Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice. aktualizace na školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice. aktualizace na školní rok 2011/2012"

Transkript

1 1 Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice aktualizace na školní rok 2011/ aktualizované vydání 1. září vydání 2. září 2002 Ředitelka školy: Datum: 1. září

2 2 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hravý svět zpracovaný podle RVP PV 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP PV č.j. 252/2008 Kř Aktualizovaná verze pro školní rok 2011/2012 Předkladatel: Název školy: Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov Adresa: Široká Ivančice IČO: Identifikátor zařízení: Právní forma: příspěvková organizace. Ředitelka: Ing. Marta Špalková Koordinátor ŠVP: PaedDr. Miroslava Křupalová Kontakty: tel www: neslysici-ivancice.info Zřizovatel: Název zřizovatele: Jihomoravský kraj Adresa: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ Kontakty:Neubauerová Simona Ing., vedoucí úseku speciálního školství, tel , Platnost dokumentu od: 2. září 2002 Datum poslední aktualizace: 1. září 2011 Razítko školy: 2

3 3 Obsah: 1. Charakteristika MŠ 2. Poslání, vize a cíle MŠ 3. Podmínky výchovy a vzdělávání Materiální podmínky Psychosociální podmínky Podmínky zdravé životosprávy Organizační podmínky Podmínky pro řízení Podmínky personální Podmínky pro spolupráci s rodiči 4. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami 5. Pedagogická evaluace 6. Obsah školního vzdělávacího programu viz. příloha 1. CHARAKTERISTIKA MŠ MŠ je součástí školského zařízení Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov v Ivančicích. Celé školské zařízení sídlí ve vlastní budově, která byla za tímto účelem postavena v roce Kromě dvou světových válek se zařízení nepřetržitě zabývá výchovou a vzděláváním dětí se sluchovým postižením. V roce 1991 škola převzala z holandského Institutu voor Doven originální rozpracovanou výukovou metodu zaměřenou na rozvoj čtení s porozuměním, která je určená dětem již od nejútlejšího věku a v našich podmínkách je realizována prostřednictvím SPC v rodinách, dále v mateřské i základní škole. MŠ tvoří celek se školským zařízením v Ivančicích, které zahrnuje SPC, MŠ, ZŠ,ZŠ praktickou, ZŠ speciální a dětský domov. MŠ svou výchovně vzdělávací činností navazuje na péči speciálně pedagogického centra a předchází výchovně vzdělávacímu programu nabízenému v základní škole určené dětem se zdravotním postižením v Ivančicích. Školní vzdělávací programy celého školského zařízení jsou určeny především dětem se zdravotním postižením - zejména sluchovým, autismem a vadami řeči. MŠ využívá svých zkušeností v oblasti rozvoje řeči a vyvozování správné 3

4 4 výslovnosti a nabízí je dětem, které nemají dostatečné jazykové kompetence dětem se sluchovým postižením, s vadami řeči, s kombinovaným postižením a s poruchou autistického spektra. Program rozvoje řeči v celém školském zařízení vychází z principů MATEŘSKÉ REFLEXNÍ METODY van Udena. Důležitým předpokladem pro rozvoj jazykových kompetencí prostřednictvím mateřské reflexní metody je jednotnost a návaznost jazykového vzdělávání, což je zabezpečeno koncentrací nabízených služeb. MŠ je svým umístěním městského typu, ovšem navštěvují ji děti jak z města, tak z venkova. Spádový region MŠ je rozlehlý - jedná se o území Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Část dětí MŠ během týdne bydlí na internátě, který je součástí speciálních škol. Část dětí MŠ navštěvuje denně a část dětí jen na několik dnů v týdnu. MŠ navštěvují i děti z dětského domova, který je součástí zařízení. Do MŠ formou občasných návštěv docházejí i děti, které jsou v trvalé péči SPC. MŠ sídlí v nové přístavbě speciálních škol. Povolená kapacita je 30 dětí. Specifikem MŠ je zaměření na maximální rozvoj aktivních a pasivních komunikačních schopností každého dítěte. Řeč se buduje prostřednictvím neustálého uplatňování mateřské reflexní metody aktuálních živých rozhovorů vycházejících z motivovaných situací nebo přirozených zájmů dětí. Stálá pozornost je věnována aktivní složce řeči - individuální logopedická péče je poskytována dětem průběžně během celého dopoledne. Všechny děti procházejí každodenním sluchovým a hudebně rytmickým tréninkem, který významně ovlivňuje vnímání řeči a její produkci. 2. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE MŠ Poslání, vize a cíle MŠ v Mateřské škole, Základní škole a Dětském domově v Ivančicích, Široká 42 vycházejí z pedagogické koncepce práce školy na období a aktuálního plánu školy na školní rok dokumentů MŠMT - rámcového programu pro předškolní vzdělávání, aktualizace z roku 2004, uvedená opatřením ministryně školství č.j / ze platné legislativy zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, podle vyhlášky č. 14/ 05 o předškolním vzdělávání ve znění změny číslo 43 z , vyhlášky č. 73/ 05 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v aktuálním znění, vyhlášky č. 108/ 2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení z roku

5 5 POSLÁNÍ Posláním MŠ v Mateřské škole, Základní škole a Dětském domově v Ivančicích, Široká 42 je sloužit rozvoji celé osobnosti dítěte a současně rozvíjet individuální potřeby a zájmy každého dítěte se zvláštním důrazem na rozvoj komunikačních schopností prostřednictvím mateřské reflexní metody rozvoje řeči van Udena. V přátelském prostředí nabízet dětem možnost vyrovnat se se sebou samými, získat pozitivní vztah k druhým lidem i ke svému přírodnímu, technickému a kulturnímu prostředí. Rodičům nabízet odborné a vstřícné zázemí s možností spolupráce při tvorbě individuálního programu výchovy a vzdělávání dítěte a jeho realizaci. VIZE MŠ MŠ ve školském zařízení Mateřské škole, Základní škole a Dětském domově v Ivančicích, Široká 42 má snahu stát se nejzdravější, nejhravější a nejpřirozenější součástí služeb, které školy nabízejí. Za všech okolností chce uplatňovat heslo škola hrou a zábavou s tetami, které máme rádi. Chceme, aby děti trávily čas v naší MŠ smysluplně a aby každý den prožily radostně, bezpečně, v klidu a v pohodě! HLAVNÍ CÍLE MŠ Rozvíjet dítě a jeho schopnosti učení. Osvojit si základy hodnot, na nichž je založena naše společnost. Získat osobní samostatnost a schopnost projevit se jako samostatná osobnost působící na své okolí. SPECIÁLNÍ CÍLE 5

6 6 Pro děti se sluchovým postižením Harmonicky navázat na péči Speciálně pedagogického centra ve Mateřské škole, Základní škole a Dětském domově v Ivančicích, Široká 42 Vytvářet klidné, přátelské a stimulující prostředí pro rozvoj řeči Rozvíjet u dětí schopnosti vedoucí k pozdějšímu samostatnému čtení s porozuměním: -identifikovat řeč mluvenou a psanou prostřednictvím řízených rozhovorů a deníků -podporovat vzájemnou orální komunikaci dětí -rozvíjet zrakové a sluchové vnímání dětí Podporovat sociální kontakty dětí a alternativní formu vzájemné komunikace - znakový jazyk a prstovou abecedu Pečovat o správnou artikulaci dětí Připravovat děti na plynulý přechod do základní školy Pro děti s vadami řeči popřípadě jiným druhem zdravotního postižení Vytvářet klidné, přátelské a stimulující prostředí pro rozvoj řeči Rozvíjet komunikační schopnosti dětí Pečovat o správnou artikulaci Připravovat děti na úspěšný vstup do základní školy Pro děti s autismem Vytvářet strukturované, klidné, přátelské a stimulující prostředí pro celkový rozvoj dětí Dbát při učení na neustálé propojování strukturalizace, vizualizace a individualizace Rozvíjet komunikační schopnosti dětí Podporovat přiměřené sociální chování dětí Vytvářet vhodné situace pro pozitivní citové prožívání dětí 6

7 7 3. PODMÍNKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Budova MŠ MŠ je součástí komplexu budov školského zařízení pro sluchově postižené v Ivančicích. MŠ sídlí od roku 1991 v přístavbě spojené s hlavní budovou krytou chodbou. Budova byla na podzim roku 2011 rekonstruována zateplena a vyměněna okna. Vstup do MŠ je možný jednak bočním vchodem ze zahrady anebo přes hlavní budovu. Vchody jsou zabezpečeny a otevírají se po zvukovém signálu zaměstnanci školy. Spojení s hlavní budovou je zajištěno telefonicky. MŠ má tři učebny, dvě logopedické pracovny, pracovnu pro strukturované učení, sociální zařízení, kabinety na pomůcky, učitelskou šatnu a otevřenou šatnu s koutkem pro rodiče. Všechny místnosti jsou účelně propojeny. Obědy se podávají ve školní jídelně v hlavní budově školy. Svačiny se podávají ve třídách. Učebny jsou dostatečně prostorné, světlé a upravené do hracích koutků, které poskytují možnosti pro individuální i skupinovou práci. Hrací koutky jsou vybaveny materiály ze života i školními pomůckami zajišťujícími rozmanité a účelné podněty k činnostem. Koutky se ve třídách liší. Od září 2009 dětem slouží nová ložnice, která je vzhledem k nedostatku prostor a z důvodu pohodlí a bezpečnosti při odpočinku po obědě je umístěna v přechodu na cestě z MŠ do jídelny ve staré budově. Ložnice je v relativně klidné části školského zařízení a je vybavena maximálně účelně. Děti s autismem a sluchovým postižením navštěvují jednu třídu, ale prakticky jsou rozděleny do dvou učeben a u každé z nich je pracovna na nácvik strukturovaného učení a na individuální logopedickou péči. Učebny, které využívají děti s vadami řeči a se sluchovým postižením jsou vybaveny bílými pojízdnými tabulemi pro zápis rozhovorů. Vedle třídy pro děti s vadami řeči je umístěna logopedická pracovna - samostatná místnost, účelně vybavená a využívaná dětmi z celé MŠ. Třídy jsou dveřmi spojeny s balkony, ze kterých je přímý vstup na zahradu. Splněny jsou všechny hygienické požadavky a normy na třídy MŠ. 7

8 8 Nedostatkem je zastaralý méně funkční nenastavitelný nábytek, který plně neodpovídá stanoveným normám. Dalším je vzdálenost školní jídelny, kde děti obědvají a ponurost vstupní části MŠ - velká místnost bez přímého světla a nefunkčnost některých chodeb, vytvářejících labyrint. V blízké budoucnosti hodláme řešit situaci především se sedacím nábytkem a stolky. Vzhledem k omezeným finančním možnostem školy postupně oslovujeme sponzory. V nedávné době se nám takovýmto způsobem podařilo vybavit šatnu MŠ a hrací kout na zahradě. Školní zahrada a dvůr MŠ jako součást Mateřské školy, Základní školy a Dětskho domova v Ivančicích, Široká 42 využívá celý pozemek v okolí zařízení. Výhled z budovy MŠ je do upravené rozlehlé školní zahrady, do níž je umožněn i přímý vstup. V bezprostřední blízkosti MŠ se postupně buduje dětské hřiště stimulující děti ke spontánním hrám a rozvíjející jejich motorické schopnosti. Zahrada je svažitá, čehož se v zimě využívá pro sáňkování a bobování. U hlavní budovy školy se nachází betonová plocha užívaná k bezpečnému pohybu dětí na kolech a tříkolkách. Hřiště s umělým povrchem dává možnost přiměřených sportovních her venku i v blátivém období a v zimě se využívá jako přírodní kluziště. Pro pozorování i práci lze užívat zelinářskou zahradu, jejíž součástí jsou dva skleníky. Zahrada svou úpravou a výsadbou skýtá mnoho příležitostí pro pozorování přírodního prostředí. Tělocvična MŠ užívá dle zájmu velkou plně vybavenou tělocvičnu školy. Pro nejmenší je každý den vyhrazena aspoň jedna vyučovací hodina, jinak dle domluvy. MŠ má dobré materiální předpoklady pro zajištění fyzického rozvoje dětí. Pomůcky, školní potřeby a vybavení Nábytek ve třídách MŠ je funkční, estetický a upravený do sestav, které vytvářejí předěly mezi hracími koutky. Nábytek je nízký a otevřený. Všechny pomůcky a hračky jsou přístupné dětem. Pomůcky a hračky jsou nakupovány s ohledem na jejich využitelnost v hracích koutcích. Školka má k dispozici dvě televize (bohužel, ne na optimální technické úrovni) a DVD přehrávače. Logopedický kabinet pro individuální logopedickou péči je vybaven zrcadlovým stolem a pohyblivou směrovací lampičkou. Všechny třídy jsou vybaveny hudebními přehrávači, které napomáhají vytvářet atmosféru pohody. 8

9 9 Knihy Knihy jsou dětem volně přístupné v písmenkovém koutku. Jedná se o leporela, encyklopedie, sbírky říkanek a pohádek a dětské časopisy. V písmenkovém koutku jsou dále dětem k dispozici obrázkové slovníky a obrázkové kartotéky. Zázemí pro učitelky je v učitelské knihovně společné pro celé školské zařízení. Technické zázemí MŠ využívá technické zázemí celého školského zařízení. Počítač připojený na školní server a internet je k dispozici v pracovně určené pro individuální práci s dětmi s PAS. Kopírka je umístěna v kanceláři školy. Učitelky mají k dispozici rovněž digitální fotoaparát a videokameru k vypůjčení v kanceláři zástupkyně ředitelky. Barevný tisk je možný z počítače ve sborovně na tiskárnu v kanceláři zástupkyně ředitelky PODMÍNKY PSYCHOSOCIÁLNÍ MŠ v Mateřské škole, Základní škole a Dětském domově v Ivančicích, Široká 42 navštěvují děti se speciálními potřebami, které vyplývají z jejich zdravotního postižení. Prioritou je zabezpečení individuální péče pro každé dítě a její úspěšná realizace. MŠ se zaměřuje na celou osobnost dítěte, především na rozvoj jeho samostatnosti a osobní odpovědnosti. Je kladen důraz na pohodové a osobní prostředí vytvářené všemi pracovníky školského zařízení. Učitelky MŠ během všech činností s dětmi respektují zvláštnosti jejich psychického a fyzického vývoje. Spolupracují při tom s dalšími odborníky především školním psychologem, školním speciálním pedagogem, logopedem a dalšími specialisty dle potřeb dítěte. V případě dětí se sluchovým postižením dochází ke spolupráci a návaznosti na péči speciálně pedagogického centra při škole. MŠ dále rozšiřuje možnosti působení mateřské reflexní metody na dítě a částečně ji institucionalizuje. MŠ vytváří 9

10 10 bezpečné, důvěrné, otevřené a přátelské klima, na jehož základě se rozvíjí spolupráce s rodiči, vedoucí k efektivnímu pozitivnímu ovlivňování dítěte se sluchovým postižením. Pro úspěšný rozvoj komunikačních dovedností dětí se sluchovým postižením i vadami řeči je důležitá správná motivace ke komunikaci. V MŠ se využívá motivace na základě prožitku spojeného s přímým prováděním činnosti. Nestačí pouze obrázky či jiný názorný materiál, používají se věci opravdové a konkrétní a děti mají možnost poznat je ze všech stran. Maximální pozornost je věnována dětem s ústavní výchovou, které jsou umístěné v dětském domově v Mateřské škole, Základní škole a Dětském domově v Ivančicích, Široká 42. Tyto děti většinou přicházejí z kojeneckých ústavů a je třeba jim usnadnit proces adaptace na nový domov rodinného typu v kombinaci s péčí mateřské školy a internátu. Důležitá je vzájemná informovanost a spolupráce všech zainteresovaných pedagogických pracovníků s důrazem na jednotný postup vůči každému dítěti z domova s respektem k jeho individuálním zvláštnostem. Děti s vadami řeči přicházejí do MŠ na základě doporučení dětského lékaře a dále doporučení SPC pro vady řeči v Brně - Veslařská. Někdy jsou vytrženy ze své původní MŠ a do jiného školského zařízení se dostávají z důvodů, kterým dostatečně nerozumí. MŠ ve spolupráci se školním psychologem věnuje jejich adaptaci náležitou pozornost a prostřednictvím vhodně volených činností se ji snaží dětem usnadnit Děti s vadami řeči přicházejí do nového prostředí často se zkreslenými představami rodičů o rychlém vyvození správné artikulace. Rodiče jsou někdy přesvědčeni, že individuální logopedická péče má být jedinou a hlavní náplní dne ve třídě pro děti s vadami řeči. Mnohdy trpí i obavami z kontaktu s dětmi se sluchovým či jiným postižením. MŠ se snaží působit na rodinu a vytvářet správný postoj ke své činnosti. K vyvození správné artikulace u dětí s vadami řeči MŠ navozuje plodnou spolupráci s celou rodinou dítěte založenou na podrobném poznání logopedické péče v MŠ a individuálních potřeb dítěte. Dětem s poruchou autistického spektra je v našem zařízení věnována systematická péče, která je zajišťována ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem v Brně - Štolcova. Pro děti je připraven model strukturovaného učení, které vychází z individuálních možností každého dítěte a vizualizace a strukturalizace každé činnosti. Pro každé dítě je vypracován podrobný edukační plán, který je pravidelně vyhodnocován a následně upravován. 10

11 PODMÍNKY ZDRAVÉ ŽIVOTOSPRÁVY MŠ pečuje o zdravou výživu, která výrazně ovlivňuje duševní a tělesnou pohodu. Výživa dětí MŠ je zajištěna školní jídelnou a vychází z norem pro školní stravování především s důrazem na podávání čerstvého ovoce a zeleninových salátů. Ve stravování se uplatňuje individuální přístup ke každému dítěti - děti nejsou nuceny do určitého druhu jídla či nápoje a k dojídání. Stravovací návyky dětí jsou předmětem sdělování mezi rodiči a učitelkami především na počátku školního roku. Během celého dne je v MŠ zajištěn pitný režim - děti mají ve třídách hrníčky a konvice s čajem si přinášejí učitelky ze školní jídelny dle potřeby. Dopolední svačiny se podávají přímo ve třídách, děti jsou vedeny k sebeobsluze - tj. prostírání, přípravě jídla a úklidu po stolování. Na obědy přechází MŠ do školní jídelny v hlavní budově. Režimově je zabezpečena doba mimo hlavní oběd, aby děti měly k obědu patřičný klid. I ve školní jídelně, pokud je to možné, jsou děti vedeny k samostatnému stolování. Ve školní jídelně lze uplatnit požadavek rodičů na jiný druh stravování. Režim dne je stanoven rámcově. Učitelka MŠ si režim flexibilně upravuje dle aktuálního stavu dění ve třídě. Pevný je až čas na oběd. Dbá se na právo dětí dokončit každou činnost. Pobyt venku je nedílnou součástí každého dne v MŠ. Při pobytu venku je využívána především školní zahrada a dětské hřiště. Odpolední odpočinek dětí je zajištěn ve vybavené ložnici. Děti jsou uloženy na lůžka a pokud po 30 minutách nespí, mohou vstát a věnovat se klidné hře ve vyhrazené části ložnice. Děti, které odcházejí po obědě domů, čekají na své rodiče ve třídě MŠ nikoliv v ložnici. 11

12 12 Režim dne PODMÍNKY ORGANIZAČNÍ ČAS NÁPLŇ POZNÁMKA Volná hra v hracích koutcích Činnosti dle programu týdne Svačina ve třídě Pobyt venku Individuální logopedická péče probíhá každý den od 7.30 do a během odpoledne Oběd v pátek (odjezd internátu) Odpočinek dětí individuální péče (logopedie, grafomotorika ) Volná hra V pátek končí provoz MŠ v hodin. 12

13 13 Využití jiných vzdělávacích programů Při své činnosti využívá MŠ prvky z programu Zdravá mateřská škola a Začít spolu. MŠ využívá ty prvky, které považuje ve své práci s dětmi se speciálními potřebami za přínosné a podnětné. Jedná se především o organizaci činností v hracích koutcích a prožitkové učení. Způsob práce s dětmi se sluchovým postižením vychází z metodiky Institutu voor Doven v holandském Sint Michielsgestelu, která byla poskytnuta speciálním školám v roce 1991 a je všemi pedagogy školy dále rozvíjena. Plánování činnosti MŠ je součástí speciální školy v Ivančicích a její plánování vychází z výhledové koncepce školy, ročního plánu školy a školního vzdělávacího programu MŠ. MŠ se zapojuje do celoškolních tematických projektů - v roce 2011 / 2012 s názvem Figurky. Učitelky MŠ připravují vlastní variantu Malé figurky respektující možnosti dětí předškolního věku. Na čtvrtletí připravují učitelky podrobný třídní tematický plán, rozpracovaný na náměty činností v jednotlivých oblastech na každý týden. Tyto plány se v případě zajímavého podnětného aktuálního dění mohou měnit. Na konci čtvrtletí jsou plány vyhodnoceny z hlediska úspěšnosti rozvoje a stávají se podkladem pro další plánování. Mimořádné aktivity MŠ se aktivně zúčastňuje všech celoškolních akcí, které podporují v dětech duch pospolitosti a tvoří tradice školy. Jedná se o zahájení školního roku spojené se slavnostním obědem, zavírání zahrady, příchod Mikuláše a čertů, Vánoční těšení, živý Betlém, společnou vánoční večeři spojenou s nadělováním pod stromeček, velikonoční koledování ve škole, otevírání zahrady, zahradní slavnost a jiné aktuálně organizované akce především projektové dny motivované aktuálním projektem. MŠ podle podmínek navštěvuje divadelní představení pořádaná pro mateřské školy Městským informačním centrem v Ivančicích. MŠ organizuje své vlastní polodenní vycházky v okolí Ivančic a na závěr školního roku si ve spolupráci s rodiči plánuje a pořádá výlet vlastní. 13

14 14 14

15 15 Řád MŠ Příchod Děti přicházejí do školky do využívají návaznost logopedické péče. Předání Děti se předávají osobně. Při předávaní si vyměňují rodiče s učitelkou důležité informace o dítěti. Vybavení Rodiče vybaví dítě vhodným oblečením na hru i pobyt venku za každého počasí, obuv na přezutí musí být na noze pevná. Zdravotní stav Dítě přicházející do školky musí být zdravé - schopné normálního režimu dne. O aktuálních změnách zdravotního stavu je třeba informovat paní učitelku. Při onemocnění dítěte ve školce jsou rodiče ihned informováni a vyzváni k převzetí dítěte do domácí péče. Odchod Dítě si může vyzvednout ze školky pouze rodič nebo jím písemně pověřená osoba. 15

16 PODMÍNKY PRO ŘÍZENÍ Pravomoc a odpovědnost / grafické schéma / Ředitelka školy Zástupkyně ředitelky školy Hospodářka školy Vedoucí učitelka Mateřské školy Uklízečka MŠ Školník Učitelka MŠ Učitelka MŠ Asistentka pedagoga Učitelka MŠ Vedoucí vychovatelka internátu a DD Vedoucí SPC = školní psycholožka 16

17 17 Pracovní tým Učitelky MŠ tvoří pracovní tým, který spolupracuje při přípravě aktuálního celoškolního celoročního projektu, tvorbě tematických plánů, společně se domlouvá a připravuje akce obzvláštňující pravidelný chod MŠ. Učitelky MŠ při plánování činnosti MŠ úzce spolupracují s SPC (speciální pedagožkou), ZŠ (zástupkyní ředitelky), internátem školy a dětským domovem (vedoucí vychovatelkou) a školní psycholožkou. Učitelky MŠ jsou členy širšího pracovního týmu tvořeného všemi pedagogy školského zařízení a aktivně se podílejí na jeho činnosti. Jednou měsíčně se zúčastňují metodického sdružení učitelů škol a pětkrát ročně pedagogických rad. Podle potřeby se učitelky MŠ setkávají na pracovní poradě s ředitelkou školy nebo její zástupkyní. Vnitřní předpisy platné pro MŠ MŠ se řídí platným Školním řádem mateřské školy a Organizačním řádem, Směrnicí o školní jídelně a Směrnicí o venkovní hrací ploše - vše vydané Mateřskou školou, Základní školou a Dětským domovem, Ivančice, Široká PODMÍNKY PERSONÁLNÍ Pedagogická a odborná způsobilost V MŠ vyučují během dopoledne ve dvou třídách čtyři učitelky. Logopedickou péči vykonává plně kvalifikovaná učitelka MŠ v době od 7.30 do odchodu na vycházku a třikrát týdně odpoledne u dětí, které neodpočívají na lůžku. Logopedickou péči u dětí se sluchovým postižením, které jsou součástí třídy pro děti s kombinovaným postižením, vykonává plně kvalifikovaná učitelka MŠ v době, kdy ostatní děti zaměstnává druhá učitelka s pomocí asistentky pedagoga. Ve třídě pro děti s kombinovaným postižením pracuje na základě doporučení SPC Štolcova a schválení zřizovatele po dobu přímé výchovně vzdělávací práce 1 asistentka pedagoga. 17

18 18 učitelka MŠ pedagogická způsobilost odborná způsobilost Bc. Blanka Pekárková ano ano Bc. Marie Čápová ano ne - studuje Bc. Eva Kalousková ano ano Olga Pauzová ano ne Asistent pedagoga Lenka Procházková ne ne DVPP Všechny učitelky MŠ se dále pedagogicky vzdělávají. Učitelky, které nemají potřebné odborné vzdělání se je snaží doplnit dálkové studium, odborné semináře PODMÍNKY PRO SPOLUPRÁCI S RODIČI MŠ je ke všem rodičům otevřená a přátelská. Rodiče mají možnost kdykoliv vstoupit do MŠ a aktivně či pasivně se zúčastnit činností a to nejen ve třídě, ale také všech celoškolních akcí. V květnu 2009 bylo zpracováno společností KALIBRO šetření mezi rodiči MŠ sledující jejich spokojenost v následujících oblastech. Další šetření je naplánováno na podzim roku Hodnocení rodičů MŠ Naši rodiče Spokojenost ( s prostředím, s výukou) 93,3% Výchova a vzdělávání 91,2% Vztahy (chování zaměstnanci x rodiče, zaměstnanci x dítě, mezi dětmi) 86,7% 18

19 19 Váha slova rodičů 87% Zázemí (pitný režim, strava, pobyt venku, akce, parkování) 73% Důležitá konkrétní zjištění jsou součástí Vlastního hodnocení školy za období a na jejich základě byla přijata některá konkrétní opatření zajišťující ještě vyšší spokojenost, především zajištění odborné úrovně pedagogů MŠ. Aktuální písemné informace o provozu MŠ, téma týdne, jídelníček a jiné jsou vyvěšeny v šatně MŠ zajišťují učitelky. Informace o dítěti si učitelka pravidelně vyměňuje při předávání dětí. Informace ze strany MŠ jsou vždy pozitivně laděné. K předávání dětí dochází v šatně, kde je vyhrazený koutek pro chvíli posezení s rodiči. Pravidelně jsou rodiče zváni do MŠ na dopoledne individuálně, mají možnost pozorovat své dítě, jak si počíná při kontaktu se svými vrstevníky a mohou své problémy rozebrat s učitelkou či školní psycholožkou. Učitelky se snaží na tato setkání natočit též videozáznam vypovídající o činnostech dětí v MŠ v době nepřítomnosti rodičů. Rodiče tak získávají reálnou představu o možnostech svého dítěte. Dvakrát ročně se konají společné schůzky všech rodičů školského zařízení, kdy je připravena buď odborná přednáška nebo besídka dětí. 4. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI Základem péče o děti se speciálními potřebami je spolupráce týmu odborníků sestaveného dle potřeb dítěte a rodičů. Péče o děti se sluchovým postižením Péče o děti se sluchovým postižením je hlavním zaměřením MŠ v Mateřské škole, Základní škole a Dětském domově v Ivančicích, Široká 42. MŠ vychází z historických tradic, které škola má a z holandské metodiky rozvoje řeči u sluchově 19

20 20 postižených, jejíž použití je v České republice výjimečné. Svou filosofií je založena na přirozeném přístupu kopírujícím komunikaci matky se slyšícím, avšak ještě nemluvícím dítětem. Matka hraje tzv. dvojí roli - zachytává reakce dítěte a slovně je vyjadřuje. Písemné záznamy v rodinném deníku se stávají jedním z prostředků komunikace a rozvoje jazyka. MŠ úzce navazuje na rodinnou péči a doplňuje ji. Pro rozvoj českého jazyka užívá atraktivně motivované rozhovory vycházející ze zájmu dětí o téma. Na základě her s písemnou podobou rozhovoru se děti se sluchovým postižením jazykově rozvíjejí. Rozhovor skýtá možnost individuálně se přizpůsobit každému dítěti a dát mu možnost být úspěšný. Téma rozhovoru vychází z tématu týdne a další činnosti v hracích koutcích umožňují dětem si téma skutečně osahat a prožít různými způsoby. Aktivní učení vycházející z prožitku je základem pro úspěšný rozvoj jazykových schopností dětí se sluchovým postižením. Každodenně děti procházejí individuální logopedickou péčí, sluchovou a rytmicko pohybovou výchovou. Každému dítěti se sluchovým postižením je vedena kniha rozhovorů a deník. Péče o děti s vadami řeči popřípadě jiným druhem zdravotního postižení Děti s vadami řeči a jejich rodiče využívají především odborného zázemí a zkušeností s vyvozováním správné artikulace, které učitelky MŠ ve speciálních školách mají. Základem péče je navození klidné a přátelské atmosféry a mluvně podnětného prostředí. Speciální péče je prováděna jednak individuálně, aspoň jedenkrát denně a dále průběžně během všech činností. Využívá se metoda rozhovoru jako prostředku pro cílené působení na rozvoj komunikačních činností včetně globálního čtení. Cíleně se rozvíjí sluchové a rytmické vnímání dětí, nedílnou součástí každého dne jsou hudebně rytmické činnosti. Péče o děti s autismem Děti s poruchou autistického spektra mají ve své třídě zajištěny všechny podmínky pro strukturované učení. Po celý den jsou plně respektovány individuální zvláštnosti každého dítěte s PAS. Přátelská atmosféra, pochopení a povzbuzení provází nejen děti, ale rovněž jejich rodiče. Speciální péče je prováděna jednak individuálně v pracovně pro strukturované učení nebo v pracovně pro logopedii, ale provází dítě při všech jeho činnostech. Během přímé výchovně vzdělávací práce ve třídě pomáhá asistent pedagoga. Péče o děti ze socio kulturně znevýhodněného prostředí MŠ věnuje zvýšenou pozornost zavedení řádu, denních stereotypů, přivykání dítěte na ně a důslednému vyžadování dodržování řádu. MŠ spolupracuje se sociální pracovnicí školy, která zajišťuje přes sociální pracovnici v místě bydliště dítěte, bezpečné a zdravé domácí prostředí. MŠ má trpělivost s rodiči a snaží se rodinu pozitivně ovlivňovat. 20

21 21 Maximální péče je věnována dětem z dětského domova při našem školském zařízení. Učitelky MŠ jsou v pravidelném kontaktu s vychovatelkami DD a na pozvání se zúčastňují jejich porad. Péče o děti předškolního věku MŠ věnuje ve spolupráci se školním psychologem zvýšenou pozornost a péči dětem předškolního věku a to jak se sluchovým postižením, tak s vadami řeči. Dětem s vadami řeči je v posledním roce předškolní docházky nabízen v odpoledních spacích hodinách kroužek Předškolák. Školní psycholog v prvním pololetí školního roku, kdy se má dítě dostavit k zápisu, dítě vyšetří na školní zralost a závěry projedná s rodiči. Předškolní děti se sluchovým postižením využívají těsného kontaktu se základní školou. Od května kalendářního roku, kdy děti se sluchovým postižením nastoupí do školy, navštěvuje je a hraje si s nimi pedagog ze základní školy, který je bude od září učit. Návštěvy zabezpečují navázání vzájemného příjemného vztahu. V závěru školního roku děti společně navštěvují opravdovou školu a získávají tak první reálné představy o škole. Péče o děti s kombinovanými vadami Vzhledem k návaznosti v základní škole praktické a speciální při školském zařízení, realizuje tuto péči i MŠ. Dětem s kombinovanými vadami je věnována mimořádná péče, založená na silně individuálním přístupu a realizovaná s pomocí asistentky ve třídě. Děti s kombinovanými vadami jsou vedeny především k sebeobsluze, spolupráci při herních činnostech a navázání jakékoliv komunikace. Pro každé dítě s kombinovaným postižením vypracuje učitelka plán individuálního rozvoje ve všech sledovaných oblastech s důrazem na rozvoj sluchového vnímání a komunikačních schopností. Plán je vypracován na období pololetí, následně vyhodnocen a vytyčen nový. Péče o děti s jinými problémy 21

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání HRAVÝ SVĚT Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání HRAVÝ SVĚT Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání HRAVÝ SVĚT Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice 11. aktualizované vydání: 1. září 2013 1.vydání : 2. září 2002 Ředitelka školy: Datum:

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: ---------------------- Vzdělávací obor: --------------------- Vyučovací předmět: Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. aktualizace na školní rok 2012/2013

Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. aktualizace na školní rok 2012/2013 1 Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice aktualizace na školní rok 2012/2013 10. aktualizované vydání 1. září 2012 1. vydání 2. září 2002 Ředitelka

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo příspěvková organizace Trstěnice 200, 671 71 Hostěradice, tel. - 515/339179, 607 811 321, IČO - 70997969 e-mail zs.trstenice@zn.orgman.cz Školní

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. aktualizace na školní rok 2012/2013

Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. aktualizace na školní rok 2012/2013 1 Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice aktualizace na školní rok 2012/2013 10. aktualizované vydání 1. září 2012 1. vydání 2. září 2002 Ředitelka

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čelechovice na Hané

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čelechovice na Hané Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 133 48/99-11036 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: bm3cs108 Okresní pracoviště Prostějov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Čelechovice na Hané Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola v Hořicích na Šumavě, okres Český Krumlov Hořice na Šumavě 102. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola v Hořicích na Šumavě, okres Český Krumlov Hořice na Šumavě 102. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola v Hořicích na Šumavě, okres Český Krumlov 382 22 Hořice na Šumavě 102 Identifikátor: 650 038 088 Termín konání

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 Signatura: al6as105 Okresní pracoviště Znojmo INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Mateřská škola Nový Šaldorf, okres Znojmo

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 044 69/99-1401 Signatura: vd4as107 Oblastní pracoviště č. 04 Plzeň Okresní pracoviště Plzeň-město INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: 70. mateřská škola, Waltrova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace. Horní Bojanovice 170, Hustopeče u Brna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace. Horní Bojanovice 170, Hustopeče u Brna Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace Horní Bojanovice 170, 693 01 Hustopeče u Brna Identifikátor školy: 600 111 504 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Praha 9, - Prosek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Praha 9, - Prosek Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 0111963/98-1404 Inspektorát č. 1 Signatura: aa7as302 Okresní pracoviště Praha 1, Vodičkova 32, INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá mateřská

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: HRS III/ /2015 Skartační znak: S 10 Vypracovaly:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice Identifikátor školy: 600 096 441 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více