KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY. Škola: Mateřská škola Buchlovice,okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Suchý řádek 208, Buchlovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY. Škola: Mateřská škola Buchlovice,okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice"

Transkript

1 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Škola: Mateřská škola Buchlovice,okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Suchý řádek 208, Buchlovice Č.j.: 142/2008 Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: Změny: Kontakt, sídlo: MŠ Buchlovice, Suchý řádek 208, Buchlovice Telefon: , IČO: Zřizovatel: Městys Buchlovice MŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou od Schváleno pedagogickou radou: OBSAH 1. Úvod /Obecné záměry a cíle/ 2. Současný stav 2.1.Oblast ekonomická a materiálně-technická 2.2.Oblast personální 2.3.Oblast výchovně-vzdělávací 2.4.Oblast organizační 3. Budoucnost 3.1.Krátkodobý výhled Dlouhodobý výhled Prostředky k dosažení cílů 4.1.Oblast ekonomická a materiálně-technická 4.2.Oblast personální 4.3.Oblast výchovně-vzdělávací 4.4.Oblast organizační 5.Závěr 1. ÚVOD-Obecné záměry a cíle Cílem našeho předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat a pokud možno aktivně s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávat.

2 2. SOUČASNÝ STAV 2.1. OBLAST EKONOMICKÁ A MATERIÁLNĚ-TECHNICKÁ MŠ je situována v klidné oblasti obce, v blízkosti centra. Je obklopena rodinnou zástavbou a hojností zeleně. Školní budova je 35 let stará, situovaná ve svahu, nad i pod školou probíhají dvě komunikace. Problematický je chodník pro veřejnost, vedoucí podél celé zahrady. Jeho existence omezuje soukromí školní zahrady. Stará výsadba zeleně nebyla zvolena zcela účelně, na některých místech chybí vhodné zastínění. Každé hřiště je vybaveno pískovištěm, prolézačkami a domečky na hraní. V zahradním skladu hraček máme uloženy hračky, stavebnice, doplňky pro hry. Školní budova je jednopatrová, hlavní vchod do MŠ je ze spodní strany. MŠ je trojtřídní. Prostory 1. třídy se nachází v přízemí školy, 2. a 3. třída jsou umístěny v 1. patře. V přízemí se nadále nachází školní jídelna s kuchyní, pracovna vedoucí ŠJ,úklidová komora a plynová kotelna. V horním patře jsou situovány výtvarné kabinety, učitelská sborovna a ředitelna. Herny a třídy jsou prostorné a jsou přehrazeny shrnovací dřevěnou zástěnou. Sedací nábytek je velikostí přizpůsoben dětem. Ke každé třídě náleží umývárna a WC s šatnou. První a druhá třída má zrekonstruované umývárny a WC vždy s šesti toaletami, šesti umývadly, opatřenými pákovými bateriemi, zásobníky na mýdlo a papírovými utěrkami. Třetí třídu čeká rekonstrukce v příštím roce. V každé šatně mají dětí svou skříňku se značkou. Jídelnu využívají děti k obědu, ale také se zde všichni scházíme na divadla a vystoupení divadel malých forem. První zmínka o mateřském školství v naší obci pochází z roku 1917, kdy byla v naší obci zřízena první soukromá škola, zřízená na náklady tehdejší hraběnky Ferdinandy Berchtoldové. Nová budova MŠ byla zbudována v sedmdesátých letech v rámci akce Z, slavnostně byla otevřena 14. prosince Od je škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. 2.2.OBLAST PERSONÁLNÍ Ředitelka: Bc. Jitka Němečková úvazek 1 Učitelky: Svatava Blahová - úvazek 1 /zástupkyně v době nepřítomnosti řed./ Bc.Milena Maňásková - úvazek 1 Simona Jurčová úvazek 1 Hana Hrkalíková /začínající učitelka/ úvazek 0,93 Ladislava Holáňová,DiS úvazek 1 Školnice: Jarmila Horáková Uklizečka: Lenka Malinová Vedoucí školní jídelny: Vladimíra Dvouletá Hlavní kuchařka: Pavla Tomešková Pomocná kuchařka: Jarmila Horáková 2.3. OBLAST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ Obsah předškolního vzdělávání byl v naší MŠ stanoven tak, aby navazoval na současné trendy ve vzdělání, respektoval věk, schopnosti a zkušenosti dítěte, jeho potřeby a zájmy. Jednotlivé oblasti jsou rozlišeny na pět skupin: 1. Dítě a jeho tělo oblast biologická 2. Dítě a jeho psychika oblast psychologická

3 3. Dítě a ten druhý oblast interpersonální 4. Dítě a společnost oblast sociálně-kulturní 5. Dítě a svět oblast enviromentální Školní vzdělávací program pro školní rok se nazývá Mám své místo na Zemi a je orientován na enviromentální výchovu dětí. K dlouhodobým cílům patří zejména vytváření povědomí o tom, v jakém přírodním a společenském prostředí děti žijí, jak se na jeho ochraně a údržbě podílejí, jak je mohou chránit a pozitivně spoluvytvářet. Ke krátkodobým cílům lze přiřadit zejména tvorbu zdravých životních návyků a postojů coby základu zdravého životního stylu. Těžištěm programu je vytváření pozitivních vztahů ke kultuře a umění. 1.téma: Pojď si s námi hrát 2. téma: Co nám dala příroda 3. téma: Když padá listí 4.téma: Kouzelný předvánoční čas 5. téma: Příroda spí zimním spánkem 6. téma: Z pohádky do pohádky 7. téma: Jak se rodí jaro 8. téma: Objevujeme svět kolem nás 9. téma: Máj, zelená se háj 10.téma: Bylo nám spolu dobře 2.4.OBLAST ORGANIZAČNÍ Dlouhodobé úkoly jsou zahrnuty ve školním vzdělávacím plánu. ŠVP je zpracován v integrovaných blocích a tématech, která jsou dále rozpracována v třídním vzdělávacím programu každé třídy. Organizování činnosti vychází z plánování a řídí se vnitřními normami a směrnicemi. Školní řád vznikl ve spolupráci s učiteli a rodiči. Jednotliví pracovníci mají stanoveny pracovní náplně. Kontrolní činnost zahrnuje celou organizační strukturu školy. Integrovaní žáci mají vypracovány individuální programy. Pro děti, rodiče i veřejnost je organizována celá řada akcí, snažíme se rozvíjet oboustrannou důvěru ve vztahu učitel a rodič. 3.BUDOUCNOST 3.1.Roční plán Vytvoření webových stránek mateřské školy Cíl: prezentace školy, dostupná každému Řed. a Ing. Valenta Prosinec 2008

4 Realizace přechodu pro chodce před mateřskou školou Cíl:realizace bezpečnostního opatření pro přecházení dětí Řed. a SMB Buchlovice Rekonstrukce sociálního zařízení ve 3. třídě Cíl: splnění daných hygienických norem Řed. a starosta Prázdniny 2009 Oprava popraskaných luxferů na hlavní chodbě, zabudování okna Cíl: zvýšení možnosti větrání a tím i zlepšení ovzduší na chodbě Řed. Rekonstrukce školní kuchyně Cíl:uvedení do souladu s požadavky současných vyhlášek, odstranění Řed. a starosta Prázdniny 2009 Projekt firmy Gardena na zahradu a dětská hřiště za mateřskou školou, Cíl: koncepce, podle které se bude krok krokem postupovat -říjen 2008 Řed. a rodiče Výměna zastaralého nábytku ze 70. let v 1. třídě za funkční, odpovídající současným požadavkům Cíl: bezpečnost a funkčnost, hygienické požadavky na provoz /hrazeno z rezervního fondu/ - prosinec 2008 Řed. Realizace letního loutkového divadélka na zahradě Kašpárkův svět Cíl: rozšíření interiérového vybavení MŠ, vytvoření zajímavých míst ke hrám a různým aktivitám v souladu s požadavky na pedagogickou činnost dle Rámcového programu Řed. -prosinec 2008 /částečné hrazeno ze sponzorského daru Nadace Děti- kultura- sport / Oprava střechy po zatečení Cíl: zabránění rozsáhlejšímu poškození střechy Řed. a starosta -prosinec 2008 Zajištění prostor pro výuku dětí, které z kapacitních důvodů nemohly být přijaty do MŠ ve spolupráci se starostou Ing. J. Černým a řed. ZŠ Mgr. F. Klvaňou Cíl: umožnit docházku dětem, které nemohly být přijaty /dle matriky je nárůst dětí k zápisu do MŠ v roce 2009 na 24/ Střednědobý plán Výměna starých šatnových skříněk ve třídách Cíl: hygienické a bezpečnostní požadavky v souladu s vyhláškami, sjednocení s novými skříňkami z firmy Nodis Babice -prázdniny 2009,2010,2011 Výměna oken v budově a zateplení s fasádou

5 Cíl: zlepšení vzhledu budovy, zamezení úniku tepla okny bez izolace, finanční úspora za plyn /využití dotací z evropských fondů/ -rok 2010??? Realizace projektu zahrady a dětského hřiště Cíl: zlepšení herního a sportovního využití pro děti a snížení nebezpečí úrazu, nápravná opatření ke kontrolám, revizím -prázdniny 2009,2010,2011 Výměna zastaralého nábytku ze 70. let ve 2. a 3. třídě za funkční, odpovídající současným požadavkům Cíl: bezpečnost a funkčnost, hygienické požadavky na provoz Výměna vstupních schodů do budovy mateřské školy Cíl: bezpečnost a funkčnost, odstranění nápravných opatření z prověrek bezpečnosti -prázdniny 2009 Výměna původní podlahové krytiny ve 2. a 3. třídě Cíl: zvýšení tepelné izolace pro hry dětí na zemi, bezpečnosti a funkčnosti, nápravná opatření k revizím a bezpečnostním prověrkám -prázdniny 2009 Dlouhodobý plán Přestavba komunikací na zahradě před mateřskou školou, zrušení chodníku a branky před MŠ a úprava vstupu bokem z obecního chodníku Realizace dětského hřiště pro jednu třídu před MŠ, zastínění sezení pro děti zastřešenou pergolou, využití i při dešti Umístění slunečních kolektorů na střechu MŠ Cíl: využití sluneční energie pro ohřev vody a podle možnosti vytápění Oprava nebo umístění nového plotu kolem zahrady MŠ Cíl: zajištění bezpečnosti při pobytu dětí na zahradě, ochrana majetku MŠ Oprava elektroinstalace v celé budově mateřské školy Cíl: zvýšení bezpečnosti podle nových norem Nadstřešení budovy mateřské školy pro získání dalších prostor pro mateřskou školu Cíl: se zvýšením křivky populace vyřešení nedostatku prostor pro další třídu, vyřešení problémů se zatékáním rovné střechy 3.2.OBLAST PERSONÁLNÍ Cílem bude získání kvalifikovaných učitelek mateřské školy, ředitelka bude upřednostňovat učitelky Buchlovic a jeho blízkého okolí.velmi důležitou Bude potřeba rozvíjet pedagogické dovednosti a týmovou spolupráci učitelek, kolegiální vztahy na škole, zkvalitňovat spolupráci pedagogických pracovníků s rodiči na základě vzájemné důvěry. Důraz bude klade na další vzdělávání všech zaměstnanců a to v oblasti odborné, tak i v oblasti informační gramotnosti.

6 Důležitou motivací pracovníků bude finanční zainteresování za práci mimořádnými odměnami, osobním ohodnocením za prezentaci školy na veřejnosti. 3.3.OBLAST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ Základem veškerého dění na škole je kvalitní Školní vzdělávací program, jehož cílem je zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu. Do roku 2010 si všichni učitelé osvojí dovednosti práce na počítačích, budou pracovat s využitím této moderní techniky. Nově přijaté paní učitelky budou proškoleny v oblasti Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Dlouhodobé záměry: 1.zajišťovat úroveň vzdělávání kvalitními školními vzdělávacími programy a jejich evaluací 2.posilovat individuální integraci dětí do běžných tříd mateřských škol 3.zkvalitňovat řízení mateřské školy Cíle dlouhodobé: -Vést děti k získávání představ o tom, co je v souladu či rozporu se základními lidskými hodnotami a normami, zejména ve vztahu k životnímu prostředí -vytvářet a rozšiřovat povědomí o tom, v jakém přírodním a společenském prostředí dítě žije a že vlastním chováním se na kultivaci tohoto prostředí může podílet ve spolupráci s příslušnými subjekty Priority v oblasti vzdělávání Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu -vycházka Co do přírody patří a nepatří - Indiánská stezka -zábavná vycházka s rozvíjením pohybových schopností dětí - Dětský úsměv realizace projektu k pravidelnému čištění chrupu -zajištění předplaveckého výcviku v Plavecké škole -realizace logopedické péče na škole před vstupem do 1. ročníku ZŠ - Angličtina pro předškoláky - výuka dětí již v předškolním věku Výchova k zodpovědnému vztahu k přírodě a zvířatům -vycházky do okolí Buchlovic, výlety do nejbližšího okolí -návštěva útulku pro zvířata v parku -výlet Za zvířátky do ZOO -vycházka ke krmelci, pomáháme ptáčkům - Otvírání studánek, Den Země, Den stromů Péče o integrované děti -integrace těchto žáků do kolektivu třídy, individuální práce s nimi -nabídka odborné pomoci rodičům a dětem od speciálního pedagoga z SPC nebo PPP -doplňování moderních učebních pomůcek, využití speciálních výukových programů na počítači -Výchova k estetickému cítění a vnímání Za starých časů -návštěva Muzea Podhradí, porovnávání, jak se žilo dříve a dnes -zapojení dětí k aktivní spoluúčasti na vytváření estetického prostředí v mateřské škole -účast na výstavách v Galerii v Podhradí, ve výtvarných a sportovních soutěžích -pořádání dílniček pro práci rodičů a dětí vánočních a velikonočních

7 -pořádání besídek pro rodiče, účast na akci Týden pro rodinu, Jdeme přát babičkám - vystoupení v Domově seniorů - Veselá dýňová strašidýlka - výstavka ve spolupráci s rodiči Dopravní výchova -společná akce na zahradě mateřské školy Dopravní policie s ukázkou výcviku psů - Přijelo hasičské auto ukázkové dopoledne s hasiči, návštěva hasičské zbrojnice - řešení dopravních situací na dopravním hřišti v Bastionu v Uh. Hradišti 4.4.Oblast organizační Řízení organizace -posílit motivaci učitelů tak, aby vedla ke zvyšování kvality vzdělávání -zajistit co největší odbornost, vytvářet podmínky pro doplnění kvalifikace -podporovat další vzdělávání pracovníků podle plánu DVPP -zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení školy -sebehodnocení pracovníků a ředitelky na pravidelných pedagogických a provozních poradách Spolupráce s rodiči a veřejností, zřizovatelem a ZŠ -pravidelně informovat veřejnost prostřednictvím Zpravodaje -vytvořit webové stránky a aktualizovat je -prezentovat práci s dětmi na veřejnosti vystoupení,výstavy,výzdoba v budově Městyse,společná vystoupení se ZŠ v Týdnu pro rodinu a k Svátku matek v amfiteátru -umožňovat rodičům individuální vstup do školy, dny otevřených dveří -spolupracovat s rodiči na udržování majetku školy a drobných opravách -přednáška z PPP Školní zralost před vstupem dětí do 1. třídy, možnost náslechů pro rodiče -pomoc rodičů při přípravě dílniček vánočních a velikonočních -vzájemné návštěvy učitelek ZŠ a MŠ ve vyučování a při práci s dětmi -účast na vítání prváčků na začátku školního roku 5.Závěr Předpokladem uskutečňování cílů koncepce je nutná spolupráce školy s rodiči, zřizovatelem, veřejností a vzájemná spolupráce zaměstnanců. Podrobnější zpracování dlouhodobé koncepce není možné vzhledem k nedostatku informací do budoucna, které se týkají rozpočtu, obsazení školy zaměstnanci a počtu dětí, které budou školu navštěvovat.

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 5 SMÍCHOV U ŽELEZNIČNÍHO MOSTU 2629 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZKRÁCENÁ VERZE 1. Úvod 2. Identifikační údaje o MŠ 3. Obecná charakteristika MŠ 4. Podmínky

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

ŠIKULKA MATEŘSKÁ ŠKOLA KOLÍN II, KMOCHOVA 335 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Zpracovala: Vorlíčková Květoslava ředitelka MŠ

ŠIKULKA MATEŘSKÁ ŠKOLA KOLÍN II, KMOCHOVA 335 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Zpracovala: Vorlíčková Květoslava ředitelka MŠ Č.j.: 72/12 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOLÍN II, KMOCHOVA 335 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠIKULKA Zpracovala: Vorlíčková Květoslava ředitelka MŠ Platnost dokumentu : od 1.9.2012 do 31.8.2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-Z-559/09 Mateřská škola Buchlovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Adresa: Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období 2012-2015

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM

PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM Č.j.2014/1ŠVP Mateřská škola Motýlek, Mělník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM Školní rok : 2014/2015 Vypracován na základě : RVP PV kolektivem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více