BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS Platnost ŠVP neomezená. Vypracovala: Vaňáková Emilie a Švajková Markéta

2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy A/ typ a velikost školy B/ charakter budovy a okolí 3. Podmínky pro vzdělávání A/ věcné podmínky B/ životospráva s psychosociální podmínky C/ organizace chodu a vzdělávání D/ personální zajištění E/ spolupráce s rodiči F/ řízení mateřské školy 4. Charakteristika ŠVP pro PV dlouhodobé záměry rozvoje 5. Vzdělávací obsah - Témata IB 6. Rizika 7. Pravidla pro hodnocení dětí a evaluace 8. Přílohy

3 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Barevný svět kolem nás Předkladatel Název školy Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník Sídlo MŠ Supíkovice 36, tel Ředitel Antonín Ďopan, tel Vedoucí učitelka MŠ Emilie Vaňáková, Právní forma příspěvková organizace, IČO sloučené zařízení Zpracovala Emilie Vaňáková Podílela se Markéta Švajková Zařazení do sítě Platnost dokumentu od neomezená Zřizovatel Zřizovatel Obec Supíkovice Adresa Supíkovice 130

4 2. Charakteristika školy A/ Typ a velikost školy Mateřská škola Supíkovice se nachází v centru obce a je to škola s dlouhou historií. Byla založena 10. listopadu Zpočátku byla umístěna v budově obecné školy, avšak byla přestěhována do samostatné budovy, kde je doposud. Naše MŠ je jednotřídní, proto se zde prolínají různé věkové skupiny dětí od nejmladších, u kterých klademe důraz na postupnou a nenásilnou adaptaci. Naši školku naplňujeme do 28 dětí. Kapacita naší školy je 30 dětí. Provoz školky je celodenní od 6:00 do 15:45 h. Mateřská škola se nachází v blízkosti základní školy a v blízkosti autobusové zastávky. Je to výhodou pro rodiče s dětmi, které musí do školy dojíždět. Umístění je výborné z hlediska dostupnosti hromadné dopravy a nedalekého lesa a tím spojených vycházek do přírody. Každoročně pořádáme několik akcí pro děti a rodiče. Dobře spolupracujeme s Obecním úřadem, Základní školou, s PPP a se SPC v Jeseníku. Navštěvujeme divadelní představení, kino a středisko volného času Duha v Jeseníku. Také spolupracujeme s MŠ Písečná a MŠ Velké Kunětice. B/ Charakter budovy a okolí Budova školy je jednopatrová, částečně podsklepená. Ve sklepě se nachází kotelna s plynovým kotlem. V přízemí je prostorná herna, šatna pro děti a sociální zařízení. Z chodby vedoucí k toaletám se dostaneme do jídelny. Skladový prostor a výdejna stravy navazuje na jídelnu. Do skladu venkovních hraček se dostaneme z venku. V 1. patře se nachází stabilní ložnice a dvě herny. Jedna z heren slouží k pohybovým činnostem dětí, druhou využíváme v době odpoledního odpočinku pro děti s menší potřebou spánku k plnění různých úkolů. Mezi ložnicí a pracovnou se nachází kancelář k ukládání potřebné dokumentace. Budova školy je obklopena velkou zahradou, která svou rozlohou i vybavením umožňuje dětem dostatek volnosti a pohybu při spontánních i řízených aktivitách. Zahrada je vybavena dřevěnými herními prvky. Na pěkném a estetickém prostředí školy se podílí celý kolektiv za velké pomoci dětí, jejichž výrobky jsou vystaveny nejen v šatně, ale i v ostatních prostorách školy. 3. Podmínky pro vzdělávání A/ Věcné podmínky Naše MŠ má dostatečně velké prostory pro momentální počet zapsaných dětí. Prostorové uspořádání vyhovuje různým skupinovým i individuálním činnostem. Starší nábytek v herně je rozestavěn tak, aby vyhovoval výškovým rozdílům dětí. Je uspořádán do několika pracovních center. Hračky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly brát a samy je i ukládat. Množství hraček a pomůcek je na jednotřídní školu nadstandardní díky dobré spolupráci s OÚ a sponzory. Hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám dětí, jsou nezávadná a bezpečná. Lehátka k odpočinku odpovídají počtu dětí. Vybavení zahrady je dostačující. Děti mají k dispozici odrážedla a koloběžky. Všechny prostory MŠ /vnitřní i vnější/ splňují hygienické i bezpečnostní normy.

5 B/ Životospráva a psychohygiena V MŠ jsou všechny režimové požadavky flexibilní. Co dodržujeme, je časový odstup jednotlivých jídel. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů, která je školnicí dovážena z kuchyně základní školy. V průběhu celého dne je zajištěn pitný režim. Od rána je v herně na stolečku nachystán nápoj a hrnečky dětí, které si k tomuto účelu přinesly z domova. Děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, především u malých dětí, aby alespoň nabízené jídlo ochutnaly a naučily se tak správnému stravování a stolování. Děti mají dostatek volného pohybu v interiéru školy za předpokladu dodržování dohodnutých pravidel. V době odpočinku jsou všechny děti od 12 do 12,45 h na lehátku, poslouchají pohádku, relaxují. Dětem s menší potřebou spánku je po pohádce nabízen klidný program ve vedlejší pracovně /max. 4 děti z důvodu bezpečnosti/, nebo prohlížení časopisů a knih na lůžku s ohledem na spící děti. V době odpočinku věnujeme individuální péči dětem s odkladem školní docházky. Děti mají každý den dostatečný pobyt venku / v dopoledních hodinách, při vhodném počasí i v odpoledních hodinách/. Pouze v případě nepřízně počasí volíme náhradní činnosti v budově MŠ. K pohybovým aktivitám je hojně využívána školní zahrada. C/ Organizace chodu a vzdělávání Naše MŠ má jednu smíšenou třídu s dětmi od necelých tří do šesti let. Ve třídě pracují dvě učitelky s maximálním počtem zapsaných dětí. Děti přicházejí od 6,00 do 8,00 h. V této době preferujeme spontánní hru dětí. Učitelka má vždy připraveny jednoduché úkoly, kterými rozvíjí dovednosti dětí /hrubou a jemnou motoriku, smyslové hry, plnění úkolů z časopisů /. V této době se učitelka individuálně věnuje dětem s odloženou školní docházkou. V době od 8,00 do 8,15 h probíhá v některé dny ranní cvičení, které realizujeme v herně v přízemí nebo v herně v 1. patře, kde máme klavír, více pomůcek a nářadí ke cvičení. Při stravování se snažíme o co největší samostatnost dětí. S chystáním tácků a hrnečků při svačině pomáhají dvě nebo tři předem určené děti. U oběda si děti samostatně chodí pro příbory, pro čaj i druhé jídlo. Činnosti řízené pedagogem probíhají od 8,50 do 9,20 h. V této době si povídáme v komunitním kroužku, poté si dětí hrají v centrech aktivit nebo probíhá frontální učení. Po odpolední svačině jsme s dětmi v herně, kde se věnujeme hudebně pohybovým chvilkám, individuální práci s dětmi a spontánní hře. Při pěkném počasí chodíme na školní zahradu i v odpoledních hodinách. Děti se rozcházejí v době od 14,30 do 15,30 h, které děti zůstanou v MŠ po 15,30 h jsou převáděny do školní družiny při ZŠ Supíkovice. Po zvládnutí pravidel vzájemného soužití ve školce vedeme děti k tomu, aby chodily samostatně na toaletu a byly aktivně nápomocny a samostatné při stolování a převlékání. Organizace dalších aktivit: Veselá tužka : je pro všechny předškoláky a děti s odloženou školní docházkou. Zábavnou formou se zaměřuje na uvolňování ruky. Je realizován 1x týdně v době souběžného působení pedagogických pracovnic. Je zde využívána mimo jiné i Metoda dobrého startu.

6 ,,Angličtina hrou : je pro děti předškolního věku, které mají správnou výslovnost. Zábavnou formou se budou seznamovat s anglickým jazykem. Plavecký výcvik: není povinný. Je určen pro předškoláky a doplňují ho děti 4-5leté. Jezdíme společně ze základní školou vlastním autobusem. Děti absolvují 5 lekcí pod vedením zkušené plavčice. Výlety: Organizujeme výlety pěší v blízkém okolí i autobusem. Kultura, akce pro rodiče, tematicky zaměřené dny a další aktivity jsou vypsány v příloze č. 2 plán akcí. D/ Personální podmínky Pedagogickou činnost mateřské školy zajišťují dvě učitelky s odbornou kvalifikací. Z toho jedna je ve funkci vedoucí učitelky. Obě pedagogické pracovnice využívají nabídku Schola servisu k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Poznatky z těchto seminářů uplatňují ve své práci s dětmi. Další zaměstnanec je školnice, která je v MŠ zaměstnána na částečný úvazek. E/ Spolupráce s rodiči Naše MŠ klade důraz na dobrou spolupráci s rodiči. Vzhledem k tomu, že jsme školka rodinného typu, upřednostňujeme osobní kontakt s rodiči. Vítáme nové podněty a nápady týkající se vzdělávání dětí ze strany rodičů. Vyžadujeme, aby rodiče dodržovaly stanovenou organizaci provozu mateřské školy a při vzájemném styku byla dodržována pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti. Jako zpětná vazba k naší práci nám slouží dotazník pro rodiče, v němž se mohou vyjádřit k otázkám týkajících se spokojenosti či nespokojenosti s fungováním MŠ. Dále rodičům nabízíme individuální schůzky, které si předem domluví s paní učitelkou a na kterých je probráno chování a pokroky dětí. Máme již zavedené akce, kterých se rodiče zúčastňují společně se svými dětmi /tvoření z keramické hlíny, podzimní tvoření z přírodnin, akce k ukončení školního roku/ a také plánujeme akce úplně nové. Akce, které plánujeme s dětmi nebo společně s rodiči, jsou takové, aby navazovaly na náš ŠVP a doplňovaly ho. Rodičům nabízíme: - adaptační režim pro nové děti -časopis Informatorium / v prostorách šatny- upozornění na zajímavé články/ -,, hrací odpoledne pro děti, které ještě nenavštěvují MŠ /od 2. poloviny září každé - pondělí od 14,30 h/ - Na programu pro malé děti se podílí maminky spolu s paní učitelkou. - besedu na téma Školní zralost ve spolupráci s PPP a učitelkami prvního stupně - individuální pohovory o vzdělávacích pokrocích dětí

7 - logopedické vyšetření dětí- depistáž /SPC Jeseník/. F/ Řízení mateřské školy Vedoucí učitelka je odpovědná řediteli ZŠ a MŠ Supíkovice. Jednou v měsíci se schází na poradě, kde jsou probrány aktuální problémy. Vedoucí učitelka poté seznámí ostatní zaměstnance v MŠ s tím, co bylo na poradě řečeno. MŠ úzce spolupracuje se zřizovatelem, Základní školou, PPP a SPC v Jeseníku. Velký důraz klademe na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti a vytváření prostředí důvěry a otevřenosti. Vedoucí učitelka vyhodnocuje práci pedagogické i provozní zaměstnankyně a dále je předkládá řediteli školy. Tvorba ŠVP je výsledkem obou pedagogických pracovnic. 4. Charakteristika ŠVP pro PV Naše mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu, který vznikl na základě analýzy ŠVP minulého. Na jeho vzniku se podílely obě pedagogické pracovnice. Název programu: BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS ŠVP je zpracován pro věkově smíšenou třídu dětí /2,5-6let/ a je zpracován na dobu neurčitou s možností přepracování dle aktuálních změn. Vzhledem k tomu, že jsme jednotřídní mateřská škola, má učitelka vždy připraveny činnosti pro mladší i starší děti. Vychází z ročních období, svátků, lidových tradic a podmínek školy. Dále jsme se rozhodli, že v novém plánu využijeme k motivaci dětí řadu barev, které se hodí k danému ročnímu období, budeme tak děti vést k citlivému vnímání barevnosti Světa. Náš program obsahuje 9 integrovaných bloků a každý IB má jedno nebo více podtémat. Ke každému IB jsme zařadili jednu nebo více barev, pomocí kterých budeme děti motivovat k dalším činnostem a k dosahování očekávaných výstupů. Učitelky si podtémata zpracovávají do příprav učitelky. Ke každému plánovanému výstupu si píší činnosti, kterými vedou děti tak, aby se dále rozvíjely a posouvaly směrem k cílovým kompetencím. Při plánování spolupracují obě učitelky. Společně se domlouvají na dílčích vzdělávacích cílech, na délce trvání podtématu/podle zájmu dětí/ a na činnostech. Při výchově a vzdělávání využíváme některé prvky programu Začít spolu. V předešlých letech se nám osvědčil komunitní kruh, ve kterém se děti učí povídat, ale i naslouchat druhému. V kroužku děti motivujeme k činnostem, které v ten den plánujeme zvládnout. Do každodenní práce se snažíme zahrnout i činnosti v centrech aktivit. Bohužel, vzhledem k podmínkám školy /věkově smíšená třída a krátké souběžné působení pedagogických pracovnic/, se nám to daří pouze občas. Máme vytvořena tato centra: - Výtvarné činnosti - Manipul. hry - Domácnost

8 - Kostky - Kadeřnictví - Obchod Po motivaci v kroužku jsou dětem nabídnuty činnosti v centrech aktivit nebo má učitelka připraven program, který realizuje frontálně nebo skupinově /starší nebo mladší děti /. Díky učení v centrech aktivit dítě objevuje svět a učí se pomocí vlastní praktické činnosti a učitelka přechází do role pomocníka a pozorovatele. Děti pracují ve skupinkách /kooperativní učení/ a jsou vedeny k tomu, aby pracovaly samostatně a v případě potřeby uměly požádat o pomoc nejen učitelku, ale i kamaráda. Menší děti se učí nápodobou od starších kamarádů. Práci v centrech kombinujeme s frontálními a individuálními činnostmi /dramatizace, pohyb, experimenty, hudba/. Důležitou roli má v naší škole spontánní hra, kterou nenásilně rozvíjíme především v ranních hodinách, při pobytu na zahradě a v odpoledních hodinách. Veškeré činnosti jsou organizovány tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování a mohly pracovat vlastním tempem! Pro lepší orientaci ve věkově smíšené třídě jsme děti rozdělili podle věku na Velká sluníčka,,,malá sluníčka a Medvídky. Toto rozdělení nám pomáhá při organizaci hygieny a při činnostech, kdy chceme pracovat pouze s jednou skupinou dětí. Dlouhodobé záměry rozvoje: 1. Pokračovat ve vytváření portfolií / dětské práce, fotografie, vývoj dětské kresby/, seznamovat s ním rodiče. 2. Brát věci s humorem a legraci vnášet i do mateřské školy. Úsměv stojí míň než elektřina, ale dává více světla 3. Systematicky dbát na získávání dovedností v oblasti hygieny a sebeobsluhy dětí. 4. Ve své práci se soustředit na dodržování dohodnutých pravidel chování a společného soužití. 5. Hledat nové formy spolupráce se ZŠ, zřizovatelem a dalšími organizacemi v okolí. Děti se specifickými vzdělávacími potřebami, děti zdravotně postižené a děti s odloženou školní docházkou jsou vzdělávány na základě podkladů z PPP a jejich doporučení. Učitelky se těmto dětem věnují v průběhu celého dne /individuálně do 8 h ranní, v době souběžného působení obou pedagogických pracovnic a v době odpočinku po obědě/. Všem dětem nabízíme účast ve výtvarných a korespondenčních soutěžích v průběhu celého roku.

9 5. Vzdělávací obsah Medvídek ve školce - Všichni jsme tu kamarádi - Budeme si hrát Podzim maluje - Barvy v zahradě a na poli - Vítr fouká, pofukuje - Hřej ohýnku, hřej - Připravte si pelíšky Vánoce, Vánoce přicházejí - Za dveřmi je Mikuláš - Vychází hvězda zářivá - Nový rok Padá, padá sníh - Sporty v zimě - Až půjdu do školy - Doktora se nebojíme Masopustní veselí - Až budu velký - Karneval Sluníčko probouzí přírodu - Zima končí - Kuřátka se batolí - Velikonoce Moje milá maminko - Kdo je moje rodina? - U nás doma

10 Sportujeme, hýbeme se - Fair play Prázdniny se blíží - Pozor na cestách - Svět je velký - Děti světa Tematicky zaměřené dny: - Den veselých jablíček - Rej andílků a čertíků - Vánoční zvyky - Den sněhuláků - Sluníčkový den - Den Země

11 1. Všichni jsme tu kamarádi 2. Budeme si hrát Medvídek ve školce Charakteristika: Tento integrovaný blok pomáhá dětem s adaptací při vstupu do MŠ. Pomůže dětem zařadit se mezi ostatní a přijmout pravidla vzájemného soužití. Naladíme děti na to, aby byly ve školce rády a aby věděly, že ve školce zažijí prima věci. Barvy/podzim/: žlutá, oranžová, hnědá. Pomocí těchto barev povedeme děti k vnímání barev podzimu. Dílčí vzdělávací cíle: - adaptování se v novém prostředí - vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s kolektivem - rozvoj řečových schopností a komunikativních dovedností - rozvíjení sebehodnocení pomocí obrázků - dodržování pravidel ve vztahu k ostatním dětem i dospělým, které si děti s pomocí učitelek vytvoří - orientace v budově školy a seznamování se s okolím v blízkosti MŠ - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - podporování osobitého myšlení, improvizace, komunikace - rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky - pěstování tolerance vůči jakékoli odlišnosti Očekávané výstupy: - odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých - postupné zapojení nových dětí do života v MŠ, zvládat běžné činnosti - respektovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití - zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony /uklidit po sobě, dát hračky na místo/ - postupně zvládat hygienické návyky, umět stolovat, oblékat se, svlékat - bezpečně se pohybovat v prostředí mateřské školy - zvládnout zdravit kamarády, dospělé, poprosit, poděkovat, umět si říct o pomoc - komunikovat s dětmi i dospělými, umět vyjádřit souhlas i nesouhlas - navazovat dětská přátelství - znát jména lidí, které se o děti ve školce starají - zacházet šetrně s vlastními i cizími hračkami - postupovat a učit se podle instrukcí - účastnit se nabízených činností Vzdělávací nabídka: - lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti - jednoduché pracovní a sebe obslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání a úklidu - činnosti relaxační a odpočinkové

12 - sluchové a rytmické hry - poslech čtených a vyprávěných pohádek a příběhů - spontánní a volná hra - hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, námětové hry - výlety do přírody - sociální a interaktivní hry, hraní rolí - aktivity podporující kamarádství - činnosti zaměřené na pravidla vzájemného soužití, ohleduplnosti k druhému, půjčit si hračku - činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí- MŠ - aktivity vhodné pro přímou adaptaci dítěte v prostředí MŠ - poučení o možných nebezpečných situacích- manipulace s některými předměty, kontakt se zvířaty, bezpečné chování v MŠ, na zahradě i na vycházkách do přírody - hry s barvami V tomto IB budeme směřovat k dosahování těchto kompetencí - sociální a personální: dítě přijímá zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla - komunikativní: pozná symboly daných pravidel, zapojí se do komunikace s dětmi i dospělými v MŠ - k řešení problému: dítě si uvědomuje, že svou aktivitou může ovlivnit situaci a že vyhýbat se problému nevede k cíli - dítě se chová slušně ke svým kamarádům a dospělým kolem sebe - zvládá sebeobsluhu a základní hygienické návyky - všímá si změn v nejbližším okolí a v přírodě Časové rozmezí /asi 4 týdny/

13 1. Barvy v zahradě a na poli 2. Vítr fouká, pofukuje 3. Hřej ohýnku, hřej 4. Připravte si pelíšky Podzim maluje Charakteristika: Cílem tohoto bloku je vnímání změn podzimní přírody v našem okolí. Pomocí vlastního prožitku a zvolených barev povedeme děti k rozvoji fantazie, tvořivosti a dramatizaci. Nakoukneme do světa matematiky / počítáme stromy, přírodniny, zvířátka/ a děti se dozví, jak se lesní zvířátka připravují na zimu. Barvy: žlutá, oranžová hnědá Dílčí vzdělávací cíle: - časté pobývání v přírodě za každého počasí s pozorováním zahrad a sadů - v činnostech zapojíme všechny smysly - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností /stříhání, zacházení s barvami, plastelínou, hudebními nástroji/ - vytváření povědomí o tom, co se děje v přírodě, změny počasí - rozvíjení verbálních i neverbálních komunikativních dovedností pomocí výtvarného, hudebního nebo dramatického vyjádření - upevňování pravidel chování, které si děti vytvořily - uvědomování si začátečního písmene ve slovech /st. děti/ - seznamování se s dramatizací pohádek a rozvoj kooperativních dovedností /O řepě, Boudo, budko aj./ - rozvoj schopnosti určitou dobu se soustředit na činnost - vytváření základů pro práci s informacemi práce s knihou a encyklopediemi /vyhledávání zvířat, stromů/, experimentování a pozorování - osvojení si základních poznatků o číslech Očekávané výstupy: - - znát plody a barvy podzimu /zahrádka, sad, pole/, umět rozlišit, poznat a pojmenovat jejich další vlastnosti /měkké, tvrdé, velké, sladké, kyselé/ - vyjadřovat svou fantazii v tvořivých činnostech - spolupracovat s ostatními, podělit se o pomůcky při práci, umět nabídnout pomoc, spolupráce - zvládat krátké říkadlo s pohybem, sledovat a rozlišovat rytmus, zacházet s rytmickými hudebními nástroji, zazpívat píseň - zachovávat správné držení těla nejen při chůzi, ale i při všech činnostech - umět poznat a pojmenovat volně žijící zvířata

14 - vědět, jak pomáhat zvířatům před zimou - zvládat číselnou řadu do 6 a orientovat se v prostoru - dodržovat pravidla her, jednat spravedlivě - znát časové pojmy a souvislosti /včera, ráno, pondělí, podzim/ - rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, pomáhat pečovat o okolní životní prostředí, chránit přírodu, živé tvory - vnímat kulturní a umělecké podněty /návštěva divadla, poslech hudby/ - využívat různých technik k zachycení skutečností ze svého okolí / modelování, tvoření z papíru a přírodnin, experimentování s barvami/ - znát některé názvy stromů - sledovat a vyprávět pohádku Vzdělávací nabídka: - vycházky do přírody - pozorujeme přírodní změny - říkanky a básničky s podzimní tématikou - společná diskuze, rozhovory (vyprávění zážitků, příběhů a pohádek) - manipulační činnosti a úkony s předměty, pomůckami, nástroji a s přírodním materiálem - aktivity přibližující dítěti mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost a pravda) - estetické a tvůrčí dovednosti- práce s dýní - poslech čtených a vyprávěných příběhů a pohádek - jednoduché pracovní a sebe obslužné činnosti - počítání a řazení přírodnin, listů aj. Kompetence: - k učení: dítě chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí /každodenní kalendář přírody/, pozná typické znaky podzimu - komunikační: průběžně budeme rozšiřovat slovní zásobu a aktivně ji používat - sociální a personální: povedeme dítě k tomu, aby si uvědomovalo, že za své jednání - nese důsledky - dítě dovede vyjádřit svou fantazii v tvořivých činnostech - dokáže spolupracovat s ostatními a uvědomovat si, co si druhý přeje Časové rozmezí /asi 8 týdnů/

15 1. Za dveřmi je Mikuláš 2. Vychází hvězda zářivá 3. Nový rok Vánoce, Vánoce přicházejí Charakteristika: Cílem bloku je pomocí vánočních svátků seznamovat děti s tradicemi a zvyky, probudit v dětech sváteční atmosféru a chuť obdarovávat lidi z blízkého okolí. Rozvíjet empatii, cit pro druhé a kamarádství. Zaměříme se na kultivovaný projev dětí, který předvedeme při vánoční besídce pro rodiče a seniory. Barvy: bílá modrá Dílčí vzdělávací cíle: - rozvíjení empatie, kamarádství, uvědomování si citové vazby k rodinným příslušníkům - seznamování dětí s historií, zvyky, tradicemi vánočních svátků - osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody - umožnit dítěti emocionální prožitky - poznávání jiných kultur /jak se slaví vánoce jinde/ - rozvoj kooperativních a komunikativních dovedností - osvojení si poznatků o znakových systémech a jejich funkci / abeceda, čísla- předškoláci/ - vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách Očekávané výstupy: - umět respektovat potřeby kamaráda, podělit se, domluvit se, mít ohled na druhého - rozvíjet přátelství mezi dětmi - zachycovat a vyjadřovat zážitky a prožitky různými způsoby /dramatizace, výtvarné techniky, rozvoj řečových schopností, hudba/ - těšit se z dávání a přijímání dárků - všímat si dění a změn v rodině, ve školce, v okolí - sladit zpěv s pohybem a umět použít rytmické nástroje, umět se vyjádřit pomocí hudebně pohybových činností - znát vánoční tradice a zvyky - pomáhat pečovat o estetické prostředí ve škole - mít pojem o čase, číselné řadě, znalost geometrických tvarů - poznat napsané své jméno - sledovat očima zleva doprava - správně vyslovovat, ovládat dech, intonaci a tempo řeči

16 Vzdělávací nabídka: - výtvarné, pracovní a hudební činnosti - práce s hlínou a modelínou - taneční i hudební pohybové hry - stříhání a vystřihování - rytmizace básniček - jemná motorika a hrubá motorika - komentování zážitků a aktivit - činnosti relaxační a odpočinkové - činnosti zaměřené na sebehodnocení - artikulační, sluchové a řečové hry - grafické napodobování symbolů, tvarů Kompetence: - k řešení problémů: budeme zpřesňovat početní představy, užívat číselné řady a matematické pojmy - činnostní a občanské: budeme podporovat zájem dítěte o druhé i o to, co se kolem děje, aby bylo otevřené aktuálnímu dění / vánoční čas, dárky, vystoupení/ - sociální a personální: dítě se spolupodílí na společných rozhodnutích, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje - dítě pozná typické znaky zimy a adventního období - umí naslouchat a samostatně vyprávět příběh, pohádku - zvládne vyjádřit své prožitky pomocí hudby, improvizuje Časové rozmezí /asi 6 týdnů/

17

18 1. Sporty v zimě 2. Až půjdu do školy 3. Doktora se nebojíme Padá sníh, padá sníh Charakteristika: Projekt využívá zimní období k uvědomění si změn v přírodě. Motivuje k aktivnímu prožívání volného času a uvědomění si svého těla při sportování. Seznamuje s lidským tělem a významem prevence nemocí v zimním období. Zaměříme se na přípravu předškoláků na zápis do první třídy. Barvy: bílá modrá Dílčí vzdělávací cíle: - zvládnutí pohybových dovedností a prostorová orientace - rozvoj fyzické zdatnosti hrátky na sněhu - seznamování se s novými slovy a jejich aktivní používání při komunikaci - rozvoj řečových schopností a dovedností / povídání nad obrázky, naslouchání poslech pohádek, správná výslovnost/ - rozvoj pozitivního vztahu k práci druhého - vytváření zdravých životních návyků jako základů zdravého životního stylu - osvojování si poznatků o těle a jeho zdraví - podpora a rozvoj zájmu o učení /předškoláci/ Očekávané výstupy: - umět vyjmenovat znaky zimy - vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a pokynu učitelky - vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady a pocity ve větách - formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat - pojmenovat části těla, znát jejich funkce, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem - ovládat dechové svalstvo, sladit zpěv s pohybem - rozhodovat o svých činnostech, vyjádřit souhlas i nesouhlas - zachytit a vyjádřit své prožitky / dramatická improvizace/ - chápat slovní vtip a humor, umět tvořit jednoduché rýmy - domluvit se slovy i gesty - umět se bezpečně pohybovat ve sněhu, na kopci, na ledě - znát některé druhy nemocí - zvládnout namalovat postavu /dle věku/

19 Vzdělávací nabídka: - jednoduché činnosti v osobní hygieně (používat kapesník) - sportovní a soutěživé hry ve sněhu - bobování, stavění sněhuláků - vycházky do okolí MŠ - pozorování stop ve sněhu - činnosti k poznávání lidského těla a jeho částí - činnosti k prevenci nemocí, jaké jsou zdravé či nezdravé potraviny - činnosti směřující k prevenci úrazu - příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví - nakoukneme k zápisu do ZŠ - artikulační, sluchové a řečové hry - rozpoznání základních barev a geometrických tvarů Kompetence: - k učení: učí se spontánně, ale i vědomě. Povedeme děti k tomu, aby započatou činnost dokončilo, dokázalo postupovat podle instrukcí a pokynů a umělo se dobrat k výsledku. - řešení problémů: rozlišuje řešení, která vedou k cíli a která ne. - činnostní a občanské: dítě dokáže rozpoznat a využívat své silné stránky a poznávat své slabé stránky. - dítě umí zacházet s drobnými pomůckami, s výtvarným materiálem. U pracovních a výtvarných činností udržuje na svém místě čistotu a umí po sobě uklidit. Časové rozmezí /asi 4 týdny/

20

21 Masopustní veselí 1. Až budu velký 2. Karneval Charakteristika: Celý projekt se nese v duchu humoru a vtipu. Cílem je seznámit děti s lidovými tradicemi v období masopustu. Také povedeme děti k tomu, aby se zamyslely nad tím, čím by chtěly být, až budou dospělé. V tomto měsíci chceme připravit pro rodiče s dětmi,,sportovní odpoledne na sněhu / dle sněhových podmínek/. Barvy: modrá bílá Dílčí vzdělávací cíle: - osvojování si poznatků o řemeslech a zaměstnáních - rozvíjení poznatků o rozmanitosti povolání - rozvíjení pohybových dovedností ve spojení se zpěvem a hudbou /tanečky/ - procvičování hrubé a jemné motoriky - rozvíjení komunikativních dovedností- umět svými slovy říct pohádku, zapamatovat si legrační rýmovačku Očekávané výstupy: - osvojit si poznatky o různých starých řemeslech a zaměstnáních v současnosti - naučit se zpaměti krátké texty, zkoušet tvořit krátké rýmy - chápat slovní vtip a humor, umět ho použít - učit se nová slova a umět je použít ve větě - umět prožít a projevovat radost, umět popsat své pocity - zdokonalovat tvořivost /výroba masek, škrabošek/ - samostatnost při stříhání, přesnost a pečlivost - osvojovat si pracovní dovednosti Vzdělávací nabídka: - námětové hry- řemesla - stříhání a vystřihování - práce s papírem přesné překládání - modelování slepování - různé výtvarné techniky - pantomima povolání - hudební a literární činnosti - společné diskuze a rozhovory - popis obrázků - práce s nástroji Orfovy metody

22 Kompetence: - k učení: dítě zvládá běžné způsoby pohybu v různém prostředí /led, sníh/ - dítě se umí orientovat v počtu do šesti, ví co je více, méně, stejně -činnostní a občanské: podílí se karnevalové výzdobě školky. Časové rozmezí / asi 4 týdny/.

23 1. Zima končí 2. Kuřátka se batolí 3. Velikonoce Sluníčko probouzí přírodu Charakteristika: Tento projekt vede děti k uvědomění si, jak je důležité pečovat o své okolí, chránit přírodu. Seznamuje děti s lidovými tradicemi a změnami v přírodě. Cílem je, aby děti uměly pojmenovat znaky jara, mláďata a uvědomily si důležitost i nebezpečí vody pro život. Společně s rodiči se rozloučíme s Paní Zimou. Barvy: zelená Dílčí vzdělávací cíle: - posilování schopnosti pracovat ve skupině /projektový den/ - seznamování se s přírodními zákonitostmi, získávání vztahu k přírodě a vodě - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - posilování přirozených poznávacích citů- radost z objevování - osvojení si poznatků a dovedností k ochraně dítěte před nebezpečnými přírodními vlivy /povodeň/ - rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách Očekávané výstupy: - získat nové informace ze života zvířat - umět spolupracovat ve skupině a dohodnout se - vytvářet soubory předmětů podle předem daných pravidel - orientovat se v ročních obdobích - znát velikonoční tradice a zvyky - poznat domácí zvířata a umět pojmenovat mláďata - pomáhat pečovat o okolní životní prostředí / školní zahrada/ - sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech - orientace v přírodě Vzdělávací nabídka: - řečové a rytmické činnosti - říkanky a básničky s jarní tématikou - vycházky a výlety do okolí - stříhání a vystřihování - prohlížení a čtení knížek, atlasů a encyklopedií - smyslové a psychomotorické hry - přednes, recitace, zpěv - hry na orientaci v prostoru - pantomima- zvířátka

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6:00 8:00 Pozdravím paní učitelku, udělám si společně s maminkou nebo tatínkem ranní úkol,

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Adresa: Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov Telefon: 380 711 626, 380 715 090 E-mail: info@zskrumlov.cz Zřizovatel: Jihočeský

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Projekt doplňuje systém logopedické péče na škole o systematickou logopedickou prevenci. Je

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí.

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6.00-8.00 Pozdravím paní učitelku a udělám si společně s maminkou ranní úkol, pak se s

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Třídní vzdělávací program Zelená třída Třídní učitelky: Blanka Švamberková Diana Oláhová Počet dětí ve třídě: 28 v rozmezí 3 až 6 let 6 dětí s odkladem školní docházky 13 dětí předškolního věku 9 dětí

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015

Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015 Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015 Provoz školní družiny: 6,30-7,45 11,40-17,00 7,30-9,30 plavání (druhý, třetí ročník) V letošním školním roce je zařazeno 180 dětí do 6 oddělení: 1.

Více

Třídní vzdělávací plán. MŠ v Klínci

Třídní vzdělávací plán. MŠ v Klínci Třídní vzdělávací plán MŠ v Klínci Školní rok 2013 2014 Z pohádky do pohádky s Rozárkou ZÁŘÍ ŠKOLKA A JÁ Poznání nového prostředí, seznámení s novými kamarády, pravidly chování a režimem dne v MŠ. Rozvoj

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Orlová- Lutyně Okružní 917 Zpracovala: Mgr. Marie Bardoňová ředitelka MŠ 1 Organizace dne v MŠ 6.00 10.00 scházení dětí spontánní hry individuální práce s potřebnými

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pro školní rok 2013/2014 Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov

Více

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA OBRÁZKOVÁ ABECEDA přípravných tříd ZŠ Tento školní vzdělávací program je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Každý žák je úspěšný ze dne 1. září 2005, č. j. 464/05 podpis ředitele

Více