Pobočky, detašovaná a regionální pracoviště v péči NA ze zákona

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pobočky, detašovaná a regionální pracoviště v péči NA ze zákona"

Transkript

1 Práce a sociální věci Fond dalšího vzdělávání Vacková NA Finance Generální finanční ředitelství Kunt NA jsou jsou Vnitro Generální inspekce bezpečnostních sborů Poláčková NA ústředí i všechny pobočky Vnitro Institut pro veřejnou správu Praha Mandzák NA Finance Odvolací finanční ředitelství Brno Kunt NA Finance Specializovaný finanční úřad Kunt NA 6 územních pracovišť (nejsou specifikovány) není Správa Krkonošského národního parku není NA není Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava není NA není Správa Národního parku České Švýcarsko není NA není Správa Národního parku Podyjí není NA Doprava Technická ústředna dopravní cesty (SŽDC, s.o.) Kunt NA Práce a sociální věci Úřad práce Mandzák NA Ústřední Úřad vlády ČR Šisler NA Jedná se o organizační jednotku Správy železniční dopravní cesty, s.o. Ústřední Český báňský úřad Šisler NA Ústřední Český statistický úřad Šisler NA Od krajská pracoviště, 2 typy: krajští zmocněnci, detašovaná pracoviště odborů: 14x informačních služeb; 7x statistického zpracování; 14x oddělení terénního zjišťování; 6x správa majetku. Obvodní báňské úřady v Kladně, Plzni, Sokolově, Trutnově, Brně, Mostě, Ostravě, Příbrami a Liberci jsou organizační součástí ČBÚ. Ústřední Český telekomunikační úřad Kunt NA Odbory v sedmi oblastech se sídlem v Táboře, Brně, Praze, Ústí nad Labem, Ostravě, Hradci Králové a Plzni skartuje NA prostřednictvím ústřední spisovny ČTÚ (dokumenty se stahují). Ústřední Energetický regulační úřad Šisler NA detašované pracoviště v Praze Ústřední Grantová agentura České republiky Kalina NA Ústřední Kancelář veřejného ochránce práv Šisler NA Ústřední Nejvyšší kontrolní úřad Kunt NA Odbor VII. Liberec, Odbor VIII. Ústí nad Labem, Odbor IX. Plzeň, Odbor X. České Budějovice, Odbor XI. Hradec Králové, Odbor XII. Jihlava, Odbor XIII. Brno, Odbor XIV. Olomouc, Odbor XV. Ostrava Ústřední Správa státních hmotných rezerv Mandzák NA Ústřední Státní úřad pro jadernou bezpečnost Kunt NA Ústřední Technologická agentura České republiky Kunt NA Ústřední Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Kalina NA Ústřední Úřad pro ochranu osobních údajů Kunt NA Ústřední Úřad průmyslového vlastnictví Kalina NA Pobočné závody v Bošicích, Butovsi, Děčíně, Hovězí, Hnojníku, Bohuslavicích nad Metují, Klášterci nad Ohří, Štítině u Opavy, Vlkově, Poleradech, Rokytnici v Orl. Horách, Varnsdorfu a Starém Městě skartují přes centrálu. Regionální centra Praha, Plzeň, Hradec Králové, Ostrava, Ústí nad Labem, Brno, Kamenná, České Budějovice, Oddělení LI Dukovany, Temelín.

2 Zeměměřictví Český úřad zeměměřický a katastrální Šisler NA Výzkumný ústav geodetický, topografický a Zeměměřictví kartografický Šisler NA Zeměměřictví Zeměměřický úřad Šisler NA Doprava Ministerstvo dopravy ČR Kunt NA Doprava Centrum dopravního výzkumu Kunt NA Pracoviště Brno, Praha, Tišnov, Olomouc. Zeměměřické a katastrální inspektoráty v Brně, Českých Budějovicích, Liberci, Opavě, Pardubicích, Plzni, Praze + katastrální úřady v krajích a pro hlavní město Prahu mají právní subjektivitu, jsou organizačními složkami státu s vymezenou územní působností. Doprava Centrum služeb pro silniční dopravu Kunt NA Pracoviště Brno, STK Trutnov, Středisko Ústí nad Labem, STK Krásná Lípa, Školící středisko Pardubice, Pracoviště Benešov u Prahy, Středisko Ostrava, Školící středisko Praha. Doprava Drážní inspekce Kunt NA Doprava Drážní úřad Kunt NA Doprava Ředitelství silnic a dálnic ČR Kunt NA Doprava Ředitelství vodních cest Kunt NA Územní inspektoráty Praha, Brno, Plzeň, Ostrava organizační součásti mateřské organizace. Oblastní pobočky v Olomouci, Plzni a Praze organizační součásti mateřské organizace. Střediska správy a údržby dálnice (8x) a závody Praha a Brno Kocourovec. Doprava Správa železniční dopravní cesty, s.o. Kunt NA Stavební správa Praha, Hasičská záchranná služba SŽDC, Správa železniční geodézie Olomouc, Správa železniční geodézie Praha, Technická ústředna dopravní cesty Doprava Státní fond dopravní infrastruktury Kunt NA Samostatné oddělení kontroly Brno Pobočky v Děčíně, Praze organizační součásti Doprava Státní plavební správa Kunt NA mateřské organizace. Doprava Úřad pro civilní letectví Kunt NA Správa Brno org. součást, předána do péče MZA Brno, Správa České Budějovice org. součást, předána Třeboň, Správa Hradec Králové org. součást, předána do péče SOA Zámrsk, Správa Chomutov org. součást, předána Litoměřice, Správa Jihlava předána SOA Brno, Správa Karlovy Vary předána SOA Plzeň, Správa Liberec předána SOA Litoměřice, Správa Olomouc předána ZA Opava, Správa Ostrava předána ZA Opava, Správa Pardubice předána SOA Zámrsk, Správa Plzeň předána SOA Plzeň, Správa Praha předána SOA Praha. Organizační jednotky Stavební správa Olomouc předána do péče ZA Opava, Stavební správa Plzeň předána Plzeň; Správa dopravní cesty (SDC) Brno (MZA), SDC České Budějovice (SOA Třeboň), SDC Hradec Králové (SOA Zámrsk), SDC Jihlava (MZA), SDC Karlovy Vary (SOA Plzeň), SDC Liberec (SOA Litoměřice), SDC Olomouc (ZA Opava), SDC Ostrava (ZA Opava), SDC Pardubice (SOA Zámrsk), SDC Plzeň (SOA Plzeň), SDC Praha (SOA Praha), SDC Ústí nad Labem (SOA Litoměřice), SDC Zlín (MZA), Správa železniční energetiky (SOA Zámrsk) Pobočka v Přerově ZA Opava organizační součást mateřské organizace.

3 Doprava Odvětví Název Archivář NA Instituce v péči archivu Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod Kunt NA Finance Ministerstvo financí ČR Ambrožová NA Finance Finanční arbitr ČR Mandzák NA Finance Fond pojištění vkladů Mandzák NA Finance Generální ředitelství cel MF ČR Mandzák NA Finance Rada pro veřejný dohled nad auditem Ambrožová NA Finance Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Mandzák NA Kultura Ministerstvo kultury ČR Kalina NA Kultura Česká filharmonie Kalina NA Kultura Česká tisková kancelář Vacková NA Kultura Husitské muzeum v Táboře není SOA Třeboň Kultura Institut umění divadelní ústav Kalina NA Kultura Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana Vaško NA Kultura Moravská galerie Brno není MZA Brno Kultura Moravská zemská knihovna v Brně není MZA Brno Kultura Moravské zemské muzeum v Brně není MZA Brno Kultura Muzeum Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě není MZA Brno Kultura Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi není SOA Zámrsk Kultura Muzeum romské kultury není MZA Brno Kultura Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou není SOA Litoměřice Kultura Národní divadlo Kalina NA Kultura Národní informační a poradenské středisko pro místní kulturu Vaško NA Celní ředitelství a celní úřady v regionech nemají právní subjektivitu. Územní pracoviště v Praze, Střední Čechy, Ústí nad Labem, Hradec Králové, České Budějovice, Plzeň, Ostrava, Brno nemají právní subjektivitu. Finanční ředitelství a finanční úřady ředitelství právně samostatné organizační složky státu s vymezenou územní působností. Kultura Národní památkový ústav Kalina NA Kultura Národní ústav lidové kultury není MZA Brno Kultura Národní zemědělské muzeum Vacková NA Kultura Památník Lidice Kalina NA Kultura Památník Terezín není SOA Litoměřice Kultura Pražský filharmonický sbor Kalina NA Kultura Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Kunt NA Kultura Slezské zemské muzeum není ZA Opava Kultura Státní fond kinematografie Kalina NA Kultura Státní fond kultury ČR Kalina NA Kultura Státní opera Praha Kalina NA Kultura Technické muzeum v Brně není MZA Brno Regionální pracoviště Čáslav, Ohrada, Valtice, Kačina Územní odborná pracoviště v Praze, středních Čech, v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Sychrově, Pardubicích, Brně, Ostravě, Olomouci od r nemají právní subjektivitu, org. součásti NPÚ.

4 Kultura Uměleckoprůmyslové muzeum Kalina NA Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Kultura Radhoštěm není MZA Brno Místní rozvoj Centrum pro regionální rozvoj ČR Vaško NA Místní rozvoj Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Šisler NA Pobočky Moravskoslezsko (Ostrava), Střední Morava (Olomouc), Jihozápad (Písek), Severozápad (Chomutov), Severovýchod (Hradec Králové), Jihovýchod (Brno), Praha, Střední Čechy (Praha). Místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Vaško NA Místní rozvoj PRIVUM Šisler NA Místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Vaško NA Místní rozvoj Ústav územního rozvoje není MZA Brno Práce a sociální věci Institut technické inspekce Mandzák NA Práce a sociální věci Institut výchovy bezpečnosti práce není MZA Brno Od pouze pracoviště Most skartace přes správní archiv MMR. V r zrušeny Kancelář zmocněnce vlády pro Moravskoslezský kraj (Ostrava), Jihomoravský kraj(hodonín) dokumenty všech zmocněnců MMR předány do správního archivu MMR budou skartovány a předány a předány do NA. Práce a sociální věci Česká správa sociálního zabezpečení Vacková NA Dávková spisovna ČSSZ, centrální NA. Práce a sociální věci Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově není SOA Praha Pracoviště Liberec, Ústí nad Labem, Plzeň, Praha, Hradec Králové, Ostrava, České Budějovice, Brno. Práce a sociální věci Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Mandzák NA Práce a sociální věci Státní úřad inspekce práce Šisler NA Práce a sociální věci Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí Vacková NA Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Práce a sociální věci Hrabyni není ZA Opava Ústav sociální péče pro tělesně postiženou Práce a sociální věci mládež v Brně Králově poli není MZA Brno Ústav sociální péče pro tělesně postiženou Práce a sociální věci mládež ve Zbůchu není SOA Plzeň Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně Práce a sociální věci Chrlicích není MZA Brno Práce a sociální věci Výzkumný ústav bezpečnosti práce Vacková NA Práce a sociální věci Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Mandzák NA Průmysl a obchod Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Kalina NA Detašovaná pracoviště MPSV: odboru informatiky, odboru řízení pomoci ESF a odboru posudkové služby skartační řízení přes správní archiv MPSV v péči NA. Okresní a krajské správy sociálního zabezpečení a detašovaná pracoviště organizační složky ČSSZ. A inspektoráty práce (působnost pro 1 2 kraje) od nemají právní subjektivitu; péče SOA pokračuje Úřady práce (vlastní normy), Státní sociální podpora (SSP) jako součást Úřadu práce skartační řízení centrálně přes soukromou spisovnu). Bývalé odbory sociální politiky MPSV od r součástí krajských úřadů (vlastní norma). Vše SOA Průmysl a obchod Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Mandzák NA Regionální kanceláře nemají subjektivitu skartace přes centrálu (údajně bude i v normě).

5 Průmysl a obchod CzechTrade Česká agentura na podporu obchodu Šisler NA Pracovníci konzultačních středisek (převažují informační služby) mají status smluvních externích zaměstnanců žádné archiválie, jen teoreticky přenecháni Průmysl a obchod Česká obchodní inspekce Kalina NA Průmysl a obchod Český metrologický institut není MZA Brno Průmysl a obchod Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Kunt NA Průmysl a obchod Puncovní úřad Mandzák NA Průmysl a obchod Správa úložišť radioaktivních odpadů Mandzák NA Průmysl a obchod Průmysl a obchod Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Mandzák NA Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany Mandzák NA Průmysl a obchod Státní ústav radiační ochrany Mandzák NA Detašovaná pracoviště ve firmách skartační řízení přes ústředí u NA. Regionální pobočky (expozitury) v Jablonci nad Nisou, Turnově, Červeném Kostelci, Hradci Králové, Ostravě, Praze, Olomouci, Plzni, Táboře, Brně. Informační střediska Praha, Litoměřice, Lubenec, Rohozná, Rouchovany, Milíčov +,úložiště Litoměřice, Jáchymov, Dukovany, Beroun Územní inspektoráty v každém z krajů nemají právní subjektivitu skartace přes centrálu. Odloučená pracoviště Praha, Brno, Příbram, Dolní Rožínce. Pobočky nemají subjektivitu skartace přes ústředí. Oblastní inspektoráty v Ústí nad Labem, Hradci Králové, Praze, Plzni, Táboře, Ostravě, Brně nemají právní subjektivitu, regionální charakter. Průmysl a obchod Průmysl a obchod Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt TESTCOM Kunt NA Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Mandzák NA pouze pobočka "ČMI TESTCOM, PRAHA vnitřní organizační jednotka číslo 8500" Centrála v Brně (Český metrologický institut) v péči MZA Brno Spravedlnost Ministerstvo spravedlnosti ČR Ambrožová NA Spravedlnost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Ambrožová NA Spravedlnost Justiční akademie Ambrožová NA pobočka ve Stráži pod Ralskem Spravedlnost Probační a mediační služba Ambrožová NA Pobočky v regionech (struktura kopíruje strukturu soudů) podle poslední verze spis. a skart. řádu skartuje ústředí u NA a pobočky u SOA. Spravedlnost Rejstřík trestů Ambrožová NA Spravedlnost Vězeňská služba České republiky Poláčková NA jednotlivé věznice vše přes centrálu v péči NA Spravedlnost Zotavovna vězeňské služby České republiky Pracov Poláčková NA Spravedlnost Zotavovna vězeňské služby České republiky Praha Poláčková NA Spravedlnost Zotavovna vězeňské služby České republiky Přední Labská Poláčková NA Justice Nejvyšší soud ČR Ambrožová NA Justice Nejvyšší správní soud Kalina NA Justice Nejvyšší státní zastupitelství Ambrožová NA

6 Justice Ústavní soud České republiky Ambrožová NA Justice Vrchní soud v Praze Ambrožová NA Krajské soudy, okresní soudy právně samostatné. Justice Vrchní státní zastupitelství Praha Ambrožová NA Krajská státní zastupitelství právně samostatná. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Vaško NA Antidopingový výbor ČR Vaško NA Centrum pro studium vysokého školství Vaško NA Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) Vaško NA Česká školní inspekce Vaško NA Inspektoráty v krajích nemají právní subjektivitu. Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Karlovarská 67, Plzeň není SOA Plzeň Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Rokytanského 62, Hradec Králové není SOA Zámrsk Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro mládež, U Opatrovny 3, Liberec není SOA Litoměřice Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Hlinky 140, Brno není MZA Brno Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Homole 90, České Budějovice není SOA Třeboň Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Pražská 151, Dobřichovice není SOA Praha Dětský diagnostický ústav, Bohumín Šunychl 463 není ZA Opava Dětský diagnostický ústav, U Michelského lesa 222, Praha 4 není SOA Praha Dětský domov se školou, Jetřichovice 1 není SOA Praha Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 není ZA Opava Dětský výchovný ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Riegerova 1, Hrochův Týnec není SOA Zámrsk Dětský výchovný ústav, Aloise Jiráska 617, Vrchlabí není SOA Zámrsk Dětský výchovný ústav, Býchory 152 není SOA Praha Dětský výchovný ústav, Dělnická 1, Jihlava není MZA Brno Dětský výchovný ústav, Havlíčkova 547, Bystřice pod Hostýnem není MZA Brno Dětský výchovný ústav, Jana Masaryka 18, Praha 2 není SOA Praha Dětský výchovný ústav, Měcholupy 2, Klatovy není SOA Plzeň Dětský výchovný ústav, Načeradec 1 není SOA Praha Dětský výchovný ústav, Rumburská 54, Liběchov není SOA Praha Dětský výchovný ústav, Sportovní 561, Horní Těrlicko není ZA Opava

7 Dětský výchovný ústav, Školní 89, Hamr na Jezeře není SOA Litoměřice Dětský výchovný ústav, Temný Důl 16, Horní Maršov není SOA Zámrsk Dětský výchovný ústav, Tyršova 7, Kostelec nad Orlicí není SOA Zámrsk Dětský výchovný ústav, Ústavní 9, Olomouc Svatý Kopeček není ZA Opava Diagnostický ústav pro mládež a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Škrobálkova 16, Ostrava Kunčičky není ZA Opava Diagnostický ústav pro mládež a středisko výchovné péče, Na dlouhé mezi 19, Praha 4 není SOA Praha Diagnostický ústav pro mládež a Středisko výchovné péče, Veslařská 246, Brno není MZA Brno Diagnostický ústav pro mládež, Lublaňská 33, Praha 2 není SOA Praha Dům zahraničních spolupráce Vaško NA Komise J. W. Fulbrighta Vaško NA Konzervatoř a Ladičská škola Jana Deyla, Maltézské nám. 14, Praha 1 není SOA Praha Mateřská škola a Základní šloka internátní pro žáky s vadami řeči, Veslařská 234, Brno není MZA Brno Národní institut pro další vzdělávání Vaško NA Národní technická knihovna Vaško NA Národní ústav pro vzdělávání Vaško NA Obchodní akademie, Obchodní škola a Praktická škola pro tělesně postižené, Obchodní 282, Janské Lázně není SOA Zámrsk Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Vaško NA Pedagogické muzeum J. A. Komenského Vaško NA Pracoviště v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem, Zlíně a pracoviště Praha a Střední Čechy nemají právní subjektivitu podle informací SOA Litoměřice pracoviště hodlají skartovat přes ústředí instituce v péči NA, bude ověřeno Speciální mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené, Kosmonautů 4, Olomouc není ZA Opava Speciální střední školy a Odborné učiliště pro zrakově postiženou mládež, Hlinky 156, Brno není MZA Brno Speciální školy a Speciální školská zařízení pro tělesně postižené, Dostojevského 12, Opava není ZA Opava Speciální školy a školská zařízení pro sluchově postižené a Praktická škola, Holečkova 4, Praha 5 není SOA Praha Speciální školy a školská zařízení pro sluchově postižené, Riegerova 1, České Budějovice není SOA Třeboň

8 Speciální školy pro sluchově postižené, Vsetínská 454, Valašské Meziříčí není MZA Brno Speciální školy pro zrakově postižené, Hlinky 156, Brno není MZA Brno Speciální školy pro žáky s více vadami, Březejc Sviny 13, Velké Meziříčí není MZA Brno Středisko výchovné péče pro děti a mládež a Výchovný ústav pro mládež s názvem "Středisko pro mládež Klíčov", Čakovická 51, Praha 9 Kunt SOA Praha Škola Jaroslava Ježka, Speciální školy a školská zařízení pro zrakově postižené Jaroslava Ježka, Loretánská 19, Praha 1 není SOA Praha Učební středisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Richtrovy boudy není SOA Zámrsk Ústav pro informace ve vzdělávání není NA Ústav s výchovně léčebným režimem pro mládež, Odborné učiliště a Praktická škola, Gymnazijní 118, Jindřichův Hradec není SOA Třeboň Výchovný ústav Husův domov, Vrchlického 700, Dvůr Králové nad Labem není SOA Zámrsk Výchovný ústav pro děti a mládež a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, tř. Vítězství 70, Děčín není SOA Litoměřice Výchovný ústav pro děti a mládež a Středisko výchovné péče, Šindlovy Dvory 25, České Budějovice není SOA Třeboň Výchovný ústav pro děti a mládež, 5. května 383, Králíky není SOA Zámrsk Výchovný ústav pro děti a mládež, Čapkova 5, Jiříkov není SOA Litoměřice Výchovný ústav pro děti a mládež, Horní 617, Počátky není MZA Brno Výchovný ústav pro děti a mládež, Chodské náměstí 131, Hostouň není SOA Plzeň Výchovný ústav pro děti a mládež, Jiráskova 344, Žlutice není SOA Plzeň Výchovný ústav pro děti a mládež, Kouty nad Desnou 3, Loučná nad Desnou není ZA Opava Výchovný ústav pro děti a mládež, Nádražní 698, Moravský Krumlov není MZA Brno Výchovný ústav pro děti a mládež, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Požárnická 168, Kostomlaty pod Milešovkou není SOA Litoměřice Výchovný ústav pro děti a mládež, Školní 438, Chrastava není SOA Litoměřice Výchovný ústav pro mládež a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Jirákova 285, Černovice není MZA Brno Výchovný ústav pro mládež a Střední odborné učiliště lesnické, Chvalčov 47 není MZA Brno Výchovný ústav pro mládež, Dvořákova 474, Hostinné není SOA Zámrsk

9 Výchovný ústav pro mládež, Hloušecká 279, Kutná Hora není SOA Praha Výchovný ústav pro mládež, K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí není MZA Brno Výchovný ústav pro mládež, Klášterní 251, Vidnava není ZA Opava Výchovný ústav pro mládež, Místo 66, Chomutov není SOA Litoměřice Výchovný ústav pro mládež, Novosady 248, Dřevohostice není ZA Opava Výchovný ústav pro mládež, Odborné učiliště a Praktická škola, Trpínská 317, Olešníce na Moravě není MZA Brno Výchovný ústav pro mládež, Pšov 1, Podbořany Pšov není SOA Litoměřice Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště Buškovice 203 není SOA Litoměřice Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště a Učiliště, Zámecká 107, Střílky není MZA Brno Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Divadelní 12, Nový Jičín není ZA Opava Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Obořiště 1 není SOA Praha Výchovný ústav pro mládež, Školní 9, Nová Role není SOA Plzeň Výchovný ústav pro mládež, Terešov 1 není SOA Plzeň Výchovný ústav pro mládež, Zámek 1, Višňové není MZA Brno Výchovný ústav pro zdravotně handicapovanou mládež, Slezská 23, Ostrava Hrabůvka není ZA Opava Výchovný ústav s léčebným režimem drogových závislostí pro mládež, Komenského 154, Žulová není ZA Opava Vysokoškolské sportovní centrum Vaško NA Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT Telč není SOA Třeboň Zařízení pro děti cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola, Radlická 30, Praha 5 Šisler SOA Praha Vnitro Bytová správa Ministerstva vnitra Ambrožová NA Vnitro Centrum sportu Ministerstva vnitra Ambrožová NA Vnitro Ministerstvo vnitra ČR Ambrožová NA Vnitro Muzeum policie ČR Mandzák NA Vnitro Národní archiv není není Vnitro Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Šisler NA Vnitro Správa základních registrů Kunt NA Vnitro Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Ruzyni není SOA Praha

10 Vnitro Tiskárna Ministerstva vnitra Vaško NA Vnitro Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Šisler NA Vnitro Zdravotnické zařízení MV Poláčková NA Ministerstvo zdravotnictví ČR Poláčková NA Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, , Pekařská 53 není MZA Brno Dětská lázeňská léčebna, Lázně Kynžvart, Lázeňská 295 není SOA Plzeň Dětská psychiatrická léčebna, Velká Bíteš, , U Stadionu 285 není MZA Brno Dětská psychiatrická léčebna, Louny, , Čeňka Zemana 431 není SOA Litoměřice Dětská psychiatrická léčebna, Opařany, není SOA Třeboň Endokrinologický ústav Poláčková NA Fakultní nemocnice Brno není MZA Brno Fakultní nemocnice Hradec Králové není SOA Zámrsk Léčebna návykových nemocí Nechanice. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Kalina NA Léčebna pro dlouhodobě nemocné FNKV, , Šrobárova 50. Fakultní nemocnice Motol Poláčková NA Léčebna pro dlouhodobě nemocné Motol, , V Úvalu 84. Fakultní nemocnice na Bulovce Poláčková NA Fakultní nemocnice Olomouc není ZA Opava Fakultní nemocnice Plzeň není SOA Plzeň FN, Psychiatrický denní stacionář, Plzeň, , alej Svobody 80 Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava není ZA Opava Léčebna pro dlouhodobě nemocné, Klokočov (Opava). Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno není MZA Brno Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Poláčková NA Kojenecký ústav s dětským domovem, 4, Praha 4, Sulická 120. Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé,, Luže 80 není SOA Zámrsk Institut klinické a experimentální medicíny Poláčková NA Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Poláčková NA Koordinační středisko pro rezortní zdravotnické informační systémy Poláčková NA Koordinační středisko transplantací Poláčková NA Léčebna pro dlouhodobě nemocné FTN, , Vídeňská 800 Poláčková NA Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí,, Janov 500 není SOA Plzeň Masarykův onkologický ústav, , Žlutý kopec 7 není MZA Brno Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Kalina NA Národní lékařská knihovna Poláčková NA Nemocnice s poliklinikou v Praze 5 Na Homolce Šisler NA Lázeňská léčebna Mánes v Karlových Varech. Psychiatrická léčebna Bohnice Poláčková NA Léčebna pro dlouhodobě nemocné PLB, , Ústavní 91. Psychiatrická léčebna Brno, , Húskova 2 není MZA Brno

11 Odvětví Název Archivář NA Instituce v péči archivu Psychiatrická léčebna Dobřany, , Ústavní 2 není SOA Plzeň Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, , Rozkošská 2322 není MZA Brno Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice, není SOA Litoměřice Psychiatrická léčebna Chvalšiny, , Červený dvůr 1 není SOA Třeboň Psychiatrická léčebna Jihlava, , Brněnská 54 není MZA Brno Psychiatrická léčebna Kosmonosy, , Lípy 15 není SOA Praha Psychiatrická léčebna Opava, , Olomoucká 88 není ZA Opava Psychiatrická léčebna v Kroměříži, , Havlíčkova 1265/46 není MZA Brno Psychiatrická léčebna, Bílá Voda, , BíláVoda u Javorníka 1 není ZA Opava Psychiatrická léčebna, Štenberk, , Olomoucká 173/1848 není ZA Opava Psychiatrické centrum Praha Poláčková NA Referenční laboratoře přírodní léčivých zdrojů není SOA Plzeň Rehabilitační ústav Hrabyně, není ZA Opava Rehabilitační ústav Kladruby, Poláčková NA Revmatologický ústav Poláčková NA Státní ústav pro kontrolu léčiv Poláčková NA Státní zdravotní ústav Poláčková NA Regionální pracoviště nemají právní subjektivitu podle jednání s institucí se skartuje před ústředí instituce v péči NA. Detašované pracoviště v Brně centrum potravinových řetězců. Úrazová nemocnice v Brně, , Ponávka 6 není MZA Brno Ústav hematologie a krevní transfuze Poláčková NA Ústav pro péči o matku a dítě Poláčková NA Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Kalina NA Od došlo k redukci územních pracovišť jen na 5 (viz organizační schéma) : 1)Praha (býv. Středočeský kraj a Praha), 2)Plzeň (býv. Karlovy Vary, České Budějovice, Plzeň), 3)Hradec Králové (býv. Pardubice, Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem), 4) Brno (býv. Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Vysočina), 5) Ostrava (býv. Ostrava a Olomouc) Všeobecná fakultní nemocnice Poláčková NA Všeobecná zdravotní pojišťovna není SOA Praha Krajská a územní pracoviště. Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, , Kyjevská 44 není SOA Zámrsk Zdravotní ústav se sídlem v, Karlovy Vary, Bezručova 8 není SOA Plzeň Zdravotní ústav se sídlem v Brně, , Gorkého 6 není MZA Brno

12 Odvětví Název Archivář NA Instituce v péči archivu Zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích, , L. B. Schneidera 32 není SOA Třeboň Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové, , Habrmannova 19 není SOA Zámrsk Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě , Vrchlického 57 není MZA Brno Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně, 28002, U nemocnice 2 není SOA Praha Zdravotní ústav se sídlem v Liberci, , U Sila 1139 není SOA Litoměřice Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci, , Wolkerova 6ú74 není ZA Opava Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Moravská ostrava, Partyzánské nám. 7 není ZA Opava Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, , Tylova 20 není SOA Plzeň Zdravotní ústav se sídlem v Praze , Jasmínová 37/2905 není SOA Praha Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, , Moskevská 15 není SOA Litoměřice Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně, 760, Havlíčkova nábřeží 600 není MZA Brno Zdravotnické zabezpečení krizových stavů Poláčková NA Zemědělství Ministerstvo zemědělství ČR Vacková NA Zemědělství Česká akademie zemědělských věd Vacková NA sklad a spisovna Hředle, sklad a spisovna Zábřeh na Moravě Pro většinu bývalých okresů (někdy až pro tři) zemědělské agentury a pozemkové úřady MZe součást ministerstva, přes správní archiv Mze, předchůdci jako součásti okresních úřadů skartují a předávají SOkA. Pracoviště Praha, Benešov, České Budějovice, Klatovy, Karlovy Vary, Jičín, Náchod, Pardubice, Brno, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kroměříž, Nový Jičín, Šumperk. Zemědělství Česká plemenářská inspekce Vacková NA Zemědělství Státní pozemkový úřad Vacková NA Regionální a okresní pracoviště. Zemědělství Státní rostlinolékařská správa není NA Oblastní odbory Praha, Tábor, Plzeň, Louny, Havlíčkův Brod, Brno, Opava + obvodní pracoviště. Zemědělství Státní veterinární správa Vacková NA Zemědělství Státní zemědělská a potravinářská inspekce Vacková NA Zemědělství Státní zemědělský intervenční fond Vacková NA Zemědělství Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Vacková NA Ústav pro státní kontrolu veterinárních Zemědělství biopreparátů není MZA Brno Zemědělství Ústav zemědělské ekonomiky a informací Vacková NA Regionální odbory Praha, České Budějovice, Hradec Králové, Ústí nad labem, Brno, Opava, Olomouc. Inspektoráty (Praha, Tábor, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Olomouc). Pracoviště Brno, České Budějovice, Frýdek Místek, Hradec Králové, Jablonec n. N., Kroměříž, Olomouc, Plzeň, Stará Boleslav. Krajské veterinární správy mají právní subjektivitu (OSS) každá správa má svou normu; Státní veterinární ústavy (Praha, Hradec Králové, Jihlava, Olomouc + pracoviště Kroměříž, mají právní subjektivitu)

13 Zemědělství Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Vacková NA Ústředí v Brně a pražská pobočka v péči NA. Kromě ústředí a pražské pobočky je skartace u pracovišť zajišťována přes 5 regionálních pracovišť (Brno, Planá nad Lužnicí, Havlíčkův Brod, Opava a Plzeň) přenesena na SOA. Zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Vacková NA Detašovaná pracoviště Opočno, Uherské Hradiště. Regionální pracoviště Praha, Brno, České Budějovice, Pardubice, Borkovice, Skuteč, Mělník Zemědělství Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha Vacková NA právně nesamostatné. Zemědělství Výzkumný ústav potravinářský Vacková NA Zemědělství Výzkumný ústav rostlinné výroby Vacková NA Zemědělství Výzkumný ústav zemědělské techniky Vacková NA Zemědělství Výzkumný ústav živočišné výroby Vacková NA Pracoviště Kostelec nad Orlicí. Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí ČR Šisler NA Odbory výkonu státní správy v sídlech krajů regionální charakter. Životní prostředí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kalina NA CENIA, česká informační agentura životního Životní prostředí prostředí Šisler NA Životní prostředí Česká geologická služba Kalina NA Praha, Brno, Jeseník, Lužná u Rakovníka. Životní prostředí Česká inspekce životního prostředí Kalina NA Životní prostředí Český hydrometeorologický ústav Kalina NA Životní prostředí Správa jeskyní ČR Kalina NA Regionální střediska v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Pardubicích, Havlíčkově Brodě, Brně, Olomouci, Ostravě, Liberci, Karlových Varech a Zlíně + správy jeskyní, od správy CHKO. Oblastní inspektoráty v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Liberci, Hradci Králové, Havlíčkově Brodě, Brně, Olomouci a Ostravě nemají právní subjektivitu. 7 krajských poboček (Praha, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava). Správa Bozkovských dolomitových jeskyní (Bozkov), Správa Koněpruských jeskyní (Koněprusy), Správa Chýnovské jeskyně (Dolní Hořice), Správa Jeskyně Na Špičáku (Supíkovice), Správa Jeskyní Na Pomezí (Vápenná), Správa Zbrašovských aragonitových jeskyní (Teplice nad Bečvou), Správa Mladečských jeskyní (Mladeč), Správa Javoříčských jeskyní (Javoříčko), Správa Jeskyně Na Turoldu (Mikulov), Správa jeskyní Moravského krasu (Blansko) Životní prostředí Státní fond životního prostředí Kalina NA Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a Životní prostředí okrasné zahradnictví Kalina NA Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Životní prostředí Masaryka Kalina NA Krajská pracoviště informační střediska Praha, Hradec Králové, České Budějovice, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Liberec, Plzeň, Ostrava, Pardubice, Olomouc, Zlín, Brno, Jihlava. Detašovaná pracoviště v Litvínově, Brně skartují přes ústředí instituce. Pracoviště Brno (v péči MZA Brno), Ostrava (v péči ZA Opava).

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU REGIONÁLNÍ PODPORY A PLÁNOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU REGIONÁLNÍ PODPORY A PLÁNOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ I. etapa Analýza současného plánování rozvoje na obecní úrovni Část I.a: Zhodnocení současného systému regionální podpory, analýza databází, právní analýza Výstup části I.a1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU

Více

Výsledek posouzení výzkumných organizací (stav k 1. 1. 2015) - doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Výsledek posouzení výzkumných organizací (stav k 1. 1. 2015) - doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výsledek posouzení výzkumných organizací (stav k 1. 1. 2015) - doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Tato tabulka není závazným stanoviskem, ale pouze doporučením Rady, které subjekty by mohly být

Více

Výsledek posouzení výzkumných organizací (stav k 30.1. 2015) - doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Výsledek posouzení výzkumných organizací (stav k 30.1. 2015) - doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výsledek posouzení výzkumných organizací (stav k 30.1. 2015) - doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Tato tabulka není závazným stanoviskem, ale pouze doporučením Rady, které subjekty by mohly být

Více

Příloha č. 8 - Seznam VaV kapacit výzkumné organizace

Příloha č. 8 - Seznam VaV kapacit výzkumné organizace Příloha č. 8 - Seznam VaV kapacit výzkumné organizace Seznam výzkumných organizací (VO) byl schválen Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Postup při posuzování výzkumných organizací včetně aktualizovaného

Více

Příloha č. 8 Seznam VaV kapacit výzkumné organizace (VO)

Příloha č. 8 Seznam VaV kapacit výzkumné organizace (VO) Příloha č. 8 Seznam VaV kapacit výzkumné organizace (VO) Seznam VO byl schválen Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Postup při posuzování výzkumných organizací včetně aktualizovaného seznamu VO naleznete

Více

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz.

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz. Tabulka č. 5 - Konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu s uvedením kategorie VO Poskytovatel Kategorie IČ Název Kód org. j.

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

Seznam budov ústředních vládních institucí v působnosti čl. 5 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti

Seznam budov ústředních vládních institucí v působnosti čl. 5 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti 1 Česká národní banka Na Příkopě 864 Praha 1 ústředí 74 943 5 546 2 Česká národní banka Husova 2727 Plzeň pobočka ČNB 13 239 913 3 Česká národní banka Rooseveltova 18 a 20 Brno pobočka ČNB 10 492 1 060

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 8 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Č.j. 16595/2011-412 Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Seznam mimopražských středních škol a konzervatoří

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst 10 zákona č 95/2004 Sb, o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

POČET POČET KOD ZARIZENI PSC OBEC dil_1 dil_2 568 Nemocnice Rudolfa a Stefanie BENEŠOV, ord. pro léčbu toxikománií 256 01 Benešov 1 1 569 K-centrum

POČET POČET KOD ZARIZENI PSC OBEC dil_1 dil_2 568 Nemocnice Rudolfa a Stefanie BENEŠOV, ord. pro léčbu toxikománií 256 01 Benešov 1 1 569 K-centrum POČET POČET KOD ZARIZENI PSC OBEC dil_1 dil_2 568 Nemocnice Rudolfa a Stefanie BENEŠOV, ord. pro léčbu toxikománií 256 01 Benešov 1 1 569 K-centrum 256 01 Benešov 1 1 570 Pedag.- psych. poradna 256 01

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 IČO Název školy Body k expiraci 55450 Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí 150 66711 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 432 82554 Střední

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 180/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 5. 1. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

Abecední seznam členů AMG

Abecední seznam členů AMG Abecední seznam členů AMG Aš Bechyně Benešov Beroun Bílovec Blansko Blatná Blovice Bohdalice Bojkovice Boskovice Brandýs nad Labem Bruntál Břeclav Březnice Bystřice nad Pernštejnem Bystřice pod Hostýnem

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2012 I. díl KULTURNÍ DĚDICTVÍ MUZEA, GALERIE A PAMÁTKOVÉ OBJEKTY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací a statistik

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Změna: 34/1970 Sb. Změna: 147/1970 Sb. Změna: 125/1973 Sb. Změna:

Více

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ) Školní (MŠ, ZŠ, SŠ) Číslo projektu Název Adresa 24-1-CZ-KA1-06 24-1-CZ-KA1-07 24-1-CZ-KA1-24 24-1-CZ-KA1-70 24-1-CZ-KA1-77 24-1-CZ-KA1-80 24-1-CZ-KA1-09 24-1-CZ-KA1-10 24-1-CZ-KA1-12 24-1-CZ-KA1-52 24-1-CZ-KA1-61

Více

1. Konsorcium a kontaktní sítě členů konsorcia

1. Konsorcium a kontaktní sítě členů konsorcia Příloha č. 1 Seznam institucí pro diseminaci (Aktualizace 02/2013) Následující instituce jsou příjemci elektronického Zpravodaje ReferNetu ČR (2-3x ročně), který obsahuje novinky z oblasti odborného vzdělávání

Více

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I INSTRUKCE Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. dubna 2010, č. j. 81/2010 OD ST, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001 Org, kterou se vydává vnitřní

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2011 I. díl KULTURNÍ DĚDICTVÍ MUZEA, GALERIE A PAMÁTKOVÉ OBJEKTY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací a statistik

Více

Výdaje na financování programů

Výdaje na financování programů 121 Příloha č.5 k zákonu č.491/2000 Sb. financování programů Evidenční v tisících Kč 301 010 Obnova a dostavba areálu Pražského Hradu 95 000 301 020 Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech

Více

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Zlínský kraj 16. kvě tna 14. č ervna 2008 Časový harmonogram Festivalu muzejních nocí 2008 98 měst, 139 institucí 15. května 2008 Luhačovice Muzeum jihovýchodní

Více

2007/2008 KAM NA ŠKOLU VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE

2007/2008 KAM NA ŠKOLU VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE 2007/2008 KAM NA ŠKOLU VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE Vážení přátelé, k publikaci dostáváte rovněž elektronickou verzi údajů o vzdělávací nabídce VOŠ na CD. Údaje mají stejnou strukturu jako kniha.

Více

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou Výroční zpráva 2004 Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou každoročně věnuje na veřejně prospěšné

Více

Festival muzejních nocí 2011 VII. ročník

Festival muzejních nocí 2011 VII. ročník Festival muzejních nocí 2011 VII. ročník tiskové zpravodajství 2 0. k větna 11. června 2011 Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního

Více

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ) Školní (MŠ, ZŠ, SŠ) Číslo projektu Název organizace Adresa Grant (EUR) Klíčová akce Základní škola Kamenné Žehrovice, okres Karlovarská Kamenné 2014-1-CZ01-KA101-000006 Kladno třída 150 Žehrovice 273 01

Více