Mikroregion Touškovsko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mikroregion Touškovsko"

Transkript

1 Profil mikroregionu Touškovsko Podklad pro strategický plán mikroregionu říjen 2006 Zadavatel: Zpracovatel: EuroCompact s.r.o.

2 PŘEDMLUVA Profil mikroregionu Touškovsko byl zpracován podle zadané osnovy jako podklad pro členy Strategické komise, kteří se budou podílet na přípravě Strategického plánu mikroregionu. Kromě toho zpřístupní potřebné informace o oblasti všem potenciálním zájemcům a investorům. Nejvýznamnějšími zdroji informací byly podklady jednotlivých členů, údaje Českého statistického úřadu, Úřadu práce a údaje mnoha jiných institucí sídlících na území regionu. Byly použity nejaktuálnější dostupné údaje. Záměrem zpracovatelů bylo shromáždit nejnovější informace k dané problematice, ne vždy však tyto informace byly dostupné. S ohledem na dostupnost některých informací, na proměnlivost prostředí a na snahu po maximální stručnosti nemůže Profil zahrnovat všechny problémy, které život obcí v regionu utvářejí. Profil předkládá fakta o obcích mikroregionu Touškovsko, avšak nečiní si nárok na hodnocení situace. To je úkolem členů Strategické komise. 2

3 OBSAH: PŘEDMLUVA 2 1. ÚVOD KRÁTCE Z HISTORIE KULTURNÍ PAMÁTKY GEOGRAFIE A KLIMATICKÉ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ PŘEHLED ZA PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁKLADNÍ PŘEHLED ZA OKRES PLZEŇ-SEVER ZÁKLADNÍ PŘEHLED ZA ORP NÝŘANY ZÁKLADNÍ PŘEHLED ZA JEDNOTLIVÉ ČLENY MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO 8 2. OBYVATELSTVO ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBYVATELSTVU MIKROREGIONU PŘIROZENÝ POHYB OBYVATELSTVA VZDĚLÁNÍ STRUKTURA ZAMĚSTNANOSTI PRACOVNÍ SÍLY VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ A ŠKOL CENA PRACOVNÍ SÍLY NEZAMĚSTNANOST MÍSTNÍ EKONOMIKA PODNIKATELSTVÍ V MIKROREGIONU ZEMĚDĚLSTVÍ PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY VE MĚSTĚ HOSPODAŘENÍ MIKROREGIONU A JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘEHLED ORGANIZACÍ ŘÍZENÝCH A FINANCOVANÝCH OBCEMI V MIKROREGIONU DOMÁCNOSTI A BYDLENÍ DOMÁCNOSTI BYDLENÍ VÝSTAVBA V OKRESE PLZEŇ-SEVER DOPRAVA SILNIČNÍ DOPRAVA HROMADNÁ DOPRAVA ŽELEZNIČNÍ LETECKÁ VODNÍ DOPRAVA 23 3

4 7. KVALITA ŽIVOTA SLUŽBY ŠKOLSTVÍ LÉKAŘSKÁ PÉČE SOCIÁLNÍ PÉČE SPORT A KULTURA MÍSTNÍ SPRÁVA INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA CESTOVNÍ RUCH A INFRASTRUKTURA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SHRNUTÍ ANALYTICKÁ VÝCHODISKA PRO SWOT ANALÝZU 33 4

5 1. ÚVOD se rozkládá v jižní části území bývalého okresu Plzeň-sever. Mikroregion sdružuje 7 obcí, ty zabírají plochu o rozloze ha a žije zde přes obyvatel. Největší obcí mikroregionu je Město Touškov s obyvateli. Celé území mikroregionu Touškovsko náleží k Plzeňskému kraji. Všechny obce mikroregionu spadají pod obec s rozšířenou působností Nýřany. Lokalizace mikroregionu: Obr.1: Umístění mikroreginu v rámci ČR NUTS I NUTS II NUTS III NUTS IV NUTS V Česká republika Jihozápad Plzeňský kraj Plzeň-sever Bděneves,Čeminy, Chotíkov, Kozolupy, Město Touškov, Újezd nade Mží, Vochov Vzdálenost centra mikroregionu Města Touškov do krajského města Plzeň (autobusové nádraží) je 12 km. Převážná část území okresu (a mikroregionu) leží v nadmořské výšce m nad mořem Krátce z historie vznikl v roce 2006 iniciativou a je tvořen 7 obcemi, a to Město Touškov, Kozolupy, Chotíkov, Vochov, Bděněves, Čeminy a Újezd nade Mží. Historicky první dochovaná zmínka o Touškově pochází z falza benediktinského kláštera v Kladrubech a je datována k roku Původní osada ležela na jedné z hlavních cest trasy Norimberk - Praha. Roku 1231 koupil Touškov od rytíře Dřizislava kladrubský opat Rainer za 400 hřiven stříbra. Část Touškova pak vyměnil se Zdeslavem z Malesic a připojil jej ke klášternímu zboží. Tuto koupi a výměnu dne 17. prosince 1239 potvrdil král Václav I., v potvrzujícím dokumentu je Touškov poprvé uváděn jako trhová ves čili městečko. Na přelomu 14. a 15. století se v Touškově rozvinula zástavba městského typu. Dokládají nám to zachované domy, jejichž jádra jsou gotická. V období husitských válek bylo město ale poničeno natolik, že kleslo na pouhou chudou ves. Za správy pánů z Roupova pak Touškov znovu začal bohatnout. Na 18. století byl ve městě pivovar, mlýn nebo špitál, jak dokládá tereziánský katastr, který vstoupil v platnost v roce Místní pivovar, který v době první světové války přerušil svůj provoz, byl v roce 1921 prodán se vším příslušenstvím, hospodami i loukami velkoobchodníkovi Jindřichu Fingerovi z Touškova. Ten nechal pivovar opravit a opět zde obnovil výrobu piva. Kvůli špatnému odbytu však musela být činnost pivovaru nakonec zastavena. Po podepsání Mnichovské dohody v roce 1938 bylo zabráno české pohraničí, město jako takové bylo pak zabráno 10.října Druhá světová válka skončila vstupem amerických vojsk, válka ale změnila tvář města. První písemná zmínka o obci Vochov je z roku Ale již v době předchozí obec existovala zdá se, že Vochovem byla již dříve nazývaná slovanská osada. Brzy po roce 1379 se velká část Vochova dostala do majetku Heřmana z Nečtin, pána na hradě Bubnu. V roce 1482 byl majetek zemřelého Racka z Mrtníka ve vsí Kozolupech, Vochově a Malíkovicích /zaniklá ves u Všerub/ vyhlášen královskou odúmrtí. V první polovině 16. století je tedy poprvé doslovně ve Vochově připomínána tvrz. Z jejího stavu je patrné, že již delší dobu nebyla obývána Podle tzv. tereziánského katastru z poloviny 18. století bylo ve Vochově 18 hospodářů, 4 domy bez pozemků, panský dvůr, ovčín, hospoda a 5 rybníků. totiž Heřman zapsal věno své manželce Anně z Roupova mimo jiné také na svých dědinách ve Vochově. 5

6 Tab.č.1: Přehled o první písemné zmínce o obci Obec První písemná zmínka Bděněves 1197 Čeminy 1239 Chotíkov 1344 Kozolupy 1186 Město Touškov 1115 Újezd nade Mží 1242 Vochov 1318 Zdroj: ČSÚ 1. 2 Kulturní památky V mikroregionu Touškovsko se nachází několik historických budov a dalších skvostů. Jedná se např. o kostel sv. Jana Křtitele ve Městě Touškov. Ten zde byl vystaven v letech v místech předešlého a vysvěcen byl dne 18. října O dva roky později k němu byla dostavěna věž, nebyla však dokončena. Do té doby u kostela stála nízká dřevěná zvonice. V roce 1856 nechal patron zdejšího kostela Jan Antonín svobodný pán Starck na svoje náklady zvýšit kostelní věž do dnešní podoby a v letech také na místním hřbitově vystavěl rodinnou hrobku a nad ní hřbitovní kapli. Přesně o deset let později byla u silnice směrem na Čeminy na počest Nejsvětější Panny a Matky boží Marie vysvěcena další kaple, kterou se zde rozhodli vystavět pro zvýšení náboženského smýšlení bratři Hechtové z Touškova. Kaplička z 19. století stojí také u cesty směrem na ke hřbitovu. V Touškově se také nachází fara z let a sousoší Nejsvětější trojice z roku 1723, nalezneme zde i městské domy z konce 15.století a počátku 16. století s mazhauzy, portály a ostěním. V obci Čeminy byla z roce 1576 vystavěna renesanční tvrz, která byla přestavěna v roce 1707 na barokní zámek s empírovou přístavbou z roku Před zámkem se nachází památník 6 amerických letců, kteří zde zahynuli v dubnu Zřícenina hradu Buben se nachází nad soutokem Plešnického potoka a řeky Mže, přibližně 4 km západně od Města Touškov. Původní hrad byl založen ve 14.století a do dnešní doby se z něj zachovaly zbytky brány a věžovitého stavení. Kolem roku 1567 je uváděn jako pustý. Zřícenina je v současné době volně přístupná. Na severozápad od obce Chotíkov se zvedá vrch s názvem Krkavec. Mezi lidmi se zachovala pověst, že před tisíciletími, ještě v pohanských dobách, tu stávalo obětiště. U něho pořádali usedlíci shromáždění při, kterých přinášeli bohům oběti. Zvířata, obilí a ovoce kladli na oltář a kněží je pak obětovali. V obci je také kostel povýšení sv. Kříže z roku 1834 vystavěný v klasicistním stylu, je v něm také vystaven obraz od Karla Škréty. V obci nalezneme také klasicistní domy na návsi. V blízkosti obce se také těžil kaolín. Původní tvrz z roku 1817 přestavěná na klasicistní zámek s dvorem se nachází na katastru obce Újezd nade Mží. Na katastru obce Kozolupy se zase nachází kostel z let od A.Haffeneckera. Obec je také proslavena chovem koní, kteří pocházejí z Huclova statku (nad železniční tratí) Geografie a klimatické podmínky Obce mikroregionu spadají na území okresu Plzeň-sever. To je ovlivněno orografickým členěním terénu. Západní, jižní a severní hranice je lemovaná vodotečemi, které jsou zahloubeny ve výrazně modelovaném údolí. Nejvýše položenou obcí mikroregionu je Chotíkov, nejníže položenou je pak Bdeněves. 6

7 Tab.č.2: Nadmořská výška obcí v mikroregionu Obec Nadmořská výška (v m.n.m) Bděněves 327 Čeminy 352 Chotíkov 398 Kozolupy 350 Město Touškov 333 Újezd nade Mží 392 Vochov 351 Zdroj: ČSÚ 1. 4 Základní přehled za Plzeňský kraj VÚCS Jihozápad je tvořen sedmi okresy a 15 obvody s obcemi z rozšířenou pravomocí (ORP). Statutární obec: Plzeň Okresy: Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany, Tachov Celková výměra území v ha: Počet obyvatel: Hustota obyvatel na km 2 : 72,7 Počet obci celkem: 511 Počet obcí se statutem město: Základní přehled za okres Plzeň-sever Okres Plzeň-sever je jedním z 5ti tzv. venkovských okresů, které nemají své správní místo (dále jsou to okresy Praha-východ, Praha-západ,Plzeň-jih a Brnoměsto). Celková výměra území v ha: (tj. podíl 17,3 % na výměře kraje) Počet obyvatel: (tj. podíl 13,58 % na celkovém počtu obyvatel v kraji) Hustota obyvatel na km 2 : 57,0 Počet obcí: 101 Počet obcí se statutem město: Základní přehled za ORP Nýřany Obce mikroregionu Touškovsko spadají pod ORP Nýřany. Celková výměra území v ha: Počet obyvatel: (v roce 2004) Počet obcí: 54 7

8 1. 7 Základní přehled za jednotlivé členy mikroregionu Touškovsko Celková výměra území v ha: Počet obyvatel: Počet obcí: 7 Tab.č.3: Rozloha a počty obyvatel členů mikroregionu Touškovsko Obec Rozloha (v ha) Počet obyvatel Bděněves Čeminy Chotíkov Kozolupy Město Touškov Újezd nade Mží Vochov Celkem mikroregion Zdroj: V mikroregionu sídlí pouze stavební úřad, který je zřízen ve Městě Touškově. Za ostatními institucemi musejí místní obyvatelé dojíždět do Nýřan nebo do Plzně: - stavební úřad Městský úřad, Dolní nám. 1, Město Touškov, telefon: , web: úřední hodiny dle úřadu - krajský úřad Krajský úřad Plzeňského kraje, Kroupova 18, Plzeň, telefon: , e- mail: web: úřední hodiny: pondělí a středa 8:00-17:00, podatelna otevřena pondělí a středa 7:30-17:00, úterý a čtvrtek 7:00-15:15 a pátek 7:00-14:00 - úřad práce Úřad práce Plzeň-sever, dislokované pracoviště Nýřany, Benešova třída 79, Nýřany, telefon: , web: portal.mpsv.cz/sz/local/ps_info, - živnostenský úřad spadá pod Městský úřad Nýřany, Americká tř. 39, Plzeň, telefon: , web: - finanční úřad Finanční úřad Plzeň-sever, nám. Českých bratří 8, Plzeň 1, telefon: , úřední hodiny: pondělí a středa 8:00-17:00 2. OBYVATELSTVO 2. 1 Základní informace o obyvatelstvu mikroregionu V mikroregionu Touškovsko žije přes 5 tis. obyvatel, převažují ženy. Na celkové populaci okresu Plzeňsever se podílí 6,9 %, podíl na obyvatelstvu ČR je pak 0,05 %. Největší obcí mikroregionu je Město Touškov, kde žije více než třetina všech obyvatel mikroregionu. Nejméně obyvatel pak žije v Újezdu nade Mží (71). 8

9 Tab. č.4: Počet obyvatel v jednotlivých obcích mikroregionu Území Počet obyvatel k Celkem muži ženy Podíl obce (%) Česká republika ,049 Plzeňský kraj ,913 Okres Plzeň-sever ,855 Mikroregion Touškovsko Bděněves ,000 Čeminy Chotíkov Kozolupy Město Touškov Újezd nade Mží Vochov Zdroj: ČSÚ Věková struktura obyvatelstva v mikroregionu Věková struktura obyvatel města je pro další rozvoj příznivá. Index stáří je nižší než činí okresní i krajský průměr. V produktivním věku žilo v roce 2004 v mikroregionu přes osob, což představuje téměř 66 % na podílu obyvatelska mikroregionu Touškovsko. xx % mužů a xx % žen. Tab. č. 5: Podíl obyvatel mikroreginu, okresu a kraje v produktivním věku na celkovém počtu obyvatelstva v r Předprodukti vní (0-14 let) Produktivní (15-59 let) Poproduktiv ní (60 a více let) Věk Celkem Obec Bděněves Čeminy Chotíkov Kozolupy Město Touškov Újezd nade Mží Vochov Z toho Muži Ženy Podíl obyvatel v % 15,53 65,58 18,89 100,00 Zdroj: ČSÚ 9

10 2. 2 Přirozený pohyb obyvatelstva V rámci mikroregionu Touškovsko činil celkový přírůstek 144 osob za rok Největší přírůstek zaznamenalo Město Touškov 54 (tj. 37,5% podíl na mikroregionu), nejméně pak Újezd nade Mží v počtu 3 osob (tj. 2,1 %). Záporný přirozený přírůstek zaznamenaly obce Újezd nade Mží a Vochov. Tab. č.6: Pohyb obyvatelstva v mikroregionu a obcí v roce 2004 Obec Údaje Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhování m Celkový přírůstek Bděněves Čeminy Chotíkov Kozolupy Město Touškov Újezd nade Mží Vochov Mikroregion Touškovsko Zdroj: ČSÚ 2. 3 Vzdělání Každý čtvrtý obyvatel mikroregionu má základní vzdělání, 45 % obyvatel je vyučeno nebo se středním vzděláním bez maturity, každý pátý má maturitní vzdělání. Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel činí 5,5 %. Graf č.1: Bydlící obyvatelstvo starší 15 let podle nejvyššího dokončeného vzdělání 21,11 1,16 2,11 5,54 0,23 25,27 44,58 Základní Vyučen maturitní VOŠ VŠ bez vzdělání Nezjištěno Zdroj: SLDB 2001, ČSÚ Ve srovnání s krajským srovnáním jsou hodnoty obdobné. 10

11 Tab.č 7: Srovnání vzdělanostní struktury obyvatel starších 15 let Základní Vyučen, střední bez maturity maturitní VOŠ VŠ bez vzdělání Nezjištěno Bděněves Čeminy Chotíkov Kozolupy Město Touškov Újezd nade Mží Vochov Mikroregion Touškovsko Procentní podíl 25,27 44,58 21,11 2,11 5,54 0,23 1,16 Zdroj: SLDB 2001, ČSÚ 3. STRUKTURA ZAMĚSTNANOSTI 3. 1 Pracovní síly Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva je vyšší než činí krajský a republikový průměr. Struktura zaměstnanosti v mikroregionu odpovídá současným vývojovým trendům přesunu zaměstnanosti z primárného a sekundárního sektoru do služeb. Více než 50 % obyvatel pracuje v sektoru služeb, tj. v oblasti obchodu, oprav motorových vozidel, dopravy, pošty, telekomunikací, veřejné správy, školství nebo zdravotnictví. Tab.č.8: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo - relativní počet Oblast Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo Podíl ek.aktivních obyvatel na celku (v %) Bděněves ,78 Čeminy ,11 Chotíkov ,27 Kozolupy ,84 Město Touškov ,73 Újezd nade Mží ,67 Vochov ,32 Mikroregion ,15 Česká republika 45,00 Zdroj: ČSÚ SLDB 2001 Tab.č.9: Podíl obyvatel mikroregionu dle odvětví národního hospodářství Odvětví národního hospodářství Počet V % Zemědělství 93 3,82 Průmysl a stavebnictví ,95 Služby ,23 Celkem ,00 Zdroj: ČSÚ SLDB

12 3. 2 Vyjížďka do zaměstnání a škol Do zaměstnání vyjíždělo dle Sčítání lidu, domů a bytů 2001 celkem osob. Největší počet z této skupiny vyjíždí za prací v rámci kraje nebo v rámci okresu Plzeň-sever. Mimo obec dojíždí více než 80 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. Poměr vyjíždějících osob za zaměstnáním do jiného kraje je pak nižší než počet vyjíždějících v rámci Plzeňského kraje. Hlavní příčinou může být blízkost krajského města- Plzně (ta je vzdálena cca 10 km od centra mikroregionu). Tab.č.10: Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání v jednotlivých obcích mikroregionu Bděněves Čeminy Chotíkov Kozolupy M.Touškov Újezd n.m. Vochov V rámci obce V rámci okresu V rámci kraje Do jiného kraje Celkem Zdroj:SLDB 2001, ČSÚ 3. 3 Cena pracovní síly Údaje o výši platů jsou dostupné pouze za jednotlivé okresy. V roce 2004 činila průměrná mzda v Plzeňském kraji přes Kč, v okrese Plzeň-sever, jehož součástí je také mikroregion Touškovsko, byla průměrná mzda Kč, což je pod průměrem kraje. Tab.č.11: Vývoj průměrných mezd v meziokresním srovnání v Plzeňském kraji */ Průměrná mzda Území v roce 2005 v Kč okres Domažlice okres Klatovy okres Plzeň-jih okres Plzeňměsto okres Plzeň-sever okres Rokycany okres Tachov Plzeňský kraj */(subjekty se sídlem na daném území, bez podnikatelských subjektů do 20 zaměstnanců) Zdroj: ČSÚ 3. 4 Nezaměstnanost Míra nezaměstnanosti je v mikroregionech ve srovnání s republikovým průměrem nižší (s výjimkou obcí Bděněves a Újezd nade Mží), 3 obce dosahují také podprůměrné míry v porovnání s krajskou úrovní. V rámci okresu Plzeň-sever je míra nezaměstnanosti v obcích o něco vyšší. Nejnižší nezaměstnanost je sledovaná ve Městě Touškov (3,94 %), nejvyšší pak v Bděněvsi, kde míra dosahuje 8,67 %. Na konci června 2006 bylo bez práce 124 osob, které evidoval Úřad práce v Plzni. 12

13 Tab.č.12: Míra nezaměstnanosti k Lokalita Počet nezaměstnaných Míra nezaměstnanosti (%) Česká Republika ,70 Plzeňský kraj ,50 Okres Plzeň-sever Bděneves 17 8,67 Čeminy 6 5,22 Chotíkov 22 5,51 Kozolupy 23 4,94 Město Touškov 36 3,94 Újezd nade Mží 3 8,11 Vochov 17 5,52 Zdroj: ÚP Plzeň-sever V roce 2006 míra nezaměstnanosti v obcích mikroregionu kolísala mezi 3,9 % a 10,8 %. Nejnižší je ve Městě Touškov, nejvyšší v Újezdě nade Mží. Graf č.2: Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých obcích mikroregionu v roce 2006 (v %) 12 Míra nezaměstnanosti (v %) Bděneves Čeminy Chotíkov Kozolupy Město Touškov Újezd nade Mží Vochov Období Zdroj: Úřad práce pro Plzeň-sever 13

14 4. MÍSTNÍ EKONOMIKA 4. 1 Podnikatelé v mikroregionu Největším zaměstnavatelem v mikroregionu je společnost NOVEM CAR Interier Design, která se zabývá výrobou dřevěných doplňků do luxusních osobních automobilů a zaměstnává 470 osob. Firma sídlí ve Městě Touškov. Další významný zaměstnavatel společnost Schwer Fittings se zabývá výrobou nerez fitinků, kde se na výrobě podílí 40 zaměstnanců. Všechny podniky s výjimkou NOVEM CAR jsou malé nebo mikropodniky, tedy do 50 zaměstnanců. Sídlí zde pouze jedna společnost, která má nad 250 zaměstnanců a spadá do kategorie velkých firem (dle kategorizace velikosti podniku). Tab.č.13: Seznam největších zaměstnavatelů v mikroregionu (podle počtu zaměstnanců) Firma Adresa Zaměření Počet zaměstnanců EUROM Bdeněves Dřevovýroba 10 Lobkowicz Plzeň Křimice Zemědělství G-Tem Vochov 50 Kovovýroba Duokrixa Vochov 40 Autodoprava Wapos Vochov 21 Přestavba automobilů Hemerle Flowers Čeminy Nákup a prodej květin 11 HS potraviny Kozolupy 210 Potraviny 6 JEDNOTA Plasy Kozolupy 261 Potraviny 6 FOX INTERIÉR Kozolupy Prodej dřevomateriálu 12 HAND-MADE Kozolupy 6 Ruční práce 8 Huclův dvůr Kozolupy 33 Zemědělství 7 NOVEM CAR Interier Design Líšťanská 520, M.Touškov Dřevěné autodoplňky 470 Schwer Fittings Líšťanská 499, M.Touškov Výroba nerez fitinků 40 SIVA Líšťanská 178, M.Touškov Drátěný program 25 METAL Čemínská 240, M.Touškov Střešní krytina 12 Jan Slepička Újezd n.m. 50 Zemědělství 5 Miloslav Mach Újezd n.m. 19 Truhlář 4 Zdroj: obecní úřady, vlastní šetření Zemědělství Zemědělská půda tvoří téměř dvě třetiny z celkové výměry mikroregionu. Orná půda pak představuje více než polovinu rozlohy mikroregionu. Tab.č.14: Výměry zemědělské a nezemědělské půdy v mikroregionu (v roce 2004) v ha % Celková výměra pozemku 5.560,54 100,00 Zemědělská půda 3.542,07 63,70 Zahrady 112,94 2,30 Louky 415,29 4,47 Orná půda 2.962,61 53,28 Ovocné sady a zahrady 51,23 3,65 Vinice 0,00 0,00 Nezemědělská 2.018,47 36,30 Vodní plochy 69,67 1,25 Ostatní plochy 429,66 7,73 Lesní půda 1.418,54 25,51 Zastavěné plochy 90,14 1,81 Zdroj: ČSÚ 14

15 Tab.č.15: Výměry zemědělské a nezemědělské půdy v ha v jednotlivých obcích mikroregionu (v roce 2004) Obec Zemědělská půda Nezemědělská půda Celkem Bděneves 386,86 100,7 487,56 Čeminy 534,07 510, ,24 Chotíkov 602,7 523, ,34 Kozolupy 404,84 146,22 551,06 Město Touškov 668,66 294,49 963,15 Újezd nade Mží 468,67 377,13 845,8 Vochov 476,27 66,12 542,39 Zdroj: ČSÚ Podnikatelské subjekty ve městě V roce 2004 působilo na území mikroregionu Touškovsko přes podnikatelských subjektů. Největší podíl (více než osmdesát procent) představovaly podnikatelé - fyzické osoby. Tab.č.16: Přehled podnikatelských subjektů dle typu subjektu (v roce 2003) Typ subjektu Počet % zemědělství 70 6,57 Průmysl ,20 stavebnictví ,70 doprava a spoje 25 2,35 Oprava motorových vozidel, obchod ,99 Ostatní obchodní služby ,32 veřejná správa 7 0,66 školství a zdravotnictví 14 1,31 ost.veřejné a sociální služby 73 6,85 státní organizace 4 0,38 akciové společnosti 2 0,19 obchodni společnosti 54 5,07 družstva 5 0,47 peněžní organizace 0 0,00 podnikatelé - fyzické osoby ,33 samostatně hospodařící rolníci 26 2,44 svobodná povolání 35 3,28 Ostatní právní formy 81 7,60 Celkem subjektů ,00 Zdroj: ČSU Největší počet subjektů se pak zabýval obchodem, prodejem a opravou motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinstvím. Do této kategorie spadá 309 podnikatelských subjektů (téměř třetina). Průmyslovou činností se zabývá 221 subjektů (více než 20 %), stavebnictvím pak 178 (17 %) Hospodaření mikroregionu a jednotlivých obcí Nová daňová soustava byla v ČR zavedena k 1. lednu Znamenala zásadní změnu dosavadního daňového systému. Snad největším posunem oproti stávající úpravě bylo zavedení daně z přidané hodnoty. Výše daní se postupem času prostřednictvím zákonů mění. Daňová kvóta (celková daňová povinnost, dopadající na jedince) se nemění, dochází pouze k přesouvání daňové zátěže od daní přímých k daním nepřímým. To má zejména dva důvody: za prvé se jedná o trend, vysledovatelný v celé západní Evropě, a za druhé (a to především) to souvisí s neschopností státních orgánů vybrat uložené daně. Je totiž jednodušší nechat naplnit veřejné rozpočty nakupující a spotřebitele (ti se 15

16 placení nemohou vyhnout, neboť daň je obsažena a promítnuta do ceny finálního výrobku), než kontrolovat jednotlivé podnikatelské subjekty a domáhat se zákonného plnění. Od roku 2001 vstoupila v platnost nová rozpočtová pravidla, podle kterých se sdílené daně rozdělují ze státního rozpočtu podle počtu obyvatel s koeficientem podle velikostní kategorie obce. Příjmy obce tvoří zejména výnosy daní, vlastních, dotačních a kapitálových příjmů. Do příjmů jsou zahrnuty také správní poplatky. Přehled rozpočtů v jednotlivých obcích mikroregionu je uveden v následujících tabulkách. Tab.č.17: Příjmy a výdaje - Bdeněves (v tis. Kč) Rok Celkové příjmy Daně celkem Správní a ostatní poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace, půjčky Úvěry + financování (převod z FRaR a depozit) Výdaje celkem Provozní výdaje Investiční výdaje Zdroj:OÚ Bdeněves Tab.č.18: Příjmy a výdaje Čeminy (v tis. Kč) Rok Celkové příjmy 1.832, , , , ,74 Daně celkem 1.081, , , , ,29 Správní a ostatní poplatky Nedaňové příjmy 434,23 696,99 567,61 558,56 540,75 Kapitálové příjmy 223,50 101,09 20,78 583,32 81,31 Dotace, půjčky 93,50 294,00 70,64 138,79 369,39 Úvěry + financování (převod z FRaR a depozit) Výdaje celkem 1.553, , , , ,60 Provozní výdaje 1.373, , , , ,65 Investiční výdaje 179,70 215,64 25,67 35,81 609,95 Zdroj:OÚ Čeminy Tab.č.19: Příjmy a výdaje - Chotíkov (v tis. Kč) * Rok Celkové příjmy Daně celkem Správní a ostatní poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace, půjčky Úvěry + financování (převod z FRaR a depozit) Výdaje celkem Provozní výdaje Investiční výdaje * Pozn.: Obecní úřad neposkytl informace 16

17 Tab.č.20: Příjmy a výdaje - Kozolupy (v tis. Kč) Rok Celkové příjmy 9.493, , , , ,80 Daně celkem 3.995, , , , ,17 Správní a ostatní poplatky 82,18 294,40 510,06 506,78 564,74 Nedaňové příjmy 471,60 646,79 546,16 817, ,58 Kapitálové příjmy 233,58 655, ,65 217, ,29 Dotace, půjčky 4.793, , , , ,76 Úvěry + financování (převod z FRaR a depozit) 0, , ,00 0,00 0,00 Výdaje celkem 9.065, , , , ,14 Provozní výdaje 6.317, , , , ,08 Investiční výdaje 2.748, , , , ,06 Zdroj:OÚ Kozolupy Tab.č.21: Příjmy a výdaje Město Touškov (v tis. Kč) Rok Celkové příjmy , , , , ,19 Daně celkem 9.680, , , , ,08 Správní a ostatní poplatky 2.130, , , , ,93 Nedaňové příjmy 6.952, , , , ,06 Kapitálové příjmy 2.465, , , , ,98 Dotace, půjčky , , , , ,14 Úvěry + financování (převod z FRaR a depozit) 3.021,76-574, , , ,65 Výdaje celkem , , , , ,56 Provozní výdaje , , , , ,57 Investiční výdaje , , , , ,99 Zdroj:MěÚ Město Touškov Tab.č.22: Příjmy a výdaje Újezd nade Mží (v tis. Kč) Rok Celkové příjmy Daně celkem Správní a ostatní poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace, půjčky Úvěry + financování (převod z FRaR a depozit) Výdaje celkem Provozní výdaje Investiční výdaje Zdroj:OÚ Újezd nade Mží Tab.č.23: Příjmy a výdaje - Vochov (v tis. Kč) Rok Celkové příjmy Daně celkem Správní a ostatní poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace, půjčky Úvěry + financování (převod z FRaR a depozit) Výdaje celkem Provozní výdaje Investiční výdaje Zdroj:OÚ Vochov 17

18 Přehled organizací řízených a financovaných obcemi v mikroregionu Řízené příspěvkové organizace V rámci mikroregionu byly zřízeny pro potřeby chodu obcí organizace, které financují obce ze svých zdrojů. Tyto organizace nejsou zřízeny v obcích Bdeněves, Čeminy a Újezd nade Mží. Tab.č.24: Přehled organizací zřízených a financovaných obcemi v mikroregionu Toušimsko Název Adresa Telefon Ředitel Mateřská škola Vochov Vochov Pí. Malatová Základní škola a mateřská škola Kozolupy Mgr. Šatrová Kozolupy Základní škola a mateřská škola Čemínská 296, Město Mgr. Mezerová Město Touškov Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb M. Touškov 5. DOMÁCNOSTI A BYDLENÍ 5. 1 Domácnosti Touškov Partyzánská 519, Město Touškov p. Palkovičová Zdroj: obecní úřady Při posledním sčítání lidu v roce 2001 žili obyvatelé mikroregionu v bytových domácnostech. Více než 90 % bylo tvořeno jednou hospodařící domácností. Hospodařící domácnosti se z velké většiny shodovaly s cenzovními domácnostmi. Tab.č.25: Bytové a hospodařící domácnosti Počet % Bytové domácnosti ,00 v tom s 1 HD ,27 v tom se 2 a více HD 151 8,73 Hospodařící domácnosti ,00 v tom s 1 CD ,69 v tom s 2 a více CD 25 1,31 Zdroj: ČSÚ SLDB 2001 Podle sčítání lidu tvoří téměř 2/3 domácností úplné rodiny, každá čtvrtá domácnost je domácnost jednotlivců. 18

19 Graf č.3: Domácnosti v mikroregionu Toušimsko (v %) 25,24 1,28 11,22 62,26 úplné rodiny nerodinné domácnosti neúplné rodiny domácnosti jednotlivců Zdroj: ČSÚ SLDB Bydlení Domovní fond v roce 2001 tvořilo domů, z toho domů trvale obydlených. Neobydlené domy představovaly 17 %. Počet obydlených rodinných domů ve městě je 1.082, zbylou část (80) tvoří bytové domy. Domy jsou nejčastěji v soukromém vlastnictví (94,4 %). Nejvíce trvale obydlených domů je ve Městě Touškov (371), Chotíkově (232) a Kozolupech (223). Naopak nejméně trvale obydlených domů je v Újezdě nade Mží (23). Tab.č.26: Základní údaje o domovním fondu v mikroregionu v roce 2001 Domy celkem 1401 Trvale obydlené rodinné domy 1082 Trvale obydlené bytové domy 80 Domy ve vlastnictví soukromých osob 1072 Domy ve vlastnictví města nebo státu 41 Domy ve vlastnictví SBD 22 Zdroj : SLDB 2001, ČSÚ Nejvíce domů v mikroregionu je z období , a to 615, což představuje podíl 41 % na celkovém počtu domů. Tab.č.27: Počet obydlených bytů podle doby výstavby v jednotlivých obcích mikroregionu Rok výstavby Obec Do Bděneves Čeminy Chotíkov Kozolupy Město Touškov Újezd nade Mží Vochov Zdroj : SLDB 2001, ČSÚ 19

20 Graf č.4: Počet obydlených bytů podle doby výstavby 700 Počet vystavěných domů do Období výstavby Zdroj : ČSÚ SLDB 2001 Největší počet domů má 1 nebo 2 podlaží. Z celkové počtu obydlených domů jich spadá do této kategorie (tj. 96 %). Více než 5 poschodí mají domy pouze ve dvou obcích mikroregionu - Město Touškov a Kozolupy. Přibližně 23 % domů (270) má přípojku na kanalizaci. V roce 2001 podle SDLB byly na kanalizaci napojeny pouze Město Touškov, Chotíkov a Vochov. Počet domů vybavených vodovodem je 97 %. Na plyn je napojeno více než polovina (631), ústřední topení mají pak má 4 z 5 domů (936). Bytový fond mikroregionu je tvořen byty, z toho z nich je obydleno. Největší počet se nachází v rodinných domcích (75 %), zbylá část pak v bytových domech. Z celkové počtu obydlených bytů jich je většina ve vlastním domě. Tab.č.28: Obydlené byty podle právního původu Právní původ Bděneves Čeminy Chotíkov Kozolupy Město Újezd Touškov nade Mží Vochov Vlastní dům Osobní vlastnictví Nájemní Člen bytového družstva Zdroj : SLDB 2001, ČSÚ 20

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče ZNALECKÝ POSUDEK č. 3899-22/2014 O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimícká 780/61 18100 Praha 8 Účel znaleckého

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Program rozvoje. Obce Slavošov

Program rozvoje. Obce Slavošov Program rozvoje Obce Slavošov 2003-2006 Obsah 1. Úvod. 2. Charakteristika a základní analýza obce 2.1. Základní charakteristika obyvatelstvo 2.2. Zemědělství... 2.3. Průmysl.. 2.4. Komunikace... 2.5. Technická

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

Karta obce výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012

Karta obce výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 Bohostice Počet obyvatel 200 Rozloha (ha) 2 090 Relativně více sadů, vodních ploch a lesních pozemků. Relativně méně orné půdy, TTP a zastavěných ploch Ekonomické subjekty Relativně málo ekonomických subjektů.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 27 Obec: VŠELIBICE Kód obce 564532 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Základní ekonomické údaje Míra nezaměstnanosti:

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 Obec Věrovany Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 1 Obsah STRATEGICKÝ PLÁN... 3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE... 3 1. Charakteristika obce Věrovany... 3 Základní údaje... 3 Geografická

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010

VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010 VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR POLITIKY BYDLENÍ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROSINEC 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS Hradská 52, 344 01 Domažlice IČ: 266 79 973 web: http://www.masceskyles.cz/ Dokument Strategie spolupráce obcí na platformě MAS je dodatkem Strategie komunitně

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Územní plán Plzeň krajina ve městě

Územní plán Plzeň krajina ve městě Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Územní plán Plzeň krajina ve městě WORKSHOP 17. LEDNA 2013 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Program workshopu 1. pohled na město a okolí 2. krajina ve městě 3.

Více

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 25 Obec: SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM Kód obce 564427 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 937 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 13,2 km 2, tj. 1 320 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Znalecký posudek č.4561-101/14 ve věci zjištění obvyklé ceny

Znalecký posudek č.4561-101/14 ve věci zjištění obvyklé ceny Znalecký posudek č.4561-101/14 ve věci zjištění obvyklé ceny Typ nemovitosti Pozemky parc.č. 1503/37, parc.č. 1503/38 a parc.č. 2049/1 v KU Jablůnka Účel ocenění Zjištění ceny pro exekuční řízení proti

Více

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 12 Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ Kód obce 561657 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 (2016 2023)

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 (2016 2023) společný prostor. společný život. společná cesta. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 (2016 2023) PRACOVNÍ VERZE KE DNI 1. 11. 2015 K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vznik, činnost a projekty

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Dokument je zpracováván na období 2015-2024.

Dokument je zpracováván na období 2015-2024. Strategie území správního obvodu ORP Kraslice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, zdravotnictví a zaměstnanosti Dokument je zpracováván na období

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 Investorsko Inženýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Průmyslová zóna

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu:

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: Benchmarking pro správní obvod ORP Moravská Třebová s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 1 SO ORP Moravská Třebová charakteristika území Správní obvod obce s rozšířenou působností

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

STATISTICKÉ INFORMACE

STATISTICKÉ INFORMACE STATISTICKÉ INFORMACE O ZÁSAZÍCH JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY A POŽÁRECH ZA ROK 21 I. ZÁSAHY JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V období od 1. ledna 21 do 31. prosince 21 zasahovaly jednotky požární ochrany v Plzeňském

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Kaplířova 9, 320 68 IČO: 70883378 ROČNÍ ZPRÁVA o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2014 Předkládá:.. plk. Ing. František Pavlas ředitel HZS Plzeňského

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Projektová dokumentace

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Projektová dokumentace Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč Projektová dokumentace Datum: 28.11.2013 Razítko a podpis zpracovatele Razítko a podpis žadatele Obsah: 1.Identifikační údaje...3 1.1Název projektu...3

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více