TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 3. třída Modrý vagónek Zpracovaly: Ing. Jana Dostálová Marcela Krčálová Martina Luková DiS. 1

2 TÉMATICKÉ CELKY: Září - Budeme spolu kamarádit Záměry: Poznáváme se s novými kamarády a s prostředím MŠ. Seznamujeme s bezpečnostními pravidly v MŠ. Společně si stanovíme pravidla chování ve třídě, která budeme dodržovat. Zaměříme se na bezpečnost dětí v silničním provozu, prožijeme Týden bez aut. Budeme poznávat míst, kde žijeme, připomeneme si svou příslušnost k českému národu oslavením státního svátku svatého Václava a společně nahlédneme do české historie. Říjen Podzim kolem nás Záměry: Pozorujeme podzimní proměnlivé počasí, zjišťujeme jeho vliv na přírodu, vnímáme všemi smysly. Při vycházkách si všímáme toho, co se urodilo na zahrádkách a na poli. Získané poznatky s dětmi diskutujeme, dáváme prostor pro otázky, společně hledáme odpovědi. Připomeneme si státní svátek vzniku našeho prvního čs. státu, seznámíme se se symboly české státnosti, prozkoumáme Českou republiku na mapách. Listopad Listí žloutne, poletuje Záměry: Nasloucháme zvukům přírody. Hudebně a pohybově se inspirujeme větrem a deštěm. Vyrobíme papírově draky a vyzkoušíme, jak silně umíme foukat. Všímáme si barevnosti přírody, využíváme jejího bohatství sbíráme listy a různé další přírodniny, které uplatníme při hrách a pokusech s barvou. Podzimní dýně použijeme při výrobě strašidélek, společně prožijeme Halloween a pokusíme se překonávat náš strach. Připomenutím Památky zesnulých si uvědomíme konečnost života, sdělíme si naše dosavadní poznatky o smrti a dám prostor k vyjádření citů k blízké osobě a soucítění. Prosinec Těšíme se na Vánoce Záměry: Společně prožijeme vánoční zvyky a obyčeje. Budeme se podílet na vánoční výzdobě školky. Pokusíme se sebehodnotit své chování a formulovat svoje očekávání. Společně budeme čelit dětskému strachu z neznámého. Předvánoční atmosféru si zpříjemníme společným zpěvem vánočních koled. Radost druhým uděláme vánočním přáníčkem a dárečkem. Dáme prostor pro fantazii, představy, porozumění a naslouchání. Leden Sněhování Záměry: Vyprávěním o prožitých vánočních svátcích zahájíme první měsíc nového kalendářního roku. Přiblížíme si tradici svátku Tří králů. Zaměříme se na počasí 2

3 v zimě, život lesních zvířat a také na zimní sporty. S budoucími školáky navštívíme žáky 1. třídy základní školy. Užijeme si další ročník Školkového plesu, na který společně nacvičíme předtančení. Únor Pojďme spolu do pohádky Záměry: Četbou známých i moderních pohádek budeme rozvíjet fantazii dětí. Dramatizace pohádek bude volně navazovat na vyprávění pohádek. Pojedeme na výlet do Prahy do divadla nebo školku navštíví divadelní soubor s pohádkou. Učíme se, jak se vhodně chovat v divadle. Vyzdobíme prostory školky na blížící se karneval a užijeme si veselé dopoledne s tanci a hrami v maskách. Březen Přišlo jaro do vsi Záměry: Pozorováním změn v přírodě budeme sledovat, jak přicházejí jaro. Budeme se připravovat na Velikonoce barvením vajíček, pečením velikonočního beránka, výzdobou tříd a výrobou přáníček. Povíme si o velikonočních zvycích a tradicích. Budeme se připravovat na Divadelní festival nácvikem dramatizace pohádek. Září - Budeme spolu kamarádit Činnosti: Naučíme se vzájemně pozdravit, představit se, oslovovat kamarády a paní učitelky. Budeme trénovat paměť, budeme se snažit zapamatovat si svou značku a značky kamarádů. Stanovíme si společně pravidla chování ve třídě, která se budeme snažit dodržovat. Seznámíme se s pravidly pobytu na školní zahradě a při vycházce mimo areál školky. Budeme u dětí podporovat samostatnost ve všech činnostech. V řízených činnostech budeme upřednostňovat hry, kde je třeba spolupracovat hry ve dvojicích, skupinkách. 1. Poznáváme se Vyprávíme si zážitky za prázdnin, představujeme se, svou značku, svoji rodinu. Kreslíme svou značku. Učíme se básničku Uvítací, učíme se sedět v kruhu a respektovat pravidlo Mluví jen ten, kdo má zvoneček. Tvoříme pravidla chování ve třídě. Každý předvádí, co již umí. Čteme si pohádku Lakomeček a vyvozujeme z ní závěry umět se podělit. 2. Dva jsou víc než jeden Učíme se básničku Kamarád. Všímáme si, co máme společné a v čem se lišíme. Kreslíme sebe a své kamarády. Hrajeme si ve dvojicích hru Na mašinky. Cvičíme s padákem, učíme se vzájemně spolupracovat. Počítáme se, čteme si pohádku Jak se kluci neuměli spočítat. Vzájemně si pomáháme. Hrajeme si na rozhlas děti se poznávají podle slovního popisu. 3

4 3. Týden bez aut Poznáváme blízké okolí mateřské školy. Učíme se bezpečně pohybovat na vycházce, víme, že chodíme ve dvojicích, vzájemně si pomáháme a hlídáme se, respektujeme pokyny p. učitelky. Víme, co je křižovatka a semafor. Známe místa, kde se přechází ulice. Naučíme se písničku Z. Svěráka Auta. Učíme se malovat semafor podle básničky. Hrajeme si domino s dopravními značkami. Čteme si pohádku Pepánek a autíčko Hrajeme si hru Na barevná auta. Chodíme do školky pěšky, pořádáme závody na koloběžkách a kolech, kreslíme křídou dopravní značky na silnici před MŠ. Sledujeme na DVD pořad Kostičky věnovaný dopravní tématice. Získáváme Průkaz správného chodce. 4. Místo, kde žijeme Povídáme si o tom, kde bydlíme v jaké zemi, v jaké obci, jakou řečí mluvíme. Při vycházkách pozorujeme a prozkoumáváme naši obec. Seznamujeme se se znakem obce, vlajkou obce, navštěvujeme místní pamětihodnosti. Prohlížíme si mapu Strančic. Seznamujeme se s legendou o sv. Anně a navštívíme její kapličku. Seznamujeme se s historií obce a České republiky. Čteme si legendu o sv. Václavovi. Kreslíme sv. Václava s koněm a erbem a vymýšlíme vlastní erby. Vyzkoušíme si bojovat jako rytíři. Hrajeme si na koně, zpíváme písničku Hopsa, hopsa. Učíme se básničku Kde jsem doma, malujeme svůj domov, svůj dům. Říjen Podzim kolem nás Činnosti: Budeme pozorovat přírodu a hojně využívat její dary. Nahlédneme do světa skřítků Podzimníčků, seznámíme se s tím, jak se příroda a zvířátka připravují na zimu. Nakreslíme si podzimní skřítky a vyrobíme jim domečky. Budeme sbírat kaštany, žaludy, dýně, ořechy a budeme si všímat proměn stromů. Kromě přírodnin, které si osaháme, roztřídíme a poskládáme, se budeme věnovat také poznávání ovoce a zeleniny, které si očicháme a ochutnáme. Společně oslavíme státní svátek. 1. Co se děje v přírodě Pozorujeme změny v přírodě. Čteme si pohádku O jablůňce, prohlížíme si obrázky. Učíme se básničku Podzim. Nakreslíme si skřítky Podzimníčky a vyrobíme jim domečky. Použijeme různé výtvarné techniky vytrhávání barevného papíru, vodové barvy, kresba křídou namočenou v mléce, suché pastely. Přečteme si knížku o skřítcích Dubánek a Bukvička. Sbíráme přírodniny, třídíme je a využíváme při hrách a cvičení. Učíme se správně chovat v lese, zpíváme písničku V lese je krásně. Sbíráme podzimní listy, lisujeme je a určujeme, k jakému stromu patří. Využíváme obrázky z didaktické pomůcky V přírodě. 2. Počasí na podzim Vyprávíme si o počasí, pozorujeme ho a čteme si o něm pohádky - Až naprší a uschne; O Větrníkovi; O deštníku a další. Kreslíme sluníčko, déšť, mraky, deštníky. 4

5 Využíváme nové výtvarné techniky vodové barvy, obtiskování, zapouštění barev na mokrý podklad. Zpíváme písničky Prší, prší; Dešťové kapičky, cvičíme při nich s padákem či využíváme dětské hudební nástroje. Učíme se písničku s pohybem Meluzína, čteme se básničky o počasí a hádáme, jaké počasí se pod básničkou skrývá. 3. Podzimní práce na poli a na zahrádce Povídáme si, co se děje na zahrádkách na podzim. Zjišťujeme, kde doma pomáhá s prací na zahrádce. Při vycházkách pozorujeme, jak se mění pole. Učíme se básničky Traktor; Hruška; Švestka; Jablíčko a další. Zpíváme si písničku Šel zahradník do zahrady. Kreslíme dozrávající ovoce a zeleninu, provádíme ochutnávku ovoce a zeleniny, hrajeme hru na poznávání podle čichu. Vyrábíme razítka z brambor, obtiskáváme různé druhy ovoce. Poznáváme různá nářadí, s kterými se pracuje na zahradě. Na školní zahradě hrabeme listí. 4. Doma to mám rád Povídáme si o domově - s kým žijeme a známe-li svou adresu. Seznamujeme se se státní vlajkou, národní hymnou a znakem. Prohlížíme si mapu České republiky, hledáme hlavní město, řeku, která jím protéká. Víme, kdo je prezident. Učíme se poslouchat a zpívat státní hymnu. Pouštíme si i hymny jiných států. Hledáme Českou republiku v atlase. Seznamujeme se se světadíly, pracujeme s globusem. Vyprávíme si, kdo už navštívil jinou zemi a jakou řečí se v cizích zemích mluví. Učíme se nakreslit státní vlajku, vybarvujeme státní znak. Obkreslujeme malé mapky ČR. Zpíváme píseň Naše Země kulatá je. Shlédneme DVD Evropské pexeso. Listopad Listí žloutne, poletuje Činnosti: Budeme vycházet z toho, že děti se již zorientovaly v prostředí mateřské školy, našly si kamarády a dodržují stanovená pravidla. Plynule navážeme na podzimní témata a zaměříme se na hudebně-pohybové činnosti a pokusy s barvou. Budeme naslouchat zvukům přírody, pozorovat sílu větru a uvědomovat si možnost našeho dechu. Zjistíme, že náš dech a život jednou skončí. Společně se budeme snažit konečnost života akceptovat a překonávat dětský strach. 1. Duchové a duchaření Seznámíme se se svátkem Halloween, přečteme si o vzniku této tradice ve světě, vyrobíme si dýňové lampičky a strašidélka. Povíme si, čeho se každý bojíme a jak tento strach můžeme překonat. Svůj strach namalujeme a následně zničíme. Naučíme se básničku Duch a budeme zpívat písničky Strašidelná a Hop, hop, hop. Poslechneme si písničky z CD Ať žijí duchové a Strašidýlko Emílek. Přečteme si pohádky z knihy o strašidlech Bubetka a Smítko. Vyrobíme si strašidelný hrad pro duchy a doplníme ho všemožnou havětí, počínaje pavouky. Školku si vyzdobíme papírovými duchy a dýněmi. Přečteme si básně Pavla Šruta z knihy Příšerky a 5

6 příšeři. Zahrajeme si na duchy a navštívíme místní hřbitov, kde zapálíme svíčky za naše blízké, na které společně zavzpomínáme. 2. Barvy podzimu Pozorujeme barvy v přírodě. Využíváme vylisovaných listů k výrobě obrázků zvířátek, portrétů. Provádíme pokusy s barvou obtiskáváme barevné listy, obkreslujeme listy tužkou před průklepový papír, vyrábíme papírové podzimní listy, na které použijeme technik zapouštění barvy na mokrý podklad. Učíme se básničku Malíř podzim a Jak se podzim raduje. Zpíváme písně: Už je podzim; Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok a Bude zima, bude mráz. Cvičíme s barevnými míčky, kroužky, drátěnkami. Čteme si pohádky Čarovný strom a Příběh o čtvrtjadýrku 3. Vítr fičí, listí ničí Posloucháme CD Zvuky přírody. Pozorujeme sílu větru, co vše dokáže. Sami zkoušíme sílu našeho dechu při hrách. Pomocí brčka přenášíme lehké předměty peříčka, papírky, kousky látek). Hrajeme stolní fotbal pomocí brček a papírové kuličky. Čteme si pohádku Vítr Fičák a učíme se básničku Vítr a noc. Pomocí brček rozfoukáváme barevné skvrny a následně říkáme, co nám připomínají, a dokreslujeme obrázky. Pomocí svého dechu se snažíme uvést do pohybu malý míček. Cvičíme se šátky, padákem, stuhami. 4. Drakiáda Na předchozí téma Vítr fičí navážeme výrobou papírových draků. Budeme kreslit, stříhat, naučíme se vázat uzel, udělat drakům na ocas mašličky. Zazpíváme si písničku Pyšný drak, naučíme se básničky Drak a Podzimní koukání. Zkusíme si slovní diktát pomocí slovních pokynů děti vybarví a dokreslí obrázek draka. Přečteme si pohádku Vláďův drak a povíme si, jaké máme zážitky s pouštěním draků. Zacvičíme si s papírovými dráčky a mráčky. Zjistíme rozdíl mezi papírovými draky a draky v pohádkách. Vybarvíme si omalovánky s draky. Prosinec - Těšíme se na Vánoce Činnosti: Budeme si užívat adventní těšení se. Povíme si, jak každý z nás prožívá předvánoční přípravy doma a jaké zvyky a tradice doma dodržujeme a jak vypadají Vánoce jinde ve světě. Atmosféru ve školce si zpříjemníme společným zpěvem koled a pečením vánočního cukroví. Připravíme se na příchod Mikuláše s doprovodem čerta a anděla, naučíme se básničky a písničky, které předneseme. Také si společně připravíme program na vánoční besídku. Radost druhým uděláme dárečky a přáníčky. Svá očekávání na dárky od Ježíška si sdělíme s výtvarně je zpracujeme. V lednu se k tématu vrátíme a povíme si, co se nám splnilo. 1. Mikuláš, čert a anděl Vyrobíme si do každé třídy adventní věnec, upečeme vánoční cukroví, budeme zpívat koledy. Vyzkoušíme si program připravovaný na vánoční besídku. Naučíme se 6

7 básničky o Mikulášovi, čertovi a andělovi. Zazpíváme si písničku Čerti se ženili, zatancujeme si čertovskou polku a písničku Byla jedna Káča. Cvičíme a tančíme na DVD Míši jako čertíci. Poslechneme si pohádku Byl u nás Mikuláš a Čert a Káča. Vybarvíme si tématické omalovánky a vyrobíme papírové Mikuláše, čerty a anděly. Zahrajeme si pohybovou hru Na čerty. Zhodnotíme si naše chování během roku a těm méně hodným poradíme, jak se zlepšit. Prožijeme společně Mikulášskou nadílku a budeme doufat, že čert si s sebou nikoho neodnese 2. Dárkování 3. Kouzlo Vánoc Zpíváme vánoční koledy. Opakujeme si básničky, písničky a divadlo na besídku. Hrajeme pohybovou hru se zpěvem Mrazík a metelice. Povídáme si o Vánocích. Vyrábíme vánoční přáníčka a dárečky. Čteme si o Vánocích v knihách: Štuclinka a Zachumlánek ; Mikeš. Společně zdobíme vánoční stromeček. Vyrábíme papírové řetězy, hvězdy, sněhové vločky, ozdoby a zdobíme si třídu. Připomínáme si vánoční zvyky a obyčeje, děti si sdělují své dosavadní zkušenosti s Vánoci a vyslovují svá očekávání. Kreslíme a malujeme, co bychom chtěli od Ježíška. Leden Sněhování Činnosti: Po Vánocích si budeme s dětmi vyprávět, jak svátky prožily a jaké dostaly dárky. Připomeneme si tradici svátku Tří králů a v převlečení za krále projdeme průvodem obcí za zpěvu koled. Zimní počasí nás vybízí ke hrám na sněhu a se sněhem - budeme si hrát a sportovat nejen na zahradě školky, ale i ve vnitřních prostorách. Zamyslíme se nad životem ptáčků a lesních zvířat v mrazivě zimě a nezapomeneme jim nasypat do krmítka zrníčka a donést zeleninu do lesa do krmelce. Navštívíme s předškoláky prvňáčky v základní škole. Připravíme se na Školkový ples, naučíme se několik společných tanečků. 1. Tři králové Vyprávíme si, jak jsme prožili vánoční svátky a jaké dárky jsme našli pod stromečkem. Obrázky dárků kreslíme. Vyprávíme si o Třech králích, prohlížíme knihy a zpíváme koledy. Vyrobíme si královské koruny a v převlečení za krále půjdeme na průvod přes obec s koledováním. Naučíme se básničku o Třech králích. 2. Příroda v zimě Prohlížíme si knihy s obrázky lesních zvířat a vyprávíme si, jak žijí v zimě. Sypeme ptáčkům do krmítka zrníčka a nosíme do lesa zvířátkům zeleninu. Čteme pohádku Dva medvědi a vyrábíme obrázky k pohádce. Naučíme se básničku Tichá krajina, vyrobíme obrázek zasněžené přírodní scenérie. Připravujeme se na blížící se zápis do 1. třídy vyplňováním pracovních listů a prodlužováním času soustředění na práci. S předškoláky navštívíme žáky první třídy základní školy a seznámíme se s prostředím školy. Pro školáky vyrábíme dárky záložky do knížek. 7

8 3. Zimní sporty Vyprávíme si o zimních sportech, jaké známe. Hrajeme si na lyžaře s využitím sešlápnutých plastových lahví, s papírovými koulemi se koulujeme, hrajeme pohybové hry Na mrazíka a Meluzína. Vyrábíme sněhuláka s dolepováním detailů. Stavíme na zahradě ze sněhu iglú a sněhuláky, také bobujeme, sáňkujeme a koulujeme se. Při ukázkové hodině pro rodiče budoucích školáků předvedeme, co všechno jsme se ve školce naučili. 4. Plesové veselí Čteme si pohádku Zahradnický ples z knihy Radovanovy radovánky od Z. Svěráka. Vyrábíme prsteny a zrcátka na ples a připravujeme se na předtančení nácvikem tanců Belinda a Rogalo. Prohlížíme si knížky s obrázky princezen a princů. Kreslíme princezny v krásných plesových šatech. Únor Pojďme spolu do pohádky Činnosti: Četbou známých i moderních pohádek budeme rozvíjet fantazii dětí. Dramatizace pohádek bude volně navazovat na vyprávění pohádek. Užijeme si divadlo ve školce nebo pojedeme na výlet do Prahy na divadelní představení. Učíme se, jak se vhodně chovat v divadle. Vyzdobíme prostory školky na blížící se karneval. 1. Pohádkový týden Čtením pohádek rozvíjíme fantazii dětí, dáme prostor pro samostatné dokončení pohádky, podporujeme vyprávění. Děti donesou z domova oblíbené pohádkové knížky, prohlížíme si je a čteme z nich. Pohádky budeme dramatizovat, využijeme široké nabídky kostýmů. Kreslíme obrázky z pohádek, vyrábíme vázanou knihu s pohádkovými obrázky. Sestavujeme pohádkové dvojice a vyrábíme loutky z vařeček, které děti donesou z domova. Naučíme se písničku Přijíždí k nám večerníček od Z. Svěráka. 2. Jedeme do divadla Prohlížíme si knížky o společenském chování a naučíme se, jak se správně chovat v divadle. Užijeme si divadlo ve školce nebo pojedeme na výlet do Prahy na divadelní představení. O shlédnutém divadle si budeme povídat a také nakreslíme obrázky. Podporujeme zájem o dramatizaci pohádek. 3. a 4. Karnevalové radovánky Naučíme se básničku Máme ve školce karneval a písničku Maškarní plesy. Vyrábíme škrabošky na karneval, lepíme rozstříhané obrázky masek, vybarvujeme obličeje klaunů. Tančíme na písničky z CD Inky Rybářové a Míši Růžičkové. Vyrábíme z igelitových tašek třepetalky a cvičíme na ně sestavu podle DVD. Vyzdobíme školku na karneval. Představíme všechny masky, které se karnevalu účastní, zatančíme kolektivní kruhové tance a vyfotografujeme se. 8

9 Březen Přišlo jaro do vsi Činnosti: Odcházející zima a blížící se jaro nás vyzývá k pozorování změn v přírodě. Učíme se vidět pod roztávajícím sněhem rašící sněženky a další rostliny. Vyprávěním o velikonočních zvycích a tradicích se chystáme na svátky jara. Pečeme velikonočního beránka či velikonoční perníčky, barvíme vajíčka, vyrábíme velikonoční přáníčka. Začneme s přípravou dramatizace pohádky na Divadelní festival. 1. Hrajeme si na divadlo Na blížící se Divadelní festival začneme nacvičovat dramatizaci pohádky rozdělíme si role, vybereme vhodné kostýmy a nacvičíme texty. Začneme připravovat kulisy k pohádce. Rozvíjíme fantazii a představivost při vymýšlení vlastních pohádek. 2. Barevný svět Vyprávíme si o barvách kolem nás, co vše známe od konkrétní barvy. Sledujeme DVD Kostičky Barvičky, vylezte z krabičky, děláme pokusy s barvou zapouštění barev do vlhkého papíru, rozfoukávání barev brčkem Naučíme se básničky Barevný rok a Malované malování. Přijdeme do školky oblečení v barvě svého vagónku. 3. a 4. Vaječný mejdan Budeme si povídat o velikonočních zvycích a tradicích, prohlédneme si obrázky v knihách. Nabarvíme a nazdobíme velikonoční vajíčka mramorovacími barvami, barevným pískem, akrylátovými či prstovými barvami. Procvičujeme jemnou motoriku při navazování barevných stuh k vejcím. Upečeme velikonočního beránka či velikonoční perníčky. Připravíme pro rodiče velikonoční přáníčka. Radujeme se z přicházejícího jara a z proměn v přírodě zpěvem písně Jaro dělá pokusy. Poslechneme si pohádku Proč zajíček naděluje velikonoční vajíčka a budeme hledat čokoládová vajíčka ukrytá v zahradě školky. Zahrajeme si pohybové hry Na slepičku a Na barevná vajíčka. Duben Hody, hody, doprovody Činnosti: Učíme se porozumět tradicím, zapojíme se do společných prací, osvojíme si praktické dovednosti, posilujeme citové vztahy, přizpůsobujeme se běžným změnám, podílíme se na výzdobě prostředí mateřské školy. 1. Veselé Velikonoce Naučíme se velikonoční koledy. Vyzdobíme si třídu i vstupní část mateřské školy na Velikonoce. Vyrobíme velikonoční kraslice a přáníčka. Naučíme se taneček Pletýnka. Vymýšlíme dobroty a podílíme se na přípravě jídelníčku. Zkoumáme, kde se bere vejce. 9

10 2. Hra na školu Připravujeme lavice. Učíme se reagovat na zvonění. Kreslíme podle diktátu. Používáme pracovní listy. Cvičíme za doprovodu hudby s Míšou. Sčítáme a vypočítáváme po jedné. Hledáme počáteční hlásku ve slově. Pracujeme s knihou. 3. Týden kouzel Prohlížíme si obrázky čarodějnice a vyrábíme je z různých druhů materiálu. Převlékáme se do kostýmů. Učíme se píseň a báseň Čarodějnice, Pět Ježibab. Prožíváme různé strachy, učíme se nebát. Květen Májové slavnosti Činnosti: Vnímáme, kdo všechno patří do rodiny. Poznáváme své nejbližší okolí, obec, ve které žijeme. Připravujeme dárky pro rodiče. Vnímáme rodinné klima a prostředí. 1. Moje maminka Vyrobíme dárek a přáníčko pro maminku. Zakreslíme do mapy, kde žijeme, kde je náš dům, jaká jsou významná místa obce (synagoga, kaplička, obecní úřad, pošta apod.). Učíme se báseň Tulení máma. Zpíváme písně Mamince. Kreslíme maminčin portrét. 2. Zdravé tělo Prohlížíme si encyklopedie o lidském těle. Zkoumáme kostru, zažívací ústrojí, kreslíme srdce. Učíme se báseň Tělocvik. Povídáme si o zdravé stravě, podporujeme pitný režim. Čteme si z knihy Zdravé tělo. Vystřihujeme z časopisů obrázky jídla. 3. Týden pohody Hovoříme o dojmech a prožitcích z domova. Spoluprožíváme společné akce v rámci MŠ, např. divadelní festival. Podílíme se na vytváření estetického prostředí mateřské školy. Hledáme ohrožené druhy živočichů. Zkoušíme co je nám příjemné a co ne. Třídíme odpad. Hrajeme společenské hry. 4. Týden hudby Poznáváme hudební nástroje. Zkoumáme, jak a čím se na jaký hudební nástroj hraje. Napodobujeme zvuky, šumy a ruchy. Kreslíme hudební nástroje. Posloucháme reprodukovanou hudbu, např. symfonickou báseň Vltava od B. Smetany. Pokoušíme se složit vlastní písničku. Experimentujeme s Orfovými nástroji. Sestavujeme svou vlastní kapelu 10

11 Červen Letní radovánky Činnosti: Většinu dne trávíme venku na školní zahradě, v lese apod.. Rozvíjíme a podporujeme fyzickou zdatnost a koordinaci pohybů. Prodlužujeme dobu záměrné pozornosti, zlepšujeme všechny funkce paměti. Vytváříme povědomí o mezilidských vztazích a morálních hodnotách společnosti. Čteme pohádky. Hrajeme společenské hry. 1. Den dětí Při vyprávění zážitků dbáme na dějovou a časovou posloupnost. Prohlubujeme povědomí o kamarádském jednání a chování. Při sportovních hrách nepodporujeme soutěživost. Prohlížíme si knihy a encyklopedie o životě dětí na celé planetě. Vyrábíme mapu světa. Poznáváme národní písně, pokrmy a pohádky jiných zemí. Vyrábíme globus. 2. Exotická zvířata výlet Pracujeme s encyklopedií a mapou. Vycházíme z mapy obce, ve které žijeme a postupně rozšiřujeme její okolí. Zkoumáme jak, čím a kam můžeme cestovat. Sledujeme různé dopravní prostředky. Podporujeme bezpečné chování dětí při pobytu mimo mateřskou školu. Vyprávíme a zaznamenáváme si zážitky z výletů a putování. 3.Prázdniny-hurá! Kam pojedeme na prázdniny? Prohlížíme si knihy s náměty na výlety a letní putování. Čteme příběhy dětí např. Vítek na výletě. Své představy výtvarně zpracujeme. Povídáme si o škole. Prohlížíme školní tašky. Na základě portfolií s dětmi společně rekapitulujeme celou jejich docházku do mateřské školy. Vyprávíme dětem zážitky typu Když jsi přišel do školy, tak jsi 11

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Celoroční plán činnosti školní družiny KDO SI HRAJE NEZLOBÍ. Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Milada Manková

Celoroční plán činnosti školní družiny KDO SI HRAJE NEZLOBÍ. Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Milada Manková Celoroční plán činnosti školní družiny KDO SI HRAJE NEZLOBÍ Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Milada Manková Září Společenské hry a hry se stavebnicemi, hry na školní zahradě. Září věnuji aklimatizaci

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Roční tematický plán školní družiny III. oddělení Svišti

Roční tematický plán školní družiny III. oddělení Svišti Podzim Roční tematický plán školní družiny III. oddělení Svišti Školní rok 2015/2016 - Naše škola (orientace dětí ve škole a v okolí školy, základní pravidla silničního provozu) - V naší jídelně (dodržování

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období Leden Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh Bezpečnost dětí v zimním období Oblékání v zimě jak se chová naše tělo, když je zima - kterou částí vnímáme zimu - jak se zahřejeme Příroda v zimě

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI PŘÍLEŽITOSTNÉ ČINNOSTI vyprávíme si o životě naší rodiny, rodičích, sourozencích, prarodičích a širší rodině

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI PŘÍLEŽITOSTNÉ ČINNOSTI vyprávíme si o životě naší rodiny, rodičích, sourozencích, prarodičích a širší rodině tematický okruh: MÍSTO, KDE ŽIJEME vyprávíme si o životě naší rodiny, rodičích, sourozencích, prarodičích a širší rodině malujeme svoji rodinu, svůj dům, dětský pokoj popisujeme domy, kde bydlíme, stavíme

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě. Plán práce školní družiny

Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě. Plán práce školní družiny Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě Plán práce školní družiny 2014/2015 Září Seznámení se školou Učíme se orientovat ve škole Prohlížíme si učebny a třídy školy Seznamuje se se

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

1. KAMARÁDI 2. MOJE RODINA 3. ŠKOLA SNŮ 4. MOJE MĚSTO

1. KAMARÁDI 2. MOJE RODINA 3. ŠKOLA SNŮ 4. MOJE MĚSTO 1. KAMARÁDI slavnostně přivítáme prvňáčky, seznámíme se s řádem ŠD a ŠJ udržujeme kamarádské vztahy kolektivní hry veselé prázdninové písničky výtvarná soutěž : ŠKOLA A JÁ ( tuš a vodové barvy) vycházky

Více

MĚ SÍ Č NÍ PLÁ N S D 1. ODDĚ LĚNÍ LÍSTOPÁD. Tý den od

MĚ SÍ Č NÍ PLÁ N S D 1. ODDĚ LĚNÍ LÍSTOPÁD. Tý den od MĚ SÍ Č NÍ PLÁ N S D 1. ODDĚ LĚNÍ LÍSTOPÁD Tý den od 1. 10. 3. 11. 2017 Středa 1. 11. Uvolňovací a protahovací cviky NA KOBERCI Povídáme si o běžné hygieně čistota oblečení, kapesníky Vyrábíme ducha z

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Celoroční plán práce školní družiny školní rok

Celoroční plán práce školní družiny školní rok Celoroční plán práce školní družiny školní rok 20162017 Odpočinkové činnosti vytváření celkové duševní pohody dětí klidové činnosti /poslechové, individuální hry, klid po obědě/ relaxace, četba, kvarteta,

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2016/2017

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2016/2017 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2016/2017 ZÁŘÍ téma: Naše škola - vítáme se a seznamujeme se - seznámení s řádem ŠD - bezpečná cesta a orientace v okolí školy -

Více

Roční motivační vzdělávací program

Roční motivační vzdělávací program Roční motivační vzdělávací program Programy a jejich hlavní cíle: seznámení s novým prostředím, s dětmi, s pečujícími osobami adaptace dítěte v novém prostředí, získání pocitu důvěry a bezpečí v novém

Více

DĚTSKÁ SKUPINA JESLIČKY

DĚTSKÁ SKUPINA JESLIČKY DĚTSKÁ SKUPINA JESLIČKY 10 odst. Poskytovatel je povinen zpracovat a zajistit dodržování plánu výchovy a péče o dítě, rozvoje schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte (dále jen plán výchovy

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Základní škola Jedovnice. Nad Rybníkem 401, , Jedovnice IČO: Celoroční plán školní družiny 2017/2018

Základní škola Jedovnice. Nad Rybníkem 401, , Jedovnice IČO: Celoroční plán školní družiny 2017/2018 Základní škola Jedovnice Nad Rybníkem 401, 679 06, Jedovnice IČO: 620 73 095 Celoroční plán školní družiny 2017/2018 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900

Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900 Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016 2017 Vypracoval: kolektiv vychovatelek OBSAH: 1. Cíle 2. Výchovné cíle 3. Prostředky 4. Koncepce 5. Organizace školní družiny

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 2016 Vypracoval: kolektiv vychovatelek OBSAH: 1. Cíle 2. Výchovné cíle 3. Prostředky 4. Koncepce 5. Organizace školní

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016/2017 Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠMŠ 1/2016/P A10

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016/2017 Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠMŠ 1/2016/P A10 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016/2017 Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠMŠ 1/2016/P-17

Více

Uvedení do celoročního družinového projektu JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT. Námořnický zákoník. Vyplouváme.

Uvedení do celoročního družinového projektu JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT. Námořnický zákoník. Vyplouváme. Tematický plán Školní rok: 2015/2016 Vychovatelka: Plescherová Jitka, Bc. Lenka Mülerová Téma: JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT Časový plán pomůcky, učební materiály, ZÁŘÍ Ostrov moudrosti Sociální

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Zpracovala: Bc. Karla Suková vychovatelka školní

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

MĚSÍČNÍ PLÁNY PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016/2017

MĚSÍČNÍ PLÁNY PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Sudice příspěvková organizace, Hlavní 78, 747 25 Sudice IČO: 70975507, Tel.: +420 553 761 032, GSM: +420 608 783 483, skola@skolasudice.cz www.skolasudice.cz MĚSÍČNÍ PLÁNY

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

Roční plán družiny Modrá třída

Roční plán družiny Modrá třída Roční plán družiny Modrá třída 2017 / 2018 Kouzelné školy mateřská škola a základní škola Celoroční plán školní družiny Modrá třída Odpočinkové činnosti Odstraňování únavy žáků z vyučování Řešení odpočinku

Více

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 Obsah: - Charakteristika Plánu práce činnosti

Více

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení Obsah výchovně vzdělávací činnosti je založen na činnostech vyplývajících především ze zájmů dětí. Činnosti a akce, které se uskuteční každý měsíc:

Více

MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE. Učíme se znát jejich pocity a respektovat je. Pomáháme jim, když jsou s námi.

MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE. Učíme se znát jejich pocity a respektovat je. Pomáháme jim, když jsou s námi. MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE JÁ A TY. TO JSME MY. DŮVĚŘUJEME SI, NEUBLIŽUJEME SI, NAŠE RUCE SI VZÁJEMNĚ POMÁHAJÍ, NEŠKODÍ. MÁM SVÉ POCITY A RESPEKTUJI POCITY DRUHÝCH, V ČEM JSME STEJNÍ A V ČEM JINÍ. UČÍME

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Celoroční projekty - Barevně vyšitý svět - ZÁŘÍ Motto měsíce: Barvy podzimu - seznámení žáků s řádem ŠD - poučení o chování ve školní družině, školní jídelně;

Více

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3 Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012 ZŠ V Zahrádkách 48 Praha 3 19. 9. 30. 9. pí. Toufarová 3. 10. 11. 11. pí. Kamenská 14. 11. 22. 12. pí. Maskaluková 3. 1. 18. 2. 2012 pí. Lišková 22. 2. 30.

Více

Uvedení do celoročního družinového projektu TAJEMSTVÍ KLÍČŮ. Seznámení se s novým kolektivem, prostředím a pravidly. Povídání o prázdninách

Uvedení do celoročního družinového projektu TAJEMSTVÍ KLÍČŮ. Seznámení se s novým kolektivem, prostředím a pravidly. Povídání o prázdninách Tematický plán Školní rok: 2015/2016 Vychovatel: Jakub Mlad, Iva Svobodová Téma: TAJEMSTVÍ KLÍČŮ Časový plán pomůcky, učební materiály, ZÁŘÍ ke kamarádské družince Sociální dětí: Umění jednat, Morální

Více

KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE

KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE I.oddělení KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE Témata na červen Na světě je plno dětí Pozor,to se nesmí Máme se jak v pohádce Už jedeme na prázdniny Písničky Opičí kapela Svátek zvířátek Pohybové hry

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí péče o dítě Plán výchovy a péče v dětské skupině Portusáček Každé dítě je individualitou, každé dítě je originálem při

Více

Roční plán školní družiny

Roční plán školní družiny Roční plán školní družiny 2016 2017 ZÁŘÍ: Naše škola, naše družina Zahajujeme nový školní rok, vítáme prvňáčky, hrajeme hry na seznámení s novými žáky, rozdělujeme žáky do jednotlivých oddělení. Skřítek

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec Týdenní dotace: 1h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Zjišťování výtvarných dovedností - volná

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Rámcový plán ŠD na školní rok

Rámcový plán ŠD na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Rámcový plán ŠD na školní rok 2015-2016 V Bohumíně 1. září 2015 Zpracovala Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 0 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně Kynžvart Kontakty: telefon: 354 691

Více

ZIMNÍČEK NAŠIM RODIČŮM. MŠ SEDMIKRÁSKA, Železničářská 12, České Budějovice

ZIMNÍČEK NAŠIM RODIČŮM. MŠ SEDMIKRÁSKA, Železničářská 12, České Budějovice ZIMNÍČEK NAŠIM RODIČŮM MŠ SEDMIKRÁSKA, Železničářská 12, České Budějovice Milí rodiče, spolupracujte s námi Prosíme, dávejte dětem do MŠ papírové kapesníčky. Do MŠ patří pouze zdravé dětičky, chráníme

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA plán činnosti na školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA plán činnosti na školní rok 2013/2014 ŠKOLNÍ DRUŽINA plán činnosti na školní rok 2013/2014 Školní družina je určena žákům 1. stupně ZŠ. Je v provozu denně od 11,45 15 hod.. Činnost: - Odpočinková činnost - po obědě ( klidové hry, četba a jiné

Více

Rámcový plán ŠD na školní rok

Rámcový plán ŠD na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Rámcový plán ŠD na školní rok 2013 2014 V Bohumíně 2. září 2013 Zpracovala Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

Více

11. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

11. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ PARDUBICE, JOSEFA RESSLA 2258 11. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina září VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Místo, kde žijeme seznamujeme se s ŠD,novými kamarády,tančíme a soutěžíme 1,3,5

Více

povídáme si o cestě do školy a domů, jak dodržujeme bezpečnost

povídáme si o cestě do školy a domů, jak dodržujeme bezpečnost 1.Místo, kde žijeme Náš domov, náš dům: vyprávíme si o své rodině, co kdo dělá hra na rodinu kreslíme, malujeme, jak trávíme volný čas povídáme si o povoláních kresba, koláž popisujeme dům, byt, kde bydlíme

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu Škola hrou Základní škola Nová Včelnice Školní 414, 378 42 Nová Včelnice Identifikační údaje Název výchovného programu: Škola hrou školní vzdělávací program

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ téma: Naše škola a město - vítáme se a seznamujeme se (řád ŠD) - zásady správného stolování - bezpečná cesta a orientace

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4, odloučené pracoviště Zámek Vedoucí vychovatelka : Blanka Kupcová Vychovatelka : Mgr. Radka Müllerová Motto : Různé

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel ŠVP Základní škola Horní Jelení, okres Pardubice Kolářského 414, 533 74 Horní Jelení IČO 60157941 Ing. Pavla Nádeníková,

Více

SKŘÍTEK A KNIHA. aneb PODÍVÁNKY

SKŘÍTEK A KNIHA. aneb PODÍVÁNKY 1. Vzdělávací obsah SKŘÍTEK A KNIHA aneb PODÍVÁNKY František Nepil: Už jste si toho všimli? Že se každé okno podobá trošku knížce? Okno i knížka se otevírá i zavírá skoro stejně.a když je otevřete, objeví

Více