Mateřská škola Dráček. Ke Hřišti 390, Babice, Říčany. Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Dráček. Ke Hřišti 390, Babice, 251 01 Říčany. Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Mateřská škola Dráček Ke Hřišti 390, Babice, Říčany Školní vzdělávací program 1

2 Obsah ŠVP 1. Název školního vzdělávacího programu 3 2. Identifikační údaje 3 3. Vize MŠ 4 4. Podmínky vzdělávání 4 5. Organizace vzdělávání 7 6. Obecné úkoly a cíle předškolního vzdělávání 8 7. Oblasti vzdělávání 9 8. Vzdělávací obsah ŠVP Systém plánování Formuláře plánování Cíle a kritéria evaluace Přílohy 40 2

3 1. Název Školního vzdělávacího programu AŤ JE JARO NEBO ZIMA, VE ŠKOLCE NÁM JE VŽDY PRIMA Název ŠVP zcela odpovídá záměrům tohoto ŠVP, který vstupuje v platnost od školního roku 2014/2015. Podklady pro zpracování ŠVP: o Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze v roce Č.j / o Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy, který vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze v roce Identifikační údaje Název organizace: Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace Adresa: Ke Hřišti 390, Babice IČ: Internetové stránky školy: Typ zařízení: MŠ s celodenním provozem Zřizovatel: Obec Babice, Na Návsi č.p.6, Babice Říčany Telefon zřizovatele : IČ: Bankovní účet: školné: /0100 stravné: /0100 Ředitelka školy Ivana Šuranská Provozní doba : 7,00 17,00 Počet tříd : 2 Kapacita: 48 dětí Dodavatel stravy: ALMED zařízení školního stravování, Masarykovo náměstí 112, Škvorec IČ:

4 3. Vize MŠ Naše mateřská škola je místem, kde děti předškolního věku nacházejí: o velké množství podnětů ke svému všestrannému rozvoji o spoustu radostných prožitků o nové kamarády o pomocnou ruku, vlídné slovo a pochopení. Našim cílem je, aby mateřskou školu při nástupu do 1. třídy základní školy opouštěly děti: o jedinečné osobnosti, s vlastním názorem, schopné dívat se kolem sebe, přemýšlet a jednat zcela samostatně, odvážně a zodpovědně o děti ochotné nejen přijímat, ale i dávat, schopné aktivně pomáhat nejen lidem, ale přírodě o děti vybavené dovednostmi, vědomostmi a návyky, které jim pomohou při cestě za dalším vzděláním, ale i na cestě celým životem. 4. Podmínky vzdělávání Materiální podmínky vzdělávání Umístění MŠ je velmi vhodné, nachází se u lesa nedaleko centra obce. Příjezdová cesta je zakončena parkovištěm. Budova je nově vybudovaná jednopodlažní dřevostavba, která je umístěna v zahradě o výměře cca 900 m2. Okolí je plné zeleně v bezprostřední blízkosti se nachází smíšený les. Zahrada K budově školy patří zahrada, která je vybavena herními prvky, integrovaným pískovištěm a dráhou pro koloběžky a odrážedla. Jsou zde nově vysázené okrasné keře a listnaté stromy. Součásti zahrady je sklad hraček a dětské WC. Pomůcky a hračky Hračky a pomůcky jsou umístěny v jednotlivých třídách ve skříňkách a policích, které jsou snadno dostupné dětem. Jsou voleny vzhledem k věkovým zvláštnostem dětí a s ohledem na bezpečnost. Každý rok budeme doplňovat a obměňovat hračky v obou hernách a to v souladu s finančními možnostmi MŠ. 4

5 Knihy Odborná literatura, metodické pomůcky, dětské i odborné časopisy jsou uloženy ve skříni v obou třídách. Knihy jsou rozděleny podle žánru a výchovných složek / VV, PV, hudební / Veškerá literatura je k dispozici všem zaměstnancům. Budeme sledovat novinky na knižním trhu a podle našich potřeb a finančních možností nakupovat nové knihy. Knihy pro děti jsou uloženy v policích v hernách a jsou dětem volně přístupné (leporela apod.) Technické zázemí V obou třídách k dispozici magnetofon s možností přehrávat CD nosiče, DVD přehrávač notebooky pro učitelky. V jedné ze tříd je umístěna interaktivní tabule a ve druhé televizor. V ředitelně je využíván počítač s tiskárnou a multifunkčním zařízením (kopírka, scanner), ředitelka využívá notebook. Organizační podmínky vzdělávání Dokumenty školy Ředitelka MŠ vydává jednotlivé řády, směrnice a nařízení, které tvoří samostatné přílohy tohoto ŠVP. Jsou to především tyto dokumenty: Školní řád, Provozní řád, Provozní řád výdejny stravy, Organizační řád, Směrnice k vybírání úplaty za vzdělávání a další. Plány Ředitelka školy vytváří Školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními pedagogy. Sestavuje plány: Plán porad, Plán dovolené, Plán dalšího vzdělávání. Režim dne V režimu dne je dostatek prostoru pro spontánní hru dětí a odpočinek a samozřejmě pro každodenní pobyt dětí venku. Jsou dodržovány stanovené časové odstupy pro stravování dětí předškolního věku. Personální podmínky vzdělávání Výchovně - vzdělávací práci vykonává ředitelka a tři kvalifikované učitelky. Zaměstnanci Máme pracovnici na úklid a jednu provozní pracovnici, která vykonává funkci hospodářky a výdej stravy. Dle potřeby pomáhá při převlékání nejmladších a při organizování akcí pořádaných MŠ pro děti i jejich rodiče. Dohody Pro zajištění drobných oprav a údržby budovy, údržby zahrady jsou uzavírány Dohody o provedení práce v maximálním rozsahu 300 hodin ročně. Podmínky spolupráce s rodiči Schůzky rodičů Minimálně jednou ročně bude organizována schůzka všech rodičů členů Klubu rodičů. V říjnu je organizována seznamovací třídní schůzka a další schůzky dle potřeby Dle aktuální nabídky budou organizovány odborné přednášky pro rodiče. 5

6 Předávání informací Osobní kontakt s rodiči při předávání a odchodu dětí. Informační nástěnky pro rodiče Schůzky rodičů. Nástěnky a výstavky dětských prací. ová pošta Internetové stránky školy Dle zájmu rodičů je možno individuálně dohodnout schůzku s třídními učitelkami i ředitelkou. Získávání informací od rodičů Při osobním kontaktu. Dotazníky pro rodiče. Další spolupráce Pro rodiče s dětmi, které se připravují na vstup do naší MŠ, jsou umožňovány návštěvy naší školy (adaptační program) Rodiče pomáhají při organizaci a přípravách akcí pro děti. Rodiče podporují MŠ prostřednictvím sponzorských darů, jak věcných, tak i peněžních. Podmínky zdravé životosprávy Časové údaje v režimu dne jsou stanoveny jen orientačně. Veškeré denní aktivity jsou uskutečňovány s ohledem na aktuální podmínky, zdraví, pohodu a spokojenost dětí. Děti dle individuálních potřeb v průběhu dne odpočívají. Organizovaných aktivit se účastní dle zájmu. Denně je vyčleněn dostatečný prostor pro spontánní hru dětí. Po obědě probíhá relaxace, odpočinek a spánek. Nejstarším dětem je umožněno v případě, že nespí, část odpočinku nahradit klidnými činnostmi, hrou a individuálními činnostmi s učitelkou Místnosti jsou denně větrány. Děti jsou oblečeny přiměřeně teplotám venku i ve třídě. Sociální zařízení jsou vybavena dle aktuálních hygienických norem. Jsou uzpůsobena pro 24 dětí - na každých pět dětí je k dispozici jedno umyvadlo a jeden záchodek. Umyvadla jsou osazená jednovýtokovými bateriemi napojenými na směšovací baterii. K dispozici je jeden sprchový kout. Děti mají k dispozici tekuté mýdlo, každý svůj ručník a kelímek. Kartáček si děti přinášejí z domova a v průběhu roku učitelky kontrolují jejich stav a rodiče zajišťují nákup nových kartáčků. Na určeném místě ve třídě jsou uloženy papírové kapesníky. Nejmladší děti používají kapesník za pomoci učitelky. V pravidelných intervalech s odstupem maximálně tří hodin se děti v MŠ stravují. Děti do jídla nenutíme. Dětem je připravována ranní svačina, oběd a odpolední svačina. Strava je pestrá a je obohacena dostatečným množstvím ovoce a zeleniny. Po celý den jsou dětem k dispozici nápoje. Nápoje jsou k dispozici i při pobytu venku mimo zimní období. Dětem je k dispozici slazený nápoj /čaj, voda se sirupem/ pitná voda. 6

7 Pobyt venku je uskutečňován minimálně 2 hodiny denně. V zimním období a při nepříznivých povětrnostních podmínkách je doba pobytu zkracována s ohledem na zdraví dětí. V letním období je naopak doba pobytu co nejdelší. Děti jsou přiměřeně oblékány a před slunečním svitem jsou chráněny pokrývkou hlavy. Otužování dětí probíhá při sezónních činnostech slunění, koupání, sprchování na zahradě, ranní cvičení na terase. Umožňujeme dětem dostatečné pohybové vyžití: - cvičení a hry ve třídě - pobyt, cvičení a hry na zahradě - sáňkování, bobování - vycházky a výlety 5. Organizace vzdělávání Děti jsou přijímány ředitelkou MŠ na základě podání Žádosti o přijetí dítěte Obec Babice vyhlašuje Zápis dětí do mateřské školy zpravidla v měsíci březnu předchozího školního roku po dohodě s ředitelkou mateřské školy Děti jsou přijímány ke vzdělávání ředitelkou školy na základě podání Žádosti o přijetí dítěte Rodiče při nástupu dítěte odevzdají vyplněný Evidenční list, který potvrdí také dětský lékař dítěte Další podrobnosti přijímání dětí jsou stanoveny v dokumentu školy Kritéria přijímání dětí Přednostně jsou přijímány děti poslední rok před vstupem do 1. třídy základní školy Děti jsou rozdělovány do tříd k začátku školního roku Děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku, a to v závislosti na volné kapacitě školy Ve žluté třídě jsou vždy umístěny mladší děti ve věku od 3 / maximálně od 2 let/ do 4 let V zelené třídě jsou děti ve věku od 4 do 6 let / maximálně do 7 let v případě odkladu školní docházky/ Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá po celou dobu jejich pobytu ve škole Vycházíme ze závazného Rámcového programu pro předškolní vzdělávání Všechny činnosti, které děti provádějí v průběhu dne, jsou realizovány vhledem k požadavkům a zásadám obsaženým v RVP Denně je dán velký prostor pro volnou hru dětí V průběhu celého dne jsou realizovány individuální, skupinkové i společné činnosti Využíváme práci v komunitním kruhu a ve velké míře prožitkové učení Jsou stanoveny zásady chování Hlavní tematické bloky vycházejí z názvu ŠVP a kopírují roční období K jednotlivým tématům se vztahují podtémata tematické bloky, které jsou aktualizovány každý měsíc a vyvěšeny pro informaci rodičů na nástěnce v šatně. Ne všechna podtémata - tematické bloky musejí být v daném roce realizována, mohou však být podle potřeby doplňována a rozšiřována K jednotlivým tematickým blokům se stanovují dílčí vzdělávací cíle a dále zpracovávají a připravují konkrétní činnosti a nabídku činností a aktivit V daném období jsou činnosti motivovány názvem tematického celku Téma však nesmí nikdy omezovat volbu dětí pro danou hru 7

8 Činnosti jsou dětem nabízeny a realizovány denně tak, aby tvořily co nejpestřejší mozaiku ze všech oblastí vzdělávání U nejstarších dětí je možno využít plánování činností pro dané téma na základě zájmů a návrhů dětí 6. Obecné úkoly a cíle předškolního vzdělávání Obecné úkoly předškolního vzdělávání 1. Doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Předškolní vzdělávání smysluplně obohacuje denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let a poskytovat dítěti odbornou péči. Usiluje, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě, a aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání. 2. Rozvíjet osobnost dítěte podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané. 3. Vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, že za všech okolností maximálně podporuje individuální rozvojové možnosti dětí a umožňuje tak každému dítěti dospět v době, kdy opouští mateřskou školu, k optimální úrovni osobního rozvoje a učení, resp. k takové úrovni, která je pro dítě individuálně dosažitelná. 4. Úkol diagnostický - dětem, které to potřebují - dětem s nerovnoměrnostmi ve vývoji, dětem se zdravotním postižením, se zdravotním a sociálním znevýhodněním doporučujeme včasnou speciálně pedagogickou péči a tím zlepšovat jejich životní i vzdělávací šance. Obecné rámcové cíle předškolního vzdělávání 1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 2. Osvojování si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí 8

9 7. Oblasti vzdělávání Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Biologická = Dítě a jeho tělo 2. Psychologická = Dítě a jeho psychika - Jazyk a řeč - Poznávací schopnosti a funkce - Sebepojetí, city a vůle 3. Sociálně-kulturní = Dítě a společnost 4. Interpersonální = Dítě a ten druhý 5. Eviromentální = Dítě a svět Tyto oblasti vzdělávání jsou úzce propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně neoddělitelný fungující celek. Dílčí cíle i dosahované kompetence dítěte na sebe navazují, vzájemně se doplňují a v některých momentech se překrývají. 9

10 8. Vzdělávací obsah ŠVP Vzdělávací obsah mateřské školy je rozdělen do pěti tematických okruhů, které jsou integrovanými bloky dílčích podtémat. Okruhy vycházejí z ročních období, mravní výchovy, péče o zdraví, ekologie, vzájemných vztahů mezi dětmi I. tematický okruh: Tady jsem doma II. tematický okruh: Hrajeme si s podzimem III. tematický okruh: Přišla paní zima IV. tematický okruh: Jak se rodí jaro V. tematický okruh: Poznávám své tělo Každý tematický okruh má 3 7 dílčích podtémat. Do třídního plánu je zpracováno vše, co by mělo dítě umět před vstupem do školy. Způsob plnění je přizpůsoben novým trendům vycházejících z rámcového vzdělávacího programu mateřských škol. Klíčové kompetence jsou plněny na základě praktických zkušeností, prostřednictvím prožitků (výlety, divadelní představení, oslavy, exkurze ). Je plněn princip vyváženosti spontánní i řízené aktivity a zastoupení všech pěti oblastí vzdělávání. Dítě a jeho tělo - oblast biologická Dítě a jeho psychika - oblast psychologická Dítě a ten druhý - oblast interpersonální Dítě a společnost - oblast sociálně kulturní Oblast č. 5: Dítě a svět - oblast environmentální 10

11 I. tematický okruh: TADY JSEM DOMA Charakteristika integrovaného bloku: Tematický okruh Tady jsem doma je složen ze 7 podtémat, která pozvolna rozvíjí obzor dítěte od věcí jemu důvěrně známých rodiny, k těm, ke kterým zatím vzhlíží s určitou nedůvěrou a bázní. Jeho cílem je především usnadnit přechod dítěte z rodiny do kolektivu MŠ. Snahou je získání pocitu jistoty v neznámém prostředí a rozvíjení komunikačních schopností jak s vrstevníky, tak i s dospělými. Úzké propojení rodiny a školy je nejefektivnější pro zajištění těchto cílů. 1. Podtéma: Noví kamarádi ve školce -> zvládat prostorovou orientaci a osobní sebeobsluhu -> vytváření zdravých životních postojů a návyků -> vstřícná a citlivá komunikace, umět vyjádřit své přání, zážitky, pocity -> posilovat pocit jistoty a bezpečí v kontaktu s vrstevníky -> společně si hrát a respektovat se -> rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, respektovat je (spolupracovat, spolupodílet se) Oblast č. 5: -> seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu 2. Podtéma: Naše maminka má miminko -> osvojení si poznatků o pohybových činnostech a jejich kvalitě -> procvičování svalových skupin těla, pohybu podle vzoru a pokynu -> výtvarná činnost podněcující rozvoj tvořivosti 11

12 -> osvojit si elementární poznatky o rodině -> rozvoj schopností citové vazby vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat -> posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem v rodině -> rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat -> rozvoj pěveckých dovedností naučit se ukolébavku Oblast č. 5: -> vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem -> osvojit si poznatky o vývoji člověka 3. Podtéma: Moje rodina -> zvládnout základy pohybové dovednosti (házet míčem, drátěnkou) -> podnítit představivost a zdokonalit se ve stříhání -> osvojit si elementární poznatky o sobě, rodině -> rozvíjení řečových schopností a produktivních jazykových dovedností (výslovnost) poslech pohádky -> posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem v rodině -> ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými -> rozvíjení pěveckých dovedností (umět zazpívat píseň) -> ilustrační kreslení na základě citového prožitku maminka 12

13 Oblast č. 5: -> vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem -> chápat, že svět se neustále mění, ekologie doma 4. Podtéma: Hádej, kdo jsem -> rozvíjet pohybové dovednosti, zdokonalovat obratnost a pohotovost -> upevňování dovedností při práci s nůžkami a jednoduché pracovní dovednosti s lepidlem (koláže z látek) -> dodržovat pravidla pohybové hry ( Na kominíka, ) -> rozvíjet výtvarné vyjadřovací schopnosti (zdobení knihy) -> samostatné vyjadřování myšlenek ve vhodně zformulovaných větách (práce dospělých Čím je táta, čím je máma? ) -> rozvíjení komunikativních schopností, vyjádření pocitů dramatickou improvizací (nápodoba práce dospělých) -> rozvíjení dobrých pocitů ze sounáležitosti ke skupině, ze společné hry a společného díla ve skupině (povolání ilustrátora a spisovatele) -> učíme se žít ve společenství ostatních lidí, respektovat je, přizpůsobit se Oblast č. 5: -> získávání základních poznatků o technických přístrojích a informační technice (poznávat hodnotu věcí a lidské práce) -> upevňování vztahu dětí k životnímu prostředí, k zeleni kolem nás 13

14 5. Podtéma: Co dělám celý den a celý rok -> procvičování tahu ruky kreslením rovných a šikmých čar správná příprava na psaní -> osvojení si věku přiměřených praktických dovedností -> rozvoj pohybových dovedností z oblasti hrubé i jemné motoriky -> poznávat, kde je více, méně, stejně upevňovat početní představy -> kreativní myšlení, pojmy malá, velká, silná, tenká (porovnávat a poznávat různé druhy knih) -> rozvoj komunikativních dovedností -> posilování prosociálního chování ve vztahu k druhým -> vyjadřovat svou představivost vyprávění zážitků, cvičení paměti -> seznamování dětí s péčí člověka o zvířata zajímavosti života podmořského světa -> rozvoj kulturně estetických dovedností (slovesných návštěva divadla, cirkusu, výtvarných Naše město, Hrajeme se na malíře, hudebních Kolik je na světě moří, ) Oblast č. 5: -> vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s lidmi, společností, planetou Země -> pochopení, že lidé životní prostředí mohou chránit i ničit -> rozvíjet poznatky o městě, ve kterém žiji 14

15 6. Podtéma: Věci kolem nás -> orientace v prostoru, běh v prostoru mezi překážkami -> rozvíjení sluchového vnímání, rytmického cítění seznamování se s lidovými písničkami -> rozvoj a užívání všech smyslů -> zacházení s výtvarným materiálem rozvoj výtvarné fantazie -> rozvíjení řečových schopností a produktivních jazykových dovedností naučit se zpaměti krátké texty -> procvičování číselné řady, chápat základní číselné pojmy -> rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit -> rozvíjení společenských projevů chování k druhým lidem kolem nás -> vytváření správných postojů k životnímu prostředí -> rozvíjení pěveckých dovedností, zpívání a dodržování rytmu -> umět zacházet s jednoduchými hudebními nástroji -> rozvíjet tvořivé fantazie a smysl pro tvar a barvu -> pracovat s rozmanitým materiálem Oblast č. 5: -> získávání poznatků, se kterými se dítě setkává doma i ve svém okolí -> upevňování poznatků o třídění odpadu, o plastových lahvích, sáčcích a jiných materiálech (hmotách) 15

16 7. Podtéma: Čím cestujeme -> reakce na povel, na barevný signál -> rozvoj pohybových dovedností a koordinace pohybu -> upevňování dovedností při práci s nůžkami, lepidlem, tuší, špejlí a temperovými barvami -> pracovní zručnost drobných prstových svalů -> osvojení si poznatků důležitých k podpoře zdraví a bezpečí -> objevování názvů pro geometrické tvary, poznávat předměty obsahující geometrické tvary -> třídění dopravních prostředků podle místa pohybu -> rozvoj myšlení, vlastní úvahy, pozitivního vztahu k učení -> úloha barev v našem životě rozlišovat a poznávat barvy -> určovat, pojmenovávat a popisovat věci související s ulicí chování chodců, Co by se mohlo stát, kdyby -> rozvíjení tvořivosti nápadů dětí pro spontánní hry -> vyposlechnutí příběhu, povídání o přečteném vysvětlit dětem, že i zvířata mohou sloužit jako dopravní prostředky -> rozvíjet intonační schopnosti poslech písniček a výběr pro nácvik těch, které se dětem líbí -> malování, kreslení vyjádření dojmů z pozorování dopravy Oblast č. 5: -> uvědomování si nebezpečí, jaké by nás v okolí MŠ nebo domova mohlo potkat -> upevňování správného chování cestujících v autobusech MHD 16

17 II. tematický okruh: HRAJEME SI S PODZIMEM Charakteristika integrovaného bloku: Podzimní blok má tři podtémata. Podzim svou barevností inspiruje především k výtvarným činnostem, dětí napodobují barevné kompozice, které vidí kolem sebe. Děti se také průběžně seznamují se změnami v přírodě a s podzimní sklizní plodů. Vzhledem k venkovskému prostředí, v němž děti žijí, mají mnoho příležitostí ke kontaktu i k vyprávění o sklízení např. ovoce, zeleniny. 1. Podtéma: Sklízíme plody podzimu -> navozování radosti ze cvičení Co je strom -> vytváření u dětí zdravých návyků a postojů k přírodě -> rozvíjení jemné motoriky procvičování uvolňování zápěstí, modelování Jablíčka v košíčku -> lehký taneční krok, sladění pohybu s hudbou Sedláček -> správně vyslovovat, ovládat dech, tempo řeči báseň Jablíčka -> záměrně se soustředit na činnost, udržet pozornost, vstřícná a citlivá komunikace, umět vyjádřit svá přání, pocity Jmenuj ovocné stromy -> komentování vlastních zkušeností a prožitků Zavařujeme tiskátka z brambor -> navazovat kontakty s dospělými (zaměstnanci MŠ), navazovat a udržovat dětská přátelství -> seznamování s prací zahrádkářů -> upevňování společenských návyků (návštěva divadla, oslavy ) -> rozvoj společenského a estetického vkusu -> rozvíjení smyslu pro barvy otisky prstů: Podzimní sklizeň ovoce, fantazie, představivost -> rozvíjení pěveckých dovedností, spojit zpěv s pohybem Měla babka Oblast č. 5: -> osvojování poznatků o přírodě a jejich neustálých proměnách -> vnímat svět v jeho pestrosti a změně 17

18 -> rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám 2. Podtéma: Když padá listí -> procvičování obratnosti, probouzet a rozvíjet u dětí zájem o pohyb honička Na draka -> osvojování hygienických návyků při pracovních činnostech, rozvíjet fantazii při sestavování listů, dovednosti s lepidlem, Podzimníček -> rozvíjení sluchového vnímání, rytmického cítění píseň Listopad, Vyleť draku -> rozvíjení pozornosti a soustředění praktickým pozorováním, srovnávání podzimní a letní krajiny (neustálé proměny) -> rozvoj vyjadřovacích schopností při popisu venku rozdíl mezi stromem jehličnatým a listnatým -> rozvíjení řeči se zapojením grafické zručnosti Drak -> navozování radosti z tvorby různými materiály obrázek z listí pro kamaráda -> radostný poslech a zpěv se zapojením hudebních nástrojů (Orffovy nástroje, chrastítka), píseň Prší tam -> poslech pohádek při odpoledním odpočinku -> spoluvytváření pohody ve třídě, posilovat pocit bezpečí a jistoty v kontaktu s vrstevníky -> výtvarné vyjádření představ, rozlišování základních barevných představ a vznik barev doplňkových jejich mícháním Drak Oblast č. 5: -> objevování charakteristických znaků podzimu při pobytu venku -> rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám -> vnímání pestrosti světa živé přírody a její ochraně 18

19 3. Podtéma: Zvířátka ve volné přírodě -> rozvoj pohybových schopností, získání tělesné zdatnosti a kondice pohybová hra Zajíčci -> procvičit orientaci v prostoru Kde je veverka, získání povědomí o aktivním pohybu pro zdraví -> rozlišování slyšených zvuků, rytmu a sluchové paměti Lesní zvířata -> vyvolávat u dětí radostnou náladu při hudebních dovednostech, lehký taneční krok Na čížečka -> rozkládání slov na slabiky, sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech Co slyšíš? -> vytváření základů pro práci s informacemi návštěva knihovny, výchova vztahu ke knihám -> rozvíjení mluvního projevu vyjádřením vlastních zážitků -> upevňování dovedností spolupracovat se skupinkou dětí, rozvíjet fantazii dovednosti při sestrojování z dílů stavebnic (Seva, Lego, Merkur ) -> uvědomování si proč se máme rádi, ohleduplné chování k druhému -> vystižení zvířecí figury, zaplnění plochy výkresu, vyjádření vlastních zážitků a představ Moje zvířátko Oblast č. 5: -> uvědomovat si, co je nebezpečné, odhadnout některá nebezpečí a snažit se jim vyhnout -> poznávat, že některá zvířátka nám mohou způsobit bolest a zranění Než půjdeme do lesa 19

20 III. tematický okruh: PŘIŠLA PANÍ ZIMA Charakteristika integrovaného bloku: Blok obsahuje 4 podtémata, která se zabývají především zimními svátky - Mikulášem a Vánoci, na které se děti tolik těší. K nácviku vánoční besídky děti motivuje možnost předvedení svých dovedností rodičům. Ke sportovním hrám a otužování se využívá zejména zasněženého svahu na zahradě MŠ. V bloku se děti seznámí s masopustním veselím, které vrcholí karnevalem v MŠ. 1. Podtéma: Mikuláš naděluje -> rozvoj pohybových a fyzických zdatností nácvik kotoulu Čertíci se veselí na sněhu -> zapojení hudby s pohybem Čertovský tanec -> rozvíjet pěvecký projev dětí, nácvik správné intonace a výslovnosti píseň Mik, Mik, Mikuláš, -> zacházení s výtvarným materiálem, práce se špejlí, tuší a potravinářskými barvami Mikuláš a čert -> samostatné vyjadřování myšlenek ve vhodně zformulovaných větách, zapojení fantazie a představivosti Až přijde Mikuláš, Jak si představuješ peklo?, Jak vypadá čert? -> rozvíjení dobrých pocitů ze sounáležitosti ke skupině dětí ze společné hry a společného díla ve skupině zdobení vánočního stromku, zimní výzdoba prostor MŠ -> upevňování společenských návyků dárky pro rodiče -> vytváření základů estetického vztahu Mikuláš naděluje v MŠ -> rozvoj kulturně estetických dovedností, spolupodílet se na organizaci společných zábav a slavností Oblast č. 5: -> osvojení jednoduchých poznatků o světě, pociťovat sounáležitost s přírodou 20

21 2. Podtéma: Vánoční překvapení -> koordinovat lokomoci a další pohyby, sladit pohyb s hudbou, se zpěvem, s koledami Nesem vám noviny, Stojí vrba košatá, Půjdem spolu do Betléma,. -> vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů -> procvičení jemné motoriky práce s Vizovickým těstem,(ozdoby na stromeček) -> samostatné vyjadřování myšlenek ve vhodně zformulovaných větách - Těšíme se na Vánoce -> rozvoj kultivovaného projevu, zdokonalovat správnou výslovnost a výraznost řeči tematická hra Na televizi -> rozvoj komunikativních dovedností, rozhodovat o svých činnostech, učit se ovlivňovat vlastní situaci -> vytvářet pozitivní citové vztahy k okolí -> chápaní tradic a lidových zvyků -> navození radostné vánoční atmosféry Radostné dopoledne před Vánocemi Vánoční nadílka pro děti -> návštěva rodičů v MŠ Vánoční besídka -> rozvoj kulturně estetických dovedností, spolupodílet se na organizaci příprav společných zábav a slavností -> vytváření základů estetického vztahu k tradicím Oblast č. 5: -> chápat, že svět se neustále mění, vyvíjí, proměňuje jak v kulturním, přírodním, tak i v technickém prostředí 21

22 3. Podtéma: Hry a sporty -> zvládání základních pohybových schopností chodit po šikmé a zvýšené rovině, skluz po šikmé ploše Horolezci -> procvičování pohybových schopností s míčem pohybová hra Želví míč -> sladění pohybu s hudbou, navozovat radostný pohyb Krasobruslaři -> rozvíjení pracovních dovedností při vystřihování a lepení Zimní krajina -> rozkládání slov na slabiky, určování počtu slabik, rytmizace slov sportujeme -> rozvíjení řečových schopností, práce s encyklopedií Můj oblíbený sport -> upevňování myšlení a dovednosti při manipulaci s obrázky Jak v létě sportuji -> přemýšlíme o svých pocitech, vyjádření slovy citových vazeb ke sportu Malá olympiáda -> rozvíjení tvořivosti a nápadů dětí pro spontánní hry -> uvědomování si, proč se máme rádi, vlastnosti kamaráda -> poslech písniček a výběr pro nácvik těch, které se dětem líbí -> vyposlechnutí příběhů, povídání o přečteném projevovat zájem o knihy Oblast č. 5: -> praktické pozorování krajiny, živočichů -> ráz krajiny, počasí -> pociťovat sounáležitost s přírodou, krmení ptactva 22

23 4. Podtéma: Karneval -> rozvoj psychické a fyzické zdatnosti, rozvoj a užívání všech smyslů -> procvičování uvolňování zápěstí, zdokonalovat koordinaci ruky a oka grafomotorické cviky Karneval -> probouzet fantazii, představivost zhotovit si masku na karneval -> rozvíjení pozornosti soustředěním pozorováním podílet se na přípravě výrobků na karneval -> objevování počtu ve skupinkách, procvičování číselné řady: starší děti 1 10, mladší dětí 1 6 -> rozvíjení pozornosti při řešení labyrintů spontánní činnosti -> rozvíjení kooperativních dovedností ve skupině s ostatními hry námětové, konstruktivní, dramatické -> rozvíjení společenských projevů druhým lidem kolem nás -> upevňování společenských návyků návštěva rodičů na karnevalu -> vytvoření základu estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění příprava karnevalu Oblast č. 5: -> vytváření vztahu k místu a prostředí, kde dítě žije, přizpůsobovat se různým změnám a brát je jako součást života 23

24 IV. tematický okruh: JAK SE RODÍ JARO Charakteristika integrovaného bloku: Integrovaný blok Jak se rodí jaro je rozdělen do 5-ti podtémat, která ukazují krásy zrození života v přírodě. Vychází se zde především ze spontánně kladného vztahu dítěte ke každému mláděti. Poukazováním na nutnost ochrany mláďat živočichů i rostlin je prohlubováno citlivé vnímání života, projev dítěte je emocionální. Radost ze života je v jednotlivých podtématech vyjadřována pohybem, zpěvem, výtvarným projevem. Seznámení se zvyklostmi a obyčeji. 1. Podtéma: Jaro v trávě a na zahradě -> rozvoj pohybových dovedností a ovládání pohybového aparátu orientace v prostoru, běh v prostoru mezi překážkami -> rozvíjení pracovních dovedností, samostatnosti, jemné motoriky vytrhávání Pampelišky -> ovládat koordinaci ruky a oka Sluníčko -> rozvíjení sluchového vnímání, rytmického cítění -> rozvíjení mluvního projevu vyjádřením vlastních zážitků z praktického pozorování jarní přírody -> rozvíjení cítění pro rytmus, procvičování mluvidel a sluchové pozornosti hudební protiklady vysoký nízký -> vytváření základů pro práci s informacemi -> utváření citlivosti k přírodě, prvním jarním rostlinám, k rodícímu se jaru, ke všemu živému -> vytváření správných postojů k životnímu prostředí péče o květiny ve třídě -> rozvíjení schopnosti soustředit se na vyposlechnutí pohádky -> rozvíjení tanečního projevu s písničkou Na věneček -> rozvíjení tvořivé fantazie a smyslu pro tvar a barvu - Jarní květina Oblast č. 5: -> získávání poznatků, co rostlina potřebuje k životu, vývojová stádia rostlin -> rozvoj citu sounáležitosti s živou a neživou přírodou 24

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2012-2015 Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, okr. Příbram Obsah: Identifikační údaje o škole..2 Obecná charakteristika školy..3 Podmínky vzdělávání..4 Organizace vzdělávání 8 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK

SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK Přípravná třída zřízená při Základní škole praktické a Základní škole speciální Kraslice, okres Sokolov, příspěvková organizace Opletalova 1121, 358 01 Kraslice SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

Základní škola a mateřská škola prof. V. Vejdovského, Tomkova č. 411/42, Olomouc-Hejčín. Poznáváme svět

Základní škola a mateřská škola prof. V. Vejdovského, Tomkova č. 411/42, Olomouc-Hejčín. Poznáváme svět Základní škola a mateřská škola prof. V. Vejdovského, Tomkova č. 411/42, Olomouc-Hejčín Poznáváme svět školní vzdělávací plán pro předškolní vzdělávání platný pro roky 2012/2013 2014/2015 Vydal: Mgr. Jiří

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Stružinec Vypracovala: Markéta Fišarová Verze č.1 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje.str.1 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více