CZ DLOUHODOBÉ POBYTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ DLOUHODOBÉ POBYTY"

Transkript

1 DLOUHODOBÉ POBYTY

2 DLOUHODOBÉ POBYTY POVINNÉ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ POVOLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST S JAKÝMI ÚŘADY SE CIZINEC S DLOUHODOBÝM POBYTEM SETKÁVÁ? za účelem zaměstnání za účelem podnikání za účelem sloučení rodiny za účelem studia NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

3 DLOUHODOBÉ POBYTY Co je to dlouhodobý pobyt? Dlouhodobý pobyt představuje pobyt v České republice, který je delší než 90 dní. Účelem pobytu se rozumí zaměstnání, studium, podnikání nebo výzkum. Jak získat dlouhodobý pobyt? O víza nad 90 dnů je nutné si zažádat na zastupitelském úřadu České republiky v zemi původu cizince, popř. i v ČR u povolení k dlouhodobému pobytu. Jaké typy víz mají cizinci s dlouhodobým pobytem? vízum za účelem zaměstnání (cizinec musí být v ČR zaměstnán, mít pracovní povolení od Úřadu práce, zaměstnavatel musí hradit zdravotní a sociální pojištění, včetně nemocenského); vízum za účelem podnikání (cizinec musí v ČR podnikat, mít platný živnostenský list, být nahlášen na Okresní správě sociálního zabezpečení, Finančním úřadu a zapsán v Obchodním rejstříku, musí si sám hradit zdravotní a sociální pojištění, pravidelně hradit daň z příjmu a to po celou dobu platnosti víza za účelem podnikání); vízum za účelem sloučení rodiny (cizinec žádající o toto vízum musí být rodinným příslušníkem cizince pobývajícího v ČR); vízum za účelem studia (cizinec musí být zapsán na střední či vysoké škole a aktivně plnit studium, hradit zdravotní pojištění); vízum za účelem výkonný manažer (účast v právnické osobě vzniklá podle zákona č. 513/1991 Sb.). K žádosti o vízum je třeba doložit: cestovní doklad pas; doklad potvrzující účel pobytu pracovní povolení, přijetí na VŠ, živnostenský list, apod.; prostředky k pobytu ( 13 cizineckého zákona); doklad o zajištěném ubytování po dobu pobytu na území; 2x fotografi e; zdravotní pojištění u české pojišťovny;

4 výpis z rejstříku trestů ze země původu. (s výjimkou pasu nesmí být doklady starší víc než 180 dní) Jak prodloužit dlouhodobý pobyt? Trvá-li stejný účel pobytu, lze vízum prodloužit až na jeden rok. Účel pobytu u víza změnit nelze. Když se změní účel pobytu u povolení k dlouhodobému pobytu, je nutné zažádat o změnu, a to na inspektorátu cizinecké policie dle místa bydliště. Jak zažádat o povolení k dlouhodobému pobytu? Žije-li cizinec v České republice déle než jeden rok, může žádat o povolení k dlouhodobému pobytu. Žádost se podává na inspektorátu cizinecké policie dle místa bydliště cizince. K žádosti je třeba předložit: stejné materiály jako k žádosti o vízum nad 90 dní, viz výše ( kromě výpisu z rejstříku trestů); u povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání; 1. potvrzení Finančního úřadu o stavu daňových nedoplatků; 2. potvrzení z Okresní správy sociálního zabezpečení o nedoplatcích na pojistném; 3. poplatek kolek v hodnotě 1000,- Kč ( k dostání na poště). POVINNÉ PODMÍNKY víza i povolení k dlouhodobému pobytu ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Je nutné uzavřít na celou dobu pobytu, zdravotní pojišťovna musí mít sídlo v ČR, umožňuje cizinci ošetření u lékaře. Předkládá se karta pojištěnce, doklad o zaplacení a smlouva mezi cizincem a pojišťovnou. za účelem zaměstnání za cizince hradí zaměstnavatel pravidelně každý měsíc v rámci veřejného pojištění; za účelem podnikání, za účelem sloučení rodiny, za účelem studia cizinec si hradí sám v rámci komerčního pojištění, a to předem na celou dobu platnosti víza;

5 karta komerčního zdravotního pojištění karta veřejného zdravotního pojištění SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ Je povinné pro podnikatele a zaměstnance, zajišťuje cizinci možnost účastnit se vyplácení důchodu po určitých odpracovaných letech v ČR. za účelem zaměstnání za cizince hradí zaměstnavatel; za účelem podnikání cizinec si hradí sám, a to pravidelně každý měsíc prostřednictvím OSSZ, v případě odhlášení platby pojistného na OSSZ, může dojít ke ztrátě účelu pobytu pro nesplnění jedné z podmínek ; za účelem sloučení rodiny není třeba hradit, nutno hradit v případě, že je cizinec zaměstnán; za účelem studia není nutné hradit. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Není povinné, ale v případě, že cizinec onemocní, mu díky nemocenskému stát proplácí část ušlého zisku. za účelem zaměstnání je hrazeno zaměstnavatelem jako součást sociálního pojištění; za účelem podnikání cizinec si může a nemusí hradit sám, ale v případě nemoci, těhotenství, apod. je to velká výhoda, neboť stát hradí ušlý zisk; za účelem sloučení rodiny možno hradit v případě, že je cizinec zaměstnán. PRACOVNÍ POVOLENÍ Je nutné pro získání pobytu za účelem zaměstnání, vyřizuje pracovní úřad na základě podání žádosti a prohlášení zaměstnavatele o zaměstnání konkrétního cizince. Povolení k zaměstnání je vystaveno na určitou dobu, ale nejdéle na dva roky. Na základě platného pracovního povolení pak cizinec získá dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání, jehož platnost se váže na dobu platnosti pracovního povolení. Je možné požádat o prodloužení povolení k zaměstnání na příslušném úřadu práce, následně pak požádat o prodloužení pobytu na inspektorátu cizinecké policie, a to nejdříve 120 dní a nejpozději 14 dní před ukončením platnosti pobytového oprávnění.

6 ŽIVNOSTENSKÝ LIST Doklad nutný k zahájení podnikání. Vystavuje se na Živnostenském úřadě, a to na základě žádosti o volnou (nedokládá se kvalifi kace) či koncesovanou (dokládá se kvalifi kace) živnost. Živnostenský list či potvrzení od Živnostenského úřadu o podání žádosti je dokládán k žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem podnikání a cizinec jím prokazuje účel pobytu. S JAKÝMI ÚŘADY SE CIZINEC S DLOUHODOBÝM POBYTEM SETKÁVÁ? úřad práce pracovní povolení; za účelem zaměstnání inspektorát cizinecké policie povoluje pobyt; za účelem podnikání živnostenský úřad Živnostenský list; okresní soud registrace do Obchodního rejstříku; okresní správa sociálního zabezpečení sociální pojištění, ohlášení zahájení podnikání; finanční úřad ohlášení podnikání, odvod daně z příjmu, daňové přiznání; zdravotní pojišťovna zdravotní pojištění; inspektorát cizinecké policie povoluje pobyt; za účelem sloučení rodiny zdravotní pojišťovna zdravotní pojištění; inspektorát cizinecké policie povoluje pobyt; úřad práce zprostředkování zaměstnání, není třeba pracovní povolení; za účelem studia zdravotní pojišťovna zdravotní pojištění; univerzita či jiné školní zařízení; inspektorát cizinecké policie povoluje pobyt.

7 NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Pobývám v ČR na podnikatelské vízum. Z rodinných důvodů chci vycestovat do vlasti na 3 měsíce. Mohu přerušit placení zálohy na sociální pojištění u OSSZ? Pokud přerušíte placení záloh na sociální pojištění, z pohledu cizinecké policie přestanete plnit jednu z podmínek pobytu, a to je důvod k jeho ukončení. Mám vízum za účelem studia. Chodím pravidelně do školy. Mohu si i v tomto případě přivydělat? V tomto případě je rozhodující, zda bude nadále zachován stávající účel pobytu. Pokud budete úspěšně studovat, můžete si přivydělat brigádou nebo podnikáním. Stejná situace platí pro pobyt za účelem zaměstnání. Zaměstnavatel mi neprodloužil pracovní smlouvu a jiné zaměstnání jsem nenašel. Cizinecká policie mi proto neprodloužila povolení k dlouhodobému pobytu. Jsem zde nelegálně? Můžu získat jiný druh pobytu? Ano, jste tu nelegálně. V této situaci jiný druh pobytu získat nemůžete. Vaše setrvání na území ČR může vést k správnímu vyhoštění až na 3 roky. V závažných případech může vést k zákazu vstupu i do ostatních států schengenského prostoru. Narodilo se mi v ČR dítě. Jaký získá pobytový status? Pokud se vám v ČR narodí dítě, máte povinnost do dvou měsíců od narození dítě přihlásit k pobytu, dítě získá stejný pobytový status jako rodič. (Pokud má alespoň jeden z rodičů trvalý pobyt, získá trvalý pobyt, v opačném případě získá pobyt dlouhodobý.) UŽITEČNÉ ODKAZY

8 KONTAKTY Inspektorát cizinecké policie Plzeň (pobočka Plzeň-Slovany) Slovanská alej 26, Plzeň-Slovany web: tel.: Úřad práce v Plzni Kaplířova 7, Plzeň web: portal.mpsv.cz tel.: Živnostenský úřad Plzeň Tylova 36, Plzeň-Jižní Předměstí web: tel.: , Finanční úřad Plzeň (pobočka Plzeň-Jižní Předměstí) náměstí Českých bratří 8, Plzeň-Jižní Předměstí web: tel.: Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň-město Americká 28-30, Plzeň web: tel.: adresa Centrum na podporu integrace cizinců Plzeňský kraj Resslova Plzeň otevírací hodiny pondělí a středa 12:00 19:00 čtvrtek a pátek 8:00 12:00 kontakty tel. / fax: mobil: Výroba tohoto informačního materiálu je součástí projektu Provoz Center na podporu integrace cizinců III. spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY Dlouhodobý pobyt Trvalý pobyt Zdravotní pojištění Podnikání Zaměstnání Školství Dlouhodobý pobyt Chci na území České republiky pobývat i poté, co mi

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Příští zastávka Česká republika. Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR

Příští zastávka Česká republika. Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR Příští zastávka Česká republika Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR zaměstnání STUDIUM VíZUM Informační brožuru Příští zastávka Česká republika vytvořila expertní skupina pracovníků

Více

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice INFORMACE PRO INVESTORY Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční

Více

INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013

INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013 INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A PÉČE NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A DŮCHODY SOCIÁLNÍ DÁVKY A SOCIÁLNÍ SLUŽBY BYDLENÍ DOKLADY A POVINNOSTI VŮČI

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém pracovním trhu

Prava a povinnosti cizinců na českém pracovním trhu Prava a povinnosti cizinců na českém pracovním trhu WORKSHOP pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Práva a povinnosti cizinců na českém

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ, PRACUJÍCÍ NEBO PODNIKAJÍCÍ V ČESKÉ REPUBLICE. CZ.1.04/3.1.02/43.00054 1. aktualizace (2013)

INFORMAČNÍ BROŽURA PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ, PRACUJÍCÍ NEBO PODNIKAJÍCÍ V ČESKÉ REPUBLICE. CZ.1.04/3.1.02/43.00054 1. aktualizace (2013) INFORMAČNÍ BROŽURA PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ, PRACUJÍCÍ NEBO PODNIKAJÍCÍ V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.04/3.1.02/43.00054 1. aktualizace (2013) INFORMAČNÍ BROŽURA PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ, PRACUJÍCÍ NEBO PODNIKAJÍCÍ V ČESKÉ

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

TVRDOSTI CIZINECKÉHO PRÁVA NÁVRHY NA JEJICH ZMÍRNĚNÍ Pavel Čižinský

TVRDOSTI CIZINECKÉHO PRÁVA NÁVRHY NA JEJICH ZMÍRNĚNÍ Pavel Čižinský TVRDOSTI CIZINECKÉHO PRÁVA NÁVRHY NA JEJICH ZMÍRNĚNÍ Pavel Čižinský Návrhy na legislativní změny: 1) Zaměstnání a povolání strana 2 a) Povinné zapisování všech cizinců-živnostníků do Obchodního rejstříku

Více

Návrh. ZÁKON ze dne... 201 o pobytu cizinců na území České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Předmět a působnost.

Návrh. ZÁKON ze dne... 201 o pobytu cizinců na území České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Předmět a působnost. Návrh ZÁKON ze dne... 201 o pobytu cizinců na území České republiky Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hlava I Předmět a působnost 1 Předmět úpravy Tento

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu)

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce CZ.1.07/2.2.00/15.0270 ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Základní právní předpisy Pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Vyšší odborné školy Pomaturitní studium Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

Česká republika vstoupila 21. prosince 2007 do tzv. Schengenského prostoru

Česká republika vstoupila 21. prosince 2007 do tzv. Schengenského prostoru Česká republika vstoupila 21. prosince 2007 do tzv. Schengenského prostoru tato skutečnost přinesla mj. tyto změny: na hranicích České republiky byly ukončeny hraniční kontroly naopak byly posíleny kontroly

Více

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění PRŮVODCE DÁVKAMI nemocenského pojištění v roce 2014 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Švýcarsko (k 10.12.2009) Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Švýcarsko (k 10.12.2009) Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Kreuzplatz 20 8008 Zürich, Schweiz 044 933 07 33 Fax: 044 932 52 03 info@pazdera.ch www.pazdera.ch Kapitoly článku Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Švýcarsko (k 10.12.2009) Zdroj: Ministerstvo práce

Více

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí Úvod V současné době stále více Čechů nachází pracovní uplatnění v zahraničí. Náš průvodce je určen právě těm, kteří se chystají na pracovní pobyt

Více

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny?

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny? Průvodce dávkami nemocenského pojištění v roce 2012 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Poskytování služeb v SRN

Poskytování služeb v SRN Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Euro Info Centrum Plzeň Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. 2013) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY Vaše práva a povinnosti k českým institucím v oblasti sociálního zabezpečení v případě Vašeho pohybu po Evropské unii z důvodu zaměstnání, studia apod. 2014 OBSAH 1 Úvod...

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 80 Rozeslána dne 27. července 2011 Cena Kč 132, O B S A H : 224. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více