ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst:

2 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM ROKEM Mtt: Řekni mi a zapmenu, ukaž mi a budu si pamatvat, nech mne udělat a zapamatuji si na celý živt. Naše šklkvské hymny : (meldie Já s písničku jdu jak ten ptáček) 1. My s písničku jdem celým rkem, tralalalalalala.. hlky a kluci - krk za krkem tralalalalalala.. Pčkej na nás písničk, zazpívej nám maličk, jak je pěkné, když se máme rádi a svítí nám sluníčk. Kd se nerad usmívá, ten je starý prtiva, my ve šklce jsme kamarádi a učíme se s písničku. Tralala (Dáda Pasu, pasu písničky ) 2. Písnička pdbá se vci a nty rstu na jalvci, večky zvní a zvní, a je tu lávka a jdu p ni. Jedna je veselá a hravá, druhá mi na klín hlavu dává, třetí je z tulavéh stáda, já je mám všechny stejně ráda, ráda, ráda, ráda. Ref.: Pasu, pasu písničky na trávě zelené, večer je mám pd víčky, jsu krásné, né že né. Pasu, pasu písničky, pasu, pasu písničky, pasu, pasu písničky, jsu krásné, né že né. Ovečky před vlkem se chvějí, ta malá strachy ani nejí, těším ji řečí láskyplnu, na pak zahřívá mě vlnu. Dkud mé stád trávu spásá, ze světa nevymizí krása, zpívejte se mnu písně pěkné, bude nás víc a vlk se lekne, lekne, lekne, lekne. Ref.: Pasu, pasu písničky na trávě zelené, večer je mám pd víčky, jsu krásné, né že né. Pasu, pasu písničky, pasu, pasu písničky, //: pasu, pasu písničky, jsu krásné, né že né :// 2

3 ZÁMĚR ŠVP 2011/ 2012 : PÍSNIČKOVÝ ROK Zpracvaný materiál vychází z RVP PV, respektuje hlavní cíle předšklníh vzdělávání (rzvíjení dítěte a jeh schpnst učení, svjení si základů hdnt, na nichž je zalžena naše splečnst, získání sbní samstatnsti, schpnsti prjevvat se jak samstatná sbnst půsbící na své klí). Je dkázán, že dítě d 3. let věku urazí plvinu své vývjvé dráhy, d 6-ti let další čtvrtinu a d 1. třídy ZŠ až někam p univerzitu pslední čtvrtinu. Za nrmálních klnstí p 3. rce živta dítě překračuje hranice svéh nejbližšíh rdinnéh kruhu, a k vědmí vlastníh já, své identitě, přidává nvý prvek vztah k druhým. MŠ je vhdné míst pr setkání dítěte s těmi druhými. Chceme, aby se MŠ stala příležitstí k rzvji vztahu dítěte k druhým, aby se mhly pzitivně rzvíjet vlastnsti, v pslední dbě tršku pmíjené, ale přest velmi důležité pr živt jak je schpnst splupráce, družnst, slidarita, bětavst, tlerance, sucit, empatie, základy pr přátelství a správné mezilidské vztahy. Níže uvedená slva prt zcela vyjadřují záměr našeh třídníh prgramu pr šklní rk 2011 / Děti se učí tmu, s čím žijí: Když žijí s kritiku, učí se dsuzvat. Když žijí s nepřátelstvím, učí se bjvat. Když žijí s psměchem, učí se bázlivsti. Když žijí se zahanbením, učí se prvinilsti. Když žijí s tlerancí, učí se trpělivsti. Když žijí s pvzbuzením, učí se sebedůvěře. Když žijí s bezpečím, učí se věřit. Když žijí s nestrannstí, učí se spravedlnsti. Když žijí s psměchem, učí se bázlivsti. Když žijí s chválu, učí se ceňvat. Když žijí s uznáním, učí se sebeúctě. Když žijí s přízní a přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku. 3

4 CHARAKTERISTIKA ŠVP Veškeré činnsti a aktivity vycházejí z Rámcvéh vzdělávacíh prgramu pr předšklní vzdělávání (dále jen RVP PV), vychází ze ŠVP PÍSNIČKOVÝ SVĚT, vzdělávací bsah představuje ucelenu, uspřádanu a pstupně navazující řadu integrvaných blků. Kncepce je stavěna na sbnstně rientvané pržitkvé předšklní výchvě, která respektuje nezastupitelnst rdiny. Šklní vzdělávací prgram (dále jen ŠVP) je přizpůsben pr hetergenní skupinu dětí ve věku 2 6 let v délce trvání prgramu na jeden rk. Jedntlivé integrvané blky jsu vleny dle dané situace, tak aby měly děti čas, prstr i mžnsti se dstatečně s daným tématem seznámit. Dbáme na t, abychm cenili snahu každéh dítěte a zprstředkvávali dětem pržitky, u kterých převažuje kvalita nad kvantitu, pržitkvst nad pvrchnstí, snažíme se vytvářet prstředí vzájemné důvěry a tevřensti. Snažíme se kmplexně půsbit na celkvu sbnst dítěte ve všech blastech v blasti bilgické, psychlgické, interpersnální, sciálně-kulturní a envirmentální. Vzdělávací nabídka se může libvlně přesunut, například v závislsti na pčasí, různých akcí MŠ Vzdělávací činnst je zpracvána d krátkdbých plánů pdtémat: je zalžena na metdách přímých zážitků, využívá dětské zvídavsti a ptřeby bjevvat, vede děti k individuální práci vytvřením pdmínek pr činnsti dítěte prbuzí v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se klem sebe - nasluchat, bjevvat, ale i dvahu ukázat, c všechn už sam umí, zvládne a dkáže nepředkládá dětem jen htvé nápady, ale napak jim umžní hledat samstatné cesty tvřivým myšlením a vlastním nápadem Pdtémata respektují pžadavky na rzvj sbnsti dítěte uplatňvání pdílu rdičů na vzdělávání v mateřské škle prvádění hdncení a využívání zjištěných infrmací pr další pedaggicku činnst, hdncení prvádíme při sknčení každéh pdtématu a na knci tématickéh celku. 4

5 TÉMATICKÉ INTEGROVANÉ BLOKY : 1. PÍSNIČKOVÝ PODZIM: Infnástěnka: Huslvý klíč znamuje, c v ntičce napsán je (v ntičce na infnástěnce ve třídě je napsán zvlené téma) Okruhy námětů a činnstí: Seznamvání, naše pravidla, sebebsluha - Písnička My s písničku.., Vítáme vás ve škličce (šklka vlá, kd jsem, kam patřím, mje značka, každá věc má své míst, naše šklka, naše dmluvánky - pravidla), Utekla nám myška (Maličká su 2, str.11), Mám šáteček, mám, C už zvládnu, c už znám, ukážu t také vám, Kamarádi (Zpíváme si s kamarády, str.13), Když se ruka s ruku spjí (Kamarádi 16) Zahrádka, sklizeň vce - Na září těšili se sadaři, Kulel se červené jablíčk, V zahradě na hrušce, Šel zahradník d zahrady, Fukej, fukej větříčku, Švestky (Jenčkvá), Jablíčk a sluníčk (J), Měla babka, Pd naším kýnkem Zahrádka, ple, zelenina - Pdzime, vítej! (Jenčkvá), Ach synku, synku, Běží myška, Cib, cib, cibulenka, Brambrvá, Jak chutnají brambry (J), Pdzimní králky (J), Hádaly se huby (J), Šla Nanynka d zelí, Čížečku, čížečku Pdzimní pčasí - Vítr fuká na stráni, Prší, prší, Sluníčk zachází za hry, Vlaštvičk, leť, Listpad, listpad V lese - V našem lese (Kamarádi 55), Já d lesa nepjedu, Já jsem malý mysliveček, Veverky, Běží liška, Medvěd sbírá jahdy (Hdy), Zajíček v své jamce, Liška, šiška, pampeliška Záchranáři - Telefnní prjekt Záchranáři (Kamarádi str.44) 5

6 HLAVNÍ ZÁMĚRY: seznámit se s nvým prstředím, dětmi, dspělými rientvat se ve třídě, MŠ i dalších prstrách, umět si říct hračky a uklízet je na své míst (pmc dětem i jejich rdičům rientvat se v nvém prstředí) navázat první vztahy s dětmi i dspělými, znát děti jménem prjevvat své ptřeby, kmunikvat, vyjadřvat přání pstupně přivykat klidnému a pravidelnému rytmu činnstí pdílet se na tvrbě třídních pravidel DOMLOUVÁNEK, rituálů, vnímat je a respektvat, rzvíjet pznatky hdntách přátelství, chvání kamarádů k sbě navzájem, stanvením pravidel usnadnit dítěti adaptaci na nvé prstředí aktivně sdělit vlastní zájem, zálibu zvládat základní sebebsluhu, svlékání, blékání, buvání, rzepínání, vázání tkaniček vést děti ke správnému ukládání svých věcí (v šatně, ve třídě, v lžnici..) phybvé hry a hry s pravidly vnímat změny v přírdě, ve vztahu k pčasí, dětským hrám, klběh vdy rzvíjet phybvé schpnsti dítěte, vést děti k vytvření návyku ptřeby pravidelnéh phybu- cvičení psilvat smyslvé vnímání, rzvíjet hrubu i jemnu mtriku, vyjadřvací schpnsti, výslvnst, pěvecké a výtvarné schpnsti pmci námětů z pdzimní přírdy z pržívání činnstí a her během celéh dne navzvat radstné pcity dítěte ze živta v mateřské škle rganizvat pravidelné setkání rdinných příslušníků v MŠ, pdílení se na splečných činnstech, psilvat tak vztah dítěte k rdině i k živtu v mateřské škle (psilvat sbnst dítěte, jeh prscinální pstje k statním dětem, k rdině i k statním dspělým v MŠ) pvěřvat děti pdle jejich přání a výběru samstatnými úkly i úkly ve dvjici a umžnit jim seberealizaci v plnění zadaných úklů svjvat si dvednsti k pdpře sbní phdy, phdy prstředí dzvědět se záchranných systémech: hasiči, záchranáři, plicie, chvání dětí v případě nebezpečí a hržení zdraví neb živta, přivlání pmci 6

7 2. PÍSNIČKOVÁ ZIMA: Infnástěnka: Huslvý klíč znamuje, c v ntičce napsán je (v ntičce na infnástěnce ve třídě je napsán zvlené téma) Okruhy námětů a činnstí : Přichází zima - Bude zima, bude mráz, Martin na bílém kni (J 10), Uličníci vrabčáci (Jenčkvá 32), Vrabec a sýkrka (J 37), Vrabčákva zima (J 46), Zima je tu (Maličká su 3, str.12) Vánční svátky - Mik, Miku, Mikuláš, Klíbala bába čerta, Přijď k nám, Vánce přicházejí, Vánce, vánce přichází k nám (J 34), Dědečku, dědečku, kleda, Štědrej večer nastal, Tři králvé Zimní pčasí - Mráz, mráz, mráz, Sněží, Ledvý král (J 36), Dva mrazíci (J 40), Kčka a vlčka (J 46), Rlničky cinkají Škla - Když jsem chdil d škly, Adámku náš, Jen se učte (Kamarádi 12), Statistika nuda je (Dáda) Zdraví, Naše těl - Plámal se mraveneček, Pan dktr (Svěrák, Uhlíř), Uzdravvací (Kamarádi 51), Uklébavky, Starý medvěd vzdychá (zuby), Rudla šmudla (Dáda), Každý máme něc (Dáda), Hlava, ramena.. Zdravý živtní styl, Zimní sprtvání - Cvičte s námi (Kamarádi 6), Sáňkvání t nás baví Řemesla - Kvej, kvej kvaříčku, Pec nám spadla, Kalamajka mik, mik, mik, Jede, jede pštvský panáček, Já jsem z Kutné Hry, Pekař peče husky, Pekla vdlky, Tluče bubeníček, Pepík přišel z nákupu (Maličká su 1, 11) Péče zvířátka v zimě - Mysliveček skr vstává 7

8 HLAVNÍ ZÁMĚRY: zdknalvat phybvé schpnsti dítěte, rganizvat hry dětí se sněhem, na sněhu i na ledu, utvářet vztah k zimním sprtům a sprtvání vůbec, bjevvat vlastnsti sněhu a prbuzet zájem dětí zimní hry a činnsti rzvíjet rzlišvací schpnsti a tím i vnímání všemi smysly rzvíjet dvednsti dítěte pracvat ve skupině s statními dětmi vést děti k pznání hdnty vztahů k rdině, ke svým nejbližším, ke kamarádům v MŠ, připravvat pr ně v bdbí Vánc dárky a překvapení, dělat si navzájem radst psilvat vztah dítěte ke všem živým tvrům v zimním bdbí jednduchu péčí ně ve svém klí (ptáčci a ptačí budky, krmelce, pmc myslivcům, splečná prcházka lesem a ke krmelci..) pdprvat u dítěte rzvj schpnsti chvat se autenticky, prscinálně a aktivně se pdílet na splečném živtě třídy upevňvání znalstí zdraví, pdpra zdraví, přispívat k vytváření návyků zdravéh živtníh stylu rzvíjet pzitivní city dítěte ve vztahu k sbě (uvědmění si vlastní identity, získání sebevědmí, sebedůvěry, např. před zápisem d škly) vytvářet schpnsti přizpůsbvat se přirzenému vývji a běžným změnám vytvářet pzitivní vztah k intelektuálním činnstem a k učení, svjvat si některé dvednsti, které předcházejí čtení a psaní psilvání úcty a respektu k lidské práci, vědět, že každé pvlání je prspěšné 8

9 3. PÍSNIČKOVÉ JARO: Infnástěnka: Huslvý klíč znamuje, c v ntičce napsán je (v ntičce na infnástěnce ve třídě je napsán zvlené téma) Okruhy námětů a činnstí : Jarní nálada, příchd jara, pčasí Jarní (Maličká su 3, 18), Na jaře, Vlám tě, sluníčk (J 10), Hřej sluníčk, hřej, Jarní kalendář (J 12), Jar, vítej! (J 51) Jarní zahrádka, kytky, bruci, hmyz Travička zelená, Uvíjíme věneček, Okl Frýdku cestička, Pletla v kytku (Maličká su 3, 40), Na tm pražském mstě (Maličká su 3, 45), Tancvala žížala, Prč?, Chytila jsem na pasece žížalu (Dáda) Zvířátka a jejich mláďátka Běžela večka, Pásla večky, Maličká su, Skákal pes, Kčka leze díru, Já mám kně, Rybička maličká (Maličká su 1, 15), Zajíček (Maličká su 1, 20), Včelka (Maličká su 1, 21), Ktě a sluníčk (Maličká su 1, 45), Nemva archa (Luč.- dramatizace na Akademii) Návrat ptáčků - Čiky, čiky, čik (J 27, Maličká su 3, 8), Vlaštvička (Maličká su 3, 27) Meldická rzpčitadla - En ten tyč, Kadla Madla pryč (J 38), U ptka rste kvítí Veliknce Hdy, hdy, d prvdy (Maličká su 1, 18), Malvaná vajíčka (J 14), Malvané slepice (J 37), Já jsem malej kledníček (J 18) Den Země, chrana přírdy, vesmír- Přírdě (Kamarádi, 34), Smetáci (Kamarádi, 39) Nebjme se čardějnic Pět ježibab na kštěti, Ježibaba (Dáda) 9

10 Svátek maminek, rdina Máminy či (Maličká su 2, 14), U táty a mámy (J 2, 32), Dma (J), Maminčiny kláče (J 1, 34), Kdybych byla vlaštvku (Dáda) Knihy, hračky Ppletené phádky (Kamarádi, 32), Večerníček Dříve než vám klesnu víčka, Strašidýlk Emílek (Dáda) Dprava, bezpečnst Písmenkvá mašinka (J 22), Traktr (J 27), Všechn jede, c má kla (J 10), Aut, Na kle (Svěrák, Uhlíř) HLAVNÍ ZÁMĚRY: všímat si změn v přírdě rzvíjet city dítěte půsbením krás přírdy a prbuzejícíh se jara učit se chvat eklgicky, všímat si významu zeleně a čistty živtníh prstředí, vytváření pcitu sunáležitsti (všímat si úlhy barev v našem živtě, zeleně - základy eklgie, rzvíjet sunáležitst s přírdu, planetu Zemí) vytvářet prstředí pr iniciativní jednání dítěte rzvj přirzených phybvých i řečvých aktivit a dvednstí rzvj rzumvých dvednstí, myšlení získávat schpnst řídit své chvání vůlí a vlivňvat vlastní situaci rzvíjet respekt a přizpůsbivst ve vztahu k druhému rzvíjet kultivvaný prjev experimentvání s přírdním materiálem, se živu i neživu přírdu připmínání šetrnéh zacházení s knihami a hračkami a pravidel splečnéh sužití psilvání citvých vztahů, vytváření radstnéh a bezpečnéh prstředí, pzitivní nálady rzvíjet jazykvé dvednsti výslvnst, přednes, recitace, zpěv svjvat si věku přiměřené praktické dvednsti kladení tázek a hledání dpvědí na prblémy dzvědět se záchranných systémech: hasiči, záchranáři, plicie, chvání dětí v případě nebezpečí a hržení zdraví neb živta, přivlání pmci vědět existenci dpravních značek a základních pravidel chvání v silničním prvzu ( chvání chdců, významu přechdů pr chdce, reflexních vestách a pravidlech phybu na pzemních kmunikací, významu přilby při jízdě na kle...) 10

11 4. PÍSNIČKOVÉ LÉTO: Infnástěnka: Huslvý klíč znamuje, c v ntičce napsán je (v ntičce na infnástěnce ve třídě je napsán zvlené téma) Okruhy námětů a činnstí : Letní nálada, pčasí Sluníčk, ppjdi maličk, Kl, kl mlýnský, Hlka mdrká, Pletla jsem Den dětí, jsme kamarádi Chceme si tu hrát (Kamarádi 8), Kamarádi (Kamarádi, 13), Kd jsi kamarád, tak pjď si s námi hrát, Sprtvání máme rádi Škla prjekt Hla, hla, škla vlá.. MŠ v ZŠ, ncvání, pasvání Muzikanti, hudební nástrje Já jsem muzikant, Muzikantská rdina (J- Mamince 2, 45) Časvé pjmy Včera neděle byla (Dáda) Míst, kde žiji Nad Tasvem je háječek Extická zvířata, ZOO Máme rádi zvířata, T je n, malý sln (Maličká su 2, 41) Výlety, hurá na prázdniny Sláva nazdar výletu, Na výletě (Kamarádi, 18), Pplujeme klem světa (J, Dprava 50), Slunce za hry zmizel v dáli.. Opakvání C už umím, c už znám, ukážu t také vám, Pasu, pasu písničky (Dáda), DO RE MI 11

12 HLAVNÍ ZÁMĚRY: získávat elementární pznatky světě lidí, kultury, přírdy i techniky, rzvíjet multikulturní výchvu k dětem a lidem na celém světě, bez rzdílu barev pleti a jiných dlišnstí vytvářet vztah ke své bci, městu, zemi, všímat si dění i prblémů v bezprstředním klí, vytváření pzitivníh vztahu k místu a prstředí, ve kterém žijeme chápat význam celživtníh učení pr každéh z nás psilvat smysl pr pvinnst a vážit si úsilí druhých využívat infrmace z knih, encyklpedie, pčítače, zacházet s kmunikační techniku vytvářet sbnstní předpklady pr radstný vstup d základní škly svjit si relativní citvu samstatnst, vytvářet základní kulturní a splečenské pstje svjit si dvednsti k pdpře zdraví a bezpečnsti učit se řešit prblém psilvat přirzené pznávací city, rzvíjet citvé vztahy k klí psilvat kamarádské vztahy mezi dětmi, vztahy mezi dětmi a dspělými respektvat dmluvánky pravidla ( i na výletech), rituály MŠ, rzvíjet a psilvat pznatky hdntách přátelství, chvání kamarádů k sbě navzájem aktivně sdělit vlastní zájem, záliby rganizvat splečné akce s rdinnými příslušníky v MŠ i mim MŠ výlety, splečné tvření pvěřvat děti pdle jejich přání a výběru samstatnými úkly i úkly ve dvjici a umžnit jim seberealizaci v plnění zadaných úklů vnímat změny v přírdě, ve vztahu k pčasí, dětským hrám 12

13 SVÁTKY, LIDOVÉ TRADICE Lidvé umění a lidvé tradice zahrnují širku škálu prjevu kulturníh, sciálníh a duchvníh živta. Tryskají ze síly tradic našich předků a jsu dětem blízké. V naší MŠ se děti setkávají s tradicemi a slvesným dkazem v průběhu celéh rku. VÁNOCE mikulášská nadílka -Mikuláš, anděl, čert vlastní hdncení - charakteristika třídy (klady, zápry ne jmenvitě) vánce přicházejí : - vše, c suvisí s váncemi - pečení cukrví (s maminkami), splečné tvření - výrbky na vánční výzdbu - lidvé zvyky, tradice, vánční kledy - VÁNOČNÍ ZASTAVENÍČKO krátký prgram pr rdiče a příbuzné, vánční tvření a rzjímání - nadílka u vánčníh strmečku MASOPUST Karneval masek (téma) karnevalvá výzdba příprava masek (zvyky,tradice) 13

14 karnevalvý průvd zpěv písní, tance, sutěže s dměnami (diplmy, dbrůtky..) MORANA (MORENA) výrba Mrany vynášení tradiční překadla, písně VELIKONOCE výrba kraslic, veliknční výzdby veliknční říkadla a písně ddržvání zvyků a tradic splečné veliknční tvření PÁLENÍ ČARODĚJNIC výrba čardějnice, prjekt Nebjme se čardějnic výrba masky d čardějnickéh průvdu, čardějnická disktéka SVÁTKY, NAROZENINY slava s dětmi, zpěv písně (.má narzeniny ) drtík (buchta d kuchařek), splečné ft blahpřání a dáreček KULTURNÍ AKCE, VÝLETY návštěva div.představení dle harmngramu akcí MŠ výlet d Jihlavy x Třebíče x Velkéh Meziříčí dpravní hřiště ( prcvičení a pakvání znalstí získaných během prjektu Bezpečnst ) návštěva ZOO Jihlava plavecký výcvik SPOLEČNÉ AKCE MŠ A ZŠ (viz. Prjekt Těšíme se d škly ), kulturní akce v bci Branný den, cvičný pplach, šipkvaná Dny tevřených dveří pr rdiče, vánční ftgrafvání vzájemné návštěvy dětský karneval, vystupení na Vítání bčánků.. divadelní představení dramatickéh kružku pr MŠ 14

15 prjekt Zábavné učení se starším kamarádem.. v rámci výuky v ZŠ návštěva hasičů, zdravtníků, plicie splečné slavy Dne dětí, šklní Akademie NAŠE DOMLOUVÁNKY (SPOLEČNÁ PRAVIDLA SOUŽITÍ): Pravidla splečnéh sužití aby se nám všem ve šklce líbil, tzv. dmluvánky vytváříme splečně s dětmi, na základě vzniklých situací, které je ptřeba nějakým způsbem řešit, pr lepší phdu a pcit splečnéh sužití učitelů i dětí v MŠ, snažíme se všichni jejich ddržvání, také se snažíme vést děti k přiměřenému přijetí své zdpvědnsti, děti mhu pravidla dál rzvíjet neb vymýšlet svje vlastní. S vytvřenými pravidly seznamujeme i rdiče a statní dspělé frmu mráčků, které jsu umístěny pr děti ve třídě, pr rdiče v šatně. Rdiče dětí mhu stejná pravidla přenést i d své rdiny. NAŠE PRAVIDLA, DOMLOUVÁNKY: - chráníme sebe i druhé děti před úrazem Chdíme pmalu - kmunikujeme mezi sebu přiměřeným hlasem, Mluvíme přiměřeně chráníme si své zdraví, pužíváme přiměřená gesta (verbální a nnverbální kmunikace) - jsme kamarádi, hrajeme si splu, pmáháme si, chváme My se máme rádi, my jsme kamarádi se k sbě navzájem slušně, neubližujeme si, pdprujeme kamarádské vztahy, učíme se umět pradit a pmci kamarádvi 15

16 - jsme pzrní a všímaví ke kamarádům, empatičtí, Naslucháme si - srdcem,uchem pmáháme si - ztišení, návrat k paní učitelce Pravidl -zvednuté ruky - ddržujeme bezpečný phyb v umývárně, předcházíme Umýváme se nad umyvadlem stříkání vdy na zem - každá hračka, věc má své míst = správné míst, Uklízíme p sbě dmluvánky, zvneček - umíme pěkně pžádat a nezapmínáme pděkvat, Umím pžádat, umím pděkvat pužíváme slvíčka prsím a děkuji - nejde t vždy, ale ze zkušensti již víme, že s dbru Usmívejme se, mračení nám nesluší 16

17 náladu a úsměvem jde všechn líp - umýváme si ruce, sebebsluha = stlvání, pužíváme kapesník, Čistta = půl zdraví bacily neprskáme na kamarády, p pužití záchdu splachujeme a umýváme se, nemcní ležíme dma v pstýlce TŘÍDNÍ RITUÁLY Ranní přivítání s učitelku kntakt a sdělení prvních infrmací a zážitků, pdání ruky Kmunitní kruh splečné přivítání dne pzdravem a ppřáním k nvému dni kamarádvi a kamarádům v kruhu, zazpívání písničky pr pěkný den, sdílení pržitků, nasluchání Oslavy jmenin a narzenin PRAVIDLA KOMUNITNÍHO KRUHU má práv mluvit jen ten, kd drží v ruce naši ntičku třídní talisman mám práv mlčet (ale musím předat ntičku kamarádvi susedvi) nepnižvat kamaráda, kamarády, nevysmívat se kamarádům hvřit annymně, neříkat jmén th, kd zlbil, kmu dáme trest, říkáme, c se nám nelíbí (pět ne jmenvitě), děti vymýšlí samy trest 17

18 CHARAKTERISTIKA TŘÍDY - BERUŠKY Pčet zapsaných dětí ve třídě: 20 dětí ( 10 dívek, 10 chlapců ) Věkvé slžení: 4 6 let Pravidelná dcházka: 20 dětí Předškláků: 13 Odklady šklní dcházky: 0 KDO O NÁS PEČUJE? Paní ředitelka : Mgr. Irena Martincvá Mje paní učitelky: Bc. Vlasta Lučivňákvá Rmana Pavlíčkvá Paní učitelka ze Sluníček: Radka Šukalvá Prvzní zaměstnanci: paní dmvnice: Jitka Černá 18

19 pan dmvník ZŠ: Ladislav Vítámvás paní kuchařky: Eva Matuškvá, Eva Zachvá, Eva Kundelvá CHARAKTERISTIKA TŘÍDY - SLUNÍČKA Pčet zapsaných dětí ve třídě: 18 dětí ( 11 dívek, 7 chlapců ) Věkvé slžení: 2 4 rky Pravidelná dcházka: 14 dětí Pětidenní: 4 děti KDO O NÁS PEČUJE? Paní ředitelka : Mgr. Irena Martincvá Mje paní učitelky: Radka Šukalvá Rmana Pavlíčkvá Paní učitelka z Berušek: BC. Vlasta Lučivňákvá Prvzní zaměstnanci: 19

20 paní dmvnice: Jitka Černá pan dmvník ZŠ: Ladislav Vítámvás paní kuchařky: Eva Matuškvá, Eva Zachvá, Eva Kundelvá FORMY A METODY VZDĚLÁVÁNÍ Pržitkvé a kperativní učení hru zalžené na přímých zážitcích dítěte, pdprující dětsku zvídavst, ptřebu bjevvat, radst z učení, zájem pznávání nvéh, získávání zkušenstí a vládání dalších dvednstí. Vzdělávací nabídka - pskytuje mžnst dítěti si vybrat a učit se pdle svých předpkladů a mžnstí, dítě má příležitst sam rzhdvat, mžnst samstatně bjevvat, zkušet a experimentvat, má příležitst dstatečně kmunikvat s učitelku a statními dětmi, mžnst splupracvat a splečně hdntit, má mžnst vyjadřvat své myšlenky, nápady a představy. uskutečňují se během celéh dne ve všech činnstech a situacích, které se v mateřské škle naskytnu většina aktivit prbíhá frmu dětské hry vzdělávání je důsledně zaměřen na individuální ptřeby a mžnsti dětí pržitkvé a kperativní učení hru, kdy jsu činnsti dětí zalženy na přímých zážitcích uplatňujeme situační učení, zalžené na situacích, které dětem srzumitelně pskytuje ukázky živtních suvislstí využíváme spntánní sciální učení zalžené na principu nápdby pdprujeme dětsku zvídavst uplatňujeme aktivity spntánní a řízené, vzájemně prvázané a vyvážené vhdnu frmu je didakticky zacílená činnst, která je pedaggem přím neb nepřím mtivvaná 20

21 nezbytnu sučástí práce pedagga je tvřivá imprvizace = pružné a citlivé reagvání na kamžitu situaci, t pskytuje dítěti srzumitelnu prakticku ukázku živtních suvislstí, učí dítě vnímat spjitsti a napmáhá umcňvat jeh zážitek, cž nepchybně zvyšuje přirzenu účinnst vzdělávání uplatňujeme integrvaný přístup vedeme děti na jejich cestě za pznáním a prbuzíme jejich zájem a chuť dívat se klem sebe, nasluchat a pznávat frmy a metdy vycházejí z dětské vlby, z dětské zvídavsti mají charakter hry, zábavy a zajímavých činnstí pr děti, prbuzejí aktivní zájem v dítěti a chuť dívat se klem sebe, nasluchat a bjevvat vzdělávání dětí prbíhá dle nastíněných tématických celků. pracujeme v menších, či větších skupinách neb individuálně činnsti frntální (diskusní neb výukvý kruh) vychází z činnstí dne. Učitelka činnst zařazuje pkud má ptřebu něc sdělit celé skupině dětí. kmunikační kruh - prbíhá p příchdu všech dětí d mateřské škly, je zalžen na vzájemné kmunikaci mezi dětmi a učitelku. Hdncení a sebehdncení. Splečné plánvání dětských aktivit během dne a týdne. HODNOCENÍ ČINNOSTI TŘÍDY Průběh vzdělávání pdle evaluačníh systému škly Výsledky práce dětí vedeme průběžné záznamy výsledcích práce každéh dítěte, tzv. prtfli dplněn výkresy, výtvry a pracvními listy, diagnstické slžky. 21

22 USPOŘÁDÁNÍ DNE DENNÍ PROGRAM V MŠ Prvz MŠ: hd. Zahájení prvzu: Prvz ve Sluníčkách: Scházení dětí: Přesnídávka: d 6.30 hd. třída Berušek d 7.30 hd. d 8.00 hd hd. Dplední prgram: příchd dětí, St - raníček (ranní úkl), hry, individuální činnsti, tělvýchvné chvilky, cvičení, spntánní a řízené činnsti, CA Pbyt venku: Oběd: Odplední dpčinek: hd. Odplední svačina: hd. Odplední prgram: třída Berušek, dpčinek (spánek), indiv. činnsti, hry, spntánní a řízené činnsti Uknčení prvzu MŠ: hd. Denní prgram je flexibilní, umžňuje reagvat na neplánvané událsti třídy, škly, je přizpůsbený ptřebě rdičů, respektuje individuální ptřeby dětí, ddržuje vhdné intervaly mezi jídly, umžňuje dstatečně dluhý pbyt venku, který je přizpůsben pvětrnstním pdmínkám. 22

23 Při uspřádání dne se snažíme ddržvat tyt zásady: vycházet z ptřeb dítěte sladit ptřebu svbdy a řádu ddržvat dbu pbytu venku spntánní hra a řízená činnst prbíhají vyváženě, sučasně p celu dbu pbytu dětí v MŠ. Učitelka denně vytváří takvé pdmínky a prstředí, aby tyt aktivity byly vyvážené, nenásilné a rzvíjely dítě ve všech směrech DEN VE ŠKOLCE: Děti z MŠ se scházejí d 6.30 hdin ve třídě Berušek, kde si pdle vlby hrají, mají spntánní, individuální i skupinvé aktivity, vlně kreslí, vykreslují, sdělují svje zážitky, skládají puzzle, mzaiky, mdelují, neb si vyberu jiné činnsti. Nejpzději v 7.30 (pdle pracvní dby učitelky) dcházejí Sluníčkvé děti d své třídy, kde začínají knkrétní edukační prjekty. Příchd d MŠ: P příchdu d MŠ a úknů v šatně si děti vezmu svji značku a umístí ji pdle předem dhdnutéh pbytu buď na tabuli s přeškrtnutým talířem dchd dmů z MŠ před bědem, na tabuli se sluníčkem (umístěná ve třídě Sluníček) dchd z MŠ p bědě, neb na tabuli s měsíčkem (ve třídě Berušek) celdenní pbyt v MŠ, dchd p dpledním dpčinku. Z důvdu převzetí dpvědnsti za dítě rdiče předávají dítě přím paní učitelce, dítě nevstupuje d třídy bez dprvdu rdiče. Odchd z MŠ: Děti dchází puze s rdiči, neb pvěřeným zástupcem (pvěření rdičů ulžena ve třídě), učitelky jim děti předávají. Dítě si před dchdem pklidí svje hrací a pracvní míst, je důležité a prspěšné, aby rdiče byli trpěliví a vyčkali, než si dítě pklidí (rdiče by si měli udělat časvu rezervu), dítě si také ulží svji značku d šatny. V případě ptřeby příchdu a dchdu dítěte v jinu dbu, než je stanvena, stačí se předem dmluvit s učitelkami MŠ. 23

24 Hry, spntánní a řízené aktivity: Děti si, p krátkém přivítacím rzhvru s paní učitelku, mhu vybrat z její nabídky aktivit a záměrů, neb si mhu vybrat činnst a hry pdle svéh nápadu a vlby. Vybrané aktivity mhu samy neb splečně s kamarády realizvat. P svačince se scházíme v ranním kruhu a p přivítání se tevírají ve třídě Berušek centra aktivit (CA), děti mají mžnst vlby. D center si umísťují svji značku, tam, kde si chtějí hrát, pracvat. P sknčení hry neb aktivity se scházíme v hdntícím kruhu, kde si děti ukážu, předvedu a zhdntí výsledky své práce. Naknec si pklidí svji značku. Centra aktivit CA: Hrací a pracvní kutky ve třídě, kde děti plní za daných pravidel různé úkly, seznamují se s nvými pznatky, tvří a vyrábějí, manipulují se stavebnicemi, pracují s didaktickými pmůckami. Každé CA má svá pravidla, se kterými děti seznamujeme a která děti musí ddržvat. RODINKA A POHYB děti si hrají na dmácnst a námětvé hry rdině, rzšiřují si celkvé pznatky světě, využívají kuchyňku, nádbíčk, hračky ptraviny, předměty denní ptřeby, kčárky, panenky, blečky na panenky.. jsu nabízeny i sprtvní aktivity překážkvé dráhy, cvičení jak, skákací panák apd. KNIHY, HUDBA A DIVADLO využití různých druhů dětských knih, leprel a encyklpedií, zájem literaturu, seznamvání s prvpčátky čtení a psaní v základní pdbě, vnímání estetiky, mluvené i psané pdby písma, ilustrace, hry se slvy, lgpedická prevence zpěv a hudebně phybvé hry, seznamvání s dětskými hudebními nástrji, s vlastnručně vytvřenými, rzvj hlasu a práce s hlasem, rytmizace, tanec lutkvá a jiná představení, hry s lutkami, dechvá a řečvá aktivita, vnímání a práce s hlasem, imprvizace, využívání různých druhů lutek, plyšáků, blečků, masek KOSTKY A DOPRAVA 24

25 skládání staveb z různých druhů kstek, rzvj a řešení dpravních situací, garáž, dpravní kberec, využití autíček a dalších dpravních prstředků, značek, dmečků, stavebnic různých druhů, tvarů a materiálů rzvj kperace při splečném stavění městeček, skládání různých tvarů, brazců z víček d PET lahví, práce pdle návdu a nákresu, chápání prstrvých pjmů POČÍTAČOVÝ KOUTEK nabídku jsu PC hry a didaktické prgramy, jednduché výukvé hry a přiměřené pznávací aktivity, které jsu zaměřeny na svjení a prcvičení základních znalstí a dvednstí, ptřebných pr úspěšný začátek šklních let dítěte Klubíčk 1., 2., Dětský kutek 1., 2., Jdeme d škly, Beruška, Sluníčk MANIPULAČNÍ A STOLNÍ HRY, HRAJEME SI NA ŠKOLÁKY práce u stlečku s různými stavebnicemi, mzaikami, splečenskými hrami, skládačkami pdle předlhy, vlastní fantazie, skládání puzzle, prcvičení jemné i hrubé mtriky, využití i různě zaměřených pracvních listů (grafmtrika), písmenek, didaktických brázků a pmůcek celkvý rzvj slžek sbnsti, rzšiřují jazykvu i sciální vybavenst. ATELIÉR, POKUSY A OBJEVY 2 spjené stlky umžňující větší, dstatečný prstr pr práci, kde děti výtvarně tvří, experimentují, seznamují se s výtvarným a pracvním materiálem, různými technikami, s jednduchými pracvními a výtvarnými dvednstmi, ale i se slžkami živé a neživé přírdy rzvíjejí svji fantazii, kreativitu, zručnst, bjevují, pznávají Pitný režim P celý den mají děti zajištěn pitný režim, mají mžnst se kdykliv napít nápje, který je připraven v nádbě na nápjvém stlečku ve třídě. Každé dítě má svji skleničku značenu svji značku. Děti mají na výběr ze 2 druhů nápjů, čaj a čistu vdu, při svačince mají každý den také na výběr mlék, kávu, neb kaka. Svačina: 25

26 Na dplední svačinu dcházíme d naší šklní jídelny v základní škle. Děti jsu vedeny k samstatnsti při stlvání, i při pitném režimu, určují si mnžství. D jídla děti nenutíme, v případě ptřeby puze připmínáme. Starší děti si samy svačinku mažu, připravují, kd chce, zvlí si suchu variantu. V případech, kdy děti nechtějí jíst, knzultujeme vše s rdiči. P svačince si děti uklidí svje míst nádbí dnesu na dkládací stůl a pčkají na statní kamarády. P svačince se vracíme d mateřské škly a děti pkračují ve svých činnstech. Denní rituály: P zazvnění zvnečku a Zvnečkvé uklízecí písničky (klem 9.hdiny) děti nenásilně uknčují hry a uklízejí. P dmluvě s učitelku si mhu pnechat vzniklé stavby a výtvry (pkud nebrání v dalších činnstech a dpledním dpčinku) a k těmt prjektům se mhu ještě vrátit a dále je rzvíjet, například při dpledních činnstech, neb další den. Zvnečkvá uklízecí písnička Hla, děti, hla, zvneček nás vlá. Kd h slyší, ten už ví, že se pěkně uklízí. P úklidu začne paní učitelka (pzději i děti samy) svlávat Ranní písničku děti d kmunitníh kruhu, kde se všichni splečně přivítají, vzpmenu na kamarády, kteří ten den nejsu v MŠ, vybíráme si pmcníčky pr tent den, pvídáme si splečně tm, jaký je den, měsíc, rk, jaké je venku pčasí (pmcníčci na nástěnce přiřazují dané symbly), c budeme tent den dělat, hledáme dpvědi na nějaké téma, zařazujeme pržitkvé i situační učení, relaxaci, phybvá cvičení i řízené aktivity. Kamarádku Ntičku (plyšvá hračka) vláme d kruhu a prstřednictvím ní kmunikujeme, kd má Ntičku, pvídá, my statní pslucháme, ddržujeme pravidla kmunitníh kruhu. Kruh pužíváme i jak hdntící p činnstech v CA (evaluace, autevaluace, reflexe, c se dětem pvedl, líbil), k řešení prblémů a náhdně vzniklých situací, k vytváření pravidel splečnéh sužití, ale i k slavám narzenin ( v ranních činnstech vytvříme pr slavence vlastní výtvarné přáníčk, paní učitelka vepíše nadiktvané přání d kamarádů, ppřejeme mu, zazpíváme narzeninvu písničku, předáme šklkvský dáreček a splečně se s ním a 26

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce psluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb. Autr: Jarslava Janíčkvá Veducí práce: Martina Richtervá Těmínvá

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012 1 Vážení přátelé, je za námi rk 2012 a mjí pvinnstí je, abych se splečně s Vámi hlédla, a zhdntila práci Oblastní charity Vyškv. Organizace vstupvala d rku 2012 ne zcela s uspkjivým hspdářským výsledkem.

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více