VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013, Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013, Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory 1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Josefa Kubálka Všenory za školní rok 2012/ Základní údaje o základní škole a mateřské škole, charakteristika školy 1.1. Škola název školy Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory adresa školy Karla Majera 370, Všenory právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitelka: Mgr. Renáta Bartoníčková zástupce ředitele: Mgr. Alena Heckelová řídící učitelka MŠ: Bc. Marta Sklenářová kontakt Zřizovatel název zřizovatele Obec Všenory adresa zřizovatele U Silnice 151, Všenory kontakt tel: Součásti základní školy kapacita Základní škola 200 Školní družina 65 Školní jídelna při základní škole 150 jídel denně Mateřská škola 50 Školní jídelna při mateřské škole 55 jídel denně Charakteristika školy: Naše škola je rodinná, všichni se známe, a proto je pro děti bezpečná. Vznikla 1. července 2010 spojením mateřské školy a základní školy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo roku 2011 škole čestný název Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory. Spolu s novým názvem škola začala pro svou identifikaci používat nové logo, jehož autorkou je žákyně školy Kateřina Králová. Josef Kubálek ( ) v obci Všenory prožil většinu života a vytvořil zde i část svého obsáhlého díla, které je dnes uloženo v Památníku národního písemnictví a Pedagogickém muzeu J. A. Komenského. Ve své učitelské i vědecké práci se zaměřil na didaktiku čtení a stal se všeobecně uznávaným odborníkem a profesorem pražského učitelského ústavu. Z jeho slabikářů a početnic U nás se za první republiky učily statisíce žáků v celém Československu. Budoucí učitelé se připravovali podle Kubálkových didaktik. Z 2

3 němčiny přeložil základní díla moderní pedagogiky a psychologie. Vrcholem jeho odborné práce je pak spoluautorství Pedagogické encyklopedie ( ). Celková kapacita školy stanovena rejstříkem škol je 200 žáků. Škola poskytuje základní vzdělání pro žáky v 1. až 9. postupném ročníku. Vyučuje se ve dvou od sebe oddělených budovách. První stupeň a jedna třída mateřské školy je v budově ze 70. let, další dvě třídy mateřské školy jsou ve vzdálenější prvorepublikové vile se zahradou, budova 2. stupně je z r V obou budovách základní školy je celkem 9 učeben a odborná pracovna výpočetní techniky, dílna, školní kuchyňka a školní jídelna. U budovy prvního stupně je malé hřiště, v budově se nachází tělocvična. Vedle budovy druhého stupně je polyfunkční sportovní hřiště Základní údaje o součástech školy ke počet tříd Součást školy / oddělení počet dětí / žáků ve šk. roce 12/13 počet dětí / žáků na třídu 12/13 počet dětí / žáků ve šk. roce 11/12 (maximální ve šk. roce) počet dětí / žáků na třídu 11/12 (maximální ve šk. roce) šk. rok 10/11 (pro snazší porovnání) stupeň , ,4 13,3 1. stupeň ZŠ , ,2 15,2 2. stupeň ZŠ , ,75 11 Školní družina Školní jídelna při základní škole 3 (oproti ) ,5 x 118 x 95 x x Mateřská škola , ,7 16,7 Školní jídelna při mateřské škole x 36 x 36 x x 1.5. Materiálně-technické podmínky ZŠ a MŠ; materiální podpora výuky ZŠ Materiálně -technické podmínky a materiální podpora výuky základní školy materiálně-technické podmínky základní školy Učebny včetně odborných a 13 tělocvičny Odborné pracovny (kuchyňka, 3 PC, dílna) Zahrada, hřiště 2 Sportovní zařízení tělocvična, multifunkční hřiště, hřiště u 1. st. Pro šk. rok 2012/13 jsme měli následující cíle vyplývající ze stavu popsaného ve výr. zprávě šk. roku 2010/11 a 2011/12 a z pozorování stavu školy a materiální podpory výuky: plán Podařilo se Podařilo se částečně Nepodařilo se zůstává do dalšího období Postupně obměňovat 3

4 zastaralé a na sebe nenavazující učebnice Zrevidovat a usoudit, zda obměnit učebnice AJ, zvláště pro nižší ročníky Vytvořit základní knihovničky v každé třídě postupně vybavovat kabinety odborných předmětů začít kabinetem TV zrevidovat stav všech kabinetů odborných předmětů a 1. stupně, nefunkční a nepotřebné věci důsledně vyřadit z evidence Získat notebooky pro třídní učitele Instalovat do tříd počítače pro individualizaci výuky Umožnit wifi připojení ve všech patrech obou školních budov Postupně modernizovat a doplňovat vybavení školní kuchyně Dovybavovat školní hřiště u 1. stupně herními prvky cílem letošního roku: domeček pro družinu Postupně rekonstruovat a uvádět do pořádku multifunkční hřiště u 2. stupně pro šk. r. 12/13: nátěr plotu, rekonstrukce vnitřního vybavení, pořízení schránek na sportovní vybavení (díky Benefičnímu zábavnému odpoledni) (díky projektu EU) (díky Benefičnímu zábavnému odpoledni) (díky přátelům školy a novému správci hřiště za přispění větší část finančních prostředků od obce) (částečně díky velké finanční náročnosti) (obměna bude probíhat postupně; finanční náročnost) (díky Benefičnímu zábavnému odpoledni) (částečně díky velké finanční náročnosti) 4

5 Postupně vytvořit zázemí pro hřiště a na svahu u multifunkčního hřiště Zrekonstruovat zabezpečovací systém budovy 2. st. školy tak, aby odpovídal funkčností požadavkům pojišťovny a chodu školy (především pro ochranu nové třídy PC) Zřídit zabezpečovací systém pro 1. stupeň školy Vybavit nábytkem sborovnu 1. stupně Vybavit nábytkem sborovnu 2. stupně Propojit vstup do sborovny 1. stupně se vstupní chodbou tak, aby nebyl nutno chodit do sborovny přes třídu (ruší se vyučování) Vytvořit místnost pro jednu třídu z prostor v areálu budovy 1. stupně Vybavit nově vzniklou třídu nábytkem Vybavit nově vzniklou třídu pomůckami Napojení budovy 2. st. na vodovodní řád Rekonstrukce střechy budovy 2. stupně Zateplení budovy 2. stupně a výměna oken (díky financování obce Všenory a Lety) (díky financím obce) (díky financím obce) (díky financím obce) (díky řízení dotačnímu a (díky přátelům školy a novému správci hřiště za přispění větší část finančních prostředků od obce) (díky Benefičnímu zábavnému odpoledni) (finanční nákladnost) (finanční nákladnost) (finanční nákladnost) 5

6 spolufinancování obce) Komentář k materiální podpoře výuky: Škola je zcela vybavena v oblasti učebnic a učebních textů. Práce s nimi ale není pro učitele závazná. Závazné je naplňování výstupů našeho ŠVP jakýmikoliv prostředky. I tak probíhá postupně doplňování a obměna již velmi opotřebovaných učebnic a sjednocování materiálů pro výuku v jednotlivých předmětech tak, aby byla zajištěna návaznost. V rámci zapojení školy do sítě Cambridgeských škol začínáme obnovovat učebnice angličtiny učebnicemi cambridgeskými. Odborné učebny předmětů škola nemá, vybavení odborných kabinetů je nedostačující nebo žádné. Bude třeba, dle finančních možností školy, jejich postupné vybavování. Počítačová učebna je pouze na budově 2. stupně. Její neodpovídající technický stav byl v loňském školním roce díky EU peníze školám a šablonám, které jsme v rámci vybrali, výrazně zlepšen a odpovídá nyní modernímu vybavení PC učeben. Díky dalšímu projektu, který jsme přijali ve školním roce 2012/13 na vzdělávání v oblasti ICT se nám podařilo získat do PC učebny interaktivní tabuli. Na budově 1. stupně máme interaktivní systém ebeam, který je přenosný mezi třídami. Na každé budově školy jsou dva dataprojektory a do každé třídy se nám podařilo instalovat bílou tabuli na projekce. Škola je vybavena nejzákladnějším nábytkem a pomůckami. Žákovský nábytek (lavice a židle) a vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. je z finančních důvodů málo obnovováno a ani ve školním roce 2012/13 jsme úroveň vybavení výrazně nepozvedli. Vybavení kabinetů spočívá vesměs v zastaralých a nedostačujících pomůckách. Pomůcky kabinetu TV jsou pro 2. stupeň velmi nedostačující, 1. stupeň je vybaven základními pomůckami. Učebny na obou stupních jsou i přes omezené odborné vybavení pedagogy zařízeny velmi podnětně a jsou esteticky upravené. Komentář k materiálně-technickým podmínkám ZŠ: Během školního roku 2012/13 jsme i dále pracovali na zlepšení materiálně technických podmínek naší školy. Stav vnitřních rozvodů v obou budovách je stále velmi zastaralý. Dílna pro výuku žáků (2. stupeň) je ve špatném stavu především kvůli vracející se vlhkosti. Kuchyňka pro výuku žáků 2. stupně je velmi zastaralá, bylo by třeba ji vybavit a obnovit. Vybavení školní kuchyně je zastaralé, obnovované jen v nejnutnějších případech. Bude nutné věnovat mu zvýšenou pozornost, jak plyne ze zprávy o kontrole BOZP a ze zprávy hygienické kontroly, též z důvodů nutného navýšení kapacity školní kuchyně pro příští školní rok 2013/14. Vybavení sboroven se oproti minulému školnímu roku opět mírně zlepšilo byla vybavena sborovna 1. stupně nábytkem. Sborovnu 2. stupně se vybavit nepodařilo. Díky evropským dotacím se nám podařilo získat interaktivní tabuli a notebooky pro učitele. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty je dostatečné, i když v některých případech zastaralé. Již před letními prázdninami roku 2012 začala renovace multifunkčního hřiště v zahradě u 2. stupně a přilehlých prostor zahrady. Obnovili jsme boční vchod do budovy 2. stupně tak, aby k užívání multifunkčního hřiště mohly být používáno sociální zázemí v budově školy. Multifunkční hřiště u budovy 2. stupně je využíváno na hodiny TV, také k rekreačnímu sportu žáků a obyvatel obce. 6

7 Opravena je podlaha tělocvičny. Dále viz. tabulka výše. Cíle pro školní rok 2013/14 v oblasti materiální podpory výuky a materiálnětechnického vybavení ZŠ je především: - získání prostředků na dataprojektory do každé třídy, které budou nainstalovány napevno - postupné vybavení všech tříd 2 3 počítači, které by byly napojeny na internet, obsahovaly výukové programy, a tak je bylo možno využívat v hodinách k individualizaci výuky, dále pro vyhledávání informací - pokračování na zřizování zázemí pro multifunkční hřiště u budovy 2. stupně - vybavení nábytkem sborovny 2. st. - spolu se zřizovatelem: začít postupně budovat prostory pro další třídu v budově 2. stupně (připravit se na početnější ročníky, které se nevejdu do některých stávajících tříd a připravit se na dělení výuky na menší skupiny) - spolu se zřizovatelem promýšlet získání dalšího prostoru pr třídu na budově 1. stupně - spolu se zřizovatelem zajistit navýšení kapacity školní kuchyně - pracovat na modernizaci školní kuchyně - rekonstrukce školní dílny - rekonstrukce školní cvičné kuchyňky - zřízení prostoru pro Kubálkovo muzeum - dále viz. tabulka výše v bodech, kde bylo splněn částečně nebo nesplněno materiálně-technické podmínky základní školy Učebny včetně odborných a 13 tělocvičny Odborné pracovny (kuchyňka, 3 PC, dílna) Zahrada, hřiště 2 Sportovní zařízení tělocvična, multifunkční hřiště, hřiště u 1. st Materiálně-technické podmínky mateřské školy (kapitolu sepsala Bc. Marta Sklenářová) Materiálně-technické podmínky jsou, v souvislosti s finančními možnostmi školy, celkem vyhovující. Četné opravy a rekonstrukce se uskutečnily v budově MŠ na adrese V. Křena. Školní rok jsme zahájili s nově rekonstruovanými umývárnami a záchodky pro děti i pro personál. Návrhy na nové obklady si ve spolupráci s učitelkami vytvořily samy děti. Během prázdnin se uskutečnila i rekonstrukce ve sklepních prostorách, konkrétně v místnosti určené pro hrubou přípravu brambor a zeleniny. V šatnách byla vyrovnána podlaha a proběhla i úprava podlahových krytin v šatnách. V obou třídách proběhla rekonstrukce a obnova osvětlení novými zářivkovými panely. Zároveň bylo nainstalováno i nové osvětlení v kuchyni mateřské školy, v šatnách, v ředitelně. V obou třídách, v umývárnách i ve vstupní chodbě bylo zajištěno nainstalování nových dřevěných krytů na radiátorech. Dále byly provedeny drobné opravy laviček, natírání radiátorů, odstranění vystouplých prken v podlaze ve třídě v 1. patře, opraveny spojovací lišty mezi kobercem a linem, byla opravena a natřena zahradní plechovou buňka určená k úschově hraček a pomůcek pro pobyt dětí na školní zahradě. Byla opravena střešní krytina na přístěnku MŠ, který slouží jako kabinet na pomůcky. V průběhu školního roku byly opraveny dětské židličky na třídě Berušek a 7

8 Sluníček. S ohledem k revizní zprávě týkající se zahradního vybavení byly vyřazeny z provozu obě skluzavky. Na pořízení nových skluzavek nebyly dostatečné finanční prostředky. Situaci nám pomohl vyřešit jeden z otců dětí. Skluzavky si odvezl, udělal novou povrchovou úpravu a nástřik. Na opravě se podílel finančně sám, bez nároku na finanční vyrovnání. V měsíci květnu byla na školní zahradě zabudována nová kyvadlová houpačka, která byla financována ze sponzorského daru. V průběhu jarních měsíců došlo i k opravě podezdívky oplocení, úpravám plotu. Do vybavení kuchyně mateřské školy byl zakoupen nový robot, myčka nádobí, varná konvice a další drobné kuchyňské vybavení. Hlavní cíle pro šk. rok 2012/13 pracoviště K. Křena: - oprava plotu školky podařilo se - oprava a rekonstrukce soc. zařízení, světel a podlah v MŠ podařilo se díky zřizovateli - oprava některých herních prvků na školní zahradě MŠ podařilo - rekonstrukce kuchyně MŠ nepodařilo se Cíle pro školní rok 2013/14 v oblasti materiální podpory výuky a materiálnětechnického vybavení MŠ je především: - zlepšit vybavení školní jídelny v MŠ - řešit vybavení školní zahrady vhodnými herními prvky - obnova zastaralého nábytku ve třídách Ježků a Berušek - obnova sborovny MŠ 1.6. Údaje o Školské radě při základní škole Datum voleb/zřízení volby / ustavující schůze Počet členů 6 Kontakt Zástupci za školu: Procházková Jana, Hrušková Hana Zástupci za rodiče: Samek Petr, Šilhavá Alena (odstoupila Müllerová Jana) Zástupci obce: Chalupecký Jan, Charvát Vladimír 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy základní školy a mateřské školy 2.1. Vzdělávací programy základní školy Vzdělávací program zařazené třídy Škola pro všechny Vzdělávací program mateřské školy Je nám krásně na světě Všechny třídy MŠ 3. Přehled pracovníků základní školy a mateřské školy 3.1. Základní údaje o pracovnících základní školy a mateřské školy Základní škola a mateřská škola celkem: Počet pracovníků celkem Základní škola: Počet pracovníků celkem 25 Počet učitelů ZŠ 16 (včetně externích) Počet asistentů pedagoga 2 (z nich 1 zároveň vychovatelka ŠD) 8

9 Počet vychovatelek ŠD 3 (z nich 1 zároveň asistent pedagoga) Počet správních zaměstnanců ZŠ 3 (z nich 1 zároveň správní zaměstnanec ŠJ ZŠ) mimo ŠJ Počet správních zaměstnanců ŠJ 3 (z nich1 vykázána mezi správními zaměstnanci ZŠ) Mateřská škola: Počet pracovníků celkem 9 Počet učitelů MŠ 6 Počet správních zaměstnanců MŠ 2 mimo ŠJ Počet správních zaměstnanců ŠJ Přehled pracovníků základní školy podle funkce, úvazku a vzdělání ped. pracovníci funkce úvazek stupeň (vyuč. vzdělání aprobace hod. týdně) 1 Mgr. Bartoníčková Renáta Ředitelka uč VŠ ČJ - VV st. 2 Dobruský Jiří Učitel 2. st. 2 SŠ vychovatelství 3 Mgr. Baudyšová Markéta Učitelka - 1. st. 22 VŠ 1. st. 4 Bc. Kombercová Helena Učitelka 1. st. 22 SŠ vychovatelství 5 Mgr. Kopecká Hana Učitelka 1. st. 22 VŠ 1. st. 6 Mgr. Hrušková Hana Učitelka 1. st. 22 VŠ 1. st. 7 RNDr. Brosková Anna Učitelka 2. st. 22 VŠ M - Př 8 PaedDr. Veselý Vladislav Učitel 2. st., vých. poradce 20+2 VŠ D, RJ, OV, HV 9 Mgr. Procházková Jana Učitelka 2. st. 22 VŠ OŽP 10 Hlůžeová Iva Učitelka 2. st. 22 SŠ bez aprobace, kurzy a certifikáty AJ 11 Radová Václava Vychovatelka/ asis.ped. 28 / 10 SŠ Vychovatelstv í, kurz asis. pedagoga 12 Járková Dana Vychovatelka 28 SŠ vychovatelství 13 Matoušková Petra Vychovatelka 14 SŠ bez maturit y 14 Sumannová Markéta Asistentka 10 VŠ v bal. progra mu kurz asis.ped 15 Mgr. Heckelová Alena Zástupce ředitele 11 VŠ 1. st uč. 1. st. 16 Mgr. Valešová Zuzana Učitelka 2. st. 22 VŠ ČJ - VV Externí pracovníci 17 Mgr. Bělohlávková Lenka Učitelka 2. st. 3 VŠ Z - TV 18 PaedDr. Tuháčková Hana Učitelka tv 1. st. 3 VS 1.st + HV 19 Ing. Machková Jitka Učitelka 2. st. 2 VŠ VŠCHT 20 Prentice Mike učitel aj rodilý 2 VŠ Anglicý jazyk 9

10 mluvčí 2. st. spec. metodické semináře Přehled pracovníků mateřské školy podle funkce, úvazku a vzdělání ped. pracovníci funkce úvazek stupeň vzdělání 1 Bc. Sklenářová Marta řídící učitelka MŠ do III/13; dále MŠ řízena samosprávou 1.0 VŠ bakalář ský progra m aprobace učitelka MŠ 2 Hanžlíková Eva učitelka 1.0 SŠ učitelka MŠ 3 Zrostlíková Lenka učitelka 1.0 SŠ neaprobovaná 4 Marcišínová Marie učitelka 0.6 SŠ neaprobovaná 5 Ullrichová Dagmar učitelka 0.8 SŠ učitelka MŠ 6 Doubková Jaroslava učitelka 0.38 SŠ učitelka MŠ 3.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků základní školy (mimo externistů) a aprobovanost ve výuce pedagogové - aprobovanost počet pedagogů aprobovanost v % učitelé 1. stupně 5 80 učitelé 2. stupně 7 71 vychovatelky ŠD 3 67 asistenti pedagoga Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků mateřské školy a aprobovanost ve výuce pedagogové - aprobovanost počet pedagogů aprobovanost v % pedagogové Pedagogičtí pracovníci základní školy (mimo externistů) podle věkové skladby jen kontrola věků, už je to nově do 35 let let let nad 55 let do v důch. věku celkem důch. věku muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Pedagogičtí pracovníci mateřské školy podle věkové skladby do 35 let let let nad 55 let do v důch. věku celkem důch. věku muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

11 3.5. Údaje o nepedagogických pracovnících ZŠ + MŠ ostatní pracovníci funkce úvazek stupeň vzdělání Mgr. Pikardová Anna hospodářka 1,0 VŠ Kreuzigová Simona uklizečka 1,0 SŠ školnice MŠ Ježci 0,25 vedoucí školní jídelny 0,188 Stará Martina školnice 1,0 SŠ expedice pokrmů MŠ Ježci 0,125 Marková Dana Kuchařka 1,0 SOU Marková Monika kuchařka 0,5 SOU pracovnice provozu 0,2 hospodářka 0,313 Alena Šilhavá hospodářka ŠJ MŠ 0,22 SŠ kuchařka 0,928 Jana Císařová školnice 0, 742 SOU Andrea Valešová uklízečka 0,563 SOU Zápis k povinné školní docházce do základní školy počet prvních tříd počet dětí zapsaných do 1. tříd / počet dětí, které nastoupily (ke šk. roku 13/14) počet dětí zapsaných do 1. tříd / počet dětí, které nastoupily (ke šk. roku 12/13) počet dětí starších 6 let (nástup ve šk. roce 2013/14 po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2013/ /34 35 / Výsledky přijímacího řízení žáků odcházejících ze základní školy a) na víceletá gymnázia a konzervatoř přijato: z 5. ročníku ze 7. ročníku gymnázia státní 1 (hlásil se 1 žák) 0 gymnázia soukromá 0 (hlásil se 1 žák) 0 b) na SŠ, které jsou ukončeny maturitou, z 9. tříd přijato: gymnázia SOŠ celkem 0 (hlásilo se 0 žáků) 9 (hlásilo se 9 žáků) 9 (z toho 2 soukromé školy) d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěr. zkouškou přijato: z 9. ročníků z nižších ročníků 2 1 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v 9. ročníku v nižším ročníku 11 1 (8. ročník) Komentář k výsledkům přijímacího řízení žáků odcházejících ze základní školy: Ze středních odborných škol (SOŠ) si naši žáci vybrali studium na obchodních akademiích a školách podobného zaměření (obory cestovní ruch, veřejnosprávní činnost), školách 11

12 technického zaměření (obory mechanik, seřizovač), průmyslové škole (obor filmová a televizní tvorba), umělecké škole (obor multimediální a propagační tvorba). Učebními obory na středních odborných učilištích (SOU) jsou kuchař, číšník a mechanikelektronik. Jeden žák odchází z 8. ročníku z důvodu splnění povinné školní docházky Činnost výchovného poradce ve školním roce 2012/13 (sepsal PedDr. V. Veslelý): Září evidence žáků vycházejících ze ZŠ v tomto školním roce evidence žáků s výraznými výukovými a výchovnými problémy evidence žáků v péči PPP, popř. lékařů apod. zajištění brožur pro vycházející žáky 9. tř., 5. tř., popř. vycházejících z nižších ročníků (zjištění zájmu v jednotlivých třídách) spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou Středočeského kraje, pracoviště Praha západ nabídka profivyšetření Říjen, listopad účast na třídních schůzkách v 9. a 5. třídě, seznámení rodičů s podmínkami přijímacího řízení na SŠ v tomto školním roce zájemci o studium na uměleckých středních školách vyplní přihlášku účast na veletrhu středních škol Schola pragensis s 9. třídou Prosinec uzavření základních individuálních a skupinových šetření k volbě povolání spolupráce s náborovými pracovníky středních škol Leden, únor zpracování přihlášek na střední školy spolupráce s třídními učiteli při zpracovávání přihlášek kontrola odeslání přihlášek podle stanoveného termínu talentové zkoušky účast při zápisu do první třídy Březen, duben základní skupinové orientační šetření k volbě povolání v osmém ročníku 8. třída beseda k volbě povolání v Poradenském středisku Úřadu práce Praha západ (Mgr. Konopková) přijímací zkoušky Květen druhý termín přijímacích zkoušek; nepřijatí žáci varianty dalšího postupu (odvolání, volná místa na jiných oborech a školách ) Červen souhrnná zpráva a statistika o výsledcích přijímacího řízení pro výroční zprávu školy Průběžná celoroční práce: vedení záznamu o žácích se specifickými poruchami učení a chování vedení záznamu o přijetí žáků vyšlých ze ZŠ vedení záznamu o integrovaných žácích evidence a zakládání zprávy o vyšetřeních žáků v OPPP spolupráce s třídními učiteli v oblasti poruch učení a chování hospitace ve třídách se sledovanými žáky koordinace působení třídních učitelů ve směru volby povolání pravidelné informování ředitelky školy v oblasti působnosti výchovného poradce 12

13 zpracování informace o práci výchovného poradce a výsledcích přijímacího řízení pro radu školy spolupráce se školní psycholožkou spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou spolupráce s informačním a poradenským střediskem při úřadu práce (Mgr. Konopková) zpracování informace o práci výchovného poradce a výsledcích přijímacího řízení do obecního zpravodaje informování žáků a rodičů na webových stránkách školy, sekce Výchovný poradce propagace práce školy v místních a regionálních periodikách a na internetu koordinace práce třídních učitelů, metodika prevence a školního psychologa v oblasti chování a kázeňských opatření vedení dokumentace výchovné komise Akce pořádané výchovným poradcem, popř. v souvislosti s jeho působením Výchovný poradce pořádal každoroční exkurzy na veletrh středních škol Schola pragensis a návštěvu informačního střediska úřadu práce, kde psycholog kariérní poradce ve speciálním programu rozebral se žáky 8. třídy jejich perspektivy při volbě povolání. Zápis do 1. tř. Výchovný poradce se účastnil zápisu do prvních tříd. Podával rodičům informace z oblasti svého působení, především v otázce odkladu školní docházky, a kontaktoval zájemce s pedagogicko-psychologickou poradnou popř. jinými specializovanými pracovišti. Cíle pro školní rok 2013/14: - zapojit se do projektu kariérového poradenství Odplouváme dál - rozšířit spolupráci s koordinátorem primární prevence a školní psycholožkou 4.2. Mateřská škola Děti přijaté k nástupu k K zápisu se dostavilo žadatelů: 47 Z toho z okolních obcí: 13 Z toho předškoláků: 6 Volných míst: 21 Přijato dětí: Údaje o výsledcích vzdělávání žáků základní školy 5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků základní školy Přehled o prospěchu třída počet žáků prospěl o prospělo s vyzn. 1. stupeň Neprospěl o žáci s nedostateč. prospěchem Nehodnoceno * * celkem 96+ 1* * * Žák studuje podle 41 ŠZ 13

14 2. stupeň ** 8 +1** celkem 48+1* 48+1** ** * ** Žákyně studuje v zahraničí Opravné zkoušky: žádné Celkový přehled: počet žáků prospělo s vyzn. neprospěl žáci nehodnoceno o s nedostatečnou 1. stupeň 96(+1*) stupeň 48+1** (1**) celkem (1**) (1* + 1**) * Žák studuje podle 41 ŠZ ** Žákyně studuje v zahraničí Celkový přehled o chování za 2. pol. - ke konci šk. roku 2011/12 třída počet pochvala pochvala napomenutí důtka důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU TU ŘŠ 1. stupeň stupeň celkem Údaje o zameškaných hodinách žáků základní školy počet počet omluvených omluvených hodin hodin na žáka počet neomluvených hodin počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň ,96 4 0,04 2. stupeň ,9 1 0,02 celkem ,28 5 0,03 pozn.: 5.3. Údaje o integrovaných žácích ZŠ druh postižení ročník počet žáků sluchové postižení 0 0 zrakové postižení 0 0 tělesně postiženi 0 0 s kombinací postižení 0 0 autismus (integrovaní) 2., s vývojovými poruchami učení, 2., 5.,

15 Údaje o integrovaných žácích MŠ druh postižení počet dětí sluchové postižení 0 zrakové postižení 0 tělesně postiženi 0 s kombinací postižení 4 s vývojovými poruchami 0 učení, autismus (integrovaní) se spec. poruchami učení 0 (ostatní) 5.4. Počet žáků základní školy v souvislosti s trvalým bydlištěm Všenory ostatní okolní obce Počet dětí MŠ v souvislosti s trvalým bydlištěm obec počet předškoláků počet mladších než předškoláků Všenory Černolice 6 1 Ostatní obce x x 5.5. Komentář k údajům o výsledcích výchovně - vzdělávacího procesu Výchovně vzdělávací proces v mateřské škole (kapitolu sepsala Bc. Marta Sklenářová) a) Organizace výchovně vzdělávacího procesu MŠ Mateřskou školu navštěvovalo celkem 50 zapsaných dětí, ve třech odděleních. Dvě oddělení jsou na kmenové mateřské škole v ulici V. Křena. Odloučené pracoviště, 3. oddělení, se nachází na adrese K. Majera v budově 1. stupně ZŠ Vzhledem k vyššímu počtu předškoláků, byly tentokrát děti rozděleny do všech oddělení podle věku. V tomto školním roce se vzdělávací činnost odvíjela ze ŠVP z roku 2008, který byl plně v souladu s RVP, dle hodnocení ČŠI z roku ŠVP byl dále rozpracován do jednotlivých třídních vzdělávacích programů. ŠVP i třídní programy jsou v souvislosti s podmínkami a možnostmi školy, na základě zkušeností a nových informací nadále obměňovány a doplňovány. Učitelky na třídách pracovaly dle zhotovených TVP. Vzdělávání se uskutečňovalo při všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytly, ať už ve třídách či při pobytu venku, vyváženým poměrem spontánních a řízených činností. Děti se zapojovaly do nadstandardních aktivit: výtvarný kroužek, flétničky, angličtina, vyšívání, které se uskutečňovaly přímo ve třídách pod vedením samotných učitelek. Pouze na pohybové aktivity v rámci projektu Tanec školám docházeli předškoláci do budovy 1. stupně ZŠ, do tělocvičny. Záměrem vzdělávací činnosti bylo především uspokojování potřeb a zájmů dětí. Jako každým rokem se nám velmi osvědčila organizace adaptačního režimu, který zajistil postupnou adaptaci dětí v MŠ. Denně byl zajišťován dostatečný pobyt dětí venku, respektovaly jsme též plně potřeby dětí odpočinku a spánku, které patří mezi významné psychohygienické zásady při pobytu dětí v MŠ. Na všech třídách byl v průběhu dne zajišťován pitný režim pro děti. Třída Ježečků v budově ZŠ 15

16 Provoz na této třídě byl na přání rodičů nově upraven na hodin. Výchovně vzdělávací proces byl zajištěn plněním úkolů a naplňováním konkrétních cílů třídním vzdělávacím programem, vyplývajícím ze ŠVP, který je v souladu s RVP, V tomto oddělení bylo zapsáno 14 dětí, z nichž bylo 9 předškoláků. Mezi předškoláky byly 4 děti s odkladem PŠD, na základě doporučení odborných pracovišť a na základě vzájemné domluvy pedagogických pracovnic a rodičů. Nově nastoupily do tohoto oddělení 4 děti. Tato třída byla specifická zvláště v tom, že poměrná část dětí byla v péči logopedů díky poruchám v řečových dovednostech. U třech dětí byla prokázána dysfázie, koktavost, opožděný vývoj řeči. Verbální inteligenci rozvíjely paní učitelky při všech vzdělávacích činnostech, věnovaly dostatečný prostor činnostem, které vývoj řeči podporují. Jedna z učitelek se věnuje již delší dobu sebevzdělávání v oblasti logopedie, účastnila se mnoha přínosných seminářů a školení. Co se týká společenských návyků, sebeobsluhy, hygienických návyků, stolování neměly děti problémy. Problémy, které přetrvávaly až do konce šk. roku byly v dodržování a zažití společenských návyků jako je pozdravit, požádat, poděkovat. V oblasti rozvoje rozumových dovedností byly učitelkami nabízeny různé činnosti a formy práce, ať už kolektivní, individuální, řízené i spontánní. Pozornost, myšlení, paměť dětí byla rozvíjena zvláště prožitkovým učením s ohledem na věk, čemuž odpovídaly i vědomosti a schopnosti dětí. Kladně lze hodnotit i muzikální cítění dětí. Velmi rády zpívaly, dokonce některé z nich byly zapojeny do pěveckého kroužku. Děti se v průběhu roku zapojily také do nadstandardních aktivit nabízených v MŠ. Děti v této třídě měly k sobě velmi hezké vztahy, pomáhaly si, neprojevovalo se problémové chování ani konflikty. Spolupráce s rodiči byla celkem dobrá, rodiče byly denně v kontaktu s učitelkami, měli k dispozici veškeré informace o dění v MŠ, o akcích na nástěnkách i na webových stránkách MŠ. Třída Sluníček, hlavní budova MŠ Na hlavní budově MŠ v oddělení Sluníček bylo 18 předškoláků, z nichž bylo 12 chlapců a 6 dívek. Na základě doporučení psychologické poradny a lékařských zpráv měl jeden chlapec a jedna dívka odklad PŠD. Celkem bylo přijato 9 nově nastupujících dětí do MŠ. Po prvním měsíci docházky se změnila skladba třídy. Na základě nabídky vedoucí učitelky MŠ a doporučení pedagogicko-psychologické poradny se rozhodli rodiče jednoho chlapce o přeřazení do oddělení s menším počtem dětí do Ježečků. Na jeho místo přestoupila dívka, která byla původně přijata do oddělení Ježečků. Začátkem října ukončil docházku jeden ze zapsaných chlapců, který byl v péči otce samoživitele. Důvodem byla změna trvalého bydliště. Místo něj byl přijat chlapec předškolák s odkladem PŠD, který přistěhoval se se svými rodiči do Všenor. Zpočátku měl velké potíže s adaptací. Byl velmi silně fixován na matku. Chlapec si brzy našel kamaráda a začal se bez problémů začleňovat do kolektivu. Tato třída se díky převaze počtu chlapců jevila jako živější a hlučnější kolektiv. Učitelkám na třídě se postupně podařilo nabídkou činností a her chlapce zaujmout, a tím i zklidnit atmosféru ve třídě. Po úspěšně zvládnuté adaptaci všech dětí se s podivem začaly velmi hlučně a živěji projevovat děvčata. Začaly se vyskytovat časté konflikty, všechna děvčata byly silné osobnosti, které se velmi nerady podřizovaly, nerady ustupovaly. Děvčata se často hádala, nedokázala přijmout výtku, kritiku. Často se u některých projevilo i zapírání a vymýšlení. Chlapci si zase naopak dokázali zorganizovat hry, společně se zapojovali do činností, dokázali se vzájemně dohodnout na pravidlech, dokázali si sami rozdělit 16

17 činnosti, dokázali si i připustit kritiku mezi sebou i od paní učitelek. Chlapci si vytvořili mezi sebou pevné kamarádské vztahy. Dětem, které měly odklad PŠD, věnovaly paní učitelky zvýšenou pozornost a individuální péči, především v oblastech, které jim činily potíže a na základě vyjádření a doporučení odborníků specialistů. Děti byly podněcovány k vlastnímu rozhodování, sebehodnocení, uplatnění vlastních nápadů, vzájemné úctě k výsledkům práce druhých, ke vzájemné pomoci. Děti velmi rády, zvláště chlapci samostatně improvizovali v dramatických, hudebních a pohybových aktivitách. Všechny děti byly též zapojeny do nadstandardních aktivit nabízených v MŠ. Veškeré řízené i spontánní činnosti probíhaly v souladu s třídním vzdělávacím programem, vyplývajícím ze ŠVP. Ve všech činnostech a aktivitách byly uplatňovány různé formy a metody práce, založené především na aktivní účasti dětí a prožitkovém učení. Spolupráce s rodiči byla na velmi dobré úrovni. Informace o dění ve třídě, o výsledcích vzdělávání dětí byly rodičům předávány formou osobního kontaktu učitelek s rodiči. Třída Berušek, hlavní budova MŠ V oddělení Berušek bylo zapsáno celkem 18 mladších dětí, z nichž bylo 7 dívek a 11 chlapců. Věkové složení na počátku šk.roku dětí bylo od 4 let do necelých 5 let. Veškeré aktivity a činnosti, řízené i spontánní se uskutečnily dle třídního vzdělávacího programu, který jasně vyplýval ze ŠVP. Do této třídy byla též zařazena 3,5 letá dívka, která byla přijata k předškolnímu vzdělávání na základě doporučení pedagog. psychologické poradny. Dívka měla v oddělení předškoláků staršího bratra. Zpočátku oba sourozenci měli problém s adaptací, byli na sebe velmi citově vázáni, rozdělení do 2 oddělení nebylo zrovna vhodným řešením. Proto jsme se po domluvě s rodiči rozhodli, že budou moci spolu část pobytu v MŠ trávit v jednom oddělení. Chlapec byl až do hlavní řízené činnosti po svačinách v oddělení mladších dětí se svojí sestrou. Do konce měsíce října se oba zdárně zapojili do kolektivu dětí, zadaptovali se. V této třídě byly 2 děti, které byly v péči pedagogicko-psychologických poraden a dalších odborníků, dále jedno nadprůměrně nadané dítě s nerovnoměrným vývojem. Děti v této třídě byly dostatečně vybaveny v oblasti sebeobsluhy, hygienických návyků, stolování. Děti měly mezi sebou velmi pěkné vztahy, pomáhaly si, chlapci ochraňovali děvčata. Děti si uměly samy rozehrát hru a dále rozvíjet hry. Děti byly velmi zvídavé, vnímavé, velmi aktivní a samostatné. Děti byly i fyzicky a pohybově velmi vyzrálé, zdárně zvládaly delší náročnější vycházky, výlety, činnosti při pobytu venku na školní zahradě. Spolupráce s většinou rodičů dětí byla na velmi dobré úrovni, bez komplikací a problémů. Rodiče byli o veškerém dění a akcích ve třídě pravidelně informováni při každodenním osobním setkání, dále prostřednictvím nástěnek. b) Průběh a formy vzdělávání Hlavními činností v průběhu vzdělávání na všech třech odděleních byla tvořivá a námětová hra. Průběh vzdělávání byl naplňován v souladu se schválenými vzdělávacími dokumenty, včetně ŠVP Je nám krásně na světě, který je po posouzení ČŠI z roku 2009 plně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. Školní vzdělávací program je rozpracován podrobně do třídních vzdělávacích programů, které jsou stále doplňovány novými úkoly, cíli ve vzdělávání, v návaznosti na dodatek ŠVP očekávaných a dosažených kompetencí ve vzdělávání v jednotlivých integrovaných blocích, s ohledem na podmínky a možnosti školy, věkovému složení ve třídách. Při všech činnostech a aktivitách byly uplatňovány nové formy a metody práce, založené především na aktivní účasti dětí a prožitkovém učení. Ve všech odděleních byly dodržovány a respektovány psychosociální podmínky, děti byly směrovány zvláště k vytváření vzájemných 17

18 přátelských vztahů, ke vzájemné ohleduplnosti, vzájemnému respektu. Po celou dobu vzdělávání byly respektovány především přirozené potřeby, schopnosti dětí. Ve všech odděleních je zajištěn pravidelný denní režim, který je ovšem natolik flexibilní, že umožňuje přizpůsobit organizaci činností dětí v průběhu dne jejich potřebám, či vzniklé aktuální situaci. Na začátku školního roku se nám velmi osvědčil zaběhnutý adaptační režim, který velmi kladně hodnotí a oceňují rodiče, zvláště díky citlivému a individuálnímu přístupu učitelek k dětem, ale i rodičům. Byl zajištěn vyvážený poměr spontánních a řízených činností. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které učitelky s dítětem naplňují konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení je založeno na smyslovém vnímání dětí, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách i individuálně. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Tvořivost dětí byla rozvíjena nejen formou konstruktivních her, ale i formou ekoher, péčí o životní prostředí. Značně velká pozornost byla věnována upevňování společenských návyků, společných pravidel. U dětí s vadami řeči na základě úzké spolupráce s klinickou logopedkou zprostředkováváme možnost individuální logopedické péče. Nabízíme i úzkou spolupráci s paní učitelkou naší MŠ, která se logopedii věnuje. Provádí s dětmi logopedické chvilky. Učitelky na třídách připravují a nabízejí reálné a konkrétní aktivity, využívají vzniklých situací k přirozenému rozvoji všech stránek osobnosti dětí. Poskytovaly jsme dětem různorodé činnosti. Děti nejsou do žádných činností nuceny, pouze jsou jim nabídnuty. Pokud se děti nechtějí aktivně zapojit do činností, citlivou formou jsou alespoň zapojeny přihlížením a pozorováním. Dětem je poskytován dostatečný prostor a čas k samostatnému rozhodování a projevu, tak aby mohly projevit svoje znalosti, schopnosti, dovednosti, zájem, pocity Mezi velmi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří i množství nadstandardních aktivit (angličtina, flétnička, výtvarka, taneční výchova, vyšívání, tematické výlety, kulturní a zábavné akce, společné akce s rodiči, hudební pořady, návštěvy výstav, expozic, besedy s různými odborníky hasiči, spolupráce s patronátní třídou ZŠ, dodržování národních zvyků a tradic.) Po celou dobu vzdělávání byl podporován zdravý vývoj dětí, založený na citovosti a mravnosti. Děti spolu s učitelkami mají možnosti výběru materiálu, činnosti času. Vzdělávací působení je otevřený systém, rozvíjející osobnost každého jednotlivého dítěte. Všichni zaměstnanci respektují individuální potřeby dětí, vytvářejí dětem takové prostředí, aby se cítily bezpečně, spokojeně. Všechny děti mají v naší MŠ stejná práva, stejné možnosti, podmínky a stejné povinnosti. Nikdo z dětí není znevýhodňován či zvýhodňován. Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností a schopností. Maximálně podporujeme individuální rozvoj a umožňujeme dětem dospět k dosažení očekávaných kompetencí v době, kdy opouští MŠ, na takové úrovni, která je pro dítě individuálně dosažitelná. Spolupracujeme s následujícími odborníky - odborná lékařská prohlídka oční MUDr. Moravcová, logopedická depistáž, spolupráce se školní psycholožkou. c) Materiální podpora výuky V tomto školním roce jsme hospodařily s finančními prostředky dle pokynů ředitelky školy a hospodářky ZŠ a MŠ. Finanční prostředky byly vždy efektivně a účelně využívány nejen na pokrytí nákladů na provoz, ale také na úhradu a nákup pomůcek a hraček a ostatního materiálu, potřebného ke vzdělávání. Uvítaly jsme i mnohé sponzorské dary od rodičů, zvláště výtvarné potřeby, společenské hry, stavebnice, knihy a mnoho různorodých hraček. 18

19 Velkou měrou ke zkvalitnění výuky přispěla rozsáhlá rekonstrukce obou umýváren a záchodků, nainstalování nového efektivního osvětlení na třídách, nové kryty s odkladovou plochou na radiátorech ve všech prostorách. Mnoho pomůcek pro práci si vyráběly učitelky samy. Je nadále nutné průběhem času některé pomůcky, didaktický materiál a hračky doplňovat, nahrazovat modernějšími a kreativnějšími prvky. d) Hodnocení vzdělávání dětí V předškolním vzdělávání sledujeme a hodnotíme především individuální vzdělávací posun a rozvoj každého jednotlivého dítěte po dobu vzdělávacího procesu, někdy i po dobu 2-3 let. Upřesňujeme si dané kompetence, kterých by měly děti dosáhnout, hodnotíme, zda jsme je prováděly správnou formou, zda jsme využily správnou motivaci a metodu. Hodnotíme především, co se děti naučily, co zvládly. Nejedná se o to, abychom zhodnotily a srovnávaly děti s danou normou, ale o to abychom zmapovaly, co dítě zvládá, v čem je úspěšné, co činí dítěti problémy, v čem jsou nedostatky, a z toho pak vyvodit důsledky pro svou práci. Hodnocení provádíme formou opakovaného pozorování rozhovorem s dítětem, rozhovorem s rodiči a konzultací s odborníky. Velmi důležitá je pro hodnocení spolupráce s rodinou. Zpětná vazba od rodičů nám sama vypovídá o výsledcích a posunech ve vzdělávání dítěte. Pedagogické hodnocení jsme rozšířily též o diagnostiku do předem vytvořených formulářů. Jsou to záznamy, které jsou především pracovním dokumentem učitelek na třídách. Je to důvěrný dokument, který slouží učitelkám k optimalizaci rozvoje dítěte a jako podklad pro informace rodičům. Velmi důležitá je sebereflexe každé učitelky, aby uměla sama posoudit, dokázat najít mezery či nedostatky ve své práci. Velmi důležitou formou hodnocení je vzájemná komunikace učitelek, předávání zkušeností, poznatků, zjištění. Výsledky vzdělávání jsou pravidelně konzultovány na pedagogických poradách. Dětem byla v průběhu celého roku poskytována bohatá nabídka činností, především v oblasti rozumové, výtvarné a hudební. Děti byly učitelkami neustále podněcovány a vhodně motivovány k tvořivosti, zvídavosti, zájmu. Velmi důležitá byla pro naši práci spolupráce s klinickým logopedem se školní psycholožkou. Obrovskou výhodou pro plnění výchovných cílů je samotná poloha MŠ v obci., v malebném přírodním prostředí. Paní učitelky jsou na svoji práci s dětmi dobře připravené, pozitivně motivovaly děti k práci, využívaly metody návaznosti, názornosti a podněcování vlastních prožitků dětí. Společně všechny pracovnice MŠ usilovaly o zajištění bezpečného, klidného prostředí pro děti, s dostatečným množstvím mnohostranných a přiměřených podnětů. Smysluplně jsme obohacovaly každodenní program dětí v průběhu jejich předškolního vzdělávání. Rozvojové předpoklady a možnosti dětí vyžadují uplatňování odpovídajících metod a forem práce. Jako nejvhodnější metody se nám osvědčilo prožitkové a kooperativní učení hrou, založené na přímých prožitcích dětí, které podporují přirozenou zvídavost, podněcují u dětí touhu poznávat další nové poznatky a informace. Pro naši práci je obrovskou devizou, když se ve spolupráci se ZŠ dozvídáme od paní učitelek 1. stupně o kvalitě schopností a dovedností dětí, které naši MŠ opouštějí, což nepřímo hodnotí kvalitu a úroveň výsledků naší MŠ. Pro kvalitní realizaci vlastního ŠVP jsou nutné materiálně technické podmínky, obnova a doplňování pracovního materiálu, pomůcek. Neméně důležité je zajištění kvalitních personálních podmínek, především odborně kvalifikovaný pedagogický sbor. Velmi důležitou zpětnou vazbou jsou pro nás především děti, jejich schopnosti, znalosti a dovednosti. 19

20 Cíle pro následující šk. rok v MŠ - zaměřit se na poskytnutí větší logopedické péče pro děti (DVPP i praktické chvilky) - podpora práce s dětmi se spec. vzdělávacími potřebami (včetně nadaných DVPP i praxe) - spolupráce se školní psycholožkou - revize hodnocení dovedností dětí a ŠVP, větší návaznost, zvážit prvky programu Začít spolu - prohloubit návaznost MŠ ZŠ - prohloubit vzájemnou informovanost ZŠ a MŠ v oblasti předškolní výchovy a následného nástupu dětí do 1. třídy - navštívit jinou MŠ jako inspiraci Výchovně vzdělávací proces na základní škole a) Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy Škola má sestaven platný školní vzdělávací program Škola pro všechny, školní řád, jehož součástí jsou pravidla pro hodnocení žáků. Rozvrh hodin ve všech ročnících byl sestaven v souladu s psychohygienou. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bylo zajištěno integrací ve třídách. Pro žáky, kteří mají doporučení od příslušného poradenského zařízení, je vypracováván individuální vzdělávací program. Vzdělávání nadaných žáků bylo zajištěno vysíláním těchto žáků na znalostní soutěže, kterým předchází důkladná příprava, ale také prací přímo v hodinách. Vzdělávání nadaných dětí je a bude také cílem pro DVPP. Škola spolupracuje s PPP pro Prahu 5, kam doporučujeme žáky, u nichž je to třeba, na pravidelné kontroly, dále škola spolupracuje se školní psycholožkou, která pracuje s kolektivy žáků, má poradní hlas v práci se žáky SPU a problematickými žáky. Prevence sociálně-patologických jevů probíhala v rámci hodin občanské výchovy a přírodovědy, dále při specializovaných programech probíhajících přímo ve škole pro skupiny žáků (viz. tabulka dále ve výroční zprávě ). Na programy prim. prevence budeme v příštím šk. roce žádat o dotace, vyskytne-li se vhodný dotační titul. Komunikace s rodiči se odehrávala prostřednictvím třídních schůzek a individuálních konzultací. Do budoucna rozšíříme individuální konzultace a zařadíme triapartitní typy třídních schůzek. Pravidelně se informace ze života školy vyvěšovaly na webových stránkách školy a dále se zprávy o důležitých akcích uveřejňovaly v místním časopise Všenorský zpravodaj, Informační listy Dobřichovice a Náš Region. Cíle pro šk.rok 2012/13 - pokračovat ve vzdělávání se v oblasti nadaných žáků (indiv. vzdělávání) podařilo se částečně - pokračovat ve spolupráci s psycholožkou rozšíření spolupráce, v ped. sboru - prohloubení pochopení významu spolupráce především jako podpůrného prostředku pro chod školy a pedagogy samotné podařilo se částečně, vnímáme mírné zlepšení - primármě prev. programy pokračování podařilo se částečně Cíle pro následující šk. rok v ZŠ: - zařadit vzdělávání v oblasti nadaných dětí do DVPP - zařadit vzdělávání v oblasti hodnocení do DVPP a soustředit se na vypracování jednotného základu systému hodnocení pro školu - zajistit dotační titul na programy prim. prevence pro delší časové období než je jeden školní rok - zařadit tripartitiní typy tř. schůzek 20

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ Projekt START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří, s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000213, je spolufinancován v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání ze zdrojů

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-549-02/08-15 Mateřská škola Morkovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Adresa: 17. listopadu 720, 768 33 Morkovice-Slížany

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko.

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-428/14-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 60 801 085 Identifikátor 600 147 819 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Votice Sadová 565, 259 01 Votice Identifikátor školy: 600 041 794 Termín konání inspekce: 1. a 2. prosinec 2004 Čj.: Signatura:

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 076 156 Termín

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více