LOKALITA Velatice, okr. Brno - venkov OBJEDNATEL Obec Velatice, Velatice 35, Velatice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LOKALITA Velatice, okr. Brno - venkov OBJEDNATEL Obec Velatice, Velatice 35, 664 05 Velatice"

Transkript

1 PROJEKTANT Ing. Kateřina Hustáková, Komenského 102, Říčmanice LOKALITA Velatice, okr. Brno - venkov OBJEDNATEL Obec Velatice, Velatice 35, Velatice ZAHRADA PANA ČÁPA / VELATICE DATUM SRPEN 2014 STUPEŇ DPS ČÍSLO VÝKRESU 01 FORMÁT MĚŘÍTKO A4 PARÉ.Č.

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE název akce ZAHRADA PANA ČÁPA / VELATICE lokalizace Velatice, okres Brno venkov adresa Mateřská škola Velatice Velatice 159, Velatice investor Obec Velatice Velatice 35, Velatice projektant Ing. Kateřina Hustáková Komenského 102, Říčmanice stupeň DPS datum 08/2014

3 A OBECNÉ ÚDAJE A KONCEPCE NÁVRHU ZADÁNÍ Na základě požadavku investora byla zpracována dokumentace k realizaci zahrady. Projekt navazuje na již dříve zpracovanou studii z prosince roku METODIKA Dokumentace k realizaci zahrady byla zpracována na základě požadavku investora. Projekt navazuje na již dříve zpracovanou studii. Projekt je zpracován dle doporučené metodiky MŽP ČR na základě inspirací z publikace Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu autoři E.C.Gründler a N. Schäfer. ÚVOD Mnoho dětí dnes vyrůstá v plně urbanizovaném prostředí, tedy bez přímého kontaktu s přírodou. V řešené zahradě školky je tedy žádoucí vytvářet místa, kde se děti mohou nenásilně seznámit s přírodou a kde si mohou především vytvářet vlastí hry, nejen plnit úkoly předdefinované omezenými možnostmi konkrétních herních prvků, které brzy omrzí. Je tedy nutné vytvářet variabilní inspirativní prostory, protože takováto multifunkční místa k volné hře potřebuje každé dítě ke svému správnému vývoji. Hra v takovéto zahradě se pak stává přirozeným nenásilným způsobem vzdělávání. STÁVAJÍCÍ STAV ZAHRADY Mateřská škola má dvě třídy, třídu námořníků a třídu zahradních skřítků, celková kapacita je 42 dětí. Ve škole pracují tři pedagogičtí a čtyři provozní zaměstnanci. Škola se nachází v jihozápadní části obce Velatice v mírném svahu orientovaném na východ. Současné rozvržení zahrady se dá rozdělit do tří celků:

4 A VSTUPNÍ ČÁST První celek je vstupní severozápadní část s přístupovou cestou, trvalkovým záhonem ve štěrku podél budovy školy. Jeho součástí je i prostor kolem ohniště s totemem znázorňujícím čápa, symbol školy, oddělen od zbytku zahrady opěrnou zídkou vysokou 120 cm a stříhaným živým plotem z ptačího zobu a habrů. Vstupní prostor je využíván jen zčásti. Škola chce prostor upravit jako malé dopravní hřiště v létě a svah na zimní bobování. V současnosti ale tato parcela není ve vlastnictví obce. B LESNÍ ČÁST Druhá část zahrady je lesní zákoutí v horní západní části svahu. Porost je tvořen převážně smrkem, lípou, několika břízami a výmladky javoru klenu. Některé stromy jsou ve špatném zdravotním stavu. Prostor je dětmi hodně využíván jako místo spontánních her a v horkých dnech jako útočiště ve stínu. C HERNÍ ČÁST Třetí část zahrady je travnatá plocha lemovaná stromy s podrostem keřů. Na jihu lemují zahradu břízy s podrostem tavolníků, na východě lípy s podrostem šeříku, tavolníků a šípkových růží. Stávající obruba pískoviště, kovové herní prvky i dřevěný domeček jsou zcela nevyhovující. U bočního vchodu do školky, vedoucího do této části zahrady, je dlážděná plocha. Tento prostor využívají děti na výtvarné aktivity ve venkovním prostoru. Při pobytu venku tady mívají várnici s čajem. Dlažba není

5 vyrovnaná a je v nevyhovujícím půdorysu. Část této herní zahrady je v majetku obce a může být přeměněna na zahradu v přírodním stylu. ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE ZAHRADNÍCH ÚPRAV Studie zahrady je vymezena hranicemi parcely č. 2249, která je v majetku obce. Rozvržení zahrady vychází z tvaru pozemku, světelných podmínek a stávajících porostů stromů a keřů. Do návrhu bylo nutné zapracovat i betonový základ stávajícího pískoviště. Úkolem konceptu bylo v současné hodně využívané zahradě s naprosto nevyhovujícími herními a výukovými prvky vytvořit různorodá prostředí pro hry a učení v přírodě, objevování jejích proměn a dějů v průběhu roku a zároveň vytvořit prostředí, které by bylo vhodné pro osidlování drobnými živočichy. Návrh se snaží vytvořit zázemí ke hře, nevnucovat dětem jasné návody a představy o tom, kde a na co si budou hrát. Neutrální prvky, příjemné přírodní materiály by měly podněcovat v dětech fantazii. Zároveň návrh zachovává současnou přehlednost zahrady. Prostor je rozčleněn do tří zón, které se vzájemně prostupují a jsou snadno viditelné z téměř každého koutu zahrady: 1. Prostor pro výuku 2. Prostor pro hry 3. Lesní zákoutí

6 1. Prostor pro výuku V současnosti je prostor před zahradním vchodem do třídy dlážděn rozpadající se betonovou dlažbou. Pro zpříjemnění pobytu na zahradě a vytvoření čisté zóny před vchodem je zde navržena dřevěná terasa z akátového dřeva. Na tuto vstupní část navazují prvky hospodářské zahrady. Pohled od jihu na vchod do třídy - návrh Jedním z nich jsou čtyři záhony v dřevěném bednění vysoké 60 cm. Umožní dětem snadný přístup k pěstovaným rostlinám. Jsou dobře vidět i z oken třídy. Součástí vysokých záhonů mohou být i hmyzí hotely. Další záhon na pěstování rostlin je bylinková spirála poskytující celou škálu různých vláhových a světelných podmínek pro růst aromatických bylin. Děti mohou byliny sbírat a zpracovávat, sledovat, kdy která kvete a jak se v průběhu roku mění.

7 2. Prostor pro hry Všechny herní prvky, které jsou na zahradě, nevyhovují svým stavem, materiálem ani rozmístěním. Nové prvky jsou navrženy výhradně z přírodních materiálů - odkorněných akátových kmenů, položených nebo zapuštěných do písku nebo dřevěných stupňů zkombinovaných s kačírkem. Pohled od jihovýchodu - návrh Jednotlivé prvky na sebe plynule navazují. Stávající pískoviště je navrženo s obrubou z akátových kmenů. Výškový přechod mezi pískovištěm a dolní plochou hřiště je řešený různě vysokými palisádami z akátových kmenů. V dolní části herní plochy se nachází střed hřiště, dokud vedou cesty na více stran. Jedna vede přes mírnou prohlubeň do tunelu ústícího do skrýše mezi keři. Další vede nahoru na pozorovatelnu a odtud skluzavkou dolů. Do východní části zahrady vede zelený vrbový tunel. Celou herní sestavu uzavírají dřevěné houpačky ve stínu smrků. Pohled od terasy k jihovýchodnímu konci zahrady návrh

8 3. Lesní zákoutí Lesní část zahrady je ponechaná v současném stavu. Do středu louky na horním konci zahrady je navržen kruhový altán. V lese je navrhnuto umístění starého kmene s navrtanými otvory, jako životní prostor mnoha druhů hmyzu. Vedle altánu je pítko pro ptáky, tak aby bylo dobře vidět. Tunel zemním valem návrh

9

10

11 Použité ilustrační foto: a archiv autorky. B TECHNICKÉ A HERNÍ PRVKY V ZAHRADĚ Navržené prvky jsou pod příslušnými kódy k nalezení jak ve výkrese č. 02, tak ve výkazu výměr a položkovém rozpočtu příloha č TUNEL 1 M - DÉLKA 2 M Materiál: Kanalizační roura Ø 1m délky 2 m. Rozměry cca: Ø 1m délka 2 m. Popis: Podzemní tunel krytý zeminou v zemním valu přístupný z obou stran propojuje části hřiště před a za terénním valem. Tunel přináší dětem přirozenou míru dobrodružství při zachování bezpečnosti a dohledu dospělých. Tunel připomíná například život v krtčích chodbičkách. 3.2 SKLUZAVKA DO SVAHU Materiál: Nerezová skluzavka a spojovací prvky, bočnice z desek z lepeného březového dřeva; povrchová úprava - speciální ekologické čistě přírodní oleje a lazury. Rozměry cca: Výška nástupu 1,3 m, délka skluzu cca 2 m. Popis: Nerezová skluzavka začleněná do reliéfu terénu s dřevěnými bočnicemi. Bezpečná skluzavka využívající terénní nerovnosti s převýšením cca 1,3 m.

12 3.3 TERÉNNÍ VLNA - 18 M3 Materiál: Několik vrstev zeminy nižší třídy je překryto kvalitní zeminou pro osazení travních koberců a dalších rostlin. Rozměry cca: Kubatura zeminy cca 18 m³. Popis: Terénní modelace tvoří zemní val a překrývá tunel. Při vchodech do tunelu je terén podepřen palisádami z akátového dřeva, kameny či suchými zídkami. Okraje tunelu jsou překryty přírodním materiálem a výsadbou. Do mezer mezi kameny a palisádami jsou zasazeny odolné byliny a traviny. Poznámka k technologii: Terén bude během modelace průběžně hutněn tak, aby nedocházelo k následnému nerovnoměrnému slehávání nové modelace. 3.4 ROSTLÉ AKÁTOVÉ KMENY 3 M - HERNÍ PRVEK Materiál: Akátové kmeny, případně kmeny z jiných odolných dřevin dostupných v místě. Je snaha využít přednostně materiál z případného kácení či prořezu dřevin přímo na zahradě. Výška do 1m - bez nutnosti budování dopadové plochy. Rozměry cca: délka 3m výška do 1m. Popis: Přírodní rostlé kmeny stromů tvoří přirozené prostředí pro hru a poznávání vlastních možností. Kmeny jsou zbaveny kůry a obroušeny. Podoba herního prvku citlivě vychází z místních podmínek a charakteru území. Finální tvar herního prvku vzniká na místě spojením kmenů a větví. Větší kmeny mohou být volně ložené, prvky vyžadující kotvení jsou kotveny přímo do terénu a náležitě ošetřeny. Větve mohou být spojeny do různých prostorových útvarů kopírujících přírodní, pralesní motivy. Poznámka k technologii: Dřevěné trámky budou ze spodní strany (ve styku s terénem) opatřeny ochranným nátěrem - penetrací na asfaltové bázi, který ochrání dřevo a omezí jeho uhnívání. 3.5 PALISÁDA DŘEVĚNÁ 25 VÝŠKA 20 - AKÁT 30 KS Materiál: Palisády - kulatiny různých průměrů z akátových či dubových kmenů jsou vsazeny do terénu do štěrkového lože, případně dle potřeby do betonového lože. Rozměry cca: Ø 25 výška 20 cm nad terénem a 30 pod terénem - 30 ks. Popis: Nízké špalíky se zaoblenými hranami budou pevně zabudované v terénu a budou sloužit dětem ke hře i k posezení. Špalíky vystupující do různých výšek tvoří cestičky, které napomáhají cvičení rovnováhy a koordinaci pohybů. Poznámka k technologii: Dřevěné trámky budou ze spodní strany (ve styku s terénem) opatřeny ochranným nátěrem - penetrací na asfaltové bázi, který ochrání dřevo a omezí jeho uhnívání. 3.6 PALISÁDOVÝ OBLOUK - AKÁT 40 KS RŮZNÉ DÉLKY Materiál: Palisády - kulatiny různých průměrů z akátových kmenů jsou vsazeny do terénu do betonového lože. Rozměry cca: Ø 15 výška od 20 do 180 cm - cca 40 ks. Popis: Různě vysoké kůly se zaoblenými hranami budou pevně zabudované v terénu. Kůly jsou uspořádány do dvou oblouků, které tvoří hranice terénní modelace a navazují přímo na podzemní tunel. Dlouhými kůly jsou protažena lana, která tvoří zábradlí terénní modelace nad tunelem. Poznámka k technologii: Dřevěné trámky budou ze spodní strany (ve styku s terénem) opatřeny ochranným nátěrem - penetrací na asfaltové bázi, který ochrání dřevo a omezí jeho uhnívání.

13 3.7 HOUPAČKA DŘEVĚNÁ - AKÁT 3.8 KONZOLA NA HOUPAČKU - PRODLOUŽENÍ 150 cm Materiál: Akátové kmeny, nerezový a zinkovaný spojovací materiál. Povrchová úprava - speciální ekologické čistě přírodní oleje a lazury. Rozměry cca: 2 x 6 x 2,5 m, dopadová plocha sestavy kruh Ø 8,8 m. 3.9 SEDÁTKO KLASICKÉ MODRÉ Materiál: Nerezové a zinkované klouby a nosné prvky, sedátko z pružného odolného materiálu dle ČSN-EN Rozměry cca: 480 x 170 x 30 mm, délka zavěšení cca 2 m. Popis: Houpačková sedátka certifikovaná dle ČSN-EN 1176 a LANOVÉ KRUHY - KOLOTOČ - HOUPAČKA 3.11 ŠPLHACÍ LANO, DÉLKA 3 M Materiál: Lanové prvky jsou tvořeny lany s nerozebíratelným spojením dle ČSN-EN 1176 a Rozměry cca: Průměr: cca 0,70 m, Výška zavěšení: 2.00 / 2.50 m, Min. vzdálenost od pevné konstrukce: 1.00 m. Popis: Herní prvek ve tvaru tří zavěšených lanových kruhů skýtá možnosti prolézání, houpání a točení jako na kolotoči zároveň. Tento jednoduchý multifunkční prvek je velice oblíbený PÍSKOVIŠTĚ AKÁTOVÉ 3 X 6 M Poznámka k technologii: Dřevěné trámky budou ze spodní strany (ve styku s terénem) opatřeny ochranným nátěrem - penetrací na asfaltové bázi, který ochrání dřevo a omezí jeho uhnívání PÍSEK DO PÍSKOVIŠTĚ - VRSTVA 30 CM Materiál: Akátové případně dubové kmeny. Je snaha využít přednostně materiál z případného kácení či prořezu dřevin přímo na zahradě. Povrchová úprava - speciální ekologické čistě přírodní oleje a lazury. Rozměry cca: 3 x 6 m, písek cca 5,4 m³. Popis: Silnější kmeny stromů, případně více kmenů spojených na sobě tvoří obruby pískoviště VENKOVNÍ UČEBNA KRUHOVÁ PRO 16 OSOB - FULLEROVA KOPULE Materiál: Nosné prvky modřín, případně jiné kvalitní dřevo (ne smrk) - povrchová úprava - speciální ekologické čistě přírodní oleje a lazury, žárově zinkované nosné a kotvící prvky, nerezový a zinkovaný spojovací materiál, laťování, plachtovina. Rozměry cca: Ø 4,5 m, výška 3 m. Popis: Harmonická kopulovitá konstrukce skýtá dětem i pedagogům venkovní krytý prostor podobný nebeské klenbě. Uspořádání venkovní učebny umožní pořádání různých akcí a vystoupení, prostor bude využitelný i v

14 případě nepřízně počasí. Učebna se stane významným místem setkávání pro celu MŠ včetně významných akcí pro rodiče TERASA U VSTUPU DO MŠ 30 M2 Materiál: Modřínové nosné prvky - povrchová úprava - speciální ekologické čistě přírodní oleje a lazury, žárově zinkované nosné a kotvící prvky, nerezový a zinkovaný spojovací materiál, velmi kvalitní a odolná dřevěná terasová prkna. Rozměry cca: Nepravidelný organický tvar cca 30 m². Popis: Kvalitní terasa vytváří v zahradě čistý rovný prostor s všestranným použitím pro pohybové, tvořivé i odpočinkové aktivity PÍSEK NA HŘIŠTĚ 70 M2 Rozměry cca: Nepravidelný organický tvar cca 70 m². Popis: Písková herní plocha MULČOVACÍ KŮRA 23 M2 Rozměry cca: Nepravidelný organický tvar cca 23 m². Popis: Herní plocha z kůry SKUPINA VOLNĚ ROSTOUCÍCH KEŘŮ VČETNĚ VÝSADBY - 11 KS Poznámka k technologii: Viz níže kapitola vegetační prvky SKUPINA KEŘŮ S MALÝM SPONEM VČETNĚ VÝSADBY - 20 KS Poznámka k technologii: Viz níže kapitola vegetační prvky DOKONČOVACÍ PÉČE O KEŘE Poznámka k technologii: Viz níže kapitola vegetační prvky BYLINKOVÁ SPIRÁLA Materiál: Kámen, dřevo a zemina. Rozměry cca: Ø cca 2 m. Popis: Záhonek je vhodný pro bylinky, zejména léčivé a aromatické druhy. Bylinky lze následně sušit či jinak konzervovat. Děti se učí, jak bylinky využít ZVÝŠENÝ ZÁHON 1 X1 M, DŘEVĚNÝ RÁM Materiál: Trámky v kombinaci s palisádami a deskami tvoří konstrukci zvýšených záhonů, možné také použití studničních skruží o průměru 1m, obložených dřevem. Rozměry cca: 1 x 1 m, výška cca 40 cm. Popis: Zvýšené záhony umožňují dětem blízký a intenzivní kontakt s půdou a rostlinami. Pěstované rostlinky jsou blízko, děti se zašpiní přiměřeně a přitom rostlinky z neopatrnosti nezašlápnou. Poznámka k technologii: Dřevěné trámky budou ze spodní strany (ve styku s terénem)

15 opatřeny ochranným nátěrem - penetrací na asfaltové bázi, který ochrání dřevo a omezí jeho uhnívání VRBIČKOVÝ TUNEL 1,8 X 1,5 X 3 M Materiál: Živé vrbové pruty propletené do tvaru tunelu. Rozměry cca: 1,8 x 1,5 x 3. Popis: Vrbičkový tunel je již tradičním prvkem tvorby přírodního hracího prvku. Vrba jako rostlina je rozšířená po celém světě, je nenáročná, užitečná a krásná a proto v mnoha zemích vrbové stavby neztratily kontinuitu svého využití od dávných dob až po dnešek ČAPÍ HNÍZDO Materiál: Akátový sloup kotvený do betonové patky, koš z kulatiny či pásoviny, výplet z proutí. Rozměry: Sloup 4-5 m, hnízdo Ø cca 1m. Popis: Čapí hnízdo postavené na základě konzultací s ornitology a připravené k nastěhování čapí rodinky PTAČÍ BUDKY 3.26 KRMÍTKO NATUR 3.27 PŘÍBYTEK PRO JEŽKY Materiál: Dřevo a případně keramika. Rozměry cca: dle doporučení ornitologa pro místní ohrožené druhy. Popis: Dřevěné budky, krmítka a příbytky pro ježky jsou ideálními stanovišti pro život a pozorování drobných živočichů HMYZÍ HOTEL A MOTÝLÍ DOMEČEK Materiál: Špalky různých dřevin, duté cihly, klacíky, kůra, mech a další přírodniny. Rozměry cca: 1 x 1 x 0,5 m. Popis: Provrtané špalíky a dřívka a mnohé další materiály s dutinami vhodné jako stanoviště pro broučky, včely samotářky a motýly CERTIFIKACE HERNÍCH PRVKŮ 3.30 MONTÁŽ VČETNĚ DOPRAVY 3.31 PÁDOVÁ PLOCHA VČETNĚ MONTÁŽE A DOPRAVY - PÍSEK Materiál: Písek bez jílových příměsí, Rozměry: Celkem 69 m² - pro houpačky Ø 8,8m = 61 m² pro skluzavku a terénní val nad tunelem 8 m², Popis: Pro pískovou dopadovou plochu houpaček bude vybagrována jáma o průměru 8,8 m a hlouce min. 30 cm. Pro skluzavku a terénní val nad tunelem

16 bute vytvořena dopadová plocha v rozměru 8 m² přímo navazovat na pískovou herní plochu a její mocnost bude 30 cm. Tloušťka vrstvy dopadových ploch bude min. 30 cm v souladu s ČSN-EN C VEGETAČNÍ PRVKY V ZAHRADĚ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V SOULADU S: ČSN / Technologie vegetačních úprav v krajině Práce s půdou ČSN / Technologie vegetačních úprav v krajině Rostliny a jejich výsadba ČSN / Technologie vegetačních úprav v krajině Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu ČSN / Technologie vegetačních úprav v krajině Rozvojová a udržovací péče ČSN / Technologie vegetačních úprav v krajině Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČTN / 2001 Výpěstky okrasných dřevin PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ PŘED VLASTNÍM ZAPOČETÍM REALIZACE odstranění odpadních materiálů a výměna špatné půdy - terény v zahradě budou upraveny v souladu s ČSN Práce s půdou - plochy zasažené stavbou je nutno před zpracováním podkladních vrstev vyčistit od všech nežádoucích zbytkových materiálů, jakými jsou staveništní zbytky, obaly, těžko rozložitelné rostlinné části - a to jak v nadzemní, tak podzemní úrovni - silně znečištěnou půdu je nutno kompletně vyměnit - silně zhutněný podklad je nutno rozrušit v místech, která jsou nepropustná pro vodu a živiny podkladní vrstvy stanoviště - před vlastním rozprostřením vegetační vrstvy je nutno podklad po celé ploše rovnoměrně rozrušit - nakypření půdy musí být po celé ploše stejnoměrné, musí dosahovat nejméně do hloubky 15 cm a musí také napravit zhutnění způsobené použitím nářadí a těžké mechanizace - je nutné zabránit zhutnění hlubších vrstev půdy

17 vegetační vrstva stanoviště - tloušťku vegetační vrstvy půdy je nutno přizpůsobit nárokům zakládané vegetace a také konkrétním stanovištním podmínkám - konkrétní složení vegetační vrstvy je doporučeno vždy v rámci založení konkrétního vegetačního prvku viz níže - způsob a postup rozprostření a druh použitého nářadí nesmí narušit stav uložení podkladu - po vzejití plevelů je nutné provést chemické odplevelení (postřik herbicidem na široko), následuje celkové urovnání hrabáním a odstranění zbytků plevelů, kořenů, větví a kamenů velikosti nad 3 cm POŽADAVKY NA ROSTLINNÝ MATERIÁL - je nutné vybírat rostliny s odpovídajícím habitem, barvou a nároky požadovaného druhu či kultivaru OŠETŘENÍ ROSTLIN PŘED VÝSADBOU (dle ČSN ) nadzemní část rostlin - rostliny v kontejneru již zpravidla není nutné následně zakracovat - u rostlin se zemním balem se v případě potřeby provede prosvětlovací řez - poškozené části rostlin je nutno odstranit a rány ošetřit a čistě seříznout podzemní část rostlin - kořeny - u rostlin v kontejneru se musí prořezat či roztrhat spirálovitě stočené a zaškrcené kořeny a roztrhat kořenová plsť - u rostlin se zemním balem je nutno po vsazení do výsadbové jámy uvolnit úvazky plachetky a zpevňovacího balového drátu na horní straně

18 TECHHNOLOGIE VÝSADBY VEGETAČNÍCH PRVKŮ A JINÉ SPECIFIKACE 3.18 / SKUPINA VOLNĚ ROSTOUCÍCH KEŘŮ VČETNĚ VÝSADBY 3.19 / SKUPINA KEŘŮ S MALÝM SPONEM VČETNĚ VÝSADBY 3.20 / DOKONČOVACÍ PÉČE O KEŘE 01 Buddleja davidii - komule Davidova 5 ks 02 Aronia melanocarpa - temnoplodec 6 ks 03 Salix purprupea 'Nana' - vrba červená 20 ks celkem 31 ks veškerý rostlinný materiál bude kontejnerovaný/ s kořenovým balem kompoziční a pěstební cíl výpěstky způsob založení okrasné i užitné keře, živá clona bal, dobře prokořeněné bodová výsadba velikost výpěstku druh 01 velikost 100+ cm druh 02 druh 03 velikost cm velikost cm způsob založení závlaha velikost výsadbové jámy zajištění povrchu výsadbové jámy rostlý terén bez automatické závlahy 0,02 m3 mulčovací kůra / dřevní štěpka technologie založení vegetačních prvků a dokončovací péče po výsadbě - plošné odstranění nežádoucího porostu aplikací totálního herbicidu - 2x opakování - zpracování půdy rotavátorováním (zkypření půdního povrchu do hloubky cm) a vyčištění od nežádoucích příměsí, stavebních zbytků, kamenů apod. - hloubení jamek pro výsadbu rostlin s 50% výměnou půdy - hnojení pomalu rozpustným hnojivem - tabletovaným, 2 ks / rostlina - následné zamulčování výsadbové jámy kůrou o tl. 50 mm - zálivka po výsadbě pro rostliny 10l/ rostlina ve třech opakováních - výchovný řez

19 Zakládání prvku bude realizováno dle podmínek ČSN DIN Rostlinný materiál odpovídá parametrům dle ČSN Výpěstky okrasných dřevin popínavé rostliny. Rozvojová péče bude probíhat v souladu s ČSN Bude provedeno pletí, podzimní vyhrabání listí z plochy, odstranění případných odumřelých rostlin a jejich náhrada / BYLINKOVÁ SPIRÁLA + ZVÝŠENÉ ZÁHONY 04 Thymus pulegioides - mateřídouška obecná 6 ks 05 Thymus x citriodorus - mateřídouška citronová 6 ks 06 Stachys lanata - čistec vlnatý 6 ks 07 Hyssopus officinalis - yzop lékařský 6 ks 08 Salvia officinalis - šalvěj lékařská 6 ks 09 Fragaria vesca var. semperflorens - jahodník 6 ks 10 Lavandula officinalis - levandule lékařská 6 ks 11 Satureja montana - saturejka horská 6 ks 12 Salvia nemorosa 'Ostfriesland' - šalvěj hajní 5 ks 13 Alchemilla mollis - kontryhel 5 ks 14 Allium schoenoprasum - pažitka pobřežní 5 ks 15 Santolina rosmarinifolia - svatolína 5 ks 16 Echinacea purpurea 'Alba' - třapatka nachová 5 ks celkem 73 ks kompoziční a pěstební cíl užitné rostliny, kvetoucí, aromatické kvetoucí efekt, zimní struktury rostlin výpěstky K9, dobře prokořeněné způsob založení záhonová výsadba, vyvýšené záhony celková plocha výsadeb 10,5 m 2 technologie založení vegetačních prvků a dokončovací péče po výsadbě - plošné odstranění nežádoucího porostu aplikací totálního herbicidu - 2x opakování - vyčištění od nežádoucích příměsí, stavebních zbytků, kamenů apod. - výměna svrchní vrstvy půdy za kvalitní ornici - instalace výsadbové jutové či kokosové sítě do svahu na zajištění dobrého ujímání výsadeb - výsadba hrnkovaných rostlin do připravené půdy se zalitím o průměru rostlin od 8 do 12 cm - rozmístění cibulovin a výsadba do hnízd (výsadbu cibulovin lze provádět pouze v případě podzimního termínu výsadby) - zálivka rostlin po výsadbě plošně, dávka 10l/ m 2

20 - ošetření rostlin po výsadbě ve skupinách Rostlinný materiál odpovídá parametrům dle ČSN Výpěstky okrasných dřevin trvalky. Rozvojová péče bude probíhat v souladu s ČSN Bude provedeno pletí, plošný řez doporučujeme v polovině března spojit celkovým vyčištěním plochy. Pro rychlé zapojení trvalkových výsadeb je navržena nízká vrstva mulčovacího materiálu, proto je třeba v období rozvojové péče pravidelnou zálivku (10l/m 2 ). D ROZVOJOVÁ A ÚDRŽBOVÁ PÉČE NAVRŽENÝCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ Je nutné vyčlenit prostředky nejen na založení vegetace, ale hlavně na její následnou péči. I když se jedná o poměrně nenáročnou úpravu z hlediska budoucí péče, je nutné se vysazeným rostlinám věnovat. Doporučujeme 2x ročně odbornou péči zahradníka na jaře a na podzim. Ten správnými zásahy a odborným úsudkem provede hlavní potřebné práce a během sezony pak postačí zahradě minimální péče. Zahradník také včas odhadne potřebné dosadby uhynulých rostlin. Pokud není možná pravidelná péče zahradníka, doporučuji alespoň v prvním roce po realizaci sjednat smluvně údržbu u realizační firmy. Zejména první a druhý rok je pro vývoj vegetace nejdůležitější. VÝSADBY KEŘŮ Odplevelení, okopávka a hnojení - Nejdůležitějším úkonem u těchto výsadeb je jejich odplevelení v první fázi růstu a také řez. Odplevelení je vhodné provádět zpravidla 2 až 3x ročně, přičemž v prvních letech se provádí častěji, než rostliny dosáhnou potřebné výšky. Odplevelení se provádí zároveň s okopávkou. V dalším roce po výsadbě už jej provádíme zpravidla 1 až 2 x ročně. TRVALKY V prvním roce po výsadbě a během dalších zpravidla 2 až 3 let je nutné rostliny odplevelovat. Počet opakování ročně je 2 až 6x v závislosti na růstu plevelů a zapojení rostlin. Během několika let se však rostliny zapojí a tak odplevelení a okopávku není nutné již tak často provádět. Je hnojení rostlin je možné použít kompost, který se rozprostře rovnoměrně po záhoně a zapraví se do půdy. Během roku je vhodné provádět odstraňování odkvetlých a odumřelých částí z rostlin. V letních měsících a v období sucha je nutné rostliny zalévat. Počet zálivek a velikost dávky se řídí podle druhů rostlin a klimatických podmínek. Počet zálivek během roku by měl být v rozmezí cca 2 až 10 a dávka vody min. 10 l/m 2. Zálivku je lepší provádět méně často ale větší dávkou vody, aby se rostlinám dobře vyvinul kořenový systém.

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Ruku v ruce s přírodou Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Název díla: Ruku v ruce s přírodou Stupeň: STUDIE Místo. Školní 722, 691 10 Kobylí Investor: obec Kobylí Projektant: Ing. et Ing. Barbora Májková

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

STAVBA: MODERNIZACE ZAHARADY A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZADAVATEL: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva okres Vsetín, Dolní Bečva 578,

STAVBA: MODERNIZACE ZAHARADY A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZADAVATEL: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva okres Vsetín, Dolní Bečva 578, STAVBA: MODERNIZACE ZAHARADY A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZADAVATEL: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva okres Vsetín, Dolní Bečva 578, 756 55 OBSAH: Architektonická studie LOKALITA/POZEMEK:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atrium AC BALUO

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atrium AC BALUO TECHNICKÁ ZPRÁVA Atrium AC BALUO 04/2015 TEXTOVÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Návrh řešení 3. Technologie zakládání vegetačních prvků TABULKOVÁ ČÁST Rozpočet VÝKRESOVÁ ČÁST 01. Návrh řešení situace část

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Návrh prostranství v centru obce Těškovice Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Klady, zápory a současný stav Letecký pohled rok 2009 Řešené území - Nejednotné, částečně separované zahrady Mš, Zš a zahrada

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Školní přírodní učebna Konečný příjemce: Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98 (předkladatel projektu)

Více

Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích

Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích Rozčlenění zeleně: - Intravilán ( zeleň uvnitř obce) - Extravilán ( zeleň v okolí obce) Dále se plochy dají

Více

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem 1 PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč Studie rekonstrukce dětského hřiště Fingerova 13-8 Základní rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby Zařízení staveniště Území se ztíž. výrob.

Více

Multifunkční školní zahrada. aneb. Možný návod, jak tvořit školní zahradu společně s dětmi

Multifunkční školní zahrada. aneb. Možný návod, jak tvořit školní zahradu společně s dětmi Multifunkční školní zahrada aneb Možný návod, jak tvořit školní zahradu společně s dětmi Úvod Vytvořit v areálu základní školy T. G. Masaryka v Písku multifunkční školní zahradu, která bude sloužit jako

Více

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Třešeň ptačí - PRUNUS AVIUM PLENA - výška 8-12m, zaoblená koruna široká 4-6m, kvete v dubnu plným bílým květem, okrasný druh netvoří plody. Třešně

Více

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE PROJEKTOVÁ ČÁST ZAHRADA V OKRES VSETÍN KRAJ ZLÍNSKÝ 2014 / 7. Ing. et Ing. OLDŘICH KARBAN ská Tvorba www.zkt.

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE PROJEKTOVÁ ČÁST ZAHRADA V OKRES VSETÍN KRAJ ZLÍNSKÝ 2014 / 7. Ing. et Ing. OLDŘICH KARBAN ská Tvorba www.zkt. ARCHITEKTONICKÁ STUDIE PROJEKTOVÁ ČÁST ZAHRADA V PŘÍRODNÍM M STYLU MATEŘSK SKÁ ŠKOLA LAČNOV OKRES VSETÍN KRAJ ZLÍNSKÝ 2014 / 7 Ing. et Ing. OLDŘICH KARBAN Zahradní a Krajinářsk ská Tvorba www.zkt.cz TECHNICKÁ

Více

KO M P O ST U J E M E!

KO M P O ST U J E M E! EKOCENTRUM VYŠEHRAD Investor: Hlavní město Praha Národní kulturní památka Vyšehrad Spolupráce: Jedličkův ústav a škola Realizace: Zahradní architektura Tábor, zahradnická firma Antonín Pechek Provedení:

Více

základní principy / rozdělení

základní principy / rozdělení Ing. Vlasta Hábová základní principy / rozdělení Většina návštěvníků oceňuje vizuální hodnotu zahrad, přesto sílí tendence vytvářet prostor vybízející k zapojení i ostatních smyslů Pojem zážitkové zahrady,

Více

Veřejné dětské hřiště a doplnění hřiště u ZŠ

Veřejné dětské hřiště a doplnění hřiště u ZŠ Č.j.: V Obci Oldřiš dne 10.6.2015 Obec Oldřiš Oldřiš 132, 569 82 Borová u Poličky, IČ: 00277070 Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky V souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č.137/2000 sb., o

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele Název veřejné zakázky: Výsadba nové aleje při silnici I/40 Zadavatel: Město Mikulov Sídlo: Náměstí 1, 692 20 Mikulov IČ: 00283347 DIČ: CZ00283347 Telefon: 519 444 555 E-mailová

Více

generální projektant : AGE project,s.r.o. JEČNÁ 39, PRAHA 2 www.ageproject.cz ageproject@ageproject.cz

generální projektant : AGE project,s.r.o. JEČNÁ 39, PRAHA 2 www.ageproject.cz ageproject@ageproject.cz generální projektant : datum : ZAHRADA 03/2013 LEGENDA PRVKŮ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ P1a-d P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Pískoviště s krycí plachtou, rozměry 300/300/380 mm Svahová skluzavka - nerezová skluzavka

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

www.ejouda.cz www.opra.cz

www.ejouda.cz www.opra.cz www.ejouda.cz www.opra.cz NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 1 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALI GYM MODEL 1 obsahuje tyto komponenty: A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226 mm B-1 ks

Více

Mgr. Milan Stašek tel. +420 602 704 374, +420 572 549 333 stasek.milan@tiscali.cz www.detskahristestasek.cz

Mgr. Milan Stašek tel. +420 602 704 374, +420 572 549 333 stasek.milan@tiscali.cz www.detskahristestasek.cz Mgr. Milan Stašek tel. +420 602 704 374, +420 572 549 333 stasek.milan@tiscali.cz Čmáralka Sestava obsahuje: kládová konstrukce se dvěma nebo jednou malovací tabulí kotvená do země. Prostor pro prvek včetně

Více

Úvod. Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy?

Úvod. Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy? Děti v obci Úvod Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy? Při plánováníprostor pro děti zkusme sami nejdřív zavzpomínat, potom promluvme

Více

informační tabule Urbania, s.r.o., provozovna: ul. Syrovická, 664 44 Ořechov, tel.: 547 217 955,

informační tabule Urbania, s.r.o., provozovna: ul. Syrovická, 664 44 Ořechov, tel.: 547 217 955, Urbania, s.r.o., provozovna: ul. Syrovická, 664 44 Ořechov, tel.: 547 217 955, e-mail: lavičkyinfo@urbania.cz www.urbania.cz OBSAH - beata I-3 foca I-4 tubo I-5 ponávka I-6 bobrava I-7 mbz I-8 akát I-9

Více

PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ VĚTRNÁ

PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ VĚTRNÁ ŘEŠENÍ ZAHRADY MATEŘSKÉ ŠKOLY SE ZAMĚŘENÍM NA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ VĚTRNÁ VĚTRNÍKOVA ZAHRADA PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBJEDNATEL: Statutární město Ostrava- Městský obvod Poruba Adresa: Klimkovická

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Malé školní arboretum Konečný příjemce: Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 (předkladatel projektu) Datum:

Více

Kontakt. Zahradnická činnost. Zahradní architektura Realizace a údržba zeleně Okrasná školka

Kontakt. Zahradnická činnost. Zahradní architektura Realizace a údržba zeleně Okrasná školka Zahradnická činnost výsadba vzrostlých stromů a keřů přesadba vzrostlých stromů zakládání záhonů trvalek, travin a cibulovin zakládání trávníků výsevem pokládka travních koberců zakládání trávníků na problematických

Více

14. Labyrint živý plot se zónami na hry

14. Labyrint živý plot se zónami na hry 14. Labyrint živý plot se zónami na hry Kouzelná zahrada staveniště a pískoviště - labyrint s centry (kamenné, pískové, dřevěné) pro hry dětí, stavění z přírodnin hra na stavbaře převoz auty, kolečkem

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Zahrada Smyslů Přírodní zahrada jako učebna

Zahrada Smyslů Přírodní zahrada jako učebna Zahrada Smyslů Přírodní zahrada jako učebna 2009 První projekt Cílem projektu bylo využití tématu udržitelného zemědělství a biopotravin jako nástroje pro vzdělávání dětí o zdraví, udržitelné produkci

Více

Výsadba městské zeleně a její úskalí

Výsadba městské zeleně a její úskalí Výsadba městské zeleně a její úskalí JAKÁ JE ÚLOHA MĚSTSKÉ ZELENĚ V KONCEPCI TRALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SÍDEL? 1. odpověď: UTVÁŘENÍ KRAJINNÉHO OBRAZU SÍDLA Proměny městské struktury a proces suburbanizace

Více

Rodinné domy na pozemku p. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany, vegetační střechy extenzivního typu

Rodinné domy na pozemku p. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany, vegetační střechy extenzivního typu Rodinné domy na pozemku p. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany, vegetační střechy extenzivního typu ing. Pavel Popela, Trocnovská 37, České Budějovice Stránka 1 ÚDAJE O ZADAVATELI. ALFAPLAN s.r.o.

Více

Název produktu. Cena bez DPH. Cena bez DPH

Název produktu. Cena bez DPH. Cena bez DPH Název produktu Cena Montáž (Kč) (Kč) (EUR) (EUR) Dětská zahradní sestava 5 840 Kč 2 480 Kč 209 EUR 89 EUR Tabule 01 (na zeď) 4 430 Kč 630 Kč 158 EUR 23 EUR Tabule 02 (jednotabule) 9 670 Kč 2 320 Kč 345

Více

Realizace obnovy stromořadí s podsadbou trvalek v ulicích Jičínská a Hořejší nábřeží

Realizace obnovy stromořadí s podsadbou trvalek v ulicích Jičínská a Hořejší nábřeží Realizace obnovy stromořadí s podsadbou trvalek v ulicích Jičínská a Hořejší nábřeží Úvod do problematiky Trvalky v ulicích měst díky novým technologiím.... str. 2 Fotodokumentace vzorových realizací Realizace

Více

Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích

Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích Rozčlenění zeleně: - Intravilán ( zeleň uvnitř obce) - Extravilán ( zeleň v okolí obce) Dále se plochy dají

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Sluníčková zahrada místo k životu

Sluníčková zahrada místo k životu Sluníčková zahrada místo k životu -podpora enviromentálního vzdělávání a osvěty -péče o přírodní prostředí a ochrana -potřeby občanů města i městské části ve smyslu zlepšení kvality životního prostředí

Více

Březovice. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8.

Březovice. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8.2011 Březovice ING.ARCH. MARTIN POUR PROJEKTOVÝ ATELIÉR Barákova 1628, 508

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet SO.01.1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel projektu Objednatel Typ rozpočtu Dodavatel Zakázkové

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Provedení sond do terasy

Provedení sond do terasy Zakázka číslo: 2010-10689-VojtJ Technická pomoc Provedení sond do terasy Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 1 - Hradčany Zpracováno v období srpen 2010 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054

Více

Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno držitel certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001

Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno držitel certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 FLORA SERVIS Lubomír Straka Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno držitel certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 HERNÍ SESTAVY A DOPLŇKY MULTIPLAST OBSAH: herní SEStavy multiplast................ 3 doplňky

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno d r ž i t e l c e r t i f i k á t u I S O 9 0 0 1

Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno d r ž i t e l c e r t i f i k á t u I S O 9 0 0 1 FLORA SERVIS Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno d r ž i t e l c e r t i f i k á t u I S O 9 0 0 1 venkovní FItnESS zařízení ObSAH: FITneSS zařízení SkuPIna 1.............. 4-11 FITneSS zařízení SkuPIna 2...............

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Název zakázky: Dětské hřiště Hrdlív Veřejná zakázka je financována z Ministerstva pro místní rozvoj, v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje

Více

Výzva. Školní hřiště a zahrada v přírodním stylu Mateřské školy

Výzva. Školní hřiště a zahrada v přírodním stylu Mateřské školy Zlechov, dne 12. 8. 2015 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ Projekt ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 červen 2007 prosinec 2008 Základní škola, Městec Králové, Náměstí Republiky 303 ZŠ, Nám. Republiky

Více

DOSTUPNÉ BARVY MATERIÁLŮ / str. 1 3 SEZNAM VÝROBKŮ / str. 4 8

DOSTUPNÉ BARVY MATERIÁLŮ / str. 1 3 SEZNAM VÝROBKŮ / str. 4 8 DOSTUPNÉ BARVY MATERIÁLŮ / str. 1 3 SEZNAM VÝROBKŮ / str. 4 8 SEZNAM DOSTUPNÝCH BAREV / 01 a 03 0100 0300 0301 0302 0304 SEZNAM DOSTUPNÝCH BAREV / 04 0400 0401 SEZNAM DOSTUPNÝCH BAREV / 97 a 99 9700 9900

Více

OBEC ÚHERCE. K Mexiku 94, Úherce, 330 23 Nýřany, tel.lfax: 377931 314, IČO: 00258601

OBEC ÚHERCE. K Mexiku 94, Úherce, 330 23 Nýřany, tel.lfax: 377931 314, IČO: 00258601 OBEC ÚHERCE K Mexiku 94, Úherce, 330 23 Nýřany, tel.lfax: 377931 314, IČO: 00258601 Úherce dne 19.12.2011 Doporučeně - na doručen ku! Věc: Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle

Více

BAOBABY kurzy 2013. Šetrné hospodaření s vodou (26-28.4.2013) Jarda Kršňák/www.jamiprojekt.cz

BAOBABY kurzy 2013. Šetrné hospodaření s vodou (26-28.4.2013) Jarda Kršňák/www.jamiprojekt.cz BAOBABY kurzy 2013 Šetrné hospodaření s vodou (26-28.4.2013) Jarda Kršňák/www.jamiprojekt.cz Stavění s přírodou Přírodní zahrady (10. 12.5.2013) Tomáš Svoboda/www.prirodnizahrady.com Stavby z přírodních

Více

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m Čelní pohled Boční pohled 772 1 502 Šířka chaty: 2,5 m 300 28 2 504 28 300 28 1 502 28 2 560 1 530 Šířka chaty: 3 m 300 28 3 004 28 300 28 1 502 28 3 060 1 530 Šířka chaty: 3,5 m 300 28 3 504 28 300 28

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola.

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola. pergola pergola pergola SITUACE 1:500, 1:1 G 5037/14 9350 = 346,5 m n.m. HRANICE POZEMKŮ 44/46 9351 Horníkova HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ (POZEMKY P.Č. 5037/30, 5037/3, K. Ú. LÍŠEŇ) HRANICE PLOCH STAVEBNÍ

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz REALIZACE PRVKŮ ÚSES A CO DÁL Ing. Boleslav JELÍNEK AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz Územní systém ekologické stability byl do praxe uveden zákonem č. 114/1992 Sb. o

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Nezpochybnitelný historický potenciál genius loci soudobé požadavky na využití území omezené možnosti následné péče

Nezpochybnitelný historický potenciál genius loci soudobé požadavky na využití území omezené možnosti následné péče Motto: Okolí nádraží nepotřebují mnoho bez udržovací péče není možno zachovat žádný historický odkaz Východiska návrhu: Nezpochybnitelný historický potenciál genius loci soudobé požadavky na využití území

Více

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 Přihláška do soutěže 18. ročníku Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 (Rok čtyř splněných přání) ZELENÉ KOLO, s. r. o. IČ: 25476793 400 02 Trmice Koštov 112 Společnost ZELENÉ KOLO se zabývá

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Technická zpráva Obsah

Technická zpráva Obsah Technická zpráva Obsah 1. Identifikační údaje 2 2. Úvod 3 3. Podklady 3 4. Provedené práce 3 5. Výchozí situace 3 6. Návrhová část 4 6.1 Cíle projektu a východiska návrhu 4 6.2 Organizace prostoru, vymezení

Více

Herní prvky z tvrdého akátového dřeva, nové originální produktové řady STAKATO

Herní prvky z tvrdého akátového dřeva, nové originální produktové řady STAKATO Hřiště, s.r.o. Příkop 838/6, 602 00 Brno kancelář a korespondence: Atriová 2, 602 00 Brno telefon: 541 215 300 e-mail:info@hriste.cz BOBR AKÁT - STAKATO Herní prvky z tvrdého akátového dřeva, nové originální

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ VÝCHODISKA Propracované a odzkoušené postupy jsou neúspěšné, ztráty po obnově až 6 %, snižuje se

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Základní škola a mateřská škola Horní Studénky,PO. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Č.j.: 2007/2008 Vypracoval: Schválil: J.Burkoňová, ředitel školy J.Burkoňová, ředitel školy

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr Magical Four Seasons Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek Odrůda Magical seasons Odrůda Hydrangea macrophylla Magical je potěšením pro oko. Je krásná v každém ročním období

Více

Výkaz výměr. Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Kč. Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny.

Výkaz výměr. Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Kč. Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny. Výkaz výměr Příloha č. 3 Výkaz výměr Místnost č. S 13: Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Cena v Kč bez DPH Výše DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH Odstranění stávající podlahové krytiny, včetně ekologické

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

17. Park Jižní svahy

17. Park Jižní svahy 17. Park Jižní svahy Park Jižní svahy vznikl na místě opuštěných zahrad a pozemků na svazích pod ulicí Hasičskou, které se prudce uklánějí k jihu, směrem k železniční trati a fotbalovému stadiónu. Stará

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

DEJME PŘÍRODĚ ZELENOU... Ozeleňování malých střešních ploch v soukromé výstavbě

DEJME PŘÍRODĚ ZELENOU... Ozeleňování malých střešních ploch v soukromé výstavbě DEJME PŘÍRODĚ ZELENOU... Ozeleňování malých střešních ploch v soukromé výstavbě Garážový set Optigreen: Co všechno musí na střechu? Produkty a schéma vegetačního souvrství Osivo Optigreen Typ E a řízky

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Ing. Klára Stachová, 775 307 944, atelier@krajinka.com

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Ing. Klára Stachová, 775 307 944, atelier@krajinka.com A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A1 identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a/ Název stavby: Zahrada v podhradí MŠ Zdislava b / Místo stavby: MŠ Zdislava, Pellicova 4, Brno 602 00 k.ú. Město Brno 610 003, parcelní

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Kategorizace fotbalových hřišť

Kategorizace fotbalových hřišť Kategorizace fotbalových hřišť klubů SYNOT ligy v roce 201 Kategorizaci provedli členové Komise pro stadiony a hrací plochy FAČR Hodnotící kritéria v bodech: Kategorizace hlavních hracích ploch fotbalových

Více

Projekt ŠKOLNÍ PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Projekt ŠKOLNÍ PŘÍRODNÍ ZAHRADA Projekt ŠKOLNÍ PŘÍRODNÍ ZAHRADA Cíl projektu Vytvořit na školní zahradě objekty, které budou podporovat ideu přírodních zahrad, vedlejší efekt získání plakety UKÁZKOVÁ PŘÍRODNÍ ZAHRADA (uděluje Lipka)

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník zahradní PD, Obrubník zahradní, Obrubník zahradní se zámkem, Obrubník zahradní palisádový, Obrubník arkádový, Obrubník tryskaný, Obrubník vymývaný betonové

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

1. OBECNÉ INFORMACE. 1.1 Řešené území. 1.2 Záměr. 1.3 Obsah projektu. Obrazová část

1. OBECNÉ INFORMACE. 1.1 Řešené území. 1.2 Záměr. 1.3 Obsah projektu. Obrazová část 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 Řešené území Jedná se o plochu sídlištní zeleně vymezenou panelovými domy, oplocením MŠ a budovou kotelny a knihovny. Panelové domy mají číslo popisné 79, 797, 796, 812, 813 v ulici

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.14 Konstrukce stolového a lůžkového nábytku

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek

Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek Skladování: Desky KINDWOOD jsou hutnější něž přírodní dřevo. Při skladování musí být položené na rovném povrchu, v opačném případě by mohlo dojít ke zkroucení

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

2. Důležité rozměry a kóty čistírny. Z hlediska stavebního zabudování čistírny jsou významné rozměry a kóty uvedené v následující tabulce:

2. Důležité rozměry a kóty čistírny. Z hlediska stavebního zabudování čistírny jsou významné rozměry a kóty uvedené v následující tabulce: Příloha č.1 - Doporučený postup zabudování čistírny BIOREAL DČ3 1. Popis čistírny. Čistírna BIOREAL DČ3 je tvořena plastovou kruhovou nádrží o průměru 1,3 m a výšce dno strop čistírny: 2,20 m. Ve stropní

Více