Následný plán činnosti Mateřská škola Kobylí. Ruku v ruce s přírodou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Následný plán činnosti Mateřská škola Kobylí. Ruku v ruce s přírodou"

Transkript

1 Následný plán činnosti Mateřská škola Kobylí Název projektu: Ruku v ruce s přírodou Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Zpracovatel: Blažeja Rusková

2 1. Východiska a zdůvodnění projektu Žadatel: Místo realizace: Právní forma: Ředitelka: Typ školy: Obec Kobylí zahrada Mateřské školy Kobylí, Školní 722, Kobylí, okres Břeclav příspěvková organizace Blažeja Rusková s celodenní péčí Mateřská škola Kobylí je státním zařízením, od je zařazena do sítě školských zařízení. Od 1. října 2002 přešla do právní subjektivity, zřizovatelem je Obec Kobylí. Mateřská škola leží v centru obce Kobylí. V současné době provozuje 3 heterogenní třídy. Ve dvou dvoupodlažních budovách jsou jednotlivé třídy, jedna třída má k dispozici celé patro. V přízemí budov je ředitelna, lehárna, šatny, výdejna stravy, hračkárna a skladové prostory. Ve třetí budově, která je propojena s hlavními budovami koridorem, jsou učebny pro výuku nadstandardních aktivit. Součástí mateřské školy je prostorná školní zahrada, která není v současné době vybavena. Byly již odstraněny herní prvky, které byly zastaralé, nevyhovující. Posláním mateřské školy je pomáhat zajistit dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji. MŠ se zaměřuje na smysluplné obohacování denního programu dětí. Vize a filozofie Mateřské školy Kobylí : Spolu nás baví svět Chceme, aby naše mateřská škola byla místem šťastného dětství, kde je prostor pro uplatnění každého jednotlivce, kde se všichni cítí dobře a bezpečně, jsou přiměřeně rozvíjeni, chápáni a oceňováni. Chceme, aby se děti naučily žít ve skupině svých vrstevníků, kterou budou považovat za své společenství. Aby poznaly sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde ho mají všichni rádi. Naším nejdůležitějším partnerem je rodina rodiče, prarodiče, sourozenci, komunita obklopující dítě. Dostatek inspirací, otevřené dveře, společné akce, vzájemná komunikace a dobrá spolupráce s rodinou v oblasti předškolního vzdělávání a chodu školy je prioritou.

3 1.1. Rámcový popis projektu Záměrem projektu je v rámci environmentálních výchovy nabídnout dětem nové vybavení zahrady a přírodní hrací prvky odpovídající nárokům moderních forem učení dětí předškolního věku. Prvky by byly umístěny v prostoru přilehlé zahrady MŠ Kobylí. Naším přáním je, aby zahrada poskytla dětem dostatečnou možnost pohybu, pobytem na čistém vzduchu by byl podporován tělesný rozvoj a zdraví, děti by byly motivovány k učení a k přirozené touze po poznávání při experimentování s přírodními materiály (kameny, dřevo, písek, rostliny, živočichové). Děti by mohly bezprostředně prožívat střídání všech ročních období v návaznosti na Školní vzdělávací program (dále ŠVP) v jednotlivých integrovaných blocích: Barevný podzim, Zimní čas, Rozkvetlé jaro, Sluníčkové léto. Na zahradě plánujeme vybudovat taková zákoutí a objekty, které nebudou opředeny zákazy. Zahradní a herní prvky by měly naopak děti motivovat k pohybu a testování svých motorických schopností. Záměr rovněž zahrnuje vybudování ekologických prvků např. pocitový chodník, bylinková část zahrady, dendrofon, přírodní ohniště, stavby z proutí, ptačí budky, pítko a krmítka pro ptáčky, domeček pro ježka, dále herní prvky pro rozvoj hrubé motoriky prolézačky, lanové herní prvky, houpačky, lanovka, skluzavka. Zahrada by měla být skládankou míst, kde děti mohou objevovat, rozvíjet svou fantazii, schovávat se a cítit se pohodově a bezpečně Cíle projektu Realizace projektu má za cíl proměnit zahradu naší MŠ v hravé, inspirující prostředí, které bude probouzet tvořivou energii, formovat přirozené talenty dětí a posilovat jejich osobnosti. Stykem s přirozeným prostředím se stanou šikovnějšími, budou řešit situace, které je mohou v životě kdykoliv potkat v jiné formě. Naučí se spolupráci, vyzkouší si domluvu o pravidlech hry, atd. Hlavním cílem předpokládaného projektu je vytvořit jedinečné zázemí pro děti, a to vytvořením nové školní zahrady, výsadbou nových rostlin a osazením herních prvků v přírodním stylu.

4 Smyslem tohoto záměru je, aby děti měly možnost se pohybovat v pěkném přírodním prostředí, které rozmanitými způsoby stimuluje jejich smyslové vnímání, v prostředí, ve kterém se mohou samy rozhodnout, s kým, kde, na co, jak a s čím si hrát. Všechny vyjmenované aspekty jsou pro zdravý rozvoj dětí nezbytné. Zahradou v přírodním stylu bychom tedy chtěli dětem umožnit rozvoj v mnoha směrech přirozeným způsobem. Další výhodou pro děti bude, že jim umožníme kontakt s přírodním prostředím, volnou hru, která v sobě skrývá všechna pozitiva potřebná pro rozvoj dětí. Naším přáním a cílem je, aby se děti rozvíjely v prostředí, které jim pomůže si vytvořit samostatné alternativní hry. Právě volná hra v přírodním prostředí, děti velmi dobře může připravit nenásilnou formou pro budoucí život. V naší zahradě, kterou si přejeme vytvořit v přírodním stylu, by bylo podpořeno samostatné rozhodování, spolupráce ve skupině, fyzický rozvoj a kreativita a umožnění získat dětem přiměřené sebevědomí. 1) První etapa představuje zpracování projektové dokumentace stávající zahrady mateřské školy na ekozahradu. Bude kladen důraz na odstranění nevyhovujících stávajících prvků za prvky zcela nové. Vytvoření přírodě blízkého prostředí, které bude přístupné dětem a jejich rodinám. 2) Druhá etapa projektu se zaměřuje na terénní úpravy, vysázení zeleně, vybudování hmatové stezky, bylinkové spirály, přírodního ohniště, stavby z proutí, pítka a krmítek pro ptáčky. 3) Třetí etapa zahrnuje doplnění herních prvků v přírodním stylu pro rozvoj hrubé motoriky (skluzavka, prolézačky, houpačky, lanovka). 4) Závěrečnou fázi projektu tvoří vybudování altánu z přírodních materiálů, v rámci kterého budou probíhat celoroční programy ekologické výchovy relaxační kout, zahradu budou využívat děti mateřské školy společně s rodiči, žáci ZŠ ve spolupráci s MŠ. Projekt umožní vybudování přírodní zahrady, která bude sloužit dětem pro poznávání živé i neživé přírody v průběhu všech ročních období. Do projektu budou zapojeny děti ze 3 tříd naší mateřské školy (71 dětí) a rodiče.

5 1.3. Zdůvodnění potřebnosti záměru pro projekt, návaznost na environmentálně zaměřené vzdělávací programy Na naší zahradě je velký prostor kolem celé budovy MŠ. Škola je postavena v klidné části obce, okolí je částečně osázeno vzrostlými dřevinami. V současné době musely být ze školní zahrady odstraněny nevyhovující herní prvky z hlediska revizí i bezpečnosti. Tyto původní herní prvky, byly také již velmi zastaralé a ztratily svoji funkčnost. V současné době máme k dispozici tedy plně volnou plochu školní zahrady. Naší snahou je podpořit netradiční formy výuky v oblasti environmentálního vzdělávání dětí prostřednictvím přeměny naší zahrady na přírodní a ekologickou, která bude sloužit dětem pro poznávání živé a neživé přírody v průběhu všech ročních období v návaznosti na ŠVP naší mateřské školy Vazby projektu na strategické dokumenty Školní vzdělávací program mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávací do programu pro předškolní vzdělávání. Náš ŠVP Spolu nás baví svět je zaměřen na roční období s motivačními bloky Barevný podzim, Zimní čas, Rozkvetlé jaro, Sluníčkové léto. V návaznosti na třídní vzdělávací programy je zahrnuta v celém programu i oblast environmentální. Děti jsou průběžně seznamovány s přírodním prostředím, ve kterém žijí. Hlavním cílem tedy je, aby děti s objevováním přírody poznávaly i samy sebe, kamarády a rodiny. Dále objevovat a vnímat vztahy mezi lidmi, objevovat velký svět kolem nás se zaměřením na přírodu Dosavadní zkušenosti MŠ v oblasti EVVO MŠ Kobylí pracuje podle ŠVP, jež odpovídá zásadám Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání tento obsahuje i plán EVVO. V tomto plánu je ukotvena celá řada aktivit zaměřených na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Jednotlivé aktivity jsou rozloženy v průběhu celého roku a mění se spolu s roční dobou. Snažíme se v našem programu podporovat kladný vztah dětí k životnímu prostředí. Hlavním cílem je přimět děti k aktivnímu přístupu k okolí a možnostem zlepšení vlastního života. Podporujeme a vedeme děti k tomu, aby v rámci jednotlivých činností si měly možnost osvojovat znalosti, dovednosti

6 a návyky potřebné k ochraně životního prostředí s vytvořením si základních ekologických návyků. Děti v naší MŠ se vzdělávají především formou prožitkového učení, jehož základem je prožitek a zkušenost, pocit objevování, uchopení a porozumění. Dítě proniká do problému, nalézá řešení, pojmenovává to, co se dozvědělo, nachází smysluplnost získaného poznatku a dovednosti pro život. Hlavním naším cílem je seznamovat děti s přírodním prostředím, které je obklopuje a vytvářet vztah k přírodě. Konkrétní vzdělávací nabídka mateřské školy související s EVVO a ekologicky zaměřené činnosti: školní zahrada je využívána ve všech ročních obdobích spolupráce s mladými myslivci ochránci přírody návštěvy kroužku o přírodě, akce s myslivci v lese besedy myslivců a ochránců přírody v MŠ zábavné akce v lese a na školní zahradě organizace polodenních i celodenních poznávacích výletů v okolí Kobylí, návštěva koňské farmy, kravína, rozhleden v okolí, lesa, kopec Lácary, parky v okolí a ostatní přírodně zaměřené vycházky založení vlastního ZOO koutku v MŠ morče, křeček, organizace společných akcí s rodiči zaměřené na významné dny - den vody, den stromů, dny ptáčků, dny zvířat akce související s ročním obdobím zamykání a odemykání zahrady, podzimní, vánoční a velikonoční dílny s rodiči děti, rodiče a ostatní přátelé školy spolupráce se sběrným dvorem v Kobylí - děti v MŠ i rodiče - třídění odpadu, do kterého jsou děti zapojeny i všichni zaměstnanci MŠ Kobylí, přednášky na půdě sběrného dvora spolupráce s ostatními MŠ v okolí Kobylí Vrbice, Brumovice, Bořetice, Velké Pavlovice 1.6. Zkušenosti MŠ s projekty založenými na participaci dětí a rodičů Ve spolupráci s rodiči máme dlouhodobě jen ty nejlepší zkušenosti. Rodiče velmi kladně hodnotí zaměření aktivit naší mateřské školy k tradicím ve vztahu k přírodě.

7 Další akce ve spolupráci s rodiči, sběrným dvorem: třídění, sběr papíru a jeho využití celoroční aktivity. Záměrem těchto aktivit a projektu je ukázat dětem, že i ony se mohou podílet na péči o přírodu a životní prostředí kolem sebe. Děti v MŠ vyrábějí výrobky z papíru nebo na papír kreslí, také ho mačkají a vyhazují a neví proč. Proto ve školce papír třídíme, vysvětlujeme si proč, co se dá také z recyklovaného papíru vyrobit a také, co vše výrobě papíru předchází. recyklování Tento projekt si klade za cíl osvětovou činnost v oblasti nakládání s odpady ve školských zařízeních spojenou s realizací zpětného odběru, použitých baterií a drobného vysloužilého elektrozařízení. Děti i rodiče nosí do školy použité baterie, které odevzdávají do sběrných krabic na vyhrazeném místě. MŠ vnímá rodiče dětí jako partnery ve spolupráci. Rodiče působí na dítě nejvíce, jsou prvními lidmi, se kterými se dítě setkává, jsou mu vzorem i přirozenou autoritou. Spolupráce rodiny a školy je proto velmi důležitá. Participace MŠ s rodiči probíhá také prostřednictvím těchto aktivit: společné vycházky dětí a rodičů do přírody společné sportovní soutěže, táboráky, doprovod rodičů na akcích školy společné tvořivé dílny, oslavy svátků a dodržování tradic v rámci jednotlivých ročních období podzimní slavnosti s dráčky a dýňové odpoledne na zahradě MŠ, vánoční a velikonoční tvořivé dílny v MŠ i zahradě MŠ, pálení čarodějnic, Den matek, Den dětí, pohádky hrané děti i rodiče na zahradě MŠ sponzorské dary na vybavení a modernizaci školy opravy zařízení a hraček, materiální zabezpečení pomůckami besedy a přednášky lidové kroje a tradice s myslivci a ochránci přírody zubní a lékařská prevence besedy s odborníky v daném oboru besedy a vystoupení dětí v Muzeu Kobylí s hasiči obce Kobylí

8 pomoc rodičů při úpravě keřů, zahrady a výzdobě školy podzimní, vánoční a velikonoční dílny s výzdobou celé MŠ a zahrady. 2. Podrobný popis projektu 2.1. Plán využití přírodní zahrady pro 1. rok činnosti, vazba na vzdělávací programy EVVO (ve ŠVP) Zahrada by měla plnit funkci pobytovou, herní a výukovou. V případě uskutečnění daného záměru ekozahrady budeme moci rozšířit naše aktivity v environmentálním vzdělávání dětí. S rodiči v Kobylí máme velmi dobrou spolupráci a je velmi kladně hodnoceno zaměření aktivit naší mateřské školy na vztah k tradicím v kontinuitě s přírodou. Smyslem projektu je rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě, k okolí a k prostředí, ve kterém žijeme, k přírodě. Naším cílem je vést děti k zodpovědnosti za vlastní chování. Děti se učí poznávat a chápat, že lidská činnost, může životní prostředí chránit, ale také poškozovat. Níže je uveden přehled jednotlivých aktivit během prvního roku činnosti a pomůcky, které se k těmto aktivitám budou používat. Průběžně v rámci celého roku budou provozovány tyto aktivity a činnosti: pracovní aktivity shrabávání listí, pěstitelské práce, sběr listů provádění pokusů (rozeznávání pomocí smyslů) sledování stromů, rostlin, zvířat, hmyzu na zahradě nebo plánovaných vycházkách péče o ježka mazlíčka ve spolupráci s hasiči obce Kobylí besedy, přednášky, akce téma Dráček Soptík, oheň a životní prostředí, oheň jako živel, jeho přínos i nebezpečí pro lidi Využití jednotlivé integrované bloky ŠVP v návaznosti na EVVO

9 BAREVNÝ PODZIM 1. Děti mohou sbírat různé druhy podzimních plodů a materiálů, které naleznou na zahradě. Přírodní materiál mohou využívat při výtvarné činnosti v MŠ (modelování zvířátek, sušení listí vytváření herbáře, výroba tiskátek, skládání obrázků). 2. Dýňové odpoledne rodiče a děti s využitím přírodní třídy. 3. Každodenní pozorování proměny přírody v zahradě MŠ (zbarvení listí, atd.). 4. Využití přírodního ohniště v podzimních měsících. 5. Podílení se dětí na drobných zahradnických pracích na školní zahradě (shrabování listí, apod.) 6. Děti se mohou zdokonalovat v oblasti fyzické zdatnosti přírodní překážkové dráhy, lanové prvky. 7. Na toto roční období budou navázány různé hry s podzimní tématikou, říkanky, písničky (lze pořádat i ve venkovním posezení přírodní třídy). 8. Děti mohou pozorovat drobné živočichy na zahradě (veverky, ježka, ptáčky v krmítku, a drobné živočichy v hmyzím hotelu). Děti budou seznámeny s přípravou zvířat na zimu a s odletem ptáků do teplých krajin. 9. Dětem bude vysvětleno, jaké využití mají podzimní plody pro člověka a pro zvířátka (čaje, sušení šípků či jablek, krmení pro zvěř). Naučí se vše pojmenovávat a rozeznávat. ZIMNÍ ČAS 1. Děti budou mít možnost využít sušené bylinky ze školní bylinkové zahrádky (dětem bude vysvětlen význam léčivých rostlin pro člověka a ochranu zdraví v zimním období). Děti si vyzkouší výrobu čaje ze sušených bylinek. 2. Na zahradě si děti vyzdobí vánoční stromek pro zvířátka (jako ozdoby poslouží přírodní plodiny). 3. Děti se mohou zdokonalovat v obratnosti a zlepšení fyzické zdatnosti, ať už prostřednictvím herních prvků nebo formou bobování na zahradě, stavění staveb ze sněhu atd.

10 4. Děti si mohou na zahradě nasbírat různé druhy přírodnin (šišky, větvičky) a z těch vyrábět dekorace a vánoční ozdoby. 5. Na zahradě si budou moct vyzkoušet pozorování a určování stop ve sněhu, kterému živočichu stopy patří. 6. Tvorba dodatečných krmítek pro ptáčky, krmení ptáčků v krmítku, příprava krmných směsí, doplňování krmítek, určování a rozlišování ptáků. 7. Děti se mohou účastnit pokusů s rozpouštěním sněhu a ledu, budou moci pozorovat sněhové vločky pod lupou. 8. Pro děti budou naplánovány venkovní hry se sněhem (kreslení do sněhu, stavění sněhuláků a různých obydlí). 9. Každodenní pozorování proměny přírody v zahradě MŠ (seznámení s pojmy mráz, jinovatka, náledí, rampouch, ). Význam sněhu pro člověka vláha a odpočinek pro přírodu. ROZKVETLÉ JARO 1. Další tematické EVVO aktivity pozorování přírody (sledování rozmanitosti změn v přírodě přírodní děje, rostliny, živočichové). 2. Každodenní pozorování proměny přírody v zahradě MŠ (seznámení s pojmy tání sněhu, rašící rostliny, pupeny, atd.) Dětem bude vysvětlen význam tohoto ročního období pro přírodu. 3. Děti budou zapojeny do pozorování jarních květin a bylin, do péče o ně, zalévání, atd. na bylinkové zahrádce. Seznámí se také s léčivými rostlinami běžně rostoucími v přírodě (podběl, smetanka lékařská, ) 4. Využití bylinek vypěstovaných na bylinkové zahrádce děti se naučí připravovat pomazánky, jednohubky, atd. 5. Děti budou využívat přírodní materiály ke stavbám a hrám na školní zahradě (strefování šiškami na cíl, překážkové dráhy, ). 6. Na toto roční období budou navázány různé hry s jarní tématikou, Velikonoce, říkanky, básničky, písničky (lze pořádat i v posezení venkovní přírodní třídy). 7. Děti se budou podílet na drobných zahradnických pracích na školní zahradě (shrabování listí, možno i s rodiči).

11 8. V jarním období se opět začne využívat přírodní ohniště. 9. Děti budou pozorovat drobné živočichy na zahradě (ptáčci, veverky, ježečka). Děti budou seznámeny s probouzením se ze zimního spánku, s příletem a odletem ptáků, naučí se ptáky popsat a zatřídit do skupin. Děti se seznámí s životním cyklem hmyzu. 10. Děti se budou učit poznávat ještě další rostliny a popisovat (využití lup a mikroskopů, vytvoření a využití herbáře). Nasbírané rostliny a přírodniny využijí při výtvarných činnostech a u pokusů (např. pozorování klíčen semen). SLUNÍČKOVÉ LÉTO 1. Přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období. 2. V návaznosti další každodenní pozorování proměn přírody v zahradě MŠ (kvetoucí rostliny, plody, atd.) Dětem bude vysvětlen význam tohoto ročního období pro přírodu. 3. Děti se budou podílet na drobných zahradnických pracích na školní zahradě (zalévání, kropení, ) 4. Děti budou i nadále pozorovat drobné živočichy na zahradě (ježka, veverky, ptáčky, ) v ježkovníku, v krmítkách, ve hmyzím hotelu. Budou poučeny o významu a stavbě těla hmyzu (např. včely, mouchy, slunéčko sedmitečné, škvor, mravenci, ). 5. Pro děti budou vymýšleny různé venkovní hry a překážkové dráhy s využitím herních prvků. 6. Děti se mohou zdokonalovat v obratnosti a zlepšení fyzické zdatnosti přírodní překážkové dráhy, herní prvky, lanový park, pyramida. Rovněž budou využívat v tomto ročním období hmatovou stezku a vrbovou stavbu. 7. Výstava ovoce a zeleniny na zahradě i třídách MŠ. 8. Organizace her zaměřených na ochranu přírody a třídění odpadu. 9. Organizace besedy o významu třídění odpadu. 10. Vycházky po okolí a do přírody. 11. Organizace zahradní slavnosti pro rodiče a děti. 12. Práce se dřevem ponk, nářadí. 13. Hry s vodou.

12 14. Zapojení se do péče o zahradu stříháme keře, upravujeme a tvarujeme vrbové proutí. 15. Využití kompostovače. 16. Spontánní hry dětí a relaxace. Za příznivého počasí a existenci plánované venkovní učebny a ostatních prvků bychom chtěli na školní zahrady přesunout maximum aktivit realizovaných při přímé výchovné práci s dětmi i akce s rodiči. 17. Další akce divadlo rodičů na zahradě MŠ, rozloučení s předškoláky Projektový záměr Cílová skupina Hlavními uživateli zahrady budou i nadále děti MŠ. V současné době má mateřská škola 71 dětí. Školní zahradu mohou využívat v rámci spolupráce MŠ a ZŠ také děti školní družiny. Další využití bude na akce rodičů a dětí v průběhu celého školního roku a využití okolních mateřských škol, které ve vzájemné spolupráci jezdí MŠ Kobylí s dětmi navštěvovat Přínos projektu pro cílové skupiny Environmentální výchova a osvěta nové generace má bezesporu význam pro celou společnost, neboť vychovává jedince uvědomělé k životnímu prostředí. Záměr je velkým přínosem pro děti po stránce fyzické i zdravotní. Vybudováním nové školní zahrady bude umožněno přesunutí mnoha aktivit MŠ na zahradu, dětem bude umožněno trávit většinu času na zdravém vzduchu, a tím bude posilována imunita dítěte adaptací na širší teplotní spektrum. Ve venkovním prostředí je virů a bakterií méně ve srovnání s vnitřními prostory, kde často dochází k šíření nemoci vzduchem a jejich vzájemnému šíření. Děti, které se více hrají venku, se komplexněji rozvíjí po stránce fyzické i psychické! Nebývají tak často nemocné, rekonvalescence u nich probíhá rychleji. Pobyt venku ovlivňuje chování dětí, zvládání stresu, zlepšuje koncentraci a pozornost. Realizace projektu má za cíl proměnit zahradu MŠ v hravé inspirující prostředí, které bude probouzet tvořivou energii, formovat přirozené talenty dětí a posilovat jejich osobnosti.

13 Stykem s přirozeným prostředím se stanou šikovnějšími, budou řešit situace, které je mohou v životě kdykoliv potkat v jiné formě. Naučí se spolupráci, vyzkouší si domluvu o pravidlech. Hlavní prospěch z projektu budou mít děti z MŠ Kobylí, kterým vznikne bezpečný prostor rozvíjející jejich osobnosti a podporující tvořivou hru. Dalšími, kdo budou mít z projektu prospěch, budou všichni rodiče a pedagogové, pro které se nová zahrada stane cílem trávení volného času jim svěřených dětí. Nová zahrada bude i chloubou Kobylí a ve spolupráci se sousedící ZŠ vytvoří velmi pěkný areál k využití všech aktivit pro děti mateřské a základní školy Současný stav zahrady a způsob jejího využívání (akce během výuky, mimoškolní aktivity) V současné době je celé okolí MŠ - školní zahrada prázdná byly vyklizeny nevyhovující prvky a pískoviště. Zahrada je oplocena s původními dřevinami. Součástí zahrady je jen nevyhovující druhé pískoviště, které je zastaralé a na hraně životnosti. Děti mateřské školy zatím navštěvují obecní dětské hřiště a hřiště ZŠ. Prostředí zahrady MŠ je zcela nevyhovující, chybějí zahradní domečky, koutky pro děti, altánky, ostatní zeleň, relaxační prostory, herní prvky. Současná školní zahrada je pro děti neinspirativní. Současné využití prostoru pro aktivity EVVO je velmi omezené. I tak jsme se snažili zahradu využívat na cvičení a spontánní hry. Prostory jsou zatím využívány pro besedy o přírodě, ukázky práce myslivců, hasičů, tvořivé dílny dětí i rodičů, sportovní činnosti, pozorování změn v přírodě a počasí, péče o ptáky a krmítka.

14 Budoucí využití zahrady Důvodem k proměně zahrady je snaha o plné využití potenciálu prostoru zahrady MŠ. Realizace záměru zásadním způsobem obohatí a prohloubí stávající výukový koncept v mateřské škole. Z každého koutu zahrady dýchá inspirace. V současné době je zahrada pustá, smutná. To naštěstí dokáže bohatá dětská fantazie a skvělé paní učitelky v MŠ Kobylí překonat, ale naše děti i zahrada by si zasloužily lepší vyhlídky. Na zahradě by měla vzniknout nová zákoutí a objekty, které jak jsem již zmiňovala, nebudou opředeny zákazy. Zahradní prostředí by mělo děti motivovat k pohybu a k testování svých motorických schopností. Zahrada by měla být skládankou míst, kde děti mohou objevovat, rozvíjet svou fantazii, schovávat se, setkávat spolupracovat a inspirovat se navzájem, radovat se a cítit se pohodově a bezpečně. Velký význam je i z hlediska bezpečnosti dětí: děti se budou rozvíjet v ohraničeném prostoru prostor bude učitelkami kontrolován a bude eliminováno nebezpečí, kterému bývají děti vystaveny v prostorách mimo školní zahrady bude zabezpečena i lepší organizace pedagogického dozoru děti se budou rozvíjet pro ně ve známém prostředí Environmentálně zaměřený vzdělávací program a jeho návaznost na využití zahrady Mateřská škola Kobylí má zařazeno v ŠVP ve velké míře EVVO činnosti. Témata jsou podrobně rozpracována v třídním vzdělávacím programu: barevný podzim v naší mateřince a okolí stromy v okolí MŠ a v lese, naše zahrady a zahrádky, sbíráme plody podzimu, naše zvířátka a ptáci pohádkový zimní čas zimní les i zahrada, jak se věnujeme zvířátkům v tomto období, co dělá příroda v zimě

15 rozkvetlé jaro a spolu nás baví svět jarní les, jarní zahrádky, zvířátka, ptáčci- příroda se probouzí, staráme se o mláďátka sluníčkové léto a velká zábava posloucháme zvuky lesa, jak se mění stromy, příroda, ochrana životního prostředí. Na základě přeměny školní zahrady v rámci tohoto projektu budou stávající osnovy rozšířeny a doplněny o další aktivity EVVO spojené s větším využitím školní zahrady. Bylinková spirála děti se seznámí s různými druhy bylinek a naučí se o ně starat (sázet, zalévat, vytrhávat plevel atd.) co si děti vypěstují, mohou také ochutnávat (ve formě čajů, pomazánek) v bylinkové spirále budou vysázeny různé druhy bylinek, např. levandule, rozmarýn, tymián (jižní strana), meduňka, majoránka, heřmánek (polostín), máta, pažitka (severní strana) bylinková spirála bude využita v rámci výukového programu Šel zahradník do zahrady Hmatová stezka děti si procvičí manipulaci s různorodými materiály (písek, kačírek, atd.), jemnou i hrubou motoriku a rovněž orientaci hmatová stezka bude dětem nápomocna při zdokonalování smyslového vnímání prostřednictvím různých hmatových her, při kterých budou zapojovat dlaně a chodidla (například za teplého počasí si děti mohou bosky a se zavřenýma očima zkoušet, zda poznají jednotlivé materiály ve stezce) děti si budou moci vyzkoušet procvičování různé hry, například poznávání světových stran, určování pořadí různých materiálů hmatová stezka rovněž podpoří dětskou fantazii a obohatí výtvarné činnosti hmatová stezka bude využita pro konání volných her dětí při pohybu na zahradě

16 Hmyzí hotel hmyzí hotel bude dětem sloužit ke studiu života hmyzu (děti budou pozorovat zabydlování v hotelu, nebo se například dozví, co který druh hmyzu k životu potřebuje a budou mu moci upravit zázemí na míru) děti se formou hry dozví, jakým způsobem hmyz přilákat (prostřednictvím potravy) hotel bude využíván k pozorování a experimentům za pomoci lup, kukátek na hmyz a mikroskopu pomůcka rovněž zlepší opylení zahrady děti se budou moci podílet na výstavbě hotelu tato pomůcka bude využita v rámci programu Svět mravence Neposedy pomůcku bude možno využít rovněž při zajišťování besedy se včelařem pro děti se připraví den her s názvem Mravenec Neposeda na cestách, který bude spojený s hmyzím hotelem hmyzí hotel bude dětem sloužit jako inspirace při výrobě hmyzu z keramiky Vrbové stavby tato pomůcka bude dětem sloužit jako ochranná zástěna, nebo při hraní na schovávanou děti se formou hry budou podílet na výstavbě (zalévání, později proplétání tímto způsobem si uvědomí, že i z přírodních materiálů mohou stavět úkryty) Ježkovník děti se naučí poznávat druhy ježků žijících v ČR, dozví se o jejich způsobu života, jídelníčku, jak se starat o ježčí mláďata a čím je mohou v zimě přikrmovat. Součástí bude krátký film o ježkovi a prohlídka expozice se živými zvířaty na pomůcku bude navázána hra Čím se ježek živí a čím ne, hádanky Cupe dupe v lese, básničky a říkadla Ježek je jak jehelníček, Hrajeme si na ježky (pohybové aktivity za použití herních prvků na zahradě), Ježčí potraviny (didaktická hra), říkanky a hudebně pohybové hry Leze ježek po trávníčku, hudebně pohybová hra Ježek - od jara do zimy atd.

17 pro děti bude v souvislosti s ježkovníkem probíhat četba různých knih ke stanoveným tématům děti se s ježkem seznámí prostřednictvím několika smyslů (sluch, hmat, zrak) ježkovník bude pro děti inspirací v rámci výtvarných činností (tzn. kreslení ježků, modelování, zdobení papírových ježků bodlinami atd.) Plánované aktivity s dětmi, rodiči, pedagogy v rámci příprav, realizace a následné údržby hřiště Vzhledem k zaměření MŠ nejsou EVVO aktivity pro děti MŠ Kobylí a rodiče úplnou novinou. Všichni zúčastnění plánované změny uvítají. Cílovou skupinou pro předkládaný projekt jsou děti navštěvující MŠ Kobylí. Prostor využití školní zahrady v novém bude velkým přínosem k využití vzdělávacích aktivit a her pro děti. Rodičovská veřejnost i děti jsou informováni o změnách, které plánujeme v okolí MŠ na školní zahradě. Rádi budou zapojeni v rámci dobrovolných prací do realizace projektu (např. výsadba rostlin, úklid, hrabání listí, údržba). Spolupráce MŠ a rodiny je v Kobylí velmi dobrá. Změny zahrady (hřiště) postupně promítnou pedagogičtí pracovníci do denního programu svých tříd aktuálně podle toho, co se bude právě dít, plánovat, realizovat. Kde to půjde, budou se nenásilně i děti podílet na změnách práce s hlínou, pískem, dřevem, apod. První krok tohoto projektu bylo projednání záměru se zřizovatelem Obcí Kobylí. Obec Kobylí záměr projektu schválila a stala se žadatelem o dotaci OPŽP. Obec Kobylí bude spolu s dětmi, rodiči, zaměstnanci MŠ i pedagogickým kolektivem nápomocna v údržbě a realizaci projektu. Pomáhají s novými nápady, návrhy. Kolektiv MŠ je plně zapojen a informován o plánovaných změnách v okolí MŠ školní hřiště (zahrada).

18 Plánované aktivity návštěva již vybudovaných zahrad v okolních MŠ informovanost kolektivu MŠ v průběhu minulého školního roku a na pedagogických poradách o plánovaném projektu úzká spolupráce s Obcí Kobylí malování dětí na téma naše nové hřiště výstava prací beseda s rodiči na téma O přírodních zahradách nové hřiště jen našich dětí celodenní program v MŠ k danému tématu jarní slavnosti s rodiči informační kampaň o plánovaných změnách v případě realizace projektu, slavnostní otevření zahrady (hřiště) pro děti i veřejnost s programem Podpora záměru ze strany pedagogů MŠ a rodičů dětí Do realizace projektu se zapojí vedení a personál MŠ, zastupitelé obce, rodiče a přátelé školky. Jak bylo uvedeno, podpora je ze všech stran a počítá se se zapojením všech zúčastněných formou dobrovolných brigád. Pedagogičtí pracovníci jsou velmi důležití k úspěšnému naplnění projektu. Přizpůsobení podmínkám nějakou dobu potrvá, ale nové možnosti přispějí k větší spokojenosti dětí, v celkovém jejich rozvoji a zintenzivnění pobytu venku. Mimo vlastní podíl (spolu s dětmi) na každodenní údržbě prostor se budeme snažit pracovat a plánovat tak, aby byl harmonicky sladěn pohled nad plánovanou údržbou. Bude navázána užší spolupráce s rodinou. Bude kladen důraz na pobyt dětí na čerstvém vzduchu, tak zajištění vhodného oblečení a obutí na pobyt venku. Spolupráce MŠ a rodiny je velmi dobrá. Rodiče pravidelně navštěvují MŠ při různých aktivitách, kde jsou i informováni o ŠVP, jeho plnění a dalších plánovaných akcích. Mají možnost komunikovat, vznést připomínky a náměty pro další práci. Pedagogický kolektiv se stále snaží o zdokonalování spolupráce školy a rodiny.

19 Byl projekt konzultován se zřizovatelem školy Ano, projekt byl konzultován s vedením obce a připraven ve vzájemné spolupráci. Obec Kobylí je současně i žadatelem. Projekt byl konzultován s kolektivem MŠ Kobylí Způsob propagace projektu O průběhu projektu budou všichni zúčastnění informováni na webových stránkách a v místním zpravodaji a informačních nástěnkách v MŠ. V neposlední řadě na třídních schůzkách rodičů. Reportáže z realizace budou nabídnuty i elektronickým médiím Základní informace o hřišti, zahradě Navrhovaná lokalita se nachází ve střední části obce Kobylí u mateřské školy Vztah žadatele vůči realizované investici Obec Kobylí č.p. 459 je také zřizovatelem Mateřské školy Kobylí Rozloha zahrady Zahrada se nachází v areálu MŠ Kobylí. V současné době je to zeleň s dřevinami v okolí objektu MŠ Kobylí. Celková rozloha pozemku je 3500 m 2 a plocha plánované rekonstrukce zahrady je 2000 m Současné vybavení zahrady V současné době není prostor zahrady vybaven z důvodu odstranění stávajících prvků, které již nebyly vyhovující. Je zde pískoviště a několik původních chodníků a terasy, které jsou také

20 původní a ne zcela vyhovující. Ostatní plochy jsou zatravněné, dále budou odstraněny některé keře a dřeviny. Zdravé stromy a keře budou ponechány Je zahrada vyhrazena pouze pro děti navštěvující MŠ Zahrada je určena pro děti MŠ Kobylí, ale plánujeme ve spolupráci se ZŠ Kobylí širší využití i pro žáky ZŠ Proběhla v průběhu 5 let zásadnější rekonstrukce zahrady V průběhu 5 let neproběhla zásadnější rekonstrukce zahrady Nákres, náčrt, vizualizace záměru 2.5. Financování Financování a způsob údržby a péče o hřiště (zahrady) Financování předkládaného projektu je blíže specifického v následujících kapitolách.

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Motto: Kdo rozumí přírodě a světu, porozumí lépe i sám sobě Koordinátor: Bc. Iveta Matějková Cílové skupiny:

Více

Plán využití přírodní zahrady pro 1. rok činnosti

Plán využití přírodní zahrady pro 1. rok činnosti Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Dílčí vzdělávací program environmentálního vzdělávání POZNÁVÁME SVĚT PŘÍRODY Plán využití přírodní zahrady pro 1. rok činnosti Budova

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Ruku v ruce s přírodou Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Název díla: Ruku v ruce s přírodou Stupeň: STUDIE Místo. Školní 722, 691 10 Kobylí Investor: obec Kobylí Projektant: Ing. et Ing. Barbora Májková

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Počet žáků: 53 Ředitelka školy : Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová 1.Charakteristika EVVO. 2.Cíle EVVO. 3.Metody a formy realizace

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Environmentální výchova PŘÍRODNÍ ZAHRADA Obsah:

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Sluníčková zahrada místo k životu

Sluníčková zahrada místo k životu Sluníčková zahrada místo k životu -podpora enviromentálního vzdělávání a osvěty -péče o přírodní prostředí a ochrana -potřeby občanů města i městské části ve smyslu zlepšení kvality životního prostředí

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce ( Příloha k ŠVP PV - Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Enviromentální výchova je veškeré výchovné a vzdělávací

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

5.14 Školní projekty. Školní projekty - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

5.14 Školní projekty. Školní projekty - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 5.14 Školní projekty Název projektu: Čtyři roční období Podzim Zaměření projektu: Výchovně-vzdělávacím projektem stavíme před žáky řadu konkrétních vzájemně propojených úkolů s podzimní tématikou. Realizován

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

14. Labyrint živý plot se zónami na hry

14. Labyrint živý plot se zónami na hry 14. Labyrint živý plot se zónami na hry Kouzelná zahrada staveniště a pískoviště - labyrint s centry (kamenné, pískové, dřevěné) pro hry dětí, stavění z přírodnin hra na stavbaře převoz auty, kolečkem

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Poznáváme ovoce a zeleninu. Učit děti zdravým stravovacím návykům. (Vaření zeleninové polévky, pečení jablkového koláče, strouhání zelí )

Poznáváme ovoce a zeleninu. Učit děti zdravým stravovacím návykům. (Vaření zeleninové polévky, pečení jablkového koláče, strouhání zelí ) PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁŘÍ Poznáváme školku, školní zahradu, okolí školky. Učit děti dbát bezpečnostní pravidla při každodenních činnostech v MŠ, při pobytu na zahradě či na vycházce. Sledování

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Environmentální výchova v naší školce

Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova je nauka o světě o prostředí a člověku v něm. Je to tedy něco, co se dotýká každého z nás. Náš vztah k prostředí odráží naše potřeby i to,

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2016/2017 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Zpívánky Angličtina Muzikoterapie Tvoření Těšíme se na školu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

Akce Klubu rodičů a přátel Mateřské školy Kolárova ve školním roce 2010/2011

Akce Klubu rodičů a přátel Mateřské školy Kolárova ve školním roce 2010/2011 Akce Klubu rodičů a přátel Mateřské školy Kolárova ve školním roce 2010/2011 NÁZEV PROJEKTU: DOPIS JEŽÍŠKOVI 2010 DATUM REALIZACE: listopad prosinec 2010 ZDROJE: rodiče dětí CÍL: pořídit do MŠ formou vánočních

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období Leden Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh Bezpečnost dětí v zimním období Oblékání v zimě jak se chová naše tělo, když je zima - kterou částí vnímáme zimu - jak se zahřejeme Příroda v zimě

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160 Roční plán školní rok 2009/2010 Tento rok s názvem: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima A. Krátkodobé cíle KALENDÁŘNÍ TÉMATICKÝ NAVRHOVANÉ

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Adršpach Zpracovala: Mgr. Karolína Gottsteinová Adršpach 2014 OBSAH ÚVOD 1. Charakteristika školy 2. Plánovaný rozvoj mateřské školy 2.1 Základní

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

Environmentální plán ZŠ Senohraby školní rok 2016/2017

Environmentální plán ZŠ Senohraby školní rok 2016/2017 Environmentální plán ZŠ Senohraby školní rok 2016/2017 Měsíc Ročník Co Typ Září 1. Příroda v okolí školy Obec - vycházka 2. Za trilobity a dinosaury návštěva geoparku Muzea Říčany* Obrázky z plodů a přírodního

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více