,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ",,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Starý Hrozenkov,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM Plán výchovně vzdělávací práce

2 Představení mateřské školy Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště Adresa školy: Starý Hrozenkov 233 Zřizovatel : Obec Starý Hrozenkov,právní forma:obec, IČ: Právní forma školy: příspěvková organizace Jméno ředitele školy: Mgr. Radovan Randiak Telefon: E- mail: Charakter budovy a okolí školy Obec Starý Hrozenkov zřizovací listinou. č.j. 17/2002 s účinností od zřídila Základní školu a Mateřskou školu ve St.Hrozenkově jako jeden právnický subjekt a to na dobu neurčitou se společnou adresou a místem působnosti.mateřská škola sídlí v budově základní školy od Základní škola je trojpodlažní, přičemž první podlaží slouží účelům mateřské školy. Od je mateřská škola dvojtřídní s celodenním provozem. V tomto roce, v době letních prázdnin byla také nově vybudována umývárna pro druhé oddělení a nově byly vymalovány obě třídy. V podlaží mateřské školy se nachází také školní kuchyně a školní jídelna. Společná šatna pro obě oddělení s počtem čtyřiceti míst je umístěna v suterénu školy. Budova ZŠ a MŠ se nachází v okrajové části vesnice na kopci v krásném prostředí, odkud je výhled do celého údolí vesnice. Z toho vyplývá, že děti zde mají i dostatek příležitostí pro vytváření jejich vztahu k přírodě. Z velké části je budova obklopena přírodou zahrada,zeleň,lesík, školní hřiště a ze zadní strany sousedí se sportovní halou. Školní zahrada dává dětem dostatek prostoru pro volný pohyb, je vybavena dřevěnými herními prvkyprůlezkami, houpačkami, skluzavkou a pískovištěm. Vnitřní prostory mateřské školy jsou vybaveny variabilním nábytkem, který umožňuje vytvářet dostatek hracích koutů i pracovních center. Hračky, pomůcky, materiály a doplňky odpovídají věku dětí, jsou průběžně obnovovány a doplňovány. Umístění hraček a doplňků je v zorném poli dětí umožňuje jim samostatně si je brát a vyznat se v jejich uložení. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí. Do mateřské školy docházejí děti nejen ze Starého Hrozenkova, ale také z okolních obcí: Vápenice Žítková,Vyškovec. Organizační uspořádání školy Provozní doba mateřské školy : 6,45 hod 15,45 hod. Doba příchodů do MŠ je stanovena od 6,45 hod do 8,30 hod. V odůvodněných případech i později. MŠ je dvojtřídní. Jednotlivé třídy jsou označeny obrázkovými symboly Celková kapacita MŠ je 36 dětí. I.třída MŠ : je zapsáno 22 dětí ve věku 4,5 6,5 let. II. třída MŠ: je zapsáno 12 dětí ve věku od 3 4,5 let. V letošním školním roce tvoří skupinu předškoláků 19 dětí. Při rozdělování dětí do tříd, jsou dle provozních možností respektovány sourozenecké dvojice, či přání rodičů.

3 V mateřské škole je zajištěna postupná individuální adaptace dětí. Rodiče mají možnost se souhlasem učitelky vstupovat do tříd a účastnit se hrových i jiných aktivit společně s dětmi. II. třída MŠ: Třída nejmladších dětí je rozdělena na hernu s kobercem (3/4 plochy třídy) a na pracovní část s dřevěnými stoly a židlemi. Vnitřní uspořádání třídy se odvíjí od prostorových podmínek, je zachován prostor pro společné pohybové aktivity dětí i citlivě vytvořené hrací části- kuchyňka, dopravní a konstruktivní část, dílna, výtvarná a pracovní část. Velikost i uspořádání nábytku odpovídá věkovým zvláštnostem dětí. Hry a hračky jsou dětem volně přístupné, mohou si je samy brát i zpět ukládat na určené místo. Tato třída je po obědě využívána jako ložnice. Zde jsou pro děti připravená lehátka a lůžkoviny označené značkami jednotlivých dětí. Děti usínají nebo odpočívají při čtené pohádce. Děti,které nespí,mají možnost využít náhradní nespací aktivity. Organizace dne: II.třídy MŠ 08,00 8,20 hod. Scházení dětí, ranní hry a činnosti dle volby dětí (vzhledem k provozní době tohoto oddělení se děti po dohodě s rodiči scházejí podle potřeb rodičů v I. třídě MŠ, v 8,00 hod. odcházejí do své třídy 08,20 8,45 hod. Ranní kruh, spontánní a řízené činnosti s výchovně vzdělávacím programem 8,45 09,00 hod. Pohybové hry, Tv chvilky, protahovací a relaxační cvičení 9,00 09,30 hod. Osobní hygiena, svačina 09,30 11,15 hod Příprava na pobyt venku a pobyt venku 11,15 12,00 hod Osobní hygiena,oběd,čistění zubů,příprava na odpolední odpočinek Děti, které docházejí do MŠ na čtyřhodinovou docházku, odcházejí domů, ostatní děti přecházejí do I. třídy MŠ, kde následuje příprava na odpolední odpočinek. (časové rozpětí je rámcové, je přizpůsobováno potřebám dětí) I.třída MŠ Třída starších dětí je rozdělena na část: a)stabilních center ( podporujících tvořivost dětí ) výtvarné a pracovní dopravní a konstruktivní dětská kuchyňka, obchod, kadeřnictví koutek dramatický koutek jemné motoriky pohádkové knihy b) na část měnících se center (po celé ploše herny): velké molitanové kostky, paravan, dřevěný domeček, skákací míče, nabídka her a činností dle týdenního plánu.

4 Třída starších dětí je vybavena veškerým novým zařízením, dostatečným množstvím her a hraček, které mají děti na dohled i na dosah. Organizace dne: I.třídy MŠ 06,45 hod 8,00 hod Scházení dětí,individuální i skupinové hrové aktivity dle přání dětí 08,00 09,00 hod Spontánní a řízené činnosti s výchovně vzdělávacím programem 09,00-09,15 hod Pohybové aktivity, Tv chvilky,protahovací a relaxační cvičení minimálně 1x za týden návštěva tělocvičny 09,15 09,45 hod osobní hygiena, svačina(samostatná obsluha dětí) 09,45 11,30 hod Příprava na pobyt venku a pobyt venku 11,30-12,30 hod Osobní hygiena oběd,čistění zubů,příprava na odpolední odpočinek 12,30 14,00 hod Odpočinek dětí,poslech čtených pohádek / délka odpočinku dle skutečné potřeby dětí 14,00 14,30 hod Osobní hygiena,odpolední svačina 14,30 15,45 hod Hry a zájmové aktivity dětí až do jejich odchodu domů Popis personálních podmínek: Ředitel ZŠ a MŠ Mgr. Radovan Randiak Vedoucí učitelka Jana Juráková Učitelka Marie Trechová Marta Vráblíková Vedoucí školní jídelny Ostravská Jiřina Kuchařka Alena Vaculíková Pomocná kuchařka Drahomíra Lebánková

5 Podmínky vzdělávání Tento blok vymezuje podmínky vzdělávání v naší mateřské škole s dílčími záměry, které bychom chtěli dle možností ročních prováděcích plánů naplnit,abychom v této oblasti postupně dosáhli optimálního stavu pro vlastní vzdělávací proces. VĚCNÉ PODMÍNKY Prostory mateřské školy jsou vyhovující. Díky členitosti interiéru,který umožňuje vybudování koutů,je dětem nabízen dostatek soukromí. Každá třída má svoji umývárnu s WC, která se nachází v podlaží tříd mateřské školy. Nově vybudovaná šatna pro obě třídy s počtem čtyřiceti skříněk se nachází v suterénu budovy. Školní kuchyně i jídelna se rovněž nachází v podlaží tříd mateřské školy. Zde se děti střídají dle určitého řádu (viz organizace dne v MŠ.) Společnou místností dětí obou tříd je při odpoledním odpočinku 2. třída, která slouží jako ložnice. Zde děti odpočívají. Vybavení pro odpočinek dětí (lůžka) odpovídají počtu dětí,jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou estetického vzhledu.starší dětí po odpočinku či relaxaci odcházejí do1.třídy, kde se věnují spontánním i řízeným aktivitám. 2.třída je prostorově menší,počtu 12 dětí plně vyhovující.obě třídy jsou vybaveny novým nábytkem, který dítěti umožňuje samostatnou volbu hračky.všechny hračky jsou umístěny tak,aby je děti dobře viděly, mohly si je samy brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení.hraček i pomůcek je dostatečné množství a jsou stále doplňovány a obměňovány. Výška stolků i židliček je přizpůsobena věku dětí. Chodba i šatna jsou také využívány pro výstavy prací a výrobků dětí. Součástí základní a mateřské školy je také nově vybudovaná školní zahrada, která složí pouze pro potřeby MŠ. Její rozloha je dostačující, dává dostatek prostoru pro volný pohyb a je vybavena dřevěnými herními prvky, skluzavkou a pískovištěm. Dětem chybí zpevněná plocha, která by sloužila k jízdě na koloběžkách a jiným hrám. Prostory mateřské školy i zahrada zajišťují bezpečné prostředí, které je udržováno v dobré kvalitě, splňuje hygienické podmínky a normy dle platné legislativy týkající se čistoty, osvětlení,hluku alergizujících či jedovatých rostlin. Záměry: Vybudovat zpevněnou plochu na školní zahradě. Dokončit vybavení zahrady-herní prvky, zvětšit pískoviště. Postupně vybavovat MŠ novými hračkami a pomůckami. Odhlučnit dveře ložnice (2. třídy) ŽIVOTOSPRÁVA Dětem je poskytována strava ze školní jídelny. Je pestrá a vyvážená dle norem. Nápoje a svačiny připravuje vedoucí školní jídelny. Děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v uzavřené nádobě, ze které si mohou samy nalévat.učitelky vedou děti k pitnému režimu.v letních měsících je zajištěn pitný režim i na školní zahradě. Do jídla děti nenutíme, ale motivací se snažíme docílit alespoň ochutnání pokrmu.

6 Je zajištěn pravidelný denní rytmus, který je však natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Pohybové aktivity jsou provozovány v prostoru tříd MŠ, v tělocvičně ZŠ a na školní zahradě. Jedná se hlavně o relaxační cvičení, cvičení na správné držení těla,zdravotně zaměřená cvičení(vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační, pohybové hry a hudebně pohybové činnosti. Pobyt venku je organizován mezi :45 hodinou dle věku, počasí a stavu přírodních podmínek. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při silném mrazu, větru a dešti. Odpočinek vychází z přirozené potřeby dítěte a z indiv. potřeb jednotlivců, uskutečňuje se od 12:00-14:00 hodin. Děti usínají příp. odpočívají při čtení pohádky. Zaměstnanci se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. Záměry: Vést děti ke zdravému stravování, snažit se učit děti jíst ovoce a zeleninové saláty. Zvýšit dávky celozrnného pečiva. Poskytnout dětem dostatek prostoru pro pohyb a pobyt venku. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY V mateřské škole jsou vytvářeny takové podmínky, aby se dítě cítilo dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti mají rovnocenné postavení. Ve vztazích mezi dětmi a dospělými se projevuje vzájemná důvěra, tolerance,ohleduplnost a zdvořilost, vzájemná pomoc a podpora. Děti jsou podporovány v samostatných pokusech, dostatečně chváleny a pozitivně hodnoceny. Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád. Děti se učí pravidlům soužití. Děti se podílí na vytváření jasných pravidel chování ve skupině tak, aby se ve třídě vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. Při adaptaci možnost pobytu rodiče v MŠ. Záměry: Vytvářet spolu s dětmi pravidla soužití. Vytvářet pozitivní klima školy. Pokusit se o vytvoření projektu Adaptace na MŠ v odpoledních hodinách. ORGANIZACE: Vzdělávání dětí se uskutečňuje ve všech činnostech během dne a v situacích, které se během dne vyskytnou. Snažíme se o vyváženost spontánních a řízených činností. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich změněné potřeby. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí, vyhovuje indiv. vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují,mají možnost neúčastnit se společných činností. Počty dětí ve třídě nejsou překračovány. Záměry: Zlepšit podmínky pro pohybové dovednosti dětí (časový problém využití tělocvičny.)

7 Využívat PC s výukovými programy v odpoledních hodinách. ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Organizační řád školy vymezuje pravidla a kompetence zaměstnanců. Velký důraz je kladen na týmovou spolupráci a vzájemnou spolupráci. Na tvorbě ŠVP se podílí celý tým. Ve škole je zaveden funkční informační systém. Důležité informace jsou předávány okamžitě,ostatní záležitosti řešíme na provozních a pedagogických poradách. Vedoucí učitelka se snaží vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Pedagogický sbor zve ke spolupráci také rodiče. Dospělí jsou si vědomi, že jsou tu pro děti, snaží se o jednotné výchovné působení na děti. Záměry: Vytvářet podmínky pro další vzdělávání. Zlepšit vyhodnocování stanovených cílů. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY V naší mateřské škole pracují 3 pedagogické pracovnice. Dvě mají odbornou kvalifikaci pro práci s dětmi v předškolním zařízení. Třetí pedagogická pracovnice má kvalifikaci dětské zdravotní sestry. Dále v mateřské škole pracuje 1 provozní pracovnice - uklízečka. Stravu zajišťují pracovnice školní jídelny. Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Specializované služby, jako je logopedie či jiná péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami,ke kterým předškolní pedagog není sám dostatečně kompetentní,jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky (logopedy, speciálními pedagogy, poradenskými psychology, lékaři aj.) Záměry: Motivovat se navzájem k dalšímu vzdělávání. (využít vzdělávací semináře k RVP PV a přihlásit se na logopedický kurz) Zajistit kvalitní průběžnou logopedickou péči. Podporovat týmovou spolupráci. SPOLUÚČAST RODIČŮ Naším záměrem je navázat úzkou spolupráci s rodinou. Již v průběhu předcházejícího roku mají rodiče možnost navštěvovat mateřskou školu v rámci akcí pořádaných ZŠ a MŠ(divadla, Karneval, Den otevřených dveří, Den dětí aj.)rodiče i děti mají možnost seznámit se s prostředím MŠ. Umožňujeme rodičům, aby se zapojovali do aktivit pořádaných školou. Každodenním kontaktem nabízíme rodičům poradenský servis v oblasti výchovy a snažíme se o navázání oboustranné důvěry. Rodiče jsou o dění v MŠ denně informováni na nástěnkách, plánujeme rodičovské schůzky 2x za rok. Dobrá spolupráce s rodiči je pro naši práci velmi důležitá.

8 Záměry: Hledat nové formy spolupráce s rodinou. V případě zájmu zajistit prostor pro indiv. konzultace o pokrocích dětí Organizování společných akcí SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU Ve spolupráci se základní školou plánujeme - společné oslavy, akce, projektové dny. Je sepsán plán spolupráce. Seznamujeme školu se svým ŠVP. Před zápisem do základní školy organizujeme návštěvu do 1. třídy, do ŠD, snažíme se tak docílit klidného přechodu mezi mateřskou školou a základní školou bez obav a stresu. Záměry: Prohlubovat spolupráci, organizovat společné akce, výlety, zajistit setkání rodičů s učitelkou 1. třídy - beseda na téma Školní zralost.

9 Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v MŠ Dohled nad dětmi Vedoucí učitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělání,tzn.při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou. Učitelky přiměřenou formou poučí děti o bezpečném chování v prostředí MŠ a mimo ni a vysvětlí jim možná rizika. Učitelky dbají na důsledné dodržování pravidel bezpečného chování. Poučení o bezpečnosti jsou průběžně opakována a zaznamenávána do přehledu výchovné práce. Opatření v průběhu vzdělávací činnosti..každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů,pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání rodičům,pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy...při hře dětí ve třídě dbá,aby si děti hrály klidně,sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky...nesmí odejít od dětí! Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice z MŠ...Nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce, či jiné ostré a špičaté pomůcky, dále drobné stavebnicové tvary, které by si mohly děti strčit do nosu či ucha...při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí...při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí.upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším místě.před zahájením cvičení v tělocvičně musí vždy zkontrolovat,zda je tělocvičné nářadí v pořádku...při převlékání dětí v šatně vykonává učitelka stálý dozor,sama se obléká, až když jsou děti připraveny na pobyt venku. Při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou péči úpravě a čistotě dětí. Dítě předává rodičům či pověřené osobě, ale to pouze na základě písemného pověření zástupcem dítěte. Před odchodem ze třídy nebo ze zahrady na konci pracovní doby uč. vždy zkontroluje všechny prostory, ve kterých se děti pohybovaly a ujistí se o odchodu dětí, za které je zodpovědná. Možná rizika - poučení: nebezpečí úrazu elektrickým proudem-nesahat na zásuvky chrániče pád z výšky - nevylézat na okna, skříňky náraz na překážku, srážka s jiným dítětem běhat přiměřeně, orientovat se v prostoru polknutí cizího předmětu-nedávat hračky do úst vzájemné poranění dětí-přiměřená reakce na konflikty uklouznutí-neběhat v umývárně na WC aj. Opatření při pobytu venku Pobyt venku je realizován: 1) pobytem na školní zahradě

10 ..Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelky dětem lézt bez dozoru na průlezky, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled. Při pobytu na školní zahradě používají třídy společné pískoviště, učitelka věnuje dětem trvale pozornost. Učitelky nejsou při zajištění dozoru na zahradě na společném místě, průběžně kontrolují počet dětí, při větším rozptylu dětí zajistí učitelky bezpečnost dětí ze dvou různých míst. Možná rizika-poučení:vzájemné poranění dětí při hrách- Ne klacky, kameny pád z výšky-přiměřené chování na průlezkách infekční onemocnění-neolizovat si ruce, aj. Sáňkování a bobování:náraz do druhého dítěte- organizované sjíždění z kopce 2)vycházkou Učitelky mají trvale povoleny vycházky s dětmi po vesnici...při vycházkách učitelka učí děti chodit ve dvojicích, v zástupu tak, aby maximálně zajistila jejich bezpečnou chůzi,chodí po chodníku. Učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, k čemuž užívají terčík. Průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě. Při vycházce chodí vždy jedna učitelka na začátku zástupu a druhá učitelka na konci. Při vycházce s jednou učitelkou (max. 20 dětí) učitelka sleduje celý zástup dětí...při volném pobytu dětí na vhodném místě, učitelka kontroluje prostor z hlediska bezpečnosti a trvale předchází možnosti úrazu dětí. Při příchodu dětí z pobytu venku neponechává děti bez dozoru v šatně. Je přítomna v šatně do odchodu posledního dítěte do třídy. Možná rizika-poučení:dopravní nehoda-organizovaná chůze v útvaru zabloudění-sledovat učitelku, neodbíhat, znát své jméno setkání s cizí osobou - držet se kolektivu dětí a učitelky nebezpečné předměty - nesbírat,nechytat, aj. c)turistickými výlety, sportovními akcemi..vedoucí učitelka mateřské školy rozhoduje na základě náročnosti akce a počtu dětí o určení další způsobilé osoby k zajištění bezpečnosti dětí. Ředitel školy stanoví hlavního vedoucího akce, který je povinen poučit děti o zvláštních situacích,o pravidlech jednání v těchto situacích. Počet dětí na jednoho pedagogického pracovníka..k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitel počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše a) 20 dětí z běžných tříd, nebo b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením...při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech,například sportovních činnostech, určí vedoucí učitelka k zajištění bezpečnosti dalšího pedagogického pracovníka. Opatření při úrazu..všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoli úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz

11 zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou bezodkladně povinni informovat ředitele školy a zákonné zástupce...kniha úrazů je uložena v první třídě MŠ, zodpovídá za ni vedoucí učitelka...v knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí...zápis do knihy úrazů provádí učitelka zodpovědná za dozor dětí. Kontrolní činnost: Vedoucí učitelka průběžně kontroluje dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví dětí. Pedagogičtí pracovníci kontrolují a vyžadují dodržování předpisů a pokynů dětmi.

12 Charakteristika vzdělávacího programu Školní vzdělávací program,,poznávám, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM umožňuje dítěti vnímat lépe svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Nám pedagogům umožňuje pracovat samostatně, tvořivě, s uskutečněním svých nápadů a s uplatněním naší odborné způsobilosti. Je dokumentem otevřeným, který na základě evaluačních (hodnotících )činností umožňuje dotvořit, nebo přeměnit vzdělávání. Školní vzdělávací program jsme se snažili vytvořit dle podmínek a možností. Vycházeli jsme z vlastní zkušenosti,ze studia literatury,z absolvovaných školení i z návštěvy jiných škol. Pojetí předškolního vzdělávání - navazuje na výchovu v rodině - usnadňuje svým pojetím přechod dětí z rodinné péče do kolektivu vrstevníků a systematického výchovného procesu - je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení indiv. potřeb, možností a zájmů každého jedince -vede děti ke zdárnému vstupu do prvního ročníku základní školy Cíle předškolního vzdělávání Cílem předškolního vzdělávání je smysluplně obohacovat denní program dítěte v průběhu předškolních let a poskytovat dětem odbornou péči. Usilujeme o to, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly promyšlené a odborně podepřené na lidském a společenském základě. Čas prožitý v mateřské škole by měl být radostný, plný přiměřených zkušeností a prožitků jako základ pro další životní kroky a vzdělání. Naším cílem je osobnostní rozvoj dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání světa a motivovat k dalšímu učení a poznání. Stejně tak naučit dítě žít ve společnosti, přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané. Na základě dlouhodobého a každodenního styku s dítětem a jeho rodiči má předškolní vzdělávání možnost poskytnout včasnou speciálně pedagogickou péči dětem, které to potřebují a tím zlepšovat jejich životní i vzdělávací šance. Snahou nás pedagogů je vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte. Při vzdělávání dětí se specifickými potřebami jsou naplňovány cíle a záměry vzdělávání tak, aby vyhovovaly dětem, jejich potřebám a možnostem. Spolupracujeme s dalšími odborníky, využíváme služeb školských poradenských zařízení (speciálních pedagogických center a pedagogicko-psychologických poraden.) U dětí s poruchami řeči je zajištěna průběžná logopedická péče. Mateřská škola spolupracuje s logopedickou poradnou v Uh.Brodě i s rodiči dítěte.

13 Proces vzdělávání je pro dítě činností přirozenou,která staví na vnitřní motivaci dítěte. Dítě je sice pedagogem vedeno,ale nemělo by cítit toto vedení jako blok. Mělo by se cítit samostatné a svobodné. HLAVNÍ CÍL ŠVP:,,Vypěstovat fyzicky zdravou a psychicky vyrovnanou osobnost se vztahem k sobě,k přírodě, lidem a lidovým tradicím. OBECNÉ CÍLE ŠVP: 1/ Uspokojovat a respektovat individuální potřeby dětí s ohledem na jejich zájmy a nadání 2/ Vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, společností, planetou Zemí, upevňování mezilidských vztahů, láska k rodné vesnici, význam lidových tradic 3/ Pěstovat počátky ekologického myšlení dětí, lásku k živé a neživé přírodě 4/ Podporovat dětskou radost z aktivního poznání a prohloubit u nich zájem porozumět věcem a jevům kolem sebe 5/ Ochraňovat a posilovat organismus dítěte dostatkem volného pohybu, optimálním denním režimem, prostředím a zdravou výživou,,člověk se učí žít s druhými tím, že s nimi žije,,základním pilířem vzdělání je učit se poznávat, jednat, žít společně, učit se být. J.Delors UNESCO Ad 1/ Uspokojovat a respektovat individuální potřeby dětí s ohledem na jejich zájmy a nadání a) Potřeba bezpečí,lásky,seberealizace - zajistit potřebné podmínky pro vznik, průběh a ukončení každodenních her (dostatek času, prostoru, inspirace) - zajistit dostatek funkčních, podnětných a variabilních hraček, přírodních i odpadových materiálů - dovybavit vhodným výtvarným i pracovním materiálem - vytvořit bezpečné, hygienicky nezávadné, estetické a tvořivé prostředí-dostatek doplňků v hracích koutech - využít paravany, domečky, sítě k úpravě koutů,zákoutí(zajištění soukromí)

14 b) Sebedůvěra a sebeúcta - podporovat rozvoj dětských přátelství (vytvořit dárek pro kamaráda - oslavy svátků narozenin) kalendář svátků a narozenin dětí - výstavky výtvarných prací,zhotovených výrobků, v MŠ, na veřejnosti v obci - účast na výtvarných, pěveckých a sportovních soutěžích - veřejná vystoupení v rámci MŠ i vesnice (rozsvěcování vánočního stromu,den matek Den dětí, rozloučení s předškoláky c) Vlastní zodpovědnost,samostatnost - přidělení hracích koutů nejstarším dětem-odpovědnost za pořádek, funkčnost, účast na opravách společně s rodiči - odpovědnost za úklid a ochranu hraček - šetrné zacházení se zařízením, vybavením školy-neplýtvat vodou, výtvarným, pracovním materiálem - pomáhat při oblékání a jiných činnostech dětem mladším, méně zručným - vyřizovat vzkazy svým rodičům, zaměstnancům MŠ - zapojit se do sebeobsluhy při stolování d) Potřeba bezpečí, jistoty - respektovat individualitu dítěte,u nových dětí přítomnost maminky při dopoledních činnostech v MŠ - možnost vzít si s sebou do MŠ nejoblíbenější hračku, polštář - vytvořit rodinné, domácí prostředí s přátelským vztahem mezi dítětem učitelkou, zaměstnanci školy - společné chvilky dětí a rodičů-hry v MŠ podzimní tvoření,pečení perníků - společné vyprávění pohádek dle obrázků a zapojení do tvořivých her e) Spontánní vyjadřování vnitřních pocitů,estetických prožitků - společné sdělování zážitků prožitých mimo MŠ - využití knih a časopisů, návštěvy a besedy v místní knihovně - výstavy, výzdoby interiérů,exteriérů, architektura-vnímat rozdíl:historické-moderní - příjemná atmosféra v období velikonoc, vánoc Ad 2/ Vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, společností, planetou Zemí, upevňování mezilidských vztahů, láska k rodné vesnici, význam lidových tradic ZÁŘÍ - seznámení se s historií vesnice-obecní znak-vysvětlení - seznámení s tradicí dožínek-(hrozenkovské hody), průvod vesnicí, - seznámení se starými řemesly-předávání dožínkového věnce-přímá účast dětí ŘÍJEN - vycházka na kopec Rackov,památník z druhé světové války - četba pověstí z kraje-pověsti z moravských Kopanic, Kdyby hory uměly mluvit (pohádkové příběhy z Kopanic, moravsko-slovenského pomezí a okolí) LISTOPAD - seznámení s lidovým uměním-výšivky, ornamenty,kroje - staré nářadí, nádobí, nábytek-výstava ve staré škole - kopanické písničky-nářečí - pečení a zdobení perníčků s maminkami PROSINEC

15 - rychlení větviček-barborky - Mikulášská nadílka - výroba čertů-sušené švestky, hrušky, jablka, ořechy - prohlídka betlému v kostele - vánoční zvyky, tradiční jídla, koledy - vánoční nadílka-dárečky mezi kamarády - vánoční tvořivá dílna s rodiči keramika, kachle LEDEN - návštěva starých lidí s přáním do nového roku - Tříkrálovská obchůzka vesnicí ÚNOR - seznámení s tradicí masopustu-fašank s masopustními maskami slamenár,šašek kůň, - seznámení s fašankovým tancem typické písně-pod šable, fašankový průvod BŘEZEN - seznámení s budovou staré školy, staré nástěnné malby - návštěva muzea J.A.Komenského v Uherském Brodě-výstavy - návštěva místní knihovny - vyhánění zimy-pojem Morena DUBEN - velikonoční lidová říkadla tradice-vyklepávání, pletení korybáčů, malování vajíček - vycházka do přírody starý lom s čedičovým kamenem, výskyt chráněných živočich KVĚTEN - stavění máje-zdobení, vysvětlení,prohlédnutí máje před Obecním úřadem - svátek matek-dárečky a přání,vystoupení pro maminky-posilování cit. vztahu - vystoupení pro starší občany-návštěva penzionu ČERVEN - seznamování s řemesly v obci-kovář,stolař, kameník, kamenosochař-exkurze prohlídka dílny, výsledků práce - Svatojánský pochod-návštěva kamarádů z jiné MŠ-seznámení s okolím ČERVENEC - účast na Kopaničářských slavnostech moravsko-slovenského pomezí Ad 3/ Pěstovat počátky ekologického myšlení dětí, lásku k živé a neživé přírodě - využívat polohu mateřské školy k častým vycházkám a pozorování přírody (využívat atlasy, encyklopedie, časopis, Bílé Karpaty - spolupráce s informačním střediskem pro rozvoj Moravských Kopanic - sběr a sušení bylinek-sedmikrásky, petrklíče - sezónní sběr přírodnin s využitím v pracovní činnosti - Den Země-čistění studánky ve Skotni - ekologické třídění odpadu Ad 4/ Podporovat dětskou radost z aktivního poznání a prohloubit u nich zájem porozumět věcem jevům kolem sebe

16 - nabídnout dětem prostor pro jejich vlastní seberealizaci upřednostňovat prožitkové učení Ad 5/ Ochraňovat a posilovat organismus dítěte dostatkem volného pohybu, optimálním denním režimem, prostředím a zdravou výživou - orientovat činnosti dle možností a počasí hlavně ven, do přírody - dostatek volného pohybu, pravidelné střídání činností a odpočinku - otužování vzduchem, v létě vodou,vhodné oblečení,větrání - upevňování hygienických, kulturních a pracovních návyků - preventivní lékařské prohlídky, spolupráce se zubním lékařem, logopedkou - zdravotní cviky, hry,vhodné hry na jemnou a hrubou motoriku - prevence před úrazy, nemocemi-maňáskové scénky - spolupráce s kuchařkami-racionální výživa, minimální slazení nápojů,pitný režim po celý den - odpolední odpočinek umožnit všem dětem,spaní se řídí indiv. potřebami dětí VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR ŠVP * rozvoj osobnosti dítěte,jeho individuality * rozvoj vzdělávacího potenciálu s celkovým citovým postojem - vůči ostatním lidem - vůči světu kolem nás - k člověku - k jeho práci - k rodině - k přírodě-ekologii - k vlastnímu zdraví - k planetě Zemi - k historii, lidovým tradicím a zvykům dodržování lid. zvyklostí a tradic * rozvoj osobnosti s pozitivním vztahem k sobě i k druhým v souladu s lidskými hodnotami pro další generaci,j ako je - nedotknutelnost lidských práv - individuální svoboda - rovnost všech lidí - soucítění a solidarita se slabšími a ohroženými jedinci - péče o druhé a ohleduplnost k nim - základy pro zdravý život - význam životního prostředí pro život člověka - důstojné vztahy mezi lidmi všech barev pleti 1. Kulturní a sociální záměry: Průběžné cíle ZÁMĚRY - nadále vytvářet bezpečné, hygienicky nezávadné, estetické a tvořivé prostředídostatek doplňků v hracích koutech - výstavy výtvarných prací a výrobků dětí v MŠ i na veřejnosti

17 - veřejná vystoupení v rámci MŠ i vesnice - respektovat individualitu dítěte - vytvořit rodinné domácí prostředí s přátelským vztahem mezi dítětem, učitelkou a ostatními zaměstnanci MŠ 2. Mravní záměry: - vytvářet u dětí pocit zodpovědnosti za úklid a ochranu hraček - šetrně zacházet se zařízením a vybavením školy, neplýtvat vodou, výtvarným a pracovním materiálem - pomáhat při oblékání a jiných činnostech dětem mladším 3. Základní pravidla a normy: - upevňovat mezilidské vztahy, lásku k rodné vesnici - umět pozdravit, poprosit, poděkovat.(kulturní návyky) - vést děti k čestnému a férovému chování vůči okolí - podporovat rozvoj dětských přátelství 4. Bezpečnostní pravidla: - předcházením úrazům a nemocem-maňáskové scénky, besedy - neustálé zajišťování bezpečného prostředí ve všech prostorách MŠ 5. Sebeobsluha: - samostatná a průběžná sebeobsluha na WC bez dozoru uč., respektování intimity - samostatná obsluha při stolování (svačinkách)včetně úklidu, pomoc učitelky pouze na požádání a mladším dětem - vést děti k samostatnosti při oblékání, st.děti-zavazování tkaniček, udržování pořádku v šatních skříňkách Na co klade náš ŠVP důraz * na tvořivost učitelek při uplatňování vzájemného propojení vzdělávacích oblastí při vlastním plánování denní vzdělávací nabídky dětem * na uplatňování hlavní vzdělávací metody, kterou je pro děti hra,nebo jiná,pro ně zajímavá činnost * na aktivitu dítěte prožitkovým učením s posilováním dětské zvídavosti a objevováním světa kolem nás * na emoční prožitky dětí, které předchází získaným výsledkům v řízených činnostech * na spojení vzdělávacích témat se životem a s učením nápodoby v praktickém životě * na realizování evaluace obsahu, metod a forem denní nabídky činností dětem * na důslednou evaluaci směrem k dítěti, zaměřenou na rozvoj každého dítěte jako jedinečné osobnosti * vzdělávací pokroky dítěte písemně zaznamenávat

18 * na spolupráci s rodiči, která zajišťuje pohodovou atmosféru, navozující klima důvěry mezi rodiči, školou a dětmi Zaměření Mateřské školy Filozofií našeho vzdělávacího programu je naučit děti vidět vše krásné kolem nás, umět se radovat z krásné přírody a mezilidských vztahů. Pěstovat v dětech lásku ke své rodině, mateřskému jazyku, rodnému místu a přírodě. Jelikož dnešní svět je plný techniky a spěchu, málokdo se dokáže pozastavit nad krásami, které nás obklopují, nad maličkostmi, které máme denně na dosah ruky,ale bereme je jako samozřejmost. Zdaleka to však samozřejmost není a pokud nebudou vyrůstat lidé vnímaví, kteří si budou i oněch maličkostí vážit, nebude časem možná už co obdivovat a nad čím se pozastavit. Ústředním motivem je citová a mravní výchova a nácvik sociálního chování. Smyslem je provázet děti prvními roky jejich života, šťastným pohodovým dětstvím a poskytnout jim příjemné zážitky. Zároveň podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho osobnostní rozvoj a základy pro další vzdělávání. Aby naše působení na děti bylo co nejlepší a nejkvalitnější, je důležitá promyšlená příprava, plánování a tvořivá spolupráce mezi pedagogickými pracovnicemi. Všichni zaměstnanci školy se snaží navzájem spolupracovat, být tolerantní a vycházet si vstříc a tím přispět ke klidné a pohodové atmosféře v naší mateřské škole. Popis forem a metod vzdělávání Rámcový program, který je do soustavy vzdělávání zařazen jako závazný dokument, mění pozici dítěte v tom smyslu, že dítě je vždy středem zájmu a z jeho potřeb budou vycházet veškeré činnosti v MŠ. Respektujeme vývojová specifika a možnosti dítěte. Každému dítěti je poskytována pomoc a podpora při řešení problémů. V mateřské škole je vytvořeno podnětné prostředí,vhodné pro skupinovou práci, která je dominantní. Podle podmínek a potřeb dětí zařazujeme i kolektivní činnosti dětí. Zaměřujeme se především na prožitkové učení-hry a činnosti jsou založeny na přímých zážitcích, podporujeme zvídavost,potřebu objevovat,zájem poznávat nové. Je podněcována radost z učení a z ovládání dalších dovedností.,, Řekni mi - a já zapomenu, ukaž mi - a já si zapamatuji, nech mě to dělat - a já to pochopím Uplatňujeme situační učení - dítě se učí poznatkům a dovednostem v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe si je zapamatuje. Forma spontánního a didakticky zacíleného učení-se uplatňuje většinou individuálně v menší skupině. Dále uplatňujeme- integrované učení-skupinové - projektové učení - prosociální chování-dítě je velmi křehké, nepoškozujeme jeho sebeúctu -dítě je rovnoprávné, dítě je samostatná bytost -přijímat dítě kladně i s jeho chováním chovat se s úctou k němu

19 Jaký je náš školní vzdělávací program? Náš Školní vzdělávací program pod názvem,, POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM by měl jednoduchou, dětem přístupnou a přirozenou formou přiblížit věci a dění kolem nás. Vychází z přímého pozorování, praktických zkušeností a vlastních prožitků dětí. Je rozdělen do deseti tématických celků a vyplývá z přirozeného cyklu ročních období. Tématické celky se dále dělí na 4 týdenní tématické okruhy a ty pak na denní výchovněvzdělávací činnosti, které tvoří,,třídní vzdělávací program. Třídní vzdělávací program je součástí třídní dokumentace a rodiče mají možnost kdykoliv do těchto dokumentů nahlédnout. Školní vzdělávací program,,poznávám, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM 10 měsíčních tématických celků 4 týdenní tématické okruhy v každém měsíci TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 5 denních témat v každém týdnu popis činností na dané téma Rozvržení jednotlivých témat je orientační a flexibilní. Lze je přizpůsobovat podmínkám v jednotlivých třídách. Třídní vzdělávací programy navazují na ŠVP, shodují se výběrem témat, liší se ve volbě metod, organizačních forem dle věku a možností dětí. Školní vzdělávací program je sestaven tak, aby respektoval rámcové cíle předškolního vzdělávání. Jeho obsah je zakomponován do 5 vzdělávacích oblastí. Pro snadnější zapamatování se tyto oblasti vzdělávání reprezentují jako,,kamínky 5 barev Toto pomocné barevné rozdělení použijeme i při evaluaci v záznamech o rozvoji dítěte,

20 kdy rozvoj pokroků dítěte v jednotlivých vzdělávacích oblastech budeme v tabulkách vyznačovat příslušnou barvou. 1. MODRÝ KAMÍNEK Oblast BIOLOGICKÁ (barva nebe,vzduchu,vody) Dítě a jeho tělo 2. ŽLUTÝ KAMÍNEK Oblast PSYCHOLOGICKÁ Dítě a jeho psychika (barva slunce,která ovlivňuje naši psychiku) 3. ČERVENÝ KAMÍNEK Oblast INTERPERSONÁLNÍ Dítě a ten druhý (barva lásky,pochopení, láskyplných vztahů,přátelství) 4. BÍLÝ KAMÍNEK Oblast SOCIÁLNĚ KULTURNÍ (barva slavností, slavnostního oblečení) Dítě a společnost 5. ZELENÝ KAMÍNEK Oblast ENVIROMENTÁLNÍ (barva přírody,stromů,trávy,ekologie) Dítě a svět Tyto oblasti jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně fungující celek, v životní skutečnosti nedělitelný. Čím úplnější a dokonalejší bude propojení všech 5 oblastí vzdělávání a zároveň i podmínek, za kterých probíhá, tím bude vzdělání přirozenější, účinnější a hodnotnější.

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí péče o dítě Plán výchovy a péče v dětské skupině Portusáček Každé dítě je individualitou, každé dítě je originálem při

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více