KONCEPT SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY SITUACE tř tř tř.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPT SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY SITUACE. 9.-13.tř. 5.-8.tř. 1.-4.tř."

Transkript

1

2 KONCEPT ŠIRŠÍ ŠIRŠÍ VZTAHY ŠIRŠÍ VZTAHY SITUACE SITUACE BUDOUCÍ AREÁL AREÁL KULTURNÍHO CENTRA DOPRAVA DOPRAVA SKULPTUR DIVADLO MĚSTO tř tř. KULTURNĚ-VZDĚLÁVACÍ CENTRUM BYDLENÍ PŮVODNÍ PARCELA FASÁDA HRA HRA 1.-4.tř. FASÁDA KULISA SDÍLENÝ PROSTOR LES LES ŠKOLKA Okolím prochází dvě na sebe kolmé územní osy, které od sebe rozdělují různorodou strukturu zástavby. Severně od západojižní osy jsou hmoty uspořádány do bloků, jižně vytváří řady solitérů. Osa severojižní odděluje zónu bydlení a zónu průmyslu, v místě křížení obou os je umístěna řešená parcela. Mým záměrem je vytvořit v dnes polomrtvé průmyslové oblasti novou hodnotu a vhodným návrhem waldorfské školy podpořit budoucí projekt konverze průmyslového areálu na kulturní centrum. V místě, kde je dnes umístěna waldorfská škola společně se střední stavební školou navrhuji náměstí, které obsáhne obě školy, propojí je, a vytvoří tak jakýsi předprostor historickému průmyslovému areálu. Náměstí zde není novotvar, v minulosti se zde nacházel malý rink s kostelem. Ani dnes není mým záměrem vytvářet nové velké lokální centrum, ale sdílený prostor vzdělávání místního významu. Budova školy je navržena tak, aby z jedné strany definovala severní okraj náměstí, nemá být dominantou (tuto funkci má kostel), ale má vytvářet jakési kulisy, záda, historickým domům, plujícím v otevřeném prostoru náměstí. Z druhé strany je budova rozehraná jak hmotově, tak barevně, a vyvažuje decentnost fasády na straně k náměstí. Celek je ztvárněním cesty. Cesty člověka od školky přes první, druhý stupeň, přes střední školu a maturitu směrem k divadlu a městu. Na své cestě žák prochází fázemi vývoje (jak definoval Steiner, viz Waldorfská pedagogika) a postupně se setkává s novými tématy a situacemi. Budova zde představuje most mezi dětstvím a dospělostí, zároveň mezi městem a zahradou, popřípadě mezi městem a kulturou. Má působit přívětivě, hravě, a nabízet možnosti, jak trávit čas. Budova je koncipována tak, aby byl umožněn kontakt mezi jednotlivými prostory, napomáhají tomu prosklené stěny, průhledy, absence plotů a bariér. Náměstí využívá dopravního konceptu tzv. sdíleného prostoru (shared space), který promíchává chodce i auta, striktně nevymezuje koridory a nechává všem volnost při rozhodování. Tento koncept není vhodný do běžných dopravních situací a mohlo by se zdát, že absolutně není vhodný ke škole. Avšak studie prokázaly nižší nehodovost, menší hluk, vibrace atp. Náměstí není průjezdné, prochází jím pouze jedna slepá ulice, provoz zde tedy bude malý, v zásadě jen pro obyvatele, kteří sem cíleně pojedou. V území tak nevznikají žádné bariéry a náměstí působí a funguje jako celek. Zahrada je koncipována jako protipól velkého otevřeného prostoru náměstí. Měla by vytvářet intimní zákoutí a místa, na kterých se vždy něco zvláštního odehrává. Stejně jako dům postupuje od světa školky (hřiště a hry), přes první stupeň (hospodářská zahrada s vodní plochou) a druhý stupeň (pobytová louka) až k zahradě skulptur s pavilóny kovu a dřeva, která je místem umění a řemesel. Tato venkovní umělecká galerie zároveň navazuje na areál továrny a potenciálně rozšiřuje její prostor a spojuje tak školu s kulturou. 12

3 AUTORSKÁ ZPRÁVA GRAFICKÉ SCHÉMA PROJEKTU ŠKOLA ŠKOLKA DŮM V ZAHRADĚ Budova školy se skládá ze tří mezi sebou propojených hmot, které jsou rozděleny na nižší stupeň (1. 4. třída), střední stupeň (5. 8. třída) a vyšší stupeň ( třída). Jednotlivé stupně jsou propojeny dvěma komunikačními halami, ve kterých je umístěn vchod do budovy, schodiště, výtah a vstup na terasu a zahradu. Tyto haly umožňují nejen pohyb z přízemí do patra, zároveň vedou z náměstí do zahrady a i pro člověka, který nechce vstoupit do školy, umožňují alespoň vizuální kontakt se zahradou. Dispozice budovy je koncipována jako komplex jednotlivých prostorů, které se sdružují kolem vnitřního dvora. Hmoty sousedící s náměstím pouze kopírují uliční čáru, nijak se tvarově ani barevně nevymykají a dávají celé dispozici řád, hmoty směrem do zahrady jsou různě asymetricky poskládány tak, aby vytvářely různorodá zákoutí a prostory pro kreativitu dětí a výuku. Také umístění jednotlivých místností odpovídá tomuto schématu, sborovna, ředitelna, učebny, hygienické zázemí a sklady jsou umístěny ve hmotách u náměstí, kmenové třídy, oddělení pro děti s mentálním postižením, terasy a průhledy jsou navrženy směrem k zahradě. Budova je tedy jakousi propustnou bariérou mezi městem (zde zachovává vážnou tvář a důstojnost, pouze sem tam pronikne z divoké zahrady na náměstí barevná fasáda, která označuje jednotlivé stupně) a školní zahradou. Žáci se pohybují na hranici obou území a mohou tak využívat různorodost prostorů, atmosfér a příležitostí. Důležitou roli uvnitř budovy hrají tři vnitřní dvory, které jsou vybaveny a umělecky ztvárněny úměrně věku dětí. Děti na nižším stupni ocení ve dvoře klouzačku, pískoviště, jezírko s rybičkami, či bunkr na stromě. Žáci od středního stupně využijí houpací sítě, hřiště na pétanque nebo lehací krajinu. Studenti střední školy a maturanti mohou dvůr použít jako místo pro párty, bar, kuřárnu nebo uměleckou galerii. V návaznosti na školku a víceúčelovou halu tvoří budova jakousi cestu člověka od dětství k dospělosti, kdy postupně potkává nová témata a situace, učí se je zvládat a nabírá nové vědomosti a zkušenosti. Budova školky se nachází na hranici mezi ulicí Raschwitzer Str. a školní zahradou, která je koncipována jako pobytová zahrada s tematickými pavilóny. Aby budova zapadala do konceptu hranice mezi městem a zahradou a zároveň se hodila do zahrady, je hlavní hmota domu umístěna pod úrovní terénu, nad kterou vyčnívají pouze tři menší hmoty denních heren. Zdánlivě se tedy jedná o pavilóny, které ale mají potřebné široké zázemí, včetně chráněného dvora. Budova tak zároveň tvoří hranici mezi ulicí a zahradou a zároveň je vnímán jako pavilóny v zahradě. HALA Víceúčelová hala slouží jako sportoviště i jako divadelní sál o kapacitě 450 míst, na divadelní představení se zde tak může shromáždit celá škola. Budova je umístěna na okraji pozemku na hlavní ulici Bornaische Str., ze které je přes zapuštěný dvůr a foyer přístupné hlediště divadla. Na fasádě nad vstupem jsou dřevěnými hranoly symbolicky ztvárněny klenby v Goetheanu, centru antroposofické společnosti, kterou inicioval Rudolf Steiner, duchovní otec waldorfských škol. Hala má i vedlejší zadní vstup, který slouží v době vyučování pro žáky, v době divadelního představení pro účinkující. Dílčím úkolem diplomové práce je návrh rekonstrukce domu v zahradě s cílem dát mu novou funkci a zapojit ho do dění ve škole, ale zároveň zachovat jeho původní charakter. V přízemí je navrženo zázemí pro fungování zahrady, tzn. sklady přístrojů pro údržbu zahrady, sklady krmiva pro zvířata, dílna, třída pro výuku zahradnictví a potřebné hygienické zázemí. Obnovení dnes zazděného hlavního vstupu dává možnost oddělit provozní vstup (potřeby zahrady) a čistý vstup, který vede do vstupní haly se schodištěm a výtahem do prvního patra a dále pak do podkroví. V prvním patře jsou umístěny prostory terapie, v podkroví je navržen byt správce, který se zde může ubytovat i s rodinou. U budovy je umístěn výběh pro zvířata a hospodářská zahrada s rybníčkem. Dům v zahradě je součástí konceptu pobytové zahrady s pavilónem kovu, pavilónem dřeva a venkovní pracovnou. KAVÁRNA Další navrhovaná rekonstrukce se týká domu na náměstí, který by měl sloužit jako kavárna, informační stánek a obchůdek s výrobky žáků. Prostor kavárny je navržen přes dvě podlaží. Dolní část je otevřena do krovu, v horní části se nachází lehací krajina. 13

4 PROVOZNÍ SCHÉMA ŠKOLY KNIHOVNA ČÍTÁRNA PEC KERAMICKÁ DÍLNA RUČNÍ PRÁCE VÍCEÚČELOVÝ SÁL ZASKLENÁ PAVLAČ RUČNÍ PRÁCE TKANÍ/PŘEDENÍ VÝTVARNÝ ATELIÉR 1 VÝTVARNÝ ATELIÉR 2 SBOROVNA /KOLEGIUM ODPOLEDNÍ ČINNOSTI BIOLOGIE /LABORATOŘ TECHNICKÉ KANCELÁŘ ZÁST. ŘED. ŘEDITELNA SEKRETARIÁT ZASKLENÁ PAVLAČ ŘEDITELNY FYZIKA /LABORATOŘ CHODBA TECHNICKÉ ROZHAS ARCHIV TREZOR KYSELIN CHEMIE /LABORATOŘ ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST PŘEDPROSTOR JÍDELNY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ JÍDELNA ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST HOVORNA SBOROVNA ZASKLENÁ PAVLAČ VÍCEÚČELOVÝ SÁL INFORMATIKA ATELIÉR STUDOVNA KNIHOVNA UČEBNA JAZYKŮ 1 UČEBNA JAZYKŮ 2 2 NP 1 NP SCHODIŠTĚ /VÝTAH VÝTAH VÝTAH SCHODIŠTĚ SCHODIŠTĚ PIKNIKOVÁ LOUKA TŘÍDY (1-4) Y TŘÍD WC VOZÍČEK ŠKOLKA HALA S VNITŘNÍM DVOREM SBOROVNA DRUŽINA MÍSTNOST PRO OBSLUHU SCHODIŠTĚ TECHNICKÉ TEREASA TECHNICKÉ MÍSTNOSTI TŘÍDY (5, 6) 1 PP Y TŘÍD HALA S VNITŘNÍM DVOREM TŘÍDY (7, 8) Y TŘÍD SBOROVNA CHODBY BUFET ŠKOLNÍ KUCHYNĚ PŘEDPROSTOR JÍDELNY JÍDELNA KANCELÁŘ KUCHYNĚ ZAM. KUCHYNĚ UČITELÉ HALA S VNITŘNÍM DVOREM SPORTOVNÍ /DIVADELNÍ HALA ZADNÍ VÝCHOD TŘÍDY (9-13) Y TŘÍD TEREASA VSTUPNÍ HALA ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST KAVÁRNA VSTUPNÍ HALA 1. VSTUP NÁMĚSTÍ 2. VSTUP 14

5 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 2. ÚDAJE O ÚZEMÍ 3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO PROVOZU 4. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4.1 URBANISTICKÉ 4.2 ARCHITEKTONICKÉ 4.3 DISPOZIČNÍ 5. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 6. TZB, NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 7. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 8. KAPACITA STAVBY 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ NÁZEV A ÚČEL STAVBY: Inkluzivní waldorfská škola v Lipsku Místo stavby: Raschwitzer Straße 4, 04279, Leipzig POZEMEK: Parcela vymezená ulicemi Raschwitzer Str., Bornaische Str. a průmyslovým areálem na Bornaische Str. CHARAKTER STAVBY: Novostavba [budovy školy a školy, víceúčelová hala, zahradní pavilóny] Rekonstrukce [budova kavárny, budova terapie v zahradě] TYP DOKUMENTACE: Architektonická studie diplomové práce 2. ÚDAJE O ÚZEMÍ Pozemek se nachází v okrajové části města Lipska v lokalitě nazývané Leipzig Süd, která se vyznačuje dobrými životními podmínkami. Vzrostlá zeleň, historické domy, klid, dobrá dostupnost do centra, fungující infrastruktura, základní občanská vybavenost, to vše přispívá k velmi příjemné atmosféře. V bezprostřední blízkosti řešeného pozemku, konkrétně na severní hranici parcely, se nachází velký průmyslový areál, který dnes již neslouží svému původnímu účelu. Z části je využíván při pořádání koncertů, některé budovy jsou konvertovány například na taneční školu, většina areálu je však nevyužitá a uzavřená. Jelikož Lipsko, nejen Leipzig Süd, nemá dostačující taneční nebo kulturní sály, je pravděpodobné, že zde v budoucnu vznikne kulturně vzdělávací centrum. Výhodou pozemku je jeho umístění v rámci města. Přestože je dostupnost do centra Lipska více než dobrá, jedná se o periferii sousedící s lužním lesem protkaným několika potoky, který v tomto místě vrůstá do města. Parcela navrhované školy se nachází právě na hranici městské zástavby a této krajinné struktury. V blízkém okolí se nachází pouze několik domů, střední stavebně průmyslová škola a několik hrázděných vil. Ve větší vzdálenosti se pak nachází sportovní a fotbalové hřiště. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVEB A JEJICH PROVOZU Jedná se o školní areál, jehož součástí je školka se třemi skupinami, základní škola a střední škola s maturitním ročníkem ( tř.). Dalšími součástmi jsou 2 historické budovy, které si investor přeje zachovat a najít pro ně nové využití a funkce. Budova v zahradě je tedy navržena jako dům pro terapie, kde v přízemí jsou prostory pro zázemí zahrady, a v podkroví je umístěn byt správce. Druhou budovou je domek na náměstí, který bude využíván jako kavárna, obchůdek s výrobky dětí a informační stánek. Poslední budovou je víceúčelová hala, která slouží jako tělocvična a zároveň jako divadelní sál. Všechny budovy mají odpovídající předprostory a zázemí. Vstupy do areálu jsou z náměstí, z průmyslového areálu (tedy v budoucnu možného kulturně vzdělávacího centra) a ulice Bornaische Str. Celý pozemek se svažuje mírně k jihozápadu. Území je řešeno jako bezbariérové, v místech terénních zlomů jsou na venkovních schodištích umístěny plošiny pro vozíčkáře. Směrem k náměstí není škola oplocena, to by mělo přispět k otevřenosti školy vůči veřejnosti. Přesto z důvodů bezpečnosti jsou zde navržena taková opatření, aby nikdo cizí na pozemek nevstupoval (rybníček, terasa, terénní zlom). Budovy na sebe navazují tak, aby vytvořily veřejný prostor náměstí u kostela, zároveň tak, aby dotvořily uliční frontu, a tak aby pro školu zbyl dostatečný prostor pro zahradu. Zahrada navazuje na kulturně vzdělávací centrum, a je pojata jako zahrada skulptur, v níž jsou ve volném prostoru umístěny zahradní řemeslné pavilóny a umělecká díla žáků. Náměstí je pojato jako tzv. shared space, tedy sdílený prostor chodců, aut, kol, dětí, zvířat atp. 15

6 4. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4.1 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ Stavby jsou orientovány a umístěny tak, aby společně s okolními budovami vytvořily náměstí, kterému by vévodil kostel Gethsemanekirche. Toto nově vzniklé náměstí navazuje na půlkilometrovou územní osu vedoucí k východu, kde je zakončena bytovými domy soustředěnými do kruhu. V části parcely, jejíž hranice vede podél hlavní ulice Borneische Str. je umístěna víceúčelová hala, která by měla podpořit tamější veřejný prostor. Tvar C školní budovy uzavírá a definuje severozápadní hranici náměstí. Tento sdílený prostor pak může dát vzniknout i odpovídajícímu předprostoru sousední střední školy, jehož současný stav je nevyhovující. Cílem je vytvořit pomocí budovy školky, školy a haly další hodnotu v území, která by mohla podpořit realizaci záměru kulturně vzdělávacího centra. Urbanistické řešení by tak mohlo být ku prospěchu širší lokalitě než pouze školám navazujícím na náměstí. 4.2 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ Budovy mají několik architektonických principů, které se opakují u všech hlavních hmot. Prvním principem je rozdíl mezi fasádou orientovanou směrem k náměstí, která je střídmá, pomáhá doplnit hranici prostoru tak, aby vynikly hlavně historické domy, a má tedy spíše funkci jakési kulisy, a fasádou tvářící se do zahrady. Tato fasáda je hmotově i barevně více rozčleněna a dává větší průchod hravosti a rozmanitosti. Druhým principem, který se propisuje do všech nových budov, je vnitřní dvůr, který je buď na terénu, anebo je zapuštěný pod zem tak, aby na povrchu zůstalo co nejvíce volného prostoru (školka, hala). Všechny novostavby jsou dvoupatrové, fasády jsou tvořeny kombinací velkoformátových oken a dřevěného hranolového obložení doplněného barevnými cementotřískovými deskami. Zahradní pavilóny jsou řešeny podle tématu, pavilón práce se dřevem je řešen jako dřevostavba, kovodílna, je z ocelové nosné konstrukce s plechovým opláštěním. 4.3 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ Dispozice se různí a vyvíjí společně s žákem, kdy v první třídě se pracuje ve skupině, kruhu, je tedy vhodné mít třídy čtvercové, kdežto na střední škole již žáci stojí sami za sebe a je tedy lepší trávit čas v protáhlém obdélníkovém prostoru. Škola je inklusivní, to znamená, že k 20 žákům se připojuje skupina 2 5 žáků s mentálním postižením. Tím je založena potřeba možnosti oddělení v případě, že chce speciální pedagog pracovat se svou skupinkou samostatně. Proto je u každé třídy připojena menší třída se stolem a kuchyňkou, kam se mohou hendikepované děti uchýlit. O přestávkách tato oddělení slouží jako kuchyňka. Všechny rozměry a součásti jsou navrženy v souladu s českou legislativou, která ve většině případů odpovídá té německé, často je přísnější. Budovy jsou bezbariérové, s přímým vstupem z náměstí a vazbou na terasy v zahradní části. 5. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Všechny nové budovy mají shodné konstrukční řešení. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový stěnový systém, založený na pasech se sendvičovou fasádou zateplenou MDF deskami a krycí vrstvou z dřevěných hranolů. Část fasády tvoří cementotřískové desky, popřípadě celoprosklené stěny. Sportovní hala má železobetonový nosný skelet se stropními průvlaky. Nenosné stěny jsou tvořeny lehčeným zdivem. Okna a dveře jsou hliníková či plastová. Stínění oken je řešeno venkovními roletami ovládanými elektrickým posuvným systémem, vnitřními žaluziemi nebo závěsy. Střechy jsou nepochozí ploché s extenzivní zelenou skladbou. V exteriéru se objevuje dlažba, mlatová cesta nebo travnatá plocha. Ve vnitřních dvorech a na terasách jsou použita dřevoplastová prkna nebo dlažba. Podlahy v interiéru tvoří marmoleum či dlažba. V interiéru jsou na stěnách použity omítky a dřevěné obklady či keramické obklady. (viz komplexní řez) 6. TZB, NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU Záměrem je co nejlevnější provoz budovy a co nejšetrnější zacházení s přírodními zdroji a okolím. Předmětem diplomové práce není zpracovávání detailního přehledu zásobování, ale z povahy waldorfského způsobu uvažování je pravděpodobné, že zde najdou uplatnění alternativní zdroje energie (slunce, vítr), popřípadě zdroj užitkové vody z vlastní studně či sběr dešťové vody ze zpevněných ploch pro potřeby zahrady atd. Všechny inženýrské sítě jsou zde nicméně již zavedeny a například jako zdroj tepla je vhodné využít v komunikaci umístěný horkovod. V podzemním podlaží budovy je centrum technických místností, kde se nachází strojovna vzduchotechniky (nasávání čistého vzduchu ze zahrady, vypouštění znečištěného vzduchu na opačnou stranu), zdroj tepla (horkovod) a ohřev vody, místnost pro obsluhu, zařízení rozvodů elektrické energie, popř. bezpečnostní systémy atd. Ve škole nejsou plynová zařízení. Technické místnosti budou odvětrány anglickým dvorkem do zahrady. Veškeré rozvody mezi budovami zajišťují rozvodné kanály, které obslouží jak školku, školu, tak sportovní halu. 7. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Z hlediska požární bezpečnosti jsou objekty vzhledem ke svému konstrukčnímu a dispozičnímu řešení dobře zajištěny. Novostavby spadají z hlediska konstrukčních materiálů do kategorie NEHOŘLAVÝ. Mezi jednotlivými objekty je dostatek prostoru pro zásah složek IZS, odstupové vzdálenosti jsou vyhovující. V případě požáru mají hasičské vozy přístup ke všem objektům včetně těm v zahradě, do které lze vjet zadní bránou z areálu továrny. Jako shromažďovací plochy slouží pobytová louka v zahradě nebo plocha náměstí před kostelem, obě plochy spojují únikové koridory, které zajišťují bezpečnou evakuaci osob a zvířat. Objekt je rozdělen obvyklým způsobem na požární úseky, které navazují na chráněné i nechráněné únikové cesty. Po podrobném rozboru požární bezpečnosti lze v případě nutnosti v objektu upravit dispozice (například doplnit chodby požárními dveřmi atp.), v krajním případě přidat požární schodiště. Všechny úseky a cesty jsou dobře prosvětleny, odvětrány a opatřeny nouzovým osvětlením a značením. 8. KAPACITA STAVBY, PARKOVÁNÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA Školka je navržena pro 3 skupiny po dětech včetně hendikepovaných. Ve škole je umístěno 13 tříd po 20 žácích plus 2 5 žáků hendikepovaných. S personálem bude areál užívat maximálně 450 osob, z nichž některé jsou externisté a v areálu pobývají omezenou dobu. Parkování u školy je možné podél ulice Bornaische Str., na náměstí a podél slepé ulice Raschwitzer Str. Počet parkovacích míst je dostatečný. Před každým vstupem jsou umístěny stojany na kola a koloběžky. 16

7

8 SCHWARZPLAN 500m 1000m 18

9 ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY 19

kabinety větší, jelikož slouží zároveň jako sklad pomůcek pro daný předmět.

kabinety větší, jelikož slouží zároveň jako sklad pomůcek pro daný předmět. Hlavní řeka protekajicí Ostravou - řeka Ostravice vytváří hranici mezi městem a krajinou. Ta by však neměla být bariérou, naopak by měla vytvářet jakousi bránu do krajiny. Dnes je tomu spíše naopak. Z

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

SITUACE 21 ŘEZOPOHLED 1 22 ŘEZOPOHLED 2 23 ŘEZOPOHLED 3 24 1 NP, PARTER M 1:500 ZAHRADNÍ AMFITEÁTR DŘEVODÍLNA ZAHRADA SKULPTUR KOVODÍLNA ŘEZOPOHLED 3 FOYER TRAM BAR 9.TŘ. 11.TŘ. CV.POM. ZÁHON PIKNIKOVÁ

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Řešená parcela se nachází v Brně na nároží křižovatky ulice Bratislavské a Staré. Toto území je v blízkosti městského uličního okruhu, které obepíná centrum

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích.

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Pozemek se nachází v okrajové části obce Malé Kyšice. V širším okolí je nejvýraznější přírodní dominanta Vysoký vrch, který je viditelný i z parcely

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

ŠKOLKA SVOJETICE 19. 10. 2012

ŠKOLKA SVOJETICE 19. 10. 2012 19. 10. 2012 Novostavba školky ve Svojeticích Zadání Zadáním projektu nové školky byly 2 klasické třídy pro 25 dětí a jedna menší pro cca 12 dětí. Součástí návrhu je universální sál pro děti a další společenské

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM 8. 6. 016 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 01 0 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SITUACE DISPOZICE - SCHÉMA PLOCH PŮDORYS 1.NP PŮDORYS.NP ŘEZY POHLEDY VIZUALIZACE

Více

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ III. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN III. NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ

DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ Průvodní zpráva Dům na hraně Valašské Meziříčí, ulice sokolská 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Urbanistický návrh zohledňuje dané místo, navazuje

Více

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně.

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně. Průvodní zpráva Identifikační údaje Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně Urbanistické řešení Kontext lokality Městská část Komín se nachází v severozápadní části města Brna. Komín je původně

Více

Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK, Opletalova 47 a 49, Praha, 2. kolo

Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK, Opletalova 47 a 49, Praha, 2. kolo foto foto .0 +6,80 nástřešní studovna s terasou pro venkovní posezení s výhledem na město TERASA 6.80 m².0.0 TERASA 78.07 m² 0 MÍST 8. m².0 SÁL.0 +7,970.08.07 KNIHOVNA 8 MÍST.0 BADATELSKÁ KNIHOVNA 0.8

Více

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA Diplomová práce školní rok 2011/2012 FA VUT Brno 1. Popis stavby a. Popis území Novostavba kostela s komunitním centrem je navrhována na pozemku nedaleko

Více

Bytový dům Janáčkova - Masná

Bytový dům Janáčkova - Masná Bytový dům Janáčkova - Masná Seznam příloh Průvodní zpráva Širší vztahy územní plán M :2000 Situace M 1:500 Půdorys 1.NP M 1:200 Půdorys 2.- 4. NP M 1:200 Půdorys 5.NP M 1:200 Půdorys 6.NP M 1:200 Řez

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

NÁJEMNÍ BYTY BERANKA ARCHITEKTONICKÁ STUDIE ING.ARCH. KRISTINE KARHANOVÁ GRIGORYAN

NÁJEMNÍ BYTY BERANKA ARCHITEKTONICKÁ STUDIE ING.ARCH. KRISTINE KARHANOVÁ GRIGORYAN SEZNAM PŘÍLOH: A B AUTORSKÁ ZPRÁVA AXONOMETRIE C1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:15000 C2 FVÚ_ÚP 1:1000 C3 ARCHITEKTONICKÁ SITUACE _ VARIANTA 1 1:500 C4 ARCHITEKTONICKÁ SITUACE _ VARIANTA 2 1:500 101 PŮDORYS

Více

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE LIST Č. - 1 :4,0 1 OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE název souboru - číslo strany datum tisku - 01/2013 formát eatelier 2013 TITULKA ÚVODNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: MATEŘSKÁ ŠKOLA PITKOVICE Parc. č.1/6

Více

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Seznam příloh 1. situace 1:1000, 1:500 2. půdorys 1. pp a 1. np 1:200 3. půdorys 2. a 3. np 1:200 4. půdorys 4. np a řezy 1:200 5. pohledy 1:200 6. perspektivy

Více

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE SPORTOVIŠTĚ OBCE BYSTŘIČKA. architektonická studie 9/2017

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE SPORTOVIŠTĚ OBCE BYSTŘIČKA. architektonická studie 9/2017 ARCHITEKTONICKÁ STUDIE SPORTOVIŠTĚ OBCE BYSTŘIČKA architektonická studie 9/2017 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE název projektu Architektonické řešení sportoviště obce Bystřička lokalita sportovní areál TJ Sokol Bystřička

Více

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP... 1:100 PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM... 1:100 POHLEDY... 1:200 ZÁKRES DO FOTOGRAFIE

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE CITY LIBRARY, LAUSANNE DIPLOMOVÁ

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO Mapa On-Line OBECNÉ ÚDAJE O DÍLE: Název díla: Dětská Eko-Univerzita Hanspaulka Investiční skupina: stavba pro vzdělávací účely Odborná způsobilost:

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ A1-A4

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ A1-A4 Druhá část BILANCE ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ A1-A4 Rozvojové území A1 A4 plocha 2522 m² obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí) kanceláře (kancelářská plocha + plocha zázemí) byty plocha bytů celkem (bez

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

Rozšíření Základní školy Nad Parkem, Praha - Zbraslav

Rozšíření Základní školy Nad Parkem, Praha - Zbraslav NÁVRH STAVBY A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 21401- Rozšíření Základní školy Nad Parkem, Praha - Zbraslav A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Rozšíření Základní školy Nad

Více

ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS PROJEKT

ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS PROJEKT PROJEKT 0 Úvodní údaje Identifikační údaje stavby: Identifikační údaje stavebníka: Městská část Praha 12 Identifikační údaje zpracovatele dokumentace: IN.SPIRA GROUP, s.r.o. Šejbalové 894, Praha 5 Barrandov,

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) 2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ (Výtvarný záměr, filosofie návrhu)

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) 2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ (Výtvarný záměr, filosofie návrhu) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) Z hlediska širších vztahů se jedná o lokalitu ležící v centrální části města Brna ve čtvrti Zábrdovice na okraji rozsáhlého

Více

Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295877 11 530 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE RODINNÝ DŮM - VČELNÁ RODINNÝ DŮM Projektant: Místo stavby: Plocha pozemku: Zastav. plocha domu: Zas. plocha garáže: Obestavěný pr. domu: Zpevněné plochy: Ing. arch. Jan Klein Ing. arch. Jakub Pubal p.č.

Více

PORTFOLIO VERONIKA PÁRALOVÁ * 1990

PORTFOLIO VERONIKA PÁRALOVÁ * 1990 PORTFOLIO * 0 00/00 PORTRÉTY - TUŽKA LETNÍ SEMESTR 0/0 ČVUT - ARCHITEKTONICKÉ KRESLENÍ ZIMNÍ SEMESTR 0/0 ČVUT - ATELIÉR ARCHITEKTONICKÉ KOMPOZICE ATELIÉR KALIVODA - KUBAL. ABSTRAKTNÍ PRÁCE NA TÉMA CENTRUM.

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Luxusní byt 3+kk, 113,8 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 113,8 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 113,8 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295852 7 110 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost

Více

O B E C N Í D Ů M V R A C O V

O B E C N Í D Ů M V R A C O V OBECNÍ DŮM VRACOV architektonická studie záměru výstavby multifunkčního obecního domu 10/2016 investor: MĚSTO VRACOV autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Město Vracov se dlouhodobě a koncepčně zabývá

Více

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Informační memorandum Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

Školní areál Žvahov 463 pasport 2010 (všechny údaje v m2) volné prostory podklady pro výběrové řízení Úřadu Městské části Praha 5

Školní areál Žvahov 463 pasport 2010 (všechny údaje v m2) volné prostory podklady pro výběrové řízení Úřadu Městské části Praha 5 Školní areál Žvahov 463 pasport 2010 (všechny údaje v m2) volné prostory podklady pro výběrové řízení Úřadu Městské části Praha 5 hlavní školní budova: číslo identifikace VOLNÉ TCP SPOLEČNÉ CELKEM + 3.

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE LAUSANNE TŘI PLATFORMY Hlavním tématen při navrhování knihovny v Lausanne bylo prostředí, ve kterém se knihovna nachází. Město se poměrně prudce svažuje od jezera Lac Léman a

Více

Luxusní byt 3+kk, 111,1 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 111,1 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 111,1 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295780 6 880 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost

Více

Luxusní byt 3+kk, 79,8m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 79,8m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 79,8m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295776 7 050 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KATEŘINA HODKOVÁ. Nová menza ČVUT

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KATEŘINA HODKOVÁ. Nová menza ČVUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KATEŘINA HODKOVÁ Nová menza ČVUT ATELIÉR CÍSLER & OTH 2014/2015 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTORSKÁ ZPRÁVA KONZULTANTI BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BYTOVÝ DŮM, KUTNÁ HORA Atelier KOHOUT TICHÝ ATZBP ZS2011/2012 RICHARD OTT STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE řešené území Morfologie terénu a zástavby Kutné hory m_1:7500 Charakter zástavby rodinné domy -řádkové,

Více

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009 876 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha m 2 ] [celková plocha 32 m 2 ] s přístřeškem 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč malá, vhodné na malé a úzké parcely rozdělená denní a noční část přízemí je tvořené velkoprostorem

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a) Technická zpráva architektonické, výtvarné,

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA

FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA červenec 2016 FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA červenec 2016 ZADAVATEL Město Turnov, Antonína Dvořáka 335,

Více

B. 2.8 Posouzení technických podmínek požární ochrany

B. 2.8 Posouzení technických podmínek požární ochrany Požárně bezpečností řešení pro vydání územního rozhodnutí dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů B. 2.8 Posouzení technických podmínek požární ochrany a) Koncepce

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

Konečné natočení jednotlivých objektů je ovlivněno pozicí domu na parcele, orientaci ke světovým stranám, ale také na výhledech jednotlivých bytů.

Konečné natočení jednotlivých objektů je ovlivněno pozicí domu na parcele, orientaci ke světovým stranám, ale také na výhledech jednotlivých bytů. ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2014 / 2015 Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně- Komíně Urbanistický koncept Koncept projektu spočívá ve vytvoření struktury bytových domů jako typicky městského způsobu bydlení.

Více

REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ V ÚVALECH

REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ V ÚVALECH ARCHITEKTONICKÁ STUDIE, sídlo : Libníkovice 3, 503 46 Třebechovice p. O., kancelář : Velké náměstí 147, Hradec Králové 500 03, IČ : 02827727, e - mail : office @ mecnerova.cz, telefon : + 420 775 289 984

Více

Průvodní zpráva. Urbanistické souvislosti

Průvodní zpráva. Urbanistické souvislosti NOVÉ NA STARÉ Bakalářská práce 2013/2014 Seznam příloh PRŮVODNÍ ZPRÁVA TABULKA BILANCÍ PREZENTAČNÍ PANEL PARÉ - ANALÝZY - KONCEPT - SITUACE - PŮDORYSY - ŘEZY - POHLEDY - STATICKÉ SCHÉMA KONSTRUKCE - DETAIL

Více

Luxusní byt 1+0, 43 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 1+0, 43 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 1+0, 43 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295856 2 440 000 CZK Nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

TEXTOVÁ ZPRÁVA BRNO-SEVER

TEXTOVÁ ZPRÁVA BRNO-SEVER TEXTOVÁ ZPRÁVA BRNO-SEVER Městská část vznikla v roce 1990 a zahrnuje katastrální území Husovic, Lesné, Soběšic, Zábrdovic a většinu katastru Černých Polí. Rrozkládá se na okraji brněnské kotliny, z její

Více

1x lékař včetně personálního zázemí čekárna sociální zázemí návštěvníků a pacientů sklepní a skladové kóje rezidentů

1x lékař včetně personálního zázemí čekárna sociální zázemí návštěvníků a pacientů sklepní a skladové kóje rezidentů TECHNICKÁ ZPRÁVA ROKYTNICE NAD JIZEROU BYTOVÝ DŮM S DOPLŇKOVÝMI SLUŽBAMI TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Místo stavby: Zadavatel: ROKYTNICE NAD JIZEROU BYTOVÝ DŮM S DOPLŇKOVÝMI SLUŽBAMI areál ZŠ Rokytnice nad Jizerou

Více

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007 1948 m 2 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 140 m 2 8431 m 3 1720 m 2 1112 m 2 780 m 38 předností domu jsou velké pokoje v podkroví poloha kuchyně umožňuje dobré optické a provozní propojení s obývacím pokojem

Více

ŠKOLA, ZÁKLAD ŽIVOTA - SOUBOR ŠKOLSKÝCH STAVEB V OSTRAVĚ NA ČERNÉ LOUCE

ŠKOLA, ZÁKLAD ŽIVOTA - SOUBOR ŠKOLSKÝCH STAVEB V OSTRAVĚ NA ČERNÉ LOUCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ II. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN II. ŠKOLA, ZÁKLAD ŽIVOTA - SOUBOR ŠKOLSKÝCH STAVEB V OSTRAVĚ

Více

Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice. Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú.

Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice. Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú. 1977 Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice 1980/3 Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú. Kaplice Okres: Kaplice 1982 1992/2 Datum: Květen

Více

Luxusní byt 2+kk, 62,9 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 2+kk, 62,9 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 2+kk, 62,9 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295883 4 480 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ NEW

Více

Územní studie. Mistrovice - V sadě II

Územní studie. Mistrovice - V sadě II Územní studie Mistrovice - V sadě II 2 0 1 4 Pořizovatel Starosta obce Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Martin Mimra Dr. Ing. Petr Mařík Projektant Atelier AUREA spol.

Více

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ TYPOVÉ DOMY DEKHOME VÝBĚR DOMU Volba vhodného a plně vyhovujícího domu je s jistotou jednou ze starostí z kategorie těch příjemných. Na druhou stranu se však

Více

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Motto: Ing. arch. Jiří Knesl Školitel: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. Ústav navrhování II. FA VUT Brno Podobně jako je výrazem české státnosti státní vlajka

Více

NÁVRH ZÁSTAVBY V LOKALITĚ U ZÁKLADNÍ

NÁVRH ZÁSTAVBY V LOKALITĚ U ZÁKLADNÍ STUDENTSKÉ PRÁCE NÁVRH ZÁSTAVBY V LOKALITĚ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY GEN. SVOBODY V HLUČÍNĚ ZADÁNÍ STUDENTSKÉ PRÁCE Zpracoval úřad územního plánování - MěÚ Hlučín, odbor výstavby, oddělení rozvoje, plánování a

Více

Luxusní byt 2+kk, 65 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 2+kk, 65 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 2+kk, 65 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295882 4 710 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31 2015/03/31 PROJEKT (I.) Projekt řeší revitalizaci bývalého areálu/továrny na výrobu lékařských potřeb, později hasicích zařízení v Libčicích nad Vltavou Letkách. Jedná se o projekt rekonstrukce a polyfunkční

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

KLECANY, DO KLECÁNEK 22

KLECANY, DO KLECÁNEK 22 Bytové domy, DO KLECÁNEK 22 E-mail: info@michalhavelkacz Mob: +420 604 253 941 www michalhavelka cz ZÁSTUPCE INVESTORA: David Kunze tel : 603826604 ŘÍJEN 2016 Ing Arch Patrik Dolák ČÍS VÝKR: - - POPIS

Více

Luxusní byt 1+kk, 42,4 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 1+kk, 42,4 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 1+kk, 42,4 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295874 2 840 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Luxusní byt 1+kk, 42,9 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 1+kk, 42,9 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 1+kk, 42,9 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295868 2 590 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

které tvoří náves, jsem převzal základní principy, které vytváří tuto strukturu.

které tvoří náves, jsem převzal základní principy, které vytváří tuto strukturu. Průvodní zpráva 1. Identi ikační údaje OBYTNÝ SOUBOR NA UL. PASTVINY V BRNĚ KOMÍNĚ 2. Urbanistické řešení V konceptu jsem se inspiroval Komínskou návsí. Jedná se o kvalitní strukturu (nejen v rámci Komína),

Více

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ Mníšek pod Brdy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Územní studie obytné lokality Pod silnicí, Mníšek pod Brdy MÍSTO : Mníšek pod Brdy, lokalita Pod silnicí, k.ú. Mníšek

Více

Rozsah orientačního systému I.l Pamětní bronzová deska o financování stavby

Rozsah orientačního systému I.l Pamětní bronzová deska o financování stavby B. Orientační systém B.1 Stručný popis provozu Novostavba objektu šestitřídní mateřské školky je vhodně situována v areálu mateřských školek, který je vymezen Chodovickou ulicí na okraji školního areálu

Více

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST EUROLINE SLOVAKIA 2012 6 250 000 Kč 3 750 000 Kč AKTIV BASE 3 500 000 Kč 2 250 000 Kč AKTIV BASE -128 000 Kč -78 000 Kč

Více

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVBY 1.ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří 431 51 A0 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Datum: únor 2015 Počet stran: 6 Stránka 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě Název stavby: Novostavba rodinného domu Místo stavby Černošice -

Více

DUAL m Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE A + B obytné místnosti. 2 x 5 zastavěná plocha

DUAL m Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE A + B obytné místnosti. 2 x 5 zastavěná plocha DUAL 1523 ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA KLÍČ 6 970 000 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY ZA MATERIÁL 3 830 000 Kč A + B 2 x 5 882 + 880 m 2 obestavěný prostor 6638 + 6605 m 3 celková užitková plocha 2 x 1360 m 2 celková obytná

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

Luxusní byt 1+kk, 43,2 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 1+kk, 43,2 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 1+kk, 43,2 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295865 2 900 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 7822DV Základní principy Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro

Více

BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE. 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA

BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE. 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více