Mikroregion Touškovsko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mikroregion Touškovsko"

Transkript

1 Profil mikroregionu Touškovsko Podklad pro strategický plán mikroregionu říjen 2006 Zadavatel: Zpracovatel: EuroCompact s.r.o.

2 PŘEDMLUVA Profil mikroregionu Touškovsko byl zpracován podle zadané osnovy jako podklad pro členy Strategické komise, kteří se budou podílet na přípravě Strategického plánu mikroregionu. Kromě toho zpřístupní potřebné informace o oblasti všem potenciálním zájemcům a investorům. Nejvýznamnějšími zdroji informací byly podklady jednotlivých členů, údaje Českého statistického úřadu, Úřadu práce a údaje mnoha jiných institucí sídlících na území regionu. Byly použity nejaktuálnější dostupné údaje. Záměrem zpracovatelů bylo shromáždit nejnovější informace k dané problematice, ne vždy však tyto informace byly dostupné. S ohledem na dostupnost některých informací, na proměnlivost prostředí a na snahu po maximální stručnosti nemůže Profil zahrnovat všechny problémy, které život obcí v regionu utvářejí. Profil předkládá fakta o obcích mikroregionu Touškovsko, avšak nečiní si nárok na hodnocení situace. To je úkolem členů Strategické komise. 2

3 OBSAH: PŘEDMLUVA 2 1. ÚVOD KRÁTCE Z HISTORIE KULTURNÍ PAMÁTKY GEOGRAFIE A KLIMATICKÉ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ PŘEHLED ZA PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁKLADNÍ PŘEHLED ZA OKRES PLZEŇ-SEVER ZÁKLADNÍ PŘEHLED ZA ORP NÝŘANY ZÁKLADNÍ PŘEHLED ZA JEDNOTLIVÉ ČLENY MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO 8 2. OBYVATELSTVO ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBYVATELSTVU MIKROREGIONU PŘIROZENÝ POHYB OBYVATELSTVA VZDĚLÁNÍ STRUKTURA ZAMĚSTNANOSTI PRACOVNÍ SÍLY VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ A ŠKOL CENA PRACOVNÍ SÍLY NEZAMĚSTNANOST MÍSTNÍ EKONOMIKA PODNIKATELSTVÍ V MIKROREGIONU ZEMĚDĚLSTVÍ PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY VE MĚSTĚ HOSPODAŘENÍ MIKROREGIONU A JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘEHLED ORGANIZACÍ ŘÍZENÝCH A FINANCOVANÝCH OBCEMI V MIKROREGIONU DOMÁCNOSTI A BYDLENÍ DOMÁCNOSTI BYDLENÍ VÝSTAVBA V OKRESE PLZEŇ-SEVER DOPRAVA SILNIČNÍ DOPRAVA HROMADNÁ DOPRAVA ŽELEZNIČNÍ LETECKÁ VODNÍ DOPRAVA 23 3

4 7. KVALITA ŽIVOTA SLUŽBY ŠKOLSTVÍ LÉKAŘSKÁ PÉČE SOCIÁLNÍ PÉČE SPORT A KULTURA MÍSTNÍ SPRÁVA INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA CESTOVNÍ RUCH A INFRASTRUKTURA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SHRNUTÍ ANALYTICKÁ VÝCHODISKA PRO SWOT ANALÝZU 33 4

5 1. ÚVOD se rozkládá v jižní části území bývalého okresu Plzeň-sever. Mikroregion sdružuje 7 obcí, ty zabírají plochu o rozloze ha a žije zde přes obyvatel. Největší obcí mikroregionu je Město Touškov s obyvateli. Celé území mikroregionu Touškovsko náleží k Plzeňskému kraji. Všechny obce mikroregionu spadají pod obec s rozšířenou působností Nýřany. Lokalizace mikroregionu: Obr.1: Umístění mikroreginu v rámci ČR NUTS I NUTS II NUTS III NUTS IV NUTS V Česká republika Jihozápad Plzeňský kraj Plzeň-sever Bděneves,Čeminy, Chotíkov, Kozolupy, Město Touškov, Újezd nade Mží, Vochov Vzdálenost centra mikroregionu Města Touškov do krajského města Plzeň (autobusové nádraží) je 12 km. Převážná část území okresu (a mikroregionu) leží v nadmořské výšce m nad mořem Krátce z historie vznikl v roce 2006 iniciativou a je tvořen 7 obcemi, a to Město Touškov, Kozolupy, Chotíkov, Vochov, Bděněves, Čeminy a Újezd nade Mží. Historicky první dochovaná zmínka o Touškově pochází z falza benediktinského kláštera v Kladrubech a je datována k roku Původní osada ležela na jedné z hlavních cest trasy Norimberk - Praha. Roku 1231 koupil Touškov od rytíře Dřizislava kladrubský opat Rainer za 400 hřiven stříbra. Část Touškova pak vyměnil se Zdeslavem z Malesic a připojil jej ke klášternímu zboží. Tuto koupi a výměnu dne 17. prosince 1239 potvrdil král Václav I., v potvrzujícím dokumentu je Touškov poprvé uváděn jako trhová ves čili městečko. Na přelomu 14. a 15. století se v Touškově rozvinula zástavba městského typu. Dokládají nám to zachované domy, jejichž jádra jsou gotická. V období husitských válek bylo město ale poničeno natolik, že kleslo na pouhou chudou ves. Za správy pánů z Roupova pak Touškov znovu začal bohatnout. Na 18. století byl ve městě pivovar, mlýn nebo špitál, jak dokládá tereziánský katastr, který vstoupil v platnost v roce Místní pivovar, který v době první světové války přerušil svůj provoz, byl v roce 1921 prodán se vším příslušenstvím, hospodami i loukami velkoobchodníkovi Jindřichu Fingerovi z Touškova. Ten nechal pivovar opravit a opět zde obnovil výrobu piva. Kvůli špatnému odbytu však musela být činnost pivovaru nakonec zastavena. Po podepsání Mnichovské dohody v roce 1938 bylo zabráno české pohraničí, město jako takové bylo pak zabráno 10.října Druhá světová válka skončila vstupem amerických vojsk, válka ale změnila tvář města. První písemná zmínka o obci Vochov je z roku Ale již v době předchozí obec existovala zdá se, že Vochovem byla již dříve nazývaná slovanská osada. Brzy po roce 1379 se velká část Vochova dostala do majetku Heřmana z Nečtin, pána na hradě Bubnu. V roce 1482 byl majetek zemřelého Racka z Mrtníka ve vsí Kozolupech, Vochově a Malíkovicích /zaniklá ves u Všerub/ vyhlášen královskou odúmrtí. V první polovině 16. století je tedy poprvé doslovně ve Vochově připomínána tvrz. Z jejího stavu je patrné, že již delší dobu nebyla obývána Podle tzv. tereziánského katastru z poloviny 18. století bylo ve Vochově 18 hospodářů, 4 domy bez pozemků, panský dvůr, ovčín, hospoda a 5 rybníků. totiž Heřman zapsal věno své manželce Anně z Roupova mimo jiné také na svých dědinách ve Vochově. 5

6 Tab.č.1: Přehled o první písemné zmínce o obci Obec První písemná zmínka Bděněves 1197 Čeminy 1239 Chotíkov 1344 Kozolupy 1186 Město Touškov 1115 Újezd nade Mží 1242 Vochov 1318 Zdroj: ČSÚ 1. 2 Kulturní památky V mikroregionu Touškovsko se nachází několik historických budov a dalších skvostů. Jedná se např. o kostel sv. Jana Křtitele ve Městě Touškov. Ten zde byl vystaven v letech v místech předešlého a vysvěcen byl dne 18. října O dva roky později k němu byla dostavěna věž, nebyla však dokončena. Do té doby u kostela stála nízká dřevěná zvonice. V roce 1856 nechal patron zdejšího kostela Jan Antonín svobodný pán Starck na svoje náklady zvýšit kostelní věž do dnešní podoby a v letech také na místním hřbitově vystavěl rodinnou hrobku a nad ní hřbitovní kapli. Přesně o deset let později byla u silnice směrem na Čeminy na počest Nejsvětější Panny a Matky boží Marie vysvěcena další kaple, kterou se zde rozhodli vystavět pro zvýšení náboženského smýšlení bratři Hechtové z Touškova. Kaplička z 19. století stojí také u cesty směrem na ke hřbitovu. V Touškově se také nachází fara z let a sousoší Nejsvětější trojice z roku 1723, nalezneme zde i městské domy z konce 15.století a počátku 16. století s mazhauzy, portály a ostěním. V obci Čeminy byla z roce 1576 vystavěna renesanční tvrz, která byla přestavěna v roce 1707 na barokní zámek s empírovou přístavbou z roku Před zámkem se nachází památník 6 amerických letců, kteří zde zahynuli v dubnu Zřícenina hradu Buben se nachází nad soutokem Plešnického potoka a řeky Mže, přibližně 4 km západně od Města Touškov. Původní hrad byl založen ve 14.století a do dnešní doby se z něj zachovaly zbytky brány a věžovitého stavení. Kolem roku 1567 je uváděn jako pustý. Zřícenina je v současné době volně přístupná. Na severozápad od obce Chotíkov se zvedá vrch s názvem Krkavec. Mezi lidmi se zachovala pověst, že před tisíciletími, ještě v pohanských dobách, tu stávalo obětiště. U něho pořádali usedlíci shromáždění při, kterých přinášeli bohům oběti. Zvířata, obilí a ovoce kladli na oltář a kněží je pak obětovali. V obci je také kostel povýšení sv. Kříže z roku 1834 vystavěný v klasicistním stylu, je v něm také vystaven obraz od Karla Škréty. V obci nalezneme také klasicistní domy na návsi. V blízkosti obce se také těžil kaolín. Původní tvrz z roku 1817 přestavěná na klasicistní zámek s dvorem se nachází na katastru obce Újezd nade Mží. Na katastru obce Kozolupy se zase nachází kostel z let od A.Haffeneckera. Obec je také proslavena chovem koní, kteří pocházejí z Huclova statku (nad železniční tratí) Geografie a klimatické podmínky Obce mikroregionu spadají na území okresu Plzeň-sever. To je ovlivněno orografickým členěním terénu. Západní, jižní a severní hranice je lemovaná vodotečemi, které jsou zahloubeny ve výrazně modelovaném údolí. Nejvýše položenou obcí mikroregionu je Chotíkov, nejníže položenou je pak Bdeněves. 6

7 Tab.č.2: Nadmořská výška obcí v mikroregionu Obec Nadmořská výška (v m.n.m) Bděněves 327 Čeminy 352 Chotíkov 398 Kozolupy 350 Město Touškov 333 Újezd nade Mží 392 Vochov 351 Zdroj: ČSÚ 1. 4 Základní přehled za Plzeňský kraj VÚCS Jihozápad je tvořen sedmi okresy a 15 obvody s obcemi z rozšířenou pravomocí (ORP). Statutární obec: Plzeň Okresy: Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany, Tachov Celková výměra území v ha: Počet obyvatel: Hustota obyvatel na km 2 : 72,7 Počet obci celkem: 511 Počet obcí se statutem město: Základní přehled za okres Plzeň-sever Okres Plzeň-sever je jedním z 5ti tzv. venkovských okresů, které nemají své správní místo (dále jsou to okresy Praha-východ, Praha-západ,Plzeň-jih a Brnoměsto). Celková výměra území v ha: (tj. podíl 17,3 % na výměře kraje) Počet obyvatel: (tj. podíl 13,58 % na celkovém počtu obyvatel v kraji) Hustota obyvatel na km 2 : 57,0 Počet obcí: 101 Počet obcí se statutem město: Základní přehled za ORP Nýřany Obce mikroregionu Touškovsko spadají pod ORP Nýřany. Celková výměra území v ha: Počet obyvatel: (v roce 2004) Počet obcí: 54 7

8 1. 7 Základní přehled za jednotlivé členy mikroregionu Touškovsko Celková výměra území v ha: Počet obyvatel: Počet obcí: 7 Tab.č.3: Rozloha a počty obyvatel členů mikroregionu Touškovsko Obec Rozloha (v ha) Počet obyvatel Bděněves Čeminy Chotíkov Kozolupy Město Touškov Újezd nade Mží Vochov Celkem mikroregion Zdroj: V mikroregionu sídlí pouze stavební úřad, který je zřízen ve Městě Touškově. Za ostatními institucemi musejí místní obyvatelé dojíždět do Nýřan nebo do Plzně: - stavební úřad Městský úřad, Dolní nám. 1, Město Touškov, telefon: , web: úřední hodiny dle úřadu - krajský úřad Krajský úřad Plzeňského kraje, Kroupova 18, Plzeň, telefon: , e- mail: web: úřední hodiny: pondělí a středa 8:00-17:00, podatelna otevřena pondělí a středa 7:30-17:00, úterý a čtvrtek 7:00-15:15 a pátek 7:00-14:00 - úřad práce Úřad práce Plzeň-sever, dislokované pracoviště Nýřany, Benešova třída 79, Nýřany, telefon: , web: portal.mpsv.cz/sz/local/ps_info, - živnostenský úřad spadá pod Městský úřad Nýřany, Americká tř. 39, Plzeň, telefon: , web: - finanční úřad Finanční úřad Plzeň-sever, nám. Českých bratří 8, Plzeň 1, telefon: , úřední hodiny: pondělí a středa 8:00-17:00 2. OBYVATELSTVO 2. 1 Základní informace o obyvatelstvu mikroregionu V mikroregionu Touškovsko žije přes 5 tis. obyvatel, převažují ženy. Na celkové populaci okresu Plzeňsever se podílí 6,9 %, podíl na obyvatelstvu ČR je pak 0,05 %. Největší obcí mikroregionu je Město Touškov, kde žije více než třetina všech obyvatel mikroregionu. Nejméně obyvatel pak žije v Újezdu nade Mží (71). 8

9 Tab. č.4: Počet obyvatel v jednotlivých obcích mikroregionu Území Počet obyvatel k Celkem muži ženy Podíl obce (%) Česká republika ,049 Plzeňský kraj ,913 Okres Plzeň-sever ,855 Mikroregion Touškovsko Bděněves ,000 Čeminy Chotíkov Kozolupy Město Touškov Újezd nade Mží Vochov Zdroj: ČSÚ Věková struktura obyvatelstva v mikroregionu Věková struktura obyvatel města je pro další rozvoj příznivá. Index stáří je nižší než činí okresní i krajský průměr. V produktivním věku žilo v roce 2004 v mikroregionu přes osob, což představuje téměř 66 % na podílu obyvatelska mikroregionu Touškovsko. xx % mužů a xx % žen. Tab. č. 5: Podíl obyvatel mikroreginu, okresu a kraje v produktivním věku na celkovém počtu obyvatelstva v r Předprodukti vní (0-14 let) Produktivní (15-59 let) Poproduktiv ní (60 a více let) Věk Celkem Obec Bděněves Čeminy Chotíkov Kozolupy Město Touškov Újezd nade Mží Vochov Z toho Muži Ženy Podíl obyvatel v % 15,53 65,58 18,89 100,00 Zdroj: ČSÚ 9

10 2. 2 Přirozený pohyb obyvatelstva V rámci mikroregionu Touškovsko činil celkový přírůstek 144 osob za rok Největší přírůstek zaznamenalo Město Touškov 54 (tj. 37,5% podíl na mikroregionu), nejméně pak Újezd nade Mží v počtu 3 osob (tj. 2,1 %). Záporný přirozený přírůstek zaznamenaly obce Újezd nade Mží a Vochov. Tab. č.6: Pohyb obyvatelstva v mikroregionu a obcí v roce 2004 Obec Údaje Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhování m Celkový přírůstek Bděněves Čeminy Chotíkov Kozolupy Město Touškov Újezd nade Mží Vochov Mikroregion Touškovsko Zdroj: ČSÚ 2. 3 Vzdělání Každý čtvrtý obyvatel mikroregionu má základní vzdělání, 45 % obyvatel je vyučeno nebo se středním vzděláním bez maturity, každý pátý má maturitní vzdělání. Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel činí 5,5 %. Graf č.1: Bydlící obyvatelstvo starší 15 let podle nejvyššího dokončeného vzdělání 21,11 1,16 2,11 5,54 0,23 25,27 44,58 Základní Vyučen maturitní VOŠ VŠ bez vzdělání Nezjištěno Zdroj: SLDB 2001, ČSÚ Ve srovnání s krajským srovnáním jsou hodnoty obdobné. 10

11 Tab.č 7: Srovnání vzdělanostní struktury obyvatel starších 15 let Základní Vyučen, střední bez maturity maturitní VOŠ VŠ bez vzdělání Nezjištěno Bděněves Čeminy Chotíkov Kozolupy Město Touškov Újezd nade Mží Vochov Mikroregion Touškovsko Procentní podíl 25,27 44,58 21,11 2,11 5,54 0,23 1,16 Zdroj: SLDB 2001, ČSÚ 3. STRUKTURA ZAMĚSTNANOSTI 3. 1 Pracovní síly Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva je vyšší než činí krajský a republikový průměr. Struktura zaměstnanosti v mikroregionu odpovídá současným vývojovým trendům přesunu zaměstnanosti z primárného a sekundárního sektoru do služeb. Více než 50 % obyvatel pracuje v sektoru služeb, tj. v oblasti obchodu, oprav motorových vozidel, dopravy, pošty, telekomunikací, veřejné správy, školství nebo zdravotnictví. Tab.č.8: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo - relativní počet Oblast Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo Podíl ek.aktivních obyvatel na celku (v %) Bděněves ,78 Čeminy ,11 Chotíkov ,27 Kozolupy ,84 Město Touškov ,73 Újezd nade Mží ,67 Vochov ,32 Mikroregion ,15 Česká republika 45,00 Zdroj: ČSÚ SLDB 2001 Tab.č.9: Podíl obyvatel mikroregionu dle odvětví národního hospodářství Odvětví národního hospodářství Počet V % Zemědělství 93 3,82 Průmysl a stavebnictví ,95 Služby ,23 Celkem ,00 Zdroj: ČSÚ SLDB

12 3. 2 Vyjížďka do zaměstnání a škol Do zaměstnání vyjíždělo dle Sčítání lidu, domů a bytů 2001 celkem osob. Největší počet z této skupiny vyjíždí za prací v rámci kraje nebo v rámci okresu Plzeň-sever. Mimo obec dojíždí více než 80 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. Poměr vyjíždějících osob za zaměstnáním do jiného kraje je pak nižší než počet vyjíždějících v rámci Plzeňského kraje. Hlavní příčinou může být blízkost krajského města- Plzně (ta je vzdálena cca 10 km od centra mikroregionu). Tab.č.10: Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání v jednotlivých obcích mikroregionu Bděněves Čeminy Chotíkov Kozolupy M.Touškov Újezd n.m. Vochov V rámci obce V rámci okresu V rámci kraje Do jiného kraje Celkem Zdroj:SLDB 2001, ČSÚ 3. 3 Cena pracovní síly Údaje o výši platů jsou dostupné pouze za jednotlivé okresy. V roce 2004 činila průměrná mzda v Plzeňském kraji přes Kč, v okrese Plzeň-sever, jehož součástí je také mikroregion Touškovsko, byla průměrná mzda Kč, což je pod průměrem kraje. Tab.č.11: Vývoj průměrných mezd v meziokresním srovnání v Plzeňském kraji */ Průměrná mzda Území v roce 2005 v Kč okres Domažlice okres Klatovy okres Plzeň-jih okres Plzeňměsto okres Plzeň-sever okres Rokycany okres Tachov Plzeňský kraj */(subjekty se sídlem na daném území, bez podnikatelských subjektů do 20 zaměstnanců) Zdroj: ČSÚ 3. 4 Nezaměstnanost Míra nezaměstnanosti je v mikroregionech ve srovnání s republikovým průměrem nižší (s výjimkou obcí Bděněves a Újezd nade Mží), 3 obce dosahují také podprůměrné míry v porovnání s krajskou úrovní. V rámci okresu Plzeň-sever je míra nezaměstnanosti v obcích o něco vyšší. Nejnižší nezaměstnanost je sledovaná ve Městě Touškov (3,94 %), nejvyšší pak v Bděněvsi, kde míra dosahuje 8,67 %. Na konci června 2006 bylo bez práce 124 osob, které evidoval Úřad práce v Plzni. 12

13 Tab.č.12: Míra nezaměstnanosti k Lokalita Počet nezaměstnaných Míra nezaměstnanosti (%) Česká Republika ,70 Plzeňský kraj ,50 Okres Plzeň-sever Bděneves 17 8,67 Čeminy 6 5,22 Chotíkov 22 5,51 Kozolupy 23 4,94 Město Touškov 36 3,94 Újezd nade Mží 3 8,11 Vochov 17 5,52 Zdroj: ÚP Plzeň-sever V roce 2006 míra nezaměstnanosti v obcích mikroregionu kolísala mezi 3,9 % a 10,8 %. Nejnižší je ve Městě Touškov, nejvyšší v Újezdě nade Mží. Graf č.2: Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých obcích mikroregionu v roce 2006 (v %) 12 Míra nezaměstnanosti (v %) Bděneves Čeminy Chotíkov Kozolupy Město Touškov Újezd nade Mží Vochov Období Zdroj: Úřad práce pro Plzeň-sever 13

14 4. MÍSTNÍ EKONOMIKA 4. 1 Podnikatelé v mikroregionu Největším zaměstnavatelem v mikroregionu je společnost NOVEM CAR Interier Design, která se zabývá výrobou dřevěných doplňků do luxusních osobních automobilů a zaměstnává 470 osob. Firma sídlí ve Městě Touškov. Další významný zaměstnavatel společnost Schwer Fittings se zabývá výrobou nerez fitinků, kde se na výrobě podílí 40 zaměstnanců. Všechny podniky s výjimkou NOVEM CAR jsou malé nebo mikropodniky, tedy do 50 zaměstnanců. Sídlí zde pouze jedna společnost, která má nad 250 zaměstnanců a spadá do kategorie velkých firem (dle kategorizace velikosti podniku). Tab.č.13: Seznam největších zaměstnavatelů v mikroregionu (podle počtu zaměstnanců) Firma Adresa Zaměření Počet zaměstnanců EUROM Bdeněves Dřevovýroba 10 Lobkowicz Plzeň Křimice Zemědělství G-Tem Vochov 50 Kovovýroba Duokrixa Vochov 40 Autodoprava Wapos Vochov 21 Přestavba automobilů Hemerle Flowers Čeminy Nákup a prodej květin 11 HS potraviny Kozolupy 210 Potraviny 6 JEDNOTA Plasy Kozolupy 261 Potraviny 6 FOX INTERIÉR Kozolupy Prodej dřevomateriálu 12 HAND-MADE Kozolupy 6 Ruční práce 8 Huclův dvůr Kozolupy 33 Zemědělství 7 NOVEM CAR Interier Design Líšťanská 520, M.Touškov Dřevěné autodoplňky 470 Schwer Fittings Líšťanská 499, M.Touškov Výroba nerez fitinků 40 SIVA Líšťanská 178, M.Touškov Drátěný program 25 METAL Čemínská 240, M.Touškov Střešní krytina 12 Jan Slepička Újezd n.m. 50 Zemědělství 5 Miloslav Mach Újezd n.m. 19 Truhlář 4 Zdroj: obecní úřady, vlastní šetření Zemědělství Zemědělská půda tvoří téměř dvě třetiny z celkové výměry mikroregionu. Orná půda pak představuje více než polovinu rozlohy mikroregionu. Tab.č.14: Výměry zemědělské a nezemědělské půdy v mikroregionu (v roce 2004) v ha % Celková výměra pozemku 5.560,54 100,00 Zemědělská půda 3.542,07 63,70 Zahrady 112,94 2,30 Louky 415,29 4,47 Orná půda 2.962,61 53,28 Ovocné sady a zahrady 51,23 3,65 Vinice 0,00 0,00 Nezemědělská 2.018,47 36,30 Vodní plochy 69,67 1,25 Ostatní plochy 429,66 7,73 Lesní půda 1.418,54 25,51 Zastavěné plochy 90,14 1,81 Zdroj: ČSÚ 14

15 Tab.č.15: Výměry zemědělské a nezemědělské půdy v ha v jednotlivých obcích mikroregionu (v roce 2004) Obec Zemědělská půda Nezemědělská půda Celkem Bděneves 386,86 100,7 487,56 Čeminy 534,07 510, ,24 Chotíkov 602,7 523, ,34 Kozolupy 404,84 146,22 551,06 Město Touškov 668,66 294,49 963,15 Újezd nade Mží 468,67 377,13 845,8 Vochov 476,27 66,12 542,39 Zdroj: ČSÚ Podnikatelské subjekty ve městě V roce 2004 působilo na území mikroregionu Touškovsko přes podnikatelských subjektů. Největší podíl (více než osmdesát procent) představovaly podnikatelé - fyzické osoby. Tab.č.16: Přehled podnikatelských subjektů dle typu subjektu (v roce 2003) Typ subjektu Počet % zemědělství 70 6,57 Průmysl ,20 stavebnictví ,70 doprava a spoje 25 2,35 Oprava motorových vozidel, obchod ,99 Ostatní obchodní služby ,32 veřejná správa 7 0,66 školství a zdravotnictví 14 1,31 ost.veřejné a sociální služby 73 6,85 státní organizace 4 0,38 akciové společnosti 2 0,19 obchodni společnosti 54 5,07 družstva 5 0,47 peněžní organizace 0 0,00 podnikatelé - fyzické osoby ,33 samostatně hospodařící rolníci 26 2,44 svobodná povolání 35 3,28 Ostatní právní formy 81 7,60 Celkem subjektů ,00 Zdroj: ČSU Největší počet subjektů se pak zabýval obchodem, prodejem a opravou motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinstvím. Do této kategorie spadá 309 podnikatelských subjektů (téměř třetina). Průmyslovou činností se zabývá 221 subjektů (více než 20 %), stavebnictvím pak 178 (17 %) Hospodaření mikroregionu a jednotlivých obcí Nová daňová soustava byla v ČR zavedena k 1. lednu Znamenala zásadní změnu dosavadního daňového systému. Snad největším posunem oproti stávající úpravě bylo zavedení daně z přidané hodnoty. Výše daní se postupem času prostřednictvím zákonů mění. Daňová kvóta (celková daňová povinnost, dopadající na jedince) se nemění, dochází pouze k přesouvání daňové zátěže od daní přímých k daním nepřímým. To má zejména dva důvody: za prvé se jedná o trend, vysledovatelný v celé západní Evropě, a za druhé (a to především) to souvisí s neschopností státních orgánů vybrat uložené daně. Je totiž jednodušší nechat naplnit veřejné rozpočty nakupující a spotřebitele (ti se 15

16 placení nemohou vyhnout, neboť daň je obsažena a promítnuta do ceny finálního výrobku), než kontrolovat jednotlivé podnikatelské subjekty a domáhat se zákonného plnění. Od roku 2001 vstoupila v platnost nová rozpočtová pravidla, podle kterých se sdílené daně rozdělují ze státního rozpočtu podle počtu obyvatel s koeficientem podle velikostní kategorie obce. Příjmy obce tvoří zejména výnosy daní, vlastních, dotačních a kapitálových příjmů. Do příjmů jsou zahrnuty také správní poplatky. Přehled rozpočtů v jednotlivých obcích mikroregionu je uveden v následujících tabulkách. Tab.č.17: Příjmy a výdaje - Bdeněves (v tis. Kč) Rok Celkové příjmy Daně celkem Správní a ostatní poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace, půjčky Úvěry + financování (převod z FRaR a depozit) Výdaje celkem Provozní výdaje Investiční výdaje Zdroj:OÚ Bdeněves Tab.č.18: Příjmy a výdaje Čeminy (v tis. Kč) Rok Celkové příjmy 1.832, , , , ,74 Daně celkem 1.081, , , , ,29 Správní a ostatní poplatky Nedaňové příjmy 434,23 696,99 567,61 558,56 540,75 Kapitálové příjmy 223,50 101,09 20,78 583,32 81,31 Dotace, půjčky 93,50 294,00 70,64 138,79 369,39 Úvěry + financování (převod z FRaR a depozit) Výdaje celkem 1.553, , , , ,60 Provozní výdaje 1.373, , , , ,65 Investiční výdaje 179,70 215,64 25,67 35,81 609,95 Zdroj:OÚ Čeminy Tab.č.19: Příjmy a výdaje - Chotíkov (v tis. Kč) * Rok Celkové příjmy Daně celkem Správní a ostatní poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace, půjčky Úvěry + financování (převod z FRaR a depozit) Výdaje celkem Provozní výdaje Investiční výdaje * Pozn.: Obecní úřad neposkytl informace 16

17 Tab.č.20: Příjmy a výdaje - Kozolupy (v tis. Kč) Rok Celkové příjmy 9.493, , , , ,80 Daně celkem 3.995, , , , ,17 Správní a ostatní poplatky 82,18 294,40 510,06 506,78 564,74 Nedaňové příjmy 471,60 646,79 546,16 817, ,58 Kapitálové příjmy 233,58 655, ,65 217, ,29 Dotace, půjčky 4.793, , , , ,76 Úvěry + financování (převod z FRaR a depozit) 0, , ,00 0,00 0,00 Výdaje celkem 9.065, , , , ,14 Provozní výdaje 6.317, , , , ,08 Investiční výdaje 2.748, , , , ,06 Zdroj:OÚ Kozolupy Tab.č.21: Příjmy a výdaje Město Touškov (v tis. Kč) Rok Celkové příjmy , , , , ,19 Daně celkem 9.680, , , , ,08 Správní a ostatní poplatky 2.130, , , , ,93 Nedaňové příjmy 6.952, , , , ,06 Kapitálové příjmy 2.465, , , , ,98 Dotace, půjčky , , , , ,14 Úvěry + financování (převod z FRaR a depozit) 3.021,76-574, , , ,65 Výdaje celkem , , , , ,56 Provozní výdaje , , , , ,57 Investiční výdaje , , , , ,99 Zdroj:MěÚ Město Touškov Tab.č.22: Příjmy a výdaje Újezd nade Mží (v tis. Kč) Rok Celkové příjmy Daně celkem Správní a ostatní poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace, půjčky Úvěry + financování (převod z FRaR a depozit) Výdaje celkem Provozní výdaje Investiční výdaje Zdroj:OÚ Újezd nade Mží Tab.č.23: Příjmy a výdaje - Vochov (v tis. Kč) Rok Celkové příjmy Daně celkem Správní a ostatní poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace, půjčky Úvěry + financování (převod z FRaR a depozit) Výdaje celkem Provozní výdaje Investiční výdaje Zdroj:OÚ Vochov 17

18 Přehled organizací řízených a financovaných obcemi v mikroregionu Řízené příspěvkové organizace V rámci mikroregionu byly zřízeny pro potřeby chodu obcí organizace, které financují obce ze svých zdrojů. Tyto organizace nejsou zřízeny v obcích Bdeněves, Čeminy a Újezd nade Mží. Tab.č.24: Přehled organizací zřízených a financovaných obcemi v mikroregionu Toušimsko Název Adresa Telefon Ředitel Mateřská škola Vochov Vochov Pí. Malatová Základní škola a mateřská škola Kozolupy Mgr. Šatrová Kozolupy Základní škola a mateřská škola Čemínská 296, Město Mgr. Mezerová Město Touškov Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb M. Touškov 5. DOMÁCNOSTI A BYDLENÍ 5. 1 Domácnosti Touškov Partyzánská 519, Město Touškov p. Palkovičová Zdroj: obecní úřady Při posledním sčítání lidu v roce 2001 žili obyvatelé mikroregionu v bytových domácnostech. Více než 90 % bylo tvořeno jednou hospodařící domácností. Hospodařící domácnosti se z velké většiny shodovaly s cenzovními domácnostmi. Tab.č.25: Bytové a hospodařící domácnosti Počet % Bytové domácnosti ,00 v tom s 1 HD ,27 v tom se 2 a více HD 151 8,73 Hospodařící domácnosti ,00 v tom s 1 CD ,69 v tom s 2 a více CD 25 1,31 Zdroj: ČSÚ SLDB 2001 Podle sčítání lidu tvoří téměř 2/3 domácností úplné rodiny, každá čtvrtá domácnost je domácnost jednotlivců. 18

19 Graf č.3: Domácnosti v mikroregionu Toušimsko (v %) 25,24 1,28 11,22 62,26 úplné rodiny nerodinné domácnosti neúplné rodiny domácnosti jednotlivců Zdroj: ČSÚ SLDB Bydlení Domovní fond v roce 2001 tvořilo domů, z toho domů trvale obydlených. Neobydlené domy představovaly 17 %. Počet obydlených rodinných domů ve městě je 1.082, zbylou část (80) tvoří bytové domy. Domy jsou nejčastěji v soukromém vlastnictví (94,4 %). Nejvíce trvale obydlených domů je ve Městě Touškov (371), Chotíkově (232) a Kozolupech (223). Naopak nejméně trvale obydlených domů je v Újezdě nade Mží (23). Tab.č.26: Základní údaje o domovním fondu v mikroregionu v roce 2001 Domy celkem 1401 Trvale obydlené rodinné domy 1082 Trvale obydlené bytové domy 80 Domy ve vlastnictví soukromých osob 1072 Domy ve vlastnictví města nebo státu 41 Domy ve vlastnictví SBD 22 Zdroj : SLDB 2001, ČSÚ Nejvíce domů v mikroregionu je z období , a to 615, což představuje podíl 41 % na celkovém počtu domů. Tab.č.27: Počet obydlených bytů podle doby výstavby v jednotlivých obcích mikroregionu Rok výstavby Obec Do Bděneves Čeminy Chotíkov Kozolupy Město Touškov Újezd nade Mží Vochov Zdroj : SLDB 2001, ČSÚ 19

20 Graf č.4: Počet obydlených bytů podle doby výstavby 700 Počet vystavěných domů do Období výstavby Zdroj : ČSÚ SLDB 2001 Největší počet domů má 1 nebo 2 podlaží. Z celkové počtu obydlených domů jich spadá do této kategorie (tj. 96 %). Více než 5 poschodí mají domy pouze ve dvou obcích mikroregionu - Město Touškov a Kozolupy. Přibližně 23 % domů (270) má přípojku na kanalizaci. V roce 2001 podle SDLB byly na kanalizaci napojeny pouze Město Touškov, Chotíkov a Vochov. Počet domů vybavených vodovodem je 97 %. Na plyn je napojeno více než polovina (631), ústřední topení mají pak má 4 z 5 domů (936). Bytový fond mikroregionu je tvořen byty, z toho z nich je obydleno. Největší počet se nachází v rodinných domcích (75 %), zbylá část pak v bytových domech. Z celkové počtu obydlených bytů jich je většina ve vlastním domě. Tab.č.28: Obydlené byty podle právního původu Právní původ Bděneves Čeminy Chotíkov Kozolupy Město Újezd Touškov nade Mží Vochov Vlastní dům Osobní vlastnictví Nájemní Člen bytového družstva Zdroj : SLDB 2001, ČSÚ 20

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí sousedí na jihu z části se Slovenskem a dále se Zlínským krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvod Frenštát pod Radhoštěm, hranici tvoří obce správního

Více

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6%

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6% Neratovice Správní obvod Neratovice se nachází na severu kraje a sousedí s obvody Brandýs nad Labem-St.Bol., Kralupy nad Vltavou a Mělník. Povrch obvodu je nížinatý, rozkládá se kolem řeky Labe a je součástí

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Mariánské Lázně má rozlohu 405,35 km 2 a 24 824 obyvatel. S hustotou počtu 61 obyvatel na km 2 je druhým nejméně obydleným obvodem v kraji. Ve správním obvodu Mariánské Lázně je zahrnuto

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP BLATNÁ

SPRÁVNÍ OBVOD ORP BLATNÁ Správní obvod obce s rozšířenou působností Blatná leží v severozápadním koutu Jihočeského kraje. Blatensko je poměrně hustě protkáno sítí potoků, které patří do povodí řeky Otavy, na nichž bylo vybudováno

Více

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Rýmařov se rozkládá na západní výspě Moravskoslezského kraje. Na severu a východě sousedí s obcemi správního obvodu Bruntál a na západě a jihu jeho hranici tvoří obce Olomouckého kraje. Tento

Více

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Český Těšín zahrnuje město Český Těšín a obce Chotěbuz a Ropice. Pověřeným úřadem je Český Těšín. Podle počtu obcí i podílem na rozloze kraje (1,0 %) je na předposledním, tj. 21. místě v

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - B Mapové výstupy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

BRUNTÁL. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

BRUNTÁL. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Bruntál se rozkládá v západní části Moravskoslezského kraje. Na severovýchodě hraničí s obcemi spadajícími pod správní obvod Krnov, na východě s obcemi správního obvodu Opava, na jihovýchodě

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP STRAKONICE

SPRÁVNÍ OBVOD ORP STRAKONICE Správní obvod obce s rozšířenou působností Strakonice leží na severozápadě kraje při hranicích s Plzeňským krajem. Jeho středem podél řeky Otavy prochází výběžek Českobudějovické pánve. Podél řeky Volyňky

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Jablunkov se nachází na jihovýchodě Moravskoslezského kraje. Na východě a jihu jej ohraničuje státní hranice se Slovenskem a Polskem, na západě jeho hranici tvoří obce správního obvodu Frýdek-Místek

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,2% lesní pozemky 49,5%

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,2% lesní pozemky 49,5% Příbram Správní obvod Příbram se nachází v jihozápadním cípu Středočeského kraje na hranicích s kraji Plzeňským a Jihočeským. Sousedí s obvody Hořovice, Dobříš a Sedlčany. Povrch obvodu tvoří dva geomorfologické

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP TRHOVÉ SVINY

SPRÁVNÍ OBVOD ORP TRHOVÉ SVINY Správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny leží v jihovýchodní části kraje při hranici s Rakouskem. Na území správního obvodu zasahuje z východu Třeboňská pánev, převážnou část území však

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

Obyvatelstvo podle věku k

Obyvatelstvo podle věku k Správní obvod Stříbro leží v severozápadní části Plzeňského kraje. Severní část území má společnou s Karlovarským krajem. Na východě hraničí se správním obvodem Nýřany, na jihovýchodě se správním obvodem

Více

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK ČERVENÝ KOSTELEC obsah dopravní situace krajina užší vztahy charaktery míst městská struktura vybavenost obchod a výroba demografie hospodářská činnost historie 2 3-4 5 6-9 10-16 17 18 19 20 21 Trutnov

Více

ROKYCANY. lesní pozemky 42,9% trvalé travní porosty 9,5% zahrady a ovocné zahrady 2,3%

ROKYCANY. lesní pozemky 42,9% trvalé travní porosty 9,5% zahrady a ovocné zahrady 2,3% V severovýchodní části Plzeňského kraje se rozkládá správní obvod Rokycany. Má společné hranice se čtyřmi správními obvody Plzeňského kraje (Kralovice, Nýřany, Plzeň, Blovice) a se Středočeským krajem.

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP JINDŘICHŮV HRADEC

SPRÁVNÍ OBVOD ORP JINDŘICHŮV HRADEC Správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec leží téměř v nejvýchodnější části Jihočeského kraje. Po celé jeho jižní části probíhá státní hranice s Rakouskem. Od západu do obvodu zasahuje

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004 Správní obvod Moravská Třebová tvoří jihovýchodní výběžek Pardubického kraje. Svojí východní částí hraničí s obcemi Olomouckého kraje, na jihu je obklopen obcemi kraje Jihomoravského. Ze západní strany

Více

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o PROCES 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec AKTUALIZACE 2012 Část D Vyhodnocení změn RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče ZNALECKÝ POSUDEK č. 3899-22/2014 O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimícká 780/61 18100 Praha 8 Účel znaleckého

Více

Strategický plán rozvoje obce Němčice

Strategický plán rozvoje obce Němčice Strategický plán rozvoje obce Němčice na období 2011-2015 Obec Němčice Němčice 53 384 11 Netolice IČ: 00250554 Schváleno zastupitelstvem obce Němčice dne 22. 03. 2011 1 Obsah: 1. Historie obce, památky,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

v tom rodinné domy bytové domy ostatní budovy

v tom rodinné domy bytové domy ostatní budovy 7. Domy a byty 7.1. Charakteristika domovního fondu V kraji bylo sečteno 44 979 domů. V době sčítání bylo sečteno na území kraje 44 979 domů sloužících nebo určených k bydlení, obydlených domů z toho bylo

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Program rozvoje. Obce Slavošov

Program rozvoje. Obce Slavošov Program rozvoje Obce Slavošov 2003-2006 Obsah 1. Úvod. 2. Charakteristika a základní analýza obce 2.1. Základní charakteristika obyvatelstvo 2.2. Zemědělství... 2.3. Průmysl.. 2.4. Komunikace... 2.5. Technická

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Podpora Plzeňského kraje při budování cyklotras a cyklostezek

Podpora Plzeňského kraje při budování cyklotras a cyklostezek Podpora Plzeňského kraje při budování cyklotras a cyklostezek akce podpořené z Programu stabilizace a obnovy venkova PK Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Z historie PSOV PK krajský

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Obec Kbelany. Strategický rozvojový plán obce pro

Obec Kbelany. Strategický rozvojový plán obce pro Obec Kbelany Strategický rozvojový plán obce pro 2016-2021 prosince 2015 Strategický rozvojový plán obce Kbelany pro roky 2016 2021 byl zastupitelstvem obce Kbelany schválen jako součást základních dokumentů

Více

ostatní plochy 26,0% zastavěné plochy a nádvoří 9,2% vodní plochy 1,9%

ostatní plochy 26,0% zastavěné plochy a nádvoří 9,2% vodní plochy 1,9% Přirozeným centrem jižní Moravy je město Brno s dominantami hradu Špilberk a katedrálou na Petrově. S počtem 369 559 obyvatel, žijících ve 29 městských částech, je druhým největším městem České republiky.

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Karta obce výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012

Karta obce výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 Bohostice Počet obyvatel 200 Rozloha (ha) 2 090 Relativně více sadů, vodních ploch a lesních pozemků. Relativně méně orné půdy, TTP a zastavěných ploch Ekonomické subjekty Relativně málo ekonomických subjektů.

Více

5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol

5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol 5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol 5.1. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání Dojížďka se sleduje od roku 1961. Již od roku 1961 je zjišťování údajů o dojížďce do zaměstnání a do škol součástí

Více

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS Hradská 52, 344 01 Domažlice IČ: 266 79 973 web: http://www.masceskyles.cz/ Dokument Strategie spolupráce obcí na platformě MAS je dodatkem Strategie komunitně

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Strategický plán města Frýdlant

Strategický plán města Frýdlant C. GLOBÁLNÍ SWOT ANALÝZA Globální SWOT analýza je zásadním analytickým výstupem, který v dalším procesu tvorby strategického plánu slouží jako výchozí podklad pro formulaci návrhových cílů a aktivit. Jednotlivé

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

3. Hodnocení regionálních rozdílů podle funkčních regionů

3. Hodnocení regionálních rozdílů podle funkčních regionů 3. Hodnocení regionálních rozdílů podle funkčních regionů 3.1 Území s nepříznivým demografickým vývojem Na základě vývoje vybraných demografických ukazatelů (počet obyvatel, index stáří a podíl obyvatel

Více

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4.1. Úroveň vzdělání podle krajů a SO ORP Rozdílná úroveň vzdělání v regionech zůstala přibližně ve stejných proporcích jako při sčítání 2001. Velmi

Více

VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010

VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010 VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR POLITIKY BYDLENÍ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROSINEC 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje

Více

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 27 Obec: VŠELIBICE Kód obce 564532 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Základní ekonomické údaje Míra nezaměstnanosti:

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji PŘÍLOHA - GRAFY počet obyvatel počet osob počet osob 12 Graf 1: Pohyb obyvatel Plzeňského kraje 1 8 6 4 2 Živě narození Zemřelí celkem Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním

Více

5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol

5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol 5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol 5.1. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání v Plzeňském kraji je ovlivněna sociální, věkovou a profesní skladbou populace, jeho

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 Obec Věrovany Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 1 Obsah STRATEGICKÝ PLÁN... 3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE... 3 1. Charakteristika obce Věrovany... 3 Základní údaje... 3 Geografická

Více

Benchmarking ORP Bystřice nad Pernštejnem

Benchmarking ORP Bystřice nad Pernštejnem Benchmarking ORP Bystřice nad Pernštejnem pro projekt Systémové podpory rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Verze: březen 2015 Mgr. Lenka Víchová

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Seznam projektových záměrů: Název projektu Rekonstrukce a oprava místních komunikací Lokalizace místní části obce Rozpočet 4 mil. Kč Popis

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

4. Osoby bydlící v zařízeních

4. Osoby bydlící v zařízeních 4. Osoby bydlící v zařízeních Ubytování v zařízení nesplňuje parametry bydlení v bytech, naopak poskytuje bydlícím osobám některé služby. Celkem bylo k 26. 3. 2011 ve všech typech zařízení sečteno 194

Více

Tabulka 1: Věková struktura obyvatel a její vývoj podle krajů. Tabulka 2: Domovní fond a bytový v okresech Plzeňského kraje

Tabulka 1: Věková struktura obyvatel a její vývoj podle krajů. Tabulka 2: Domovní fond a bytový v okresech Plzeňského kraje PŘÍLOHA - TABULKY Tabulka 1: Věková struktura obyvatel a její vývoj podle krajů kraje Věková struktura 2011 Index stáří IEZ** 0-14 let 15-64 let 65 a více* abs. v % abs. v % abs. v % 2001 2011 index změny

Více