TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 3. třída Modrý vagónek Zpracovaly: Ing. Jana Dostálová Marcela Krčálová Martina Luková DiS. 1

2 TÉMATICKÉ CELKY: Září - Budeme spolu kamarádit Záměry: Poznáváme se s novými kamarády a s prostředím MŠ. Seznamujeme s bezpečnostními pravidly v MŠ. Společně si stanovíme pravidla chování ve třídě, která budeme dodržovat. Zaměříme se na bezpečnost dětí v silničním provozu, prožijeme Týden bez aut. Budeme poznávat míst, kde žijeme, připomeneme si svou příslušnost k českému národu oslavením státního svátku svatého Václava a společně nahlédneme do české historie. Říjen Podzim kolem nás Záměry: Pozorujeme podzimní proměnlivé počasí, zjišťujeme jeho vliv na přírodu, vnímáme všemi smysly. Při vycházkách si všímáme toho, co se urodilo na zahrádkách a na poli. Získané poznatky s dětmi diskutujeme, dáváme prostor pro otázky, společně hledáme odpovědi. Připomeneme si státní svátek vzniku našeho prvního čs. státu, seznámíme se se symboly české státnosti, prozkoumáme Českou republiku na mapách. Listopad Listí žloutne, poletuje Záměry: Nasloucháme zvukům přírody. Hudebně a pohybově se inspirujeme větrem a deštěm. Vyrobíme papírově draky a vyzkoušíme, jak silně umíme foukat. Všímáme si barevnosti přírody, využíváme jejího bohatství sbíráme listy a různé další přírodniny, které uplatníme při hrách a pokusech s barvou. Podzimní dýně použijeme při výrobě strašidélek, společně prožijeme Halloween a pokusíme se překonávat náš strach. Připomenutím Památky zesnulých si uvědomíme konečnost života, sdělíme si naše dosavadní poznatky o smrti a dám prostor k vyjádření citů k blízké osobě a soucítění. Prosinec Těšíme se na Vánoce Záměry: Společně prožijeme vánoční zvyky a obyčeje. Budeme se podílet na vánoční výzdobě školky. Pokusíme se sebehodnotit své chování a formulovat svoje očekávání. Společně budeme čelit dětskému strachu z neznámého. Předvánoční atmosféru si zpříjemníme společným zpěvem vánočních koled. Radost druhým uděláme vánočním přáníčkem a dárečkem. Dáme prostor pro fantazii, představy, porozumění a naslouchání. Leden Sněhování Záměry: Vyprávěním o prožitých vánočních svátcích zahájíme první měsíc nového kalendářního roku. Přiblížíme si tradici svátku Tří králů. Zaměříme se na počasí 2

3 v zimě, život lesních zvířat a také na zimní sporty. S budoucími školáky navštívíme žáky 1. třídy základní školy. Užijeme si další ročník Školkového plesu, na který společně nacvičíme předtančení. Únor Pojďme spolu do pohádky Záměry: Četbou známých i moderních pohádek budeme rozvíjet fantazii dětí. Dramatizace pohádek bude volně navazovat na vyprávění pohádek. Pojedeme na výlet do Prahy do divadla nebo školku navštíví divadelní soubor s pohádkou. Učíme se, jak se vhodně chovat v divadle. Vyzdobíme prostory školky na blížící se karneval a užijeme si veselé dopoledne s tanci a hrami v maskách. Březen Přišlo jaro do vsi Záměry: Pozorováním změn v přírodě budeme sledovat, jak přicházejí jaro. Budeme se připravovat na Velikonoce barvením vajíček, pečením velikonočního beránka, výzdobou tříd a výrobou přáníček. Povíme si o velikonočních zvycích a tradicích. Budeme se připravovat na Divadelní festival nácvikem dramatizace pohádek. Září - Budeme spolu kamarádit Činnosti: Naučíme se vzájemně pozdravit, představit se, oslovovat kamarády a paní učitelky. Budeme trénovat paměť, budeme se snažit zapamatovat si svou značku a značky kamarádů. Stanovíme si společně pravidla chování ve třídě, která se budeme snažit dodržovat. Seznámíme se s pravidly pobytu na školní zahradě a při vycházce mimo areál školky. Budeme u dětí podporovat samostatnost ve všech činnostech. V řízených činnostech budeme upřednostňovat hry, kde je třeba spolupracovat hry ve dvojicích, skupinkách. 1. Poznáváme se Vyprávíme si zážitky za prázdnin, představujeme se, svou značku, svoji rodinu. Kreslíme svou značku. Učíme se básničku Uvítací, učíme se sedět v kruhu a respektovat pravidlo Mluví jen ten, kdo má zvoneček. Tvoříme pravidla chování ve třídě. Každý předvádí, co již umí. Čteme si pohádku Lakomeček a vyvozujeme z ní závěry umět se podělit. 2. Dva jsou víc než jeden Učíme se básničku Kamarád. Všímáme si, co máme společné a v čem se lišíme. Kreslíme sebe a své kamarády. Hrajeme si ve dvojicích hru Na mašinky. Cvičíme s padákem, učíme se vzájemně spolupracovat. Počítáme se, čteme si pohádku Jak se kluci neuměli spočítat. Vzájemně si pomáháme. Hrajeme si na rozhlas děti se poznávají podle slovního popisu. 3

4 3. Týden bez aut Poznáváme blízké okolí mateřské školy. Učíme se bezpečně pohybovat na vycházce, víme, že chodíme ve dvojicích, vzájemně si pomáháme a hlídáme se, respektujeme pokyny p. učitelky. Víme, co je křižovatka a semafor. Známe místa, kde se přechází ulice. Naučíme se písničku Z. Svěráka Auta. Učíme se malovat semafor podle básničky. Hrajeme si domino s dopravními značkami. Čteme si pohádku Pepánek a autíčko Hrajeme si hru Na barevná auta. Chodíme do školky pěšky, pořádáme závody na koloběžkách a kolech, kreslíme křídou dopravní značky na silnici před MŠ. Sledujeme na DVD pořad Kostičky věnovaný dopravní tématice. Získáváme Průkaz správného chodce. 4. Místo, kde žijeme Povídáme si o tom, kde bydlíme v jaké zemi, v jaké obci, jakou řečí mluvíme. Při vycházkách pozorujeme a prozkoumáváme naši obec. Seznamujeme se se znakem obce, vlajkou obce, navštěvujeme místní pamětihodnosti. Prohlížíme si mapu Strančic. Seznamujeme se s legendou o sv. Anně a navštívíme její kapličku. Seznamujeme se s historií obce a České republiky. Čteme si legendu o sv. Václavovi. Kreslíme sv. Václava s koněm a erbem a vymýšlíme vlastní erby. Vyzkoušíme si bojovat jako rytíři. Hrajeme si na koně, zpíváme písničku Hopsa, hopsa. Učíme se básničku Kde jsem doma, malujeme svůj domov, svůj dům. Říjen Podzim kolem nás Činnosti: Budeme pozorovat přírodu a hojně využívat její dary. Nahlédneme do světa skřítků Podzimníčků, seznámíme se s tím, jak se příroda a zvířátka připravují na zimu. Nakreslíme si podzimní skřítky a vyrobíme jim domečky. Budeme sbírat kaštany, žaludy, dýně, ořechy a budeme si všímat proměn stromů. Kromě přírodnin, které si osaháme, roztřídíme a poskládáme, se budeme věnovat také poznávání ovoce a zeleniny, které si očicháme a ochutnáme. Společně oslavíme státní svátek. 1. Co se děje v přírodě Pozorujeme změny v přírodě. Čteme si pohádku O jablůňce, prohlížíme si obrázky. Učíme se básničku Podzim. Nakreslíme si skřítky Podzimníčky a vyrobíme jim domečky. Použijeme různé výtvarné techniky vytrhávání barevného papíru, vodové barvy, kresba křídou namočenou v mléce, suché pastely. Přečteme si knížku o skřítcích Dubánek a Bukvička. Sbíráme přírodniny, třídíme je a využíváme při hrách a cvičení. Učíme se správně chovat v lese, zpíváme písničku V lese je krásně. Sbíráme podzimní listy, lisujeme je a určujeme, k jakému stromu patří. Využíváme obrázky z didaktické pomůcky V přírodě. 2. Počasí na podzim Vyprávíme si o počasí, pozorujeme ho a čteme si o něm pohádky - Až naprší a uschne; O Větrníkovi; O deštníku a další. Kreslíme sluníčko, déšť, mraky, deštníky. 4

5 Využíváme nové výtvarné techniky vodové barvy, obtiskování, zapouštění barev na mokrý podklad. Zpíváme písničky Prší, prší; Dešťové kapičky, cvičíme při nich s padákem či využíváme dětské hudební nástroje. Učíme se písničku s pohybem Meluzína, čteme se básničky o počasí a hádáme, jaké počasí se pod básničkou skrývá. 3. Podzimní práce na poli a na zahrádce Povídáme si, co se děje na zahrádkách na podzim. Zjišťujeme, kde doma pomáhá s prací na zahrádce. Při vycházkách pozorujeme, jak se mění pole. Učíme se básničky Traktor; Hruška; Švestka; Jablíčko a další. Zpíváme si písničku Šel zahradník do zahrady. Kreslíme dozrávající ovoce a zeleninu, provádíme ochutnávku ovoce a zeleniny, hrajeme hru na poznávání podle čichu. Vyrábíme razítka z brambor, obtiskáváme různé druhy ovoce. Poznáváme různá nářadí, s kterými se pracuje na zahradě. Na školní zahradě hrabeme listí. 4. Doma to mám rád Povídáme si o domově - s kým žijeme a známe-li svou adresu. Seznamujeme se se státní vlajkou, národní hymnou a znakem. Prohlížíme si mapu České republiky, hledáme hlavní město, řeku, která jím protéká. Víme, kdo je prezident. Učíme se poslouchat a zpívat státní hymnu. Pouštíme si i hymny jiných států. Hledáme Českou republiku v atlase. Seznamujeme se se světadíly, pracujeme s globusem. Vyprávíme si, kdo už navštívil jinou zemi a jakou řečí se v cizích zemích mluví. Učíme se nakreslit státní vlajku, vybarvujeme státní znak. Obkreslujeme malé mapky ČR. Zpíváme píseň Naše Země kulatá je. Shlédneme DVD Evropské pexeso. Listopad Listí žloutne, poletuje Činnosti: Budeme vycházet z toho, že děti se již zorientovaly v prostředí mateřské školy, našly si kamarády a dodržují stanovená pravidla. Plynule navážeme na podzimní témata a zaměříme se na hudebně-pohybové činnosti a pokusy s barvou. Budeme naslouchat zvukům přírody, pozorovat sílu větru a uvědomovat si možnost našeho dechu. Zjistíme, že náš dech a život jednou skončí. Společně se budeme snažit konečnost života akceptovat a překonávat dětský strach. 1. Duchové a duchaření Seznámíme se se svátkem Halloween, přečteme si o vzniku této tradice ve světě, vyrobíme si dýňové lampičky a strašidélka. Povíme si, čeho se každý bojíme a jak tento strach můžeme překonat. Svůj strach namalujeme a následně zničíme. Naučíme se básničku Duch a budeme zpívat písničky Strašidelná a Hop, hop, hop. Poslechneme si písničky z CD Ať žijí duchové a Strašidýlko Emílek. Přečteme si pohádky z knihy o strašidlech Bubetka a Smítko. Vyrobíme si strašidelný hrad pro duchy a doplníme ho všemožnou havětí, počínaje pavouky. Školku si vyzdobíme papírovými duchy a dýněmi. Přečteme si básně Pavla Šruta z knihy Příšerky a 5

6 příšeři. Zahrajeme si na duchy a navštívíme místní hřbitov, kde zapálíme svíčky za naše blízké, na které společně zavzpomínáme. 2. Barvy podzimu Pozorujeme barvy v přírodě. Využíváme vylisovaných listů k výrobě obrázků zvířátek, portrétů. Provádíme pokusy s barvou obtiskáváme barevné listy, obkreslujeme listy tužkou před průklepový papír, vyrábíme papírové podzimní listy, na které použijeme technik zapouštění barvy na mokrý podklad. Učíme se básničku Malíř podzim a Jak se podzim raduje. Zpíváme písně: Už je podzim; Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok a Bude zima, bude mráz. Cvičíme s barevnými míčky, kroužky, drátěnkami. Čteme si pohádky Čarovný strom a Příběh o čtvrtjadýrku 3. Vítr fičí, listí ničí Posloucháme CD Zvuky přírody. Pozorujeme sílu větru, co vše dokáže. Sami zkoušíme sílu našeho dechu při hrách. Pomocí brčka přenášíme lehké předměty peříčka, papírky, kousky látek). Hrajeme stolní fotbal pomocí brček a papírové kuličky. Čteme si pohádku Vítr Fičák a učíme se básničku Vítr a noc. Pomocí brček rozfoukáváme barevné skvrny a následně říkáme, co nám připomínají, a dokreslujeme obrázky. Pomocí svého dechu se snažíme uvést do pohybu malý míček. Cvičíme se šátky, padákem, stuhami. 4. Drakiáda Na předchozí téma Vítr fičí navážeme výrobou papírových draků. Budeme kreslit, stříhat, naučíme se vázat uzel, udělat drakům na ocas mašličky. Zazpíváme si písničku Pyšný drak, naučíme se básničky Drak a Podzimní koukání. Zkusíme si slovní diktát pomocí slovních pokynů děti vybarví a dokreslí obrázek draka. Přečteme si pohádku Vláďův drak a povíme si, jaké máme zážitky s pouštěním draků. Zacvičíme si s papírovými dráčky a mráčky. Zjistíme rozdíl mezi papírovými draky a draky v pohádkách. Vybarvíme si omalovánky s draky. Prosinec - Těšíme se na Vánoce Činnosti: Budeme si užívat adventní těšení se. Povíme si, jak každý z nás prožívá předvánoční přípravy doma a jaké zvyky a tradice doma dodržujeme a jak vypadají Vánoce jinde ve světě. Atmosféru ve školce si zpříjemníme společným zpěvem koled a pečením vánočního cukroví. Připravíme se na příchod Mikuláše s doprovodem čerta a anděla, naučíme se básničky a písničky, které předneseme. Také si společně připravíme program na vánoční besídku. Radost druhým uděláme dárečky a přáníčky. Svá očekávání na dárky od Ježíška si sdělíme s výtvarně je zpracujeme. V lednu se k tématu vrátíme a povíme si, co se nám splnilo. 1. Mikuláš, čert a anděl Vyrobíme si do každé třídy adventní věnec, upečeme vánoční cukroví, budeme zpívat koledy. Vyzkoušíme si program připravovaný na vánoční besídku. Naučíme se 6

7 básničky o Mikulášovi, čertovi a andělovi. Zazpíváme si písničku Čerti se ženili, zatancujeme si čertovskou polku a písničku Byla jedna Káča. Cvičíme a tančíme na DVD Míši jako čertíci. Poslechneme si pohádku Byl u nás Mikuláš a Čert a Káča. Vybarvíme si tématické omalovánky a vyrobíme papírové Mikuláše, čerty a anděly. Zahrajeme si pohybovou hru Na čerty. Zhodnotíme si naše chování během roku a těm méně hodným poradíme, jak se zlepšit. Prožijeme společně Mikulášskou nadílku a budeme doufat, že čert si s sebou nikoho neodnese 2. Dárkování 3. Kouzlo Vánoc Zpíváme vánoční koledy. Opakujeme si básničky, písničky a divadlo na besídku. Hrajeme pohybovou hru se zpěvem Mrazík a metelice. Povídáme si o Vánocích. Vyrábíme vánoční přáníčka a dárečky. Čteme si o Vánocích v knihách: Štuclinka a Zachumlánek ; Mikeš. Společně zdobíme vánoční stromeček. Vyrábíme papírové řetězy, hvězdy, sněhové vločky, ozdoby a zdobíme si třídu. Připomínáme si vánoční zvyky a obyčeje, děti si sdělují své dosavadní zkušenosti s Vánoci a vyslovují svá očekávání. Kreslíme a malujeme, co bychom chtěli od Ježíška. Leden Sněhování Činnosti: Po Vánocích si budeme s dětmi vyprávět, jak svátky prožily a jaké dostaly dárky. Připomeneme si tradici svátku Tří králů a v převlečení za krále projdeme průvodem obcí za zpěvu koled. Zimní počasí nás vybízí ke hrám na sněhu a se sněhem - budeme si hrát a sportovat nejen na zahradě školky, ale i ve vnitřních prostorách. Zamyslíme se nad životem ptáčků a lesních zvířat v mrazivě zimě a nezapomeneme jim nasypat do krmítka zrníčka a donést zeleninu do lesa do krmelce. Navštívíme s předškoláky prvňáčky v základní škole. Připravíme se na Školkový ples, naučíme se několik společných tanečků. 1. Tři králové Vyprávíme si, jak jsme prožili vánoční svátky a jaké dárky jsme našli pod stromečkem. Obrázky dárků kreslíme. Vyprávíme si o Třech králích, prohlížíme knihy a zpíváme koledy. Vyrobíme si královské koruny a v převlečení za krále půjdeme na průvod přes obec s koledováním. Naučíme se básničku o Třech králích. 2. Příroda v zimě Prohlížíme si knihy s obrázky lesních zvířat a vyprávíme si, jak žijí v zimě. Sypeme ptáčkům do krmítka zrníčka a nosíme do lesa zvířátkům zeleninu. Čteme pohádku Dva medvědi a vyrábíme obrázky k pohádce. Naučíme se básničku Tichá krajina, vyrobíme obrázek zasněžené přírodní scenérie. Připravujeme se na blížící se zápis do 1. třídy vyplňováním pracovních listů a prodlužováním času soustředění na práci. S předškoláky navštívíme žáky první třídy základní školy a seznámíme se s prostředím školy. Pro školáky vyrábíme dárky záložky do knížek. 7

8 3. Zimní sporty Vyprávíme si o zimních sportech, jaké známe. Hrajeme si na lyžaře s využitím sešlápnutých plastových lahví, s papírovými koulemi se koulujeme, hrajeme pohybové hry Na mrazíka a Meluzína. Vyrábíme sněhuláka s dolepováním detailů. Stavíme na zahradě ze sněhu iglú a sněhuláky, také bobujeme, sáňkujeme a koulujeme se. Při ukázkové hodině pro rodiče budoucích školáků předvedeme, co všechno jsme se ve školce naučili. 4. Plesové veselí Čteme si pohádku Zahradnický ples z knihy Radovanovy radovánky od Z. Svěráka. Vyrábíme prsteny a zrcátka na ples a připravujeme se na předtančení nácvikem tanců Belinda a Rogalo. Prohlížíme si knížky s obrázky princezen a princů. Kreslíme princezny v krásných plesových šatech. Únor Pojďme spolu do pohádky Činnosti: Četbou známých i moderních pohádek budeme rozvíjet fantazii dětí. Dramatizace pohádek bude volně navazovat na vyprávění pohádek. Užijeme si divadlo ve školce nebo pojedeme na výlet do Prahy na divadelní představení. Učíme se, jak se vhodně chovat v divadle. Vyzdobíme prostory školky na blížící se karneval. 1. Pohádkový týden Čtením pohádek rozvíjíme fantazii dětí, dáme prostor pro samostatné dokončení pohádky, podporujeme vyprávění. Děti donesou z domova oblíbené pohádkové knížky, prohlížíme si je a čteme z nich. Pohádky budeme dramatizovat, využijeme široké nabídky kostýmů. Kreslíme obrázky z pohádek, vyrábíme vázanou knihu s pohádkovými obrázky. Sestavujeme pohádkové dvojice a vyrábíme loutky z vařeček, které děti donesou z domova. Naučíme se písničku Přijíždí k nám večerníček od Z. Svěráka. 2. Jedeme do divadla Prohlížíme si knížky o společenském chování a naučíme se, jak se správně chovat v divadle. Užijeme si divadlo ve školce nebo pojedeme na výlet do Prahy na divadelní představení. O shlédnutém divadle si budeme povídat a také nakreslíme obrázky. Podporujeme zájem o dramatizaci pohádek. 3. a 4. Karnevalové radovánky Naučíme se básničku Máme ve školce karneval a písničku Maškarní plesy. Vyrábíme škrabošky na karneval, lepíme rozstříhané obrázky masek, vybarvujeme obličeje klaunů. Tančíme na písničky z CD Inky Rybářové a Míši Růžičkové. Vyrábíme z igelitových tašek třepetalky a cvičíme na ně sestavu podle DVD. Vyzdobíme školku na karneval. Představíme všechny masky, které se karnevalu účastní, zatančíme kolektivní kruhové tance a vyfotografujeme se. 8

9 Březen Přišlo jaro do vsi Činnosti: Odcházející zima a blížící se jaro nás vyzývá k pozorování změn v přírodě. Učíme se vidět pod roztávajícím sněhem rašící sněženky a další rostliny. Vyprávěním o velikonočních zvycích a tradicích se chystáme na svátky jara. Pečeme velikonočního beránka či velikonoční perníčky, barvíme vajíčka, vyrábíme velikonoční přáníčka. Začneme s přípravou dramatizace pohádky na Divadelní festival. 1. Hrajeme si na divadlo Na blížící se Divadelní festival začneme nacvičovat dramatizaci pohádky rozdělíme si role, vybereme vhodné kostýmy a nacvičíme texty. Začneme připravovat kulisy k pohádce. Rozvíjíme fantazii a představivost při vymýšlení vlastních pohádek. 2. Barevný svět Vyprávíme si o barvách kolem nás, co vše známe od konkrétní barvy. Sledujeme DVD Kostičky Barvičky, vylezte z krabičky, děláme pokusy s barvou zapouštění barev do vlhkého papíru, rozfoukávání barev brčkem Naučíme se básničky Barevný rok a Malované malování. Přijdeme do školky oblečení v barvě svého vagónku. 3. a 4. Vaječný mejdan Budeme si povídat o velikonočních zvycích a tradicích, prohlédneme si obrázky v knihách. Nabarvíme a nazdobíme velikonoční vajíčka mramorovacími barvami, barevným pískem, akrylátovými či prstovými barvami. Procvičujeme jemnou motoriku při navazování barevných stuh k vejcím. Upečeme velikonočního beránka či velikonoční perníčky. Připravíme pro rodiče velikonoční přáníčka. Radujeme se z přicházejícího jara a z proměn v přírodě zpěvem písně Jaro dělá pokusy. Poslechneme si pohádku Proč zajíček naděluje velikonoční vajíčka a budeme hledat čokoládová vajíčka ukrytá v zahradě školky. Zahrajeme si pohybové hry Na slepičku a Na barevná vajíčka. Duben Hody, hody, doprovody Činnosti: Učíme se porozumět tradicím, zapojíme se do společných prací, osvojíme si praktické dovednosti, posilujeme citové vztahy, přizpůsobujeme se běžným změnám, podílíme se na výzdobě prostředí mateřské školy. 1. Veselé Velikonoce Naučíme se velikonoční koledy. Vyzdobíme si třídu i vstupní část mateřské školy na Velikonoce. Vyrobíme velikonoční kraslice a přáníčka. Naučíme se taneček Pletýnka. Vymýšlíme dobroty a podílíme se na přípravě jídelníčku. Zkoumáme, kde se bere vejce. 9

10 2. Hra na školu Připravujeme lavice. Učíme se reagovat na zvonění. Kreslíme podle diktátu. Používáme pracovní listy. Cvičíme za doprovodu hudby s Míšou. Sčítáme a vypočítáváme po jedné. Hledáme počáteční hlásku ve slově. Pracujeme s knihou. 3. Týden kouzel Prohlížíme si obrázky čarodějnice a vyrábíme je z různých druhů materiálu. Převlékáme se do kostýmů. Učíme se píseň a báseň Čarodějnice, Pět Ježibab. Prožíváme různé strachy, učíme se nebát. Květen Májové slavnosti Činnosti: Vnímáme, kdo všechno patří do rodiny. Poznáváme své nejbližší okolí, obec, ve které žijeme. Připravujeme dárky pro rodiče. Vnímáme rodinné klima a prostředí. 1. Moje maminka Vyrobíme dárek a přáníčko pro maminku. Zakreslíme do mapy, kde žijeme, kde je náš dům, jaká jsou významná místa obce (synagoga, kaplička, obecní úřad, pošta apod.). Učíme se báseň Tulení máma. Zpíváme písně Mamince. Kreslíme maminčin portrét. 2. Zdravé tělo Prohlížíme si encyklopedie o lidském těle. Zkoumáme kostru, zažívací ústrojí, kreslíme srdce. Učíme se báseň Tělocvik. Povídáme si o zdravé stravě, podporujeme pitný režim. Čteme si z knihy Zdravé tělo. Vystřihujeme z časopisů obrázky jídla. 3. Týden pohody Hovoříme o dojmech a prožitcích z domova. Spoluprožíváme společné akce v rámci MŠ, např. divadelní festival. Podílíme se na vytváření estetického prostředí mateřské školy. Hledáme ohrožené druhy živočichů. Zkoušíme co je nám příjemné a co ne. Třídíme odpad. Hrajeme společenské hry. 4. Týden hudby Poznáváme hudební nástroje. Zkoumáme, jak a čím se na jaký hudební nástroj hraje. Napodobujeme zvuky, šumy a ruchy. Kreslíme hudební nástroje. Posloucháme reprodukovanou hudbu, např. symfonickou báseň Vltava od B. Smetany. Pokoušíme se složit vlastní písničku. Experimentujeme s Orfovými nástroji. Sestavujeme svou vlastní kapelu 10

11 Červen Letní radovánky Činnosti: Většinu dne trávíme venku na školní zahradě, v lese apod.. Rozvíjíme a podporujeme fyzickou zdatnost a koordinaci pohybů. Prodlužujeme dobu záměrné pozornosti, zlepšujeme všechny funkce paměti. Vytváříme povědomí o mezilidských vztazích a morálních hodnotách společnosti. Čteme pohádky. Hrajeme společenské hry. 1. Den dětí Při vyprávění zážitků dbáme na dějovou a časovou posloupnost. Prohlubujeme povědomí o kamarádském jednání a chování. Při sportovních hrách nepodporujeme soutěživost. Prohlížíme si knihy a encyklopedie o životě dětí na celé planetě. Vyrábíme mapu světa. Poznáváme národní písně, pokrmy a pohádky jiných zemí. Vyrábíme globus. 2. Exotická zvířata výlet Pracujeme s encyklopedií a mapou. Vycházíme z mapy obce, ve které žijeme a postupně rozšiřujeme její okolí. Zkoumáme jak, čím a kam můžeme cestovat. Sledujeme různé dopravní prostředky. Podporujeme bezpečné chování dětí při pobytu mimo mateřskou školu. Vyprávíme a zaznamenáváme si zážitky z výletů a putování. 3.Prázdniny-hurá! Kam pojedeme na prázdniny? Prohlížíme si knihy s náměty na výlety a letní putování. Čteme příběhy dětí např. Vítek na výletě. Své představy výtvarně zpracujeme. Povídáme si o škole. Prohlížíme školní tašky. Na základě portfolií s dětmi společně rekapitulujeme celou jejich docházku do mateřské školy. Vyprávíme dětem zážitky typu Když jsi přišel do školy, tak jsi 11

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM okres Břeclav, příspěvková organizace, Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM Zpracovala: Bc. Růžena Harmáčková ředitelka školy Datum: 6.10.2014 Č.j.

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Bečov Platný od 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín

Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín OBSAH strana 1. Identifikační údaje o škole 2 2. Obecná charakteristika školy 3 3. Podmínky vzdělávání 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU Mateřská škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Trávník 595, 789 83 Loštice, telefon: 583 445 164 Zřizovatel školy: Město Loštice Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Více

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Svět je velké bludiště, to už víme pro příště! Výpravy v něm děláme, spoustu věcí poznáme! Kudy se dnes vydáme?

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOMENSKÉHO 414, ČELÁKOVICE Pro školní rok 2014 /2015 KDO SI HRAJE NEZLOBÍ, ALE HLAVNĚ SE NENUDÍ ----------------------------------

Více

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny Příloha č. 3 Vzdělávací program školní družiny 1 Základní škola Chlumčany Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družina Platný od 1. září 2007 Schváleno pedagogickou radou Mgr.Ludmila

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ BRNO, Křenová 21 Identifikační údaje: ŠD při ZŠ Křenová 21, 602 00 Brno Ředitel školy: Mgr.Vladimír Tulka Vychovatelka: Květoslava Adamová ŠVP vypracovala

Více

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Stružinec Vypracovala: Markéta Fišarová Verze č.1 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje.str.1 2.

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se Plán činností ŠD 2014/2015 I. oddělení Bc. Irena Urbanová Září Seznamujeme se 1. 9. Světový den míru 22. 9. Evropský den bez aut 28. 9. Den české státnosti sv. Václav Odpočinkové činnosti Zahájení školního

Více

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu 4. Vzdělávací obsah 4.1 Školní vzdělávací činnosti Projekt: HRAJEME SI SPOLU Cíl: vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Celoroční plán výchovně vzdělávací činnosti ŠD při ZŠ Radňovice KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

Celoroční plán výchovně vzdělávací činnosti ŠD při ZŠ Radňovice KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Celoroční plán výchovně vzdělávací činnosti ŠD při ZŠ Radňovice KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán ŠD na září: HRAJEME SI S KAMARÁDY ANEB ŘÍŠE PŘÁTELSTVÍ Společenské hry, hry se stavebnicemi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Vzdělávací program školního klubu Cíle vzdělávání ve školním klubu Zájmové vzdělávání ve školním klubu naplňuje svými prostředky obecné cíle vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ VES, OKRES BRNO VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 Ředitelka školy: Mgr. Hana Opálková Zřizovatel:

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE TÍM, ŽE VĚCI DĚLÁME 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení 4 3. Cíle výchovně- vzdělávací práce 4 4. Formy vzdělávání 5 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014 Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov Školní rok 2013/2014 MOTTO: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Jde o to, nabídnout jim pěkné místo, a tak dlouho je podporovat a dodávat jim jistotu,

Více