K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo starosty. Protipovodňové práce. Připravené projekty a grantová řízení. duben 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo starosty. Protipovodňové práce. Připravené projekty a grantová řízení. duben 2014"

Transkript

1 K OLODĚJSKÉ N OVINY duben 2014 ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE Slovo starosty Letošní boj o finanční prostředky z magistrátu i grantů je stejně tuhý, jako vloni. Jsou to historicky nejhorší dva roky pro pražské městské části. Před pár týdny se porcoval (či spíše trhal na kusy) medvěd pro školství (rozpočet hlavního města, kapitola školství). Pokud byste čekali, že jednotlivé žádosti byly posuzovány z hlediska faktické i rozpočtové potřebnosti, resp. finanční přiměřenosti projektu, spletli byste se. Posuzování hlavního města bylo striktně politické a zákulisní, jako téměř vždy a téměř ve všem. Náš boj o finance pro mateřskou školu vygradoval. Ještě nikdy a na žádném projektu jsem nemusel vynaložit takovou kombinaci proseb, naléhání, hrozeb, abych zajistil jeho průchodnost. Je třeba otevřeně napsat, že byla veliká nevůle (nejen) Kolodějím peníze nedat. Rozdělovalo se dvě stě milionů. Praha jenom letos nutně potřebuje do škol a školek dvojnásobek. Pro dokreslení priorit, hlavní město si pár týdnů před rozdělením financí pro školství draze koupilo zpět Pražskou plynárenskou, kterou kdysi levně prodalo. Bez vysvětlení a reálné potřeby tak utratí šest miliard, přeruší Blanku za téměř půl miliardy a nám, starostům, pak Praha sdělí, že s potem na čele nám vyboxovala 200 mil pro školství. Čtvrtým rokem upozorňujeme na tristní situaci se školkou v Kolodějích a žádáme o finance. Stavíme mateřskou školu o celkem devíti stech metrech čtverečních, která stojí (včetně veškerého vybavení školky až po hračky) patnáct milionů korun včetně DPH. Cena jednoho m2 dosahuje necelých sedmnácti tisíc korun. Ve Slivenci stavěla Praha školku taktéž pro 56 dětí, za sto milionů korun. Peníze se našly lehce. Několik lidí mi na magistrátě řeklo, že naše školka je příliš levná a navíc si stavbu zajištujeme sami, bez pomoci hlavního města a nikdo si na ní nijak nepomůže. To je asi jeden z problémů. Abych to zkrátil, Praha letos rozdělila oněch dvě stě milionů. Na nás se dostalo šest, s tím, že o dalších milionech nyní intenzivně jednáme a v záloze máme finanční dar od laskavého sponzora, který, pokud se město nepochlapí, zaplatí rozdíl. Žijeme v absurdistánu neschopné hlavní město nezajistí dětem předškolní, ani školní vzdělání dle zákona a musí jej suplovat sponzor, až tam to Praha za poslední dva roky dotáhla. Když jsem zahajoval projekt a následně i stavbu školky, věděl jsem, že jdu hlavou proti zdi, ale nebyl jsem si ani ve snu vědom, kolik klacků pod nohy mi politické vedení hlavního města připraví, aby školka nestála. Ale ona stojí, magistrátu natruc. A přestože i mnozí kolodějští přesvědčovali magistrát, že potřebná není, tak při nedávném zápise již do nové, dvakrát větší školky, se nevešlo patnáct kolodějských dětí, vůbec nemluvím o desítkách dalších, neúspěšných žadatelích. Chtěli bych tímto poděkovat vám všem, kteří nám drželi palce a povzbuzovali nás na naší nelehké cestě. Školka se již dokončuje a tak, jak jsem slíbil, bude ještě před prázdninami zkolaudována a slavnostně otevřena. Zároveň chci poděkovat za obrovskou trpělivost a pochopení kolodějským spolkům, které spolu s námi musely nést a nesou velkou finanční zátěž přípravy a rozběhu stavby, se kterou nám město až do nynějška vůbec nepomohlo. Spolky tak byly nuceny se vloni i letos v převážné míře financovat z vlastních zdrojů. Pokusíme se jim to vynahradit hned, jak to bude v našich rozpočtových silách. Protipovodňové práce Byla ukončena první etapa odvodnění lokalit Heckelova a Ponrepova. Problémy zde vznikly porušením melioračních řadů, odvodňujících tuto oblast. Chybný projekt, provedení i dozor stavebního úřadu v Újezdě při výstavbě těchto dvou lokalit vedl ke stavu, kdy se dešťová voda rozlévala na komunikace. Nynější opatření, konzultovaná s krizovým odborem magistrátu pro odstraňování následků povodní, odvádějí dešťové vody dále od obou lokalit a umožňuje jim tak vsakovat se na delším úseku. Definitivní řešení, které dále zvýší kapacitu odvodu dešťové vody a její likvidaci, nyní intenzivně připravujeme s hydroprojektantem a jeho financování projednáváme s magistrátem. Mrzí nás neschopnost hlavního města přes naše opakované urgence opravit jez za mostkem přes Rokytku, poničený při loňských povodních. Jde o dílo odboru městského investora, kterého však stav tohoto vodního díla evidentně netrápí. Budeme na město vyvíjet tlak i nadále. Připravené projekty a grantová řízení Vloni jsme intenzivně pracovali na přípravě mnoha grantových projektů, všechny se týkají dětí a mládeže. V rámci evropského programu OPPK a dotačních programů ministerstva školství jsme zpracovali a podali projekty v celkové výši šestnácti milionů korun: Komplexní projekt zateplení, rekonstrukce fasády, výměny oken a optimalizace vytápěcí soustavy základní školy s cílem snížit náklady na vytápění objektu. Cílem je výrazné snížení provozních nákladů objektu školy a jeho ekologičtější provoz. Vytápěcí soustava bude dále doplněna o obnovitelný zdroj spalování místní štěpky. Dokončení dětského hřiště v Meinlinově ulici doplnění o altánek pro maminky a taťky + další herní prvky pro předškolní a školní děti (hřiště je koncipováno na rozsah

2 strana 2 věku cca 2-8 let). Touto etapou bude dětské hřiště v Meinlinově ulici dokončeno. Outdoorové hřiště pro větší děti s lanovkou, lanovou lezeckou pyramidou a lezeckou stěnou ve spodní části parku Skála. Uvedené prvky budou do prostoru citlivě vkomponovány tak, aby nezasáhly do prostoru pro sáňkování a bobování. Uvedená sestava dále obsahuje dvě paralelní letní chromové klouzačky, využívající přirozený svah parku Skála. Uvedené prvky přirozeně naváží na již zrealizovaný fitness park Skála, kde se letos rozběhnou organizované ranní i odpolední tréninky se zkušenými lektory. Touto etapou bude rozsáhlý projekt revitalizace bývalé skládky téměř ukončen a park Skála bude moci celoročně sloužit zábavě i sportu dětí i dospělých. Poskytujeme součinnost i při plánované proměně školní zahrady s Nadací Proměny. O nové školce hovoří samostatný článek. Posledním velkým projektem je podaná žádost o dotaci na nové multifunkční hřiště s umělým povrchem na pozemku školy, kde došlo po dohodě s Nadací Proměny ke zjemnění tohoto projektu tak, aby nenarušoval charakter školní zahrady. Připravené projekty KOLODĚJSKÉ NOVINY Pěší propojení lokality V Panenkách a hloubková rekonstrukce komunikace K Běchovicům / K Dubči Podařilo se nám zkoordinovat připravovanou rekonstrukci povrchu, sítí, škarp a nových chodníků podél výše uvedených ulic (s projektantem (ZAVOS a TSK domlouváme realizaci v roce 2015) s požadavky obyvatel z lokality V Panenkách. Developer lokality, stejně jako stavební úřad tehdy nevyřešili pěší připojení lokality ke Kolodějům. Nyní se to snažím napravit, byť vymyšlení trasy chodníků a umístění přechodů nebylo kvůli majetkoprávní situaci pozemků pod plánovaným chodníkem a zajištění souhlasů všech majitelů zrovna lehké. Bylo třeba zkoordinovat a přesvědčit několik desítek vlastníků. Nyní jednáme s TSK o financování projektové dokumentace a jednáme o realizaci buď ke konci roku 2014, nebo z jara 2015 Semafor na znamení a přechod K Dubči / Na prostřední cestě Taktéž s TSK a s dopravními projektanty jsme vymysleli levnější variantu pěšího připojení lokality Na prostřední cestě formou přechodu ulice K Dubči se světelnou signalizací na tlačítko pro chodce. Dané řešení jsme projednali s TSK a dopravní policií, nyní jednáme o zajištění fin. prostředků na tuto akci. Rekonstrukce a zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce u Sokolovny a u školy + instalace příčného prahu Vedoucím odboru dopravy magistrátu a představiteli Besipu jsme zpracovali žádosti o rekonstrukce čtyř přechodů pro chodce (dva v centru obce před Sokolovnou a dva u školy). Oba by měly být dobře nasvícené, reflexně provedené a u Sokolovny jednáme o umístění zpomalovacího prahu, o který se dlouhodobě zasazuje pan kolega zastupitel Ladislav Novák. KAŽDÉ DÍTĚ MŮŽE BÝT ÚSPĚŠNÉ... KURZ POZORNOSTI KUPOZ program pro školáky 8-12 let. TEST RIZIKA PORUCH ČTENÍ A PSANÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY Upozorní na oblasti, které je třeba rozvíjet před nástupem do školy. Mgr. Pavla Krutská speciální pedagog Revoluční 343, Šestajovice Cyklostezka do Újezda nad Lesy (Blatovská alej) S TSK a odborem dopravy v Újezdě taktéž jednáme o první fázi realizace sítě cyklostezek o úseku Koloděje Újezd po Blatovské cestě. Nyní vyjednáváme o financích na projektovou dokumentaci. Vyvíjíme tlak na Újezd ve věci opravy mostku na konci Blatovské aleje.

3 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 3 Realizovaná oprava polních cest V koordinaci s okolními městskými částmi jsem vloni připravil plán rekonstrukce oblíbených tras pro výletníky, běžce, cyklisty a jezdce na koních. S odborem dopravy a životního prostředí v Újezdě nad Lesy připravujeme dosázení stromořadí podél Blatovské aleje, které pomůže s likvidací dešťových vod a poskytne ochranu Blatovské cesty před větrem. Zároveň jednáme i o opravě mostku přes Újezdský potok, kde Blatovská alej navazuje na Újezd nad Lesy. Jak možná víte, vloni jsem využil úspěšného grantu na rekonstrukci tenisových kurtů TJ Slavoj Koloděje a po domluvě jsme si nechali původní porézní škvároštěrkový materiál ze starého podloží kurtů. Tento materiál jsme rozvezli, rozhrnuli a uválcovali právě na Blatovské cestě a na hlavní pěší trase ze Skály směrem na Královice, ke křižovatce v polích u Selgenu. Panu řediteli Selgenu, MČ Královice a všem dalším pomocníkům chci poděkovat i za pomoc s vyčištěním mezí a průsekem krásné, romantické cesty směrem na královickou Markétu a dále, až na fotbalové hřiště v Královicích. V květnu nás čeká další etapa klestění této krásné cesty. Uvedené akce mě stály hodně času, úsilí i koordinace. Utratili jsme při nich přesně nula peněz vše jsme dělali svépomocí. Chtěl bych proto požádat zejména pány a dámy na koních, aby měli k naší práci respekt a koně vedli, hlavně za mokra, mimo, nebo aspoň po jednom, stále stejném okraji těchto opravených cest. Kdo jste tam letos ještě nebyli, doporučuji zejména procházku ze Skály do Královic přes Markétu, nyní je to jedna z nejkrásnějších cest široko daleko. Připravované akce KOLODĚJSKÉ ČARODĚJNICE Stejně, jako vloni, Vás srdečně zveme na čarodějnice na Kolodějské skále. Košťata a převleky s sebou, nejlepší převleky dětí i dospělých budou oceněny! Máte-li skládací židličku k ohni a proutek na buřtíka, vezměte je s sebou. Na druhý oficiální slet čarodějnic z Koloděj zve Úřad městské části Praha Koloděje a Restaurace Jízdárna Lucie Horká Vzhledem k tomu, že jste jeden z důležitých exponátů své kategorie je vaše účast nutná, věříme, že budete jeho ozdobou!!! Vymeťte půdy, proklepejte košťata, připravte ohozy, těšte se. Ve středu 30. dne čtvrtého měsíce dubna L.P přiletí v 18:30 na kolodějskou Skálu čarodějnice. Velký čarodějnický oheň bude slavnostně zapálen okolo 19:00 hodin, následuje opékání buřtíků, volná zábava. Přineste s sebou masky, hudební nástroje a dobrou náladu. Na místě bude možné zakoupit občerstvení (nápoje, špekáčky, sladkosti a pod.) Deky nebo sedáky s sebou. Těšíme se na setkání se všemi čarodějnicemi.

4 strana 4 KRÁKODUH KOLODĚJSKÉ NOVINY Po úspěšném prvním ročníku nás v červnu čeká další ročník amatérského triatlonu pro všechny (i ne)sportovce. Závody proběhnou znovu ve spolupráci čtyř městských částí, jejich hasičů, policie a desítek dalších dobrovolníků pod patronací čtyř starostů Královic, Koloděj, Dubče a Uhříněvsi odtud Krákoduh. Připraveny budou hodnotné věcné ceny, program pro děti, posezení i občerstvení pro přátele a rodiny závodníků na Kolodějské Skále. Propozice a podrobnosti najdete na

5 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 5 STŘÍPKY ZE ŠKOLY Škola žije činorodým ruchem, o akcích pořádaných v poslední době, či o těch, které chystáme, se, vážení čtenáři, dozvíte v jiných článcích. Škola je ale především vzdělávací instituce, a proto je namístě se pochlubit i studijními výsledky. Žáci našeho nejstaršího ročníku se usilovně připravují na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia, ve kterých jsme každoročně velmi úspěšní. Velké naděje nám letos dávají i výsledky testování, které podstoupili páťáci na testovacím programu, jež nabídla Česká školní inspekce. Toto testování, na rozdíl od předcházejících let, již není celoplošné, ale na bázi dobrovolnosti. Naši žáci nezklamali. V anglickém jazyce měli 88,7% úspěšnost, ostatní předměty se lišily jen v desetinných čislech český jazyk 71,4%, matematika 71,8% a všeobecný přehled 71,1%. Za povšimnutí stojí i výsledky devítky odvážlivců, kteří se pokusili složit test z anglického jazyka, určeného pro devátý ročník. Nejlepší žákyně splnila na 88% a průměr byl 58,7%. Blahopřejeme dětem i vyučujícím. Mezi tradiční akce patří i sběr starého papíru. Letos se v pátek přivezený kontejner nestačil ani rozkoukat a již v neděli byl plný. Takto jsme kontejner měnili ještě dvakrát. Díky ochotným rodičům se podařilo do třech kontejnerů směsnat kilogramů, což je nejvíce v historii naší školy. Zajímavé je i finanční ocenění tohoto výkonu ,- Kč. Pokaždé se najde někdo, kdo se zeptá: A za co tu částku utratíte? Copak Vy, když dostanete výplatu, ji ihned celou utratíte? Peníze jsou uloženy na školním účtu a samozřejmě budou rozpuštěny pro potřeby dětí. Zatím jsme zakoupili ozvučovací soupravu, která nám umožní ozvučit školní akce akademie, zahájení školního roku či akce pořádané na školní zahradě Land Art, Čaroďky, Závěr školního roku. Přes tři tisíce promlsaly děti na sladkých odměnách a zbytek je rozdělen pro potřeby školky a školy v poměru 1:3 (35 dětí v MŠ : 105 dětem v ZŠ). Protože sběr odvážela společnost Pražské služby, která vyhlásila soutěž mezi školami, máme ještě jedno želízko v ohni. V době psaní tohoto článku jsme na prvním místě mezi pražskými školami, v počtu kilogramů, přepočtených na počet žáků. Kéž bychom se umístili, protože prvních deset míst je finančně dotováno. První místo více než dvaceti tisíci korunami a desáté místo čtyřmi tisícovkami. To by se velmi hodilo, protože co by bylo potřeba zakoupit? Například učebnice pro paralelní první ročník, nástěnné obrazy na matematiku a anglický jazyk, skončila platnost operačního systému Windows XP, je potřeba aktualizovat, dosluhují některé počítače odcházejí síťové či grafické karty, výbava nových prostor školní družiny či nové třídy nábytkem, tabulí atd. atd. atd. To, že roste a krásní nová budova mateřské školy, jistě každý ví. Ne všichni však vědí, že již je celá kapacita nové školky beze zbytku zaplněna. Při zápisu do mateřské školky v loňském roce nebylo přijato více než dvacet kolodějských uchazečů. Již tehdy jim ale bylo přislíbeno, že v druhém kole zápisu budou automaticky přijati, v tom pořadí, v jakém se umístili pod čarou. Druhé kolo loňského zápisu tedy proběhlo ihned, když bylo jasné, že od září 2014 v nové budově zahájíme. Tak jsme mohli uspokojit 21 kolodějských rodin. Díky velkému odlivu předškoláků do 1. tříd jsme nabízeli i 22 volných míst, pro letošní zápis. Opět byla tato místa zaplněna kolodějskými zájemci. I když jsme celkem přijali více než čtyřicet uchazečů, i tak se sedmnáct kolodějských zájemců do školky nedostalo. Většinou však šlo o dvouleté děti A nešťastní rodiče z jiných obcí? Odpověď tušíte neměli sebemenší šanci ZŠ A MŠ KOLODĚJE Naše aktivity a plánované akce pro děti a rodiče Jak se slaví masopust? Zeptejte se ve škole a školce v Kolodějích. V duchu starých tradic se 19. února 2014 prošel po Kolodějích masopustní průvod plný rozpustilých a nápaditých masek. Průvod maškar (převlečené děti ze školy a ze školky s učiteli), vybavený výslužkou domácích koláčů, které napekly naše paní kuchařky ze školní kuchyně, vycházel z brány školy kolem kolodějského zámku až na úřad. V čele klopýtala veselá kobyla, kterou doprovázela Červená Karkulka pískáním na píšťalku. Královna, šašci, kohout, smrtky, staré báby s košíky, dědulové, kuchtíci, strašidla a další nápadité masky hlučně a zvesela rachotili na vlastní, podomácku vyrobené hudební nástroje. Před radnicí už čekala paňmáma a naše hospodyně, které za zpěv a břinkot odměnily děti dobrotami. Pan domácí věnoval do frcu něco na zahřátí (domácí šťávu), kdo nevěří, ať tam běží Masky utvořily kruh a stará bába a Karkulka vyzvaly oba pány domu k tanci. K tanci jim děti zpívaly a hrály a možná se jim z toho zatočila i hlava

6 strana 6 KOLODĚJSKÉ NOVINY Dne 3. března 2014 se brány školy otevřely všem, kdo měli zájem podívat se, co se v naší škole a na školní zahradě všechno děje. Byla zde připravená VÝSTAVA dokumentárních fotografií a tvořivých prací dětí o životě školy a školky To nejlepší z poslední doby Na výstavě bylo možné shlédnout: výtvarné práce dětí a učitelů, fotografie a video natočené při slavnostním zahájení školních olympijských her na zahradě školy i školky i při oslavě masopustu ukázky dětských fotografií Děti fotí samy - fotoaparátem zprostředkované unikátní záběry očima dětí rodiče s dětmi si mohli zábavným způsobem vyzkoušet zimní sporty (střel na branku, lyžuj, jak umíš, biatlon), čehož se iniciativně zhostili připravené informace o tvořivé dílně na zahradě školy i školky Land Art se zapojením učitelů, dětí a rodičů, kteří se tak měli možnost hravým způsobem seznámit s architektkou projektu proměny naší zahrady MgA. Marcelou Steinbachovou HRAJEME SI NA ARCHITEKTY A UMĚLCE V Kolodějích to žije! V Kolodějích to jede! V Kolodějích se vše točí! Naše škola vesnického charakteru dětem, rodičům i celé veřejnosti připomíná tradice a obyčeje, které jsou vázány na cyklus a koloběh života v přírodě. Např. slavením svátků, předáváním dovedností a lidových zvyků pořádáním tradičních činností, her a společného setkávání. Je pro nás důležité posílit soužití všech generací, učit děti přejímat vzory chování dospělých. Zakládáme však i nové tradice, které nás všechny sbližují. V návaznosti na proměnu školní zahrady ZŠ a MŠ Koloděje nazvanou Kolodějova zahrada života, na které se podílejí učitelé, děti, rodiče ZŠ a MŠ Koloděje, MČ Koloděje i různé spolky a drobní podnikatelé, se v Kolodějích na školní zahradě v Praze 9 pořádala zvláštní akce: Tato akce vznikla na podporu proměny školní zahrady, která by měla dětem nabí-

7 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 7 zet prvky volné přírody a pomáhat jim navázat a upevnit vztah k životnímu prostředí, k sobě samým i k sobě navzájem. Cílem projektu je přeměnit prostředí, ve kterém si děti hrají na kousek živé přírody a podpořit vzájemné vztahy mezi školou a veřejností. Proměna Kolodějovy zahrady života bude v budoucnu dětem i ostatním nabízet široké spektrum možností využití v prostředí blízkém přírodě. Dominantním motivem land-artové tvořivé díly inspirované architektkou Marcelou Steinbachovou, která spolu s krajinářkou Pavlínou Malíkovou připravuje architektonickou studii na obnovu školní zahrady, byl kruh jako symbol nekonečna a koloběhu přírody. Kruh, kolo souvisí i s historií Koloděj. V dávných dobách zde žili řemeslníci, kterým se říkalo koláři, nebo také kolodějové. Sídlili u brodu přes říčku Rokytku a opravovali loukoťová kola kupeckých vozů. Děti z MŠ a ZŠ si připravily nejdříve v papírové formě společný plán zahrady s návrhem na umístění jednotlivých kol a kruhů, věnovaným přírodním živlům, životadárnému slunci i patronu zahrady skřítku Kolodějovi. Všichni měli společný cíl a chuť hrát si a něco změnit. Podle zakresleného plánu a z přírodního materiálu, který si samy děti nastřádaly, vzniklo na zahradě několik soustředných kruhových objektů. Stavěli rodiče, děti, dědečkové i babičky. Vznikaly velké i malé kruhy, tvořilo se spontánně a hlavně společně. Děti i dospělí popustili uzdu fantazii a kreativitě a hravou formou si vyzkoušeli, jaké to je, navrhovat zahradu, něco měnit, ovlivňovat své okolí. Vznikla tak krásná land-artová díla, která ještě několik dní zdobila zahradu a nabízela dětem nové podněty ke hře. Součástí akce byla i výtvarná a fotografická soutěž na téma: Land art kola a kruhy, kterou vyhlásili Ateliér společného malování rodičů s dětmi MALUJEME SPOLU pod vedením paní Lady Husové a kroužek Dětské fotografování pod vedením paní Dariny Vlčkové. Soutěžilo se ve třech kategoriích: děti MŠ, děti ZŠ a dospělí. Díla hodnotili všichni návštěvníci a deset nejzajímavějších obrázků a fotek vybírala také odborná porota složená ze zástupkyně Nadace Proměny, učitelky MŠ, architektky, krajinářky a zástupců rodičů. Výherci byli v závěru dne vyhlášeni a odměněni věcnými cenami, které do soutěže věnovali: Ateliér společného malování rodičů s dětmi MA- LUJEME SPOLU, kroužek Dětské fotografování, Nadace Proměny, architektka MgA. Marcela Steinbachová a společnost Fotoškoda. Vítězná díla jsou vystavena a stále k vidění v prostorách ZŠ a MŠ Koloděje. MgA. Marcela Steinbachová a krajinářka Ing. Pavlína Malíková by měly na konci dubna představit veřejnosti architektonickou studii nové školní zahrady. Už se nemůžeme dočkat! Školu i školku v jejím úsilí podporuje Nadace Proměny, soukromá nezisková organizace, která pomáhá s rozvojem městské zeleně, podporuje proměny měst se zapojením místních obyvatel a rozvíjí povědomí společnosti o architektuře, krajinné tvorbě a vlivu prostředí na člověka. Nadaci dlouhodobě podporují pan Karel Komárek a investiční skupina KKCG.

8 strana 8 KOLODĚJSKÉ NOVINY VYNÁŠENÍ MORANY Proč se vynáší Morana? Kdy tento zvyk vznikl a z jakého důvodu se jej snažíme udržet, se rodiče i děti mohli dozvědět v neděli 6. dubna 2014 na faře v Kolodějích. Byl zde pro ně připravený bohatý program. Hned u vchodu se příchozí mohli dočíst veškeré podrobné informace o vynášení Morany, Mařeny, Moreny apod. Děti ze základní školy zahrály dvojhlasně na flétnu píseň Masopust a děti z mateřské školy zazpívaly i zatančily lidové písně. Společně jsme se naučili říkadla o vynášení smrtky Morany. Pod vedením zkušených maminek si mohli všichni uplést z připraveného proutí vlastní pomlázku. Šikovné maminky, babičky i tatínkové, dědečkové nanosili pohoštění v podobě buchet, koláčů, mazanců, byla

9 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 9 k dispozici káva, horký čaj i červené a bílé víno - prodejem opět přibylo pár korun (865,- Kč) na konto Kolodějovy zahrady života, na jejíž přeměně se intenzivně pracuje. Na závěr všichni utvořili průvod, který doprovodil Moranu na její poslední cestu k Rokytce, kam byla po zapálení vhozena, aby déle neškodila. Voda a oheň představují očistné síly živlů, které odnesou pryč všechno staré a zlé.

10 strana 10 Děti ze školy a školky radostně přivítaly jaro i na své zahradě v 1. jarní den tak, že si ji ozdobily svými malovanými sluníčky. Sluníčka si děti věšely na větvičky stromů a na vrbové domečky. V tento den opravdu sluníčko krásně hřálo a tak samá sluníčka naši zahradu úplně rozzářila. Děti si také na oslavu příchodu jara samy, symbolickým rozloučením se zimou, vynesly Moranu i ze všech koutů Kolodějovy zahrady života. KOLODĚJSKÉ NOVINY Děti ze školy a školky, učitelé a rodiče Vám přejí příjemné prožití mnoha sluníčkových dnů v kruhu rodinném. Děti si v naší školce oslavily symbolický svátek, označovaný oficiálním názvem jako DEN ZEMĚ. Děti si jako připomínku tohoto Dne namalovaly naši modrou planetu a během dopoledne uklidily popadané větvičky, rozházené kamínky a zapomenuté papírky na zahradě a v okolí školy. Vyzkoušely si, jak létají motýlci či včelky, a samy si pak papírovými barevnými motýlky vyzdobily naši zahradu. Prohlédněte si naše motýlí obrázky a myslete na ochranu naší Země alespoň na chvíli, třeba tím, že půjdete na jarní procházku do přírody

11 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 11 Co pro Vás připravujeme a na jaké společné akce se můžete těšit? V DUBNU Zveme všechny čarodějnice a čaroděje na výroční sjezd, který se koná na naší zahradě ZŠ a MŠ Koloděje 28. dubna 2014 od 16:00 hod vstup v kostýmu děti i dospělí Už si chystejte úchvatnou masku ošklivé čarodějnice, budou odměny! Připravujeme bohatý zábavný program pro malé i velké čaroděje plný (ne)tradičních soutěží, výtvarná dílna Staré čarodějnice pro děti i rodiče, benefici na podporu proměny školní zahrady kolo štěstí, strašidelný fotokoutek, zažehnutí ohně, opékání buřtů, občerstvení bude možné si na místě zakoupit včetně nápojů pro děti i dospělé a mnoho dalších lákadel Abrakadabra rodiče se budou mít možnost seznámit s představou architektek o budoucí podobě Kolodějovy zahrady života. V KVĚTNU V neděli 25. května 2014 od 15 hod. na podporu projektu proměny školní zahrady i na podporu sounáležitosti i vědomostí o svém rodném městě, pořádá ZŠ a MŠ Koloděje s rodiči a Spolkem přátel Koloděj odpolední rodinnou zábavní a sportovně laděnou akci Kolem okolo Koloděj Na okružní cestu za poznáním zajímavých a historicky významných míst v Kolodějích se vypraví děti i dospělí, na kole anebo pěšky z bran Kolodějovy zahrady života. Okruh bude doplněn interaktivními stanovišti s plněním nejrůznějších úkolů pro malé i velké závodníky, jejichž smyslem bude posílit povědomí o místě, kde žijeme a žít dál chceme. Odměny budou pro všechny. Vezměte si svá kola, kočárky, kolečkové brusle či koloběžky, babičky a dědečkové - můžete i pěšky! Zajímavá nezapomenutelná místa v Kolodějích V této souvislosti vyhlašujeme pro všechny obyvatelé Koloděj, malé i velké fotografy, Výzvu k zasílání fotografií poutavých, mnohdy i zapomenutých míst v Kolodějích. Vaše fotografie s krátkým popisem zachyceného místa rádi zveřejníme při akci Kolem okolo Koloděj, na webových stránkách školy, facebooku zahrady a zašleme také do místních regionálních novin. Snímky zasílejte do 20. května 2014 na Pomozte nám zmapovat historicky cenná, turisticky atraktivní, či jen mnohdy zapomenutá kolodějská zákoutí, která stojí za povšimnutí. Přispěvovatelé nejzajímavějších fotografií odměníme. Autorky článků: Mgr. Dana Petráková, zástupce ředitele ZŠ a MŠ Koloděje pro předškolní vzdělávání, provozní koordinátorka projektu Kolodějovy zahrady života Ing. Darina Vlčková, komunikační koordinátorka projektu Kolodějovy zahrady života, zástupce rodičů Videozáznamy a fotografie z akcí jsou k vidění na adresách: V ČERVNU Dne 25. června 2014 pro Vás a Vaše děti chystá ZŠ a MŠ Koloděje společně s rodiči, MČ Praha Koloděje a Nadací Proměny, která přeměnu naší zahrady podporuje, ZAHRADNÍ SLAVNOST Rozloučení se starou zahradou Hlavními body programu bude symbolické rozloučení se starou zahradou: 1. Psané poselství - psaná slova rozloučení - děti i dospělí napíšou vzkaz, poděkování staré zahradě a přání zahradě nové 2. Obrázkové rozloučení - děti i dospělí naposledy vyzdobí starou zahradu, namalují jí na cestičku obrázky křídou 3. Písničkové rozloučení děti ZŠ a MŠ zatančí a zazpívají, večer zahraje živá kapela k volné zábavě pro všechny 4. Divadelní rozloučení vystoupení dětského divadýlka Kolečko pod vedením paní Husové O Jakubovi a skřítku Kolodějovi 5. Slavnostní, symbolické zakopání psaných vzkazů a fotografií staré zahrady na vybrané místo v zahradě Součástí této akce bude rovněž: Slavnostní otevření budovy nové mateřské školy Při exkurzi formou komentované prohlídky se budou moci všichni podívat do nově postavené mateřské školy. Po celou dobu slavnosti bude zajištěno občerstvení pro rodiče i děti, výběr z nápojů a chutných pokrmů z grilu. Část výtěžku z prodeje bude věnována na proměnu naší zahrady. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2014 Vážení rodiče, na léto 2014 jsme připravili pro vaše děti příměstský tábor plný výletů, her, soutěží a legrace. Veškeré informace naleznete na nebo na tel.:

12 strana 12 Beletrie: Nové knihy v knihovně A.Strunecká: Jak přežít dobu jedovou? J. Caseyová: Pomsta P. Simonsonová: Letní zahrada 3. díl J. Deaver: Pokoj smrti L. Marklundová:Studio 6 P. Vandenberg: Kejklířova žena M. Crichton: Mikro H. Mankell: Psi z Rigy D. Sedaris: Naháč K. Hosseini: Tisíce planoucích sluncí M. Serranová. Deset žen I. Hedströmová: Úkryt ve Villette C. R. Zafón: Kníže z mlhy R. Ludlum: Bourneův imperativ Dětské a pro mládež: M. Paverová: Bohové a válečníci 1.díl M. Motlová: Mančí a Jonáš A. Zhoř: Učedník kouzelníka Čáryfuka M. Remeňová: Osm světů Seznámení J. Flanagan: Hraničářův učeň 12. díl J. Fforde: Poslední drakobijce kniha první D. Krolupperová: Zmizelá škola Pěkné počtení přeje Hana Videtičová, knihovnice Milada Topinková Úprava oděvů (zkracování a prodlužování kalhot a sukní, opravy prádla, šití zipů) Šití ložního prádla (cíchy, polštáře, polštářky, netradiční ložní prádlo, prodloužené deky) Šití záclon, závěsů a dekoračních látek Záhornická 231, Koloděje, Praha 9 Tel.: mobil: Aujeszkyho choroba (synonyma Pseudorabies, Mad itch = šílené svrbění) je celosvětově rozšířené virové onemocnění prasat, ale i dalších zvířat. Prase domácí a prase divoké figuruje jako přirozený hostitel a zároveň rezervoár viru v prostředí. U prasat se infekce charakterizuje postižením nervového aparátu a respiračního traktu, s vysokou mortalitou u selat. Pro ostatní hospodářská zvířata je nemoc vždy fatální a hlavním příznakem je úporné svědění. Aujeszkyho choroba u skotu, ovcí či psů se nápadně podobá vzteklině, není však přenosná na člověka. Rozšíření Aujezskyho choroba se vyskytuje v Evropě, jihovýchodní Asii, Střední a Jižní Americe a v Mexiku. Země, ve kterých se podařilo toto onemocnění eliminovat (tzn. nevyskytuje se v populaci domácích prasat): USA, Kanada, Nový Zéland, Rakousko, Kypr, Česká republika, Německo, Dánsko, Finsko, Lucembursko, Nizozemsko, Slovinsko, Slovensko, Švédsko, Velká Británie. Vnímavé druhy Přirozeným hostitelem viru Aujeszkyho choroby a jediným druhem, který přežívá infekci, je prase. Pouze tento druh zvířat se může stát latentním nosičem viru. Virem Aujeszkyho choroby se mohou nakazit téměř všechny druhy savců (skot, ovce, kozy, kočky, psi, norci...) kromě člověka a primátů. Koně jsou infikováni vzácně. Přenos Prasata v akutní fázi infekce vylučují virus v nosním sekretu, ve slinách, mléce, moči, vaginálních a prepuciálních sekretech a ve výkalech (přibližně 2 týdny). K přenosu dochází přímo - respiratorní či orální cestou, ale také prostřednictvím kontaminovaného krmiva, steliva, nástrojů apod. Možný je také pohlavní a transplacentární přenos. Druhy jiné než prasata se pravděpodobně nakazí při blízkém kontaktu s infikovanými prasaty, masožravé a všežravé druhy pak také pozřením kontaminovaného syrového masa. Infikovaná prasata se po prodělání akutní infekce stávají latentními nosiči viru. Virus Aujeszkyho choroby přetrvává KOLODĚJSKÉ NOVINY Varování pro majitele psů v obci Koloděje v trigeminálním (Gasserově) gangliu a po působení stresorů dochází k reaktivaci infekce. U divokých prasat bývá latentní virus zjišťován především v sakrálním gangliu. Divoká prasata Infekce je obvykle asymptomatická. Skot, ovce a kozy Onemocnění je obvykle fatální, prvním a typickým příznakem je intenzivní pruritus, v jehož důsledku se infikovaná zvířata olizují, odírají a okusují, často dochází k automutilaci. Onemocnění rychle progreduje, zvířata slábnou, objevují se křeče, výrazné hlasové projevy, neklid, skřípání zuby a rychlé povrchové dýchání. Při obrně hltanu z tlamy vytékají sliny a jazyk volně visí. Za h. hynou. Aujeszkyho choroba však může mít i tzv. tichou formu, kterou neprovází pruritus. Psi a kočky U těchto druhů je průběh podobný jako u skotu - pruritus, paralýza hltanu, nadměrná salivace. Tyto příznaky připomínají vzteklinu. Úhyn nastává za 1-2 dny. Aujezskyho choroba v ČR V červenci 2011 vydala Státní veterinární správa pokyn k zahájení sledování Aujeszkyho choroby u prasete divokého v ČR. Do pololetí roku 2012 bylo sérologicky na průkaz protilátek vyšetřeno zhruba 4,5 tisíce vzorků divočáků aztoho bylo 34 % pozitivních. Z uvedené charakteristiky vyplývá, že se jedná o velmi nebezpečné virové onemocnění, které zejména v populaci divokých prasat má vzestupnou tendenci. V posledních letech se v katastru obcí Koloděje a Dubeč jejich početní stavy výrazně zvýšily. Předpokládám, že si občané uvědomí vážnost situace a nebudou se svými svěřenci vstupovat do volné přírody (mimo zastavěnou část obce). Zároveň si dovoluji požádat obyvatele, aby v případě nálezu uhynulých zvířat, či výskytu zvířat vykazujících abnormální chování předali tuto informaci na tel. číslo Karel Batulka Místostarosta Honebního společenstva Koloděje Dubeč KOLODĚJSKÉ NOVINY periodický tisk územního samosprávního celku vydává Úřad městské části Praha-Koloděje redakce Zdeněk Kovář grafika Zdeněk Šidák tiskárna Betis, spol. s r.o. Praha-Běchovice vychází jednou za měsíc či dva v nákladu 550 ks reg. číslo ČR E neprodejné

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Akce Klubu rodičů a přátel Mateřské školy Kolárova ve školním roce 2010/2011

Akce Klubu rodičů a přátel Mateřské školy Kolárova ve školním roce 2010/2011 Akce Klubu rodičů a přátel Mateřské školy Kolárova ve školním roce 2010/2011 NÁZEV PROJEKTU: DOPIS JEŽÍŠKOVI 2010 DATUM REALIZACE: listopad prosinec 2010 ZDROJE: rodiče dětí CÍL: pořídit do MŠ formou vánočních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR

Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR 1 PROJEKTY OBCE I. Řešení areálu bývalé sklárny I.A. Legislativní řešení s majitelem Evidenční list projektu č.: I.A.1 Pravidelné schůzky

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce KDY: 12. září 2015, 10-17 hodin Pražské cyklozvonění, 12. září 2015 Popis akce KDE: Smíchovská náplavka (Janáčkovo nábřeží) více na www.cyklozvoneni.cz Základní popis: Cyklozvonění je nezisková akce, kterou

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%.

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%. Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2012/2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Na začátku měsíce ledna bylo rozdáno na pracovišti MŠ Duha Oslavany Havířská celkem 25 dotazníků. Návratnost byla 19

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku Opavský září 2013 přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku V Žimrovicích se nebojí velkých projektů Projekt Český les na ZŠ Vávrovice Černýš hajní posel

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě Obec odbor investic Termín 2013

Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě Obec odbor investic Termín 2013 Prioritní oblasti 1 Bezpečné a zdravé prostředí Dobudování kanalizační sítě centrum obce Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě odbor investic 2013 3 mil. Kč Pořízení kropícího vozu Je podána

Více

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole XIII. ročník konference primární prevence rizikového chování 31. 10. 2016 Mgr. Tereza Mašková školní metodik prevence ZŠ a MŠ Líšnice, Praha

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Týden 19. 4. - 25. 4. 2014

Týden 19. 4. - 25. 4. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 19. 4. - 25. 4. 2014 Jezdíte rádi na kole? A jezdíte na kole i do zaměstnání? Pak se registrujte do motivační celorepublikové kampaně Do práce na kole, která se poprvé uskuteční

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Hodnocení poslání, cílů a principů služby za rok 2015

Hodnocení poslání, cílů a principů služby za rok 2015 Sociální služby města Žďár nad Sázavou příspěvková organizace města Dům klidného stáří, Okružní 763/67, 591 01 Žďár nad Sázavou Hodnocení poslání, cílů a principů služby za rok 2015 Služba:Domov pro seniory

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček květen 2014 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

45 minut kostky nebo klacíky, doplněk pro čarodějnici

45 minut kostky nebo klacíky, doplněk pro čarodějnici Hrajeme si... s tradicemi Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj pohyblivosti, rozvoj sociálních kompetencí, seznámení se se situací setkání dítěte s cizím člověkem Počet dětí: není omezen Délka realizace: Pomůcky:

Více

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace představení nadace kdo jsme a co děláme jak pomáháme Nadace PROMĚNY je soukromá nezisková organizace, kterou na přelomu

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Nadace Proměny pro školy Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Představení Nadace Proměny a programu Zahrada hrou / Mgr. Jitka Přerovská,

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Adresa: Školní 18, 664 49 Ostopovice Svážná 9, 634 00 Nový Lískovec (přechodné sídlo ZŠ z důvodu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ŽIVÁ ZAHRADA PRO VŠECHNY

ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ŽIVÁ ZAHRADA PRO VŠECHNY ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ŽIVÁ ZAHRADA PRO VŠECHNY Název žadatele: ZŠ Pěnčín 22 - příspěvková organizace, Pěnčín 22, 468 21 Bratříkov Právní forma: příspěvková organizace IČ: 43257151

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Autorky prezentace - milínské knihovnice: Dana Reiterová, Jitka Slancová, Klára Růžičková

Autorky prezentace - milínské knihovnice: Dana Reiterová, Jitka Slancová, Klára Růžičková Autorky prezentace - milínské knihovnice: Dana Reiterová, Jitka Slancová, Klára Růžičková HISTORIE KNIHOVNY 1882 založen Čtenářský spolek Bořický 1967 vznik profesionální knihovny (Milín čp. 1, u Čalounů)

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Týden 17. 1. - 23. 1. 2015

Týden 17. 1. - 23. 1. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 17. 1. - 23. 1. 2015 Videomapping na Bílou věž O tradičním novoročním setkání v Hradci Králové nazvaném První den spolu jste jistě už všichni slyšeli. To letošní se však od

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ

ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ Měsíc duben byl ve znamení aktivit na podporu zdraví planety Země, které probíhaly postupně v rámci celého měsíce. Kampaň byla zahájena vyhlášením

Více

V hlaveneckém remízku budeme si nablízku,

V hlaveneckém remízku budeme si nablízku, SK Nohejbal Hlavenec za podpory obce Hlavenec pořádá 1. máje 2010 veřejný ÚKLID OBCE a přilehlých komunikací a již čtvrtý ročník akce obnovy remízků ve volné krajině katastru obce Hlavenec V hlaveneckém

Více

1. Činnost ANA za rok 2010

1. Činnost ANA za rok 2010 1. Činnost ANA za rok 2010 Dny otevřených dveří (11.-13.2.) Herní víkendový pobyt Věšín I (11.-13.6.) Herní víkendový pobyt Věšín II (24.-28.9.) Prázdninový pobyt v Peci pod Sněžkou (4.-11.7.) Víkendový

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

Základní škola Dukelská 1112, Mladá Boleslav CYKLUS SETKÁNÍ PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY ŠKOLA NANEČISTO

Základní škola Dukelská 1112, Mladá Boleslav CYKLUS SETKÁNÍ PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY ŠKOLA NANEČISTO CYKLUS SETKÁNÍ PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY ŠKOLA NANEČISTO září 2011 Informace o projektu Cíl: - nabídnout budoucím školákům (prvňáčkům) možnost: zbavit se obav ze vstupu do školy poznat prostředí školy seznámit

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? Jste spokojeni s provozní dobou mateřské školy?

Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? Jste spokojeni s provozní dobou mateřské školy? ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE 2014 1. Prostředí a provoz MŠ Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? 1 2% 29% 59% Jste spokojeni s

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více