ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst:

2 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM ROKEM Mtt: Řekni mi a zapmenu, ukaž mi a budu si pamatvat, nech mne udělat a zapamatuji si na celý živt. Naše šklkvské hymny : (meldie Já s písničku jdu jak ten ptáček) 1. My s písničku jdem celým rkem, tralalalalalala.. hlky a kluci - krk za krkem tralalalalalala.. Pčkej na nás písničk, zazpívej nám maličk, jak je pěkné, když se máme rádi a svítí nám sluníčk. Kd se nerad usmívá, ten je starý prtiva, my ve šklce jsme kamarádi a učíme se s písničku. Tralala (Dáda Pasu, pasu písničky ) 2. Písnička pdbá se vci a nty rstu na jalvci, večky zvní a zvní, a je tu lávka a jdu p ni. Jedna je veselá a hravá, druhá mi na klín hlavu dává, třetí je z tulavéh stáda, já je mám všechny stejně ráda, ráda, ráda, ráda. Ref.: Pasu, pasu písničky na trávě zelené, večer je mám pd víčky, jsu krásné, né že né. Pasu, pasu písničky, pasu, pasu písničky, pasu, pasu písničky, jsu krásné, né že né. Ovečky před vlkem se chvějí, ta malá strachy ani nejí, těším ji řečí láskyplnu, na pak zahřívá mě vlnu. Dkud mé stád trávu spásá, ze světa nevymizí krása, zpívejte se mnu písně pěkné, bude nás víc a vlk se lekne, lekne, lekne, lekne. Ref.: Pasu, pasu písničky na trávě zelené, večer je mám pd víčky, jsu krásné, né že né. Pasu, pasu písničky, pasu, pasu písničky, //: pasu, pasu písničky, jsu krásné, né že né :// 2

3 ZÁMĚR ŠVP 2011/ 2012 : PÍSNIČKOVÝ ROK Zpracvaný materiál vychází z RVP PV, respektuje hlavní cíle předšklníh vzdělávání (rzvíjení dítěte a jeh schpnst učení, svjení si základů hdnt, na nichž je zalžena naše splečnst, získání sbní samstatnsti, schpnsti prjevvat se jak samstatná sbnst půsbící na své klí). Je dkázán, že dítě d 3. let věku urazí plvinu své vývjvé dráhy, d 6-ti let další čtvrtinu a d 1. třídy ZŠ až někam p univerzitu pslední čtvrtinu. Za nrmálních klnstí p 3. rce živta dítě překračuje hranice svéh nejbližšíh rdinnéh kruhu, a k vědmí vlastníh já, své identitě, přidává nvý prvek vztah k druhým. MŠ je vhdné míst pr setkání dítěte s těmi druhými. Chceme, aby se MŠ stala příležitstí k rzvji vztahu dítěte k druhým, aby se mhly pzitivně rzvíjet vlastnsti, v pslední dbě tršku pmíjené, ale přest velmi důležité pr živt jak je schpnst splupráce, družnst, slidarita, bětavst, tlerance, sucit, empatie, základy pr přátelství a správné mezilidské vztahy. Níže uvedená slva prt zcela vyjadřují záměr našeh třídníh prgramu pr šklní rk 2011 / Děti se učí tmu, s čím žijí: Když žijí s kritiku, učí se dsuzvat. Když žijí s nepřátelstvím, učí se bjvat. Když žijí s psměchem, učí se bázlivsti. Když žijí se zahanbením, učí se prvinilsti. Když žijí s tlerancí, učí se trpělivsti. Když žijí s pvzbuzením, učí se sebedůvěře. Když žijí s bezpečím, učí se věřit. Když žijí s nestrannstí, učí se spravedlnsti. Když žijí s psměchem, učí se bázlivsti. Když žijí s chválu, učí se ceňvat. Když žijí s uznáním, učí se sebeúctě. Když žijí s přízní a přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku. 3

4 CHARAKTERISTIKA ŠVP Veškeré činnsti a aktivity vycházejí z Rámcvéh vzdělávacíh prgramu pr předšklní vzdělávání (dále jen RVP PV), vychází ze ŠVP PÍSNIČKOVÝ SVĚT, vzdělávací bsah představuje ucelenu, uspřádanu a pstupně navazující řadu integrvaných blků. Kncepce je stavěna na sbnstně rientvané pržitkvé předšklní výchvě, která respektuje nezastupitelnst rdiny. Šklní vzdělávací prgram (dále jen ŠVP) je přizpůsben pr hetergenní skupinu dětí ve věku 2 6 let v délce trvání prgramu na jeden rk. Jedntlivé integrvané blky jsu vleny dle dané situace, tak aby měly děti čas, prstr i mžnsti se dstatečně s daným tématem seznámit. Dbáme na t, abychm cenili snahu každéh dítěte a zprstředkvávali dětem pržitky, u kterých převažuje kvalita nad kvantitu, pržitkvst nad pvrchnstí, snažíme se vytvářet prstředí vzájemné důvěry a tevřensti. Snažíme se kmplexně půsbit na celkvu sbnst dítěte ve všech blastech v blasti bilgické, psychlgické, interpersnální, sciálně-kulturní a envirmentální. Vzdělávací nabídka se může libvlně přesunut, například v závislsti na pčasí, různých akcí MŠ Vzdělávací činnst je zpracvána d krátkdbých plánů pdtémat: je zalžena na metdách přímých zážitků, využívá dětské zvídavsti a ptřeby bjevvat, vede děti k individuální práci vytvřením pdmínek pr činnsti dítěte prbuzí v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se klem sebe - nasluchat, bjevvat, ale i dvahu ukázat, c všechn už sam umí, zvládne a dkáže nepředkládá dětem jen htvé nápady, ale napak jim umžní hledat samstatné cesty tvřivým myšlením a vlastním nápadem Pdtémata respektují pžadavky na rzvj sbnsti dítěte uplatňvání pdílu rdičů na vzdělávání v mateřské škle prvádění hdncení a využívání zjištěných infrmací pr další pedaggicku činnst, hdncení prvádíme při sknčení každéh pdtématu a na knci tématickéh celku. 4

5 TÉMATICKÉ INTEGROVANÉ BLOKY : 1. PÍSNIČKOVÝ PODZIM: Infnástěnka: Huslvý klíč znamuje, c v ntičce napsán je (v ntičce na infnástěnce ve třídě je napsán zvlené téma) Okruhy námětů a činnstí: Seznamvání, naše pravidla, sebebsluha - Písnička My s písničku.., Vítáme vás ve škličce (šklka vlá, kd jsem, kam patřím, mje značka, každá věc má své míst, naše šklka, naše dmluvánky - pravidla), Utekla nám myška (Maličká su 2, str.11), Mám šáteček, mám, C už zvládnu, c už znám, ukážu t také vám, Kamarádi (Zpíváme si s kamarády, str.13), Když se ruka s ruku spjí (Kamarádi 16) Zahrádka, sklizeň vce - Na září těšili se sadaři, Kulel se červené jablíčk, V zahradě na hrušce, Šel zahradník d zahrady, Fukej, fukej větříčku, Švestky (Jenčkvá), Jablíčk a sluníčk (J), Měla babka, Pd naším kýnkem Zahrádka, ple, zelenina - Pdzime, vítej! (Jenčkvá), Ach synku, synku, Běží myška, Cib, cib, cibulenka, Brambrvá, Jak chutnají brambry (J), Pdzimní králky (J), Hádaly se huby (J), Šla Nanynka d zelí, Čížečku, čížečku Pdzimní pčasí - Vítr fuká na stráni, Prší, prší, Sluníčk zachází za hry, Vlaštvičk, leť, Listpad, listpad V lese - V našem lese (Kamarádi 55), Já d lesa nepjedu, Já jsem malý mysliveček, Veverky, Běží liška, Medvěd sbírá jahdy (Hdy), Zajíček v své jamce, Liška, šiška, pampeliška Záchranáři - Telefnní prjekt Záchranáři (Kamarádi str.44) 5

6 HLAVNÍ ZÁMĚRY: seznámit se s nvým prstředím, dětmi, dspělými rientvat se ve třídě, MŠ i dalších prstrách, umět si říct hračky a uklízet je na své míst (pmc dětem i jejich rdičům rientvat se v nvém prstředí) navázat první vztahy s dětmi i dspělými, znát děti jménem prjevvat své ptřeby, kmunikvat, vyjadřvat přání pstupně přivykat klidnému a pravidelnému rytmu činnstí pdílet se na tvrbě třídních pravidel DOMLOUVÁNEK, rituálů, vnímat je a respektvat, rzvíjet pznatky hdntách přátelství, chvání kamarádů k sbě navzájem, stanvením pravidel usnadnit dítěti adaptaci na nvé prstředí aktivně sdělit vlastní zájem, zálibu zvládat základní sebebsluhu, svlékání, blékání, buvání, rzepínání, vázání tkaniček vést děti ke správnému ukládání svých věcí (v šatně, ve třídě, v lžnici..) phybvé hry a hry s pravidly vnímat změny v přírdě, ve vztahu k pčasí, dětským hrám, klběh vdy rzvíjet phybvé schpnsti dítěte, vést děti k vytvření návyku ptřeby pravidelnéh phybu- cvičení psilvat smyslvé vnímání, rzvíjet hrubu i jemnu mtriku, vyjadřvací schpnsti, výslvnst, pěvecké a výtvarné schpnsti pmci námětů z pdzimní přírdy z pržívání činnstí a her během celéh dne navzvat radstné pcity dítěte ze živta v mateřské škle rganizvat pravidelné setkání rdinných příslušníků v MŠ, pdílení se na splečných činnstech, psilvat tak vztah dítěte k rdině i k živtu v mateřské škle (psilvat sbnst dítěte, jeh prscinální pstje k statním dětem, k rdině i k statním dspělým v MŠ) pvěřvat děti pdle jejich přání a výběru samstatnými úkly i úkly ve dvjici a umžnit jim seberealizaci v plnění zadaných úklů svjvat si dvednsti k pdpře sbní phdy, phdy prstředí dzvědět se záchranných systémech: hasiči, záchranáři, plicie, chvání dětí v případě nebezpečí a hržení zdraví neb živta, přivlání pmci 6

7 2. PÍSNIČKOVÁ ZIMA: Infnástěnka: Huslvý klíč znamuje, c v ntičce napsán je (v ntičce na infnástěnce ve třídě je napsán zvlené téma) Okruhy námětů a činnstí : Přichází zima - Bude zima, bude mráz, Martin na bílém kni (J 10), Uličníci vrabčáci (Jenčkvá 32), Vrabec a sýkrka (J 37), Vrabčákva zima (J 46), Zima je tu (Maličká su 3, str.12) Vánční svátky - Mik, Miku, Mikuláš, Klíbala bába čerta, Přijď k nám, Vánce přicházejí, Vánce, vánce přichází k nám (J 34), Dědečku, dědečku, kleda, Štědrej večer nastal, Tři králvé Zimní pčasí - Mráz, mráz, mráz, Sněží, Ledvý král (J 36), Dva mrazíci (J 40), Kčka a vlčka (J 46), Rlničky cinkají Škla - Když jsem chdil d škly, Adámku náš, Jen se učte (Kamarádi 12), Statistika nuda je (Dáda) Zdraví, Naše těl - Plámal se mraveneček, Pan dktr (Svěrák, Uhlíř), Uzdravvací (Kamarádi 51), Uklébavky, Starý medvěd vzdychá (zuby), Rudla šmudla (Dáda), Každý máme něc (Dáda), Hlava, ramena.. Zdravý živtní styl, Zimní sprtvání - Cvičte s námi (Kamarádi 6), Sáňkvání t nás baví Řemesla - Kvej, kvej kvaříčku, Pec nám spadla, Kalamajka mik, mik, mik, Jede, jede pštvský panáček, Já jsem z Kutné Hry, Pekař peče husky, Pekla vdlky, Tluče bubeníček, Pepík přišel z nákupu (Maličká su 1, 11) Péče zvířátka v zimě - Mysliveček skr vstává 7

8 HLAVNÍ ZÁMĚRY: zdknalvat phybvé schpnsti dítěte, rganizvat hry dětí se sněhem, na sněhu i na ledu, utvářet vztah k zimním sprtům a sprtvání vůbec, bjevvat vlastnsti sněhu a prbuzet zájem dětí zimní hry a činnsti rzvíjet rzlišvací schpnsti a tím i vnímání všemi smysly rzvíjet dvednsti dítěte pracvat ve skupině s statními dětmi vést děti k pznání hdnty vztahů k rdině, ke svým nejbližším, ke kamarádům v MŠ, připravvat pr ně v bdbí Vánc dárky a překvapení, dělat si navzájem radst psilvat vztah dítěte ke všem živým tvrům v zimním bdbí jednduchu péčí ně ve svém klí (ptáčci a ptačí budky, krmelce, pmc myslivcům, splečná prcházka lesem a ke krmelci..) pdprvat u dítěte rzvj schpnsti chvat se autenticky, prscinálně a aktivně se pdílet na splečném živtě třídy upevňvání znalstí zdraví, pdpra zdraví, přispívat k vytváření návyků zdravéh živtníh stylu rzvíjet pzitivní city dítěte ve vztahu k sbě (uvědmění si vlastní identity, získání sebevědmí, sebedůvěry, např. před zápisem d škly) vytvářet schpnsti přizpůsbvat se přirzenému vývji a běžným změnám vytvářet pzitivní vztah k intelektuálním činnstem a k učení, svjvat si některé dvednsti, které předcházejí čtení a psaní psilvání úcty a respektu k lidské práci, vědět, že každé pvlání je prspěšné 8

9 3. PÍSNIČKOVÉ JARO: Infnástěnka: Huslvý klíč znamuje, c v ntičce napsán je (v ntičce na infnástěnce ve třídě je napsán zvlené téma) Okruhy námětů a činnstí : Jarní nálada, příchd jara, pčasí Jarní (Maličká su 3, 18), Na jaře, Vlám tě, sluníčk (J 10), Hřej sluníčk, hřej, Jarní kalendář (J 12), Jar, vítej! (J 51) Jarní zahrádka, kytky, bruci, hmyz Travička zelená, Uvíjíme věneček, Okl Frýdku cestička, Pletla v kytku (Maličká su 3, 40), Na tm pražském mstě (Maličká su 3, 45), Tancvala žížala, Prč?, Chytila jsem na pasece žížalu (Dáda) Zvířátka a jejich mláďátka Běžela večka, Pásla večky, Maličká su, Skákal pes, Kčka leze díru, Já mám kně, Rybička maličká (Maličká su 1, 15), Zajíček (Maličká su 1, 20), Včelka (Maličká su 1, 21), Ktě a sluníčk (Maličká su 1, 45), Nemva archa (Luč.- dramatizace na Akademii) Návrat ptáčků - Čiky, čiky, čik (J 27, Maličká su 3, 8), Vlaštvička (Maličká su 3, 27) Meldická rzpčitadla - En ten tyč, Kadla Madla pryč (J 38), U ptka rste kvítí Veliknce Hdy, hdy, d prvdy (Maličká su 1, 18), Malvaná vajíčka (J 14), Malvané slepice (J 37), Já jsem malej kledníček (J 18) Den Země, chrana přírdy, vesmír- Přírdě (Kamarádi, 34), Smetáci (Kamarádi, 39) Nebjme se čardějnic Pět ježibab na kštěti, Ježibaba (Dáda) 9

10 Svátek maminek, rdina Máminy či (Maličká su 2, 14), U táty a mámy (J 2, 32), Dma (J), Maminčiny kláče (J 1, 34), Kdybych byla vlaštvku (Dáda) Knihy, hračky Ppletené phádky (Kamarádi, 32), Večerníček Dříve než vám klesnu víčka, Strašidýlk Emílek (Dáda) Dprava, bezpečnst Písmenkvá mašinka (J 22), Traktr (J 27), Všechn jede, c má kla (J 10), Aut, Na kle (Svěrák, Uhlíř) HLAVNÍ ZÁMĚRY: všímat si změn v přírdě rzvíjet city dítěte půsbením krás přírdy a prbuzejícíh se jara učit se chvat eklgicky, všímat si významu zeleně a čistty živtníh prstředí, vytváření pcitu sunáležitsti (všímat si úlhy barev v našem živtě, zeleně - základy eklgie, rzvíjet sunáležitst s přírdu, planetu Zemí) vytvářet prstředí pr iniciativní jednání dítěte rzvj přirzených phybvých i řečvých aktivit a dvednstí rzvj rzumvých dvednstí, myšlení získávat schpnst řídit své chvání vůlí a vlivňvat vlastní situaci rzvíjet respekt a přizpůsbivst ve vztahu k druhému rzvíjet kultivvaný prjev experimentvání s přírdním materiálem, se živu i neživu přírdu připmínání šetrnéh zacházení s knihami a hračkami a pravidel splečnéh sužití psilvání citvých vztahů, vytváření radstnéh a bezpečnéh prstředí, pzitivní nálady rzvíjet jazykvé dvednsti výslvnst, přednes, recitace, zpěv svjvat si věku přiměřené praktické dvednsti kladení tázek a hledání dpvědí na prblémy dzvědět se záchranných systémech: hasiči, záchranáři, plicie, chvání dětí v případě nebezpečí a hržení zdraví neb živta, přivlání pmci vědět existenci dpravních značek a základních pravidel chvání v silničním prvzu ( chvání chdců, významu přechdů pr chdce, reflexních vestách a pravidlech phybu na pzemních kmunikací, významu přilby při jízdě na kle...) 10

11 4. PÍSNIČKOVÉ LÉTO: Infnástěnka: Huslvý klíč znamuje, c v ntičce napsán je (v ntičce na infnástěnce ve třídě je napsán zvlené téma) Okruhy námětů a činnstí : Letní nálada, pčasí Sluníčk, ppjdi maličk, Kl, kl mlýnský, Hlka mdrká, Pletla jsem Den dětí, jsme kamarádi Chceme si tu hrát (Kamarádi 8), Kamarádi (Kamarádi, 13), Kd jsi kamarád, tak pjď si s námi hrát, Sprtvání máme rádi Škla prjekt Hla, hla, škla vlá.. MŠ v ZŠ, ncvání, pasvání Muzikanti, hudební nástrje Já jsem muzikant, Muzikantská rdina (J- Mamince 2, 45) Časvé pjmy Včera neděle byla (Dáda) Míst, kde žiji Nad Tasvem je háječek Extická zvířata, ZOO Máme rádi zvířata, T je n, malý sln (Maličká su 2, 41) Výlety, hurá na prázdniny Sláva nazdar výletu, Na výletě (Kamarádi, 18), Pplujeme klem světa (J, Dprava 50), Slunce za hry zmizel v dáli.. Opakvání C už umím, c už znám, ukážu t také vám, Pasu, pasu písničky (Dáda), DO RE MI 11

12 HLAVNÍ ZÁMĚRY: získávat elementární pznatky světě lidí, kultury, přírdy i techniky, rzvíjet multikulturní výchvu k dětem a lidem na celém světě, bez rzdílu barev pleti a jiných dlišnstí vytvářet vztah ke své bci, městu, zemi, všímat si dění i prblémů v bezprstředním klí, vytváření pzitivníh vztahu k místu a prstředí, ve kterém žijeme chápat význam celživtníh učení pr každéh z nás psilvat smysl pr pvinnst a vážit si úsilí druhých využívat infrmace z knih, encyklpedie, pčítače, zacházet s kmunikační techniku vytvářet sbnstní předpklady pr radstný vstup d základní škly svjit si relativní citvu samstatnst, vytvářet základní kulturní a splečenské pstje svjit si dvednsti k pdpře zdraví a bezpečnsti učit se řešit prblém psilvat přirzené pznávací city, rzvíjet citvé vztahy k klí psilvat kamarádské vztahy mezi dětmi, vztahy mezi dětmi a dspělými respektvat dmluvánky pravidla ( i na výletech), rituály MŠ, rzvíjet a psilvat pznatky hdntách přátelství, chvání kamarádů k sbě navzájem aktivně sdělit vlastní zájem, záliby rganizvat splečné akce s rdinnými příslušníky v MŠ i mim MŠ výlety, splečné tvření pvěřvat děti pdle jejich přání a výběru samstatnými úkly i úkly ve dvjici a umžnit jim seberealizaci v plnění zadaných úklů vnímat změny v přírdě, ve vztahu k pčasí, dětským hrám 12

13 SVÁTKY, LIDOVÉ TRADICE Lidvé umění a lidvé tradice zahrnují širku škálu prjevu kulturníh, sciálníh a duchvníh živta. Tryskají ze síly tradic našich předků a jsu dětem blízké. V naší MŠ se děti setkávají s tradicemi a slvesným dkazem v průběhu celéh rku. VÁNOCE mikulášská nadílka -Mikuláš, anděl, čert vlastní hdncení - charakteristika třídy (klady, zápry ne jmenvitě) vánce přicházejí : - vše, c suvisí s váncemi - pečení cukrví (s maminkami), splečné tvření - výrbky na vánční výzdbu - lidvé zvyky, tradice, vánční kledy - VÁNOČNÍ ZASTAVENÍČKO krátký prgram pr rdiče a příbuzné, vánční tvření a rzjímání - nadílka u vánčníh strmečku MASOPUST Karneval masek (téma) karnevalvá výzdba příprava masek (zvyky,tradice) 13

14 karnevalvý průvd zpěv písní, tance, sutěže s dměnami (diplmy, dbrůtky..) MORANA (MORENA) výrba Mrany vynášení tradiční překadla, písně VELIKONOCE výrba kraslic, veliknční výzdby veliknční říkadla a písně ddržvání zvyků a tradic splečné veliknční tvření PÁLENÍ ČARODĚJNIC výrba čardějnice, prjekt Nebjme se čardějnic výrba masky d čardějnickéh průvdu, čardějnická disktéka SVÁTKY, NAROZENINY slava s dětmi, zpěv písně (.má narzeniny ) drtík (buchta d kuchařek), splečné ft blahpřání a dáreček KULTURNÍ AKCE, VÝLETY návštěva div.představení dle harmngramu akcí MŠ výlet d Jihlavy x Třebíče x Velkéh Meziříčí dpravní hřiště ( prcvičení a pakvání znalstí získaných během prjektu Bezpečnst ) návštěva ZOO Jihlava plavecký výcvik SPOLEČNÉ AKCE MŠ A ZŠ (viz. Prjekt Těšíme se d škly ), kulturní akce v bci Branný den, cvičný pplach, šipkvaná Dny tevřených dveří pr rdiče, vánční ftgrafvání vzájemné návštěvy dětský karneval, vystupení na Vítání bčánků.. divadelní představení dramatickéh kružku pr MŠ 14

15 prjekt Zábavné učení se starším kamarádem.. v rámci výuky v ZŠ návštěva hasičů, zdravtníků, plicie splečné slavy Dne dětí, šklní Akademie NAŠE DOMLOUVÁNKY (SPOLEČNÁ PRAVIDLA SOUŽITÍ): Pravidla splečnéh sužití aby se nám všem ve šklce líbil, tzv. dmluvánky vytváříme splečně s dětmi, na základě vzniklých situací, které je ptřeba nějakým způsbem řešit, pr lepší phdu a pcit splečnéh sužití učitelů i dětí v MŠ, snažíme se všichni jejich ddržvání, také se snažíme vést děti k přiměřenému přijetí své zdpvědnsti, děti mhu pravidla dál rzvíjet neb vymýšlet svje vlastní. S vytvřenými pravidly seznamujeme i rdiče a statní dspělé frmu mráčků, které jsu umístěny pr děti ve třídě, pr rdiče v šatně. Rdiče dětí mhu stejná pravidla přenést i d své rdiny. NAŠE PRAVIDLA, DOMLOUVÁNKY: - chráníme sebe i druhé děti před úrazem Chdíme pmalu - kmunikujeme mezi sebu přiměřeným hlasem, Mluvíme přiměřeně chráníme si své zdraví, pužíváme přiměřená gesta (verbální a nnverbální kmunikace) - jsme kamarádi, hrajeme si splu, pmáháme si, chváme My se máme rádi, my jsme kamarádi se k sbě navzájem slušně, neubližujeme si, pdprujeme kamarádské vztahy, učíme se umět pradit a pmci kamarádvi 15

16 - jsme pzrní a všímaví ke kamarádům, empatičtí, Naslucháme si - srdcem,uchem pmáháme si - ztišení, návrat k paní učitelce Pravidl -zvednuté ruky - ddržujeme bezpečný phyb v umývárně, předcházíme Umýváme se nad umyvadlem stříkání vdy na zem - každá hračka, věc má své míst = správné míst, Uklízíme p sbě dmluvánky, zvneček - umíme pěkně pžádat a nezapmínáme pděkvat, Umím pžádat, umím pděkvat pužíváme slvíčka prsím a děkuji - nejde t vždy, ale ze zkušensti již víme, že s dbru Usmívejme se, mračení nám nesluší 16

17 náladu a úsměvem jde všechn líp - umýváme si ruce, sebebsluha = stlvání, pužíváme kapesník, Čistta = půl zdraví bacily neprskáme na kamarády, p pužití záchdu splachujeme a umýváme se, nemcní ležíme dma v pstýlce TŘÍDNÍ RITUÁLY Ranní přivítání s učitelku kntakt a sdělení prvních infrmací a zážitků, pdání ruky Kmunitní kruh splečné přivítání dne pzdravem a ppřáním k nvému dni kamarádvi a kamarádům v kruhu, zazpívání písničky pr pěkný den, sdílení pržitků, nasluchání Oslavy jmenin a narzenin PRAVIDLA KOMUNITNÍHO KRUHU má práv mluvit jen ten, kd drží v ruce naši ntičku třídní talisman mám práv mlčet (ale musím předat ntičku kamarádvi susedvi) nepnižvat kamaráda, kamarády, nevysmívat se kamarádům hvřit annymně, neříkat jmén th, kd zlbil, kmu dáme trest, říkáme, c se nám nelíbí (pět ne jmenvitě), děti vymýšlí samy trest 17

18 CHARAKTERISTIKA TŘÍDY - BERUŠKY Pčet zapsaných dětí ve třídě: 20 dětí ( 10 dívek, 10 chlapců ) Věkvé slžení: 4 6 let Pravidelná dcházka: 20 dětí Předškláků: 13 Odklady šklní dcházky: 0 KDO O NÁS PEČUJE? Paní ředitelka : Mgr. Irena Martincvá Mje paní učitelky: Bc. Vlasta Lučivňákvá Rmana Pavlíčkvá Paní učitelka ze Sluníček: Radka Šukalvá Prvzní zaměstnanci: paní dmvnice: Jitka Černá 18

19 pan dmvník ZŠ: Ladislav Vítámvás paní kuchařky: Eva Matuškvá, Eva Zachvá, Eva Kundelvá CHARAKTERISTIKA TŘÍDY - SLUNÍČKA Pčet zapsaných dětí ve třídě: 18 dětí ( 11 dívek, 7 chlapců ) Věkvé slžení: 2 4 rky Pravidelná dcházka: 14 dětí Pětidenní: 4 děti KDO O NÁS PEČUJE? Paní ředitelka : Mgr. Irena Martincvá Mje paní učitelky: Radka Šukalvá Rmana Pavlíčkvá Paní učitelka z Berušek: BC. Vlasta Lučivňákvá Prvzní zaměstnanci: 19

20 paní dmvnice: Jitka Černá pan dmvník ZŠ: Ladislav Vítámvás paní kuchařky: Eva Matuškvá, Eva Zachvá, Eva Kundelvá FORMY A METODY VZDĚLÁVÁNÍ Pržitkvé a kperativní učení hru zalžené na přímých zážitcích dítěte, pdprující dětsku zvídavst, ptřebu bjevvat, radst z učení, zájem pznávání nvéh, získávání zkušenstí a vládání dalších dvednstí. Vzdělávací nabídka - pskytuje mžnst dítěti si vybrat a učit se pdle svých předpkladů a mžnstí, dítě má příležitst sam rzhdvat, mžnst samstatně bjevvat, zkušet a experimentvat, má příležitst dstatečně kmunikvat s učitelku a statními dětmi, mžnst splupracvat a splečně hdntit, má mžnst vyjadřvat své myšlenky, nápady a představy. uskutečňují se během celéh dne ve všech činnstech a situacích, které se v mateřské škle naskytnu většina aktivit prbíhá frmu dětské hry vzdělávání je důsledně zaměřen na individuální ptřeby a mžnsti dětí pržitkvé a kperativní učení hru, kdy jsu činnsti dětí zalženy na přímých zážitcích uplatňujeme situační učení, zalžené na situacích, které dětem srzumitelně pskytuje ukázky živtních suvislstí využíváme spntánní sciální učení zalžené na principu nápdby pdprujeme dětsku zvídavst uplatňujeme aktivity spntánní a řízené, vzájemně prvázané a vyvážené vhdnu frmu je didakticky zacílená činnst, která je pedaggem přím neb nepřím mtivvaná 20

21 nezbytnu sučástí práce pedagga je tvřivá imprvizace = pružné a citlivé reagvání na kamžitu situaci, t pskytuje dítěti srzumitelnu prakticku ukázku živtních suvislstí, učí dítě vnímat spjitsti a napmáhá umcňvat jeh zážitek, cž nepchybně zvyšuje přirzenu účinnst vzdělávání uplatňujeme integrvaný přístup vedeme děti na jejich cestě za pznáním a prbuzíme jejich zájem a chuť dívat se klem sebe, nasluchat a pznávat frmy a metdy vycházejí z dětské vlby, z dětské zvídavsti mají charakter hry, zábavy a zajímavých činnstí pr děti, prbuzejí aktivní zájem v dítěti a chuť dívat se klem sebe, nasluchat a bjevvat vzdělávání dětí prbíhá dle nastíněných tématických celků. pracujeme v menších, či větších skupinách neb individuálně činnsti frntální (diskusní neb výukvý kruh) vychází z činnstí dne. Učitelka činnst zařazuje pkud má ptřebu něc sdělit celé skupině dětí. kmunikační kruh - prbíhá p příchdu všech dětí d mateřské škly, je zalžen na vzájemné kmunikaci mezi dětmi a učitelku. Hdncení a sebehdncení. Splečné plánvání dětských aktivit během dne a týdne. HODNOCENÍ ČINNOSTI TŘÍDY Průběh vzdělávání pdle evaluačníh systému škly Výsledky práce dětí vedeme průběžné záznamy výsledcích práce každéh dítěte, tzv. prtfli dplněn výkresy, výtvry a pracvními listy, diagnstické slžky. 21

22 USPOŘÁDÁNÍ DNE DENNÍ PROGRAM V MŠ Prvz MŠ: hd. Zahájení prvzu: Prvz ve Sluníčkách: Scházení dětí: Přesnídávka: d 6.30 hd. třída Berušek d 7.30 hd. d 8.00 hd hd. Dplední prgram: příchd dětí, St - raníček (ranní úkl), hry, individuální činnsti, tělvýchvné chvilky, cvičení, spntánní a řízené činnsti, CA Pbyt venku: Oběd: Odplední dpčinek: hd. Odplední svačina: hd. Odplední prgram: třída Berušek, dpčinek (spánek), indiv. činnsti, hry, spntánní a řízené činnsti Uknčení prvzu MŠ: hd. Denní prgram je flexibilní, umžňuje reagvat na neplánvané událsti třídy, škly, je přizpůsbený ptřebě rdičů, respektuje individuální ptřeby dětí, ddržuje vhdné intervaly mezi jídly, umžňuje dstatečně dluhý pbyt venku, který je přizpůsben pvětrnstním pdmínkám. 22

23 Při uspřádání dne se snažíme ddržvat tyt zásady: vycházet z ptřeb dítěte sladit ptřebu svbdy a řádu ddržvat dbu pbytu venku spntánní hra a řízená činnst prbíhají vyváženě, sučasně p celu dbu pbytu dětí v MŠ. Učitelka denně vytváří takvé pdmínky a prstředí, aby tyt aktivity byly vyvážené, nenásilné a rzvíjely dítě ve všech směrech DEN VE ŠKOLCE: Děti z MŠ se scházejí d 6.30 hdin ve třídě Berušek, kde si pdle vlby hrají, mají spntánní, individuální i skupinvé aktivity, vlně kreslí, vykreslují, sdělují svje zážitky, skládají puzzle, mzaiky, mdelují, neb si vyberu jiné činnsti. Nejpzději v 7.30 (pdle pracvní dby učitelky) dcházejí Sluníčkvé děti d své třídy, kde začínají knkrétní edukační prjekty. Příchd d MŠ: P příchdu d MŠ a úknů v šatně si děti vezmu svji značku a umístí ji pdle předem dhdnutéh pbytu buď na tabuli s přeškrtnutým talířem dchd dmů z MŠ před bědem, na tabuli se sluníčkem (umístěná ve třídě Sluníček) dchd z MŠ p bědě, neb na tabuli s měsíčkem (ve třídě Berušek) celdenní pbyt v MŠ, dchd p dpledním dpčinku. Z důvdu převzetí dpvědnsti za dítě rdiče předávají dítě přím paní učitelce, dítě nevstupuje d třídy bez dprvdu rdiče. Odchd z MŠ: Děti dchází puze s rdiči, neb pvěřeným zástupcem (pvěření rdičů ulžena ve třídě), učitelky jim děti předávají. Dítě si před dchdem pklidí svje hrací a pracvní míst, je důležité a prspěšné, aby rdiče byli trpěliví a vyčkali, než si dítě pklidí (rdiče by si měli udělat časvu rezervu), dítě si také ulží svji značku d šatny. V případě ptřeby příchdu a dchdu dítěte v jinu dbu, než je stanvena, stačí se předem dmluvit s učitelkami MŠ. 23

24 Hry, spntánní a řízené aktivity: Děti si, p krátkém přivítacím rzhvru s paní učitelku, mhu vybrat z její nabídky aktivit a záměrů, neb si mhu vybrat činnst a hry pdle svéh nápadu a vlby. Vybrané aktivity mhu samy neb splečně s kamarády realizvat. P svačince se scházíme v ranním kruhu a p přivítání se tevírají ve třídě Berušek centra aktivit (CA), děti mají mžnst vlby. D center si umísťují svji značku, tam, kde si chtějí hrát, pracvat. P sknčení hry neb aktivity se scházíme v hdntícím kruhu, kde si děti ukážu, předvedu a zhdntí výsledky své práce. Naknec si pklidí svji značku. Centra aktivit CA: Hrací a pracvní kutky ve třídě, kde děti plní za daných pravidel různé úkly, seznamují se s nvými pznatky, tvří a vyrábějí, manipulují se stavebnicemi, pracují s didaktickými pmůckami. Každé CA má svá pravidla, se kterými děti seznamujeme a která děti musí ddržvat. RODINKA A POHYB děti si hrají na dmácnst a námětvé hry rdině, rzšiřují si celkvé pznatky světě, využívají kuchyňku, nádbíčk, hračky ptraviny, předměty denní ptřeby, kčárky, panenky, blečky na panenky.. jsu nabízeny i sprtvní aktivity překážkvé dráhy, cvičení jak, skákací panák apd. KNIHY, HUDBA A DIVADLO využití různých druhů dětských knih, leprel a encyklpedií, zájem literaturu, seznamvání s prvpčátky čtení a psaní v základní pdbě, vnímání estetiky, mluvené i psané pdby písma, ilustrace, hry se slvy, lgpedická prevence zpěv a hudebně phybvé hry, seznamvání s dětskými hudebními nástrji, s vlastnručně vytvřenými, rzvj hlasu a práce s hlasem, rytmizace, tanec lutkvá a jiná představení, hry s lutkami, dechvá a řečvá aktivita, vnímání a práce s hlasem, imprvizace, využívání různých druhů lutek, plyšáků, blečků, masek KOSTKY A DOPRAVA 24

25 skládání staveb z různých druhů kstek, rzvj a řešení dpravních situací, garáž, dpravní kberec, využití autíček a dalších dpravních prstředků, značek, dmečků, stavebnic různých druhů, tvarů a materiálů rzvj kperace při splečném stavění městeček, skládání různých tvarů, brazců z víček d PET lahví, práce pdle návdu a nákresu, chápání prstrvých pjmů POČÍTAČOVÝ KOUTEK nabídku jsu PC hry a didaktické prgramy, jednduché výukvé hry a přiměřené pznávací aktivity, které jsu zaměřeny na svjení a prcvičení základních znalstí a dvednstí, ptřebných pr úspěšný začátek šklních let dítěte Klubíčk 1., 2., Dětský kutek 1., 2., Jdeme d škly, Beruška, Sluníčk MANIPULAČNÍ A STOLNÍ HRY, HRAJEME SI NA ŠKOLÁKY práce u stlečku s různými stavebnicemi, mzaikami, splečenskými hrami, skládačkami pdle předlhy, vlastní fantazie, skládání puzzle, prcvičení jemné i hrubé mtriky, využití i různě zaměřených pracvních listů (grafmtrika), písmenek, didaktických brázků a pmůcek celkvý rzvj slžek sbnsti, rzšiřují jazykvu i sciální vybavenst. ATELIÉR, POKUSY A OBJEVY 2 spjené stlky umžňující větší, dstatečný prstr pr práci, kde děti výtvarně tvří, experimentují, seznamují se s výtvarným a pracvním materiálem, různými technikami, s jednduchými pracvními a výtvarnými dvednstmi, ale i se slžkami živé a neživé přírdy rzvíjejí svji fantazii, kreativitu, zručnst, bjevují, pznávají Pitný režim P celý den mají děti zajištěn pitný režim, mají mžnst se kdykliv napít nápje, který je připraven v nádbě na nápjvém stlečku ve třídě. Každé dítě má svji skleničku značenu svji značku. Děti mají na výběr ze 2 druhů nápjů, čaj a čistu vdu, při svačince mají každý den také na výběr mlék, kávu, neb kaka. Svačina: 25

26 Na dplední svačinu dcházíme d naší šklní jídelny v základní škle. Děti jsu vedeny k samstatnsti při stlvání, i při pitném režimu, určují si mnžství. D jídla děti nenutíme, v případě ptřeby puze připmínáme. Starší děti si samy svačinku mažu, připravují, kd chce, zvlí si suchu variantu. V případech, kdy děti nechtějí jíst, knzultujeme vše s rdiči. P svačince si děti uklidí svje míst nádbí dnesu na dkládací stůl a pčkají na statní kamarády. P svačince se vracíme d mateřské škly a děti pkračují ve svých činnstech. Denní rituály: P zazvnění zvnečku a Zvnečkvé uklízecí písničky (klem 9.hdiny) děti nenásilně uknčují hry a uklízejí. P dmluvě s učitelku si mhu pnechat vzniklé stavby a výtvry (pkud nebrání v dalších činnstech a dpledním dpčinku) a k těmt prjektům se mhu ještě vrátit a dále je rzvíjet, například při dpledních činnstech, neb další den. Zvnečkvá uklízecí písnička Hla, děti, hla, zvneček nás vlá. Kd h slyší, ten už ví, že se pěkně uklízí. P úklidu začne paní učitelka (pzději i děti samy) svlávat Ranní písničku děti d kmunitníh kruhu, kde se všichni splečně přivítají, vzpmenu na kamarády, kteří ten den nejsu v MŠ, vybíráme si pmcníčky pr tent den, pvídáme si splečně tm, jaký je den, měsíc, rk, jaké je venku pčasí (pmcníčci na nástěnce přiřazují dané symbly), c budeme tent den dělat, hledáme dpvědi na nějaké téma, zařazujeme pržitkvé i situační učení, relaxaci, phybvá cvičení i řízené aktivity. Kamarádku Ntičku (plyšvá hračka) vláme d kruhu a prstřednictvím ní kmunikujeme, kd má Ntičku, pvídá, my statní pslucháme, ddržujeme pravidla kmunitníh kruhu. Kruh pužíváme i jak hdntící p činnstech v CA (evaluace, autevaluace, reflexe, c se dětem pvedl, líbil), k řešení prblémů a náhdně vzniklých situací, k vytváření pravidel splečnéh sužití, ale i k slavám narzenin ( v ranních činnstech vytvříme pr slavence vlastní výtvarné přáníčk, paní učitelka vepíše nadiktvané přání d kamarádů, ppřejeme mu, zazpíváme narzeninvu písničku, předáme šklkvský dáreček a splečně se s ním a 26

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠVP byl prjednán a schválen pd č. j. 186/2013-1 1-3 dne 23. 8. 2013 s účinnstí d 1. 9. 2013 Základní škla

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt:

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt: 1. třída Zajíčci Prjekt: Kde jsem se tu vzal? Šklní vzdělávací prgram: Rk v přírdě Integrvaný blk: Kd jsem a kde žiji Téma: Kde jsem se tu vzal. Pedaggický záměr: Seznámit děti se vznikem a vývjem člvěka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2012-2013 Svět jak v phádce 1 Šklní vzdělávací prgram předšklníh vzdělávání (dále jen ŠVP PV) Název škly: Základní a mateřská škla Bhuslavice, kr. Náchd

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Pdklady k výuce témat chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí v základních šklách Obsah 1. Vymezení prblematiky chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí charakteristika, cíle 2.

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH - druhy jídelních lístků, náležitsti, gastrnmická pdpra, pdpra prdeje Způsby nabídky Aktivní hst prdukt vidí, nabízíme h v místnsti neb přím u stlu Nabídkvé vzíky Nabídkvé

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO DUBEN DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO aneb představuje se Nárdní divadl Mravskslezské Operetní subr ptěšil svu návštěvu především ty z klientů, kteří nemhu navštěvvat divadelní představení.tentkrát jsme si prstřednictvím

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více