Pobočky, detašovaná a regionální pracoviště v péči NA ze zákona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pobočky, detašovaná a regionální pracoviště v péči NA ze zákona"

Transkript

1 Práce a sociální věci Fond dalšího vzdělávání Vacková NA Finance Generální finanční ředitelství Kunt NA jsou jsou Vnitro Generální inspekce bezpečnostních sborů Poláčková NA ústředí i všechny pobočky Vnitro Institut pro veřejnou správu Praha Mandzák NA Finance Odvolací finanční ředitelství Brno Kunt NA Finance Specializovaný finanční úřad Kunt NA 6 územních pracovišť (nejsou specifikovány) není Správa Krkonošského národního parku není NA není Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava není NA není Správa Národního parku České Švýcarsko není NA není Správa Národního parku Podyjí není NA Doprava Technická ústředna dopravní cesty (SŽDC, s.o.) Kunt NA Práce a sociální věci Úřad práce Mandzák NA Ústřední Úřad vlády ČR Šisler NA Jedná se o organizační jednotku Správy železniční dopravní cesty, s.o. Ústřední Český báňský úřad Šisler NA Ústřední Český statistický úřad Šisler NA Od krajská pracoviště, 2 typy: krajští zmocněnci, detašovaná pracoviště odborů: 14x informačních služeb; 7x statistického zpracování; 14x oddělení terénního zjišťování; 6x správa majetku. Obvodní báňské úřady v Kladně, Plzni, Sokolově, Trutnově, Brně, Mostě, Ostravě, Příbrami a Liberci jsou organizační součástí ČBÚ. Ústřední Český telekomunikační úřad Kunt NA Odbory v sedmi oblastech se sídlem v Táboře, Brně, Praze, Ústí nad Labem, Ostravě, Hradci Králové a Plzni skartuje NA prostřednictvím ústřední spisovny ČTÚ (dokumenty se stahují). Ústřední Energetický regulační úřad Šisler NA detašované pracoviště v Praze Ústřední Grantová agentura České republiky Kalina NA Ústřední Kancelář veřejného ochránce práv Šisler NA Ústřední Nejvyšší kontrolní úřad Kunt NA Odbor VII. Liberec, Odbor VIII. Ústí nad Labem, Odbor IX. Plzeň, Odbor X. České Budějovice, Odbor XI. Hradec Králové, Odbor XII. Jihlava, Odbor XIII. Brno, Odbor XIV. Olomouc, Odbor XV. Ostrava Ústřední Správa státních hmotných rezerv Mandzák NA Ústřední Státní úřad pro jadernou bezpečnost Kunt NA Ústřední Technologická agentura České republiky Kunt NA Ústřední Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Kalina NA Ústřední Úřad pro ochranu osobních údajů Kunt NA Ústřední Úřad průmyslového vlastnictví Kalina NA Pobočné závody v Bošicích, Butovsi, Děčíně, Hovězí, Hnojníku, Bohuslavicích nad Metují, Klášterci nad Ohří, Štítině u Opavy, Vlkově, Poleradech, Rokytnici v Orl. Horách, Varnsdorfu a Starém Městě skartují přes centrálu. Regionální centra Praha, Plzeň, Hradec Králové, Ostrava, Ústí nad Labem, Brno, Kamenná, České Budějovice, Oddělení LI Dukovany, Temelín.

2 Zeměměřictví Český úřad zeměměřický a katastrální Šisler NA Výzkumný ústav geodetický, topografický a Zeměměřictví kartografický Šisler NA Zeměměřictví Zeměměřický úřad Šisler NA Doprava Ministerstvo dopravy ČR Kunt NA Doprava Centrum dopravního výzkumu Kunt NA Pracoviště Brno, Praha, Tišnov, Olomouc. Zeměměřické a katastrální inspektoráty v Brně, Českých Budějovicích, Liberci, Opavě, Pardubicích, Plzni, Praze + katastrální úřady v krajích a pro hlavní město Prahu mají právní subjektivitu, jsou organizačními složkami státu s vymezenou územní působností. Doprava Centrum služeb pro silniční dopravu Kunt NA Pracoviště Brno, STK Trutnov, Středisko Ústí nad Labem, STK Krásná Lípa, Školící středisko Pardubice, Pracoviště Benešov u Prahy, Středisko Ostrava, Školící středisko Praha. Doprava Drážní inspekce Kunt NA Doprava Drážní úřad Kunt NA Doprava Ředitelství silnic a dálnic ČR Kunt NA Doprava Ředitelství vodních cest Kunt NA Územní inspektoráty Praha, Brno, Plzeň, Ostrava organizační součásti mateřské organizace. Oblastní pobočky v Olomouci, Plzni a Praze organizační součásti mateřské organizace. Střediska správy a údržby dálnice (8x) a závody Praha a Brno Kocourovec. Doprava Správa železniční dopravní cesty, s.o. Kunt NA Stavební správa Praha, Hasičská záchranná služba SŽDC, Správa železniční geodézie Olomouc, Správa železniční geodézie Praha, Technická ústředna dopravní cesty Doprava Státní fond dopravní infrastruktury Kunt NA Samostatné oddělení kontroly Brno Pobočky v Děčíně, Praze organizační součásti Doprava Státní plavební správa Kunt NA mateřské organizace. Doprava Úřad pro civilní letectví Kunt NA Správa Brno org. součást, předána do péče MZA Brno, Správa České Budějovice org. součást, předána Třeboň, Správa Hradec Králové org. součást, předána do péče SOA Zámrsk, Správa Chomutov org. součást, předána Litoměřice, Správa Jihlava předána SOA Brno, Správa Karlovy Vary předána SOA Plzeň, Správa Liberec předána SOA Litoměřice, Správa Olomouc předána ZA Opava, Správa Ostrava předána ZA Opava, Správa Pardubice předána SOA Zámrsk, Správa Plzeň předána SOA Plzeň, Správa Praha předána SOA Praha. Organizační jednotky Stavební správa Olomouc předána do péče ZA Opava, Stavební správa Plzeň předána Plzeň; Správa dopravní cesty (SDC) Brno (MZA), SDC České Budějovice (SOA Třeboň), SDC Hradec Králové (SOA Zámrsk), SDC Jihlava (MZA), SDC Karlovy Vary (SOA Plzeň), SDC Liberec (SOA Litoměřice), SDC Olomouc (ZA Opava), SDC Ostrava (ZA Opava), SDC Pardubice (SOA Zámrsk), SDC Plzeň (SOA Plzeň), SDC Praha (SOA Praha), SDC Ústí nad Labem (SOA Litoměřice), SDC Zlín (MZA), Správa železniční energetiky (SOA Zámrsk) Pobočka v Přerově ZA Opava organizační součást mateřské organizace.

3 Doprava Odvětví Název Archivář NA Instituce v péči archivu Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod Kunt NA Finance Ministerstvo financí ČR Ambrožová NA Finance Finanční arbitr ČR Mandzák NA Finance Fond pojištění vkladů Mandzák NA Finance Generální ředitelství cel MF ČR Mandzák NA Finance Rada pro veřejný dohled nad auditem Ambrožová NA Finance Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Mandzák NA Kultura Ministerstvo kultury ČR Kalina NA Kultura Česká filharmonie Kalina NA Kultura Česká tisková kancelář Vacková NA Kultura Husitské muzeum v Táboře není SOA Třeboň Kultura Institut umění divadelní ústav Kalina NA Kultura Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana Vaško NA Kultura Moravská galerie Brno není MZA Brno Kultura Moravská zemská knihovna v Brně není MZA Brno Kultura Moravské zemské muzeum v Brně není MZA Brno Kultura Muzeum Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě není MZA Brno Kultura Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi není SOA Zámrsk Kultura Muzeum romské kultury není MZA Brno Kultura Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou není SOA Litoměřice Kultura Národní divadlo Kalina NA Kultura Národní informační a poradenské středisko pro místní kulturu Vaško NA Celní ředitelství a celní úřady v regionech nemají právní subjektivitu. Územní pracoviště v Praze, Střední Čechy, Ústí nad Labem, Hradec Králové, České Budějovice, Plzeň, Ostrava, Brno nemají právní subjektivitu. Finanční ředitelství a finanční úřady ředitelství právně samostatné organizační složky státu s vymezenou územní působností. Kultura Národní památkový ústav Kalina NA Kultura Národní ústav lidové kultury není MZA Brno Kultura Národní zemědělské muzeum Vacková NA Kultura Památník Lidice Kalina NA Kultura Památník Terezín není SOA Litoměřice Kultura Pražský filharmonický sbor Kalina NA Kultura Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Kunt NA Kultura Slezské zemské muzeum není ZA Opava Kultura Státní fond kinematografie Kalina NA Kultura Státní fond kultury ČR Kalina NA Kultura Státní opera Praha Kalina NA Kultura Technické muzeum v Brně není MZA Brno Regionální pracoviště Čáslav, Ohrada, Valtice, Kačina Územní odborná pracoviště v Praze, středních Čech, v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Sychrově, Pardubicích, Brně, Ostravě, Olomouci od r nemají právní subjektivitu, org. součásti NPÚ.

4 Kultura Uměleckoprůmyslové muzeum Kalina NA Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Kultura Radhoštěm není MZA Brno Místní rozvoj Centrum pro regionální rozvoj ČR Vaško NA Místní rozvoj Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Šisler NA Pobočky Moravskoslezsko (Ostrava), Střední Morava (Olomouc), Jihozápad (Písek), Severozápad (Chomutov), Severovýchod (Hradec Králové), Jihovýchod (Brno), Praha, Střední Čechy (Praha). Místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Vaško NA Místní rozvoj PRIVUM Šisler NA Místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Vaško NA Místní rozvoj Ústav územního rozvoje není MZA Brno Práce a sociální věci Institut technické inspekce Mandzák NA Práce a sociální věci Institut výchovy bezpečnosti práce není MZA Brno Od pouze pracoviště Most skartace přes správní archiv MMR. V r zrušeny Kancelář zmocněnce vlády pro Moravskoslezský kraj (Ostrava), Jihomoravský kraj(hodonín) dokumenty všech zmocněnců MMR předány do správního archivu MMR budou skartovány a předány a předány do NA. Práce a sociální věci Česká správa sociálního zabezpečení Vacková NA Dávková spisovna ČSSZ, centrální NA. Práce a sociální věci Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově není SOA Praha Pracoviště Liberec, Ústí nad Labem, Plzeň, Praha, Hradec Králové, Ostrava, České Budějovice, Brno. Práce a sociální věci Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Mandzák NA Práce a sociální věci Státní úřad inspekce práce Šisler NA Práce a sociální věci Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí Vacková NA Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Práce a sociální věci Hrabyni není ZA Opava Ústav sociální péče pro tělesně postiženou Práce a sociální věci mládež v Brně Králově poli není MZA Brno Ústav sociální péče pro tělesně postiženou Práce a sociální věci mládež ve Zbůchu není SOA Plzeň Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně Práce a sociální věci Chrlicích není MZA Brno Práce a sociální věci Výzkumný ústav bezpečnosti práce Vacková NA Práce a sociální věci Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Mandzák NA Průmysl a obchod Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Kalina NA Detašovaná pracoviště MPSV: odboru informatiky, odboru řízení pomoci ESF a odboru posudkové služby skartační řízení přes správní archiv MPSV v péči NA. Okresní a krajské správy sociálního zabezpečení a detašovaná pracoviště organizační složky ČSSZ. A inspektoráty práce (působnost pro 1 2 kraje) od nemají právní subjektivitu; péče SOA pokračuje Úřady práce (vlastní normy), Státní sociální podpora (SSP) jako součást Úřadu práce skartační řízení centrálně přes soukromou spisovnu). Bývalé odbory sociální politiky MPSV od r součástí krajských úřadů (vlastní norma). Vše SOA Průmysl a obchod Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Mandzák NA Regionální kanceláře nemají subjektivitu skartace přes centrálu (údajně bude i v normě).

5 Průmysl a obchod CzechTrade Česká agentura na podporu obchodu Šisler NA Pracovníci konzultačních středisek (převažují informační služby) mají status smluvních externích zaměstnanců žádné archiválie, jen teoreticky přenecháni Průmysl a obchod Česká obchodní inspekce Kalina NA Průmysl a obchod Český metrologický institut není MZA Brno Průmysl a obchod Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Kunt NA Průmysl a obchod Puncovní úřad Mandzák NA Průmysl a obchod Správa úložišť radioaktivních odpadů Mandzák NA Průmysl a obchod Průmysl a obchod Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Mandzák NA Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany Mandzák NA Průmysl a obchod Státní ústav radiační ochrany Mandzák NA Detašovaná pracoviště ve firmách skartační řízení přes ústředí u NA. Regionální pobočky (expozitury) v Jablonci nad Nisou, Turnově, Červeném Kostelci, Hradci Králové, Ostravě, Praze, Olomouci, Plzni, Táboře, Brně. Informační střediska Praha, Litoměřice, Lubenec, Rohozná, Rouchovany, Milíčov +,úložiště Litoměřice, Jáchymov, Dukovany, Beroun Územní inspektoráty v každém z krajů nemají právní subjektivitu skartace přes centrálu. Odloučená pracoviště Praha, Brno, Příbram, Dolní Rožínce. Pobočky nemají subjektivitu skartace přes ústředí. Oblastní inspektoráty v Ústí nad Labem, Hradci Králové, Praze, Plzni, Táboře, Ostravě, Brně nemají právní subjektivitu, regionální charakter. Průmysl a obchod Průmysl a obchod Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt TESTCOM Kunt NA Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Mandzák NA pouze pobočka "ČMI TESTCOM, PRAHA vnitřní organizační jednotka číslo 8500" Centrála v Brně (Český metrologický institut) v péči MZA Brno Spravedlnost Ministerstvo spravedlnosti ČR Ambrožová NA Spravedlnost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Ambrožová NA Spravedlnost Justiční akademie Ambrožová NA pobočka ve Stráži pod Ralskem Spravedlnost Probační a mediační služba Ambrožová NA Pobočky v regionech (struktura kopíruje strukturu soudů) podle poslední verze spis. a skart. řádu skartuje ústředí u NA a pobočky u SOA. Spravedlnost Rejstřík trestů Ambrožová NA Spravedlnost Vězeňská služba České republiky Poláčková NA jednotlivé věznice vše přes centrálu v péči NA Spravedlnost Zotavovna vězeňské služby České republiky Pracov Poláčková NA Spravedlnost Zotavovna vězeňské služby České republiky Praha Poláčková NA Spravedlnost Zotavovna vězeňské služby České republiky Přední Labská Poláčková NA Justice Nejvyšší soud ČR Ambrožová NA Justice Nejvyšší správní soud Kalina NA Justice Nejvyšší státní zastupitelství Ambrožová NA

6 Justice Ústavní soud České republiky Ambrožová NA Justice Vrchní soud v Praze Ambrožová NA Krajské soudy, okresní soudy právně samostatné. Justice Vrchní státní zastupitelství Praha Ambrožová NA Krajská státní zastupitelství právně samostatná. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Vaško NA Antidopingový výbor ČR Vaško NA Centrum pro studium vysokého školství Vaško NA Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) Vaško NA Česká školní inspekce Vaško NA Inspektoráty v krajích nemají právní subjektivitu. Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Karlovarská 67, Plzeň není SOA Plzeň Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Rokytanského 62, Hradec Králové není SOA Zámrsk Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro mládež, U Opatrovny 3, Liberec není SOA Litoměřice Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Hlinky 140, Brno není MZA Brno Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Homole 90, České Budějovice není SOA Třeboň Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Pražská 151, Dobřichovice není SOA Praha Dětský diagnostický ústav, Bohumín Šunychl 463 není ZA Opava Dětský diagnostický ústav, U Michelského lesa 222, Praha 4 není SOA Praha Dětský domov se školou, Jetřichovice 1 není SOA Praha Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 není ZA Opava Dětský výchovný ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Riegerova 1, Hrochův Týnec není SOA Zámrsk Dětský výchovný ústav, Aloise Jiráska 617, Vrchlabí není SOA Zámrsk Dětský výchovný ústav, Býchory 152 není SOA Praha Dětský výchovný ústav, Dělnická 1, Jihlava není MZA Brno Dětský výchovný ústav, Havlíčkova 547, Bystřice pod Hostýnem není MZA Brno Dětský výchovný ústav, Jana Masaryka 18, Praha 2 není SOA Praha Dětský výchovný ústav, Měcholupy 2, Klatovy není SOA Plzeň Dětský výchovný ústav, Načeradec 1 není SOA Praha Dětský výchovný ústav, Rumburská 54, Liběchov není SOA Praha Dětský výchovný ústav, Sportovní 561, Horní Těrlicko není ZA Opava

7 Dětský výchovný ústav, Školní 89, Hamr na Jezeře není SOA Litoměřice Dětský výchovný ústav, Temný Důl 16, Horní Maršov není SOA Zámrsk Dětský výchovný ústav, Tyršova 7, Kostelec nad Orlicí není SOA Zámrsk Dětský výchovný ústav, Ústavní 9, Olomouc Svatý Kopeček není ZA Opava Diagnostický ústav pro mládež a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Škrobálkova 16, Ostrava Kunčičky není ZA Opava Diagnostický ústav pro mládež a středisko výchovné péče, Na dlouhé mezi 19, Praha 4 není SOA Praha Diagnostický ústav pro mládež a Středisko výchovné péče, Veslařská 246, Brno není MZA Brno Diagnostický ústav pro mládež, Lublaňská 33, Praha 2 není SOA Praha Dům zahraničních spolupráce Vaško NA Komise J. W. Fulbrighta Vaško NA Konzervatoř a Ladičská škola Jana Deyla, Maltézské nám. 14, Praha 1 není SOA Praha Mateřská škola a Základní šloka internátní pro žáky s vadami řeči, Veslařská 234, Brno není MZA Brno Národní institut pro další vzdělávání Vaško NA Národní technická knihovna Vaško NA Národní ústav pro vzdělávání Vaško NA Obchodní akademie, Obchodní škola a Praktická škola pro tělesně postižené, Obchodní 282, Janské Lázně není SOA Zámrsk Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Vaško NA Pedagogické muzeum J. A. Komenského Vaško NA Pracoviště v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem, Zlíně a pracoviště Praha a Střední Čechy nemají právní subjektivitu podle informací SOA Litoměřice pracoviště hodlají skartovat přes ústředí instituce v péči NA, bude ověřeno Speciální mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené, Kosmonautů 4, Olomouc není ZA Opava Speciální střední školy a Odborné učiliště pro zrakově postiženou mládež, Hlinky 156, Brno není MZA Brno Speciální školy a Speciální školská zařízení pro tělesně postižené, Dostojevského 12, Opava není ZA Opava Speciální školy a školská zařízení pro sluchově postižené a Praktická škola, Holečkova 4, Praha 5 není SOA Praha Speciální školy a školská zařízení pro sluchově postižené, Riegerova 1, České Budějovice není SOA Třeboň

8 Speciální školy pro sluchově postižené, Vsetínská 454, Valašské Meziříčí není MZA Brno Speciální školy pro zrakově postižené, Hlinky 156, Brno není MZA Brno Speciální školy pro žáky s více vadami, Březejc Sviny 13, Velké Meziříčí není MZA Brno Středisko výchovné péče pro děti a mládež a Výchovný ústav pro mládež s názvem "Středisko pro mládež Klíčov", Čakovická 51, Praha 9 Kunt SOA Praha Škola Jaroslava Ježka, Speciální školy a školská zařízení pro zrakově postižené Jaroslava Ježka, Loretánská 19, Praha 1 není SOA Praha Učební středisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Richtrovy boudy není SOA Zámrsk Ústav pro informace ve vzdělávání není NA Ústav s výchovně léčebným režimem pro mládež, Odborné učiliště a Praktická škola, Gymnazijní 118, Jindřichův Hradec není SOA Třeboň Výchovný ústav Husův domov, Vrchlického 700, Dvůr Králové nad Labem není SOA Zámrsk Výchovný ústav pro děti a mládež a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, tř. Vítězství 70, Děčín není SOA Litoměřice Výchovný ústav pro děti a mládež a Středisko výchovné péče, Šindlovy Dvory 25, České Budějovice není SOA Třeboň Výchovný ústav pro děti a mládež, 5. května 383, Králíky není SOA Zámrsk Výchovný ústav pro děti a mládež, Čapkova 5, Jiříkov není SOA Litoměřice Výchovný ústav pro děti a mládež, Horní 617, Počátky není MZA Brno Výchovný ústav pro děti a mládež, Chodské náměstí 131, Hostouň není SOA Plzeň Výchovný ústav pro děti a mládež, Jiráskova 344, Žlutice není SOA Plzeň Výchovný ústav pro děti a mládež, Kouty nad Desnou 3, Loučná nad Desnou není ZA Opava Výchovný ústav pro děti a mládež, Nádražní 698, Moravský Krumlov není MZA Brno Výchovný ústav pro děti a mládež, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Požárnická 168, Kostomlaty pod Milešovkou není SOA Litoměřice Výchovný ústav pro děti a mládež, Školní 438, Chrastava není SOA Litoměřice Výchovný ústav pro mládež a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Jirákova 285, Černovice není MZA Brno Výchovný ústav pro mládež a Střední odborné učiliště lesnické, Chvalčov 47 není MZA Brno Výchovný ústav pro mládež, Dvořákova 474, Hostinné není SOA Zámrsk

9 Výchovný ústav pro mládež, Hloušecká 279, Kutná Hora není SOA Praha Výchovný ústav pro mládež, K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí není MZA Brno Výchovný ústav pro mládež, Klášterní 251, Vidnava není ZA Opava Výchovný ústav pro mládež, Místo 66, Chomutov není SOA Litoměřice Výchovný ústav pro mládež, Novosady 248, Dřevohostice není ZA Opava Výchovný ústav pro mládež, Odborné učiliště a Praktická škola, Trpínská 317, Olešníce na Moravě není MZA Brno Výchovný ústav pro mládež, Pšov 1, Podbořany Pšov není SOA Litoměřice Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště Buškovice 203 není SOA Litoměřice Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště a Učiliště, Zámecká 107, Střílky není MZA Brno Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Divadelní 12, Nový Jičín není ZA Opava Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Obořiště 1 není SOA Praha Výchovný ústav pro mládež, Školní 9, Nová Role není SOA Plzeň Výchovný ústav pro mládež, Terešov 1 není SOA Plzeň Výchovný ústav pro mládež, Zámek 1, Višňové není MZA Brno Výchovný ústav pro zdravotně handicapovanou mládež, Slezská 23, Ostrava Hrabůvka není ZA Opava Výchovný ústav s léčebným režimem drogových závislostí pro mládež, Komenského 154, Žulová není ZA Opava Vysokoškolské sportovní centrum Vaško NA Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT Telč není SOA Třeboň Zařízení pro děti cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola, Radlická 30, Praha 5 Šisler SOA Praha Vnitro Bytová správa Ministerstva vnitra Ambrožová NA Vnitro Centrum sportu Ministerstva vnitra Ambrožová NA Vnitro Ministerstvo vnitra ČR Ambrožová NA Vnitro Muzeum policie ČR Mandzák NA Vnitro Národní archiv není není Vnitro Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Šisler NA Vnitro Správa základních registrů Kunt NA Vnitro Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Ruzyni není SOA Praha

10 Vnitro Tiskárna Ministerstva vnitra Vaško NA Vnitro Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Šisler NA Vnitro Zdravotnické zařízení MV Poláčková NA Ministerstvo zdravotnictví ČR Poláčková NA Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, , Pekařská 53 není MZA Brno Dětská lázeňská léčebna, Lázně Kynžvart, Lázeňská 295 není SOA Plzeň Dětská psychiatrická léčebna, Velká Bíteš, , U Stadionu 285 není MZA Brno Dětská psychiatrická léčebna, Louny, , Čeňka Zemana 431 není SOA Litoměřice Dětská psychiatrická léčebna, Opařany, není SOA Třeboň Endokrinologický ústav Poláčková NA Fakultní nemocnice Brno není MZA Brno Fakultní nemocnice Hradec Králové není SOA Zámrsk Léčebna návykových nemocí Nechanice. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Kalina NA Léčebna pro dlouhodobě nemocné FNKV, , Šrobárova 50. Fakultní nemocnice Motol Poláčková NA Léčebna pro dlouhodobě nemocné Motol, , V Úvalu 84. Fakultní nemocnice na Bulovce Poláčková NA Fakultní nemocnice Olomouc není ZA Opava Fakultní nemocnice Plzeň není SOA Plzeň FN, Psychiatrický denní stacionář, Plzeň, , alej Svobody 80 Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava není ZA Opava Léčebna pro dlouhodobě nemocné, Klokočov (Opava). Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno není MZA Brno Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Poláčková NA Kojenecký ústav s dětským domovem, 4, Praha 4, Sulická 120. Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé,, Luže 80 není SOA Zámrsk Institut klinické a experimentální medicíny Poláčková NA Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Poláčková NA Koordinační středisko pro rezortní zdravotnické informační systémy Poláčková NA Koordinační středisko transplantací Poláčková NA Léčebna pro dlouhodobě nemocné FTN, , Vídeňská 800 Poláčková NA Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí,, Janov 500 není SOA Plzeň Masarykův onkologický ústav, , Žlutý kopec 7 není MZA Brno Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Kalina NA Národní lékařská knihovna Poláčková NA Nemocnice s poliklinikou v Praze 5 Na Homolce Šisler NA Lázeňská léčebna Mánes v Karlových Varech. Psychiatrická léčebna Bohnice Poláčková NA Léčebna pro dlouhodobě nemocné PLB, , Ústavní 91. Psychiatrická léčebna Brno, , Húskova 2 není MZA Brno

11 Odvětví Název Archivář NA Instituce v péči archivu Psychiatrická léčebna Dobřany, , Ústavní 2 není SOA Plzeň Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, , Rozkošská 2322 není MZA Brno Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice, není SOA Litoměřice Psychiatrická léčebna Chvalšiny, , Červený dvůr 1 není SOA Třeboň Psychiatrická léčebna Jihlava, , Brněnská 54 není MZA Brno Psychiatrická léčebna Kosmonosy, , Lípy 15 není SOA Praha Psychiatrická léčebna Opava, , Olomoucká 88 není ZA Opava Psychiatrická léčebna v Kroměříži, , Havlíčkova 1265/46 není MZA Brno Psychiatrická léčebna, Bílá Voda, , BíláVoda u Javorníka 1 není ZA Opava Psychiatrická léčebna, Štenberk, , Olomoucká 173/1848 není ZA Opava Psychiatrické centrum Praha Poláčková NA Referenční laboratoře přírodní léčivých zdrojů není SOA Plzeň Rehabilitační ústav Hrabyně, není ZA Opava Rehabilitační ústav Kladruby, Poláčková NA Revmatologický ústav Poláčková NA Státní ústav pro kontrolu léčiv Poláčková NA Státní zdravotní ústav Poláčková NA Regionální pracoviště nemají právní subjektivitu podle jednání s institucí se skartuje před ústředí instituce v péči NA. Detašované pracoviště v Brně centrum potravinových řetězců. Úrazová nemocnice v Brně, , Ponávka 6 není MZA Brno Ústav hematologie a krevní transfuze Poláčková NA Ústav pro péči o matku a dítě Poláčková NA Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Kalina NA Od došlo k redukci územních pracovišť jen na 5 (viz organizační schéma) : 1)Praha (býv. Středočeský kraj a Praha), 2)Plzeň (býv. Karlovy Vary, České Budějovice, Plzeň), 3)Hradec Králové (býv. Pardubice, Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem), 4) Brno (býv. Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Vysočina), 5) Ostrava (býv. Ostrava a Olomouc) Všeobecná fakultní nemocnice Poláčková NA Všeobecná zdravotní pojišťovna není SOA Praha Krajská a územní pracoviště. Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, , Kyjevská 44 není SOA Zámrsk Zdravotní ústav se sídlem v, Karlovy Vary, Bezručova 8 není SOA Plzeň Zdravotní ústav se sídlem v Brně, , Gorkého 6 není MZA Brno

12 Odvětví Název Archivář NA Instituce v péči archivu Zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích, , L. B. Schneidera 32 není SOA Třeboň Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové, , Habrmannova 19 není SOA Zámrsk Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě , Vrchlického 57 není MZA Brno Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně, 28002, U nemocnice 2 není SOA Praha Zdravotní ústav se sídlem v Liberci, , U Sila 1139 není SOA Litoměřice Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci, , Wolkerova 6ú74 není ZA Opava Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Moravská ostrava, Partyzánské nám. 7 není ZA Opava Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, , Tylova 20 není SOA Plzeň Zdravotní ústav se sídlem v Praze , Jasmínová 37/2905 není SOA Praha Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, , Moskevská 15 není SOA Litoměřice Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně, 760, Havlíčkova nábřeží 600 není MZA Brno Zdravotnické zabezpečení krizových stavů Poláčková NA Zemědělství Ministerstvo zemědělství ČR Vacková NA Zemědělství Česká akademie zemědělských věd Vacková NA sklad a spisovna Hředle, sklad a spisovna Zábřeh na Moravě Pro většinu bývalých okresů (někdy až pro tři) zemědělské agentury a pozemkové úřady MZe součást ministerstva, přes správní archiv Mze, předchůdci jako součásti okresních úřadů skartují a předávají SOkA. Pracoviště Praha, Benešov, České Budějovice, Klatovy, Karlovy Vary, Jičín, Náchod, Pardubice, Brno, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kroměříž, Nový Jičín, Šumperk. Zemědělství Česká plemenářská inspekce Vacková NA Zemědělství Státní pozemkový úřad Vacková NA Regionální a okresní pracoviště. Zemědělství Státní rostlinolékařská správa není NA Oblastní odbory Praha, Tábor, Plzeň, Louny, Havlíčkův Brod, Brno, Opava + obvodní pracoviště. Zemědělství Státní veterinární správa Vacková NA Zemědělství Státní zemědělská a potravinářská inspekce Vacková NA Zemědělství Státní zemědělský intervenční fond Vacková NA Zemědělství Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Vacková NA Ústav pro státní kontrolu veterinárních Zemědělství biopreparátů není MZA Brno Zemědělství Ústav zemědělské ekonomiky a informací Vacková NA Regionální odbory Praha, České Budějovice, Hradec Králové, Ústí nad labem, Brno, Opava, Olomouc. Inspektoráty (Praha, Tábor, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Olomouc). Pracoviště Brno, České Budějovice, Frýdek Místek, Hradec Králové, Jablonec n. N., Kroměříž, Olomouc, Plzeň, Stará Boleslav. Krajské veterinární správy mají právní subjektivitu (OSS) každá správa má svou normu; Státní veterinární ústavy (Praha, Hradec Králové, Jihlava, Olomouc + pracoviště Kroměříž, mají právní subjektivitu)

13 Zemědělství Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Vacková NA Ústředí v Brně a pražská pobočka v péči NA. Kromě ústředí a pražské pobočky je skartace u pracovišť zajišťována přes 5 regionálních pracovišť (Brno, Planá nad Lužnicí, Havlíčkův Brod, Opava a Plzeň) přenesena na SOA. Zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Vacková NA Detašovaná pracoviště Opočno, Uherské Hradiště. Regionální pracoviště Praha, Brno, České Budějovice, Pardubice, Borkovice, Skuteč, Mělník Zemědělství Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha Vacková NA právně nesamostatné. Zemědělství Výzkumný ústav potravinářský Vacková NA Zemědělství Výzkumný ústav rostlinné výroby Vacková NA Zemědělství Výzkumný ústav zemědělské techniky Vacková NA Zemědělství Výzkumný ústav živočišné výroby Vacková NA Pracoviště Kostelec nad Orlicí. Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí ČR Šisler NA Odbory výkonu státní správy v sídlech krajů regionální charakter. Životní prostředí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kalina NA CENIA, česká informační agentura životního Životní prostředí prostředí Šisler NA Životní prostředí Česká geologická služba Kalina NA Praha, Brno, Jeseník, Lužná u Rakovníka. Životní prostředí Česká inspekce životního prostředí Kalina NA Životní prostředí Český hydrometeorologický ústav Kalina NA Životní prostředí Správa jeskyní ČR Kalina NA Regionální střediska v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Pardubicích, Havlíčkově Brodě, Brně, Olomouci, Ostravě, Liberci, Karlových Varech a Zlíně + správy jeskyní, od správy CHKO. Oblastní inspektoráty v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Liberci, Hradci Králové, Havlíčkově Brodě, Brně, Olomouci a Ostravě nemají právní subjektivitu. 7 krajských poboček (Praha, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava). Správa Bozkovských dolomitových jeskyní (Bozkov), Správa Koněpruských jeskyní (Koněprusy), Správa Chýnovské jeskyně (Dolní Hořice), Správa Jeskyně Na Špičáku (Supíkovice), Správa Jeskyní Na Pomezí (Vápenná), Správa Zbrašovských aragonitových jeskyní (Teplice nad Bečvou), Správa Mladečských jeskyní (Mladeč), Správa Javoříčských jeskyní (Javoříčko), Správa Jeskyně Na Turoldu (Mikulov), Správa jeskyní Moravského krasu (Blansko) Životní prostředí Státní fond životního prostředí Kalina NA Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a Životní prostředí okrasné zahradnictví Kalina NA Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Životní prostředí Masaryka Kalina NA Krajská pracoviště informační střediska Praha, Hradec Králové, České Budějovice, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Liberec, Plzeň, Ostrava, Pardubice, Olomouc, Zlín, Brno, Jihlava. Detašovaná pracoviště v Litvínově, Brně skartují přes ústředí instituce. Pracoviště Brno (v péči MZA Brno), Ostrava (v péči ZA Opava).

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

pracoviště ze zákona v péči NA, ale předaná do péče SOA

pracoviště ze zákona v péči NA, ale předaná do péče SOA Seznam veřejnoprávních původců v předarchivní péči Národního archivu a původci předaní do péče jiných státních oblastních archivů - stav k 1.1. 008 Odvětví Název rchivář N rchivář N Ústřední Úřad vlády

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace

Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen ministerstvo ) za účelem eliminace možné korupce v rámci

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací]

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací] Somatopedie V následujícím seznamu jsou uvedeny speciální školy v jednotlivých krajích ČR. Vzhledem k zaměření praxe je zejména u základní škol speciálních či základních škol pro žáky s více vadami konzultovat

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 307 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 9/XV/2008 na XV. zasedání, konaném dne 23. 10. 2008 Číslo kontroní akce: 09/01 Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Kolektiv autorů MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 8 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Zlínský kraj 16. kvě tna 14. č ervna 2008 Časový harmonogram Festivalu muzejních nocí 2008 98 měst, 139 institucí 15. května 2008 Luhačovice Muzeum jihovýchodní

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst 10 zákona č 95/2004 Sb, o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 343 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 7/XVII/2009 na XVII. zasedání, konaném dne 19. 10. 2009 Číslo kontrolní akce: 10/01

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 88981/ENV/14 Ing. Jančí/l.2107 29. 12. 2014 Věc: Posuzování vlivů

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA STŘEDOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ. telefon. Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8

SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA STŘEDOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ. telefon. Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8 SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA MUDr Hollý Martin IČ 00064220 Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8 centrála:28416111 STŘEDOČESKÝ KRAJ Ing.Kolářová Dana ka IČ 068691 Ing.Hendrych Josef IČ 00068705 MUDr.Kubíček

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y. P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 20. října 2004 č. 1007

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y. P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 20. října 2004 č. 1007 V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 20. října 2004 č. 1007 1. Bezúplatné y vybraných administrativních budov s pozemky a drobnými stavbami na těchto pozemcích a

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ?

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Úřad práce ČR Krajská pobočka Informační a poradenské středisko Tel.: 950 123 322, 950 123 443 JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Informace o školách a oborech pro školní rok 2016/2017 Informační elektronická brožura

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i.

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i. epacs přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Michal Schmidt, ICZ a.s. epacs - přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Úvod do

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU NA ROK 2014 ŘÍJEN 2013 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2014 14/01 Majetek a peněžní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 1. 3. 2015) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Česká lesnická akademie

Více