TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 3. třída Modrý vagónek Zpracovaly: Ing. Jana Dostálová Marcela Krčálová Martina Luková DiS. 1

2 TÉMATICKÉ CELKY: Září - Budeme spolu kamarádit Záměry: Poznáváme se s novými kamarády a s prostředím MŠ. Seznamujeme s bezpečnostními pravidly v MŠ. Společně si stanovíme pravidla chování ve třídě, která budeme dodržovat. Zaměříme se na bezpečnost dětí v silničním provozu, prožijeme Týden bez aut. Budeme poznávat míst, kde žijeme, připomeneme si svou příslušnost k českému národu oslavením státního svátku svatého Václava a společně nahlédneme do české historie. Říjen Podzim kolem nás Záměry: Pozorujeme podzimní proměnlivé počasí, zjišťujeme jeho vliv na přírodu, vnímáme všemi smysly. Při vycházkách si všímáme toho, co se urodilo na zahrádkách a na poli. Získané poznatky s dětmi diskutujeme, dáváme prostor pro otázky, společně hledáme odpovědi. Připomeneme si státní svátek vzniku našeho prvního čs. státu, seznámíme se se symboly české státnosti, prozkoumáme Českou republiku na mapách. Listopad Listí žloutne, poletuje Záměry: Nasloucháme zvukům přírody. Hudebně a pohybově se inspirujeme větrem a deštěm. Vyrobíme papírově draky a vyzkoušíme, jak silně umíme foukat. Všímáme si barevnosti přírody, využíváme jejího bohatství sbíráme listy a různé další přírodniny, které uplatníme při hrách a pokusech s barvou. Podzimní dýně použijeme při výrobě strašidélek, společně prožijeme Halloween a pokusíme se překonávat náš strach. Připomenutím Památky zesnulých si uvědomíme konečnost života, sdělíme si naše dosavadní poznatky o smrti a dám prostor k vyjádření citů k blízké osobě a soucítění. Prosinec Těšíme se na Vánoce Záměry: Společně prožijeme vánoční zvyky a obyčeje. Budeme se podílet na vánoční výzdobě školky. Pokusíme se sebehodnotit své chování a formulovat svoje očekávání. Společně budeme čelit dětskému strachu z neznámého. Předvánoční atmosféru si zpříjemníme společným zpěvem vánočních koled. Radost druhým uděláme vánočním přáníčkem a dárečkem. Dáme prostor pro fantazii, představy, porozumění a naslouchání. Leden Sněhování Záměry: Vyprávěním o prožitých vánočních svátcích zahájíme první měsíc nového kalendářního roku. Přiblížíme si tradici svátku Tří králů. Zaměříme se na počasí 2

3 v zimě, život lesních zvířat a také na zimní sporty. S budoucími školáky navštívíme žáky 1. třídy základní školy. Užijeme si další ročník Školkového plesu, na který společně nacvičíme předtančení. Únor Pojďme spolu do pohádky Záměry: Četbou známých i moderních pohádek budeme rozvíjet fantazii dětí. Dramatizace pohádek bude volně navazovat na vyprávění pohádek. Pojedeme na výlet do Prahy do divadla nebo školku navštíví divadelní soubor s pohádkou. Učíme se, jak se vhodně chovat v divadle. Vyzdobíme prostory školky na blížící se karneval a užijeme si veselé dopoledne s tanci a hrami v maskách. Březen Přišlo jaro do vsi Záměry: Pozorováním změn v přírodě budeme sledovat, jak přicházejí jaro. Budeme se připravovat na Velikonoce barvením vajíček, pečením velikonočního beránka, výzdobou tříd a výrobou přáníček. Povíme si o velikonočních zvycích a tradicích. Budeme se připravovat na Divadelní festival nácvikem dramatizace pohádek. Září - Budeme spolu kamarádit Činnosti: Naučíme se vzájemně pozdravit, představit se, oslovovat kamarády a paní učitelky. Budeme trénovat paměť, budeme se snažit zapamatovat si svou značku a značky kamarádů. Stanovíme si společně pravidla chování ve třídě, která se budeme snažit dodržovat. Seznámíme se s pravidly pobytu na školní zahradě a při vycházce mimo areál školky. Budeme u dětí podporovat samostatnost ve všech činnostech. V řízených činnostech budeme upřednostňovat hry, kde je třeba spolupracovat hry ve dvojicích, skupinkách. 1. Poznáváme se Vyprávíme si zážitky za prázdnin, představujeme se, svou značku, svoji rodinu. Kreslíme svou značku. Učíme se básničku Uvítací, učíme se sedět v kruhu a respektovat pravidlo Mluví jen ten, kdo má zvoneček. Tvoříme pravidla chování ve třídě. Každý předvádí, co již umí. Čteme si pohádku Lakomeček a vyvozujeme z ní závěry umět se podělit. 2. Dva jsou víc než jeden Učíme se básničku Kamarád. Všímáme si, co máme společné a v čem se lišíme. Kreslíme sebe a své kamarády. Hrajeme si ve dvojicích hru Na mašinky. Cvičíme s padákem, učíme se vzájemně spolupracovat. Počítáme se, čteme si pohádku Jak se kluci neuměli spočítat. Vzájemně si pomáháme. Hrajeme si na rozhlas děti se poznávají podle slovního popisu. 3

4 3. Týden bez aut Poznáváme blízké okolí mateřské školy. Učíme se bezpečně pohybovat na vycházce, víme, že chodíme ve dvojicích, vzájemně si pomáháme a hlídáme se, respektujeme pokyny p. učitelky. Víme, co je křižovatka a semafor. Známe místa, kde se přechází ulice. Naučíme se písničku Z. Svěráka Auta. Učíme se malovat semafor podle básničky. Hrajeme si domino s dopravními značkami. Čteme si pohádku Pepánek a autíčko Hrajeme si hru Na barevná auta. Chodíme do školky pěšky, pořádáme závody na koloběžkách a kolech, kreslíme křídou dopravní značky na silnici před MŠ. Sledujeme na DVD pořad Kostičky věnovaný dopravní tématice. Získáváme Průkaz správného chodce. 4. Místo, kde žijeme Povídáme si o tom, kde bydlíme v jaké zemi, v jaké obci, jakou řečí mluvíme. Při vycházkách pozorujeme a prozkoumáváme naši obec. Seznamujeme se se znakem obce, vlajkou obce, navštěvujeme místní pamětihodnosti. Prohlížíme si mapu Strančic. Seznamujeme se s legendou o sv. Anně a navštívíme její kapličku. Seznamujeme se s historií obce a České republiky. Čteme si legendu o sv. Václavovi. Kreslíme sv. Václava s koněm a erbem a vymýšlíme vlastní erby. Vyzkoušíme si bojovat jako rytíři. Hrajeme si na koně, zpíváme písničku Hopsa, hopsa. Učíme se básničku Kde jsem doma, malujeme svůj domov, svůj dům. Říjen Podzim kolem nás Činnosti: Budeme pozorovat přírodu a hojně využívat její dary. Nahlédneme do světa skřítků Podzimníčků, seznámíme se s tím, jak se příroda a zvířátka připravují na zimu. Nakreslíme si podzimní skřítky a vyrobíme jim domečky. Budeme sbírat kaštany, žaludy, dýně, ořechy a budeme si všímat proměn stromů. Kromě přírodnin, které si osaháme, roztřídíme a poskládáme, se budeme věnovat také poznávání ovoce a zeleniny, které si očicháme a ochutnáme. Společně oslavíme státní svátek. 1. Co se děje v přírodě Pozorujeme změny v přírodě. Čteme si pohádku O jablůňce, prohlížíme si obrázky. Učíme se básničku Podzim. Nakreslíme si skřítky Podzimníčky a vyrobíme jim domečky. Použijeme různé výtvarné techniky vytrhávání barevného papíru, vodové barvy, kresba křídou namočenou v mléce, suché pastely. Přečteme si knížku o skřítcích Dubánek a Bukvička. Sbíráme přírodniny, třídíme je a využíváme při hrách a cvičení. Učíme se správně chovat v lese, zpíváme písničku V lese je krásně. Sbíráme podzimní listy, lisujeme je a určujeme, k jakému stromu patří. Využíváme obrázky z didaktické pomůcky V přírodě. 2. Počasí na podzim Vyprávíme si o počasí, pozorujeme ho a čteme si o něm pohádky - Až naprší a uschne; O Větrníkovi; O deštníku a další. Kreslíme sluníčko, déšť, mraky, deštníky. 4

5 Využíváme nové výtvarné techniky vodové barvy, obtiskování, zapouštění barev na mokrý podklad. Zpíváme písničky Prší, prší; Dešťové kapičky, cvičíme při nich s padákem či využíváme dětské hudební nástroje. Učíme se písničku s pohybem Meluzína, čteme se básničky o počasí a hádáme, jaké počasí se pod básničkou skrývá. 3. Podzimní práce na poli a na zahrádce Povídáme si, co se děje na zahrádkách na podzim. Zjišťujeme, kde doma pomáhá s prací na zahrádce. Při vycházkách pozorujeme, jak se mění pole. Učíme se básničky Traktor; Hruška; Švestka; Jablíčko a další. Zpíváme si písničku Šel zahradník do zahrady. Kreslíme dozrávající ovoce a zeleninu, provádíme ochutnávku ovoce a zeleniny, hrajeme hru na poznávání podle čichu. Vyrábíme razítka z brambor, obtiskáváme různé druhy ovoce. Poznáváme různá nářadí, s kterými se pracuje na zahradě. Na školní zahradě hrabeme listí. 4. Doma to mám rád Povídáme si o domově - s kým žijeme a známe-li svou adresu. Seznamujeme se se státní vlajkou, národní hymnou a znakem. Prohlížíme si mapu České republiky, hledáme hlavní město, řeku, která jím protéká. Víme, kdo je prezident. Učíme se poslouchat a zpívat státní hymnu. Pouštíme si i hymny jiných států. Hledáme Českou republiku v atlase. Seznamujeme se se světadíly, pracujeme s globusem. Vyprávíme si, kdo už navštívil jinou zemi a jakou řečí se v cizích zemích mluví. Učíme se nakreslit státní vlajku, vybarvujeme státní znak. Obkreslujeme malé mapky ČR. Zpíváme píseň Naše Země kulatá je. Shlédneme DVD Evropské pexeso. Listopad Listí žloutne, poletuje Činnosti: Budeme vycházet z toho, že děti se již zorientovaly v prostředí mateřské školy, našly si kamarády a dodržují stanovená pravidla. Plynule navážeme na podzimní témata a zaměříme se na hudebně-pohybové činnosti a pokusy s barvou. Budeme naslouchat zvukům přírody, pozorovat sílu větru a uvědomovat si možnost našeho dechu. Zjistíme, že náš dech a život jednou skončí. Společně se budeme snažit konečnost života akceptovat a překonávat dětský strach. 1. Duchové a duchaření Seznámíme se se svátkem Halloween, přečteme si o vzniku této tradice ve světě, vyrobíme si dýňové lampičky a strašidélka. Povíme si, čeho se každý bojíme a jak tento strach můžeme překonat. Svůj strach namalujeme a následně zničíme. Naučíme se básničku Duch a budeme zpívat písničky Strašidelná a Hop, hop, hop. Poslechneme si písničky z CD Ať žijí duchové a Strašidýlko Emílek. Přečteme si pohádky z knihy o strašidlech Bubetka a Smítko. Vyrobíme si strašidelný hrad pro duchy a doplníme ho všemožnou havětí, počínaje pavouky. Školku si vyzdobíme papírovými duchy a dýněmi. Přečteme si básně Pavla Šruta z knihy Příšerky a 5

6 příšeři. Zahrajeme si na duchy a navštívíme místní hřbitov, kde zapálíme svíčky za naše blízké, na které společně zavzpomínáme. 2. Barvy podzimu Pozorujeme barvy v přírodě. Využíváme vylisovaných listů k výrobě obrázků zvířátek, portrétů. Provádíme pokusy s barvou obtiskáváme barevné listy, obkreslujeme listy tužkou před průklepový papír, vyrábíme papírové podzimní listy, na které použijeme technik zapouštění barvy na mokrý podklad. Učíme se básničku Malíř podzim a Jak se podzim raduje. Zpíváme písně: Už je podzim; Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok a Bude zima, bude mráz. Cvičíme s barevnými míčky, kroužky, drátěnkami. Čteme si pohádky Čarovný strom a Příběh o čtvrtjadýrku 3. Vítr fičí, listí ničí Posloucháme CD Zvuky přírody. Pozorujeme sílu větru, co vše dokáže. Sami zkoušíme sílu našeho dechu při hrách. Pomocí brčka přenášíme lehké předměty peříčka, papírky, kousky látek). Hrajeme stolní fotbal pomocí brček a papírové kuličky. Čteme si pohádku Vítr Fičák a učíme se básničku Vítr a noc. Pomocí brček rozfoukáváme barevné skvrny a následně říkáme, co nám připomínají, a dokreslujeme obrázky. Pomocí svého dechu se snažíme uvést do pohybu malý míček. Cvičíme se šátky, padákem, stuhami. 4. Drakiáda Na předchozí téma Vítr fičí navážeme výrobou papírových draků. Budeme kreslit, stříhat, naučíme se vázat uzel, udělat drakům na ocas mašličky. Zazpíváme si písničku Pyšný drak, naučíme se básničky Drak a Podzimní koukání. Zkusíme si slovní diktát pomocí slovních pokynů děti vybarví a dokreslí obrázek draka. Přečteme si pohádku Vláďův drak a povíme si, jaké máme zážitky s pouštěním draků. Zacvičíme si s papírovými dráčky a mráčky. Zjistíme rozdíl mezi papírovými draky a draky v pohádkách. Vybarvíme si omalovánky s draky. Prosinec - Těšíme se na Vánoce Činnosti: Budeme si užívat adventní těšení se. Povíme si, jak každý z nás prožívá předvánoční přípravy doma a jaké zvyky a tradice doma dodržujeme a jak vypadají Vánoce jinde ve světě. Atmosféru ve školce si zpříjemníme společným zpěvem koled a pečením vánočního cukroví. Připravíme se na příchod Mikuláše s doprovodem čerta a anděla, naučíme se básničky a písničky, které předneseme. Také si společně připravíme program na vánoční besídku. Radost druhým uděláme dárečky a přáníčky. Svá očekávání na dárky od Ježíška si sdělíme s výtvarně je zpracujeme. V lednu se k tématu vrátíme a povíme si, co se nám splnilo. 1. Mikuláš, čert a anděl Vyrobíme si do každé třídy adventní věnec, upečeme vánoční cukroví, budeme zpívat koledy. Vyzkoušíme si program připravovaný na vánoční besídku. Naučíme se 6

7 básničky o Mikulášovi, čertovi a andělovi. Zazpíváme si písničku Čerti se ženili, zatancujeme si čertovskou polku a písničku Byla jedna Káča. Cvičíme a tančíme na DVD Míši jako čertíci. Poslechneme si pohádku Byl u nás Mikuláš a Čert a Káča. Vybarvíme si tématické omalovánky a vyrobíme papírové Mikuláše, čerty a anděly. Zahrajeme si pohybovou hru Na čerty. Zhodnotíme si naše chování během roku a těm méně hodným poradíme, jak se zlepšit. Prožijeme společně Mikulášskou nadílku a budeme doufat, že čert si s sebou nikoho neodnese 2. Dárkování 3. Kouzlo Vánoc Zpíváme vánoční koledy. Opakujeme si básničky, písničky a divadlo na besídku. Hrajeme pohybovou hru se zpěvem Mrazík a metelice. Povídáme si o Vánocích. Vyrábíme vánoční přáníčka a dárečky. Čteme si o Vánocích v knihách: Štuclinka a Zachumlánek ; Mikeš. Společně zdobíme vánoční stromeček. Vyrábíme papírové řetězy, hvězdy, sněhové vločky, ozdoby a zdobíme si třídu. Připomínáme si vánoční zvyky a obyčeje, děti si sdělují své dosavadní zkušenosti s Vánoci a vyslovují svá očekávání. Kreslíme a malujeme, co bychom chtěli od Ježíška. Leden Sněhování Činnosti: Po Vánocích si budeme s dětmi vyprávět, jak svátky prožily a jaké dostaly dárky. Připomeneme si tradici svátku Tří králů a v převlečení za krále projdeme průvodem obcí za zpěvu koled. Zimní počasí nás vybízí ke hrám na sněhu a se sněhem - budeme si hrát a sportovat nejen na zahradě školky, ale i ve vnitřních prostorách. Zamyslíme se nad životem ptáčků a lesních zvířat v mrazivě zimě a nezapomeneme jim nasypat do krmítka zrníčka a donést zeleninu do lesa do krmelce. Navštívíme s předškoláky prvňáčky v základní škole. Připravíme se na Školkový ples, naučíme se několik společných tanečků. 1. Tři králové Vyprávíme si, jak jsme prožili vánoční svátky a jaké dárky jsme našli pod stromečkem. Obrázky dárků kreslíme. Vyprávíme si o Třech králích, prohlížíme knihy a zpíváme koledy. Vyrobíme si královské koruny a v převlečení za krále půjdeme na průvod přes obec s koledováním. Naučíme se básničku o Třech králích. 2. Příroda v zimě Prohlížíme si knihy s obrázky lesních zvířat a vyprávíme si, jak žijí v zimě. Sypeme ptáčkům do krmítka zrníčka a nosíme do lesa zvířátkům zeleninu. Čteme pohádku Dva medvědi a vyrábíme obrázky k pohádce. Naučíme se básničku Tichá krajina, vyrobíme obrázek zasněžené přírodní scenérie. Připravujeme se na blížící se zápis do 1. třídy vyplňováním pracovních listů a prodlužováním času soustředění na práci. S předškoláky navštívíme žáky první třídy základní školy a seznámíme se s prostředím školy. Pro školáky vyrábíme dárky záložky do knížek. 7

8 3. Zimní sporty Vyprávíme si o zimních sportech, jaké známe. Hrajeme si na lyžaře s využitím sešlápnutých plastových lahví, s papírovými koulemi se koulujeme, hrajeme pohybové hry Na mrazíka a Meluzína. Vyrábíme sněhuláka s dolepováním detailů. Stavíme na zahradě ze sněhu iglú a sněhuláky, také bobujeme, sáňkujeme a koulujeme se. Při ukázkové hodině pro rodiče budoucích školáků předvedeme, co všechno jsme se ve školce naučili. 4. Plesové veselí Čteme si pohádku Zahradnický ples z knihy Radovanovy radovánky od Z. Svěráka. Vyrábíme prsteny a zrcátka na ples a připravujeme se na předtančení nácvikem tanců Belinda a Rogalo. Prohlížíme si knížky s obrázky princezen a princů. Kreslíme princezny v krásných plesových šatech. Únor Pojďme spolu do pohádky Činnosti: Četbou známých i moderních pohádek budeme rozvíjet fantazii dětí. Dramatizace pohádek bude volně navazovat na vyprávění pohádek. Užijeme si divadlo ve školce nebo pojedeme na výlet do Prahy na divadelní představení. Učíme se, jak se vhodně chovat v divadle. Vyzdobíme prostory školky na blížící se karneval. 1. Pohádkový týden Čtením pohádek rozvíjíme fantazii dětí, dáme prostor pro samostatné dokončení pohádky, podporujeme vyprávění. Děti donesou z domova oblíbené pohádkové knížky, prohlížíme si je a čteme z nich. Pohádky budeme dramatizovat, využijeme široké nabídky kostýmů. Kreslíme obrázky z pohádek, vyrábíme vázanou knihu s pohádkovými obrázky. Sestavujeme pohádkové dvojice a vyrábíme loutky z vařeček, které děti donesou z domova. Naučíme se písničku Přijíždí k nám večerníček od Z. Svěráka. 2. Jedeme do divadla Prohlížíme si knížky o společenském chování a naučíme se, jak se správně chovat v divadle. Užijeme si divadlo ve školce nebo pojedeme na výlet do Prahy na divadelní představení. O shlédnutém divadle si budeme povídat a také nakreslíme obrázky. Podporujeme zájem o dramatizaci pohádek. 3. a 4. Karnevalové radovánky Naučíme se básničku Máme ve školce karneval a písničku Maškarní plesy. Vyrábíme škrabošky na karneval, lepíme rozstříhané obrázky masek, vybarvujeme obličeje klaunů. Tančíme na písničky z CD Inky Rybářové a Míši Růžičkové. Vyrábíme z igelitových tašek třepetalky a cvičíme na ně sestavu podle DVD. Vyzdobíme školku na karneval. Představíme všechny masky, které se karnevalu účastní, zatančíme kolektivní kruhové tance a vyfotografujeme se. 8

9 Březen Přišlo jaro do vsi Činnosti: Odcházející zima a blížící se jaro nás vyzývá k pozorování změn v přírodě. Učíme se vidět pod roztávajícím sněhem rašící sněženky a další rostliny. Vyprávěním o velikonočních zvycích a tradicích se chystáme na svátky jara. Pečeme velikonočního beránka či velikonoční perníčky, barvíme vajíčka, vyrábíme velikonoční přáníčka. Začneme s přípravou dramatizace pohádky na Divadelní festival. 1. Hrajeme si na divadlo Na blížící se Divadelní festival začneme nacvičovat dramatizaci pohádky rozdělíme si role, vybereme vhodné kostýmy a nacvičíme texty. Začneme připravovat kulisy k pohádce. Rozvíjíme fantazii a představivost při vymýšlení vlastních pohádek. 2. Barevný svět Vyprávíme si o barvách kolem nás, co vše známe od konkrétní barvy. Sledujeme DVD Kostičky Barvičky, vylezte z krabičky, děláme pokusy s barvou zapouštění barev do vlhkého papíru, rozfoukávání barev brčkem Naučíme se básničky Barevný rok a Malované malování. Přijdeme do školky oblečení v barvě svého vagónku. 3. a 4. Vaječný mejdan Budeme si povídat o velikonočních zvycích a tradicích, prohlédneme si obrázky v knihách. Nabarvíme a nazdobíme velikonoční vajíčka mramorovacími barvami, barevným pískem, akrylátovými či prstovými barvami. Procvičujeme jemnou motoriku při navazování barevných stuh k vejcím. Upečeme velikonočního beránka či velikonoční perníčky. Připravíme pro rodiče velikonoční přáníčka. Radujeme se z přicházejícího jara a z proměn v přírodě zpěvem písně Jaro dělá pokusy. Poslechneme si pohádku Proč zajíček naděluje velikonoční vajíčka a budeme hledat čokoládová vajíčka ukrytá v zahradě školky. Zahrajeme si pohybové hry Na slepičku a Na barevná vajíčka. Duben Hody, hody, doprovody Činnosti: Učíme se porozumět tradicím, zapojíme se do společných prací, osvojíme si praktické dovednosti, posilujeme citové vztahy, přizpůsobujeme se běžným změnám, podílíme se na výzdobě prostředí mateřské školy. 1. Veselé Velikonoce Naučíme se velikonoční koledy. Vyzdobíme si třídu i vstupní část mateřské školy na Velikonoce. Vyrobíme velikonoční kraslice a přáníčka. Naučíme se taneček Pletýnka. Vymýšlíme dobroty a podílíme se na přípravě jídelníčku. Zkoumáme, kde se bere vejce. 9

10 2. Hra na školu Připravujeme lavice. Učíme se reagovat na zvonění. Kreslíme podle diktátu. Používáme pracovní listy. Cvičíme za doprovodu hudby s Míšou. Sčítáme a vypočítáváme po jedné. Hledáme počáteční hlásku ve slově. Pracujeme s knihou. 3. Týden kouzel Prohlížíme si obrázky čarodějnice a vyrábíme je z různých druhů materiálu. Převlékáme se do kostýmů. Učíme se píseň a báseň Čarodějnice, Pět Ježibab. Prožíváme různé strachy, učíme se nebát. Květen Májové slavnosti Činnosti: Vnímáme, kdo všechno patří do rodiny. Poznáváme své nejbližší okolí, obec, ve které žijeme. Připravujeme dárky pro rodiče. Vnímáme rodinné klima a prostředí. 1. Moje maminka Vyrobíme dárek a přáníčko pro maminku. Zakreslíme do mapy, kde žijeme, kde je náš dům, jaká jsou významná místa obce (synagoga, kaplička, obecní úřad, pošta apod.). Učíme se báseň Tulení máma. Zpíváme písně Mamince. Kreslíme maminčin portrét. 2. Zdravé tělo Prohlížíme si encyklopedie o lidském těle. Zkoumáme kostru, zažívací ústrojí, kreslíme srdce. Učíme se báseň Tělocvik. Povídáme si o zdravé stravě, podporujeme pitný režim. Čteme si z knihy Zdravé tělo. Vystřihujeme z časopisů obrázky jídla. 3. Týden pohody Hovoříme o dojmech a prožitcích z domova. Spoluprožíváme společné akce v rámci MŠ, např. divadelní festival. Podílíme se na vytváření estetického prostředí mateřské školy. Hledáme ohrožené druhy živočichů. Zkoušíme co je nám příjemné a co ne. Třídíme odpad. Hrajeme společenské hry. 4. Týden hudby Poznáváme hudební nástroje. Zkoumáme, jak a čím se na jaký hudební nástroj hraje. Napodobujeme zvuky, šumy a ruchy. Kreslíme hudební nástroje. Posloucháme reprodukovanou hudbu, např. symfonickou báseň Vltava od B. Smetany. Pokoušíme se složit vlastní písničku. Experimentujeme s Orfovými nástroji. Sestavujeme svou vlastní kapelu 10

11 Červen Letní radovánky Činnosti: Většinu dne trávíme venku na školní zahradě, v lese apod.. Rozvíjíme a podporujeme fyzickou zdatnost a koordinaci pohybů. Prodlužujeme dobu záměrné pozornosti, zlepšujeme všechny funkce paměti. Vytváříme povědomí o mezilidských vztazích a morálních hodnotách společnosti. Čteme pohádky. Hrajeme společenské hry. 1. Den dětí Při vyprávění zážitků dbáme na dějovou a časovou posloupnost. Prohlubujeme povědomí o kamarádském jednání a chování. Při sportovních hrách nepodporujeme soutěživost. Prohlížíme si knihy a encyklopedie o životě dětí na celé planetě. Vyrábíme mapu světa. Poznáváme národní písně, pokrmy a pohádky jiných zemí. Vyrábíme globus. 2. Exotická zvířata výlet Pracujeme s encyklopedií a mapou. Vycházíme z mapy obce, ve které žijeme a postupně rozšiřujeme její okolí. Zkoumáme jak, čím a kam můžeme cestovat. Sledujeme různé dopravní prostředky. Podporujeme bezpečné chování dětí při pobytu mimo mateřskou školu. Vyprávíme a zaznamenáváme si zážitky z výletů a putování. 3.Prázdniny-hurá! Kam pojedeme na prázdniny? Prohlížíme si knihy s náměty na výlety a letní putování. Čteme příběhy dětí např. Vítek na výletě. Své představy výtvarně zpracujeme. Povídáme si o škole. Prohlížíme školní tašky. Na základě portfolií s dětmi společně rekapitulujeme celou jejich docházku do mateřské školy. Vyprávíme dětem zážitky typu Když jsi přišel do školy, tak jsi 11

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

1. KAMARÁDI 2. MOJE RODINA 3. ŠKOLA SNŮ 4. MOJE MĚSTO

1. KAMARÁDI 2. MOJE RODINA 3. ŠKOLA SNŮ 4. MOJE MĚSTO 1. KAMARÁDI slavnostně přivítáme prvňáčky, seznámíme se s řádem ŠD a ŠJ udržujeme kamarádské vztahy kolektivní hry veselé prázdninové písničky výtvarná soutěž : ŠKOLA A JÁ ( tuš a vodové barvy) vycházky

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě. Plán práce školní družiny

Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě. Plán práce školní družiny Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě Plán práce školní družiny 2014/2015 Září Seznámení se školou Učíme se orientovat ve škole Prohlížíme si učebny a třídy školy Seznamuje se se

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Roční motivační vzdělávací program

Roční motivační vzdělávací program Roční motivační vzdělávací program Programy a jejich hlavní cíle: seznámení s novým prostředím, s dětmi, s pečujícími osobami adaptace dítěte v novém prostředí, získání pocitu důvěry a bezpečí v novém

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 Obsah: - Charakteristika Plánu práce činnosti

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení Obsah výchovně vzdělávací činnosti je založen na činnostech vyplývajících především ze zájmů dětí. Činnosti a akce, které se uskuteční každý měsíc:

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 0 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně Kynžvart Kontakty: telefon: 354 691

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3 Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012 ZŠ V Zahrádkách 48 Praha 3 19. 9. 30. 9. pí. Toufarová 3. 10. 11. 11. pí. Kamenská 14. 11. 22. 12. pí. Maskaluková 3. 1. 18. 2. 2012 pí. Lišková 22. 2. 30.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE. Učíme se znát jejich pocity a respektovat je. Pomáháme jim, když jsou s námi.

MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE. Učíme se znát jejich pocity a respektovat je. Pomáháme jim, když jsou s námi. MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE JÁ A TY. TO JSME MY. DŮVĚŘUJEME SI, NEUBLIŽUJEME SI, NAŠE RUCE SI VZÁJEMNĚ POMÁHAJÍ, NEŠKODÍ. MÁM SVÉ POCITY A RESPEKTUJI POCITY DRUHÝCH, V ČEM JSME STEJNÍ A V ČEM JINÍ. UČÍME

Více

Téma: Letíme za pohádkou aneb Kdo si hraje nezlobí

Téma: Letíme za pohádkou aneb Kdo si hraje nezlobí RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu Téma: Letíme za pohádkou aneb Kdo si hraje nezlobí 2010/2011 Letíme do Země Fantazie 2011/2012 Letíme pro Pohádkové klíče 2012/2013 Letíme za Ročním obdobím

Více

ZIMNÍČEK NAŠIM RODIČŮM. MŠ SEDMIKRÁSKA, Železničářská 12, České Budějovice

ZIMNÍČEK NAŠIM RODIČŮM. MŠ SEDMIKRÁSKA, Železničářská 12, České Budějovice ZIMNÍČEK NAŠIM RODIČŮM MŠ SEDMIKRÁSKA, Železničářská 12, České Budějovice Milí rodiče, spolupracujte s námi Prosíme, dávejte dětem do MŠ papírové kapesníčky. Do MŠ patří pouze zdravé dětičky, chráníme

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Rámcový plán ŠD na školní rok

Rámcový plán ŠD na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Rámcový plán ŠD na školní rok 2013 2014 V Bohumíně 2. září 2013 Zpracovala Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠD

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠD OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠD Navazuje na ŠVP 1. stupně Rozpracovaní oblast : Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost přírody 5. Člověk a jeho zdraví Tématické

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Masarykova základní a mateřská škola ve Velké Bystřici Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto programu: Barevný svět poznání Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti a připravení jedince

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Rámcový plán ŠD na školní rok

Rámcový plán ŠD na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Rámcový plán ŠD na školní rok 2014 2015 V Bohumíně 1. září 2014 Zpracovala Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

FOTODOKUMENTACE MŠ VETRNÁ 11 SVITAVY 2014-2015

FOTODOKUMENTACE MŠ VETRNÁ 11 SVITAVY 2014-2015 FOTODOKUMENTACE V MŠ VETRNÁ 11 SVITAVY 2014-2015 CINNOSTI V V A PRÍLEŽITOSTI ANEB V CO DELÁME CELÝ ROK BAREVNÉ DNY ZELENÝ DEN ČERVENÝ DEN MODRÝ ŠMOULÍ DEN PROJEKTOVÉ DNY ŽLUTÝ SLUNÍČKOVÝ DEN KOČIČÍ DEN

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA - příloha ŠVP pro školní rok 2009/2010

ŠKOLNÍ DRUŽINA - příloha ŠVP pro školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA - příloha ŠVP pro školní

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org.

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Školní družina je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy. Rozvíjí specifické nadání dětí, plní výchovné a vzdělávací

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Obsah výchovně vzdělávací činnosti je založen na činnostech vyplývajících především ze zájmů dětí. Činnosti a akce, které se uskuteční každý měsíc: odpočinkové,

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2014/2015

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZŠ KOVÁŘOV

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZŠ KOVÁŘOV Základní škola Kovářov, okres Písek 398 55 Kovářov 80 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZŠ KOVÁŘOV Název školy Adresa školy Ředitel školy Základní

Více

Roční plán školní družiny na školní rok 2014/2015. 2. oddělení

Roční plán školní družiny na školní rok 2014/2015. 2. oddělení Roční plán školní družiny na školní rok 2014/2015 2. oddělení Obsah výchovně vzdělávací činnosti je založen na činnostech vyplývajících především ze zájmů dětí. Činnosti a akce, které se uskuteční každý

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KNĚŽMOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KNĚŽMOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KNĚŽMOST Platnost dokumentu od 1.9.2009 V Kněžmostě 31.8.2009 ředitelka školy Od 1. 8. 2013 Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy 1 Název

Více

Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015

Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015 Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015 Provoz školní družiny: 6,30-7,45 11,40-17,00 7,30-9,30 plavání (druhý, třetí ročník) V letošním školním roce je zařazeno 180 dětí do 6 oddělení: 1.

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

Třídní vzdělávací program 1.třídy MŠ žlutý vagónek.

Třídní vzdělávací program 1.třídy MŠ žlutý vagónek. Třídní vzdělávací program 1.třídy MŠ žlutý vagónek. Tématické celky 3.1. Budeme kamarádi září Záměry: Adaptační blok ve kterém vytváříme dětem vhodné prostředí pro adaptaci na MŠ. Společně si stanovíme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ BRNO, Křenová 21 Identifikační údaje: ŠD při ZŠ Křenová 21, 602 00 Brno Ředitel školy: Mgr.Vladimír Tulka Vychovatelka: Květoslava Adamová ŠVP vypracovala

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Celoroční projekty - Hřiště 11/12/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Ekohrátky-spolupráce se střediskem Šipka Kroměříž

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016 Roční téma: POJĎTĚ S NÁMI DO POHÁDKY Žáky bude celý rok provázet toto téma, jednotlivé měsíce budou mít názvy pohádkových království a hry, činnosti i akce budou inspirované

Více

Celoroční plán výchovně vzdělávací činnosti ŠD při ZŠ Radňovice KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

Celoroční plán výchovně vzdělávací činnosti ŠD při ZŠ Radňovice KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Celoroční plán výchovně vzdělávací činnosti ŠD při ZŠ Radňovice KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán ŠD na září: HRAJEME SI S KAMARÁDY ANEB ŘÍŠE PŘÁTELSTVÍ Společenské hry, hry se stavebnicemi

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BENEŠOV, DUKELSKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BENEŠOV, DUKELSKÁ Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Strana 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BENEŠOV, DUKELSKÁ 1818 Vzdělávací program školní družiny MY JSME KAMARÁDI Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Strana 5 1. Identifikační

Více

Tématický plán na daný šk. rok 2014/15

Tématický plán na daný šk. rok 2014/15 Tématický plán na daný šk. rok 2014/15 Celoroční projekty: Nabídka projektů pro rodiče a děti mámo, táto, pojďte si hrát Keramika pro dospělé Mezigenerační mosty Společenské setkání s rodiči ( významná

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Společné, veselé a bezpečné putování s mašinkou

Společné, veselé a bezpečné putování s mašinkou Mateřská škola Strančice Ke Školce 235 251 63 Strančice tel. + 420 323 640 022 774 403 938 Fax. +420 323 640 033 IČO 70941271 Email:msstrancice@msstrancice.cz jidelna@strancice.cz Internet: www.msstrancice.cz

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Rataje, okres Kroměříž ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 Roční plán práce školní družiny je rozčleněn do čtyř základních bloků, které korespondují

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín Identifikační údaje: ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín Provodov 90 763 45 Březůvky Zřizovatel: Obec Provodov Provodov

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA KORUNOVAČNÍ PRAHA 7 ZŠ - KORUNOVAČNÍ 8, PRAHA 7 CELOROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ DRUŽINA KORUNOVAČNÍ PRAHA 7 ZŠ - KORUNOVAČNÍ 8, PRAHA 7 CELOROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ŠKOLNÍ DRUŽINA KORUNOVAČNÍ PRAHA 7 ZŠ - KORUNOVAČNÍ 8, PRAHA 7 CELOROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Školní družina společně se školou zajišťuje komplexní působení na žáky. Umožňuje zajímavě

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace Strana : 1 Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

OBSAH. Identifikační údaje 1. Charakteristika ŠD 1. Provoz a režim práce ŠD.. 2. ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3. Délka vzdělávacího programu.

OBSAH. Identifikační údaje 1. Charakteristika ŠD 1. Provoz a režim práce ŠD.. 2. ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3. Délka vzdělávacího programu. OBSAH Identifikační údaje 1 Charakteristika ŠD 1 Provoz a režim práce ŠD.. 2 ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3 Délka vzdělávacího programu. 3 Formy vzdělávacího programu 4 Obsah a časový plán vzdělávacího

Více

ROK MALÉHO ŠIKULY. šk. rok 2015-2016

ROK MALÉHO ŠIKULY. šk. rok 2015-2016 ŠD při ZŠ a MŠ Struhlovsko, Hranice Celoroční plán práce školní družiny ROK MALÉHO ŠIKULY šk. rok 2015-2016 Cíl : Vytváření a upevňování kamarádských vztahů mezi dětmi, učit je vzájemné toleranci a spolupráci

Více

INTERAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLOVA ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY

INTERAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLOVA ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY INTERAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLOVA VARNSDORF ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ------------------------------------------------------------------------------- Činnosti ve

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína V HRADCI KRÁLOVÉ 16. 4. 2014. podpis ředitele školy.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína V HRADCI KRÁLOVÉ 16. 4. 2014. podpis ředitele školy. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY V HRADCI KRÁLOVÉ

Více

Třídní vzdělávací plán. MŠ v Klínci

Třídní vzdělávací plán. MŠ v Klínci Třídní vzdělávací plán MŠ v Klínci Školní rok 2013 2014 Z pohádky do pohádky s Rozárkou ZÁŘÍ ŠKOLKA A JÁ Poznání nového prostředí, seznámení s novými kamarády, pravidly chování a režimem dne v MŠ. Rozvoj

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie

ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie 1. CÍL: rozvoj a výchova dítěte k smysluplnému vyuţívání volného času zvyšování sociálních kompetencí

Více

MŠ Sedmikráska, Železničářská 12, České Budějovice

MŠ Sedmikráska, Železničářská 12, České Budějovice Podzim 2012, rodičům MŠ Sedmikráska, Železničářská 12, České Budějovice Podzimníček 2012 U V N I T Ř T O H O T O V Y D Á N Í : Kulturní a společenské akce Hlavní témata Básničky a písničky Anglický jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola Sever, Luţická 1208, Hradec Králové ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY.. Mgr. Milan Kučera ředitel ZŠ Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika ŠD 2.1 Co nabízí naše

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání školní družiny Charakteristika práce ve školní družině

Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání školní družiny Charakteristika práce ve školní družině Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání školní družiny Charakteristika práce ve školní družině Děti ŠD navštěvují ráno a odpoledne po vyučování. Docházka dětí je dobrovolná a záleží pouze na rodičích

Více

Plán práce školní družiny II

Plán práce školní družiny II Plán práce školní družiny II Pravidelné aktivity Barvy kolem nás celoročním projektu Hrátky s angličtinou s rodilým mluvčím září, říjen, listopad - tematické hry, soutěže, kvízy - kolektivní a tvořivé

Více