Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice. aktualizace na školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice. aktualizace na školní rok 2011/2012"

Transkript

1 1 Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice aktualizace na školní rok 2011/ aktualizované vydání 1. září vydání 2. září 2002 Ředitelka školy: Datum: 1. září

2 2 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hravý svět zpracovaný podle RVP PV 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP PV č.j. 252/2008 Kř Aktualizovaná verze pro školní rok 2011/2012 Předkladatel: Název školy: Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov Adresa: Široká Ivančice IČO: Identifikátor zařízení: Právní forma: příspěvková organizace. Ředitelka: Ing. Marta Špalková Koordinátor ŠVP: PaedDr. Miroslava Křupalová Kontakty: tel www: neslysici-ivancice.info Zřizovatel: Název zřizovatele: Jihomoravský kraj Adresa: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ Kontakty:Neubauerová Simona Ing., vedoucí úseku speciálního školství, tel , Platnost dokumentu od: 2. září 2002 Datum poslední aktualizace: 1. září 2011 Razítko školy: 2

3 3 Obsah: 1. Charakteristika MŠ 2. Poslání, vize a cíle MŠ 3. Podmínky výchovy a vzdělávání Materiální podmínky Psychosociální podmínky Podmínky zdravé životosprávy Organizační podmínky Podmínky pro řízení Podmínky personální Podmínky pro spolupráci s rodiči 4. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami 5. Pedagogická evaluace 6. Obsah školního vzdělávacího programu viz. příloha 1. CHARAKTERISTIKA MŠ MŠ je součástí školského zařízení Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov v Ivančicích. Celé školské zařízení sídlí ve vlastní budově, která byla za tímto účelem postavena v roce Kromě dvou světových válek se zařízení nepřetržitě zabývá výchovou a vzděláváním dětí se sluchovým postižením. V roce 1991 škola převzala z holandského Institutu voor Doven originální rozpracovanou výukovou metodu zaměřenou na rozvoj čtení s porozuměním, která je určená dětem již od nejútlejšího věku a v našich podmínkách je realizována prostřednictvím SPC v rodinách, dále v mateřské i základní škole. MŠ tvoří celek se školským zařízením v Ivančicích, které zahrnuje SPC, MŠ, ZŠ,ZŠ praktickou, ZŠ speciální a dětský domov. MŠ svou výchovně vzdělávací činností navazuje na péči speciálně pedagogického centra a předchází výchovně vzdělávacímu programu nabízenému v základní škole určené dětem se zdravotním postižením v Ivančicích. Školní vzdělávací programy celého školského zařízení jsou určeny především dětem se zdravotním postižením - zejména sluchovým, autismem a vadami řeči. MŠ využívá svých zkušeností v oblasti rozvoje řeči a vyvozování správné 3

4 4 výslovnosti a nabízí je dětem, které nemají dostatečné jazykové kompetence dětem se sluchovým postižením, s vadami řeči, s kombinovaným postižením a s poruchou autistického spektra. Program rozvoje řeči v celém školském zařízení vychází z principů MATEŘSKÉ REFLEXNÍ METODY van Udena. Důležitým předpokladem pro rozvoj jazykových kompetencí prostřednictvím mateřské reflexní metody je jednotnost a návaznost jazykového vzdělávání, což je zabezpečeno koncentrací nabízených služeb. MŠ je svým umístěním městského typu, ovšem navštěvují ji děti jak z města, tak z venkova. Spádový region MŠ je rozlehlý - jedná se o území Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Část dětí MŠ během týdne bydlí na internátě, který je součástí speciálních škol. Část dětí MŠ navštěvuje denně a část dětí jen na několik dnů v týdnu. MŠ navštěvují i děti z dětského domova, který je součástí zařízení. Do MŠ formou občasných návštěv docházejí i děti, které jsou v trvalé péči SPC. MŠ sídlí v nové přístavbě speciálních škol. Povolená kapacita je 30 dětí. Specifikem MŠ je zaměření na maximální rozvoj aktivních a pasivních komunikačních schopností každého dítěte. Řeč se buduje prostřednictvím neustálého uplatňování mateřské reflexní metody aktuálních živých rozhovorů vycházejících z motivovaných situací nebo přirozených zájmů dětí. Stálá pozornost je věnována aktivní složce řeči - individuální logopedická péče je poskytována dětem průběžně během celého dopoledne. Všechny děti procházejí každodenním sluchovým a hudebně rytmickým tréninkem, který významně ovlivňuje vnímání řeči a její produkci. 2. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE MŠ Poslání, vize a cíle MŠ v Mateřské škole, Základní škole a Dětském domově v Ivančicích, Široká 42 vycházejí z pedagogické koncepce práce školy na období a aktuálního plánu školy na školní rok dokumentů MŠMT - rámcového programu pro předškolní vzdělávání, aktualizace z roku 2004, uvedená opatřením ministryně školství č.j / ze platné legislativy zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, podle vyhlášky č. 14/ 05 o předškolním vzdělávání ve znění změny číslo 43 z , vyhlášky č. 73/ 05 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v aktuálním znění, vyhlášky č. 108/ 2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení z roku

5 5 POSLÁNÍ Posláním MŠ v Mateřské škole, Základní škole a Dětském domově v Ivančicích, Široká 42 je sloužit rozvoji celé osobnosti dítěte a současně rozvíjet individuální potřeby a zájmy každého dítěte se zvláštním důrazem na rozvoj komunikačních schopností prostřednictvím mateřské reflexní metody rozvoje řeči van Udena. V přátelském prostředí nabízet dětem možnost vyrovnat se se sebou samými, získat pozitivní vztah k druhým lidem i ke svému přírodnímu, technickému a kulturnímu prostředí. Rodičům nabízet odborné a vstřícné zázemí s možností spolupráce při tvorbě individuálního programu výchovy a vzdělávání dítěte a jeho realizaci. VIZE MŠ MŠ ve školském zařízení Mateřské škole, Základní škole a Dětském domově v Ivančicích, Široká 42 má snahu stát se nejzdravější, nejhravější a nejpřirozenější součástí služeb, které školy nabízejí. Za všech okolností chce uplatňovat heslo škola hrou a zábavou s tetami, které máme rádi. Chceme, aby děti trávily čas v naší MŠ smysluplně a aby každý den prožily radostně, bezpečně, v klidu a v pohodě! HLAVNÍ CÍLE MŠ Rozvíjet dítě a jeho schopnosti učení. Osvojit si základy hodnot, na nichž je založena naše společnost. Získat osobní samostatnost a schopnost projevit se jako samostatná osobnost působící na své okolí. SPECIÁLNÍ CÍLE 5

6 6 Pro děti se sluchovým postižením Harmonicky navázat na péči Speciálně pedagogického centra ve Mateřské škole, Základní škole a Dětském domově v Ivančicích, Široká 42 Vytvářet klidné, přátelské a stimulující prostředí pro rozvoj řeči Rozvíjet u dětí schopnosti vedoucí k pozdějšímu samostatnému čtení s porozuměním: -identifikovat řeč mluvenou a psanou prostřednictvím řízených rozhovorů a deníků -podporovat vzájemnou orální komunikaci dětí -rozvíjet zrakové a sluchové vnímání dětí Podporovat sociální kontakty dětí a alternativní formu vzájemné komunikace - znakový jazyk a prstovou abecedu Pečovat o správnou artikulaci dětí Připravovat děti na plynulý přechod do základní školy Pro děti s vadami řeči popřípadě jiným druhem zdravotního postižení Vytvářet klidné, přátelské a stimulující prostředí pro rozvoj řeči Rozvíjet komunikační schopnosti dětí Pečovat o správnou artikulaci Připravovat děti na úspěšný vstup do základní školy Pro děti s autismem Vytvářet strukturované, klidné, přátelské a stimulující prostředí pro celkový rozvoj dětí Dbát při učení na neustálé propojování strukturalizace, vizualizace a individualizace Rozvíjet komunikační schopnosti dětí Podporovat přiměřené sociální chování dětí Vytvářet vhodné situace pro pozitivní citové prožívání dětí 6

7 7 3. PODMÍNKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Budova MŠ MŠ je součástí komplexu budov školského zařízení pro sluchově postižené v Ivančicích. MŠ sídlí od roku 1991 v přístavbě spojené s hlavní budovou krytou chodbou. Budova byla na podzim roku 2011 rekonstruována zateplena a vyměněna okna. Vstup do MŠ je možný jednak bočním vchodem ze zahrady anebo přes hlavní budovu. Vchody jsou zabezpečeny a otevírají se po zvukovém signálu zaměstnanci školy. Spojení s hlavní budovou je zajištěno telefonicky. MŠ má tři učebny, dvě logopedické pracovny, pracovnu pro strukturované učení, sociální zařízení, kabinety na pomůcky, učitelskou šatnu a otevřenou šatnu s koutkem pro rodiče. Všechny místnosti jsou účelně propojeny. Obědy se podávají ve školní jídelně v hlavní budově školy. Svačiny se podávají ve třídách. Učebny jsou dostatečně prostorné, světlé a upravené do hracích koutků, které poskytují možnosti pro individuální i skupinovou práci. Hrací koutky jsou vybaveny materiály ze života i školními pomůckami zajišťujícími rozmanité a účelné podněty k činnostem. Koutky se ve třídách liší. Od září 2009 dětem slouží nová ložnice, která je vzhledem k nedostatku prostor a z důvodu pohodlí a bezpečnosti při odpočinku po obědě je umístěna v přechodu na cestě z MŠ do jídelny ve staré budově. Ložnice je v relativně klidné části školského zařízení a je vybavena maximálně účelně. Děti s autismem a sluchovým postižením navštěvují jednu třídu, ale prakticky jsou rozděleny do dvou učeben a u každé z nich je pracovna na nácvik strukturovaného učení a na individuální logopedickou péči. Učebny, které využívají děti s vadami řeči a se sluchovým postižením jsou vybaveny bílými pojízdnými tabulemi pro zápis rozhovorů. Vedle třídy pro děti s vadami řeči je umístěna logopedická pracovna - samostatná místnost, účelně vybavená a využívaná dětmi z celé MŠ. Třídy jsou dveřmi spojeny s balkony, ze kterých je přímý vstup na zahradu. Splněny jsou všechny hygienické požadavky a normy na třídy MŠ. 7

8 8 Nedostatkem je zastaralý méně funkční nenastavitelný nábytek, který plně neodpovídá stanoveným normám. Dalším je vzdálenost školní jídelny, kde děti obědvají a ponurost vstupní části MŠ - velká místnost bez přímého světla a nefunkčnost některých chodeb, vytvářejících labyrint. V blízké budoucnosti hodláme řešit situaci především se sedacím nábytkem a stolky. Vzhledem k omezeným finančním možnostem školy postupně oslovujeme sponzory. V nedávné době se nám takovýmto způsobem podařilo vybavit šatnu MŠ a hrací kout na zahradě. Školní zahrada a dvůr MŠ jako součást Mateřské školy, Základní školy a Dětskho domova v Ivančicích, Široká 42 využívá celý pozemek v okolí zařízení. Výhled z budovy MŠ je do upravené rozlehlé školní zahrady, do níž je umožněn i přímý vstup. V bezprostřední blízkosti MŠ se postupně buduje dětské hřiště stimulující děti ke spontánním hrám a rozvíjející jejich motorické schopnosti. Zahrada je svažitá, čehož se v zimě využívá pro sáňkování a bobování. U hlavní budovy školy se nachází betonová plocha užívaná k bezpečnému pohybu dětí na kolech a tříkolkách. Hřiště s umělým povrchem dává možnost přiměřených sportovních her venku i v blátivém období a v zimě se využívá jako přírodní kluziště. Pro pozorování i práci lze užívat zelinářskou zahradu, jejíž součástí jsou dva skleníky. Zahrada svou úpravou a výsadbou skýtá mnoho příležitostí pro pozorování přírodního prostředí. Tělocvična MŠ užívá dle zájmu velkou plně vybavenou tělocvičnu školy. Pro nejmenší je každý den vyhrazena aspoň jedna vyučovací hodina, jinak dle domluvy. MŠ má dobré materiální předpoklady pro zajištění fyzického rozvoje dětí. Pomůcky, školní potřeby a vybavení Nábytek ve třídách MŠ je funkční, estetický a upravený do sestav, které vytvářejí předěly mezi hracími koutky. Nábytek je nízký a otevřený. Všechny pomůcky a hračky jsou přístupné dětem. Pomůcky a hračky jsou nakupovány s ohledem na jejich využitelnost v hracích koutcích. Školka má k dispozici dvě televize (bohužel, ne na optimální technické úrovni) a DVD přehrávače. Logopedický kabinet pro individuální logopedickou péči je vybaven zrcadlovým stolem a pohyblivou směrovací lampičkou. Všechny třídy jsou vybaveny hudebními přehrávači, které napomáhají vytvářet atmosféru pohody. 8

9 9 Knihy Knihy jsou dětem volně přístupné v písmenkovém koutku. Jedná se o leporela, encyklopedie, sbírky říkanek a pohádek a dětské časopisy. V písmenkovém koutku jsou dále dětem k dispozici obrázkové slovníky a obrázkové kartotéky. Zázemí pro učitelky je v učitelské knihovně společné pro celé školské zařízení. Technické zázemí MŠ využívá technické zázemí celého školského zařízení. Počítač připojený na školní server a internet je k dispozici v pracovně určené pro individuální práci s dětmi s PAS. Kopírka je umístěna v kanceláři školy. Učitelky mají k dispozici rovněž digitální fotoaparát a videokameru k vypůjčení v kanceláři zástupkyně ředitelky. Barevný tisk je možný z počítače ve sborovně na tiskárnu v kanceláři zástupkyně ředitelky PODMÍNKY PSYCHOSOCIÁLNÍ MŠ v Mateřské škole, Základní škole a Dětském domově v Ivančicích, Široká 42 navštěvují děti se speciálními potřebami, které vyplývají z jejich zdravotního postižení. Prioritou je zabezpečení individuální péče pro každé dítě a její úspěšná realizace. MŠ se zaměřuje na celou osobnost dítěte, především na rozvoj jeho samostatnosti a osobní odpovědnosti. Je kladen důraz na pohodové a osobní prostředí vytvářené všemi pracovníky školského zařízení. Učitelky MŠ během všech činností s dětmi respektují zvláštnosti jejich psychického a fyzického vývoje. Spolupracují při tom s dalšími odborníky především školním psychologem, školním speciálním pedagogem, logopedem a dalšími specialisty dle potřeb dítěte. V případě dětí se sluchovým postižením dochází ke spolupráci a návaznosti na péči speciálně pedagogického centra při škole. MŠ dále rozšiřuje možnosti působení mateřské reflexní metody na dítě a částečně ji institucionalizuje. MŠ vytváří 9

10 10 bezpečné, důvěrné, otevřené a přátelské klima, na jehož základě se rozvíjí spolupráce s rodiči, vedoucí k efektivnímu pozitivnímu ovlivňování dítěte se sluchovým postižením. Pro úspěšný rozvoj komunikačních dovedností dětí se sluchovým postižením i vadami řeči je důležitá správná motivace ke komunikaci. V MŠ se využívá motivace na základě prožitku spojeného s přímým prováděním činnosti. Nestačí pouze obrázky či jiný názorný materiál, používají se věci opravdové a konkrétní a děti mají možnost poznat je ze všech stran. Maximální pozornost je věnována dětem s ústavní výchovou, které jsou umístěné v dětském domově v Mateřské škole, Základní škole a Dětském domově v Ivančicích, Široká 42. Tyto děti většinou přicházejí z kojeneckých ústavů a je třeba jim usnadnit proces adaptace na nový domov rodinného typu v kombinaci s péčí mateřské školy a internátu. Důležitá je vzájemná informovanost a spolupráce všech zainteresovaných pedagogických pracovníků s důrazem na jednotný postup vůči každému dítěti z domova s respektem k jeho individuálním zvláštnostem. Děti s vadami řeči přicházejí do MŠ na základě doporučení dětského lékaře a dále doporučení SPC pro vady řeči v Brně - Veslařská. Někdy jsou vytrženy ze své původní MŠ a do jiného školského zařízení se dostávají z důvodů, kterým dostatečně nerozumí. MŠ ve spolupráci se školním psychologem věnuje jejich adaptaci náležitou pozornost a prostřednictvím vhodně volených činností se ji snaží dětem usnadnit Děti s vadami řeči přicházejí do nového prostředí často se zkreslenými představami rodičů o rychlém vyvození správné artikulace. Rodiče jsou někdy přesvědčeni, že individuální logopedická péče má být jedinou a hlavní náplní dne ve třídě pro děti s vadami řeči. Mnohdy trpí i obavami z kontaktu s dětmi se sluchovým či jiným postižením. MŠ se snaží působit na rodinu a vytvářet správný postoj ke své činnosti. K vyvození správné artikulace u dětí s vadami řeči MŠ navozuje plodnou spolupráci s celou rodinou dítěte založenou na podrobném poznání logopedické péče v MŠ a individuálních potřeb dítěte. Dětem s poruchou autistického spektra je v našem zařízení věnována systematická péče, která je zajišťována ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem v Brně - Štolcova. Pro děti je připraven model strukturovaného učení, které vychází z individuálních možností každého dítěte a vizualizace a strukturalizace každé činnosti. Pro každé dítě je vypracován podrobný edukační plán, který je pravidelně vyhodnocován a následně upravován. 10

11 PODMÍNKY ZDRAVÉ ŽIVOTOSPRÁVY MŠ pečuje o zdravou výživu, která výrazně ovlivňuje duševní a tělesnou pohodu. Výživa dětí MŠ je zajištěna školní jídelnou a vychází z norem pro školní stravování především s důrazem na podávání čerstvého ovoce a zeleninových salátů. Ve stravování se uplatňuje individuální přístup ke každému dítěti - děti nejsou nuceny do určitého druhu jídla či nápoje a k dojídání. Stravovací návyky dětí jsou předmětem sdělování mezi rodiči a učitelkami především na počátku školního roku. Během celého dne je v MŠ zajištěn pitný režim - děti mají ve třídách hrníčky a konvice s čajem si přinášejí učitelky ze školní jídelny dle potřeby. Dopolední svačiny se podávají přímo ve třídách, děti jsou vedeny k sebeobsluze - tj. prostírání, přípravě jídla a úklidu po stolování. Na obědy přechází MŠ do školní jídelny v hlavní budově. Režimově je zabezpečena doba mimo hlavní oběd, aby děti měly k obědu patřičný klid. I ve školní jídelně, pokud je to možné, jsou děti vedeny k samostatnému stolování. Ve školní jídelně lze uplatnit požadavek rodičů na jiný druh stravování. Režim dne je stanoven rámcově. Učitelka MŠ si režim flexibilně upravuje dle aktuálního stavu dění ve třídě. Pevný je až čas na oběd. Dbá se na právo dětí dokončit každou činnost. Pobyt venku je nedílnou součástí každého dne v MŠ. Při pobytu venku je využívána především školní zahrada a dětské hřiště. Odpolední odpočinek dětí je zajištěn ve vybavené ložnici. Děti jsou uloženy na lůžka a pokud po 30 minutách nespí, mohou vstát a věnovat se klidné hře ve vyhrazené části ložnice. Děti, které odcházejí po obědě domů, čekají na své rodiče ve třídě MŠ nikoliv v ložnici. 11

12 12 Režim dne PODMÍNKY ORGANIZAČNÍ ČAS NÁPLŇ POZNÁMKA Volná hra v hracích koutcích Činnosti dle programu týdne Svačina ve třídě Pobyt venku Individuální logopedická péče probíhá každý den od 7.30 do a během odpoledne Oběd v pátek (odjezd internátu) Odpočinek dětí individuální péče (logopedie, grafomotorika ) Volná hra V pátek končí provoz MŠ v hodin. 12

13 13 Využití jiných vzdělávacích programů Při své činnosti využívá MŠ prvky z programu Zdravá mateřská škola a Začít spolu. MŠ využívá ty prvky, které považuje ve své práci s dětmi se speciálními potřebami za přínosné a podnětné. Jedná se především o organizaci činností v hracích koutcích a prožitkové učení. Způsob práce s dětmi se sluchovým postižením vychází z metodiky Institutu voor Doven v holandském Sint Michielsgestelu, která byla poskytnuta speciálním školám v roce 1991 a je všemi pedagogy školy dále rozvíjena. Plánování činnosti MŠ je součástí speciální školy v Ivančicích a její plánování vychází z výhledové koncepce školy, ročního plánu školy a školního vzdělávacího programu MŠ. MŠ se zapojuje do celoškolních tematických projektů - v roce 2011 / 2012 s názvem Figurky. Učitelky MŠ připravují vlastní variantu Malé figurky respektující možnosti dětí předškolního věku. Na čtvrtletí připravují učitelky podrobný třídní tematický plán, rozpracovaný na náměty činností v jednotlivých oblastech na každý týden. Tyto plány se v případě zajímavého podnětného aktuálního dění mohou měnit. Na konci čtvrtletí jsou plány vyhodnoceny z hlediska úspěšnosti rozvoje a stávají se podkladem pro další plánování. Mimořádné aktivity MŠ se aktivně zúčastňuje všech celoškolních akcí, které podporují v dětech duch pospolitosti a tvoří tradice školy. Jedná se o zahájení školního roku spojené se slavnostním obědem, zavírání zahrady, příchod Mikuláše a čertů, Vánoční těšení, živý Betlém, společnou vánoční večeři spojenou s nadělováním pod stromeček, velikonoční koledování ve škole, otevírání zahrady, zahradní slavnost a jiné aktuálně organizované akce především projektové dny motivované aktuálním projektem. MŠ podle podmínek navštěvuje divadelní představení pořádaná pro mateřské školy Městským informačním centrem v Ivančicích. MŠ organizuje své vlastní polodenní vycházky v okolí Ivančic a na závěr školního roku si ve spolupráci s rodiči plánuje a pořádá výlet vlastní. 13

14 14 14

15 15 Řád MŠ Příchod Děti přicházejí do školky do využívají návaznost logopedické péče. Předání Děti se předávají osobně. Při předávaní si vyměňují rodiče s učitelkou důležité informace o dítěti. Vybavení Rodiče vybaví dítě vhodným oblečením na hru i pobyt venku za každého počasí, obuv na přezutí musí být na noze pevná. Zdravotní stav Dítě přicházející do školky musí být zdravé - schopné normálního režimu dne. O aktuálních změnách zdravotního stavu je třeba informovat paní učitelku. Při onemocnění dítěte ve školce jsou rodiče ihned informováni a vyzváni k převzetí dítěte do domácí péče. Odchod Dítě si může vyzvednout ze školky pouze rodič nebo jím písemně pověřená osoba. 15

16 PODMÍNKY PRO ŘÍZENÍ Pravomoc a odpovědnost / grafické schéma / Ředitelka školy Zástupkyně ředitelky školy Hospodářka školy Vedoucí učitelka Mateřské školy Uklízečka MŠ Školník Učitelka MŠ Učitelka MŠ Asistentka pedagoga Učitelka MŠ Vedoucí vychovatelka internátu a DD Vedoucí SPC = školní psycholožka 16

17 17 Pracovní tým Učitelky MŠ tvoří pracovní tým, který spolupracuje při přípravě aktuálního celoškolního celoročního projektu, tvorbě tematických plánů, společně se domlouvá a připravuje akce obzvláštňující pravidelný chod MŠ. Učitelky MŠ při plánování činnosti MŠ úzce spolupracují s SPC (speciální pedagožkou), ZŠ (zástupkyní ředitelky), internátem školy a dětským domovem (vedoucí vychovatelkou) a školní psycholožkou. Učitelky MŠ jsou členy širšího pracovního týmu tvořeného všemi pedagogy školského zařízení a aktivně se podílejí na jeho činnosti. Jednou měsíčně se zúčastňují metodického sdružení učitelů škol a pětkrát ročně pedagogických rad. Podle potřeby se učitelky MŠ setkávají na pracovní poradě s ředitelkou školy nebo její zástupkyní. Vnitřní předpisy platné pro MŠ MŠ se řídí platným Školním řádem mateřské školy a Organizačním řádem, Směrnicí o školní jídelně a Směrnicí o venkovní hrací ploše - vše vydané Mateřskou školou, Základní školou a Dětským domovem, Ivančice, Široká PODMÍNKY PERSONÁLNÍ Pedagogická a odborná způsobilost V MŠ vyučují během dopoledne ve dvou třídách čtyři učitelky. Logopedickou péči vykonává plně kvalifikovaná učitelka MŠ v době od 7.30 do odchodu na vycházku a třikrát týdně odpoledne u dětí, které neodpočívají na lůžku. Logopedickou péči u dětí se sluchovým postižením, které jsou součástí třídy pro děti s kombinovaným postižením, vykonává plně kvalifikovaná učitelka MŠ v době, kdy ostatní děti zaměstnává druhá učitelka s pomocí asistentky pedagoga. Ve třídě pro děti s kombinovaným postižením pracuje na základě doporučení SPC Štolcova a schválení zřizovatele po dobu přímé výchovně vzdělávací práce 1 asistentka pedagoga. 17

18 18 učitelka MŠ pedagogická způsobilost odborná způsobilost Bc. Blanka Pekárková ano ano Bc. Marie Čápová ano ne - studuje Bc. Eva Kalousková ano ano Olga Pauzová ano ne Asistent pedagoga Lenka Procházková ne ne DVPP Všechny učitelky MŠ se dále pedagogicky vzdělávají. Učitelky, které nemají potřebné odborné vzdělání se je snaží doplnit dálkové studium, odborné semináře PODMÍNKY PRO SPOLUPRÁCI S RODIČI MŠ je ke všem rodičům otevřená a přátelská. Rodiče mají možnost kdykoliv vstoupit do MŠ a aktivně či pasivně se zúčastnit činností a to nejen ve třídě, ale také všech celoškolních akcí. V květnu 2009 bylo zpracováno společností KALIBRO šetření mezi rodiči MŠ sledující jejich spokojenost v následujících oblastech. Další šetření je naplánováno na podzim roku Hodnocení rodičů MŠ Naši rodiče Spokojenost ( s prostředím, s výukou) 93,3% Výchova a vzdělávání 91,2% Vztahy (chování zaměstnanci x rodiče, zaměstnanci x dítě, mezi dětmi) 86,7% 18

19 19 Váha slova rodičů 87% Zázemí (pitný režim, strava, pobyt venku, akce, parkování) 73% Důležitá konkrétní zjištění jsou součástí Vlastního hodnocení školy za období a na jejich základě byla přijata některá konkrétní opatření zajišťující ještě vyšší spokojenost, především zajištění odborné úrovně pedagogů MŠ. Aktuální písemné informace o provozu MŠ, téma týdne, jídelníček a jiné jsou vyvěšeny v šatně MŠ zajišťují učitelky. Informace o dítěti si učitelka pravidelně vyměňuje při předávání dětí. Informace ze strany MŠ jsou vždy pozitivně laděné. K předávání dětí dochází v šatně, kde je vyhrazený koutek pro chvíli posezení s rodiči. Pravidelně jsou rodiče zváni do MŠ na dopoledne individuálně, mají možnost pozorovat své dítě, jak si počíná při kontaktu se svými vrstevníky a mohou své problémy rozebrat s učitelkou či školní psycholožkou. Učitelky se snaží na tato setkání natočit též videozáznam vypovídající o činnostech dětí v MŠ v době nepřítomnosti rodičů. Rodiče tak získávají reálnou představu o možnostech svého dítěte. Dvakrát ročně se konají společné schůzky všech rodičů školského zařízení, kdy je připravena buď odborná přednáška nebo besídka dětí. 4. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI Základem péče o děti se speciálními potřebami je spolupráce týmu odborníků sestaveného dle potřeb dítěte a rodičů. Péče o děti se sluchovým postižením Péče o děti se sluchovým postižením je hlavním zaměřením MŠ v Mateřské škole, Základní škole a Dětském domově v Ivančicích, Široká 42. MŠ vychází z historických tradic, které škola má a z holandské metodiky rozvoje řeči u sluchově 19

20 20 postižených, jejíž použití je v České republice výjimečné. Svou filosofií je založena na přirozeném přístupu kopírujícím komunikaci matky se slyšícím, avšak ještě nemluvícím dítětem. Matka hraje tzv. dvojí roli - zachytává reakce dítěte a slovně je vyjadřuje. Písemné záznamy v rodinném deníku se stávají jedním z prostředků komunikace a rozvoje jazyka. MŠ úzce navazuje na rodinnou péči a doplňuje ji. Pro rozvoj českého jazyka užívá atraktivně motivované rozhovory vycházející ze zájmu dětí o téma. Na základě her s písemnou podobou rozhovoru se děti se sluchovým postižením jazykově rozvíjejí. Rozhovor skýtá možnost individuálně se přizpůsobit každému dítěti a dát mu možnost být úspěšný. Téma rozhovoru vychází z tématu týdne a další činnosti v hracích koutcích umožňují dětem si téma skutečně osahat a prožít různými způsoby. Aktivní učení vycházející z prožitku je základem pro úspěšný rozvoj jazykových schopností dětí se sluchovým postižením. Každodenně děti procházejí individuální logopedickou péčí, sluchovou a rytmicko pohybovou výchovou. Každému dítěti se sluchovým postižením je vedena kniha rozhovorů a deník. Péče o děti s vadami řeči popřípadě jiným druhem zdravotního postižení Děti s vadami řeči a jejich rodiče využívají především odborného zázemí a zkušeností s vyvozováním správné artikulace, které učitelky MŠ ve speciálních školách mají. Základem péče je navození klidné a přátelské atmosféry a mluvně podnětného prostředí. Speciální péče je prováděna jednak individuálně, aspoň jedenkrát denně a dále průběžně během všech činností. Využívá se metoda rozhovoru jako prostředku pro cílené působení na rozvoj komunikačních činností včetně globálního čtení. Cíleně se rozvíjí sluchové a rytmické vnímání dětí, nedílnou součástí každého dne jsou hudebně rytmické činnosti. Péče o děti s autismem Děti s poruchou autistického spektra mají ve své třídě zajištěny všechny podmínky pro strukturované učení. Po celý den jsou plně respektovány individuální zvláštnosti každého dítěte s PAS. Přátelská atmosféra, pochopení a povzbuzení provází nejen děti, ale rovněž jejich rodiče. Speciální péče je prováděna jednak individuálně v pracovně pro strukturované učení nebo v pracovně pro logopedii, ale provází dítě při všech jeho činnostech. Během přímé výchovně vzdělávací práce ve třídě pomáhá asistent pedagoga. Péče o děti ze socio kulturně znevýhodněného prostředí MŠ věnuje zvýšenou pozornost zavedení řádu, denních stereotypů, přivykání dítěte na ně a důslednému vyžadování dodržování řádu. MŠ spolupracuje se sociální pracovnicí školy, která zajišťuje přes sociální pracovnici v místě bydliště dítěte, bezpečné a zdravé domácí prostředí. MŠ má trpělivost s rodiči a snaží se rodinu pozitivně ovlivňovat. 20

21 21 Maximální péče je věnována dětem z dětského domova při našem školském zařízení. Učitelky MŠ jsou v pravidelném kontaktu s vychovatelkami DD a na pozvání se zúčastňují jejich porad. Péče o děti předškolního věku MŠ věnuje ve spolupráci se školním psychologem zvýšenou pozornost a péči dětem předškolního věku a to jak se sluchovým postižením, tak s vadami řeči. Dětem s vadami řeči je v posledním roce předškolní docházky nabízen v odpoledních spacích hodinách kroužek Předškolák. Školní psycholog v prvním pololetí školního roku, kdy se má dítě dostavit k zápisu, dítě vyšetří na školní zralost a závěry projedná s rodiči. Předškolní děti se sluchovým postižením využívají těsného kontaktu se základní školou. Od května kalendářního roku, kdy děti se sluchovým postižením nastoupí do školy, navštěvuje je a hraje si s nimi pedagog ze základní školy, který je bude od září učit. Návštěvy zabezpečují navázání vzájemného příjemného vztahu. V závěru školního roku děti společně navštěvují opravdovou školu a získávají tak první reálné představy o škole. Péče o děti s kombinovanými vadami Vzhledem k návaznosti v základní škole praktické a speciální při školském zařízení, realizuje tuto péči i MŠ. Dětem s kombinovanými vadami je věnována mimořádná péče, založená na silně individuálním přístupu a realizovaná s pomocí asistentky ve třídě. Děti s kombinovanými vadami jsou vedeny především k sebeobsluze, spolupráci při herních činnostech a navázání jakékoliv komunikace. Pro každé dítě s kombinovaným postižením vypracuje učitelka plán individuálního rozvoje ve všech sledovaných oblastech s důrazem na rozvoj sluchového vnímání a komunikačních schopností. Plán je vypracován na období pololetí, následně vyhodnocen a vytyčen nový. Péče o děti s jinými problémy 21

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení slovní hodnocení. Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb.

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení slovní hodnocení. Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení slovní hodnocení Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 383/11 A Název právnické osoby Mateřská škola Volavkova vykonávající činnost školy: Sídlo: Volavkova 7/1877, 162 00 Praha 6 - Břevnov

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-821/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-821/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-821/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 8, Krynická 2 Adresa: Krynická 2/490, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 691 001 391 IČ: 72 049

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči celého školského zařízení zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-684/11-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Paseky nad Jizerou Sídlo: 512 47 Paseky nad Jizerou 264 IČ:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní družina Mateřská škola Mateřinka, s.r.o., 736 01 Okružní 13, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: 600 000 966 Zřizovatel: Pavla

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. : /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah:

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah: ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: A Identifikační údaje B Charakteristika školní družiny C Konkrétní cíle vzdělávání D Délka, formy a metody, obsah a časový plán vzdělávání E Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní řád mateřské školy Lubná

Školní řád mateřské školy Lubná Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013

Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013 Dodatek k ŠVP č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013 Škola: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Školní řád mateřské školy Zákon č. 561/2004 30 Vyhláška č. 43/2006 Sb.

Školní řád mateřské školy Zákon č. 561/2004 30 Vyhláška č. 43/2006 Sb. MATEŘSKÁ ŠKOLA HOROMĚŘICE okres Praha západ, Velvarská 310, 252 62 Horoměřice, tel. 775 576 931-4,detašované pracoviště Komenského 999, 252 62 Horoměřice tel. 724 887 318, 724 132 865, e-mail: reditelka@mshoromerice.cz,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174, IČ 70983259 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ a MŠ AŠD / 206 / 2014 Spisový znak: 1.4.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace http://www.skolajih.cz druzina@skolajih.cz tel.: +420 351 011 001 fax: +420 351 011 000 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚVODNÍ

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary Signatura: be2as105 Okresní pracoviště Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Mateřská škola, Šemnice

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více