Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/14"

Transkript

1 2. z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B e r o u n, P r e i s l e r o v a tel: , fax , Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/14 Charakteristika školy Mateřská škola je předškolní zařízení celodenního provozu. Budova je umístěna v části města Berouna na okraji sídliště. MŠ je nově zrekonstruovaná spolu se školní zahradou, která se rozprostírá kolem budovy. Je osázena zelení, keři a stromy. Na školní zahradě mají děti různé vyžití, průlezky, houpačky, skluzavky, hry v zahradním domečku, pískoviště, v letních měsících dle příznivého počasí je k dispozici zahradní bazén. Kapacita mateřské školy je celkem 88 dětí. Má čtyři třídy s kapacitou po 22 dětech. Ke každé třídě patří sociální zařízení s umývárnou, sprchou, šatnou, větratelnou místností pro ukládání lehátek a lůžkovin, kuchyňkou. MŠ má podsklepení, přízemí a patro. V přízemí se nacházejí třídy Broučci a Medvídci, v patře třídy Šmoulové a Dráčci. Třída Dráčků a Šmoulů byly v tomto školním roce třídami předškolními, v kterých se děti připravovaly na vstup do 1. tříd ZŠ. Třídy jsou moderně a účelově vybaveny, jsou přizpůsobeny denním aktivitám a činnostem dětí i odpočinku. Třídy jsou esteticky upraveny, během roku si je učitelky esteticky zdokonalují, jsou světlé, větratelné, slunné, mohly být však prostornější z hlediska pohybových aktivit. Začátkem školního roku se do jednotlivých tříd pokládaly nové koberce, v tomto prostoru jsme omezili umístění nábytku a tak jsme získali trochu větší prostor pro pohybové aktivity. V přízemí se dále nachází ředitelna, úklidová místnost, šatny učitelek, sociální zařízení pro personál. V přízemí jsme společně/ pedagogický personál/ vytvořili malou třídičku pro vedlejší zájmové aktivity. V patře je metodický kabinet, sociální zařízení personálu a šatny učitelek. Budova má tři vchody, z levé a pravé strany slouží pro rodiče s dětmi, prostřední pro personál, přízemí s patrem je spojeno schodišti na obou stranách školy. Předškolní zařízení slouží pro děti s trvalým bydlištěm v Berouně. MŠ je součástí zdejší základní školy, ředitelem celé instituce je Mgr. Pavel Herold, vedoucím pedagogem pro MŠ je Blanka Nedorostová, zástupkyně pro vedení MŠ v případě nepřítomnosti uč. Nedorostové je Marcela Havlenová. Zřizovatelem je Městský Úřad Beroun. Agenturu účetnictví zajišťuje mzdová účetní p. Hana Kadlecová, mzdovou agenturu zpracovává p. Stanislava Šilingerová. Paní Kadlecová sídlí v budově ZŠ. MŠ finančně zajišťuje MÚ, KÚ a rodiče úhradou za předškolní vzdělávání dětí, v tomto školním roce za celodenní docházku do MŠ rodiče platili 600 Kč, měsíčně. Děti, které mají jeden rok před ukončením docházky, do MŠ tuto finanční částku neplatí. Děti s odloženou školní docházkou též platí školné 600 Kč měsíčně. Školné rodiče posílají na bankovní účet, který je společný pro obě části školy. Čísla účtu mají vždy rodiče k dispozici na informativní nástěnce pro rodiče, na webu a je jim vedoucím pedagogem osobně sdělen při společné schůzce s rodiči. Všichni zaměstnanci, pedagogický i nepedagogický personál během celého školního roku vytvářeli dětem bezpečné prostředí, plno zajímavostí, zážitků, her tak, aby se děti

2 cítily spokojeně a vždy se do svojí školičky těšily. Předávali jsme dětem spoustu vědomostí, zkušeností a vedli je ke zvládání určitých dovedností a návyků. Učební plány Tento školní rok jsme již pracovali dle nového Školního vzdělávacího programu POHÁDKOVÁ CESTA ZA POZNÁNÍM.. Součástí je Třídní roční plán vzdělávání Barevný je svět kolem nás, aneb co děláme po celý rok, který je rozdělen do čtyř ročních období, prostřednictvím tohoto plánu a dle věku dětí jsme předávali našim svěřencům celoživotní zkušenosti, vědomosti a znalosti. Témata výuky jsou rozdělena do měsíčních témat a jednotlivých týdenních podtémat s případným opakováním, aby učitelky měly pocit dobře splněné práce. TVP se dařilo ve všech třídách splnit. Ve všech třídách máme pro děti vytvořeny diagnostické individuální složky dětí, kde si učitelky vedou podrobné záznamy ohledně jejich vývoje, nadaní a nedostatků. Učitelky mají možnost se dětem v ranních i odpoledních činnostech individuálně věnovat. IP během dne dle časových možností. Spolupracujeme s poradenským centrem při 2. ZŠ p. Sklenářovou, která věnuje individuální péči jednotlivě i skupinově dětem, vyžadující zvýšenou péči a IP. Učitelky ke své práci využívají metodický kabinet, který je vybaven didaktickými pomůckami a materiálem, odbornou literaturu, odborné časopisy pro pedagogy, vzdělávají se odbornými semináři, internetem. Metodický kabinet je během roku doplňován. Učitelky si předávají své zkušenosti z pedagogické práce. O odborné znalosti, vědomosti, zkušenosti z učitelské praxe a oblasti se stará o doplňování uč. Perlingerová / prostřednictvím časopisů, internetu/. V letošním školním roce odchází do ZŠ celkem 34 dětí, 2 děti mají odloženou školní docházku pro sociální nezralost, v začátku školního roku byly vypracovány individuální plány pro děti s odloženou školní docházkou. Během školního roku byly prováděny hospitace u p. učitelek, kde jsem sledovala vztah učitelek k dětem, plnění TVP, IP dětem - učitelky mají kladný, pěkný vztah k dětem, snažíme se dětem dát do života důležité zkušenosti, poznatky a vědomosti. Hospitace byly na dobré úrovni, snahu o dobrou práci měl celý pedagogický sbor, výsledek je na dobré úrovni. Učitelky pracovaly v zájmových kroužcích, plně se své práci věnovaly a většina se zapojila i do různých aktivit mimo pracovní dobu. Tento rok jsme zavedli tyto kroužky: Kroužek tenisový, kde jsou poskytovány dětem základy vedla uč. Karkošová, která má potřebné osvědčení. Kroužek vaření pracoval ve dvou skupinách uč. Havlenová, Housková, Hamplová. Kroužek angličtina v mateřince uč. Perlingerová. Kroužek flétničky uč. Housková, hudební uč. Nováková. Naše MŠ je vždy esteticky vyzdobena dle ročního období a daných témat - Vánoce, Velikonoce, podzimní čas, letní období. K výzdobě používáme pohádkové bytosti, proto také mluvíme neoficiálně o MŠ Pohádce, jak si ji děti pojmenovaly samy. Tento rok jsme zdobili i vchod do budovy MŠ živými květinami. Přibyli k nám další pohádkové bytosti, kromě skřítků ještě čarodějka Kotrmelína, kterou si děti velmi oblíbily ztvárnila ji letos uč. Karkošová. Výzdobu budovy MŠ si připravujeme sami. Kontroly úklidu v budově MŠ a kuchyňkách byl během roku bezproblémový.

3 Kádrové obsazení Ředitel: Mgr. Pavel Herold Vedoucí pedagog: Blanka Nedorostová Učitelky: Marcela Havlenová, Andrea Hamplová, Aneta Housková, Dana Perlingerová, Barbora Nováková, Michaela Karkošová, později pak Michaela Šmejkalová a Anna Karmazínová důchodkyně výpomoc. Uklízečky: Drahomíra Chiraiová, Alena Suchá Školník: Ladislav Pinkas MŠ má 7 učitelek, 4 jsou plně kvalifikované, 2 dokončují odbornou kvalifikaci, 1 odbornou kvalifikaci doplní ve školním roce 2014/15. Všechny učitelky se vzdělávají prostřednictvím odborné literatury, prostřednictvím internetem, časopisy pro předškolní vzdělávání, různými náslechy a přítomností na odborných seminářích. MŠ má celkem 7 učitelek, 4 pracují ve dvojsměnném provozu a 3 ve trojsměnném provozu. Zařazování dětí do MŠ Během školního roku navštěvovalo MŠ 88 dětí. Z důvodu stěhování ukončily 2 děti docházku do MŠ v měsíci květnu 2014, na jedno místo bylo přijato dítě, které bylo přijato již na další školní rok splňoval věkovou hranici. 1 dítě k měsíci červen 2014 ukončilo též docházku do předškolní třídy OŠD. Každé dítě má založen evidenční list s lékařským potvrzením a různými důležitými záznamy. Děti se do MŠ vybírají dle zápisu do MŠ, koná se ročně, letos se uskutečnil v měsíci dubnu. Během roku se nedaří přijímat děti do MŠ, neboť kapacita je zcela vyčerpána. Přijímáme pouze v případě uvolnění místa během školního roku. Materiální vybavenost, prostředí Třídy jsou vybaveny barevným nábytkem, přihrádkami k ukládání stavebnic, hraček a různého materiálu, v každé třídě jsou stolky a židličky odpovídající velikostí dle věku dětí. Třídy jsou dostatečně osvětleny. MŠ je vybavena metodickým kabinetem, který se pomocí učitelek neustále doplňuje, projektorem, máme možnost zapůjčení fotoaparátu a kamery ze ZŠ. MŠ má stolní počítač, černobílou kopírku v metodickém kabinetu, notebook + barevná tiskárna, kopírka v ředitelně, laminovačka, varné konvice v kuchyňkách, elektronické klávesy, CD přehrávače, internet, pevná telefonní linka, 2x mobilní telefon, zahradní bazén na školní zahradě školky, barevný zahradní dětský nábytek. Zahrada je vybavena zahradními hračkami pro děti na písek, doplnili jsme nové koloběžky a odstrkovadlo. Během prázdnin byly na školní zahradu umístěny dvě pružinové houpačky / spolupráce s projektem MěÚ/. V období vánoc byla každá třída vybavena různými hračkami, stavebnicemi, didaktickými pomůckami. Je nutné neustále doplňovat metodický kabinet didaktickými pomůckami ke vzdělávacím činnostem. V průběhu školního roku jsme doplňovali třídy různými stavebnicemi a výtvarnými, pracovními pomůckami, materiálem. V dalším školním roce je nutné některé třídy doplnit novými CD přehrávačemi, stávající jsou poruchové. Vybavily jsme školku kinetickým modelovacím pískem. Budova má v přízemních prostorách výtah pro dodávání stravy, úklidové místnosti, sociální zařízení se sprchami, prádelnu, sušárnu, žehlírnu, skladem ložního prádla, kuchyní, skladem na potraviny, lednice, pračky, žehličku, sklad pro materiál na výuku v MŠ, kotelna, sklad na úschovu zahradních hraček. Mimoškolní aktivity

4 Jsou vždy dobrovolného charakteru. Uskutečňujeme konzultace s rodiči po domluvě s příslušnou učitelkou. Dále pak různé společenské a zájmové aktivity s tematickým zaměřením. Společné schůzky s rodiči. Spolupráce s předsedkyní SRPŠ p. Lucií Kunzovou, výborná spolupráce. Akce Některých akcí mají možnost zúčastnit se i rodiče dětí. Podzimní lampionový dýňový průvod, výroba podzimníčků, Vánoční besídka s programem a nadílkou s rodiči, nocování v MŠ s Kotrmelínou - vítání jara, pohádková, kouzelnická, hudební představení, návštěva záchranářské sanity s besedou povolání, návštěva domácích zvířátek + velbloud a osel starost o ně, pobyt dětí ve škole v přírodě na Monínci, oslava Dne dětí s nadílkou, návštěva Čerta, Mikuláše a Anděla s nadílkou, Rozloučení s předškoláky výletem do Srbska a pasováním na školáky s dárkovým balíčkem, třídní výlet celoškolkový v závěru školního roku, besedy spojené s povoláním lidí knihovna, návštěva ve spolupráci se ZŠ, návštěva solné jeskyně, přírodovědné vycházky, odpoledne věnované pro maminky a tatínky, adaptační divadelní přivítání dětí v MŠ Pat a Mat v MŠ, návštěva čarodějnice Kotrmelíny a skřítkové, rozlučkový program učitelky dětem. Zhodnocení pobytu švp : Účast 4 učitelky, zdravotnice, celkem 30 dětí, dětem se pobyt velice líbil, tématem pobytu Jedeme za pokladem. Tuto aktivitu budeme v příštím roce opět opakovat. Zábavná akce byly hledání pokladu, provazolezecká dráha, hledání a stavění pro skřítky, koupání v krytém bazénu, posezení s kytarou a opékání vuřtů, barvení šišek, hudebně pohybová aktivita, vycházky do lesa / Sněhurka a trpaslíci/ atd. Spolupráce s rodiči S některými rodiči na velmi pěkné úrovni, dokáží pedagogickou práci ocenit a zapojit se do různých akcí, případně pomoci dle potřeb a konzultace s učitelkou. S některými rodiči naopak špatná spolupráce v oblasti stejného působení na dítě spojené s výchovnými a zdravotními problémy. Konzultační hodiny mezi rodiči a učiteli se uskutečňovaly na základě žádosti některých rodičů. Ne všechny rodiče se zajímají o vývoj a vzdělávání svých dětí, pro některé je to prostředí, kam dítě uložit v případě zaměstnání rodičů, přestože bychom chtěli tuto situaci zlepšit, je to velice obtížné a často nereálné. Ani u předškoláků, kteří nastupují do ZŠ, některé rodiče nejeví dostatečný zájem o to, jak jsou děti připraveny na vstup na ZŠ, co zvládají a co nezvládají. Dvojčatům Dorce a Radimovi Veselých Dráčci, jsme trvale doporučili OŠD, rodiče se odmítli o tom, bavit, přesto trváme na tom, že nejsou sociálně pro vstup na ZŠ připraveni. Předsedkyni SRPŠ pro MŠ p. Lucii Kunzové děkujeme za spolupráci. Rodiče se vyjadřují, že se dětem v MŠ líbí a rády ji navštěvují. V dalším školním roce bude předsedkyní SRPŠ i nadále p. Kunzová. Stravování Zajišťuje stravovací firma Scolarest. V MŠ pracují 2 pracovnice firmy Scolarest a připravují dětem celodenní stravu, která se do MŠ dováží z kuchyně firmy. Stravné činní na celý den 31,50 Kč, rodiče platí převodem na BÚ firmy. Stravu vybírají učitelky dle zhotoveného jídelníčku týdně. Tato firma zajišťuje i pitný režim pro děti na celý den. V tomto školním roce zastával funkci vedoucího stravování p. Ondřej Richter. Vedoucí MŠ často konzultuje s vedoucím kuchařem skladbu a vhodnost stravy.

5 Hygienické podmínky Každé dítě má svoje lůžkoviny, pokrývku, polštářek, ručník pere, čistotu pravidelně zajišťuje MŠ, týdně si děti nosí svá pyžama k odpočinku. Dítě má svůj osobní hrneček pro pitný režim, kelímek, kartáček na zuby, hygienické potřeby. V šatně má svoji skříňku k ukládání oděvů a náhradního oblečení. Otužujeme děti prostřednictvím pravidelným větráním, koupáním v bazénu, návštěvou solné jeskyně, vhodným oblékáním, pravidelným pobytem venku, odpoledním pobytem na školní zahradě MŠ, pohybové dovednosti cvičení, škola v přírodě, výlety, cvičením venku a v tělocvičně ZŠ, přírodovědné vycházky. Pobyt venku Denně za příznivého počasí v dopoledních i odpoledních hodinách jsou děti venku na školní zahradě, na vycházce. Používáme i prostory ZŠ hřiště. Provádíme různé přírodovědné vycházky s naučnými tématy a zaměřením. V letních měsících se mají děti možnost koupat v zahradním zdejším bazénu. Pořádali jsme různé výlety s různým zaměřením. Pravidelně větráme a přiměřeně děti oblékáme v prostorách budovy i venku. Cvičíme za příznivého počasí na školní zahradě, v chladném počasí v tělocvičně ZŠ. Prázdninový provoz Letos máme v tomto období od do , přípravný poslední týden v měsíci srpnu je samozřejmostí. Ostatní dny je MŠ uzavřena. Prázdninový provoz se plánuje ve spolupráci s MěÚ a ostatními MŠ v Berouně. Prázdninový provoz je od 6,30 do 17,00 hodin. Dále bývá MŠ uzavřena v období vánočních prázdnin. Rodiče jsou vždy včas informováni, na letní prázdniny si mají možnost podat přihlášku ohledně umístění dětí. Vždy od ledna mají rodiče k dispozici v MŠ rozpis otevřených MŠ v době prázdnin a instrukce o vyzvednutí a odevzdání přihlášek na tento provoz. Provoz MŠ Provozní doba MŠ je denně od 6,30 do 17,30 hodin. V 8,30h. se budova uzamyká z důvodu bezpečnosti dětí. Rodiče si mohou své děti vyzvedávat po obědě od 12,30 do 12,45 hodin, pak se opět budova uzamyká. Odpoledne se budova odemyká v 15,00 hodin, rodiče si po dohodě s učitelkou mohou vyzvednout dítě i dříve. Máme tzv. ranní sběrné a odpolední dojíždějící třídy, důvodem je zajištění provozu MŠ s počtem sedmi učitelek. Ostatní 2x do roka se provádí generální úklid celé budovy, denně se udržuje čistota v celé budově pravidelným úklidem. Úklid je měsíčně kontrolován. Kuchařky se starají o pořádek v kuchyňkách denně, 2x do roka se provádí sanitární úklid. 1x za tři týdny se mění lůžkoviny, týdně ručníky, týdně pyžámka. Tento rok jsme pořídili novou sérii 90 ks nových dětských ručníků. SRPŠ vždy k určitým akcím zakoupí dětem osobní dárky Mikulášská nadílka, dárek pod stromečkem, MDD, balíček s pomůckami do ZŠ pro loučení s předškoláky. Školník ZŠ zajišťuje sekání a úklid trávy na zahradě MŠ. Dosahujeme celkem dobrých výsledků a je to práce celého kolektivu MŠ. MŠ má svoji Kroniku, fotodokumentaci zajišťují učitelky. Rodiče mohou pravidelně sledovat webové stránky MŠ, informativní nástěnky pro rodiče, spolupráce s učitelkou, konzultace. Rodiče jsou naší MŠ dostatečně a plně informováni.

6 Během tohoto školního roku jsme vytvořili všichni dětem spokojené, líbivé a bezpečné prostředí, kam se děti vždy mezi nás těší. Vždyť jim umožňujeme poznávat a objevovat neustále nové věci s pohádkovým, tematickým zaměřením, což děti velmi milují. V Berouně dne , vypracovala za MŠ Blanka Nedorostová, vedoucí pedagog.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

ŠIKULKA MATEŘSKÁ ŠKOLA KOLÍN II, KMOCHOVA 335 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Zpracovala: Vorlíčková Květoslava ředitelka MŠ

ŠIKULKA MATEŘSKÁ ŠKOLA KOLÍN II, KMOCHOVA 335 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Zpracovala: Vorlíčková Květoslava ředitelka MŠ Č.j.: 72/12 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOLÍN II, KMOCHOVA 335 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠIKULKA Zpracovala: Vorlíčková Květoslava ředitelka MŠ Platnost dokumentu : od 1.9.2012 do 31.8.2015

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK. Základní škola a Mateřská škola CHRÁŠŤANY

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK. Základní škola a Mateřská škola CHRÁŠŤANY Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK Základní škola a Mateřská škola CHRÁŠŤANY Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

S p o k o j e n á š k o l k a

S p o k o j e n á š k o l k a obrázek Školní vzdělávací program S p o k o j e n á š k o l k a Vypracovala: Monika Vaňková ředitelka školy Platný od 1.9.2007. Projednán na pedagogických radách: 31.1.2007. 17.4.2007. 27.6.2007. Jeho

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Hrajeme si,poznáváme přírodu a svět okolo nás.

Hrajeme si,poznáváme přírodu a svět okolo nás. Základní škola a mateřská škola, Ostrava - Hrabůvka Mitušova 8, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní rok 2009 2010 Název programu: Hrajeme si,poznáváme přírodu a svět okolo nás.

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si spolu Projednáno

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2013/2014. Výroční zpráva. Mgr. Eduard Hlávka

Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2013/2014. Výroční zpráva. Mgr. Eduard Hlávka Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2013/2014 Výroční zpráva Mgr. Eduard Hlávka Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Škola... 4 1.2. Zřizovatel... 4 1.3. Místo poskytovaného

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání. okres Kladno. příspěvková organizace. Objevujeme svět

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání. okres Kladno. příspěvková organizace. Objevujeme svět ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Velvary, okres Kladno příspěvková organizace Název programu : Objevujeme svět vznik programu : školní rok 2010 2011 projednáno na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Čtyřlístek Domažlická 1656, Říčany Detašované pracoviště Kolovratská 1704, Říčany 251 01 Školní rok 2013/14 VYPRACOVALA: Šárka Skůpová ředitelka MŠ Čtyřlístek V ŘÍČANECH DNE:

Více