Mateřská škola Dráček. Ke Hřišti 390, Babice, Říčany. Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Dráček. Ke Hřišti 390, Babice, 251 01 Říčany. Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Mateřská škola Dráček Ke Hřišti 390, Babice, Říčany Školní vzdělávací program 1

2 Obsah ŠVP 1. Název školního vzdělávacího programu 3 2. Identifikační údaje 3 3. Vize MŠ 4 4. Podmínky vzdělávání 4 5. Organizace vzdělávání 7 6. Obecné úkoly a cíle předškolního vzdělávání 8 7. Oblasti vzdělávání 9 8. Vzdělávací obsah ŠVP Systém plánování Formuláře plánování Cíle a kritéria evaluace Přílohy 40 2

3 1. Název Školního vzdělávacího programu AŤ JE JARO NEBO ZIMA, VE ŠKOLCE NÁM JE VŽDY PRIMA Název ŠVP zcela odpovídá záměrům tohoto ŠVP, který vstupuje v platnost od školního roku 2014/2015. Podklady pro zpracování ŠVP: o Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze v roce Č.j / o Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy, který vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze v roce Identifikační údaje Název organizace: Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace Adresa: Ke Hřišti 390, Babice IČ: Internetové stránky školy: Typ zařízení: MŠ s celodenním provozem Zřizovatel: Obec Babice, Na Návsi č.p.6, Babice Říčany Telefon zřizovatele : IČ: Bankovní účet: školné: /0100 stravné: /0100 Ředitelka školy Ivana Šuranská Provozní doba : 7,00 17,00 Počet tříd : 2 Kapacita: 48 dětí Dodavatel stravy: ALMED zařízení školního stravování, Masarykovo náměstí 112, Škvorec IČ:

4 3. Vize MŠ Naše mateřská škola je místem, kde děti předškolního věku nacházejí: o velké množství podnětů ke svému všestrannému rozvoji o spoustu radostných prožitků o nové kamarády o pomocnou ruku, vlídné slovo a pochopení. Našim cílem je, aby mateřskou školu při nástupu do 1. třídy základní školy opouštěly děti: o jedinečné osobnosti, s vlastním názorem, schopné dívat se kolem sebe, přemýšlet a jednat zcela samostatně, odvážně a zodpovědně o děti ochotné nejen přijímat, ale i dávat, schopné aktivně pomáhat nejen lidem, ale přírodě o děti vybavené dovednostmi, vědomostmi a návyky, které jim pomohou při cestě za dalším vzděláním, ale i na cestě celým životem. 4. Podmínky vzdělávání Materiální podmínky vzdělávání Umístění MŠ je velmi vhodné, nachází se u lesa nedaleko centra obce. Příjezdová cesta je zakončena parkovištěm. Budova je nově vybudovaná jednopodlažní dřevostavba, která je umístěna v zahradě o výměře cca 900 m2. Okolí je plné zeleně v bezprostřední blízkosti se nachází smíšený les. Zahrada K budově školy patří zahrada, která je vybavena herními prvky, integrovaným pískovištěm a dráhou pro koloběžky a odrážedla. Jsou zde nově vysázené okrasné keře a listnaté stromy. Součásti zahrady je sklad hraček a dětské WC. Pomůcky a hračky Hračky a pomůcky jsou umístěny v jednotlivých třídách ve skříňkách a policích, které jsou snadno dostupné dětem. Jsou voleny vzhledem k věkovým zvláštnostem dětí a s ohledem na bezpečnost. Každý rok budeme doplňovat a obměňovat hračky v obou hernách a to v souladu s finančními možnostmi MŠ. 4

5 Knihy Odborná literatura, metodické pomůcky, dětské i odborné časopisy jsou uloženy ve skříni v obou třídách. Knihy jsou rozděleny podle žánru a výchovných složek / VV, PV, hudební / Veškerá literatura je k dispozici všem zaměstnancům. Budeme sledovat novinky na knižním trhu a podle našich potřeb a finančních možností nakupovat nové knihy. Knihy pro děti jsou uloženy v policích v hernách a jsou dětem volně přístupné (leporela apod.) Technické zázemí V obou třídách k dispozici magnetofon s možností přehrávat CD nosiče, DVD přehrávač notebooky pro učitelky. V jedné ze tříd je umístěna interaktivní tabule a ve druhé televizor. V ředitelně je využíván počítač s tiskárnou a multifunkčním zařízením (kopírka, scanner), ředitelka využívá notebook. Organizační podmínky vzdělávání Dokumenty školy Ředitelka MŠ vydává jednotlivé řády, směrnice a nařízení, které tvoří samostatné přílohy tohoto ŠVP. Jsou to především tyto dokumenty: Školní řád, Provozní řád, Provozní řád výdejny stravy, Organizační řád, Směrnice k vybírání úplaty za vzdělávání a další. Plány Ředitelka školy vytváří Školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními pedagogy. Sestavuje plány: Plán porad, Plán dovolené, Plán dalšího vzdělávání. Režim dne V režimu dne je dostatek prostoru pro spontánní hru dětí a odpočinek a samozřejmě pro každodenní pobyt dětí venku. Jsou dodržovány stanovené časové odstupy pro stravování dětí předškolního věku. Personální podmínky vzdělávání Výchovně - vzdělávací práci vykonává ředitelka a tři kvalifikované učitelky. Zaměstnanci Máme pracovnici na úklid a jednu provozní pracovnici, která vykonává funkci hospodářky a výdej stravy. Dle potřeby pomáhá při převlékání nejmladších a při organizování akcí pořádaných MŠ pro děti i jejich rodiče. Dohody Pro zajištění drobných oprav a údržby budovy, údržby zahrady jsou uzavírány Dohody o provedení práce v maximálním rozsahu 300 hodin ročně. Podmínky spolupráce s rodiči Schůzky rodičů Minimálně jednou ročně bude organizována schůzka všech rodičů členů Klubu rodičů. V říjnu je organizována seznamovací třídní schůzka a další schůzky dle potřeby Dle aktuální nabídky budou organizovány odborné přednášky pro rodiče. 5

6 Předávání informací Osobní kontakt s rodiči při předávání a odchodu dětí. Informační nástěnky pro rodiče Schůzky rodičů. Nástěnky a výstavky dětských prací. ová pošta Internetové stránky školy Dle zájmu rodičů je možno individuálně dohodnout schůzku s třídními učitelkami i ředitelkou. Získávání informací od rodičů Při osobním kontaktu. Dotazníky pro rodiče. Další spolupráce Pro rodiče s dětmi, které se připravují na vstup do naší MŠ, jsou umožňovány návštěvy naší školy (adaptační program) Rodiče pomáhají při organizaci a přípravách akcí pro děti. Rodiče podporují MŠ prostřednictvím sponzorských darů, jak věcných, tak i peněžních. Podmínky zdravé životosprávy Časové údaje v režimu dne jsou stanoveny jen orientačně. Veškeré denní aktivity jsou uskutečňovány s ohledem na aktuální podmínky, zdraví, pohodu a spokojenost dětí. Děti dle individuálních potřeb v průběhu dne odpočívají. Organizovaných aktivit se účastní dle zájmu. Denně je vyčleněn dostatečný prostor pro spontánní hru dětí. Po obědě probíhá relaxace, odpočinek a spánek. Nejstarším dětem je umožněno v případě, že nespí, část odpočinku nahradit klidnými činnostmi, hrou a individuálními činnostmi s učitelkou Místnosti jsou denně větrány. Děti jsou oblečeny přiměřeně teplotám venku i ve třídě. Sociální zařízení jsou vybavena dle aktuálních hygienických norem. Jsou uzpůsobena pro 24 dětí - na každých pět dětí je k dispozici jedno umyvadlo a jeden záchodek. Umyvadla jsou osazená jednovýtokovými bateriemi napojenými na směšovací baterii. K dispozici je jeden sprchový kout. Děti mají k dispozici tekuté mýdlo, každý svůj ručník a kelímek. Kartáček si děti přinášejí z domova a v průběhu roku učitelky kontrolují jejich stav a rodiče zajišťují nákup nových kartáčků. Na určeném místě ve třídě jsou uloženy papírové kapesníky. Nejmladší děti používají kapesník za pomoci učitelky. V pravidelných intervalech s odstupem maximálně tří hodin se děti v MŠ stravují. Děti do jídla nenutíme. Dětem je připravována ranní svačina, oběd a odpolední svačina. Strava je pestrá a je obohacena dostatečným množstvím ovoce a zeleniny. Po celý den jsou dětem k dispozici nápoje. Nápoje jsou k dispozici i při pobytu venku mimo zimní období. Dětem je k dispozici slazený nápoj /čaj, voda se sirupem/ pitná voda. 6

7 Pobyt venku je uskutečňován minimálně 2 hodiny denně. V zimním období a při nepříznivých povětrnostních podmínkách je doba pobytu zkracována s ohledem na zdraví dětí. V letním období je naopak doba pobytu co nejdelší. Děti jsou přiměřeně oblékány a před slunečním svitem jsou chráněny pokrývkou hlavy. Otužování dětí probíhá při sezónních činnostech slunění, koupání, sprchování na zahradě, ranní cvičení na terase. Umožňujeme dětem dostatečné pohybové vyžití: - cvičení a hry ve třídě - pobyt, cvičení a hry na zahradě - sáňkování, bobování - vycházky a výlety 5. Organizace vzdělávání Děti jsou přijímány ředitelkou MŠ na základě podání Žádosti o přijetí dítěte Obec Babice vyhlašuje Zápis dětí do mateřské školy zpravidla v měsíci březnu předchozího školního roku po dohodě s ředitelkou mateřské školy Děti jsou přijímány ke vzdělávání ředitelkou školy na základě podání Žádosti o přijetí dítěte Rodiče při nástupu dítěte odevzdají vyplněný Evidenční list, který potvrdí také dětský lékař dítěte Další podrobnosti přijímání dětí jsou stanoveny v dokumentu školy Kritéria přijímání dětí Přednostně jsou přijímány děti poslední rok před vstupem do 1. třídy základní školy Děti jsou rozdělovány do tříd k začátku školního roku Děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku, a to v závislosti na volné kapacitě školy Ve žluté třídě jsou vždy umístěny mladší děti ve věku od 3 / maximálně od 2 let/ do 4 let V zelené třídě jsou děti ve věku od 4 do 6 let / maximálně do 7 let v případě odkladu školní docházky/ Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá po celou dobu jejich pobytu ve škole Vycházíme ze závazného Rámcového programu pro předškolní vzdělávání Všechny činnosti, které děti provádějí v průběhu dne, jsou realizovány vhledem k požadavkům a zásadám obsaženým v RVP Denně je dán velký prostor pro volnou hru dětí V průběhu celého dne jsou realizovány individuální, skupinkové i společné činnosti Využíváme práci v komunitním kruhu a ve velké míře prožitkové učení Jsou stanoveny zásady chování Hlavní tematické bloky vycházejí z názvu ŠVP a kopírují roční období K jednotlivým tématům se vztahují podtémata tematické bloky, které jsou aktualizovány každý měsíc a vyvěšeny pro informaci rodičů na nástěnce v šatně. Ne všechna podtémata - tematické bloky musejí být v daném roce realizována, mohou však být podle potřeby doplňována a rozšiřována K jednotlivým tematickým blokům se stanovují dílčí vzdělávací cíle a dále zpracovávají a připravují konkrétní činnosti a nabídku činností a aktivit V daném období jsou činnosti motivovány názvem tematického celku Téma však nesmí nikdy omezovat volbu dětí pro danou hru 7

8 Činnosti jsou dětem nabízeny a realizovány denně tak, aby tvořily co nejpestřejší mozaiku ze všech oblastí vzdělávání U nejstarších dětí je možno využít plánování činností pro dané téma na základě zájmů a návrhů dětí 6. Obecné úkoly a cíle předškolního vzdělávání Obecné úkoly předškolního vzdělávání 1. Doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Předškolní vzdělávání smysluplně obohacuje denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let a poskytovat dítěti odbornou péči. Usiluje, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě, a aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání. 2. Rozvíjet osobnost dítěte podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané. 3. Vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, že za všech okolností maximálně podporuje individuální rozvojové možnosti dětí a umožňuje tak každému dítěti dospět v době, kdy opouští mateřskou školu, k optimální úrovni osobního rozvoje a učení, resp. k takové úrovni, která je pro dítě individuálně dosažitelná. 4. Úkol diagnostický - dětem, které to potřebují - dětem s nerovnoměrnostmi ve vývoji, dětem se zdravotním postižením, se zdravotním a sociálním znevýhodněním doporučujeme včasnou speciálně pedagogickou péči a tím zlepšovat jejich životní i vzdělávací šance. Obecné rámcové cíle předškolního vzdělávání 1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 2. Osvojování si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí 8

9 7. Oblasti vzdělávání Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Biologická = Dítě a jeho tělo 2. Psychologická = Dítě a jeho psychika - Jazyk a řeč - Poznávací schopnosti a funkce - Sebepojetí, city a vůle 3. Sociálně-kulturní = Dítě a společnost 4. Interpersonální = Dítě a ten druhý 5. Eviromentální = Dítě a svět Tyto oblasti vzdělávání jsou úzce propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně neoddělitelný fungující celek. Dílčí cíle i dosahované kompetence dítěte na sebe navazují, vzájemně se doplňují a v některých momentech se překrývají. 9

10 8. Vzdělávací obsah ŠVP Vzdělávací obsah mateřské školy je rozdělen do pěti tematických okruhů, které jsou integrovanými bloky dílčích podtémat. Okruhy vycházejí z ročních období, mravní výchovy, péče o zdraví, ekologie, vzájemných vztahů mezi dětmi I. tematický okruh: Tady jsem doma II. tematický okruh: Hrajeme si s podzimem III. tematický okruh: Přišla paní zima IV. tematický okruh: Jak se rodí jaro V. tematický okruh: Poznávám své tělo Každý tematický okruh má 3 7 dílčích podtémat. Do třídního plánu je zpracováno vše, co by mělo dítě umět před vstupem do školy. Způsob plnění je přizpůsoben novým trendům vycházejících z rámcového vzdělávacího programu mateřských škol. Klíčové kompetence jsou plněny na základě praktických zkušeností, prostřednictvím prožitků (výlety, divadelní představení, oslavy, exkurze ). Je plněn princip vyváženosti spontánní i řízené aktivity a zastoupení všech pěti oblastí vzdělávání. Dítě a jeho tělo - oblast biologická Dítě a jeho psychika - oblast psychologická Dítě a ten druhý - oblast interpersonální Dítě a společnost - oblast sociálně kulturní Oblast č. 5: Dítě a svět - oblast environmentální 10

11 I. tematický okruh: TADY JSEM DOMA Charakteristika integrovaného bloku: Tematický okruh Tady jsem doma je složen ze 7 podtémat, která pozvolna rozvíjí obzor dítěte od věcí jemu důvěrně známých rodiny, k těm, ke kterým zatím vzhlíží s určitou nedůvěrou a bázní. Jeho cílem je především usnadnit přechod dítěte z rodiny do kolektivu MŠ. Snahou je získání pocitu jistoty v neznámém prostředí a rozvíjení komunikačních schopností jak s vrstevníky, tak i s dospělými. Úzké propojení rodiny a školy je nejefektivnější pro zajištění těchto cílů. 1. Podtéma: Noví kamarádi ve školce -> zvládat prostorovou orientaci a osobní sebeobsluhu -> vytváření zdravých životních postojů a návyků -> vstřícná a citlivá komunikace, umět vyjádřit své přání, zážitky, pocity -> posilovat pocit jistoty a bezpečí v kontaktu s vrstevníky -> společně si hrát a respektovat se -> rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, respektovat je (spolupracovat, spolupodílet se) Oblast č. 5: -> seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu 2. Podtéma: Naše maminka má miminko -> osvojení si poznatků o pohybových činnostech a jejich kvalitě -> procvičování svalových skupin těla, pohybu podle vzoru a pokynu -> výtvarná činnost podněcující rozvoj tvořivosti 11

12 -> osvojit si elementární poznatky o rodině -> rozvoj schopností citové vazby vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat -> posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem v rodině -> rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat -> rozvoj pěveckých dovedností naučit se ukolébavku Oblast č. 5: -> vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem -> osvojit si poznatky o vývoji člověka 3. Podtéma: Moje rodina -> zvládnout základy pohybové dovednosti (házet míčem, drátěnkou) -> podnítit představivost a zdokonalit se ve stříhání -> osvojit si elementární poznatky o sobě, rodině -> rozvíjení řečových schopností a produktivních jazykových dovedností (výslovnost) poslech pohádky -> posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem v rodině -> ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými -> rozvíjení pěveckých dovedností (umět zazpívat píseň) -> ilustrační kreslení na základě citového prožitku maminka 12

13 Oblast č. 5: -> vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem -> chápat, že svět se neustále mění, ekologie doma 4. Podtéma: Hádej, kdo jsem -> rozvíjet pohybové dovednosti, zdokonalovat obratnost a pohotovost -> upevňování dovedností při práci s nůžkami a jednoduché pracovní dovednosti s lepidlem (koláže z látek) -> dodržovat pravidla pohybové hry ( Na kominíka, ) -> rozvíjet výtvarné vyjadřovací schopnosti (zdobení knihy) -> samostatné vyjadřování myšlenek ve vhodně zformulovaných větách (práce dospělých Čím je táta, čím je máma? ) -> rozvíjení komunikativních schopností, vyjádření pocitů dramatickou improvizací (nápodoba práce dospělých) -> rozvíjení dobrých pocitů ze sounáležitosti ke skupině, ze společné hry a společného díla ve skupině (povolání ilustrátora a spisovatele) -> učíme se žít ve společenství ostatních lidí, respektovat je, přizpůsobit se Oblast č. 5: -> získávání základních poznatků o technických přístrojích a informační technice (poznávat hodnotu věcí a lidské práce) -> upevňování vztahu dětí k životnímu prostředí, k zeleni kolem nás 13

14 5. Podtéma: Co dělám celý den a celý rok -> procvičování tahu ruky kreslením rovných a šikmých čar správná příprava na psaní -> osvojení si věku přiměřených praktických dovedností -> rozvoj pohybových dovedností z oblasti hrubé i jemné motoriky -> poznávat, kde je více, méně, stejně upevňovat početní představy -> kreativní myšlení, pojmy malá, velká, silná, tenká (porovnávat a poznávat různé druhy knih) -> rozvoj komunikativních dovedností -> posilování prosociálního chování ve vztahu k druhým -> vyjadřovat svou představivost vyprávění zážitků, cvičení paměti -> seznamování dětí s péčí člověka o zvířata zajímavosti života podmořského světa -> rozvoj kulturně estetických dovedností (slovesných návštěva divadla, cirkusu, výtvarných Naše město, Hrajeme se na malíře, hudebních Kolik je na světě moří, ) Oblast č. 5: -> vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s lidmi, společností, planetou Země -> pochopení, že lidé životní prostředí mohou chránit i ničit -> rozvíjet poznatky o městě, ve kterém žiji 14

15 6. Podtéma: Věci kolem nás -> orientace v prostoru, běh v prostoru mezi překážkami -> rozvíjení sluchového vnímání, rytmického cítění seznamování se s lidovými písničkami -> rozvoj a užívání všech smyslů -> zacházení s výtvarným materiálem rozvoj výtvarné fantazie -> rozvíjení řečových schopností a produktivních jazykových dovedností naučit se zpaměti krátké texty -> procvičování číselné řady, chápat základní číselné pojmy -> rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit -> rozvíjení společenských projevů chování k druhým lidem kolem nás -> vytváření správných postojů k životnímu prostředí -> rozvíjení pěveckých dovedností, zpívání a dodržování rytmu -> umět zacházet s jednoduchými hudebními nástroji -> rozvíjet tvořivé fantazie a smysl pro tvar a barvu -> pracovat s rozmanitým materiálem Oblast č. 5: -> získávání poznatků, se kterými se dítě setkává doma i ve svém okolí -> upevňování poznatků o třídění odpadu, o plastových lahvích, sáčcích a jiných materiálech (hmotách) 15

16 7. Podtéma: Čím cestujeme -> reakce na povel, na barevný signál -> rozvoj pohybových dovedností a koordinace pohybu -> upevňování dovedností při práci s nůžkami, lepidlem, tuší, špejlí a temperovými barvami -> pracovní zručnost drobných prstových svalů -> osvojení si poznatků důležitých k podpoře zdraví a bezpečí -> objevování názvů pro geometrické tvary, poznávat předměty obsahující geometrické tvary -> třídění dopravních prostředků podle místa pohybu -> rozvoj myšlení, vlastní úvahy, pozitivního vztahu k učení -> úloha barev v našem životě rozlišovat a poznávat barvy -> určovat, pojmenovávat a popisovat věci související s ulicí chování chodců, Co by se mohlo stát, kdyby -> rozvíjení tvořivosti nápadů dětí pro spontánní hry -> vyposlechnutí příběhu, povídání o přečteném vysvětlit dětem, že i zvířata mohou sloužit jako dopravní prostředky -> rozvíjet intonační schopnosti poslech písniček a výběr pro nácvik těch, které se dětem líbí -> malování, kreslení vyjádření dojmů z pozorování dopravy Oblast č. 5: -> uvědomování si nebezpečí, jaké by nás v okolí MŠ nebo domova mohlo potkat -> upevňování správného chování cestujících v autobusech MHD 16

17 II. tematický okruh: HRAJEME SI S PODZIMEM Charakteristika integrovaného bloku: Podzimní blok má tři podtémata. Podzim svou barevností inspiruje především k výtvarným činnostem, dětí napodobují barevné kompozice, které vidí kolem sebe. Děti se také průběžně seznamují se změnami v přírodě a s podzimní sklizní plodů. Vzhledem k venkovskému prostředí, v němž děti žijí, mají mnoho příležitostí ke kontaktu i k vyprávění o sklízení např. ovoce, zeleniny. 1. Podtéma: Sklízíme plody podzimu -> navozování radosti ze cvičení Co je strom -> vytváření u dětí zdravých návyků a postojů k přírodě -> rozvíjení jemné motoriky procvičování uvolňování zápěstí, modelování Jablíčka v košíčku -> lehký taneční krok, sladění pohybu s hudbou Sedláček -> správně vyslovovat, ovládat dech, tempo řeči báseň Jablíčka -> záměrně se soustředit na činnost, udržet pozornost, vstřícná a citlivá komunikace, umět vyjádřit svá přání, pocity Jmenuj ovocné stromy -> komentování vlastních zkušeností a prožitků Zavařujeme tiskátka z brambor -> navazovat kontakty s dospělými (zaměstnanci MŠ), navazovat a udržovat dětská přátelství -> seznamování s prací zahrádkářů -> upevňování společenských návyků (návštěva divadla, oslavy ) -> rozvoj společenského a estetického vkusu -> rozvíjení smyslu pro barvy otisky prstů: Podzimní sklizeň ovoce, fantazie, představivost -> rozvíjení pěveckých dovedností, spojit zpěv s pohybem Měla babka Oblast č. 5: -> osvojování poznatků o přírodě a jejich neustálých proměnách -> vnímat svět v jeho pestrosti a změně 17

18 -> rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám 2. Podtéma: Když padá listí -> procvičování obratnosti, probouzet a rozvíjet u dětí zájem o pohyb honička Na draka -> osvojování hygienických návyků při pracovních činnostech, rozvíjet fantazii při sestavování listů, dovednosti s lepidlem, Podzimníček -> rozvíjení sluchového vnímání, rytmického cítění píseň Listopad, Vyleť draku -> rozvíjení pozornosti a soustředění praktickým pozorováním, srovnávání podzimní a letní krajiny (neustálé proměny) -> rozvoj vyjadřovacích schopností při popisu venku rozdíl mezi stromem jehličnatým a listnatým -> rozvíjení řeči se zapojením grafické zručnosti Drak -> navozování radosti z tvorby různými materiály obrázek z listí pro kamaráda -> radostný poslech a zpěv se zapojením hudebních nástrojů (Orffovy nástroje, chrastítka), píseň Prší tam -> poslech pohádek při odpoledním odpočinku -> spoluvytváření pohody ve třídě, posilovat pocit bezpečí a jistoty v kontaktu s vrstevníky -> výtvarné vyjádření představ, rozlišování základních barevných představ a vznik barev doplňkových jejich mícháním Drak Oblast č. 5: -> objevování charakteristických znaků podzimu při pobytu venku -> rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám -> vnímání pestrosti světa živé přírody a její ochraně 18

19 3. Podtéma: Zvířátka ve volné přírodě -> rozvoj pohybových schopností, získání tělesné zdatnosti a kondice pohybová hra Zajíčci -> procvičit orientaci v prostoru Kde je veverka, získání povědomí o aktivním pohybu pro zdraví -> rozlišování slyšených zvuků, rytmu a sluchové paměti Lesní zvířata -> vyvolávat u dětí radostnou náladu při hudebních dovednostech, lehký taneční krok Na čížečka -> rozkládání slov na slabiky, sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech Co slyšíš? -> vytváření základů pro práci s informacemi návštěva knihovny, výchova vztahu ke knihám -> rozvíjení mluvního projevu vyjádřením vlastních zážitků -> upevňování dovedností spolupracovat se skupinkou dětí, rozvíjet fantazii dovednosti při sestrojování z dílů stavebnic (Seva, Lego, Merkur ) -> uvědomování si proč se máme rádi, ohleduplné chování k druhému -> vystižení zvířecí figury, zaplnění plochy výkresu, vyjádření vlastních zážitků a představ Moje zvířátko Oblast č. 5: -> uvědomovat si, co je nebezpečné, odhadnout některá nebezpečí a snažit se jim vyhnout -> poznávat, že některá zvířátka nám mohou způsobit bolest a zranění Než půjdeme do lesa 19

20 III. tematický okruh: PŘIŠLA PANÍ ZIMA Charakteristika integrovaného bloku: Blok obsahuje 4 podtémata, která se zabývají především zimními svátky - Mikulášem a Vánoci, na které se děti tolik těší. K nácviku vánoční besídky děti motivuje možnost předvedení svých dovedností rodičům. Ke sportovním hrám a otužování se využívá zejména zasněženého svahu na zahradě MŠ. V bloku se děti seznámí s masopustním veselím, které vrcholí karnevalem v MŠ. 1. Podtéma: Mikuláš naděluje -> rozvoj pohybových a fyzických zdatností nácvik kotoulu Čertíci se veselí na sněhu -> zapojení hudby s pohybem Čertovský tanec -> rozvíjet pěvecký projev dětí, nácvik správné intonace a výslovnosti píseň Mik, Mik, Mikuláš, -> zacházení s výtvarným materiálem, práce se špejlí, tuší a potravinářskými barvami Mikuláš a čert -> samostatné vyjadřování myšlenek ve vhodně zformulovaných větách, zapojení fantazie a představivosti Až přijde Mikuláš, Jak si představuješ peklo?, Jak vypadá čert? -> rozvíjení dobrých pocitů ze sounáležitosti ke skupině dětí ze společné hry a společného díla ve skupině zdobení vánočního stromku, zimní výzdoba prostor MŠ -> upevňování společenských návyků dárky pro rodiče -> vytváření základů estetického vztahu Mikuláš naděluje v MŠ -> rozvoj kulturně estetických dovedností, spolupodílet se na organizaci společných zábav a slavností Oblast č. 5: -> osvojení jednoduchých poznatků o světě, pociťovat sounáležitost s přírodou 20

21 2. Podtéma: Vánoční překvapení -> koordinovat lokomoci a další pohyby, sladit pohyb s hudbou, se zpěvem, s koledami Nesem vám noviny, Stojí vrba košatá, Půjdem spolu do Betléma,. -> vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů -> procvičení jemné motoriky práce s Vizovickým těstem,(ozdoby na stromeček) -> samostatné vyjadřování myšlenek ve vhodně zformulovaných větách - Těšíme se na Vánoce -> rozvoj kultivovaného projevu, zdokonalovat správnou výslovnost a výraznost řeči tematická hra Na televizi -> rozvoj komunikativních dovedností, rozhodovat o svých činnostech, učit se ovlivňovat vlastní situaci -> vytvářet pozitivní citové vztahy k okolí -> chápaní tradic a lidových zvyků -> navození radostné vánoční atmosféry Radostné dopoledne před Vánocemi Vánoční nadílka pro děti -> návštěva rodičů v MŠ Vánoční besídka -> rozvoj kulturně estetických dovedností, spolupodílet se na organizaci příprav společných zábav a slavností -> vytváření základů estetického vztahu k tradicím Oblast č. 5: -> chápat, že svět se neustále mění, vyvíjí, proměňuje jak v kulturním, přírodním, tak i v technickém prostředí 21

22 3. Podtéma: Hry a sporty -> zvládání základních pohybových schopností chodit po šikmé a zvýšené rovině, skluz po šikmé ploše Horolezci -> procvičování pohybových schopností s míčem pohybová hra Želví míč -> sladění pohybu s hudbou, navozovat radostný pohyb Krasobruslaři -> rozvíjení pracovních dovedností při vystřihování a lepení Zimní krajina -> rozkládání slov na slabiky, určování počtu slabik, rytmizace slov sportujeme -> rozvíjení řečových schopností, práce s encyklopedií Můj oblíbený sport -> upevňování myšlení a dovednosti při manipulaci s obrázky Jak v létě sportuji -> přemýšlíme o svých pocitech, vyjádření slovy citových vazeb ke sportu Malá olympiáda -> rozvíjení tvořivosti a nápadů dětí pro spontánní hry -> uvědomování si, proč se máme rádi, vlastnosti kamaráda -> poslech písniček a výběr pro nácvik těch, které se dětem líbí -> vyposlechnutí příběhů, povídání o přečteném projevovat zájem o knihy Oblast č. 5: -> praktické pozorování krajiny, živočichů -> ráz krajiny, počasí -> pociťovat sounáležitost s přírodou, krmení ptactva 22

23 4. Podtéma: Karneval -> rozvoj psychické a fyzické zdatnosti, rozvoj a užívání všech smyslů -> procvičování uvolňování zápěstí, zdokonalovat koordinaci ruky a oka grafomotorické cviky Karneval -> probouzet fantazii, představivost zhotovit si masku na karneval -> rozvíjení pozornosti soustředěním pozorováním podílet se na přípravě výrobků na karneval -> objevování počtu ve skupinkách, procvičování číselné řady: starší děti 1 10, mladší dětí 1 6 -> rozvíjení pozornosti při řešení labyrintů spontánní činnosti -> rozvíjení kooperativních dovedností ve skupině s ostatními hry námětové, konstruktivní, dramatické -> rozvíjení společenských projevů druhým lidem kolem nás -> upevňování společenských návyků návštěva rodičů na karnevalu -> vytvoření základu estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění příprava karnevalu Oblast č. 5: -> vytváření vztahu k místu a prostředí, kde dítě žije, přizpůsobovat se různým změnám a brát je jako součást života 23

24 IV. tematický okruh: JAK SE RODÍ JARO Charakteristika integrovaného bloku: Integrovaný blok Jak se rodí jaro je rozdělen do 5-ti podtémat, která ukazují krásy zrození života v přírodě. Vychází se zde především ze spontánně kladného vztahu dítěte ke každému mláděti. Poukazováním na nutnost ochrany mláďat živočichů i rostlin je prohlubováno citlivé vnímání života, projev dítěte je emocionální. Radost ze života je v jednotlivých podtématech vyjadřována pohybem, zpěvem, výtvarným projevem. Seznámení se zvyklostmi a obyčeji. 1. Podtéma: Jaro v trávě a na zahradě -> rozvoj pohybových dovedností a ovládání pohybového aparátu orientace v prostoru, běh v prostoru mezi překážkami -> rozvíjení pracovních dovedností, samostatnosti, jemné motoriky vytrhávání Pampelišky -> ovládat koordinaci ruky a oka Sluníčko -> rozvíjení sluchového vnímání, rytmického cítění -> rozvíjení mluvního projevu vyjádřením vlastních zážitků z praktického pozorování jarní přírody -> rozvíjení cítění pro rytmus, procvičování mluvidel a sluchové pozornosti hudební protiklady vysoký nízký -> vytváření základů pro práci s informacemi -> utváření citlivosti k přírodě, prvním jarním rostlinám, k rodícímu se jaru, ke všemu živému -> vytváření správných postojů k životnímu prostředí péče o květiny ve třídě -> rozvíjení schopnosti soustředit se na vyposlechnutí pohádky -> rozvíjení tanečního projevu s písničkou Na věneček -> rozvíjení tvořivé fantazie a smyslu pro tvar a barvu - Jarní květina Oblast č. 5: -> získávání poznatků, co rostlina potřebuje k životu, vývojová stádia rostlin -> rozvoj citu sounáležitosti s živou a neživou přírodou 24

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Komenského 312, Habartov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Č.j.: 51-21/2014/OŘ 21 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí.

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6.00-8.00 Pozdravím paní učitelku a udělám si společně s maminkou ranní úkol, pak se s

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více