MANUÁL. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb."

Transkript

1 MANUÁL Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Adresář krajských pracovišť úřadů práce České republiky Uznávání vzdělání a nostrifikace Adresář odborů školství krajských úřadů, rektorátů vysokých škol, MVČR a MOČR Žádost o povolení k zaměstnání (formulář) Vyjádření zaměstnavatele (formulář) KKOV, CZ-ISCO, CZ-NACE Vzorový příklad Zdroje informací 1

2 2

3 Vážení, do rukou se Vám dostal stručný manuál, který vznikl v rámci projektu Uplatnit se bez překážek reg. č. CZ.1.04/3.3.05/ , který byl financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Manuál by měl sloužit potřebám žadatelů o udělení mezinárodní ochrany, jejich budoucím zaměstnavatelům, a dále osobám, které se ve své činnosti setkávají s oběma skupinami. Cílem manuálu je popsat postup při vyřizování povolení k zaměstnání u této skupiny cizinců. Naleznete zde i seznam krajských poboček úřadů práce, kde se žádosti podávají. Část manuálu přibližuje proces uznávání vzdělání ze země původů včetně kontaktů na všech 13 odborů školství jednotlivých krajských úřadů, na rektoráty některých vysokých škol, na Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo obrany České republiky. Součástí manuálu jsou formuláře vyjádření zaměstnavatele, žádost o povolení k zaměstnání a vzor příkladu, jak tyto formuláře vyplnit spolu s vysvětlením klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV), klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) a klasifikace ekonomických činností (CZ- NACE). Údaje v manuálu jsou platné k Organizace pro pomoc uprchlíkům, únor

4 4

5 Obsah Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti... 7 Adresář krajských pracovišť úřadů práce České republiky... 8 Uznávání vzdělání a nostrifikace Adresy odborů školství KÚ, rektorátů vysokých škol, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra Žádost o povolení k zaměstnání (formulář) Vyjádření zaměstnavatele (formulář) KKOV, CZ-ISCO, CZ-NACE Vzorový příklad Zdroje informací

6 6

7 Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zjednodušeně: Žadatel o udělení mezinárodní ochrany může na území České republiky pracovat. Začít pracovat může až po roce ode dne, kdy o mezinárodní ochranu požádal a navíc pouze s platným povolením k zaměstnání. Povolení k zaměstnání vydávají krajské pobočky úřadu práce podle místa výkonu zaměstnání. Pokud by žadatel o udělení mezinárodní ochrany pracoval bez platného pracovního povolení, vystavuje se riziku postihu za výkon nelegální práce. Za umožnění výkonu nelegální práce se vystavuje riziku i jeho zaměstnavatel. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany potřebuje povolení k zaměstnání i v případě krátkodobé brigády. Podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti: 97 písm. e) Povolení k zaměstnání se dále vyžaduje i v případě cizince, který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu, nejdříve však po uplynutí 12 měsíců ode dne podání žádosti o udělení azylu. 92 Krajská pobočka úřadu práce vydá povolení k zaměstnání za podmínek, že se jedná o volné pracovní místo, které nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných pracovních sil obsadit jinak; splnění této podmínky se nevyžaduje při vydání povolení k zaměstnání podle písm. e) bod 2 nelegální prací se rozumí, pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení. 139 odst. 1 písm. c) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že vykonává nelegální práci. Za toto mu hrozí podle 139 odst. 3 písm. c) pokuta až do výše Kč. 140 odst. 1 písm. c) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se správního deliktu dopustí tím, že umožní výkon nelegální práce podle 5 písm. e) bodu 1 nebo 2. Za toto mu hrozí pokuta podle 140 odst. 4 písm. f) až do výše Kč, nejméně však ve výši Kč. Žádost o vydání povolení k zaměstnání podle zákona obsahuje: 1. identifikační údaje 2. adresa trvalého bydliště 3. číslo cestovního dokladu 4. údaje o budoucím zaměstnavateli 7

8 5. druh práce, místo výkonu práce, dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno 6. další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání K žádosti o vydání povolení k zaměstnání se přikládá: 1. vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná 2. doklady osvědčující odbornou způsobilost pro výkon zaměstnání (úřad práce může vyžadovat jejich nostrifikaci nebo uznání) 3. další doklady, jestliže to vyplývá z charakteru zaměstnání Platnost povolení k zaměstnání zaniká: 1. uplynutím doby, na kterou bylo vydáno 2. skončením zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno 3. uplynutím doby, na kterou byl cizinci povolen pobyt Adresář krajských pracovišť úřadů práce České republiky Formulář žádosti o povolení k zaměstnání spolu s povinnými přílohami podáváte na krajské pobočce úřadu práce podle místa výkonu zaměstnání. Příklad: Firma má sídlo v Praze, vy ale pro ni budete pracovat na adrese v Brně, proto je nutné podat žádost o povolení k zaměstnání na úřadu práce krajské pobočce v Brně nikoli v Praze. Praha Úřad práce krajská pobočka pro hlavní město Prahu Domažlická 1139/ Praha 3 Žižkov Středočeský kraj Úřad práce krajská pobočka v Příbrami Náměstí T. G. Masaryka Příbram 8

9 Jihočeský kraj Úřad práce krajská pobočka v Českých Budějovicích Klavíkova 1570/ České Budějovice Plzeňský kraj Úřad práce krajská pobočka v Plzni Kaplířova 2731/ Plzeň Karlovarský kraj Úřad práce krajská pobočka v Karlových Varech Závodní 385/ Karlovy Vary Ústecký kraj Úřad práce krajská pobočka v Ústí nad Labem Dvořákova 1609/ Ústí nad Labem Liberecký kraj Úřad práce krajská pobočka v Liberci Dr. Milady Horákové 580/ Liberec Královehradecký kraj Úřad práce krajská pobočka v Hradci Králové Wonkova 1142/ Hradec Králové 9

10 Pardubický kraj Úřad práce krajská pobočka v Pardubicích Boženy Vikové - Kunětické Pardubice Kraj Vysočina Úřad práce krajská pobočka v Jihlavě Brtnická 2531/ Jihlava Jihomoravský kraj Úřad práce krajská pobočka v Brně Polní 1011/ Brno Olomoucký kraj Úřad práce krajská pobočka v Olomouci Vejdovského 988/ Olomouc Moravskoslezský kraj Úřad práce krajská pobočka v Ostravě 30. dubna 3130/2c Ostrava Zlínský kraj Úřad práce krajská pobočka ve Zlíně Čiperova Zlín 10

11 Uznávání vzdělání a nostrifikace Cizinec, který chce využít svoje vzdělání získané mimo Českou republiku, a u kterého úřad práce, zaměstnavatel nebo vzdělávací instituce (podmínka nástupu na rekvalifikační kurz) vyžaduje doložení uznání rovnocennosti nebo nostrifikaci, může požádat o uznání rovnocennosti. Žádost se podává buď na krajském úřadě, odboru školství v případě vzdělání získaného na základní, střední nebo vyšší odborné škole nebo na rektorátu veřejné vysoké školy v případě vzdělání získaného na vysoké škole nebo univerzitě. V českém právním systému existují dva možné způsoby nostrifikace. V případě, že existuje mezinárodní smlouva o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání, se vydává osvědčení. V případě, kdy mezinárodní smlouva u uznávání rovnocennosti vzdělání neexistuje, vydává se rozhodnutí. Žádost je krajským úřadem nebo vysokou školou zamítnuta, pokud je obsah a rozsah vzdělání na zahraniční škole odlišný od obsahu a rozsahu vzdělání poskytovaného v České republice. Přesto má žadatel možnost odvolat se k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). V případě, že je obsah a rozsah vzdělání na zahraniční škole oproti tomu českému odlišný pouze částečně, může krajský úřad nebo vysoká škola nařídit složení nostrifikační zkoušky. V případě, že žadatel tuto zkoušku úspěšně složí, je mu vydáno kladné rozhodnutí o nostrifikaci, v případě, že nostrifikační zkoušku nesloží, je mu jeho žádost zamítnuta. Náležitosti žádosti o uznání vzdělání K žádosti se přikládají úředně ověřená kopie diplomu, úředně ověřená kopie seznamu vykonaných zkoušek a rozsah studia a úřední překlady obou dokumentů do českého jazyka. V případě některých států je požadováno vyšší ověření těchto dokumentů (Apostila, superlegalizace). Seznam států, které podléhají tomuto opatření, je možné dohledat na internetových stránkách většiny orgánů rozhodujících o uznání vzdělání (například: Při podání žádosti o uznání vzdělání se platí správní poplatek, který je u základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání Kč. Na jednotlivých vysokých školách se poplatek různí. Žadatelé o udělení mezinárodní ochrany mají možnost požádat o prominutí podmínky doložení všech povinných příloh žádosti o uznání vzdělání, a to v souladu s 108a odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání nebo v souladu 90 odst. 4, zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. V těchto případech dokládají pouze čestná prohlášení o přílohách. 11

12 Adresy odborů školství KÚ, rektorátů vysokých škol, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra Magistrát hl. m. Prahy Odbor školství, mládeže a sportu Jungmannova Praha 1 Krajský úřad Středočeského kraje Odbor školství, mládeže a sportu Zborovská 81/ Praha 5 Krajský úřad Jihočeského kraje Odbor školství, mládeže a sportu B. Němcové 49/ České Budějovice Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor školství, mládeže a sportu Škroupova 1760/ Plzeň Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor školství Závodní 353/ Karlovy Vary 12

13 Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor školství, mládeže a sportu Velká Hradební 3118/ Ústí nad Labem Krajský úřad Libereckého kraje Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu U Jezu 642/2a Liberec Krajský úřad Královehradeckého kraje Odbor školství Pivovarské náměstí Hradec Králové Krajský úřad Pardubického kraje Odbor školství, kultury a tělovýchovy Komenského náměstí Pardubice Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor školství, mládeže a sportu Věžní Jihlava Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor školství Cejl Brno 13

14 Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor školství, mládeže a sportu Jeremenkova 1211/40b Olomouc Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor školství, mládeže a sportu 28. října 2771/ Moravská Ostrava Krajský úřad Zlínského kraje Odbor školství, mládeže a sportu tř. Tomáše Bati Zlín Karlova univerzita Karlova v Praze Rektorát Ovocný trh Praha 1 Masarykova univerzita v Brně Rektorát Žerotínovo náměstí 617/ Brno České vysoké učení technické Rektorát Zikova Praha 6 14

15 Vysoké učení technické rektorát Antonínská 548/ Brno Česká zemědělská univerzita V Praze Rektorát Kamýcká Praha 6 Mendelova univerzita v Brně Rektorát Zemědělská 1/ Brno Ministerstvo obrany pouze vzdělání v oblasti vojenství!!! Sekce personální MO Ředitel Nám. Svobody Praha 6 Ministerstvo vnitra pouze vzdělání v oblasti bezpečnostních sil!!! Odbor vzdělávání P.O.BOX 21/VO Nad Štolou Praha 7 15

16 Žádost o povolení k zaměstnání (formulář) 16

17 17

18 Vyjádření zaměstnavatele (formulář) 18

19 KKOV, CZ-ISCO, CZ-NACE K tomu, abyste byli schopni dané formuláře správně vyplnit, se budete muset dobře zorientovat ve třech základních klasifikacích, z nichž budete muset vybrat údaje a následně je doplnit do závazných formulářů. Klasifikace jsou dostupné na webových stránkách Českého statistického úřadu (http://czso.cz) a údaje ve formulářích slouží ke statistickým účelům. 1. KKOV klasifikace kmenových oborů vzdělání 28KKOV+5m%EDstn%E9%29&aap=on viz následný vzorový příklad: tříletý obor pokrývač na středním odborném učilišti s výučním listem 3669H 2. CZ-ISCO klasifikace zaměstnání klasifikace zaměstnání viz následný vzorový příklad: Pokrývači 3. CZ-NACE klasifikace ekonomických činností viz následný vzorový příklad: Pokrývačské práce 19

20 Vzorový příklad 20

21 21

22 22

23 Zdroje informací Zákony je možné dohledat a stáhnout na Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách Formuláře je možné dohledat a stáhnout na Vyjádření zaměstnavatele (DOC nebo PDF) Žádost cizince o povolení k zaměstnání o prodloužení k zaměstnání (DOC nebo PDF) 23

24 Organizace pro pomoc uprchlíkům Kovářská 939/ Praha 9 Tel.: Tel.: Fax: Web: 24

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014 MERITUM AKTUALIZACE ke dni 24. června 2014 Mzdy od A do Z 2014 ÚVOD Stručně o změnách Vážení čtenáři, Tato aktualizace je na základě zákona č. 101/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Obsah Úvodní slovo ministra práce a sociálních věcí...4 1. HLEDÁNÍ PRÁCE...6 1.1. Kdy mám začít hledat novou práci?...6

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Účelová publikace. Není určena k prodeji na knižním trhu. Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Vyšlo v prosinci 2009, první vydání, 32 stran, 100 000

Více

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY Dlouhodobý pobyt Trvalý pobyt Zdravotní pojištění Podnikání Zaměstnání Školství Dlouhodobý pobyt Chci na území České republiky pobývat i poté, co mi

Více

Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření

Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření Poskytování státních dotací na ozdravná protiradonová opatření vychází ze zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Atomový zákon), 28 odst.

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013

INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013 INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A PÉČE NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A DŮCHODY SOCIÁLNÍ DÁVKY A SOCIÁLNÍ SLUŽBY BYDLENÍ DOKLADY A POVINNOSTI VŮČI

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Vyšší odborné školy Pomaturitní studium Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H : 189. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti

Více

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice INFORMACE PRO INVESTORY Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční

Více

Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice

Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s., Praha 2011 Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s., Praha 2011

Více

Příští zastávka Česká republika. Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR

Příští zastávka Česká republika. Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR Příští zastávka Česká republika Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR zaměstnání STUDIUM VíZUM Informační brožuru Příští zastávka Česká republika vytvořila expertní skupina pracovníků

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : 329. Vyhláška o centrální evidenci exekucí 330. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti

Více

Výše poskytovaných finančních příspěvků na hospodaření v lesích. 1) Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese

Výše poskytovaných finančních příspěvků na hospodaření v lesích. 1) Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese Metodika pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle části druhé nařízení vlády č. 30/04 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

PRŮVODCE evropským trhem práce

PRŮVODCE evropským trhem práce PRŮVODCE evropským trhem práce Praktické informace pro zájemce o práci v zahraničí Úvod... RNDR. PETR NEČAS Ministr práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR EURES Klub mladých Evropanů,

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY HLAVA II

435/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY HLAVA II Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 435/2004 Sb. - o zaměstnanosti - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti

Více

N á v r h ZÁKON. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranné m sboru)

N á v r h ZÁKON. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranné m sboru) N á v r h ZÁKON ze dne o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranné m sboru) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ, PRACUJÍCÍ NEBO PODNIKAJÍCÍ V ČESKÉ REPUBLICE. CZ.1.04/3.1.02/43.00054 1. aktualizace (2013)

INFORMAČNÍ BROŽURA PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ, PRACUJÍCÍ NEBO PODNIKAJÍCÍ V ČESKÉ REPUBLICE. CZ.1.04/3.1.02/43.00054 1. aktualizace (2013) INFORMAČNÍ BROŽURA PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ, PRACUJÍCÍ NEBO PODNIKAJÍCÍ V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.04/3.1.02/43.00054 1. aktualizace (2013) INFORMAČNÍ BROŽURA PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ, PRACUJÍCÍ NEBO PODNIKAJÍCÍ V ČESKÉ

Více

Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR Bc. Aneta Žáčková Olomouc 2010

Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR Bc. Aneta Žáčková Olomouc 2010 Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR Bc. Aneta Žáčková Olomouc 2010 Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR 2 OBSAH 1. Základní charakteristika studie...

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 68. Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn Strana 842

Více

Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér

Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér Kolektiv autorů: Jana Kváčová PhDr. Marie Pavlů, CSc. RNDr. Jitka Ryšavá Ing. Michal Ševera, CSc. Bc. Jiří Šourek Rozšířenou elektronickou verzi této publikace

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu)

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce CZ.1.07/2.2.00/15.0270 ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Základní právní předpisy Pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více