BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS Platnost ŠVP neomezená. Vypracovala: Vaňáková Emilie a Švajková Markéta

2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy A/ typ a velikost školy B/ charakter budovy a okolí 3. Podmínky pro vzdělávání A/ věcné podmínky B/ životospráva s psychosociální podmínky C/ organizace chodu a vzdělávání D/ personální zajištění E/ spolupráce s rodiči F/ řízení mateřské školy 4. Charakteristika ŠVP pro PV dlouhodobé záměry rozvoje 5. Vzdělávací obsah - Témata IB 6. Rizika 7. Pravidla pro hodnocení dětí a evaluace 8. Přílohy

3 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Barevný svět kolem nás Předkladatel Název školy Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník Sídlo MŠ Supíkovice 36, tel Ředitel Antonín Ďopan, tel Vedoucí učitelka MŠ Emilie Vaňáková, Právní forma příspěvková organizace, IČO sloučené zařízení Zpracovala Emilie Vaňáková Podílela se Markéta Švajková Zařazení do sítě Platnost dokumentu od neomezená Zřizovatel Zřizovatel Obec Supíkovice Adresa Supíkovice 130

4 2. Charakteristika školy A/ Typ a velikost školy Mateřská škola Supíkovice se nachází v centru obce a je to škola s dlouhou historií. Byla založena 10. listopadu Zpočátku byla umístěna v budově obecné školy, avšak byla přestěhována do samostatné budovy, kde je doposud. Naše MŠ je jednotřídní, proto se zde prolínají různé věkové skupiny dětí od nejmladších, u kterých klademe důraz na postupnou a nenásilnou adaptaci. Naši školku naplňujeme do 28 dětí. Kapacita naší školy je 30 dětí. Provoz školky je celodenní od 6:00 do 15:45 h. Mateřská škola se nachází v blízkosti základní školy a v blízkosti autobusové zastávky. Je to výhodou pro rodiče s dětmi, které musí do školy dojíždět. Umístění je výborné z hlediska dostupnosti hromadné dopravy a nedalekého lesa a tím spojených vycházek do přírody. Každoročně pořádáme několik akcí pro děti a rodiče. Dobře spolupracujeme s Obecním úřadem, Základní školou, s PPP a se SPC v Jeseníku. Navštěvujeme divadelní představení, kino a středisko volného času Duha v Jeseníku. Také spolupracujeme s MŠ Písečná a MŠ Velké Kunětice. B/ Charakter budovy a okolí Budova školy je jednopatrová, částečně podsklepená. Ve sklepě se nachází kotelna s plynovým kotlem. V přízemí je prostorná herna, šatna pro děti a sociální zařízení. Z chodby vedoucí k toaletám se dostaneme do jídelny. Skladový prostor a výdejna stravy navazuje na jídelnu. Do skladu venkovních hraček se dostaneme z venku. V 1. patře se nachází stabilní ložnice a dvě herny. Jedna z heren slouží k pohybovým činnostem dětí, druhou využíváme v době odpoledního odpočinku pro děti s menší potřebou spánku k plnění různých úkolů. Mezi ložnicí a pracovnou se nachází kancelář k ukládání potřebné dokumentace. Budova školy je obklopena velkou zahradou, která svou rozlohou i vybavením umožňuje dětem dostatek volnosti a pohybu při spontánních i řízených aktivitách. Zahrada je vybavena dřevěnými herními prvky. Na pěkném a estetickém prostředí školy se podílí celý kolektiv za velké pomoci dětí, jejichž výrobky jsou vystaveny nejen v šatně, ale i v ostatních prostorách školy. 3. Podmínky pro vzdělávání A/ Věcné podmínky Naše MŠ má dostatečně velké prostory pro momentální počet zapsaných dětí. Prostorové uspořádání vyhovuje různým skupinovým i individuálním činnostem. Starší nábytek v herně je rozestavěn tak, aby vyhovoval výškovým rozdílům dětí. Je uspořádán do několika pracovních center. Hračky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly brát a samy je i ukládat. Množství hraček a pomůcek je na jednotřídní školu nadstandardní díky dobré spolupráci s OÚ a sponzory. Hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám dětí, jsou nezávadná a bezpečná. Lehátka k odpočinku odpovídají počtu dětí. Vybavení zahrady je dostačující. Děti mají k dispozici odrážedla a koloběžky. Všechny prostory MŠ /vnitřní i vnější/ splňují hygienické i bezpečnostní normy.

5 B/ Životospráva a psychohygiena V MŠ jsou všechny režimové požadavky flexibilní. Co dodržujeme, je časový odstup jednotlivých jídel. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů, která je školnicí dovážena z kuchyně základní školy. V průběhu celého dne je zajištěn pitný režim. Od rána je v herně na stolečku nachystán nápoj a hrnečky dětí, které si k tomuto účelu přinesly z domova. Děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, především u malých dětí, aby alespoň nabízené jídlo ochutnaly a naučily se tak správnému stravování a stolování. Děti mají dostatek volného pohybu v interiéru školy za předpokladu dodržování dohodnutých pravidel. V době odpočinku jsou všechny děti od 12 do 12,45 h na lehátku, poslouchají pohádku, relaxují. Dětem s menší potřebou spánku je po pohádce nabízen klidný program ve vedlejší pracovně /max. 4 děti z důvodu bezpečnosti/, nebo prohlížení časopisů a knih na lůžku s ohledem na spící děti. V době odpočinku věnujeme individuální péči dětem s odkladem školní docházky. Děti mají každý den dostatečný pobyt venku / v dopoledních hodinách, při vhodném počasí i v odpoledních hodinách/. Pouze v případě nepřízně počasí volíme náhradní činnosti v budově MŠ. K pohybovým aktivitám je hojně využívána školní zahrada. C/ Organizace chodu a vzdělávání Naše MŠ má jednu smíšenou třídu s dětmi od necelých tří do šesti let. Ve třídě pracují dvě učitelky s maximálním počtem zapsaných dětí. Děti přicházejí od 6,00 do 8,00 h. V této době preferujeme spontánní hru dětí. Učitelka má vždy připraveny jednoduché úkoly, kterými rozvíjí dovednosti dětí /hrubou a jemnou motoriku, smyslové hry, plnění úkolů z časopisů /. V této době se učitelka individuálně věnuje dětem s odloženou školní docházkou. V době od 8,00 do 8,15 h probíhá v některé dny ranní cvičení, které realizujeme v herně v přízemí nebo v herně v 1. patře, kde máme klavír, více pomůcek a nářadí ke cvičení. Při stravování se snažíme o co největší samostatnost dětí. S chystáním tácků a hrnečků při svačině pomáhají dvě nebo tři předem určené děti. U oběda si děti samostatně chodí pro příbory, pro čaj i druhé jídlo. Činnosti řízené pedagogem probíhají od 8,50 do 9,20 h. V této době si povídáme v komunitním kroužku, poté si dětí hrají v centrech aktivit nebo probíhá frontální učení. Po odpolední svačině jsme s dětmi v herně, kde se věnujeme hudebně pohybovým chvilkám, individuální práci s dětmi a spontánní hře. Při pěkném počasí chodíme na školní zahradu i v odpoledních hodinách. Děti se rozcházejí v době od 14,30 do 15,30 h, které děti zůstanou v MŠ po 15,30 h jsou převáděny do školní družiny při ZŠ Supíkovice. Po zvládnutí pravidel vzájemného soužití ve školce vedeme děti k tomu, aby chodily samostatně na toaletu a byly aktivně nápomocny a samostatné při stolování a převlékání. Organizace dalších aktivit: Veselá tužka : je pro všechny předškoláky a děti s odloženou školní docházkou. Zábavnou formou se zaměřuje na uvolňování ruky. Je realizován 1x týdně v době souběžného působení pedagogických pracovnic. Je zde využívána mimo jiné i Metoda dobrého startu.

6 ,,Angličtina hrou : je pro děti předškolního věku, které mají správnou výslovnost. Zábavnou formou se budou seznamovat s anglickým jazykem. Plavecký výcvik: není povinný. Je určen pro předškoláky a doplňují ho děti 4-5leté. Jezdíme společně ze základní školou vlastním autobusem. Děti absolvují 5 lekcí pod vedením zkušené plavčice. Výlety: Organizujeme výlety pěší v blízkém okolí i autobusem. Kultura, akce pro rodiče, tematicky zaměřené dny a další aktivity jsou vypsány v příloze č. 2 plán akcí. D/ Personální podmínky Pedagogickou činnost mateřské školy zajišťují dvě učitelky s odbornou kvalifikací. Z toho jedna je ve funkci vedoucí učitelky. Obě pedagogické pracovnice využívají nabídku Schola servisu k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Poznatky z těchto seminářů uplatňují ve své práci s dětmi. Další zaměstnanec je školnice, která je v MŠ zaměstnána na částečný úvazek. E/ Spolupráce s rodiči Naše MŠ klade důraz na dobrou spolupráci s rodiči. Vzhledem k tomu, že jsme školka rodinného typu, upřednostňujeme osobní kontakt s rodiči. Vítáme nové podněty a nápady týkající se vzdělávání dětí ze strany rodičů. Vyžadujeme, aby rodiče dodržovaly stanovenou organizaci provozu mateřské školy a při vzájemném styku byla dodržována pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti. Jako zpětná vazba k naší práci nám slouží dotazník pro rodiče, v němž se mohou vyjádřit k otázkám týkajících se spokojenosti či nespokojenosti s fungováním MŠ. Dále rodičům nabízíme individuální schůzky, které si předem domluví s paní učitelkou a na kterých je probráno chování a pokroky dětí. Máme již zavedené akce, kterých se rodiče zúčastňují společně se svými dětmi /tvoření z keramické hlíny, podzimní tvoření z přírodnin, akce k ukončení školního roku/ a také plánujeme akce úplně nové. Akce, které plánujeme s dětmi nebo společně s rodiči, jsou takové, aby navazovaly na náš ŠVP a doplňovaly ho. Rodičům nabízíme: - adaptační režim pro nové děti -časopis Informatorium / v prostorách šatny- upozornění na zajímavé články/ -,, hrací odpoledne pro děti, které ještě nenavštěvují MŠ /od 2. poloviny září každé - pondělí od 14,30 h/ - Na programu pro malé děti se podílí maminky spolu s paní učitelkou. - besedu na téma Školní zralost ve spolupráci s PPP a učitelkami prvního stupně - individuální pohovory o vzdělávacích pokrocích dětí

7 - logopedické vyšetření dětí- depistáž /SPC Jeseník/. F/ Řízení mateřské školy Vedoucí učitelka je odpovědná řediteli ZŠ a MŠ Supíkovice. Jednou v měsíci se schází na poradě, kde jsou probrány aktuální problémy. Vedoucí učitelka poté seznámí ostatní zaměstnance v MŠ s tím, co bylo na poradě řečeno. MŠ úzce spolupracuje se zřizovatelem, Základní školou, PPP a SPC v Jeseníku. Velký důraz klademe na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti a vytváření prostředí důvěry a otevřenosti. Vedoucí učitelka vyhodnocuje práci pedagogické i provozní zaměstnankyně a dále je předkládá řediteli školy. Tvorba ŠVP je výsledkem obou pedagogických pracovnic. 4. Charakteristika ŠVP pro PV Naše mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu, který vznikl na základě analýzy ŠVP minulého. Na jeho vzniku se podílely obě pedagogické pracovnice. Název programu: BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS ŠVP je zpracován pro věkově smíšenou třídu dětí /2,5-6let/ a je zpracován na dobu neurčitou s možností přepracování dle aktuálních změn. Vzhledem k tomu, že jsme jednotřídní mateřská škola, má učitelka vždy připraveny činnosti pro mladší i starší děti. Vychází z ročních období, svátků, lidových tradic a podmínek školy. Dále jsme se rozhodli, že v novém plánu využijeme k motivaci dětí řadu barev, které se hodí k danému ročnímu období, budeme tak děti vést k citlivému vnímání barevnosti Světa. Náš program obsahuje 9 integrovaných bloků a každý IB má jedno nebo více podtémat. Ke každému IB jsme zařadili jednu nebo více barev, pomocí kterých budeme děti motivovat k dalším činnostem a k dosahování očekávaných výstupů. Učitelky si podtémata zpracovávají do příprav učitelky. Ke každému plánovanému výstupu si píší činnosti, kterými vedou děti tak, aby se dále rozvíjely a posouvaly směrem k cílovým kompetencím. Při plánování spolupracují obě učitelky. Společně se domlouvají na dílčích vzdělávacích cílech, na délce trvání podtématu/podle zájmu dětí/ a na činnostech. Při výchově a vzdělávání využíváme některé prvky programu Začít spolu. V předešlých letech se nám osvědčil komunitní kruh, ve kterém se děti učí povídat, ale i naslouchat druhému. V kroužku děti motivujeme k činnostem, které v ten den plánujeme zvládnout. Do každodenní práce se snažíme zahrnout i činnosti v centrech aktivit. Bohužel, vzhledem k podmínkám školy /věkově smíšená třída a krátké souběžné působení pedagogických pracovnic/, se nám to daří pouze občas. Máme vytvořena tato centra: - Výtvarné činnosti - Manipul. hry - Domácnost

8 - Kostky - Kadeřnictví - Obchod Po motivaci v kroužku jsou dětem nabídnuty činnosti v centrech aktivit nebo má učitelka připraven program, který realizuje frontálně nebo skupinově /starší nebo mladší děti /. Díky učení v centrech aktivit dítě objevuje svět a učí se pomocí vlastní praktické činnosti a učitelka přechází do role pomocníka a pozorovatele. Děti pracují ve skupinkách /kooperativní učení/ a jsou vedeny k tomu, aby pracovaly samostatně a v případě potřeby uměly požádat o pomoc nejen učitelku, ale i kamaráda. Menší děti se učí nápodobou od starších kamarádů. Práci v centrech kombinujeme s frontálními a individuálními činnostmi /dramatizace, pohyb, experimenty, hudba/. Důležitou roli má v naší škole spontánní hra, kterou nenásilně rozvíjíme především v ranních hodinách, při pobytu na zahradě a v odpoledních hodinách. Veškeré činnosti jsou organizovány tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování a mohly pracovat vlastním tempem! Pro lepší orientaci ve věkově smíšené třídě jsme děti rozdělili podle věku na Velká sluníčka,,,malá sluníčka a Medvídky. Toto rozdělení nám pomáhá při organizaci hygieny a při činnostech, kdy chceme pracovat pouze s jednou skupinou dětí. Dlouhodobé záměry rozvoje: 1. Pokračovat ve vytváření portfolií / dětské práce, fotografie, vývoj dětské kresby/, seznamovat s ním rodiče. 2. Brát věci s humorem a legraci vnášet i do mateřské školy. Úsměv stojí míň než elektřina, ale dává více světla 3. Systematicky dbát na získávání dovedností v oblasti hygieny a sebeobsluhy dětí. 4. Ve své práci se soustředit na dodržování dohodnutých pravidel chování a společného soužití. 5. Hledat nové formy spolupráce se ZŠ, zřizovatelem a dalšími organizacemi v okolí. Děti se specifickými vzdělávacími potřebami, děti zdravotně postižené a děti s odloženou školní docházkou jsou vzdělávány na základě podkladů z PPP a jejich doporučení. Učitelky se těmto dětem věnují v průběhu celého dne /individuálně do 8 h ranní, v době souběžného působení obou pedagogických pracovnic a v době odpočinku po obědě/. Všem dětem nabízíme účast ve výtvarných a korespondenčních soutěžích v průběhu celého roku.

9 5. Vzdělávací obsah Medvídek ve školce - Všichni jsme tu kamarádi - Budeme si hrát Podzim maluje - Barvy v zahradě a na poli - Vítr fouká, pofukuje - Hřej ohýnku, hřej - Připravte si pelíšky Vánoce, Vánoce přicházejí - Za dveřmi je Mikuláš - Vychází hvězda zářivá - Nový rok Padá, padá sníh - Sporty v zimě - Až půjdu do školy - Doktora se nebojíme Masopustní veselí - Až budu velký - Karneval Sluníčko probouzí přírodu - Zima končí - Kuřátka se batolí - Velikonoce Moje milá maminko - Kdo je moje rodina? - U nás doma

10 Sportujeme, hýbeme se - Fair play Prázdniny se blíží - Pozor na cestách - Svět je velký - Děti světa Tematicky zaměřené dny: - Den veselých jablíček - Rej andílků a čertíků - Vánoční zvyky - Den sněhuláků - Sluníčkový den - Den Země

11 1. Všichni jsme tu kamarádi 2. Budeme si hrát Medvídek ve školce Charakteristika: Tento integrovaný blok pomáhá dětem s adaptací při vstupu do MŠ. Pomůže dětem zařadit se mezi ostatní a přijmout pravidla vzájemného soužití. Naladíme děti na to, aby byly ve školce rády a aby věděly, že ve školce zažijí prima věci. Barvy/podzim/: žlutá, oranžová, hnědá. Pomocí těchto barev povedeme děti k vnímání barev podzimu. Dílčí vzdělávací cíle: - adaptování se v novém prostředí - vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s kolektivem - rozvoj řečových schopností a komunikativních dovedností - rozvíjení sebehodnocení pomocí obrázků - dodržování pravidel ve vztahu k ostatním dětem i dospělým, které si děti s pomocí učitelek vytvoří - orientace v budově školy a seznamování se s okolím v blízkosti MŠ - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - podporování osobitého myšlení, improvizace, komunikace - rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky - pěstování tolerance vůči jakékoli odlišnosti Očekávané výstupy: - odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých - postupné zapojení nových dětí do života v MŠ, zvládat běžné činnosti - respektovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití - zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony /uklidit po sobě, dát hračky na místo/ - postupně zvládat hygienické návyky, umět stolovat, oblékat se, svlékat - bezpečně se pohybovat v prostředí mateřské školy - zvládnout zdravit kamarády, dospělé, poprosit, poděkovat, umět si říct o pomoc - komunikovat s dětmi i dospělými, umět vyjádřit souhlas i nesouhlas - navazovat dětská přátelství - znát jména lidí, které se o děti ve školce starají - zacházet šetrně s vlastními i cizími hračkami - postupovat a učit se podle instrukcí - účastnit se nabízených činností Vzdělávací nabídka: - lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti - jednoduché pracovní a sebe obslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání a úklidu - činnosti relaxační a odpočinkové

12 - sluchové a rytmické hry - poslech čtených a vyprávěných pohádek a příběhů - spontánní a volná hra - hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, námětové hry - výlety do přírody - sociální a interaktivní hry, hraní rolí - aktivity podporující kamarádství - činnosti zaměřené na pravidla vzájemného soužití, ohleduplnosti k druhému, půjčit si hračku - činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí- MŠ - aktivity vhodné pro přímou adaptaci dítěte v prostředí MŠ - poučení o možných nebezpečných situacích- manipulace s některými předměty, kontakt se zvířaty, bezpečné chování v MŠ, na zahradě i na vycházkách do přírody - hry s barvami V tomto IB budeme směřovat k dosahování těchto kompetencí - sociální a personální: dítě přijímá zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla - komunikativní: pozná symboly daných pravidel, zapojí se do komunikace s dětmi i dospělými v MŠ - k řešení problému: dítě si uvědomuje, že svou aktivitou může ovlivnit situaci a že vyhýbat se problému nevede k cíli - dítě se chová slušně ke svým kamarádům a dospělým kolem sebe - zvládá sebeobsluhu a základní hygienické návyky - všímá si změn v nejbližším okolí a v přírodě Časové rozmezí /asi 4 týdny/

13 1. Barvy v zahradě a na poli 2. Vítr fouká, pofukuje 3. Hřej ohýnku, hřej 4. Připravte si pelíšky Podzim maluje Charakteristika: Cílem tohoto bloku je vnímání změn podzimní přírody v našem okolí. Pomocí vlastního prožitku a zvolených barev povedeme děti k rozvoji fantazie, tvořivosti a dramatizaci. Nakoukneme do světa matematiky / počítáme stromy, přírodniny, zvířátka/ a děti se dozví, jak se lesní zvířátka připravují na zimu. Barvy: žlutá, oranžová hnědá Dílčí vzdělávací cíle: - časté pobývání v přírodě za každého počasí s pozorováním zahrad a sadů - v činnostech zapojíme všechny smysly - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností /stříhání, zacházení s barvami, plastelínou, hudebními nástroji/ - vytváření povědomí o tom, co se děje v přírodě, změny počasí - rozvíjení verbálních i neverbálních komunikativních dovedností pomocí výtvarného, hudebního nebo dramatického vyjádření - upevňování pravidel chování, které si děti vytvořily - uvědomování si začátečního písmene ve slovech /st. děti/ - seznamování se s dramatizací pohádek a rozvoj kooperativních dovedností /O řepě, Boudo, budko aj./ - rozvoj schopnosti určitou dobu se soustředit na činnost - vytváření základů pro práci s informacemi práce s knihou a encyklopediemi /vyhledávání zvířat, stromů/, experimentování a pozorování - osvojení si základních poznatků o číslech Očekávané výstupy: - - znát plody a barvy podzimu /zahrádka, sad, pole/, umět rozlišit, poznat a pojmenovat jejich další vlastnosti /měkké, tvrdé, velké, sladké, kyselé/ - vyjadřovat svou fantazii v tvořivých činnostech - spolupracovat s ostatními, podělit se o pomůcky při práci, umět nabídnout pomoc, spolupráce - zvládat krátké říkadlo s pohybem, sledovat a rozlišovat rytmus, zacházet s rytmickými hudebními nástroji, zazpívat píseň - zachovávat správné držení těla nejen při chůzi, ale i při všech činnostech - umět poznat a pojmenovat volně žijící zvířata

14 - vědět, jak pomáhat zvířatům před zimou - zvládat číselnou řadu do 6 a orientovat se v prostoru - dodržovat pravidla her, jednat spravedlivě - znát časové pojmy a souvislosti /včera, ráno, pondělí, podzim/ - rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, pomáhat pečovat o okolní životní prostředí, chránit přírodu, živé tvory - vnímat kulturní a umělecké podněty /návštěva divadla, poslech hudby/ - využívat různých technik k zachycení skutečností ze svého okolí / modelování, tvoření z papíru a přírodnin, experimentování s barvami/ - znát některé názvy stromů - sledovat a vyprávět pohádku Vzdělávací nabídka: - vycházky do přírody - pozorujeme přírodní změny - říkanky a básničky s podzimní tématikou - společná diskuze, rozhovory (vyprávění zážitků, příběhů a pohádek) - manipulační činnosti a úkony s předměty, pomůckami, nástroji a s přírodním materiálem - aktivity přibližující dítěti mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost a pravda) - estetické a tvůrčí dovednosti- práce s dýní - poslech čtených a vyprávěných příběhů a pohádek - jednoduché pracovní a sebe obslužné činnosti - počítání a řazení přírodnin, listů aj. Kompetence: - k učení: dítě chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí /každodenní kalendář přírody/, pozná typické znaky podzimu - komunikační: průběžně budeme rozšiřovat slovní zásobu a aktivně ji používat - sociální a personální: povedeme dítě k tomu, aby si uvědomovalo, že za své jednání - nese důsledky - dítě dovede vyjádřit svou fantazii v tvořivých činnostech - dokáže spolupracovat s ostatními a uvědomovat si, co si druhý přeje Časové rozmezí /asi 8 týdnů/

15 1. Za dveřmi je Mikuláš 2. Vychází hvězda zářivá 3. Nový rok Vánoce, Vánoce přicházejí Charakteristika: Cílem bloku je pomocí vánočních svátků seznamovat děti s tradicemi a zvyky, probudit v dětech sváteční atmosféru a chuť obdarovávat lidi z blízkého okolí. Rozvíjet empatii, cit pro druhé a kamarádství. Zaměříme se na kultivovaný projev dětí, který předvedeme při vánoční besídce pro rodiče a seniory. Barvy: bílá modrá Dílčí vzdělávací cíle: - rozvíjení empatie, kamarádství, uvědomování si citové vazby k rodinným příslušníkům - seznamování dětí s historií, zvyky, tradicemi vánočních svátků - osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody - umožnit dítěti emocionální prožitky - poznávání jiných kultur /jak se slaví vánoce jinde/ - rozvoj kooperativních a komunikativních dovedností - osvojení si poznatků o znakových systémech a jejich funkci / abeceda, čísla- předškoláci/ - vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách Očekávané výstupy: - umět respektovat potřeby kamaráda, podělit se, domluvit se, mít ohled na druhého - rozvíjet přátelství mezi dětmi - zachycovat a vyjadřovat zážitky a prožitky různými způsoby /dramatizace, výtvarné techniky, rozvoj řečových schopností, hudba/ - těšit se z dávání a přijímání dárků - všímat si dění a změn v rodině, ve školce, v okolí - sladit zpěv s pohybem a umět použít rytmické nástroje, umět se vyjádřit pomocí hudebně pohybových činností - znát vánoční tradice a zvyky - pomáhat pečovat o estetické prostředí ve škole - mít pojem o čase, číselné řadě, znalost geometrických tvarů - poznat napsané své jméno - sledovat očima zleva doprava - správně vyslovovat, ovládat dech, intonaci a tempo řeči

16 Vzdělávací nabídka: - výtvarné, pracovní a hudební činnosti - práce s hlínou a modelínou - taneční i hudební pohybové hry - stříhání a vystřihování - rytmizace básniček - jemná motorika a hrubá motorika - komentování zážitků a aktivit - činnosti relaxační a odpočinkové - činnosti zaměřené na sebehodnocení - artikulační, sluchové a řečové hry - grafické napodobování symbolů, tvarů Kompetence: - k řešení problémů: budeme zpřesňovat početní představy, užívat číselné řady a matematické pojmy - činnostní a občanské: budeme podporovat zájem dítěte o druhé i o to, co se kolem děje, aby bylo otevřené aktuálnímu dění / vánoční čas, dárky, vystoupení/ - sociální a personální: dítě se spolupodílí na společných rozhodnutích, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje - dítě pozná typické znaky zimy a adventního období - umí naslouchat a samostatně vyprávět příběh, pohádku - zvládne vyjádřit své prožitky pomocí hudby, improvizuje Časové rozmezí /asi 6 týdnů/

17

18 1. Sporty v zimě 2. Až půjdu do školy 3. Doktora se nebojíme Padá sníh, padá sníh Charakteristika: Projekt využívá zimní období k uvědomění si změn v přírodě. Motivuje k aktivnímu prožívání volného času a uvědomění si svého těla při sportování. Seznamuje s lidským tělem a významem prevence nemocí v zimním období. Zaměříme se na přípravu předškoláků na zápis do první třídy. Barvy: bílá modrá Dílčí vzdělávací cíle: - zvládnutí pohybových dovedností a prostorová orientace - rozvoj fyzické zdatnosti hrátky na sněhu - seznamování se s novými slovy a jejich aktivní používání při komunikaci - rozvoj řečových schopností a dovedností / povídání nad obrázky, naslouchání poslech pohádek, správná výslovnost/ - rozvoj pozitivního vztahu k práci druhého - vytváření zdravých životních návyků jako základů zdravého životního stylu - osvojování si poznatků o těle a jeho zdraví - podpora a rozvoj zájmu o učení /předškoláci/ Očekávané výstupy: - umět vyjmenovat znaky zimy - vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a pokynu učitelky - vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady a pocity ve větách - formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat - pojmenovat části těla, znát jejich funkce, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem - ovládat dechové svalstvo, sladit zpěv s pohybem - rozhodovat o svých činnostech, vyjádřit souhlas i nesouhlas - zachytit a vyjádřit své prožitky / dramatická improvizace/ - chápat slovní vtip a humor, umět tvořit jednoduché rýmy - domluvit se slovy i gesty - umět se bezpečně pohybovat ve sněhu, na kopci, na ledě - znát některé druhy nemocí - zvládnout namalovat postavu /dle věku/

19 Vzdělávací nabídka: - jednoduché činnosti v osobní hygieně (používat kapesník) - sportovní a soutěživé hry ve sněhu - bobování, stavění sněhuláků - vycházky do okolí MŠ - pozorování stop ve sněhu - činnosti k poznávání lidského těla a jeho částí - činnosti k prevenci nemocí, jaké jsou zdravé či nezdravé potraviny - činnosti směřující k prevenci úrazu - příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví - nakoukneme k zápisu do ZŠ - artikulační, sluchové a řečové hry - rozpoznání základních barev a geometrických tvarů Kompetence: - k učení: učí se spontánně, ale i vědomě. Povedeme děti k tomu, aby započatou činnost dokončilo, dokázalo postupovat podle instrukcí a pokynů a umělo se dobrat k výsledku. - řešení problémů: rozlišuje řešení, která vedou k cíli a která ne. - činnostní a občanské: dítě dokáže rozpoznat a využívat své silné stránky a poznávat své slabé stránky. - dítě umí zacházet s drobnými pomůckami, s výtvarným materiálem. U pracovních a výtvarných činností udržuje na svém místě čistotu a umí po sobě uklidit. Časové rozmezí /asi 4 týdny/

20

21 Masopustní veselí 1. Až budu velký 2. Karneval Charakteristika: Celý projekt se nese v duchu humoru a vtipu. Cílem je seznámit děti s lidovými tradicemi v období masopustu. Také povedeme děti k tomu, aby se zamyslely nad tím, čím by chtěly být, až budou dospělé. V tomto měsíci chceme připravit pro rodiče s dětmi,,sportovní odpoledne na sněhu / dle sněhových podmínek/. Barvy: modrá bílá Dílčí vzdělávací cíle: - osvojování si poznatků o řemeslech a zaměstnáních - rozvíjení poznatků o rozmanitosti povolání - rozvíjení pohybových dovedností ve spojení se zpěvem a hudbou /tanečky/ - procvičování hrubé a jemné motoriky - rozvíjení komunikativních dovedností- umět svými slovy říct pohádku, zapamatovat si legrační rýmovačku Očekávané výstupy: - osvojit si poznatky o různých starých řemeslech a zaměstnáních v současnosti - naučit se zpaměti krátké texty, zkoušet tvořit krátké rýmy - chápat slovní vtip a humor, umět ho použít - učit se nová slova a umět je použít ve větě - umět prožít a projevovat radost, umět popsat své pocity - zdokonalovat tvořivost /výroba masek, škrabošek/ - samostatnost při stříhání, přesnost a pečlivost - osvojovat si pracovní dovednosti Vzdělávací nabídka: - námětové hry- řemesla - stříhání a vystřihování - práce s papírem přesné překládání - modelování slepování - různé výtvarné techniky - pantomima povolání - hudební a literární činnosti - společné diskuze a rozhovory - popis obrázků - práce s nástroji Orfovy metody

22 Kompetence: - k učení: dítě zvládá běžné způsoby pohybu v různém prostředí /led, sníh/ - dítě se umí orientovat v počtu do šesti, ví co je více, méně, stejně -činnostní a občanské: podílí se karnevalové výzdobě školky. Časové rozmezí / asi 4 týdny/.

23 1. Zima končí 2. Kuřátka se batolí 3. Velikonoce Sluníčko probouzí přírodu Charakteristika: Tento projekt vede děti k uvědomění si, jak je důležité pečovat o své okolí, chránit přírodu. Seznamuje děti s lidovými tradicemi a změnami v přírodě. Cílem je, aby děti uměly pojmenovat znaky jara, mláďata a uvědomily si důležitost i nebezpečí vody pro život. Společně s rodiči se rozloučíme s Paní Zimou. Barvy: zelená Dílčí vzdělávací cíle: - posilování schopnosti pracovat ve skupině /projektový den/ - seznamování se s přírodními zákonitostmi, získávání vztahu k přírodě a vodě - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - posilování přirozených poznávacích citů- radost z objevování - osvojení si poznatků a dovedností k ochraně dítěte před nebezpečnými přírodními vlivy /povodeň/ - rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách Očekávané výstupy: - získat nové informace ze života zvířat - umět spolupracovat ve skupině a dohodnout se - vytvářet soubory předmětů podle předem daných pravidel - orientovat se v ročních obdobích - znát velikonoční tradice a zvyky - poznat domácí zvířata a umět pojmenovat mláďata - pomáhat pečovat o okolní životní prostředí / školní zahrada/ - sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech - orientace v přírodě Vzdělávací nabídka: - řečové a rytmické činnosti - říkanky a básničky s jarní tématikou - vycházky a výlety do okolí - stříhání a vystřihování - prohlížení a čtení knížek, atlasů a encyklopedií - smyslové a psychomotorické hry - přednes, recitace, zpěv - hry na orientaci v prostoru - pantomima- zvířátka

BAREVNÝ SVĚT POHÁDEK

BAREVNÝ SVĚT POHÁDEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BAREVNÝ SVĚT POHÁDEK Platnost ŠVP pro PV od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2014

Více

JÁ A SVĚT KOLEM MĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK

JÁ A SVĚT KOLEM MĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK JÁ A SVĚT KOLEM MĚ Platnost ŠVP pro PV od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2011 Vypracovala: Lenka Závorová

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Charakteristika Poznávání nového prostředí seznamování se s novými kamarády, pracovníky mš seznámení se s pravidly a režimem mš seznámení se s třídním vzdělávacím

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ Péče a výchova v dětské skupině zařízení péče o děti NKÚ (dále jen dětská skupina ) probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí. Ve vztahu mezi pečujícími osobami a

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou do přípravné

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí 1) Charakteristika školy Mateřská škola Vysoké Veselí se stala součástí základní školy ve Vysokém Veselí a je umístěna v nové přístavbě. Prostory mateřské školy

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC OBSAH: 1. Identifikační údaje o MŠ 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky ke vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více