ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ 1

2 Obsah: 1. Identifikační údaje Obecná charakteristika školy Historie školy Areál školy Podmínky vzdělávání Materiální podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Organizace chodu školy Řízení MŠ Personální zajištění Spolupráce s rodiči Spolupráce s veřejností Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací cíle a záměry Název programu Prostředky k naplnění cílů Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah je propojen do pěti oblastí Dítě a jeho tělo - oblast: biologická Dítě a jeho psychika - oblast: psychologická Dítě a ten druhý - oblast: interpersonální Dítě a společnost - oblast: sociálně kulturní Dítě a svět - oblast: environmentální Prostředky k naplnění cílů Hlavní úkoly výchovné práce Témata předškolního vzdělávacího programu Úvodní charakteristika Přehled názvů integrovaných bloků a jejich členění do témat, očekávané výstupy Další aktivity obohacující program Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) Evaluace.60 2

3 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola a Mateřská škola Vyskytná, příspěvková organizace Adresa školy: Vyskytná 151, Pelhřimov Ředitelka školy: Mgr. Lenka Linhartová Vedoucí učitelka MŠ: Bc. Miroslava Koutníková Zřizovatel školy: Obec Vyskytná, příspěvková organizace Platnost ŠVP: od Projednáno na pedagogické radě: Číslo jednací: 100/2014 Zařízení s celodenním provozem od 6.30 hod. do hod. Stanovená kapacita dětí: 40 dětí, 2 třídy Věkové složení dětí v MŠ: 2 7 let ŠVP vypracovala Bc. Miroslava Koutníková, Jana Kratochvílová ŠVP byl schválen ředitelem školy

4 2. Obecná charakteristika školy Historie školy Naše Mateřská škola je škola s dlouholetou tradicí. První zmínka o předškolním vzdělávání pochází z roku Zástupci obce zde zřídily tzv. Žňový útulek. O děti se staraly pěstounky matky a pracovnice bývalého JZD z Vyskytné, a to pouze od dubna do listopadu každého roku. První oficiální předškolní zařízení ve Vyskytné, bylo otevřeno 20. dubna Zde se již nejednalo o sezónní hlídání, ale o celoroční provoz. Tento provoz zajišťovaly dvě pedagogické pracovnice na plný úvazek. Pouze v období letních prázdnin byly vystřídány nepedagogickými pracovnicemi, které vykonávaly nad dětmi pouze dohled. První školka byla umístěná do staré kamenné budovy, patřící církvi. V roce 1978 mateřská škola přesídlila do sousední budovy, která předtím sloužila jako základní škola. Mateřská škola zde sídlí dodnes. Školka měla do roku 2010 samostatné vedení. V tomto roce došlo ke sloučení Základní školy a Mateřské školy, vznikla nová příspěvková organizace. Na základě tohoto sloučení vznikla spolupráce mezi oběma subjekty s možnostmi navštěvovat souběžně kulturní akce přímo v prostorách základní školy, např. divadelní představení aj. K využívání máme také prostor tělocvičny, dramatické učebny, školního hřiště. Dochází zde ke spolupráci i při jiných aktivitách konaných jak Základní školou, tak i Mateřskou školou Areál školy Škola je umístěna ve vlastní jednopodlažní budově. Nachází se v těsné blízkosti základní školy. Její technický stav je dobrý. V budově mateřské školy jsou dvě samostatné herny, ložnice, sociální zařízení, úklidová místnost a výdejna jídla. Budova MŠ nemá vyčleněnou samostatnou jídelnu. Stravování je zabezpečeno z jídelny ze ZŠ, vzdálené 20 m. Budovu mateřské školy obklopuje krásná příroda s lesy a rybníky. 4

5 K mateřské škole patří oplocená školní zahrada, která se rozléhá přímo před budovou MŠ. Zahrada je určená k herním aktivitám dětí. Prostory školní zahrady nabízí dětem rozmanité využití k rozvoji pohybové aktivity, fyzické zdatnosti a zdraví. Máme zde umístěny herní prvky - pískoviště, skluzavku, houpačky, dětský kolotoč, dětský altánek, zahradní domek na ukládání hraček, altán určený k environmentální výchově. Všechny sestavy jsou opatřeny certifikátem. Vzrostlé stromy skýtají dětem při hrách příjemný stín. Před školkou se nachází parkoviště, které využíváme k dopravní výchově. Všechny vnitřní a venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů týkající se např. čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučnosti, světla aj. 5

6 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Materiální podmínky Mateřská škola je jednopodlažní. Tvoří ji chodba, která slouží jako šatna dětí i zaměstnanců MŠ. Chodba je vyzdobena nástěnkami s prácemi dětí a informačními nástěnkami pro rodiče. Dále se zde nachází dvě třídy, které slouží i jako jídelny. Uvedené třídy mají přiměřeně velké prostory uzpůsobeny potřebám a počtu dětí. Podle finančních prostředků je postupně dokupován a vyměňován starší nábytek a jiné doplňky. Veškerý nábytek i hračky jsou nakupovány od výrobců, kteří se specializují na produkty určené pro tuto věkovou skupinu dětí a jejich výrobky jsou certifikovány, dále jsou herny vybaveny hračkami, didaktickými pomůckami sloužící k výchovně vzdělávací činnosti. Další místnost tvoří ložnice, která je vybavena stabilními lůžky pro odpočinek, kuchyňka (výdejna jídla), umývárna, toalety, úklidová místnost Životospráva Dětem poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu dle příslušných předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Po každý den je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého pobytu dítěte ve škole. Mezi obědem a svačinami jsou dodržovány vhodné intervaly. Snažíme se, aby děti jídlo alespoň ochutnaly, do jídla je ale nenutíme. Jestliže děti něco nejí, nechají to na talíři. Z výchovných důvodů vydáváme celý oběd. Respektujeme, pokud je některé dítě alergické na určitou potravinu. I to, že některé děti např. nepijí mléko a nejí mléčné výrobky. Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku a mají dostatek pohybu. 6

7 3.3. Psychosociální podmínky Ve školce vytváříme dětem takové prostředí, aby se zde děti cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti mají ve školce stejné podmínky. Děti znají svá pravá i své povinnosti. Osobní svoboda a volný pohyb je umožněn do té míry, aby byla zajištěna jejich bezpečnost. Normy jsou dány v jednotlivých třídách Pravidly pro dobrou pohodu. Základem nastolení pozitivních vztahů je komunikace s dětmi, která je nenásilná, přirozená. Převažuje pozitivní hodnocení dítěte Organizace chodu školy Provoz mateřské školy začíná v 6.30 hod. a končí v hod. Děti jsou rozděleny do dvou tříd podle věku. 1. třída Kaštánci 4 7 leté 2. třída Sluníčka 2 4 leté 1. třída Kaštánci 4 7 leté děti režim dne : ráno se scházíme ve třídě u Sluníček, spontánně si hrajeme, stavíme s kostek, skládáme puzzle, hrajeme společenské hry, aj., cvičíme. Ráno je také čas na výtvarné a pracovní činnosti, ranní cvičení : dopolední svačina, hygiena, upevňování správných hygienických návyků, stolování : řízená vzdělávací činnost podle RVP, komunitní kroužky, práce na stanovištích : pobyt venku, kde se plní činnosti spojené s pozorováním přírodních jevů, experimentováním, otužováním : oběd - děti jsou vedeny ke kulturnímu stolování a sebeobsluze, učí se jíst příborem 7

8 : hygiena, čištění zubů, čtení, krátký odpočinek, TV chvilka, příprava pro vstup do ZŠ grafické cviky, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, doplňkové činnosti : spojená oddělení, děti přecházejí do druhé třídy, kde pomáhají při převlékání malých dětí po odpoledním odpočinku, poté je odpolední svačina a odpolední zájmové aktivity, které jsou v MŠ nebo na školní zahradě podle aktuálního počasí 2. třída Sluníčka 2-4 leté děti, režim dne : volná činnost, spontánní hry, individuální práce s dětmi, výtvarné a pracovní činnosti, ranní cvičení : dopolední svačina, hygiena, upevňování hygienických návyků při stolování : řízená vzdělávací činnost podle RVP, komunitní kroužky, práce na stanovištích : pobyt venku, kde se plní činnosti spojené s pozorováním přírodních jevů, experimentováním, otužováním : oběd - děti jsou vedeny ke kulturnímu stolování a sebeobsluze : hygiena, převlékání do pyžamek, čtení, odpočinek, TV : svačina a odpolední zájmové aktivity jsou v MŠ nebo na školní zahradě. Výše uveden denní řád není pevně stanoven, je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávacím potřebám. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Děti nepřetěžujeme, střídáme aktivní činnosti s relaxací. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Činnosti dětí přizpůsobujeme věku 8

9 a mentalitě předškolního dítěte. Naším cílem je vést děti k tomu, aby získaly zkušenosti prožitkem a zážitkem. Dětem necháváme dostatečný prostor na spontánní hry, nenutíme, ale nabízíme hračky, činnosti podle vlastního výběru. Hračky ukládáme tak, aby byly dětem volně přístupné, stejně tak společenské hry Řízení MŠ Organizace školy je řízena ředitelkou, (popř. její zástupkyní), která vydává směrnice, řády, vnitřní předpisy, pokyny a příkazy. Vedení školy prosazuje a usiluje o skutečnost, aby zaměstnanci pracovali jako tým ve prospěch dětí. Povinnosti a pravomoci všech zaměstnanců jsou stanoveny ve vnitřních dokumentech školy. Pracovníci MŠ byli seznámeni s povinnostmi a pravomocemi, znají úkoly v oblasti své práce i bezpečností. Informace mezi zaměstnanci jsou předávány osobním kontaktem, popř. em. Při vedení zaměstnanců vytváří ředitelka i zástupkyně ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení školy, ponechává jim dostatek pravomocí, respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Vedení školy zajišťuje spolupráci se zřizovatelem. MŠ informuje rodiče a veřejnost formou: www stránek, nástěnek v MŠ, rodičovských schůzek, každodenními individuální rozhovory Personální zajištění V současné době v naší mateřské škole pracuje 5 pracovnic. Z toho 3 pedagogické pracovnice a 2 provozní pracovnice. Za chod svěřeného úseku zodpovídá vedoucí učitelka mateřské školy v rámci své pracovní náplně, za stravování vedoucí školní jídelny. Obě jsou podřízeny ředitelce školy. Společnou snahou všech pracovnic je vytvářet a udržovat příznivé klima na našem pracovišti. Všechny pracovnice velice zodpovědně přistupují k zajištění provozu 9

10 mateřské školy, přizpůsobují svou pracovní dobu podle potřeb školy. Ve svém oboru se i nadále vzdělávají. Jednak formou různých odborných seminářů a prostřednictvím odborné literatury, internetu. Protože přibývá dětí s logopedickými vadami, spolupracujeme s logopedkou, která do mateřské školy dochází jednou týdně. Všechny pracovnice jsou pravidelně proškolovány BOZP. Záměrem naší školy je zlepšení propagace naší školy a to formou pravidelné aktualizace webových stránek, vkládání informací na vývěsku obce, příspěvky do regionálního tisku a prezentací při různých akcí v obci Spolupráce s rodiči Snažíme se o to, aby mezi námi a rodiči panovala oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění a ochota spolupracovat. Chráníme soukromí rodiny a zachováváme mlčenlivost o jejich záležitostech. Nezasahujeme do života a soukromí rodiny, choulostivé věci se snažíme taktně s rodiči vyřešit. Rodičům podáváme veškeré informace o dění v mateřské škole prostřednictvím nástěnek, internetových stránek, ale hlavně především osobním kontaktem. Při řešení problému se snažíme najít s rodiči společný postup. Nebráníme se připomínkám ani novým nápadům ze strany rodičů, mají-li zájem, mohou vstoupit do různých aktivit během dne. Různými způsoby se snažíme zapojovat rodiče do společných činností s dětmi. Respektujeme některé individuální potřeby dítěte a po domluvě s rodiči je sledujeme. Rodiče přispívají sponzorskými dary ve formě drobných dárků a předmětů, které jsou použity v průběhu školního roku na různé akce pořádaných MŠ (např. Pohádkový les, Dětský den, aj.). Rodiče se dále podílí na drobných opravách nábytku a hraček. 10

11 3.8. Spolupráce s veřejností Mateřská škola spolupracuje s širší veřejností obce. Spolupráce probíhá formou sponzorských darů, praktických ukázek některých řemesel např. truhlářství, kadeřnictví, cukrářství, pneuservisu, návštěvou místní knihovny, hasičského sboru aj. Spolupráce probíhá i při vystoupení dětí z mateřské školy při různých akcích pořádaných obcí, např. vítání občánků, přednášení pro důchodce, vánoční vystoupení aj. 11

12 4. Charakteristika vzdělávacího programu 4.1. Vzdělávací cíle a záměry Naším záměrem je vytvářet dětem prostředí fyzické, sociální, ale především psychické pohody. V tomto duchu se snažíme působit i na rodiče. Záměrem našeho vzdělávání je dát dětem základ a vést je k tomu, aby byly po všech stránkách samostatné, zdravě sebevědomé, aby si sami dokázaly nést odpovědnost za své chování a jednání, které budou moci uplatnit ve svém dalším životě. Respektujeme jedinečnost každého dítěte a snažíme se, aby v rámci svých možností získalo u nás ve svém rozvoji a učení maximum. Naše podmínky nám dávají možnost vytvářet mateřskou školu rodinného typu. Snažíme se o to, aby rodiče i děti byly u nás spokojené. Spolupráce s rodiči je pro nás samozřejmostí. Snažíme se o to, aby děti chodily do naší mateřské školky rády, aby zde prožily období plné pohody, klidu, lásky a porozumění. 4.2 Název vzdělávacího programu Svým příkladem i atmosférou školky vedeme děti k tomu, aby se učily žít s uspokojením ve společnosti ostatních. Naší snahou je vytvořit u dětí vztah k životnímu prostředí, rozvíjet u nich samostatnost, sebejistotu, zdravé sebevědomí, tvořivost. Při poznávacích procesech vycházet z přírody a vhodných podmínek školy, učit děti vnímat co nejpřirozeněji prostředí všemi smysly a zajímavými zážitky. Proto jsme pro náš vzdělávací program zvolili název: PUTUJEME ROKEM S KAMARÁDEM KRTKEM 12

13 5. Vzdělávací obsah ŠVP je sestaven tak, aby respektoval cíle předškolního vzdělávání. Cílem předškolního vzdělávání je podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení si základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Tematické celky jsou konkretizovány učitelkami v třídních programech, učitelky pracují společně. Není povinností procházet všemi tematickými částmi, lze je doplňovat a kombinovat, vracet se. Klademe si za cíl dosáhnout u dětí ukončujících docházku v mateřské škole očekávané klíčové kompetence podle RVP PV. Při své práci pedagogové sledují tyto rámcové cíle: 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Zároveň usilujeme o vytváření základů klíčových kompetencí: 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence činnostní a občanské 1. KOMPETENCE K UČENÍ - vedeme dítě k: soustředěnému pozorování, zkoumání, objevům, hledání souvislostí, experimentování s užíváním jednoduchých pojmů, znaků a symbolů uplatňování získaných zkušeností v praxi a v dalším učení elementárním poznatkům o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje a k orientaci v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 13

14 přirozené zvídavosti, aktivitě, všímavosti, schopnosti radovat se z úspěchů, které samo dokázalo k poznání, že se může mnohému naučit, radovat se z toho, co samo dokázalo a zvládlo spontánnosti, schopnosti dokončit to, co započalo, pracovat dle pokynů sebehodnocení i hodnocení druhých 2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - vedeme dítě k: samostatnému řešení problémů, na které stačí, náročnější problémy řeší s pomocí dospělého všímání si dění kolem, nebýt pasivní spontánnímu řešení problémů a situací (vlastní nápady, varianty), využívání dosavadních zkušeností, fantazii a představivosti užívání logických, matematických a empirických postupů při řešení myšlenkových i praktických problémů užívání číselných a matematických pojmů pochopení rozlišnosti řešení (vedoucí k cíli či nikoli) pochopení, že vyhýbat se řešení problému nevede k cíli 3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - vedeme dítě k: samostatnému vyjadřování, správné formulaci vět, porozumění druhému vyjadřování a sdělování svých prožitků, pocitů, nálad různými prostředky (řečovými,výtvarnými, hudebními,...) komunikaci bez zábran a ostychu rozšiřování slovní zásoby orientaci v knížkách, encyklopediích 4. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - vedeme děti k: samostatnosti při rozhodování, k vytváření a vyjádření vlastního názoru 14

15 uvědomování si důsledků svého jednání, rozpoznání nevhodného chování, nespravedlnosti, ubližování, agresivity citlivému a ohleduplnému projevu k druhým, pomoci slabším domluvě a spolupráci ve skupině respektování a dodržování pravidel, přijímání kompromisů obezřetnosti vůči neznámým lidem a situacím, schopnosti odmítnout to, co je mi nepříjemné 5. KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ - vedeme děti k: učení plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat svoje hry a činnosti schopnosti rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat své slabé stránky svobodnému rozhodování smyslu pro povinnosti ve hře, práci i učení schopnosti vážit si práce druhých - spoluvytváření pravidel společného soužití mezi vrstevníky odpovědnému chování ve zdravém a bezpečném prostředí (přírodním i společenském) ochraně zdraví a bezpečí svého i druhých Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah je propojen do pěti oblastí DÍTĚ A JEHO TĚLO - oblast : BIOLOGICKÁ Záměr vzdělávacího úsilí: podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte podporovat fyzickou pohodu dítěte zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu dítěte rozvíjet pohybové i manipulační dovednosti dětí 15

16 učit se sebe obslužným dovednostem a vést dítě ke zdravým životním postojům DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - oblast : PSYCHOLOGICKÁ Záměr vzdělávacího úsilí: rozvíjet duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost dítěte rozvíjet intelekt dítěte, řeč, jazyk rozvíjet poznávací procesy a funkce, city i vůli rozvíjet sebe pojetí a sebe nahlížení dítěte, jeho kreativitu a sebevyjádření DÍTĚ A TEN DRUHÝ - oblast : INTERPERSONÁLNÍ Záměr vzdělávacího úsilí: utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci zajišťovat pohodu těchto vztahů DÍTĚ A SPOLEČNOST - oblast : SOCIÁLNĚ KULTURNÍ Záměr vzdělávacího úsilí: uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti uvést dítě do světa kultury a umění pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje pomoci dítěti přijmout základní všeobecné, uznávané společenské, morální a estetické hodnoty pomoci dítěti podílet se na utváření společenské pohody DÍTĚ A SVĚT - oblast : ENVIRONMENTÁLNÍ Záměr vzdělávacího úsilí: založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění 16

17 založit u dítěte elementární povědomí o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a končí globálními problémy celosvětového dosahu vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí Prostředky k naplnění cílů Při naplňování rámcových cílů vycházíme z potřeb, zájmu a přání dětí, z věkových zvláštností, z vyhodnocování poznatků o dítěti, z informací a podnětů od rodičů, z aktuální situace. K naplnění cílů, které jsme si stanovili, používáme tyto prostředky: ke každému dítěti přistupujeme individuálně, abychom vyhověli jeho potřebám snažíme se každé dítě i jeho rodinu poznat, abychom mu rozuměli a vedli je tak, jak nejlépe potřebuje (vedeme si individuální záznamy o rozvoji a učení dítěte, poskytujeme dětem individuální péči, jazykové chvilky) snažíme se o navázání komunikace s rodiči a to formou společnou, ale i individuální v mateřské škole vytváříme zdravé a klidné prostředí, dbáme na pozitivní citovou atmosféru a vstřícnou komunikaci mezi dětmi, rodiči, zaměstnanci podporou kamarádských vztahů mezi dětmi, dbáme na to, aby děti byly mezi sebou navzájem ohleduplné, tolerantní rozvíjíme u dětí svobodný projev, dbáme, aby k tomu měly co nejvíce možností a příležitostí dětem zajišťujeme dostatek pohybu, rozvíjíme zdravé životní návyky, učíme děti kulturnímu stolování pedagog je průvodcem, nikoliv vůdcem, děti se snažíme motivovat, učíme děti přemýšlet, snažíme se, aby si mohly všechno vyzkoušet, aby samy hledaly řešení, vedeme je tak, aby měly možnost samy objevovat a aktivně poznávat 17

18 formy a metody vzdělávání uplatňujeme na základě přirozených her dětí, využíváme situačních momentů především cestou vlastních prožitků, zkušeností a praktických činností, potřeb a zájmů dětí denní program přizpůsobujeme nejen organizačním možnostem, ale především věkovým a individuálním potřebám dětí (je v něm dostatečný prostor pro spontánní hry i řízené činnosti, pro pohybové aktivity řízené i spontánní ve třídě i venku, pro aktivity skupinové i individuální) při vzdělávání dětí postupujeme tak, aby po celý den při všech činnostech probíhalo přirozeně a neformálně učíme děti rozumět světu a životu kolem sebe, nabídku činností plánujeme v rámci tematických celků a snažíme se, aby témata i činnosti byly pro děti zajímavé a užitečné, v rámci bloků i mimo ně seznamujeme děti se vším, s čím se ve svém okolí setkávají, všímáme si všeho, co se kolem děje vzdělávání probíhá formou řízené i spontánní činnosti, které jsou organizovány hromadně, skupinově, individuálně klademe důraz na bezprostřední kontakt s okolní přírodou, na její pozorování, poznávání i chránění podporujeme radostné prožitky dětí při kulturních a zábavných aktivitách preferujeme činnosti dětí zaměřené na rozvoj řeči, činnosti rozvíjející matematické představy, aktivní činnosti navozující prožitek, tvořivé a esteticko-výchovné činnosti učitelky dbají na dodržování stanovených pravidel chování a bezpečnosti samostatné provádění osobní hygieny a dalších samoobslužných činností dodržování základních společenských norem komunikace a chování pečujeme o životní prostředí, udržujeme pořádek v zahradě a okolí školy nejstarším dětem pomáháme dle individuálních potřeb v rozvoji schopností a dovedností potřebných pro nadcházející vstup do školy, zde se snažíme co nejvíce spolupracovat s rodiči 18

19 5. 3. Hlavní úkoly výchovné práce: vytvoření věcného a podnětného prostředí pro děti, zajištění bezpečí a jistoty, laskavý přístup a empatie doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni vytvářet dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení vyvolávat v dětech pocit důležitosti a zodpovědnosti, zdravého sebevědomí vést děti k citlivému vztahu a lásce k přírodě, životnímu prostředí otevírat dětem tajemství přírody, umožnit jim přemýšlení nad rozmanitostí forem života vést děti k maximální samostatnosti cíl spatřujeme v přípravě na život realizovaný tím, že jsou dětem zachovány ty atributy, které jim právem náleží: svébytnost a plnohodnotnost této životní etapy 19

20 6. Témata předškolního vzdělávacího programu 6.1. Úvodní charakteristika Obsah vzdělávání jsme odvodili z přirozeného cyklu ročních období JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA - a z přírodních i společenských situací, které jsou s nimi spojené. Jednotlivá roční období jsme rozdělili do integrovaných bloků a ty dále na podtémata. Časové rozložení bloků není závazné, nechali jsme ho otevřené pro aktuální situace, pro vstupy dětí i tvořivost učitelky. Stejně tak i nabídku činností učitelky ve třídách přizpůsobují dětem, jejich zájmům i výsledkům vzdělávání. Úroveň očekávaných výstupů dle jejich charakteru přizpůsobujeme mladší a starší věkové skupině. Učitelky ve třídách si připravují pro svou třídu TVP jednotlivých bloků. Témata podrobněji rozpracovávají do týdenních programů. Jednotlivé bloky po ukončení vyhodnocují Přehled názvů integrovaných bloků a jejich členění do témat, klíčové kompetence, očekávané výstupy Září Krtek a kamarádi Poznávání svého jména, příjmení, věku, adresy bydliště. Poznávání a znalost všech jmen dětí ve třídě, příjmení učitelek. Poznávání své značky, pracovníků mateřské školy, seznamování s prostory v mateřské škole. Pojmenování prostorů v mateřské škole, doma, znát jejich účel. Hlavní cíl Adaptovat nové děti na prostředí školy. Začít budovat sociální vztahy mezi dětmi a učitelkami. Vymezit společně s dětmi pravidla chování a pomocí nich vytvářet 20

21 bezpečné a přátelské prostředí ve třídě. Poznávat sám sebe, pečovat o své zdraví a bezpečí, navazovat vztahy s druhými, poznávat jejich odlišnosti a být k těmto odlišnostem tolerantní. Vést děti ke zdokonalování v sebeobsluze. Dílčí vzdělávací cíle osvojení si podle věku praktické dovednosti, jazykové dovednosti, rozvoj komunikativní dovednosti, rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí seznámit se s prostředím třídy, s prostory mateřské školy, s kamarády rozvoj psychické a fyzické zdatnosti. seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému, poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření Okruhy činností komunitní kruh čtení pohádkového příběhu, seznámení s KRTKEM pohybové hry např. Půjdem s KRTKEM do kola rozhovor - kdo nám ve školce vaří, pere prádlo, kdo se stará o chod školky, vycházka po školce, návštěva druhé třídy, kuchyňky zpěv známých písniček Skákal pes, Pec nám spadla apod. najdi svou značku didaktická hra zážitek z prázdnin výtvarná práce koupelna - mytí rukou, obličeje, používání mýdla, ručníku a toaletního papíru nácvik říkánky a písně - Kamarád, kamarád, Kdo jsi kamarád; rozhovor - co můžeme udělat proto, abychom se měli ve školce všichni hezky, co by se stalo, kdybychom pravidla porušovali diskuse - kouzelná slovíčka, ty známe, co dokáže, slovo děkuji, prosím, dobrý den, nashledanou dramatizace - jak byste požádali kamaráda, p. uklízečku, kuchařku atd. o jídlo, hračku apod. 21

22 diskuse co by se mohlo stát, kdyby, jsme běhali po třídě, neuklízeli věci atd. šatna samostatné oblékání, svlékání, kam co patří pohybová hra na seznámení s pravidly školky učíme se chodit v zástupu Očekávané výstupy U nově příchozích dětí postupné zvládání přechodu z rodiny do mateřské školy, seznámení se s prostředím a okolím mateřské školy. Navazuje první kamarádské vztahy, zapamatuje si jména učitelek a postupně i dětí ve třídě. Řekne něco o své rodině. Bude reagovat kladně na otázky. Zapojí se aktivně do všech činností během dne v MŠ. Pochopí dohodnutá pravidla. Osvojí si bezpečné návyky při chůzi ve dvojicích. Schopnost navazovat kontakty s vrstevníky a dospělými. Respektuje dohodnutá pravidla a potřeby druhých, umí řešit konfliktní situace. Respektuje a přijímá přirozenou autoritu. Získá a uplatní základní společné chování (pozdraví, poděkuje aj.), stolování, sebeobsluhu. Rozšiřuje slovní zásobu při pojmenování nových místností, předmětů, své značky. Rozvíjí schopnost půjčení hraček. Souvisle vylíčí zážitky z prázdnin. Posílí smyslové vnímání, rozvíjí hrubou a jemnou motoriku. Sklízíme s krtkem dary podzimu Poznávání změn v přírodě hub, dozrávání jeřabin. Zabarvování listů, dozrávání ovoce, sklizeň kukuřice, brambor sběr plodů stromů a keřů, Rozlišování stromů a listů. Hlavní cíl Osvojit si elementární poznatky o období podzimu, a to ve vztahu člověk a příroda, člověk a sociální prostředí. Co sklízíme na poli, na zahradě, poznávání 22

23 ovoce a zeleniny, vycházky do zahrad a polí. Seznámení s přírodninami a využití přírodnin k výtvarné a pracovní činnosti. Dílčí vzdělávací cíle rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné motoriky rozvoj řečových schopností posilování samostatnosti a psychické odolnosti vytváření kladných postojů k druhému vytváření povědomí o přírodním prostředí rozvoj všech smyslů Okruhy činností motivační pohádka - Jak se stal zajíc zahradníkem diskuse jaké ovoce roste na stromě, jaké na záhoně práce s demonstračními obrázky poznáš co je na obrázku? vyhledávání obrázků ovoce po třídě a přiřazování ke stromu, záhonu, podle toho kde rostou na kouzelníka procvičení kde jaké ovoce roste prodejna ovoce a zeleniny děti poznávají a určují ovoce a zeleninu pomocí hry na obchod zkoumání tvaru, velikosti, barvy, tvrdosti jednotlivého ovoce a zeleniny určování ovoce dle chuti - poslepu příprava ovocného salátu z doneseného ovoce nácvik tanečku s písničkou -,,Měla babka čtyři jabka výtvarné a pracovní činnosti, nácvik správného úchopu nůžek Jak mrkev hledala svoji barvu četba příběhu, pocitová hra potěš a rozesměj smutnou mrkev pohybová hra, sejdeme se u jablíčka, švestky, květáku apod. hádanky 23

24 zkoumání zeleniny hmatem, čichem, chutí ukazovací říkanka Máme dobrou náladu procvičování matematických dovedností -více x méně x stejně co máme v košík, hra na houbaře, atlas hub vysvětlení piktogramů malý x velký hříbek, větší x menší muchomůrka, vysoká x nízká houba modelování hub z modelovacího těsta pohádka Pod hříbkem a Uplakaná muchomůrka prosociální chování poznání a nácvik nových písní Pod dubem, za dubem, měla jedna dvě, Koulelo se, koulelo, Mrkvička, Muchomůrky, Hádaly se houby sběr přírodnin jeřabiny, šípek, trnky, ořechy, kaštany, žaludy, kukuřice Očekávané výstupy Seznamuje se s plody stromů a keřů, houbami, jejich rozeznávání a pojmenování, vytváří povědomí o přírodním prostředí a ekosystému les. Rozliší pojmy ovoce a zelenina, částečně si zapamatuje a rozdělí, podle vzhledu, barvy. Začíná pracovat ve skupině. Dítě získá zkušenosti s výtvarnými technikami, naučí se jednoduché básně. Dramatizuje pohádky k danému tématu. Rozvíjí fyzickou zdatnost, procvičuje chůzi v nerovném terénu a zdolává překážky. Sbírá, poznává přírodniny a manipuluje s nimi, vnímá jejich estetickou stránku, záměrně pozoruje, rozvíjí všechny smysly, fantazii. Učí se spolupracovat, vnímat potřeby druhého, být empatický, respektovat se navzájem, učí se sebeovládání. Chápe prostorové pojmy (za, před, nahoře, dole). Seznámí se s číselnou řadou dle věku, procvičí si barvy, rozšíří si slovní zásobu o další pojmy. Uspořádá danou skupinu prvků na základě předem stanoveného pravidla. Výtvarně zobrazí námět, zvládne píseň s doprovodem, postupně zvládá jemnější motoriku. 24

25 Říjen Krtek a oblaka Ochlazování, změny počasí. Houfování ptáků, odlet ptactva. Přílet havranů a vran ze severních končin. Dodržování tradic výroba a pouštění draků. Hlavní cíl Blok je zaměřen na všímání si změn v podzimní přírodě a charakteristické rysy počasí. Seznámení dětí s tím, proč někteří ptáci odlétají do teplých krajin a proč naopak někteří přilétají k nám. Seznámení s tradicí výroby a pouštění draka. Dílčí vzdělávací cíle osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností rozvoj tvořivosti vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení rozvoj sounáležitosti s přírodou Okruhy činností přirozené pozorování okolní přírody, vycházky a výlety do okolí pohybové činnosti, zdravotně zaměřené činnosti (protahovací, relaxační, apod.) hra na malé meteorology pozorování počasí, určit a slovy vyjádřit jaké je počasí (je vítr, svítí slunce, prší, sněží, je mlha, je zataženo )- přiřazení piktogramů manipulační činnosti s přírodním materiálem (třídění, porovnávání, prostorová orientace, apod.) 25

26 výtvarné a pracovní činnosti výroba papírového draka rozvoj fantazie, správný postup při nalepování, skládání papíru větrník, Jak fouká vítr? malba na velké formáty papíru slabé a silné linie (vánek, vítr, vichřice) hudební činnosti rytmické hry Kap, kap, kap, Dešťové kapičky, nácvik písně Vyletěl si pyšný drak kognitivní činnosti kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse, vyprávění, objevování smyslové a psychomotorické hry činnosti sledující rozmanitosti a změny v přírodě (přírodní jevy, živá a neživá příroda, rostliny, živočichové, atd.) smysluplné činnosti přispívající k péči o své okolí (hrabání listí na školní zahradě) Očekávané výstupy Přímé pozorování změn počasí. Rozliší některé obrazné piktogramy k danému tématu, porozumí jejich významu. Pochopí souvislost mezi počasím a koloběhem přírody. Naučí se jednoduché písně, básně k tématu. Pojmenuje a rozliší některé druhy ptáků, kteří odlétají za teplem. Vědomě napodobí jednoduché pohyby. Rozvíjí vnímání a vyjadřování tempa v pohybových improvizacích. Podle věku upevní motorické schopnosti. Soustředí se na záměrnou činnost a dokončí svou práci, osvojí si pohyb venku. Zdokonaluje si jemnou motoriku při výtvarných a pracovních činnostech. Přijme pochvalu, ale i neúspěch. Krtkův strašidelný rej Tradice Halloween Hlavní cíl Seznámení se svátkem Halloween, symboly tohoto svátku. Mít povědomí o tom, které země tento svátek slaví, a jak. Podílení se na výzdobě třídy a šatny. 26

27 Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky rozvoj a užívání všech smyslů osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní Okruhy činností halloweenský příběh Jak to bylo s dýní hra na strašidla s baterkou a prostěradlem rytmizace na igelitový sáček, šustíme do rytmu písničky,,bu,bu,bu výroba duchů, pavouků, netopýrů a dýní z látek a papíru hra s prostěradlem a baterkou na duchy, vymýšlíme existenci různých duchů, pozorujeme duchy (světlo s baterky na stropě, průvod duchů po školce, osvětlujeme různé věci ve třídě apod. promenáda masek, strašidelná diskotéka domácí úkol vymyslet zaklínadlo poznávání strašidel hejkal, bílá paní, duch, bezhlavý rytíř, ježibaba poznáváme různé zvuky žába, netopýr ukazujeme si obrázky těchto živočichů, vyprávíme si, kde a jak žijí Očekávané výstupy Rozvíjí schopnosti a dovednosti slovně vyjádřit své přání, pocity, dojmy, prožitky, strach i radost. Prožívá radost ze zvládnutého, poznaného. Vnímá kulturu a uvědomuje si rozmanitosti světa kultur. 27

28 Listopad Podzimní loučení s krtkem Život v lese, myslivost, rozvíjení smyslu pro krásu, pojmenovávat viděné a prožívané. Sběr kaštanů a žaludů pro zimní přikrmování zvěře. Barevná proměna přírody, ukládání se, ke spánku. Podzimní výlovy a úklidy rybníků. Přílet havranů a vran ze severních končin, poznávání ptáčků. Boj o přežití potrava pro zvěř, ptačí krmítka. Hlavní cíl Umět pojmenovat některé lesní živočichy, vědět čím se některá lesní zvířata živí, jak žijí. Vědět, jak můžeme pomoci zvířátkům, jak se chováme při návštěvě lesa. Domluvit se s ostatními, respektovat se, spolupracovat při činnostech a hrách. Samostatně se oblékat, svlékat, zapnout knoflíky, zipy. Orientovat se v řadě první, poslední, uprostřed Dílčí vzdělávací cíle osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkce (čísla) vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s živou přírodou rozvoj smyslového vnímání rozvoj interaktivních a komunikačních dovedností rozvoj k ochraně životního prostředí Okruhy činnosti rozhovor proč se zvířátka ukládají k zimnímu spánku 28

29 motivační pohádka - jak krtek uspával malého ježka, mravence, broučky, jezevce a medvěda, Broučci J. Karafiát které živočichy krtek uspal rozdělujeme živočichy na malé a velké na uspávanou upevnění poznatků kteří živočichové přezimují x nepřezimují hádanky o zvířátkách pojmenováváme a známe základní i odvozené barvy, určujeme světlá a tmavá barva PH Pan čáp ztratil čepičku orientace v číselné řadě Kolikátý je? - PH Vlaštovičky vlaštovky (děti) sedí na drátech a jedna vlaštovka určuje kdo je první, poslední, předposlední, první šestý, kdo je vpravo a vlevo, hned vpravo a hned vlevo, před, za rozlišování, kteří ptáci jsou stěhovaví, a kteří u nás zůstávají, poslech ptačích zvuků dramatizace pohádky Tři medvědi hudební činnosti: - HPH Čížečku, čížečku, Bude zima, bude mráz, Rybička maličká, Medvěd, Ježeček ježatý, Vlaštovičko leť, Očekávané výstupy Rozvoj schopnosti užívat si krás a darů podzimu a radovat se z jeho barev, tvarů a vůní vytváření povědomí o tom, jak se příroda připravuje na zimu. Seznámí se s lesními zvířaty, čím se živí, jak jim je člověk nápomocen v zimním období. Pochopí, jak můžeme zvířátkům pomoci přečkat zimu, jaké pocity a radosti v nás vyvolává ochota pomoci druhým. Budou dodržovat pravidla v daných situacích. Seznámí se s nebezpečím při setkání s cizími zvířaty. Poznají spoustu lesních i polních zvířátek prostřednictví pohádek, obrázků apod. Projeví zájem o knížky. Soustředí se na záměrnou činnost. Posílí neverbální i verbální komunikativní dovednosti. Učí se pravidlům, jak se chovat v lese. Pozná některé druhů ptáků, osvojí si, kteří odlétají, a kteří u nás přezimují. Pochopí, jak pomáhat ptákům v zimě. Vyjádří představivost při výtvarných činnostech. 29

30 Prosinec Krtek a Vánoce Zpěv vánočních písní a koled. Dodržování tradic Mikuláš, Vánoce. Seznámení s příběhem Tří králů. Hlavní cíl Tento blok je zaměřen na seznámení dětí s tradicí Mikuláše a historii Vánoc, na vánoční tradice a zvyky, na přípravu oslavy Vánoc v MŠ. Podílení se na předvánočních přípravách. Nácvik básní a písní s vánoční tématikou. Poznávání hodnoty věcí, mezilidských vztahů k druhým lidem. Umět vyslovit svá přání, city. Děti při společné přípravě oslavy vánoc získají současně i poznatky o okolním světě, o zimním počasí, o časových pojmech. Všechny činnosti budou motivačně sjednoceny a povedou k aktivnímu zapojení dětí do výzdoby třídy, pečení cukroví, zpívání koled, přípravy besídky pro rodiče a ke společnému radostnému prožívání vánočního času. Dílčí vzdělávací cíle rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností rozvoj schopnosti vytvářet citové vazby posilování prosociálního chování ve vztahu k rodině rozvoj schopnosti a dovednosti slovně vyjádřit své pocity přání, pocity, dojmy, prožitky, strach, radost rozvoj estetické a tvůrčí činnosti vytváření pozitivního vztahu k vlastní kultuře, zvykům, tradicím 30

31 Okruhy činnosti činnosti vyžadující samostatné vystupování, vyjadřování poznávání předvánočních vánočních zvyků, tradic podílení se na přípravách, společné vnímání vánoční atmosféry hry podporující tvořivost, představivost, fantazii smyslové hry zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu zrakové a sluchové paměti diskuze nad adventním věncem (symbol adventu) vysvětlení pojmu advent, délka adventu (řešení problému počet svíček na věnci), svátek Mikuláše v adventním čase, návštěva Mikuláše a čerta v MŠ básně a písně pro Mikuláše vystřihování z jemného papíru sněhové vločky výzdoba třídy pečení a zdobení perníčků Vánoční úklid hraček cvičení podle hudby protahovací a relaxační cvičení říkadla a písně s vánoční tématikou příprava vystoupení pro rodiče, zpívání v kostele zpívání a poslech koled grafomotorika uvolňovací cviky hra Na štědrý večer příprava večeře (imaginární), stolování, zvyky, symbolika Vánoční nadílka objevování nových hraček pod stromečkem naučit se zpaměti krátké texty estetické a tvůrčí aktivity, rozvíjení pracovních a výtvarných činností Očekávané výstupy Podílení se na přípravě společných akcí a výzdoby třídy. Uvědomuje si příjemné a nepříjemné citové prožitky a rozvoj schopnosti tyto prožitky, pocity a emoce 31

32 vyjádřit různými prostředky. Podle věku si osvojí základní poznatky o tradicích, zvycích, morálním poselstvím Vánoc. Učí se rozlišovat pojmy malý, velký, největší, nejmenší, smutný, veselý, zlý, hodný. Podpora dětského zpěvu a rytmizace při hře. Zvládá jednoduché písničky a básničky, zvládá jednoduché dramatické úlohy. Poznává hodnoty věcí, aktivně se podílí na vánočních vystoupeních, poznává hodnoty mezilidských vztahů k druhým lidem, učí se vyslovit svá přání a city. Leden Krtek a sněhová vločka Význam sněhu a mrazu, skupenství vody. Tiché procházky zimní přírodou, pozorování počasí - sníh, mráz, déšť se sněhem, náledí. Hry se sněhem a ledem, pozorování sněhových vloček. Zimní hry a sporty. Hlavní cíl Uvědomění si nebezpečí, které nám hrozí při nedodržování bezpečnostních pravidel v zimním období. Poznávání zimních sportů, se společenskou hodnotou fair-play. Dílčí vzdělávací cíle osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech 32

33 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování změn v přírodě osvojování si poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní Okruhy činností pozorování zimní krajiny, všímání si změn poznáváme charakteristické znaky zimy zapouštění barev do vlhkého podkladu seznámení s technikou tvarování staniolové fólie samostatná dramatizace události ze života dětí vyjádření situace, zpětná vazba (sebereflexe) hra na instrumentální nástroje prohlížení knížek, hledání obrázků se zimní tématikou poučení o možném nebezpečí při zimních sportech hry a činnosti vedoucí k ohleduplnosti pokusy se sněhem (kam zmizel sníh), pokusy s vodou ledové koule poslech a dramatizace příběhů se zimní tématikou zpěv a poslech písní se zimní tématikou Sněhurka, Jízda, Grónská písnička hudební hrátky hudebně a pohybově vyjádřit rozmary zimního počasí (např. zvonivý zvuk rampouchů, vánici apod.) aktivní používání podstatných a přídavných jmen poznávání a popis severských zvířat seznámení dětí s kulturou cizí země, rozvoj praktických dovedností a umožnění prožitku dětí z nově poznaného Očekávané výstupy Vytváří povědomí o zimním období, charakteristika zimních znaků, co nám zima přináší. Rozvíjí tvořivé schopnosti a fantazii při různých činnostech. Vnímá fyzikální jevy, jako je chlad, mráz, teplo, pobyt v přírodě, pozoruje přechod z tuhého skupenství do kapalného a obráceně. Rozvíjí vnímání barevnosti zimy 33

34 zachycuje výtvarnými technikami. Probouzíme u dětí zájem o zimní hry a činnosti, seznámí se s nejrůznějšími zimními sporty, zvládá pohyb na sněhu a ledu, dodržuje pravidla bezpečného chování při zimních radovánkách. Krtek a moudrá sov Příprava předškoláků k zápisu. Hlavní cíl V souvislosti se zápisem do 1. třídy ZŠ budeme hravou formou vytvářet pozitivní vztah dětí ke škole a učení. Zhodnocení dovedností a schopností, které předcházejí úspěšnému zvládnutí očekávaných výstupů při zápisu do základní školy. Opakování nabytých dovedností a vědomostí. Podpořit děti při, samostatném vyjadřování. Chránit své osobní soukromí a bezpečí ve vztazích k dětským i dospělým jedincům. Dílčí vzdělávací cíle rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluveného projevu, vyjadřování) přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému) rozvoj schopnosti soustředit se osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) Okruhy činností poslech a vyprávění pohádek, vyprávět obsah hry pro rozvoj vůle činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe samotného 34

35 řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant vytváříme skupiny předmětů v daném počtu prvků, chápání prostorových pojmů a elementárních časových pojmů poznávání a označení rozměrů a tvarů předmětů (velikost, délka, šířka, geometrické tvary) sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech poznávání barev Krtek ztratil čepičku. smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace a pozornosti Očekávané výstupy Vytváříme pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a učení. Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých. Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení. Pokud se mu dostává uznání, učí se s chutí. Únor Krtek na bále Podílení se na přípravách karnevalu. Maškarní průvod, karnevalové veselí. Seznámení s hudebními nástroji, hudební a hudebně pohybové hry. 35

36 Hlavní cíl Seznámení dětí s tradicí MASOPUST. Podílení se na výzdobě mateřské školy. Seznámení s některými hudebními nástroje, nebát se vyjádřit hudbu pohybem. Podněcovat u dětí představivost, rozvíjet fantazii, vyjadřování, řeč. Dílčí vzdělávací cíle porozumění základním projevům neverbální komunikace posilování prosociálních postojů vytváření pozitivního vztahu ke kultuře, zvykům, tradicím rozvoj umění a kultivace představivosti a fantazie Okruhy činností hry podporující tvořivost, představivost, fantazii (výtvarné, hudební, taneční) podílení se na přípravách KARNEVALOVÉHO veselí, výroba masek, výzdoba prostor mateřské školy prohlížení knížek práce s nůžkami, lepidlem vytvořit a chápat slovní vtip a humor umět vytvořit jednoduchý rým hra na instrumentální nástroje, rytmizace na vařečky, lžíce, pokličky vyjádření kontrastů v hudbě pohybem dramatizace pohádky O Koblížkovi Očekávané výstupy Poznání karnevalových slavností (Masopust). Aktivně se podílí na výrobě masek, výzdobě školky na karnevalový ples ve školce. Prostřednictvím pohádkových příběhů prohlubujeme u dětí představivost, fantazii, rozvoj řeči, vzbuzujeme cit pro spravedlnost, pravdu, schopnost vcítit se do pocitů a nálad druhých. Vytvoří jednoduchý rým, domluví se slovy a gesty. Vyjádří pohybem, mimikou své pocity 36

37 zvládne dramatickou úlohu, sladí svůj pohyb s hudbou podle své fantazie. Vytvoří si povědomí o mezilidských hodnotách, dodržuje základní normy společenského chování. Osvojí si pojmy vpravo, vlevo. Posílí své sebevědomí. Použije jednoduché hudební nástroje k doprovodu písní. Krtek léčí zajíce Poznávání částí lidského těla, funkce, význam pro člověka. Poznávání sebe sama uvědomování si vlastního těla v různých polohách při cvičení. Poznáván jednotlivých orgánů a jejich funkcí, rozvoj smyslového vnímání. Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o aktivním pohybu a zdravé výživy, správná péče o svoje tělo Hlavní cíl Seznámení s lidským tělem, s důležitostí ochrany zdraví, poznávání a pojmenování částí lidského těla, seznámení s jeho orgány a jejich funkcí. Postupným uvědomováním si nutné péče o své tělo a o celkovou životosprávu. Zlepšovat jeho tělesnou zdatnost, podporovat a rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti, učit sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům a postojům. Rozvoj všech smyslů. Dílčí vzdělávací cíl poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti, apod.) 37

38 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování) osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě rozvoj pohybových schopností uvědomění si vlastního těla Okruhy činností záměrné pozorování čím se lidé mezi sebou liší (psychické a fyzické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, apod.) a v čem jsou si podobní zdravotně zaměřené činnosti hudebně pohybové hry Hlava, ramena, kolena, Dáme ruku sem, činnosti a příležitosti směřující k ochraně zdraví, k prevenci úrazů námětové hry a činnosti činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností smyslové hry a činnosti spontánní hry a experimenty, pokusy, objevy lokomoční (chůze, běh, atd.) a nelokomoční (změny poloh) a jiné činnosti (turistika, zimní sporty, aj.) dramatické hry (mimické vyjádření nálad, apod.), U lékaře procvičování dialogu sledování pořadu Byl jednou jeden život, Jak mach a Šebestová léčili angínu hudební činnosti: Medvědí trápení, Polámal se mraveneček, Draka bolí zub dbát na správnou hygienu zubů motivační pohádka Kozlíkův zoubek, cvičení jak si správně čistit zoubky seznamování s prostředím zubní ordinace vyprávění na téma Kdo už byl u paní zubařky/pana zubaře?", sdělování zážitků a pocitů z prohlídky třídění zdravých a nezdravých potravin stříhání z letáků 38

39 Očekávané výstupy Získává poznatky o lidském těle o jeho růstu rozvíjet povědomí o zdravém životním stylu. Popíše viditelné části těla včetně některých dílčích částí. Získává dovednosti o péči o své tělo. Rozpozná co je zdraví a nemoc, jak předcházet úrazům, jak se má oblékat, které bylinky a vitamíny pomáhají našemu tělu. Zdravá výživa vytváříme zdravé životní návyky a postoje. Březen Krtek a první jarní paprsek Blíží se jaro první jarní květiny sněženky, blatouchy, zlatý déšť. Stromy v předjaří jíva, líska kočičky, jehnědy. Přílet ptáků, odlétají zimní ptáci. Pupeny stromů raší, příroda se probouzí. Vítání jara, vynášení Morany. Hlavní cíle Pozorování změn v přírodě spojené s příchodem jara, pozorování prvních jarních kytiček, znalost jejich jmen, pozorování okolí MŠ, louky, polí, lesa, potoka, zahrádek. Pozorování příletu vlaštovek a ostatních ptáčků z teplých krajin. Dílčí vzdělávací cíle vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu vytváření elementárního povědomí o prostorových a časových pojmech poznat některé znaky jara 39

40 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj kultivace představivosti a fantazie posilování prosociálního chování ve vztahu k druhým vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí Okruhy činností motivační pohádka Jak krtek a skřivánek přivolali jaro pozorování okolní přírody, života v přírodě (vycházky, výlety, atd.) sledování změn v přírodě a její rozmanitosti práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využití encyklopedií manipulační činnosti na rozvíjení prostorových pojmů (vlevo, vpravo, nad, pod, uprostřed, aj.), hry na rozvíjení časových pojmů (dnes, včera, ráno, aj.), na orientaci v prostoru a rovině sázení semínek do hlíny, pokus klíčení semínek a pučení větvičky zlatého deště estetické a tvůrčí aktivity grafické napodobování znaků a symbolů činnosti přibližující zvyky a tradice (vynášení Morany s vítáním jara.) písně - Žežuličko, kde jsi byla, Vozilo se na jaře HPH Na jaře, na jaře, Hřej sluníčko, hřej cvičení se stuhou nácvik krátké básně - Sněženka pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí sledování práce dospělých na zahradách a na polích 40

41 Očekávané výstupy Objevuje a poznává první známky jara, jarní květiny a hmyz, rozvoj smyslového vnímání verbálními i neverbálními prostředky. Všímá si změn přírody ve svém okolí probouzejícího jara. Pochopí význam prvních kvetoucích rostlin i stromů. Naučí se píseň, báseň danému tématu. Procvičí a upevní si číselnou řadu, upevní znalost základních barev. Rozšíří si slovní zásobu o nová slova a aktivně je začne používat. Rozvíjí grafomotorické dovednosti, skládá a stříhá papír. Pracovitý krtek Poznávání řemesel a povolání. a zaměstnanců školy. Poznávání povolání rodičů Praktické ukázky. Hlavní cíl Poznání některých řemesel a povolání, poznávání povolání svých rodičů. Zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu. Domluvit se slovy, gesty, improvizovat. Rozvoj společenského a estetického vkusu. Podpora schopnosti slovního hodnocení. Dílčí vzdělávací cíle porozumění základním projevům neverbální komunikace posilování přirozených poznávacích schopností (zvídavost, zájem, radost) rozvoj tvořivého sebevyjádření v dramatických hrách, mimických, pantomimických neverbálních osvojování si společenských rolí, poznávání jejich významu ve společnosti Okruhy činností samostatné vypravování, vyjadřování dramatizace pohádky O červené slepičce, pantomima samostatně vyjádřit činnost šijeme, vaříme, zatloukáme. 41

42 hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života práce, poznávání profesních rolí činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující samostatné vystupování, vyjadřování (samostatné předvádění některých řemesel a povolání) sledování práce dospělých, slovní hodnocení významu jejich práce (pracoviště rodičů apod.), činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy) PH Kominíci- podlézání, Číšníci chůze mezi překážkami, Na rybáře poznávání starých řemesel (mlynář, švec, kovář, košíkář, hrnčíř.) povolání - správné vytváření slov (např. lékař lékařka, kadeřnice holič ) procvičování dialogu ( na prodavače, na poštu ) písně - Pekla vdolky, Z nás bude kapela, Kalamajka, Jede, jede poštovský panáček, Šili, šili ševci boty, Dělání. pracovní činnosti zedník stavba z kostek, švadlena používání jehly a nitě (rozvoj jemné motoriky), pekař housky a rohlíky ze slaného těsta, uklízečka Očekávané výstupy Zná zaměstnání svých rodičů. Váží si práce druhých, ocení ji, zná její význam. Pochopí, že každý má ve společenství (zatím rodina, třída, herní skupina) svou roli, podle které je třeba se chovat. Seznámí se, se základními informacemi o úloze lidské činnosti ve prospěch života člověka a životního prostředí. Naučí se pojmenovat, co kdo dělá. Pozná a rozliší vlastnosti materiálů, ze kterých jsou věci kolem nás vyrobeny. Rozvíjí schopnost porovnávat a třídit předměty podle barvy, velikosti, materiálu, tvaru, utvářet soubory předmětů. Popíše samostatně obrázky, všimne si důležitých věci, vyjádří, co by chtělo dělat, co by se mu líbilo. Podle svých schopností rozvine jazykové schopnosti - výslovnost, homonyma, synonyma, první a poslední hlásky apod. 42

43 Duben Krtek a vajíčko Velikonoce tradice a zvyky. Poznávání domácích zvířat a jejich mláďat. Hlavní cíl Seznámení s tradicí a zvyky Velikonoc. Podílení se na výzdobě MŠ. Poznávání domácích zvířat a jejich mláďat. Přiřazování mláďat k dospělým zvířatům. Dílčí vzdělávací cíle osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní vytváření pozitivních vztahů ke kultuře a umění rozvoj sounáležitosti přírodou rozvoj schopnosti soustředit se Okruhy činností motivační pohádky Kohoutek a slepička, Slepička a vajíčko verš. pohádka společná setkání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému poznávání velikonočních zvyků, tradic malování kraslic, pletení pomlázky, pečení velikonočního pečiva seznámení s pašijovým týdnem nácvik velikonoční koledy Hody, hody, doprovody hry podporující tvořivost, představivost zapojení se do výzdoby třídy, chodby MŠ vytváření pojmů metodou popisu obrázku a situace, vyprávění přiřazování dospělých domácích zvířat k jejich mláďatům dechová cvičení ovečka bééééé béééé, slepička kokokoko písně: Drůbeží závody, Velikonoce P. Novák, Já mám doma kvočnu, Když jsem já sloužil, taneček Pásla ovečky 43

44 Očekávané cíle Seznamování s tradicemi a zvyky spojenými s jarem, Velikonocemi. Aktivně se podílí na výzdobě MŠ k danému tématu. Zapamatuje si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a reprodukuje je, přijme jednoduchou dramatickou úlohu, zapamatuje si pohádku, děj, příběh a převypráví ho. Uvědomí si změny v přírodě. Rozezná domácí a hospodářská zvířata, rozšíří si znalosti o jejich významu a užitku. Získává vztah ke zvířátkům a k jejich mláďátkům. Umí přiřadit zvířecí mláďátka k dospělým zvířatům pomocí obrázkových piktogramů. Porovnává a řadí předměty podle velikosti (malý, větší, největší). Má povědomí o tom, že živým tvorům neubližujeme. Porozumí, že vše okolo nás se vyvíjí, roste, pohybuje se. Pozná, že domácí zvířátko nenahradí žádná hračka. Získá příležitost poznávat hodnotu kladného vztahu k živé přírodě. Procvičí číselnou řadu. Soustředí se činnost. Zapamatuje si různé zvuky zvířat. Krtek a semafor Dopravní prostředky, rozlišovat je podle místa jejich pohybu (na zemi, ve vodě, ve vzduchu, pod zemí). Dopravní značky a jejich význam. Upevňovat praktické znalosti dětí o signalizaci na semaforu. Umět prakticky používat základní pravidla chování na ulici. Hlavní cíl Cílem tohoto tematického bloku je seznámení s dopravními prostředky, znaky a symboly. Formou hry naučit děti pohybovat se v dopravních situacích. 44

45 Dílčí vzdělávací cíle osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci seznamování se s pravidly chování v dopravních situacích vytváření základů pro práci s informacemi osvojení si dovedností k podpoře zdraví a bezpečí rozvoj psychické a fyzické zdatnosti Okruhy činností hry a aktivity na téma doprava učíme se znát dopravní prostředky (rozlišovat je podle místa jejich pohybu) cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní uplatňování rytmického doprovodu dokončení začatého příběhu co by se mohlo stát kdyby hry a praktické úkoly procvičující orientaci v prostoru i v rovině aktivity podporující kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách práce s konstruktivními stavebnicemi poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (dopravní značky), znalost jejich účelu popsat situaci a najít řešení situace, znát následky chování ( Co udělám když? ) seznámení s povoláním policista, hasič, záchranář nácvik krátké básně Letadlo hudební činnosti Mašinka (hádanková), Auta, tramvaje HPH, Autobus Očekávané výstupy Rozliší dopravní prostředky podle místa a pohybu. Podle věku si osvojí základní znalosti o dopravních situacích. Pozná některé značky. Zná a dodržuje základní pravidla chování v silničním provozu, na chodníku a na ulici (dává pozor při 45

46 přecházení, rozumí světelné signalizaci) ví, jak se vyhnout nebezpečí. Vše si osvojí při vycházkách a při simulaci a dramatizaci nebezpečí. Pochopí, jak je důležité nosit ochranné pomůcky. Čarujeme s krtkem Tradiční pálení čarodějnic. Využívání pokusů a experimentů. Uvědomovat si nebezpečí při pohybu kolem ohně. Seznámení s léčivými a jedovatými rostlinami a jejich účinky na zdraví. Hlavní cíl Seznámení s tradicí pálení čarodějnice. Uvědomit si nebezpečí při pohybu u otevřeného ohně. V neznámé situaci se chová obezřetně, chovat se odpovědně s ohledem na své zdraví. Rozšíření slovní zásoby. Užívání znaků symbolů, všímání si souvislostí. Nebát se využívání experimentů a pokusů. Dílčí vzdělávací cíle osvojení si poznatků o nebezpečí při styku s otevřeným ohněm rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem seznamování a osvojování si pravidel chování a mravní hodnoty rozvíjet pohybové dovednosti a v oblasti hrubé i jemné motoriky rozvoj tvořivosti, společenského a estetického vkusu 46

47 Okruhy činností komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv rytmizování slov, rozklad slova na slabiky, zeptat se na slova, kterým nerozumí, vytvořit jednoduchý rým (zaklínadlo), vymyslet slova opačného významu poznatky o ochraně vlastního zdraví nebezpečnost požití jedovatých a neznámých rostlin -> Protidrogová výchova aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku a mravní hodnoty rozlišování dobra a zla v simulovaných praktických ukázkách hry podporující tvořivost a představivost smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti hledáme obrázky v knihách k danému tématu aktivity přibližující dítěti svět kultury písně: Čaroděj Dobroděj, Čarodějka, Pět ježibab Očekávané výstupy Seznámí se s dlouhodobou tradicí. Rozvoj prožívání, smyslového vnímání, manuální zručnosti. Pochopení mravního symbolu dobra a zla. Nebojí se experimentovat, nebojí se využívat pokusy. Osvojí a uvědomí si poznatky o nebezpečí pohybu kolem otevřeného ohněm. Květen Krtek a maminka Znalost svého jména. Znalost jména svých rodičů. Poznávaní všech členů rodiny. Domov charakteristické znaky jednotlivých místností v domě. 47

48 Hlavní cíl Poznání všech členů rodiny znát své jméno, jména rodičů, sourozenců. S využitím svátku maminek budeme nadále prohlubovat citové vztahy ke členům rodiny, k sobě navzájem. Umět popsat jednotlivé místnosti v domě, znát jejich význam. Rozvoj řečových a jazykových dovedností, paměti. Podpora při samostatném vystupování. Dílčí vzdělávací cíle posilování přirozených poznávacích schopností u dítěte poznání sebe sama od ostatních rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, aj.) seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným Okruhy činností příležitosti vedoucí k samostatnému vyjadřování vlastních potřeb a přání hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti činnosti vyžadující samostatné vystupování, vyjadřování naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.) poslech a vyprávění pohádek činnosti zajišťující spokojenost a radost hry na téma rodiny a přátelství cvičení organizačních dovedností 48

49 Očekávané výstupy Posílení prosociálního chování dítěte, kooperativní dovednosti a citový vztah k rodině. Rozvoj znalostí dětí o rodině a prohlubování pozitivních vztahů k jejím členům. Získává schopnost všímat si krás a hodnot místa, ve kterém žijeme. Prohloubí komunikaci s dospělými, překoná ostych, zazpívá píseň, samostatně, i v skupině, pozná rytmus. Sladí pohyb se zpěvem, vědomě napodobí pohyb podle vzoru i podle pokynu. Pochopí, že i malým dárkem udělá radost. S láskou vytvoří dárek pro maminku. Zdokonalí se ve výtvarném i mluveném projevu. Krtek na louce Jarní květiny, rozkvetlé stromy. Pozorování lučních rostlin. Zkoumání života hmyzu život včel. Pozorování klíčení semen. Poznávání a pozorování drobných živočichů žijících v trávě nebo na louce. Hlavní cíl Vysvětlit dětem význam kvetoucích rostlin, stromů. Seznámit je se životem hmyzu od jejich vývoje. Naučit děti všímat si změn, které se dějí v přírodě, tak aby sami dokázaly tuto praktickou zkušenost uplatnit v dalším učení. Zpřesnění početní představy. Upevnění prosociálních vztahů mezi dětmi. Dílčí vzdělávací cíle rozvoj fyzické zdatnosti rozvoj jyzykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí rozvoj kultivace mravního a estetického vnímání 49

50 Okruhy činností činnosti zaměřené k vytváření pojmů a osvojování poznatků, práce s knihou, s obrázkovým materiálem pracovní činnost, prakrická ukázka klíčení semen, samostatné sázení pojmenovávání a rozlišování květin a léčivých bylin hry a praktické úkony procvičující prostorové pojmy pojmenování a poznání hmyzu, jejich význam v přírodě hra Kuklení housenek vysvětlení proměny motýla včelí království dramatické činnosti hudební a hudebně pohybové hry- Pampelišky, Uvíjíme věneček, Nepořádný krtek, Beruško, půjč mi jednu tečku, Písně včelích medvídků Očekávané výstupy Osvojí si základní poznatky o přírodě, o životě na louce a na zahradě. Naučí se rozeznat květiny luční a zahradní, prohloubí slovní zásobu. Vnímá krásy kvetoucí přírody, barev a zvuků kolem nás, vytváříme příležitosti k získávání základních poznatků o přírodě, o životě na louce. Pozná, co rostliny potřebují k životu a jak o ně pečujeme. Získá vztah k přírodě, učí se chránit zeleň a rostliny kolem nás ke zkvalitnění životního prostředí. Cviky motivované životem hmyzu. Vycházky na louky, k lesu pozorování. Hry posilující vytrvalost a sebeovládání. Naučí se rozlišovat odstíny barev. Rozvíjí komunikaci verbální i neverbální pomocí hudební, výtvarné, pohybové, dramatické. Vytváří povědomí o knížkách, encyklopediích jako zdroji informací. 50

51 Krtek a pramínek Pozorování života u vody a ve vodě Pojmenování ryb žijících ve sladké, i slané vodě a pojmenování zvířat žijících u vody. Pochopení koloběhu vody, od pramínku až k moři. Hry a pokusy s vodou. Dílčí vzdělávací cíle rozvoj fyzické zdatnosti rozvoj poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní vytvoření povědomí o sounáležitosti s živou a neživou přírodou, poznávání významu ekologie, myšlení rozvoj tvořivého sebevyjádření v dramatických hrách vytváření základů pro práci s informacemi rozvoj pozornosti, paměti Okruhy činností praktické ukázky varující před nebezpečím u vody hry s vodou rozvoj fantazie a zručnosti při hrách pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystému okolo rybníka různorodé společenské hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace) Očekávané výstupy Seznámí se s vodními živočichy, kteří žijí v okolí potoků, rybníků a řek. Má povědomí o podmořském světě, životě pod mořem. Vytváří povědomí o významu 51

52 čistoty vody pro život. Získává zkušenosti a prožitky z pokusů a her s vodou, solí, pískem, kamínky. Poznává schopnosti vážné i relaxační hudby, vyjádří zvuk vody, pokusí se sladit ladnost pohybů s hudbou, zpívá s citem, zesiluje, zeslabuje hlas Červen Krtek přeje dětem Slavíme Den dětí Hlavní cíl Oslava Dne dětí. Sportovními hrami a soutěžemi oslavíme svátek dětí. Povíme si o planetě, na které žijeme nejen my, ale i jiné děti. Komentování zážitků a aktivit. Dílčí vzdělávací cíle vytváření základních aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů rozvoj kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání rozvoj společenského a estetického vkusu rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet ke společenství ve třídě a přijímat hodnoty v toto společenství uznávané Okruhy činností oslava svátku dětí dětský den hry a soutěže výtvarná technika podle volby dětí námět jak si hrají děti z celého světa zdravotně zaměřené cvičení protahovací, vyrovnávací, dechové, relaxační společenské hry rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám hry podporující tvořivost kognitivní činnosti slovní hádanky 52

53 Očekávané výstupy Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí. Uvědomovat si příjemné citové prožitky. Pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle, které je třeba se chovat. Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené. Uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti. Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech. Krtek mezi indiány Život indiánů. Střílení z luku. Výroba totemu a indiánských předmětů. Hlavní cíl Seznámení dětí s životem indiánů, jejich obydlí. Seznámení s životem lidí jiné kultury. Mít povědomí o tom, že všichni lidé nejsou stejní, liší se vzhledem, chováním, kulturou, tradicemi aj. Zapojení dětí do příprav slavnosti rozloučení s předškoláky. Dílčí vzdělávací cíle rozvoj psychické a fyzické zdatnosti rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka chovat se prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) rozvoj schopnosti a dovednosti slovně vyjádřit svá přání, pocity, dojmy, prožitky, radost 53

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY Motto: Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat. Orison Swett Marden Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí péče o dítě Plán výchovy a péče v dětské skupině Portusáček Každé dítě je individualitou, každé dítě je originálem při

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období Leden Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh Bezpečnost dětí v zimním období Oblékání v zimě jak se chová naše tělo, když je zima - kterou částí vnímáme zimu - jak se zahřejeme Příroda v zimě

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ Péče a výchova v dětské skupině zařízení péče o děti NKÚ (dále jen dětská skupina ) probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí. Ve vztahu mezi pečujícími osobami a

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více