ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst:

2 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM ROKEM Mtt: Řekni mi a zapmenu, ukaž mi a budu si pamatvat, nech mne udělat a zapamatuji si na celý živt. Naše šklkvské hymny : (meldie Já s písničku jdu jak ten ptáček) 1. My s písničku jdem celým rkem, tralalalalalala.. hlky a kluci - krk za krkem tralalalalalala.. Pčkej na nás písničk, zazpívej nám maličk, jak je pěkné, když se máme rádi a svítí nám sluníčk. Kd se nerad usmívá, ten je starý prtiva, my ve šklce jsme kamarádi a učíme se s písničku. Tralala (Dáda Pasu, pasu písničky ) 2. Písnička pdbá se vci a nty rstu na jalvci, večky zvní a zvní, a je tu lávka a jdu p ni. Jedna je veselá a hravá, druhá mi na klín hlavu dává, třetí je z tulavéh stáda, já je mám všechny stejně ráda, ráda, ráda, ráda. Ref.: Pasu, pasu písničky na trávě zelené, večer je mám pd víčky, jsu krásné, né že né. Pasu, pasu písničky, pasu, pasu písničky, pasu, pasu písničky, jsu krásné, né že né. Ovečky před vlkem se chvějí, ta malá strachy ani nejí, těším ji řečí láskyplnu, na pak zahřívá mě vlnu. Dkud mé stád trávu spásá, ze světa nevymizí krása, zpívejte se mnu písně pěkné, bude nás víc a vlk se lekne, lekne, lekne, lekne. Ref.: Pasu, pasu písničky na trávě zelené, večer je mám pd víčky, jsu krásné, né že né. Pasu, pasu písničky, pasu, pasu písničky, //: pasu, pasu písničky, jsu krásné, né že né :// 2

3 ZÁMĚR ŠVP 2011/ 2012 : PÍSNIČKOVÝ ROK Zpracvaný materiál vychází z RVP PV, respektuje hlavní cíle předšklníh vzdělávání (rzvíjení dítěte a jeh schpnst učení, svjení si základů hdnt, na nichž je zalžena naše splečnst, získání sbní samstatnsti, schpnsti prjevvat se jak samstatná sbnst půsbící na své klí). Je dkázán, že dítě d 3. let věku urazí plvinu své vývjvé dráhy, d 6-ti let další čtvrtinu a d 1. třídy ZŠ až někam p univerzitu pslední čtvrtinu. Za nrmálních klnstí p 3. rce živta dítě překračuje hranice svéh nejbližšíh rdinnéh kruhu, a k vědmí vlastníh já, své identitě, přidává nvý prvek vztah k druhým. MŠ je vhdné míst pr setkání dítěte s těmi druhými. Chceme, aby se MŠ stala příležitstí k rzvji vztahu dítěte k druhým, aby se mhly pzitivně rzvíjet vlastnsti, v pslední dbě tršku pmíjené, ale přest velmi důležité pr živt jak je schpnst splupráce, družnst, slidarita, bětavst, tlerance, sucit, empatie, základy pr přátelství a správné mezilidské vztahy. Níže uvedená slva prt zcela vyjadřují záměr našeh třídníh prgramu pr šklní rk 2011 / Děti se učí tmu, s čím žijí: Když žijí s kritiku, učí se dsuzvat. Když žijí s nepřátelstvím, učí se bjvat. Když žijí s psměchem, učí se bázlivsti. Když žijí se zahanbením, učí se prvinilsti. Když žijí s tlerancí, učí se trpělivsti. Když žijí s pvzbuzením, učí se sebedůvěře. Když žijí s bezpečím, učí se věřit. Když žijí s nestrannstí, učí se spravedlnsti. Když žijí s psměchem, učí se bázlivsti. Když žijí s chválu, učí se ceňvat. Když žijí s uznáním, učí se sebeúctě. Když žijí s přízní a přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku. 3

4 CHARAKTERISTIKA ŠVP Veškeré činnsti a aktivity vycházejí z Rámcvéh vzdělávacíh prgramu pr předšklní vzdělávání (dále jen RVP PV), vychází ze ŠVP PÍSNIČKOVÝ SVĚT, vzdělávací bsah představuje ucelenu, uspřádanu a pstupně navazující řadu integrvaných blků. Kncepce je stavěna na sbnstně rientvané pržitkvé předšklní výchvě, která respektuje nezastupitelnst rdiny. Šklní vzdělávací prgram (dále jen ŠVP) je přizpůsben pr hetergenní skupinu dětí ve věku 2 6 let v délce trvání prgramu na jeden rk. Jedntlivé integrvané blky jsu vleny dle dané situace, tak aby měly děti čas, prstr i mžnsti se dstatečně s daným tématem seznámit. Dbáme na t, abychm cenili snahu každéh dítěte a zprstředkvávali dětem pržitky, u kterých převažuje kvalita nad kvantitu, pržitkvst nad pvrchnstí, snažíme se vytvářet prstředí vzájemné důvěry a tevřensti. Snažíme se kmplexně půsbit na celkvu sbnst dítěte ve všech blastech v blasti bilgické, psychlgické, interpersnální, sciálně-kulturní a envirmentální. Vzdělávací nabídka se může libvlně přesunut, například v závislsti na pčasí, různých akcí MŠ Vzdělávací činnst je zpracvána d krátkdbých plánů pdtémat: je zalžena na metdách přímých zážitků, využívá dětské zvídavsti a ptřeby bjevvat, vede děti k individuální práci vytvřením pdmínek pr činnsti dítěte prbuzí v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se klem sebe - nasluchat, bjevvat, ale i dvahu ukázat, c všechn už sam umí, zvládne a dkáže nepředkládá dětem jen htvé nápady, ale napak jim umžní hledat samstatné cesty tvřivým myšlením a vlastním nápadem Pdtémata respektují pžadavky na rzvj sbnsti dítěte uplatňvání pdílu rdičů na vzdělávání v mateřské škle prvádění hdncení a využívání zjištěných infrmací pr další pedaggicku činnst, hdncení prvádíme při sknčení každéh pdtématu a na knci tématickéh celku. 4

5 TÉMATICKÉ INTEGROVANÉ BLOKY : 1. PÍSNIČKOVÝ PODZIM: Infnástěnka: Huslvý klíč znamuje, c v ntičce napsán je (v ntičce na infnástěnce ve třídě je napsán zvlené téma) Okruhy námětů a činnstí: Seznamvání, naše pravidla, sebebsluha - Písnička My s písničku.., Vítáme vás ve škličce (šklka vlá, kd jsem, kam patřím, mje značka, každá věc má své míst, naše šklka, naše dmluvánky - pravidla), Utekla nám myška (Maličká su 2, str.11), Mám šáteček, mám, C už zvládnu, c už znám, ukážu t také vám, Kamarádi (Zpíváme si s kamarády, str.13), Když se ruka s ruku spjí (Kamarádi 16) Zahrádka, sklizeň vce - Na září těšili se sadaři, Kulel se červené jablíčk, V zahradě na hrušce, Šel zahradník d zahrady, Fukej, fukej větříčku, Švestky (Jenčkvá), Jablíčk a sluníčk (J), Měla babka, Pd naším kýnkem Zahrádka, ple, zelenina - Pdzime, vítej! (Jenčkvá), Ach synku, synku, Běží myška, Cib, cib, cibulenka, Brambrvá, Jak chutnají brambry (J), Pdzimní králky (J), Hádaly se huby (J), Šla Nanynka d zelí, Čížečku, čížečku Pdzimní pčasí - Vítr fuká na stráni, Prší, prší, Sluníčk zachází za hry, Vlaštvičk, leť, Listpad, listpad V lese - V našem lese (Kamarádi 55), Já d lesa nepjedu, Já jsem malý mysliveček, Veverky, Běží liška, Medvěd sbírá jahdy (Hdy), Zajíček v své jamce, Liška, šiška, pampeliška Záchranáři - Telefnní prjekt Záchranáři (Kamarádi str.44) 5

6 HLAVNÍ ZÁMĚRY: seznámit se s nvým prstředím, dětmi, dspělými rientvat se ve třídě, MŠ i dalších prstrách, umět si říct hračky a uklízet je na své míst (pmc dětem i jejich rdičům rientvat se v nvém prstředí) navázat první vztahy s dětmi i dspělými, znát děti jménem prjevvat své ptřeby, kmunikvat, vyjadřvat přání pstupně přivykat klidnému a pravidelnému rytmu činnstí pdílet se na tvrbě třídních pravidel DOMLOUVÁNEK, rituálů, vnímat je a respektvat, rzvíjet pznatky hdntách přátelství, chvání kamarádů k sbě navzájem, stanvením pravidel usnadnit dítěti adaptaci na nvé prstředí aktivně sdělit vlastní zájem, zálibu zvládat základní sebebsluhu, svlékání, blékání, buvání, rzepínání, vázání tkaniček vést děti ke správnému ukládání svých věcí (v šatně, ve třídě, v lžnici..) phybvé hry a hry s pravidly vnímat změny v přírdě, ve vztahu k pčasí, dětským hrám, klběh vdy rzvíjet phybvé schpnsti dítěte, vést děti k vytvření návyku ptřeby pravidelnéh phybu- cvičení psilvat smyslvé vnímání, rzvíjet hrubu i jemnu mtriku, vyjadřvací schpnsti, výslvnst, pěvecké a výtvarné schpnsti pmci námětů z pdzimní přírdy z pržívání činnstí a her během celéh dne navzvat radstné pcity dítěte ze živta v mateřské škle rganizvat pravidelné setkání rdinných příslušníků v MŠ, pdílení se na splečných činnstech, psilvat tak vztah dítěte k rdině i k živtu v mateřské škle (psilvat sbnst dítěte, jeh prscinální pstje k statním dětem, k rdině i k statním dspělým v MŠ) pvěřvat děti pdle jejich přání a výběru samstatnými úkly i úkly ve dvjici a umžnit jim seberealizaci v plnění zadaných úklů svjvat si dvednsti k pdpře sbní phdy, phdy prstředí dzvědět se záchranných systémech: hasiči, záchranáři, plicie, chvání dětí v případě nebezpečí a hržení zdraví neb živta, přivlání pmci 6

7 2. PÍSNIČKOVÁ ZIMA: Infnástěnka: Huslvý klíč znamuje, c v ntičce napsán je (v ntičce na infnástěnce ve třídě je napsán zvlené téma) Okruhy námětů a činnstí : Přichází zima - Bude zima, bude mráz, Martin na bílém kni (J 10), Uličníci vrabčáci (Jenčkvá 32), Vrabec a sýkrka (J 37), Vrabčákva zima (J 46), Zima je tu (Maličká su 3, str.12) Vánční svátky - Mik, Miku, Mikuláš, Klíbala bába čerta, Přijď k nám, Vánce přicházejí, Vánce, vánce přichází k nám (J 34), Dědečku, dědečku, kleda, Štědrej večer nastal, Tři králvé Zimní pčasí - Mráz, mráz, mráz, Sněží, Ledvý král (J 36), Dva mrazíci (J 40), Kčka a vlčka (J 46), Rlničky cinkají Škla - Když jsem chdil d škly, Adámku náš, Jen se učte (Kamarádi 12), Statistika nuda je (Dáda) Zdraví, Naše těl - Plámal se mraveneček, Pan dktr (Svěrák, Uhlíř), Uzdravvací (Kamarádi 51), Uklébavky, Starý medvěd vzdychá (zuby), Rudla šmudla (Dáda), Každý máme něc (Dáda), Hlava, ramena.. Zdravý živtní styl, Zimní sprtvání - Cvičte s námi (Kamarádi 6), Sáňkvání t nás baví Řemesla - Kvej, kvej kvaříčku, Pec nám spadla, Kalamajka mik, mik, mik, Jede, jede pštvský panáček, Já jsem z Kutné Hry, Pekař peče husky, Pekla vdlky, Tluče bubeníček, Pepík přišel z nákupu (Maličká su 1, 11) Péče zvířátka v zimě - Mysliveček skr vstává 7

8 HLAVNÍ ZÁMĚRY: zdknalvat phybvé schpnsti dítěte, rganizvat hry dětí se sněhem, na sněhu i na ledu, utvářet vztah k zimním sprtům a sprtvání vůbec, bjevvat vlastnsti sněhu a prbuzet zájem dětí zimní hry a činnsti rzvíjet rzlišvací schpnsti a tím i vnímání všemi smysly rzvíjet dvednsti dítěte pracvat ve skupině s statními dětmi vést děti k pznání hdnty vztahů k rdině, ke svým nejbližším, ke kamarádům v MŠ, připravvat pr ně v bdbí Vánc dárky a překvapení, dělat si navzájem radst psilvat vztah dítěte ke všem živým tvrům v zimním bdbí jednduchu péčí ně ve svém klí (ptáčci a ptačí budky, krmelce, pmc myslivcům, splečná prcházka lesem a ke krmelci..) pdprvat u dítěte rzvj schpnsti chvat se autenticky, prscinálně a aktivně se pdílet na splečném živtě třídy upevňvání znalstí zdraví, pdpra zdraví, přispívat k vytváření návyků zdravéh živtníh stylu rzvíjet pzitivní city dítěte ve vztahu k sbě (uvědmění si vlastní identity, získání sebevědmí, sebedůvěry, např. před zápisem d škly) vytvářet schpnsti přizpůsbvat se přirzenému vývji a běžným změnám vytvářet pzitivní vztah k intelektuálním činnstem a k učení, svjvat si některé dvednsti, které předcházejí čtení a psaní psilvání úcty a respektu k lidské práci, vědět, že každé pvlání je prspěšné 8

9 3. PÍSNIČKOVÉ JARO: Infnástěnka: Huslvý klíč znamuje, c v ntičce napsán je (v ntičce na infnástěnce ve třídě je napsán zvlené téma) Okruhy námětů a činnstí : Jarní nálada, příchd jara, pčasí Jarní (Maličká su 3, 18), Na jaře, Vlám tě, sluníčk (J 10), Hřej sluníčk, hřej, Jarní kalendář (J 12), Jar, vítej! (J 51) Jarní zahrádka, kytky, bruci, hmyz Travička zelená, Uvíjíme věneček, Okl Frýdku cestička, Pletla v kytku (Maličká su 3, 40), Na tm pražském mstě (Maličká su 3, 45), Tancvala žížala, Prč?, Chytila jsem na pasece žížalu (Dáda) Zvířátka a jejich mláďátka Běžela večka, Pásla večky, Maličká su, Skákal pes, Kčka leze díru, Já mám kně, Rybička maličká (Maličká su 1, 15), Zajíček (Maličká su 1, 20), Včelka (Maličká su 1, 21), Ktě a sluníčk (Maličká su 1, 45), Nemva archa (Luč.- dramatizace na Akademii) Návrat ptáčků - Čiky, čiky, čik (J 27, Maličká su 3, 8), Vlaštvička (Maličká su 3, 27) Meldická rzpčitadla - En ten tyč, Kadla Madla pryč (J 38), U ptka rste kvítí Veliknce Hdy, hdy, d prvdy (Maličká su 1, 18), Malvaná vajíčka (J 14), Malvané slepice (J 37), Já jsem malej kledníček (J 18) Den Země, chrana přírdy, vesmír- Přírdě (Kamarádi, 34), Smetáci (Kamarádi, 39) Nebjme se čardějnic Pět ježibab na kštěti, Ježibaba (Dáda) 9

10 Svátek maminek, rdina Máminy či (Maličká su 2, 14), U táty a mámy (J 2, 32), Dma (J), Maminčiny kláče (J 1, 34), Kdybych byla vlaštvku (Dáda) Knihy, hračky Ppletené phádky (Kamarádi, 32), Večerníček Dříve než vám klesnu víčka, Strašidýlk Emílek (Dáda) Dprava, bezpečnst Písmenkvá mašinka (J 22), Traktr (J 27), Všechn jede, c má kla (J 10), Aut, Na kle (Svěrák, Uhlíř) HLAVNÍ ZÁMĚRY: všímat si změn v přírdě rzvíjet city dítěte půsbením krás přírdy a prbuzejícíh se jara učit se chvat eklgicky, všímat si významu zeleně a čistty živtníh prstředí, vytváření pcitu sunáležitsti (všímat si úlhy barev v našem živtě, zeleně - základy eklgie, rzvíjet sunáležitst s přírdu, planetu Zemí) vytvářet prstředí pr iniciativní jednání dítěte rzvj přirzených phybvých i řečvých aktivit a dvednstí rzvj rzumvých dvednstí, myšlení získávat schpnst řídit své chvání vůlí a vlivňvat vlastní situaci rzvíjet respekt a přizpůsbivst ve vztahu k druhému rzvíjet kultivvaný prjev experimentvání s přírdním materiálem, se živu i neživu přírdu připmínání šetrnéh zacházení s knihami a hračkami a pravidel splečnéh sužití psilvání citvých vztahů, vytváření radstnéh a bezpečnéh prstředí, pzitivní nálady rzvíjet jazykvé dvednsti výslvnst, přednes, recitace, zpěv svjvat si věku přiměřené praktické dvednsti kladení tázek a hledání dpvědí na prblémy dzvědět se záchranných systémech: hasiči, záchranáři, plicie, chvání dětí v případě nebezpečí a hržení zdraví neb živta, přivlání pmci vědět existenci dpravních značek a základních pravidel chvání v silničním prvzu ( chvání chdců, významu přechdů pr chdce, reflexních vestách a pravidlech phybu na pzemních kmunikací, významu přilby při jízdě na kle...) 10

11 4. PÍSNIČKOVÉ LÉTO: Infnástěnka: Huslvý klíč znamuje, c v ntičce napsán je (v ntičce na infnástěnce ve třídě je napsán zvlené téma) Okruhy námětů a činnstí : Letní nálada, pčasí Sluníčk, ppjdi maličk, Kl, kl mlýnský, Hlka mdrká, Pletla jsem Den dětí, jsme kamarádi Chceme si tu hrát (Kamarádi 8), Kamarádi (Kamarádi, 13), Kd jsi kamarád, tak pjď si s námi hrát, Sprtvání máme rádi Škla prjekt Hla, hla, škla vlá.. MŠ v ZŠ, ncvání, pasvání Muzikanti, hudební nástrje Já jsem muzikant, Muzikantská rdina (J- Mamince 2, 45) Časvé pjmy Včera neděle byla (Dáda) Míst, kde žiji Nad Tasvem je háječek Extická zvířata, ZOO Máme rádi zvířata, T je n, malý sln (Maličká su 2, 41) Výlety, hurá na prázdniny Sláva nazdar výletu, Na výletě (Kamarádi, 18), Pplujeme klem světa (J, Dprava 50), Slunce za hry zmizel v dáli.. Opakvání C už umím, c už znám, ukážu t také vám, Pasu, pasu písničky (Dáda), DO RE MI 11

12 HLAVNÍ ZÁMĚRY: získávat elementární pznatky světě lidí, kultury, přírdy i techniky, rzvíjet multikulturní výchvu k dětem a lidem na celém světě, bez rzdílu barev pleti a jiných dlišnstí vytvářet vztah ke své bci, městu, zemi, všímat si dění i prblémů v bezprstředním klí, vytváření pzitivníh vztahu k místu a prstředí, ve kterém žijeme chápat význam celživtníh učení pr každéh z nás psilvat smysl pr pvinnst a vážit si úsilí druhých využívat infrmace z knih, encyklpedie, pčítače, zacházet s kmunikační techniku vytvářet sbnstní předpklady pr radstný vstup d základní škly svjit si relativní citvu samstatnst, vytvářet základní kulturní a splečenské pstje svjit si dvednsti k pdpře zdraví a bezpečnsti učit se řešit prblém psilvat přirzené pznávací city, rzvíjet citvé vztahy k klí psilvat kamarádské vztahy mezi dětmi, vztahy mezi dětmi a dspělými respektvat dmluvánky pravidla ( i na výletech), rituály MŠ, rzvíjet a psilvat pznatky hdntách přátelství, chvání kamarádů k sbě navzájem aktivně sdělit vlastní zájem, záliby rganizvat splečné akce s rdinnými příslušníky v MŠ i mim MŠ výlety, splečné tvření pvěřvat děti pdle jejich přání a výběru samstatnými úkly i úkly ve dvjici a umžnit jim seberealizaci v plnění zadaných úklů vnímat změny v přírdě, ve vztahu k pčasí, dětským hrám 12

13 SVÁTKY, LIDOVÉ TRADICE Lidvé umění a lidvé tradice zahrnují širku škálu prjevu kulturníh, sciálníh a duchvníh živta. Tryskají ze síly tradic našich předků a jsu dětem blízké. V naší MŠ se děti setkávají s tradicemi a slvesným dkazem v průběhu celéh rku. VÁNOCE mikulášská nadílka -Mikuláš, anděl, čert vlastní hdncení - charakteristika třídy (klady, zápry ne jmenvitě) vánce přicházejí : - vše, c suvisí s váncemi - pečení cukrví (s maminkami), splečné tvření - výrbky na vánční výzdbu - lidvé zvyky, tradice, vánční kledy - VÁNOČNÍ ZASTAVENÍČKO krátký prgram pr rdiče a příbuzné, vánční tvření a rzjímání - nadílka u vánčníh strmečku MASOPUST Karneval masek (téma) karnevalvá výzdba příprava masek (zvyky,tradice) 13

14 karnevalvý průvd zpěv písní, tance, sutěže s dměnami (diplmy, dbrůtky..) MORANA (MORENA) výrba Mrany vynášení tradiční překadla, písně VELIKONOCE výrba kraslic, veliknční výzdby veliknční říkadla a písně ddržvání zvyků a tradic splečné veliknční tvření PÁLENÍ ČARODĚJNIC výrba čardějnice, prjekt Nebjme se čardějnic výrba masky d čardějnickéh průvdu, čardějnická disktéka SVÁTKY, NAROZENINY slava s dětmi, zpěv písně (.má narzeniny ) drtík (buchta d kuchařek), splečné ft blahpřání a dáreček KULTURNÍ AKCE, VÝLETY návštěva div.představení dle harmngramu akcí MŠ výlet d Jihlavy x Třebíče x Velkéh Meziříčí dpravní hřiště ( prcvičení a pakvání znalstí získaných během prjektu Bezpečnst ) návštěva ZOO Jihlava plavecký výcvik SPOLEČNÉ AKCE MŠ A ZŠ (viz. Prjekt Těšíme se d škly ), kulturní akce v bci Branný den, cvičný pplach, šipkvaná Dny tevřených dveří pr rdiče, vánční ftgrafvání vzájemné návštěvy dětský karneval, vystupení na Vítání bčánků.. divadelní představení dramatickéh kružku pr MŠ 14

15 prjekt Zábavné učení se starším kamarádem.. v rámci výuky v ZŠ návštěva hasičů, zdravtníků, plicie splečné slavy Dne dětí, šklní Akademie NAŠE DOMLOUVÁNKY (SPOLEČNÁ PRAVIDLA SOUŽITÍ): Pravidla splečnéh sužití aby se nám všem ve šklce líbil, tzv. dmluvánky vytváříme splečně s dětmi, na základě vzniklých situací, které je ptřeba nějakým způsbem řešit, pr lepší phdu a pcit splečnéh sužití učitelů i dětí v MŠ, snažíme se všichni jejich ddržvání, také se snažíme vést děti k přiměřenému přijetí své zdpvědnsti, děti mhu pravidla dál rzvíjet neb vymýšlet svje vlastní. S vytvřenými pravidly seznamujeme i rdiče a statní dspělé frmu mráčků, které jsu umístěny pr děti ve třídě, pr rdiče v šatně. Rdiče dětí mhu stejná pravidla přenést i d své rdiny. NAŠE PRAVIDLA, DOMLOUVÁNKY: - chráníme sebe i druhé děti před úrazem Chdíme pmalu - kmunikujeme mezi sebu přiměřeným hlasem, Mluvíme přiměřeně chráníme si své zdraví, pužíváme přiměřená gesta (verbální a nnverbální kmunikace) - jsme kamarádi, hrajeme si splu, pmáháme si, chváme My se máme rádi, my jsme kamarádi se k sbě navzájem slušně, neubližujeme si, pdprujeme kamarádské vztahy, učíme se umět pradit a pmci kamarádvi 15

16 - jsme pzrní a všímaví ke kamarádům, empatičtí, Naslucháme si - srdcem,uchem pmáháme si - ztišení, návrat k paní učitelce Pravidl -zvednuté ruky - ddržujeme bezpečný phyb v umývárně, předcházíme Umýváme se nad umyvadlem stříkání vdy na zem - každá hračka, věc má své míst = správné míst, Uklízíme p sbě dmluvánky, zvneček - umíme pěkně pžádat a nezapmínáme pděkvat, Umím pžádat, umím pděkvat pužíváme slvíčka prsím a děkuji - nejde t vždy, ale ze zkušensti již víme, že s dbru Usmívejme se, mračení nám nesluší 16

17 náladu a úsměvem jde všechn líp - umýváme si ruce, sebebsluha = stlvání, pužíváme kapesník, Čistta = půl zdraví bacily neprskáme na kamarády, p pužití záchdu splachujeme a umýváme se, nemcní ležíme dma v pstýlce TŘÍDNÍ RITUÁLY Ranní přivítání s učitelku kntakt a sdělení prvních infrmací a zážitků, pdání ruky Kmunitní kruh splečné přivítání dne pzdravem a ppřáním k nvému dni kamarádvi a kamarádům v kruhu, zazpívání písničky pr pěkný den, sdílení pržitků, nasluchání Oslavy jmenin a narzenin PRAVIDLA KOMUNITNÍHO KRUHU má práv mluvit jen ten, kd drží v ruce naši ntičku třídní talisman mám práv mlčet (ale musím předat ntičku kamarádvi susedvi) nepnižvat kamaráda, kamarády, nevysmívat se kamarádům hvřit annymně, neříkat jmén th, kd zlbil, kmu dáme trest, říkáme, c se nám nelíbí (pět ne jmenvitě), děti vymýšlí samy trest 17

18 CHARAKTERISTIKA TŘÍDY - BERUŠKY Pčet zapsaných dětí ve třídě: 20 dětí ( 10 dívek, 10 chlapců ) Věkvé slžení: 4 6 let Pravidelná dcházka: 20 dětí Předškláků: 13 Odklady šklní dcházky: 0 KDO O NÁS PEČUJE? Paní ředitelka : Mgr. Irena Martincvá Mje paní učitelky: Bc. Vlasta Lučivňákvá Rmana Pavlíčkvá Paní učitelka ze Sluníček: Radka Šukalvá Prvzní zaměstnanci: paní dmvnice: Jitka Černá 18

19 pan dmvník ZŠ: Ladislav Vítámvás paní kuchařky: Eva Matuškvá, Eva Zachvá, Eva Kundelvá CHARAKTERISTIKA TŘÍDY - SLUNÍČKA Pčet zapsaných dětí ve třídě: 18 dětí ( 11 dívek, 7 chlapců ) Věkvé slžení: 2 4 rky Pravidelná dcházka: 14 dětí Pětidenní: 4 děti KDO O NÁS PEČUJE? Paní ředitelka : Mgr. Irena Martincvá Mje paní učitelky: Radka Šukalvá Rmana Pavlíčkvá Paní učitelka z Berušek: BC. Vlasta Lučivňákvá Prvzní zaměstnanci: 19

20 paní dmvnice: Jitka Černá pan dmvník ZŠ: Ladislav Vítámvás paní kuchařky: Eva Matuškvá, Eva Zachvá, Eva Kundelvá FORMY A METODY VZDĚLÁVÁNÍ Pržitkvé a kperativní učení hru zalžené na přímých zážitcích dítěte, pdprující dětsku zvídavst, ptřebu bjevvat, radst z učení, zájem pznávání nvéh, získávání zkušenstí a vládání dalších dvednstí. Vzdělávací nabídka - pskytuje mžnst dítěti si vybrat a učit se pdle svých předpkladů a mžnstí, dítě má příležitst sam rzhdvat, mžnst samstatně bjevvat, zkušet a experimentvat, má příležitst dstatečně kmunikvat s učitelku a statními dětmi, mžnst splupracvat a splečně hdntit, má mžnst vyjadřvat své myšlenky, nápady a představy. uskutečňují se během celéh dne ve všech činnstech a situacích, které se v mateřské škle naskytnu většina aktivit prbíhá frmu dětské hry vzdělávání je důsledně zaměřen na individuální ptřeby a mžnsti dětí pržitkvé a kperativní učení hru, kdy jsu činnsti dětí zalženy na přímých zážitcích uplatňujeme situační učení, zalžené na situacích, které dětem srzumitelně pskytuje ukázky živtních suvislstí využíváme spntánní sciální učení zalžené na principu nápdby pdprujeme dětsku zvídavst uplatňujeme aktivity spntánní a řízené, vzájemně prvázané a vyvážené vhdnu frmu je didakticky zacílená činnst, která je pedaggem přím neb nepřím mtivvaná 20

21 nezbytnu sučástí práce pedagga je tvřivá imprvizace = pružné a citlivé reagvání na kamžitu situaci, t pskytuje dítěti srzumitelnu prakticku ukázku živtních suvislstí, učí dítě vnímat spjitsti a napmáhá umcňvat jeh zážitek, cž nepchybně zvyšuje přirzenu účinnst vzdělávání uplatňujeme integrvaný přístup vedeme děti na jejich cestě za pznáním a prbuzíme jejich zájem a chuť dívat se klem sebe, nasluchat a pznávat frmy a metdy vycházejí z dětské vlby, z dětské zvídavsti mají charakter hry, zábavy a zajímavých činnstí pr děti, prbuzejí aktivní zájem v dítěti a chuť dívat se klem sebe, nasluchat a bjevvat vzdělávání dětí prbíhá dle nastíněných tématických celků. pracujeme v menších, či větších skupinách neb individuálně činnsti frntální (diskusní neb výukvý kruh) vychází z činnstí dne. Učitelka činnst zařazuje pkud má ptřebu něc sdělit celé skupině dětí. kmunikační kruh - prbíhá p příchdu všech dětí d mateřské škly, je zalžen na vzájemné kmunikaci mezi dětmi a učitelku. Hdncení a sebehdncení. Splečné plánvání dětských aktivit během dne a týdne. HODNOCENÍ ČINNOSTI TŘÍDY Průběh vzdělávání pdle evaluačníh systému škly Výsledky práce dětí vedeme průběžné záznamy výsledcích práce každéh dítěte, tzv. prtfli dplněn výkresy, výtvry a pracvními listy, diagnstické slžky. 21

22 USPOŘÁDÁNÍ DNE DENNÍ PROGRAM V MŠ Prvz MŠ: hd. Zahájení prvzu: Prvz ve Sluníčkách: Scházení dětí: Přesnídávka: d 6.30 hd. třída Berušek d 7.30 hd. d 8.00 hd hd. Dplední prgram: příchd dětí, St - raníček (ranní úkl), hry, individuální činnsti, tělvýchvné chvilky, cvičení, spntánní a řízené činnsti, CA Pbyt venku: Oběd: Odplední dpčinek: hd. Odplední svačina: hd. Odplední prgram: třída Berušek, dpčinek (spánek), indiv. činnsti, hry, spntánní a řízené činnsti Uknčení prvzu MŠ: hd. Denní prgram je flexibilní, umžňuje reagvat na neplánvané událsti třídy, škly, je přizpůsbený ptřebě rdičů, respektuje individuální ptřeby dětí, ddržuje vhdné intervaly mezi jídly, umžňuje dstatečně dluhý pbyt venku, který je přizpůsben pvětrnstním pdmínkám. 22

23 Při uspřádání dne se snažíme ddržvat tyt zásady: vycházet z ptřeb dítěte sladit ptřebu svbdy a řádu ddržvat dbu pbytu venku spntánní hra a řízená činnst prbíhají vyváženě, sučasně p celu dbu pbytu dětí v MŠ. Učitelka denně vytváří takvé pdmínky a prstředí, aby tyt aktivity byly vyvážené, nenásilné a rzvíjely dítě ve všech směrech DEN VE ŠKOLCE: Děti z MŠ se scházejí d 6.30 hdin ve třídě Berušek, kde si pdle vlby hrají, mají spntánní, individuální i skupinvé aktivity, vlně kreslí, vykreslují, sdělují svje zážitky, skládají puzzle, mzaiky, mdelují, neb si vyberu jiné činnsti. Nejpzději v 7.30 (pdle pracvní dby učitelky) dcházejí Sluníčkvé děti d své třídy, kde začínají knkrétní edukační prjekty. Příchd d MŠ: P příchdu d MŠ a úknů v šatně si děti vezmu svji značku a umístí ji pdle předem dhdnutéh pbytu buď na tabuli s přeškrtnutým talířem dchd dmů z MŠ před bědem, na tabuli se sluníčkem (umístěná ve třídě Sluníček) dchd z MŠ p bědě, neb na tabuli s měsíčkem (ve třídě Berušek) celdenní pbyt v MŠ, dchd p dpledním dpčinku. Z důvdu převzetí dpvědnsti za dítě rdiče předávají dítě přím paní učitelce, dítě nevstupuje d třídy bez dprvdu rdiče. Odchd z MŠ: Děti dchází puze s rdiči, neb pvěřeným zástupcem (pvěření rdičů ulžena ve třídě), učitelky jim děti předávají. Dítě si před dchdem pklidí svje hrací a pracvní míst, je důležité a prspěšné, aby rdiče byli trpěliví a vyčkali, než si dítě pklidí (rdiče by si měli udělat časvu rezervu), dítě si také ulží svji značku d šatny. V případě ptřeby příchdu a dchdu dítěte v jinu dbu, než je stanvena, stačí se předem dmluvit s učitelkami MŠ. 23

24 Hry, spntánní a řízené aktivity: Děti si, p krátkém přivítacím rzhvru s paní učitelku, mhu vybrat z její nabídky aktivit a záměrů, neb si mhu vybrat činnst a hry pdle svéh nápadu a vlby. Vybrané aktivity mhu samy neb splečně s kamarády realizvat. P svačince se scházíme v ranním kruhu a p přivítání se tevírají ve třídě Berušek centra aktivit (CA), děti mají mžnst vlby. D center si umísťují svji značku, tam, kde si chtějí hrát, pracvat. P sknčení hry neb aktivity se scházíme v hdntícím kruhu, kde si děti ukážu, předvedu a zhdntí výsledky své práce. Naknec si pklidí svji značku. Centra aktivit CA: Hrací a pracvní kutky ve třídě, kde děti plní za daných pravidel různé úkly, seznamují se s nvými pznatky, tvří a vyrábějí, manipulují se stavebnicemi, pracují s didaktickými pmůckami. Každé CA má svá pravidla, se kterými děti seznamujeme a která děti musí ddržvat. RODINKA A POHYB děti si hrají na dmácnst a námětvé hry rdině, rzšiřují si celkvé pznatky světě, využívají kuchyňku, nádbíčk, hračky ptraviny, předměty denní ptřeby, kčárky, panenky, blečky na panenky.. jsu nabízeny i sprtvní aktivity překážkvé dráhy, cvičení jak, skákací panák apd. KNIHY, HUDBA A DIVADLO využití různých druhů dětských knih, leprel a encyklpedií, zájem literaturu, seznamvání s prvpčátky čtení a psaní v základní pdbě, vnímání estetiky, mluvené i psané pdby písma, ilustrace, hry se slvy, lgpedická prevence zpěv a hudebně phybvé hry, seznamvání s dětskými hudebními nástrji, s vlastnručně vytvřenými, rzvj hlasu a práce s hlasem, rytmizace, tanec lutkvá a jiná představení, hry s lutkami, dechvá a řečvá aktivita, vnímání a práce s hlasem, imprvizace, využívání různých druhů lutek, plyšáků, blečků, masek KOSTKY A DOPRAVA 24

25 skládání staveb z různých druhů kstek, rzvj a řešení dpravních situací, garáž, dpravní kberec, využití autíček a dalších dpravních prstředků, značek, dmečků, stavebnic různých druhů, tvarů a materiálů rzvj kperace při splečném stavění městeček, skládání různých tvarů, brazců z víček d PET lahví, práce pdle návdu a nákresu, chápání prstrvých pjmů POČÍTAČOVÝ KOUTEK nabídku jsu PC hry a didaktické prgramy, jednduché výukvé hry a přiměřené pznávací aktivity, které jsu zaměřeny na svjení a prcvičení základních znalstí a dvednstí, ptřebných pr úspěšný začátek šklních let dítěte Klubíčk 1., 2., Dětský kutek 1., 2., Jdeme d škly, Beruška, Sluníčk MANIPULAČNÍ A STOLNÍ HRY, HRAJEME SI NA ŠKOLÁKY práce u stlečku s různými stavebnicemi, mzaikami, splečenskými hrami, skládačkami pdle předlhy, vlastní fantazie, skládání puzzle, prcvičení jemné i hrubé mtriky, využití i různě zaměřených pracvních listů (grafmtrika), písmenek, didaktických brázků a pmůcek celkvý rzvj slžek sbnsti, rzšiřují jazykvu i sciální vybavenst. ATELIÉR, POKUSY A OBJEVY 2 spjené stlky umžňující větší, dstatečný prstr pr práci, kde děti výtvarně tvří, experimentují, seznamují se s výtvarným a pracvním materiálem, různými technikami, s jednduchými pracvními a výtvarnými dvednstmi, ale i se slžkami živé a neživé přírdy rzvíjejí svji fantazii, kreativitu, zručnst, bjevují, pznávají Pitný režim P celý den mají děti zajištěn pitný režim, mají mžnst se kdykliv napít nápje, který je připraven v nádbě na nápjvém stlečku ve třídě. Každé dítě má svji skleničku značenu svji značku. Děti mají na výběr ze 2 druhů nápjů, čaj a čistu vdu, při svačince mají každý den také na výběr mlék, kávu, neb kaka. Svačina: 25

26 Na dplední svačinu dcházíme d naší šklní jídelny v základní škle. Děti jsu vedeny k samstatnsti při stlvání, i při pitném režimu, určují si mnžství. D jídla děti nenutíme, v případě ptřeby puze připmínáme. Starší děti si samy svačinku mažu, připravují, kd chce, zvlí si suchu variantu. V případech, kdy děti nechtějí jíst, knzultujeme vše s rdiči. P svačince si děti uklidí svje míst nádbí dnesu na dkládací stůl a pčkají na statní kamarády. P svačince se vracíme d mateřské škly a děti pkračují ve svých činnstech. Denní rituály: P zazvnění zvnečku a Zvnečkvé uklízecí písničky (klem 9.hdiny) děti nenásilně uknčují hry a uklízejí. P dmluvě s učitelku si mhu pnechat vzniklé stavby a výtvry (pkud nebrání v dalších činnstech a dpledním dpčinku) a k těmt prjektům se mhu ještě vrátit a dále je rzvíjet, například při dpledních činnstech, neb další den. Zvnečkvá uklízecí písnička Hla, děti, hla, zvneček nás vlá. Kd h slyší, ten už ví, že se pěkně uklízí. P úklidu začne paní učitelka (pzději i děti samy) svlávat Ranní písničku děti d kmunitníh kruhu, kde se všichni splečně přivítají, vzpmenu na kamarády, kteří ten den nejsu v MŠ, vybíráme si pmcníčky pr tent den, pvídáme si splečně tm, jaký je den, měsíc, rk, jaké je venku pčasí (pmcníčci na nástěnce přiřazují dané symbly), c budeme tent den dělat, hledáme dpvědi na nějaké téma, zařazujeme pržitkvé i situační učení, relaxaci, phybvá cvičení i řízené aktivity. Kamarádku Ntičku (plyšvá hračka) vláme d kruhu a prstřednictvím ní kmunikujeme, kd má Ntičku, pvídá, my statní pslucháme, ddržujeme pravidla kmunitníh kruhu. Kruh pužíváme i jak hdntící p činnstech v CA (evaluace, autevaluace, reflexe, c se dětem pvedl, líbil), k řešení prblémů a náhdně vzniklých situací, k vytváření pravidel splečnéh sužití, ale i k slavám narzenin ( v ranních činnstech vytvříme pr slavence vlastní výtvarné přáníčk, paní učitelka vepíše nadiktvané přání d kamarádů, ppřejeme mu, zazpíváme narzeninvu písničku, předáme šklkvský dáreček a splečně se s ním a 26

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník Šklní vzdělávací prgram přípravnéh stupně ZŠ Speciální Mělník Identifikační údaje: Název vzdělávacíh prgramu: Šklní vzdělávací prgram pr přípravný stupeň základní škly speciální, č. j. 39/2015, vypracvaný

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 Zpracval: PhDr. Tmáš Sukup, Ph.D. Datum: 6. 1. 2017 Metdlgie a zdrj dat Tat SWOT analýza shrnuje hlavní zjištění z následujících pdkladů: Demgrafická studie

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE Základní škla a Mateřská škla Neplachvice, kres Opava, příspěvkvá rganizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Adresa

Více

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠVP byl prjednán a schválen pd č. j. 186/2013-1 1-3 dne 23. 8. 2013 s účinnstí d 1. 9. 2013 Základní škla

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Školní rok 2015 / 2016

Školní rok 2015 / 2016 P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2015/2016) Šklní rk 2015 / 2016 Prjednán na pedaggické radě dne 28.8.2015.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt:

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt: 1. třída Zajíčci Prjekt: Kde jsem se tu vzal? Šklní vzdělávací prgram: Rk v přírdě Integrvaný blk: Kd jsem a kde žiji Téma: Kde jsem se tu vzal. Pedaggický záměr: Seznámit děti se vznikem a vývjem člvěka,

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU

PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU Příprava a realizace barevných dnů je rzdělena d všech tříd v MŠ. Každá třída připravuje jeden barevný den. Děti se střídají v jedntlivých třídách a každý den

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DS/14 - Základní prhlášení vydání patnácté, březen 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

1. hodina informační schůzka

1. hodina informační schůzka Kružek chvu hldavců Obecně k rganizaci Kružek je rganizván v rámci škly. Má samstatnu místnst chvatelství, ve které se nachází jedntlivé kutky živých zvířat. Pr naše účely jsu v jedné části vystaveny

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Ržňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD Cíle kurzu: Účastník získá ptřebné infrmace a prakticky si svjí metdy, tipy a triky k efektivnímu

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

Základní škola Polná. Plán práce školy

Základní škola Polná. Plán práce školy Základní škla Plná Plán práce škly Šklní rk 2015 / 2016 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Stálé cíle škly dle ŠVP ŠKOLA PRO VŠECHNY Pskytvat základní vzdělání s respektváním schpnstí a mžnstí

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2012-2013 Svět jak v phádce 1 Šklní vzdělávací prgram předšklníh vzdělávání (dále jen ŠVP PV) Název škly: Základní a mateřská škla Bhuslavice, kr. Náchd

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Koncepce rozvoje školy v letech

Koncepce rozvoje školy v letech Kncepce rzvje škly v letech 2017-2019 Základní škla Václava Havla, příspěvkvá rganizace, Revluční 682, Kralupy nad Vltavu Škle chci dát především nvý impuls, více nás infrmvat veřejnst a zapjit rdiče d

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

ČERVENEC Prázdninové čtení na pokračování Veselé letní zpívání Malé sportovní hry

ČERVENEC Prázdninové čtení na pokračování Veselé letní zpívání  Malé sportovní hry ČERVENEC Prázdninvé čtení na pkračvání Tradicí se stal prázdninvé čtení na pkračvání, které získal blibu u všech psluchačů Sluníčkvéh rádia. V letšním rce padla vlba na Zdeňka Jirtku a jeh humrný rmán

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Pdklady k výuce témat chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí v základních šklách Obsah 1. Vymezení prblematiky chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí charakteristika, cíle 2.

Více