ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA Platnost od září 2013 do srpna 2016 Aktualizace k č. j. ZSMSJHMN1705/2014 Projednáno na pedagogické radě Mgr. Olga Bauerová ředitelka ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o. Bc. Renata Vendolská zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o.

2 Osnova ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ 1. Představení školy 1.1 Základní údaje o škole (identifikační údaje o mateřské škole) 1.2 Charakter a umístění školy 1.3 Organizační uspořádání školy (organizace vzdělávání) 2. Charakteristika programu 2.1 Filozofie vzdělávacího programu a integrující principy 2.2 Dlouhodobé záměry rozvoje 3. Neformální kurikulum - podmínky vzdělávání 3.1 Dva integrující principy podpory zdraví 3.2 Dvanáct zásad podpory zdraví v MŠ - podmínky formálního kurikula 4. Formální kurikulum - tematicky uspořádané (vzdělávací obsah) 4.1 Tematický celek téma (rámcové cíle směřující k podpoře zdraví) podtémata (jejich charakteristika a přiřazené cílové kompetence) tematické části (jejich charakteristika) 4.2 Pravidla pro tvorbu třídních programů - třídních kurikul 5. Evaluace 2

3 1. PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY Základní údaje Název: Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí 2, příspěvková organizace Adresa: Jihomoravské náměstí 2/4, Brno IČO: Zřizovatel: Statutární město Brno- městská část Brno - Slatina, Budínská 2, Ředitelka školy: Mgr. Olga Bauerová Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání: Bc. Renata Vendolská Zařazení do sítě MŠPZ: od SZÚ v Praze Telefon MŠ: , web: Počet dětí: 144 Počet tříd: 5 běžných tříd věkově smíšených, 1 třída s logopedickou péčí Počet pedagogických pracovníků: 12 Počet provozních zaměstnanců: 4 Budova školy: účelová, jednopatrová, s vlastní zahradou Toto školní kurikulum bylo zpracováno podle modelového programu podpory zdraví Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole (Portál 2006) Zpracovala: Bc. Renata Vendolská Na jeho zpracování se částečně podílely: Ivona Hájková Jaroslava Tovarňáková Kamila Šmerdová, DiS. Jiřina Ticháková Iva Caldaroniová Mgr. Andrea Školná Jana Kovacsová Mgr. Petra Siklenková 3

4 1.2 Charakter a umístění školy Naše mateřská škola je typickou sídlištní školou. Budova byla projektována v roce 1981 podle tehdy platných norem a svému účelu i nadále vyhovuje. Provoz MŠ byl zahájen V roce 2000 byla z ekonomických důvodů zrušena školní kuchyně a jídlo je dováženo ze ŠJ Jihomoravské nám. 2. MŠ byla rozšířena, za podpory ÚMČ, na 3 běžné třídy a jednu logopedickou, která vznikla v prostorách bývalé školní kuchyně. Každá třída má svá hygienická zařízení, lehárny jsou součástí třídy a lehátka jsou denně na odpočinek rozkládána. Třídy nemají tělocvičny, mají však tělovýchovné koutky vybavené nářadím i náčiním (ribstoly, žíněnky, owerbooly, obruče, míče, apod.). Budova má i zázemí pro zaměstnance jako šatny, logopedickou pracovnu, didaktický a výtvarný kabinet. Ve školním roce 2011/2012 byla uvedena do provozu nová třída MŠ v budově základní školy Jihomoravské náměstí 2 s kapacitou 25 dětí. Od listopadu školního roku 2013/2014 byla uvedena do provozu další nová třída v budově MŠ Jihomoravské nám. 4 s kapacitou 24 dětí. Celkem má tedy MŠ 6 věkově smíšených tříd, s kapacitou 144 dětí, z nichž jedna třída je logopedická. Kapacita a rozmístění jednotlivých tříd: 3 běžné třídy, každá s počtem 28 dětí, 2 třídy se nachází v 1. poschodí budovy MŠ, 1 třída v přízemí budovy MŠ 1 běžná třída s počtem 24 dětí je umístěna v přízemí budovy MŠ 1 logopedická třída s počtem 11 dětí se nachází rovněž v přízemí budovy MŠ 1 běžná třída s počtem 25 dětí je v budově ZŠ se samostatným vchodem. Pro pobyt venku je využívána především přiléhající zahrada, kterou průběžně doplňujeme o nové zahradní prvky (houpačky, rozhledna). Od jsme součástí příspěvkové organizace ZŠ Jihomoravské nám. 2 a pracujeme v jednom projektu Podpory zdraví. Z toho vyplývá velmi úzká spolupráce, kdy nám ZŠ poskytuje své prostory (tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, studovnu, apod.) k různým, nejen společným aktivitám. Dále také spolupracujeme se SPC Veslařská v péči o děti s poruchou komunikačních schopností, s PPP Zachova 1 při řešení odkladů školní docházky, aj. Naše činnost je podporována i ÚMČ Brno - Slatina. Spolupracujeme s dětským domem Fantázie a s preventivně informačním oddělením Policie ČR. Zajišťujeme rovněž praxe pro studenty Speciální pedagogiky v oboru logopedie a pro studenty v oboru Učitelství pro mateřské školy. 1.3 Organizační uspořádání školy Režim dne je stanoven pouze rámcově a je přizpůsobován momentálním situacím a potřebám dětí. Vytyčuje pevné body, kterými vytváří rituály - denní momenty, opakující se každý den, je ve všech třídách MŠ podobný, každá třída si ho ale přizpůsobuje individuálním potřebám dětí. Časové údaje jsou orientační, pohyblivé MŠ se otevírá, přicházejí první děti. Scházíme se v jedné určené třídě v budově MŠ a ve třídě Motýlků v budově ZŠ. Postupně se děti rozcházejí do svých tříd. Při příchodu vedeme děti k zásadám společenského chování - přivítáme se, pozdravíme se. Děti mají možnost seznamovat se a pohrát si s vrstevníky z jiných tříd. Při adaptaci na nové prostředí MŠ jsou jim 4

5 nápomocny všechny pracovnice MŠ ve spolupráci s rodiči, kteří mají možnost pobytu se svým dítětem v MŠ Individuální pitný režim Základní činností v této době je hra. Ve všech třídách jsou na programu hry dětí, hry tzv. řízené, vycházejí ze zájmu dětí, jejich potřeb a třídního kurikula. Ve skupinkách, které si děti během herních činností vytvářejí, se snažíme vytvářet a udržovat pocit pohody, radosti a bezpečí a podporovat jejich spontaneitu. Děti se v této době zabývají např. modelováním, výtvarnými činnostmi, hudebními pohybovými hrami, dramatizací, apod., je zařazován komunitní a diskuzní kruh nebo povídání jen tak Individuální podávání postupné dopolední svačinky 9.30 Podávání ovoce, zeleniny Pobyt venku - tato doba je určená nejen k hrám a rekreaci na zahradě MŠ, ale je to i možnost poznávat své okolí, navštěvovat zajímavá místa a pozorovat změny v přírodě. Také sportovat, zdolávat terénní překážky a tím rozvíjet pohybové schopnosti dětí. Je to jedna z důležitých podmínek při vytváření zdravého životního stylu. 12:00 Obědváme Doba odpočinku a relaxace dětí, kdy jsou respektovány jejich individuální potřeby formou postupného vstávání jednotlivců a dodržování klidu pro odpočinek ostatních, IP, odpolední hry vycházející ze zájmu dětí Individuální podávání postupné odpolední svačinky Rozcházení dětí Opět se sejdeme v jedné třídě Děti mají možnost dalších her a různých tvůrčích činností v prostředí jiné třídy. Rodiče si mohou před odchodem z MŠ s dítětem pohrát. V případě pěkného počasí toto probíhá na zahradě MŠ Končí provoz MŠ pro tento den. Počet dětí v MŠ: 144 Počet běžných tříd: 5 Speciální logopedická třída: 1 Všechny třídy jsou věkově smíšené V MŠ pracuje 12 pedagogických pracovnic - plně kvalifikovaných, a 4 provozní pracovnice. Stravování zajišťují 2 pracovnice, z toho 1 ze ŠJ Jihomoravské nám. 2, druhá z naší MŠ. V běžných třídách pracuje 7 učitelek se středoškolským vzděláním, tři s vysokoškolským, v logopedické třídě pracují 2 vysokoškolsky vzdělané učitelky - logopedka, logopedická asistentka - učitelka pro předškolní vzdělávání. Učitelka v logopedické třídy zajišťuje logopedickou preventivní péči ve své třídě a logopedickou preventivní péči v třídách běžných. PRACOVNÍ DOBY UČITELEK JSOU ORGANIZOVÁNY TAK, ABY BYLA VŽDY A PŘI VŠECH ČINNOSTECH DĚTEM ZAJIŠTĚNA DOSTATEČNÁ PEDAGOGICKÁ PÉČE. 5

6 2. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Filozofie školy V rámci projektu ŠKOLY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ je i DOHODA o spolupráci, která má platnost 3 roky a termínovaný Certifikát v nové formě, společný pro celou síť ŠPZ. Kurikulum je závazným dokumentem. Jeho prostřednictvím se snažíme dosáhnout zdravého vývoje dětí nejen v oblasti výživy, ale především je snahou docílit, aby z naší MŠ odcházely děti, které jsou schopny řešit různé životní situace v rámci svých věkových schopností a možností, a aby měly přehled o dění kolem sebe a byly ochotné pomáhat druhým, tedy ve všech směrech Zdravá osobnost (oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně kulturní i enviromentální). Naším cílem je, aby se děti už od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví, a praktickým dovednostem zdraví chránícím. A to touto formou: 1. adaptační program pro lepší vstup dětí do MŠ a ZŠ 2. rozvoj pohybových schopností 3. rozvoj grafomotorických schopností 4. vedení ke zdravému životnímu stylu Sociální prostředí Ve třídách je maximální počet dětí (28), při rozdělování respektujeme přání rodičů a kamarádské vztahy mezi dětmi. Třídy jsou pojmenovány podle zvířátek. V přízemí je třída Žabek, Zajíčků a Berušek, v 1. patře pak Broučci a Včeličky. Třída v ZŠ má název Motýlci. Děti hovoří s učitelkou o svých pocitech a zážitcích (komunitní kruh) i případných problémech (diskusní kruh, kulatý stůl). Řeknou si o pohlazení, pomazlení, objetí. Třídy jsou heterogenní a to přináší jak klady, tak i zápory. KLADY: - lepší adaptace dětí - nerozdělování sourozenců - rozmanitější sociální zkušenosti - předávání poznatků a zkušeností - rozvoj jazyka - základy postojů a schopností ZÁPORY: - přílišné spoléhání na pomoc starších - možné přetížení či nedostatečné vytížení dětí - přenos nežádoucích vzorců chování Učitelky se snaží možná rizika eliminovat. Rodiče jsou v MŠ vítáni, mohou přijít kdykoliv během dne a zapojit se do programu. K informovanosti jim slouží nástěnky, webové stránky a konzultační hodiny předem domluvené. Jsou organizovány společné akce: Dny otevřených dveří, vánoční posezení, Maškarní rej, výlety, apod. MŠ umožňuje adaptaci dětí v přítomnosti rodičů. Rodiče mají možnost zapůjčit si v MŠ odbornou literaturu, respektují Řád školy a podílejí se na organizování společných akcí (OSR). 6

7 Dva integrující principy programu podpory zdraví Programem podpory zdraví, podle kterého v naší MŠ pracujeme, se prolínají 2 základní, vzájemně se doplňující principy 1. Respekt k přirozeným lidským potřebám Přirozené lidské potřeby jsou všudypřítomné a pro pocit pohody a zdraví je nezbytné dbát, aby byly vytvořeny podmínky pro jejich komplexní uspokojování. K vyhodnocování míry uspokojování potřeb dětí v MŠ používáme struktury modelu A. Maslowa. 2. Rozvíjení komunikace a spolupráce Naplňování tohoto principu se projevuje v přátelských vztazích mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými. V každodenním soužití dětí a dospělých a dětí mezi sebou navzájem podporujeme základní jazykový vývoj schopnosti komunikace a spolupráce. 2.2 Dlouhodobé záměry rozvoje Na výchovu a vzdělávání ke zdravému životnímu stylu se zaměřujeme již dlouhodobě. Hledáme nové cesty, snažíme se neustrnout. Z evaluace pro nás vyplynuly tyto dlouhodobé cíle a tak zlepšit práci v: v partnerských vztazích a ve spolupráci s rodiči spontánní hře participativním a týmovém řízení Během tříleté platnosti tohoto programu se dále zaměříme: na zkvalitňování podmínek vzdělávání na model vzdělávací nabídky nastavený tak, aby umožnil větší volnost a pružnost vybírání témat na realizaci výchovných postupů a pedagogického stylu prožitkovým způsobem Specifické vzdělávací cíle: rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, porozumění, poslechu) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu osvojení některých dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka 2.3 Metody a formy vzdělávání Metody vzdělávání Prožitkové učení hrou - založeno na emočních zážitcích dítěte, na touze dítěte poznávat něco nového. Využití přirozeného zájmu o činnost a poznání. 7

8 Vzdělávací nabídka: dítě má možnost výběru hračky, hry a kamarádů dítě má možnost samostatně objevovat, experimentovat dítě má možnost vyjadřovat své pocity, myšlenky, nápady dítě má příležitost komunikace s dětmi a s učitelkou Formy vzdělávání Přímé pozorování - je základem pro výuku. Spontánní sociální učení - založené na principu přirozené nápodoby, využití situací, které se v MŠ během dne vyskytnou. Vyvážené spontánní a řízené aktivity - pohybové hry, zpěv písní Činnosti individuální v menších skupinkách - didakticky zacílená činnost, výtvarná činnost, pokusy a další aktivity. Komunitní kruh - slouží k rozvíjení kladných vztahů a rozvíjení základů osobnosti dítěte. Uplatňujeme pravidlo umět naslouchat druhému. 8

9 3. NEFORMÁLNÍ KURIKULUM - PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Podmínky, které v MŠ vytváříme, výrazně ovlivňuje úspěšnost veškeré výchovně vzdělávací práce. Některé z kompetencí nelze děti pouze naučit, ale je potřeba vytvořit takové situace, aby se u nich přirozeně rozvíjely. Neformální vzdělávání se tedy vztahuje ke všem plánovaným programům a je taktéž určeno k rozvíjení celé řady dovedností a kompetencí mimo rámec formálního vzdělávacího kurikula. Snažíme se vytvářet vhodné vzdělávací prostředí - vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž se dítě může cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, a které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Dva integrující principy podpory zdraví 1. RESPEKT K PŘIROZENÝM POTŘEBÁM Základem - ve středu - pomyslné pyramidy (Maslow) jsou potřeby fyziologické, nad nimi stojí potřeba bezpečí, jistoty a stálosti, potřeba sounáležitosti, náklonnosti, lásky, shody a ztotožnění, ještě výše pak potřeba sebedůvěry, prestiže a sebeúcty a na samém vrcholu se tyčí potřeba seberealizace. Tyto potřeby jsou všem lidem společné. Platí to také pro děti v předškolním období, ač jejich formy, způsoby a podoby uspokojování jsou velmi různorodé. V práci s dětmi se snažíme připravovat natolik podnětné prostředí, aby si každé dítě našlo hračku, hru či herní kout, které uspokojí právě jeho potřebu seberealizace. Cíl: uplatňovat takový pedagogický přístup, který respektuje individuální potřeby každého dítěte odhalit, v čem je dobré, co ho zajímá, uspokojit všechny potřeby dětí i dospělých v mateřské škole, které neomezují potřeby druhých. Přijímat děti pozitivně, dát jim pocit jistoty, bezpečí a sounáležitosti. Pravidelně sledovat individuální a věkové zvláštnosti dětí a zaznamenávat změny v jejich vývoji. Vytvořit dětem prostor pro možnost nechat si rozehranou hru či stavbu. Vytvořit pravidla pro soužití všech. 2. ROZVÍJENÍ KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE Komunikace mezi dospělými a dětmi či dětmi mezi sebou jim poskytuje základní zkušenosti se sebou samými ve vztahu k ostatním. Základní jazykový vývoj a vývoj schopnosti komunikace probíhá rovněž v tomto neformálním každodenním soužití dětí a dospělých a dětí mezi sebou navzájem. Snažíme se vytvářet podmínky pro komunikaci, rozvíjet řečové schopnosti dětí tak, aby rozuměly a bylo jim rozuměno, rozhodovat se, jednat společně s ostatními, vycházet s ostatními, hodnotit problémy a řešit úkoly. Cíl: rozvíjet u dětí schopnosti porozumět, dorozumět se, komunikovat v neohrožujícím prostředí při respektování potřeb druhého Komunikovat s dítětem jako partnerem, empaticky. - klást otevřené otázky 9

10 - dívat se do očí dítěte - snížit svou polohu na úroveň dětí - vyčkat, až dítě domluví - popisovat, nehodnotit, neklást otázky Snažit se uplatňovat takový pedagogický styl, který dětem umožní hledat řešení, komunikaci a spolupráci, a dát jim prostor pro řešení problémů a konfliktů v rámci společně dohodnutých pravidel Zásad podpory zdraví v MŠ 1. UČITELKA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Snažíme se vytvářet harmonické prostředí, ve kterém se budou všichni příjemně - děti, jejich rodiče i všichni zaměstnanci. Uvědomujeme si, že prostřednictvím své profese je předškolní pedagog schopen vést a vychovávat děti, pochopit je. Učitelky pozitivně chápou zdravý životní styl a ekologii. Cíl: změnit roli učitelky v průvodce dítěte za poznáním, bez předávání hotových informací a poučování. Snažit se být mu partnerem, který jej přijímá takové, jaké je, s jeho přednostmi i slabostmi Účastnit se dalšího vzdělávání. Oprostit se od direktivního způsobu jednání. Svým zdravým životním stylem být příkladem dětem i rodičům. 2. VĚKOVĚ SMÍŠENÉ TŘÍDY Všechny třídy navštěvují děti od tří do šesti let (OŠD do sedmi let), děti z různých etnik a v logopedické třídě děti integrované se speciálními vzdělávacími potřebami. Třídy jsou uspořádány tak, aby děti měly možnost výběru z činností, které odpovídají jejich schopnostem nezávisle na jejich věku. Cíl: poskytovat dětem přirozené prostředí k navazování kontaktů, vytvářet podmínky pro to, aby se naučily spolupráci a toleranci k druhým a navzájem se od sebe učily Učit děti pomáhat si, starší jako ochránce a pomocník mladším dětem. Vytvářet prostor pro předávání zkušeností a učit se od sebe navzájem. Pro usnadnění adaptace dětí maximálně spolupracovat s rodinou. 3. RYTMICKÝ ŘÁD ŽIVOTA A DNE Režim dne je stanoven rámcově. Respektuje biorytmy dětí, jejich potřebu aktivity a odpočinku a dodržuje maximálně tříhodinové intervaly mezi jídly. Pobyt dětí venku je rozšiřován nad povinnou délku při vhodném počasí, zejména odpoledne. Jsou vytvořeny pravidelné rituály, rodiče mají možnost s dítětem absolvovat adaptační období. Cíl: vytvořit promyšlené organizační schéma s dostatkem volnosti a jasně stanovenými hranicemi, nabízet dětem možnost výběru a samostatného rozhodování 10

11 Řídit se rytmickým řádem. Snažit se sladit život dítěte v rodině s životem v MŠ. Vytvořit společně s dětmi pravidla soužití, ke znázornění využít dětské piktogramy a vést děti k jejich akceptování. Při organizačních změnách se vzájemně domlouvat. 4. TĚLESNÁ POHODA A VOLNÝ POHYB Vnitřní prostory tříd pro pohybové aktivity dětí jsou vybaveny nářadím a náčiním podporujícím pohyb dětí a děti je samostatně využívají. Členitý terén školní zahrady je ideálním místem ke hrám a pohybovému vyžití dětí ve všech ročních obdobích. Organizujeme saunování Na dvorečku, sportovní aktivity v tělocvičně naší ZŠ a školu v přírodě. Cíl: pěstovat u dětí pozitivní vztah k pohybovým aktivitám jako prostředku podpory vlastního zdraví Ve spolupráci s rodinou vést děti, vzhledem k věku, k samostatnosti v sebeobsluze a hygienických návycích. Dbát na správné držení těla, relaxaci, denně zařazovat pohybové hry. Otužovat děti všemi dostupnými prostředky - vzduchem, vodou, vhodným oblečením. 5. ZDRAVÁ VÝŽIVA Přestože nemáme vlastní školní kuchyň, nabízíme dětem kvalitní vyváženou stravu. Denně děti dostávají čerstvé ovoce nebo zeleninu, ve třídách i na zahradě je k dispozici nápoj. Děti, které to zvládnou, se obsluhují samy - nalévají si polévku, nápoje, mají možnost zvolit si množství jídla, 1x měsíčně si mažou pomazánku na pečivo. V průběhu školního roku mají rodiče možnost ochutnat připravenou stravu, konzultovat ji se zástupkyní ředitelky pro MŠ, která má možnost ovlivňovat složení stravy (méně sladké nápoje, zařazení corn-flakes a müsli, celozrnných druhů pečiva, příloh jako je kuskus, jáhly, nové recepty ) Cíl: vytvářet stravovací návyky odpovídající zdravé výživě, učit děti kulturně stolovat Jít vlastním příkladem v konzumaci jídel zdravé výživy, ovoce, zeleniny (alespoň ochutnat), být důsledné. Vytvářet u dětí návyk potřeby pití po celý den. Vytvářet návyk kultury stolování - správné držení příboru, používání ubrousku, tichá mluva. Spolupracovat s rodiči při vytváření vhodných návyků, vysvětlovat význam pravidelného zdravého stravování. 6. SPONTÁNNÍ HRA V prostorách všech tříd MŠ jsou vytvořeny herní kouty a děti využívají všech dostupných prostor pro vlastní hru. Třídy jsou vybaveny hračkami a pomůckami pro všechny věkové skupiny dětí, výtvarný a pracovní materiál je ve všech třídách volně dostupný a plně využívaný. 11

12 Cíl: vytvořit a poskytovat prostor pro hru, která je nejpřirozenějším způsobem seberealizace dítěte předškolního věku Využívat hru dětí k jejich systematickému pozorování. Vytvářet ve třídách kouty pro různé experimenty (přírodní materiály). Vytvořit dětem prostor, kde si mohou nechat stavbu, výtvor několik dní až do úplného dokončení. 7. PODNĚTNÉ VĚCNÉ PROSTŘEDÍ Vybavení 4 tříd je starší, ale účelné, další 2 třídy mateřské školy jsou vybaveny moderně, jelikož byly vybudovány až v posledních čtyřech letech. Prostory tříd jsou členěny do herních koutů, ve kterých jsou umístěny hračky a materiály pro různé typy her a činností. Cíl: vytvářet podnětné, záživné a pohodové prostředí, estetické a hygienicky vyhovující Postupně obnovit vybavení tříd. Zajistit intimitu a soukromí na WC. Bezpečné sociální prostředí. 8. BEZPEČNÉ SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ Ve škole je příznivé sociální klima, které se odráží ve vzájemné komunikaci a spolupráci. Vytváříme podmínky pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, rodiče využívají možnost kdykoliv během dne přijít do tříd a účastnit se činností společně se svými dětmi. Všechny třídy mají společně dohodnutá pravidla soužití. Cíl: vytvářet pozitivní a bezpečné prostředí, které přispívá ke spokojenosti a zlepšuje výkon všech Přijímat dítě takové, jaké je, respektovat jeho individuální zvláštnosti. Preferovat dialog s dítětem a dodržování společně dohodnutých pravidel před direktivními příkazy. Důsledně využívat společně vytvořená pravidla při řešení problémů. 9. PARTICIPATIVNÍ A TÝMOVÉ ŘÍZENÍ Vést děti k prosociálnímu chování, zejména pomoci druhým. Fungování MŠ je založeno na spolupráci mezi všemi, kteří se na životě školy podílejí. Všichni zaměstnanci se aktivně účastní rozvoje, jsou spoluodpovědní za soulad činností s plánem školy. Každému je umožněn profesní růst a vytvářen prostor pro kreativitu a samostatnost. Cíl: budovat kvalitní kolektiv, který společně pracuje na všech úkolech Vzájemně se domlouvat na požadavcích, informovat se o pracovních postupech, vytváření návyků dětí. Poskytovat dostatečným způsobem informace o záležitostech školy. 12

13 10. PARTNERSKÉ VZTAHY S RODIČI Rodiče jsou partneři. Organizujeme pro ně pravidelná neformální setkání při různých příležitostech, chováme se k nim otevřeně. Nabízíme možný adaptační pobyt rodiče s dítětem. Cíl: zajistit, aby vzdělání bylo postaveno na individualitě a životních podmínkách každého dítěte s návazností mezi doma a MŠ Seznamovat rodiče s programem podpory zdraví, dalšími dokumenty školy a jejími záměry. Informovat rodiče nově nastupujících dětí o významu samostatnosti a vytvoření hygienických návyků ještě před nástupem do MŠ. Zapojovat rodiče do řešení problémů školy a do tvorby dokumentů. Získávat sponzory pro zkvalitnění podmínek vzdělávání. Nabízet rodičům konzultace o vývoji jejich dítěte. 11. SPOLUPRÁCE MŠ SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU Jsme součástí spojeného zařízení Základní a mateřské školy. Vzájemně se navštěvujeme, poznáváme prostředí školy a snažíme se vytvářet podmínky pro nestresující plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ. Pravidelně pořádáme setkání rodičů budoucích školáků s učitelkami 1. tříd, vychovatelkami ŠD a organizujeme edukativně stimulační skupinky pro děti i jejich rodiče v MŠ a poté i v ZŠ. Cíl: vytvářet příznivé podmínky pro bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ Zapojit do společných projektů ZŠ, ŠD. Informovat rodiče o problematice školní zralosti a významu bezproblémového přestupu na první stupeň vzdělávání v ZŠ. Seznamovat učitele 1. stupně ZŠ se obsahem vzdělávacího programu naší MŠ. 12. ZAČLENĚNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY DO ŽIVOTA OBCE Ve spolupráci se zřizovatelem převažuje úřední rovina, přesto nám poskytuje poměrně velkou autonomitu a respektuje naši filozofii. Poměrně omezené jsou finanční prostředky přidělované na provoz školy, další investice do úprav a oprav budovy jsou poskytovány jen na základě požadavků hygienických a jiných zákonných předpisů. Cíl: zkvalitnit informovanost ÚMČ o práci naší MŠ, získávat je pro bližší spolupráci Seznamovat zástupce obce s dokumentací školy, předávat dokumenty související s projektem MŠPZ zřizovateli (Kurikulum, dílčí projekty, plány, zprávy). Seznamovat veřejnost s činností školy (nabídka aktivit, akce pořádané MŠ). Účastnit se významných událostí v obci. 13

14 4. FORMÁLNÍ KURIKULUM Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti integrovaných celků - podtémat. Tato podtémata se všechny současně a v různých kombinacích promítají do běžného života školy a představují propojený celek očekávaných výstupů - kompetencí. Obsah vzdělávání v podpoře zdraví dítěte předškolního věku obsahuje ve všech pěti podtématech pět oblastí, vyplývající z přirozených úrovní, na nichž probíhají životní projevy člověka ve zdraví i nemoci. Přehled oblastí a podoblastí podpory zdraví v MŠ: 1. OBLAST BIOLOGICKÁ Lidské tělo a aktivní pohyb Sebeobsluha Zdravá výživa Bezpečnost a ochrana zdraví 2. OBLAST PSYCHOLOGICKÁ Poznávání Prožívání Sebepojetí 3. OBLAST INTERPERSONÁLNÍ Respekt a tolerance Komunikace Spolupráce 4. OBLAST SOCIÁLNĚ KULTURNÍ Rodina a domov Škola mateřská a základní Obec a země 5. OBLAST ENVIRONMENTÁLNÍ Souvislosti Vývoj a změna Rozmanitost Ovlivňování člověkem Další možnosti rozvoje dětí, v rámci formálního kurikula, nabízejí doplňkové programy, které jsou realizovány dle zájmu a potřeb dětí. Sauna Sportík Netradiční výtvarné techniky Taneční kroužek Angličtinka Logo - poradna ESS Školka v přírodě 14

15 Tradice naší školky Vernisáž dětských kreseb Podzimníčci - výstava výtvorů dětí z podzimních plodů Dýňáčci - výstava společně vyrobených strašidýlek z dýní na Slunečním dvoře Čert a Mikuláš v MŠ Předvánoční posezení s rodiči Vánoční dílničky ve spolupráci s OSR Slatinské vánoce - vystoupení dětí z MŠ na Slunečním dvoře Den otevřených dveří v MŠ - cesta po stopách školkou pro nové děti s rodiči Návštěva v 1. třídách naší ZŠ Karneval ve spolupráci se ŠD v tělocvičně ZŠ Barevný týden s dílnami pro rodiče Rej čarodějnic - nejen, pálení čarodějnic na zahradě MŠ Bezpečnostní akce pro děti i rodiče - ve spolupráci s Policií ČR Preventivní program s místními hasiči Den pro maminku - posezení nejen s maminkami a ochutnávkou pokrmů a nápojů Celodopolední tematické výlety Oslava Dne dětí - spolu se ZŠ Celoškolkové výlety Školka v přírodě Rozloučení a pasování budoucích školáčků Schůzky pro rodiče - návštěvy z PPP, SPC, ZŠ, ŠD 15

16 Tematický celek Téma ŠVP: CESTIČKAMI DO SVĚTA MOTTO: Od cestičky k cestičce, dozvídám se stále více, o sobě a kamarádech, jaký že má podzim nádech. Svoje smysly zkouším znát, o všem si chci povídat. Od cestičky k cestičce, zpívám, nač mi stačí plíce, sportuji a skotačím. Na co zrovna nestačím, vše dokážu ve chvilce, ukážu to mamince. Vizuální část Ve společných prostorách MŠ cestičky znázorňují dětem i rodičům směr cesty - tříleté období působení projektu. Jeho cílem je učit děti poznávat své okolí, sebe samého, samostatnosti a spolupráci. Po celou dobu je potřeba dodržovat pravidla společného soužití. Ačkoliv jdeme stejnými cestičkami, každá třída si může v daném okamžiku jít vlastní trasou. Děti poznávají své vlastní možnosti a schopnosti, seznamují se a respektují, že každý jsme jiný. Učí se využívat své schopnosti, ocenit úspěchy své i druhých. Cestičky: I. To jsem já II. Nejsem na světě sám III. Překonávám překážky IV. Já a příroda V. Chráním své zdraví i zdraví ostatních 16

17 17

18 Podtémata I. PODTÉMA: TO JSEM JÁ (Identita) Obsah: Učíme se poznávat sami sebe, své prožívání, a připravovat se na věci budoucí. ČINNOSTI Komunitní kruh, diskusní kruh, seznámení se s prostory třídy, MŠ, zahrady, novými kamarády a s pí učitelkami i s ostatními zaměstnanci MŠ, poznávání pravidel soužití v MŠ, nácvik konkrétních dovedností (knoflíčky, kličky, zipy, tkaničky ) na skutečných předmětech i hračkách, používání jídelních příborů, papírových ubrousků, upevňování hygienických návyků a sebeobsluhy - samostatné nalévání nápojů, polévky, samostatná obsluha při svačinách a částečná obsluha při obědě, úklid po sobě použitého nádobí, vycházky, hry a činnosti na školní zahradě, nácvik bezpečné chůze po chodníku, po silnici, činnosti k procvičení hrubé a jemné motoriky, činnosti hudební, výtvarné, pracovní vytváření piktogramů dohodnutých pravidel chování v MŠ, hry námětové, konstruktivní, pohybové, psychomotorické, didaktické, paměťové, sluchové, hry zaměřené na rozvoj řeči, dramatická cvičení (např. na jména, na uvědomování si sebe samého, vlastního těla), dechová cvičení, autoportrét, hry se svým stínem, obkreslování postavy, otisky částí těla, prohlížení se v zrcadle, měření těla; práce s obrázky a fotografiemi lidského těla, lidí různého věku, pozorování lidí v různých stadiích života. Tematické části Pomoz mi to zvládnout 3/2 Ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí. 4/2 Dovede označit svoje potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické) a přizpůsobit jim své chování. 5/8 Dovede požádat o pomoc, když je v nouzi. Moje tělo 1/1 Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích. 3/3 Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti. Umím to i bez pláče 3/4 Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku. 4/6 Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč. 5/1 Poznáním sebe sama vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech (temperament, sklonech a schopnostech). 5/2 Snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí. 18

19 II. PODTÉMA: NEJSEM NA SVĚTĚ SÁM (Společenství) Obsah: Učíme se vnímat a respektovat druhého člověka, řešit vzniklé situace a umět komunikovat. ČINNOSTI Kooperativní hry, komunitní kruh, řešení modelových situací, diskuse ve skupině, básně, písně, seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému, pomoc dětem mladším, oslavy narozenin kamarádů ve třídě, práce na školní zahradě - sběr kaštanů a úklid listí, společné oslavy Mikuláše, Vánoc, Velikonoc, Dne matek, Dne dětí, ochutnávka cukroví od maminek, divadelní představení, společné akce mateřské a základní školy - Slatinské vánoce, Vánoční jarmark, vánoční dílničky s rodiči ve spolupráci s OSR, velikonoční dílničky, výroba dárečků, zdobení vánočního stromečku, vánoční koledy, písně, lidové zvyky a tradice (Svatý Martin), pečení a zdobení perníčků, prostírání stolu, tanec dle hudby, hry s velkými stavebnicemi, konstruktivními stavebnicemi, práce s literárními texty, např. pohádky jiných národů, porovnávání názvů věcí v různých řečech, prohlížení fotografií dětí z jejich cest, vyprávění vlastních zážitků, využívání encyklopedií, seznámení s globusem, mapou, hry zaměřené na rozvoj řeči, výtvarné, pohybové a hudební činnosti. Tematické části Já a kamarádi 5/6 Komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace. 6/1 Má vytvořené základní návyky společenského chování. 6/2 Je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým. Myslím na druhé 6/5 Chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba. 6/7 Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody. Každý jsme jiný. 1/7 Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, věku, jazyka, kultury, etnika, rasy, náboženství, sociálního zázemí, životní úrovně). 5/4 Chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat a pojmenovat. 7/2 Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími. 7/5 U druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování. Společně to zvládneme 6/3 Dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a s dospělými. 6/4 Je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí. 6/6 Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel soužití. 19

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014

Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí 2, p. o. b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Z pohádky do pohádky

Z pohádky do pohádky Školní vzdělávací program Mateřská škola Žirafka Z pohádky do pohádky Pohádky jsou staré jako lidstvo samo. Pomáhají upevňovat víru v to, že dobro vždy zvítězí nad zlem, ale zároveň říkají, že se člověk

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období 2012-2014 Mateřská škola Novoborská Praha 9, Novoborská 611 Školní kurikulum podpory zdraví v Mateřské škole Novoborská Obsah: 1) Představení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary Signatura: be2as105 Okresní pracoviště Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Mateřská škola, Šemnice

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6:00 8:00 Pozdravím paní učitelku, udělám si společně s maminkou nebo tatínkem ranní úkol,

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Název: Objevujeme svět kolem nás

Název: Objevujeme svět kolem nás Název školy: Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, Č. j. D4/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název: Objevujeme svět kolem nás Motto: Nemůžeme dělat velké věci, ale jen malé věci

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více