Rok v mateřské škole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok v mateřské škole"

Transkript

1 Školní vzdělávací program MŠ Lhenice Rok v mateřské škole Dům drobných radostí Motto: Dítě je malé, dospělý je velký. My jsme nahoře, děti dole. Měli bychom se častěji shýbat

2 ŠVP Mateřské školy Lhenice vychází z analýzy situace a podmínek školy, z vlastního hodnocení školy a ze závěrečné zprávy školní inspekce. Je zpracován týmem pedagogických pracovníků a byl projednán na pedagogické poradě konané dne Jeho účinnost je plánovaná na období 3 roky. Na základě provedené aktualizace prodloužena na 4 roky I. Část 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání A/ Rámcový popis podmínek mateřské školy a/ Materiální a hygienické podmínky školy b/ Životospráva, psychohygiena, psychosociální podmínky c/ Personální a pedagogické podmínky d/ Řízení MŠ, právní forma a hospodaření MŠ + grafické znázornění e/ Spolupráce s rodiči a veřejností f/ Aktivity školy B/ Organizace vzdělávání II. Část 1. Popis a formy vzdělávání 2. Charakteristika vzdělávacího programu 3. Vzdělávací cíle 4. Vzdělávací obsah 5. Pravidla vnitřní evaluace Přílohy 1. Třídní vzdělávací programy 2. Školní řád

3 I. část : 1. Identifikační údaje o škole Název: Mateřská škola Lhenice Adresa: Školní 284, Lhenice Kontakt: telefon: Zřizovatel: Městys Lhenice Právní forma: příspěvková organizace Ředitelka: Učitelky: Marie Reindlová Miluše Bumbová Hana Kubínová Anna Pavlíková Helena Stehlíková Uklízečka: Libuše Kalíšková Ekonom. účetní: Karel Muška Mzdová účetní: Anna Dejmková

4 1. Charakteristika školy Mateřská škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Městysem Lhenice, od s právní subjektivitou. V roce 1991 byla z původních prostor (tři pavilony s velkou zahradou) z důvodu finanční náročnosti na provoz pro zřizovatele přestěhována do budovy ZŠ ve Lhenicích. Zde je umístěna v prvním poschodí hospodářského pavilonu. Kapacita MŠ je 83 děti, které jsou rozděleny do třech tříd zpravidla podle věku dětí. Třídy slouží jako herny, jídelny a ložnice. Šatna 1.třídy je umístěna na chodbě v prvním podlaží budovy, šatny 2. a 3. třídy v mezipatře. V suterénu je umístěna kotelna zrekonstruovaná v roce 1995 na plynovou. Máme k dispozici jeden centrální kabinet, kde jsou uloženy učební pomůcky, audiovizuální pomůcky a výtvarný materiál a slouží zároveň jako šatna zaměstnanců. Mateřská škola má vlastní prádelnu, a tak je zajištěna veškerá péče o lůžkoviny, ručníky a další prádlo a textilie používané v MŠ. 2. Podmínky vzdělávání A/ Rámcový popis podmínek mateřské školy a/ Materiální a hygienické podmínky školy Veškeré zařízení a vybavení bylo v nestandardní výšce pro děti předškolního věku. Každým rokem se proto provádí v mateřské škole větší či menší úpravy, aby podmínky odpovídaly pobytu dětí ve věku 2,5 až 7 let. Např. bylo upraveno zábradlí na schodišti, instalována ochranná síť nad schodištěm, propojením dvou malých tříd byla vytvořena prostorná herna pro děti ze třetí třídy tak, aby odpovídala požadavkům na prostorové podmínky a vnitřní uspořádání v zařízeních pro děti předškolního věku. Byla vybudována stavebně oddělená výdejna stravy. O hlavních prázdninách 2007 bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci umývárny a WC. Vznikly dvě samostatné umývárny s WC. Kromě těchto specifických opatření byla provedena řada větších úprav výměna radiátorů (červenec, srpen 2005), výměna střešní krytiny na budově (červenec, srpen 2006). V dalších letech se počítá se zateplením budovy a výměnou oken.

5 Velkým problémem je zatím absence školní zahrady pro využívání k pobytu venku pro děti ze všech třech tříd MŠ. V současné době máme k dispozici malou zahradu pro cca 20 dětí, kterou využívají převážně děti nejmladší věkové skupiny. V září 2007 bude započato s úpravou terénu pro novou školní zahradu. V rámci dotačního programu získal Městys Lhenice dotaci na úpravu a vybavení zahrady pro mateřskou školu ve výši ,- Kč. V rámci tohoto komunitního projektu zbývajícich 30 % tvoří náklady zřizovatele a odvedená práce rodičů. Celkové předpokládané náklady jsou tedy ,-Kč ( z toho předpokládaná hodnota dobrovolné práce je ,-Kč ). Děti z mateřské školy se aktivně zapojily již při zpracování žádosti o dotaci a se svými učitelkami vymyslely i vítězný název projektu s logem Areál stanožek Zahrada pro radost, kde může běhat, skákat, hopsat sto dětských nožek. Děti si rovněž samy namalovaly některé herní prvky, které by na zahradě chtěly mít např. skluzavku, most s vláčkem, velkou tabuli pro malování, křídami, doplněnou zvonkohrou, skákacího panáka a pískoviště. Tato etapa- úprava terénu, odstranění starého plotu, vyřezání křovin, vykopání podkladu pro zabudování pískoviště ( předpokládaná práce rodičů) dále zabudování herních prvků, položení chodníčku s vloženým skákacim panákem by mělo být dokončeno do konce října 2007, kdy bychom chtěli nový areál otevřít Zahradní slavností společně s dětmi a rodiči dětí. V další etapě bude tato nová část propojena se stávající zahradou, kterou má nyní MŠ v užívání. Ne zcela vyhovující je i vybavení interiéru tříd, které je zastaralé (v užívání déle než 30 let), působí nesourodě a provizorně. Zatím došlo k výměně stolků, židliček a lehátek ve všech třídách (neodpovídaly vzrůstu dětí a hygienickým požadavkům). I přes tyto nedostatky působí interiéry tříd, šaten a chodby příjemným dojmem, především zásluhou paní učitelek a dětí, které se podílejí na výzdobě všech prostor MŠ. Vybavení školy učebními pomůckami je poměrně dobré, průběžně je dle finančních možností obměňováno a doplňováno. Záměry: - postupná výměna skříněk v šatnách - výměna dalšího nábytku ve třídách ( aby skříňky s hračkami byly v dosahu dětí - vytváření nových hracích, pracovních a klidových koutků - doplňovat vybavením zahrady

6 Ke dni byla provedena aktualizace ŠVP- materiální podmínky školy. Materiální podmínky a vybavení školy doznaly v posledních letech výrazného zlepšení. Budova byla zateplena, byla provedena výměna oken a vstupních dveří a vstupního schodiště do budovy, vybudována nová prádelna a sušárna prádla, dále byla realizována 1. etapa budování školní zahrady s názvem Areál stanožek, vybavení zahrady bylo doplněno o zahradní altán se stoly a lavicemi a o zahradní domek na uložení pomůcek pro pobyt venku. Nový vchod z budovy přímo do zahrady umožňuje její využívání i při odpoledních činnostech. V březnu 2011 získala mateřská škola na základě žádosti a vypracovaného projektu Mateřinková zahrada Areál stanožek 2 další dotaci v částce ,-Kč na dobudování školní zahrady. Velkou zásluhu na úspěšné prezentaci projektu a získání dotace měly opět naše děti a paní učitelky. Bylo osloveno 5 firem vyrábějících herní prvky pro dětská hřitě a v současné době probíhá výběrové řízení na základě jimi vypracovaných nabídek. Realizace projektu je plánována na červenec-srpen Zároveň je potřeba zajistit zlepšení pravidelné péče o zahradu. Postupnou výměnou nábytku se snažíme zajistit nejen estetické vylepšení interiéru, ale především umožnit dítěti svobodnou volbu při výběru hry a hračky. Byl zakoupen nový nábytek do všech tříd, ve všech šatnách byly vyměněny šatnové bloky. K dotváření příjemného a inspirujícího prostředí přispěly i nátěry dveří s veselou výzdobou podle dětských výtvarných návrhů a symboly charakterizujícími názvy tříd. Máme tak nyní v mateřské škole třídu Berušek, Motýlků a Sůviček. Metodický kabinet je doplňován o další učební pomůcky, Zásluhou sponzorských darů jsme získaly i řadu nových audiovizuální pomůcek. Vybavení školy a zejména školní zahrady bude nadále obměňováno a doplňováno dle finančních možností zřizovatele, ale počítáme i s možností dalšího využívání dotačních programů.

7 b/ Životospráva, péče o zdraví a psychosociální podmínky Mateřská škola nemá vlastní stravovací zařízení. Stravování je zajišťováno ze ŠJ Základní školy ve Lhenicích. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je dbáno na vhodnost a pestrost jídelníčku. V průběhu celého dne je zajištěn pitný režim. Provozní řád nastavuje interval mezi podávanými jídly. Děti se spolupodílejí na přípravě ke stolování vedeme je k vytváření kulturně hygienických návyků a samostatnosti pře sebeobsluze, samozřejmě s přihlédnutím k jejich věku. Starší děti si samy odnášení použité nádobí na servírovací vozíky. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby alespoň jídlo ochutnaly a učily se tak zdravému stravování, které je součástí zdravého životního stylu. Do mateřské školy přijímáme děti zdravé, bez zjevných známek onemocnění. Učitelky nesmí podávat dětem jakékoliv léky, pouze ve výjimečných případech, a to po konzultaci s lékařem. Při úrazu či náhlém onemocnění učitelky okamžitě informují rodiče, v rámci prevence zubního kazu se děti seznamují se správnou technikou čištění zubů. Nejstarší děti si čistí zuby denně po obědě. Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na počasí. V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní režim, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činnosti dětí v průběhu dne přizpůsobit jejich potřebám a aktuální situaci. Rodiče mají možnost přivádět své děti do mateřské školy dle svých potřeb. Všichni zaměstnanci školy vytváření takové prostředí, aby se zde děti cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není zvýhodňován ani neznevýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z nutnosti dodržovat normy a pravidla chování, která jsou ve škole stanovena. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná, kterou navozují vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. c/ personální a pedagogické podmínky V mateřské škole pracuje pět učitelek, všechny splňují požadovanou kvalifikaci. Všichni pedagogové se nadále sebevzdělávají, maximálně využívají především nabídek NIDV, ale i dalších vzdělávacích institucí s akreditací MŠMT. Jejich vzdělávání je cílené a vychází z evaluační činnosti ředitelky školy a potřeb realizace kvalitní vzdělávací činnosti.

8 Problémem jsou však nedostačující finanční prostředky na DVPP. Logopedickou prevenci na škole zajišťuje pí. učitelka Miluše Bumbová. Rozvrh přímé pedagogické práce všech pracovnic je řešen tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. d/ řízení mateřské školy, právní forma a hospodaření mateřské školy Řízení: Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny organizačním řádem a směrnicemi vydanými ředitelkou školy. Ředitelka se snaží vytvářet při vedení školy atmosféru vzájemné důvěry, tolerance, zapojuje všechny zaměstnance do řízení mateřské školy, respektuje návrhy každého zaměstnance Pedagogové se spolupodílejí na školním vzdělávacím programu, vycházejí z analýzy a evaluačních nástrojů Právní forma a hospodaření školy: Mateřská škola Lhenice je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která je dotována státním rozpočtem a příspěvkem městyse Lhenice. Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou přiděleny v největší míře na platy, na zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění, příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb. Na příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy se podílejí i rodiče dětí. e/ spolupráce s rodiči a veřejností ve vztazích mezi pedagogy a rodiči se snažíme vytvářet oboustrannou důvěru, respekt a ochotu spolupracovat. rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, jsou pravidelně a dostatečně informováni o akcích i problémech školy. pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dětí, domlouvají se při společném postupu při výchově pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají patřičnou mlčenlivost o jejích vnitřních záležitostech, jednají s rodiči taktně, diskrétně a s vědomím že pracují s důvěrnými informacemi

9 mateřská škola nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí Záměr: hledat nové formy spolupráce s rodinou, zajistit větší informovanost o škole (ŠVP, TVP, portfolium dítěte). f/ aktivity školy zařazování talentovaných dětí do kroužků: výtvarného, pěvecko recitačního a tanečního. pravidelně jedenkrát měsíčně pořádáme divadelní představení ve spolupráci s divadelními soubory Luk, Zvoneček, Duha, Kos, Kašpárek, případně dalšími. příležitostná filmová představení ve spolupráci se ZŠ Lhenice připravujeme pravidelná vystoupení k vítání občánků do života a účastníme se s programem i dalších aktivit pořádaných městysem Lhenice, např. adventních večerů pro seniory, květnových oslav osvobození, Slavností jablek (Obecní úřad Mičovice), školních akademií pořádaných ZŠ ve Lhenicích navštěvujeme s programem seniory v domě s pečovatelskou službou pořádáme mikulášskou a vánoční nadílku a zdobíme vánoční stromek pro zvířátka navštěvujeme vánoční koncert pořádaný ZUŠ ve Lhenicích dvakrát ročně připravujeme společné odpoledne rodičů a dětí Čertovské hrátky a Velikonoční pomlázka připravujeme Bačkůrkový a Pyžámkový bál společné hry žáků osmé třídy s dětmi v MŠ v rámci rodinné výchovy v měsíci červnu připravujeme: školní výlet, výstavu na plotě (výtvarné práce dětí), rej masek na Den dětí, sportovní hry, rozloučení s budoucími školáky podnikáme polodenní procházky a výpravy do přírody připravujeme setkání s ředitelem PPP z Prachatic Mgr. Hettnerem na téma Školní zralost dětí zprostředkování odborných konzultací a šetření dětí PPP pravidelná logopedická prevence prováděná logopedickým asistentem zapůjčování odborných knih a publikací navštěvujeme ZŠ první třídu, a školní družinu

10 další nepravidelné aktivity: ukázka společnosti Hafík z Třeboně Dítě a pes (v době kdy v MŠ byly integrovány děti se zdravotním postižením), pořádání Zahradní slavnosti při otevírání Areálu stanožek Ze všech akcí připravujeme fotodokumentaci pod názvem Bylo nebylo instalovanou a pravidelně obměňovanou v hlavní chodbě MŠ. II. Část 1. Popis a formy vzdělávání Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, formou spontánního i záměrného učení. Upřednostňujeme prožitkové učení založené na aktivní účasti dítěte, získávání znalostí, dovedností a návyků vyzkoušené v praxi, a experimentování, zpravidla ve skupinách či individuálně. Děti mají možnost pracovat svým tempem. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Zaměřujeme se i na pěstování pozitivních sociálních vztahů mezi dětmi, připravenost pomáhat si navzájem, vést děti k ohleduplnosti, porozumění a respektu k druhým. Dítě stráví v mateřské škole zpravidla většinu dne, a je proto důležité jak a v jakém prostředí tuto důležitou etapu prožije. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy proto směřuje k tomu, aby zde dítě bylo šťastné a spokojené. MŠ je otevřena i dětem handicapovaným. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vzdělávány podle speciálních vzdělávacích plánů. Individuálních vzdělávacích plánů využíváme také k rozvoji dětí s odkladem školní docházky. 2. Charakteristika vzdělávacího programu Naše mateřská škola se snaží rozvíjet dítě po všech stránkách a podporovat ho ve všech jeho schopnostech a dovednostech. Vedeme děti k samostatnému rozhodování,ale i k odpovědnosti za důsledek svého rozhodnutí, a k samostatnému myšlení. Snažíme se aby si osvojilo základní hodnoty naší společnosti, dokázalo akceptovat druhého a neprosazovalo jen své zájmy a potřeby. Školní vzdělávací program Rok v mateřské škole je založen na smyslovém vnímání a prožitkovém učení a vychází ze skutečnosti, že žijeme na vesnici v sepjetí s okolní přírodou a využíváme všech možností a podnětů, které nám tato skutečnosti nabízí. Děti

11 mají možnost celoročně sledovat přírodu a změny v ní, všímat si souvislostí. Využíváme i všech tradic, obyčejů a postojů, které nám život na vesnici přináší. Vycházíme z předpokladu, že všechna vzdělávací témata jsou volnou nabídkou pro učitelky, budou konkretizována ve třídních vzdělávacích programech a je na učitelce, kolik času jim věnuje, jaké prostředky a metody zvolí, čímž je podporována individuální tvořivost učitelek. Využíváme metody aktivního prožitkového učení, experimentování, objevování, i práce s chybou. Naší snahou je nepředkládat dětem hotové poznatky, ale společně k nim dospět, probouzet v nich aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, objevovat nové, a své požitky slovně vyjádřit, komunikovat v kolektivu. Nový školní vzdělávací program též zohledňuje věkové i individuální zvláštnosti dětí a umožňuje relaxaci podle jejich potřeb, či respektování přiměřeného tempa. Zároveň sledujeme osobnostní a sociální rozvoj dětí, a podporujeme u nich sebedůvěru, sebeúctu, vzájemné respektování, toleranci, ale i vlastní seberealizaci a uplatnění individuálních možností a potřeb. 3. Vzdělávací cíle Záměrem našeho vzdělávacího programu je: učit děti poznávat přírodu, vytvořit si k ní vztah, vážit si jí a umět ji chránit učit děti vzájemné úctě, ohleduplnosti, respektování a spolupráci vzbuzovat v dětech touhu po vzdělání a chuť objevovat a zkoumat svět vést děti k samostatnosti, nejev v sebeobsluze, ale i v uvažování, rozhodování a při řešení problémů učit děti chránit si své fyzické i psychické zdraví Naším společným cílem je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby bylo vzhledem k svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, v rozsahu svých osobních předpokladů získalo základy zdravého sebevědomí a sebejistoty, pro schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v kolektivu, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Své myšlenky, pocity a názory umět formulovat a správně vyjádřit, být odvážné a také zodpovědné, ochotné nejen přijímat, ale také dávat, schopné se dále rozvíjet a učit se všemu, co bude v životě potřebovat. Chceme, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života a vzdělávání.

12 4. Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah je zpracován ve čtyřech integrovaných blocích, které jsou rámcové, a nastiňují cíle a záměry vzdělávací nabídky. Charakterizují čtyři roční období, proto jsme je nazvali: Podzim Podzim na strakaté kobyle jede Zima Uspávání broučků Jaro Co všechno musí udělat jaro Léto Léto v naší zahradě Integrovaný blok č. 1 Podzim na strakaté kobyle jede Obsah tohoto bloku je rozložen do dvou oblastí: 1. Seznámení s prostředím, které dítě obklopuje (adaptační prostředí) 2. Seznámení s přicházejícím podzimem Ad 1: Děti se seznamují s prostředím mateřské školy, zahradou, a se vším co je obklopuje. Nejbližší je mu prostředí třídy, hračky, seznamují se se svou značkou, místem, prostředím umývárny, stolováním, místem pro odpočinek a relaxaci. V souvislosti s prostorem a jeho účelem budou děti poznávat režim dne, základní pravidla chování (požádat, pozdravit, neskákat druhému do řeči, poděkovat ), chápat a dodržovat pravidla třídy a vytvoření denních rituálů. Budou navazovat první vztahy mezi dětmi a zaměstnanci školy, respektovat druhého, podřídit se, být samostatný, komunikativní a odpoutat se od rodiny. Vytváří si pozitivní vztah k místu a prostředí, ve kterém žije. Ad 2: Děti se seznamují s činnostmi souvisejícími s podzimem, s přírodou, pohybem a zdravím v tomto ročním období. Od babího léta přechází k pozorování života v lese, u potoka, rybníka, na louce a v zahradách (sbírání lesních plodů, houfování a odlet ptáků). Seznamují se se vztahem a významem životního prostředí pro člověka (chování v přírodě, rozvoj sounáležitosti s živou a neživou přírodou). Rozlišují jehličnaté a listnaté stromy, jejich plody a možnosti využití. Pozorují barevné proměny přírody, změny počasí (déšť, vítr, mlha) a s tím související oblékání, otužování a péče o tělo (význam vitamínů). Umožní jim poznávat plody podzimu ovoce, zeleninu, jejich sklizeň a možnosti zpracování a jejich význam pro zdraví člověka. Při práci s přírodninami budou rozvíjet

13 nejen jemnou motoriku, ale i poznání, fantazii a tvořivost. Pomohou sbírat kaštany a žaludy pro zvířátka na zimu do krmelce. V podzimní přírodě se budou učit vnímat jejich barevnou proměnu, barvy a tvary listů, později opadávání listnatých stromů. Integrovaný blok č. 2 Uspávání broučků Budeme pozorovat zimní počasí, zjistíme jaký vliv má na proměny přírody. Objevíme krásu zimní krajiny, budeme obdivovat výtvory paní zimy rampouchy, tvary sněhových vloček, jinovatku na trávě, krajkoví na stromech a plotech, mrazem vymalovaná okna.porovnáme krásu a čistotu zimní krajiny lesa s prostředím ve městě. Seznámí se s vlastnostmi sněhu a ledu, využijeme tvárnosti sněhu ke stavbě sněhuláků, vyzkoušíme zimní sporty bobování, sáňkování. Budeme si vyprávět o zvířátkách, ptácích v zimním období jim musíme pomáhat. Povíme si o zimních spáčích, pokusíme se porozumět stopám ve sněhu. Různobarevné papíry nám poslouží k výtvarnému ztvárnění zimy kresbou, malbou apod. Z jemnějších papírů se po vystřihování či vytrhávání stanou sněhové vločky, se zapálením první svíčky na adventním věnci nastává čas adventu, přivítáme Mikuláše a Čerta, zaměříme se na vánoční tradice a zvyky. Vánoční čas je jako stvořený pro posílení mezilidských vztahů, seznámení se s biblickými příběhy a rozhovory o rodině. Při poslechu koled vyrábíme vánoční ozdoby různých tvarů i barev, pečeme vánoční cukroví a všichni se podílíme na vánoční výzdobě tříd i celé školy. Společně ozdobíme vánoční stromeček v mateřské škole i v lese pro zvířátka. K zimnímu období neodmyslitelně patří i kouzelný svět pohádek. Pokusíme se o i jejich dramatizaci. Po Vánocích půjdou nejstarší děti navštívit své kamarády do první třídy ZŠ, seznámí se s prostředím školy, přivítají své rodiče na besedě s učitelkou první třídy základní školy a pracovníkem PPP a budou se připravovat na zápis do základní školy. Pak už se masopustním rejem rozloučíme s paní Zimou. Integrovaný blok č. 3 Co všechno musí udělat jaro Budeme pozorovat jarní počasí, vnímat probouzení jara, chodit na procházky a pozorovat jarní tání Příroda se po zimním spánku probouzí a přináší nový život. Jaro čaruje. Zaměříme pozornost na první jarní rostliny, zamyslíme se proč se jmenují sněženky, bledule a petrklíče. Povíme si co umí sluníčko, déšť, všimneme si mraků, duhy a jiných úkazů na obloze. Budeme mluvit o tom co všechno musí udělat jaro, přivítáme ho

14 dopisem sluníčku a říkankou Probuď se jaro, všimneme si charakteristických barev jara. Budeme objevovat všechno nové v přírodě, učit se lépe chápat svět kolem nás a hledat souvislosti. Budeme při tom rozvíjet společenské projevy chování k druhým lidem. Květina pro nás bude součástí přání a dárku, vymalujeme kytici a řekneme si proč jsou některé rostliny chráněny a co to znamená. Naučíme se pečovat o květiny ve třídě. Podíváme se co je nového u zvířátek, povíme se zda žijí volně v přírodě nebo u lidí, čím se živí. Zaposloucháme se do zpěvu ptáků a naučíme se rozlišovat zvuky v přírodě. Zjistíme kde se vzalo tolik vody a kam zmizel sníh, budeme poslouchat jak bublá voda v potoce. Seznámíme se s lidovými zvyky a tradicemi a oslavíme Velikonoce. Při zdobení kraslic poznají děti nové netradiční výtvarné techniky a zajímavé pracovní činnosti, říkadla, básničky a písničky. Při stále častějších a delších výpravách do přírody rozvíjíme fyzickou zdatnost dětí a využitím rozmanitosti přírodního terénu i jejich pohybové schopnosti. Tématický blok č. 4 Léto v naší zahradě Příroda, počasí, slunce, bouřka, rostliny, jejich plody, zvířata budou předmětem různých pohybových, výtvarných, pracovních, pěveckých činností, děti se setkají s péčí o druhé v souvislosti s přírodou (včely, mravenci), rozkvetlé třešňové sady, jabloně, ovocné stromy, úžasná dominanta našeho městyse bude předmětem malování i ostatních pracovních činností v přírodě. Mravencům připravíme mraveniště, včelám úl. Rozkvetlé louky využijeme k uspořádání Květinkového dne a i ostatní podtémata navodí atmosféru přírodních krás kolem nás, povedou k dalšímu poznávání světa. Povíme si o planetě Zemi, na které žijeme nejen my, ale i jiné děti. Pohrajeme si s kamínky a vodou, budeme se otužovat sluncem, vzduchem i vodou. Seznámíme se i s nebezpečím, které nás u vody může potkat a společně najdeme způsob, jak mu předcházet, jak se chránit před sluníčkem a úrazy na kole i v lese. Naučíme se ošetřit odřené koleno, včelí a komáří štípnutí. Pojedeme na výlet za zvířátky do ZOO a poznáme další exotická zvířata. Předškoláci se ještě jednou vypraví za kamarády a paní učitelkou do 1. třídy ZŠ, podívají se do školní družiny. Připravíme také rozloučení s mateřskou školou pro předškoláky. Pak už jen zavoláme ahoj léto, ahoj prázdniny!, zamáváme a rozloučíme se se školním rokem.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ V naší mateřské škole jsou vytvořené všechny podmínky pro to, aby u nás byly děti i jejich rodiče spokojeni a aby v naší mateřské škole probíhalo kvalitní předškolní vzdělávání.

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ZÁŘÍ: Já a svět okolo mě 1.9.2015-4.9.2015 Vítáme vás, kamarádi 7.9.2015-11.9.2015 Vítáme vás, kamarádi II 14.9.2015-18.9.2015 Naše školka 21.9.2015-25.9.2015 Barvy ŘÍJEN:

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období Leden Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh Bezpečnost dětí v zimním období Oblékání v zimě jak se chová naše tělo, když je zima - kterou částí vnímáme zimu - jak se zahřejeme Příroda v zimě

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY Motto: Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat. Orison Swett Marden Obsah

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

HRAJEME SI KAŽDÝ DEN

HRAJEME SI KAŽDÝ DEN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASKOV KIRILOVOVA 330 HRAJEME SI KAŽDÝ DEN Platnost od 1.9.2012 Zpracovala: Michálková Lenka Charakteristika školní družiny Školní družina poskytuje

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-520/11-J. Sázavou, Haškova 129. obecně prospěšná společnost

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-520/11-J. Sázavou, Haškova 129. obecně prospěšná společnost Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-520/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Soukromá mateřská škola Bambino, o. p. s., Světlá nad Sázavou,

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více