Následný plán činnosti Mateřská škola Kobylí. Ruku v ruce s přírodou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Následný plán činnosti Mateřská škola Kobylí. Ruku v ruce s přírodou"

Transkript

1 Následný plán činnosti Mateřská škola Kobylí Název projektu: Ruku v ruce s přírodou Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Zpracovatel: Blažeja Rusková

2 1. Východiska a zdůvodnění projektu Žadatel: Místo realizace: Právní forma: Ředitelka: Typ školy: Obec Kobylí zahrada Mateřské školy Kobylí, Školní 722, Kobylí, okres Břeclav příspěvková organizace Blažeja Rusková s celodenní péčí Mateřská škola Kobylí je státním zařízením, od je zařazena do sítě školských zařízení. Od 1. října 2002 přešla do právní subjektivity, zřizovatelem je Obec Kobylí. Mateřská škola leží v centru obce Kobylí. V současné době provozuje 3 heterogenní třídy. Ve dvou dvoupodlažních budovách jsou jednotlivé třídy, jedna třída má k dispozici celé patro. V přízemí budov je ředitelna, lehárna, šatny, výdejna stravy, hračkárna a skladové prostory. Ve třetí budově, která je propojena s hlavními budovami koridorem, jsou učebny pro výuku nadstandardních aktivit. Součástí mateřské školy je prostorná školní zahrada, která není v současné době vybavena. Byly již odstraněny herní prvky, které byly zastaralé, nevyhovující. Posláním mateřské školy je pomáhat zajistit dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji. MŠ se zaměřuje na smysluplné obohacování denního programu dětí. Vize a filozofie Mateřské školy Kobylí : Spolu nás baví svět Chceme, aby naše mateřská škola byla místem šťastného dětství, kde je prostor pro uplatnění každého jednotlivce, kde se všichni cítí dobře a bezpečně, jsou přiměřeně rozvíjeni, chápáni a oceňováni. Chceme, aby se děti naučily žít ve skupině svých vrstevníků, kterou budou považovat za své společenství. Aby poznaly sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde ho mají všichni rádi. Naším nejdůležitějším partnerem je rodina rodiče, prarodiče, sourozenci, komunita obklopující dítě. Dostatek inspirací, otevřené dveře, společné akce, vzájemná komunikace a dobrá spolupráce s rodinou v oblasti předškolního vzdělávání a chodu školy je prioritou.

3 1.1. Rámcový popis projektu Záměrem projektu je v rámci environmentálních výchovy nabídnout dětem nové vybavení zahrady a přírodní hrací prvky odpovídající nárokům moderních forem učení dětí předškolního věku. Prvky by byly umístěny v prostoru přilehlé zahrady MŠ Kobylí. Naším přáním je, aby zahrada poskytla dětem dostatečnou možnost pohybu, pobytem na čistém vzduchu by byl podporován tělesný rozvoj a zdraví, děti by byly motivovány k učení a k přirozené touze po poznávání při experimentování s přírodními materiály (kameny, dřevo, písek, rostliny, živočichové). Děti by mohly bezprostředně prožívat střídání všech ročních období v návaznosti na Školní vzdělávací program (dále ŠVP) v jednotlivých integrovaných blocích: Barevný podzim, Zimní čas, Rozkvetlé jaro, Sluníčkové léto. Na zahradě plánujeme vybudovat taková zákoutí a objekty, které nebudou opředeny zákazy. Zahradní a herní prvky by měly naopak děti motivovat k pohybu a testování svých motorických schopností. Záměr rovněž zahrnuje vybudování ekologických prvků např. pocitový chodník, bylinková část zahrady, dendrofon, přírodní ohniště, stavby z proutí, ptačí budky, pítko a krmítka pro ptáčky, domeček pro ježka, dále herní prvky pro rozvoj hrubé motoriky prolézačky, lanové herní prvky, houpačky, lanovka, skluzavka. Zahrada by měla být skládankou míst, kde děti mohou objevovat, rozvíjet svou fantazii, schovávat se a cítit se pohodově a bezpečně Cíle projektu Realizace projektu má za cíl proměnit zahradu naší MŠ v hravé, inspirující prostředí, které bude probouzet tvořivou energii, formovat přirozené talenty dětí a posilovat jejich osobnosti. Stykem s přirozeným prostředím se stanou šikovnějšími, budou řešit situace, které je mohou v životě kdykoliv potkat v jiné formě. Naučí se spolupráci, vyzkouší si domluvu o pravidlech hry, atd. Hlavním cílem předpokládaného projektu je vytvořit jedinečné zázemí pro děti, a to vytvořením nové školní zahrady, výsadbou nových rostlin a osazením herních prvků v přírodním stylu.

4 Smyslem tohoto záměru je, aby děti měly možnost se pohybovat v pěkném přírodním prostředí, které rozmanitými způsoby stimuluje jejich smyslové vnímání, v prostředí, ve kterém se mohou samy rozhodnout, s kým, kde, na co, jak a s čím si hrát. Všechny vyjmenované aspekty jsou pro zdravý rozvoj dětí nezbytné. Zahradou v přírodním stylu bychom tedy chtěli dětem umožnit rozvoj v mnoha směrech přirozeným způsobem. Další výhodou pro děti bude, že jim umožníme kontakt s přírodním prostředím, volnou hru, která v sobě skrývá všechna pozitiva potřebná pro rozvoj dětí. Naším přáním a cílem je, aby se děti rozvíjely v prostředí, které jim pomůže si vytvořit samostatné alternativní hry. Právě volná hra v přírodním prostředí, děti velmi dobře může připravit nenásilnou formou pro budoucí život. V naší zahradě, kterou si přejeme vytvořit v přírodním stylu, by bylo podpořeno samostatné rozhodování, spolupráce ve skupině, fyzický rozvoj a kreativita a umožnění získat dětem přiměřené sebevědomí. 1) První etapa představuje zpracování projektové dokumentace stávající zahrady mateřské školy na ekozahradu. Bude kladen důraz na odstranění nevyhovujících stávajících prvků za prvky zcela nové. Vytvoření přírodě blízkého prostředí, které bude přístupné dětem a jejich rodinám. 2) Druhá etapa projektu se zaměřuje na terénní úpravy, vysázení zeleně, vybudování hmatové stezky, bylinkové spirály, přírodního ohniště, stavby z proutí, pítka a krmítek pro ptáčky. 3) Třetí etapa zahrnuje doplnění herních prvků v přírodním stylu pro rozvoj hrubé motoriky (skluzavka, prolézačky, houpačky, lanovka). 4) Závěrečnou fázi projektu tvoří vybudování altánu z přírodních materiálů, v rámci kterého budou probíhat celoroční programy ekologické výchovy relaxační kout, zahradu budou využívat děti mateřské školy společně s rodiči, žáci ZŠ ve spolupráci s MŠ. Projekt umožní vybudování přírodní zahrady, která bude sloužit dětem pro poznávání živé i neživé přírody v průběhu všech ročních období. Do projektu budou zapojeny děti ze 3 tříd naší mateřské školy (71 dětí) a rodiče.

5 1.3. Zdůvodnění potřebnosti záměru pro projekt, návaznost na environmentálně zaměřené vzdělávací programy Na naší zahradě je velký prostor kolem celé budovy MŠ. Škola je postavena v klidné části obce, okolí je částečně osázeno vzrostlými dřevinami. V současné době musely být ze školní zahrady odstraněny nevyhovující herní prvky z hlediska revizí i bezpečnosti. Tyto původní herní prvky, byly také již velmi zastaralé a ztratily svoji funkčnost. V současné době máme k dispozici tedy plně volnou plochu školní zahrady. Naší snahou je podpořit netradiční formy výuky v oblasti environmentálního vzdělávání dětí prostřednictvím přeměny naší zahrady na přírodní a ekologickou, která bude sloužit dětem pro poznávání živé a neživé přírody v průběhu všech ročních období v návaznosti na ŠVP naší mateřské školy Vazby projektu na strategické dokumenty Školní vzdělávací program mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávací do programu pro předškolní vzdělávání. Náš ŠVP Spolu nás baví svět je zaměřen na roční období s motivačními bloky Barevný podzim, Zimní čas, Rozkvetlé jaro, Sluníčkové léto. V návaznosti na třídní vzdělávací programy je zahrnuta v celém programu i oblast environmentální. Děti jsou průběžně seznamovány s přírodním prostředím, ve kterém žijí. Hlavním cílem tedy je, aby děti s objevováním přírody poznávaly i samy sebe, kamarády a rodiny. Dále objevovat a vnímat vztahy mezi lidmi, objevovat velký svět kolem nás se zaměřením na přírodu Dosavadní zkušenosti MŠ v oblasti EVVO MŠ Kobylí pracuje podle ŠVP, jež odpovídá zásadám Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání tento obsahuje i plán EVVO. V tomto plánu je ukotvena celá řada aktivit zaměřených na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Jednotlivé aktivity jsou rozloženy v průběhu celého roku a mění se spolu s roční dobou. Snažíme se v našem programu podporovat kladný vztah dětí k životnímu prostředí. Hlavním cílem je přimět děti k aktivnímu přístupu k okolí a možnostem zlepšení vlastního života. Podporujeme a vedeme děti k tomu, aby v rámci jednotlivých činností si měly možnost osvojovat znalosti, dovednosti

6 a návyky potřebné k ochraně životního prostředí s vytvořením si základních ekologických návyků. Děti v naší MŠ se vzdělávají především formou prožitkového učení, jehož základem je prožitek a zkušenost, pocit objevování, uchopení a porozumění. Dítě proniká do problému, nalézá řešení, pojmenovává to, co se dozvědělo, nachází smysluplnost získaného poznatku a dovednosti pro život. Hlavním naším cílem je seznamovat děti s přírodním prostředím, které je obklopuje a vytvářet vztah k přírodě. Konkrétní vzdělávací nabídka mateřské školy související s EVVO a ekologicky zaměřené činnosti: školní zahrada je využívána ve všech ročních obdobích spolupráce s mladými myslivci ochránci přírody návštěvy kroužku o přírodě, akce s myslivci v lese besedy myslivců a ochránců přírody v MŠ zábavné akce v lese a na školní zahradě organizace polodenních i celodenních poznávacích výletů v okolí Kobylí, návštěva koňské farmy, kravína, rozhleden v okolí, lesa, kopec Lácary, parky v okolí a ostatní přírodně zaměřené vycházky založení vlastního ZOO koutku v MŠ morče, křeček, organizace společných akcí s rodiči zaměřené na významné dny - den vody, den stromů, dny ptáčků, dny zvířat akce související s ročním obdobím zamykání a odemykání zahrady, podzimní, vánoční a velikonoční dílny s rodiči děti, rodiče a ostatní přátelé školy spolupráce se sběrným dvorem v Kobylí - děti v MŠ i rodiče - třídění odpadu, do kterého jsou děti zapojeny i všichni zaměstnanci MŠ Kobylí, přednášky na půdě sběrného dvora spolupráce s ostatními MŠ v okolí Kobylí Vrbice, Brumovice, Bořetice, Velké Pavlovice 1.6. Zkušenosti MŠ s projekty založenými na participaci dětí a rodičů Ve spolupráci s rodiči máme dlouhodobě jen ty nejlepší zkušenosti. Rodiče velmi kladně hodnotí zaměření aktivit naší mateřské školy k tradicím ve vztahu k přírodě.

7 Další akce ve spolupráci s rodiči, sběrným dvorem: třídění, sběr papíru a jeho využití celoroční aktivity. Záměrem těchto aktivit a projektu je ukázat dětem, že i ony se mohou podílet na péči o přírodu a životní prostředí kolem sebe. Děti v MŠ vyrábějí výrobky z papíru nebo na papír kreslí, také ho mačkají a vyhazují a neví proč. Proto ve školce papír třídíme, vysvětlujeme si proč, co se dá také z recyklovaného papíru vyrobit a také, co vše výrobě papíru předchází. recyklování Tento projekt si klade za cíl osvětovou činnost v oblasti nakládání s odpady ve školských zařízeních spojenou s realizací zpětného odběru, použitých baterií a drobného vysloužilého elektrozařízení. Děti i rodiče nosí do školy použité baterie, které odevzdávají do sběrných krabic na vyhrazeném místě. MŠ vnímá rodiče dětí jako partnery ve spolupráci. Rodiče působí na dítě nejvíce, jsou prvními lidmi, se kterými se dítě setkává, jsou mu vzorem i přirozenou autoritou. Spolupráce rodiny a školy je proto velmi důležitá. Participace MŠ s rodiči probíhá také prostřednictvím těchto aktivit: společné vycházky dětí a rodičů do přírody společné sportovní soutěže, táboráky, doprovod rodičů na akcích školy společné tvořivé dílny, oslavy svátků a dodržování tradic v rámci jednotlivých ročních období podzimní slavnosti s dráčky a dýňové odpoledne na zahradě MŠ, vánoční a velikonoční tvořivé dílny v MŠ i zahradě MŠ, pálení čarodějnic, Den matek, Den dětí, pohádky hrané děti i rodiče na zahradě MŠ sponzorské dary na vybavení a modernizaci školy opravy zařízení a hraček, materiální zabezpečení pomůckami besedy a přednášky lidové kroje a tradice s myslivci a ochránci přírody zubní a lékařská prevence besedy s odborníky v daném oboru besedy a vystoupení dětí v Muzeu Kobylí s hasiči obce Kobylí

8 pomoc rodičů při úpravě keřů, zahrady a výzdobě školy podzimní, vánoční a velikonoční dílny s výzdobou celé MŠ a zahrady. 2. Podrobný popis projektu 2.1. Plán využití přírodní zahrady pro 1. rok činnosti, vazba na vzdělávací programy EVVO (ve ŠVP) Zahrada by měla plnit funkci pobytovou, herní a výukovou. V případě uskutečnění daného záměru ekozahrady budeme moci rozšířit naše aktivity v environmentálním vzdělávání dětí. S rodiči v Kobylí máme velmi dobrou spolupráci a je velmi kladně hodnoceno zaměření aktivit naší mateřské školy na vztah k tradicím v kontinuitě s přírodou. Smyslem projektu je rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě, k okolí a k prostředí, ve kterém žijeme, k přírodě. Naším cílem je vést děti k zodpovědnosti za vlastní chování. Děti se učí poznávat a chápat, že lidská činnost, může životní prostředí chránit, ale také poškozovat. Níže je uveden přehled jednotlivých aktivit během prvního roku činnosti a pomůcky, které se k těmto aktivitám budou používat. Průběžně v rámci celého roku budou provozovány tyto aktivity a činnosti: pracovní aktivity shrabávání listí, pěstitelské práce, sběr listů provádění pokusů (rozeznávání pomocí smyslů) sledování stromů, rostlin, zvířat, hmyzu na zahradě nebo plánovaných vycházkách péče o ježka mazlíčka ve spolupráci s hasiči obce Kobylí besedy, přednášky, akce téma Dráček Soptík, oheň a životní prostředí, oheň jako živel, jeho přínos i nebezpečí pro lidi Využití jednotlivé integrované bloky ŠVP v návaznosti na EVVO

9 BAREVNÝ PODZIM 1. Děti mohou sbírat různé druhy podzimních plodů a materiálů, které naleznou na zahradě. Přírodní materiál mohou využívat při výtvarné činnosti v MŠ (modelování zvířátek, sušení listí vytváření herbáře, výroba tiskátek, skládání obrázků). 2. Dýňové odpoledne rodiče a děti s využitím přírodní třídy. 3. Každodenní pozorování proměny přírody v zahradě MŠ (zbarvení listí, atd.). 4. Využití přírodního ohniště v podzimních měsících. 5. Podílení se dětí na drobných zahradnických pracích na školní zahradě (shrabování listí, apod.) 6. Děti se mohou zdokonalovat v oblasti fyzické zdatnosti přírodní překážkové dráhy, lanové prvky. 7. Na toto roční období budou navázány různé hry s podzimní tématikou, říkanky, písničky (lze pořádat i ve venkovním posezení přírodní třídy). 8. Děti mohou pozorovat drobné živočichy na zahradě (veverky, ježka, ptáčky v krmítku, a drobné živočichy v hmyzím hotelu). Děti budou seznámeny s přípravou zvířat na zimu a s odletem ptáků do teplých krajin. 9. Dětem bude vysvětleno, jaké využití mají podzimní plody pro člověka a pro zvířátka (čaje, sušení šípků či jablek, krmení pro zvěř). Naučí se vše pojmenovávat a rozeznávat. ZIMNÍ ČAS 1. Děti budou mít možnost využít sušené bylinky ze školní bylinkové zahrádky (dětem bude vysvětlen význam léčivých rostlin pro člověka a ochranu zdraví v zimním období). Děti si vyzkouší výrobu čaje ze sušených bylinek. 2. Na zahradě si děti vyzdobí vánoční stromek pro zvířátka (jako ozdoby poslouží přírodní plodiny). 3. Děti se mohou zdokonalovat v obratnosti a zlepšení fyzické zdatnosti, ať už prostřednictvím herních prvků nebo formou bobování na zahradě, stavění staveb ze sněhu atd.

10 4. Děti si mohou na zahradě nasbírat různé druhy přírodnin (šišky, větvičky) a z těch vyrábět dekorace a vánoční ozdoby. 5. Na zahradě si budou moct vyzkoušet pozorování a určování stop ve sněhu, kterému živočichu stopy patří. 6. Tvorba dodatečných krmítek pro ptáčky, krmení ptáčků v krmítku, příprava krmných směsí, doplňování krmítek, určování a rozlišování ptáků. 7. Děti se mohou účastnit pokusů s rozpouštěním sněhu a ledu, budou moci pozorovat sněhové vločky pod lupou. 8. Pro děti budou naplánovány venkovní hry se sněhem (kreslení do sněhu, stavění sněhuláků a různých obydlí). 9. Každodenní pozorování proměny přírody v zahradě MŠ (seznámení s pojmy mráz, jinovatka, náledí, rampouch, ). Význam sněhu pro člověka vláha a odpočinek pro přírodu. ROZKVETLÉ JARO 1. Další tematické EVVO aktivity pozorování přírody (sledování rozmanitosti změn v přírodě přírodní děje, rostliny, živočichové). 2. Každodenní pozorování proměny přírody v zahradě MŠ (seznámení s pojmy tání sněhu, rašící rostliny, pupeny, atd.) Dětem bude vysvětlen význam tohoto ročního období pro přírodu. 3. Děti budou zapojeny do pozorování jarních květin a bylin, do péče o ně, zalévání, atd. na bylinkové zahrádce. Seznámí se také s léčivými rostlinami běžně rostoucími v přírodě (podběl, smetanka lékařská, ) 4. Využití bylinek vypěstovaných na bylinkové zahrádce děti se naučí připravovat pomazánky, jednohubky, atd. 5. Děti budou využívat přírodní materiály ke stavbám a hrám na školní zahradě (strefování šiškami na cíl, překážkové dráhy, ). 6. Na toto roční období budou navázány různé hry s jarní tématikou, Velikonoce, říkanky, básničky, písničky (lze pořádat i v posezení venkovní přírodní třídy). 7. Děti se budou podílet na drobných zahradnických pracích na školní zahradě (shrabování listí, možno i s rodiči).

11 8. V jarním období se opět začne využívat přírodní ohniště. 9. Děti budou pozorovat drobné živočichy na zahradě (ptáčci, veverky, ježečka). Děti budou seznámeny s probouzením se ze zimního spánku, s příletem a odletem ptáků, naučí se ptáky popsat a zatřídit do skupin. Děti se seznámí s životním cyklem hmyzu. 10. Děti se budou učit poznávat ještě další rostliny a popisovat (využití lup a mikroskopů, vytvoření a využití herbáře). Nasbírané rostliny a přírodniny využijí při výtvarných činnostech a u pokusů (např. pozorování klíčen semen). SLUNÍČKOVÉ LÉTO 1. Přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období. 2. V návaznosti další každodenní pozorování proměn přírody v zahradě MŠ (kvetoucí rostliny, plody, atd.) Dětem bude vysvětlen význam tohoto ročního období pro přírodu. 3. Děti se budou podílet na drobných zahradnických pracích na školní zahradě (zalévání, kropení, ) 4. Děti budou i nadále pozorovat drobné živočichy na zahradě (ježka, veverky, ptáčky, ) v ježkovníku, v krmítkách, ve hmyzím hotelu. Budou poučeny o významu a stavbě těla hmyzu (např. včely, mouchy, slunéčko sedmitečné, škvor, mravenci, ). 5. Pro děti budou vymýšleny různé venkovní hry a překážkové dráhy s využitím herních prvků. 6. Děti se mohou zdokonalovat v obratnosti a zlepšení fyzické zdatnosti přírodní překážkové dráhy, herní prvky, lanový park, pyramida. Rovněž budou využívat v tomto ročním období hmatovou stezku a vrbovou stavbu. 7. Výstava ovoce a zeleniny na zahradě i třídách MŠ. 8. Organizace her zaměřených na ochranu přírody a třídění odpadu. 9. Organizace besedy o významu třídění odpadu. 10. Vycházky po okolí a do přírody. 11. Organizace zahradní slavnosti pro rodiče a děti. 12. Práce se dřevem ponk, nářadí. 13. Hry s vodou.

12 14. Zapojení se do péče o zahradu stříháme keře, upravujeme a tvarujeme vrbové proutí. 15. Využití kompostovače. 16. Spontánní hry dětí a relaxace. Za příznivého počasí a existenci plánované venkovní učebny a ostatních prvků bychom chtěli na školní zahrady přesunout maximum aktivit realizovaných při přímé výchovné práci s dětmi i akce s rodiči. 17. Další akce divadlo rodičů na zahradě MŠ, rozloučení s předškoláky Projektový záměr Cílová skupina Hlavními uživateli zahrady budou i nadále děti MŠ. V současné době má mateřská škola 71 dětí. Školní zahradu mohou využívat v rámci spolupráce MŠ a ZŠ také děti školní družiny. Další využití bude na akce rodičů a dětí v průběhu celého školního roku a využití okolních mateřských škol, které ve vzájemné spolupráci jezdí MŠ Kobylí s dětmi navštěvovat Přínos projektu pro cílové skupiny Environmentální výchova a osvěta nové generace má bezesporu význam pro celou společnost, neboť vychovává jedince uvědomělé k životnímu prostředí. Záměr je velkým přínosem pro děti po stránce fyzické i zdravotní. Vybudováním nové školní zahrady bude umožněno přesunutí mnoha aktivit MŠ na zahradu, dětem bude umožněno trávit většinu času na zdravém vzduchu, a tím bude posilována imunita dítěte adaptací na širší teplotní spektrum. Ve venkovním prostředí je virů a bakterií méně ve srovnání s vnitřními prostory, kde často dochází k šíření nemoci vzduchem a jejich vzájemnému šíření. Děti, které se více hrají venku, se komplexněji rozvíjí po stránce fyzické i psychické! Nebývají tak často nemocné, rekonvalescence u nich probíhá rychleji. Pobyt venku ovlivňuje chování dětí, zvládání stresu, zlepšuje koncentraci a pozornost. Realizace projektu má za cíl proměnit zahradu MŠ v hravé inspirující prostředí, které bude probouzet tvořivou energii, formovat přirozené talenty dětí a posilovat jejich osobnosti.

13 Stykem s přirozeným prostředím se stanou šikovnějšími, budou řešit situace, které je mohou v životě kdykoliv potkat v jiné formě. Naučí se spolupráci, vyzkouší si domluvu o pravidlech. Hlavní prospěch z projektu budou mít děti z MŠ Kobylí, kterým vznikne bezpečný prostor rozvíjející jejich osobnosti a podporující tvořivou hru. Dalšími, kdo budou mít z projektu prospěch, budou všichni rodiče a pedagogové, pro které se nová zahrada stane cílem trávení volného času jim svěřených dětí. Nová zahrada bude i chloubou Kobylí a ve spolupráci se sousedící ZŠ vytvoří velmi pěkný areál k využití všech aktivit pro děti mateřské a základní školy Současný stav zahrady a způsob jejího využívání (akce během výuky, mimoškolní aktivity) V současné době je celé okolí MŠ - školní zahrada prázdná byly vyklizeny nevyhovující prvky a pískoviště. Zahrada je oplocena s původními dřevinami. Součástí zahrady je jen nevyhovující druhé pískoviště, které je zastaralé a na hraně životnosti. Děti mateřské školy zatím navštěvují obecní dětské hřiště a hřiště ZŠ. Prostředí zahrady MŠ je zcela nevyhovující, chybějí zahradní domečky, koutky pro děti, altánky, ostatní zeleň, relaxační prostory, herní prvky. Současná školní zahrada je pro děti neinspirativní. Současné využití prostoru pro aktivity EVVO je velmi omezené. I tak jsme se snažili zahradu využívat na cvičení a spontánní hry. Prostory jsou zatím využívány pro besedy o přírodě, ukázky práce myslivců, hasičů, tvořivé dílny dětí i rodičů, sportovní činnosti, pozorování změn v přírodě a počasí, péče o ptáky a krmítka.

14 Budoucí využití zahrady Důvodem k proměně zahrady je snaha o plné využití potenciálu prostoru zahrady MŠ. Realizace záměru zásadním způsobem obohatí a prohloubí stávající výukový koncept v mateřské škole. Z každého koutu zahrady dýchá inspirace. V současné době je zahrada pustá, smutná. To naštěstí dokáže bohatá dětská fantazie a skvělé paní učitelky v MŠ Kobylí překonat, ale naše děti i zahrada by si zasloužily lepší vyhlídky. Na zahradě by měla vzniknout nová zákoutí a objekty, které jak jsem již zmiňovala, nebudou opředeny zákazy. Zahradní prostředí by mělo děti motivovat k pohybu a k testování svých motorických schopností. Zahrada by měla být skládankou míst, kde děti mohou objevovat, rozvíjet svou fantazii, schovávat se, setkávat spolupracovat a inspirovat se navzájem, radovat se a cítit se pohodově a bezpečně. Velký význam je i z hlediska bezpečnosti dětí: děti se budou rozvíjet v ohraničeném prostoru prostor bude učitelkami kontrolován a bude eliminováno nebezpečí, kterému bývají děti vystaveny v prostorách mimo školní zahrady bude zabezpečena i lepší organizace pedagogického dozoru děti se budou rozvíjet pro ně ve známém prostředí Environmentálně zaměřený vzdělávací program a jeho návaznost na využití zahrady Mateřská škola Kobylí má zařazeno v ŠVP ve velké míře EVVO činnosti. Témata jsou podrobně rozpracována v třídním vzdělávacím programu: barevný podzim v naší mateřince a okolí stromy v okolí MŠ a v lese, naše zahrady a zahrádky, sbíráme plody podzimu, naše zvířátka a ptáci pohádkový zimní čas zimní les i zahrada, jak se věnujeme zvířátkům v tomto období, co dělá příroda v zimě

15 rozkvetlé jaro a spolu nás baví svět jarní les, jarní zahrádky, zvířátka, ptáčci- příroda se probouzí, staráme se o mláďátka sluníčkové léto a velká zábava posloucháme zvuky lesa, jak se mění stromy, příroda, ochrana životního prostředí. Na základě přeměny školní zahrady v rámci tohoto projektu budou stávající osnovy rozšířeny a doplněny o další aktivity EVVO spojené s větším využitím školní zahrady. Bylinková spirála děti se seznámí s různými druhy bylinek a naučí se o ně starat (sázet, zalévat, vytrhávat plevel atd.) co si děti vypěstují, mohou také ochutnávat (ve formě čajů, pomazánek) v bylinkové spirále budou vysázeny různé druhy bylinek, např. levandule, rozmarýn, tymián (jižní strana), meduňka, majoránka, heřmánek (polostín), máta, pažitka (severní strana) bylinková spirála bude využita v rámci výukového programu Šel zahradník do zahrady Hmatová stezka děti si procvičí manipulaci s různorodými materiály (písek, kačírek, atd.), jemnou i hrubou motoriku a rovněž orientaci hmatová stezka bude dětem nápomocna při zdokonalování smyslového vnímání prostřednictvím různých hmatových her, při kterých budou zapojovat dlaně a chodidla (například za teplého počasí si děti mohou bosky a se zavřenýma očima zkoušet, zda poznají jednotlivé materiály ve stezce) děti si budou moci vyzkoušet procvičování různé hry, například poznávání světových stran, určování pořadí různých materiálů hmatová stezka rovněž podpoří dětskou fantazii a obohatí výtvarné činnosti hmatová stezka bude využita pro konání volných her dětí při pohybu na zahradě

16 Hmyzí hotel hmyzí hotel bude dětem sloužit ke studiu života hmyzu (děti budou pozorovat zabydlování v hotelu, nebo se například dozví, co který druh hmyzu k životu potřebuje a budou mu moci upravit zázemí na míru) děti se formou hry dozví, jakým způsobem hmyz přilákat (prostřednictvím potravy) hotel bude využíván k pozorování a experimentům za pomoci lup, kukátek na hmyz a mikroskopu pomůcka rovněž zlepší opylení zahrady děti se budou moci podílet na výstavbě hotelu tato pomůcka bude využita v rámci programu Svět mravence Neposedy pomůcku bude možno využít rovněž při zajišťování besedy se včelařem pro děti se připraví den her s názvem Mravenec Neposeda na cestách, který bude spojený s hmyzím hotelem hmyzí hotel bude dětem sloužit jako inspirace při výrobě hmyzu z keramiky Vrbové stavby tato pomůcka bude dětem sloužit jako ochranná zástěna, nebo při hraní na schovávanou děti se formou hry budou podílet na výstavbě (zalévání, později proplétání tímto způsobem si uvědomí, že i z přírodních materiálů mohou stavět úkryty) Ježkovník děti se naučí poznávat druhy ježků žijících v ČR, dozví se o jejich způsobu života, jídelníčku, jak se starat o ježčí mláďata a čím je mohou v zimě přikrmovat. Součástí bude krátký film o ježkovi a prohlídka expozice se živými zvířaty na pomůcku bude navázána hra Čím se ježek živí a čím ne, hádanky Cupe dupe v lese, básničky a říkadla Ježek je jak jehelníček, Hrajeme si na ježky (pohybové aktivity za použití herních prvků na zahradě), Ježčí potraviny (didaktická hra), říkanky a hudebně pohybové hry Leze ježek po trávníčku, hudebně pohybová hra Ježek - od jara do zimy atd.

17 pro děti bude v souvislosti s ježkovníkem probíhat četba různých knih ke stanoveným tématům děti se s ježkem seznámí prostřednictvím několika smyslů (sluch, hmat, zrak) ježkovník bude pro děti inspirací v rámci výtvarných činností (tzn. kreslení ježků, modelování, zdobení papírových ježků bodlinami atd.) Plánované aktivity s dětmi, rodiči, pedagogy v rámci příprav, realizace a následné údržby hřiště Vzhledem k zaměření MŠ nejsou EVVO aktivity pro děti MŠ Kobylí a rodiče úplnou novinou. Všichni zúčastnění plánované změny uvítají. Cílovou skupinou pro předkládaný projekt jsou děti navštěvující MŠ Kobylí. Prostor využití školní zahrady v novém bude velkým přínosem k využití vzdělávacích aktivit a her pro děti. Rodičovská veřejnost i děti jsou informováni o změnách, které plánujeme v okolí MŠ na školní zahradě. Rádi budou zapojeni v rámci dobrovolných prací do realizace projektu (např. výsadba rostlin, úklid, hrabání listí, údržba). Spolupráce MŠ a rodiny je v Kobylí velmi dobrá. Změny zahrady (hřiště) postupně promítnou pedagogičtí pracovníci do denního programu svých tříd aktuálně podle toho, co se bude právě dít, plánovat, realizovat. Kde to půjde, budou se nenásilně i děti podílet na změnách práce s hlínou, pískem, dřevem, apod. První krok tohoto projektu bylo projednání záměru se zřizovatelem Obcí Kobylí. Obec Kobylí záměr projektu schválila a stala se žadatelem o dotaci OPŽP. Obec Kobylí bude spolu s dětmi, rodiči, zaměstnanci MŠ i pedagogickým kolektivem nápomocna v údržbě a realizaci projektu. Pomáhají s novými nápady, návrhy. Kolektiv MŠ je plně zapojen a informován o plánovaných změnách v okolí MŠ školní hřiště (zahrada).

18 Plánované aktivity návštěva již vybudovaných zahrad v okolních MŠ informovanost kolektivu MŠ v průběhu minulého školního roku a na pedagogických poradách o plánovaném projektu úzká spolupráce s Obcí Kobylí malování dětí na téma naše nové hřiště výstava prací beseda s rodiči na téma O přírodních zahradách nové hřiště jen našich dětí celodenní program v MŠ k danému tématu jarní slavnosti s rodiči informační kampaň o plánovaných změnách v případě realizace projektu, slavnostní otevření zahrady (hřiště) pro děti i veřejnost s programem Podpora záměru ze strany pedagogů MŠ a rodičů dětí Do realizace projektu se zapojí vedení a personál MŠ, zastupitelé obce, rodiče a přátelé školky. Jak bylo uvedeno, podpora je ze všech stran a počítá se se zapojením všech zúčastněných formou dobrovolných brigád. Pedagogičtí pracovníci jsou velmi důležití k úspěšnému naplnění projektu. Přizpůsobení podmínkám nějakou dobu potrvá, ale nové možnosti přispějí k větší spokojenosti dětí, v celkovém jejich rozvoji a zintenzivnění pobytu venku. Mimo vlastní podíl (spolu s dětmi) na každodenní údržbě prostor se budeme snažit pracovat a plánovat tak, aby byl harmonicky sladěn pohled nad plánovanou údržbou. Bude navázána užší spolupráce s rodinou. Bude kladen důraz na pobyt dětí na čerstvém vzduchu, tak zajištění vhodného oblečení a obutí na pobyt venku. Spolupráce MŠ a rodiny je velmi dobrá. Rodiče pravidelně navštěvují MŠ při různých aktivitách, kde jsou i informováni o ŠVP, jeho plnění a dalších plánovaných akcích. Mají možnost komunikovat, vznést připomínky a náměty pro další práci. Pedagogický kolektiv se stále snaží o zdokonalování spolupráce školy a rodiny.

19 Byl projekt konzultován se zřizovatelem školy Ano, projekt byl konzultován s vedením obce a připraven ve vzájemné spolupráci. Obec Kobylí je současně i žadatelem. Projekt byl konzultován s kolektivem MŠ Kobylí Způsob propagace projektu O průběhu projektu budou všichni zúčastnění informováni na webových stránkách a v místním zpravodaji a informačních nástěnkách v MŠ. V neposlední řadě na třídních schůzkách rodičů. Reportáže z realizace budou nabídnuty i elektronickým médiím Základní informace o hřišti, zahradě Navrhovaná lokalita se nachází ve střední části obce Kobylí u mateřské školy Vztah žadatele vůči realizované investici Obec Kobylí č.p. 459 je také zřizovatelem Mateřské školy Kobylí Rozloha zahrady Zahrada se nachází v areálu MŠ Kobylí. V současné době je to zeleň s dřevinami v okolí objektu MŠ Kobylí. Celková rozloha pozemku je 3500 m 2 a plocha plánované rekonstrukce zahrady je 2000 m Současné vybavení zahrady V současné době není prostor zahrady vybaven z důvodu odstranění stávajících prvků, které již nebyly vyhovující. Je zde pískoviště a několik původních chodníků a terasy, které jsou také

20 původní a ne zcela vyhovující. Ostatní plochy jsou zatravněné, dále budou odstraněny některé keře a dřeviny. Zdravé stromy a keře budou ponechány Je zahrada vyhrazena pouze pro děti navštěvující MŠ Zahrada je určena pro děti MŠ Kobylí, ale plánujeme ve spolupráci se ZŠ Kobylí širší využití i pro žáky ZŠ Proběhla v průběhu 5 let zásadnější rekonstrukce zahrady V průběhu 5 let neproběhla zásadnější rekonstrukce zahrady Nákres, náčrt, vizualizace záměru 2.5. Financování Financování a způsob údržby a péče o hřiště (zahrady) Financování předkládaného projektu je blíže specifického v následujících kapitolách.

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Ruku v ruce s přírodou Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Název díla: Ruku v ruce s přírodou Stupeň: STUDIE Místo. Školní 722, 691 10 Kobylí Investor: obec Kobylí Projektant: Ing. et Ing. Barbora Májková

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Sluníčková zahrada místo k životu

Sluníčková zahrada místo k životu Sluníčková zahrada místo k životu -podpora enviromentálního vzdělávání a osvěty -péče o přírodní prostředí a ochrana -potřeby občanů města i městské části ve smyslu zlepšení kvality životního prostředí

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

14. Labyrint živý plot se zónami na hry

14. Labyrint živý plot se zónami na hry 14. Labyrint živý plot se zónami na hry Kouzelná zahrada staveniště a pískoviště - labyrint s centry (kamenné, pískové, dřevěné) pro hry dětí, stavění z přírodnin hra na stavbaře převoz auty, kolečkem

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) PRO MŠ, ZŠ A ŠD LUČINA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) PRO MŠ, ZŠ A ŠD LUČINA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) PRO MŠ, ZŠ A ŠD LUČINA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Stálé cíle EVVO na naší škole: Utvářet pozitivní postoje k životnímu prostředí. Vést k úctě

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Více

Roční motivační vzdělávací program

Roční motivační vzdělávací program Roční motivační vzdělávací program Programy a jejich hlavní cíle: seznámení s novým prostředím, s dětmi, s pečujícími osobami adaptace dítěte v novém prostředí, získání pocitu důvěry a bezpečí v novém

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Plán EVVO pro školní rok 2012/2013

Plán EVVO pro školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZELENÁ HAVÍŘOV - ŽIVOTICE Plán EVVO pro školní rok 2012/2013 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZELENÁ HAVÍŘOV - ŽIVOTICE Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta 1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 LČR, s. p. Přemyslova 1106 Hradec Králové, 501 68 tel. 495 860 264 fax: 495 262 391 email:kotikova@lesycr.cz http: www.lesycr.cz Žadatel: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Daria Hlaváčková, vychovatelka ŠD Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2014/2015

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ENVIROMENTÁLNÍ PLÁN MŠ FRYMBURK

ENVIROMENTÁLNÍ PLÁN MŠ FRYMBURK ENVIROMENTÁLNÍ PLÁN MŠ FRYMBURK Environmentální výchova ( EVVO) v předškolním věku. Proč? Motto: To nejkrásnější, co můžeme zažít, je tajemství, to je základní pocit, který stojí u kolébky umění a vědy.

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) ŠKOLNÍ ROK 2015/2016-1 - Stálé cíle EVVO na naší škole: Utvářet pozitivní postoje k životnímu prostředí. Vést k úctě k životu ve všech

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

Rámcový plán ŠD na školní rok

Rámcový plán ŠD na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Rámcový plán ŠD na školní rok 2013 2014 V Bohumíně 2. září 2013 Zpracovala Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více