Mikroregion Touškovsko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mikroregion Touškovsko"

Transkript

1 Profil mikroregionu Touškovsko Podklad pro strategický plán mikroregionu říjen 2006 Zadavatel: Zpracovatel: EuroCompact s.r.o.

2 PŘEDMLUVA Profil mikroregionu Touškovsko byl zpracován podle zadané osnovy jako podklad pro členy Strategické komise, kteří se budou podílet na přípravě Strategického plánu mikroregionu. Kromě toho zpřístupní potřebné informace o oblasti všem potenciálním zájemcům a investorům. Nejvýznamnějšími zdroji informací byly podklady jednotlivých členů, údaje Českého statistického úřadu, Úřadu práce a údaje mnoha jiných institucí sídlících na území regionu. Byly použity nejaktuálnější dostupné údaje. Záměrem zpracovatelů bylo shromáždit nejnovější informace k dané problematice, ne vždy však tyto informace byly dostupné. S ohledem na dostupnost některých informací, na proměnlivost prostředí a na snahu po maximální stručnosti nemůže Profil zahrnovat všechny problémy, které život obcí v regionu utvářejí. Profil předkládá fakta o obcích mikroregionu Touškovsko, avšak nečiní si nárok na hodnocení situace. To je úkolem členů Strategické komise. 2

3 OBSAH: PŘEDMLUVA 2 1. ÚVOD KRÁTCE Z HISTORIE KULTURNÍ PAMÁTKY GEOGRAFIE A KLIMATICKÉ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ PŘEHLED ZA PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁKLADNÍ PŘEHLED ZA OKRES PLZEŇ-SEVER ZÁKLADNÍ PŘEHLED ZA ORP NÝŘANY ZÁKLADNÍ PŘEHLED ZA JEDNOTLIVÉ ČLENY MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO 8 2. OBYVATELSTVO ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBYVATELSTVU MIKROREGIONU PŘIROZENÝ POHYB OBYVATELSTVA VZDĚLÁNÍ STRUKTURA ZAMĚSTNANOSTI PRACOVNÍ SÍLY VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ A ŠKOL CENA PRACOVNÍ SÍLY NEZAMĚSTNANOST MÍSTNÍ EKONOMIKA PODNIKATELSTVÍ V MIKROREGIONU ZEMĚDĚLSTVÍ PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY VE MĚSTĚ HOSPODAŘENÍ MIKROREGIONU A JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘEHLED ORGANIZACÍ ŘÍZENÝCH A FINANCOVANÝCH OBCEMI V MIKROREGIONU DOMÁCNOSTI A BYDLENÍ DOMÁCNOSTI BYDLENÍ VÝSTAVBA V OKRESE PLZEŇ-SEVER DOPRAVA SILNIČNÍ DOPRAVA HROMADNÁ DOPRAVA ŽELEZNIČNÍ LETECKÁ VODNÍ DOPRAVA 23 3

4 7. KVALITA ŽIVOTA SLUŽBY ŠKOLSTVÍ LÉKAŘSKÁ PÉČE SOCIÁLNÍ PÉČE SPORT A KULTURA MÍSTNÍ SPRÁVA INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA CESTOVNÍ RUCH A INFRASTRUKTURA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SHRNUTÍ ANALYTICKÁ VÝCHODISKA PRO SWOT ANALÝZU 33 4

5 1. ÚVOD se rozkládá v jižní části území bývalého okresu Plzeň-sever. Mikroregion sdružuje 7 obcí, ty zabírají plochu o rozloze ha a žije zde přes obyvatel. Největší obcí mikroregionu je Město Touškov s obyvateli. Celé území mikroregionu Touškovsko náleží k Plzeňskému kraji. Všechny obce mikroregionu spadají pod obec s rozšířenou působností Nýřany. Lokalizace mikroregionu: Obr.1: Umístění mikroreginu v rámci ČR NUTS I NUTS II NUTS III NUTS IV NUTS V Česká republika Jihozápad Plzeňský kraj Plzeň-sever Bděneves,Čeminy, Chotíkov, Kozolupy, Město Touškov, Újezd nade Mží, Vochov Vzdálenost centra mikroregionu Města Touškov do krajského města Plzeň (autobusové nádraží) je 12 km. Převážná část území okresu (a mikroregionu) leží v nadmořské výšce m nad mořem Krátce z historie vznikl v roce 2006 iniciativou a je tvořen 7 obcemi, a to Město Touškov, Kozolupy, Chotíkov, Vochov, Bděněves, Čeminy a Újezd nade Mží. Historicky první dochovaná zmínka o Touškově pochází z falza benediktinského kláštera v Kladrubech a je datována k roku Původní osada ležela na jedné z hlavních cest trasy Norimberk - Praha. Roku 1231 koupil Touškov od rytíře Dřizislava kladrubský opat Rainer za 400 hřiven stříbra. Část Touškova pak vyměnil se Zdeslavem z Malesic a připojil jej ke klášternímu zboží. Tuto koupi a výměnu dne 17. prosince 1239 potvrdil král Václav I., v potvrzujícím dokumentu je Touškov poprvé uváděn jako trhová ves čili městečko. Na přelomu 14. a 15. století se v Touškově rozvinula zástavba městského typu. Dokládají nám to zachované domy, jejichž jádra jsou gotická. V období husitských válek bylo město ale poničeno natolik, že kleslo na pouhou chudou ves. Za správy pánů z Roupova pak Touškov znovu začal bohatnout. Na 18. století byl ve městě pivovar, mlýn nebo špitál, jak dokládá tereziánský katastr, který vstoupil v platnost v roce Místní pivovar, který v době první světové války přerušil svůj provoz, byl v roce 1921 prodán se vším příslušenstvím, hospodami i loukami velkoobchodníkovi Jindřichu Fingerovi z Touškova. Ten nechal pivovar opravit a opět zde obnovil výrobu piva. Kvůli špatnému odbytu však musela být činnost pivovaru nakonec zastavena. Po podepsání Mnichovské dohody v roce 1938 bylo zabráno české pohraničí, město jako takové bylo pak zabráno 10.října Druhá světová válka skončila vstupem amerických vojsk, válka ale změnila tvář města. První písemná zmínka o obci Vochov je z roku Ale již v době předchozí obec existovala zdá se, že Vochovem byla již dříve nazývaná slovanská osada. Brzy po roce 1379 se velká část Vochova dostala do majetku Heřmana z Nečtin, pána na hradě Bubnu. V roce 1482 byl majetek zemřelého Racka z Mrtníka ve vsí Kozolupech, Vochově a Malíkovicích /zaniklá ves u Všerub/ vyhlášen královskou odúmrtí. V první polovině 16. století je tedy poprvé doslovně ve Vochově připomínána tvrz. Z jejího stavu je patrné, že již delší dobu nebyla obývána Podle tzv. tereziánského katastru z poloviny 18. století bylo ve Vochově 18 hospodářů, 4 domy bez pozemků, panský dvůr, ovčín, hospoda a 5 rybníků. totiž Heřman zapsal věno své manželce Anně z Roupova mimo jiné také na svých dědinách ve Vochově. 5

6 Tab.č.1: Přehled o první písemné zmínce o obci Obec První písemná zmínka Bděněves 1197 Čeminy 1239 Chotíkov 1344 Kozolupy 1186 Město Touškov 1115 Újezd nade Mží 1242 Vochov 1318 Zdroj: ČSÚ 1. 2 Kulturní památky V mikroregionu Touškovsko se nachází několik historických budov a dalších skvostů. Jedná se např. o kostel sv. Jana Křtitele ve Městě Touškov. Ten zde byl vystaven v letech v místech předešlého a vysvěcen byl dne 18. října O dva roky později k němu byla dostavěna věž, nebyla však dokončena. Do té doby u kostela stála nízká dřevěná zvonice. V roce 1856 nechal patron zdejšího kostela Jan Antonín svobodný pán Starck na svoje náklady zvýšit kostelní věž do dnešní podoby a v letech také na místním hřbitově vystavěl rodinnou hrobku a nad ní hřbitovní kapli. Přesně o deset let později byla u silnice směrem na Čeminy na počest Nejsvětější Panny a Matky boží Marie vysvěcena další kaple, kterou se zde rozhodli vystavět pro zvýšení náboženského smýšlení bratři Hechtové z Touškova. Kaplička z 19. století stojí také u cesty směrem na ke hřbitovu. V Touškově se také nachází fara z let a sousoší Nejsvětější trojice z roku 1723, nalezneme zde i městské domy z konce 15.století a počátku 16. století s mazhauzy, portály a ostěním. V obci Čeminy byla z roce 1576 vystavěna renesanční tvrz, která byla přestavěna v roce 1707 na barokní zámek s empírovou přístavbou z roku Před zámkem se nachází památník 6 amerických letců, kteří zde zahynuli v dubnu Zřícenina hradu Buben se nachází nad soutokem Plešnického potoka a řeky Mže, přibližně 4 km západně od Města Touškov. Původní hrad byl založen ve 14.století a do dnešní doby se z něj zachovaly zbytky brány a věžovitého stavení. Kolem roku 1567 je uváděn jako pustý. Zřícenina je v současné době volně přístupná. Na severozápad od obce Chotíkov se zvedá vrch s názvem Krkavec. Mezi lidmi se zachovala pověst, že před tisíciletími, ještě v pohanských dobách, tu stávalo obětiště. U něho pořádali usedlíci shromáždění při, kterých přinášeli bohům oběti. Zvířata, obilí a ovoce kladli na oltář a kněží je pak obětovali. V obci je také kostel povýšení sv. Kříže z roku 1834 vystavěný v klasicistním stylu, je v něm také vystaven obraz od Karla Škréty. V obci nalezneme také klasicistní domy na návsi. V blízkosti obce se také těžil kaolín. Původní tvrz z roku 1817 přestavěná na klasicistní zámek s dvorem se nachází na katastru obce Újezd nade Mží. Na katastru obce Kozolupy se zase nachází kostel z let od A.Haffeneckera. Obec je také proslavena chovem koní, kteří pocházejí z Huclova statku (nad železniční tratí) Geografie a klimatické podmínky Obce mikroregionu spadají na území okresu Plzeň-sever. To je ovlivněno orografickým členěním terénu. Západní, jižní a severní hranice je lemovaná vodotečemi, které jsou zahloubeny ve výrazně modelovaném údolí. Nejvýše položenou obcí mikroregionu je Chotíkov, nejníže položenou je pak Bdeněves. 6

7 Tab.č.2: Nadmořská výška obcí v mikroregionu Obec Nadmořská výška (v m.n.m) Bděněves 327 Čeminy 352 Chotíkov 398 Kozolupy 350 Město Touškov 333 Újezd nade Mží 392 Vochov 351 Zdroj: ČSÚ 1. 4 Základní přehled za Plzeňský kraj VÚCS Jihozápad je tvořen sedmi okresy a 15 obvody s obcemi z rozšířenou pravomocí (ORP). Statutární obec: Plzeň Okresy: Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany, Tachov Celková výměra území v ha: Počet obyvatel: Hustota obyvatel na km 2 : 72,7 Počet obci celkem: 511 Počet obcí se statutem město: Základní přehled za okres Plzeň-sever Okres Plzeň-sever je jedním z 5ti tzv. venkovských okresů, které nemají své správní místo (dále jsou to okresy Praha-východ, Praha-západ,Plzeň-jih a Brnoměsto). Celková výměra území v ha: (tj. podíl 17,3 % na výměře kraje) Počet obyvatel: (tj. podíl 13,58 % na celkovém počtu obyvatel v kraji) Hustota obyvatel na km 2 : 57,0 Počet obcí: 101 Počet obcí se statutem město: Základní přehled za ORP Nýřany Obce mikroregionu Touškovsko spadají pod ORP Nýřany. Celková výměra území v ha: Počet obyvatel: (v roce 2004) Počet obcí: 54 7

8 1. 7 Základní přehled za jednotlivé členy mikroregionu Touškovsko Celková výměra území v ha: Počet obyvatel: Počet obcí: 7 Tab.č.3: Rozloha a počty obyvatel členů mikroregionu Touškovsko Obec Rozloha (v ha) Počet obyvatel Bděněves Čeminy Chotíkov Kozolupy Město Touškov Újezd nade Mží Vochov Celkem mikroregion Zdroj: V mikroregionu sídlí pouze stavební úřad, který je zřízen ve Městě Touškově. Za ostatními institucemi musejí místní obyvatelé dojíždět do Nýřan nebo do Plzně: - stavební úřad Městský úřad, Dolní nám. 1, Město Touškov, telefon: , web: úřední hodiny dle úřadu - krajský úřad Krajský úřad Plzeňského kraje, Kroupova 18, Plzeň, telefon: , e- mail: web: úřední hodiny: pondělí a středa 8:00-17:00, podatelna otevřena pondělí a středa 7:30-17:00, úterý a čtvrtek 7:00-15:15 a pátek 7:00-14:00 - úřad práce Úřad práce Plzeň-sever, dislokované pracoviště Nýřany, Benešova třída 79, Nýřany, telefon: , web: portal.mpsv.cz/sz/local/ps_info, - živnostenský úřad spadá pod Městský úřad Nýřany, Americká tř. 39, Plzeň, telefon: , web: - finanční úřad Finanční úřad Plzeň-sever, nám. Českých bratří 8, Plzeň 1, telefon: , úřední hodiny: pondělí a středa 8:00-17:00 2. OBYVATELSTVO 2. 1 Základní informace o obyvatelstvu mikroregionu V mikroregionu Touškovsko žije přes 5 tis. obyvatel, převažují ženy. Na celkové populaci okresu Plzeňsever se podílí 6,9 %, podíl na obyvatelstvu ČR je pak 0,05 %. Největší obcí mikroregionu je Město Touškov, kde žije více než třetina všech obyvatel mikroregionu. Nejméně obyvatel pak žije v Újezdu nade Mží (71). 8

9 Tab. č.4: Počet obyvatel v jednotlivých obcích mikroregionu Území Počet obyvatel k Celkem muži ženy Podíl obce (%) Česká republika ,049 Plzeňský kraj ,913 Okres Plzeň-sever ,855 Mikroregion Touškovsko Bděněves ,000 Čeminy Chotíkov Kozolupy Město Touškov Újezd nade Mží Vochov Zdroj: ČSÚ Věková struktura obyvatelstva v mikroregionu Věková struktura obyvatel města je pro další rozvoj příznivá. Index stáří je nižší než činí okresní i krajský průměr. V produktivním věku žilo v roce 2004 v mikroregionu přes osob, což představuje téměř 66 % na podílu obyvatelska mikroregionu Touškovsko. xx % mužů a xx % žen. Tab. č. 5: Podíl obyvatel mikroreginu, okresu a kraje v produktivním věku na celkovém počtu obyvatelstva v r Předprodukti vní (0-14 let) Produktivní (15-59 let) Poproduktiv ní (60 a více let) Věk Celkem Obec Bděněves Čeminy Chotíkov Kozolupy Město Touškov Újezd nade Mží Vochov Z toho Muži Ženy Podíl obyvatel v % 15,53 65,58 18,89 100,00 Zdroj: ČSÚ 9

10 2. 2 Přirozený pohyb obyvatelstva V rámci mikroregionu Touškovsko činil celkový přírůstek 144 osob za rok Největší přírůstek zaznamenalo Město Touškov 54 (tj. 37,5% podíl na mikroregionu), nejméně pak Újezd nade Mží v počtu 3 osob (tj. 2,1 %). Záporný přirozený přírůstek zaznamenaly obce Újezd nade Mží a Vochov. Tab. č.6: Pohyb obyvatelstva v mikroregionu a obcí v roce 2004 Obec Údaje Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhování m Celkový přírůstek Bděněves Čeminy Chotíkov Kozolupy Město Touškov Újezd nade Mží Vochov Mikroregion Touškovsko Zdroj: ČSÚ 2. 3 Vzdělání Každý čtvrtý obyvatel mikroregionu má základní vzdělání, 45 % obyvatel je vyučeno nebo se středním vzděláním bez maturity, každý pátý má maturitní vzdělání. Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel činí 5,5 %. Graf č.1: Bydlící obyvatelstvo starší 15 let podle nejvyššího dokončeného vzdělání 21,11 1,16 2,11 5,54 0,23 25,27 44,58 Základní Vyučen maturitní VOŠ VŠ bez vzdělání Nezjištěno Zdroj: SLDB 2001, ČSÚ Ve srovnání s krajským srovnáním jsou hodnoty obdobné. 10

11 Tab.č 7: Srovnání vzdělanostní struktury obyvatel starších 15 let Základní Vyučen, střední bez maturity maturitní VOŠ VŠ bez vzdělání Nezjištěno Bděněves Čeminy Chotíkov Kozolupy Město Touškov Újezd nade Mží Vochov Mikroregion Touškovsko Procentní podíl 25,27 44,58 21,11 2,11 5,54 0,23 1,16 Zdroj: SLDB 2001, ČSÚ 3. STRUKTURA ZAMĚSTNANOSTI 3. 1 Pracovní síly Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva je vyšší než činí krajský a republikový průměr. Struktura zaměstnanosti v mikroregionu odpovídá současným vývojovým trendům přesunu zaměstnanosti z primárného a sekundárního sektoru do služeb. Více než 50 % obyvatel pracuje v sektoru služeb, tj. v oblasti obchodu, oprav motorových vozidel, dopravy, pošty, telekomunikací, veřejné správy, školství nebo zdravotnictví. Tab.č.8: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo - relativní počet Oblast Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo Podíl ek.aktivních obyvatel na celku (v %) Bděněves ,78 Čeminy ,11 Chotíkov ,27 Kozolupy ,84 Město Touškov ,73 Újezd nade Mží ,67 Vochov ,32 Mikroregion ,15 Česká republika 45,00 Zdroj: ČSÚ SLDB 2001 Tab.č.9: Podíl obyvatel mikroregionu dle odvětví národního hospodářství Odvětví národního hospodářství Počet V % Zemědělství 93 3,82 Průmysl a stavebnictví ,95 Služby ,23 Celkem ,00 Zdroj: ČSÚ SLDB

12 3. 2 Vyjížďka do zaměstnání a škol Do zaměstnání vyjíždělo dle Sčítání lidu, domů a bytů 2001 celkem osob. Největší počet z této skupiny vyjíždí za prací v rámci kraje nebo v rámci okresu Plzeň-sever. Mimo obec dojíždí více než 80 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. Poměr vyjíždějících osob za zaměstnáním do jiného kraje je pak nižší než počet vyjíždějících v rámci Plzeňského kraje. Hlavní příčinou může být blízkost krajského města- Plzně (ta je vzdálena cca 10 km od centra mikroregionu). Tab.č.10: Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání v jednotlivých obcích mikroregionu Bděněves Čeminy Chotíkov Kozolupy M.Touškov Újezd n.m. Vochov V rámci obce V rámci okresu V rámci kraje Do jiného kraje Celkem Zdroj:SLDB 2001, ČSÚ 3. 3 Cena pracovní síly Údaje o výši platů jsou dostupné pouze za jednotlivé okresy. V roce 2004 činila průměrná mzda v Plzeňském kraji přes Kč, v okrese Plzeň-sever, jehož součástí je také mikroregion Touškovsko, byla průměrná mzda Kč, což je pod průměrem kraje. Tab.č.11: Vývoj průměrných mezd v meziokresním srovnání v Plzeňském kraji */ Průměrná mzda Území v roce 2005 v Kč okres Domažlice okres Klatovy okres Plzeň-jih okres Plzeňměsto okres Plzeň-sever okres Rokycany okres Tachov Plzeňský kraj */(subjekty se sídlem na daném území, bez podnikatelských subjektů do 20 zaměstnanců) Zdroj: ČSÚ 3. 4 Nezaměstnanost Míra nezaměstnanosti je v mikroregionech ve srovnání s republikovým průměrem nižší (s výjimkou obcí Bděněves a Újezd nade Mží), 3 obce dosahují také podprůměrné míry v porovnání s krajskou úrovní. V rámci okresu Plzeň-sever je míra nezaměstnanosti v obcích o něco vyšší. Nejnižší nezaměstnanost je sledovaná ve Městě Touškov (3,94 %), nejvyšší pak v Bděněvsi, kde míra dosahuje 8,67 %. Na konci června 2006 bylo bez práce 124 osob, které evidoval Úřad práce v Plzni. 12

13 Tab.č.12: Míra nezaměstnanosti k Lokalita Počet nezaměstnaných Míra nezaměstnanosti (%) Česká Republika ,70 Plzeňský kraj ,50 Okres Plzeň-sever Bděneves 17 8,67 Čeminy 6 5,22 Chotíkov 22 5,51 Kozolupy 23 4,94 Město Touškov 36 3,94 Újezd nade Mží 3 8,11 Vochov 17 5,52 Zdroj: ÚP Plzeň-sever V roce 2006 míra nezaměstnanosti v obcích mikroregionu kolísala mezi 3,9 % a 10,8 %. Nejnižší je ve Městě Touškov, nejvyšší v Újezdě nade Mží. Graf č.2: Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých obcích mikroregionu v roce 2006 (v %) 12 Míra nezaměstnanosti (v %) Bděneves Čeminy Chotíkov Kozolupy Město Touškov Újezd nade Mží Vochov Období Zdroj: Úřad práce pro Plzeň-sever 13

14 4. MÍSTNÍ EKONOMIKA 4. 1 Podnikatelé v mikroregionu Největším zaměstnavatelem v mikroregionu je společnost NOVEM CAR Interier Design, která se zabývá výrobou dřevěných doplňků do luxusních osobních automobilů a zaměstnává 470 osob. Firma sídlí ve Městě Touškov. Další významný zaměstnavatel společnost Schwer Fittings se zabývá výrobou nerez fitinků, kde se na výrobě podílí 40 zaměstnanců. Všechny podniky s výjimkou NOVEM CAR jsou malé nebo mikropodniky, tedy do 50 zaměstnanců. Sídlí zde pouze jedna společnost, která má nad 250 zaměstnanců a spadá do kategorie velkých firem (dle kategorizace velikosti podniku). Tab.č.13: Seznam největších zaměstnavatelů v mikroregionu (podle počtu zaměstnanců) Firma Adresa Zaměření Počet zaměstnanců EUROM Bdeněves Dřevovýroba 10 Lobkowicz Plzeň Křimice Zemědělství G-Tem Vochov 50 Kovovýroba Duokrixa Vochov 40 Autodoprava Wapos Vochov 21 Přestavba automobilů Hemerle Flowers Čeminy Nákup a prodej květin 11 HS potraviny Kozolupy 210 Potraviny 6 JEDNOTA Plasy Kozolupy 261 Potraviny 6 FOX INTERIÉR Kozolupy Prodej dřevomateriálu 12 HAND-MADE Kozolupy 6 Ruční práce 8 Huclův dvůr Kozolupy 33 Zemědělství 7 NOVEM CAR Interier Design Líšťanská 520, M.Touškov Dřevěné autodoplňky 470 Schwer Fittings Líšťanská 499, M.Touškov Výroba nerez fitinků 40 SIVA Líšťanská 178, M.Touškov Drátěný program 25 METAL Čemínská 240, M.Touškov Střešní krytina 12 Jan Slepička Újezd n.m. 50 Zemědělství 5 Miloslav Mach Újezd n.m. 19 Truhlář 4 Zdroj: obecní úřady, vlastní šetření Zemědělství Zemědělská půda tvoří téměř dvě třetiny z celkové výměry mikroregionu. Orná půda pak představuje více než polovinu rozlohy mikroregionu. Tab.č.14: Výměry zemědělské a nezemědělské půdy v mikroregionu (v roce 2004) v ha % Celková výměra pozemku 5.560,54 100,00 Zemědělská půda 3.542,07 63,70 Zahrady 112,94 2,30 Louky 415,29 4,47 Orná půda 2.962,61 53,28 Ovocné sady a zahrady 51,23 3,65 Vinice 0,00 0,00 Nezemědělská 2.018,47 36,30 Vodní plochy 69,67 1,25 Ostatní plochy 429,66 7,73 Lesní půda 1.418,54 25,51 Zastavěné plochy 90,14 1,81 Zdroj: ČSÚ 14

15 Tab.č.15: Výměry zemědělské a nezemědělské půdy v ha v jednotlivých obcích mikroregionu (v roce 2004) Obec Zemědělská půda Nezemědělská půda Celkem Bděneves 386,86 100,7 487,56 Čeminy 534,07 510, ,24 Chotíkov 602,7 523, ,34 Kozolupy 404,84 146,22 551,06 Město Touškov 668,66 294,49 963,15 Újezd nade Mží 468,67 377,13 845,8 Vochov 476,27 66,12 542,39 Zdroj: ČSÚ Podnikatelské subjekty ve městě V roce 2004 působilo na území mikroregionu Touškovsko přes podnikatelských subjektů. Největší podíl (více než osmdesát procent) představovaly podnikatelé - fyzické osoby. Tab.č.16: Přehled podnikatelských subjektů dle typu subjektu (v roce 2003) Typ subjektu Počet % zemědělství 70 6,57 Průmysl ,20 stavebnictví ,70 doprava a spoje 25 2,35 Oprava motorových vozidel, obchod ,99 Ostatní obchodní služby ,32 veřejná správa 7 0,66 školství a zdravotnictví 14 1,31 ost.veřejné a sociální služby 73 6,85 státní organizace 4 0,38 akciové společnosti 2 0,19 obchodni společnosti 54 5,07 družstva 5 0,47 peněžní organizace 0 0,00 podnikatelé - fyzické osoby ,33 samostatně hospodařící rolníci 26 2,44 svobodná povolání 35 3,28 Ostatní právní formy 81 7,60 Celkem subjektů ,00 Zdroj: ČSU Největší počet subjektů se pak zabýval obchodem, prodejem a opravou motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinstvím. Do této kategorie spadá 309 podnikatelských subjektů (téměř třetina). Průmyslovou činností se zabývá 221 subjektů (více než 20 %), stavebnictvím pak 178 (17 %) Hospodaření mikroregionu a jednotlivých obcí Nová daňová soustava byla v ČR zavedena k 1. lednu Znamenala zásadní změnu dosavadního daňového systému. Snad největším posunem oproti stávající úpravě bylo zavedení daně z přidané hodnoty. Výše daní se postupem času prostřednictvím zákonů mění. Daňová kvóta (celková daňová povinnost, dopadající na jedince) se nemění, dochází pouze k přesouvání daňové zátěže od daní přímých k daním nepřímým. To má zejména dva důvody: za prvé se jedná o trend, vysledovatelný v celé západní Evropě, a za druhé (a to především) to souvisí s neschopností státních orgánů vybrat uložené daně. Je totiž jednodušší nechat naplnit veřejné rozpočty nakupující a spotřebitele (ti se 15

16 placení nemohou vyhnout, neboť daň je obsažena a promítnuta do ceny finálního výrobku), než kontrolovat jednotlivé podnikatelské subjekty a domáhat se zákonného plnění. Od roku 2001 vstoupila v platnost nová rozpočtová pravidla, podle kterých se sdílené daně rozdělují ze státního rozpočtu podle počtu obyvatel s koeficientem podle velikostní kategorie obce. Příjmy obce tvoří zejména výnosy daní, vlastních, dotačních a kapitálových příjmů. Do příjmů jsou zahrnuty také správní poplatky. Přehled rozpočtů v jednotlivých obcích mikroregionu je uveden v následujících tabulkách. Tab.č.17: Příjmy a výdaje - Bdeněves (v tis. Kč) Rok Celkové příjmy Daně celkem Správní a ostatní poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace, půjčky Úvěry + financování (převod z FRaR a depozit) Výdaje celkem Provozní výdaje Investiční výdaje Zdroj:OÚ Bdeněves Tab.č.18: Příjmy a výdaje Čeminy (v tis. Kč) Rok Celkové příjmy 1.832, , , , ,74 Daně celkem 1.081, , , , ,29 Správní a ostatní poplatky Nedaňové příjmy 434,23 696,99 567,61 558,56 540,75 Kapitálové příjmy 223,50 101,09 20,78 583,32 81,31 Dotace, půjčky 93,50 294,00 70,64 138,79 369,39 Úvěry + financování (převod z FRaR a depozit) Výdaje celkem 1.553, , , , ,60 Provozní výdaje 1.373, , , , ,65 Investiční výdaje 179,70 215,64 25,67 35,81 609,95 Zdroj:OÚ Čeminy Tab.č.19: Příjmy a výdaje - Chotíkov (v tis. Kč) * Rok Celkové příjmy Daně celkem Správní a ostatní poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace, půjčky Úvěry + financování (převod z FRaR a depozit) Výdaje celkem Provozní výdaje Investiční výdaje * Pozn.: Obecní úřad neposkytl informace 16

17 Tab.č.20: Příjmy a výdaje - Kozolupy (v tis. Kč) Rok Celkové příjmy 9.493, , , , ,80 Daně celkem 3.995, , , , ,17 Správní a ostatní poplatky 82,18 294,40 510,06 506,78 564,74 Nedaňové příjmy 471,60 646,79 546,16 817, ,58 Kapitálové příjmy 233,58 655, ,65 217, ,29 Dotace, půjčky 4.793, , , , ,76 Úvěry + financování (převod z FRaR a depozit) 0, , ,00 0,00 0,00 Výdaje celkem 9.065, , , , ,14 Provozní výdaje 6.317, , , , ,08 Investiční výdaje 2.748, , , , ,06 Zdroj:OÚ Kozolupy Tab.č.21: Příjmy a výdaje Město Touškov (v tis. Kč) Rok Celkové příjmy , , , , ,19 Daně celkem 9.680, , , , ,08 Správní a ostatní poplatky 2.130, , , , ,93 Nedaňové příjmy 6.952, , , , ,06 Kapitálové příjmy 2.465, , , , ,98 Dotace, půjčky , , , , ,14 Úvěry + financování (převod z FRaR a depozit) 3.021,76-574, , , ,65 Výdaje celkem , , , , ,56 Provozní výdaje , , , , ,57 Investiční výdaje , , , , ,99 Zdroj:MěÚ Město Touškov Tab.č.22: Příjmy a výdaje Újezd nade Mží (v tis. Kč) Rok Celkové příjmy Daně celkem Správní a ostatní poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace, půjčky Úvěry + financování (převod z FRaR a depozit) Výdaje celkem Provozní výdaje Investiční výdaje Zdroj:OÚ Újezd nade Mží Tab.č.23: Příjmy a výdaje - Vochov (v tis. Kč) Rok Celkové příjmy Daně celkem Správní a ostatní poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace, půjčky Úvěry + financování (převod z FRaR a depozit) Výdaje celkem Provozní výdaje Investiční výdaje Zdroj:OÚ Vochov 17

18 Přehled organizací řízených a financovaných obcemi v mikroregionu Řízené příspěvkové organizace V rámci mikroregionu byly zřízeny pro potřeby chodu obcí organizace, které financují obce ze svých zdrojů. Tyto organizace nejsou zřízeny v obcích Bdeněves, Čeminy a Újezd nade Mží. Tab.č.24: Přehled organizací zřízených a financovaných obcemi v mikroregionu Toušimsko Název Adresa Telefon Ředitel Mateřská škola Vochov Vochov Pí. Malatová Základní škola a mateřská škola Kozolupy Mgr. Šatrová Kozolupy Základní škola a mateřská škola Čemínská 296, Město Mgr. Mezerová Město Touškov Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb M. Touškov 5. DOMÁCNOSTI A BYDLENÍ 5. 1 Domácnosti Touškov Partyzánská 519, Město Touškov p. Palkovičová Zdroj: obecní úřady Při posledním sčítání lidu v roce 2001 žili obyvatelé mikroregionu v bytových domácnostech. Více než 90 % bylo tvořeno jednou hospodařící domácností. Hospodařící domácnosti se z velké většiny shodovaly s cenzovními domácnostmi. Tab.č.25: Bytové a hospodařící domácnosti Počet % Bytové domácnosti ,00 v tom s 1 HD ,27 v tom se 2 a více HD 151 8,73 Hospodařící domácnosti ,00 v tom s 1 CD ,69 v tom s 2 a více CD 25 1,31 Zdroj: ČSÚ SLDB 2001 Podle sčítání lidu tvoří téměř 2/3 domácností úplné rodiny, každá čtvrtá domácnost je domácnost jednotlivců. 18

19 Graf č.3: Domácnosti v mikroregionu Toušimsko (v %) 25,24 1,28 11,22 62,26 úplné rodiny nerodinné domácnosti neúplné rodiny domácnosti jednotlivců Zdroj: ČSÚ SLDB Bydlení Domovní fond v roce 2001 tvořilo domů, z toho domů trvale obydlených. Neobydlené domy představovaly 17 %. Počet obydlených rodinných domů ve městě je 1.082, zbylou část (80) tvoří bytové domy. Domy jsou nejčastěji v soukromém vlastnictví (94,4 %). Nejvíce trvale obydlených domů je ve Městě Touškov (371), Chotíkově (232) a Kozolupech (223). Naopak nejméně trvale obydlených domů je v Újezdě nade Mží (23). Tab.č.26: Základní údaje o domovním fondu v mikroregionu v roce 2001 Domy celkem 1401 Trvale obydlené rodinné domy 1082 Trvale obydlené bytové domy 80 Domy ve vlastnictví soukromých osob 1072 Domy ve vlastnictví města nebo státu 41 Domy ve vlastnictví SBD 22 Zdroj : SLDB 2001, ČSÚ Nejvíce domů v mikroregionu je z období , a to 615, což představuje podíl 41 % na celkovém počtu domů. Tab.č.27: Počet obydlených bytů podle doby výstavby v jednotlivých obcích mikroregionu Rok výstavby Obec Do Bděneves Čeminy Chotíkov Kozolupy Město Touškov Újezd nade Mží Vochov Zdroj : SLDB 2001, ČSÚ 19

20 Graf č.4: Počet obydlených bytů podle doby výstavby 700 Počet vystavěných domů do Období výstavby Zdroj : ČSÚ SLDB 2001 Největší počet domů má 1 nebo 2 podlaží. Z celkové počtu obydlených domů jich spadá do této kategorie (tj. 96 %). Více než 5 poschodí mají domy pouze ve dvou obcích mikroregionu - Město Touškov a Kozolupy. Přibližně 23 % domů (270) má přípojku na kanalizaci. V roce 2001 podle SDLB byly na kanalizaci napojeny pouze Město Touškov, Chotíkov a Vochov. Počet domů vybavených vodovodem je 97 %. Na plyn je napojeno více než polovina (631), ústřední topení mají pak má 4 z 5 domů (936). Bytový fond mikroregionu je tvořen byty, z toho z nich je obydleno. Největší počet se nachází v rodinných domcích (75 %), zbylá část pak v bytových domech. Z celkové počtu obydlených bytů jich je většina ve vlastním domě. Tab.č.28: Obydlené byty podle právního původu Právní původ Bděneves Čeminy Chotíkov Kozolupy Město Újezd Touškov nade Mží Vochov Vlastní dům Osobní vlastnictví Nájemní Člen bytového družstva Zdroj : SLDB 2001, ČSÚ 20

Strategický plán. rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015

Strategický plán. rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015 Strategický plán rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015 Termín zpracování: březen září 2009 O b s a h OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 5 3 SWOT ANALÝZY... 33 4 STRATEGICKÝ PLÁN...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU ÚNOR 2015 Z interiéru kostela sv. Bartoloměje 2 PŘEDMLUVA Strategický plán města Libčice nad Vltavou je koncepčním dokumentem, který v analytické části rekapituluje

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Města Hlučína pro období 2008-2018 MĚSTO HLUČÍN Strategický plán ekonomického

Více

PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013

PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013 PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013 ČÁST I. ANALYTICKÁ ČÁST POČET STRAN: 31 DATUM ZPRACOVÁNÍ: září - prosinec 2007 ZPRACOVATELÉ PRO: ING. JANA VRUBLOVÁ Bohuslavská 1326, 751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU tel.

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Obec Kamenice. Strategický programový dokument pro období 2014-2020

Obec Kamenice. Strategický programový dokument pro období 2014-2020 Strategický programový dokument pro období 2014-2020 Obec Kamenice Autoři: Ing. Nikola Krejčová Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. a kol. 2014 Obsah I. SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA...

Více

Strategie rozvoje města Zábřeh 2015 2020

Strategie rozvoje města Zábřeh 2015 2020 Strategie rozvoje města Zábřeh 2015 2020 Zpracoval: GaREP, spol. s r.o. Brno 2015 Pořizovatel dokumentu: Město Zábřeh Odbor rozvoje a územního plánování Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Zpracovatel:

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 číslo dokumentu 012010 Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 společnost Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž tel. +420 573 321 111 fax +420 573 331 481 www.mesto-kromeriz.cz

Více

Profil města. Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová

Profil města. Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová 2007 2020 Profil města Vypracovali: Městský úřad Moravská Třebová Výbor zastupitelstva města pro strategický rozvoj města AQE advisors, a. s. Aktualizace

Více

VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ZPRACOVATEL DOKUMENTU Rozvojová agentura VIA, o.p.s. Komenského 169 757 01 Valašské Meziříčí tel: 571 615 200 web: www.agenturavia.eu Hlavní řešitel:

Více

Profil města Český Krumlov OBSAH

Profil města Český Krumlov OBSAH OBSAH 1. Úvod... 4 2. Město Český Krumlov... 6 2.1 Forma organizace, předmět činnosti... 6 Základní charakteristiky města... 6 2.2 Městský úřad... 8 2.3 Historie města... 8 2.3.1 Název města... 8 2.3.2

Více

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 Karlovarský kraj Sdružení Krušné hory - západ STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 30. LISTOPADU 2008 Zhotovitel: Mariánskolázeňsko, d.s.o., Plzeňská 32, 354 73 Velká Hleďsebe

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek. Zpracoval: Technoexport a.s. pro zahraniční

Více

Strategie území správního obvodu ORP Konice

Strategie území správního obvodu ORP Konice Strategie území správního obvodu ORP Konice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a neziskového sektor na venkově Dokument je zpracován na období

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Profil města prosinec 2003 Obsah OBSAH: 1. ÚVOD... 8 2. SOUHRNNÉ ÚDAJE... 9 2.1 VÝVOJ MĚSTA... 9 2.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MĚSTA... 10 3. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ...

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. verze březen 2015

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. verze březen 2015 Strategie území správního obvodu ORP Bystřice nad Pernštejnem v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu Dokument je zpracován na

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bojkovska pro programové období 2014 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bojkovska pro programové období 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bojkovska pro programové období 2014 2020 0 Obsah 1 ÚVOD... 2 1.1 POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ JEHO VÝBĚRU... 3 1.1.1 Základní informace o MAS... 3 1.1.2

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část MAS Království Jestřebí hory, o.p.s. Červenec 2014 Zpracovatel: DRAG s.r.o., Trutnov 1 Vyhodnocení stavu území... 5 1.1 GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit. Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit.

Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit. Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit. Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit. Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit. Profil města STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM OBSAH

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 1 2 OBSAH 1 ÚVOD... 6 1.1 Strategie rozvoje MAS Slezská BRána... 6 1.2 Způsob budoucích Aktualizací strategického plánu... 6 2 ZÁKLADNÍ

Více

Název strategie: Barevná venkovská harmonie na Východním Slovácku

Název strategie: Barevná venkovská harmonie na Východním Slovácku Název strategie: Barevná venkovská harmonie na Východním Slovácku Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Východní Slovácko pro období 2014 2020 1 REALIZAČNÍ TÝM SCLLD: Ing. Pavel Rada (MAS Východní

Více