Pobočky, detašovaná a regionální pracoviště v péči NA ze zákona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pobočky, detašovaná a regionální pracoviště v péči NA ze zákona"

Transkript

1 Práce a sociální věci Fond dalšího vzdělávání Vacková NA Finance Generální finanční ředitelství Kunt NA jsou jsou Vnitro Generální inspekce bezpečnostních sborů Poláčková NA ústředí i všechny pobočky Vnitro Institut pro veřejnou správu Praha Mandzák NA Finance Odvolací finanční ředitelství Brno Kunt NA Finance Specializovaný finanční úřad Kunt NA 6 územních pracovišť (nejsou specifikovány) není Správa Krkonošského národního parku není NA není Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava není NA není Správa Národního parku České Švýcarsko není NA není Správa Národního parku Podyjí není NA Doprava Technická ústředna dopravní cesty (SŽDC, s.o.) Kunt NA Práce a sociální věci Úřad práce Mandzák NA Ústřední Úřad vlády ČR Šisler NA Jedná se o organizační jednotku Správy železniční dopravní cesty, s.o. Ústřední Český báňský úřad Šisler NA Ústřední Český statistický úřad Šisler NA Od krajská pracoviště, 2 typy: krajští zmocněnci, detašovaná pracoviště odborů: 14x informačních služeb; 7x statistického zpracování; 14x oddělení terénního zjišťování; 6x správa majetku. Obvodní báňské úřady v Kladně, Plzni, Sokolově, Trutnově, Brně, Mostě, Ostravě, Příbrami a Liberci jsou organizační součástí ČBÚ. Ústřední Český telekomunikační úřad Kunt NA Odbory v sedmi oblastech se sídlem v Táboře, Brně, Praze, Ústí nad Labem, Ostravě, Hradci Králové a Plzni skartuje NA prostřednictvím ústřední spisovny ČTÚ (dokumenty se stahují). Ústřední Energetický regulační úřad Šisler NA detašované pracoviště v Praze Ústřední Grantová agentura České republiky Kalina NA Ústřední Kancelář veřejného ochránce práv Šisler NA Ústřední Nejvyšší kontrolní úřad Kunt NA Odbor VII. Liberec, Odbor VIII. Ústí nad Labem, Odbor IX. Plzeň, Odbor X. České Budějovice, Odbor XI. Hradec Králové, Odbor XII. Jihlava, Odbor XIII. Brno, Odbor XIV. Olomouc, Odbor XV. Ostrava Ústřední Správa státních hmotných rezerv Mandzák NA Ústřední Státní úřad pro jadernou bezpečnost Kunt NA Ústřední Technologická agentura České republiky Kunt NA Ústřední Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Kalina NA Ústřední Úřad pro ochranu osobních údajů Kunt NA Ústřední Úřad průmyslového vlastnictví Kalina NA Pobočné závody v Bošicích, Butovsi, Děčíně, Hovězí, Hnojníku, Bohuslavicích nad Metují, Klášterci nad Ohří, Štítině u Opavy, Vlkově, Poleradech, Rokytnici v Orl. Horách, Varnsdorfu a Starém Městě skartují přes centrálu. Regionální centra Praha, Plzeň, Hradec Králové, Ostrava, Ústí nad Labem, Brno, Kamenná, České Budějovice, Oddělení LI Dukovany, Temelín.

2 Zeměměřictví Český úřad zeměměřický a katastrální Šisler NA Výzkumný ústav geodetický, topografický a Zeměměřictví kartografický Šisler NA Zeměměřictví Zeměměřický úřad Šisler NA Doprava Ministerstvo dopravy ČR Kunt NA Doprava Centrum dopravního výzkumu Kunt NA Pracoviště Brno, Praha, Tišnov, Olomouc. Zeměměřické a katastrální inspektoráty v Brně, Českých Budějovicích, Liberci, Opavě, Pardubicích, Plzni, Praze + katastrální úřady v krajích a pro hlavní město Prahu mají právní subjektivitu, jsou organizačními složkami státu s vymezenou územní působností. Doprava Centrum služeb pro silniční dopravu Kunt NA Pracoviště Brno, STK Trutnov, Středisko Ústí nad Labem, STK Krásná Lípa, Školící středisko Pardubice, Pracoviště Benešov u Prahy, Středisko Ostrava, Školící středisko Praha. Doprava Drážní inspekce Kunt NA Doprava Drážní úřad Kunt NA Doprava Ředitelství silnic a dálnic ČR Kunt NA Doprava Ředitelství vodních cest Kunt NA Územní inspektoráty Praha, Brno, Plzeň, Ostrava organizační součásti mateřské organizace. Oblastní pobočky v Olomouci, Plzni a Praze organizační součásti mateřské organizace. Střediska správy a údržby dálnice (8x) a závody Praha a Brno Kocourovec. Doprava Správa železniční dopravní cesty, s.o. Kunt NA Stavební správa Praha, Hasičská záchranná služba SŽDC, Správa železniční geodézie Olomouc, Správa železniční geodézie Praha, Technická ústředna dopravní cesty Doprava Státní fond dopravní infrastruktury Kunt NA Samostatné oddělení kontroly Brno Pobočky v Děčíně, Praze organizační součásti Doprava Státní plavební správa Kunt NA mateřské organizace. Doprava Úřad pro civilní letectví Kunt NA Správa Brno org. součást, předána do péče MZA Brno, Správa České Budějovice org. součást, předána Třeboň, Správa Hradec Králové org. součást, předána do péče SOA Zámrsk, Správa Chomutov org. součást, předána Litoměřice, Správa Jihlava předána SOA Brno, Správa Karlovy Vary předána SOA Plzeň, Správa Liberec předána SOA Litoměřice, Správa Olomouc předána ZA Opava, Správa Ostrava předána ZA Opava, Správa Pardubice předána SOA Zámrsk, Správa Plzeň předána SOA Plzeň, Správa Praha předána SOA Praha. Organizační jednotky Stavební správa Olomouc předána do péče ZA Opava, Stavební správa Plzeň předána Plzeň; Správa dopravní cesty (SDC) Brno (MZA), SDC České Budějovice (SOA Třeboň), SDC Hradec Králové (SOA Zámrsk), SDC Jihlava (MZA), SDC Karlovy Vary (SOA Plzeň), SDC Liberec (SOA Litoměřice), SDC Olomouc (ZA Opava), SDC Ostrava (ZA Opava), SDC Pardubice (SOA Zámrsk), SDC Plzeň (SOA Plzeň), SDC Praha (SOA Praha), SDC Ústí nad Labem (SOA Litoměřice), SDC Zlín (MZA), Správa železniční energetiky (SOA Zámrsk) Pobočka v Přerově ZA Opava organizační součást mateřské organizace.

3 Doprava Odvětví Název Archivář NA Instituce v péči archivu Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod Kunt NA Finance Ministerstvo financí ČR Ambrožová NA Finance Finanční arbitr ČR Mandzák NA Finance Fond pojištění vkladů Mandzák NA Finance Generální ředitelství cel MF ČR Mandzák NA Finance Rada pro veřejný dohled nad auditem Ambrožová NA Finance Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Mandzák NA Kultura Ministerstvo kultury ČR Kalina NA Kultura Česká filharmonie Kalina NA Kultura Česká tisková kancelář Vacková NA Kultura Husitské muzeum v Táboře není SOA Třeboň Kultura Institut umění divadelní ústav Kalina NA Kultura Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana Vaško NA Kultura Moravská galerie Brno není MZA Brno Kultura Moravská zemská knihovna v Brně není MZA Brno Kultura Moravské zemské muzeum v Brně není MZA Brno Kultura Muzeum Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě není MZA Brno Kultura Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi není SOA Zámrsk Kultura Muzeum romské kultury není MZA Brno Kultura Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou není SOA Litoměřice Kultura Národní divadlo Kalina NA Kultura Národní informační a poradenské středisko pro místní kulturu Vaško NA Celní ředitelství a celní úřady v regionech nemají právní subjektivitu. Územní pracoviště v Praze, Střední Čechy, Ústí nad Labem, Hradec Králové, České Budějovice, Plzeň, Ostrava, Brno nemají právní subjektivitu. Finanční ředitelství a finanční úřady ředitelství právně samostatné organizační složky státu s vymezenou územní působností. Kultura Národní památkový ústav Kalina NA Kultura Národní ústav lidové kultury není MZA Brno Kultura Národní zemědělské muzeum Vacková NA Kultura Památník Lidice Kalina NA Kultura Památník Terezín není SOA Litoměřice Kultura Pražský filharmonický sbor Kalina NA Kultura Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Kunt NA Kultura Slezské zemské muzeum není ZA Opava Kultura Státní fond kinematografie Kalina NA Kultura Státní fond kultury ČR Kalina NA Kultura Státní opera Praha Kalina NA Kultura Technické muzeum v Brně není MZA Brno Regionální pracoviště Čáslav, Ohrada, Valtice, Kačina Územní odborná pracoviště v Praze, středních Čech, v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Sychrově, Pardubicích, Brně, Ostravě, Olomouci od r nemají právní subjektivitu, org. součásti NPÚ.

4 Kultura Uměleckoprůmyslové muzeum Kalina NA Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Kultura Radhoštěm není MZA Brno Místní rozvoj Centrum pro regionální rozvoj ČR Vaško NA Místní rozvoj Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Šisler NA Pobočky Moravskoslezsko (Ostrava), Střední Morava (Olomouc), Jihozápad (Písek), Severozápad (Chomutov), Severovýchod (Hradec Králové), Jihovýchod (Brno), Praha, Střední Čechy (Praha). Místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Vaško NA Místní rozvoj PRIVUM Šisler NA Místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Vaško NA Místní rozvoj Ústav územního rozvoje není MZA Brno Práce a sociální věci Institut technické inspekce Mandzák NA Práce a sociální věci Institut výchovy bezpečnosti práce není MZA Brno Od pouze pracoviště Most skartace přes správní archiv MMR. V r zrušeny Kancelář zmocněnce vlády pro Moravskoslezský kraj (Ostrava), Jihomoravský kraj(hodonín) dokumenty všech zmocněnců MMR předány do správního archivu MMR budou skartovány a předány a předány do NA. Práce a sociální věci Česká správa sociálního zabezpečení Vacková NA Dávková spisovna ČSSZ, centrální NA. Práce a sociální věci Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově není SOA Praha Pracoviště Liberec, Ústí nad Labem, Plzeň, Praha, Hradec Králové, Ostrava, České Budějovice, Brno. Práce a sociální věci Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Mandzák NA Práce a sociální věci Státní úřad inspekce práce Šisler NA Práce a sociální věci Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí Vacková NA Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Práce a sociální věci Hrabyni není ZA Opava Ústav sociální péče pro tělesně postiženou Práce a sociální věci mládež v Brně Králově poli není MZA Brno Ústav sociální péče pro tělesně postiženou Práce a sociální věci mládež ve Zbůchu není SOA Plzeň Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně Práce a sociální věci Chrlicích není MZA Brno Práce a sociální věci Výzkumný ústav bezpečnosti práce Vacková NA Práce a sociální věci Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Mandzák NA Průmysl a obchod Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Kalina NA Detašovaná pracoviště MPSV: odboru informatiky, odboru řízení pomoci ESF a odboru posudkové služby skartační řízení přes správní archiv MPSV v péči NA. Okresní a krajské správy sociálního zabezpečení a detašovaná pracoviště organizační složky ČSSZ. A inspektoráty práce (působnost pro 1 2 kraje) od nemají právní subjektivitu; péče SOA pokračuje Úřady práce (vlastní normy), Státní sociální podpora (SSP) jako součást Úřadu práce skartační řízení centrálně přes soukromou spisovnu). Bývalé odbory sociální politiky MPSV od r součástí krajských úřadů (vlastní norma). Vše SOA Průmysl a obchod Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Mandzák NA Regionální kanceláře nemají subjektivitu skartace přes centrálu (údajně bude i v normě).

5 Průmysl a obchod CzechTrade Česká agentura na podporu obchodu Šisler NA Pracovníci konzultačních středisek (převažují informační služby) mají status smluvních externích zaměstnanců žádné archiválie, jen teoreticky přenecháni Průmysl a obchod Česká obchodní inspekce Kalina NA Průmysl a obchod Český metrologický institut není MZA Brno Průmysl a obchod Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Kunt NA Průmysl a obchod Puncovní úřad Mandzák NA Průmysl a obchod Správa úložišť radioaktivních odpadů Mandzák NA Průmysl a obchod Průmysl a obchod Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Mandzák NA Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany Mandzák NA Průmysl a obchod Státní ústav radiační ochrany Mandzák NA Detašovaná pracoviště ve firmách skartační řízení přes ústředí u NA. Regionální pobočky (expozitury) v Jablonci nad Nisou, Turnově, Červeném Kostelci, Hradci Králové, Ostravě, Praze, Olomouci, Plzni, Táboře, Brně. Informační střediska Praha, Litoměřice, Lubenec, Rohozná, Rouchovany, Milíčov +,úložiště Litoměřice, Jáchymov, Dukovany, Beroun Územní inspektoráty v každém z krajů nemají právní subjektivitu skartace přes centrálu. Odloučená pracoviště Praha, Brno, Příbram, Dolní Rožínce. Pobočky nemají subjektivitu skartace přes ústředí. Oblastní inspektoráty v Ústí nad Labem, Hradci Králové, Praze, Plzni, Táboře, Ostravě, Brně nemají právní subjektivitu, regionální charakter. Průmysl a obchod Průmysl a obchod Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt TESTCOM Kunt NA Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Mandzák NA pouze pobočka "ČMI TESTCOM, PRAHA vnitřní organizační jednotka číslo 8500" Centrála v Brně (Český metrologický institut) v péči MZA Brno Spravedlnost Ministerstvo spravedlnosti ČR Ambrožová NA Spravedlnost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Ambrožová NA Spravedlnost Justiční akademie Ambrožová NA pobočka ve Stráži pod Ralskem Spravedlnost Probační a mediační služba Ambrožová NA Pobočky v regionech (struktura kopíruje strukturu soudů) podle poslední verze spis. a skart. řádu skartuje ústředí u NA a pobočky u SOA. Spravedlnost Rejstřík trestů Ambrožová NA Spravedlnost Vězeňská služba České republiky Poláčková NA jednotlivé věznice vše přes centrálu v péči NA Spravedlnost Zotavovna vězeňské služby České republiky Pracov Poláčková NA Spravedlnost Zotavovna vězeňské služby České republiky Praha Poláčková NA Spravedlnost Zotavovna vězeňské služby České republiky Přední Labská Poláčková NA Justice Nejvyšší soud ČR Ambrožová NA Justice Nejvyšší správní soud Kalina NA Justice Nejvyšší státní zastupitelství Ambrožová NA

6 Justice Ústavní soud České republiky Ambrožová NA Justice Vrchní soud v Praze Ambrožová NA Krajské soudy, okresní soudy právně samostatné. Justice Vrchní státní zastupitelství Praha Ambrožová NA Krajská státní zastupitelství právně samostatná. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Vaško NA Antidopingový výbor ČR Vaško NA Centrum pro studium vysokého školství Vaško NA Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) Vaško NA Česká školní inspekce Vaško NA Inspektoráty v krajích nemají právní subjektivitu. Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Karlovarská 67, Plzeň není SOA Plzeň Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Rokytanského 62, Hradec Králové není SOA Zámrsk Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro mládež, U Opatrovny 3, Liberec není SOA Litoměřice Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Hlinky 140, Brno není MZA Brno Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Homole 90, České Budějovice není SOA Třeboň Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Pražská 151, Dobřichovice není SOA Praha Dětský diagnostický ústav, Bohumín Šunychl 463 není ZA Opava Dětský diagnostický ústav, U Michelského lesa 222, Praha 4 není SOA Praha Dětský domov se školou, Jetřichovice 1 není SOA Praha Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 není ZA Opava Dětský výchovný ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Riegerova 1, Hrochův Týnec není SOA Zámrsk Dětský výchovný ústav, Aloise Jiráska 617, Vrchlabí není SOA Zámrsk Dětský výchovný ústav, Býchory 152 není SOA Praha Dětský výchovný ústav, Dělnická 1, Jihlava není MZA Brno Dětský výchovný ústav, Havlíčkova 547, Bystřice pod Hostýnem není MZA Brno Dětský výchovný ústav, Jana Masaryka 18, Praha 2 není SOA Praha Dětský výchovný ústav, Měcholupy 2, Klatovy není SOA Plzeň Dětský výchovný ústav, Načeradec 1 není SOA Praha Dětský výchovný ústav, Rumburská 54, Liběchov není SOA Praha Dětský výchovný ústav, Sportovní 561, Horní Těrlicko není ZA Opava

7 Dětský výchovný ústav, Školní 89, Hamr na Jezeře není SOA Litoměřice Dětský výchovný ústav, Temný Důl 16, Horní Maršov není SOA Zámrsk Dětský výchovný ústav, Tyršova 7, Kostelec nad Orlicí není SOA Zámrsk Dětský výchovný ústav, Ústavní 9, Olomouc Svatý Kopeček není ZA Opava Diagnostický ústav pro mládež a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Škrobálkova 16, Ostrava Kunčičky není ZA Opava Diagnostický ústav pro mládež a středisko výchovné péče, Na dlouhé mezi 19, Praha 4 není SOA Praha Diagnostický ústav pro mládež a Středisko výchovné péče, Veslařská 246, Brno není MZA Brno Diagnostický ústav pro mládež, Lublaňská 33, Praha 2 není SOA Praha Dům zahraničních spolupráce Vaško NA Komise J. W. Fulbrighta Vaško NA Konzervatoř a Ladičská škola Jana Deyla, Maltézské nám. 14, Praha 1 není SOA Praha Mateřská škola a Základní šloka internátní pro žáky s vadami řeči, Veslařská 234, Brno není MZA Brno Národní institut pro další vzdělávání Vaško NA Národní technická knihovna Vaško NA Národní ústav pro vzdělávání Vaško NA Obchodní akademie, Obchodní škola a Praktická škola pro tělesně postižené, Obchodní 282, Janské Lázně není SOA Zámrsk Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Vaško NA Pedagogické muzeum J. A. Komenského Vaško NA Pracoviště v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem, Zlíně a pracoviště Praha a Střední Čechy nemají právní subjektivitu podle informací SOA Litoměřice pracoviště hodlají skartovat přes ústředí instituce v péči NA, bude ověřeno Speciální mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené, Kosmonautů 4, Olomouc není ZA Opava Speciální střední školy a Odborné učiliště pro zrakově postiženou mládež, Hlinky 156, Brno není MZA Brno Speciální školy a Speciální školská zařízení pro tělesně postižené, Dostojevského 12, Opava není ZA Opava Speciální školy a školská zařízení pro sluchově postižené a Praktická škola, Holečkova 4, Praha 5 není SOA Praha Speciální školy a školská zařízení pro sluchově postižené, Riegerova 1, České Budějovice není SOA Třeboň

8 Speciální školy pro sluchově postižené, Vsetínská 454, Valašské Meziříčí není MZA Brno Speciální školy pro zrakově postižené, Hlinky 156, Brno není MZA Brno Speciální školy pro žáky s více vadami, Březejc Sviny 13, Velké Meziříčí není MZA Brno Středisko výchovné péče pro děti a mládež a Výchovný ústav pro mládež s názvem "Středisko pro mládež Klíčov", Čakovická 51, Praha 9 Kunt SOA Praha Škola Jaroslava Ježka, Speciální školy a školská zařízení pro zrakově postižené Jaroslava Ježka, Loretánská 19, Praha 1 není SOA Praha Učební středisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Richtrovy boudy není SOA Zámrsk Ústav pro informace ve vzdělávání není NA Ústav s výchovně léčebným režimem pro mládež, Odborné učiliště a Praktická škola, Gymnazijní 118, Jindřichův Hradec není SOA Třeboň Výchovný ústav Husův domov, Vrchlického 700, Dvůr Králové nad Labem není SOA Zámrsk Výchovný ústav pro děti a mládež a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, tř. Vítězství 70, Děčín není SOA Litoměřice Výchovný ústav pro děti a mládež a Středisko výchovné péče, Šindlovy Dvory 25, České Budějovice není SOA Třeboň Výchovný ústav pro děti a mládež, 5. května 383, Králíky není SOA Zámrsk Výchovný ústav pro děti a mládež, Čapkova 5, Jiříkov není SOA Litoměřice Výchovný ústav pro děti a mládež, Horní 617, Počátky není MZA Brno Výchovný ústav pro děti a mládež, Chodské náměstí 131, Hostouň není SOA Plzeň Výchovný ústav pro děti a mládež, Jiráskova 344, Žlutice není SOA Plzeň Výchovný ústav pro děti a mládež, Kouty nad Desnou 3, Loučná nad Desnou není ZA Opava Výchovný ústav pro děti a mládež, Nádražní 698, Moravský Krumlov není MZA Brno Výchovný ústav pro děti a mládež, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Požárnická 168, Kostomlaty pod Milešovkou není SOA Litoměřice Výchovný ústav pro děti a mládež, Školní 438, Chrastava není SOA Litoměřice Výchovný ústav pro mládež a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Jirákova 285, Černovice není MZA Brno Výchovný ústav pro mládež a Střední odborné učiliště lesnické, Chvalčov 47 není MZA Brno Výchovný ústav pro mládež, Dvořákova 474, Hostinné není SOA Zámrsk

9 Výchovný ústav pro mládež, Hloušecká 279, Kutná Hora není SOA Praha Výchovný ústav pro mládež, K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí není MZA Brno Výchovný ústav pro mládež, Klášterní 251, Vidnava není ZA Opava Výchovný ústav pro mládež, Místo 66, Chomutov není SOA Litoměřice Výchovný ústav pro mládež, Novosady 248, Dřevohostice není ZA Opava Výchovný ústav pro mládež, Odborné učiliště a Praktická škola, Trpínská 317, Olešníce na Moravě není MZA Brno Výchovný ústav pro mládež, Pšov 1, Podbořany Pšov není SOA Litoměřice Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště Buškovice 203 není SOA Litoměřice Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště a Učiliště, Zámecká 107, Střílky není MZA Brno Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Divadelní 12, Nový Jičín není ZA Opava Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Obořiště 1 není SOA Praha Výchovný ústav pro mládež, Školní 9, Nová Role není SOA Plzeň Výchovný ústav pro mládež, Terešov 1 není SOA Plzeň Výchovný ústav pro mládež, Zámek 1, Višňové není MZA Brno Výchovný ústav pro zdravotně handicapovanou mládež, Slezská 23, Ostrava Hrabůvka není ZA Opava Výchovný ústav s léčebným režimem drogových závislostí pro mládež, Komenského 154, Žulová není ZA Opava Vysokoškolské sportovní centrum Vaško NA Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT Telč není SOA Třeboň Zařízení pro děti cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola, Radlická 30, Praha 5 Šisler SOA Praha Vnitro Bytová správa Ministerstva vnitra Ambrožová NA Vnitro Centrum sportu Ministerstva vnitra Ambrožová NA Vnitro Ministerstvo vnitra ČR Ambrožová NA Vnitro Muzeum policie ČR Mandzák NA Vnitro Národní archiv není není Vnitro Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Šisler NA Vnitro Správa základních registrů Kunt NA Vnitro Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Ruzyni není SOA Praha

10 Vnitro Tiskárna Ministerstva vnitra Vaško NA Vnitro Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Šisler NA Vnitro Zdravotnické zařízení MV Poláčková NA Ministerstvo zdravotnictví ČR Poláčková NA Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, , Pekařská 53 není MZA Brno Dětská lázeňská léčebna, Lázně Kynžvart, Lázeňská 295 není SOA Plzeň Dětská psychiatrická léčebna, Velká Bíteš, , U Stadionu 285 není MZA Brno Dětská psychiatrická léčebna, Louny, , Čeňka Zemana 431 není SOA Litoměřice Dětská psychiatrická léčebna, Opařany, není SOA Třeboň Endokrinologický ústav Poláčková NA Fakultní nemocnice Brno není MZA Brno Fakultní nemocnice Hradec Králové není SOA Zámrsk Léčebna návykových nemocí Nechanice. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Kalina NA Léčebna pro dlouhodobě nemocné FNKV, , Šrobárova 50. Fakultní nemocnice Motol Poláčková NA Léčebna pro dlouhodobě nemocné Motol, , V Úvalu 84. Fakultní nemocnice na Bulovce Poláčková NA Fakultní nemocnice Olomouc není ZA Opava Fakultní nemocnice Plzeň není SOA Plzeň FN, Psychiatrický denní stacionář, Plzeň, , alej Svobody 80 Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava není ZA Opava Léčebna pro dlouhodobě nemocné, Klokočov (Opava). Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno není MZA Brno Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Poláčková NA Kojenecký ústav s dětským domovem, 4, Praha 4, Sulická 120. Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé,, Luže 80 není SOA Zámrsk Institut klinické a experimentální medicíny Poláčková NA Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Poláčková NA Koordinační středisko pro rezortní zdravotnické informační systémy Poláčková NA Koordinační středisko transplantací Poláčková NA Léčebna pro dlouhodobě nemocné FTN, , Vídeňská 800 Poláčková NA Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí,, Janov 500 není SOA Plzeň Masarykův onkologický ústav, , Žlutý kopec 7 není MZA Brno Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Kalina NA Národní lékařská knihovna Poláčková NA Nemocnice s poliklinikou v Praze 5 Na Homolce Šisler NA Lázeňská léčebna Mánes v Karlových Varech. Psychiatrická léčebna Bohnice Poláčková NA Léčebna pro dlouhodobě nemocné PLB, , Ústavní 91. Psychiatrická léčebna Brno, , Húskova 2 není MZA Brno

11 Odvětví Název Archivář NA Instituce v péči archivu Psychiatrická léčebna Dobřany, , Ústavní 2 není SOA Plzeň Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, , Rozkošská 2322 není MZA Brno Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice, není SOA Litoměřice Psychiatrická léčebna Chvalšiny, , Červený dvůr 1 není SOA Třeboň Psychiatrická léčebna Jihlava, , Brněnská 54 není MZA Brno Psychiatrická léčebna Kosmonosy, , Lípy 15 není SOA Praha Psychiatrická léčebna Opava, , Olomoucká 88 není ZA Opava Psychiatrická léčebna v Kroměříži, , Havlíčkova 1265/46 není MZA Brno Psychiatrická léčebna, Bílá Voda, , BíláVoda u Javorníka 1 není ZA Opava Psychiatrická léčebna, Štenberk, , Olomoucká 173/1848 není ZA Opava Psychiatrické centrum Praha Poláčková NA Referenční laboratoře přírodní léčivých zdrojů není SOA Plzeň Rehabilitační ústav Hrabyně, není ZA Opava Rehabilitační ústav Kladruby, Poláčková NA Revmatologický ústav Poláčková NA Státní ústav pro kontrolu léčiv Poláčková NA Státní zdravotní ústav Poláčková NA Regionální pracoviště nemají právní subjektivitu podle jednání s institucí se skartuje před ústředí instituce v péči NA. Detašované pracoviště v Brně centrum potravinových řetězců. Úrazová nemocnice v Brně, , Ponávka 6 není MZA Brno Ústav hematologie a krevní transfuze Poláčková NA Ústav pro péči o matku a dítě Poláčková NA Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Kalina NA Od došlo k redukci územních pracovišť jen na 5 (viz organizační schéma) : 1)Praha (býv. Středočeský kraj a Praha), 2)Plzeň (býv. Karlovy Vary, České Budějovice, Plzeň), 3)Hradec Králové (býv. Pardubice, Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem), 4) Brno (býv. Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Vysočina), 5) Ostrava (býv. Ostrava a Olomouc) Všeobecná fakultní nemocnice Poláčková NA Všeobecná zdravotní pojišťovna není SOA Praha Krajská a územní pracoviště. Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, , Kyjevská 44 není SOA Zámrsk Zdravotní ústav se sídlem v, Karlovy Vary, Bezručova 8 není SOA Plzeň Zdravotní ústav se sídlem v Brně, , Gorkého 6 není MZA Brno

12 Odvětví Název Archivář NA Instituce v péči archivu Zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích, , L. B. Schneidera 32 není SOA Třeboň Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové, , Habrmannova 19 není SOA Zámrsk Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě , Vrchlického 57 není MZA Brno Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně, 28002, U nemocnice 2 není SOA Praha Zdravotní ústav se sídlem v Liberci, , U Sila 1139 není SOA Litoměřice Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci, , Wolkerova 6ú74 není ZA Opava Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Moravská ostrava, Partyzánské nám. 7 není ZA Opava Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, , Tylova 20 není SOA Plzeň Zdravotní ústav se sídlem v Praze , Jasmínová 37/2905 není SOA Praha Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, , Moskevská 15 není SOA Litoměřice Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně, 760, Havlíčkova nábřeží 600 není MZA Brno Zdravotnické zabezpečení krizových stavů Poláčková NA Zemědělství Ministerstvo zemědělství ČR Vacková NA Zemědělství Česká akademie zemědělských věd Vacková NA sklad a spisovna Hředle, sklad a spisovna Zábřeh na Moravě Pro většinu bývalých okresů (někdy až pro tři) zemědělské agentury a pozemkové úřady MZe součást ministerstva, přes správní archiv Mze, předchůdci jako součásti okresních úřadů skartují a předávají SOkA. Pracoviště Praha, Benešov, České Budějovice, Klatovy, Karlovy Vary, Jičín, Náchod, Pardubice, Brno, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kroměříž, Nový Jičín, Šumperk. Zemědělství Česká plemenářská inspekce Vacková NA Zemědělství Státní pozemkový úřad Vacková NA Regionální a okresní pracoviště. Zemědělství Státní rostlinolékařská správa není NA Oblastní odbory Praha, Tábor, Plzeň, Louny, Havlíčkův Brod, Brno, Opava + obvodní pracoviště. Zemědělství Státní veterinární správa Vacková NA Zemědělství Státní zemědělská a potravinářská inspekce Vacková NA Zemědělství Státní zemědělský intervenční fond Vacková NA Zemědělství Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Vacková NA Ústav pro státní kontrolu veterinárních Zemědělství biopreparátů není MZA Brno Zemědělství Ústav zemědělské ekonomiky a informací Vacková NA Regionální odbory Praha, České Budějovice, Hradec Králové, Ústí nad labem, Brno, Opava, Olomouc. Inspektoráty (Praha, Tábor, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Olomouc). Pracoviště Brno, České Budějovice, Frýdek Místek, Hradec Králové, Jablonec n. N., Kroměříž, Olomouc, Plzeň, Stará Boleslav. Krajské veterinární správy mají právní subjektivitu (OSS) každá správa má svou normu; Státní veterinární ústavy (Praha, Hradec Králové, Jihlava, Olomouc + pracoviště Kroměříž, mají právní subjektivitu)

13 Zemědělství Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Vacková NA Ústředí v Brně a pražská pobočka v péči NA. Kromě ústředí a pražské pobočky je skartace u pracovišť zajišťována přes 5 regionálních pracovišť (Brno, Planá nad Lužnicí, Havlíčkův Brod, Opava a Plzeň) přenesena na SOA. Zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Vacková NA Detašovaná pracoviště Opočno, Uherské Hradiště. Regionální pracoviště Praha, Brno, České Budějovice, Pardubice, Borkovice, Skuteč, Mělník Zemědělství Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha Vacková NA právně nesamostatné. Zemědělství Výzkumný ústav potravinářský Vacková NA Zemědělství Výzkumný ústav rostlinné výroby Vacková NA Zemědělství Výzkumný ústav zemědělské techniky Vacková NA Zemědělství Výzkumný ústav živočišné výroby Vacková NA Pracoviště Kostelec nad Orlicí. Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí ČR Šisler NA Odbory výkonu státní správy v sídlech krajů regionální charakter. Životní prostředí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kalina NA CENIA, česká informační agentura životního Životní prostředí prostředí Šisler NA Životní prostředí Česká geologická služba Kalina NA Praha, Brno, Jeseník, Lužná u Rakovníka. Životní prostředí Česká inspekce životního prostředí Kalina NA Životní prostředí Český hydrometeorologický ústav Kalina NA Životní prostředí Správa jeskyní ČR Kalina NA Regionální střediska v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Pardubicích, Havlíčkově Brodě, Brně, Olomouci, Ostravě, Liberci, Karlových Varech a Zlíně + správy jeskyní, od správy CHKO. Oblastní inspektoráty v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Liberci, Hradci Králové, Havlíčkově Brodě, Brně, Olomouci a Ostravě nemají právní subjektivitu. 7 krajských poboček (Praha, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava). Správa Bozkovských dolomitových jeskyní (Bozkov), Správa Koněpruských jeskyní (Koněprusy), Správa Chýnovské jeskyně (Dolní Hořice), Správa Jeskyně Na Špičáku (Supíkovice), Správa Jeskyní Na Pomezí (Vápenná), Správa Zbrašovských aragonitových jeskyní (Teplice nad Bečvou), Správa Mladečských jeskyní (Mladeč), Správa Javoříčských jeskyní (Javoříčko), Správa Jeskyně Na Turoldu (Mikulov), Správa jeskyní Moravského krasu (Blansko) Životní prostředí Státní fond životního prostředí Kalina NA Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a Životní prostředí okrasné zahradnictví Kalina NA Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Životní prostředí Masaryka Kalina NA Krajská pracoviště informační střediska Praha, Hradec Králové, České Budějovice, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Liberec, Plzeň, Ostrava, Pardubice, Olomouc, Zlín, Brno, Jihlava. Detašovaná pracoviště v Litvínově, Brně skartují přes ústředí instituce. Pracoviště Brno (v péči MZA Brno), Ostrava (v péči ZA Opava).

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna 2016 Pracovní místa míst vedoucích M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 304 Úřad

Více

pracoviště ze zákona v péči NA, ale předaná do péče SOA

pracoviště ze zákona v péči NA, ale předaná do péče SOA Seznam veřejnoprávních původců v předarchivní péči Národního archivu a původci předaní do péče jiných státních oblastních archivů - stav k 1.1. 008 Odvětví Název rchivář N rchivář N Ústřední Úřad vlády

Více

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY ZA ROK 2008

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY ZA ROK 2008 Strana 2 V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY 306 Ministerstvo zahraničních věcí Zahraniční služba 1 356 1 431 1 433 1 434 100,07 1 105,75 312 Ministerstvo financí Územní finanční

Více

Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2014.

Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2014. Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2014. Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 270 Metodický pokyn ke sběru dat k systemizaci ministerstev, dalších ústředních správních úřadů a ostatních správních úřadů Pro účely

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y. P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2005 č. 1406

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y. P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2005 č. 1406 V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne. listopadu č. Konečné dislokace u vybraných objektů Určení nemovitostí Obec/Ulice č.p./č.o. Katastrální Frýdek-Místek/ Komenského

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno tel.: 532 232 392, 602 729 849 BRNO IFCOR-99, s.r.o.

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Analýza využívání metod kvality ve správních úřadech

Analýza využívání metod kvality ve správních úřadech Analýza využívání metod kvality ve správních úřadech Ing. Štěpánka Cvejnová sekce pro státní službu Ministerstvo vnitra ČR konference Moderní veřejná správa 15. září 2016 Cílová skupina analýzy Úřad vlády

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013:

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013: STAV O JEDNÁNÍ O RESTRUKTURALIZACI A OPTIMALIZACI AKUTNÍHO LŮŽKOVÉHO FONDU K 26.11.2012 Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

PETR MACH: JAK VYROVNAT STÁTNÍ ROZPOČET BEZ ZVYŠOVÁNÍ DANÍ

PETR MACH: JAK VYROVNAT STÁTNÍ ROZPOČET BEZ ZVYŠOVÁNÍ DANÍ PETR MACH: JAK VYROVNAT STÁTNÍ ROZPOČET BEZ ZVYŠOVÁNÍ DANÍ 24.2.2010 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 miliardy Kč STÁTNÍ DLUH PRUDCE ROSTE 1200 1000

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací]

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací] Somatopedie V následujícím seznamu jsou uvedeny speciální školy v jednotlivých krajích ČR. Vzhledem k zaměření praxe je zejména u základní škol speciálních či základních škol pro žáky s více vadami konzultovat

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Aktualizace ke dni: 16.2011 SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 307 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 9/XV/2008 na XV. zasedání, konaném dne 23. 10. 2008 Číslo kontroní akce: 09/01 Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 31.12.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 579 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Zdravotní pojištení cizincu ERGO

Zdravotní pojištení cizincu ERGO www.pojistenicizincu.cz/cs Email: info@pojistenicizincu.cz +420 224 247 478 Praha Zdravotní pojištení cizincu ERGO Seznam smluvních zdravotnických zarízení - komplexní zdravotní pojištení pro cizince v

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou:

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - Praha STC Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav h byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: - 0,1 - - - - - - - - 1,4 0,9 2,4 1,0 -

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti Příloha č. 2: Přehled Speciálních výslechových místností a počty v nich realizovaných úkonů Porovnání počtu místností a úkonů v roce 2014 a v roce 2015: Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více