Následný plán činnosti Mateřská škola Kobylí. Ruku v ruce s přírodou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Následný plán činnosti Mateřská škola Kobylí. Ruku v ruce s přírodou"

Transkript

1 Následný plán činnosti Mateřská škola Kobylí Název projektu: Ruku v ruce s přírodou Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Zpracovatel: Blažeja Rusková

2 1. Východiska a zdůvodnění projektu Žadatel: Místo realizace: Právní forma: Ředitelka: Typ školy: Obec Kobylí zahrada Mateřské školy Kobylí, Školní 722, Kobylí, okres Břeclav příspěvková organizace Blažeja Rusková s celodenní péčí Mateřská škola Kobylí je státním zařízením, od je zařazena do sítě školských zařízení. Od 1. října 2002 přešla do právní subjektivity, zřizovatelem je Obec Kobylí. Mateřská škola leží v centru obce Kobylí. V současné době provozuje 3 heterogenní třídy. Ve dvou dvoupodlažních budovách jsou jednotlivé třídy, jedna třída má k dispozici celé patro. V přízemí budov je ředitelna, lehárna, šatny, výdejna stravy, hračkárna a skladové prostory. Ve třetí budově, která je propojena s hlavními budovami koridorem, jsou učebny pro výuku nadstandardních aktivit. Součástí mateřské školy je prostorná školní zahrada, která není v současné době vybavena. Byly již odstraněny herní prvky, které byly zastaralé, nevyhovující. Posláním mateřské školy je pomáhat zajistit dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji. MŠ se zaměřuje na smysluplné obohacování denního programu dětí. Vize a filozofie Mateřské školy Kobylí : Spolu nás baví svět Chceme, aby naše mateřská škola byla místem šťastného dětství, kde je prostor pro uplatnění každého jednotlivce, kde se všichni cítí dobře a bezpečně, jsou přiměřeně rozvíjeni, chápáni a oceňováni. Chceme, aby se děti naučily žít ve skupině svých vrstevníků, kterou budou považovat za své společenství. Aby poznaly sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde ho mají všichni rádi. Naším nejdůležitějším partnerem je rodina rodiče, prarodiče, sourozenci, komunita obklopující dítě. Dostatek inspirací, otevřené dveře, společné akce, vzájemná komunikace a dobrá spolupráce s rodinou v oblasti předškolního vzdělávání a chodu školy je prioritou.

3 1.1. Rámcový popis projektu Záměrem projektu je v rámci environmentálních výchovy nabídnout dětem nové vybavení zahrady a přírodní hrací prvky odpovídající nárokům moderních forem učení dětí předškolního věku. Prvky by byly umístěny v prostoru přilehlé zahrady MŠ Kobylí. Naším přáním je, aby zahrada poskytla dětem dostatečnou možnost pohybu, pobytem na čistém vzduchu by byl podporován tělesný rozvoj a zdraví, děti by byly motivovány k učení a k přirozené touze po poznávání při experimentování s přírodními materiály (kameny, dřevo, písek, rostliny, živočichové). Děti by mohly bezprostředně prožívat střídání všech ročních období v návaznosti na Školní vzdělávací program (dále ŠVP) v jednotlivých integrovaných blocích: Barevný podzim, Zimní čas, Rozkvetlé jaro, Sluníčkové léto. Na zahradě plánujeme vybudovat taková zákoutí a objekty, které nebudou opředeny zákazy. Zahradní a herní prvky by měly naopak děti motivovat k pohybu a testování svých motorických schopností. Záměr rovněž zahrnuje vybudování ekologických prvků např. pocitový chodník, bylinková část zahrady, dendrofon, přírodní ohniště, stavby z proutí, ptačí budky, pítko a krmítka pro ptáčky, domeček pro ježka, dále herní prvky pro rozvoj hrubé motoriky prolézačky, lanové herní prvky, houpačky, lanovka, skluzavka. Zahrada by měla být skládankou míst, kde děti mohou objevovat, rozvíjet svou fantazii, schovávat se a cítit se pohodově a bezpečně Cíle projektu Realizace projektu má za cíl proměnit zahradu naší MŠ v hravé, inspirující prostředí, které bude probouzet tvořivou energii, formovat přirozené talenty dětí a posilovat jejich osobnosti. Stykem s přirozeným prostředím se stanou šikovnějšími, budou řešit situace, které je mohou v životě kdykoliv potkat v jiné formě. Naučí se spolupráci, vyzkouší si domluvu o pravidlech hry, atd. Hlavním cílem předpokládaného projektu je vytvořit jedinečné zázemí pro děti, a to vytvořením nové školní zahrady, výsadbou nových rostlin a osazením herních prvků v přírodním stylu.

4 Smyslem tohoto záměru je, aby děti měly možnost se pohybovat v pěkném přírodním prostředí, které rozmanitými způsoby stimuluje jejich smyslové vnímání, v prostředí, ve kterém se mohou samy rozhodnout, s kým, kde, na co, jak a s čím si hrát. Všechny vyjmenované aspekty jsou pro zdravý rozvoj dětí nezbytné. Zahradou v přírodním stylu bychom tedy chtěli dětem umožnit rozvoj v mnoha směrech přirozeným způsobem. Další výhodou pro děti bude, že jim umožníme kontakt s přírodním prostředím, volnou hru, která v sobě skrývá všechna pozitiva potřebná pro rozvoj dětí. Naším přáním a cílem je, aby se děti rozvíjely v prostředí, které jim pomůže si vytvořit samostatné alternativní hry. Právě volná hra v přírodním prostředí, děti velmi dobře může připravit nenásilnou formou pro budoucí život. V naší zahradě, kterou si přejeme vytvořit v přírodním stylu, by bylo podpořeno samostatné rozhodování, spolupráce ve skupině, fyzický rozvoj a kreativita a umožnění získat dětem přiměřené sebevědomí. 1) První etapa představuje zpracování projektové dokumentace stávající zahrady mateřské školy na ekozahradu. Bude kladen důraz na odstranění nevyhovujících stávajících prvků za prvky zcela nové. Vytvoření přírodě blízkého prostředí, které bude přístupné dětem a jejich rodinám. 2) Druhá etapa projektu se zaměřuje na terénní úpravy, vysázení zeleně, vybudování hmatové stezky, bylinkové spirály, přírodního ohniště, stavby z proutí, pítka a krmítek pro ptáčky. 3) Třetí etapa zahrnuje doplnění herních prvků v přírodním stylu pro rozvoj hrubé motoriky (skluzavka, prolézačky, houpačky, lanovka). 4) Závěrečnou fázi projektu tvoří vybudování altánu z přírodních materiálů, v rámci kterého budou probíhat celoroční programy ekologické výchovy relaxační kout, zahradu budou využívat děti mateřské školy společně s rodiči, žáci ZŠ ve spolupráci s MŠ. Projekt umožní vybudování přírodní zahrady, která bude sloužit dětem pro poznávání živé i neživé přírody v průběhu všech ročních období. Do projektu budou zapojeny děti ze 3 tříd naší mateřské školy (71 dětí) a rodiče.

5 1.3. Zdůvodnění potřebnosti záměru pro projekt, návaznost na environmentálně zaměřené vzdělávací programy Na naší zahradě je velký prostor kolem celé budovy MŠ. Škola je postavena v klidné části obce, okolí je částečně osázeno vzrostlými dřevinami. V současné době musely být ze školní zahrady odstraněny nevyhovující herní prvky z hlediska revizí i bezpečnosti. Tyto původní herní prvky, byly také již velmi zastaralé a ztratily svoji funkčnost. V současné době máme k dispozici tedy plně volnou plochu školní zahrady. Naší snahou je podpořit netradiční formy výuky v oblasti environmentálního vzdělávání dětí prostřednictvím přeměny naší zahrady na přírodní a ekologickou, která bude sloužit dětem pro poznávání živé a neživé přírody v průběhu všech ročních období v návaznosti na ŠVP naší mateřské školy Vazby projektu na strategické dokumenty Školní vzdělávací program mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávací do programu pro předškolní vzdělávání. Náš ŠVP Spolu nás baví svět je zaměřen na roční období s motivačními bloky Barevný podzim, Zimní čas, Rozkvetlé jaro, Sluníčkové léto. V návaznosti na třídní vzdělávací programy je zahrnuta v celém programu i oblast environmentální. Děti jsou průběžně seznamovány s přírodním prostředím, ve kterém žijí. Hlavním cílem tedy je, aby děti s objevováním přírody poznávaly i samy sebe, kamarády a rodiny. Dále objevovat a vnímat vztahy mezi lidmi, objevovat velký svět kolem nás se zaměřením na přírodu Dosavadní zkušenosti MŠ v oblasti EVVO MŠ Kobylí pracuje podle ŠVP, jež odpovídá zásadám Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání tento obsahuje i plán EVVO. V tomto plánu je ukotvena celá řada aktivit zaměřených na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Jednotlivé aktivity jsou rozloženy v průběhu celého roku a mění se spolu s roční dobou. Snažíme se v našem programu podporovat kladný vztah dětí k životnímu prostředí. Hlavním cílem je přimět děti k aktivnímu přístupu k okolí a možnostem zlepšení vlastního života. Podporujeme a vedeme děti k tomu, aby v rámci jednotlivých činností si měly možnost osvojovat znalosti, dovednosti

6 a návyky potřebné k ochraně životního prostředí s vytvořením si základních ekologických návyků. Děti v naší MŠ se vzdělávají především formou prožitkového učení, jehož základem je prožitek a zkušenost, pocit objevování, uchopení a porozumění. Dítě proniká do problému, nalézá řešení, pojmenovává to, co se dozvědělo, nachází smysluplnost získaného poznatku a dovednosti pro život. Hlavním naším cílem je seznamovat děti s přírodním prostředím, které je obklopuje a vytvářet vztah k přírodě. Konkrétní vzdělávací nabídka mateřské školy související s EVVO a ekologicky zaměřené činnosti: školní zahrada je využívána ve všech ročních obdobích spolupráce s mladými myslivci ochránci přírody návštěvy kroužku o přírodě, akce s myslivci v lese besedy myslivců a ochránců přírody v MŠ zábavné akce v lese a na školní zahradě organizace polodenních i celodenních poznávacích výletů v okolí Kobylí, návštěva koňské farmy, kravína, rozhleden v okolí, lesa, kopec Lácary, parky v okolí a ostatní přírodně zaměřené vycházky založení vlastního ZOO koutku v MŠ morče, křeček, organizace společných akcí s rodiči zaměřené na významné dny - den vody, den stromů, dny ptáčků, dny zvířat akce související s ročním obdobím zamykání a odemykání zahrady, podzimní, vánoční a velikonoční dílny s rodiči děti, rodiče a ostatní přátelé školy spolupráce se sběrným dvorem v Kobylí - děti v MŠ i rodiče - třídění odpadu, do kterého jsou děti zapojeny i všichni zaměstnanci MŠ Kobylí, přednášky na půdě sběrného dvora spolupráce s ostatními MŠ v okolí Kobylí Vrbice, Brumovice, Bořetice, Velké Pavlovice 1.6. Zkušenosti MŠ s projekty založenými na participaci dětí a rodičů Ve spolupráci s rodiči máme dlouhodobě jen ty nejlepší zkušenosti. Rodiče velmi kladně hodnotí zaměření aktivit naší mateřské školy k tradicím ve vztahu k přírodě.

7 Další akce ve spolupráci s rodiči, sběrným dvorem: třídění, sběr papíru a jeho využití celoroční aktivity. Záměrem těchto aktivit a projektu je ukázat dětem, že i ony se mohou podílet na péči o přírodu a životní prostředí kolem sebe. Děti v MŠ vyrábějí výrobky z papíru nebo na papír kreslí, také ho mačkají a vyhazují a neví proč. Proto ve školce papír třídíme, vysvětlujeme si proč, co se dá také z recyklovaného papíru vyrobit a také, co vše výrobě papíru předchází. recyklování Tento projekt si klade za cíl osvětovou činnost v oblasti nakládání s odpady ve školských zařízeních spojenou s realizací zpětného odběru, použitých baterií a drobného vysloužilého elektrozařízení. Děti i rodiče nosí do školy použité baterie, které odevzdávají do sběrných krabic na vyhrazeném místě. MŠ vnímá rodiče dětí jako partnery ve spolupráci. Rodiče působí na dítě nejvíce, jsou prvními lidmi, se kterými se dítě setkává, jsou mu vzorem i přirozenou autoritou. Spolupráce rodiny a školy je proto velmi důležitá. Participace MŠ s rodiči probíhá také prostřednictvím těchto aktivit: společné vycházky dětí a rodičů do přírody společné sportovní soutěže, táboráky, doprovod rodičů na akcích školy společné tvořivé dílny, oslavy svátků a dodržování tradic v rámci jednotlivých ročních období podzimní slavnosti s dráčky a dýňové odpoledne na zahradě MŠ, vánoční a velikonoční tvořivé dílny v MŠ i zahradě MŠ, pálení čarodějnic, Den matek, Den dětí, pohádky hrané děti i rodiče na zahradě MŠ sponzorské dary na vybavení a modernizaci školy opravy zařízení a hraček, materiální zabezpečení pomůckami besedy a přednášky lidové kroje a tradice s myslivci a ochránci přírody zubní a lékařská prevence besedy s odborníky v daném oboru besedy a vystoupení dětí v Muzeu Kobylí s hasiči obce Kobylí

8 pomoc rodičů při úpravě keřů, zahrady a výzdobě školy podzimní, vánoční a velikonoční dílny s výzdobou celé MŠ a zahrady. 2. Podrobný popis projektu 2.1. Plán využití přírodní zahrady pro 1. rok činnosti, vazba na vzdělávací programy EVVO (ve ŠVP) Zahrada by měla plnit funkci pobytovou, herní a výukovou. V případě uskutečnění daného záměru ekozahrady budeme moci rozšířit naše aktivity v environmentálním vzdělávání dětí. S rodiči v Kobylí máme velmi dobrou spolupráci a je velmi kladně hodnoceno zaměření aktivit naší mateřské školy na vztah k tradicím v kontinuitě s přírodou. Smyslem projektu je rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě, k okolí a k prostředí, ve kterém žijeme, k přírodě. Naším cílem je vést děti k zodpovědnosti za vlastní chování. Děti se učí poznávat a chápat, že lidská činnost, může životní prostředí chránit, ale také poškozovat. Níže je uveden přehled jednotlivých aktivit během prvního roku činnosti a pomůcky, které se k těmto aktivitám budou používat. Průběžně v rámci celého roku budou provozovány tyto aktivity a činnosti: pracovní aktivity shrabávání listí, pěstitelské práce, sběr listů provádění pokusů (rozeznávání pomocí smyslů) sledování stromů, rostlin, zvířat, hmyzu na zahradě nebo plánovaných vycházkách péče o ježka mazlíčka ve spolupráci s hasiči obce Kobylí besedy, přednášky, akce téma Dráček Soptík, oheň a životní prostředí, oheň jako živel, jeho přínos i nebezpečí pro lidi Využití jednotlivé integrované bloky ŠVP v návaznosti na EVVO

9 BAREVNÝ PODZIM 1. Děti mohou sbírat různé druhy podzimních plodů a materiálů, které naleznou na zahradě. Přírodní materiál mohou využívat při výtvarné činnosti v MŠ (modelování zvířátek, sušení listí vytváření herbáře, výroba tiskátek, skládání obrázků). 2. Dýňové odpoledne rodiče a děti s využitím přírodní třídy. 3. Každodenní pozorování proměny přírody v zahradě MŠ (zbarvení listí, atd.). 4. Využití přírodního ohniště v podzimních měsících. 5. Podílení se dětí na drobných zahradnických pracích na školní zahradě (shrabování listí, apod.) 6. Děti se mohou zdokonalovat v oblasti fyzické zdatnosti přírodní překážkové dráhy, lanové prvky. 7. Na toto roční období budou navázány různé hry s podzimní tématikou, říkanky, písničky (lze pořádat i ve venkovním posezení přírodní třídy). 8. Děti mohou pozorovat drobné živočichy na zahradě (veverky, ježka, ptáčky v krmítku, a drobné živočichy v hmyzím hotelu). Děti budou seznámeny s přípravou zvířat na zimu a s odletem ptáků do teplých krajin. 9. Dětem bude vysvětleno, jaké využití mají podzimní plody pro člověka a pro zvířátka (čaje, sušení šípků či jablek, krmení pro zvěř). Naučí se vše pojmenovávat a rozeznávat. ZIMNÍ ČAS 1. Děti budou mít možnost využít sušené bylinky ze školní bylinkové zahrádky (dětem bude vysvětlen význam léčivých rostlin pro člověka a ochranu zdraví v zimním období). Děti si vyzkouší výrobu čaje ze sušených bylinek. 2. Na zahradě si děti vyzdobí vánoční stromek pro zvířátka (jako ozdoby poslouží přírodní plodiny). 3. Děti se mohou zdokonalovat v obratnosti a zlepšení fyzické zdatnosti, ať už prostřednictvím herních prvků nebo formou bobování na zahradě, stavění staveb ze sněhu atd.

10 4. Děti si mohou na zahradě nasbírat různé druhy přírodnin (šišky, větvičky) a z těch vyrábět dekorace a vánoční ozdoby. 5. Na zahradě si budou moct vyzkoušet pozorování a určování stop ve sněhu, kterému živočichu stopy patří. 6. Tvorba dodatečných krmítek pro ptáčky, krmení ptáčků v krmítku, příprava krmných směsí, doplňování krmítek, určování a rozlišování ptáků. 7. Děti se mohou účastnit pokusů s rozpouštěním sněhu a ledu, budou moci pozorovat sněhové vločky pod lupou. 8. Pro děti budou naplánovány venkovní hry se sněhem (kreslení do sněhu, stavění sněhuláků a různých obydlí). 9. Každodenní pozorování proměny přírody v zahradě MŠ (seznámení s pojmy mráz, jinovatka, náledí, rampouch, ). Význam sněhu pro člověka vláha a odpočinek pro přírodu. ROZKVETLÉ JARO 1. Další tematické EVVO aktivity pozorování přírody (sledování rozmanitosti změn v přírodě přírodní děje, rostliny, živočichové). 2. Každodenní pozorování proměny přírody v zahradě MŠ (seznámení s pojmy tání sněhu, rašící rostliny, pupeny, atd.) Dětem bude vysvětlen význam tohoto ročního období pro přírodu. 3. Děti budou zapojeny do pozorování jarních květin a bylin, do péče o ně, zalévání, atd. na bylinkové zahrádce. Seznámí se také s léčivými rostlinami běžně rostoucími v přírodě (podběl, smetanka lékařská, ) 4. Využití bylinek vypěstovaných na bylinkové zahrádce děti se naučí připravovat pomazánky, jednohubky, atd. 5. Děti budou využívat přírodní materiály ke stavbám a hrám na školní zahradě (strefování šiškami na cíl, překážkové dráhy, ). 6. Na toto roční období budou navázány různé hry s jarní tématikou, Velikonoce, říkanky, básničky, písničky (lze pořádat i v posezení venkovní přírodní třídy). 7. Děti se budou podílet na drobných zahradnických pracích na školní zahradě (shrabování listí, možno i s rodiči).

11 8. V jarním období se opět začne využívat přírodní ohniště. 9. Děti budou pozorovat drobné živočichy na zahradě (ptáčci, veverky, ježečka). Děti budou seznámeny s probouzením se ze zimního spánku, s příletem a odletem ptáků, naučí se ptáky popsat a zatřídit do skupin. Děti se seznámí s životním cyklem hmyzu. 10. Děti se budou učit poznávat ještě další rostliny a popisovat (využití lup a mikroskopů, vytvoření a využití herbáře). Nasbírané rostliny a přírodniny využijí při výtvarných činnostech a u pokusů (např. pozorování klíčen semen). SLUNÍČKOVÉ LÉTO 1. Přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období. 2. V návaznosti další každodenní pozorování proměn přírody v zahradě MŠ (kvetoucí rostliny, plody, atd.) Dětem bude vysvětlen význam tohoto ročního období pro přírodu. 3. Děti se budou podílet na drobných zahradnických pracích na školní zahradě (zalévání, kropení, ) 4. Děti budou i nadále pozorovat drobné živočichy na zahradě (ježka, veverky, ptáčky, ) v ježkovníku, v krmítkách, ve hmyzím hotelu. Budou poučeny o významu a stavbě těla hmyzu (např. včely, mouchy, slunéčko sedmitečné, škvor, mravenci, ). 5. Pro děti budou vymýšleny různé venkovní hry a překážkové dráhy s využitím herních prvků. 6. Děti se mohou zdokonalovat v obratnosti a zlepšení fyzické zdatnosti přírodní překážkové dráhy, herní prvky, lanový park, pyramida. Rovněž budou využívat v tomto ročním období hmatovou stezku a vrbovou stavbu. 7. Výstava ovoce a zeleniny na zahradě i třídách MŠ. 8. Organizace her zaměřených na ochranu přírody a třídění odpadu. 9. Organizace besedy o významu třídění odpadu. 10. Vycházky po okolí a do přírody. 11. Organizace zahradní slavnosti pro rodiče a děti. 12. Práce se dřevem ponk, nářadí. 13. Hry s vodou.

12 14. Zapojení se do péče o zahradu stříháme keře, upravujeme a tvarujeme vrbové proutí. 15. Využití kompostovače. 16. Spontánní hry dětí a relaxace. Za příznivého počasí a existenci plánované venkovní učebny a ostatních prvků bychom chtěli na školní zahrady přesunout maximum aktivit realizovaných při přímé výchovné práci s dětmi i akce s rodiči. 17. Další akce divadlo rodičů na zahradě MŠ, rozloučení s předškoláky Projektový záměr Cílová skupina Hlavními uživateli zahrady budou i nadále děti MŠ. V současné době má mateřská škola 71 dětí. Školní zahradu mohou využívat v rámci spolupráce MŠ a ZŠ také děti školní družiny. Další využití bude na akce rodičů a dětí v průběhu celého školního roku a využití okolních mateřských škol, které ve vzájemné spolupráci jezdí MŠ Kobylí s dětmi navštěvovat Přínos projektu pro cílové skupiny Environmentální výchova a osvěta nové generace má bezesporu význam pro celou společnost, neboť vychovává jedince uvědomělé k životnímu prostředí. Záměr je velkým přínosem pro děti po stránce fyzické i zdravotní. Vybudováním nové školní zahrady bude umožněno přesunutí mnoha aktivit MŠ na zahradu, dětem bude umožněno trávit většinu času na zdravém vzduchu, a tím bude posilována imunita dítěte adaptací na širší teplotní spektrum. Ve venkovním prostředí je virů a bakterií méně ve srovnání s vnitřními prostory, kde často dochází k šíření nemoci vzduchem a jejich vzájemnému šíření. Děti, které se více hrají venku, se komplexněji rozvíjí po stránce fyzické i psychické! Nebývají tak často nemocné, rekonvalescence u nich probíhá rychleji. Pobyt venku ovlivňuje chování dětí, zvládání stresu, zlepšuje koncentraci a pozornost. Realizace projektu má za cíl proměnit zahradu MŠ v hravé inspirující prostředí, které bude probouzet tvořivou energii, formovat přirozené talenty dětí a posilovat jejich osobnosti.

13 Stykem s přirozeným prostředím se stanou šikovnějšími, budou řešit situace, které je mohou v životě kdykoliv potkat v jiné formě. Naučí se spolupráci, vyzkouší si domluvu o pravidlech. Hlavní prospěch z projektu budou mít děti z MŠ Kobylí, kterým vznikne bezpečný prostor rozvíjející jejich osobnosti a podporující tvořivou hru. Dalšími, kdo budou mít z projektu prospěch, budou všichni rodiče a pedagogové, pro které se nová zahrada stane cílem trávení volného času jim svěřených dětí. Nová zahrada bude i chloubou Kobylí a ve spolupráci se sousedící ZŠ vytvoří velmi pěkný areál k využití všech aktivit pro děti mateřské a základní školy Současný stav zahrady a způsob jejího využívání (akce během výuky, mimoškolní aktivity) V současné době je celé okolí MŠ - školní zahrada prázdná byly vyklizeny nevyhovující prvky a pískoviště. Zahrada je oplocena s původními dřevinami. Součástí zahrady je jen nevyhovující druhé pískoviště, které je zastaralé a na hraně životnosti. Děti mateřské školy zatím navštěvují obecní dětské hřiště a hřiště ZŠ. Prostředí zahrady MŠ je zcela nevyhovující, chybějí zahradní domečky, koutky pro děti, altánky, ostatní zeleň, relaxační prostory, herní prvky. Současná školní zahrada je pro děti neinspirativní. Současné využití prostoru pro aktivity EVVO je velmi omezené. I tak jsme se snažili zahradu využívat na cvičení a spontánní hry. Prostory jsou zatím využívány pro besedy o přírodě, ukázky práce myslivců, hasičů, tvořivé dílny dětí i rodičů, sportovní činnosti, pozorování změn v přírodě a počasí, péče o ptáky a krmítka.

14 Budoucí využití zahrady Důvodem k proměně zahrady je snaha o plné využití potenciálu prostoru zahrady MŠ. Realizace záměru zásadním způsobem obohatí a prohloubí stávající výukový koncept v mateřské škole. Z každého koutu zahrady dýchá inspirace. V současné době je zahrada pustá, smutná. To naštěstí dokáže bohatá dětská fantazie a skvělé paní učitelky v MŠ Kobylí překonat, ale naše děti i zahrada by si zasloužily lepší vyhlídky. Na zahradě by měla vzniknout nová zákoutí a objekty, které jak jsem již zmiňovala, nebudou opředeny zákazy. Zahradní prostředí by mělo děti motivovat k pohybu a k testování svých motorických schopností. Zahrada by měla být skládankou míst, kde děti mohou objevovat, rozvíjet svou fantazii, schovávat se, setkávat spolupracovat a inspirovat se navzájem, radovat se a cítit se pohodově a bezpečně. Velký význam je i z hlediska bezpečnosti dětí: děti se budou rozvíjet v ohraničeném prostoru prostor bude učitelkami kontrolován a bude eliminováno nebezpečí, kterému bývají děti vystaveny v prostorách mimo školní zahrady bude zabezpečena i lepší organizace pedagogického dozoru děti se budou rozvíjet pro ně ve známém prostředí Environmentálně zaměřený vzdělávací program a jeho návaznost na využití zahrady Mateřská škola Kobylí má zařazeno v ŠVP ve velké míře EVVO činnosti. Témata jsou podrobně rozpracována v třídním vzdělávacím programu: barevný podzim v naší mateřince a okolí stromy v okolí MŠ a v lese, naše zahrady a zahrádky, sbíráme plody podzimu, naše zvířátka a ptáci pohádkový zimní čas zimní les i zahrada, jak se věnujeme zvířátkům v tomto období, co dělá příroda v zimě

15 rozkvetlé jaro a spolu nás baví svět jarní les, jarní zahrádky, zvířátka, ptáčci- příroda se probouzí, staráme se o mláďátka sluníčkové léto a velká zábava posloucháme zvuky lesa, jak se mění stromy, příroda, ochrana životního prostředí. Na základě přeměny školní zahrady v rámci tohoto projektu budou stávající osnovy rozšířeny a doplněny o další aktivity EVVO spojené s větším využitím školní zahrady. Bylinková spirála děti se seznámí s různými druhy bylinek a naučí se o ně starat (sázet, zalévat, vytrhávat plevel atd.) co si děti vypěstují, mohou také ochutnávat (ve formě čajů, pomazánek) v bylinkové spirále budou vysázeny různé druhy bylinek, např. levandule, rozmarýn, tymián (jižní strana), meduňka, majoránka, heřmánek (polostín), máta, pažitka (severní strana) bylinková spirála bude využita v rámci výukového programu Šel zahradník do zahrady Hmatová stezka děti si procvičí manipulaci s různorodými materiály (písek, kačírek, atd.), jemnou i hrubou motoriku a rovněž orientaci hmatová stezka bude dětem nápomocna při zdokonalování smyslového vnímání prostřednictvím různých hmatových her, při kterých budou zapojovat dlaně a chodidla (například za teplého počasí si děti mohou bosky a se zavřenýma očima zkoušet, zda poznají jednotlivé materiály ve stezce) děti si budou moci vyzkoušet procvičování různé hry, například poznávání světových stran, určování pořadí různých materiálů hmatová stezka rovněž podpoří dětskou fantazii a obohatí výtvarné činnosti hmatová stezka bude využita pro konání volných her dětí při pohybu na zahradě

16 Hmyzí hotel hmyzí hotel bude dětem sloužit ke studiu života hmyzu (děti budou pozorovat zabydlování v hotelu, nebo se například dozví, co který druh hmyzu k životu potřebuje a budou mu moci upravit zázemí na míru) děti se formou hry dozví, jakým způsobem hmyz přilákat (prostřednictvím potravy) hotel bude využíván k pozorování a experimentům za pomoci lup, kukátek na hmyz a mikroskopu pomůcka rovněž zlepší opylení zahrady děti se budou moci podílet na výstavbě hotelu tato pomůcka bude využita v rámci programu Svět mravence Neposedy pomůcku bude možno využít rovněž při zajišťování besedy se včelařem pro děti se připraví den her s názvem Mravenec Neposeda na cestách, který bude spojený s hmyzím hotelem hmyzí hotel bude dětem sloužit jako inspirace při výrobě hmyzu z keramiky Vrbové stavby tato pomůcka bude dětem sloužit jako ochranná zástěna, nebo při hraní na schovávanou děti se formou hry budou podílet na výstavbě (zalévání, později proplétání tímto způsobem si uvědomí, že i z přírodních materiálů mohou stavět úkryty) Ježkovník děti se naučí poznávat druhy ježků žijících v ČR, dozví se o jejich způsobu života, jídelníčku, jak se starat o ježčí mláďata a čím je mohou v zimě přikrmovat. Součástí bude krátký film o ježkovi a prohlídka expozice se živými zvířaty na pomůcku bude navázána hra Čím se ježek živí a čím ne, hádanky Cupe dupe v lese, básničky a říkadla Ježek je jak jehelníček, Hrajeme si na ježky (pohybové aktivity za použití herních prvků na zahradě), Ježčí potraviny (didaktická hra), říkanky a hudebně pohybové hry Leze ježek po trávníčku, hudebně pohybová hra Ježek - od jara do zimy atd.

17 pro děti bude v souvislosti s ježkovníkem probíhat četba různých knih ke stanoveným tématům děti se s ježkem seznámí prostřednictvím několika smyslů (sluch, hmat, zrak) ježkovník bude pro děti inspirací v rámci výtvarných činností (tzn. kreslení ježků, modelování, zdobení papírových ježků bodlinami atd.) Plánované aktivity s dětmi, rodiči, pedagogy v rámci příprav, realizace a následné údržby hřiště Vzhledem k zaměření MŠ nejsou EVVO aktivity pro děti MŠ Kobylí a rodiče úplnou novinou. Všichni zúčastnění plánované změny uvítají. Cílovou skupinou pro předkládaný projekt jsou děti navštěvující MŠ Kobylí. Prostor využití školní zahrady v novém bude velkým přínosem k využití vzdělávacích aktivit a her pro děti. Rodičovská veřejnost i děti jsou informováni o změnách, které plánujeme v okolí MŠ na školní zahradě. Rádi budou zapojeni v rámci dobrovolných prací do realizace projektu (např. výsadba rostlin, úklid, hrabání listí, údržba). Spolupráce MŠ a rodiny je v Kobylí velmi dobrá. Změny zahrady (hřiště) postupně promítnou pedagogičtí pracovníci do denního programu svých tříd aktuálně podle toho, co se bude právě dít, plánovat, realizovat. Kde to půjde, budou se nenásilně i děti podílet na změnách práce s hlínou, pískem, dřevem, apod. První krok tohoto projektu bylo projednání záměru se zřizovatelem Obcí Kobylí. Obec Kobylí záměr projektu schválila a stala se žadatelem o dotaci OPŽP. Obec Kobylí bude spolu s dětmi, rodiči, zaměstnanci MŠ i pedagogickým kolektivem nápomocna v údržbě a realizaci projektu. Pomáhají s novými nápady, návrhy. Kolektiv MŠ je plně zapojen a informován o plánovaných změnách v okolí MŠ školní hřiště (zahrada).

18 Plánované aktivity návštěva již vybudovaných zahrad v okolních MŠ informovanost kolektivu MŠ v průběhu minulého školního roku a na pedagogických poradách o plánovaném projektu úzká spolupráce s Obcí Kobylí malování dětí na téma naše nové hřiště výstava prací beseda s rodiči na téma O přírodních zahradách nové hřiště jen našich dětí celodenní program v MŠ k danému tématu jarní slavnosti s rodiči informační kampaň o plánovaných změnách v případě realizace projektu, slavnostní otevření zahrady (hřiště) pro děti i veřejnost s programem Podpora záměru ze strany pedagogů MŠ a rodičů dětí Do realizace projektu se zapojí vedení a personál MŠ, zastupitelé obce, rodiče a přátelé školky. Jak bylo uvedeno, podpora je ze všech stran a počítá se se zapojením všech zúčastněných formou dobrovolných brigád. Pedagogičtí pracovníci jsou velmi důležití k úspěšnému naplnění projektu. Přizpůsobení podmínkám nějakou dobu potrvá, ale nové možnosti přispějí k větší spokojenosti dětí, v celkovém jejich rozvoji a zintenzivnění pobytu venku. Mimo vlastní podíl (spolu s dětmi) na každodenní údržbě prostor se budeme snažit pracovat a plánovat tak, aby byl harmonicky sladěn pohled nad plánovanou údržbou. Bude navázána užší spolupráce s rodinou. Bude kladen důraz na pobyt dětí na čerstvém vzduchu, tak zajištění vhodného oblečení a obutí na pobyt venku. Spolupráce MŠ a rodiny je velmi dobrá. Rodiče pravidelně navštěvují MŠ při různých aktivitách, kde jsou i informováni o ŠVP, jeho plnění a dalších plánovaných akcích. Mají možnost komunikovat, vznést připomínky a náměty pro další práci. Pedagogický kolektiv se stále snaží o zdokonalování spolupráce školy a rodiny.

19 Byl projekt konzultován se zřizovatelem školy Ano, projekt byl konzultován s vedením obce a připraven ve vzájemné spolupráci. Obec Kobylí je současně i žadatelem. Projekt byl konzultován s kolektivem MŠ Kobylí Způsob propagace projektu O průběhu projektu budou všichni zúčastnění informováni na webových stránkách a v místním zpravodaji a informačních nástěnkách v MŠ. V neposlední řadě na třídních schůzkách rodičů. Reportáže z realizace budou nabídnuty i elektronickým médiím Základní informace o hřišti, zahradě Navrhovaná lokalita se nachází ve střední části obce Kobylí u mateřské školy Vztah žadatele vůči realizované investici Obec Kobylí č.p. 459 je také zřizovatelem Mateřské školy Kobylí Rozloha zahrady Zahrada se nachází v areálu MŠ Kobylí. V současné době je to zeleň s dřevinami v okolí objektu MŠ Kobylí. Celková rozloha pozemku je 3500 m 2 a plocha plánované rekonstrukce zahrady je 2000 m Současné vybavení zahrady V současné době není prostor zahrady vybaven z důvodu odstranění stávajících prvků, které již nebyly vyhovující. Je zde pískoviště a několik původních chodníků a terasy, které jsou také

20 původní a ne zcela vyhovující. Ostatní plochy jsou zatravněné, dále budou odstraněny některé keře a dřeviny. Zdravé stromy a keře budou ponechány Je zahrada vyhrazena pouze pro děti navštěvující MŠ Zahrada je určena pro děti MŠ Kobylí, ale plánujeme ve spolupráci se ZŠ Kobylí širší využití i pro žáky ZŠ Proběhla v průběhu 5 let zásadnější rekonstrukce zahrady V průběhu 5 let neproběhla zásadnější rekonstrukce zahrady Nákres, náčrt, vizualizace záměru 2.5. Financování Financování a způsob údržby a péče o hřiště (zahrady) Financování předkládaného projektu je blíže specifického v následujících kapitolách.

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU Mateřská škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Trávník 595, 789 83 Loštice, telefon: 583 445 164 Zřizovatel školy: Město Loštice Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. MOTTO Člověk člověku v životě je vším, nejvíce láskou, kterou nechce zpět. Žijeme dny své s jejím tajemstvím,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní vzdělávání (2013 2016)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní vzdělávání (2013 2016) Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendlovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 1/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní

Více

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt ânroqty]gčoiydftsurjudpsĝhgãnroqtkry]gčoiyiqt Ä3R]QiYiPHVYČWNROHPVHEH³ 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH 3ODWQRVWRG 5DGND%HGHþRYi =ivwxsfhĝhglwhoh0â 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH.9LãĖRYFH +RVWLYLFH Obsah: 1. Úvod 2. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov

Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov Zřizovatel: Město Strmilov Ředitelka: Věra Semotánová Mateřská škola Strmilov Tyršova 330 37853 Strmilov Školní vzdělávací program je vytvořen v souladu

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM

PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM Č.j.2014/1ŠVP Mateřská škola Motýlek, Mělník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM Školní rok : 2014/2015 Vypracován na základě : RVP PV kolektivem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014 Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov Školní rok 2013/2014 MOTTO: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Jde o to, nabídnout jim pěkné místo, a tak dlouho je podporovat a dodávat jim jistotu,

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK,,OBJEVUJEME SVĚT PRO ZDRAVÝ ŽIVOT Č.J. Projednáno

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM

POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY, SLAPY 34 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s prvky systému M. Montessori POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM Pedagogika M. Montessori je pro nás inspirativním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více