PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň"

Transkript

1 PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: DATUM: Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje V souladu s 42 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, informujeme o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje. Místo konání: Krajský úřad Plzeňského kraje, jednací sál Zastupitelstva Plzeňského kraje, 1 patro, č. dveří 174, Škroupova 18, Plzeň. Doba konání: 4. března 2013 od hod. Program: Program: Zahájení, úvodní formality 1. Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - Milan Chovanec 2. Informativní zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Jaroslav Šobr 3. Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok Mgr. Jaroslav Šobr 4. Informativní zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK - Mgr. Ing. Pavel Karpíšek 5. Plán práce Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK na rok Mgr. Ing. Pavel Karpíšek 6. Informativní zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky ZPK - Ing. Věstislav Křenek IČO: bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň č.ú /5500

2 7. Plán práce Výboru pro veřejné zakázky ZPK na rok Ing. Věstislav Křenek 8. Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok Ing. Václav Votava 9. Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Bc. Jan Šašek 10. Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok Bc. Jan Šašek 11. Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Milan Chovanec 12. Představení projektu Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury se zaměřením na regionální linii programu - Jiří Struček 13. Změna usnesení ZPK a dovolba členů výborů - Jaroslav Bauer 14. Poskytnutí účelově určených dotací obcím na nákup a technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky z Programu podpory činnosti obcí na úseku požární ochrany v Plzeňském kraji v roce Milan Chovanec 15. Navýšení dotace pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje o částku vrácenou do rozpočtu Plzeňského kraje - Milan Chovanec 16. Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje Regionální radě regionu soudržnosti JZ - Václav Šlajs 17. Záměr zadat veřejnou zakázku na přijetí účelového úvěru - Václav Šlajs 18. Rozdělení dotací z dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras na Šumavě - Ivo Grüner 19. Společná kancelář Evropského regionu Dunaj Vltava - Ivo Grüner

3 20. Projekt 2. AVON pochod proti rakovině prsu - Ivo Grüner 21. Prodloužení termínu plnění usnesení ZPK č.1136/12 - Ivo Grüner 22. Žádost Svazku Domažlicko o poskytnutí finančního příspěvku na rozvoj cestovního ruchu pro rok Jaroslav Bauer 23. Žádost města Klatovy o poskytnutí dotace na dětské dopravní hřiště MŠ - Jaroslav Bauer 24. Žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí dotace - Jaroslav Bauer 25. Žádost Správy NP a CHKO Šumava o příspěvek na projekt ekologické dopravy po Národním parku Šumava v roce Jaroslav Bauer 26. Žádost města Kralovice o poskytnutí dotace - Jaroslav Bauer 27. Dodatek č. 7 ke zřizovací listině SÚS PK - Jaroslav Bauer 28. Dodatek č. 1 ke Statutu Fondu dopravy PK - Jaroslav Bauer 29. Odůvodnění významné veřejné zakázky dle 156 ods. 4, zákona č.137/2006sb. veřejná zakázka Klenčí pod Čerchovem rekonstrukce silnice II/189-nové vyhlášení - Jaroslav Bauer 30. Převzetí činnosti Domu dětí a mládeže, Domažlice, Hradská 94 Městem Domažlice - Jiří Struček 31. Dodatky ke zřizovacím listinám - Jiří Struček

4 32. Prominutí či částečné prominutí povinností úhrad odvodů, penále a úroků z posečkaných částek odvodů za porušení rozpočtové kázně dle 22 zákona č. 250/2000 Sb. - Jiří Struček 33. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury - Jiří Struček 34. Výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji - Město Domažlice - změna usnesení ZPK č. 26/12 ze dne Jiří Struček 35. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace - Mikroregion Radnicko - Jiří Struček 36. Bezúplatný převod pozemků Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa SEVER, Středisko výroby Rokycany) x město Rokycany - JUDr. Zdeňka Lišková 37. Bezúplatný převod pozemků Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa SEVER, Středisko výroby Plzeň-sever) x město Plasy - JUDr. Zdeňka Lišková 38. Bezúplatný převod pozemků, k. ú. Sruby na Šumavě, SÚS PK, OS JIH (SV Domažlice) x Městys Všeruby - JUDr. Zdeňka Lišková 39. Bezúplatný převod pozemku, k. ú. Oselce, Střední škola, Oselce 1, Nepomuk 1, příspěvková organizace Plzeňského kraje x Obec Oselce - JUDr. Zdeňka Lišková 40. Bezúplatný převod pozemků Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa SEVER, Středisko výroby Plzeň-sever) x město Třemošná - JUDr. Zdeňka Lišková 41. Bezúplatný převod nemovitostí v k. ú. Domažlice Dům dětí a mládeže, Hradská 94, Domažlice x Město Domažlice - JUDr. Zdeňka Lišková 42. Bezúplatný převod pozemku, k. ú. Červený Hrádek, SÚS PK, OS SEVER (SV Plzeň-město) x Statutární město Plzeň - JUDr. Zdeňka Lišková

5 43. Bezúplatný převod pozemků, k. ú. Horní Bříza, SÚS PK, OS SEVER (SV Plzeň - sever) x Město Horní Bříza - JUDr. Zdeňka Lišková 44. Bezúplatný převod pozemků, k. ú. Petrovice u Sušice, SÚS PK, OS JIH (SV Klatovy) x Obec Petrovice u Sušice - JUDr. Zdeňka Lišková 45. Bezúplatný převod pozemků Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa SEVER, Středisko výroby Tachov) x město Kladruby - JUDr. Zdeňka Lišková 46. Bezúplatný převod pozemků, k. ú. Úněšov, SÚS PK, OS SEVER (SV Plzeň-sever) x Obec Úněšov - JUDr. Zdeňka Lišková 47. Bezúplatné nabytí pozemku, k. ú. Úněšov SÚS PK (OS SEVER, SV Plzeňsever) x Obec Úněšov - JUDr. Zdeňka Lišková 48. Bezúplatné nabytí pozemku, k. ú. Petrovice u Sušice SÚS PK (OS JIH, SV Klatovy) x Obec Petrovice u Sušice - JUDr. Zdeňka Lišková 49. Bezúplatné nabytí pozemků ČR ÚZSVM x Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Oblastní správa JIH, SV Plzeň-jih, SV Domažlice - JUDr. Zdeňka Lišková 50. Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (OS JIH, SV Klatovy) x ŘSD ČR - JUDr. Zdeňka Lišková 51. Bezúplatné nabytí pozemků Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa SEVER, Středisko výroby Rokycany) x obec Terešov - JUDr. Zdeňka Lišková 52. Prodej nemovitostí v k. ú. Tlumačov u Domažlic, Filipova Hora, č. e. 9, SÚS PK, OS JIH, SV Domažlice x EBM METALTEC k. s. - JUDr. Zdeňka Lišková 53. Prodej nemovitostí v k.ú. Plzeň Střední průmyslová škola dopravní, Karlovarská 99, Plzeň x M.A.T. Group, s.r.o. - JUDr. Zdeňka Lišková

6 54. Prodej pozemku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa JIH, Středisko výroby Plzeň-jih) x Josef Ceplecha - JUDr. Zdeňka Lišková 55. Prodej pozemku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa JIH, Středisko výroby Klatovy) x Stanislav Krátký - JUDr. Zdeňka Lišková 56. Prodej pozemků PK x Český Real a.s. (Statek Běšiny), k. ú. Luby - JUDr. Zdeňka Lišková 57. Prodej pozemků v k. ú. Chrást u Plzně - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, OS SEVER (SV Plzeň - město) x Karel Dvořák - JUDr. Zdeňka Lišková 58. Výkup pozemku v k. ú. Robčice u Štěnovic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, OS JIH, SV Plzeň - jih x esve Stav s. r. o., IČ: JUDr. Zdeňka Lišková 59. Výkup pozemku, k. ú. Vřeskovice - SÚS PK (OS JIH, SV Klatovy) x Ludmila Hronovská - JUDr. Zdeňka Lišková 60. Výkup pozemků, k. ú. Chanovice a k. ú. Nová Ves u Horažďovic - SÚS PK (OS JIH, SV Klatovy, SV Plzeň-jih) x Lesy České republiky, s.p. - JUDr. Zdeňka Lišková 61. Pozemkové úpravy SÚS PK, Oblastní správa SEVER, Středisko výroby Rokycany, k. ú. Třímany, k. ú. Vranovice u Břas - JUDr. Zdeňka Lišková 62. Změny termínů splnění usnesení ZPK, zrušení usnesení ZPK - JUDr. Zdeňka Lišková 63. Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 64. Smlouva o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby - MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

7 65. Dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje - MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 66. Dodatky ke zřizovacím listinám - zařízení sociálních služeb - Mgr. Zdeněk Honz 67. Poskytnutí finančních prostředků na hospodaření v lesích - Ing. Václav Štekl 68. Poskytnutí finančních prostředků formou dotace na podporu včelařství v Plzeňském kraji - Ing. Václav Štekl 69. Schválení dotací - dotační titul č. 1 - Podpora projektů a činností v oblasti ochrany přírody a krajiny v rámci dotačního programu Ekologické projekty Ing. Václav Štekl 70. Schválení dotací - Dotační titul č. 6 - Podpora na provoz záchranných stanic v rámci dotačního programu Ekologické projekty Ing. Václav Štekl 71. Prominutí vrácení podpory a penále - ENVIC, o.s. - Ing. Václav Štekl Blok informativních zpráv: 72. IZ-Etický kodex - Milan Chovanec 73. IZ-Krátkodobé zhodnocování finančních prostředků PK, nové účty ČNB - Václav Šlajs 74. Informativní zpráva o vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2012 České hlavě PROMO s.r.o., IČ Jiří Struček 75. IZ-Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2011/ Jiří Struček

8 76. Informativní zpráva o vývoji a stavu čerpání dotací ze strany Plzeňského kraje jako Zprostředkujícího subjektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v letech Jiří Struček 77. Informativní zpráva - Výstavba Klatovské nemocnice - JUDr. Zdeňka Lišková 78. Mimořádná kontrola u organizace Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace - Mgr. Jiří Leščinský 79. Informativní zpráva o činnosti Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, a.s. - MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 80. IZ-Mimořádná kontrola u Domova sociálních služeb Liblín, příspěvkové organizace - Mgr. Zdeněk Honz Diskuse, různé Závěr Mgr. Jiří Leščinský v.r. ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje

9

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.08.2010 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 27. schůzi Rady Plzeňského kraje na 13.01.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec Projednaný program 27. RPK 13. 1. 2014: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec 2. Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Televizní vysílání o Plzeňském

Více

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 Václav Šlajs 1 OBSAH 1 Bilance rozpočtu 3-4 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 2.1 Běžné příjmy 4-5 2.1.1 Daňové příjmy 4-5 2.1.2 Nedaňové příjmy 5 2.1.3 Dotace - příspěvek na výkon státní správy 5

Více

MVDr. Josef Řihák, hejtman O Z N Á M E N Í

MVDr. Josef Řihák, hejtman O Z N Á M E N Í MVDr. Josef Řihák, hejtman V Praze dne 20. 2. 2013 O Z N Á M E N Í o konání 3. zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje, které se uskuteční dne 11. 3. 2013 od 10 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

USNESENÍ z 8. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 09. 03. 2015

USNESENÍ z 8. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 09. 03. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 8. schůze

Více

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 35/1.

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 LISTOPAD 2014 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2015 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 15/02 Peněžní

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í 39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 29.5. 2014 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 30.5. 2014)

Více

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 19.

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 15. 4. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015 Z-3400 8/1 18.6.2015 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Z-3401 8/2 18.6.2015 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-3503 8/3

Více

Schválená usnesení 25. Rady HMP ze dne 30.6.2015

Schválená usnesení 25. Rady HMP ze dne 30.6.2015 R-18364 1580 30.6.2015 k rozpracování projektového záměru Prague Market (Jednotný trh městských služeb) R-18436 1581 30.6.2015 k návrhu na poskytnutí daru městu Tbilisi a úpravě rozpočtu běžných výdajů

Více

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Č. 211/2011 Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání školní jídelny - výdejny

Více

USNESENÍ z 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2014

USNESENÍ z 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2014 USNESENÍ z 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2014 UR/47/1/2014 Program 47. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Přítomni:

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ 1. 1. bere na vědomí informaci předsedy

Více

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Rada MČ Praha 10 2. zasedání ZMČ Praha 10 dne 26. 1. 2015 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Důvod předložení: 94 odst. 1 a 70 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Hospodaření města Horažďovice se v roce 2014 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem, schváleným dne 17. března 2014 zastupitelstvem města.

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 5. zasedání dne 10.03.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0153/R05/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více