Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro mateřské školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro mateřské školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy"

Transkript

1 Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro mateřské školy Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám v Královéhradeckém kraji

2 Milí pedagogové, na následujících stránkách naleznete nabídku krátkodobých ekologických výukových programů, akcí pro školy, projektů pro školy a konzultací od středisek ekologické výchovy, které působí v Královéhradeckém kraji. Horní Maršov Prachov Hořice Trutnov Dvůr Králové nad Labem Hronov Česká skalice Broumov Nový Bydžov Hradec Králové Nové Město nad Metují Krňovice Dobré u Dobrušky Kostelecké Horky Středisko ekologické výchovy SEVER...3 Agentura pro rozvoj Broumovska A Rocha křesťané v ochraně přírody Centrum rozvoje Česká Skalice Ekocentrum Orlice INEX-SDA Kostelecké Horky Muzeum přírody Český ráj... 33

3 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER bylo založeno v roce V současné době má pracoviště v Horním Maršově, v Trutnově, v Hradci Králové a v Litoměřicích. Základním a středním školám nabízí krátkodobé a vícedenní pobytové výukové programy. Pedagogickým pracovníkům a studentům učitelství nabízí každoročně kurzy, semináře, konzultace, konference, stáže, učební pomůcky a literaturu. Zajišťuje vzdělávání i pro další skupiny dospělých, jako jsou např. zaměstnanci státní správy a samosprávy, zemědělci, drobní podnikatelé, pracovníci nevládních organizací. Pro další skupiny a pro širokou veřejnost připravuje vzdělávací, osvětové a kulturní akce. Rovněž nabízíme podporu při zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a pomoc při řešení problémů životního prostředí. CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ Programy jsou zaměřené na ochranu a poznávání přírody, ochranu životního prostředí a udržitelný způsob života a také na zlepšení vztahů ve skupině. Jsou určeny zejména předškolním dětem a jsou komponovány tak, aby v nich podporovaly všeobecný rozvoj a pomáhaly pěstovat žádoucí kompetence: samostatné myšlení a jednání, schopnost spolupráce, tolerance, vcítění se, ale i schopnost prožívat a své pocity vyjadřovat. Svým obsahem i formou odpovídají zařazení do několika vzdělávacích oblastí. V široké škále využívají prvků dramatické výchovy, kooperativního vyučování, smyslových a pohybových her i dalších aktivizačních prostředků a kladou si za cíl děti nejen informovat, ale formou konkrétního prožitku v nich vzbudit zájem o danou tématiku. jak a kde si můžete programy objednat Programy objednávejte přes naše webové stránky Na hlavní liště klikněte na ikonu OBJED- NÁVKY PROGRAMŮ Objednat program. Objeví se vám jednoduchý formulář. Nejprve kliknete na aktuální datum objeví se vám kalendář, ve kterém vyberete vámi preferovaný termín (již zabraný termín je zobrazen červeně). Lektora, místo realizace a výukový program vyberete kliknutím na šipku a následně na vybranou položku. Pokud bude nutné vyjednat specifické podmínky: časově náročný dojezd, nevyhovuje vám nabízené časové rozmezí realizace, jiné místo konání než na středisku SEVER či ve škole např. v případě terénních programů vepište vaše požadavky do pole Další důležité informace. Vše bude po vzájemné ové domluvě upřesněno. Nakonec přepište bezpečnostní kód, a klikněte na tlačítko odeslat. Nezapomeňte následně kliknout na tlačítko 3

4 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER POTVRDIT OBJEDNÁVKU, které se objeví ve spodní části této stránky, jinak nedojde k odeslání Vaší rezervace! U objednávky je zveřejněn návod a v případě, že si nebudete vědět rady, rádi Vám s objednávkou pomůžeme na tel. čísle nebo osobně na pracovišti Hradec Králové. Další informace: SEVER Hradec Králové, Kavčí plácek 121, Hradec Králové, tel , PLATBA A CENY PROGRAMŮ Platba je možná v hotovosti po ukončení programu nebo bankovním převodem proti námi vystavené faktuře. Ceny jednotlivých programů jsou uvedeny vždy u popisu programu. Minimální počet žáků je 15. Jestliže se programu zúčastní méně než 15 žáků, je nutno zbývající částku doplatit! Objednáte-li si námi navržený nebo vámi sestavený cyklus programů, je poslední program z cyklu cenově zvýhodněn (čtěte, viz níže). K ceně uvedené u programů je nutno připočíst cestovní výlohy lektorů (mimo i po Hradci Králové) = cestovné včetně stravného (67 Kč u cest delších než 5 pracovních hodin). CYKLY PROGRAMŮ K zajištění kvality a prohloubení pochopení dané problematiky, jsou nabízeny programy v cyklech. Jsou řazeny tak, aby se děti seznámily s danou problematikou komplexně a v souvislostech, a aby byla vyvážená teoretická i praktická zkušenost. Cyklus tvoří vždy min. 3 výukové programy a jsou určeny pro stále stejnou skupinu dětí. V případě, že vám tento systém nevyhovuje, je možné vytvořit si cyklus podle vlastních potřeb kombinací samostatně zvolených programů nebo spojením několika cyklů. Na poslední program cyklu se vztahuje sleva dle počtu výukových programů v cyklu: 3 programy poslední o 30% levnější, 4 programy poslední o 40% levnější, 5 programů poslední o 50%levnější Poznámka: Ceny výukových programů vybírané od školy pokrývají jen část nákladů (cca 1/3) a jsou dotovány z vlastních zdrojů. Čím je program delší, tím je větší i podpora. Pokud má škola či jiný objednatel možnost zafinancovat plné náklady (např. z grantů), prosíme o zvážení této možnosti námi získané dotace tak budeme moci ušetřit pro jiné programy. S psaním grantových žádostí vám rádi pomůžeme! INFORMACE PRO ZDÁRNÝ PRŮBĚH PROGRAMŮ Tyto programy jsou určeny zejména MŠ z Hradce Králové a blízkého okolí. Pokud je to jen trochu možné, přijeďte k nám! Můžeme se na vás lépe připravit! K dobrému průběhu programů realizovaných u vás je nutné upravit třídu tak, aby vzniklo dostatek prostoru, příp. koberec a CD přehrávač. Optimální počet dětí: žáků, optimální věk od 5 let. Možnost objednávky programu pro jiný počet dětí nebo mladší děti konzultujte předem! V jeden den lze realizovat 2 až 3 výukové programy za sebou. Na venkovní programy přijdou děti ve sportovním oděvu. Na programy ve středisku sever si přineste přezůvky, příp. pracovní oděv, vyplývá-li to z obsahu programu. Za kázeň a bezpečnost odpovídá doprovázející pedagog, ne lektoři! 4

5 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER CYKLUS Základní cyklus programů, zaměřený na obecné přírodní zákonitosti a souvislosti ochrany životního prostředí Zabývá se zejména životním stylem lidí, zpětně ovlivňujícím kvalitu životního prostředí. Klade si za cíl vzbudit v dětech prostřednictvím netradičních metod výuky, přiměřených jejich věku, potřebám a úrovni znalostí, zájem o danou problematiku. V jednotlivých programech děti získají konkrétní informace, jak se chovat ekologicky: jak mohou samy zlepšit kvalitu životního prostředí v místě bydliště (zejména hospodaření s odpady a ochrana přírody). V úvodním programu KRTEK A JEHO KAMARÁDI získají také představu o tom, proč je užitečné spolupracovat a řešit problémy společně a jakým způsobem budou vedeny další výukové programy. V dalších cyklech, realizovaných pro tutéž skupinu dětí, je možné tento program vynechat. Některé programy probíhají venku a některé jsou realizovány pouze ve Středisku SEVER v Hradci Králové: V venku S pouze ve středisku SEVER A1 Krtek a jeho kamarádi 60 min / 35 Kč Úvodní program, seznamující děti prostřednictvím krtka a jeho dalších zvířecích kamarádů se základními složkami ŽP a obecnými přírodními zákonitostmi a ekologickými vazbami. Prostřednictvím pohádky se pokusíme porovnat podmínky ve volné přírodě a v městském prostředí a společnými aktivitami pomůžeme zvířátkům vymyslet, jak chránit přírodu ve městě. V programu: Krtek ve městě pohádka. Pojďme na to společně hry na posílení spolupráce ve skupině. Pavučina vztahů jak můžeme zlepšit ŽP ve městě? 5

6 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER A2 Krtek na smetišti 60 min / 35 Kč Co se stane, když se krtek vyhrabe na smetišti? Kde a jak vzniká odpad? Společně s krtkem se naučíme, do kterých kontejnerů patří tříděný odpad a jaká je jeho další cesta, povíme si o sběrných dvorech i o tom, že čisté a zdravé prostředí ve městě závisí na každém z nás. V programu: Krtek a nemocná myška dramatická scénka. Kam patřím? praktické třídění odpadu. Sběrné dvory ve městě. A3 Strom min / 45 Kč S Kde všude využíváme dřevo? Kde se bere papír? Umíme udělat ze starého papíru nový? Dozvíme se něco o funkcích lesa a dřevěných výrobcích, ale hlavně si vyrobíme recyklovaný papír. V programu: Stromy a jejich plody práce ve skupinách. Hmatky poznej plod po hmatu. Jak roste strom dramatizace. Výroba recyklovaného papíru (pro každého). a4 Krtek a jeho kamarádi v parku min / 45 Kč V Pojďme se projít do městského parku. S krtkem a jeho kamarády se seznámíme zejména se stromy podmínkami nezbytnými pro jejich život, jejich funkcí, plody, s jejich kůrou, vůní, ale i s jejich obyvateli. V programu: Kdo se stará o park. Stromku, stromečku kdo v tobě přebývá? Obyvatelé stromů. Výroba kůrotisků 6

7 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER CYKLUS Programy tohoto cyklu se zabývají významem rostlin a živočichů pro vznik půdy a fungování koloběhu živin B3 Krtek a semínko Cyklus si klade za cíl, aby děti pochopily nezastupitelnou funkci živé přírody pro život na Zemi. Naučí se jaké životní podmínky a vztahy musí fungovat v přírodě, a které z nich může člověk ve velké míře ovlivnit. B1 Krtek a jeho kamarádi viz program A1 B2 Krtkova domácnost 60 min / 35 Kč Porozhlédněme se v krtkově království: Co je půda? Jaký je její význam pro život? Děti se seznámí s půdními živočichy, dozví se, co je kompost a k čemu slouží, co do půdy nepatří. Společně budeme hledat řešení, jak chránit krtkovu domácnost. V programu: Putování za žížalou smyslová hra. Vznik půdy dramatizace. Mnohonožka pohybová aktivita. 60 min / 35 Kč V programu se seznámíme s koloběhem živin, srovnáme základní životní podmínky rostlin a živočichů a uvědomíme si význam rostlin pro život. Seznámíme se s životním cyklem stromů, jejich plody a semeny a podmínkami nezbytnými pro jejich růst. Prohlédneme si různé typy semen a povíme si, proč jsou některá opatřena háčky, jiná křidélky a další padáčky. V programu: Šíření semen pohybová hra. Semena pod lupou. Jak roste fazole skupinová práce. Sojka a žalud sestavování příběhu. B4 Krtek a jeho kamarádi v lese min / 45 Kč V Pojďme se projít do městského lesa. Seznámíme se s vývojem lesa, rostlinami a živočichy v jeho jednotlivých patrech, na některé z nich si zahrajeme a pokusíme se vypátrat důkazy o jejich přítomnosti. V programu: Heleďme se, kdo je v lese! zvířátka a jejich pobytová znamení. Ze sklepa na půdu hra na lesní patra. Kdo se stará o les. Chování v lese a jeho ochrana. 7

8 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER CYKLUS Tento cyklus se komplexně zabývá problematikou vodních zdrojů C3 Co řeka ví, to nám ráček napoví 60 min / 35 Kč V průběhu tohoto cyklu se děti postupně seznámí s několika typy vodních stanovišť, jejich živočichy a rostlinami a vzájemnými vztahy, ale i rolí člověka ve vztahu k těmto zdrojům. C1 Krtek a jeho kamarádi viz program A1 C2 Co ví kapička Jára? 60 min / 35 Kč Co všechno je voda, jak funguje koloběh vody v přírodě, kdo potřebuje vodu a proč, co dělat aby byla voda čistá to vše se děti dozví od kapičky Járy. V programu: Koloběh vody dramatizace. Co je pára pokus s varnou konvicí. Deštíček akustická hříčka. Program se zabývá problematikou čistoty vod a volně navazuje na výukový program Co ví kapička Jára. Tentokrát maňásek Ráček dětem představí sebe a své vodní kamarády z řeky. V jaké řece se jim líbí žít? Děti formou her a pohybových aktivit poznají život pod hladinou řeky a získávají kladný vztah k celému vodnímu ekosystému. V programu: Čistá a špinavá řeka diskuse nad textilními obrazy. Život pod vodní hladinou třídění obrázků ve skupině. Ráček a vydra dramatický výstup. Račí pochod pohybová aktivita. C4 Žába u rybníka 60 min / 35 Kč Společně s žábou se děti seznámí s životem v rybníce. Voda je všeobecnou podmínkou života, v rybníce však žijí typičtí představitelé rostlin a živočichů. Seznámíme se s vývojem některých druhů a dozvíme se, kdo se čím živí. V programu: Žabí koncert akustická hříčka. Vylov si svůj obrázek. Zvuky od rybníka. 8

9 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER CYKLUS Programy tohoto cyklu jsou věnovány problematice soužití člověka s živočichy Programy se zabývají zejména chováním člověka k živočichům, které nebývá vždy v souladu s jejich potřebami. Nabízí pohled nejen z hlediska praktického, ale i etického. A jestlipak poznáme, čí je ten pruhovaný a čí zase ten puntíkatý kožich? Každé zvíře se nějak pohybuje. Zkusme je napodobit. V programu: Potřeby zvířat, Poznáš, kdo jsem? pantomima. Krmení divé zvěře pohybová aktivita. Jaký kabát nosím? smyslová aktivita. D3 Život na vesnici D1 Krtek a jeho kamarádi viz program A1 D2 Pojďte s námi do ZOO 60 min / 35 Kč V ZOO se můžeme setkat s mnoha zvířaty z cizích zemí. Jakpak se jim asi daří? Co potřebují ke spokojenému životu? Umíme alespoň některá z nich pojmenovat? 90 min / 45 Kč Pohádková babička seznámí děti s domácími zvířátky, s produkty, které se z nich získávají i s jejich mláďaty. A jako správná babička poví i pohádku. O čem? O lakomém panu Šnofousovi. Zastavíme se také u toho, co domácí zvířata potřebují, aby se jim žilo spokojeně. V programu: O lakomém panu Šnofousovi pohádka. Mládě hledá matku hra. Zvuky domácích zvířat, výrobky a zdroje materiálů (dřevo, peří, vlna.). 9

10 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER CYKLUS Programy tohoto cyklu se zabývají problematikou potravních vztahů, koloběhu látek a toku energie v různých typech přírodního prostředí Jako funkční model jsme zvolili sociální hmyz (včely, mravenci), s jehož životem, fungováním a vazbou na prostředí se děti seznámí podrobněji. E1 Krtek a jeho kamarádi viz program A1 E2 Výlet za zvířátky 90 min / 45 Kč Během tohoto programu půjdeme na výlet. S ježkem do lesa, se zajícem na louku a s žábou k rybníku. V každém z těchto biotopů děti rozeznají jejich základní znaky a poznají živočichy, kteří tu žijí. E3 Na návštěvě v mraveništi 60 min / 35 Kč Ferda Mravenec zve všechny děti na návštěvu do mraveniště. Pojďme si společně zahrát na jeho obyvatele. Dozvíme se, proč pláčí mravenčí miminka a kdo se o ně postará, kdo všechno v mraveništi bydlí, čím se živí mravenci a co celý den dělají. Objevíme i to, jak mravenec prospívá lesu a jak můžeme les sami chránit. V programu: Mraveneček básnička s pohybem. Stavba mraveniště pohybová aktivita, hra na mravenčí dělnice. Co dělají dělnice dramatizace dění v mraveništi. Vývojová stadia mravence třídění obrázků. V programu: Lesní hádanky. Z lesa na louku pohybová aktivita. Kouzelný leknín smyslová aktivita. 10

11 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER E4 S včelkou Bětkou ve včelíně 60 min / 35 Kč E5 Vnímejme všemi smysly min. 150 min / 55Kč V Prostřednictvím metod dramatické výchovy, aktivit podporujících spolupráci i samostatné myšlení, se děti seznámí s životem včel v úle i s významem a jejich funkcí v přírodě. Jako včely létavky se naučí rozpoznávat různé druhy rostlin. V programu: Poznej kytku podle barvy. Vonínevoní smyslová aktivita. Včely v akci dramatizace fungování včelího společenstva. Včelí produkty. Kolik smyslů umíme použít v přírodě a jaké zážitky nám mohou poskytnout? Pojďme si prožít, jak zpívá les a co povídají stromy. Domů si odneseme nejen radost ze společně prožitých aktivit, ale i drobné upomínky na rozmanitosti přírody. Kreativní vycházka pro šest smyslů. V programu: Poznej svůj strom orientace podle hmatu a sluchu. Vůňové koktejly poznávání lesních vůní. Lesní orchestr zvuková hříčka. Barvy lesa výtvarná aktivita. 11

12 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER CYKLUS Tento cyklus programů je zaměřen na děje probíhající v přírodě během celého roku a má v dětech budovat kladný citový vztah k přírodě Děti získají ucelený přehled o změnách v přírodě, závislých na střídání ročních období. Nedílnou součástí programů jsou i informace a aktivity zaměřené na kvalitu životního prostředí a zejména podněty k tomu, jak tuto kvalitu můžeme ovlivnit my lidé. F1 Krtek a jeho kamarádi viz program A1 KRTKŮV ROK Čtyři hodinové programy s tématikou ročních období v ekologických souvislostech. Možno rozložit v průběhu ŠR. F2 KRTEK A JARO 60 min / 35 Kč V programu: Hudebně-pohybová improvizace. Jak se probouzí jaro poslech přírodních zvuků. Co je ve vajíčku? dramatizace. Poznávání jarních květin. F3 KRTEK A LÉTO 60 min / 35 Kč V programu: Letní radovánky dramatizace. Co je ekologické? hra na dopravní prostředky. Pojedeme na prázdniny zařazování rostlin do různých biotopů. Sluneční kruh upevňování sounáležitosti. F4 KRTEK A PODZIM 60 min / 35 Kč V programu: Jak se chystají zvířátka na zimu? dramatizace. Ježčí potrava skládačka. Poznávání stromů a jejich plodů práce ve skupině. Strom na podzim dramatizace. Poznávání divokých živočichů podle zvuků. F5. KRTEK A ZIMA 60 min / 35 Kč V programu: Sněhulák koloběh vody v přírodě (dramatizace). Tanec sněhových vloček pohybově-hudební improvizace. Tlapky a kopýtka určování živočichů podle stop. Zvířecí jídelníček ukázky potravy vhodné do ptačího krmítka, povídání o zimním přikrmování zvěře. 12

13 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Speciální nabídka pro školní rok 2014/2015 BONUS ruční výroby Začátek: 8:30, 10:15 Místo: SEVER, Kavčí plácek 121, Hradec Králové Pro tento školní rok vám nabízíme šest programů, které jsou spojeny s ruční výrobou. Budou realizovány ve středisku SEVER vždy v pátek od 8:30 a od 10:15 hodin (nebo dle dohody) ve vyhrazených měsících. Téma na každý měsíc jsme zvolili podle probíhajícího ročního období a souvisejících změn v přírodě. Nechali jsme se inspirovat i tradičními svátky, obyčeji a lidskými činnostmi typickými pro dané období, ale i souvisejícími přírodními jevy. Programy jsou určeny pouze dětem od 5 let! S pouze ve středisku SEVER říjen Jak krtek ke kalhotkám přišel 90 min / 50 Kč S Krtek a jeho kamarádi dětem přiblíží formou známé pohádky zpracování lnu a způsob výroby tkaniny. Děti si roztočí kolovrátek a uvidí jednoduchý tkalcovský stav. V programu: Papírové tkaní ruční výroba. LISTOPAD Vlnění 90 min / 50 Kč V listopadové plískanici si rádi navlékneme teplý svetr. Co předchází tomu, aby nás takový svetr zahřál? S ovečkou se vydáme na statek a prozkoumáme, co taková ovečka jí a co potřebuje k životu i jak se zpracovává její vlněný kožíšek. Vyzkoušíme si různé možnosti práce s vlnou. V programu: Pohádka ovčí babičky divadélko. Toč se a vrč, můj kolovrátku seznámení s postupem zpracování vlny, roztáčení kolovrátku. Ovečky, ovečky pojďte domů! pohybová hra. Ruční výroba: výrobek z vlny (technika bude volena dle věku dětí). 13

14 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER PROSINEC Na Vánoce dlouhý noce 90 min / 50 Kč V tomto programu se povíme, jak trávili naši předkové období vánočních svátků, vyzkoušíme si některé vánoční zvyky a dozvíme se, proč přišli tři králové až v lednu. V programu: Třesu, třesu, bez vánoční zvyky, Vánoční příběh vyprávění. Ruční výroba: svícen Svět. Ozdoby na stromeček. DUBEN Babiččina půda (Velikonoce) 90 min / 50 Kč Jaká tajemství skrývá stará půda? Spoustu harampádí. Toto harampádí však používali naši dědové a babičky k výrobě krásných předmětů. Nářadí i některé výrobky si můžeme prohlédnout a některé pracovní postupy si vyzkoušet. Prostřednictvím této zkušenosti a dalších aktivit se seznámíme s životem našich předků na vesnici v období jara a velikonočních svátků. V programu: Od jara do zimy písnička nás navede, do kterého ročního období zařadit typické činnosti. Herdule a její kamarádi seznámení se zapomenutým náčiním a nářadím a jejich funkcemi. Veselé velikonoce velikonoční zvyky a tradice, jarní hry. Ruční výroba: velikonoční pečivo ze slaného těsta. KVĚTEN Včelí království 90 min / 50 Kč Prostřednictvím metod dramatické výchovy, aktivit podporujících spolupráci i samostatné myšlení se seznámíme s životem včel v úlu i s významem a jejich funkcí v přírodě. Jako včelky létající po louce si zopakujeme známé druhy sezonních květin, čichem rozpoznáme různé druhy pachů a vůní. Při závěrečné simulaci práce včelích dělnic si vyzkoušíme, jak probíhá sběr pylu, nektaru a ukládání tohoto materiálu do buněk plástů. Uvědomíme si, že při této práci vykonávají včely nezastupitelnou úlohu v přírodě opylují rostliny a že bez této činnosti by většina rostlin nemohla vyvinout plody. V programu: Poznej mě po vůni smyslová aktivita. Létavky a mladušky simulační hra. Od vajíčka k dospělci práce ve skupinách. Ruční výroba: svíčky ze včelího vosku. ČERVEN Bylinky 90 min / 50 Kč Příroda i naše zahrádka je plná zajímavých rostlin. Pojďme si je blíže prohlédnout, prozkoumat a některé i ochutnat. Od babky bylinkářky se dozvíme, k čemu můžeme bylinky používat, jak je sbírat, sušit a uskladňovat. V průběhu programu se děti formou skupinové práce seznámí s částmi rostlin, které jsou vhodné ke sběru, na chvíli se promění v šikovné včelky, poslechnou si pohádku a nakonec si vyrobí bylinkovou voňavou mýdlovou kouli do šatníku. V programu: Jak Krakonoš soudil pohádka. Poznej mě po vůni smyslová aktivita. Květ list stonek kořen kooperativní aktivita. Ruční výroba: bylinková koule do šatníku. 14

15 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Nabídka dalších vzdělávacích akcí a služeb Osvětové akce Den Země 2015 v Hradci Králové Datum a čas konání: úterý od 9 do 13 hodin Místo a program bude zveřejněn na v únoru Den Země 2015 se střediskem SEVER v Hradci Králové pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Oslavy celosvětového svátku Dne Země s bohatým programem upozorňujícím na důležitost ochrany životního prostředí. KAPRADÍČKO setkání pedagogů mateřských škol rozvíjejících ekologickou výchovu v Královéhradeckém kraji úterý 11. listopadu :30 15:00 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové Jste ředitelkou/učitelkou MŠ a máte zájem o environmentální výchovu? Zajímají vás nové formy výuky a ráda se vzděláváte? Chcete vědět, co se chystá na poli environmentální výuky v Královéhradeckém kraji pro nový školní rok? Středisko ekologické výchovy SEVER pořádá v Hradci Králové již pošesté konferenci pro pedagogy mateřských škol KAPRADÍČKO Připravilo pro vás několik zajímavých dílen na téma po- 15

16 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER lytechnická výchova a přírodní zdroje, šetrné chování člověka k přírodě, práce s přírodním a odpadovým materiálem. Čeká na vás také nabídka pomůcek a publikací a nových možností vzdělávání pro pedagogické pracovníky. Těšíme se i na prezentace již realizovaných projektů a zajímavých akcí ve vašich mateřských školách! Zájemci o prezentace hlaste se nejpozději do na níže uvedenou adresu! Podrobné informace o programu budou rozeslány elektronicky na počátku nového školního roku všem MŠ v kraji. Účastnický poplatek 250 Kč pro pedagogy ze škol registrovaných v síti Mrkvička, 300 Kč pro ostatní neregistrované MŠ. Uzávěrka přihlášek na adrese: Bc. Lenka Hronešová, SEVER, Kavčí plácek 121, Hradec Králové, tel Konzultace k ekologické výchově pro učitele a další pedagogické pracovníky Poskytujeme konzultace k metodice EVVO, k tvorbě tematických integrovaných bloků, ke školním plánům EVVO, k roli školního koordinátora EVVO, k rozvoji ekologicky šetrnějšího provozu školy, k založení přírodní zahrady a její využívání, zprostředkujeme kontakty na zajímavé zkušenosti z terénu. Pomůžeme s vedením školních ekologických projektů, s výběrem literatury a pomůcek. Máme zkušenosti s vedením diplomových prací týkajících se ekologické výchovy na MŠ, ZŠ i SŠ a závěrečných prací specializačního studia pro školní koordinátory EVVO. Forma konzultací: telefonicky, , osobní návštěva, písemný posudek. Bc. Lenka Hronešová, SEVER, Kavčí plácek 121, Hradec Králové, tel

17 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Zabývá se vaše školka ekologickou výchovou a chce ji více rozvíjet? Staňte se členy sítě MRKVIČKA! SEVER nabízí mateřským školám se zájmem o ekologickou výchovu možnost přihlásit se do sítě MRKVIČKA, kterou na celostátní úrovni administruje Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV). V rámci sítě jsou přihlášeným mateřským školám rozesílány publikace a metodické a informační materiály k ekologické výchově (minimálně 4krát ročně). Další službou poskytovanou školám jsou pravidelné elektronické rozesílky pozvánek a informací z oblasti EVVO. V tomto školním roce zaplatí členové sítě 400 Kč. Nabídka programů v rámci kampaně Čistá obec, čisté město, čistý kraj V období září listopad 2014 je možno si u Střediska ekologické výchovy a etiky SEVER objednat s finanční dotací v rámci kampaně Čistá obec, čisté město, čistý kraj vzdělávací akce, které se týkají problematiky nakládání s odpady. Nabídka obsahuje ekologické výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol a vedení školních ekologických projektů či poradenskou činnost. Kontakt pro bližší informace: Malá Ulička 89, Horní Maršov, tel Zájemci o registraci v síti Mrkvička se mohou hlásit na adrese: SEVER, Kavčí plácek 121, Hradec Králové, lenka. tel

18 Agentura pro rozvoj Broumovska o. s. Agentura pro rozvoj Broumovska o. s. JAK A KDE SI PROGRAM OBJEDNAT Vzdělávací a kulturní centrum Broumov Agentura pro rozvoj Broumovska Klášterní 1, Broumov tel.: , MÍSTO KONÁNÍ PROGRAMŮ Programy jsou vedeny v jedinečném prostředí skalních měst Broumovska, v krajině barokních památek nebo přímo v Národní kulturní památce Klášter Broumov. PLATBA A CENY PROGRAMŮ Cena programů je individuální, dle současné nabídky. Platba programů je v hotovosti přímo v klášteře, nebo lektorovi. Program je realizován při minimálním počtu 24 dětí. S programem můžeme přijet i za Vámi do školky, v tomto případě je potřeba k ceně programu připočítat i cestovné lektora. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Program je možné rezervovat telefonicky, nebo em minimálně 1 týden dopředu. KONTAKTY tel.: , Podrobné informace o programech získáte na: DALŠÍ UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE K OBJEDNÁVCE Program lze individuálně připravit na přání učitele v návaznosti na učební plán třídy. Je možné individuálně připravit i pobytové programy pro školy. 18

19 Agentura pro rozvoj Broumovska o. s. Programy Voda voděnka 90 minut / 40 Kč Pohádkové vodní bytosti dětem představí sebe a své vodní kamarády z řeky. V jaké řece se jim líbí? Co je naopak trápí? Pomůžeme nemocnému ráčkovi k uzdravení? Děti formou her, vyrábění a pohybových aktivit poznají život pod hladinou a získávají kladný vztah k celému vodnímu ekosystému. Nitka a plátýnko 90 minut / 40 Kč Děti se pohádkovou formou seznámí s příběhem plátna a textilní výroby na Broumovsku. Experimentální hrou a vlastnoruční výrobou tak prožijí proces vzniku finálního výrobku. Semínko si pamatuje 90 minut / 40 Kč Co všechno znají kuchaři? Jak chutnají stará česká jídla? Co dělá bříšku dobře? Pojďme se na chvíli stát skutečnými kuchaři a společně pátrejme po lahodných chutích a lákavých vůních. Příběh semínka dětem názorně ukáže současné rostliny, které se v kraji pěstují a zpracovávají takřka odnepaměti. Ze suché kuličky vzejde život, z tradičních hodnot vzejde poučení pro děti i dospělé. Šest smyslů vnímej přírodu minut / 50 Kč Pojďme do přírody za zážitky. Během výletu po Broumovsku se podíváme na přírodu všemi smysly. Objevíme její krásy a zajímavosti. Neobvyklé ale zároveň jednoduché aktivity nám pomohou naučit se přírodu číst a naslouchat jí. 19

20 A Rocha křesťané v ochraně přírody A Rocha křesťané v ochraně přírody A Rocha je křesťanská ochranářská organizace. Název pochází z portugalského slova skála, protože první iniciativou bylo založení terénní stanice stejného jména v jižním Portugalsku. Organizace je zaměřena především na celoroční činnost klubů, organizace táborů, terénní monitoring a výzkum ptáků, přednášky, výukové programy, osvětové akce apod. Postupně je budováno a dotvářeno ekocentrum Krupárna v Dobrém u Dobrušky. JAK A KDE SI MŮŽETE PROGRAMY OBJEDNAT Výukové programy můžete objednávat u Mgr. Pavla Světlíka: tel , , PLATBA A CENY PROGRAMŮ Ceny jednotlivých programů za jednoho žáka jsou uvedeny vždy u popisu programu. Minimální počet žáků je 15. Pokud se programu zúčastní méně než 15 žáků, je nutno zbývající částku doplatit! Při výjezdu požadujeme alespoň 3 vyučovací hodiny programu. MÍSTO KONÁNÍ PROGRAMŮ Na realizace výukového programu za vámi v rámci Královéhradeckého kraje přijedeme do vaší školy. Programy Povídáme se zvířátky liškou, jezevcem a veverkou 45 min / 20 Kč Lekce přibližuje veselým způsobem tři druhy savců, lektor využívá maňásků, věrných zvířecích napodobenin, aby dětem vysvětlil životní chování zvířat, jejich problémy s lidmi i opačně lidí s nimi. Dále je do programu zakomponováno kreslení představitelů nebo jejich omalovánka, poznávání stop, hlasů, poznávačka pobytových znamení a jednoduchá pohybová hra. Seznámení se skutečnými preparáty zvířat. Povídáme se zvířátky krtkem, ježkem a žabkou 45 min / 20 Kč Lekce přibližuje veselým způsobem, tři druhy savců, lektor využívá maňásků, věrných zvířecích napodobenin, aby dětem vysvětlil životní chování zvířat, jejich problémy s lidmi i opačně lidí s nimi. Dále je do programu zakomponováno kreslení před- 20

21 A Rocha křesťané v ochraně přírody stavitelů nebo jejich omalovánka, poznávání stop, jejich hlasů, poznávačka pobytových znamení a jednoduchá pohybová hra. Babské koření a divoká přírodní zahrádka 45 min / 20 Kč Základní lekce o poznávání bylin, jejich využití v minulosti a dnes. Alternativní medicína a fytoterapie v praxi všedního dne. Prokazatelné účinky bylinek v praxi. Malá poznávačka co na co? Co můžeme využít snadno v kuchyni? Návody na smrkový sirup, obložené chlebíčky z jarních listů různých listnatých stromů, ovocný salát s divokými bylinkami, bylinková marináda, mini pizza s čerstvými listy dobromysle, obložený chléb se zvonečníkem klasnatým, zmrzlinový pohárek ze zapomenutého ovoce, Žít jako motýl 45 min / 20 Kč Vlastní povídání s promítáním obrázkové prezentace + diskuze se žáky. Jaké rozmanité druhy motýlů žijí na naší Zemi? Jaká je jejich tělesná stavba a jak probíhá jejich fascinující vývoj? Proč jsou denní motýli pestřejší než noční? V jakém životním prostředí se vyskytují a co jim vyhovuje a co je ničí? Jaká je jejich potrava, kdo se naopak jimi živí? Jaké mají výborně vyvinuté smysly a schopnosti? Význam a jedinečnost motýlů pro přírodu a člověka. Jaký byl výskyt v minulosti a v současné době. Změna krajinného rázu, ohrožené druhy a jejich ochrana. V programu: Hra s pexetriem, omalovánky denních motýlů, ukázka některých zástupců našich motýlů ze sbírky. Orchideje květy ráje 45 min / 20 Kč Vlastní povídání s promítáním obrázkové prezentace + diskuze se žáky. Jsou krásné orchideje jen pokojové rostliny z obchodů? Proč jsou člověkem oblíbené? Jaké mají nároky na prostředí? Které druhy se vyskytují v naší zemi? Význam a jedinečnost orchidejí pro přírodu a člověka. Jaký byl výskyt v minulosti a v současné době. Změna krajinného rázu, jejich ohrožení a ochrana. V programu: Hra na poznávání některých druhů. Ohrožení polní ptáci 45 min / 20 Kč Předvedení modelů několika polních ptáků: skřivan, strnad, vrabec, čejka proměna krajiny za 50 let po II. světové válce. Tajemný hlas chřástala polního, co můžeme pro chřástala dělat, omalovánka s vysvětlením ochrany chřástalů co chřástala a jiné polní ptáky ohrožuje a jaké jsou možnosti ochrany? Krátký film ČSO Potřebujeme skřivana? V programu: Kvíz o vhodných opatřeních zemědělců případně dalších majitelů pozemků ke zlepšení polních biotopů. Využití omalovánky život chřástala. Ptáci ve městech 45 min / 20 Kč Na obrázku města a věže si vyjmenováváme některé ptačí i zvířecí druhy žijící zejména ve městech. Pobytová znamení po 21

NABÍDKA PRO HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

NABÍDKA PRO HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY NABÍDKA PRO HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY školní rok 2008/2009 CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ OBJEDNÁVKY A CENY PROGRAMŮ Vážení pedagogičtí pracovníci, připravili jsme pro Vaše žáky

Více

V každém měsíci můžete vybírat některý z doporučených výukových programů nebo si objednat celý nabízený cyklus.

V každém měsíci můžete vybírat některý z doporučených výukových programů nebo si objednat celý nabízený cyklus. VÝUKOVÉ PROGRAMY pro Mateřské školy Výukové programy jsou připravovány aktivní formou, při které jsou děti seznamovány s daným tématem pomocí jednoduchých her. Díky připraveným aktivitám je u dětí procvičováno

Více

Cyklus výukových programů

Cyklus výukových programů VÝUKOVÉ PROGRAMY pro Mateřské školy Výukové programy jsou připravovány tak, aby účastníky podněcovali k aktivitě. Děti jsou s tématem seznamovány formou jednoduchých her. Prostřednictvím připravených aktivit

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR. Nabídka programů. pro mateřské, základní a střední školy pro školní rok 2014/2015

Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR. Nabídka programů. pro mateřské, základní a střední školy pro školní rok 2014/2015 Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR Nabídka programů pro mateřské, základní a střední školy pro školní rok 2014/2015 Slovo úvodem Vážení pedagogové a vedoucí dětských organizací, jako každý rok,

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ MUZEA ŘÍČANY pro mateřské, základní a střední školy

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ MUZEA ŘÍČANY pro mateřské, základní a střední školy NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ MUZEA pro mateřské, základní a střední školy září 2012 Rýdlova 271/14, Říčany www.ricany.cz/ Prosté s grafickým prvkem font: Myriad Pro / Semibold / prostrkání: 25 bílé s průhledností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní vzdělávání (2013 2016)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní vzdělávání (2013 2016) Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendlovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 1/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy

VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy Jak si mohou školy objednat naše výukové programy Výukové programy lze objednávat telefonicky na číslech 317 845 965, 317 845 169. Přehled

Více

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU Mateřská škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Trávník 595, 789 83 Loštice, telefon: 583 445 164 Zřizovatel školy: Město Loštice Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov

Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov Zřizovatel: Město Strmilov Ředitelka: Věra Semotánová Mateřská škola Strmilov Tyršova 330 37853 Strmilov Školní vzdělávací program je vytvořen v souladu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Svět je velké bludiště, to už víme pro příště! Výpravy v něm děláme, spoustu věcí poznáme! Kudy se dnes vydáme?

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a bulletin EVVO Královéhradeckého číslo 3 duben 2005 kraje Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce

Více

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si spolu Projednáno

Více

Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008

Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008 Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008 Konference a tisk sborníku byl finančně podpořen Středočeským krajem, MŠMT a MŽP ČR.

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ A SŠ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ A SŠ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ A SŠ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY REGIONY STRAKONICKO, PÍSECKO 2010/2011 Centrum ekologické a globální výchovy CASSIOPEIA SEMÍNÁŘE STŘEDNÍ ŠKOLY 2. STUPEŇ ZŠ 1. STUPEŇ ZŠ Nabídka výukových

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ 2013/2014 MATEŘSKÉ ŠKOLY O nás Centrum Cassiopeia vzniklo v roce 1995 při základním článku Hnutí Brontosaurus Forest. Posláním organizace je vychovávat, vzdělávat a poskytovat

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více

Výukové programy ekologické výchovy. pro MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/12

Výukové programy ekologické výchovy. pro MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/12 Výukové programy ekologické výchovy pro MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/12 OBJEDNÁVACÍ PODMÍNKY NAbízené programy Poznáváme zvířata a jejich život 4 5 Domácí zvířátka 20 Kč/dítě (P) 4 Motýli 15 Kč/dítě

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více