K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo starosty. Protipovodňové práce. Připravené projekty a grantová řízení. duben 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo starosty. Protipovodňové práce. Připravené projekty a grantová řízení. duben 2014"

Transkript

1 K OLODĚJSKÉ N OVINY duben 2014 ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE Slovo starosty Letošní boj o finanční prostředky z magistrátu i grantů je stejně tuhý, jako vloni. Jsou to historicky nejhorší dva roky pro pražské městské části. Před pár týdny se porcoval (či spíše trhal na kusy) medvěd pro školství (rozpočet hlavního města, kapitola školství). Pokud byste čekali, že jednotlivé žádosti byly posuzovány z hlediska faktické i rozpočtové potřebnosti, resp. finanční přiměřenosti projektu, spletli byste se. Posuzování hlavního města bylo striktně politické a zákulisní, jako téměř vždy a téměř ve všem. Náš boj o finance pro mateřskou školu vygradoval. Ještě nikdy a na žádném projektu jsem nemusel vynaložit takovou kombinaci proseb, naléhání, hrozeb, abych zajistil jeho průchodnost. Je třeba otevřeně napsat, že byla veliká nevůle (nejen) Kolodějím peníze nedat. Rozdělovalo se dvě stě milionů. Praha jenom letos nutně potřebuje do škol a školek dvojnásobek. Pro dokreslení priorit, hlavní město si pár týdnů před rozdělením financí pro školství draze koupilo zpět Pražskou plynárenskou, kterou kdysi levně prodalo. Bez vysvětlení a reálné potřeby tak utratí šest miliard, přeruší Blanku za téměř půl miliardy a nám, starostům, pak Praha sdělí, že s potem na čele nám vyboxovala 200 mil pro školství. Čtvrtým rokem upozorňujeme na tristní situaci se školkou v Kolodějích a žádáme o finance. Stavíme mateřskou školu o celkem devíti stech metrech čtverečních, která stojí (včetně veškerého vybavení školky až po hračky) patnáct milionů korun včetně DPH. Cena jednoho m2 dosahuje necelých sedmnácti tisíc korun. Ve Slivenci stavěla Praha školku taktéž pro 56 dětí, za sto milionů korun. Peníze se našly lehce. Několik lidí mi na magistrátě řeklo, že naše školka je příliš levná a navíc si stavbu zajištujeme sami, bez pomoci hlavního města a nikdo si na ní nijak nepomůže. To je asi jeden z problémů. Abych to zkrátil, Praha letos rozdělila oněch dvě stě milionů. Na nás se dostalo šest, s tím, že o dalších milionech nyní intenzivně jednáme a v záloze máme finanční dar od laskavého sponzora, který, pokud se město nepochlapí, zaplatí rozdíl. Žijeme v absurdistánu neschopné hlavní město nezajistí dětem předškolní, ani školní vzdělání dle zákona a musí jej suplovat sponzor, až tam to Praha za poslední dva roky dotáhla. Když jsem zahajoval projekt a následně i stavbu školky, věděl jsem, že jdu hlavou proti zdi, ale nebyl jsem si ani ve snu vědom, kolik klacků pod nohy mi politické vedení hlavního města připraví, aby školka nestála. Ale ona stojí, magistrátu natruc. A přestože i mnozí kolodějští přesvědčovali magistrát, že potřebná není, tak při nedávném zápise již do nové, dvakrát větší školky, se nevešlo patnáct kolodějských dětí, vůbec nemluvím o desítkách dalších, neúspěšných žadatelích. Chtěli bych tímto poděkovat vám všem, kteří nám drželi palce a povzbuzovali nás na naší nelehké cestě. Školka se již dokončuje a tak, jak jsem slíbil, bude ještě před prázdninami zkolaudována a slavnostně otevřena. Zároveň chci poděkovat za obrovskou trpělivost a pochopení kolodějským spolkům, které spolu s námi musely nést a nesou velkou finanční zátěž přípravy a rozběhu stavby, se kterou nám město až do nynějška vůbec nepomohlo. Spolky tak byly nuceny se vloni i letos v převážné míře financovat z vlastních zdrojů. Pokusíme se jim to vynahradit hned, jak to bude v našich rozpočtových silách. Protipovodňové práce Byla ukončena první etapa odvodnění lokalit Heckelova a Ponrepova. Problémy zde vznikly porušením melioračních řadů, odvodňujících tuto oblast. Chybný projekt, provedení i dozor stavebního úřadu v Újezdě při výstavbě těchto dvou lokalit vedl ke stavu, kdy se dešťová voda rozlévala na komunikace. Nynější opatření, konzultovaná s krizovým odborem magistrátu pro odstraňování následků povodní, odvádějí dešťové vody dále od obou lokalit a umožňuje jim tak vsakovat se na delším úseku. Definitivní řešení, které dále zvýší kapacitu odvodu dešťové vody a její likvidaci, nyní intenzivně připravujeme s hydroprojektantem a jeho financování projednáváme s magistrátem. Mrzí nás neschopnost hlavního města přes naše opakované urgence opravit jez za mostkem přes Rokytku, poničený při loňských povodních. Jde o dílo odboru městského investora, kterého však stav tohoto vodního díla evidentně netrápí. Budeme na město vyvíjet tlak i nadále. Připravené projekty a grantová řízení Vloni jsme intenzivně pracovali na přípravě mnoha grantových projektů, všechny se týkají dětí a mládeže. V rámci evropského programu OPPK a dotačních programů ministerstva školství jsme zpracovali a podali projekty v celkové výši šestnácti milionů korun: Komplexní projekt zateplení, rekonstrukce fasády, výměny oken a optimalizace vytápěcí soustavy základní školy s cílem snížit náklady na vytápění objektu. Cílem je výrazné snížení provozních nákladů objektu školy a jeho ekologičtější provoz. Vytápěcí soustava bude dále doplněna o obnovitelný zdroj spalování místní štěpky. Dokončení dětského hřiště v Meinlinově ulici doplnění o altánek pro maminky a taťky + další herní prvky pro předškolní a školní děti (hřiště je koncipováno na rozsah

2 strana 2 věku cca 2-8 let). Touto etapou bude dětské hřiště v Meinlinově ulici dokončeno. Outdoorové hřiště pro větší děti s lanovkou, lanovou lezeckou pyramidou a lezeckou stěnou ve spodní části parku Skála. Uvedené prvky budou do prostoru citlivě vkomponovány tak, aby nezasáhly do prostoru pro sáňkování a bobování. Uvedená sestava dále obsahuje dvě paralelní letní chromové klouzačky, využívající přirozený svah parku Skála. Uvedené prvky přirozeně naváží na již zrealizovaný fitness park Skála, kde se letos rozběhnou organizované ranní i odpolední tréninky se zkušenými lektory. Touto etapou bude rozsáhlý projekt revitalizace bývalé skládky téměř ukončen a park Skála bude moci celoročně sloužit zábavě i sportu dětí i dospělých. Poskytujeme součinnost i při plánované proměně školní zahrady s Nadací Proměny. O nové školce hovoří samostatný článek. Posledním velkým projektem je podaná žádost o dotaci na nové multifunkční hřiště s umělým povrchem na pozemku školy, kde došlo po dohodě s Nadací Proměny ke zjemnění tohoto projektu tak, aby nenarušoval charakter školní zahrady. Připravené projekty KOLODĚJSKÉ NOVINY Pěší propojení lokality V Panenkách a hloubková rekonstrukce komunikace K Běchovicům / K Dubči Podařilo se nám zkoordinovat připravovanou rekonstrukci povrchu, sítí, škarp a nových chodníků podél výše uvedených ulic (s projektantem (ZAVOS a TSK domlouváme realizaci v roce 2015) s požadavky obyvatel z lokality V Panenkách. Developer lokality, stejně jako stavební úřad tehdy nevyřešili pěší připojení lokality ke Kolodějům. Nyní se to snažím napravit, byť vymyšlení trasy chodníků a umístění přechodů nebylo kvůli majetkoprávní situaci pozemků pod plánovaným chodníkem a zajištění souhlasů všech majitelů zrovna lehké. Bylo třeba zkoordinovat a přesvědčit několik desítek vlastníků. Nyní jednáme s TSK o financování projektové dokumentace a jednáme o realizaci buď ke konci roku 2014, nebo z jara 2015 Semafor na znamení a přechod K Dubči / Na prostřední cestě Taktéž s TSK a s dopravními projektanty jsme vymysleli levnější variantu pěšího připojení lokality Na prostřední cestě formou přechodu ulice K Dubči se světelnou signalizací na tlačítko pro chodce. Dané řešení jsme projednali s TSK a dopravní policií, nyní jednáme o zajištění fin. prostředků na tuto akci. Rekonstrukce a zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce u Sokolovny a u školy + instalace příčného prahu Vedoucím odboru dopravy magistrátu a představiteli Besipu jsme zpracovali žádosti o rekonstrukce čtyř přechodů pro chodce (dva v centru obce před Sokolovnou a dva u školy). Oba by měly být dobře nasvícené, reflexně provedené a u Sokolovny jednáme o umístění zpomalovacího prahu, o který se dlouhodobě zasazuje pan kolega zastupitel Ladislav Novák. KAŽDÉ DÍTĚ MŮŽE BÝT ÚSPĚŠNÉ... KURZ POZORNOSTI KUPOZ program pro školáky 8-12 let. TEST RIZIKA PORUCH ČTENÍ A PSANÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY Upozorní na oblasti, které je třeba rozvíjet před nástupem do školy. Mgr. Pavla Krutská speciální pedagog Revoluční 343, Šestajovice Cyklostezka do Újezda nad Lesy (Blatovská alej) S TSK a odborem dopravy v Újezdě taktéž jednáme o první fázi realizace sítě cyklostezek o úseku Koloděje Újezd po Blatovské cestě. Nyní vyjednáváme o financích na projektovou dokumentaci. Vyvíjíme tlak na Újezd ve věci opravy mostku na konci Blatovské aleje.

3 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 3 Realizovaná oprava polních cest V koordinaci s okolními městskými částmi jsem vloni připravil plán rekonstrukce oblíbených tras pro výletníky, běžce, cyklisty a jezdce na koních. S odborem dopravy a životního prostředí v Újezdě nad Lesy připravujeme dosázení stromořadí podél Blatovské aleje, které pomůže s likvidací dešťových vod a poskytne ochranu Blatovské cesty před větrem. Zároveň jednáme i o opravě mostku přes Újezdský potok, kde Blatovská alej navazuje na Újezd nad Lesy. Jak možná víte, vloni jsem využil úspěšného grantu na rekonstrukci tenisových kurtů TJ Slavoj Koloděje a po domluvě jsme si nechali původní porézní škvároštěrkový materiál ze starého podloží kurtů. Tento materiál jsme rozvezli, rozhrnuli a uválcovali právě na Blatovské cestě a na hlavní pěší trase ze Skály směrem na Královice, ke křižovatce v polích u Selgenu. Panu řediteli Selgenu, MČ Královice a všem dalším pomocníkům chci poděkovat i za pomoc s vyčištěním mezí a průsekem krásné, romantické cesty směrem na královickou Markétu a dále, až na fotbalové hřiště v Královicích. V květnu nás čeká další etapa klestění této krásné cesty. Uvedené akce mě stály hodně času, úsilí i koordinace. Utratili jsme při nich přesně nula peněz vše jsme dělali svépomocí. Chtěl bych proto požádat zejména pány a dámy na koních, aby měli k naší práci respekt a koně vedli, hlavně za mokra, mimo, nebo aspoň po jednom, stále stejném okraji těchto opravených cest. Kdo jste tam letos ještě nebyli, doporučuji zejména procházku ze Skály do Královic přes Markétu, nyní je to jedna z nejkrásnějších cest široko daleko. Připravované akce KOLODĚJSKÉ ČARODĚJNICE Stejně, jako vloni, Vás srdečně zveme na čarodějnice na Kolodějské skále. Košťata a převleky s sebou, nejlepší převleky dětí i dospělých budou oceněny! Máte-li skládací židličku k ohni a proutek na buřtíka, vezměte je s sebou. Na druhý oficiální slet čarodějnic z Koloděj zve Úřad městské části Praha Koloděje a Restaurace Jízdárna Lucie Horká Vzhledem k tomu, že jste jeden z důležitých exponátů své kategorie je vaše účast nutná, věříme, že budete jeho ozdobou!!! Vymeťte půdy, proklepejte košťata, připravte ohozy, těšte se. Ve středu 30. dne čtvrtého měsíce dubna L.P přiletí v 18:30 na kolodějskou Skálu čarodějnice. Velký čarodějnický oheň bude slavnostně zapálen okolo 19:00 hodin, následuje opékání buřtíků, volná zábava. Přineste s sebou masky, hudební nástroje a dobrou náladu. Na místě bude možné zakoupit občerstvení (nápoje, špekáčky, sladkosti a pod.) Deky nebo sedáky s sebou. Těšíme se na setkání se všemi čarodějnicemi.

4 strana 4 KRÁKODUH KOLODĚJSKÉ NOVINY Po úspěšném prvním ročníku nás v červnu čeká další ročník amatérského triatlonu pro všechny (i ne)sportovce. Závody proběhnou znovu ve spolupráci čtyř městských částí, jejich hasičů, policie a desítek dalších dobrovolníků pod patronací čtyř starostů Královic, Koloděj, Dubče a Uhříněvsi odtud Krákoduh. Připraveny budou hodnotné věcné ceny, program pro děti, posezení i občerstvení pro přátele a rodiny závodníků na Kolodějské Skále. Propozice a podrobnosti najdete na

5 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 5 STŘÍPKY ZE ŠKOLY Škola žije činorodým ruchem, o akcích pořádaných v poslední době, či o těch, které chystáme, se, vážení čtenáři, dozvíte v jiných článcích. Škola je ale především vzdělávací instituce, a proto je namístě se pochlubit i studijními výsledky. Žáci našeho nejstaršího ročníku se usilovně připravují na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia, ve kterých jsme každoročně velmi úspěšní. Velké naděje nám letos dávají i výsledky testování, které podstoupili páťáci na testovacím programu, jež nabídla Česká školní inspekce. Toto testování, na rozdíl od předcházejících let, již není celoplošné, ale na bázi dobrovolnosti. Naši žáci nezklamali. V anglickém jazyce měli 88,7% úspěšnost, ostatní předměty se lišily jen v desetinných čislech český jazyk 71,4%, matematika 71,8% a všeobecný přehled 71,1%. Za povšimnutí stojí i výsledky devítky odvážlivců, kteří se pokusili složit test z anglického jazyka, určeného pro devátý ročník. Nejlepší žákyně splnila na 88% a průměr byl 58,7%. Blahopřejeme dětem i vyučujícím. Mezi tradiční akce patří i sběr starého papíru. Letos se v pátek přivezený kontejner nestačil ani rozkoukat a již v neděli byl plný. Takto jsme kontejner měnili ještě dvakrát. Díky ochotným rodičům se podařilo do třech kontejnerů směsnat kilogramů, což je nejvíce v historii naší školy. Zajímavé je i finanční ocenění tohoto výkonu ,- Kč. Pokaždé se najde někdo, kdo se zeptá: A za co tu částku utratíte? Copak Vy, když dostanete výplatu, ji ihned celou utratíte? Peníze jsou uloženy na školním účtu a samozřejmě budou rozpuštěny pro potřeby dětí. Zatím jsme zakoupili ozvučovací soupravu, která nám umožní ozvučit školní akce akademie, zahájení školního roku či akce pořádané na školní zahradě Land Art, Čaroďky, Závěr školního roku. Přes tři tisíce promlsaly děti na sladkých odměnách a zbytek je rozdělen pro potřeby školky a školy v poměru 1:3 (35 dětí v MŠ : 105 dětem v ZŠ). Protože sběr odvážela společnost Pražské služby, která vyhlásila soutěž mezi školami, máme ještě jedno želízko v ohni. V době psaní tohoto článku jsme na prvním místě mezi pražskými školami, v počtu kilogramů, přepočtených na počet žáků. Kéž bychom se umístili, protože prvních deset míst je finančně dotováno. První místo více než dvaceti tisíci korunami a desáté místo čtyřmi tisícovkami. To by se velmi hodilo, protože co by bylo potřeba zakoupit? Například učebnice pro paralelní první ročník, nástěnné obrazy na matematiku a anglický jazyk, skončila platnost operačního systému Windows XP, je potřeba aktualizovat, dosluhují některé počítače odcházejí síťové či grafické karty, výbava nových prostor školní družiny či nové třídy nábytkem, tabulí atd. atd. atd. To, že roste a krásní nová budova mateřské školy, jistě každý ví. Ne všichni však vědí, že již je celá kapacita nové školky beze zbytku zaplněna. Při zápisu do mateřské školky v loňském roce nebylo přijato více než dvacet kolodějských uchazečů. Již tehdy jim ale bylo přislíbeno, že v druhém kole zápisu budou automaticky přijati, v tom pořadí, v jakém se umístili pod čarou. Druhé kolo loňského zápisu tedy proběhlo ihned, když bylo jasné, že od září 2014 v nové budově zahájíme. Tak jsme mohli uspokojit 21 kolodějských rodin. Díky velkému odlivu předškoláků do 1. tříd jsme nabízeli i 22 volných míst, pro letošní zápis. Opět byla tato místa zaplněna kolodějskými zájemci. I když jsme celkem přijali více než čtyřicet uchazečů, i tak se sedmnáct kolodějských zájemců do školky nedostalo. Většinou však šlo o dvouleté děti A nešťastní rodiče z jiných obcí? Odpověď tušíte neměli sebemenší šanci ZŠ A MŠ KOLODĚJE Naše aktivity a plánované akce pro děti a rodiče Jak se slaví masopust? Zeptejte se ve škole a školce v Kolodějích. V duchu starých tradic se 19. února 2014 prošel po Kolodějích masopustní průvod plný rozpustilých a nápaditých masek. Průvod maškar (převlečené děti ze školy a ze školky s učiteli), vybavený výslužkou domácích koláčů, které napekly naše paní kuchařky ze školní kuchyně, vycházel z brány školy kolem kolodějského zámku až na úřad. V čele klopýtala veselá kobyla, kterou doprovázela Červená Karkulka pískáním na píšťalku. Královna, šašci, kohout, smrtky, staré báby s košíky, dědulové, kuchtíci, strašidla a další nápadité masky hlučně a zvesela rachotili na vlastní, podomácku vyrobené hudební nástroje. Před radnicí už čekala paňmáma a naše hospodyně, které za zpěv a břinkot odměnily děti dobrotami. Pan domácí věnoval do frcu něco na zahřátí (domácí šťávu), kdo nevěří, ať tam běží Masky utvořily kruh a stará bába a Karkulka vyzvaly oba pány domu k tanci. K tanci jim děti zpívaly a hrály a možná se jim z toho zatočila i hlava

6 strana 6 KOLODĚJSKÉ NOVINY Dne 3. března 2014 se brány školy otevřely všem, kdo měli zájem podívat se, co se v naší škole a na školní zahradě všechno děje. Byla zde připravená VÝSTAVA dokumentárních fotografií a tvořivých prací dětí o životě školy a školky To nejlepší z poslední doby Na výstavě bylo možné shlédnout: výtvarné práce dětí a učitelů, fotografie a video natočené při slavnostním zahájení školních olympijských her na zahradě školy i školky i při oslavě masopustu ukázky dětských fotografií Děti fotí samy - fotoaparátem zprostředkované unikátní záběry očima dětí rodiče s dětmi si mohli zábavným způsobem vyzkoušet zimní sporty (střel na branku, lyžuj, jak umíš, biatlon), čehož se iniciativně zhostili připravené informace o tvořivé dílně na zahradě školy i školky Land Art se zapojením učitelů, dětí a rodičů, kteří se tak měli možnost hravým způsobem seznámit s architektkou projektu proměny naší zahrady MgA. Marcelou Steinbachovou HRAJEME SI NA ARCHITEKTY A UMĚLCE V Kolodějích to žije! V Kolodějích to jede! V Kolodějích se vše točí! Naše škola vesnického charakteru dětem, rodičům i celé veřejnosti připomíná tradice a obyčeje, které jsou vázány na cyklus a koloběh života v přírodě. Např. slavením svátků, předáváním dovedností a lidových zvyků pořádáním tradičních činností, her a společného setkávání. Je pro nás důležité posílit soužití všech generací, učit děti přejímat vzory chování dospělých. Zakládáme však i nové tradice, které nás všechny sbližují. V návaznosti na proměnu školní zahrady ZŠ a MŠ Koloděje nazvanou Kolodějova zahrada života, na které se podílejí učitelé, děti, rodiče ZŠ a MŠ Koloděje, MČ Koloděje i různé spolky a drobní podnikatelé, se v Kolodějích na školní zahradě v Praze 9 pořádala zvláštní akce: Tato akce vznikla na podporu proměny školní zahrady, která by měla dětem nabí-

7 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 7 zet prvky volné přírody a pomáhat jim navázat a upevnit vztah k životnímu prostředí, k sobě samým i k sobě navzájem. Cílem projektu je přeměnit prostředí, ve kterém si děti hrají na kousek živé přírody a podpořit vzájemné vztahy mezi školou a veřejností. Proměna Kolodějovy zahrady života bude v budoucnu dětem i ostatním nabízet široké spektrum možností využití v prostředí blízkém přírodě. Dominantním motivem land-artové tvořivé díly inspirované architektkou Marcelou Steinbachovou, která spolu s krajinářkou Pavlínou Malíkovou připravuje architektonickou studii na obnovu školní zahrady, byl kruh jako symbol nekonečna a koloběhu přírody. Kruh, kolo souvisí i s historií Koloděj. V dávných dobách zde žili řemeslníci, kterým se říkalo koláři, nebo také kolodějové. Sídlili u brodu přes říčku Rokytku a opravovali loukoťová kola kupeckých vozů. Děti z MŠ a ZŠ si připravily nejdříve v papírové formě společný plán zahrady s návrhem na umístění jednotlivých kol a kruhů, věnovaným přírodním živlům, životadárnému slunci i patronu zahrady skřítku Kolodějovi. Všichni měli společný cíl a chuť hrát si a něco změnit. Podle zakresleného plánu a z přírodního materiálu, který si samy děti nastřádaly, vzniklo na zahradě několik soustředných kruhových objektů. Stavěli rodiče, děti, dědečkové i babičky. Vznikaly velké i malé kruhy, tvořilo se spontánně a hlavně společně. Děti i dospělí popustili uzdu fantazii a kreativitě a hravou formou si vyzkoušeli, jaké to je, navrhovat zahradu, něco měnit, ovlivňovat své okolí. Vznikla tak krásná land-artová díla, která ještě několik dní zdobila zahradu a nabízela dětem nové podněty ke hře. Součástí akce byla i výtvarná a fotografická soutěž na téma: Land art kola a kruhy, kterou vyhlásili Ateliér společného malování rodičů s dětmi MALUJEME SPOLU pod vedením paní Lady Husové a kroužek Dětské fotografování pod vedením paní Dariny Vlčkové. Soutěžilo se ve třech kategoriích: děti MŠ, děti ZŠ a dospělí. Díla hodnotili všichni návštěvníci a deset nejzajímavějších obrázků a fotek vybírala také odborná porota složená ze zástupkyně Nadace Proměny, učitelky MŠ, architektky, krajinářky a zástupců rodičů. Výherci byli v závěru dne vyhlášeni a odměněni věcnými cenami, které do soutěže věnovali: Ateliér společného malování rodičů s dětmi MA- LUJEME SPOLU, kroužek Dětské fotografování, Nadace Proměny, architektka MgA. Marcela Steinbachová a společnost Fotoškoda. Vítězná díla jsou vystavena a stále k vidění v prostorách ZŠ a MŠ Koloděje. MgA. Marcela Steinbachová a krajinářka Ing. Pavlína Malíková by měly na konci dubna představit veřejnosti architektonickou studii nové školní zahrady. Už se nemůžeme dočkat! Školu i školku v jejím úsilí podporuje Nadace Proměny, soukromá nezisková organizace, která pomáhá s rozvojem městské zeleně, podporuje proměny měst se zapojením místních obyvatel a rozvíjí povědomí společnosti o architektuře, krajinné tvorbě a vlivu prostředí na člověka. Nadaci dlouhodobě podporují pan Karel Komárek a investiční skupina KKCG.

8 strana 8 KOLODĚJSKÉ NOVINY VYNÁŠENÍ MORANY Proč se vynáší Morana? Kdy tento zvyk vznikl a z jakého důvodu se jej snažíme udržet, se rodiče i děti mohli dozvědět v neděli 6. dubna 2014 na faře v Kolodějích. Byl zde pro ně připravený bohatý program. Hned u vchodu se příchozí mohli dočíst veškeré podrobné informace o vynášení Morany, Mařeny, Moreny apod. Děti ze základní školy zahrály dvojhlasně na flétnu píseň Masopust a děti z mateřské školy zazpívaly i zatančily lidové písně. Společně jsme se naučili říkadla o vynášení smrtky Morany. Pod vedením zkušených maminek si mohli všichni uplést z připraveného proutí vlastní pomlázku. Šikovné maminky, babičky i tatínkové, dědečkové nanosili pohoštění v podobě buchet, koláčů, mazanců, byla

9 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 9 k dispozici káva, horký čaj i červené a bílé víno - prodejem opět přibylo pár korun (865,- Kč) na konto Kolodějovy zahrady života, na jejíž přeměně se intenzivně pracuje. Na závěr všichni utvořili průvod, který doprovodil Moranu na její poslední cestu k Rokytce, kam byla po zapálení vhozena, aby déle neškodila. Voda a oheň představují očistné síly živlů, které odnesou pryč všechno staré a zlé.

10 strana 10 Děti ze školy a školky radostně přivítaly jaro i na své zahradě v 1. jarní den tak, že si ji ozdobily svými malovanými sluníčky. Sluníčka si děti věšely na větvičky stromů a na vrbové domečky. V tento den opravdu sluníčko krásně hřálo a tak samá sluníčka naši zahradu úplně rozzářila. Děti si také na oslavu příchodu jara samy, symbolickým rozloučením se zimou, vynesly Moranu i ze všech koutů Kolodějovy zahrady života. KOLODĚJSKÉ NOVINY Děti ze školy a školky, učitelé a rodiče Vám přejí příjemné prožití mnoha sluníčkových dnů v kruhu rodinném. Děti si v naší školce oslavily symbolický svátek, označovaný oficiálním názvem jako DEN ZEMĚ. Děti si jako připomínku tohoto Dne namalovaly naši modrou planetu a během dopoledne uklidily popadané větvičky, rozházené kamínky a zapomenuté papírky na zahradě a v okolí školy. Vyzkoušely si, jak létají motýlci či včelky, a samy si pak papírovými barevnými motýlky vyzdobily naši zahradu. Prohlédněte si naše motýlí obrázky a myslete na ochranu naší Země alespoň na chvíli, třeba tím, že půjdete na jarní procházku do přírody

11 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 11 Co pro Vás připravujeme a na jaké společné akce se můžete těšit? V DUBNU Zveme všechny čarodějnice a čaroděje na výroční sjezd, který se koná na naší zahradě ZŠ a MŠ Koloděje 28. dubna 2014 od 16:00 hod vstup v kostýmu děti i dospělí Už si chystejte úchvatnou masku ošklivé čarodějnice, budou odměny! Připravujeme bohatý zábavný program pro malé i velké čaroděje plný (ne)tradičních soutěží, výtvarná dílna Staré čarodějnice pro děti i rodiče, benefici na podporu proměny školní zahrady kolo štěstí, strašidelný fotokoutek, zažehnutí ohně, opékání buřtů, občerstvení bude možné si na místě zakoupit včetně nápojů pro děti i dospělé a mnoho dalších lákadel Abrakadabra rodiče se budou mít možnost seznámit s představou architektek o budoucí podobě Kolodějovy zahrady života. V KVĚTNU V neděli 25. května 2014 od 15 hod. na podporu projektu proměny školní zahrady i na podporu sounáležitosti i vědomostí o svém rodném městě, pořádá ZŠ a MŠ Koloděje s rodiči a Spolkem přátel Koloděj odpolední rodinnou zábavní a sportovně laděnou akci Kolem okolo Koloděj Na okružní cestu za poznáním zajímavých a historicky významných míst v Kolodějích se vypraví děti i dospělí, na kole anebo pěšky z bran Kolodějovy zahrady života. Okruh bude doplněn interaktivními stanovišti s plněním nejrůznějších úkolů pro malé i velké závodníky, jejichž smyslem bude posílit povědomí o místě, kde žijeme a žít dál chceme. Odměny budou pro všechny. Vezměte si svá kola, kočárky, kolečkové brusle či koloběžky, babičky a dědečkové - můžete i pěšky! Zajímavá nezapomenutelná místa v Kolodějích V této souvislosti vyhlašujeme pro všechny obyvatelé Koloděj, malé i velké fotografy, Výzvu k zasílání fotografií poutavých, mnohdy i zapomenutých míst v Kolodějích. Vaše fotografie s krátkým popisem zachyceného místa rádi zveřejníme při akci Kolem okolo Koloděj, na webových stránkách školy, facebooku zahrady a zašleme také do místních regionálních novin. Snímky zasílejte do 20. května 2014 na Pomozte nám zmapovat historicky cenná, turisticky atraktivní, či jen mnohdy zapomenutá kolodějská zákoutí, která stojí za povšimnutí. Přispěvovatelé nejzajímavějších fotografií odměníme. Autorky článků: Mgr. Dana Petráková, zástupce ředitele ZŠ a MŠ Koloděje pro předškolní vzdělávání, provozní koordinátorka projektu Kolodějovy zahrady života Ing. Darina Vlčková, komunikační koordinátorka projektu Kolodějovy zahrady života, zástupce rodičů Videozáznamy a fotografie z akcí jsou k vidění na adresách: V ČERVNU Dne 25. června 2014 pro Vás a Vaše děti chystá ZŠ a MŠ Koloděje společně s rodiči, MČ Praha Koloděje a Nadací Proměny, která přeměnu naší zahrady podporuje, ZAHRADNÍ SLAVNOST Rozloučení se starou zahradou Hlavními body programu bude symbolické rozloučení se starou zahradou: 1. Psané poselství - psaná slova rozloučení - děti i dospělí napíšou vzkaz, poděkování staré zahradě a přání zahradě nové 2. Obrázkové rozloučení - děti i dospělí naposledy vyzdobí starou zahradu, namalují jí na cestičku obrázky křídou 3. Písničkové rozloučení děti ZŠ a MŠ zatančí a zazpívají, večer zahraje živá kapela k volné zábavě pro všechny 4. Divadelní rozloučení vystoupení dětského divadýlka Kolečko pod vedením paní Husové O Jakubovi a skřítku Kolodějovi 5. Slavnostní, symbolické zakopání psaných vzkazů a fotografií staré zahrady na vybrané místo v zahradě Součástí této akce bude rovněž: Slavnostní otevření budovy nové mateřské školy Při exkurzi formou komentované prohlídky se budou moci všichni podívat do nově postavené mateřské školy. Po celou dobu slavnosti bude zajištěno občerstvení pro rodiče i děti, výběr z nápojů a chutných pokrmů z grilu. Část výtěžku z prodeje bude věnována na proměnu naší zahrady. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2014 Vážení rodiče, na léto 2014 jsme připravili pro vaše děti příměstský tábor plný výletů, her, soutěží a legrace. Veškeré informace naleznete na nebo na tel.:

12 strana 12 Beletrie: Nové knihy v knihovně A.Strunecká: Jak přežít dobu jedovou? J. Caseyová: Pomsta P. Simonsonová: Letní zahrada 3. díl J. Deaver: Pokoj smrti L. Marklundová:Studio 6 P. Vandenberg: Kejklířova žena M. Crichton: Mikro H. Mankell: Psi z Rigy D. Sedaris: Naháč K. Hosseini: Tisíce planoucích sluncí M. Serranová. Deset žen I. Hedströmová: Úkryt ve Villette C. R. Zafón: Kníže z mlhy R. Ludlum: Bourneův imperativ Dětské a pro mládež: M. Paverová: Bohové a válečníci 1.díl M. Motlová: Mančí a Jonáš A. Zhoř: Učedník kouzelníka Čáryfuka M. Remeňová: Osm světů Seznámení J. Flanagan: Hraničářův učeň 12. díl J. Fforde: Poslední drakobijce kniha první D. Krolupperová: Zmizelá škola Pěkné počtení přeje Hana Videtičová, knihovnice Milada Topinková Úprava oděvů (zkracování a prodlužování kalhot a sukní, opravy prádla, šití zipů) Šití ložního prádla (cíchy, polštáře, polštářky, netradiční ložní prádlo, prodloužené deky) Šití záclon, závěsů a dekoračních látek Záhornická 231, Koloděje, Praha 9 Tel.: mobil: Aujeszkyho choroba (synonyma Pseudorabies, Mad itch = šílené svrbění) je celosvětově rozšířené virové onemocnění prasat, ale i dalších zvířat. Prase domácí a prase divoké figuruje jako přirozený hostitel a zároveň rezervoár viru v prostředí. U prasat se infekce charakterizuje postižením nervového aparátu a respiračního traktu, s vysokou mortalitou u selat. Pro ostatní hospodářská zvířata je nemoc vždy fatální a hlavním příznakem je úporné svědění. Aujeszkyho choroba u skotu, ovcí či psů se nápadně podobá vzteklině, není však přenosná na člověka. Rozšíření Aujezskyho choroba se vyskytuje v Evropě, jihovýchodní Asii, Střední a Jižní Americe a v Mexiku. Země, ve kterých se podařilo toto onemocnění eliminovat (tzn. nevyskytuje se v populaci domácích prasat): USA, Kanada, Nový Zéland, Rakousko, Kypr, Česká republika, Německo, Dánsko, Finsko, Lucembursko, Nizozemsko, Slovinsko, Slovensko, Švédsko, Velká Británie. Vnímavé druhy Přirozeným hostitelem viru Aujeszkyho choroby a jediným druhem, který přežívá infekci, je prase. Pouze tento druh zvířat se může stát latentním nosičem viru. Virem Aujeszkyho choroby se mohou nakazit téměř všechny druhy savců (skot, ovce, kozy, kočky, psi, norci...) kromě člověka a primátů. Koně jsou infikováni vzácně. Přenos Prasata v akutní fázi infekce vylučují virus v nosním sekretu, ve slinách, mléce, moči, vaginálních a prepuciálních sekretech a ve výkalech (přibližně 2 týdny). K přenosu dochází přímo - respiratorní či orální cestou, ale také prostřednictvím kontaminovaného krmiva, steliva, nástrojů apod. Možný je také pohlavní a transplacentární přenos. Druhy jiné než prasata se pravděpodobně nakazí při blízkém kontaktu s infikovanými prasaty, masožravé a všežravé druhy pak také pozřením kontaminovaného syrového masa. Infikovaná prasata se po prodělání akutní infekce stávají latentními nosiči viru. Virus Aujeszkyho choroby přetrvává KOLODĚJSKÉ NOVINY Varování pro majitele psů v obci Koloděje v trigeminálním (Gasserově) gangliu a po působení stresorů dochází k reaktivaci infekce. U divokých prasat bývá latentní virus zjišťován především v sakrálním gangliu. Divoká prasata Infekce je obvykle asymptomatická. Skot, ovce a kozy Onemocnění je obvykle fatální, prvním a typickým příznakem je intenzivní pruritus, v jehož důsledku se infikovaná zvířata olizují, odírají a okusují, často dochází k automutilaci. Onemocnění rychle progreduje, zvířata slábnou, objevují se křeče, výrazné hlasové projevy, neklid, skřípání zuby a rychlé povrchové dýchání. Při obrně hltanu z tlamy vytékají sliny a jazyk volně visí. Za h. hynou. Aujeszkyho choroba však může mít i tzv. tichou formu, kterou neprovází pruritus. Psi a kočky U těchto druhů je průběh podobný jako u skotu - pruritus, paralýza hltanu, nadměrná salivace. Tyto příznaky připomínají vzteklinu. Úhyn nastává za 1-2 dny. Aujezskyho choroba v ČR V červenci 2011 vydala Státní veterinární správa pokyn k zahájení sledování Aujeszkyho choroby u prasete divokého v ČR. Do pololetí roku 2012 bylo sérologicky na průkaz protilátek vyšetřeno zhruba 4,5 tisíce vzorků divočáků aztoho bylo 34 % pozitivních. Z uvedené charakteristiky vyplývá, že se jedná o velmi nebezpečné virové onemocnění, které zejména v populaci divokých prasat má vzestupnou tendenci. V posledních letech se v katastru obcí Koloděje a Dubeč jejich početní stavy výrazně zvýšily. Předpokládám, že si občané uvědomí vážnost situace a nebudou se svými svěřenci vstupovat do volné přírody (mimo zastavěnou část obce). Zároveň si dovoluji požádat obyvatele, aby v případě nálezu uhynulých zvířat, či výskytu zvířat vykazujících abnormální chování předali tuto informaci na tel. číslo Karel Batulka Místostarosta Honebního společenstva Koloděje Dubeč KOLODĚJSKÉ NOVINY periodický tisk územního samosprávního celku vydává Úřad městské části Praha-Koloděje redakce Zdeněk Kovář grafika Zdeněk Šidák tiskárna Betis, spol. s r.o. Praha-Běchovice vychází jednou za měsíc či dva v nákladu 550 ks reg. číslo ČR E neprodejné

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce KDY: 12. září 2015, 10-17 hodin Pražské cyklozvonění, 12. září 2015 Popis akce KDE: Smíchovská náplavka (Janáčkovo nábřeží) více na www.cyklozvoneni.cz Základní popis: Cyklozvonění je nezisková akce, kterou

Více

Akce Klubu rodičů a přátel Mateřské školy Kolárova ve školním roce 2010/2011

Akce Klubu rodičů a přátel Mateřské školy Kolárova ve školním roce 2010/2011 Akce Klubu rodičů a přátel Mateřské školy Kolárova ve školním roce 2010/2011 NÁZEV PROJEKTU: DOPIS JEŽÍŠKOVI 2010 DATUM REALIZACE: listopad prosinec 2010 ZDROJE: rodiče dětí CÍL: pořídit do MŠ formou vánočních

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku Opavský září 2013 přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku V Žimrovicích se nebojí velkých projektů Projekt Český les na ZŠ Vávrovice Černýš hajní posel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

1. Činnost ANA za rok 2010

1. Činnost ANA za rok 2010 1. Činnost ANA za rok 2010 Dny otevřených dveří (11.-13.2.) Herní víkendový pobyt Věšín I (11.-13.6.) Herní víkendový pobyt Věšín II (24.-28.9.) Prázdninový pobyt v Peci pod Sněžkou (4.-11.7.) Víkendový

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

V hlaveneckém remízku budeme si nablízku,

V hlaveneckém remízku budeme si nablízku, SK Nohejbal Hlavenec za podpory obce Hlavenec pořádá 1. máje 2010 veřejný ÚKLID OBCE a přilehlých komunikací a již čtvrtý ročník akce obnovy remízků ve volné krajině katastru obce Hlavenec V hlaveneckém

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013

Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013 Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013 1. Informace o škole Název školy : Základní škola Lelekovice, Hlavní 102, Lelekovice, Brno-venkov Adresa : Hlasvní 102/, Lelekovice 66431, Brno-venkov Web : www.zslelekovice.cz

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Týden 19. 4. - 25. 4. 2014

Týden 19. 4. - 25. 4. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 19. 4. - 25. 4. 2014 Jezdíte rádi na kole? A jezdíte na kole i do zaměstnání? Pak se registrujte do motivační celorepublikové kampaně Do práce na kole, která se poprvé uskuteční

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Krásný park pro všechny.

Krásný park pro všechny. Krásný park pro všechny. Zpracováno pro o.s. Kavalírka datum 14.09.2011 autoři Ing. arch. Mahulena Svobodová, Ing. arch. Lukáš Brom Krásný park pro všechny. Park Kavalírka má krásnou polohu, leží v rovině

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace představení nadace kdo jsme a co děláme jak pomáháme Nadace PROMĚNY je soukromá nezisková organizace, kterou na přelomu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

č. Z ze dne u k l á d á 2.1. Radě MČ Praha zajistit realizaci bodu 1. tohoto usnesení Termín: 31.8.

č. Z ze dne u k l á d á 2.1. Radě MČ Praha zajistit realizaci bodu 1. tohoto usnesení Termín: 31.8. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-24-005-13 ze dne 18.6.2013 Granty z rozpočtu městské části Praha 12 na realizaci projektů v oblasti životního prostředí na rok 2013 - II.

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST50 Číslo materiálu 50

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY Martina Foltynová Mgr. Iva Hefnerová OSTRAVA 26. 5. 2011 Cílem spolupráce MŠ a ZŠ je propojení a plynulá návaznost předškolního a základního vzdělávání,

Více

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Nadace Proměny pro školy Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Představení Nadace Proměny a programu Zahrada hrou / Mgr. Jitka Přerovská,

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLKU. Chceme měnit Litvínov tak,aby se nám v něm lépe žilo.

PŘEDSTAVENÍ SPOLKU. Chceme měnit Litvínov tak,aby se nám v něm lépe žilo. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘEDSTAVENÍ SPOLKU Jsme skupina Litvínováků, kterým není lhostejný osud našeho města. Nechceme jen nadávat u piva, jak se nám naše město rozpadá pod rukama a nic se zde neděje, ale

Více

Autorky prezentace - milínské knihovnice: Dana Reiterová, Jitka Slancová, Klára Růžičková

Autorky prezentace - milínské knihovnice: Dana Reiterová, Jitka Slancová, Klára Růžičková Autorky prezentace - milínské knihovnice: Dana Reiterová, Jitka Slancová, Klára Růžičková HISTORIE KNIHOVNY 1882 založen Čtenářský spolek Bořický 1967 vznik profesionální knihovny (Milín čp. 1, u Čalounů)

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více