KONCEPT SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY SITUACE tř tř tř.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPT SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY SITUACE. 9.-13.tř. 5.-8.tř. 1.-4.tř."

Transkript

1

2 KONCEPT ŠIRŠÍ ŠIRŠÍ VZTAHY ŠIRŠÍ VZTAHY SITUACE SITUACE BUDOUCÍ AREÁL AREÁL KULTURNÍHO CENTRA DOPRAVA DOPRAVA SKULPTUR DIVADLO MĚSTO tř tř. KULTURNĚ-VZDĚLÁVACÍ CENTRUM BYDLENÍ PŮVODNÍ PARCELA FASÁDA HRA HRA 1.-4.tř. FASÁDA KULISA SDÍLENÝ PROSTOR LES LES ŠKOLKA Okolím prochází dvě na sebe kolmé územní osy, které od sebe rozdělují různorodou strukturu zástavby. Severně od západojižní osy jsou hmoty uspořádány do bloků, jižně vytváří řady solitérů. Osa severojižní odděluje zónu bydlení a zónu průmyslu, v místě křížení obou os je umístěna řešená parcela. Mým záměrem je vytvořit v dnes polomrtvé průmyslové oblasti novou hodnotu a vhodným návrhem waldorfské školy podpořit budoucí projekt konverze průmyslového areálu na kulturní centrum. V místě, kde je dnes umístěna waldorfská škola společně se střední stavební školou navrhuji náměstí, které obsáhne obě školy, propojí je, a vytvoří tak jakýsi předprostor historickému průmyslovému areálu. Náměstí zde není novotvar, v minulosti se zde nacházel malý rink s kostelem. Ani dnes není mým záměrem vytvářet nové velké lokální centrum, ale sdílený prostor vzdělávání místního významu. Budova školy je navržena tak, aby z jedné strany definovala severní okraj náměstí, nemá být dominantou (tuto funkci má kostel), ale má vytvářet jakési kulisy, záda, historickým domům, plujícím v otevřeném prostoru náměstí. Z druhé strany je budova rozehraná jak hmotově, tak barevně, a vyvažuje decentnost fasády na straně k náměstí. Celek je ztvárněním cesty. Cesty člověka od školky přes první, druhý stupeň, přes střední školu a maturitu směrem k divadlu a městu. Na své cestě žák prochází fázemi vývoje (jak definoval Steiner, viz Waldorfská pedagogika) a postupně se setkává s novými tématy a situacemi. Budova zde představuje most mezi dětstvím a dospělostí, zároveň mezi městem a zahradou, popřípadě mezi městem a kulturou. Má působit přívětivě, hravě, a nabízet možnosti, jak trávit čas. Budova je koncipována tak, aby byl umožněn kontakt mezi jednotlivými prostory, napomáhají tomu prosklené stěny, průhledy, absence plotů a bariér. Náměstí využívá dopravního konceptu tzv. sdíleného prostoru (shared space), který promíchává chodce i auta, striktně nevymezuje koridory a nechává všem volnost při rozhodování. Tento koncept není vhodný do běžných dopravních situací a mohlo by se zdát, že absolutně není vhodný ke škole. Avšak studie prokázaly nižší nehodovost, menší hluk, vibrace atp. Náměstí není průjezdné, prochází jím pouze jedna slepá ulice, provoz zde tedy bude malý, v zásadě jen pro obyvatele, kteří sem cíleně pojedou. V území tak nevznikají žádné bariéry a náměstí působí a funguje jako celek. Zahrada je koncipována jako protipól velkého otevřeného prostoru náměstí. Měla by vytvářet intimní zákoutí a místa, na kterých se vždy něco zvláštního odehrává. Stejně jako dům postupuje od světa školky (hřiště a hry), přes první stupeň (hospodářská zahrada s vodní plochou) a druhý stupeň (pobytová louka) až k zahradě skulptur s pavilóny kovu a dřeva, která je místem umění a řemesel. Tato venkovní umělecká galerie zároveň navazuje na areál továrny a potenciálně rozšiřuje její prostor a spojuje tak školu s kulturou. 12

3 AUTORSKÁ ZPRÁVA GRAFICKÉ SCHÉMA PROJEKTU ŠKOLA ŠKOLKA DŮM V ZAHRADĚ Budova školy se skládá ze tří mezi sebou propojených hmot, které jsou rozděleny na nižší stupeň (1. 4. třída), střední stupeň (5. 8. třída) a vyšší stupeň ( třída). Jednotlivé stupně jsou propojeny dvěma komunikačními halami, ve kterých je umístěn vchod do budovy, schodiště, výtah a vstup na terasu a zahradu. Tyto haly umožňují nejen pohyb z přízemí do patra, zároveň vedou z náměstí do zahrady a i pro člověka, který nechce vstoupit do školy, umožňují alespoň vizuální kontakt se zahradou. Dispozice budovy je koncipována jako komplex jednotlivých prostorů, které se sdružují kolem vnitřního dvora. Hmoty sousedící s náměstím pouze kopírují uliční čáru, nijak se tvarově ani barevně nevymykají a dávají celé dispozici řád, hmoty směrem do zahrady jsou různě asymetricky poskládány tak, aby vytvářely různorodá zákoutí a prostory pro kreativitu dětí a výuku. Také umístění jednotlivých místností odpovídá tomuto schématu, sborovna, ředitelna, učebny, hygienické zázemí a sklady jsou umístěny ve hmotách u náměstí, kmenové třídy, oddělení pro děti s mentálním postižením, terasy a průhledy jsou navrženy směrem k zahradě. Budova je tedy jakousi propustnou bariérou mezi městem (zde zachovává vážnou tvář a důstojnost, pouze sem tam pronikne z divoké zahrady na náměstí barevná fasáda, která označuje jednotlivé stupně) a školní zahradou. Žáci se pohybují na hranici obou území a mohou tak využívat různorodost prostorů, atmosfér a příležitostí. Důležitou roli uvnitř budovy hrají tři vnitřní dvory, které jsou vybaveny a umělecky ztvárněny úměrně věku dětí. Děti na nižším stupni ocení ve dvoře klouzačku, pískoviště, jezírko s rybičkami, či bunkr na stromě. Žáci od středního stupně využijí houpací sítě, hřiště na pétanque nebo lehací krajinu. Studenti střední školy a maturanti mohou dvůr použít jako místo pro párty, bar, kuřárnu nebo uměleckou galerii. V návaznosti na školku a víceúčelovou halu tvoří budova jakousi cestu člověka od dětství k dospělosti, kdy postupně potkává nová témata a situace, učí se je zvládat a nabírá nové vědomosti a zkušenosti. Budova školky se nachází na hranici mezi ulicí Raschwitzer Str. a školní zahradou, která je koncipována jako pobytová zahrada s tematickými pavilóny. Aby budova zapadala do konceptu hranice mezi městem a zahradou a zároveň se hodila do zahrady, je hlavní hmota domu umístěna pod úrovní terénu, nad kterou vyčnívají pouze tři menší hmoty denních heren. Zdánlivě se tedy jedná o pavilóny, které ale mají potřebné široké zázemí, včetně chráněného dvora. Budova tak zároveň tvoří hranici mezi ulicí a zahradou a zároveň je vnímán jako pavilóny v zahradě. HALA Víceúčelová hala slouží jako sportoviště i jako divadelní sál o kapacitě 450 míst, na divadelní představení se zde tak může shromáždit celá škola. Budova je umístěna na okraji pozemku na hlavní ulici Bornaische Str., ze které je přes zapuštěný dvůr a foyer přístupné hlediště divadla. Na fasádě nad vstupem jsou dřevěnými hranoly symbolicky ztvárněny klenby v Goetheanu, centru antroposofické společnosti, kterou inicioval Rudolf Steiner, duchovní otec waldorfských škol. Hala má i vedlejší zadní vstup, který slouží v době vyučování pro žáky, v době divadelního představení pro účinkující. Dílčím úkolem diplomové práce je návrh rekonstrukce domu v zahradě s cílem dát mu novou funkci a zapojit ho do dění ve škole, ale zároveň zachovat jeho původní charakter. V přízemí je navrženo zázemí pro fungování zahrady, tzn. sklady přístrojů pro údržbu zahrady, sklady krmiva pro zvířata, dílna, třída pro výuku zahradnictví a potřebné hygienické zázemí. Obnovení dnes zazděného hlavního vstupu dává možnost oddělit provozní vstup (potřeby zahrady) a čistý vstup, který vede do vstupní haly se schodištěm a výtahem do prvního patra a dále pak do podkroví. V prvním patře jsou umístěny prostory terapie, v podkroví je navržen byt správce, který se zde může ubytovat i s rodinou. U budovy je umístěn výběh pro zvířata a hospodářská zahrada s rybníčkem. Dům v zahradě je součástí konceptu pobytové zahrady s pavilónem kovu, pavilónem dřeva a venkovní pracovnou. KAVÁRNA Další navrhovaná rekonstrukce se týká domu na náměstí, který by měl sloužit jako kavárna, informační stánek a obchůdek s výrobky žáků. Prostor kavárny je navržen přes dvě podlaží. Dolní část je otevřena do krovu, v horní části se nachází lehací krajina. 13

4 PROVOZNÍ SCHÉMA ŠKOLY KNIHOVNA ČÍTÁRNA PEC KERAMICKÁ DÍLNA RUČNÍ PRÁCE VÍCEÚČELOVÝ SÁL ZASKLENÁ PAVLAČ RUČNÍ PRÁCE TKANÍ/PŘEDENÍ VÝTVARNÝ ATELIÉR 1 VÝTVARNÝ ATELIÉR 2 SBOROVNA /KOLEGIUM ODPOLEDNÍ ČINNOSTI BIOLOGIE /LABORATOŘ TECHNICKÉ KANCELÁŘ ZÁST. ŘED. ŘEDITELNA SEKRETARIÁT ZASKLENÁ PAVLAČ ŘEDITELNY FYZIKA /LABORATOŘ CHODBA TECHNICKÉ ROZHAS ARCHIV TREZOR KYSELIN CHEMIE /LABORATOŘ ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST PŘEDPROSTOR JÍDELNY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ JÍDELNA ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST HOVORNA SBOROVNA ZASKLENÁ PAVLAČ VÍCEÚČELOVÝ SÁL INFORMATIKA ATELIÉR STUDOVNA KNIHOVNA UČEBNA JAZYKŮ 1 UČEBNA JAZYKŮ 2 2 NP 1 NP SCHODIŠTĚ /VÝTAH VÝTAH VÝTAH SCHODIŠTĚ SCHODIŠTĚ PIKNIKOVÁ LOUKA TŘÍDY (1-4) Y TŘÍD WC VOZÍČEK ŠKOLKA HALA S VNITŘNÍM DVOREM SBOROVNA DRUŽINA MÍSTNOST PRO OBSLUHU SCHODIŠTĚ TECHNICKÉ TEREASA TECHNICKÉ MÍSTNOSTI TŘÍDY (5, 6) 1 PP Y TŘÍD HALA S VNITŘNÍM DVOREM TŘÍDY (7, 8) Y TŘÍD SBOROVNA CHODBY BUFET ŠKOLNÍ KUCHYNĚ PŘEDPROSTOR JÍDELNY JÍDELNA KANCELÁŘ KUCHYNĚ ZAM. KUCHYNĚ UČITELÉ HALA S VNITŘNÍM DVOREM SPORTOVNÍ /DIVADELNÍ HALA ZADNÍ VÝCHOD TŘÍDY (9-13) Y TŘÍD TEREASA VSTUPNÍ HALA ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST KAVÁRNA VSTUPNÍ HALA 1. VSTUP NÁMĚSTÍ 2. VSTUP 14

5 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 2. ÚDAJE O ÚZEMÍ 3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO PROVOZU 4. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4.1 URBANISTICKÉ 4.2 ARCHITEKTONICKÉ 4.3 DISPOZIČNÍ 5. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 6. TZB, NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 7. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 8. KAPACITA STAVBY 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ NÁZEV A ÚČEL STAVBY: Inkluzivní waldorfská škola v Lipsku Místo stavby: Raschwitzer Straße 4, 04279, Leipzig POZEMEK: Parcela vymezená ulicemi Raschwitzer Str., Bornaische Str. a průmyslovým areálem na Bornaische Str. CHARAKTER STAVBY: Novostavba [budovy školy a školy, víceúčelová hala, zahradní pavilóny] Rekonstrukce [budova kavárny, budova terapie v zahradě] TYP DOKUMENTACE: Architektonická studie diplomové práce 2. ÚDAJE O ÚZEMÍ Pozemek se nachází v okrajové části města Lipska v lokalitě nazývané Leipzig Süd, která se vyznačuje dobrými životními podmínkami. Vzrostlá zeleň, historické domy, klid, dobrá dostupnost do centra, fungující infrastruktura, základní občanská vybavenost, to vše přispívá k velmi příjemné atmosféře. V bezprostřední blízkosti řešeného pozemku, konkrétně na severní hranici parcely, se nachází velký průmyslový areál, který dnes již neslouží svému původnímu účelu. Z části je využíván při pořádání koncertů, některé budovy jsou konvertovány například na taneční školu, většina areálu je však nevyužitá a uzavřená. Jelikož Lipsko, nejen Leipzig Süd, nemá dostačující taneční nebo kulturní sály, je pravděpodobné, že zde v budoucnu vznikne kulturně vzdělávací centrum. Výhodou pozemku je jeho umístění v rámci města. Přestože je dostupnost do centra Lipska více než dobrá, jedná se o periferii sousedící s lužním lesem protkaným několika potoky, který v tomto místě vrůstá do města. Parcela navrhované školy se nachází právě na hranici městské zástavby a této krajinné struktury. V blízkém okolí se nachází pouze několik domů, střední stavebně průmyslová škola a několik hrázděných vil. Ve větší vzdálenosti se pak nachází sportovní a fotbalové hřiště. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVEB A JEJICH PROVOZU Jedná se o školní areál, jehož součástí je školka se třemi skupinami, základní škola a střední škola s maturitním ročníkem ( tř.). Dalšími součástmi jsou 2 historické budovy, které si investor přeje zachovat a najít pro ně nové využití a funkce. Budova v zahradě je tedy navržena jako dům pro terapie, kde v přízemí jsou prostory pro zázemí zahrady, a v podkroví je umístěn byt správce. Druhou budovou je domek na náměstí, který bude využíván jako kavárna, obchůdek s výrobky dětí a informační stánek. Poslední budovou je víceúčelová hala, která slouží jako tělocvična a zároveň jako divadelní sál. Všechny budovy mají odpovídající předprostory a zázemí. Vstupy do areálu jsou z náměstí, z průmyslového areálu (tedy v budoucnu možného kulturně vzdělávacího centra) a ulice Bornaische Str. Celý pozemek se svažuje mírně k jihozápadu. Území je řešeno jako bezbariérové, v místech terénních zlomů jsou na venkovních schodištích umístěny plošiny pro vozíčkáře. Směrem k náměstí není škola oplocena, to by mělo přispět k otevřenosti školy vůči veřejnosti. Přesto z důvodů bezpečnosti jsou zde navržena taková opatření, aby nikdo cizí na pozemek nevstupoval (rybníček, terasa, terénní zlom). Budovy na sebe navazují tak, aby vytvořily veřejný prostor náměstí u kostela, zároveň tak, aby dotvořily uliční frontu, a tak aby pro školu zbyl dostatečný prostor pro zahradu. Zahrada navazuje na kulturně vzdělávací centrum, a je pojata jako zahrada skulptur, v níž jsou ve volném prostoru umístěny zahradní řemeslné pavilóny a umělecká díla žáků. Náměstí je pojato jako tzv. shared space, tedy sdílený prostor chodců, aut, kol, dětí, zvířat atp. 15

6 4. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4.1 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ Stavby jsou orientovány a umístěny tak, aby společně s okolními budovami vytvořily náměstí, kterému by vévodil kostel Gethsemanekirche. Toto nově vzniklé náměstí navazuje na půlkilometrovou územní osu vedoucí k východu, kde je zakončena bytovými domy soustředěnými do kruhu. V části parcely, jejíž hranice vede podél hlavní ulice Borneische Str. je umístěna víceúčelová hala, která by měla podpořit tamější veřejný prostor. Tvar C školní budovy uzavírá a definuje severozápadní hranici náměstí. Tento sdílený prostor pak může dát vzniknout i odpovídajícímu předprostoru sousední střední školy, jehož současný stav je nevyhovující. Cílem je vytvořit pomocí budovy školky, školy a haly další hodnotu v území, která by mohla podpořit realizaci záměru kulturně vzdělávacího centra. Urbanistické řešení by tak mohlo být ku prospěchu širší lokalitě než pouze školám navazujícím na náměstí. 4.2 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ Budovy mají několik architektonických principů, které se opakují u všech hlavních hmot. Prvním principem je rozdíl mezi fasádou orientovanou směrem k náměstí, která je střídmá, pomáhá doplnit hranici prostoru tak, aby vynikly hlavně historické domy, a má tedy spíše funkci jakési kulisy, a fasádou tvářící se do zahrady. Tato fasáda je hmotově i barevně více rozčleněna a dává větší průchod hravosti a rozmanitosti. Druhým principem, který se propisuje do všech nových budov, je vnitřní dvůr, který je buď na terénu, anebo je zapuštěný pod zem tak, aby na povrchu zůstalo co nejvíce volného prostoru (školka, hala). Všechny novostavby jsou dvoupatrové, fasády jsou tvořeny kombinací velkoformátových oken a dřevěného hranolového obložení doplněného barevnými cementotřískovými deskami. Zahradní pavilóny jsou řešeny podle tématu, pavilón práce se dřevem je řešen jako dřevostavba, kovodílna, je z ocelové nosné konstrukce s plechovým opláštěním. 4.3 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ Dispozice se různí a vyvíjí společně s žákem, kdy v první třídě se pracuje ve skupině, kruhu, je tedy vhodné mít třídy čtvercové, kdežto na střední škole již žáci stojí sami za sebe a je tedy lepší trávit čas v protáhlém obdélníkovém prostoru. Škola je inklusivní, to znamená, že k 20 žákům se připojuje skupina 2 5 žáků s mentálním postižením. Tím je založena potřeba možnosti oddělení v případě, že chce speciální pedagog pracovat se svou skupinkou samostatně. Proto je u každé třídy připojena menší třída se stolem a kuchyňkou, kam se mohou hendikepované děti uchýlit. O přestávkách tato oddělení slouží jako kuchyňka. Všechny rozměry a součásti jsou navrženy v souladu s českou legislativou, která ve většině případů odpovídá té německé, často je přísnější. Budovy jsou bezbariérové, s přímým vstupem z náměstí a vazbou na terasy v zahradní části. 5. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Všechny nové budovy mají shodné konstrukční řešení. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový stěnový systém, založený na pasech se sendvičovou fasádou zateplenou MDF deskami a krycí vrstvou z dřevěných hranolů. Část fasády tvoří cementotřískové desky, popřípadě celoprosklené stěny. Sportovní hala má železobetonový nosný skelet se stropními průvlaky. Nenosné stěny jsou tvořeny lehčeným zdivem. Okna a dveře jsou hliníková či plastová. Stínění oken je řešeno venkovními roletami ovládanými elektrickým posuvným systémem, vnitřními žaluziemi nebo závěsy. Střechy jsou nepochozí ploché s extenzivní zelenou skladbou. V exteriéru se objevuje dlažba, mlatová cesta nebo travnatá plocha. Ve vnitřních dvorech a na terasách jsou použita dřevoplastová prkna nebo dlažba. Podlahy v interiéru tvoří marmoleum či dlažba. V interiéru jsou na stěnách použity omítky a dřevěné obklady či keramické obklady. (viz komplexní řez) 6. TZB, NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU Záměrem je co nejlevnější provoz budovy a co nejšetrnější zacházení s přírodními zdroji a okolím. Předmětem diplomové práce není zpracovávání detailního přehledu zásobování, ale z povahy waldorfského způsobu uvažování je pravděpodobné, že zde najdou uplatnění alternativní zdroje energie (slunce, vítr), popřípadě zdroj užitkové vody z vlastní studně či sběr dešťové vody ze zpevněných ploch pro potřeby zahrady atd. Všechny inženýrské sítě jsou zde nicméně již zavedeny a například jako zdroj tepla je vhodné využít v komunikaci umístěný horkovod. V podzemním podlaží budovy je centrum technických místností, kde se nachází strojovna vzduchotechniky (nasávání čistého vzduchu ze zahrady, vypouštění znečištěného vzduchu na opačnou stranu), zdroj tepla (horkovod) a ohřev vody, místnost pro obsluhu, zařízení rozvodů elektrické energie, popř. bezpečnostní systémy atd. Ve škole nejsou plynová zařízení. Technické místnosti budou odvětrány anglickým dvorkem do zahrady. Veškeré rozvody mezi budovami zajišťují rozvodné kanály, které obslouží jak školku, školu, tak sportovní halu. 7. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Z hlediska požární bezpečnosti jsou objekty vzhledem ke svému konstrukčnímu a dispozičnímu řešení dobře zajištěny. Novostavby spadají z hlediska konstrukčních materiálů do kategorie NEHOŘLAVÝ. Mezi jednotlivými objekty je dostatek prostoru pro zásah složek IZS, odstupové vzdálenosti jsou vyhovující. V případě požáru mají hasičské vozy přístup ke všem objektům včetně těm v zahradě, do které lze vjet zadní bránou z areálu továrny. Jako shromažďovací plochy slouží pobytová louka v zahradě nebo plocha náměstí před kostelem, obě plochy spojují únikové koridory, které zajišťují bezpečnou evakuaci osob a zvířat. Objekt je rozdělen obvyklým způsobem na požární úseky, které navazují na chráněné i nechráněné únikové cesty. Po podrobném rozboru požární bezpečnosti lze v případě nutnosti v objektu upravit dispozice (například doplnit chodby požárními dveřmi atp.), v krajním případě přidat požární schodiště. Všechny úseky a cesty jsou dobře prosvětleny, odvětrány a opatřeny nouzovým osvětlením a značením. 8. KAPACITA STAVBY, PARKOVÁNÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA Školka je navržena pro 3 skupiny po dětech včetně hendikepovaných. Ve škole je umístěno 13 tříd po 20 žácích plus 2 5 žáků hendikepovaných. S personálem bude areál užívat maximálně 450 osob, z nichž některé jsou externisté a v areálu pobývají omezenou dobu. Parkování u školy je možné podél ulice Bornaische Str., na náměstí a podél slepé ulice Raschwitzer Str. Počet parkovacích míst je dostatečný. Před každým vstupem jsou umístěny stojany na kola a koloběžky. 16

7

8 SCHWARZPLAN 500m 1000m 18

9 ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY 19

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová Bydlení pro seniory v Podvinní Jana Homolová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Jana Homolová AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) BYDLENÍ PRO SENIORY

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1 ul. Výchozí dv r ul. Levá 1 E F A B C D E F kuch. + jídelní prostor 20,7m obytný prostor 26,2m sport. kout 4,3m koupelna + wc 5,8m ložnice 11,8m ložnice 10,6m A' B' C' D' A B C D úložný prostor se zásobníkem

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Situace, M 1:500 1+kk a 2+kk, M 1:50 Pohled jihovýchodní, M 1:200 Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Pohled severovýchodní, M 1:200 VSTUP, ŠATNA ODPOČINEK Stacionář, M 1:50 Západ Jih

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM.

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVILOSTI PARCELA SE NACHÁZÍ V MĚSTE BRNĚ. LEŽÍ NA OKRAJI BRNĚNSKÉ OKRUŽNÍ TŘÍDY, NA KTERÉ SE NACHÁZEJÍ MĚSTSKÉ PARKY A DŮLEŽITÉ KULTURNÍ STAVBY. KONKRÉTNĚ JDE O KŘIŽOVATKU

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

KATALOGOVÝ LIST BD K Dolům 41, Praha 12 Modřany

KATALOGOVÝ LIST BD K Dolům 41, Praha 12 Modřany BYTY K PRODEJI Všechny byty mají skvělou dispozici, balkon nebo terasu, sklepní kóji přístupnou z 1.NP a kryté parkovací stání. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn obklady,

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Úvod Yverdon-les-Bains je švýcarské lázeňské město nacházející se se na břehu jezera Neuchâtel. Současná situace je výsledkem takřka třísetletého vývoje, ačkoliv Yverdon byl jako město

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE NOVINKA PRAKTIK 1316 s garáží předpokl spotřeba energie za rok malá, vhodný i na malé a užší parcely komfortní zádveří velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Druh zděná novostavba rodinného domu Velikost 5+1 Praha cca 10km Soc. zařízení ano Zdi štuk Obec Kostelec nad Labem Nadzemní podl. 2 Parkování

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Rozsah orientačního systému I.l Pamětní bronzová deska o financování stavby

Rozsah orientačního systému I.l Pamětní bronzová deska o financování stavby B. Orientační systém B.1 Stručný popis provozu Novostavba objektu šestitřídní mateřské školky je vhodně situována v areálu mateřských školek, který je vymezen Chodovickou ulicí na okraji školního areálu

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola.

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola. pergola pergola pergola SITUACE 1:500, 1:1 G 5037/14 9350 = 346,5 m n.m. HRANICE POZEMKŮ 44/46 9351 Horníkova HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ (POZEMKY P.Č. 5037/30, 5037/3, K. Ú. LÍŠEŇ) HRANICE PLOCH STAVEBNÍ

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN

KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN DIPLOMNÍ PROJEKT / PAVEL LEJDAR ATELIÉR ŠESTÁKOVÁ / 15 118 ÚSTAV NAUKY O BUDOVÁCH / FA ČVUT / ZS 2013/2014 vedoucí práce doc. Ing. arch. Irena Šestáková / konzultace

Více

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149 Zjištění ceny obvyklé Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 128 na pozemku parc.č. st. 158 a pozemky parc.č. st. 158 a 572/1 včetně součástí a příslušenství nemovitého charakteru k.ú. Černčín, obec Bučovice,

Více

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 Rádi bychom Vás pozvali v rámci 9. ročníku Mezinárodního dne pasivních domů na prohlídku pasivních a nízkoenergetických domů, které byly

Více

NOVOSTAVBA BUDOVY LASEROVÉHO CENTRA ELI V DOLNÍCH BŘEŽANECH

NOVOSTAVBA BUDOVY LASEROVÉHO CENTRA ELI V DOLNÍCH BŘEŽANECH ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ na zpracování soutěžního návrhu řešení stavby NOVOSTAVBA BUDOVY LASEROVÉHO CENTRA ELI V DOLNÍCH BŘEŽANECH Odpovědi na otázky Soutěžících v rámci druhé fáze soutěže Níže uvedené odpovědi

Více

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 7822DV Základní principy Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro

Více

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra Automatické dveře bezbariérové, bezpečné, komfortní a spolehlivé OBSAH 4 Hlavní vstupy 5 6 Společenská

Více

zadání našeho domu investor: stavba: investice: jméno: adresa: tel.: e-mail: jméno: adresa: maximální výše investice:

zadání našeho domu investor: stavba: investice: jméno: adresa: tel.: e-mail: jméno: adresa: maximální výše investice: zadání našeho domu investor: jméno: adresa: tel.: e-mail: stavba: jméno: adresa: investice: maximální výše investice: úvod Stavební program Stavebí program je kompetní seznam prostorů a místností a jejich

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA R2D2A3 BILANCE Celková výměra parcely: 674 m 2 Počet nadzemních podlaží: 3 Zastavěná plocha: 273 m 2 Užitná plocha: 578 m 2 IDEA Domov s pečovatelskou službou či penzion pro důchodce

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU

KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU 1/26 HISTORIE Areál byl postaven roku 1928 jako přádelna bavlněné česané příze. V roce 1974 byl celý objekt kompletně stavebně

Více

CENTRUM ZDRAVÉHO BYDLENÍ

CENTRUM ZDRAVÉHO BYDLENÍ CENTRUM ZDRAVÉHO BYDLENÍ Pokud chcete nový dům, jste na správné adrese. Stanete se spoluautory svého nového domu a to je vždy nejlepší postup. Individuální projekt zohlední místní podmínky i vaše požadavky.

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM 1. Identifikační údaje Název projektu: Soubor staveb pod Vítkovem Místo stavby: Pernerova

Více

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.2009) Obsah: 1 Varianta S1u 1.1 Schéma 1.2 Hlavní změny 2 Popis řešení 2.1 Hlavní vstup 2.2 Přístup do bytu (zádveří)

Více

Rezidence Pod Bertramkou

Rezidence Pod Bertramkou Rezidence O PROJEKTU Rezidence přestavuje ideální kombinaci klidného bydlení v zeleni a centra města na dosah ruky. Projekt se skládá ze dvou vzájemně propojených objektů a nabízí celkem 20 nadstandardních

Více

RADNICE PRO PRAHU 10 diplomní projekt Ateliér Stempel & Beneš JURIJ BOBITKO FA ČVUT 2014/2015

RADNICE PRO PRAHU 10 diplomní projekt Ateliér Stempel & Beneš JURIJ BOBITKO FA ČVUT 2014/2015 RADNICE PRO PRAHU 10 diplomní projekt Ateliér Stempel & Beneš JURIJ BOBITKO FA ČVUT 2014/2015 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Jurij Bobitko AR 2014/2015,

Více

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz Víceúčelový objekt www.centrumhostivice.cz Základní a statistické údaje o Hostivici Kraj: Okres: Katastrální území: Katastrální výměra: Středočeský Praha-západ Hostivice a Litovice 1 449 ha Statut města:

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

Nabídka prostor k pronájmu

Nabídka prostor k pronájmu Nabídka prostor k pronájmu 2014 Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 44 170 00 Praha 7 Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Petránek, správa budovy, tel.: 220 308 163, e-mail: ladislav.petranek@nzm.cz Mgr.

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

a d m i n i s t r a t i v n í b u d o v a B e r o u n

a d m i n i s t r a t i v n í b u d o v a B e r o u n Výborná dopravní dostupnost 15 minut do Prahy po dálnici D5 ke stanici metra Železniční a autobusové spojení připravovaná rychlodráha mezinárodní letiště Ruzyně dostupné do 25 minut po dálnici Hlavní silniční

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo Přepeře, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

1 Dům a protilehlou dvojgaráž spojuje závětří kryté společnou střechou. 2 Rodina převzala do péče Boží muka na hranici parcely

1 Dům a protilehlou dvojgaráž spojuje závětří kryté společnou střechou. 2 Rodina převzala do péče Boží muka na hranici parcely 4 1 2 3 1 Dům a protilehlou dvojgaráž spojuje závětří kryté společnou střechou 2 Rodina převzala do péče Boží muka na hranici parcely 3 Směrem k jihu je dům transparentní, díky bezrámovému zasklení na

Více

Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015. Jiří Bíza. Tomáš Novotný. Iva Kolajová

Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015. Jiří Bíza. Tomáš Novotný. Iva Kolajová Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015 Jiří Bíza Tomáš Novotný Iva Kolajová Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.638.421 Kč vč. DPH (4.902.975 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 36.900 Kč/m2

Více

k funkcionalismu Z lásky NÁVŠTĚVA

k funkcionalismu Z lásky NÁVŠTĚVA Z lásky k funkcionalismu Na začátku bylo víc než tři tisíce čtverečních metrů svažitého travnatého pozemku se šošolkou lesa a záviděníhodným výhledem do údolí Svratky a na protilehlé svahy. Velký prostor

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Rekonstrukce Galerie Mánes

Rekonstrukce Galerie Mánes Skanska a.s. wwwww.skanska.cz Základní informace o stavbě Název stavby Lokalita Masarykovo nábřeží 1, Praha 1 Nové Město Doba výstavby 04/2012 12/2013 Generální dodavatel Skanska a. s., divize Pozemní

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

PŘÍSTAV SMÍCHOV STRAKONICKÁ 3212/4a, PRAHA 5

PŘÍSTAV SMÍCHOV STRAKONICKÁ 3212/4a, PRAHA 5 LOGISTICKÝ, OBCHODNĚ-PRŮMYSLOVÝ AREÁL PŘÍSTAV SMÍCHOV STRAKONICKÁ 3212/4a, PRAHA 5 NABÍDKA PRONÁJMU KOMERČNÍCH PROSTOR Předmětem pronájmu jsou komerční prostory v obchodně průmyslové zóně v Praze 5, v

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více