol. rok 2013/14 MŠ Kamínek. Pardubice"

Transkript

1 Č. j.118/2011 Školní program Škol. rok 2013/14 MŠ Kamínek Pardubice

2 Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika MŠ a okolí 3. Podmínky 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva 3.3. Psychosociální podmínky 3.4 Organizace a provoz školy 3.5. Řízení MŠ 3.6. Personální a pedagogické obsazení 3.7. Spoluúčast rodičů 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika vzdělávacího programu 5.1. Cíle a principy práce MŠ 5.2. Formy a metody (prostředky), které používáme 6. Vzdělávací obsah Toulavý Kamínek 7. Evaluační systém 8. Seznam příloh k ŠVP

3 1. Identifikační údaje o škole Název školy: Mateřská škola Kamínek Pardubice Ke Kamenci 1601, Pardubice Adresa školy: Tel: IČO: Mateřská škola Kamínek Pardubice Ke Kamenci 1601, Pardubice řed.školy Mgr. Božena Rutková Zřizovatel školy: Město Pardubice Kontakty: Mudr. Štěpánka Fraňková primátorka Mgr. Ivana Liedermanová ved. od. komunitních služeb Helena Šicová úsek školství od.komunit.služeb Zpracovatelé programu: Mgr. Božena Rutková Lenka Černá Iva Zitková Magda Machalová Školní program je zpracován na dobu 3 let od / Projednání Školního programu na Pedagogické radě dne Provozní poradě dne

4 2. Charakteristika MŠ a okolí: Mateřská škola Kamínek je dvoutřídní škola. Je to zařízení pro 50 dětí. Postavena byla v roce 1956 již tenkrát jako mateřská škola v novém sídlišti Tesla - tenkrát pro zaměstnance závodu Tesla. Stavební parcela je na rozloze 640,- m2, zahrada MŠ o výměře 2.282,- m2. Z těchto údajů je vidět, že mateřská škola má dostatečné prostory pro pobyt 50 dětí v budově školy i venku na zahradě. Budova je cihlová se sedlovou střechou. Od září škol. roku 2010 je budova MŠ zrekonstruovaná. Jsou nová okna, nová krytina na střeše a zateplená budova s novou omítkou. Mrzí nás, že jsme již nedostali souhlas od MmP k tomu, abychom si budovu znovu samy pomalovaly pohádkovými motivy, jako to bylo před rekonstrukcí. Tím byla naše škola jiná. Každý věděl, kde je malovaná školka a dětem se moc líbila. V současné době ještě probíhají dokončovací práce na školní zahradě, seje se nová tráva, upravuje kopec na zimní hry pro děti, osazují nové keře a traviny. MŠ s novou fasádou je jiná, nová, ale naše pomalovaná školka se nám líbila víc a především dětem. Název Kamínek vznikl na základě ankety pro děti a rodiče. Z mnoha námětů nejvíce dostal hlasů kamínek zdůvodnění je podobnost názvu ulice Ke Kamenci. Budova je přízemní s podsklepením. Za velký klad naší školy považujeme to, že máme dvě samostatné ložnice, které slouží k odpočinku dětí a práci se skupinkou dětí např. zobcová flétna. Součástí mateřské školy je prostorách školy. školní jídelna. Kuchyň se nachází ve sklepních Součástí školy je rozlehlá zahrada s dvěma altánky. Jeden je na hračky pro děti a druhý na nářadí, které slouží k úklidu zahrady. V zahradě je dřevěný pes jezevčík, vlak, loď se skluzavkou, čtyři houpadla. Dále je vybudované dřevěné korýtko se stříškou a s přívodem s pitnou vodou. Nyní jsme zrušili dvě kovové prolézačky a kladinu. Důvodem byl zápis z revize TV nářadí, nyní již nevyhovující normám EU. Současně máme tři pískoviště. Jedno kulaťák jak tomu děti říkají, je ze zrušeného brouzdaliště. Nebylo možné brouzdaliště úplně zrušit, dle vyjádření Magistrátu města Pardubic by bylo zrušení příliš drahé. Další dvě pískoviště jsou s dřevěným obložením. Nejbližší okolí mateřské školy: Vedle mateřské školy je park a travnaté dětské hřiště, v blízkém okolí je možné využívat i park v Bubeníkových sadech, rybník Matiční jezero a další místa k procházkám s dětmi. Např. blízká křižovatka na Drážce se semafory - získávání poznatků z dopravy apod. Je tu příjemné prostředí pro děti i personál školy. A to se snažíme neustále vylepšovat.

5 3. Podmínky 3.1.Věcné podmínky: Mateřská škola má dostatečně velké prostory pro 50 dětí. Podlahová plocha tříd je 97, -m2, podlahová plocha ložnic 64,-m2. Věcné podmínky jsou dobré a bezpečné pro děti i personál. Personál vlastními silami a za pomoci rodičů vylepšuje starý nábytek nátěry. Ve třídách jsou nově zrekonstruované vestavěné skříně a doplňující nové skříňky, které jsou již řešené tak, aby děti mohly samy vidět, kde je co uloženo a hračky i pracovní materiál je uložen tak, aby na to dobře viděly a mohly si vybrat dle vlastní volby. Třídy jsou uzpůsobeny zařízením věku a výšce dětí. Ve třídě 2. je stoleček se 6 židličkami ve výšce sedáku 36 cm. Děti si hračky berou samy dle vlastního uvážení. V případě, že jde o stavebnici, kterou nelze nechat v dosahu, požádají učitelku. V MŠ je velmi dobře zavedená a neustále doplňující učitelská i dětská knihovna. Zodpovídá za ni a doplňuje p. učitelka Magda Machalová. Odbornou literaturu si mohou rodiče zapůjčit seznam visí na nástěnce v šatnách. Televize ani počítač v mateřské škole pro děti není. Důvodem je to, že jsme se všechny kolegyně shodly, že televizi ani počítač pro děti nepotřebujeme. Vychází to z naší filozofie jsem tu pro to, abychom si společně hráli společná komunikace, vzdělávání, individualizace, situační učení, pojetí dítěte mnohostranné aktivity apod. Sportovní vybavení je velmi dobré náčiní: overbaly, kruhy, koberečky, míče, stuhy, látkové předměty na cvičení, které si učitelky ušily a sportovní nářadí : žíněnky, lavičky, švédská bedna, připevněný koš na zdi ve třídě apod. Pořídili jsme nové šatny pro děti, každé má nejen svoji značku, ale i kapsář a botník na bačkory. V šatně 2. třídy má každé dítě kapsář, kam si děti dávají své výrobky. V 1.třídě mají děti na svoji práci samostatné boxy se svojí značkou ve skříni, vše v jejich dosahu. Zároveň v šatně děti vystavují své práce, dělají výstavku i na hlavní chodbě a před mateřskou školou v záhonu, kam vpichujeme některé výrobky z vypálené hlíny. (Dle období, svátků.). O pracovní materiál pro děti se starají uč. na třídách Lenka Černá a Magda Machalová. O vybavení hračkami, náčiním a materiály se starají všechny učitelky. Vybavení je postupně doplňované. Všechny učitelky zodpovídají za svěřený majetek a péči o majetek školy při práci s dětmi. Hračky nakupují s rozmyslem, dle možností školy, se souhlasem ředitelky školy. V přízemí 2 třídy s ložnicemi, sociální zařízení, ředitelna a kancelář, která slouží jako šatna pro personál a kancelář vedoucí ŠJ. V suterénu budovy je školní kuchyň, keramická dílna s vypalovací pecí. Za provoz vypalovací pece zodpovídá p. učitelka Lenka Černá a p. učitelka Magda Machalová. Budova je vytápěna plynem, v MŠ je vlastní kotel starý, je potřeba rekonstrukce, máme velkou spotřebu plynu. Byly vyrobeny nové skříně ve třídách na míru a dřevěné kryty na radiátory vzhledem k bezpečnosti dětí. Na míru byly vyrobeny nové skříně v ředitelně. Během prázdnin se malovalo v celé mateřské škole. Všechny místnosti v přízemí.

6 3.2.Životospráva: Je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Z organizačních důvodů ( podmínek školy) zůstává časově pevný organizační řád při stravování dětí. Hygienické podmínky odpovídají normám Chod školy začíná v 6.30 hod. a končí v hod. Podávání svačiny probíhá hromadně, v MŠ nejsou kuchyňky na přípravu svačin. Kuchařka posílá svačinu, oběd výtahem do přízemí, kde si ji na připravených tácech převezme školnice a uklízečka a přinesou do tříd. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány pravidelné intervaly. Z šatny jdou děti do umývárny a pak samostatně do třídy, kde se připravují k obědu. Oběd je opět společný. Stoly připraví v 1. třídě uklízečka nebo školnice, přinesou pití, připraví talíře, příbory apod. ve 2. třídě se děti obsluhují samy. Dbáme na kulturu při stolování, společně si popřejeme. Stravování je buď celodenní nebo polodenní, záleží na dohodě s rodiči. Cena stravného je 27,-Kč za den. Rodiče mají možnost platit pouze polodenní stravu. Odpolední strava se odečítá částkou 5,-Kč. Vedoucí ŠJ spolu s kuchařkou tvoří pestrý jídelníček, je zařazena zdravá výživa.do jídelníčku zařazujeme celozrnné a tmavé pečivo, cereální ovocné tyčinky, kukuřičné lupínky, soju, cizrnu a nápoje obohacené o vitamíny. Děti dostávají dostatek ovoce a zeleniny. Strava obsahuje méně tučná jídla a dostatek ryb a drůbeže. Zároveň se snažíme využívat nabídek firem obchodujících se zdravou výživou. Zařazujeme prvky zdravé výživy, pitný režim během celého dne. Do jídla děti nenutíme, po dohodě s rodiči upravíme porci dítěte a vždy má možnost si jídlo přidat. Vedoucí jídelny sleduje spotřební koš Jídelníčky vedoucí ŠJ a kuchařka zpestřuje Týdnem mezinárodní kuchyně,dále k různým akcím, svátkům ( např. Halloween strašidelná buchta apod.) Samozřejmostí je, že při různých oslavách se připravuje slavnostní oběd, např. Vánoce zpestřujeme ovocným košem v den vánoční besídky, Velikonoce- jidáše, mazance, Den dětí - oběd se vaří na přání dětí ( dukátové buchtičky ) apod Psychosociální podmínky: Jde nám o to, aby se děti v mateřské škole cítily spokojeně a radostně to vychází z cílů a principů naší školy princip individualizace pojetí dítěte, vztahu k rodině, vzdělávání, principu alternativnosti, samostatnosti, tvořivé aktivity. Jde nám o důvěru dětí, nenutit děti k jídlu, zajistit dostatečnou relaxaci. Snažíme na děti nespěchat. Zajišťujeme dostatečné větrání. Denně zařazujeme ranní cvičení v obou třídách před svačinou, snažíme se zvyšovat fyzické aktivity dětí (aerobní zdatnost) především na zahradě školy, při cvičení na nářadí TV. Osvětlení mateřské školy je vyměněné a odpovídá normě výměna červenec 2010.

7 Odpočinek dětí četba pohádky, poslech pohádky z CD, relaxační hudba, zpěv písní - ukolébavky apod., prohlížení dětských knih na přání v postýlkách, četba na přání klidové činnosti. Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně v rámci jejich možností (málo klidových míst k relaxaci ve třídě ). Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim individuálně, po dohodě s rodiči. Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti a povinnosti. Nikdo není znevýhodňován, či zvýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována jen do určitých mezí, které vyplývají z dohodnutých norem a řádu, které jsme si stanovili. Snažíme se o vzájemný vztah důvěry, spolupráce. Převažuje pozitivní hodnocení, pochvala, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, s radostí a uspokojením. Rozvíjíme jejich citlivost, vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv kamarádů, kde jsou všichni rádi. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě- prevence šikany, protidrogová výchova roční plán Do MŠ přijíždí různé divadelní společnosti s pohádkami a hudebními představeními, kouzelníci, i s ukázkou výcviku dravců učíme se tak chovat při kulturních akcích Organizace a provoz školy: Provozní doba MŠ: hod. Děti musí být přihlášeny do 8hod. Pozdější příchod je třeba předem nahlásit. Nepřítomnost dítěte je nutné odhlásit osobně, telefonicky, SMS nebo ovou poštou. Rodiče mají možnost přivést děti i po 8 hodině, dle potřeby a po dohodě s ředitelkou školy, i učitelkami na třídách během roku. Dohoda s rodiči - vstřícná komunikace, partnerský vztah. Děti jsou uvolňovány z MŠ po obědě od , po odpolední svačině hod. Tento čas dodržujeme, rodiče čekají, aby se děti v klidu samy najedly a nemusely s jídlem spěchat. Děti přicházejí a odcházejí pouze v doprovodu jednoho z rodičů. Povinností rodičů je osobně předat dítě paní učitelce v zájmu bezpečnosti dítěte. Změnu doprovodu je třeba vždy předem nahlásit a písemně potvrdit v Evidenčním listu dítěte. Není li nepřítomnost dítěte předem známa, může ředitelka MŠ ukončit docházku (bez omluvy nejméně měsíc). Režim dne: hod. ranní filtr, spontánní činnosti, didakticky zacílené činnosti, (spontánní i záměrné činnosti ve skupinách i individuálně), tělovýchovné chvilky, hygiena, svačina, motivované výchovné činnosti aktivity dle plánu učitelek: zobcová flétna, keramika, Šikulka - práce se skupinou, pouze v případě, že jsou přítomné dvě učitelky na třídě.

8 Aktivity učitelek MŠ: tyto aktivity jsou pro rodiče zdarma - zobcová flétna začátečníci i pokročilí, vyučující: Černá, Zitková Po,čt od hod. - keramika všechny děti : Černá, Machalová út,st od hod. - kroužek VV Šikulka Černá, Machalová: při odpol. službě - logopedie Rutková čt. během dne individ. - společné dílny s rodiči dle dohody s rodiči Černá, Machalová příprava na pobyt venku, pobyt venku převlékání, hygiena, oběd odpočinek na lůžku, klidové činnosti, odpolední svačina, volné hry, plánované aktivity, odpolední zájmové činnosti Třídy se spojují v hod., kdy jedné z učitelek končí pracovní doba. Lehátka jsou celý den rozložená, každé dítě má své lehátko, na polštářku rozložené pyžamko, aby větralo. O větrání ložnic se stará školnice a uklízečka denně. Děti jsou rozděleny podle věku : 1. třída 3 4,5 Medvíďata 2.třída 4,5 6(7) Slůňata Aktivity a pracovníci, kteří pracují pro děti MŠ a nejsou zaměstnanci školy: - Hry s anglickými slovíčky vyučuje v úterý od hod hod. Mgr. Miletínová uč angličtiny, pí uč. zodpovídá za bezpečnost dětí, dozoruje - hrazeno rodiči - Aerobic pohybová výchova vždy ve středu vyučuje Ing. Joudalová, profi instruktor pí uč. dozoruje - Plavání - září prosinec - instruktoři, uč. dozoruje 3.5. Řízení mateřské školy: Ředitelka školy využívá pedagogickou radu, která byla zřízena Ředitelka školy organizuje vzdělávání, zajišťuje podmínky, zajišťuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy. Z toho důvodu jsou rozděleny jednotlivé úkoly na pracovišti - informační systém. Každá učitelka ví, co je její povinností, co má v náplni své práce, o co bude pečovat atd. Ředitelka školy reprezentuje školu navenek, spolupracuje s MmP, při různých příležitostech deleguje spolupráci s různými institucemi na jednotlivé učitelky dle potřeby. Každá pracovnice má vymezené úkoly a povinnosti, které má jasně formulované i v pracovní náplni Personální a pedagogické obsazení Celý personál je plně kvalifikován pro svou práci. Pro své vzdělávání používá školní knihovnu, která je neustále doplňována odbornými pedagogickými, psychologickými a dalšími tituly zodpovídá Magda Machalová.

9 Vzhledem k tomu, že jsme v MŠ 4 učitelky, každá je šikovná v jiné oblasti, snažíme se o vzdělávání v oblasti, která je nám blízká, ale i tam kde cítíme, že vzdělávání potřebujeme. Vzájemně se velmi dobře doplňujeme nejen ve třídách, ale celkově v celé MŠ. Magda Machalová VV,PV, keramika, EV, kroužek Šikulka Lenka VV,PV, EV, HV zobcová flétna, lyžování, kroužek Šikulka Iva Zitková HV, zobcová flétna, TV, lyžování Božena Rutková HV, TV, logopedie Organizační schéma: Ředitelka Božena Rutková Učitelky uklízečka školnice vedoucí ŠJ Lenka Černá V.Olivová V. Vraná V. Vraná Magda Machalová Iva Zitková kuchařka Š. Bekečová Spolupráce se ZŠ a dalšími organizacemi: - návštěva dětí v ZŠ Studánka v 1.třídě - návštěva dětí v ZŠ Spořilov 1. třídě - účast ředitelek i učitelek prvních tříd ze ZŠ Studánka, Spořilov, Pardubičky, Dubina na schůzce rodičů v lednu - výběr školy pro předškoláky - účast dětí z naší MŠ na sportovním dni v ZŠ Studánka - účast dětí na sportovním dni v ZŠ Dubina - divadelní představení dětí ze ZŠ Pardubičky v naší MŠ - vynášení Morany společně s dětmi ze ZŠ Pardubičky - divadelní představení ZŠ Pardubičky pro naše děti - čert a Mikuláš - studenti z gymnázia Dašická Pce - zájmové kroužky dle zájmu rodičů: 3.7. Spoluúčast rodičů pomoc rodičů při podzimní brigádě na školní zahradě- hrabání listí, nakládání zahrad. odpadu na připravený kontejner, stříhání větví stromů a keřů, vykopání starých pařezů, sekání trávy - jarní v případě sněhu brzy na podzim akce pro rodiče a děti společný pěší výlet na Kunětickou horu - hledání pokladu, příprava ohně za pomoci tatínků výlet pro děti za účasti rodičů dle potřeby a zájmu sponzorský dar pomoc rodičů dle potřeby (opravy hraček, materiálu, sekání trávy a pod.) besídka pro rodiče- vánoční besídka s dílničkou - osvědčil se nám v loni nový model,každá třída samostatně - setkávání s rodiči výroba svícínků, zpěv koled, vánočních písní,povídání s rodiči a dětmi

10 společný sobotní výlet na hory Deštné, Říčky zahradní slavnost - loučení se školáky individ. pomoc rodičů dle dohody schůzky s rodiči na začátku školního roku, před zimní školou v přírodě, před zápisem do ZŠ na schůzku jsou pozvaní učitelé z nejbližších škol : ZŠ Studánka, ZŠ Pardubičky, ZŠ Spořilov, ZŠ Dubina, před letní školou v přírodě k uzavření školního roku v červnu dílničky společně s rodiči v keramické dílně pomoc při aktualizaci www stránek 4.Organizace vzdělávání Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd Budova je přízemní, nyní po rekonstrukci je bezbariérový vstup ( bez schodů ale neodpovídá přesně normám tak, aby byl přímo jako bezbariérový). V chodbě jsou dva schody a společná chodba. Odtud je možné jít do šaten, obou tříd, ředitelny, kanceláře vedoucí ŠJ a zároveň do šatny pro personál. Je tu výtahová šachta, odkud odebíráme jídlo ze školní kuchyně. Za dveřmi tříd jsou pojízdné vozíky, kam se jídlo přinese a odtud pí kuchařka a vedoucí ŠJ dětem připravuje jídlo na talíř. Ve třídách jsou dveře do umýváren a WC a dále do kumbálu na hračky. Ten je průchozí do ložnice. Za velký klad naší školy považujeme to, že máme dvě samostatné ložnice, které slouží k odpočinku dětí. Součástí mateřské školy je školní kuchyně, která je ve sklepních prostorách školy, současně je tu i keramická dílna s vypalovací pecí na výrobky dětí. Rodiče se při vstupu do MŠ přezouvají. Děti jsou rozděleny do dvou tříd podle věku dětí. S tím souvisí i naše logo. Skládám kámen ke kamínku, než to všechno poskládám, to už budu velký školák, dám si tašku na záda příprava na školu. Jsme pouze dvoutřídní mateřská škola, neboť máme třídy naproti sobě. Není tedy nutné děti věkově promíchat, neboť jsou velmi často spolu - ráno při hrách, na školní zahradě, odpoledne a společně se domníváme, že příprava na školu je v předškolním roce důležitá a děti mají v téměř stejné věkové skupině lepší podmínky na vzdělávání. Ve třídě 2. Slůňata zařazujeme každý pátek Metodu dobrého startu, cvičení, která probíhají s celou skupinou dětí. Jedná se o cvičení, která sledují rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou motivační, sociální, přispívá k rozvoji řeči. Výzkumy potvrdily vysokou efektivitu u rizikových skupin dětí podezřelých na dyslexie, a také velmi dobré výsledky v průběhu na přípravu dětí na výuku čtení a psaní. Ve třídě 1. Medvíďata- věk dětí 3 4,5 roku Ve třídě je pořízený nový nábytek vestavěné skříně na míru, dostatek otevřených polic, aby měly děti možnost shlédnout samy nabídku hraček, na části třídy je koberec, kde si mohou hrát na zemi, je tu i stoleček na VV, možnost kdykoliv používat barvy, pastelky, nůžky, lepidla, fixy a pod. dle volby dítěte. K námětovým hrám slouží pokojíček, kadeřnice, různé stavebnice, které si mohou přinést z kumbálu s hračkami. Ve třídě je piano, rytmické nástroje, volně knihy, encyklopedie pro děti apod. Na stěnách jsou natažené sítě na výrobky dětí. V polici má každé dítě svou zásuvku se značkou, kam si své práce ukládají.

11 Třída 1: je rozdělena do dvou částí: a) část stabilních center výtvarná a pracovní, kuchyňka, kadeřnictví, knihovnička, stolečky stabilně na stravování dětí b) část měnících se center na polovině třídy je koberec, tato plocha slouží ke sportování, pohybovým činnostem a hrám na koberci a dalším činnostem dle týdenních bloků Ve třídě 2.- slůňata- věk dětí 4,5 6 ( 7 let) Třída je opět vybavena novým nábytkem na míru. Nové vestavěné skříně, nové kadeřnictví, pokojíček. I v této třídě je na polovině třídy koberec, ke hrám na zemi. Vedle žebřin je připevněn basketbalový koš pro míčové hry. Ve třídě je též dostatečné vybavení na sportovní vyžití dětí overbaly, míče, míčky, lana, látkové předměty, činky, šátky apod. Ve třídě je piano a kytara pro rozvoj hudebnosti dětí. V této třídě jsou výsuvné boxy, se kterými mohou děti samy manipulovat. I v této třídě je knihovna, kde mají možnost si děti samy půjčit leporelo, knihu, encyklopedii apod. Výtvarný materiál je dostupný, ale barvy pí učitelka připraví na požádání dítěte. Jsou určená pravidla, která mají děti dodržovat, kam co uklízet a dávat. Jedná se i např. o zásuvky, kam děti přinesou a odkládají např. zobcové flétny, sešity na flétnu, sešity na angličtinu, logopedické materiály. Třída 2: je rozdělena do dvou částí: a) část stabilních center pokojíček, maňáskové divadlo, výtvarný a pracovní stůl, stolečky na stravování dětí, které se samozřejmě využívají k ostatním činnostem dětí b) část měnících se center koberec na polovině třídy, na zdi připevněné žebřiny, basketbalový koš ke sportování dětí. Koberec slouží ke sportování, pohybovým hrám, ostatním činnostem dětí. Kritéria přijetí: Právní předpisy: Přijímání dětí do MŠ se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném zdění a zákonem č.204/2005 Sb., kterým se mění zákon č.117/1995 Sb., 0 státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ, které je vydáno zákonnému zástupci dítěte, musí být v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Předškolní vzdělávání v naší MŠ je s celodenním provozem. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti posledním roce před zahájením povinné školní docházky a s místem trvalého pobytu v Pardubicích. Termín zápisu do MŠ vyhlašují ředitelky mateřských škol v Pardubicích po dohodě se zřizovatelem. Koná se každoročně v měsíci dubnu. Přesný termín je zveřejněn prostřednictvím tisku, plakátů a letáčků umístěných na výletových plochách města, v jednotlivých školách na internetu, na www naší školy. Žádosti je možné stáhnout si na www stránkách naší školy nebo si je osobně vyzvednout v MŠ. V případě překročení stanoveného limitu maximálního počtu dětí pro MŠ se přijímání dětí řídí kritérii, která schválila Rada města Pardubic a ředitelky MŠ se jimi musí řídit. 5. Charakteristika vzdělávacího obsahu Ideou našeho školního vzdělávacího programu je osobnostně orientované pojetí výchovy. Co z toho plyne? Charakteristika osobnostně orientovaného modelu se prolíná školním vzdělávacím programem. Pojetí dítěte, vztah k rodině, vztah k počátečnímu vzdělávání, princip alternativnosti, situační učení a rozvoj komunikace, samostatná a tvořivá aktivita, princip individualizace to je teoretická rovina. Prakticky jsou integrované bloky

12 uspořádány tak, aby obsahovaly činnosti, které vedou k tomu, abychom plnily cíle, které jsme si daly jako východisko a zároveň i cíl naší práce s výchovou svěřených dětí. Integrované bloky jsou spojeny v jedno téma: Co je to mít rád? a Kamínek je kamarád Toulavý Kamínek. Kamínek je velký maňásek, který ušila paní učitelka Magda, je 72 cm dlouhý a provází nás celým rokem, objevuje se ve třídě při různých situacích. Nejen při aktivitách řízených, děti s ním získávají spoustu poznatků, dovedností, také jim dokáže poradit, pomoci a vede k tomu nenásilnou formou i ostatní děti. Kamínek je přítomen často i v činnostech spontánních, při oslavách, pobytu dětí na výletech, ve škole v přírodě apod. Tato idea kamarádství, lásky - nás vede a je hlavní osou našeho snažení. Pohoda, klid, porozumění, zdraví, protože to vše je důležité pro celý další život i v pozdějším věku. A věříme tomu, že co se dítě naučí v mateřské škole, že v něm už zůstane. Respektováním těchto zásad jsou děti vedeny ke klíčovým kompetencím: Tyto zásady se snažíme uplatňovat každý den od ranních hodin ve spontánních činnostech. Nabízíme materiál, činnosti, necháme dětem volnost, ale sledujeme jejich samostatnost, spolupráci, přístup k činnosti a jaké pomůcky použijí. Samozřejmě, pokud to dítě vyžaduje, paní učitelka pomůže a poradí. Dbáme však na to, aby si nejdříve děti pomáhaly vzájemně pokud to je v jejich možnostech. Jedná se o tyto zásady: 1. Děti pracují samostatně ( bez vedení učitelky) 2. Činnost je založena na spolupráci dětí 3. Činnost umožňuje volit dětem vlastní přístupy ( není předem daný postup) 4. K činnostem jsou dětem dostupné pomůcky, děti si je samy připraví a uklidí. Kontrolou jsou klíčové kompetence v RVP PV: Kompetence k učení situační učení, samostatnost, tvořivá aktivita, rozvoj komunikace, princip individualizace, vztah k počátečnímu vzdělávání Kompetence k řešení problémů- pojetí dítěte, vztah dítěte k počátečnímu vzdělávání, princip alternativnosti, Situační učení, rozvoj komunikace, samostatnost, tvořivá aktivita Kompetence komunikativní situační učení a rozvoj komunikace, princip individualizace, pojetí dítěte, vztah k rodině, vztah k počátečnímu vzdělávání Kompetence sociální a personální vztah k rodině, princip individualizace, pojetí dítěte Kompetence činnostní a občanské vztah k rodině, situační učení a rozvoj komunikace, vztah k počátečnímu vzdělávání Aby učitelka respektovala zásady, které vedou ke klíčovým kompetencím dětí, sama musí znát, jaké kompetence musí mít učitelka mateřské školy: Kompetence učitelky MŠ: 1. k. didaktické znát RVP PV (cíle), semináře, studium literatury, znát vývojovou psychologii 2. k. metodické - činnosti a metody prožitkového a kooperativního učení, pracovat s dítětem nebo skupinou dětí, nabízet činnosti dle cílů

13 3. k. diagnostické a evaluační vést záznamy o dětech, sledovat jejich vývoj a využít při plánování, vyhodnocovat svoji práci, znát různé metody a prostředky 4. k. komunikační a organizační partnerská komunikace mluvíme z očí do očí, ve snížené rovině, vyváženost spontánních a řízených činností, spolupráce s rodinou např.dotazníky, empatie Vycházíme z pohádky Toulavý Kamínek, který nás provází celým rokem. Podrobně je popsáno v celoročním projektu. Integrované bloky: Školní rok 2011/12 Toulavý Kamínek Září: Hola,hola, Kamínek Vás volá Mám tu nové kamarády Moje rodina Září, na léto jde stáří Zahrada s ježkem a pavučinové království Říjen: Bum,bum,ratata, podzim bouchá na vrata Vyrostla nám řepa Jsem v Pardubicích rád Velká pardubická, motorky Přiletěli draci, odletěli ptáci. Haloween- pracujeme s přírodou - grant..) Listopad: Listí k zemi padá, zem má ztuhlá záda Padá listí, padá..jaké bude počasí? Bude zima, pomůžeme zvířátkům veverka Fouká, už je tady zima Ach ta rýma Prosinec: Když zazvoní zvoneček, rozsvítíme stromeček Budou chodit čerti? Vůně vánoc Vánoční zvoneček tiše zvoní Mám rád pohádky

14 Leden: Mrazík cení zoubky, chtěl by do chaloupky Zážitky z Vánoc Kamarádi, jdeme sportovat Sněhuláci, pajduláci škola v přírodě Půjdu do školy, co dělám celý den Únor: Touláme se po světě Chtěl bych cestovat U Eskymáků I já bydlím na planetě Zemi Hurá, je tu Masopust Březen: Jaro čaruje, květy maluje Kdo prospal zimu Vynášení zimy ( jarní prázdniny) Voda, voděnka, hladí oblázky Šel zahradník do zahrady Duben: Aprílové počasí jsou časy i nečasy Mláďata se batolí Přiletěli čápi Dopravní hříště Hody, hody, doprovody (25.4.) Čáry,máry, fuk Květen: Všude samý květ, včelka hledá med Maminka má svátek (8.5.Svátek matek) Hračky jsou na hraní i mazlení(15.5.mezinárodní den rodiny) Voda a Země Sláva nazdar výletu Červen: Pojedeme do přírody Prázdniny jsou za dveřmi Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá Škola v přírodě Rozloučení se školáky, zahradní slavnost Hrajeme si v přírodě

15 5.1.Cíle a principy práce mateřské školy: Ideové východisko je osobnostně orientované pojetí výchovy v mateřské škole, východisko pro alternativní rozvíjení současného systému předškolní institucionální výchovy. Výchova v mateřské škole je chápána jako otevřený systém který se blíží rodinné výchově a s rodinou jako rovnocenným partnerem spolupracuje. Osobnostně orientované teorie vedou pedagoga k tomu, aby pomáhal rozvoji každého dítěte, jeho osobnosti. To znamená, že se pedagog nesnaží přizpůsobit dítě ani společenským záměrům, ani určitým vývojovým zákonitostem, ale na základě znalosti vývojových zákonitostí předchází vzniku možných slepých uliček jeho osobnostního rozvoje. Při veškerém respektu k alternativnosti a variabilitě je nezbytné formulovat jisté obecné respektive minimální požadavky především z hlediska výchovných cílů a pokusit se charakterizovat fungování modelu z hlediska návaznosti tohoto cíle na výchovné prostředky. Základní filozofie podtrhuje soulad se základními tendencemi humanizace a demokratizace výchovy a celého společenského života. Nechceme přehlížet všechny dobré a pozitivní zkušenosti a tradice české předškolní výchovy, protože se mohou v nových podmínkách uplatnit a tvořivě rozvíjet. Jaká je charakteristika osobnostně orientovaného modelu, který v naší mateřské škole uplatňujeme a rozvíjíme: Pojetí dítěte dítě je chápáno jako jedinečná a neopakovatelná bytost, která prožívá jedno z nejvýznamnějších období svého života, a současně jako bytost společenská, která k tomu, aby se mohla uplatnit a rozvinout své individuální možnosti, potřebuje bohaté kontakty s vrstevníky. Má právo být sebou samým, právo odlišovat se, právo být společensky akceptován a právo na seberealizaci. Proto je důležitá změna vztahu mateřské školy k dítěti - partnerský vztah, vstřícná komunikace, dostatečně široký prostor pro uplatnění a mnohostranné aktivity dítěte. Vztah k rodině uznáváme dominantní roli rodiny v rozvoji dítěte, proto se maximálně otevíráme spolupráci s rodinou. V zájmu utvoření skutečně partnerských vztahů hledáme způsoby netradiční spolupráce a usilujeme o co nejbohatší rozmanité neformální kontakty. Vztah k počátečnímu vzdělávání pobyt dítěte v mateřské škole tvoří přirozený most pro přechod k povinnému vzdělávání. Příprava na školu představuje součást plynulé průběžné socializace a kultivace dítěte, integrované do přirozené životní každodennosti. Směřuje k rozvíjení a podněcování těch specifických možností a schopností, které jsou vývojově neopakovatelné, nenahraditelné a tudíž aktuální právě v předškolním období. Propojení předškolní výchovy s počátečním stupněm vzdělávání je důležité, neboť vstup do školy není předělem, ale přirozeným pokračováním s přetrvávající dominancí hrové činnosti a individualizovaným situačním učení - jako hlavní cestou k získávání nových postojů, zvyků, dovedností a poznatků. Princip alternativnosti dělení na složky je nahrazeno logickým funkčním kutikulárním principem tematických celků, přirozeně navazujících na zážitky a zkušenosti předškolního dítěte. Ale i tak se domníváme, že není chybou používat složky tak, aby bylo jasné, která oblast se právě v logickém celku objevuje. K naplnění výchovných cílů mohou vést na první pohled odlišné přístupy, ale výsledky se pak jeví jako příznivé a shodné. ( To podtrhuje i zkušenost, že není nejlepší metoda, pouze nejlepší učitel.)

Č. j.118/2014. Školní program. Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice

Č. j.118/2014. Školní program. Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice Č. j.118/2014 Školní program Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika MŠ a okolí 3. Podmínky 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva 3.3. Psychosociální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více