Rok v mateřské škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok v mateřské škole"

Transkript

1 Školní vzdělávací program MŠ Lhenice Rok v mateřské škole Dům drobných radostí Motto: Dítě je malé, dospělý je velký. My jsme nahoře, děti dole. Měli bychom se častěji shýbat

2 ŠVP Mateřské školy Lhenice vychází z analýzy situace a podmínek školy, z vlastního hodnocení školy a ze závěrečné zprávy školní inspekce. Je zpracován týmem pedagogických pracovníků a byl projednán na pedagogické poradě konané dne Jeho účinnost je plánovaná na období 3 roky. Na základě provedené aktualizace prodloužena na 4 roky I. Část 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání A/ Rámcový popis podmínek mateřské školy a/ Materiální a hygienické podmínky školy b/ Životospráva, psychohygiena, psychosociální podmínky c/ Personální a pedagogické podmínky d/ Řízení MŠ, právní forma a hospodaření MŠ + grafické znázornění e/ Spolupráce s rodiči a veřejností f/ Aktivity školy B/ Organizace vzdělávání II. Část 1. Popis a formy vzdělávání 2. Charakteristika vzdělávacího programu 3. Vzdělávací cíle 4. Vzdělávací obsah 5. Pravidla vnitřní evaluace Přílohy 1. Třídní vzdělávací programy 2. Školní řád

3 I. část : 1. Identifikační údaje o škole Název: Mateřská škola Lhenice Adresa: Školní 284, Lhenice Kontakt: telefon: Zřizovatel: Městys Lhenice Právní forma: příspěvková organizace Ředitelka: Učitelky: Marie Reindlová Miluše Bumbová Hana Kubínová Anna Pavlíková Helena Stehlíková Uklízečka: Libuše Kalíšková Ekonom. účetní: Karel Muška Mzdová účetní: Anna Dejmková

4 1. Charakteristika školy Mateřská škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Městysem Lhenice, od s právní subjektivitou. V roce 1991 byla z původních prostor (tři pavilony s velkou zahradou) z důvodu finanční náročnosti na provoz pro zřizovatele přestěhována do budovy ZŠ ve Lhenicích. Zde je umístěna v prvním poschodí hospodářského pavilonu. Kapacita MŠ je 83 děti, které jsou rozděleny do třech tříd zpravidla podle věku dětí. Třídy slouží jako herny, jídelny a ložnice. Šatna 1.třídy je umístěna na chodbě v prvním podlaží budovy, šatny 2. a 3. třídy v mezipatře. V suterénu je umístěna kotelna zrekonstruovaná v roce 1995 na plynovou. Máme k dispozici jeden centrální kabinet, kde jsou uloženy učební pomůcky, audiovizuální pomůcky a výtvarný materiál a slouží zároveň jako šatna zaměstnanců. Mateřská škola má vlastní prádelnu, a tak je zajištěna veškerá péče o lůžkoviny, ručníky a další prádlo a textilie používané v MŠ. 2. Podmínky vzdělávání A/ Rámcový popis podmínek mateřské školy a/ Materiální a hygienické podmínky školy Veškeré zařízení a vybavení bylo v nestandardní výšce pro děti předškolního věku. Každým rokem se proto provádí v mateřské škole větší či menší úpravy, aby podmínky odpovídaly pobytu dětí ve věku 2,5 až 7 let. Např. bylo upraveno zábradlí na schodišti, instalována ochranná síť nad schodištěm, propojením dvou malých tříd byla vytvořena prostorná herna pro děti ze třetí třídy tak, aby odpovídala požadavkům na prostorové podmínky a vnitřní uspořádání v zařízeních pro děti předškolního věku. Byla vybudována stavebně oddělená výdejna stravy. O hlavních prázdninách 2007 bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci umývárny a WC. Vznikly dvě samostatné umývárny s WC. Kromě těchto specifických opatření byla provedena řada větších úprav výměna radiátorů (červenec, srpen 2005), výměna střešní krytiny na budově (červenec, srpen 2006). V dalších letech se počítá se zateplením budovy a výměnou oken.

5 Velkým problémem je zatím absence školní zahrady pro využívání k pobytu venku pro děti ze všech třech tříd MŠ. V současné době máme k dispozici malou zahradu pro cca 20 dětí, kterou využívají převážně děti nejmladší věkové skupiny. V září 2007 bude započato s úpravou terénu pro novou školní zahradu. V rámci dotačního programu získal Městys Lhenice dotaci na úpravu a vybavení zahrady pro mateřskou školu ve výši ,- Kč. V rámci tohoto komunitního projektu zbývajícich 30 % tvoří náklady zřizovatele a odvedená práce rodičů. Celkové předpokládané náklady jsou tedy ,-Kč ( z toho předpokládaná hodnota dobrovolné práce je ,-Kč ). Děti z mateřské školy se aktivně zapojily již při zpracování žádosti o dotaci a se svými učitelkami vymyslely i vítězný název projektu s logem Areál stanožek Zahrada pro radost, kde může běhat, skákat, hopsat sto dětských nožek. Děti si rovněž samy namalovaly některé herní prvky, které by na zahradě chtěly mít např. skluzavku, most s vláčkem, velkou tabuli pro malování, křídami, doplněnou zvonkohrou, skákacího panáka a pískoviště. Tato etapa- úprava terénu, odstranění starého plotu, vyřezání křovin, vykopání podkladu pro zabudování pískoviště ( předpokládaná práce rodičů) dále zabudování herních prvků, položení chodníčku s vloženým skákacim panákem by mělo být dokončeno do konce října 2007, kdy bychom chtěli nový areál otevřít Zahradní slavností společně s dětmi a rodiči dětí. V další etapě bude tato nová část propojena se stávající zahradou, kterou má nyní MŠ v užívání. Ne zcela vyhovující je i vybavení interiéru tříd, které je zastaralé (v užívání déle než 30 let), působí nesourodě a provizorně. Zatím došlo k výměně stolků, židliček a lehátek ve všech třídách (neodpovídaly vzrůstu dětí a hygienickým požadavkům). I přes tyto nedostatky působí interiéry tříd, šaten a chodby příjemným dojmem, především zásluhou paní učitelek a dětí, které se podílejí na výzdobě všech prostor MŠ. Vybavení školy učebními pomůckami je poměrně dobré, průběžně je dle finančních možností obměňováno a doplňováno. Záměry: - postupná výměna skříněk v šatnách - výměna dalšího nábytku ve třídách ( aby skříňky s hračkami byly v dosahu dětí - vytváření nových hracích, pracovních a klidových koutků - doplňovat vybavením zahrady

6 Ke dni byla provedena aktualizace ŠVP- materiální podmínky školy. Materiální podmínky a vybavení školy doznaly v posledních letech výrazného zlepšení. Budova byla zateplena, byla provedena výměna oken a vstupních dveří a vstupního schodiště do budovy, vybudována nová prádelna a sušárna prádla, dále byla realizována 1. etapa budování školní zahrady s názvem Areál stanožek, vybavení zahrady bylo doplněno o zahradní altán se stoly a lavicemi a o zahradní domek na uložení pomůcek pro pobyt venku. Nový vchod z budovy přímo do zahrady umožňuje její využívání i při odpoledních činnostech. V březnu 2011 získala mateřská škola na základě žádosti a vypracovaného projektu Mateřinková zahrada Areál stanožek 2 další dotaci v částce ,-Kč na dobudování školní zahrady. Velkou zásluhu na úspěšné prezentaci projektu a získání dotace měly opět naše děti a paní učitelky. Bylo osloveno 5 firem vyrábějících herní prvky pro dětská hřitě a v současné době probíhá výběrové řízení na základě jimi vypracovaných nabídek. Realizace projektu je plánována na červenec-srpen Zároveň je potřeba zajistit zlepšení pravidelné péče o zahradu. Postupnou výměnou nábytku se snažíme zajistit nejen estetické vylepšení interiéru, ale především umožnit dítěti svobodnou volbu při výběru hry a hračky. Byl zakoupen nový nábytek do všech tříd, ve všech šatnách byly vyměněny šatnové bloky. K dotváření příjemného a inspirujícího prostředí přispěly i nátěry dveří s veselou výzdobou podle dětských výtvarných návrhů a symboly charakterizujícími názvy tříd. Máme tak nyní v mateřské škole třídu Berušek, Motýlků a Sůviček. Metodický kabinet je doplňován o další učební pomůcky, Zásluhou sponzorských darů jsme získaly i řadu nových audiovizuální pomůcek. Vybavení školy a zejména školní zahrady bude nadále obměňováno a doplňováno dle finančních možností zřizovatele, ale počítáme i s možností dalšího využívání dotačních programů.

7 b/ Životospráva, péče o zdraví a psychosociální podmínky Mateřská škola nemá vlastní stravovací zařízení. Stravování je zajišťováno ze ŠJ Základní školy ve Lhenicích. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je dbáno na vhodnost a pestrost jídelníčku. V průběhu celého dne je zajištěn pitný režim. Provozní řád nastavuje interval mezi podávanými jídly. Děti se spolupodílejí na přípravě ke stolování vedeme je k vytváření kulturně hygienických návyků a samostatnosti pře sebeobsluze, samozřejmě s přihlédnutím k jejich věku. Starší děti si samy odnášení použité nádobí na servírovací vozíky. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby alespoň jídlo ochutnaly a učily se tak zdravému stravování, které je součástí zdravého životního stylu. Do mateřské školy přijímáme děti zdravé, bez zjevných známek onemocnění. Učitelky nesmí podávat dětem jakékoliv léky, pouze ve výjimečných případech, a to po konzultaci s lékařem. Při úrazu či náhlém onemocnění učitelky okamžitě informují rodiče, v rámci prevence zubního kazu se děti seznamují se správnou technikou čištění zubů. Nejstarší děti si čistí zuby denně po obědě. Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na počasí. V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní režim, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činnosti dětí v průběhu dne přizpůsobit jejich potřebám a aktuální situaci. Rodiče mají možnost přivádět své děti do mateřské školy dle svých potřeb. Všichni zaměstnanci školy vytváření takové prostředí, aby se zde děti cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není zvýhodňován ani neznevýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z nutnosti dodržovat normy a pravidla chování, která jsou ve škole stanovena. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná, kterou navozují vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. c/ personální a pedagogické podmínky V mateřské škole pracuje pět učitelek, všechny splňují požadovanou kvalifikaci. Všichni pedagogové se nadále sebevzdělávají, maximálně využívají především nabídek NIDV, ale i dalších vzdělávacích institucí s akreditací MŠMT. Jejich vzdělávání je cílené a vychází z evaluační činnosti ředitelky školy a potřeb realizace kvalitní vzdělávací činnosti.

8 Problémem jsou však nedostačující finanční prostředky na DVPP. Logopedickou prevenci na škole zajišťuje pí. učitelka Miluše Bumbová. Rozvrh přímé pedagogické práce všech pracovnic je řešen tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. d/ řízení mateřské školy, právní forma a hospodaření mateřské školy Řízení: Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny organizačním řádem a směrnicemi vydanými ředitelkou školy. Ředitelka se snaží vytvářet při vedení školy atmosféru vzájemné důvěry, tolerance, zapojuje všechny zaměstnance do řízení mateřské školy, respektuje návrhy každého zaměstnance Pedagogové se spolupodílejí na školním vzdělávacím programu, vycházejí z analýzy a evaluačních nástrojů Právní forma a hospodaření školy: Mateřská škola Lhenice je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která je dotována státním rozpočtem a příspěvkem městyse Lhenice. Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou přiděleny v největší míře na platy, na zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění, příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb. Na příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy se podílejí i rodiče dětí. e/ spolupráce s rodiči a veřejností ve vztazích mezi pedagogy a rodiči se snažíme vytvářet oboustrannou důvěru, respekt a ochotu spolupracovat. rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, jsou pravidelně a dostatečně informováni o akcích i problémech školy. pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dětí, domlouvají se při společném postupu při výchově pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají patřičnou mlčenlivost o jejích vnitřních záležitostech, jednají s rodiči taktně, diskrétně a s vědomím že pracují s důvěrnými informacemi

9 mateřská škola nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí Záměr: hledat nové formy spolupráce s rodinou, zajistit větší informovanost o škole (ŠVP, TVP, portfolium dítěte). f/ aktivity školy zařazování talentovaných dětí do kroužků: výtvarného, pěvecko recitačního a tanečního. pravidelně jedenkrát měsíčně pořádáme divadelní představení ve spolupráci s divadelními soubory Luk, Zvoneček, Duha, Kos, Kašpárek, případně dalšími. příležitostná filmová představení ve spolupráci se ZŠ Lhenice připravujeme pravidelná vystoupení k vítání občánků do života a účastníme se s programem i dalších aktivit pořádaných městysem Lhenice, např. adventních večerů pro seniory, květnových oslav osvobození, Slavností jablek (Obecní úřad Mičovice), školních akademií pořádaných ZŠ ve Lhenicích navštěvujeme s programem seniory v domě s pečovatelskou službou pořádáme mikulášskou a vánoční nadílku a zdobíme vánoční stromek pro zvířátka navštěvujeme vánoční koncert pořádaný ZUŠ ve Lhenicích dvakrát ročně připravujeme společné odpoledne rodičů a dětí Čertovské hrátky a Velikonoční pomlázka připravujeme Bačkůrkový a Pyžámkový bál společné hry žáků osmé třídy s dětmi v MŠ v rámci rodinné výchovy v měsíci červnu připravujeme: školní výlet, výstavu na plotě (výtvarné práce dětí), rej masek na Den dětí, sportovní hry, rozloučení s budoucími školáky podnikáme polodenní procházky a výpravy do přírody připravujeme setkání s ředitelem PPP z Prachatic Mgr. Hettnerem na téma Školní zralost dětí zprostředkování odborných konzultací a šetření dětí PPP pravidelná logopedická prevence prováděná logopedickým asistentem zapůjčování odborných knih a publikací navštěvujeme ZŠ první třídu, a školní družinu

10 další nepravidelné aktivity: ukázka společnosti Hafík z Třeboně Dítě a pes (v době kdy v MŠ byly integrovány děti se zdravotním postižením), pořádání Zahradní slavnosti při otevírání Areálu stanožek Ze všech akcí připravujeme fotodokumentaci pod názvem Bylo nebylo instalovanou a pravidelně obměňovanou v hlavní chodbě MŠ. II. Část 1. Popis a formy vzdělávání Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, formou spontánního i záměrného učení. Upřednostňujeme prožitkové učení založené na aktivní účasti dítěte, získávání znalostí, dovedností a návyků vyzkoušené v praxi, a experimentování, zpravidla ve skupinách či individuálně. Děti mají možnost pracovat svým tempem. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Zaměřujeme se i na pěstování pozitivních sociálních vztahů mezi dětmi, připravenost pomáhat si navzájem, vést děti k ohleduplnosti, porozumění a respektu k druhým. Dítě stráví v mateřské škole zpravidla většinu dne, a je proto důležité jak a v jakém prostředí tuto důležitou etapu prožije. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy proto směřuje k tomu, aby zde dítě bylo šťastné a spokojené. MŠ je otevřena i dětem handicapovaným. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vzdělávány podle speciálních vzdělávacích plánů. Individuálních vzdělávacích plánů využíváme také k rozvoji dětí s odkladem školní docházky. 2. Charakteristika vzdělávacího programu Naše mateřská škola se snaží rozvíjet dítě po všech stránkách a podporovat ho ve všech jeho schopnostech a dovednostech. Vedeme děti k samostatnému rozhodování,ale i k odpovědnosti za důsledek svého rozhodnutí, a k samostatnému myšlení. Snažíme se aby si osvojilo základní hodnoty naší společnosti, dokázalo akceptovat druhého a neprosazovalo jen své zájmy a potřeby. Školní vzdělávací program Rok v mateřské škole je založen na smyslovém vnímání a prožitkovém učení a vychází ze skutečnosti, že žijeme na vesnici v sepjetí s okolní přírodou a využíváme všech možností a podnětů, které nám tato skutečnosti nabízí. Děti

11 mají možnost celoročně sledovat přírodu a změny v ní, všímat si souvislostí. Využíváme i všech tradic, obyčejů a postojů, které nám život na vesnici přináší. Vycházíme z předpokladu, že všechna vzdělávací témata jsou volnou nabídkou pro učitelky, budou konkretizována ve třídních vzdělávacích programech a je na učitelce, kolik času jim věnuje, jaké prostředky a metody zvolí, čímž je podporována individuální tvořivost učitelek. Využíváme metody aktivního prožitkového učení, experimentování, objevování, i práce s chybou. Naší snahou je nepředkládat dětem hotové poznatky, ale společně k nim dospět, probouzet v nich aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, objevovat nové, a své požitky slovně vyjádřit, komunikovat v kolektivu. Nový školní vzdělávací program též zohledňuje věkové i individuální zvláštnosti dětí a umožňuje relaxaci podle jejich potřeb, či respektování přiměřeného tempa. Zároveň sledujeme osobnostní a sociální rozvoj dětí, a podporujeme u nich sebedůvěru, sebeúctu, vzájemné respektování, toleranci, ale i vlastní seberealizaci a uplatnění individuálních možností a potřeb. 3. Vzdělávací cíle Záměrem našeho vzdělávacího programu je: učit děti poznávat přírodu, vytvořit si k ní vztah, vážit si jí a umět ji chránit učit děti vzájemné úctě, ohleduplnosti, respektování a spolupráci vzbuzovat v dětech touhu po vzdělání a chuť objevovat a zkoumat svět vést děti k samostatnosti, nejev v sebeobsluze, ale i v uvažování, rozhodování a při řešení problémů učit děti chránit si své fyzické i psychické zdraví Naším společným cílem je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby bylo vzhledem k svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, v rozsahu svých osobních předpokladů získalo základy zdravého sebevědomí a sebejistoty, pro schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v kolektivu, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Své myšlenky, pocity a názory umět formulovat a správně vyjádřit, být odvážné a také zodpovědné, ochotné nejen přijímat, ale také dávat, schopné se dále rozvíjet a učit se všemu, co bude v životě potřebovat. Chceme, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života a vzdělávání.

12 4. Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah je zpracován ve čtyřech integrovaných blocích, které jsou rámcové, a nastiňují cíle a záměry vzdělávací nabídky. Charakterizují čtyři roční období, proto jsme je nazvali: Podzim Podzim na strakaté kobyle jede Zima Uspávání broučků Jaro Co všechno musí udělat jaro Léto Léto v naší zahradě Integrovaný blok č. 1 Podzim na strakaté kobyle jede Obsah tohoto bloku je rozložen do dvou oblastí: 1. Seznámení s prostředím, které dítě obklopuje (adaptační prostředí) 2. Seznámení s přicházejícím podzimem Ad 1: Děti se seznamují s prostředím mateřské školy, zahradou, a se vším co je obklopuje. Nejbližší je mu prostředí třídy, hračky, seznamují se se svou značkou, místem, prostředím umývárny, stolováním, místem pro odpočinek a relaxaci. V souvislosti s prostorem a jeho účelem budou děti poznávat režim dne, základní pravidla chování (požádat, pozdravit, neskákat druhému do řeči, poděkovat ), chápat a dodržovat pravidla třídy a vytvoření denních rituálů. Budou navazovat první vztahy mezi dětmi a zaměstnanci školy, respektovat druhého, podřídit se, být samostatný, komunikativní a odpoutat se od rodiny. Vytváří si pozitivní vztah k místu a prostředí, ve kterém žije. Ad 2: Děti se seznamují s činnostmi souvisejícími s podzimem, s přírodou, pohybem a zdravím v tomto ročním období. Od babího léta přechází k pozorování života v lese, u potoka, rybníka, na louce a v zahradách (sbírání lesních plodů, houfování a odlet ptáků). Seznamují se se vztahem a významem životního prostředí pro člověka (chování v přírodě, rozvoj sounáležitosti s živou a neživou přírodou). Rozlišují jehličnaté a listnaté stromy, jejich plody a možnosti využití. Pozorují barevné proměny přírody, změny počasí (déšť, vítr, mlha) a s tím související oblékání, otužování a péče o tělo (význam vitamínů). Umožní jim poznávat plody podzimu ovoce, zeleninu, jejich sklizeň a možnosti zpracování a jejich význam pro zdraví člověka. Při práci s přírodninami budou rozvíjet

13 nejen jemnou motoriku, ale i poznání, fantazii a tvořivost. Pomohou sbírat kaštany a žaludy pro zvířátka na zimu do krmelce. V podzimní přírodě se budou učit vnímat jejich barevnou proměnu, barvy a tvary listů, později opadávání listnatých stromů. Integrovaný blok č. 2 Uspávání broučků Budeme pozorovat zimní počasí, zjistíme jaký vliv má na proměny přírody. Objevíme krásu zimní krajiny, budeme obdivovat výtvory paní zimy rampouchy, tvary sněhových vloček, jinovatku na trávě, krajkoví na stromech a plotech, mrazem vymalovaná okna.porovnáme krásu a čistotu zimní krajiny lesa s prostředím ve městě. Seznámí se s vlastnostmi sněhu a ledu, využijeme tvárnosti sněhu ke stavbě sněhuláků, vyzkoušíme zimní sporty bobování, sáňkování. Budeme si vyprávět o zvířátkách, ptácích v zimním období jim musíme pomáhat. Povíme si o zimních spáčích, pokusíme se porozumět stopám ve sněhu. Různobarevné papíry nám poslouží k výtvarnému ztvárnění zimy kresbou, malbou apod. Z jemnějších papírů se po vystřihování či vytrhávání stanou sněhové vločky, se zapálením první svíčky na adventním věnci nastává čas adventu, přivítáme Mikuláše a Čerta, zaměříme se na vánoční tradice a zvyky. Vánoční čas je jako stvořený pro posílení mezilidských vztahů, seznámení se s biblickými příběhy a rozhovory o rodině. Při poslechu koled vyrábíme vánoční ozdoby různých tvarů i barev, pečeme vánoční cukroví a všichni se podílíme na vánoční výzdobě tříd i celé školy. Společně ozdobíme vánoční stromeček v mateřské škole i v lese pro zvířátka. K zimnímu období neodmyslitelně patří i kouzelný svět pohádek. Pokusíme se o i jejich dramatizaci. Po Vánocích půjdou nejstarší děti navštívit své kamarády do první třídy ZŠ, seznámí se s prostředím školy, přivítají své rodiče na besedě s učitelkou první třídy základní školy a pracovníkem PPP a budou se připravovat na zápis do základní školy. Pak už se masopustním rejem rozloučíme s paní Zimou. Integrovaný blok č. 3 Co všechno musí udělat jaro Budeme pozorovat jarní počasí, vnímat probouzení jara, chodit na procházky a pozorovat jarní tání Příroda se po zimním spánku probouzí a přináší nový život. Jaro čaruje. Zaměříme pozornost na první jarní rostliny, zamyslíme se proč se jmenují sněženky, bledule a petrklíče. Povíme si co umí sluníčko, déšť, všimneme si mraků, duhy a jiných úkazů na obloze. Budeme mluvit o tom co všechno musí udělat jaro, přivítáme ho

14 dopisem sluníčku a říkankou Probuď se jaro, všimneme si charakteristických barev jara. Budeme objevovat všechno nové v přírodě, učit se lépe chápat svět kolem nás a hledat souvislosti. Budeme při tom rozvíjet společenské projevy chování k druhým lidem. Květina pro nás bude součástí přání a dárku, vymalujeme kytici a řekneme si proč jsou některé rostliny chráněny a co to znamená. Naučíme se pečovat o květiny ve třídě. Podíváme se co je nového u zvířátek, povíme se zda žijí volně v přírodě nebo u lidí, čím se živí. Zaposloucháme se do zpěvu ptáků a naučíme se rozlišovat zvuky v přírodě. Zjistíme kde se vzalo tolik vody a kam zmizel sníh, budeme poslouchat jak bublá voda v potoce. Seznámíme se s lidovými zvyky a tradicemi a oslavíme Velikonoce. Při zdobení kraslic poznají děti nové netradiční výtvarné techniky a zajímavé pracovní činnosti, říkadla, básničky a písničky. Při stále častějších a delších výpravách do přírody rozvíjíme fyzickou zdatnost dětí a využitím rozmanitosti přírodního terénu i jejich pohybové schopnosti. Tématický blok č. 4 Léto v naší zahradě Příroda, počasí, slunce, bouřka, rostliny, jejich plody, zvířata budou předmětem různých pohybových, výtvarných, pracovních, pěveckých činností, děti se setkají s péčí o druhé v souvislosti s přírodou (včely, mravenci), rozkvetlé třešňové sady, jabloně, ovocné stromy, úžasná dominanta našeho městyse bude předmětem malování i ostatních pracovních činností v přírodě. Mravencům připravíme mraveniště, včelám úl. Rozkvetlé louky využijeme k uspořádání Květinkového dne a i ostatní podtémata navodí atmosféru přírodních krás kolem nás, povedou k dalšímu poznávání světa. Povíme si o planetě Zemi, na které žijeme nejen my, ale i jiné děti. Pohrajeme si s kamínky a vodou, budeme se otužovat sluncem, vzduchem i vodou. Seznámíme se i s nebezpečím, které nás u vody může potkat a společně najdeme způsob, jak mu předcházet, jak se chránit před sluníčkem a úrazy na kole i v lese. Naučíme se ošetřit odřené koleno, včelí a komáří štípnutí. Pojedeme na výlet za zvířátky do ZOO a poznáme další exotická zvířata. Předškoláci se ještě jednou vypraví za kamarády a paní učitelkou do 1. třídy ZŠ, podívají se do školní družiny. Připravíme také rozloučení s mateřskou školou pro předškoláky. Pak už jen zavoláme ahoj léto, ahoj prázdniny!, zamáváme a rozloučíme se se školním rokem.

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK,,OBJEVUJEME SVĚT PRO ZDRAVÝ ŽIVOT Č.J. Projednáno

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU Mateřská škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Trávník 595, 789 83 Loštice, telefon: 583 445 164 Zřizovatel školy: Město Loštice Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Mateřské školy Bělkovice-Lašťany I. Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více