Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Mateřská škola Běstvina Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Jaro, léto, podzim, zima, v Běstvině je vždycky prima Školní vzdělávací program byl zpracován v souladu s Rámcově vzdělávacím programem, na jeho tvorbě se spolupodílel pedagogický kolektiv MŠ a byl schválen na pedagogické radě dne Platnost: od 1. září 2012

2 Obsah I. Škola a její vzdělávací program Identifikační údaje o škole Obecná charakteristika školy Podmínky a organizace vzdělávání...5 a) Věcné-materiální podmínky...5 b) Životospráva...5 c) Psychosociální podmínky...5 d) Organizační chod školy, režim dne...6 e) Řízení mateřské školy...6 f) Personální a pedagogické zajištění...6 g) Spoluúčast rodičů Organizace vzdělávání dle RVP PV...7 II. Charakteristika vzdělávacího programu...9 Dlouhodobé a krátkodobé cíle MŠ...9 Formy vzdělávací práce...9 Preferované metody vzdělávání...10 III. Vzdělávací obsah...11 Rámcové vzdělávací cíle...11 Zásady práce s integrovanými bloky...11 Klíčové kompetence...11 KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV...13 Integrovaný podzimní celek Proměny podzimu...14 Integrovaný zimní celek Kouzla zimy...17 Integrovaný jarní celek Vůně jara...20 Integrovaný letní celek Letní čas...23 Další akce a aktivity...25 IV. Evaluační systém...26 V. Závěr z 27

3 I. Škola a její vzdělávací program 1. Identifikační údaje o škole Mateřská škola Běstvina Běstvina 111, Třemošnice IČO: Telefon: Ředitelka: Zpracovatel ŠVP: Název ŠVP: Ing. Andrea Procházková Ing. Andrea Procházková Jaro, léto, podzim, zima, v Běstvině je vždycky prima Platnost ŠVP: od Počet pedagogických pracovnic: 2 Počet provozních pracovnic: 1 Počet pracovnic v ŠJ: 1 Zřizovatel: Obec Běstvina Běstvina 29, Tel z 27

4 2. Obecná charakteristika školy MŠ je samostatné zařízení - příspěvková organizace obce Běstvina. Byla otevřena v roce 1964 a v posledních letech prochází několika rekonstrukcemi a především modernizací. Před stavbou této budovy fungovala MŠ v prostorách starého domu uprostřed obce přímo proti obecnímu úřadu. Tyto prostory byly nevyhovující a stísněné. Budova neměla vlastní kuchyni - děti si obědy donášely z domu nebo na obědy domů docházely a opět se vracely. Budova byla vlhká a studená. Proto se občané rozhodli v té době populárnímu kroku v akci Z a za podpory obce postavili novou budovu pro dětí. Budova stojí na výjezdu z obce směrem na pařížovskou přehradu. V letech prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí - zateplení stropu na půdu, výměna oken, výměna svodů a okapů, zateplení celé budovy a nová fasáda. Mateřská škola v Běstvině je jednotřídní, spíše rodinného typu. Budova je přízemní s velkou půdou a sklepem. Je umístěna v zahradě s velkým množstvím zeleně a vzrostlých stromů v klidné lokalitě obce. Sklepy byly původně využívány jako sklad uhlí, nyní je zde umístěna plynová kotelna. V přízemí je umístěna jedna třída spojená s jídelnou, ložnice, umývárna, šatny dětí, kancelář ředitele školy, kuchyň a sklady kuchyně. Zahrada je velmi častým místem dětských her i činností během celého školního roku. Vzhledem k tomu, že v okolí MŠ je spousta lesů, rybníků a krásné přírody, využíváme ji k vycházkám, výletům a vedeme nenásilně děti k ochraně přírody, jejímu pozorování, poznávání a využívání ke hrám i pracovním činnostem, čímž se snažíme nenásilnou a přirozenou cestou rozšiřovat oblasti zájmu dětí, uspokojovat jejich potřeby a touhy po vzdělání a vychovat z dětí samostatné a sebevědomé osobnosti. Pracujeme podle platného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V mateřské škole pracují 2 pedagogičtí pracovníci a 2 provozní pracovníci. Výchovně-vzdělávací proces vychází z individuálního přístupu ke každému dítěti. Snaží se o všestranný a harmonický rozvoj osobnosti dítěte.využíváním řízených a spontánních činností se dítě smysluplně rozvíjí. Naší snahou je všestranně rozvíjet děti podle jejich možností, zájmu a potřeb. Veškeré snažení zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě šťastné a spokojené. Při práci s dětmi se paní učitelky především zaměřují na estetické, hudební a pohybové aktivity. Výchovná práce vychází z přání a potřeb dětí. Děti se nenásilnou formou seznamují s tím co je správné a co je špatné. Hlavním cílem je vytváření zdravých životních postojů a návyků. Snažíme se, aby péče byla co nejlepší pro všechny věkové skupiny, aby děti vše poznávaly přirozenou cestou, byly spokojené, šťastné a do MŠ se rády vracely. Každodenně hovoříme s rodiči - tento byť i krátký rozhovor je přínosný pro rodiče i učitelky. Obecné informace jsou vyvěšené v šatně na nástěnce. Dále spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou v Chrudimi, Základní školou v Třemošnici a se zřizovatelem OÚ Běstvina. 4 z 27

5 3. Podmínky a organizace vzdělávání a) Věcné-materiální podmínky Mateřská škola má dostatečně velké prostory vzhledem k počtu dětí, které jí navštěvují, pouze pro cvičení na nářadí a pohybové aktivity jsou prostory omezené. Prostorové uspořádání vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem a hrám dětí. Velikost nábytku odpovídá různým věkovým skupinám a je přizpůsoben dětským požadavkům, hračky jsou na dosah a dohled. Pravidelně se dokupují nové hračky, pomůcky, náčiní a doplňky pro hry a činnosti dětí, které jsou dětmi i pedagogy využívány. Vybavení pro odpočinek dětí je zdravotně nezávadné, bezpečné, pravidelně udržované a větrané. Hygienické zařízení, umývárny i toalety jsou zrekonstruované a odpovídají počtu dětí. V roce 2011 byly umývárny doplněny hygienickými dávkovači toaletního mýdla. Děti se samy svými výtvory podílejí na výzdobě budovy školy, prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly přístupné a mohli si je prohlédnout i rodiče a návštěvníci školy. Budova mateřské školy je uprostřed zahrady, která je vybavená pískovištěm, skluzavkou, provazovými houpačkami a prostorným hřištěm, které umožňuje dětem rozmanité pohybové aktivity. Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Záměr: vytvořit ve třídách relaxační koutky pro děti a výzdobu více zaměřit k jednotlivým probíraným tématům, pro chlapce vytvořit pracovní koutek, za zhoršeného počasí nezkracovat pobyt venku, využívat všech pomůcek na zahradě (houpačky, klouzačky, míče, kolečka,...), vytvořit ze školní zahrady koutek přírody příp. rozdělit na zóny. b) Životospráva Jídelníček je pestrý, skladba odpovídá požadavků zdravé racionální výživy (sestavená dle příslušných předpisů v týdenních jídelníčcích vyvěšených v šatně). Je zajištěn denní pitný režim po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole. Dopoledne cca v 8:30 je podávána přesnídávka - děti si vybírají samy porci, kterou snědí. Cca v 11:30 je podáván oběd - malé děti používají lžíci, předškolní se učí jíst příborem. Ve 13:45 je podávána svačina. Děti se do jídla nenutí, pouze jsou vedeny k dojídání porce, kterou si samy vybraly, popřípadě aby alespoň ochutnaly, co mají na talíři. Děti jsou vedeny k samostatnosti (mažou si svačiny samy, ). Záměr: učitelka bude dětem příkladem ve stravování i v plnění pitného režimu, nespavým dětem bude nabídnuta po kratším odpočinku další aktivita, děti budou vedeny k větší samostatnosti (nalévání pití, polévky, příprava ke stolování,...). c) Psychosociální podmínky Děti chodí do mateřské školy rády, jsou spokojené, jisté, cítí se bezpečně a těší se na další den. 5 z 27

6 Nově příchozí dětí mají možnost se individuálně (postupně) adaptovat na nové prostředí. Ve škole je klidná a příznivá atmosféra. Jsou plně respektovány psychomotorické potřeby dětí. Děti mají možnost se podílet na tvorbě pravidel. Všechny děti mají rovnocenné postavení, žádné z nich není znevýhodňováno ani zesměšňováno. Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života. Učitelky se vyhýbají negativním slovním komentářům a podporují děti v samostatných pokusech. Děti se snaží pozitivně oceňovat a chválit. Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, ohleduplnost, vzájemná pomoc a podpora. Záměr: pravidla viditelně vyvěšená budeme všichni společně dodržovat. d) Organizační chod školy, režim dne Režimové podmínky jsou pružné a stanoveny ve Školním řádu, umožňují reagovat na individuální potřeby dětí a na jejich přání. Mateřská škola nabízí množství specifických aktivit v rámci vzdělávací nabídky. Preferuje se prožitkové učení Učitelky pečlivě vedou třídní dokumentaci a záznamy o individuálním vývoji dětí. Učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Pro realizaci plánovaných činností vytváří vhodné materiální podmínky a včas připravují pomůcky. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti dětí. Záměr: zajistit intimitu na sociálním zařízení, umožnit dětem rozehranou hru nebo práci dokončit i během dalších dnů, zjednodušit dokumentaci. e) Řízení mateřské školy Při vedení zaměstnanců ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry, zapojuje spolupracovnice do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast učitelky na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Plánování pedagogické práce a mateřské školy je funkční, využívá zpětné vazby. Ve škole je počítač, který je všem zaměstnancům k dispozici. Mateřská škola spolupracuje se svým zřizovatelem - Obcí Běstvina, se Základní školou ve Třemošnici, s pedagogicko-psychologickou poradnou v Chrudimi (pracoviště Třemošnice) a s dětským klubem v Běstvině. Záměr: zajistit nákup nové kopírky s levnějším provozem a digitálního fotoaparátu. f) Personální a pedagogické zajištění Chybějící požadovaná kvalifikace nově zvolené ředitelky MŠ je doplňována při zaměstnání formou dálkového studia VOŠP v Litomyšli (plánovaný rok ukončení studia 2014). Druhý z pracovníků splňuje požadovanou kvalifikaci - pedagogické vzdělání. 6 z 27

7 Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu, pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí rodičům poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Pedagogům je umožněno další vzdělávání (DVPP). Učitelky se sebevzdělávají průběžně v centru celoživotního vzdělávání dle potřeb mateřské školy nebo dle vlastního zájmu. Ke vzdělávání přistupují aktivně. Ředitelka vytváří podmínky pro další systematické vzdělávání. Služby učitelek jsou organizovány takovým způsobem, aby byla zajištěna dětem optimální pedagogická péče. V odpoledních hodinách a v případě potřeby i v časných ranních hodinách je zajištěna péče o děti nekvalifikovanou učitelkou hrazenou z prostředků zřizovatele. Specializované služby jako je logopedie či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami si zajišťují rodiče individuálně s poradenskými psychology, logopedy nebo lékaři. Záměr: snažit se zajistit pro MŠ logopeda, příp. alespoň školení jednoho z pedagogů v oblasti logopedické péče. g) Spoluúčast rodičů Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů a volně vstupovat do třídy. Jsou informování o všem, co se v mateřské škole děje. Podílejí se i na řešení vzniklých problémů. Pro rodiče jsou organizovány školní schůzky. Ve vztazích mezi učitelkami a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění a ochota spolupracovat. Chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost týkající se svěřených vnitřních záležitostí. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu, pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí rodičům poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Záměr: pokusit se zorganizovat více společných akcí s rodiči, zapojit je do dění ve školce, oslovit více rodičů z okolí, aby využívali právě naší školky. 4. Organizace vzdělávání dle RVP PV Naše mateřská škola je jednotřídní, rodinného typu. Do mateřské školy jsou přijímány především děti předškolní, místní, ale vzhledem k malému počtu dětí jsou přijímány i děti z okolních obcí. Ve třídě jsou děti 2,5-6,5 -leté, v případě odkladu školní docházky i děti starší. V posledních letech bývá do naší mateřské školy zapsáno okolo 18 dětí. Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy: V naší mateřské škole nejsou stanovena zvláštní kritéria k přijetí do mateřské školy z důvodů malého počtu dětí a pravidelně nenaplněné kapacitě. Do MŠ jsou přijímány i děti z okolí. Zápis dětí do mateřské školy probíhá v daném termínu po dohodě se zřizovatelem, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku. 7 z 27

8 Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka školy. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. 8 z 27

9 II. Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací program naší mateřské školy vychází ze základních podmínek předškolního vzdělávání. Snažíme se využívat prožitkovou výchovu, zkušenosti a vlastní aktivitu dětí. Do našeho vzdělávacího programu se snažíme postupně začleňovat prvky Zdravé mateřské školy a Environmentální výchovy. Naše mateřská škola byla ve šk. roce 2011/2012 přijata do projektu Zelená škola. Snažíme se, aby dítě, které odchází z naší mateřské školy, bylo jedinečnou a samostatnou osobností, které bude aktivně zvládat požadavky, které na něj budou běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají (zejména v prostředí jemu blízkém). Každé dítě je vzděláváno v pěti základních oblastech: Biologická - dítě získává poznatky vlastního těla, využívá je k dalšímu rozvoji, vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, dodržování pitného režimu. Psychická - dítě si uvědomuje svoji identitu, umí vyjádřit svoje přání, pocity a důvěřuje svým schopnostem. Umí řešit problémy, na které stačí. Podporujeme duševní pohodu dětí, respektujeme individuální potřeby a přání dětí. Interpersonální - dítě dovede navazovat kamarádské vztahy, komunikuje a dovede naslouchat druhým. Sociálně-kulturní - dítě respektuje vytvořená pravidla, vnímá různost kulturních komunit. Environmentální - dítě vnímá různorodost světa, zná, co mu škodí a co prospívá. Dlouhodobé a krátkodobé cíle MŠ Příprava na školu - děti s odkladem školní docházky Zodpovědnost - všichni pedagogičtí pracovníci Využívání služeb pedagogicko-psychologické poradny Zodpovědnost - ředitelka MŠ Účast na výtvarných soutěžích Zodpovědnost - učitelky MŠ Kroužek hry na zobcovou flétnu - Veselé pískání Zodpovědnost - učitelka MŠ Návštěvy solné jeskyně v Třemošnici (dle zájmu rodičů) Zodpovědnost - ředitelka MŠ Organizace společných aktivit s rodiči, se sourozenci Zodpovědnost - všichni pedagogičtí pracovníci Formy vzdělávací práce Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou. Snažíme se mít vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zaměřená činnost, ve které učitelka s dítětem plní konkrétní vzdělávací cíle formou záměrných i spontánních učení. Toto učení zakládáme na aktivní 9 z 27

10 účasti dítěte, je založeno na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, většinou ve skupinách ale i individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovního poučování. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. U dětí s odkladem školní docházky využíváme individuálních vzdělávacích plánů k jejich rozvoji. Pro všechny děti zařazujeme jazykové chvilky, snažíme se rozvíjet komunikativní dovednosti dětí, pomocí dramatizací pohádek. Pro předškolní děti v mateřské škole funguje kroužek Veselé pískání - hra na zobcovou flétnu, kterou zajišťujeme z vlastních pedagogických řad. Další nabídka možných zájmových kroužků nám byla nabídnuta, ale po zjištění skutečného zájmu rodičů a malého počtu dětí v MŠ od ní organizátoři upustili. Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří výlety s dětmi do blízkého okolí, každoroční výlet obvykle za zvířátky, předvedení techniky místních dobrovolných hasičů i policistů z blízké Třemošnice, společné akce dětí a rodičů - pálení čarodějnic, hledání pokladu na Dětský den, vánoční posezení a besídka ke Dni matek. Preferované metody vzdělávání Prožitkové učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost Spontánní situační učení, založené na principu přirozené nápodoby Kooperativní učení založené na spolupráci Situační učení založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí Komunitní kruh Aktivity spontánní a řízené, vzájemné provázané a vyvážené, v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem předškolního dítěte Spontánní hra Kooperativní hry Experimentace Psychomotorická cvičení Výlety Práce s knihami a encyklopediemi Zpracování přírodních materiálů A jiné Důležité je začlenění možnosti využití školní zahrady a jejího okolí pro naši práci a snaha přenést maximum činností do venkovního prostředí. Snažíme se přizpůsobovat skutečné realitě a potřebám dětí, program doplňujeme a průběžně vyhodnocujeme. 10 z 27

11 III. Vzdělávací obsah Rámcové vzdělávací cíle Základní cíle jsou dány v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání: 1. rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Předškolní vzdělávání přizpůsobujeme vývojovým, fyziologickým, kognitivním (poznávacím), sociálním a emocionálním potřebám dětí. Zásady práce s integrovanými bloky Školní vzdělávací program: Jaro, léto, podzim, zima, v Běstvině je vždycky prima Je rozpracován do čtyř základních témat - bloků a mnoha podtémat tak, aby se děti postupně během roku seznámily se všemi oblastmi vzdělání. Jednotlivá témata si učitelky rozpracovávají do třídního vzdělávacího programu. Dále pak ve třídě pracujeme dle týdenních tématických plánů. Na úrovni třídního vzdělávacího programu budeme pracovat s dílčími cíly: Dítě a jeho tělo - Biologická oblast Dítě a jeho psychika - Psychologická oblast Dítě a ten druhý - Interpersonální oblast Dítě a společnost - Sociálně-kulturní oblast Dítě a svět - Environmentální oblast Učitelky integrované bloky zpracovávají do tématických bloků, které si vybírají podle podmínek, potřeb a zájmů dětí tak, aby děti stále rozvíjeli a posunovali je směrem k cílovým kompetencím - klíčové kompetence (jsou soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot). Pro předškolní vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence: Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence činnostní a občanské Klíčové kompetence - dosažitelná úroveň dítěte ukončující předškolní vzdělávání: kompetence k učení získané dovednosti a vědomosti uplatňuje v praktických situacích i v dalším učení dítě se učí spontánně, ale i cílevědomě, učí se s chutí, projevuje zájem 11 z 27

12 má základní poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky klade si otázky a hledá na ně odpovědi raduje se z toho, co samo dokázalo, dítě se soustředí na danou činnost, dovede postupovat podle pokynů, dokáže dokončit započatou práci odhaduje své síly, dokáže ohodnotit sebe i okolí kompetence k řešení problémů řeší problémy, na které stačí, opakující se situace se snaží řešit samostatně; náročnější s pomocí dospělého při řešení problému využívá dosavadních zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje užívá číselných a matematických pojmů, zpřesňuje si početní představy rozlišuje způsoby řešení (funkční a nefunkční), dokáže mezi nimi volit, používá logiku v činnostech nebojí se chybovat a je iniciativní komunikativní kompetence hovoří ve větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, formuluje otázky a žádá odpovědi dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými) komunikuje bez zábran s dětmi i dospělými ovládá dovednosti předcházející psaní a čtení rozšiřuje si slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím sociální a personální kompetence samostatně se umí rozhodnout, umí vyjádřit svůj názor uvědomuje si, že za své jednání odpovídá a nese i důsledky projevuje ohleduplnost k ostatním, pomáhá slabším, vnímá nespravedlnost dokáže se prosadit, ale i podřídit, dokáže být tolerantní při společných činnostech spolupracuje, domlouvá se dodržuje základní společenské návyky a pravidla, dohodnutá a pochopená pravidla při setkání s cizími lidmi se chová opatrně chápe, že nespravedlnost a ubližování se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou činnostní a občanské kompetence učí se svobodně plánovat své činnosti a hry, organizovat, podřizovat se, řídit a hodnotit situaci k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně má smysl pro povinnost při hře i učení zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje spoluvytváří pravidla společného soužití mezi dětmi, rozumí jim; ví, proč je nutné je dodržovat uvědomuje si, že svým chováním může ovlivnit prostředí v jakém žije 12 z 27

13 dbá na osobní zdraví, ale i na zdraví a bezpečí druhých, chová se ohleduplně Při plánování je nutná součinnost obou učitelek - společně se domlouvají na záměru, ten vychází z klíčových kompetencí předškolního období, dílčích vzdělávacích částí tématických částí, na délce jejího trvání a činnostech, které k naplnění záměrů směřují. ŠVP - TVP může obsahovat i tradice obce, na kterých se škola podílí a které využívá při plánování a realizaci aktivit pro děti. Přizpůsobuje se skutečné realitě a potřebám dětí, lze ho doplňovat a je průběžně vyhodnocován. KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV Materiál Konkretizované očekávané výstupy doplňuje dokument Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV). Konkretizované očekávané výstupy rozpracovávají a zpřesňují jednotlivé očekávané výstupy v rámci vzdělávacích oblastí v RVP PV, které jsou popsány v optimální úrovni a které lze považovat pro děti na konci předškolního období za žádoucí. Konkretizované výstupy upřesňují požadavky na jednotlivé očekávané výstupy v podobě činností a příležitostí tak, aby bylo zcela jasné, co by mělo dítě zpravidla na konci předškolního vzdělávání dokázat. S pomocí konkrétních očekávaných výstupů stanoví pedagogové v rámci integrovaných bloků cílenou vzdělávací nabídku, která je pro naplňování očekávaných výstupů smysluplná a účelná. Ke snadnější orientaci jsou výstupy kódovány, uspořádány nejen do pěti vzdělávacích oblastí RVP PV, ale v jejich rámci dále utříděny do konkrétnějších podoblastí rozvoje a učení dítěte. Protože vzdělávací oblasti v RVP PV se vzájemně prolínají, jsou i některé očekávané výstupy uváděné v jednotlivých vzdělávacích oblastech provázané, popř. se do určité míry opakují. Dále jsou očekávané výstupy uvedeny ve zkrácené podobě a pojmy, které upřesňují očekávaný výstup, se posouvají do kategorie konkretizovaný výstup. Materiál: Konkretizované očekávané výstupy RVP PV jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto ŠVP. 13 z 27

14 Integrovaný podzimní celek Proměny podzimu Zpočátku utváříme s dětmi pravidla soužití, jednání a chování v různých situacích při pobytu v MŠ. Celek vychází z podzimního času, zahrnuje změny v přírodě a její ukládání ke spánku. Děti na základě vlastních zkušeností z pozorování a vnímání všemi smysly při pobytu venku i při činnostech v MŠ získávají nenásilně kladný vztah k přírodě i znalosti o podzimní přírodě na zahradě, v lese, na poli, na louce i u rybníka. Témata / podtémata integrovaného bloku: Vítej mezi kamarády o Moji kamarádi o Naše školka o Můj dům, moje město (vesnice) o Dráček letí milé děti Kouzla podzimu o Sklízíme ovoce o Jak chutná zelenina o Co se děje na poli o Listí žloutne, poletuje Příroda usíná o Podzimní kouzla a jeho plody o Ježek jablko nežere o Podzimní les Podzimní pohádky: O veliké řepě, Bouda budka, O kohoutkovi a slepičce Společné odpoledne s rodiči Malování draků a opékání uzeniny Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj hrubé a jemné motoriky ovládání pohybového aparátu rozvoj a užívání všech smyslů osvojení si věku přiměřených praktických dovedností rozvoj řečových a komunikativních dovedností rozvoj paměti a pozornosti posilování přirozených poznávacích citů poznávání sebe sama rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem poznávání pravidel společného soužití rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte seznámení s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, s prostředím MŠ osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností 14 z 27

15 vnímání podzimní přírody, úcta k přírodě - i kladný vztah ke školní zahradě Vzdělávací nabídka: lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skok, lezení,...) zdravotně zaměřené činnosti, zařazování TV chvilek a pohybových prvků do her dětí ve třídě i při pobytu venku - využívání přírodního terénu konstruktivní činnosti (hry se stavebnicemi, přírodninami - les, zahrada, zoo) sebeobslužné činnosti (stolování, oblékání,...) komunikační aktivity - samostatný slovní projev, společné rozhovory poslech čtených pohádek, příběhů o přírodě a s přírodní tématikou přednes, zpěv (říkadla, písničky z podzimní přírody) paměťové hry smyslové hry námětové hry a činnosti, tvořivé hry motivovaná manipulace s předměty záměrné pozorování předmětů - pojmenování jejich vlastností, charakteristických znaků spontánní hra hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání estetické a tvůrčí aktivity (sběr přírodnin, hra s nimi, pojmenování, výroba přírodních dekorací) výtvarné a pracovní činnosti - modelování, malování, vystřihování, nalepování barevného listí dle nápadu a zájmu dětí výlety do okolí dramatické činnosti: divadelní představení, práce s literárními texty,... společná povídání a aktivní naslouchání druhému adaptace v mateřské škole komunikační aktivity pozorování přírodních jevů cvičení dovedností seznamování se s přírodními materiály řešení a vyhodnocování dětských konfliktů a situací, spoluúčast kamarádů na řešení Očekávané výstupy zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci zvládnout správné držení těla ovládat dechové svalstvo vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů zvládnout sebeobsluhu a pracovní dovednosti pojmenovat většinu toho, čím je obklopen vyjadřovat samostatně nápady, pocity 15 z 27

16 učit se nová slova a aktivně je používat užívat všechny smysly soustředit se na činnosti naučit se nazpaměť krátké texty odloučit se od rodičů respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla navozovat kontakty s dospělým uvědomovat si svá práva a povinnosti respektovat potřeby jiného dítěte uplatňovat návyky společenského chování pochopit, že každý má ve společenství svou roli dodržovat pravidla her a činností adaptovat se na život ve škole orientovat se bezpečně ve známém prostředí osvojit si poznatky o okolním prostředí 16 z 27

17 Integrovaný zimní celek Kouzla zimy Toto období zahrnuje počátek prosince - začátek adventu až do konce zimy. Vychází z tradic českých Vánoc - přípravy na ně. Zahájením tohoto období je příchod Mikuláše s nadílkou, příprava posezení s rodiči u vánočního stromku - výroba vánočních dekorací, zpěv koled a vystoupení pro rodiče. Následující období děti seznamujeme se zákonitostmi zimní přírody, jejich vlivem na člověka a i zvířata. Témata / podtémata integrovaného bloku: Nastává adventní čas o My se čerta nebojíme o Těšíme se na Vánoce o Vánoční zvonkování Mráz a sníh nám nevadí o Vítáme nový rok o Sněží a sněží o Když se venku ochladí o Zdraví a zimní sporty Co se děje kolem nás o Tvary a barvy kolem nás o Ruce a jejich prsty o Co děláme celý den o Ptáci v zimě Zimní pohádky: O dvanácti měsíčkách, O sněhurce, O Smolíčkovi, Tři medvědi Vánoční posezení s rodiči Dílčí vzdělávací cíle: poznávání vánočních zvyků a tradic vnímání obsahu koled společné prožívání nejkrásnějších svátků v roce - Vánoc poznávání důležitých hodnot - pokora, obdarování, láska k bližnímu poznání potřeby vzájemně si sdělit něco hezkého, co jsme zjistili, co jsme dostali, co jsme postavili, uvědomění si vlastního těla osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví osvojení si důležitých dovedností k podpoře zdraví rozvoj fyzické a psychické zdatnosti rozvoj pohybových dovedností osvojení si věku přiměřené praktické dovednosti vytváření zdravých životních návyků a postojů rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální 17 z 27

18 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, rozvoj kultivovaného projevu posilování přirozených poznávacích citů rozvoj tvořivosti vyjadřování pocitů, dojmů, prožitků rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání rozvoj schopnosti sebeovládání rozvoj a kultivace mravního chování rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování vztahů dítěte k druhým osobám rozvoj schopností přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám vytváření prosociálních postojů rozvoj kulturně-estetických dovedností rozvoj schopností žít ve společenství lidí rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám Vzdělávací nabídka: lokomoční pohybové činnosti (koulování, bobování,...) jednoduché pracovní činnosti hudební činnosti činnosti zaměřené k poznávání lidského těla činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí relaxační činnosti sezónní činnosti (pozorování změn počasí - jinovatka, sníh, ) samostatný projev na dané téma přednes, zpěv hry a činnosti zaměřené na cvičení paměti grafické napodobování tvarů vyřizování vztahů konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, ) volné hry a experimenty s materiálem, předměty hry podporující tvořivost, představivost řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých variant činnosti zaměřené k chápání pojmů cvičení organizačních dovedností estetické a tvůrčí aktivity ( slovesné, výtvarné, literární, hudební, pohybové, ) činnosti umožňující samostatné vystoupení tvůrčí činnosti - hudební, dramatické, literární (rytmizace říkadel,...) příprava a realizace společenských oslav společenské hry běžné verbální i neverbální aktivity dítěte s ostatními 18 z 27

19 námětové hry návštěva ZŠ práce s literárními texty, obrázkovým materiálem vyprávění a poslech pohádek oblékání v zimě krmení ptáčků, pozorování stop ve sněhu, stavění sněhuláků prohlížení knížek, encyklopedií, četba v nich - rozhovory nad knihami, nad obrázky - obohacení slovní zásoby zpěv s doprovodem rytmických nástrojů spolupráce s rodiči při vánočním posezení Očekávané výstupy zacházet s tělocvičným nářadím (stuhy, míče, švihadla, padák,...) koordinovat lokomoci, sladit pohyb s rytmem a hudbou zacházet s výtvarným materiálem (kresba tužkou, štětcem,...) zvládat jemnou motoriku (navlékání korálků, mozaiky,...) zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony pojmenovat části těla, znát jejich funkce rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí porozumět slyšenému formovat otázky, odpovídat naučit se na paměť krátké texty poznat a pojmenovat většinu toho čím je obklopeno postupovat a učit se podle pokynů prožívat radost ze zvládnutého a poznaného vyjádřit souhlas i nesouhlas uvědomit si příjemné i nepříjemné zážitky navazovat a udržovat dětská přátelství dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti chovat se přiměřeně a bezpečně spolupracovat s ostatními mít povědomí o kulturním prostředí, všímat si změn v nejbližším okolí 19 z 27

20 Integrovaný jarní celek Vůně jara Jarní blok vychází z období, kdy se příroda probouzí ze zimního spánku, rozkvétají první kytičky, ptáci se vracejí z teplých krajin - uplatňují se lidová říkadla, písničky o jaru, pohybové a hudebně pohybové hry. Děti mají spoustu bezprostředních zážitků a vlastních pozorování. Podtémata integrovaného bloku: Příroda se probouzí o Pohádkový čas o Prší, prší, všechno roste o Vítání jara - první jarní květiny Jaro už je tu o Svátky jara - čarodějnický rej, Velikonoce o Na tom našem dvoře o Co se děje na paloučku Rodina, kam patříme o Už nám kvetou stromy o Maminka má svátek o Moje rodina o Kde pracuje táta s mámou Jarní pohádky: O neposlušných kůzlátkách, O Palečkovi, Perníková chaloupka Den matek - besídka pro maminky a babičky Dílčí vzdělávací cíle: vnímání základních rozdílů zimního a jarního období rozlišování barev, odstínů, tvarů, jarní nálada, oteplování uplatňování dětských nápadů, názorů, pocitů, rozvíjení myšlenek - rozvoj řeči podporování vlastní osobnosti dítěte - nebát se zeptat, když něco nevím, něčemu nerozumím podporovat u dětí citlivý vztah k nově rodící se přírodě (mláďata) osvojení si věku přiměřených dovedností rozvoj zájmu i o další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) rozvoj tvořivosti a estetického vnímání rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách vytváření povědomí o kulturním prostředí vytváření povědomí o přírodním prostředí osvojení poznatků chránících před nebezpečnými vlivy prostředí rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 20 z 27

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí Vzdělávací oblast: PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: ŠKOLA NANEČISTO ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Kamarádi Moje rodina Blízké okolí školy Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více