Sborník odborné konference s mezinárodní účastí s názvem. Systémy institucionální péče o děti v ČR a v zahraničí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník odborné konference s mezinárodní účastí s názvem. Systémy institucionální péče o děti v ČR a v zahraničí"

Transkript

1 Sborník odborné konference s mezinárodní účastí s názvem Systémy institucionální péče o děti v ČR a v zahraničí Plzeň

2 Federace dětských domovů ČR Vás zvou na odbornou konferenci s mezinárodní účastí na téma: SYSTÉMY INSTITUCIONÁLNÍ PÉČE O DĚTI V ČR A V ZAHRANIČÍ Konference se bude konat pod záštitou náměstka hejtmana Plzeňského kraje pana Jiřího Stručka. Tématem konference bude porovnání systémů péče o děti zejména v České republice, na Slovensku, v Rakousku a ve Spolkové republice Německo. Přednášející: Mgr. Ivana Lacková FDD ČR, Mgr. Jana Dvořáková KÚ Plzeň, PaedDr. Jana Koubová DD Staňkov, Mgr.Lenka Meteláková Pekařová Člověk v tísni Plzeň Mgr. Klára Ille právnička kanceláře Veřejného ochránce práv ČR PhDr. Albín Škoviera, PhD. předseda FICE SR a pedagog UK Bratislava, Slovenská republika Brigitte Lűcas ředitelka Kinder-und Jugendheim Tannenműhle, Spolková republika Německo Hermann Radler - prezident FICE a psychoterapeut, Rakousko Mgr.Tomáš Gongol,předseda o.s. BezMámy, odborný asistent na katedře práva Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Termín konání: 14. února 2012 Místo konání: Prezence: Zahájení: Ukončení: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 8,00 hodin u přednáškového sálu 9,00 hodin 16,30 hodin Přihlášku na konferenci zašlete nejpozději do na mail. adresu: nebo písemně na adresu Mgr. Ivana Lacková, Dětský domov, J. z Poděbrad 313, Uherské Hradiště (t. č , mobil ). Konference je bez poplatku. Je možné si objednat oběd v ceně 61 Kč, úhradu zaplatíte v hotovosti na místě prezence. Podrobný program konference obdrží účastníci též u prezence. Na setkání s Vámi se těší výbor FDD ČR a odbor školství, mládeže a sportu KÚ Plzeňského kraje, kteří akci zajišťují programově i organizačně. Za organizační tým: Mgr. Ivana Lacková předsedkyně FDD ČR JUDr. Jaroslava Havlíčková vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

3 1. Mgr. Ivana Lacková, předsedkyně FDD ČR a ředitelka DD Uherské Hradiště Činnost profesní organizace Federace dětských domovů ČR Seznámení s posláním a činností organizace. 2. PaedDr. Jana Koubová, ředitelka Dětského domova, Staňkov Systém institucionální péče o děti v ČR Příspěvek je věnován systému institucionální péče v České republice a její legislativní úpravě. Podává informace o dětských domovech, které zřizuje Plzeňský kraj. Podrobněji se zabývá péčí, výchovou a vzděláváním dětí v Dětském domově ve Staňkově. Součástí příspěvku jsou 2 kazuistiky umístěných dětí. Představení Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Robinson v Klenčí p.č.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 3. Mgr. Jana Dvořáková, manažerka projektu, Krajský úřad Plzeň Projekt Krok do života 1 Datum zahájení a ukončení realizace. Důvod potřebnosti vzniku projektu. Popis projektu, jeho cílů. Partneři projektu. Klíčové aktivity. Vzdělávací programy. Cílové skupiny. Příklady z praxe, nejčastější problémy klientů.

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58 4. Mgr. Lenka Meteláková Pekařová, koordinátorka vzdělávacích programů, Člověk v tísni, o.p.s., Plzeň Terénní etopedická péče program KOST Program KOST je realizován jako jedno z výchovných opatření a podpůrných projektů, které směřují na klienta a celou jeho rodinu v okamžiku, kdy má klient velké výchovné problémy nebo se již dostal do střetu se zákonem, nebo mu hrozí umístění v ústavní výchově či výchovné zařízení právě opouští. Cílem je motivovat klienta, aby získal potřebné sociální dovednosti a kompetence potřebné pro řešení svého problému; pomoci klientovi pochopit souvislosti a dopady jeho jednání. Program umožňuje s klienty pracovat skupinově, poskytuje individuální vedení klienta, poradenství pro rodinu a pomáhá při kontaktování návazných služeb. Program funguje v těchto lokalitách: PLZEŇ, ROKYCANY, KLATOVY, HORŠOVSKÝ TÝN, PŘEŠTICE, BLOVICE, NEPOMUK, SUŠICE, DOMAŽLICE a jejich okolí.

59

60

61

62

63

64

65

66 5. Mgr.Klára Ille, právnička kanceláře Veřejného ochránce práv Aktuální poznatky ochránce v agendě SPOD a výkonu ústavní výchovy. Právo dítěte odloučeného od rodičů na kontakt s nimi a se svými sourozenci. Příspěvek je věnován činnosti veřejného ochránce práv na poli ochrany práv dětí za poslední rok, který byl věnován, kromě běžné agendy individuálních stížností, preventivním systematickým návštěvám zařízení, v nichž se vykonává ústavní výchova nebo ochranná výchova (tzn. od kojeneckých ústavů, přes zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc až po všechny typy školských zařízení diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou a výchovné ústavy). V kazuistice se výklad zaměřuje na právo dítěte odloučeného od rodičů na kontakt s nimi a se svými sourozenci. Ochránce upozorňuje na nevhodnost rozdělování sourozenců a povinnost státních orgánů a zařízení aktivně a systematicky napomáhat dětem s udržováním kontaktů se sourozenci a členy rodiny, včetně kontaktů mezi sourozenci, pokud jsou umístěni v jiném zařízení či pěstounské péči.

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79 6. Hermann Radler - prezident FICE a psychoterapeut, Rakousko Aktuální situace v péči o děti a mládež v Rakousku Sociální prostředí, ve kterém dnes působíme, se ve srovnání s minulostí podstatně změnilo, stejně jako nároky na sociální pracovníky. Inovační potenciál spočívá především v prosazování nové metodiky práce s klienty: brát více v úvahu přirozené prostředí, ze kterého klient pochází a v němž tráví svůj běžný den častější aplikace tzv. case managementu, kdy se institucionální nabídka kombinuje s adresním přístupem a hledáním řešení střižených na míru u jednotlivých klientů, jejichž spolupodílení se na vytváření konceptu je zde nezbytné využití celé škály možností uplatnění autority, kterou disponují stávající instituce oficiální péče o mládež, což zahrnuje také zkvalitnění jejich práce z hlediska klientů - integrace na úroveň obcí, lehčí dosažitelnost, zlepšení možností komunikovat telefonicky i online zaměřit se na zprofesionalizování používání nástrojů sociální diagnostiky, jimž se doposud přikládala jen malá pozornost, neboť zásahy odpovědných osob do životopisů jejich klientů se musí opírat o solidní odborné znalosti 7. Brigitte Lűcas ředitelka Kinder-und Jugendheim Tannenműhle, SRN Transformace dětských domovů ve Spolkové republice Německo Znovusjednocení - přelomové období v ústavní výchově. Zemský úřad péče o mládež a dobrovolná péče pomoci mládeže. Povolení k provozu / stavební a personální požadavky a změny. Ekonomické dopady; komise pro určení výše ošetřovného/všeobecné náklady na ošetřování ( Vymírání domovů ). SGB VIII Sociální zákoník Osmá kniha Pomoc dětem a mládeži/důsledky (účinky). Koncepce, popis výkonu/dohoda o výkonu; dohoda o vývoji kvality s místním poskytovatelem veřejné pomoci mládeži. Partnerská spolupráce s nositeli veřejné a dobrovolné péče o mládež v různých oblastech (sítě pro ochranu dětí, plánování pomoci mládeži, řízení, trendy a potřeby, zřízení společných odborných pracovních skupin, společné další vzdělávání; přenesení úkolů v ambulantní a stacionární oblasti na poskytovatele dobrovolné pomoci mládeži). Ústavní vzdělávání jako (poslední) forma pomoci k výchově myšlenka péče je vystřídána participačním principem. Ostatní formy bydlení jako alternativy klasické ústavní výchovy. Výhled existuje vůbec budoucnost ústavní výchovy? Transformace dětských domovů v SRN (ale jde v podstatě o situaci v Sasku, čili bývalé DDR) Referát od Brigitte Lucas, ředitelky dětského domova Domov dětí a mládeže "Tannenmühle", zřízený organizací AWO

80 Prameny: archiv Zákon o péči o děti a mládež - Zákoník sociálních věcí VIII, internet, osobní Obsah 1. Znovusjednocení Německa- přelomové období také v ústavní výchově 2. Landesjugendverband ("Svaz mládeže" - sdružení pro mládež na úrovni spolkového státu) a nezávislí poskytovatelé péče o mládež (nestátní sdružení, zabývající se péčí o mládež) 3. Povolení k provozu ( stavební a personální požadavky a změny ) 4. Ekonomické dopady; Komise pro náklady na péči / stanovená výše nákladů na péči ("vymírání domovů") 5. Sociální zákoník VIII - hlava osmá 6. Ujednání o příspěvcích s regionálním poskytovatelem státní péče o mládež (instituce veřejné správy, spadající pod určitý územní celek) / důsledky 7. Partnerská spolupráce mezi poskytovateli státní a nezávislé péče v různých oblastech 8. Ústavní výchova jako jedna z forem pomoci k výchově - pouhé poskytování zaopatření je nahrazováno principem spolupodílení se (klientů) 9. Ostatní formy bydlení s dohledem jako alternativy ke klasické ústavní výchově 10. Perspektivy - má ústavní výchova nějakou (nebo už nemá žádnou) budoucnost? 1. Znovusjednocení Německa- přelomové období také v ústavní výchově Po znovusjednocení prodělává bývalá DDR zdařilý proces transformace k právní demokracii a tržnímu hospodářství ve státě, kde má místo i sociální politika Demokratizační proces zvládla většina domovů dobře Tržní hospodářství staví některé z domovů před existenční otázku:

81 Kompetence? Financování? První dopady: personální důsledky Bezpečnostní prověrka všech zaměstnanců Přehodnocení pedagogických konceptů (Co bylo pro naše děti dobré, co se má změnit?) Zachovat hodnoty a tradice Vzít pod lupu svůj vlastní postoj Průzkum: co trh nabízí a co trh požaduje? Máme šanci jít svou vlastní cestou? Orientovat se na "západní trh"? 2. Úřad pro mládež a nezávislí poskytovatelé péče o mládež V únoru 1991 byl založen Saský úřad pro mládež jako instituce podřízená saskému Ministerstvu sociálních věcí, nástupci dřívějšího Úřadu pro rodinu a sociálních věci Po zrušení úřadu následovala integrace do saského Ministerstva pro sociální věci a ochranu spotřebitele Partner Úřadů pro mládež a nezávislých poskytovatelů v Sasku Úkoly: - Odborné poradenské služby - Zvyšování kvalifikace - Centrum pro adopce - Povolení provozu (pro zařízení zabývající se péčí o mládež)

82 - Komise pro péči o mládež (Landesjugendhilfeausschuss - LJHA) - Nové cesty péče o mládež (modelový projekt) - Publikační činnost - Vytvářet legislativní podmínky, struktury a opatření na poli péče o děti a mládež, prohlubovat je a přizpůsobovat požadavkům doby Nezávislým poskytovatelem je takový poskytovatel péče o děti a mládež, který nepatří pod veřejnou (státní) správu (obec, kraj atd.) Obecně prospěšné spolky a svazy, veřejně prospěšné sdružení 3. Povolení provozu( stavební a personální požadavky a změny) Se vznikem Úřadu pro mládež byla zavedena povinnost získat pro uvedení do provozu povolení Směrnice Úřadu pro mládež pro provoz dětského domova vyžadovaly rozsáhlé přestavby: - uzavřené bytové jednotky s kuchyní, - obývák, jedno- a dvoulůžkové pokoje, dvě koupelny pro každou skupinu - počet dětí ve skupině stanoven na 10 - stanovení poměru, na kolik dětí připadá jeden pedagog - problém: kapacita skupin, technický personál 4. Ekonomické dopady; Komise pro náklady na péči ( stanovená výše nákladů na péči ) - Roční rozpočet na školství - Od ledna 1991 pevně stanovená výše nákladů na péči, platící pro všechny - Aktualizace

83 - Problém profinancování - Zrno se odděluje od plev - Jaký obsah se nabízí za ty samé peníze? 5. Sociální zákoník VIII - hlava osmá: péče o děti a mládež Každý mladý člověk má právo na podporu svého vývoje a na výchovu k takové osobnosti, která bude schopna za sebe přebrat zodpovědnost a žít ve společnosti druhých" ( 1) - Právní nárok na poskytnutí pomoci k vychovávání - Právo mít vlastní požadavky a možnost volby pro ty, kteří mají nárok na péči - Metoda individuálního plánu pomoci Způsoby práce Formy pomoci podporující rodinu Formy pomoci doplňující rodinu Formy pomoci nahrazující Nabídky Výchovné poradenství Sociálně pedagogická pomoc rodinám Sociální práce ve skupinách Konkrétní výchovný poradce (zabývající se individuálními případy, jež s ním spolupracují dobrovolně) Společné formy bydlení pro otce / matky s dětmi Denní skupiny Sociálně pedagogická denní péče Péče "na plný úvazek" (umístění dítěte do pěstounské rodiny nebo ústavu) Hlavní cílová skupina Rodiny s dětmi všech věkových skupin Rodiny s mladšími dětmi Starší děti a mladiství Starší děti a mladiství Osaměle žijící rodiče s dětmi do 6 let Děti do 14 let Děti v předškolním věku a ve věku 6-10 let (německá definice "věk základní školy" = 6-10 let) Především mladší děti

84 rodinu Ústavní výchova / ostatní formy bydlení Intenzivní sociálně pedagogická péče zaměřená na jednotlivce (na které nezabírají jiné formy pomoci) Děti / mladiství / mladí plnoletí Mladiství a dospívající 6. Ujednání o příspěvcích s lokálním poskytovatelem státní péče o mládež (instituce veřejné správy, spadající pod určitý územní celek) Výzva k ujednání o příspěvcích od institucí veřejné správy, poskytující péči o mládež nebo od nezávislých poskytovatelů Sjednání příspěvků podle 78 b Zákona o právech dětí a mládeže - na základě rámcové smlouvy podle 78 f Zákona o právech dětí a mládeže ve Svobodném státě Sasko - Základem pro jednání jsou: 1) Koncepce skupiny 2) Popis činnosti a (záruk) kvality Dohoda o způsobu provádění práce a prohlubování kvality Každá oblast činností podle Sociálního zákoníku VIII je projednávána jednotlivě. V souladu s naší nabídkou máme 7 různých cenových tarifů ( poplatků ) za: a) 3 obvyklé rodinné skupiny - za stejnou výši tarifu( příspěvku ) b) 1 skupina pro osamostatňující se (dospívající) c) 1 skupina bydlící samostatně (mimo centrální lokalitu) d) 1 skupina mladistvých, bydlících společně pod dohledem (zvýšená míra sociálně pedagogické péče) e) 3 intenzivně terapeutické skupiny (rodinná hnízda)

85 f): pokaždé jiný tarif O výši minimálních příspěvků se v současné době vyjednává Mimimální příspěvek se skládá z: - příspěvku na práci (personální a věcné náklady) - investiční výdaje V případě absence delší než 4 dny se platí jen příspěvek za nepřítomného. Při absenci do 3 dnů obdrží děti příspěvek na péči. 7. Partnerská spolupráce mezi poskytovateli státní a nezávislé péče v různých oblastech Předpoklady úspěšné péče o mládež: - Partnerská spolupráce mezi nezávislými a státními poskytovateli - Vzájemně propojené sítě pro ochranu dítěte - Plánování péče o mládež, řízení - Definování a realizace trendů a potřeb - Společné propojení odborníků, doškolování - Přeložení úkolů z ambulantní a stacionární oblasti na nezávislé poskytovatele péče o mládež 8. Ústavní výchova jako jedna z forem pomoci k výchově Ústavní výchova, ostatní formy bydlení s péčí (Sociální zákoník VIII 34)

86 = Výchova ve stacionárním zařízení, má propojením situací ze všedního života s pedagogickými a terapeutickými nabídkami děti a mladistvé podporovat v jejich individuálním vývoji. Volby: 1) Návrat do rodiny 2) Příprava na výchovu v jiné rodině 3) Způsob života, koncipovaný na delší dobu - Ústavní výchova byla jediným prostředkem výchovy - Pěstouni, ale žádná ambulantní opatření - Poskytnutí zaopatření - (Směr sociální) práce, orientující se na (klientovy) nedostatky - Orientace na společenství - Spolupráce s rodiči se omezila pouze na informace - Práce v koedukovaných skupinách dětí stejného věku - Ústavní výchova jako jedna nabídka z mnoha často "poslední stanice" po předešlých pokusech o ambulantní pomoc - (Směr sociální) práce, orientující se na (klientovy) schopnosti - Spolupodílení se, prostor pro vlastní osobnost - Multiprofesionální týmy - Působení vlastního příkladu - ztělesňovat spolehlivost - Zažívání (normálních) struktur (jistota, jasná pravidla, hranice)

87 - Bezpečí, vazba a vztah - teorie (o potřebě budování) mezilidských vazeb - Systém společensky přijatelných hodnot a norem - Podpůrná opatření - Integrace rodičů systémový přístup - Aktivní spoluúčast rodičů s myšlenkou na návrat (dětí) 9. Ostatní formy bydlení s dohledem jako alternativy ke klasické ústavní výchově - Ústavní výchova je flexibilní! - diferencovaná nabídka možností výchovy: Léčebně pedagogická a terapeutická zařízení skupiny, žijící samostatně v budově jednoho domova Skupiny, žijící v jednom bytě mimo budovu domova "Mini" dětské domovy a rodinná uskupení Skupiny mladých, žijících spolu Skupiny na pět dní (od pondělka do pátku) - kvalifikované podpůrné školy a vzdělávací zařízení, školící pro vykonávání jednotlivých povolání, ve spojení s ústavem

88 10. Perspektivy - má ústavní výchova nějakou (nebo už nemá žádnou) budoucnost? Domovy jsou dnes diferencovaná výchovná zařízení s vysoce profesionálním standardem Ústavní výchova představuje "dočasnou pomoc" Je to pomoc, která podporuje a doplňuje rodinu Odebrání dítěte / mladistvého z rodiny je často jediná možnost Děti / mladiství mají zvýšenou potřebu podpory Na zvýšené potřebě podpory ztroskotávají pěstouni i ambulantní opatření Díky systémovému přístupu se mohou rodiče dobře integrovat do ústavní výchovy Pro mladistvé často jediná možnost Ústavní výchova poskytuje rovnocennou nabídku mezi ostatními možnostmi výchovy

89 8. PhDr. Albín Škoviera, Ph.D., předseda FICE SR, pedagog na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, publikační činnost Náhradní péče na Slovensku Náhradná starostlivosť je široká téma. V diskusiách súvisiacich s optimalizáciou riešenia problému sa u jednotlivcov i skupín dostávajú do popredia: viera, politika, mediálna moc, odbornosť. Pri viere ide o vnútorné presvedčenie bez vnímania všetkých základných súvislostí napr. o zmysluplnosti rodiny, inštitúcie, inklúzie. Skupinovými reprezentantmi sú niektoré občianske združenia. Pri politike ide jednak o zviditeľnenie sa, jednak o proklamácie, vízie a heslá (všetky deti do 6 rokov pôjdu do rodín). Pri mediálnym obrazom ide o to, čo sa dobre "predáva"(detský domov rodinného typu, starostlivé tety v Klokánku, "dobré" rodiny - "zlé" inštitúcie). V odbornosti ide o schopnosť konfrontovať poznatky z výskumov s praxou, vnímať veci v širších súvislostiach. A prijať to, že sa často prezentujú plne odlišné koncepcie starostlivosti o dieťa vyňaté z rodiny. Od úplnej deinštitucionalizácie starostlivosti o dieťa až po jeho úplnú inštitucionalizáciu. Prechod od totality k demokracii je paradoxný. Práve mnohí hlásatelia demokracie v sebe nesú hlboko zakorenenú totalitu, ktorá je naviac obohatená o širokú škálu manipulatívnych postupov, pre ktoré, na rozdiel od rigidnej totality, demokracia ponúka priestor. Boj o moc, peniaze a politický status niektorých natoľko ovládne, že sú ochotní počúvať, podobne ako ich predchodcovia, iba súhlasné názory. Tie nesúhlasné nazývajú en bloc prekonaným komunistickým modelom. Ako argumenty používajú rad fráz. Spomeniem tie najznámejšie: Je to v najvyššom záujme dieťaťa!, Takto to funguje vo vyspelých západných štátoch!, Je to požiadavka v rámci Európskej únie!. Od roku 1990 sa uskutočnil na Slovensku rad legislatívnych zmien, ktoré mali a majú dopad na ústavnú starostlivosť. V prvom rade uvedieme tie zmeny, ktoré nie sú špecificky zamerané na ústavnú starostlivosť, ale dotýkajú sa jej. Ide najmä o: opakovanú reorganizáciu štátnej správy a presun kompetencií na samosprávu (tu napr. slovenské detské domovy čaká za 21 rokov už siedmy zriaďovateľ), čo sa nutne premieta do takých oblastí, akými sú narušenie metodickej pomoci, kontroly, prirodzene fungujúcich štruktúr i odbornosti riadenia, prijatie Dohovoru o právach dieťaťa a ich ponímanie; aplikácia a dodržiavanie sa stali oblasťou viacerých nových nedorozumení medzi mimovládnymi organizáciami, inštitúciami, deťmi, ich rodičmi a verejnosťou. Druhou veľkou oblasťou sú legislatívne zmeny, ktoré sa vzťahujú k ústavnej starostlivosti priamo. Tu ide najmä o: vytvorenie novej formy ústavnej starostlivosti o deti v profesionálnej rodine (za 17 rokov existuje už jej tretia zásadne odlišná verzia), presun detských domovov do zo školského rezortu a zdravotníctva do sociálneho rezortu, zrušenie detských domovov do 3 rokov, umiestňovanie detí súdom do konkrétneho zariadenia (bez predchádzajúcej diagnostiky),

90 transformácia detských domovov na samostatné skupiny, ukončenie realizácie ústavnej starostlivosti vo všetkých typoch špeciálnych škôl (ide najmä o špeciálne materské a špeciálne základne školy internátne a odborné učilištia), priame umiestňovanie detí súdmi do konkrétnych zariadení bez toho, aby prechádzali diagnostickým ústavom (centrom), vznik krízových stredísk, v ktorých je možné realizovať niektoré činnosti špeciálnych výchovných zariadení, vznik diagnostických skupín a špecializovaných skupín v detských domovoch zavedenie inštitútu súdom uloženého výchovného opatrenia (na 6 mesiacov). Aktuálne je vo vládnom programe zámer presunúť pod sociálny rezort aj: prevýchovné zariadenia (reedukačné centrá) a ich rozdelenie na domov a školu, diagnostické ústavy (diagnostické centrá), a ich následná transformácia alebo likvidácia. Sme presvedčení, že súčasná podoba náhradnej starostlivosti na Slovensku je výrazne ovplyvňovaná štyrmi zdrojmi: vierou, politikou, médiami a odborníkmi. Viera Je reprezentovaná predovšetkým občianskymi združeniami a ďalšími typmi organizácií v tzv. treťom sektore. Na to, aby boli úspešné, musia mať: - svoju agendu a prezentovať ju ako odbornú, - napojiť sa na celoštátnu politickú špičku, - zapojiť do svojej práce médiá, - mať prepojenie na zahraničné zdroje a organizácie a ich podporu. Agendou môže byť transformácia detských domovo na rodinný typ, rušenie detských domovov a ich premena na vytváranie profesionálnych pestúnskych rodín resp. profesionálne rodiny, na integráciu detí s poruchami správania a trestnou činnosťou do bežných detských domovov, na materiálne podporovanie sociálne znevýhodnených detí z detských domovov (od ich materiálneho zabezpečenia po dovolenky pri mori). Viera tu funguje na niekoľkých úrovniach: - to, čo sa robilo doteraz, bolo v svojej podstate zlé, treba to úplne zrušiť, netreba sa tým zaoberať, resp. pred tým než sme do tejto oblasti vstúpili, nič sa tu neurobilo, - práve náš koncept ( spasiteľský ) pomoci je univerzálny a jediný správny, - nie je potrebné výskumné overovanie, úplne stačí viera v tvrdenia expertov (prípadne zahraničné modely), ktoré sa vytrhávajú zo širšieho kontextu (odvolávame sa, pokiaľ ide o ranú starostlivosť o dieťa a potrebu jednej stabilnej osoby, napr. na Matějčka, ale zamlčíme, že ten istý autor nepreferoval umiestnenie 11 ročných a starších detí do pestúnskej rodiny, že tam videl viacero rizík. Na jednostrannú kritika toho, čo tu bolo, veľmi dobre počujú politici i médiá. Čierno-biele videnie vecí je súčasťou ich práce. Kritika odráža aj generačnú túžbu po zmene a potrebu vymedzenia sa novej generácie voči generácii predchádzajúcej.

91 Politika Politická strana sa aspoň v časti svojej agendy musí odlišovať od iných strán. Aby ju volič vnímal. Záujmom politickej strany je následne presadiť čo najviac zo svojej agendy do bežného života. Je to výraz politickej moci (vplyvu) a politickej šikovnosti. V ďalšej etape sa to stáva predmetom skladania účtov pred voličom. Aj tu je kritika predchádzajúceho systému fungovania výhodná. Zmysluplnosť práce politika spočíva v tom, aby si emocionálne naklonil voliča (v sociálnej oblasti je ešte stále spoľahlivou témou rodina a dieťa) a aby hlásal, že terajší stav je nevyhovujúci, že ho treba zmeniť k lepšiemu, a on vie, ako na to. Ak má možnosť, aby presadil riešenie. Samozrejme, sú tu dva problémy: - poslanec sa volí na štyri roky a na zmenu má relatívne krátky čas, - odborníkom, kým niečo seriózne zistia, to trvá dosť dlho. Je tu riešenie, ktoré sa nielen na Slovensku, ale napr. aj v Európskej únii, osvedčilo - expertná komisia. Expertná komisia nerieši podstatu problému, ale napĺňanie istého zadania, ktoré si politici osvojili. Je zostavená tak, aby sa nesúhlasné hlasy minimalizovali. Sú v nej najmä zástupcovia tretieho sektoru a úradníci. Striedanie politických garnitúr i zmeny v preferencii mienkotvorných treťosektorových organizácií sa na Slovensku prejavili v absencii jasnej koncepcie, čo sa paradoxne premietalo do radu zmien v legislatíve. - Najprv v roku 1997 vznikol legislatívne uniformný detský domov pre deti od 0 do 25 rokov, potom sa prišlo na to, že pre deti s ťažkým zdravotným a mentálne postihnutím je potrebné špeciálne vyčleniť niektoré detské domovy, následne sa prišlo na to, že je jednak potrebné vytvoriť samostatné skupiny pre deti s poruchami správania (aby sa ochránili pred zlými prevýchovnými zariadeniami), jednak vytvoriť skupiny mladých dospelých. V roku 2005 sme sa vrátili vlastne tam, kde sme boli v roku Najprv sa dali miliardy korún do transformácie detských domovov a temer sa zrušila profesionálna rodina, potom sa z profesionálnej rodiny urobili preferovaná forma náhradnej starostlivosti. - Vytvorili sa samostatné špecializované skupiny pre deti s poruchami správania v detský domovoch. Skrytým zámerom bol útlm prevýchovných zariadení ako nepotrebných. Sociálni kurátori i detské domovy boli pod politickým tlakom, aby neumiestňovali deti s poruchami správania do prevýchovných zariadení. Keďže sa ukázalo, že ani systém práce v detských domovoch, ani ľudia nie sú nastavení tak, aby prevýchovu zvládali, opätovne sa zvýšil záujem o prechod prevýchovných zariadení pod pôsobnosť rezortu sociálnych vecí. Médiá Výrazne participujú na tvorbe verejnej mienky. Ich úlohou je, viac než informovať, zaujať témou. Osloviť čitateľa. Kritika minulosti a podieľanie sa na zmene, sú spoľahlivé východiská. Pre širšie spektrum čitateľov ide o povrchné spracovanie tém, výhodný je škandalózny kontext. Práca vychovávateľov v detských domovoch a prevýchovných zariadeniach má na Slovensku temer výlučne negatívny mediány obsah. Práve okrajové záležitosti sa vypichujú, ako by tak fungoval celý systém. V porovnaní s treťosektorovými organizáciami jednoducho ťahajú za kratší koniec povrazu. Časť médií sa podieľa na prekrúcaní informácií. Ak sa napr. dlhodobo sa pri vízii jednorezortného

92 zastrešenia náhradnej rodinnej starostlivosti argumentovalo tým, že to tak (lepšie) funguje v iných krajinách, nebola to argumentácia korektná. Oddelenie sirotincov a polepšovní bolo súčasťou historického vývoja (nielen) v Rakúsko -Uhorsku. V bývalom Československu nebola problémom systému náhradnej starostlivosti, ale ideologická rigidita a nefunkčnosť socializmu. Sú vyspelé západné štáty, kde sa realizuje inštitucionálna starostlivosť v dvoch i viacerých rezortoch. Iste sú aj seriózne médiá, ale skupina ich divákov, čitateľov a poslucháčov je v porovnaní s bulvárom minimálna. Pre treťosektorové organizácie, politikov a bulvárne médiá je spoločné to, že im nejde primárne ani sekundárne o hľadanie pravdy. Odborníci Zdá sa, že (sme my) odborníci zlyhali. Argumentovali sme, naše argumenty síce nikto nevyvracal, ale ani veľmi nepočúval. A my sme sa s tým zmierili. Súčasná spoločnosť sa ponáhľa, chce zmenu. Chybám sa nepredchádza, hoci varovania existujú, opravy sa stali súčasťou stratégie. Celý systém náhradnej starostlivosti je založený na nesystémových krokoch. A ešte sa stáva príkladom pre našich susedov. Pozrite sa, na Slovensku to funguje! Naozaj!? 9.Hermann Radler - prezident FICE a psychoterapeut, Rakousko Podstata práce s klienty v terapeutických skupinách (TS) Před 12 lety použili Hermann a Sonja Radlerovi poprvé ve stacionární péči odlišný model práce, který od té doby přesvědčil především tím, že vede k dobrým výsledkům i v případě těžce zvládnutelných dětí a mladistvých. V současnosti fungují na východě Rakouska 3 takové skupiny, kde žije v bytových společenstvech celkem 25 chlapců s komplikovanou biografií, původně umístěných v domovech anebo psychiatrických zařízeních. V TS panuje přesvědčení, že problémové chování je nemoc systému, ne jednotlivce. V TS je hlavním léčebným prostředkem společenství jeho obyvatel včetně zaměstnanců. Snaha je nejen o korekci chování jednotlivce vyčleněného z kontextu skupiny, nýbrž o léčbu celé skupiny a vytváření okamžitých zpětných vazeb. Základní myšlenkou TS je, že psychopatologie jednotlivce se bezprostředně odráží v jeho osobních vztazích, přičemž je úkolem celé jeho skupiny rozeznat dysfunkční vzorce, podnítit ne na trestu založenou změnu a na pomoci mu tak zažít smysluplnější strategie chování. Koncept výchovy, vytvořen pro každého klienta zvlášť, je založen na unikátní kombinaci všech biografických, sociálních a psychologických aspektů jeho osobnosti.

93 10. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., předseda o. s. BezMámy, odborný asistent na katedře práva Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Humanitární pomoc sirotkům ve východní Africe" V důsledku velké úmrtnosti na následky viru HIV ve východní Africe zůstává mnoho dětí bez zajištění základních potřeb. Stát, resp. Chudá společnost se není schopna o tyto sirotky postarat a tak jsou ponechávány vlastnímu osudu. Příspěvek se zabývá činností českého Občanského sdružení Bez mámy, které se snaží zmírnit tyto dopady v oblasti jižní Tanzánie zejména výstavbou sirotčinců, materiální a lidskou podporou sirotkům.

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014

Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014 Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014 Stav systému - hlavní problémy Systém nedokáže zajistit důslednou ochranu všech dětí Nedostatečné hmotné zabezpečení

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Mgr.Naďa Erbová. Mgr.Naďa Erbová

Mgr.Naďa Erbová. Mgr.Naďa Erbová . Mgr.Naďa Erbová Mgr.Naďa Erbová Struktura domova Tři rodinné skupiny v centrální budově Dvě rodinné skupiny v upravených bytových jednotkách v sídlištích Jedna rodinná skupina v panelákové zástavbě Tři

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký Sociální služby v Rakousku Jiří Horecký Osnova studie 1. Struktura obyvatelstva 2. Státní zřízení Rakouska 3. Legislativní rámec sociálních služeb 4. Financování sociálních služeb 5. Plánování rozvoje

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc CÍLE PROJEKTU: Vytvoření přeshraničních vzdělávacích programů a jejich pilotní ověření Vybudování vzdělávacího centra na Oravě Realizace

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI A SROVNÁNÍ

MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI A SROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI A SROVNÁNÍ ODBORNÁ STUDIE V RÁMCI PROJEKTU PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Ing. Jiří Horecký, MBA doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Bc. Andrea Tajanovská, DiS. 1 Obsah PŘEDMLUVA

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

Dolnorakouský domov pro děti d. dež. Hollabrunn. ANO pro budoucnost, ANO pro mladé!

Dolnorakouský domov pro děti d. dež. Hollabrunn. ANO pro budoucnost, ANO pro mladé! Dolnorakouský domov pro děti d a mláde dež ve městě Hollabrunn ANO pro budoucnost, ANO pro mladé! představuje DSA Mag.. Eva Kreiner ředitelka Dolnorakouského domova pro děti d a mláde dež ve m Hollabrunn

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ Středisko pro výzkum regionálního rozvoje Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Slovenskou spoločnosťou pre

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008 Dětský domov Radost Čs. Tankistů 277, 109 00 Praha 10 Dolní Měcholupy Radost dětský domov, o.p.s. Za Sadem 208, 182 00 Praha 8 IČ: 264 710 43, www.radost-ops.cz I. Úvod O společnosti:

Více

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Odbor rodiny a ochrany práv dětí Proces změn aktuální informace Změna systému práce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů Vytváření sítě

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s.

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Rezort školství: - Škola prevence, diagnostika, poradenství, hodnocení a ovlivňování chování - Školská poradenská zařízení (PPP, SPC) - Zařízení preventivně výchovné péče

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Motto: Neznám žádnou školu, nikde na světě, která by byla lepší než její učitelé. Ken Robinson, profesor University of Warwick UK Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Metodika další vzdělávání pedagogických

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 5/2008

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 5/2008 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 5/2008 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC Česká asociace sester pořádá ve spolupráci s IPVZ 5. podzimní konferenci Prezidia ČAS SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC 22. - 23. 11. 2012 Hotel DUO, Praha

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli):

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli): Formulář závěrů ze SWOT analýzy Název pracovní skupiny: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením Moderátor: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zapisovatel: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zpracovatelé

Více

POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY

POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY O/9 Výtisk: 1 Skartační znak: A POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet stran: 5 Počet příloh: 0 Odborný garant

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 TRIALOG /Brněnský institut rozvoje občanské společnosti/ sídlo: Orlí 20, 602 00 Brno; kancelář: Colova 17, 616 00 Brno; IČ 605 75 450; DIČ CZ60575450; tel.: +420 542 221 501; fax: +420

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu. Kateřina Šimáčková

Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu. Kateřina Šimáčková Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu Kateřina Šimáčková Úvod Škodí střídavá péče dětem? Motivy pro střídavou péči (její zneužívání) Argument zdravého rozumu a předsudky Mainstreaming střídavé péče

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2012

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2012 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, Unhošť 273 51 č.j.:dd/452/2012 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2012 říjen 2012 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. VIZE ROZVOJE DĚTSKÉHO DOMOVA...4 2.1 Odborná pomoc

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Vznik Klastru. 7. 11. 2013 registrace stanov občanského sdružení Klastr sociálních inovací a podniků SINEC 2. 12. 2013 úvodní Valná hromada

Vznik Klastru. 7. 11. 2013 registrace stanov občanského sdružení Klastr sociálních inovací a podniků SINEC 2. 12. 2013 úvodní Valná hromada listopad 2014 Vznik Klastru 7. 11. 2013 registrace stanov občanského sdružení Klastr sociálních inovací a podniků SINEC 2. 12. 2013 úvodní Valná hromada Orgány Klastru Valná hromada nejvyšší orgán Klastru

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Amalthea, duben 2015 Proč jsme AMALTHEA? Amalthea byla dle řecké mytologie koza a stala se první pěstounkou, která odkojila svým mlékem boha Dia.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více