,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ",,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Starý Hrozenkov,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM Plán výchovně vzdělávací práce

2 Představení mateřské školy Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště Adresa školy: Starý Hrozenkov 233 Zřizovatel : Obec Starý Hrozenkov,právní forma:obec, IČ: Právní forma školy: příspěvková organizace Jméno ředitele školy: Mgr. Radovan Randiak Telefon: E- mail: Charakter budovy a okolí školy Obec Starý Hrozenkov zřizovací listinou. č.j. 17/2002 s účinností od zřídila Základní školu a Mateřskou školu ve St.Hrozenkově jako jeden právnický subjekt a to na dobu neurčitou se společnou adresou a místem působnosti.mateřská škola sídlí v budově základní školy od Základní škola je trojpodlažní, přičemž první podlaží slouží účelům mateřské školy. Od je mateřská škola dvojtřídní s celodenním provozem. V tomto roce, v době letních prázdnin byla také nově vybudována umývárna pro druhé oddělení a nově byly vymalovány obě třídy. V podlaží mateřské školy se nachází také školní kuchyně a školní jídelna. Společná šatna pro obě oddělení s počtem čtyřiceti míst je umístěna v suterénu školy. Budova ZŠ a MŠ se nachází v okrajové části vesnice na kopci v krásném prostředí, odkud je výhled do celého údolí vesnice. Z toho vyplývá, že děti zde mají i dostatek příležitostí pro vytváření jejich vztahu k přírodě. Z velké části je budova obklopena přírodou zahrada,zeleň,lesík, školní hřiště a ze zadní strany sousedí se sportovní halou. Školní zahrada dává dětem dostatek prostoru pro volný pohyb, je vybavena dřevěnými herními prvkyprůlezkami, houpačkami, skluzavkou a pískovištěm. Vnitřní prostory mateřské školy jsou vybaveny variabilním nábytkem, který umožňuje vytvářet dostatek hracích koutů i pracovních center. Hračky, pomůcky, materiály a doplňky odpovídají věku dětí, jsou průběžně obnovovány a doplňovány. Umístění hraček a doplňků je v zorném poli dětí umožňuje jim samostatně si je brát a vyznat se v jejich uložení. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí. Do mateřské školy docházejí děti nejen ze Starého Hrozenkova, ale také z okolních obcí: Vápenice Žítková,Vyškovec. Organizační uspořádání školy Provozní doba mateřské školy : 6,45 hod 15,45 hod. Doba příchodů do MŠ je stanovena od 6,45 hod do 8,30 hod. V odůvodněných případech i později. MŠ je dvojtřídní. Jednotlivé třídy jsou označeny obrázkovými symboly Celková kapacita MŠ je 36 dětí. I.třída MŠ : je zapsáno 22 dětí ve věku 4,5 6,5 let. II. třída MŠ: je zapsáno 12 dětí ve věku od 3 4,5 let. V letošním školním roce tvoří skupinu předškoláků 19 dětí. Při rozdělování dětí do tříd, jsou dle provozních možností respektovány sourozenecké dvojice, či přání rodičů.

3 V mateřské škole je zajištěna postupná individuální adaptace dětí. Rodiče mají možnost se souhlasem učitelky vstupovat do tříd a účastnit se hrových i jiných aktivit společně s dětmi. II. třída MŠ: Třída nejmladších dětí je rozdělena na hernu s kobercem (3/4 plochy třídy) a na pracovní část s dřevěnými stoly a židlemi. Vnitřní uspořádání třídy se odvíjí od prostorových podmínek, je zachován prostor pro společné pohybové aktivity dětí i citlivě vytvořené hrací části- kuchyňka, dopravní a konstruktivní část, dílna, výtvarná a pracovní část. Velikost i uspořádání nábytku odpovídá věkovým zvláštnostem dětí. Hry a hračky jsou dětem volně přístupné, mohou si je samy brát i zpět ukládat na určené místo. Tato třída je po obědě využívána jako ložnice. Zde jsou pro děti připravená lehátka a lůžkoviny označené značkami jednotlivých dětí. Děti usínají nebo odpočívají při čtené pohádce. Děti,které nespí,mají možnost využít náhradní nespací aktivity. Organizace dne: II.třídy MŠ 08,00 8,20 hod. Scházení dětí, ranní hry a činnosti dle volby dětí (vzhledem k provozní době tohoto oddělení se děti po dohodě s rodiči scházejí podle potřeb rodičů v I. třídě MŠ, v 8,00 hod. odcházejí do své třídy 08,20 8,45 hod. Ranní kruh, spontánní a řízené činnosti s výchovně vzdělávacím programem 8,45 09,00 hod. Pohybové hry, Tv chvilky, protahovací a relaxační cvičení 9,00 09,30 hod. Osobní hygiena, svačina 09,30 11,15 hod Příprava na pobyt venku a pobyt venku 11,15 12,00 hod Osobní hygiena,oběd,čistění zubů,příprava na odpolední odpočinek Děti, které docházejí do MŠ na čtyřhodinovou docházku, odcházejí domů, ostatní děti přecházejí do I. třídy MŠ, kde následuje příprava na odpolední odpočinek. (časové rozpětí je rámcové, je přizpůsobováno potřebám dětí) I.třída MŠ Třída starších dětí je rozdělena na část: a)stabilních center ( podporujících tvořivost dětí ) výtvarné a pracovní dopravní a konstruktivní dětská kuchyňka, obchod, kadeřnictví koutek dramatický koutek jemné motoriky pohádkové knihy b) na část měnících se center (po celé ploše herny): velké molitanové kostky, paravan, dřevěný domeček, skákací míče, nabídka her a činností dle týdenního plánu.

4 Třída starších dětí je vybavena veškerým novým zařízením, dostatečným množstvím her a hraček, které mají děti na dohled i na dosah. Organizace dne: I.třídy MŠ 06,45 hod 8,00 hod Scházení dětí,individuální i skupinové hrové aktivity dle přání dětí 08,00 09,00 hod Spontánní a řízené činnosti s výchovně vzdělávacím programem 09,00-09,15 hod Pohybové aktivity, Tv chvilky,protahovací a relaxační cvičení minimálně 1x za týden návštěva tělocvičny 09,15 09,45 hod osobní hygiena, svačina(samostatná obsluha dětí) 09,45 11,30 hod Příprava na pobyt venku a pobyt venku 11,30-12,30 hod Osobní hygiena oběd,čistění zubů,příprava na odpolední odpočinek 12,30 14,00 hod Odpočinek dětí,poslech čtených pohádek / délka odpočinku dle skutečné potřeby dětí 14,00 14,30 hod Osobní hygiena,odpolední svačina 14,30 15,45 hod Hry a zájmové aktivity dětí až do jejich odchodu domů Popis personálních podmínek: Ředitel ZŠ a MŠ Mgr. Radovan Randiak Vedoucí učitelka Jana Juráková Učitelka Marie Trechová Marta Vráblíková Vedoucí školní jídelny Ostravská Jiřina Kuchařka Alena Vaculíková Pomocná kuchařka Drahomíra Lebánková

5 Podmínky vzdělávání Tento blok vymezuje podmínky vzdělávání v naší mateřské škole s dílčími záměry, které bychom chtěli dle možností ročních prováděcích plánů naplnit,abychom v této oblasti postupně dosáhli optimálního stavu pro vlastní vzdělávací proces. VĚCNÉ PODMÍNKY Prostory mateřské školy jsou vyhovující. Díky členitosti interiéru,který umožňuje vybudování koutů,je dětem nabízen dostatek soukromí. Každá třída má svoji umývárnu s WC, která se nachází v podlaží tříd mateřské školy. Nově vybudovaná šatna pro obě třídy s počtem čtyřiceti skříněk se nachází v suterénu budovy. Školní kuchyně i jídelna se rovněž nachází v podlaží tříd mateřské školy. Zde se děti střídají dle určitého řádu (viz organizace dne v MŠ.) Společnou místností dětí obou tříd je při odpoledním odpočinku 2. třída, která slouží jako ložnice. Zde děti odpočívají. Vybavení pro odpočinek dětí (lůžka) odpovídají počtu dětí,jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou estetického vzhledu.starší dětí po odpočinku či relaxaci odcházejí do1.třídy, kde se věnují spontánním i řízeným aktivitám. 2.třída je prostorově menší,počtu 12 dětí plně vyhovující.obě třídy jsou vybaveny novým nábytkem, který dítěti umožňuje samostatnou volbu hračky.všechny hračky jsou umístěny tak,aby je děti dobře viděly, mohly si je samy brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení.hraček i pomůcek je dostatečné množství a jsou stále doplňovány a obměňovány. Výška stolků i židliček je přizpůsobena věku dětí. Chodba i šatna jsou také využívány pro výstavy prací a výrobků dětí. Součástí základní a mateřské školy je také nově vybudovaná školní zahrada, která složí pouze pro potřeby MŠ. Její rozloha je dostačující, dává dostatek prostoru pro volný pohyb a je vybavena dřevěnými herními prvky, skluzavkou a pískovištěm. Dětem chybí zpevněná plocha, která by sloužila k jízdě na koloběžkách a jiným hrám. Prostory mateřské školy i zahrada zajišťují bezpečné prostředí, které je udržováno v dobré kvalitě, splňuje hygienické podmínky a normy dle platné legislativy týkající se čistoty, osvětlení,hluku alergizujících či jedovatých rostlin. Záměry: Vybudovat zpevněnou plochu na školní zahradě. Dokončit vybavení zahrady-herní prvky, zvětšit pískoviště. Postupně vybavovat MŠ novými hračkami a pomůckami. Odhlučnit dveře ložnice (2. třídy) ŽIVOTOSPRÁVA Dětem je poskytována strava ze školní jídelny. Je pestrá a vyvážená dle norem. Nápoje a svačiny připravuje vedoucí školní jídelny. Děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v uzavřené nádobě, ze které si mohou samy nalévat.učitelky vedou děti k pitnému režimu.v letních měsících je zajištěn pitný režim i na školní zahradě. Do jídla děti nenutíme, ale motivací se snažíme docílit alespoň ochutnání pokrmu.

6 Je zajištěn pravidelný denní rytmus, který je však natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Pohybové aktivity jsou provozovány v prostoru tříd MŠ, v tělocvičně ZŠ a na školní zahradě. Jedná se hlavně o relaxační cvičení, cvičení na správné držení těla,zdravotně zaměřená cvičení(vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační, pohybové hry a hudebně pohybové činnosti. Pobyt venku je organizován mezi :45 hodinou dle věku, počasí a stavu přírodních podmínek. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při silném mrazu, větru a dešti. Odpočinek vychází z přirozené potřeby dítěte a z indiv. potřeb jednotlivců, uskutečňuje se od 12:00-14:00 hodin. Děti usínají příp. odpočívají při čtení pohádky. Zaměstnanci se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. Záměry: Vést děti ke zdravému stravování, snažit se učit děti jíst ovoce a zeleninové saláty. Zvýšit dávky celozrnného pečiva. Poskytnout dětem dostatek prostoru pro pohyb a pobyt venku. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY V mateřské škole jsou vytvářeny takové podmínky, aby se dítě cítilo dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti mají rovnocenné postavení. Ve vztazích mezi dětmi a dospělými se projevuje vzájemná důvěra, tolerance,ohleduplnost a zdvořilost, vzájemná pomoc a podpora. Děti jsou podporovány v samostatných pokusech, dostatečně chváleny a pozitivně hodnoceny. Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád. Děti se učí pravidlům soužití. Děti se podílí na vytváření jasných pravidel chování ve skupině tak, aby se ve třídě vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. Při adaptaci možnost pobytu rodiče v MŠ. Záměry: Vytvářet spolu s dětmi pravidla soužití. Vytvářet pozitivní klima školy. Pokusit se o vytvoření projektu Adaptace na MŠ v odpoledních hodinách. ORGANIZACE: Vzdělávání dětí se uskutečňuje ve všech činnostech během dne a v situacích, které se během dne vyskytnou. Snažíme se o vyváženost spontánních a řízených činností. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich změněné potřeby. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí, vyhovuje indiv. vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují,mají možnost neúčastnit se společných činností. Počty dětí ve třídě nejsou překračovány. Záměry: Zlepšit podmínky pro pohybové dovednosti dětí (časový problém využití tělocvičny.)

7 Využívat PC s výukovými programy v odpoledních hodinách. ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Organizační řád školy vymezuje pravidla a kompetence zaměstnanců. Velký důraz je kladen na týmovou spolupráci a vzájemnou spolupráci. Na tvorbě ŠVP se podílí celý tým. Ve škole je zaveden funkční informační systém. Důležité informace jsou předávány okamžitě,ostatní záležitosti řešíme na provozních a pedagogických poradách. Vedoucí učitelka se snaží vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Pedagogický sbor zve ke spolupráci také rodiče. Dospělí jsou si vědomi, že jsou tu pro děti, snaží se o jednotné výchovné působení na děti. Záměry: Vytvářet podmínky pro další vzdělávání. Zlepšit vyhodnocování stanovených cílů. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY V naší mateřské škole pracují 3 pedagogické pracovnice. Dvě mají odbornou kvalifikaci pro práci s dětmi v předškolním zařízení. Třetí pedagogická pracovnice má kvalifikaci dětské zdravotní sestry. Dále v mateřské škole pracuje 1 provozní pracovnice - uklízečka. Stravu zajišťují pracovnice školní jídelny. Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Specializované služby, jako je logopedie či jiná péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami,ke kterým předškolní pedagog není sám dostatečně kompetentní,jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky (logopedy, speciálními pedagogy, poradenskými psychology, lékaři aj.) Záměry: Motivovat se navzájem k dalšímu vzdělávání. (využít vzdělávací semináře k RVP PV a přihlásit se na logopedický kurz) Zajistit kvalitní průběžnou logopedickou péči. Podporovat týmovou spolupráci. SPOLUÚČAST RODIČŮ Naším záměrem je navázat úzkou spolupráci s rodinou. Již v průběhu předcházejícího roku mají rodiče možnost navštěvovat mateřskou školu v rámci akcí pořádaných ZŠ a MŠ(divadla, Karneval, Den otevřených dveří, Den dětí aj.)rodiče i děti mají možnost seznámit se s prostředím MŠ. Umožňujeme rodičům, aby se zapojovali do aktivit pořádaných školou. Každodenním kontaktem nabízíme rodičům poradenský servis v oblasti výchovy a snažíme se o navázání oboustranné důvěry. Rodiče jsou o dění v MŠ denně informováni na nástěnkách, plánujeme rodičovské schůzky 2x za rok. Dobrá spolupráce s rodiči je pro naši práci velmi důležitá.

8 Záměry: Hledat nové formy spolupráce s rodinou. V případě zájmu zajistit prostor pro indiv. konzultace o pokrocích dětí Organizování společných akcí SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU Ve spolupráci se základní školou plánujeme - společné oslavy, akce, projektové dny. Je sepsán plán spolupráce. Seznamujeme školu se svým ŠVP. Před zápisem do základní školy organizujeme návštěvu do 1. třídy, do ŠD, snažíme se tak docílit klidného přechodu mezi mateřskou školou a základní školou bez obav a stresu. Záměry: Prohlubovat spolupráci, organizovat společné akce, výlety, zajistit setkání rodičů s učitelkou 1. třídy - beseda na téma Školní zralost.

9 Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v MŠ Dohled nad dětmi Vedoucí učitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělání,tzn.při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou. Učitelky přiměřenou formou poučí děti o bezpečném chování v prostředí MŠ a mimo ni a vysvětlí jim možná rizika. Učitelky dbají na důsledné dodržování pravidel bezpečného chování. Poučení o bezpečnosti jsou průběžně opakována a zaznamenávána do přehledu výchovné práce. Opatření v průběhu vzdělávací činnosti..každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů,pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání rodičům,pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy...při hře dětí ve třídě dbá,aby si děti hrály klidně,sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky...nesmí odejít od dětí! Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice z MŠ...Nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce, či jiné ostré a špičaté pomůcky, dále drobné stavebnicové tvary, které by si mohly děti strčit do nosu či ucha...při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí...při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí.upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším místě.před zahájením cvičení v tělocvičně musí vždy zkontrolovat,zda je tělocvičné nářadí v pořádku...při převlékání dětí v šatně vykonává učitelka stálý dozor,sama se obléká, až když jsou děti připraveny na pobyt venku. Při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou péči úpravě a čistotě dětí. Dítě předává rodičům či pověřené osobě, ale to pouze na základě písemného pověření zástupcem dítěte. Před odchodem ze třídy nebo ze zahrady na konci pracovní doby uč. vždy zkontroluje všechny prostory, ve kterých se děti pohybovaly a ujistí se o odchodu dětí, za které je zodpovědná. Možná rizika - poučení: nebezpečí úrazu elektrickým proudem-nesahat na zásuvky chrániče pád z výšky - nevylézat na okna, skříňky náraz na překážku, srážka s jiným dítětem běhat přiměřeně, orientovat se v prostoru polknutí cizího předmětu-nedávat hračky do úst vzájemné poranění dětí-přiměřená reakce na konflikty uklouznutí-neběhat v umývárně na WC aj. Opatření při pobytu venku Pobyt venku je realizován: 1) pobytem na školní zahradě

10 ..Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelky dětem lézt bez dozoru na průlezky, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled. Při pobytu na školní zahradě používají třídy společné pískoviště, učitelka věnuje dětem trvale pozornost. Učitelky nejsou při zajištění dozoru na zahradě na společném místě, průběžně kontrolují počet dětí, při větším rozptylu dětí zajistí učitelky bezpečnost dětí ze dvou různých míst. Možná rizika-poučení:vzájemné poranění dětí při hrách- Ne klacky, kameny pád z výšky-přiměřené chování na průlezkách infekční onemocnění-neolizovat si ruce, aj. Sáňkování a bobování:náraz do druhého dítěte- organizované sjíždění z kopce 2)vycházkou Učitelky mají trvale povoleny vycházky s dětmi po vesnici...při vycházkách učitelka učí děti chodit ve dvojicích, v zástupu tak, aby maximálně zajistila jejich bezpečnou chůzi,chodí po chodníku. Učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, k čemuž užívají terčík. Průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě. Při vycházce chodí vždy jedna učitelka na začátku zástupu a druhá učitelka na konci. Při vycházce s jednou učitelkou (max. 20 dětí) učitelka sleduje celý zástup dětí...při volném pobytu dětí na vhodném místě, učitelka kontroluje prostor z hlediska bezpečnosti a trvale předchází možnosti úrazu dětí. Při příchodu dětí z pobytu venku neponechává děti bez dozoru v šatně. Je přítomna v šatně do odchodu posledního dítěte do třídy. Možná rizika-poučení:dopravní nehoda-organizovaná chůze v útvaru zabloudění-sledovat učitelku, neodbíhat, znát své jméno setkání s cizí osobou - držet se kolektivu dětí a učitelky nebezpečné předměty - nesbírat,nechytat, aj. c)turistickými výlety, sportovními akcemi..vedoucí učitelka mateřské školy rozhoduje na základě náročnosti akce a počtu dětí o určení další způsobilé osoby k zajištění bezpečnosti dětí. Ředitel školy stanoví hlavního vedoucího akce, který je povinen poučit děti o zvláštních situacích,o pravidlech jednání v těchto situacích. Počet dětí na jednoho pedagogického pracovníka..k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitel počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše a) 20 dětí z běžných tříd, nebo b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením...při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech,například sportovních činnostech, určí vedoucí učitelka k zajištění bezpečnosti dalšího pedagogického pracovníka. Opatření při úrazu..všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoli úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz

11 zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou bezodkladně povinni informovat ředitele školy a zákonné zástupce...kniha úrazů je uložena v první třídě MŠ, zodpovídá za ni vedoucí učitelka...v knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí...zápis do knihy úrazů provádí učitelka zodpovědná za dozor dětí. Kontrolní činnost: Vedoucí učitelka průběžně kontroluje dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví dětí. Pedagogičtí pracovníci kontrolují a vyžadují dodržování předpisů a pokynů dětmi.

12 Charakteristika vzdělávacího programu Školní vzdělávací program,,poznávám, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM umožňuje dítěti vnímat lépe svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Nám pedagogům umožňuje pracovat samostatně, tvořivě, s uskutečněním svých nápadů a s uplatněním naší odborné způsobilosti. Je dokumentem otevřeným, který na základě evaluačních (hodnotících )činností umožňuje dotvořit, nebo přeměnit vzdělávání. Školní vzdělávací program jsme se snažili vytvořit dle podmínek a možností. Vycházeli jsme z vlastní zkušenosti,ze studia literatury,z absolvovaných školení i z návštěvy jiných škol. Pojetí předškolního vzdělávání - navazuje na výchovu v rodině - usnadňuje svým pojetím přechod dětí z rodinné péče do kolektivu vrstevníků a systematického výchovného procesu - je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení indiv. potřeb, možností a zájmů každého jedince -vede děti ke zdárnému vstupu do prvního ročníku základní školy Cíle předškolního vzdělávání Cílem předškolního vzdělávání je smysluplně obohacovat denní program dítěte v průběhu předškolních let a poskytovat dětem odbornou péči. Usilujeme o to, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly promyšlené a odborně podepřené na lidském a společenském základě. Čas prožitý v mateřské škole by měl být radostný, plný přiměřených zkušeností a prožitků jako základ pro další životní kroky a vzdělání. Naším cílem je osobnostní rozvoj dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání světa a motivovat k dalšímu učení a poznání. Stejně tak naučit dítě žít ve společnosti, přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané. Na základě dlouhodobého a každodenního styku s dítětem a jeho rodiči má předškolní vzdělávání možnost poskytnout včasnou speciálně pedagogickou péči dětem, které to potřebují a tím zlepšovat jejich životní i vzdělávací šance. Snahou nás pedagogů je vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte. Při vzdělávání dětí se specifickými potřebami jsou naplňovány cíle a záměry vzdělávání tak, aby vyhovovaly dětem, jejich potřebám a možnostem. Spolupracujeme s dalšími odborníky, využíváme služeb školských poradenských zařízení (speciálních pedagogických center a pedagogicko-psychologických poraden.) U dětí s poruchami řeči je zajištěna průběžná logopedická péče. Mateřská škola spolupracuje s logopedickou poradnou v Uh.Brodě i s rodiči dítěte.

13 Proces vzdělávání je pro dítě činností přirozenou,která staví na vnitřní motivaci dítěte. Dítě je sice pedagogem vedeno,ale nemělo by cítit toto vedení jako blok. Mělo by se cítit samostatné a svobodné. HLAVNÍ CÍL ŠVP:,,Vypěstovat fyzicky zdravou a psychicky vyrovnanou osobnost se vztahem k sobě,k přírodě, lidem a lidovým tradicím. OBECNÉ CÍLE ŠVP: 1/ Uspokojovat a respektovat individuální potřeby dětí s ohledem na jejich zájmy a nadání 2/ Vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, společností, planetou Zemí, upevňování mezilidských vztahů, láska k rodné vesnici, význam lidových tradic 3/ Pěstovat počátky ekologického myšlení dětí, lásku k živé a neživé přírodě 4/ Podporovat dětskou radost z aktivního poznání a prohloubit u nich zájem porozumět věcem a jevům kolem sebe 5/ Ochraňovat a posilovat organismus dítěte dostatkem volného pohybu, optimálním denním režimem, prostředím a zdravou výživou,,člověk se učí žít s druhými tím, že s nimi žije,,základním pilířem vzdělání je učit se poznávat, jednat, žít společně, učit se být. J.Delors UNESCO Ad 1/ Uspokojovat a respektovat individuální potřeby dětí s ohledem na jejich zájmy a nadání a) Potřeba bezpečí,lásky,seberealizace - zajistit potřebné podmínky pro vznik, průběh a ukončení každodenních her (dostatek času, prostoru, inspirace) - zajistit dostatek funkčních, podnětných a variabilních hraček, přírodních i odpadových materiálů - dovybavit vhodným výtvarným i pracovním materiálem - vytvořit bezpečné, hygienicky nezávadné, estetické a tvořivé prostředí-dostatek doplňků v hracích koutech - využít paravany, domečky, sítě k úpravě koutů,zákoutí(zajištění soukromí)

14 b) Sebedůvěra a sebeúcta - podporovat rozvoj dětských přátelství (vytvořit dárek pro kamaráda - oslavy svátků narozenin) kalendář svátků a narozenin dětí - výstavky výtvarných prací,zhotovených výrobků, v MŠ, na veřejnosti v obci - účast na výtvarných, pěveckých a sportovních soutěžích - veřejná vystoupení v rámci MŠ i vesnice (rozsvěcování vánočního stromu,den matek Den dětí, rozloučení s předškoláky c) Vlastní zodpovědnost,samostatnost - přidělení hracích koutů nejstarším dětem-odpovědnost za pořádek, funkčnost, účast na opravách společně s rodiči - odpovědnost za úklid a ochranu hraček - šetrné zacházení se zařízením, vybavením školy-neplýtvat vodou, výtvarným, pracovním materiálem - pomáhat při oblékání a jiných činnostech dětem mladším, méně zručným - vyřizovat vzkazy svým rodičům, zaměstnancům MŠ - zapojit se do sebeobsluhy při stolování d) Potřeba bezpečí, jistoty - respektovat individualitu dítěte,u nových dětí přítomnost maminky při dopoledních činnostech v MŠ - možnost vzít si s sebou do MŠ nejoblíbenější hračku, polštář - vytvořit rodinné, domácí prostředí s přátelským vztahem mezi dítětem učitelkou, zaměstnanci školy - společné chvilky dětí a rodičů-hry v MŠ podzimní tvoření,pečení perníků - společné vyprávění pohádek dle obrázků a zapojení do tvořivých her e) Spontánní vyjadřování vnitřních pocitů,estetických prožitků - společné sdělování zážitků prožitých mimo MŠ - využití knih a časopisů, návštěvy a besedy v místní knihovně - výstavy, výzdoby interiérů,exteriérů, architektura-vnímat rozdíl:historické-moderní - příjemná atmosféra v období velikonoc, vánoc Ad 2/ Vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, společností, planetou Zemí, upevňování mezilidských vztahů, láska k rodné vesnici, význam lidových tradic ZÁŘÍ - seznámení se s historií vesnice-obecní znak-vysvětlení - seznámení s tradicí dožínek-(hrozenkovské hody), průvod vesnicí, - seznámení se starými řemesly-předávání dožínkového věnce-přímá účast dětí ŘÍJEN - vycházka na kopec Rackov,památník z druhé světové války - četba pověstí z kraje-pověsti z moravských Kopanic, Kdyby hory uměly mluvit (pohádkové příběhy z Kopanic, moravsko-slovenského pomezí a okolí) LISTOPAD - seznámení s lidovým uměním-výšivky, ornamenty,kroje - staré nářadí, nádobí, nábytek-výstava ve staré škole - kopanické písničky-nářečí - pečení a zdobení perníčků s maminkami PROSINEC

15 - rychlení větviček-barborky - Mikulášská nadílka - výroba čertů-sušené švestky, hrušky, jablka, ořechy - prohlídka betlému v kostele - vánoční zvyky, tradiční jídla, koledy - vánoční nadílka-dárečky mezi kamarády - vánoční tvořivá dílna s rodiči keramika, kachle LEDEN - návštěva starých lidí s přáním do nového roku - Tříkrálovská obchůzka vesnicí ÚNOR - seznámení s tradicí masopustu-fašank s masopustními maskami slamenár,šašek kůň, - seznámení s fašankovým tancem typické písně-pod šable, fašankový průvod BŘEZEN - seznámení s budovou staré školy, staré nástěnné malby - návštěva muzea J.A.Komenského v Uherském Brodě-výstavy - návštěva místní knihovny - vyhánění zimy-pojem Morena DUBEN - velikonoční lidová říkadla tradice-vyklepávání, pletení korybáčů, malování vajíček - vycházka do přírody starý lom s čedičovým kamenem, výskyt chráněných živočich KVĚTEN - stavění máje-zdobení, vysvětlení,prohlédnutí máje před Obecním úřadem - svátek matek-dárečky a přání,vystoupení pro maminky-posilování cit. vztahu - vystoupení pro starší občany-návštěva penzionu ČERVEN - seznamování s řemesly v obci-kovář,stolař, kameník, kamenosochař-exkurze prohlídka dílny, výsledků práce - Svatojánský pochod-návštěva kamarádů z jiné MŠ-seznámení s okolím ČERVENEC - účast na Kopaničářských slavnostech moravsko-slovenského pomezí Ad 3/ Pěstovat počátky ekologického myšlení dětí, lásku k živé a neživé přírodě - využívat polohu mateřské školy k častým vycházkám a pozorování přírody (využívat atlasy, encyklopedie, časopis, Bílé Karpaty - spolupráce s informačním střediskem pro rozvoj Moravských Kopanic - sběr a sušení bylinek-sedmikrásky, petrklíče - sezónní sběr přírodnin s využitím v pracovní činnosti - Den Země-čistění studánky ve Skotni - ekologické třídění odpadu Ad 4/ Podporovat dětskou radost z aktivního poznání a prohloubit u nich zájem porozumět věcem jevům kolem sebe

16 - nabídnout dětem prostor pro jejich vlastní seberealizaci upřednostňovat prožitkové učení Ad 5/ Ochraňovat a posilovat organismus dítěte dostatkem volného pohybu, optimálním denním režimem, prostředím a zdravou výživou - orientovat činnosti dle možností a počasí hlavně ven, do přírody - dostatek volného pohybu, pravidelné střídání činností a odpočinku - otužování vzduchem, v létě vodou,vhodné oblečení,větrání - upevňování hygienických, kulturních a pracovních návyků - preventivní lékařské prohlídky, spolupráce se zubním lékařem, logopedkou - zdravotní cviky, hry,vhodné hry na jemnou a hrubou motoriku - prevence před úrazy, nemocemi-maňáskové scénky - spolupráce s kuchařkami-racionální výživa, minimální slazení nápojů,pitný režim po celý den - odpolední odpočinek umožnit všem dětem,spaní se řídí indiv. potřebami dětí VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR ŠVP * rozvoj osobnosti dítěte,jeho individuality * rozvoj vzdělávacího potenciálu s celkovým citovým postojem - vůči ostatním lidem - vůči světu kolem nás - k člověku - k jeho práci - k rodině - k přírodě-ekologii - k vlastnímu zdraví - k planetě Zemi - k historii, lidovým tradicím a zvykům dodržování lid. zvyklostí a tradic * rozvoj osobnosti s pozitivním vztahem k sobě i k druhým v souladu s lidskými hodnotami pro další generaci,j ako je - nedotknutelnost lidských práv - individuální svoboda - rovnost všech lidí - soucítění a solidarita se slabšími a ohroženými jedinci - péče o druhé a ohleduplnost k nim - základy pro zdravý život - význam životního prostředí pro život člověka - důstojné vztahy mezi lidmi všech barev pleti 1. Kulturní a sociální záměry: Průběžné cíle ZÁMĚRY - nadále vytvářet bezpečné, hygienicky nezávadné, estetické a tvořivé prostředídostatek doplňků v hracích koutech - výstavy výtvarných prací a výrobků dětí v MŠ i na veřejnosti

17 - veřejná vystoupení v rámci MŠ i vesnice - respektovat individualitu dítěte - vytvořit rodinné domácí prostředí s přátelským vztahem mezi dítětem, učitelkou a ostatními zaměstnanci MŠ 2. Mravní záměry: - vytvářet u dětí pocit zodpovědnosti za úklid a ochranu hraček - šetrně zacházet se zařízením a vybavením školy, neplýtvat vodou, výtvarným a pracovním materiálem - pomáhat při oblékání a jiných činnostech dětem mladším 3. Základní pravidla a normy: - upevňovat mezilidské vztahy, lásku k rodné vesnici - umět pozdravit, poprosit, poděkovat.(kulturní návyky) - vést děti k čestnému a férovému chování vůči okolí - podporovat rozvoj dětských přátelství 4. Bezpečnostní pravidla: - předcházením úrazům a nemocem-maňáskové scénky, besedy - neustálé zajišťování bezpečného prostředí ve všech prostorách MŠ 5. Sebeobsluha: - samostatná a průběžná sebeobsluha na WC bez dozoru uč., respektování intimity - samostatná obsluha při stolování (svačinkách)včetně úklidu, pomoc učitelky pouze na požádání a mladším dětem - vést děti k samostatnosti při oblékání, st.děti-zavazování tkaniček, udržování pořádku v šatních skříňkách Na co klade náš ŠVP důraz * na tvořivost učitelek při uplatňování vzájemného propojení vzdělávacích oblastí při vlastním plánování denní vzdělávací nabídky dětem * na uplatňování hlavní vzdělávací metody, kterou je pro děti hra,nebo jiná,pro ně zajímavá činnost * na aktivitu dítěte prožitkovým učením s posilováním dětské zvídavosti a objevováním světa kolem nás * na emoční prožitky dětí, které předchází získaným výsledkům v řízených činnostech * na spojení vzdělávacích témat se životem a s učením nápodoby v praktickém životě * na realizování evaluace obsahu, metod a forem denní nabídky činností dětem * na důslednou evaluaci směrem k dítěti, zaměřenou na rozvoj každého dítěte jako jedinečné osobnosti * vzdělávací pokroky dítěte písemně zaznamenávat

18 * na spolupráci s rodiči, která zajišťuje pohodovou atmosféru, navozující klima důvěry mezi rodiči, školou a dětmi Zaměření Mateřské školy Filozofií našeho vzdělávacího programu je naučit děti vidět vše krásné kolem nás, umět se radovat z krásné přírody a mezilidských vztahů. Pěstovat v dětech lásku ke své rodině, mateřskému jazyku, rodnému místu a přírodě. Jelikož dnešní svět je plný techniky a spěchu, málokdo se dokáže pozastavit nad krásami, které nás obklopují, nad maličkostmi, které máme denně na dosah ruky,ale bereme je jako samozřejmost. Zdaleka to však samozřejmost není a pokud nebudou vyrůstat lidé vnímaví, kteří si budou i oněch maličkostí vážit, nebude časem možná už co obdivovat a nad čím se pozastavit. Ústředním motivem je citová a mravní výchova a nácvik sociálního chování. Smyslem je provázet děti prvními roky jejich života, šťastným pohodovým dětstvím a poskytnout jim příjemné zážitky. Zároveň podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho osobnostní rozvoj a základy pro další vzdělávání. Aby naše působení na děti bylo co nejlepší a nejkvalitnější, je důležitá promyšlená příprava, plánování a tvořivá spolupráce mezi pedagogickými pracovnicemi. Všichni zaměstnanci školy se snaží navzájem spolupracovat, být tolerantní a vycházet si vstříc a tím přispět ke klidné a pohodové atmosféře v naší mateřské škole. Popis forem a metod vzdělávání Rámcový program, který je do soustavy vzdělávání zařazen jako závazný dokument, mění pozici dítěte v tom smyslu, že dítě je vždy středem zájmu a z jeho potřeb budou vycházet veškeré činnosti v MŠ. Respektujeme vývojová specifika a možnosti dítěte. Každému dítěti je poskytována pomoc a podpora při řešení problémů. V mateřské škole je vytvořeno podnětné prostředí,vhodné pro skupinovou práci, která je dominantní. Podle podmínek a potřeb dětí zařazujeme i kolektivní činnosti dětí. Zaměřujeme se především na prožitkové učení-hry a činnosti jsou založeny na přímých zážitcích, podporujeme zvídavost,potřebu objevovat,zájem poznávat nové. Je podněcována radost z učení a z ovládání dalších dovedností.,, Řekni mi - a já zapomenu, ukaž mi - a já si zapamatuji, nech mě to dělat - a já to pochopím Uplatňujeme situační učení - dítě se učí poznatkům a dovednostem v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe si je zapamatuje. Forma spontánního a didakticky zacíleného učení-se uplatňuje většinou individuálně v menší skupině. Dále uplatňujeme- integrované učení-skupinové - projektové učení - prosociální chování-dítě je velmi křehké, nepoškozujeme jeho sebeúctu -dítě je rovnoprávné, dítě je samostatná bytost -přijímat dítě kladně i s jeho chováním chovat se s úctou k němu

19 Jaký je náš školní vzdělávací program? Náš Školní vzdělávací program pod názvem,, POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM by měl jednoduchou, dětem přístupnou a přirozenou formou přiblížit věci a dění kolem nás. Vychází z přímého pozorování, praktických zkušeností a vlastních prožitků dětí. Je rozdělen do deseti tématických celků a vyplývá z přirozeného cyklu ročních období. Tématické celky se dále dělí na 4 týdenní tématické okruhy a ty pak na denní výchovněvzdělávací činnosti, které tvoří,,třídní vzdělávací program. Třídní vzdělávací program je součástí třídní dokumentace a rodiče mají možnost kdykoliv do těchto dokumentů nahlédnout. Školní vzdělávací program,,poznávám, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM 10 měsíčních tématických celků 4 týdenní tématické okruhy v každém měsíci TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 5 denních témat v každém týdnu popis činností na dané téma Rozvržení jednotlivých témat je orientační a flexibilní. Lze je přizpůsobovat podmínkám v jednotlivých třídách. Třídní vzdělávací programy navazují na ŠVP, shodují se výběrem témat, liší se ve volbě metod, organizačních forem dle věku a možností dětí. Školní vzdělávací program je sestaven tak, aby respektoval rámcové cíle předškolního vzdělávání. Jeho obsah je zakomponován do 5 vzdělávacích oblastí. Pro snadnější zapamatování se tyto oblasti vzdělávání reprezentují jako,,kamínky 5 barev Toto pomocné barevné rozdělení použijeme i při evaluaci v záznamech o rozvoji dítěte,

20 kdy rozvoj pokroků dítěte v jednotlivých vzdělávacích oblastech budeme v tabulkách vyznačovat příslušnou barvou. 1. MODRÝ KAMÍNEK Oblast BIOLOGICKÁ (barva nebe,vzduchu,vody) Dítě a jeho tělo 2. ŽLUTÝ KAMÍNEK Oblast PSYCHOLOGICKÁ Dítě a jeho psychika (barva slunce,která ovlivňuje naši psychiku) 3. ČERVENÝ KAMÍNEK Oblast INTERPERSONÁLNÍ Dítě a ten druhý (barva lásky,pochopení, láskyplných vztahů,přátelství) 4. BÍLÝ KAMÍNEK Oblast SOCIÁLNĚ KULTURNÍ (barva slavností, slavnostního oblečení) Dítě a společnost 5. ZELENÝ KAMÍNEK Oblast ENVIROMENTÁLNÍ (barva přírody,stromů,trávy,ekologie) Dítě a svět Tyto oblasti jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně fungující celek, v životní skutečnosti nedělitelný. Čím úplnější a dokonalejší bude propojení všech 5 oblastí vzdělávání a zároveň i podmínek, za kterých probíhá, tím bude vzdělání přirozenější, účinnější a hodnotnější.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více