Mateřská škola Dráček. Ke Hřišti 390, Babice, Říčany. Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Dráček. Ke Hřišti 390, Babice, 251 01 Říčany. Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Mateřská škola Dráček Ke Hřišti 390, Babice, Říčany Školní vzdělávací program 1

2 Obsah ŠVP 1. Název školního vzdělávacího programu 3 2. Identifikační údaje 3 3. Vize MŠ 4 4. Podmínky vzdělávání 4 5. Organizace vzdělávání 7 6. Obecné úkoly a cíle předškolního vzdělávání 8 7. Oblasti vzdělávání 9 8. Vzdělávací obsah ŠVP Systém plánování Formuláře plánování Cíle a kritéria evaluace Přílohy 40 2

3 1. Název Školního vzdělávacího programu AŤ JE JARO NEBO ZIMA, VE ŠKOLCE NÁM JE VŽDY PRIMA Název ŠVP zcela odpovídá záměrům tohoto ŠVP, který vstupuje v platnost od školního roku 2014/2015. Podklady pro zpracování ŠVP: o Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze v roce Č.j / o Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy, který vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze v roce Identifikační údaje Název organizace: Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace Adresa: Ke Hřišti 390, Babice IČ: Internetové stránky školy: Typ zařízení: MŠ s celodenním provozem Zřizovatel: Obec Babice, Na Návsi č.p.6, Babice Říčany Telefon zřizovatele : IČ: Bankovní účet: školné: /0100 stravné: /0100 Ředitelka školy Ivana Šuranská Provozní doba : 7,00 17,00 Počet tříd : 2 Kapacita: 48 dětí Dodavatel stravy: ALMED zařízení školního stravování, Masarykovo náměstí 112, Škvorec IČ:

4 3. Vize MŠ Naše mateřská škola je místem, kde děti předškolního věku nacházejí: o velké množství podnětů ke svému všestrannému rozvoji o spoustu radostných prožitků o nové kamarády o pomocnou ruku, vlídné slovo a pochopení. Našim cílem je, aby mateřskou školu při nástupu do 1. třídy základní školy opouštěly děti: o jedinečné osobnosti, s vlastním názorem, schopné dívat se kolem sebe, přemýšlet a jednat zcela samostatně, odvážně a zodpovědně o děti ochotné nejen přijímat, ale i dávat, schopné aktivně pomáhat nejen lidem, ale přírodě o děti vybavené dovednostmi, vědomostmi a návyky, které jim pomohou při cestě za dalším vzděláním, ale i na cestě celým životem. 4. Podmínky vzdělávání Materiální podmínky vzdělávání Umístění MŠ je velmi vhodné, nachází se u lesa nedaleko centra obce. Příjezdová cesta je zakončena parkovištěm. Budova je nově vybudovaná jednopodlažní dřevostavba, která je umístěna v zahradě o výměře cca 900 m2. Okolí je plné zeleně v bezprostřední blízkosti se nachází smíšený les. Zahrada K budově školy patří zahrada, která je vybavena herními prvky, integrovaným pískovištěm a dráhou pro koloběžky a odrážedla. Jsou zde nově vysázené okrasné keře a listnaté stromy. Součásti zahrady je sklad hraček a dětské WC. Pomůcky a hračky Hračky a pomůcky jsou umístěny v jednotlivých třídách ve skříňkách a policích, které jsou snadno dostupné dětem. Jsou voleny vzhledem k věkovým zvláštnostem dětí a s ohledem na bezpečnost. Každý rok budeme doplňovat a obměňovat hračky v obou hernách a to v souladu s finančními možnostmi MŠ. 4

5 Knihy Odborná literatura, metodické pomůcky, dětské i odborné časopisy jsou uloženy ve skříni v obou třídách. Knihy jsou rozděleny podle žánru a výchovných složek / VV, PV, hudební / Veškerá literatura je k dispozici všem zaměstnancům. Budeme sledovat novinky na knižním trhu a podle našich potřeb a finančních možností nakupovat nové knihy. Knihy pro děti jsou uloženy v policích v hernách a jsou dětem volně přístupné (leporela apod.) Technické zázemí V obou třídách k dispozici magnetofon s možností přehrávat CD nosiče, DVD přehrávač notebooky pro učitelky. V jedné ze tříd je umístěna interaktivní tabule a ve druhé televizor. V ředitelně je využíván počítač s tiskárnou a multifunkčním zařízením (kopírka, scanner), ředitelka využívá notebook. Organizační podmínky vzdělávání Dokumenty školy Ředitelka MŠ vydává jednotlivé řády, směrnice a nařízení, které tvoří samostatné přílohy tohoto ŠVP. Jsou to především tyto dokumenty: Školní řád, Provozní řád, Provozní řád výdejny stravy, Organizační řád, Směrnice k vybírání úplaty za vzdělávání a další. Plány Ředitelka školy vytváří Školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními pedagogy. Sestavuje plány: Plán porad, Plán dovolené, Plán dalšího vzdělávání. Režim dne V režimu dne je dostatek prostoru pro spontánní hru dětí a odpočinek a samozřejmě pro každodenní pobyt dětí venku. Jsou dodržovány stanovené časové odstupy pro stravování dětí předškolního věku. Personální podmínky vzdělávání Výchovně - vzdělávací práci vykonává ředitelka a tři kvalifikované učitelky. Zaměstnanci Máme pracovnici na úklid a jednu provozní pracovnici, která vykonává funkci hospodářky a výdej stravy. Dle potřeby pomáhá při převlékání nejmladších a při organizování akcí pořádaných MŠ pro děti i jejich rodiče. Dohody Pro zajištění drobných oprav a údržby budovy, údržby zahrady jsou uzavírány Dohody o provedení práce v maximálním rozsahu 300 hodin ročně. Podmínky spolupráce s rodiči Schůzky rodičů Minimálně jednou ročně bude organizována schůzka všech rodičů členů Klubu rodičů. V říjnu je organizována seznamovací třídní schůzka a další schůzky dle potřeby Dle aktuální nabídky budou organizovány odborné přednášky pro rodiče. 5

6 Předávání informací Osobní kontakt s rodiči při předávání a odchodu dětí. Informační nástěnky pro rodiče Schůzky rodičů. Nástěnky a výstavky dětských prací. ová pošta Internetové stránky školy Dle zájmu rodičů je možno individuálně dohodnout schůzku s třídními učitelkami i ředitelkou. Získávání informací od rodičů Při osobním kontaktu. Dotazníky pro rodiče. Další spolupráce Pro rodiče s dětmi, které se připravují na vstup do naší MŠ, jsou umožňovány návštěvy naší školy (adaptační program) Rodiče pomáhají při organizaci a přípravách akcí pro děti. Rodiče podporují MŠ prostřednictvím sponzorských darů, jak věcných, tak i peněžních. Podmínky zdravé životosprávy Časové údaje v režimu dne jsou stanoveny jen orientačně. Veškeré denní aktivity jsou uskutečňovány s ohledem na aktuální podmínky, zdraví, pohodu a spokojenost dětí. Děti dle individuálních potřeb v průběhu dne odpočívají. Organizovaných aktivit se účastní dle zájmu. Denně je vyčleněn dostatečný prostor pro spontánní hru dětí. Po obědě probíhá relaxace, odpočinek a spánek. Nejstarším dětem je umožněno v případě, že nespí, část odpočinku nahradit klidnými činnostmi, hrou a individuálními činnostmi s učitelkou Místnosti jsou denně větrány. Děti jsou oblečeny přiměřeně teplotám venku i ve třídě. Sociální zařízení jsou vybavena dle aktuálních hygienických norem. Jsou uzpůsobena pro 24 dětí - na každých pět dětí je k dispozici jedno umyvadlo a jeden záchodek. Umyvadla jsou osazená jednovýtokovými bateriemi napojenými na směšovací baterii. K dispozici je jeden sprchový kout. Děti mají k dispozici tekuté mýdlo, každý svůj ručník a kelímek. Kartáček si děti přinášejí z domova a v průběhu roku učitelky kontrolují jejich stav a rodiče zajišťují nákup nových kartáčků. Na určeném místě ve třídě jsou uloženy papírové kapesníky. Nejmladší děti používají kapesník za pomoci učitelky. V pravidelných intervalech s odstupem maximálně tří hodin se děti v MŠ stravují. Děti do jídla nenutíme. Dětem je připravována ranní svačina, oběd a odpolední svačina. Strava je pestrá a je obohacena dostatečným množstvím ovoce a zeleniny. Po celý den jsou dětem k dispozici nápoje. Nápoje jsou k dispozici i při pobytu venku mimo zimní období. Dětem je k dispozici slazený nápoj /čaj, voda se sirupem/ pitná voda. 6

7 Pobyt venku je uskutečňován minimálně 2 hodiny denně. V zimním období a při nepříznivých povětrnostních podmínkách je doba pobytu zkracována s ohledem na zdraví dětí. V letním období je naopak doba pobytu co nejdelší. Děti jsou přiměřeně oblékány a před slunečním svitem jsou chráněny pokrývkou hlavy. Otužování dětí probíhá při sezónních činnostech slunění, koupání, sprchování na zahradě, ranní cvičení na terase. Umožňujeme dětem dostatečné pohybové vyžití: - cvičení a hry ve třídě - pobyt, cvičení a hry na zahradě - sáňkování, bobování - vycházky a výlety 5. Organizace vzdělávání Děti jsou přijímány ředitelkou MŠ na základě podání Žádosti o přijetí dítěte Obec Babice vyhlašuje Zápis dětí do mateřské školy zpravidla v měsíci březnu předchozího školního roku po dohodě s ředitelkou mateřské školy Děti jsou přijímány ke vzdělávání ředitelkou školy na základě podání Žádosti o přijetí dítěte Rodiče při nástupu dítěte odevzdají vyplněný Evidenční list, který potvrdí také dětský lékař dítěte Další podrobnosti přijímání dětí jsou stanoveny v dokumentu školy Kritéria přijímání dětí Přednostně jsou přijímány děti poslední rok před vstupem do 1. třídy základní školy Děti jsou rozdělovány do tříd k začátku školního roku Děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku, a to v závislosti na volné kapacitě školy Ve žluté třídě jsou vždy umístěny mladší děti ve věku od 3 / maximálně od 2 let/ do 4 let V zelené třídě jsou děti ve věku od 4 do 6 let / maximálně do 7 let v případě odkladu školní docházky/ Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá po celou dobu jejich pobytu ve škole Vycházíme ze závazného Rámcového programu pro předškolní vzdělávání Všechny činnosti, které děti provádějí v průběhu dne, jsou realizovány vhledem k požadavkům a zásadám obsaženým v RVP Denně je dán velký prostor pro volnou hru dětí V průběhu celého dne jsou realizovány individuální, skupinkové i společné činnosti Využíváme práci v komunitním kruhu a ve velké míře prožitkové učení Jsou stanoveny zásady chování Hlavní tematické bloky vycházejí z názvu ŠVP a kopírují roční období K jednotlivým tématům se vztahují podtémata tematické bloky, které jsou aktualizovány každý měsíc a vyvěšeny pro informaci rodičů na nástěnce v šatně. Ne všechna podtémata - tematické bloky musejí být v daném roce realizována, mohou však být podle potřeby doplňována a rozšiřována K jednotlivým tematickým blokům se stanovují dílčí vzdělávací cíle a dále zpracovávají a připravují konkrétní činnosti a nabídku činností a aktivit V daném období jsou činnosti motivovány názvem tematického celku Téma však nesmí nikdy omezovat volbu dětí pro danou hru 7

8 Činnosti jsou dětem nabízeny a realizovány denně tak, aby tvořily co nejpestřejší mozaiku ze všech oblastí vzdělávání U nejstarších dětí je možno využít plánování činností pro dané téma na základě zájmů a návrhů dětí 6. Obecné úkoly a cíle předškolního vzdělávání Obecné úkoly předškolního vzdělávání 1. Doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Předškolní vzdělávání smysluplně obohacuje denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let a poskytovat dítěti odbornou péči. Usiluje, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě, a aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání. 2. Rozvíjet osobnost dítěte podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané. 3. Vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, že za všech okolností maximálně podporuje individuální rozvojové možnosti dětí a umožňuje tak každému dítěti dospět v době, kdy opouští mateřskou školu, k optimální úrovni osobního rozvoje a učení, resp. k takové úrovni, která je pro dítě individuálně dosažitelná. 4. Úkol diagnostický - dětem, které to potřebují - dětem s nerovnoměrnostmi ve vývoji, dětem se zdravotním postižením, se zdravotním a sociálním znevýhodněním doporučujeme včasnou speciálně pedagogickou péči a tím zlepšovat jejich životní i vzdělávací šance. Obecné rámcové cíle předškolního vzdělávání 1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 2. Osvojování si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí 8

9 7. Oblasti vzdělávání Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Biologická = Dítě a jeho tělo 2. Psychologická = Dítě a jeho psychika - Jazyk a řeč - Poznávací schopnosti a funkce - Sebepojetí, city a vůle 3. Sociálně-kulturní = Dítě a společnost 4. Interpersonální = Dítě a ten druhý 5. Eviromentální = Dítě a svět Tyto oblasti vzdělávání jsou úzce propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně neoddělitelný fungující celek. Dílčí cíle i dosahované kompetence dítěte na sebe navazují, vzájemně se doplňují a v některých momentech se překrývají. 9

10 8. Vzdělávací obsah ŠVP Vzdělávací obsah mateřské školy je rozdělen do pěti tematických okruhů, které jsou integrovanými bloky dílčích podtémat. Okruhy vycházejí z ročních období, mravní výchovy, péče o zdraví, ekologie, vzájemných vztahů mezi dětmi I. tematický okruh: Tady jsem doma II. tematický okruh: Hrajeme si s podzimem III. tematický okruh: Přišla paní zima IV. tematický okruh: Jak se rodí jaro V. tematický okruh: Poznávám své tělo Každý tematický okruh má 3 7 dílčích podtémat. Do třídního plánu je zpracováno vše, co by mělo dítě umět před vstupem do školy. Způsob plnění je přizpůsoben novým trendům vycházejících z rámcového vzdělávacího programu mateřských škol. Klíčové kompetence jsou plněny na základě praktických zkušeností, prostřednictvím prožitků (výlety, divadelní představení, oslavy, exkurze ). Je plněn princip vyváženosti spontánní i řízené aktivity a zastoupení všech pěti oblastí vzdělávání. Dítě a jeho tělo - oblast biologická Dítě a jeho psychika - oblast psychologická Dítě a ten druhý - oblast interpersonální Dítě a společnost - oblast sociálně kulturní Oblast č. 5: Dítě a svět - oblast environmentální 10

11 I. tematický okruh: TADY JSEM DOMA Charakteristika integrovaného bloku: Tematický okruh Tady jsem doma je složen ze 7 podtémat, která pozvolna rozvíjí obzor dítěte od věcí jemu důvěrně známých rodiny, k těm, ke kterým zatím vzhlíží s určitou nedůvěrou a bázní. Jeho cílem je především usnadnit přechod dítěte z rodiny do kolektivu MŠ. Snahou je získání pocitu jistoty v neznámém prostředí a rozvíjení komunikačních schopností jak s vrstevníky, tak i s dospělými. Úzké propojení rodiny a školy je nejefektivnější pro zajištění těchto cílů. 1. Podtéma: Noví kamarádi ve školce -> zvládat prostorovou orientaci a osobní sebeobsluhu -> vytváření zdravých životních postojů a návyků -> vstřícná a citlivá komunikace, umět vyjádřit své přání, zážitky, pocity -> posilovat pocit jistoty a bezpečí v kontaktu s vrstevníky -> společně si hrát a respektovat se -> rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, respektovat je (spolupracovat, spolupodílet se) Oblast č. 5: -> seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu 2. Podtéma: Naše maminka má miminko -> osvojení si poznatků o pohybových činnostech a jejich kvalitě -> procvičování svalových skupin těla, pohybu podle vzoru a pokynu -> výtvarná činnost podněcující rozvoj tvořivosti 11

12 -> osvojit si elementární poznatky o rodině -> rozvoj schopností citové vazby vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat -> posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem v rodině -> rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat -> rozvoj pěveckých dovedností naučit se ukolébavku Oblast č. 5: -> vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem -> osvojit si poznatky o vývoji člověka 3. Podtéma: Moje rodina -> zvládnout základy pohybové dovednosti (házet míčem, drátěnkou) -> podnítit představivost a zdokonalit se ve stříhání -> osvojit si elementární poznatky o sobě, rodině -> rozvíjení řečových schopností a produktivních jazykových dovedností (výslovnost) poslech pohádky -> posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem v rodině -> ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými -> rozvíjení pěveckých dovedností (umět zazpívat píseň) -> ilustrační kreslení na základě citového prožitku maminka 12

13 Oblast č. 5: -> vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem -> chápat, že svět se neustále mění, ekologie doma 4. Podtéma: Hádej, kdo jsem -> rozvíjet pohybové dovednosti, zdokonalovat obratnost a pohotovost -> upevňování dovedností při práci s nůžkami a jednoduché pracovní dovednosti s lepidlem (koláže z látek) -> dodržovat pravidla pohybové hry ( Na kominíka, ) -> rozvíjet výtvarné vyjadřovací schopnosti (zdobení knihy) -> samostatné vyjadřování myšlenek ve vhodně zformulovaných větách (práce dospělých Čím je táta, čím je máma? ) -> rozvíjení komunikativních schopností, vyjádření pocitů dramatickou improvizací (nápodoba práce dospělých) -> rozvíjení dobrých pocitů ze sounáležitosti ke skupině, ze společné hry a společného díla ve skupině (povolání ilustrátora a spisovatele) -> učíme se žít ve společenství ostatních lidí, respektovat je, přizpůsobit se Oblast č. 5: -> získávání základních poznatků o technických přístrojích a informační technice (poznávat hodnotu věcí a lidské práce) -> upevňování vztahu dětí k životnímu prostředí, k zeleni kolem nás 13

14 5. Podtéma: Co dělám celý den a celý rok -> procvičování tahu ruky kreslením rovných a šikmých čar správná příprava na psaní -> osvojení si věku přiměřených praktických dovedností -> rozvoj pohybových dovedností z oblasti hrubé i jemné motoriky -> poznávat, kde je více, méně, stejně upevňovat početní představy -> kreativní myšlení, pojmy malá, velká, silná, tenká (porovnávat a poznávat různé druhy knih) -> rozvoj komunikativních dovedností -> posilování prosociálního chování ve vztahu k druhým -> vyjadřovat svou představivost vyprávění zážitků, cvičení paměti -> seznamování dětí s péčí člověka o zvířata zajímavosti života podmořského světa -> rozvoj kulturně estetických dovedností (slovesných návštěva divadla, cirkusu, výtvarných Naše město, Hrajeme se na malíře, hudebních Kolik je na světě moří, ) Oblast č. 5: -> vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s lidmi, společností, planetou Země -> pochopení, že lidé životní prostředí mohou chránit i ničit -> rozvíjet poznatky o městě, ve kterém žiji 14

15 6. Podtéma: Věci kolem nás -> orientace v prostoru, běh v prostoru mezi překážkami -> rozvíjení sluchového vnímání, rytmického cítění seznamování se s lidovými písničkami -> rozvoj a užívání všech smyslů -> zacházení s výtvarným materiálem rozvoj výtvarné fantazie -> rozvíjení řečových schopností a produktivních jazykových dovedností naučit se zpaměti krátké texty -> procvičování číselné řady, chápat základní číselné pojmy -> rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit -> rozvíjení společenských projevů chování k druhým lidem kolem nás -> vytváření správných postojů k životnímu prostředí -> rozvíjení pěveckých dovedností, zpívání a dodržování rytmu -> umět zacházet s jednoduchými hudebními nástroji -> rozvíjet tvořivé fantazie a smysl pro tvar a barvu -> pracovat s rozmanitým materiálem Oblast č. 5: -> získávání poznatků, se kterými se dítě setkává doma i ve svém okolí -> upevňování poznatků o třídění odpadu, o plastových lahvích, sáčcích a jiných materiálech (hmotách) 15

16 7. Podtéma: Čím cestujeme -> reakce na povel, na barevný signál -> rozvoj pohybových dovedností a koordinace pohybu -> upevňování dovedností při práci s nůžkami, lepidlem, tuší, špejlí a temperovými barvami -> pracovní zručnost drobných prstových svalů -> osvojení si poznatků důležitých k podpoře zdraví a bezpečí -> objevování názvů pro geometrické tvary, poznávat předměty obsahující geometrické tvary -> třídění dopravních prostředků podle místa pohybu -> rozvoj myšlení, vlastní úvahy, pozitivního vztahu k učení -> úloha barev v našem životě rozlišovat a poznávat barvy -> určovat, pojmenovávat a popisovat věci související s ulicí chování chodců, Co by se mohlo stát, kdyby -> rozvíjení tvořivosti nápadů dětí pro spontánní hry -> vyposlechnutí příběhu, povídání o přečteném vysvětlit dětem, že i zvířata mohou sloužit jako dopravní prostředky -> rozvíjet intonační schopnosti poslech písniček a výběr pro nácvik těch, které se dětem líbí -> malování, kreslení vyjádření dojmů z pozorování dopravy Oblast č. 5: -> uvědomování si nebezpečí, jaké by nás v okolí MŠ nebo domova mohlo potkat -> upevňování správného chování cestujících v autobusech MHD 16

17 II. tematický okruh: HRAJEME SI S PODZIMEM Charakteristika integrovaného bloku: Podzimní blok má tři podtémata. Podzim svou barevností inspiruje především k výtvarným činnostem, dětí napodobují barevné kompozice, které vidí kolem sebe. Děti se také průběžně seznamují se změnami v přírodě a s podzimní sklizní plodů. Vzhledem k venkovskému prostředí, v němž děti žijí, mají mnoho příležitostí ke kontaktu i k vyprávění o sklízení např. ovoce, zeleniny. 1. Podtéma: Sklízíme plody podzimu -> navozování radosti ze cvičení Co je strom -> vytváření u dětí zdravých návyků a postojů k přírodě -> rozvíjení jemné motoriky procvičování uvolňování zápěstí, modelování Jablíčka v košíčku -> lehký taneční krok, sladění pohybu s hudbou Sedláček -> správně vyslovovat, ovládat dech, tempo řeči báseň Jablíčka -> záměrně se soustředit na činnost, udržet pozornost, vstřícná a citlivá komunikace, umět vyjádřit svá přání, pocity Jmenuj ovocné stromy -> komentování vlastních zkušeností a prožitků Zavařujeme tiskátka z brambor -> navazovat kontakty s dospělými (zaměstnanci MŠ), navazovat a udržovat dětská přátelství -> seznamování s prací zahrádkářů -> upevňování společenských návyků (návštěva divadla, oslavy ) -> rozvoj společenského a estetického vkusu -> rozvíjení smyslu pro barvy otisky prstů: Podzimní sklizeň ovoce, fantazie, představivost -> rozvíjení pěveckých dovedností, spojit zpěv s pohybem Měla babka Oblast č. 5: -> osvojování poznatků o přírodě a jejich neustálých proměnách -> vnímat svět v jeho pestrosti a změně 17

18 -> rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám 2. Podtéma: Když padá listí -> procvičování obratnosti, probouzet a rozvíjet u dětí zájem o pohyb honička Na draka -> osvojování hygienických návyků při pracovních činnostech, rozvíjet fantazii při sestavování listů, dovednosti s lepidlem, Podzimníček -> rozvíjení sluchového vnímání, rytmického cítění píseň Listopad, Vyleť draku -> rozvíjení pozornosti a soustředění praktickým pozorováním, srovnávání podzimní a letní krajiny (neustálé proměny) -> rozvoj vyjadřovacích schopností při popisu venku rozdíl mezi stromem jehličnatým a listnatým -> rozvíjení řeči se zapojením grafické zručnosti Drak -> navozování radosti z tvorby různými materiály obrázek z listí pro kamaráda -> radostný poslech a zpěv se zapojením hudebních nástrojů (Orffovy nástroje, chrastítka), píseň Prší tam -> poslech pohádek při odpoledním odpočinku -> spoluvytváření pohody ve třídě, posilovat pocit bezpečí a jistoty v kontaktu s vrstevníky -> výtvarné vyjádření představ, rozlišování základních barevných představ a vznik barev doplňkových jejich mícháním Drak Oblast č. 5: -> objevování charakteristických znaků podzimu při pobytu venku -> rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám -> vnímání pestrosti světa živé přírody a její ochraně 18

19 3. Podtéma: Zvířátka ve volné přírodě -> rozvoj pohybových schopností, získání tělesné zdatnosti a kondice pohybová hra Zajíčci -> procvičit orientaci v prostoru Kde je veverka, získání povědomí o aktivním pohybu pro zdraví -> rozlišování slyšených zvuků, rytmu a sluchové paměti Lesní zvířata -> vyvolávat u dětí radostnou náladu při hudebních dovednostech, lehký taneční krok Na čížečka -> rozkládání slov na slabiky, sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech Co slyšíš? -> vytváření základů pro práci s informacemi návštěva knihovny, výchova vztahu ke knihám -> rozvíjení mluvního projevu vyjádřením vlastních zážitků -> upevňování dovedností spolupracovat se skupinkou dětí, rozvíjet fantazii dovednosti při sestrojování z dílů stavebnic (Seva, Lego, Merkur ) -> uvědomování si proč se máme rádi, ohleduplné chování k druhému -> vystižení zvířecí figury, zaplnění plochy výkresu, vyjádření vlastních zážitků a představ Moje zvířátko Oblast č. 5: -> uvědomovat si, co je nebezpečné, odhadnout některá nebezpečí a snažit se jim vyhnout -> poznávat, že některá zvířátka nám mohou způsobit bolest a zranění Než půjdeme do lesa 19

20 III. tematický okruh: PŘIŠLA PANÍ ZIMA Charakteristika integrovaného bloku: Blok obsahuje 4 podtémata, která se zabývají především zimními svátky - Mikulášem a Vánoci, na které se děti tolik těší. K nácviku vánoční besídky děti motivuje možnost předvedení svých dovedností rodičům. Ke sportovním hrám a otužování se využívá zejména zasněženého svahu na zahradě MŠ. V bloku se děti seznámí s masopustním veselím, které vrcholí karnevalem v MŠ. 1. Podtéma: Mikuláš naděluje -> rozvoj pohybových a fyzických zdatností nácvik kotoulu Čertíci se veselí na sněhu -> zapojení hudby s pohybem Čertovský tanec -> rozvíjet pěvecký projev dětí, nácvik správné intonace a výslovnosti píseň Mik, Mik, Mikuláš, -> zacházení s výtvarným materiálem, práce se špejlí, tuší a potravinářskými barvami Mikuláš a čert -> samostatné vyjadřování myšlenek ve vhodně zformulovaných větách, zapojení fantazie a představivosti Až přijde Mikuláš, Jak si představuješ peklo?, Jak vypadá čert? -> rozvíjení dobrých pocitů ze sounáležitosti ke skupině dětí ze společné hry a společného díla ve skupině zdobení vánočního stromku, zimní výzdoba prostor MŠ -> upevňování společenských návyků dárky pro rodiče -> vytváření základů estetického vztahu Mikuláš naděluje v MŠ -> rozvoj kulturně estetických dovedností, spolupodílet se na organizaci společných zábav a slavností Oblast č. 5: -> osvojení jednoduchých poznatků o světě, pociťovat sounáležitost s přírodou 20

21 2. Podtéma: Vánoční překvapení -> koordinovat lokomoci a další pohyby, sladit pohyb s hudbou, se zpěvem, s koledami Nesem vám noviny, Stojí vrba košatá, Půjdem spolu do Betléma,. -> vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů -> procvičení jemné motoriky práce s Vizovickým těstem,(ozdoby na stromeček) -> samostatné vyjadřování myšlenek ve vhodně zformulovaných větách - Těšíme se na Vánoce -> rozvoj kultivovaného projevu, zdokonalovat správnou výslovnost a výraznost řeči tematická hra Na televizi -> rozvoj komunikativních dovedností, rozhodovat o svých činnostech, učit se ovlivňovat vlastní situaci -> vytvářet pozitivní citové vztahy k okolí -> chápaní tradic a lidových zvyků -> navození radostné vánoční atmosféry Radostné dopoledne před Vánocemi Vánoční nadílka pro děti -> návštěva rodičů v MŠ Vánoční besídka -> rozvoj kulturně estetických dovedností, spolupodílet se na organizaci příprav společných zábav a slavností -> vytváření základů estetického vztahu k tradicím Oblast č. 5: -> chápat, že svět se neustále mění, vyvíjí, proměňuje jak v kulturním, přírodním, tak i v technickém prostředí 21

22 3. Podtéma: Hry a sporty -> zvládání základních pohybových schopností chodit po šikmé a zvýšené rovině, skluz po šikmé ploše Horolezci -> procvičování pohybových schopností s míčem pohybová hra Želví míč -> sladění pohybu s hudbou, navozovat radostný pohyb Krasobruslaři -> rozvíjení pracovních dovedností při vystřihování a lepení Zimní krajina -> rozkládání slov na slabiky, určování počtu slabik, rytmizace slov sportujeme -> rozvíjení řečových schopností, práce s encyklopedií Můj oblíbený sport -> upevňování myšlení a dovednosti při manipulaci s obrázky Jak v létě sportuji -> přemýšlíme o svých pocitech, vyjádření slovy citových vazeb ke sportu Malá olympiáda -> rozvíjení tvořivosti a nápadů dětí pro spontánní hry -> uvědomování si, proč se máme rádi, vlastnosti kamaráda -> poslech písniček a výběr pro nácvik těch, které se dětem líbí -> vyposlechnutí příběhů, povídání o přečteném projevovat zájem o knihy Oblast č. 5: -> praktické pozorování krajiny, živočichů -> ráz krajiny, počasí -> pociťovat sounáležitost s přírodou, krmení ptactva 22

23 4. Podtéma: Karneval -> rozvoj psychické a fyzické zdatnosti, rozvoj a užívání všech smyslů -> procvičování uvolňování zápěstí, zdokonalovat koordinaci ruky a oka grafomotorické cviky Karneval -> probouzet fantazii, představivost zhotovit si masku na karneval -> rozvíjení pozornosti soustředěním pozorováním podílet se na přípravě výrobků na karneval -> objevování počtu ve skupinkách, procvičování číselné řady: starší děti 1 10, mladší dětí 1 6 -> rozvíjení pozornosti při řešení labyrintů spontánní činnosti -> rozvíjení kooperativních dovedností ve skupině s ostatními hry námětové, konstruktivní, dramatické -> rozvíjení společenských projevů druhým lidem kolem nás -> upevňování společenských návyků návštěva rodičů na karnevalu -> vytvoření základu estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění příprava karnevalu Oblast č. 5: -> vytváření vztahu k místu a prostředí, kde dítě žije, přizpůsobovat se různým změnám a brát je jako součást života 23

24 IV. tematický okruh: JAK SE RODÍ JARO Charakteristika integrovaného bloku: Integrovaný blok Jak se rodí jaro je rozdělen do 5-ti podtémat, která ukazují krásy zrození života v přírodě. Vychází se zde především ze spontánně kladného vztahu dítěte ke každému mláděti. Poukazováním na nutnost ochrany mláďat živočichů i rostlin je prohlubováno citlivé vnímání života, projev dítěte je emocionální. Radost ze života je v jednotlivých podtématech vyjadřována pohybem, zpěvem, výtvarným projevem. Seznámení se zvyklostmi a obyčeji. 1. Podtéma: Jaro v trávě a na zahradě -> rozvoj pohybových dovedností a ovládání pohybového aparátu orientace v prostoru, běh v prostoru mezi překážkami -> rozvíjení pracovních dovedností, samostatnosti, jemné motoriky vytrhávání Pampelišky -> ovládat koordinaci ruky a oka Sluníčko -> rozvíjení sluchového vnímání, rytmického cítění -> rozvíjení mluvního projevu vyjádřením vlastních zážitků z praktického pozorování jarní přírody -> rozvíjení cítění pro rytmus, procvičování mluvidel a sluchové pozornosti hudební protiklady vysoký nízký -> vytváření základů pro práci s informacemi -> utváření citlivosti k přírodě, prvním jarním rostlinám, k rodícímu se jaru, ke všemu živému -> vytváření správných postojů k životnímu prostředí péče o květiny ve třídě -> rozvíjení schopnosti soustředit se na vyposlechnutí pohádky -> rozvíjení tanečního projevu s písničkou Na věneček -> rozvíjení tvořivé fantazie a smyslu pro tvar a barvu - Jarní květina Oblast č. 5: -> získávání poznatků, co rostlina potřebuje k životu, vývojová stádia rostlin -> rozvoj citu sounáležitosti s živou a neživou přírodou 24

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem, IČ: 73184934 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum : 1.4.2009 PROCHÁZKA PO

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou do přípravné

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více