K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo starosty. Protipovodňové práce. Připravené projekty a grantová řízení. duben 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo starosty. Protipovodňové práce. Připravené projekty a grantová řízení. duben 2014"

Transkript

1 K OLODĚJSKÉ N OVINY duben 2014 ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE Slovo starosty Letošní boj o finanční prostředky z magistrátu i grantů je stejně tuhý, jako vloni. Jsou to historicky nejhorší dva roky pro pražské městské části. Před pár týdny se porcoval (či spíše trhal na kusy) medvěd pro školství (rozpočet hlavního města, kapitola školství). Pokud byste čekali, že jednotlivé žádosti byly posuzovány z hlediska faktické i rozpočtové potřebnosti, resp. finanční přiměřenosti projektu, spletli byste se. Posuzování hlavního města bylo striktně politické a zákulisní, jako téměř vždy a téměř ve všem. Náš boj o finance pro mateřskou školu vygradoval. Ještě nikdy a na žádném projektu jsem nemusel vynaložit takovou kombinaci proseb, naléhání, hrozeb, abych zajistil jeho průchodnost. Je třeba otevřeně napsat, že byla veliká nevůle (nejen) Kolodějím peníze nedat. Rozdělovalo se dvě stě milionů. Praha jenom letos nutně potřebuje do škol a školek dvojnásobek. Pro dokreslení priorit, hlavní město si pár týdnů před rozdělením financí pro školství draze koupilo zpět Pražskou plynárenskou, kterou kdysi levně prodalo. Bez vysvětlení a reálné potřeby tak utratí šest miliard, přeruší Blanku za téměř půl miliardy a nám, starostům, pak Praha sdělí, že s potem na čele nám vyboxovala 200 mil pro školství. Čtvrtým rokem upozorňujeme na tristní situaci se školkou v Kolodějích a žádáme o finance. Stavíme mateřskou školu o celkem devíti stech metrech čtverečních, která stojí (včetně veškerého vybavení školky až po hračky) patnáct milionů korun včetně DPH. Cena jednoho m2 dosahuje necelých sedmnácti tisíc korun. Ve Slivenci stavěla Praha školku taktéž pro 56 dětí, za sto milionů korun. Peníze se našly lehce. Několik lidí mi na magistrátě řeklo, že naše školka je příliš levná a navíc si stavbu zajištujeme sami, bez pomoci hlavního města a nikdo si na ní nijak nepomůže. To je asi jeden z problémů. Abych to zkrátil, Praha letos rozdělila oněch dvě stě milionů. Na nás se dostalo šest, s tím, že o dalších milionech nyní intenzivně jednáme a v záloze máme finanční dar od laskavého sponzora, který, pokud se město nepochlapí, zaplatí rozdíl. Žijeme v absurdistánu neschopné hlavní město nezajistí dětem předškolní, ani školní vzdělání dle zákona a musí jej suplovat sponzor, až tam to Praha za poslední dva roky dotáhla. Když jsem zahajoval projekt a následně i stavbu školky, věděl jsem, že jdu hlavou proti zdi, ale nebyl jsem si ani ve snu vědom, kolik klacků pod nohy mi politické vedení hlavního města připraví, aby školka nestála. Ale ona stojí, magistrátu natruc. A přestože i mnozí kolodějští přesvědčovali magistrát, že potřebná není, tak při nedávném zápise již do nové, dvakrát větší školky, se nevešlo patnáct kolodějských dětí, vůbec nemluvím o desítkách dalších, neúspěšných žadatelích. Chtěli bych tímto poděkovat vám všem, kteří nám drželi palce a povzbuzovali nás na naší nelehké cestě. Školka se již dokončuje a tak, jak jsem slíbil, bude ještě před prázdninami zkolaudována a slavnostně otevřena. Zároveň chci poděkovat za obrovskou trpělivost a pochopení kolodějským spolkům, které spolu s námi musely nést a nesou velkou finanční zátěž přípravy a rozběhu stavby, se kterou nám město až do nynějška vůbec nepomohlo. Spolky tak byly nuceny se vloni i letos v převážné míře financovat z vlastních zdrojů. Pokusíme se jim to vynahradit hned, jak to bude v našich rozpočtových silách. Protipovodňové práce Byla ukončena první etapa odvodnění lokalit Heckelova a Ponrepova. Problémy zde vznikly porušením melioračních řadů, odvodňujících tuto oblast. Chybný projekt, provedení i dozor stavebního úřadu v Újezdě při výstavbě těchto dvou lokalit vedl ke stavu, kdy se dešťová voda rozlévala na komunikace. Nynější opatření, konzultovaná s krizovým odborem magistrátu pro odstraňování následků povodní, odvádějí dešťové vody dále od obou lokalit a umožňuje jim tak vsakovat se na delším úseku. Definitivní řešení, které dále zvýší kapacitu odvodu dešťové vody a její likvidaci, nyní intenzivně připravujeme s hydroprojektantem a jeho financování projednáváme s magistrátem. Mrzí nás neschopnost hlavního města přes naše opakované urgence opravit jez za mostkem přes Rokytku, poničený při loňských povodních. Jde o dílo odboru městského investora, kterého však stav tohoto vodního díla evidentně netrápí. Budeme na město vyvíjet tlak i nadále. Připravené projekty a grantová řízení Vloni jsme intenzivně pracovali na přípravě mnoha grantových projektů, všechny se týkají dětí a mládeže. V rámci evropského programu OPPK a dotačních programů ministerstva školství jsme zpracovali a podali projekty v celkové výši šestnácti milionů korun: Komplexní projekt zateplení, rekonstrukce fasády, výměny oken a optimalizace vytápěcí soustavy základní školy s cílem snížit náklady na vytápění objektu. Cílem je výrazné snížení provozních nákladů objektu školy a jeho ekologičtější provoz. Vytápěcí soustava bude dále doplněna o obnovitelný zdroj spalování místní štěpky. Dokončení dětského hřiště v Meinlinově ulici doplnění o altánek pro maminky a taťky + další herní prvky pro předškolní a školní děti (hřiště je koncipováno na rozsah

2 strana 2 věku cca 2-8 let). Touto etapou bude dětské hřiště v Meinlinově ulici dokončeno. Outdoorové hřiště pro větší děti s lanovkou, lanovou lezeckou pyramidou a lezeckou stěnou ve spodní části parku Skála. Uvedené prvky budou do prostoru citlivě vkomponovány tak, aby nezasáhly do prostoru pro sáňkování a bobování. Uvedená sestava dále obsahuje dvě paralelní letní chromové klouzačky, využívající přirozený svah parku Skála. Uvedené prvky přirozeně naváží na již zrealizovaný fitness park Skála, kde se letos rozběhnou organizované ranní i odpolední tréninky se zkušenými lektory. Touto etapou bude rozsáhlý projekt revitalizace bývalé skládky téměř ukončen a park Skála bude moci celoročně sloužit zábavě i sportu dětí i dospělých. Poskytujeme součinnost i při plánované proměně školní zahrady s Nadací Proměny. O nové školce hovoří samostatný článek. Posledním velkým projektem je podaná žádost o dotaci na nové multifunkční hřiště s umělým povrchem na pozemku školy, kde došlo po dohodě s Nadací Proměny ke zjemnění tohoto projektu tak, aby nenarušoval charakter školní zahrady. Připravené projekty KOLODĚJSKÉ NOVINY Pěší propojení lokality V Panenkách a hloubková rekonstrukce komunikace K Běchovicům / K Dubči Podařilo se nám zkoordinovat připravovanou rekonstrukci povrchu, sítí, škarp a nových chodníků podél výše uvedených ulic (s projektantem (ZAVOS a TSK domlouváme realizaci v roce 2015) s požadavky obyvatel z lokality V Panenkách. Developer lokality, stejně jako stavební úřad tehdy nevyřešili pěší připojení lokality ke Kolodějům. Nyní se to snažím napravit, byť vymyšlení trasy chodníků a umístění přechodů nebylo kvůli majetkoprávní situaci pozemků pod plánovaným chodníkem a zajištění souhlasů všech majitelů zrovna lehké. Bylo třeba zkoordinovat a přesvědčit několik desítek vlastníků. Nyní jednáme s TSK o financování projektové dokumentace a jednáme o realizaci buď ke konci roku 2014, nebo z jara 2015 Semafor na znamení a přechod K Dubči / Na prostřední cestě Taktéž s TSK a s dopravními projektanty jsme vymysleli levnější variantu pěšího připojení lokality Na prostřední cestě formou přechodu ulice K Dubči se světelnou signalizací na tlačítko pro chodce. Dané řešení jsme projednali s TSK a dopravní policií, nyní jednáme o zajištění fin. prostředků na tuto akci. Rekonstrukce a zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce u Sokolovny a u školy + instalace příčného prahu Vedoucím odboru dopravy magistrátu a představiteli Besipu jsme zpracovali žádosti o rekonstrukce čtyř přechodů pro chodce (dva v centru obce před Sokolovnou a dva u školy). Oba by měly být dobře nasvícené, reflexně provedené a u Sokolovny jednáme o umístění zpomalovacího prahu, o který se dlouhodobě zasazuje pan kolega zastupitel Ladislav Novák. KAŽDÉ DÍTĚ MŮŽE BÝT ÚSPĚŠNÉ... KURZ POZORNOSTI KUPOZ program pro školáky 8-12 let. TEST RIZIKA PORUCH ČTENÍ A PSANÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY Upozorní na oblasti, které je třeba rozvíjet před nástupem do školy. Mgr. Pavla Krutská speciální pedagog Revoluční 343, Šestajovice Cyklostezka do Újezda nad Lesy (Blatovská alej) S TSK a odborem dopravy v Újezdě taktéž jednáme o první fázi realizace sítě cyklostezek o úseku Koloděje Újezd po Blatovské cestě. Nyní vyjednáváme o financích na projektovou dokumentaci. Vyvíjíme tlak na Újezd ve věci opravy mostku na konci Blatovské aleje.

3 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 3 Realizovaná oprava polních cest V koordinaci s okolními městskými částmi jsem vloni připravil plán rekonstrukce oblíbených tras pro výletníky, běžce, cyklisty a jezdce na koních. S odborem dopravy a životního prostředí v Újezdě nad Lesy připravujeme dosázení stromořadí podél Blatovské aleje, které pomůže s likvidací dešťových vod a poskytne ochranu Blatovské cesty před větrem. Zároveň jednáme i o opravě mostku přes Újezdský potok, kde Blatovská alej navazuje na Újezd nad Lesy. Jak možná víte, vloni jsem využil úspěšného grantu na rekonstrukci tenisových kurtů TJ Slavoj Koloděje a po domluvě jsme si nechali původní porézní škvároštěrkový materiál ze starého podloží kurtů. Tento materiál jsme rozvezli, rozhrnuli a uválcovali právě na Blatovské cestě a na hlavní pěší trase ze Skály směrem na Královice, ke křižovatce v polích u Selgenu. Panu řediteli Selgenu, MČ Královice a všem dalším pomocníkům chci poděkovat i za pomoc s vyčištěním mezí a průsekem krásné, romantické cesty směrem na královickou Markétu a dále, až na fotbalové hřiště v Královicích. V květnu nás čeká další etapa klestění této krásné cesty. Uvedené akce mě stály hodně času, úsilí i koordinace. Utratili jsme při nich přesně nula peněz vše jsme dělali svépomocí. Chtěl bych proto požádat zejména pány a dámy na koních, aby měli k naší práci respekt a koně vedli, hlavně za mokra, mimo, nebo aspoň po jednom, stále stejném okraji těchto opravených cest. Kdo jste tam letos ještě nebyli, doporučuji zejména procházku ze Skály do Královic přes Markétu, nyní je to jedna z nejkrásnějších cest široko daleko. Připravované akce KOLODĚJSKÉ ČARODĚJNICE Stejně, jako vloni, Vás srdečně zveme na čarodějnice na Kolodějské skále. Košťata a převleky s sebou, nejlepší převleky dětí i dospělých budou oceněny! Máte-li skládací židličku k ohni a proutek na buřtíka, vezměte je s sebou. Na druhý oficiální slet čarodějnic z Koloděj zve Úřad městské části Praha Koloděje a Restaurace Jízdárna Lucie Horká Vzhledem k tomu, že jste jeden z důležitých exponátů své kategorie je vaše účast nutná, věříme, že budete jeho ozdobou!!! Vymeťte půdy, proklepejte košťata, připravte ohozy, těšte se. Ve středu 30. dne čtvrtého měsíce dubna L.P přiletí v 18:30 na kolodějskou Skálu čarodějnice. Velký čarodějnický oheň bude slavnostně zapálen okolo 19:00 hodin, následuje opékání buřtíků, volná zábava. Přineste s sebou masky, hudební nástroje a dobrou náladu. Na místě bude možné zakoupit občerstvení (nápoje, špekáčky, sladkosti a pod.) Deky nebo sedáky s sebou. Těšíme se na setkání se všemi čarodějnicemi.

4 strana 4 KRÁKODUH KOLODĚJSKÉ NOVINY Po úspěšném prvním ročníku nás v červnu čeká další ročník amatérského triatlonu pro všechny (i ne)sportovce. Závody proběhnou znovu ve spolupráci čtyř městských částí, jejich hasičů, policie a desítek dalších dobrovolníků pod patronací čtyř starostů Královic, Koloděj, Dubče a Uhříněvsi odtud Krákoduh. Připraveny budou hodnotné věcné ceny, program pro děti, posezení i občerstvení pro přátele a rodiny závodníků na Kolodějské Skále. Propozice a podrobnosti najdete na

5 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 5 STŘÍPKY ZE ŠKOLY Škola žije činorodým ruchem, o akcích pořádaných v poslední době, či o těch, které chystáme, se, vážení čtenáři, dozvíte v jiných článcích. Škola je ale především vzdělávací instituce, a proto je namístě se pochlubit i studijními výsledky. Žáci našeho nejstaršího ročníku se usilovně připravují na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia, ve kterých jsme každoročně velmi úspěšní. Velké naděje nám letos dávají i výsledky testování, které podstoupili páťáci na testovacím programu, jež nabídla Česká školní inspekce. Toto testování, na rozdíl od předcházejících let, již není celoplošné, ale na bázi dobrovolnosti. Naši žáci nezklamali. V anglickém jazyce měli 88,7% úspěšnost, ostatní předměty se lišily jen v desetinných čislech český jazyk 71,4%, matematika 71,8% a všeobecný přehled 71,1%. Za povšimnutí stojí i výsledky devítky odvážlivců, kteří se pokusili složit test z anglického jazyka, určeného pro devátý ročník. Nejlepší žákyně splnila na 88% a průměr byl 58,7%. Blahopřejeme dětem i vyučujícím. Mezi tradiční akce patří i sběr starého papíru. Letos se v pátek přivezený kontejner nestačil ani rozkoukat a již v neděli byl plný. Takto jsme kontejner měnili ještě dvakrát. Díky ochotným rodičům se podařilo do třech kontejnerů směsnat kilogramů, což je nejvíce v historii naší školy. Zajímavé je i finanční ocenění tohoto výkonu ,- Kč. Pokaždé se najde někdo, kdo se zeptá: A za co tu částku utratíte? Copak Vy, když dostanete výplatu, ji ihned celou utratíte? Peníze jsou uloženy na školním účtu a samozřejmě budou rozpuštěny pro potřeby dětí. Zatím jsme zakoupili ozvučovací soupravu, která nám umožní ozvučit školní akce akademie, zahájení školního roku či akce pořádané na školní zahradě Land Art, Čaroďky, Závěr školního roku. Přes tři tisíce promlsaly děti na sladkých odměnách a zbytek je rozdělen pro potřeby školky a školy v poměru 1:3 (35 dětí v MŠ : 105 dětem v ZŠ). Protože sběr odvážela společnost Pražské služby, která vyhlásila soutěž mezi školami, máme ještě jedno želízko v ohni. V době psaní tohoto článku jsme na prvním místě mezi pražskými školami, v počtu kilogramů, přepočtených na počet žáků. Kéž bychom se umístili, protože prvních deset míst je finančně dotováno. První místo více než dvaceti tisíci korunami a desáté místo čtyřmi tisícovkami. To by se velmi hodilo, protože co by bylo potřeba zakoupit? Například učebnice pro paralelní první ročník, nástěnné obrazy na matematiku a anglický jazyk, skončila platnost operačního systému Windows XP, je potřeba aktualizovat, dosluhují některé počítače odcházejí síťové či grafické karty, výbava nových prostor školní družiny či nové třídy nábytkem, tabulí atd. atd. atd. To, že roste a krásní nová budova mateřské školy, jistě každý ví. Ne všichni však vědí, že již je celá kapacita nové školky beze zbytku zaplněna. Při zápisu do mateřské školky v loňském roce nebylo přijato více než dvacet kolodějských uchazečů. Již tehdy jim ale bylo přislíbeno, že v druhém kole zápisu budou automaticky přijati, v tom pořadí, v jakém se umístili pod čarou. Druhé kolo loňského zápisu tedy proběhlo ihned, když bylo jasné, že od září 2014 v nové budově zahájíme. Tak jsme mohli uspokojit 21 kolodějských rodin. Díky velkému odlivu předškoláků do 1. tříd jsme nabízeli i 22 volných míst, pro letošní zápis. Opět byla tato místa zaplněna kolodějskými zájemci. I když jsme celkem přijali více než čtyřicet uchazečů, i tak se sedmnáct kolodějských zájemců do školky nedostalo. Většinou však šlo o dvouleté děti A nešťastní rodiče z jiných obcí? Odpověď tušíte neměli sebemenší šanci ZŠ A MŠ KOLODĚJE Naše aktivity a plánované akce pro děti a rodiče Jak se slaví masopust? Zeptejte se ve škole a školce v Kolodějích. V duchu starých tradic se 19. února 2014 prošel po Kolodějích masopustní průvod plný rozpustilých a nápaditých masek. Průvod maškar (převlečené děti ze školy a ze školky s učiteli), vybavený výslužkou domácích koláčů, které napekly naše paní kuchařky ze školní kuchyně, vycházel z brány školy kolem kolodějského zámku až na úřad. V čele klopýtala veselá kobyla, kterou doprovázela Červená Karkulka pískáním na píšťalku. Královna, šašci, kohout, smrtky, staré báby s košíky, dědulové, kuchtíci, strašidla a další nápadité masky hlučně a zvesela rachotili na vlastní, podomácku vyrobené hudební nástroje. Před radnicí už čekala paňmáma a naše hospodyně, které za zpěv a břinkot odměnily děti dobrotami. Pan domácí věnoval do frcu něco na zahřátí (domácí šťávu), kdo nevěří, ať tam běží Masky utvořily kruh a stará bába a Karkulka vyzvaly oba pány domu k tanci. K tanci jim děti zpívaly a hrály a možná se jim z toho zatočila i hlava

6 strana 6 KOLODĚJSKÉ NOVINY Dne 3. března 2014 se brány školy otevřely všem, kdo měli zájem podívat se, co se v naší škole a na školní zahradě všechno děje. Byla zde připravená VÝSTAVA dokumentárních fotografií a tvořivých prací dětí o životě školy a školky To nejlepší z poslední doby Na výstavě bylo možné shlédnout: výtvarné práce dětí a učitelů, fotografie a video natočené při slavnostním zahájení školních olympijských her na zahradě školy i školky i při oslavě masopustu ukázky dětských fotografií Děti fotí samy - fotoaparátem zprostředkované unikátní záběry očima dětí rodiče s dětmi si mohli zábavným způsobem vyzkoušet zimní sporty (střel na branku, lyžuj, jak umíš, biatlon), čehož se iniciativně zhostili připravené informace o tvořivé dílně na zahradě školy i školky Land Art se zapojením učitelů, dětí a rodičů, kteří se tak měli možnost hravým způsobem seznámit s architektkou projektu proměny naší zahrady MgA. Marcelou Steinbachovou HRAJEME SI NA ARCHITEKTY A UMĚLCE V Kolodějích to žije! V Kolodějích to jede! V Kolodějích se vše točí! Naše škola vesnického charakteru dětem, rodičům i celé veřejnosti připomíná tradice a obyčeje, které jsou vázány na cyklus a koloběh života v přírodě. Např. slavením svátků, předáváním dovedností a lidových zvyků pořádáním tradičních činností, her a společného setkávání. Je pro nás důležité posílit soužití všech generací, učit děti přejímat vzory chování dospělých. Zakládáme však i nové tradice, které nás všechny sbližují. V návaznosti na proměnu školní zahrady ZŠ a MŠ Koloděje nazvanou Kolodějova zahrada života, na které se podílejí učitelé, děti, rodiče ZŠ a MŠ Koloděje, MČ Koloděje i různé spolky a drobní podnikatelé, se v Kolodějích na školní zahradě v Praze 9 pořádala zvláštní akce: Tato akce vznikla na podporu proměny školní zahrady, která by měla dětem nabí-

7 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 7 zet prvky volné přírody a pomáhat jim navázat a upevnit vztah k životnímu prostředí, k sobě samým i k sobě navzájem. Cílem projektu je přeměnit prostředí, ve kterém si děti hrají na kousek živé přírody a podpořit vzájemné vztahy mezi školou a veřejností. Proměna Kolodějovy zahrady života bude v budoucnu dětem i ostatním nabízet široké spektrum možností využití v prostředí blízkém přírodě. Dominantním motivem land-artové tvořivé díly inspirované architektkou Marcelou Steinbachovou, která spolu s krajinářkou Pavlínou Malíkovou připravuje architektonickou studii na obnovu školní zahrady, byl kruh jako symbol nekonečna a koloběhu přírody. Kruh, kolo souvisí i s historií Koloděj. V dávných dobách zde žili řemeslníci, kterým se říkalo koláři, nebo také kolodějové. Sídlili u brodu přes říčku Rokytku a opravovali loukoťová kola kupeckých vozů. Děti z MŠ a ZŠ si připravily nejdříve v papírové formě společný plán zahrady s návrhem na umístění jednotlivých kol a kruhů, věnovaným přírodním živlům, životadárnému slunci i patronu zahrady skřítku Kolodějovi. Všichni měli společný cíl a chuť hrát si a něco změnit. Podle zakresleného plánu a z přírodního materiálu, který si samy děti nastřádaly, vzniklo na zahradě několik soustředných kruhových objektů. Stavěli rodiče, děti, dědečkové i babičky. Vznikaly velké i malé kruhy, tvořilo se spontánně a hlavně společně. Děti i dospělí popustili uzdu fantazii a kreativitě a hravou formou si vyzkoušeli, jaké to je, navrhovat zahradu, něco měnit, ovlivňovat své okolí. Vznikla tak krásná land-artová díla, která ještě několik dní zdobila zahradu a nabízela dětem nové podněty ke hře. Součástí akce byla i výtvarná a fotografická soutěž na téma: Land art kola a kruhy, kterou vyhlásili Ateliér společného malování rodičů s dětmi MALUJEME SPOLU pod vedením paní Lady Husové a kroužek Dětské fotografování pod vedením paní Dariny Vlčkové. Soutěžilo se ve třech kategoriích: děti MŠ, děti ZŠ a dospělí. Díla hodnotili všichni návštěvníci a deset nejzajímavějších obrázků a fotek vybírala také odborná porota složená ze zástupkyně Nadace Proměny, učitelky MŠ, architektky, krajinářky a zástupců rodičů. Výherci byli v závěru dne vyhlášeni a odměněni věcnými cenami, které do soutěže věnovali: Ateliér společného malování rodičů s dětmi MA- LUJEME SPOLU, kroužek Dětské fotografování, Nadace Proměny, architektka MgA. Marcela Steinbachová a společnost Fotoškoda. Vítězná díla jsou vystavena a stále k vidění v prostorách ZŠ a MŠ Koloděje. MgA. Marcela Steinbachová a krajinářka Ing. Pavlína Malíková by měly na konci dubna představit veřejnosti architektonickou studii nové školní zahrady. Už se nemůžeme dočkat! Školu i školku v jejím úsilí podporuje Nadace Proměny, soukromá nezisková organizace, která pomáhá s rozvojem městské zeleně, podporuje proměny měst se zapojením místních obyvatel a rozvíjí povědomí společnosti o architektuře, krajinné tvorbě a vlivu prostředí na člověka. Nadaci dlouhodobě podporují pan Karel Komárek a investiční skupina KKCG.

8 strana 8 KOLODĚJSKÉ NOVINY VYNÁŠENÍ MORANY Proč se vynáší Morana? Kdy tento zvyk vznikl a z jakého důvodu se jej snažíme udržet, se rodiče i děti mohli dozvědět v neděli 6. dubna 2014 na faře v Kolodějích. Byl zde pro ně připravený bohatý program. Hned u vchodu se příchozí mohli dočíst veškeré podrobné informace o vynášení Morany, Mařeny, Moreny apod. Děti ze základní školy zahrály dvojhlasně na flétnu píseň Masopust a děti z mateřské školy zazpívaly i zatančily lidové písně. Společně jsme se naučili říkadla o vynášení smrtky Morany. Pod vedením zkušených maminek si mohli všichni uplést z připraveného proutí vlastní pomlázku. Šikovné maminky, babičky i tatínkové, dědečkové nanosili pohoštění v podobě buchet, koláčů, mazanců, byla

9 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 9 k dispozici káva, horký čaj i červené a bílé víno - prodejem opět přibylo pár korun (865,- Kč) na konto Kolodějovy zahrady života, na jejíž přeměně se intenzivně pracuje. Na závěr všichni utvořili průvod, který doprovodil Moranu na její poslední cestu k Rokytce, kam byla po zapálení vhozena, aby déle neškodila. Voda a oheň představují očistné síly živlů, které odnesou pryč všechno staré a zlé.

10 strana 10 Děti ze školy a školky radostně přivítaly jaro i na své zahradě v 1. jarní den tak, že si ji ozdobily svými malovanými sluníčky. Sluníčka si děti věšely na větvičky stromů a na vrbové domečky. V tento den opravdu sluníčko krásně hřálo a tak samá sluníčka naši zahradu úplně rozzářila. Děti si také na oslavu příchodu jara samy, symbolickým rozloučením se zimou, vynesly Moranu i ze všech koutů Kolodějovy zahrady života. KOLODĚJSKÉ NOVINY Děti ze školy a školky, učitelé a rodiče Vám přejí příjemné prožití mnoha sluníčkových dnů v kruhu rodinném. Děti si v naší školce oslavily symbolický svátek, označovaný oficiálním názvem jako DEN ZEMĚ. Děti si jako připomínku tohoto Dne namalovaly naši modrou planetu a během dopoledne uklidily popadané větvičky, rozházené kamínky a zapomenuté papírky na zahradě a v okolí školy. Vyzkoušely si, jak létají motýlci či včelky, a samy si pak papírovými barevnými motýlky vyzdobily naši zahradu. Prohlédněte si naše motýlí obrázky a myslete na ochranu naší Země alespoň na chvíli, třeba tím, že půjdete na jarní procházku do přírody

11 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 11 Co pro Vás připravujeme a na jaké společné akce se můžete těšit? V DUBNU Zveme všechny čarodějnice a čaroděje na výroční sjezd, který se koná na naší zahradě ZŠ a MŠ Koloděje 28. dubna 2014 od 16:00 hod vstup v kostýmu děti i dospělí Už si chystejte úchvatnou masku ošklivé čarodějnice, budou odměny! Připravujeme bohatý zábavný program pro malé i velké čaroděje plný (ne)tradičních soutěží, výtvarná dílna Staré čarodějnice pro děti i rodiče, benefici na podporu proměny školní zahrady kolo štěstí, strašidelný fotokoutek, zažehnutí ohně, opékání buřtů, občerstvení bude možné si na místě zakoupit včetně nápojů pro děti i dospělé a mnoho dalších lákadel Abrakadabra rodiče se budou mít možnost seznámit s představou architektek o budoucí podobě Kolodějovy zahrady života. V KVĚTNU V neděli 25. května 2014 od 15 hod. na podporu projektu proměny školní zahrady i na podporu sounáležitosti i vědomostí o svém rodném městě, pořádá ZŠ a MŠ Koloděje s rodiči a Spolkem přátel Koloděj odpolední rodinnou zábavní a sportovně laděnou akci Kolem okolo Koloděj Na okružní cestu za poznáním zajímavých a historicky významných míst v Kolodějích se vypraví děti i dospělí, na kole anebo pěšky z bran Kolodějovy zahrady života. Okruh bude doplněn interaktivními stanovišti s plněním nejrůznějších úkolů pro malé i velké závodníky, jejichž smyslem bude posílit povědomí o místě, kde žijeme a žít dál chceme. Odměny budou pro všechny. Vezměte si svá kola, kočárky, kolečkové brusle či koloběžky, babičky a dědečkové - můžete i pěšky! Zajímavá nezapomenutelná místa v Kolodějích V této souvislosti vyhlašujeme pro všechny obyvatelé Koloděj, malé i velké fotografy, Výzvu k zasílání fotografií poutavých, mnohdy i zapomenutých míst v Kolodějích. Vaše fotografie s krátkým popisem zachyceného místa rádi zveřejníme při akci Kolem okolo Koloděj, na webových stránkách školy, facebooku zahrady a zašleme také do místních regionálních novin. Snímky zasílejte do 20. května 2014 na Pomozte nám zmapovat historicky cenná, turisticky atraktivní, či jen mnohdy zapomenutá kolodějská zákoutí, která stojí za povšimnutí. Přispěvovatelé nejzajímavějších fotografií odměníme. Autorky článků: Mgr. Dana Petráková, zástupce ředitele ZŠ a MŠ Koloděje pro předškolní vzdělávání, provozní koordinátorka projektu Kolodějovy zahrady života Ing. Darina Vlčková, komunikační koordinátorka projektu Kolodějovy zahrady života, zástupce rodičů Videozáznamy a fotografie z akcí jsou k vidění na adresách: V ČERVNU Dne 25. června 2014 pro Vás a Vaše děti chystá ZŠ a MŠ Koloděje společně s rodiči, MČ Praha Koloděje a Nadací Proměny, která přeměnu naší zahrady podporuje, ZAHRADNÍ SLAVNOST Rozloučení se starou zahradou Hlavními body programu bude symbolické rozloučení se starou zahradou: 1. Psané poselství - psaná slova rozloučení - děti i dospělí napíšou vzkaz, poděkování staré zahradě a přání zahradě nové 2. Obrázkové rozloučení - děti i dospělí naposledy vyzdobí starou zahradu, namalují jí na cestičku obrázky křídou 3. Písničkové rozloučení děti ZŠ a MŠ zatančí a zazpívají, večer zahraje živá kapela k volné zábavě pro všechny 4. Divadelní rozloučení vystoupení dětského divadýlka Kolečko pod vedením paní Husové O Jakubovi a skřítku Kolodějovi 5. Slavnostní, symbolické zakopání psaných vzkazů a fotografií staré zahrady na vybrané místo v zahradě Součástí této akce bude rovněž: Slavnostní otevření budovy nové mateřské školy Při exkurzi formou komentované prohlídky se budou moci všichni podívat do nově postavené mateřské školy. Po celou dobu slavnosti bude zajištěno občerstvení pro rodiče i děti, výběr z nápojů a chutných pokrmů z grilu. Část výtěžku z prodeje bude věnována na proměnu naší zahrady. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2014 Vážení rodiče, na léto 2014 jsme připravili pro vaše děti příměstský tábor plný výletů, her, soutěží a legrace. Veškeré informace naleznete na nebo na tel.:

12 strana 12 Beletrie: Nové knihy v knihovně A.Strunecká: Jak přežít dobu jedovou? J. Caseyová: Pomsta P. Simonsonová: Letní zahrada 3. díl J. Deaver: Pokoj smrti L. Marklundová:Studio 6 P. Vandenberg: Kejklířova žena M. Crichton: Mikro H. Mankell: Psi z Rigy D. Sedaris: Naháč K. Hosseini: Tisíce planoucích sluncí M. Serranová. Deset žen I. Hedströmová: Úkryt ve Villette C. R. Zafón: Kníže z mlhy R. Ludlum: Bourneův imperativ Dětské a pro mládež: M. Paverová: Bohové a válečníci 1.díl M. Motlová: Mančí a Jonáš A. Zhoř: Učedník kouzelníka Čáryfuka M. Remeňová: Osm světů Seznámení J. Flanagan: Hraničářův učeň 12. díl J. Fforde: Poslední drakobijce kniha první D. Krolupperová: Zmizelá škola Pěkné počtení přeje Hana Videtičová, knihovnice Milada Topinková Úprava oděvů (zkracování a prodlužování kalhot a sukní, opravy prádla, šití zipů) Šití ložního prádla (cíchy, polštáře, polštářky, netradiční ložní prádlo, prodloužené deky) Šití záclon, závěsů a dekoračních látek Záhornická 231, Koloděje, Praha 9 Tel.: mobil: Aujeszkyho choroba (synonyma Pseudorabies, Mad itch = šílené svrbění) je celosvětově rozšířené virové onemocnění prasat, ale i dalších zvířat. Prase domácí a prase divoké figuruje jako přirozený hostitel a zároveň rezervoár viru v prostředí. U prasat se infekce charakterizuje postižením nervového aparátu a respiračního traktu, s vysokou mortalitou u selat. Pro ostatní hospodářská zvířata je nemoc vždy fatální a hlavním příznakem je úporné svědění. Aujeszkyho choroba u skotu, ovcí či psů se nápadně podobá vzteklině, není však přenosná na člověka. Rozšíření Aujezskyho choroba se vyskytuje v Evropě, jihovýchodní Asii, Střední a Jižní Americe a v Mexiku. Země, ve kterých se podařilo toto onemocnění eliminovat (tzn. nevyskytuje se v populaci domácích prasat): USA, Kanada, Nový Zéland, Rakousko, Kypr, Česká republika, Německo, Dánsko, Finsko, Lucembursko, Nizozemsko, Slovinsko, Slovensko, Švédsko, Velká Británie. Vnímavé druhy Přirozeným hostitelem viru Aujeszkyho choroby a jediným druhem, který přežívá infekci, je prase. Pouze tento druh zvířat se může stát latentním nosičem viru. Virem Aujeszkyho choroby se mohou nakazit téměř všechny druhy savců (skot, ovce, kozy, kočky, psi, norci...) kromě člověka a primátů. Koně jsou infikováni vzácně. Přenos Prasata v akutní fázi infekce vylučují virus v nosním sekretu, ve slinách, mléce, moči, vaginálních a prepuciálních sekretech a ve výkalech (přibližně 2 týdny). K přenosu dochází přímo - respiratorní či orální cestou, ale také prostřednictvím kontaminovaného krmiva, steliva, nástrojů apod. Možný je také pohlavní a transplacentární přenos. Druhy jiné než prasata se pravděpodobně nakazí při blízkém kontaktu s infikovanými prasaty, masožravé a všežravé druhy pak také pozřením kontaminovaného syrového masa. Infikovaná prasata se po prodělání akutní infekce stávají latentními nosiči viru. Virus Aujeszkyho choroby přetrvává KOLODĚJSKÉ NOVINY Varování pro majitele psů v obci Koloděje v trigeminálním (Gasserově) gangliu a po působení stresorů dochází k reaktivaci infekce. U divokých prasat bývá latentní virus zjišťován především v sakrálním gangliu. Divoká prasata Infekce je obvykle asymptomatická. Skot, ovce a kozy Onemocnění je obvykle fatální, prvním a typickým příznakem je intenzivní pruritus, v jehož důsledku se infikovaná zvířata olizují, odírají a okusují, často dochází k automutilaci. Onemocnění rychle progreduje, zvířata slábnou, objevují se křeče, výrazné hlasové projevy, neklid, skřípání zuby a rychlé povrchové dýchání. Při obrně hltanu z tlamy vytékají sliny a jazyk volně visí. Za h. hynou. Aujeszkyho choroba však může mít i tzv. tichou formu, kterou neprovází pruritus. Psi a kočky U těchto druhů je průběh podobný jako u skotu - pruritus, paralýza hltanu, nadměrná salivace. Tyto příznaky připomínají vzteklinu. Úhyn nastává za 1-2 dny. Aujezskyho choroba v ČR V červenci 2011 vydala Státní veterinární správa pokyn k zahájení sledování Aujeszkyho choroby u prasete divokého v ČR. Do pololetí roku 2012 bylo sérologicky na průkaz protilátek vyšetřeno zhruba 4,5 tisíce vzorků divočáků aztoho bylo 34 % pozitivních. Z uvedené charakteristiky vyplývá, že se jedná o velmi nebezpečné virové onemocnění, které zejména v populaci divokých prasat má vzestupnou tendenci. V posledních letech se v katastru obcí Koloděje a Dubeč jejich početní stavy výrazně zvýšily. Předpokládám, že si občané uvědomí vážnost situace a nebudou se svými svěřenci vstupovat do volné přírody (mimo zastavěnou část obce). Zároveň si dovoluji požádat obyvatele, aby v případě nálezu uhynulých zvířat, či výskytu zvířat vykazujících abnormální chování předali tuto informaci na tel. číslo Karel Batulka Místostarosta Honebního společenstva Koloděje Dubeč KOLODĚJSKÉ NOVINY periodický tisk územního samosprávního celku vydává Úřad městské části Praha-Koloděje redakce Zdeněk Kovář grafika Zdeněk Šidák tiskárna Betis, spol. s r.o. Praha-Běchovice vychází jednou za měsíc či dva v nákladu 550 ks reg. číslo ČR E neprodejné

K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo místostarosty

K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo místostarosty K OLODĚJSKÉ N OVINY listopad 2013 ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE Úřad městské části a Mateřská škola Vás srdečně zvou na Tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které proběhne ve

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

časopis městské části Praha Slivenec 3 2010

časopis městské části Praha Slivenec 3 2010 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2010 Čarodějnice 2010 se vydařily Krásné počasí a bohatý program přilákaly poslední dubnový den do sportovního areálu rekordní množství asi

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

1/2010 BŘEZEN 2010 ZDARMA

1/2010 BŘEZEN 2010 ZDARMA MARŠOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2010 BŘEZEN 2010 ZDARMA Mosopust v Horním Maršově v sobotu 13.2. 2010 (více na str. 8) Uzávěrka dalšího čísla: 4. června 2010 Těšíme se na vaše příspěvky prosíme, dejte vědět o své

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 áåòéêåé Duben 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 TÉMA MĚSÍCE str. 4-5 Rozpočet 2015: prioritou je školství a údržba

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ZPRAVODAJ OBCE V tomto čísle najdete: V obci bude fungovat nová půjčovna kol Cyklisté budou mít nový bezpečný úsek cyklostezky Šikana Hantálů skončila Co nového ve

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley 11/2014 Gahurův prospekt uspěl 5 Sonja Baťová 19 Festival outdoorových filmů 21 staré fotky 17. listopad 1989 Den boje za

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Mateřinky chystají zápisy

Mateřinky chystají zápisy Mateřinky chystají zápisy 3 2013 zprávy z magistrátu svatosska.loyd.cz Nové byty byty 1+kk až 3+1 výměry od 33 do 98 m 2 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pátek 8. 3. 2012 14 18 hodin sobota 9. 3. 2013 9 12 hodin Prohlédněte

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

časopis městské části Praha Slivenec 2 2015

časopis městské části Praha Slivenec 2 2015 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 2 2015 Slivenecký masopust V neděli 8. února jsme ve Slivenci oslavili masopust. Letos masopustní veselici ovlivnilo proměnlivé počasí, kdy déšť

Více

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 INZERCE SC-340666/09 SC-332515/07 Příměstské tábory v Oáze Říčany jsou velmi

Více

Oslavy příchodu jara obohatí Velikonoční jarmark

Oslavy příchodu jara obohatí Velikonoční jarmark zpravodaj statutárního města opavy 03/2013 03 číslo na str. 10 a 11 Oslavy příchodu jara obohatí Velikonoční jarmark Uvnitř najdete Město ocenilo své nejlepší žáky na str. 14 a 15 Slezské zemské muzeum

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového www.cesbrod.cz. Ze společnosti Jak dál s odpadem? Osobnosti Helena Procházková.

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového www.cesbrod.cz. Ze společnosti Jak dál s odpadem? Osobnosti Helena Procházková. Ročník 52. / listopad 2013 / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového www.cesbrod.cz Ze společnosti Jak dál s odpadem? Osobnosti Helena Procházková Píšete nám Petice 7 24 35 38 Foto: Zdenka

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

SUCHDO L SKÉ. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo 18. května Posudek o vlivech záměru Paralelní RWY 06R/24L, letiště

SUCHDO L SKÉ. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo 18. května Posudek o vlivech záměru Paralelní RWY 06R/24L, letiště SUCHDO L SKÉ 32011 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Hra bez pravidel str. 4 Nová ředitelka ZŠ M. Alše str. 6 Důchodové změny str. 10 stojí za zapsání sobota 11. 6.

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2011 Slivenecký jarmark v květu V celé krátké historii sliveneckých velikonočních jarmarků ještě nikdy nerozkvetla náves u rybníka tak, jako

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více