K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo starosty. Protipovodňové práce. Připravené projekty a grantová řízení. duben 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo starosty. Protipovodňové práce. Připravené projekty a grantová řízení. duben 2014"

Transkript

1 K OLODĚJSKÉ N OVINY duben 2014 ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE Slovo starosty Letošní boj o finanční prostředky z magistrátu i grantů je stejně tuhý, jako vloni. Jsou to historicky nejhorší dva roky pro pražské městské části. Před pár týdny se porcoval (či spíše trhal na kusy) medvěd pro školství (rozpočet hlavního města, kapitola školství). Pokud byste čekali, že jednotlivé žádosti byly posuzovány z hlediska faktické i rozpočtové potřebnosti, resp. finanční přiměřenosti projektu, spletli byste se. Posuzování hlavního města bylo striktně politické a zákulisní, jako téměř vždy a téměř ve všem. Náš boj o finance pro mateřskou školu vygradoval. Ještě nikdy a na žádném projektu jsem nemusel vynaložit takovou kombinaci proseb, naléhání, hrozeb, abych zajistil jeho průchodnost. Je třeba otevřeně napsat, že byla veliká nevůle (nejen) Kolodějím peníze nedat. Rozdělovalo se dvě stě milionů. Praha jenom letos nutně potřebuje do škol a školek dvojnásobek. Pro dokreslení priorit, hlavní město si pár týdnů před rozdělením financí pro školství draze koupilo zpět Pražskou plynárenskou, kterou kdysi levně prodalo. Bez vysvětlení a reálné potřeby tak utratí šest miliard, přeruší Blanku za téměř půl miliardy a nám, starostům, pak Praha sdělí, že s potem na čele nám vyboxovala 200 mil pro školství. Čtvrtým rokem upozorňujeme na tristní situaci se školkou v Kolodějích a žádáme o finance. Stavíme mateřskou školu o celkem devíti stech metrech čtverečních, která stojí (včetně veškerého vybavení školky až po hračky) patnáct milionů korun včetně DPH. Cena jednoho m2 dosahuje necelých sedmnácti tisíc korun. Ve Slivenci stavěla Praha školku taktéž pro 56 dětí, za sto milionů korun. Peníze se našly lehce. Několik lidí mi na magistrátě řeklo, že naše školka je příliš levná a navíc si stavbu zajištujeme sami, bez pomoci hlavního města a nikdo si na ní nijak nepomůže. To je asi jeden z problémů. Abych to zkrátil, Praha letos rozdělila oněch dvě stě milionů. Na nás se dostalo šest, s tím, že o dalších milionech nyní intenzivně jednáme a v záloze máme finanční dar od laskavého sponzora, který, pokud se město nepochlapí, zaplatí rozdíl. Žijeme v absurdistánu neschopné hlavní město nezajistí dětem předškolní, ani školní vzdělání dle zákona a musí jej suplovat sponzor, až tam to Praha za poslední dva roky dotáhla. Když jsem zahajoval projekt a následně i stavbu školky, věděl jsem, že jdu hlavou proti zdi, ale nebyl jsem si ani ve snu vědom, kolik klacků pod nohy mi politické vedení hlavního města připraví, aby školka nestála. Ale ona stojí, magistrátu natruc. A přestože i mnozí kolodějští přesvědčovali magistrát, že potřebná není, tak při nedávném zápise již do nové, dvakrát větší školky, se nevešlo patnáct kolodějských dětí, vůbec nemluvím o desítkách dalších, neúspěšných žadatelích. Chtěli bych tímto poděkovat vám všem, kteří nám drželi palce a povzbuzovali nás na naší nelehké cestě. Školka se již dokončuje a tak, jak jsem slíbil, bude ještě před prázdninami zkolaudována a slavnostně otevřena. Zároveň chci poděkovat za obrovskou trpělivost a pochopení kolodějským spolkům, které spolu s námi musely nést a nesou velkou finanční zátěž přípravy a rozběhu stavby, se kterou nám město až do nynějška vůbec nepomohlo. Spolky tak byly nuceny se vloni i letos v převážné míře financovat z vlastních zdrojů. Pokusíme se jim to vynahradit hned, jak to bude v našich rozpočtových silách. Protipovodňové práce Byla ukončena první etapa odvodnění lokalit Heckelova a Ponrepova. Problémy zde vznikly porušením melioračních řadů, odvodňujících tuto oblast. Chybný projekt, provedení i dozor stavebního úřadu v Újezdě při výstavbě těchto dvou lokalit vedl ke stavu, kdy se dešťová voda rozlévala na komunikace. Nynější opatření, konzultovaná s krizovým odborem magistrátu pro odstraňování následků povodní, odvádějí dešťové vody dále od obou lokalit a umožňuje jim tak vsakovat se na delším úseku. Definitivní řešení, které dále zvýší kapacitu odvodu dešťové vody a její likvidaci, nyní intenzivně připravujeme s hydroprojektantem a jeho financování projednáváme s magistrátem. Mrzí nás neschopnost hlavního města přes naše opakované urgence opravit jez za mostkem přes Rokytku, poničený při loňských povodních. Jde o dílo odboru městského investora, kterého však stav tohoto vodního díla evidentně netrápí. Budeme na město vyvíjet tlak i nadále. Připravené projekty a grantová řízení Vloni jsme intenzivně pracovali na přípravě mnoha grantových projektů, všechny se týkají dětí a mládeže. V rámci evropského programu OPPK a dotačních programů ministerstva školství jsme zpracovali a podali projekty v celkové výši šestnácti milionů korun: Komplexní projekt zateplení, rekonstrukce fasády, výměny oken a optimalizace vytápěcí soustavy základní školy s cílem snížit náklady na vytápění objektu. Cílem je výrazné snížení provozních nákladů objektu školy a jeho ekologičtější provoz. Vytápěcí soustava bude dále doplněna o obnovitelný zdroj spalování místní štěpky. Dokončení dětského hřiště v Meinlinově ulici doplnění o altánek pro maminky a taťky + další herní prvky pro předškolní a školní děti (hřiště je koncipováno na rozsah

2 strana 2 věku cca 2-8 let). Touto etapou bude dětské hřiště v Meinlinově ulici dokončeno. Outdoorové hřiště pro větší děti s lanovkou, lanovou lezeckou pyramidou a lezeckou stěnou ve spodní části parku Skála. Uvedené prvky budou do prostoru citlivě vkomponovány tak, aby nezasáhly do prostoru pro sáňkování a bobování. Uvedená sestava dále obsahuje dvě paralelní letní chromové klouzačky, využívající přirozený svah parku Skála. Uvedené prvky přirozeně naváží na již zrealizovaný fitness park Skála, kde se letos rozběhnou organizované ranní i odpolední tréninky se zkušenými lektory. Touto etapou bude rozsáhlý projekt revitalizace bývalé skládky téměř ukončen a park Skála bude moci celoročně sloužit zábavě i sportu dětí i dospělých. Poskytujeme součinnost i při plánované proměně školní zahrady s Nadací Proměny. O nové školce hovoří samostatný článek. Posledním velkým projektem je podaná žádost o dotaci na nové multifunkční hřiště s umělým povrchem na pozemku školy, kde došlo po dohodě s Nadací Proměny ke zjemnění tohoto projektu tak, aby nenarušoval charakter školní zahrady. Připravené projekty KOLODĚJSKÉ NOVINY Pěší propojení lokality V Panenkách a hloubková rekonstrukce komunikace K Běchovicům / K Dubči Podařilo se nám zkoordinovat připravovanou rekonstrukci povrchu, sítí, škarp a nových chodníků podél výše uvedených ulic (s projektantem (ZAVOS a TSK domlouváme realizaci v roce 2015) s požadavky obyvatel z lokality V Panenkách. Developer lokality, stejně jako stavební úřad tehdy nevyřešili pěší připojení lokality ke Kolodějům. Nyní se to snažím napravit, byť vymyšlení trasy chodníků a umístění přechodů nebylo kvůli majetkoprávní situaci pozemků pod plánovaným chodníkem a zajištění souhlasů všech majitelů zrovna lehké. Bylo třeba zkoordinovat a přesvědčit několik desítek vlastníků. Nyní jednáme s TSK o financování projektové dokumentace a jednáme o realizaci buď ke konci roku 2014, nebo z jara 2015 Semafor na znamení a přechod K Dubči / Na prostřední cestě Taktéž s TSK a s dopravními projektanty jsme vymysleli levnější variantu pěšího připojení lokality Na prostřední cestě formou přechodu ulice K Dubči se světelnou signalizací na tlačítko pro chodce. Dané řešení jsme projednali s TSK a dopravní policií, nyní jednáme o zajištění fin. prostředků na tuto akci. Rekonstrukce a zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce u Sokolovny a u školy + instalace příčného prahu Vedoucím odboru dopravy magistrátu a představiteli Besipu jsme zpracovali žádosti o rekonstrukce čtyř přechodů pro chodce (dva v centru obce před Sokolovnou a dva u školy). Oba by měly být dobře nasvícené, reflexně provedené a u Sokolovny jednáme o umístění zpomalovacího prahu, o který se dlouhodobě zasazuje pan kolega zastupitel Ladislav Novák. KAŽDÉ DÍTĚ MŮŽE BÝT ÚSPĚŠNÉ... KURZ POZORNOSTI KUPOZ program pro školáky 8-12 let. TEST RIZIKA PORUCH ČTENÍ A PSANÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY Upozorní na oblasti, které je třeba rozvíjet před nástupem do školy. Mgr. Pavla Krutská speciální pedagog Revoluční 343, Šestajovice Cyklostezka do Újezda nad Lesy (Blatovská alej) S TSK a odborem dopravy v Újezdě taktéž jednáme o první fázi realizace sítě cyklostezek o úseku Koloděje Újezd po Blatovské cestě. Nyní vyjednáváme o financích na projektovou dokumentaci. Vyvíjíme tlak na Újezd ve věci opravy mostku na konci Blatovské aleje.

3 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 3 Realizovaná oprava polních cest V koordinaci s okolními městskými částmi jsem vloni připravil plán rekonstrukce oblíbených tras pro výletníky, běžce, cyklisty a jezdce na koních. S odborem dopravy a životního prostředí v Újezdě nad Lesy připravujeme dosázení stromořadí podél Blatovské aleje, které pomůže s likvidací dešťových vod a poskytne ochranu Blatovské cesty před větrem. Zároveň jednáme i o opravě mostku přes Újezdský potok, kde Blatovská alej navazuje na Újezd nad Lesy. Jak možná víte, vloni jsem využil úspěšného grantu na rekonstrukci tenisových kurtů TJ Slavoj Koloděje a po domluvě jsme si nechali původní porézní škvároštěrkový materiál ze starého podloží kurtů. Tento materiál jsme rozvezli, rozhrnuli a uválcovali právě na Blatovské cestě a na hlavní pěší trase ze Skály směrem na Královice, ke křižovatce v polích u Selgenu. Panu řediteli Selgenu, MČ Královice a všem dalším pomocníkům chci poděkovat i za pomoc s vyčištěním mezí a průsekem krásné, romantické cesty směrem na královickou Markétu a dále, až na fotbalové hřiště v Královicích. V květnu nás čeká další etapa klestění této krásné cesty. Uvedené akce mě stály hodně času, úsilí i koordinace. Utratili jsme při nich přesně nula peněz vše jsme dělali svépomocí. Chtěl bych proto požádat zejména pány a dámy na koních, aby měli k naší práci respekt a koně vedli, hlavně za mokra, mimo, nebo aspoň po jednom, stále stejném okraji těchto opravených cest. Kdo jste tam letos ještě nebyli, doporučuji zejména procházku ze Skály do Královic přes Markétu, nyní je to jedna z nejkrásnějších cest široko daleko. Připravované akce KOLODĚJSKÉ ČARODĚJNICE Stejně, jako vloni, Vás srdečně zveme na čarodějnice na Kolodějské skále. Košťata a převleky s sebou, nejlepší převleky dětí i dospělých budou oceněny! Máte-li skládací židličku k ohni a proutek na buřtíka, vezměte je s sebou. Na druhý oficiální slet čarodějnic z Koloděj zve Úřad městské části Praha Koloděje a Restaurace Jízdárna Lucie Horká Vzhledem k tomu, že jste jeden z důležitých exponátů své kategorie je vaše účast nutná, věříme, že budete jeho ozdobou!!! Vymeťte půdy, proklepejte košťata, připravte ohozy, těšte se. Ve středu 30. dne čtvrtého měsíce dubna L.P přiletí v 18:30 na kolodějskou Skálu čarodějnice. Velký čarodějnický oheň bude slavnostně zapálen okolo 19:00 hodin, následuje opékání buřtíků, volná zábava. Přineste s sebou masky, hudební nástroje a dobrou náladu. Na místě bude možné zakoupit občerstvení (nápoje, špekáčky, sladkosti a pod.) Deky nebo sedáky s sebou. Těšíme se na setkání se všemi čarodějnicemi.

4 strana 4 KRÁKODUH KOLODĚJSKÉ NOVINY Po úspěšném prvním ročníku nás v červnu čeká další ročník amatérského triatlonu pro všechny (i ne)sportovce. Závody proběhnou znovu ve spolupráci čtyř městských částí, jejich hasičů, policie a desítek dalších dobrovolníků pod patronací čtyř starostů Královic, Koloděj, Dubče a Uhříněvsi odtud Krákoduh. Připraveny budou hodnotné věcné ceny, program pro děti, posezení i občerstvení pro přátele a rodiny závodníků na Kolodějské Skále. Propozice a podrobnosti najdete na

5 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 5 STŘÍPKY ZE ŠKOLY Škola žije činorodým ruchem, o akcích pořádaných v poslední době, či o těch, které chystáme, se, vážení čtenáři, dozvíte v jiných článcích. Škola je ale především vzdělávací instituce, a proto je namístě se pochlubit i studijními výsledky. Žáci našeho nejstaršího ročníku se usilovně připravují na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia, ve kterých jsme každoročně velmi úspěšní. Velké naděje nám letos dávají i výsledky testování, které podstoupili páťáci na testovacím programu, jež nabídla Česká školní inspekce. Toto testování, na rozdíl od předcházejících let, již není celoplošné, ale na bázi dobrovolnosti. Naši žáci nezklamali. V anglickém jazyce měli 88,7% úspěšnost, ostatní předměty se lišily jen v desetinných čislech český jazyk 71,4%, matematika 71,8% a všeobecný přehled 71,1%. Za povšimnutí stojí i výsledky devítky odvážlivců, kteří se pokusili složit test z anglického jazyka, určeného pro devátý ročník. Nejlepší žákyně splnila na 88% a průměr byl 58,7%. Blahopřejeme dětem i vyučujícím. Mezi tradiční akce patří i sběr starého papíru. Letos se v pátek přivezený kontejner nestačil ani rozkoukat a již v neděli byl plný. Takto jsme kontejner měnili ještě dvakrát. Díky ochotným rodičům se podařilo do třech kontejnerů směsnat kilogramů, což je nejvíce v historii naší školy. Zajímavé je i finanční ocenění tohoto výkonu ,- Kč. Pokaždé se najde někdo, kdo se zeptá: A za co tu částku utratíte? Copak Vy, když dostanete výplatu, ji ihned celou utratíte? Peníze jsou uloženy na školním účtu a samozřejmě budou rozpuštěny pro potřeby dětí. Zatím jsme zakoupili ozvučovací soupravu, která nám umožní ozvučit školní akce akademie, zahájení školního roku či akce pořádané na školní zahradě Land Art, Čaroďky, Závěr školního roku. Přes tři tisíce promlsaly děti na sladkých odměnách a zbytek je rozdělen pro potřeby školky a školy v poměru 1:3 (35 dětí v MŠ : 105 dětem v ZŠ). Protože sběr odvážela společnost Pražské služby, která vyhlásila soutěž mezi školami, máme ještě jedno želízko v ohni. V době psaní tohoto článku jsme na prvním místě mezi pražskými školami, v počtu kilogramů, přepočtených na počet žáků. Kéž bychom se umístili, protože prvních deset míst je finančně dotováno. První místo více než dvaceti tisíci korunami a desáté místo čtyřmi tisícovkami. To by se velmi hodilo, protože co by bylo potřeba zakoupit? Například učebnice pro paralelní první ročník, nástěnné obrazy na matematiku a anglický jazyk, skončila platnost operačního systému Windows XP, je potřeba aktualizovat, dosluhují některé počítače odcházejí síťové či grafické karty, výbava nových prostor školní družiny či nové třídy nábytkem, tabulí atd. atd. atd. To, že roste a krásní nová budova mateřské školy, jistě každý ví. Ne všichni však vědí, že již je celá kapacita nové školky beze zbytku zaplněna. Při zápisu do mateřské školky v loňském roce nebylo přijato více než dvacet kolodějských uchazečů. Již tehdy jim ale bylo přislíbeno, že v druhém kole zápisu budou automaticky přijati, v tom pořadí, v jakém se umístili pod čarou. Druhé kolo loňského zápisu tedy proběhlo ihned, když bylo jasné, že od září 2014 v nové budově zahájíme. Tak jsme mohli uspokojit 21 kolodějských rodin. Díky velkému odlivu předškoláků do 1. tříd jsme nabízeli i 22 volných míst, pro letošní zápis. Opět byla tato místa zaplněna kolodějskými zájemci. I když jsme celkem přijali více než čtyřicet uchazečů, i tak se sedmnáct kolodějských zájemců do školky nedostalo. Většinou však šlo o dvouleté děti A nešťastní rodiče z jiných obcí? Odpověď tušíte neměli sebemenší šanci ZŠ A MŠ KOLODĚJE Naše aktivity a plánované akce pro děti a rodiče Jak se slaví masopust? Zeptejte se ve škole a školce v Kolodějích. V duchu starých tradic se 19. února 2014 prošel po Kolodějích masopustní průvod plný rozpustilých a nápaditých masek. Průvod maškar (převlečené děti ze školy a ze školky s učiteli), vybavený výslužkou domácích koláčů, které napekly naše paní kuchařky ze školní kuchyně, vycházel z brány školy kolem kolodějského zámku až na úřad. V čele klopýtala veselá kobyla, kterou doprovázela Červená Karkulka pískáním na píšťalku. Královna, šašci, kohout, smrtky, staré báby s košíky, dědulové, kuchtíci, strašidla a další nápadité masky hlučně a zvesela rachotili na vlastní, podomácku vyrobené hudební nástroje. Před radnicí už čekala paňmáma a naše hospodyně, které za zpěv a břinkot odměnily děti dobrotami. Pan domácí věnoval do frcu něco na zahřátí (domácí šťávu), kdo nevěří, ať tam běží Masky utvořily kruh a stará bába a Karkulka vyzvaly oba pány domu k tanci. K tanci jim děti zpívaly a hrály a možná se jim z toho zatočila i hlava

6 strana 6 KOLODĚJSKÉ NOVINY Dne 3. března 2014 se brány školy otevřely všem, kdo měli zájem podívat se, co se v naší škole a na školní zahradě všechno děje. Byla zde připravená VÝSTAVA dokumentárních fotografií a tvořivých prací dětí o životě školy a školky To nejlepší z poslední doby Na výstavě bylo možné shlédnout: výtvarné práce dětí a učitelů, fotografie a video natočené při slavnostním zahájení školních olympijských her na zahradě školy i školky i při oslavě masopustu ukázky dětských fotografií Děti fotí samy - fotoaparátem zprostředkované unikátní záběry očima dětí rodiče s dětmi si mohli zábavným způsobem vyzkoušet zimní sporty (střel na branku, lyžuj, jak umíš, biatlon), čehož se iniciativně zhostili připravené informace o tvořivé dílně na zahradě školy i školky Land Art se zapojením učitelů, dětí a rodičů, kteří se tak měli možnost hravým způsobem seznámit s architektkou projektu proměny naší zahrady MgA. Marcelou Steinbachovou HRAJEME SI NA ARCHITEKTY A UMĚLCE V Kolodějích to žije! V Kolodějích to jede! V Kolodějích se vše točí! Naše škola vesnického charakteru dětem, rodičům i celé veřejnosti připomíná tradice a obyčeje, které jsou vázány na cyklus a koloběh života v přírodě. Např. slavením svátků, předáváním dovedností a lidových zvyků pořádáním tradičních činností, her a společného setkávání. Je pro nás důležité posílit soužití všech generací, učit děti přejímat vzory chování dospělých. Zakládáme však i nové tradice, které nás všechny sbližují. V návaznosti na proměnu školní zahrady ZŠ a MŠ Koloděje nazvanou Kolodějova zahrada života, na které se podílejí učitelé, děti, rodiče ZŠ a MŠ Koloděje, MČ Koloděje i různé spolky a drobní podnikatelé, se v Kolodějích na školní zahradě v Praze 9 pořádala zvláštní akce: Tato akce vznikla na podporu proměny školní zahrady, která by měla dětem nabí-

7 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 7 zet prvky volné přírody a pomáhat jim navázat a upevnit vztah k životnímu prostředí, k sobě samým i k sobě navzájem. Cílem projektu je přeměnit prostředí, ve kterém si děti hrají na kousek živé přírody a podpořit vzájemné vztahy mezi školou a veřejností. Proměna Kolodějovy zahrady života bude v budoucnu dětem i ostatním nabízet široké spektrum možností využití v prostředí blízkém přírodě. Dominantním motivem land-artové tvořivé díly inspirované architektkou Marcelou Steinbachovou, která spolu s krajinářkou Pavlínou Malíkovou připravuje architektonickou studii na obnovu školní zahrady, byl kruh jako symbol nekonečna a koloběhu přírody. Kruh, kolo souvisí i s historií Koloděj. V dávných dobách zde žili řemeslníci, kterým se říkalo koláři, nebo také kolodějové. Sídlili u brodu přes říčku Rokytku a opravovali loukoťová kola kupeckých vozů. Děti z MŠ a ZŠ si připravily nejdříve v papírové formě společný plán zahrady s návrhem na umístění jednotlivých kol a kruhů, věnovaným přírodním živlům, životadárnému slunci i patronu zahrady skřítku Kolodějovi. Všichni měli společný cíl a chuť hrát si a něco změnit. Podle zakresleného plánu a z přírodního materiálu, který si samy děti nastřádaly, vzniklo na zahradě několik soustředných kruhových objektů. Stavěli rodiče, děti, dědečkové i babičky. Vznikaly velké i malé kruhy, tvořilo se spontánně a hlavně společně. Děti i dospělí popustili uzdu fantazii a kreativitě a hravou formou si vyzkoušeli, jaké to je, navrhovat zahradu, něco měnit, ovlivňovat své okolí. Vznikla tak krásná land-artová díla, která ještě několik dní zdobila zahradu a nabízela dětem nové podněty ke hře. Součástí akce byla i výtvarná a fotografická soutěž na téma: Land art kola a kruhy, kterou vyhlásili Ateliér společného malování rodičů s dětmi MALUJEME SPOLU pod vedením paní Lady Husové a kroužek Dětské fotografování pod vedením paní Dariny Vlčkové. Soutěžilo se ve třech kategoriích: děti MŠ, děti ZŠ a dospělí. Díla hodnotili všichni návštěvníci a deset nejzajímavějších obrázků a fotek vybírala také odborná porota složená ze zástupkyně Nadace Proměny, učitelky MŠ, architektky, krajinářky a zástupců rodičů. Výherci byli v závěru dne vyhlášeni a odměněni věcnými cenami, které do soutěže věnovali: Ateliér společného malování rodičů s dětmi MA- LUJEME SPOLU, kroužek Dětské fotografování, Nadace Proměny, architektka MgA. Marcela Steinbachová a společnost Fotoškoda. Vítězná díla jsou vystavena a stále k vidění v prostorách ZŠ a MŠ Koloděje. MgA. Marcela Steinbachová a krajinářka Ing. Pavlína Malíková by měly na konci dubna představit veřejnosti architektonickou studii nové školní zahrady. Už se nemůžeme dočkat! Školu i školku v jejím úsilí podporuje Nadace Proměny, soukromá nezisková organizace, která pomáhá s rozvojem městské zeleně, podporuje proměny měst se zapojením místních obyvatel a rozvíjí povědomí společnosti o architektuře, krajinné tvorbě a vlivu prostředí na člověka. Nadaci dlouhodobě podporují pan Karel Komárek a investiční skupina KKCG.

8 strana 8 KOLODĚJSKÉ NOVINY VYNÁŠENÍ MORANY Proč se vynáší Morana? Kdy tento zvyk vznikl a z jakého důvodu se jej snažíme udržet, se rodiče i děti mohli dozvědět v neděli 6. dubna 2014 na faře v Kolodějích. Byl zde pro ně připravený bohatý program. Hned u vchodu se příchozí mohli dočíst veškeré podrobné informace o vynášení Morany, Mařeny, Moreny apod. Děti ze základní školy zahrály dvojhlasně na flétnu píseň Masopust a děti z mateřské školy zazpívaly i zatančily lidové písně. Společně jsme se naučili říkadla o vynášení smrtky Morany. Pod vedením zkušených maminek si mohli všichni uplést z připraveného proutí vlastní pomlázku. Šikovné maminky, babičky i tatínkové, dědečkové nanosili pohoštění v podobě buchet, koláčů, mazanců, byla

9 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 9 k dispozici káva, horký čaj i červené a bílé víno - prodejem opět přibylo pár korun (865,- Kč) na konto Kolodějovy zahrady života, na jejíž přeměně se intenzivně pracuje. Na závěr všichni utvořili průvod, který doprovodil Moranu na její poslední cestu k Rokytce, kam byla po zapálení vhozena, aby déle neškodila. Voda a oheň představují očistné síly živlů, které odnesou pryč všechno staré a zlé.

10 strana 10 Děti ze školy a školky radostně přivítaly jaro i na své zahradě v 1. jarní den tak, že si ji ozdobily svými malovanými sluníčky. Sluníčka si děti věšely na větvičky stromů a na vrbové domečky. V tento den opravdu sluníčko krásně hřálo a tak samá sluníčka naši zahradu úplně rozzářila. Děti si také na oslavu příchodu jara samy, symbolickým rozloučením se zimou, vynesly Moranu i ze všech koutů Kolodějovy zahrady života. KOLODĚJSKÉ NOVINY Děti ze školy a školky, učitelé a rodiče Vám přejí příjemné prožití mnoha sluníčkových dnů v kruhu rodinném. Děti si v naší školce oslavily symbolický svátek, označovaný oficiálním názvem jako DEN ZEMĚ. Děti si jako připomínku tohoto Dne namalovaly naši modrou planetu a během dopoledne uklidily popadané větvičky, rozházené kamínky a zapomenuté papírky na zahradě a v okolí školy. Vyzkoušely si, jak létají motýlci či včelky, a samy si pak papírovými barevnými motýlky vyzdobily naši zahradu. Prohlédněte si naše motýlí obrázky a myslete na ochranu naší Země alespoň na chvíli, třeba tím, že půjdete na jarní procházku do přírody

11 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 11 Co pro Vás připravujeme a na jaké společné akce se můžete těšit? V DUBNU Zveme všechny čarodějnice a čaroděje na výroční sjezd, který se koná na naší zahradě ZŠ a MŠ Koloděje 28. dubna 2014 od 16:00 hod vstup v kostýmu děti i dospělí Už si chystejte úchvatnou masku ošklivé čarodějnice, budou odměny! Připravujeme bohatý zábavný program pro malé i velké čaroděje plný (ne)tradičních soutěží, výtvarná dílna Staré čarodějnice pro děti i rodiče, benefici na podporu proměny školní zahrady kolo štěstí, strašidelný fotokoutek, zažehnutí ohně, opékání buřtů, občerstvení bude možné si na místě zakoupit včetně nápojů pro děti i dospělé a mnoho dalších lákadel Abrakadabra rodiče se budou mít možnost seznámit s představou architektek o budoucí podobě Kolodějovy zahrady života. V KVĚTNU V neděli 25. května 2014 od 15 hod. na podporu projektu proměny školní zahrady i na podporu sounáležitosti i vědomostí o svém rodném městě, pořádá ZŠ a MŠ Koloděje s rodiči a Spolkem přátel Koloděj odpolední rodinnou zábavní a sportovně laděnou akci Kolem okolo Koloděj Na okružní cestu za poznáním zajímavých a historicky významných míst v Kolodějích se vypraví děti i dospělí, na kole anebo pěšky z bran Kolodějovy zahrady života. Okruh bude doplněn interaktivními stanovišti s plněním nejrůznějších úkolů pro malé i velké závodníky, jejichž smyslem bude posílit povědomí o místě, kde žijeme a žít dál chceme. Odměny budou pro všechny. Vezměte si svá kola, kočárky, kolečkové brusle či koloběžky, babičky a dědečkové - můžete i pěšky! Zajímavá nezapomenutelná místa v Kolodějích V této souvislosti vyhlašujeme pro všechny obyvatelé Koloděj, malé i velké fotografy, Výzvu k zasílání fotografií poutavých, mnohdy i zapomenutých míst v Kolodějích. Vaše fotografie s krátkým popisem zachyceného místa rádi zveřejníme při akci Kolem okolo Koloděj, na webových stránkách školy, facebooku zahrady a zašleme také do místních regionálních novin. Snímky zasílejte do 20. května 2014 na Pomozte nám zmapovat historicky cenná, turisticky atraktivní, či jen mnohdy zapomenutá kolodějská zákoutí, která stojí za povšimnutí. Přispěvovatelé nejzajímavějších fotografií odměníme. Autorky článků: Mgr. Dana Petráková, zástupce ředitele ZŠ a MŠ Koloděje pro předškolní vzdělávání, provozní koordinátorka projektu Kolodějovy zahrady života Ing. Darina Vlčková, komunikační koordinátorka projektu Kolodějovy zahrady života, zástupce rodičů Videozáznamy a fotografie z akcí jsou k vidění na adresách: V ČERVNU Dne 25. června 2014 pro Vás a Vaše děti chystá ZŠ a MŠ Koloděje společně s rodiči, MČ Praha Koloděje a Nadací Proměny, která přeměnu naší zahrady podporuje, ZAHRADNÍ SLAVNOST Rozloučení se starou zahradou Hlavními body programu bude symbolické rozloučení se starou zahradou: 1. Psané poselství - psaná slova rozloučení - děti i dospělí napíšou vzkaz, poděkování staré zahradě a přání zahradě nové 2. Obrázkové rozloučení - děti i dospělí naposledy vyzdobí starou zahradu, namalují jí na cestičku obrázky křídou 3. Písničkové rozloučení děti ZŠ a MŠ zatančí a zazpívají, večer zahraje živá kapela k volné zábavě pro všechny 4. Divadelní rozloučení vystoupení dětského divadýlka Kolečko pod vedením paní Husové O Jakubovi a skřítku Kolodějovi 5. Slavnostní, symbolické zakopání psaných vzkazů a fotografií staré zahrady na vybrané místo v zahradě Součástí této akce bude rovněž: Slavnostní otevření budovy nové mateřské školy Při exkurzi formou komentované prohlídky se budou moci všichni podívat do nově postavené mateřské školy. Po celou dobu slavnosti bude zajištěno občerstvení pro rodiče i děti, výběr z nápojů a chutných pokrmů z grilu. Část výtěžku z prodeje bude věnována na proměnu naší zahrady. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2014 Vážení rodiče, na léto 2014 jsme připravili pro vaše děti příměstský tábor plný výletů, her, soutěží a legrace. Veškeré informace naleznete na nebo na tel.:

12 strana 12 Beletrie: Nové knihy v knihovně A.Strunecká: Jak přežít dobu jedovou? J. Caseyová: Pomsta P. Simonsonová: Letní zahrada 3. díl J. Deaver: Pokoj smrti L. Marklundová:Studio 6 P. Vandenberg: Kejklířova žena M. Crichton: Mikro H. Mankell: Psi z Rigy D. Sedaris: Naháč K. Hosseini: Tisíce planoucích sluncí M. Serranová. Deset žen I. Hedströmová: Úkryt ve Villette C. R. Zafón: Kníže z mlhy R. Ludlum: Bourneův imperativ Dětské a pro mládež: M. Paverová: Bohové a válečníci 1.díl M. Motlová: Mančí a Jonáš A. Zhoř: Učedník kouzelníka Čáryfuka M. Remeňová: Osm světů Seznámení J. Flanagan: Hraničářův učeň 12. díl J. Fforde: Poslední drakobijce kniha první D. Krolupperová: Zmizelá škola Pěkné počtení přeje Hana Videtičová, knihovnice Milada Topinková Úprava oděvů (zkracování a prodlužování kalhot a sukní, opravy prádla, šití zipů) Šití ložního prádla (cíchy, polštáře, polštářky, netradiční ložní prádlo, prodloužené deky) Šití záclon, závěsů a dekoračních látek Záhornická 231, Koloděje, Praha 9 Tel.: mobil: Aujeszkyho choroba (synonyma Pseudorabies, Mad itch = šílené svrbění) je celosvětově rozšířené virové onemocnění prasat, ale i dalších zvířat. Prase domácí a prase divoké figuruje jako přirozený hostitel a zároveň rezervoár viru v prostředí. U prasat se infekce charakterizuje postižením nervového aparátu a respiračního traktu, s vysokou mortalitou u selat. Pro ostatní hospodářská zvířata je nemoc vždy fatální a hlavním příznakem je úporné svědění. Aujeszkyho choroba u skotu, ovcí či psů se nápadně podobá vzteklině, není však přenosná na člověka. Rozšíření Aujezskyho choroba se vyskytuje v Evropě, jihovýchodní Asii, Střední a Jižní Americe a v Mexiku. Země, ve kterých se podařilo toto onemocnění eliminovat (tzn. nevyskytuje se v populaci domácích prasat): USA, Kanada, Nový Zéland, Rakousko, Kypr, Česká republika, Německo, Dánsko, Finsko, Lucembursko, Nizozemsko, Slovinsko, Slovensko, Švédsko, Velká Británie. Vnímavé druhy Přirozeným hostitelem viru Aujeszkyho choroby a jediným druhem, který přežívá infekci, je prase. Pouze tento druh zvířat se může stát latentním nosičem viru. Virem Aujeszkyho choroby se mohou nakazit téměř všechny druhy savců (skot, ovce, kozy, kočky, psi, norci...) kromě člověka a primátů. Koně jsou infikováni vzácně. Přenos Prasata v akutní fázi infekce vylučují virus v nosním sekretu, ve slinách, mléce, moči, vaginálních a prepuciálních sekretech a ve výkalech (přibližně 2 týdny). K přenosu dochází přímo - respiratorní či orální cestou, ale také prostřednictvím kontaminovaného krmiva, steliva, nástrojů apod. Možný je také pohlavní a transplacentární přenos. Druhy jiné než prasata se pravděpodobně nakazí při blízkém kontaktu s infikovanými prasaty, masožravé a všežravé druhy pak také pozřením kontaminovaného syrového masa. Infikovaná prasata se po prodělání akutní infekce stávají latentními nosiči viru. Virus Aujeszkyho choroby přetrvává KOLODĚJSKÉ NOVINY Varování pro majitele psů v obci Koloděje v trigeminálním (Gasserově) gangliu a po působení stresorů dochází k reaktivaci infekce. U divokých prasat bývá latentní virus zjišťován především v sakrálním gangliu. Divoká prasata Infekce je obvykle asymptomatická. Skot, ovce a kozy Onemocnění je obvykle fatální, prvním a typickým příznakem je intenzivní pruritus, v jehož důsledku se infikovaná zvířata olizují, odírají a okusují, často dochází k automutilaci. Onemocnění rychle progreduje, zvířata slábnou, objevují se křeče, výrazné hlasové projevy, neklid, skřípání zuby a rychlé povrchové dýchání. Při obrně hltanu z tlamy vytékají sliny a jazyk volně visí. Za h. hynou. Aujeszkyho choroba však může mít i tzv. tichou formu, kterou neprovází pruritus. Psi a kočky U těchto druhů je průběh podobný jako u skotu - pruritus, paralýza hltanu, nadměrná salivace. Tyto příznaky připomínají vzteklinu. Úhyn nastává za 1-2 dny. Aujezskyho choroba v ČR V červenci 2011 vydala Státní veterinární správa pokyn k zahájení sledování Aujeszkyho choroby u prasete divokého v ČR. Do pololetí roku 2012 bylo sérologicky na průkaz protilátek vyšetřeno zhruba 4,5 tisíce vzorků divočáků aztoho bylo 34 % pozitivních. Z uvedené charakteristiky vyplývá, že se jedná o velmi nebezpečné virové onemocnění, které zejména v populaci divokých prasat má vzestupnou tendenci. V posledních letech se v katastru obcí Koloděje a Dubeč jejich početní stavy výrazně zvýšily. Předpokládám, že si občané uvědomí vážnost situace a nebudou se svými svěřenci vstupovat do volné přírody (mimo zastavěnou část obce). Zároveň si dovoluji požádat obyvatele, aby v případě nálezu uhynulých zvířat, či výskytu zvířat vykazujících abnormální chování předali tuto informaci na tel. číslo Karel Batulka Místostarosta Honebního společenstva Koloděje Dubeč KOLODĚJSKÉ NOVINY periodický tisk územního samosprávního celku vydává Úřad městské části Praha-Koloděje redakce Zdeněk Kovář grafika Zdeněk Šidák tiskárna Betis, spol. s r.o. Praha-Běchovice vychází jednou za měsíc či dva v nákladu 550 ks reg. číslo ČR E neprodejné

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Nadace Proměny pro školy Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Představení Nadace Proměny a programu Zahrada hrou / Mgr. Jitka Přerovská,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce.

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Základní škola Ořech a její KFOŠ Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Nejdříve se vraťme k výsledkům sběru papíru.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař Obsah Úvodem.................................... 7 Část I. Základy mykologie pro praktické houbaře........... 11 Charakteristika hub........................... 12 Tělo.......................................

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

K OLODĚJSKÉ N OVINY. Uvidíme. Naše aktivity a plánované akce v ZŠ a MŠ Koloděje V LEDNU. leden 2014

K OLODĚJSKÉ N OVINY. Uvidíme. Naše aktivity a plánované akce v ZŠ a MŠ Koloděje V LEDNU. leden 2014 K OLODĚJSKÉ N OVINY leden 2014 ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE Uvidíme Zvláštností letošní zimy je kupodivu číhající jaro v rozepnutém kabátci. Sněhu nezahlédneš, sáňky, boby a lyže se povalují

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 LČR, s. p. Přemyslova 1106 Hradec Králové, 501 68 tel. 495 860 264 fax: 495 262 391 email:kotikova@lesycr.cz http: www.lesycr.cz Žadatel: Základní

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Městská část Praha 9 2011

Městská část Praha 9 2011 2011 Vážení přátelé, připravili jsme pro Vás kalendář pro rok 2011, ve kterém jsme se snažili zachytit alespoň část zajímavých míst a okamžiků z naší Městské části. Doufáme, že se Vám kalendář bude líbit,

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ 2013 7. 9. Charitativní den pro Tichou 10. 9. Den, kdy svítí světlušky - sbírka pro nevidomé 11. 9. Zahájení činnosti Kouzelné hlíny - tvoření pro děti,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

2. KVĚTEN HRAVÉ DOPOLEDNE

2. KVĚTEN HRAVÉ DOPOLEDNE Květen 2014 Dubnový obrázek na školním kalendáři z dílny paní vychovatelky Martiny Tiché a dětí ve školní družině vystřídal májový fantaskní obrázek vytvořený speciální výtvarnou technikou, o které se

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 9. lednu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace představení nadace kdo jsme a co děláme jak pomáháme Nadace PROMĚNY je soukromá nezisková organizace, kterou na přelomu

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2010/2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3 Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012 ZŠ V Zahrádkách 48 Praha 3 19. 9. 30. 9. pí. Toufarová 3. 10. 11. 11. pí. Kamenská 14. 11. 22. 12. pí. Maskaluková 3. 1. 18. 2. 2012 pí. Lišková 22. 2. 30.

Více

Co přinesl čas duben 2013

Co přinesl čas duben 2013 Co přinesl čas duben 2013 Další zprávy k větší informovanosti našich občanů o činnosti úřadu, práce zastupitelstva, zaměstnanců či jiné podněty a události, které se nás budou bezprostředně dotýkat. Zasedání

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 www.zsoskol.cz skola@zsoskol.cz 573 331 188 O škole 418 žáků 12 tříd na 1. stupni 3 oddělení školní družiny 11 tříd na 2. stupni 36 pedagogických pracovníků

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Základní škola Ořech a její KFOŠ

Základní škola Ořech a její KFOŠ Základní škola Ořech a její KFOŠ V sobotu 21. 4. se asi dvacet dětí a rodičů vydalo na Jarní ořešské putování. Tentokrát za vodníkem Ořešáčkem k vrbě do Tachlovic. Všichni si užili veselé hry, jarní přírodu

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více