Pár slov k historii ovocnářství na Nepomucku a Spálenopoříčsku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pár slov k historii ovocnářství na Nepomucku a Spálenopoříčsku"

Transkript

1 Pár slov k historii ovocnářství na Nepomucku a Spálenopoříčsku

2 Obsah Slovo úvodem a na vysvětlenou O historii ovocnářství spíše obecně Střípky z historie ovocnářství na Nepomucku a Spálenopoříčsku Snad to tak bylo O odrůdách, které se u nás pěstovaly nebo se měly pěstovat Jabloně Slivoně Hrušně Třešně O odrůdách lokálních, bude-li o čem Kterak se ovoce uchovávalo a zpracovávalo Recepty Cidre, lahodný jablečný nápoj Kam u nás pro ovoce? Podporujeme komunitní moštování O projektu Renesance venkovského ovocnářství místo závěru Mapa Použitá literatura

3 O užitku ovocnářském jest možno říci, že poskytuje každému obyvateli velké výhody, neboť zvyšuje blahobyt země, mysl lidskou zušlechťuje, tělo zoceluje, zemi krášlí a vzduch činí zdravějším. (Bohumil Němec, Dějiny ovocnictví, 1955) 02

4 Slovo úvodem a na vysvětlenou Alespoň pro částečné objasnění historie ovocnářství na Nepomucku a Spálenopoříčsku jsme se pustili do zpracování tohoto textu. Bez ambicí vytvořit dokument odborně hodnotný, mimo jiné i proto, že od počátku bylo zřejmé, že náš region není a zřejmě nikdy nebyl skutečnou ovocnářskou oblastí. Přesto i zde patřily ovocné stromy do každé venkovské zahrady či sadu, vysazovaly se na každou mez, na každý volný kousek země, neboť přinášely svým pěstitelům nejeden užitek. Byli jsme tudíž vedeni spíše snahou pokusit se obšírněji pojednat o historii ovocnářství regionu jako o běžné činnosti širších vrstev venkovského obyvatelstva, i když tou se pěstování ovocných stromů stalo vlastně až v době nedávno minulé. I proto jsme jako zdroj informací zvolili především rozhovory s ovocnáři - pamětníky. Celkem logicky jsme se zabývali především obdobím meziválečným a poválečným, kam až paměť oslovených sahala. Studium lokálních historických pramenů pak umožnilo nahlédnout i o něco dále do historie, nikoliv však o mnoho, neb zmínky o ovocnářství jsme nalézali spíše výjimečně. Kromě pohledu do historie bychom byli rádi, aby se dokument stal užitečnou praktickou pomůckou pro všechny ty, kteří se i v dnešní době pěstováním ovocných stromů zabývají. Aby jim pomáhal správně se rozhodovat ve výběru vhodných druhů a odrůd ovocných dřevin pro naše specifické lokální podmínky. 03

5 O historii ovocnářství spíše obecně Ušlechtilé ovoce si vypěstoval člověk během doby postupným výběrem z původně divoce rostoucích ovocných stromů a keřů. Dnes máme mnoho ovocných odrůd. U některých druhů, například u hrušní a jabloní, se počítají na tisíce a nové odrůdy stále přibývají. Počet všech ovocných odrůd odhadoval Boček (1953) na více než a dnes jich bude jistě již daleko více. Již staří Řekové a Římané znali mnoho ovocných druhů a jejich odrůd. Římané je získali většinou od národů porobených, hlavně z východních oblastí, a rozšiřovali je doma i v zemích západních na sever od Itálie, kde měli své kolonie. Římský senátor Plinius, v období kolem roku 50 našeho letopočtu, uvádí již na 100 ovocných odrůd, 41 hrušní, 25 jabloní, ale také odrůdy třešní, mandloní, ořešáků, kdoulí či mišpulí. Je známo, že se Římané ve štěpování ovocných stromů a v zakládání zahrad velmi dobře vyznali. Po pádu Římské říše a za stěhování národů nastává úpadek. Mnohé zkušenosti a znalosti upadly v zapomenutí. Jen někteří středověcí panovníci se snažili o rozvoj ovocnářství a o rozmnožení ovocných dřevin. Kupříkladu Karel Veliký v 8. a 9. století a v našich zemích též Karel IV. Celkem se však ovocné sbírky udržovaly ve středověku hlavně v klášterních zahradách. O existenci ovocných zahrad na našem území se dovídáme z listin z století v souvislostech s budováním, převodem a hospodařením právě v klášterech. Snad nejstarší zmínka o ovocné zahradě je v darovací listině knížete Soběslava z roku První zmínka o specializované profesi zahradníkovi je z roku V zakládací listině kladrubského kláštera se uvádí štěpař. Také Kosmas ve své Kronice české se zmiňuje o sadech (Tetera Václav, 2003). Ze 13. a 14 století pochází četné ikonografické doklady o existenci zahrad, sadů, štěpnic, sklizně a ošetřování ovocných stromů. Všeobecný rozkvět zemědělství a ovocnářství nastal za vlády krále Karla IV. Naopak tomu bylo v době husitské, kdy docházelo k útlumu ovocnářství, dokonce bylo zakazováno konzumovat ovoce a mnoho ovocných stromů bylo zničeno. Vysoké úrovně dosáhlo ovocnářství v českých zemích koncem 16. století za vlády Rudolfa II., objevují se speciální spisy o pěstování ovoce, jako např. Kniha o štěpování od Jošta z Rožmberka. Útlum nejen ovocnářství, ale celé hospodářské stability země přinesla třicetiletá válka. Osvícenectví za vlády Josefa II. a Marie Terezie dalo vzniknout mnoha zemědělským, zahradnickým, ovocnářským a vinařským spolkům. V roce 1750 dochází ke vzniku Bratrstva zahradnického v Praze a v roce 1767 ke zřízení Hospodářské společnosti, která počátkem 19. století založila samostatnou Štěpařskou jednotu. V období uspořádala Vlastenecko-hospodářská společnost v Čechách šetření, z něhož vyplynulo, že v zemi se pěstovalo v roce 1772 celkem ovocných stromů a v roce 1786 celkem ovocných stromů. V roce 1816 byl založen Pomologicko-enologický výbor v Brně a v roce 1820 obdobný výbor v Praze. Později začaly vycházet různé ovocnářské a zahradnické sborníčky a periodika (Ovocnické rozhledy, Časopis českých zahradníků, Zahradnické listy, Zahrádkář a další). Velkou zásluhu o rozšíření ovocných odrůd v našich zemích měl děkan Matěj Rössler, syn zahradníka, narozený roku Působil v Poděbradech, kde vlastním nákladem založil proslulou ovocnou zahradu Sans pareil. Zde pěstoval kolem 600 různých ovocných odrůd (jabloní 266, hrušní 181, sliv a švestek 34, třešní 46 a další odrůdy drobného ovoce). Rössler byl s četnými evropskými pomology tehdejší doby v čilém písemném styku a vyměňoval si s nimi rouby. Byl velkým sběratelem a rozšiřovatelem ovocných odrůd. Mimo jiné právě Rössler založil sbírku asi 357 původních českých odrůd. V pozdější době byl velký ovocný sortiment udržován v zahradě Kanálce v Praze na Vinohradech a později na Kozačce. Odtud byla většina odrůd po roce 1870 přenesena do zahrad bývalého Zemského pomologického ústavu v Praze Troji. Zde byl postupně soustředěn tak velký počet ovocných odrůd domácích i cizích, že trojská ovocná sbírka náležela k nejobsáhlejším ve střední Evropě. Podle seznamu z roku 1866 obsahovala kolem 1800 různých ovocných odrůd, z toho 573 jabloní, 547 hrušní, 182 třešní, 171 sliv a švestek a další. Dalším velkým sběratelem byl Josef Eduard Proche ve Sloupně u Nového Bydžova. V jeho ovocné zahradě bylo zastoupeno asi 1370 odrůd. Později byly ovocné odrůdy rozšiřovány v ovocných školkách, jež byly u nás postupně zakládány začátkem 20. století. Byly to školky buď veřejné, hlavně okresní a zemské, nebo soukromé. Například v molitorovských školkách se pěstovalo a rozmnožovalo 518 různých ovocných odrůd. Z veřejných školek měla velký sortiment okresní školka v Chlumci nad Cidlinou, jejíž správou byl pověřen okresní pomolog Jan Říha, autor díla České ovoce. Obsáhlý sortiment se tehdy považoval za přednost a dokonalost každého školkařského podniku. Časem se však ukázalo, že se u nás mnohé ovocné odrůdy, většinou cizího původu, neosvědčily, když se dostaly do horších půdních a klimatických podmínek. A tak se již na začátku 20. století, ale hlavně po první světové válce a po mrazové katastrofě roku 1929, stále více uplatňovaly snahy o zjednodušení ovocných sortimentů a o jejich omezení na úzký výběr odrůd kvalitních. 04

6 Střípky z historie ovocnářství na Nepomucku a Spálenopoříčsku Bývaly tu pruhy a proužky polí, jeteliště plná bzukotu včel, políčka obilí a zlaté řepky, šťavnatě zelená a bíle prokvétající brambořiště, kousky něžně modrého lnu i bílé a růžové řádky máku. Dnes ta pestrost zmizela, dnes už je jinak, vzpomíná Věnceslava Patejdlová Peková ve svých Střípcích ze vzpomínek na starou rodnou vesnici, kterou byly Nekvasovy. Stromy na mezích kolem polí, většinou švestky, jsou pryč, byly vykopány, aby při obdělávání půdy nebránily strojům zemědělské velkovýroby. Meze, kudy jsme s rodiči chodívali na procházky a které v létě tak krásně voněly mateřídouškou, když jsme na ni šlápli, a kde hnízdilo plno zpěvných ptáků, již neexistují. Rostly na nich modré hedvábné zvonky i drobnější zvonečky, zlatá mochna, třeslice, žlutý svízel, rudé slzičky i bílé hvězdičky kvetoucího jahodí. Zjara leckde v trní nebo šípkových keřích zavoněly fialky. Na podzim byly ty šípkové keříky plné lesklých červených lucerniček a na trnkoví se modraly ojíněné hrozničky trnek. Na ty jsme chodívali, když je obešel mráz a maminka nám z nich vařila trnkové víno s cukrem a skořicí. Každé roční období se vyznačovalo svoji specifickou krásou a nám dětem přinášelo vždy jiný druh radovánek. Nejtajuplnější však pro nás býval samý závěr roku. 30. listopadu byl svátek tajemného sv. Ondřeje. Aspoň pro mne to byl tajemný svatý. Večer ten den, když jsme šly spát, dala nám babička každému jablko, které jsme snědly, a pak nám nakázala, abychom si dobře zapamatovaly, co se nám bude zdát, neboť to se nám pak jistě vyplní. Obyčejně se nám nezdálo nic, copak se může zdát zdravému dítěti unavenému celodenním šmejděním na čerstvém vzduchu? Den před Štědrým dnem snesla teta Kovářoc s ponebí snopek slámy, a když jsme k nim přišly odpoledne na hrátky, hned nás pobízela: Tady máte slámu. Já sem vám ji donesla do sednice ke kamnům, aby vás ráno nezíbla. Udělejte si z nich níčkyt pobřísla, abyste měly čím zejtra vovazovat stromy. Jináč by nám nedaly ani jablka, ani hrušky, ani švestky. Pustily jsme se tedy do povřísel, jak nám teta kázala, a jedno nám na ukázku udělala. No, naše povřísla se od jejího trochu lišila, byla tenká, neumělá, ale to nevadilo, přece jsme z nich měly radost. Když byla všechna sláma zpracovaná, svázala teta povřísla a dala je pod pec, tam bylo teplo a tu odpočívala do rána. Toho Štědrého rána pak bylo slyšet klepání na dveře. To nás přicházela teta budit a připomenout naši povinnost k ovazování stromů: Vstávejte čerstva lenoši, dyť už sou všecky děti venku a vovazujou. Poslouchejte, co je všade vokolo rámusu. Koukejte se strojením, ať nejste poslední a poďte si pro pobřísla. A za chvilku už jsme běžely dolů po schodech, u Kovářů na domě sebraly povřísla, teta nám otevřela stodolu, my děti vyběhly po schůdkách, otevřely dvířka a už jsme byly v sadu. A opravdu, jak teta řekla, ze všech stran a koutů vesnice se ozýval veselý křik dětí, jak ve svých sadech ovazovaly stromy a pokřikem posílaly mráz na své sousedy: Ovazujte se švestičky, hruštičky, jablíčka, zejtra bude mráz, mráz, mráz, posekáme vás, vás, vás, na naši ourodu, na Petroc mráz! A tu začal i náš obřad, o němž jsme pevně věřily, že jedině ten pomůže k hojnému ovoci. 05

7 I náš region, přestože nikdy nebyl skutečnou ovocnářskou oblastí, měl své ovocnářské nadšence a propagátory. Takovým jistě byl i Jan Bárta Zahrádecký, řídící učitel, rozený v Zahrádce, který v roce 1931 doporučuje obecním radním vysazovat ovocné stromy: Zahrádka je dodnes milá, krásná vesnice, již svou polohou. Škoda, že již není tolik stromů jako dříve, které ji činily velice krásnou a útulnou, jako pravou zahradu. Strom dá mnohem méně práce než pole. Jednou se zasadí a nese dlouhá léta užitek. Doporučovalo by se, aby na drahách, na hůrce, u cest a na všech mezích byly vysázeny všude ovocné stromy, a to těch nejlepších druhů. Na Hůrce třešně, na drahách jabloně a hrušky, a kde je vlhko, i švestky. Mohly by se sázeti i v Zahrádce již osvědčené druhy jabloní: Fadleje, Panenské, Hranáče, Míšeňské. Hrušky: Trsínky Václavky, Kobylí hlavy a zvláště ovoce zimní. Ale vždy na jednom kuse plochy jen jeden druh ovoce, které najednou zraje, aby se dalo dobře hlídati a najednou sadařům prodati. Pod stromy by se mohl také pásti dobytek na provazích, jako se dosud činí. Rozvrh sázení ovocných stromků na obecních drahách by byl asi ten, jako je sázení lesních stromků v obecním lese. Každý rok by se vysadilo něco. Musela by se založiti taková ovocná školka. Sady dobrého ušlechtilého ovoce na drahách by se staly zlatým dolem obce, tak že by nemusel vypisovat žádných obecních přirážek a ještě by jí zbylo hojně peněz v obecní pokladně. Dobré druhy ovoce mají vždy dobrý odbyt a velice dobře se platí. Na vysazování velkých ploch stromy dává Zemědělská rada v Praze slušné subvence, jen podati žádost. Nová doba vyžaduje nové hospodaření. Jak stále aktuální je tento zápis ze zahrádecké kroniky! Jen o pár let později uvádí měcholupský kronikář Josef Bárta: Při silnici zasázeny byly ovocné stromy. Za mých dětských let převládaly u silnice od Zhůřských katastrálních hranic až k rybníku hrušně ovesničky, též Neurazky, poněvadž stromy tyto byly přivezeny z Neuraz. Od rybníka ke kanálu byly švestky a hlavně štěpy. Sázení stromů obstarávala obec a ovoce z nich prodávala ve veřejné dražbě. I v zahradách kolem statků a chalup bylo hodně plodných ovocných stromů. Tyto přinášely dobrou úrodu ovoce: jablek, hrušek, švestek, ořechů aj. Na podzim při česání byly veliké haldy ovoce všeho druhu. Starý Eman Vladař, který dělal podruha u Sýkorů, míval Sýkorovic zahradu koupenou a velké množství ovoce sklízel. Štěpy panenské, které byly skoro u každého čísla popisného, přinášely pěknou úrodu a potěšení dětem na Štědrý večer u vánočního stromku, jablíčky jejich obdařeném. I jabloně koženáče byly úrodné. Hrušně makovičky, ovesničky, solnohradky, medovky aj. potěšily svou úrodou hospodáře i mladé. To byly staré české stromy zvyklé na naše podnebí a vydržely dlouhá léta. Nové odrůdy, které se u nás nyní pěstují, často neprospívají, nesvědčí jim zde. Dnes již v naší obci není tolik ovoce, jako bývalo. Bývají špatná jara a ta ovlivňují výnosy. Veliká zima roku též ublížila mnoho našemu ovocnému stromoví. Ovšem třeba poznamenati, že při dobré úrodě nevěnuje se sklizni potřebná péče, ovoce padá a hnije. Naše ovoce se často nedbalostí zničí a pak kupujeme ovoce dovezené, což je nemístné. Připomínáme-li ovocnářské nadšence regionu, nesmíme zapomenout na Josefa Němečka, narozeného roku 1903 v Měcholupech u Blovic, kterého kantorský život zavedl do Těnovic a Spáleného Poříčí. Vystudoval Učitelský ústav v Plzni, posléze učil na obecných školách, až zakotvil na spálenopoříčské, tehdy měšťanské škole. Na své žáky byl přísný, důsledný, ale i laskavý. Dovedl ocenit práci i snahu dítěte, ale netoleroval nepořádek a lajdáctví. Mezi jeho záliby patřila nejenom škola, ale také zahrádka a ovocné stromy. Stále se zajímal o nové poznatky v zahradnictví a ovocnářství. Nejvíce volného času trávil právě se svými ovocnými stromy. Své záliby později ještě rozšířil včelařením, dovedl velmi poutavě vyprávět o životě a práci včel. Své bohaté zkušenosti rád předával začínajícím. Ve škole vedl ovocnářský a včelařský kroužek. Spousta spálenopoříčských zahrádkářů a ovocnářů získávala své první zkušenosti právě od něj. Se svými žáky se podílel na četných výsadbách ovocných stromů, např. v poříčském sadu Rodáků či Strakově sadu. Svoji zálibu v ovocnářství projevil také jako kronikář spálenopoříčský. Od roku 1934, kdy se jím stal, objevují se v kronice časté záznamy o průběhu počasí a jeho vlivu na pěstování ovocných dřevin, také záznamy o nových výsadbách či o vzdělávacích akcích pořádaných Lidovou školou hospodářskou. Když se mu přiblížila doba odchodu do důchodu, začínaly v Těnovicích přípravy na založení ovocného sadu. Vzhledem k jeho ovocnářským znalostem, zkušenostem a zájmu o toto téma bylo celkem přirozené, že u plánování nového sadu nemohl chybět. Promýšlel kvality jednotlivých odrůd jabloní, diskutoval o nich se zkušenými ovocnáři z Těnovic a okolí. Aktivně pomáhal se zakládáním sadu i s následným ošetřováním výsadeb. Jeho radost a zálibu v této činnosti narušila nemoc, kvůli níž se musel podrobit operaci. Jeho zdravotní stav již nikdy nebyl takový jako dříve, spíše se zhoršoval. Zemřel roku 1971 a řada jeho plánů zůstala nenaplněných. Máme zde stále na něj živé památky stromy, které dávají ovoce, roubovance, které se rozrůstají a plodí. A také dobrý příklad, který nám vždy dával svou pracovitostí a rozšiřováním znalostí o přírodě a jejich zákonitostech. Takto na svého otce zavzpomínala dcera Milada Fialová a dodává: Je až k neuvěření, že i jeho bývalí žáci si našeho tátu uchovávají ve svých vzpomínkách. Není ojedinělou výjimkou, že mě třeba v obchodě osloví paní nebo pán a ptají se, nejsem-li dcera pana učitele Němečka. A dodávají: To byl pan učitel, ten nás něco naučil 06

8 Snad to tak bylo Vzpomínka Miloslava Němečka na svého otce Josefa Němečka: Ještě vídáte u silnic kvetoucí jabloně? Někdy si to člověk ani neuvědomí. Večer, v noci, ve sněhu značí, kudy vede cesta. Ty jabloně, ale i švestky, ano české švestky, jejichž svěží chuť už naši vnuci neznají a asi nepoznají. Pamatují možná více než čtyřicet, padesát let. Někde ještě jako aleje, někde už strom chybí, ale každý rok rozkvétají a na podzim jsou obsypány drobnými jablíčky. Chudinky, nikdo se o ně na stáří nepostará, nemá čas, tak do kontejnerů, na jablečné šampony či na co. Zkuste se zamyslet, kolika motoristům usnadnily a zpříjemnily cestu. Bylo jich za rok tisíc? Těch nerozumných, kteří na kmeni některé z nich ztratili život jeden, dva? Cítíte ten velký nepoměr? Mnozí z vás, já určitě, zažívají pocit štěstí, že se na ty rozkvetlé stromy mohou dívat. O těch druhých se nedá říct, že měli štěstí. Štěstí nemůžeme mít, není věc. Je to odměna přírody za to, že ji ještě vnímáme. Za to, že jste si na pocit štěstí udělali čas, že jste na něj stále připraveni, že jste přesně v té krátké, ale správné chvíli schopni si to štěstí v jeho pravé podobě uvědomit. Svět se změnil. Nedá se vrátit. Tohle můj otec určitě nečekal. Měl přírodu, i tu venkovsky zemědělskou, od dětství v sobě. A že od ní v mládí odbočil do Učitelského ústavu v Plzni? Vracel se do ní, snad každý týden a na prázdniny, kdy musel pomáhat doma a asi i proto, že v ní od dětství vyrůstal, se mu příroda později stala láskou, součástí zájmů kantora. Dnes by kdekdo řekl ze staré školy, odkud vyšel se znalostmi, jež měl předávat dětem, které rostly už do samostatné republiky. Že to začalo ve dvacátých letech v Těnovicích, to musela být hra osudu. Ten sice určil život jeho, naší rodiny i můj, ale jeho zachytil zároveň svým drápkem právě v Těnovicích. Tamních pár let působení využil můj tehdy ještě budoucí otec ke vzdělávání. Svůj vztah k přírodě zaměřil na zemědělství a ovocnářství, které mu jako odbornému učiteli na měšťanské škole ve Spáleném Poříčí přibylo k hlavním předmětům, které tam více než třicet let učil. Vztah k ovocným stromům, který stále prohluboval odborným studiem, na své zahradě i mezi přáteli v okolí, i ty včely, které choval k jejich květům, kráse, vůni a službě stromům, to vše patřilo do jeho života. Ten život nebyl osamělý ostrov, byl naplněn dalšími zájmy a přáteli ze školy, účastí na společenském životě na malém městě.

9 To, oč se můj otec zajímal, jsem našel v jeho zápiscích, v jeho knihovně. Ve svazcích, jako Encyklopedie Česko- -Slovenské Mládeže, Malý Brehm a jiných a také v tom, jak mne pro život připravoval, jsem jako kluk nacházel základ pro svůj život. Knihy stojí po ruce v mé knihovně nikoli jako nostalgická památka, stále mne provázejí. Z nich si přece on po večerech připravoval učení na příští den. Dnes si je začínají prohlížet mí vnuci. Neřeknu, kde se vzalo, snad to ani není přísloví, ale posuďte sami, určitě znamená víc: Člověk je vždy příliš mladý a nezralý, aby pochopil své štěstí. Někdy na konci padesátých let se, snad jako vidina lepších časů, zrodila právě v Těnovicích myšlenka pěstovat ovoce. Věřím, že před chvílí zmíněný těnovický drápek osudu, který po dlouhá léta udržoval při pěstování ovoce bývalé žáky mého otce, přitáhl i jeho ke spolupráci na založení sadu. Od té chvíle často, a od roku 1960, s jeho odchodem do důchodu, se stal sad pro otce, při jeho odborných zájmech, píli a důslednosti, novým životním posláním. Kdo může být šťastnější než ten, koho tohle potká? Domnívám se, že pro něj byl rozkvetlý strom jarním podílem na radosti a že každé krásné jablko přineslo na podzim radosti další díl. Výběr nových odrůd a podnoží, čekání na úspěchy, obavy z počasí a vše ostatní, co patřilo k zimě a k létu, nabízelo také pocit štěstí, který je dopřán jen tomu, kdo byl na začátku a vytrval až do šťastného konce dobrého díla přírody. Možná to tak opravdu bylo, že můj otec poznával, protože ho pochopil, to skutečné štěstí, které mu v těnovickém sadě přinášely rozkvetlé stromy a jejich plody jako odkaz radosti z očekávaného výsledku a odměny za práci, kterou v životě odvedl. Loni uplynulo sto deset let od 1. července 1903, kdy se otec narodil. S mou sestrou Miladou Fialovou téměř nevěříme těm čtyřiceti třem rokům, co čas letos počítá od 1. září 1971, kdy nás opustil. Sad se rozrostl, asi už překonal krize. Když jedu kolem, vidím, žije a snad je to opravdu tak, že v něm příroda uchovává část práce a památky našeho otce. Jak tomu bylo s ovocnařením v Těnovicích, ledacos napovídají záznamy Josefa Vyskočila v těnovické kronice: Ke konci století 19. byla v Těnovicích v nejvyšší plodnosti Štěpnice, která byla pod horní návsí. Byla pravděpodobně založena kolem roku 1860 a později, když byly stromy vzrostlé, se v sadě oralo a sila směska, sklizně ovoce bývaly velké. Ovoce se prodávalo na stromech sadaři. Jeden rok bylo prodáno za 2000 zlatých. Později, hlavně zavedením chovu ovcí v Těnovicích a zrušením pastvin, kde se ovce pásávaly, snad i zrušením úhoření, začaly se ovce pást v sadech, přestalo se orat, ovce stromy ohryzaly a staré stromy se postupně porážely. Po první světové válce, v čase pozemkové reformy, když byla štěpnice rozparcelována, byly nově vysázené stromy napadené rakovinou a nikdy nedaly uspokojivou sklizeň. Ze starých vzrostlých stromů se zachovaly jen ubohé zbytky. Staří lidé říkali, že v minulosti byly stromy tak veliké, že pod nimi v sadě byla skoro tma. Z odrůd se sázely: Vejlimky, Panenské, Kalvil červený, Knížecí zelené, Car Alexandr, později Parména zlatá z jabloní. Z hrušní bývaly nejvíce Zelenky, Cukrovky a Muškatelky. Na Štěpnici bývaly též Viliamsky. Později ve snaze trochu zvednout sortiment ovoce založili jsme v roce 1949 ovocnou školku. Proto přišel referent ovocnický Babánek od svazu z Plzně a vybral po dlouhé chůzi po polích pozemek pana Rouse u silnice k Poříčí. Tam bylo vysazeno 1000 šumavských jabloňových pláňat od řídícího Kaisera z Milínova od Vimperka a 500 pláňat třešňových. Na ně byly roubovány odrůdy Matčino, Baumannova reneta, Boskoopské červené, Malinové hornokrajské, Sudetská a Chodská reneta, třešně Napoleonova a Morela. Stromy byly rozdávány zdarma. V roce 1962 bylo naše JZD vybráno, spolu se třemi podniky v okrese, aby se věnovalo ovocnictví. Byla proto podle projektu vypracována výsadba a vysázeno 2 ha rybízu a 10 ha jabloní, zákrsků. Jabloňový sad byl vysázen na Podolí. Pozemek hluboko zorán, pohozen vápnem i struskou, půda připravena a vyměřeny řady pro stromy. Vzdálenost 5 x 4 m. Odrůdy jabloní: Čistecké, Boskoop červený, James Grieve, Oldenburgerovo, Ontario a Wagenerovo. Výsadba byla provedena vlastními silami. Odborníci přišli, až když bylo vysázeno. Prvním byl Václav Zahradník z Nepomuku, který byl také zahradníkem vyučen. Sad dával již v roce 1969 výnos 9 vagonů jablek. V roce 1972 byl výnos již 18 vagonů a v roce 1973 přes sucho 16 vagónů. Na podzim roku 1973 bylo vysázeno dalších 10 ha jabloní odrůd Spartan (2 146 ks), Idared (3 677 ks), Švýcarské oranžové (622 ks), Spencer (218 ks) a James Grieve (450 ks). Celkem bylo vysázeno stromů. Pozemek byl již v létě ohrazen a do konce listopadu se podařilo s pomocí brigádníků sad rozměřit, zatlouci kůly a zasázet. 08

10 O odrůdách, které se u nás pěstovaly nebo se měly pěstovat Ovocnictví mělo až do období poválečného převážně ráz volného, nevázaného podnikání. Většinou postrádalo řízeného výrobního plánu a bylo více vedeno zájmy zálibovými či spekulativními. Nevyhovující poměry tak byly shledávány v oblasti ovocných sortimentů, druhově a odrůdově velmi roztříštěných, přestože nutnost zužování odrůdové skladby byla u nás zdůrazňována již od konce 19. století. V sadech se setkáváme s odrůdami tržně málo vyhovujícími, takže domácí produkce nemohla zajistit vždy rovnoměrné a plynulé zásobování ovocem po celý rok. Až 70 % činilo ovoce letní s velmi krátkou dobou trvanlivosti. Samostatnou otázkou, častokrát neřešenou, pak byla rentabilita pěstování ovoce na základě požadavků jednotlivých odrůd ve vztahu ke specifickým podmínkám různých regionů. To posilovalo snahy o nastavení rajonizace v oblasti výroby ovoce, ale vlastně celé zemědělské výroby. Rajonizace území, čímž je myšleno území celé republiky, byla nastavena na základě vyhodnocení území dle rozboru přírodních podmínek, především výškových poměrů, teplot, množství a rozdělení atmosférických srážek, délky slunečního svitu, větrných poměrů, délky vegetační doby a jiných. Půdní poměry byly uvažovány hlavně z hlediska půdního druhu, genetického typu, geologického a petrografického složení a z nich vyplývající přirozené úrodnosti půdy. Zvláštní pozornost byla věnována vyhodnocení poloh se zřetelem na ovocnářsky výhodné mikroklimatické situace. Rajonizace rozdělila území republiky na 4 výrobní zóny (Kohout, 1959). Z pohledu území Nepomucka je vhodné vymezit především III. výrobní zónu, kterou lze charakterizovat jako oblast s podřadnějšími výrobními podmínkami, kde se uplatňuje převážně výroba samozásobitelská. V některých případech, speciálně u jabloní, by bylo možné se zaměřit zvláště ve vyšších polohách na ovocnictví moštové. Téměř výhradním ovocným tvarem bude v této zóně polokmen a vysokokmen ve výsadbách již více rozptýlených, v horších až špatných půdách, buď velmi těžkých, nebo mělkých, v terénech silně roztříštěných. Patří sem i inverzní polohy v nížinách. Druhá výrobní zóna, která zasahuje na Spálenopoříčsko, se vyznačuje dobrými výrobními podmínkami, v nichž se mohou uplatnit ještě významně ovocné druhy při používání běžné agrotechniky. Tato výrobní zóna zahrnuje již 09

11 i prudší svahy nebo expozice méně příznivé, polohy s půdami střední hodnoty nebo polohy půdně a expozičně dobré, avšak v členitějším i obtížněji přístupném terénu, a okraje úvalů, neohrožované již mrazy. Naproti tomu zóna IV. se vyznačuje podmínkami pro dotyčný druh ovoce téměř zcela nevhodnými, s možností pěstování druhu v odrůdách celkem nenáročných a hospodářsky podřadnějších. Vedle nevýhodně exponovaných horských hřbetů, silně denudovaných svahů, patří sem i polohy s vysokým nebezpečím mrazů, s půdami zamokřenými a podobně (Kohout, 1959). V širším pojetí popisuje region v souvislosti s prováděnou rajonizací Kamenický (1933), a to následovně. Vlastní pánev plzeňská, kde průměrné nadmořské výšky kolísají mezi 375 až 440 m, je podnebně příznivá, kdežto Šumava má podmínky drsnější, podobně jako východní okresy při Brdech, kde vegetační doba roční je proti Plzeňsku kratší o 14 dní. Ve většině okresů roční průměr teploty kolísá mezi 7,5 8 C, na Plzeňsku je téměř o stupeň vyšší než třeba na Klatovsku. Do kotliny této oblasti zasahují západní větry velmi příznivým vlivem. Ve vyšších polohách klesá roční průměr tepelný na 4 6,9 C. Srážkami je plzeňská pánev chudší, neboť spadne ročně jen mm, na úpatí hor již , na Šumavě, ovocnářsky nevyužitelné, mm. Brdy mívají ročně až 900 mm srážek. V kotlině prší nejvíce v červnu, kdežto leden a únor jsou nejsušším měsícem z celého roku. Vegetační údobí s teplotami nad 5 C trvá 154 dny v roce. Půdní poměry rovněž odpovídají poměrům klimatickým, neboť celá sušší pánev plzeňská poskytuje podmínky pro tvorbu hnědých půd lesních, jejichž profil je v počátečním stupni podzolizace. Půdy vzniklé na pleistocenních hlínách Plzeňska jsou hluboké a úrodné, kdežto na horninách a zemitých produktech permokarbonu jsou půdy minerálně chudší. Rovněž chudé jsou půdy vytvořené na algonkických břidlicích, jako těžké jílky na Rokycansku, Blovicku a Přešticku. Vyšší polohy mají půdy již patrněji vyluhované, se spodinami tužšími a málo provzdušněnými. Nepříznivě působí zejména železitost stmelených spodin, jaké se vyskytují zvláště v Podbrdsku. Pošumaví má středně těžké půdy jílovito-hlinito- -slídnaté s rulou jako mateční horninou a poněkud lepší půdy na amfibolitech. Půdy fylitové a svorové jsou zato minerálně velmi chudé. Nemajíce vápna, vyžadují všecky tyto půdy vydatného hnojení umělého. V okresích plzeňské pánve na hlubších půdách lze s úspěchem ovocnařit, stejně jako na úpatí Šumavy. Je přirozené, že stromy zde vyžadují pečlivého ošetřování, které je přední podmínkou úspěchu.

12 Jabloně Pro pěstování jabloní je převážná část regionu řazena do III. výrobní zóny, s pozvolným přechodem do II. výrobní zóny především kolem Spáleného Poříčí a samotného Nepomuku. Naopak v území navazujícímu na jižní hřbet Brd území přechází do IV. zóny. V rajonizaci prováděné v polovině třicátých let minulého století byly jako hlavní odrůdy doporučovány Croncelské, Řehtáč sudkovitý, Kardinál žíhaný, Matčino, Panenské české, Baumannova reneta, Boskoopské a Boikovo. Jako vedlejší odrůdy Průsvitné žluté, Astrachán červený, Charlamowski, Grávštynské, Gdánský hranáč, Landsberská reneta, Harbertova reneta, Parména zlatá, Malinové hornokrajské, Kožená reneta zimní a krajová odrůda Chodská reneta (Kamenický, 1933). Přibližně o dvacet let později, v rajonizaci z roku 1957, Kohout (1959) z pohledu krajského doporučuje tyto odrůdy: Boikovo, Boskoopské červené, Čistecké lahůdkové, Chodské, Jonathan, Landsberská reneta, Matčino, Panenské české, Parména zlatá, Průsvitné letní, Řehtáč sudkovitý, Vilémovo, Watervlietské mramorované, Wealthy. Pro území Nepomucka pak především: Matčino, Vilémovo, Wealthy a Chodská reneta. Pro území Spálenopoříčska: Matčino, Boskoopské červené, Vilémovo, o něco méně pak Wealthy a Chodskou renetu. Do vyšších poloh regionu pak byly doporučovány Chodská reneta a o něco méně Wealthy a Matčino. Jen pro srovnání uvádíme doporučení místního ovocnáře, učitele ze Spáleného Poříčí, Josefa Němečka, který v roce 1954 doporučoval městské radě vysadit do obecních sadů vysokokmenné jabloně odrůd Panenské červené, Baumanovu renetu, Landsberskou renetu, Červené tvrdé, Vilémovo, Jonathana, Hornokrajské malinové, Řehtáč sudkovitý a Strýmku. Šetření odrůdové skladby jabloní, které jsme prováděli, potvrzuje bezpochyby Kohoutovu (1959) poznámku o odrůdové rozmanitosti. Napočítali jsme na 55 odrůd jabloní, které se v regionu pěstovaly. Není se čemu divit, vždyť se jednalo o předmět lidské činnosti, který v té době prakticky nebyl nikterak řízen či usměrňován, uvědomíme-li si, jakým způsobem docházelo k výsadbám a šíření jednotlivých odrůd. Zapomenout nesmíme ani na to, že zahradníci a pěstitelé jsou přirozeně lidé, kteří rádi experimentují a zkouší nové věci. Nebudeme-li tedy ovocnářství regionu posuzovat z pohledu produkčního či hospodářského, můžeme optimisticky hovořit o bohaté rozmanitosti pěstovaných odrůd jabloní. 11

13 Přesto je možné některé odrůdy označit za hlavní či v regionu nejoblíbenější a bez nadsázky bychom mohli tvrdit, že se pěstovaly v každé druhé zahradě. Nejčastěji to bylo Panenské české, Matčino a Řehtáč soudkovitý, později si svoji značnou oblibu získal Spartan. O něco méně, přesto však poměrně časté bylo pěstováno Průsvitné letní, Malinové hornokrajské, Parména zlatá a Kožená reneta. V případě odrůd Panenské české, Matčino i Řehtáč soudkovitý lze konstatovat, že jejich doporučení Kamenickým (1933) i Kohoutem (1959) se shoduje se zkušenostmi pěstitelů v regionu, a lze je tudíž považovat za lokálně prověřené odrůdy. Obdobné můžeme uvést, ovšem při plném vědomí, že se jedná o něco méně vhodné odrůdy, o Průsvitném letním, Parméně zlaté, Boskoopském, Boikovu, Čisteckém lahůdkovém, Chodské renetě či Vilémovu. Jen pro úplnost uvádíme další odrůdy, které se pěstovaly, i když již v menším rozsahu - a v některých případech se mohlo dokonce jednat jen o pár jedinců v celém regionu: Albrechtovo, Ananasová reneta, Astrachán bílý i červený, Aurálie, Banánové zimní, Baumannova reneta, Bláhovo oranžové, Boikovo, Boskoopské, Cornwalské hřebíčkové, Coxova reneta, Croncelské, Čistecké lahůdkové, Gascoygneho šarlatové, Hájkova reneta, Charlamowski, Chodská reneta, James Grieve, Jonathan, Kardinál žíhaný, Lebelovo, Nebílovský sklenáč, Mac Inthosh, Malinové holovouské, Oldenbury, Ontario, Parkerovo, Princ Albert, Rubín, Signe Tillisch, Stark Earliest, Strýmka, Sudetská reneta, Šampaňská reneta, Švýcarské oranžové, Ušlechtilé žluté, Vilémovo, Wagenerovo, Zvonkové. Výčet jistě není úplný s ohledem na pěstovaný odrůdový sortiment regionu, je pouhým výsledkem sběru informací u celkem asi 30 pěstitelů. Budeme-li dnes přemýšlet o extenzivních výsadbách jabloní, je potřeba si uvědomit, že se bude jednat o ovocnaření s nízkou úrovní agrotechniky. Je-li navíc naším prvořadým účelem sklizeň a upotřebení plodů a nejen krajinářské hledisko, musíme dbát pečlivě na výběr odrůd odolných především k houbové strupovitosti jabloně, která dokáže v některých letech sklizeň zcela znehodnotit. Netřeba však uvažovat, že by bylo nutné do extenzivních výsadeb používat jen odrůdy staršího data původu vzniku. Což je navíc mnohdy zavádějící fakt, uvážíme-li, že v současné době celosvětově ve velkém rozsahu pěstovaná odrůda Golden Delicious byla objevena coby náhodný semenáč již v roce 1890, zatímco například odrůda Sudetská reneta byla vyšlechtěna v roce 1894 a Boskoopské červené až v roce Snad jediný problém využití rezistentních odrůd v extenzivním ovocnářství lze spatřovat v tom, že se tyto odrůdy běžně extenzivně nepěstují, nejsou proto v tomto směru tolik prověřené časem. Ovšem s velkou pravděpodobností lze předpokládat, že odrůdy velkoplodé, s dobrou samoregulací plodnosti, tj. nevyžadující umělou probírku plodů, budou do extenzivních výsadeb vhodné. Za takové odrůdy je možné považovat kupříkladu odrůdy Hana, Nabella, Produkta, Angold, Topaz, Rubinola, Goldstar, Melodie, Karmína, Jarka, Selena a další (Boček, 2004). Pro doplnění uvádíme základní popis vybraných pěstovaných odrůd dle Kamenického (1933,1957), Říhy (1924, 1937), Bočka (1953) a Bočka (2009) se zajímavými postřehy místních pěstitelů ovoce Miloslava Pilze, Václava Bílka a Antonína Kaliny.

14 Odrůdy letní Průsvitné letní (skleněné) Astrachán červený Charlamowski (Borovinka) Průsvitné letní (skleněné) je odrůda pocházející zřejmě z Pobaltí, která se u nás hojně rozšířila ve všech jen poněkud vhodných jabloňových půdách a polohách, chráněných před ostrými větry. Stromy nevelikých korun jsou nenáročné, plodí velmi záhy, pravidelně a hojně. Odrůda je výborným opylovačem jiných odrůd jabloní a někdy, podle místních podmínek vegetačních, bývá samosprašná, nelze na to však spoléhat. Ovoce uzrává již koncem července a počátkem srpna, je čistě bělavě žluté, vábného vzhledu. Protože je choulostivé na omačkání, vyžaduje opatrnost při sklizni. Tato odrůda by neměla nikde chybět jako hodnotná náhrada Astrachánu bílého. Astrachán červený je odrůda ruského původu o stejné pěstitelské náročnosti jako Průsvitné žluté. Stromy tvoří objemnou a rozložitou korunu. Odrůda je cizosprašná a zároveň dobrým opylovačem. Úrodnost je velmi uspokojivá. Ovoce tvaru téměř kulovitého je krásně červeně pruhované, bělavě tečkované s modravým nádechem. Uzrává počátkem srpna a vydrží po sklizni 2 3 týdny. Na dopravu není zvláště choulostivé. Je lákavé chutí i svěží barvou. Charlamowski (Borovinka) pochází z Ruska. Snese výborně i vyšší polohy. Nenáročné stromy s menšími korunami mívají větve přetížené úrodou plodů, a nehodí se proto do stromořadí. Tato odrůda je cizosprašná, ale je zároveň dobrým opylovačem. Ovoce prostřední velikosti a tvaru mírně zploštělého zraje od poloviny srpna, je kyselejší než většina jiných odrůd, zato způsobilé i k daleké dopravě. Na trhu je lákavé živým a výrazným proužkováním, jímž se odlišuje od ostatních jablek. 13

15 Odrůdy podzimní Croncelské Řehtáč sudkovitý Kardinál žíhaný (Šálové) Croncelské je odrůda vypěstovaná původně ve Francii. Stromy přestály znamenitě mrazovou kalamitu v roce 1929, nejlépe ze všech význačných tržních odrůd. Jsou otužilé i proti chorobám a vhodné do vyšší polohy. Zprvu vznosné koruny při počínající plodnosti, která nastává poměrně záhy, poněkud klopí spodní větve. Květy jsou cizosprašné a skýtají hojnost plodného pylu jiným odrůdám. Větší, ve zralosti krásně žluté ovoce vyniká velmi lahodnou, sladce navinulou chutí, objevujíc se na trhu od počátku září. Mnohdy vydrží do Vánoc. Vyžaduje pečlivé balení při zasílání. Zkušenosti místních pěstitelů naznačují, že sklizeň je vhodné provádět začátkem září a ovoce je skladovatelné do konce října. Z toho důvodu je možné považovat je spíše za odrůdu letní. Výborné je na moštování. Řehtáč sudkovitý je původu neznámého. Stromy si libují v chladnějším a vlhčím podnebí, byť i v poloze značně vysoké. Starší koruny bývají až převislé. Je dobrým opylovačem, tato odrůda však sama vyžaduje rovněž cizího opylení. Pro polohy příliš větrné se nehodí. Ovoce převážně sudkovitého tvaru bývá nadprostřední velikosti, červené, mramorovaně pruhované, kořenité, velmi dobré až výborné chuti. Uzrává koncem září a vydrží asi dva měsíce. Dopravu snáší bez újmy. Ve vyšších polohách bývají plody zvláště krásné. U nás se pěstovaly dvoje, jedny byly letní a druhé raně zimní. U raně zimních se ve zralosti uvolňují v jádřinci semena, která pak chrastí. Kardinál žíhaný (Šálové) je neznámého původu. Stará a populární odrůda je obrem mezi jabloněmi a má se sázet v souvislých sadech na 14 až 18 m od sebe. Stromy se tudíž nehodí ani do stromořadí. Výborně se však uplatní na mírných, hlinitých svazích. Sama tato odrůda je špatným opylovačem, počíná rodit později a rodí ob rok hojně. Ovoce sklizené koncem září vydrží až 3 měsíce, v dobré ovocné komoře i déle. Plody jsou veliké, žluté, krásně žíhané, vonné, chuti příjemně navinulé, tvaru velmi nestálého, vždy však jsou tupě žebernaté. Dopravu snášejí dobře a jsou oblíbeny především ke kuchyňskému zpracování jako typ závinových jablek. 14

16 Odrůdy zimní Matčino Parména zlatá Malinové hornokrajské Matčino pochází z Ameriky. Stromy skromnějšího vzrůstu a velmi uspokojivé plodnosti vyžadují dobré půdy. Proti chorobám jsou značně otužilé. Opylovací schopnost není dosud bezpečně posouzena. Ovoce prostřední velikosti je mírně oble kuželovité, stejnoměrně vyvinuté, převážně pěkně červené, s dužninou velmi jemnou, žlutou, aromatickou, chuti výborné, ač význačněji sladké než většina odrůd jiných. Při dobré šťavnatosti se dá uchovat přes únor, jsouc poživatelné od listopadu. Dopravu snáší bezvadně. Po roce 1925 se počalo, zejména v českých zemích, velmi hojně šířit. Aby byla jablíčka chutná, je nutné je nechat co nejdéle na stromě, aby se u nich vytvořilo červené líčko. To znamená, že se plody neotrhají najednou, ale že se trhají postupně. Naposledy plody ze severní strany, kam jde méně slunce, jinak jsou horší kvality. Parména zlatá je prastará odrůda neznámého vzniku, v Evropě značně rozšířena. Jakkoli roste i v chudších půdách, mají se jí věnovat jen stanoviště půdně i polohově nejlepší. Strom i ovoce značně trpí chorobami, pro úrodnost i jakost plodů je však tato odrůda dosud všude oblíbena. Vznosné koruny umožňují výsadbu stromů i v úzkých stromořadích. Starší stromy lze účelně zmladit seřezáním větví. Náleží k nejlepším opylovačům ostatních odrůd, již proto je ve větších výsadbách téměř nepostradatelná. Ovoce je sice menší, ale v dobrých půdách i nadprostřední velikosti, tvaru pravidelného, nízce kuželovitého, barvy žluté, živě proužkované. Dužnina jemně chruplavá má zvláštní, velmi lahodně kořenitou chuť. Plody dozrávají od listopadu a vydrží, dobře uchovány, až do ledna. Dopravu snášejí výborně. Přestože naše podmínky pro její pěstování nejsou ideální, dozrává do dobré kořenité chuti a navíc není známo, že by zde trpěla strupovitostí. Malinové hornokrajské je odrůda původu pravděpodobně holandského. Stromy značně otužilé i úrodné prospívají i ve vyšších polohách, vyžadují však všude dobré půdy. Tvoří mohutné koruny. Opylovací schopnost není dosud prozkoumána. Ovoce prostřední velikosti je barvy tmavě červené až rudě fialové, lákavě ojíněné, výborné, kalvilovité chuti. Jakkoli vydrží do dubna, ztrácí nezřídka šťavnatost (moučnatí), a tím i výbornou chuť, již od ledna, není-li ovocná komora dostatečně vlhká a chladná. Nenáročná tato odrůda, na trhu velmi hledaná pro krásný vzhled a znamenitou chuť, zasluhuje hojného rozšíření. Zkušenosti pěstitelů potvrzují, že malináče z našich podmínek vydrží poměrně dlouho, ovšem udržují si i sklon k moučnatění. 15

17 Chodská reneta Panenské české Kožená reneta Chodská reneta je původní odrůda z Domažlicka. Dospělé stromy tvoří mohutné až rozkleslé koruny, jsou úrodné a uspokojují zcela i ve vyšších územích, neboť nemají ani na půdu zvláštních nároků. Schopnost opylovací nebyla dosud rozpoznána. Ovoce prostřední a vyrovnané velikosti je barvy žluté, téměř na všech plodech zčásti zastřené tlumenou, souvislou červení. Bělavě žlutá dužnina je chuti ostřeji navinulé, lehce příjemně kořenité. Tato krajově oblíbená odrůda se dá uchovat v dobré ovocné komoře i dlouho přes březen. Panenské české je národní odrůda jabloně, jako kdysi bývalo Míšeňské. Stromy si žádají hluboké, živné a dostatečně vlhké půdy, neboť v polohách, byť jen občasně sušších, od počátku září spadá mnoho, často nejlepších plodů. Vznosný tvar koruny umožňuje pěstění i ve stromořadích. Prospívá nejlépe v otevřených, nikoli však větrných krajinách. Plodnost počíná záhy po výsadbě a je při střídání úrody vždy uspokojivá. Náleží k dobrým opylovačům. Krásně červené, bohužel přece jen poněkud drobné ovoce je třeba sklízet v polovině září. Dobře vyzrálá jablka vynikají osobitou chutí jemné, sladce navinulé dužniny, která bývá pod slupkou zarůžovělá. Na českých trzích je toto jablko vždy hledáno a u konzumentů velice oblíbeno. Dopravou netrpí. Uloženo vydrží i přes květen. Velkou výhodou této odrůdy je to, že poraněné plody nehnijí, poraněné místo pouze zkorkovatí. Kožená reneta zimní je stará odrůda francouzská. Stromy jsou vděčné za půdu výhřevnou a hlubokou, ale prospívají kupodivu místy i ve vyšších polohách, ovšem slunných, kde může ovoce dobře vyzrát. V těžkých, studených půdách stromy podléhají snadno rakovině. Plodí dosti záhy po výsadbě a vynikají dobrou úrodností, ač samy jsou špatným opylovačem. Vysazují se často na okraje jabloňových výsadeb, neboť jejich ovoce je nelákavého vzhledu. Plody sotva prostřední velikosti jsou mírně zploštěle kulovité, se slupkou špinavě zelenou a šedě korkovitou. Mají se česat co nejpozději a ukládat v dostatečně vlhké ovocné komoře, v níž vydrží do května. Většina předčasně sklizených nebo špatně uložených plodů již od ledna počíná vadnout, čímž ztrácí mnoho na ceně. Lehce nazelenalá dužnina je hustá, křehká, výborné renetovité chuti. Plody uzrávají od prosince. 16

18 Boskoopské Boikovo Strýmka Boskoopské pochází z Holandska. Stromy si libují jen v živných, vlhčích půdách a slunných polohách. Plodit počínají značně pozdě, plodnost bývá nepravidelná a nestálá zvláště tam, kde není vhodných opylovačů, k nimž možno řadit Parménu zlatou, Baumannovu renetu, Charlamowski, Ananasovou renetu, Ontario. Boskoopské je samo špatným opylovačem. Veliké, porezavělé, žluté a na slunci začervenalé ovoce tvaru mírně žebernatého náleží k nejlepším našim odrůdám jablek. Hustá, žlutavá dužina má výtečnou, sladce renetovitou chuť. Pozdě sklizeno uzrává od konce prosince a vydrží přes květen. Dopravou nikterak netrpí. Pěstovaly se žlutá a červená mutace. Nebyly tak šťavnaté, proto se výborně hodily na sušení křížal. Boikovo vzniklo v Evropě, ale bližší původ není znám. Stromy jsou velmi otužilé a hodí se i na místa nechráněná, do poloh větrných, kde půda jen poněkud vyhovuje. Někde trpí padlím jabloňovým. Plodí poměrně záhy po výsadbě a potom vždy střídavě velmi hojně. Náleží k dobrým opylovačům. Krásně žluté ovoce s červenou tvářinkou, mnohdy nápadně žebernaté v kališní polovině, je velmi trvanlivé a vydrží až do června. Dužnina je prostě sladce navinulá, s lehkou kořenitou příchutí. Původ není přesně znám, pochází pravděpodobně z Porýní. Pro široce rozložené koruny dospělých stromů je tato odrůda vhodná jen do polních sadů, svažitých pastvin a do odlehlých stromořadí. Stromy prospívají v průměrných i chudších půdách, nesnášejí však místa zamokřená nebo suchá. Rostou zdravě a jen strupovitost postihuje někdy listy, nikdy plody. Odrůda se výborně osvědčila v mrazových letech. Pozdější plodnost je vyvážena pravidelnou a stálou úrodností. Pokud se chuti týče, je toto jablko méně cenné, proto bylo užíváno spíše v kuchyni, než k přímé konzumaci. Bez nesnází se ovoce uchová i přes červenec. 17

19 Slivoně Asi nejlepší podmínky v regionu by mohly být pro pěstování slivoní, přesto i zde patří většina regionu do III. výrobní zóny, přičemž území Spálenopoříčska již zasahuje do II. zóny. A opět zde musíme počítat se IV. výrobní zónou v území navazujícím na jižní hřbet Brd. Že se zde švestky hojně pěstovaly, dokládají občasné záznamy v místních kronikách, které uvádí počty pěstovaných ovocných stromů a keřů. Švestky v nich vždy spolu s jabloněmi zaujímají první místo. V měcholupské kronice kronikář Josef Štolba roku 1935 uvádí: Statistický úřad v Praze nařídil provésti soupis ovocných stromů a keřů dle stavu ze dne 1. května. Soupis proveden proto, by zjištěno bylo, v jakém stavu jest u nás ovocné stromoví, které v hrubé zimě v roce 1929 velmi utrpělo. V Měcholupech bylo napočítáno celkem ovocných stromů, z toho bylo: švestek 1894 stromů, jabloní 808 stromů, hrušní 405 stromů, třešní 355 stromů, višní 129 stromů, sliv 116 stromů, ořešáků 41 stromů, meruněk 1 strom a dále 101 keřů, rybízů 40 a angreštů 61 keřů. O necelých 20 let později v roce 1953 uvádí kronikář Josef Němeček obdobný soupis ve Spáleném Poříčí: Spočteno bylo ks ovocných stromů, z toho 4001 jabloní, 763 hrušek, 3939 švestek, 223 sliv, 18 ringlí, 10 meruněk, 1239 třešní, 343 višní, 2 broskvoně, 5 mirabelek, 9 blum, ořechů vlašských 49 a keřů 1036, z toho angreštu 370, rybízu 576, lísek 66, moruší 1 a malin 23. Švestky se skutečně hojně pěstovaly, hlavně ty pravé domácí, potvrzuje Marie Kroupová z Prádla. Rostly jak v zahradách, tak u cest i na mezích. Když jsme jezdili hospodařit na naše pole k Novému rybníku, všude na mezích jich rostla spousta. Stromům se až ohýbaly větve pod tíhou plodů. Pamatuji si, že jsme je trhali rovnou do vozíku. Dali jsme po stranách prkna a trhalo se. Pak se objevila virová nákaza šárky a přišlo nařízení všechny švestky porazit. Tím byl jejich počet silně zredukován. Ale ten, kdo je nepokácel, udělal dobře. Šárka se na nich sice stále vyskytuje (tak u 15 % plodů), ale kvalitou a chutí se domácí švestce nemohou ostatní švestky rovnat. V rajonizaci Kamenický (1933) doporučuje následující odrůdy švestek: Černošická, Esslingenská, Zimmrova, Wagenheimova, Bühlská, Domácí velkoplodá, do vyšších poloh jen Zimmrova, Wagenheimova, Bühlská, Domácí velkoplodá. Slívy, renklódy, mirabelky: Úrodná raná, Mirabelka raná, Malvazinka, Ontario, Zelená renklóda raná, Althanova renklóda, Mirabelka nancyská, do vyšších poloh jen Ontario a Zelená renklóda raná. Z pohledu krajského jsou Kohoutem (1959) v rajonizaci z roku 1957 doporučovány odrůdy (švestky a pološvestky): Bühlská, Domácí velkoplodá, Klatovská raná, Lützelsachsenská, Wangenheimova, Zimmrova. U renklód, slív a mirabelek: Althanova renklóda, Bryská, Malvazinka, Mirabelka nancyská, Oullinská, Zelená renklóda. Pro území Nepomucka, ale obdobně vlastně i pro území Spálenopoříčska pak ze švestek a pološvestek doporučuje jednoznačně domácí a vybrané typy. Pro renklódy, slívy a mirabelky: Zelenou renklódu a Althanovu. 18

20 Domácí švestka Zimmrova Wagenheimova Pěstuje se od pradávna v jižní a střední Evropě. Naše Domácí švestka se od nepaměti pěstuje z tak zvaných odkopků, to je kořenových odnoží, jaké všude vidíme pod staršími švestkovými stromy v sadech, zahradách i stromořadí. Plody stromů vyrostlých z těchto odkopků mají dužninu výborné kvality, bývají však často drobné. Domácí švestky se vyskytují téměř v každém kraji a každé obci. Tyto variety jsou zpravidla dokonale přizpůsobeny místním přirozeným poměrům, půdě i podnebí, kdežto v poměrech odlišných často úplně zklamou. Domácí švestky se vysazují na všechna stanoviště, kde jen může ovocný strom růst, často i do půd suchých, pro švestku naprosto nevhodných. České švestky mívaly i v zahraniční dobrou pověst, pro znamenitou jakost dužniny. V kořenité, výborné chuti nebyly švestky dosud jinými peckovinami překonány. Matečný strom vyrostl na vinici L. Zimmera nedaleko obce Bühl v Bádensku. Tato velmi plodná odrůda vyžaduje půdy obdělávané a dobře hnojené, aby poskytovala dostatečně veliké ovoce. Proti Domácí švestce má vzrůst poněkud skromnější. Plodí velmi brzy, pravidelně a skýtá obrovské sklizně. Hodí se, vzhledem ke krátké době nutné k dozrání ovoce, i do poloh vyšších, kde podzimní švestky již nedozrávají. Drobnoplodé a neúrodné švestky lze úspěšně přeroubovat touto plodnou odrůdou. Matečný strom vyrostl v zahradě komořího Wagenheima v osadě Beinheim u Gothy v Německu. V obdělávaných půdách rodí tato jinak skromná odrůda ovoce větší než v suchých stanovištích, pro něž se proto nedoporučuje. Bujným vzrůstem předčí i Domácí švestku a vytváří vysoké, později mírně rozložité koruny na pěkných, přímých kmenech. Neobyčejná a stálá úrodnost zaviňuje poměrnou drobnost plodů. Plodit začíná tato typicky samosprašná odrůda záhy po výsadbě. V květu je značně otužilá, i v zimách s velkými mrazy obstála celkem bez pohromy. 19

RAJONIZACE OVOCNÝCH DRUHŮ V ČR (Zonalizace ovocnářské výroby)

RAJONIZACE OVOCNÝCH DRUHŮ V ČR (Zonalizace ovocnářské výroby) RAJONIZACE OVOCNÝCH DRUHŮ V ČR (Zonalizace ovocnářské výroby) Specifická charakteristika pěstitelských oblastí z hlediska vhodnosti přírodních podmínek pro jednotlivé ovocné druhy a jejich podnože v ČR.

Více

Zpráva z terénního průzkumu

Zpráva z terénního průzkumu Zpráva z terénního průzkumu Výsledky determinace odrůd a posouzení ovocných výsadeb k.ú. Uhelná (sad Na Zastávce ) a k.ú. Vlčice (bývalé zahrady vsi Hřibová ) Zadavatel: Hnutí Brontosaurus Jeseníky, Husova

Více

Bellamira GABROVSKÁ. Haganta

Bellamira GABROVSKÁ. Haganta Bellamira Vlastnosti stromu: Roste středně silně, vznikla křížením Čačanská najbolja x Mirabelka nancyská. Vlastnosti plodu: Velkoplodá, 18 g vážící,pozdně dozrávající mirabelka, Aromatické plody jsou

Více

PRIM. Villard blanc x Královna vinic

PRIM. Villard blanc x Královna vinic PRIM Villard blanc x Královna vinic Letorosty středního až bujného růstu, hrozny středně velké až velké. Bobule oválné, s pevnou a tuhou slupkou, která dosti dobře odolává hnilobě. Barva slupky je jantarově

Více

Staré a krajové odrůdy hrušní Českokrumlovska. Dana Kindlmannová

Staré a krajové odrůdy hrušní Českokrumlovska. Dana Kindlmannová Staré a krajové odrůdy hrušní Českokrumlovska Dana Kindlmannová Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Je obecně prospěšná společnost, která sdružuje veřejný, soukromý a neziskový sektor. Působí na území

Více

Závěrečná zpráva k projektu: Záchrana sadu v Šárynce

Závěrečná zpráva k projektu: Záchrana sadu v Šárynce Závěrečná zpráva k projektu: Záchrana sadu v Šárynce Realizován s finančním přispěním Hlavního města Prahy Vedený pod číslem darovací smlouvy DAG/54/11/007856/2011 Sad, kterého se projekt týká, leží v

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

DISCOVERY Skupina Využití Plod Zralost GALA Skupina Využití Plod Zralost

DISCOVERY Skupina Využití Plod Zralost GALA Skupina Využití Plod Zralost DISCOVERY Skupina: letní Využití: přímý konzum Plod: středně velký až velký, ploše kulovitý, základní barva zelenožlutá, překrytá červeným rozmytým žíháním. Dužnina bílá, sladce navinulá, středně šťavnatá,

Více

MORAVSKÝ SLADKOPLODY. Jeřáb červený 175,- Kč. Jeřáb černý Arónie. NERO stromkový 175,-KČ. HUGIN keřový 90,-Kč. Slivoň, 180,- Kč ELENA MELITOPOLSKI

MORAVSKÝ SLADKOPLODY. Jeřáb červený 175,- Kč. Jeřáb černý Arónie. NERO stromkový 175,-KČ. HUGIN keřový 90,-Kč. Slivoň, 180,- Kč ELENA MELITOPOLSKI Jeřáb červený 175,- Kč Jeřáb černý Arónie MORAVSKÝ SLADKOPLODY NERO 175,-KČ HUGIN 90,-Kč Chutná odrůda klasických sladkoplodých jeřabin, nenáročná, vhodná i do horských poloh (až 1500 m). Plody se konzumují

Více

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/35

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/35 Základní škola a Mateřská škola Vrbovec 671 24 Vrbovec 143, tel. 515230171, IČO 750038, E mail: zs.vrbovec@zn.orgman.cz SVĚT POZNÁNÍ Číslo projektu CZ.1 07/1.4. 00/21. 1205 Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č.j.: 8226/ENV/12, 673/330/12

REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č.j.: 8226/ENV/12, 673/330/12 REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č.j.: 8226/ENV/12, 673/330/12 NÁZEV PROJEKTU: SAD DĚTEM KONEČNÝ PŘÍJEMCE: SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADÉLKA, O.P.S. DATUM:

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

POPISY ODR D ROZMNOŽOVANÝCH VE STUPNI CAC FENIX

POPISY ODR D ROZMNOŽOVANÝCH VE STUPNI CAC FENIX POPISY ODR D ROZMNOŽOVANÝCH VE STUPNI CAC FENIX Vlastnosti stromu: Vzr stnost stromu je st ední až silná, typ rozv tvený, habitus rozložitý. Koruna bývá zahuš ována st edn dlouhými, slab kolénkatými letorosty,

Více

Pěstování ovocných stromů a keřů

Pěstování ovocných stromů a keřů Pěstování ovocných stromů a keřů Vzdělávací texty Radim Lokoč, Miroslav Přasličák, Ondřej Dovala, Stanislav Kubesa 2013 www.hlucinsko.eu/ovoce Vzdělávací texty vychází v rámci projektu Ovocnářské vzdělávání

Více

Sedm tváří ovocnářství

Sedm tváří ovocnářství Sedm tváří ovocnářství Radim Lokoč, Pavla Škarková, Petr Chroust (eds.) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Usedlost se sadem v obci Slezská Harta. Dnes

Více

VINNÝ LÍSTEK. 45 Kč. 45 Kč

VINNÝ LÍSTEK. 45 Kč. 45 Kč Aperitivy Martini Bianco Aromatické a sladké Martini Bianco používá jako svůj základ kvalitní a jemnou směs italských bílých suchých vín. Směs aromatických bylin a vanilky mu dodává jeho charakteristickou

Více

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 Přihláška do soutěže 18. ročníku Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 (Rok čtyř splněných přání) ZELENÉ KOLO, s. r. o. IČ: 25476793 400 02 Trmice Koštov 112 Společnost ZELENÉ KOLO se zabývá

Více

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi Básnička o mandarince Básnička o mrkvi U nás doma na zahradě, vedle sebe v jedné řadě, mrkvička si v zemi leží, šťavnatá a krásně svěží. Oranžová se zelenými vlasy, kandidátka na královnu krásy, křupavá

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530 664 43 Želešice Mgr. Jaroslava Kubíčková Ovocné stromy a keře Vy_52_INOVACE_922

Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530 664 43 Želešice Mgr. Jaroslava Kubíčková Ovocné stromy a keře Vy_52_INOVACE_922 Název školy Autor Téma Název Číslo projektu Ročník Anotace Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530 664 43 Želešice Mgr. Jaroslava Kubíčková Ovocné stromy a keře Vy_52_INOVACE_922 CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu: Obsah Obecné shrnutí... 3 1. dekáda:...3 2. dekáda:...3 3. dekáda:...3 Podrobnější

Více

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace Vít Voženílek Alena Vondráková Aleš Vávra Lenka Hájková Radim Tolasz Univerzita Palackého v Olomouci Český hydrometeorologický ústav FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace věda o časovém

Více

JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci

JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci VY _52_ INOVACE_18 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Prvouka Ročník: první - třetí Jarní květiny texty + opakovací testík k prezentaci Sněženku

Více

Česká republliika bííllá víína 0,,750 ll Vellttllíínsské zellené,, jjakossttníí -- ssuché 2011 160,,- Zlatavá barva, delikátní, ovocně - trávové aroma v pozadí se objevují tóny mandlí, chuť je svěží, sametová,

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Inventarizace ovocných stromů ve školní zahradě Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Inventarizace ovocných stromů ve školní zahradě Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství Inventarizace ovocných stromů ve školní zahradě Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích Autor:

Více

Ovocné dřeviny v krajině

Ovocné dřeviny v krajině Ovocné dřeviny v krajině Pilotní vzdělávací program Hostětín 2007/8 sborník přednášek a seminárních prací Projekt Ovocné dřeviny v krajině byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ gr.j.mareš Podnebí EU-OP VK VY_32_INOVACE_656 PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ POČASÍ-AKTUÁLNÍ STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ PODNEBÍ-PRŮMĚR.STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ

Více

Sluníčková zahrada místo k životu

Sluníčková zahrada místo k životu Sluníčková zahrada místo k životu -podpora enviromentálního vzdělávání a osvěty -péče o přírodní prostředí a ochrana -potřeby občanů města i městské části ve smyslu zlepšení kvality životního prostředí

Více

EKOLOGICKY ŠETRNÉ PĚSTOVÁNÍ OVOCNÝCH DŘEVIN NA KMENNÝCH TVARECH V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ

EKOLOGICKY ŠETRNÉ PĚSTOVÁNÍ OVOCNÝCH DŘEVIN NA KMENNÝCH TVARECH V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ Mediální partner akce Studijní materiály EKOLOGICKY ŠETRNÉ PĚSTOVÁNÍ OVOCNÝCH DŘEVIN NA KMENNÝCH TVARECH V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ Vzdělávací akce je součástí projektu Šetrné hospodaření v krajině a územích

Více

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr Magical Four Seasons Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek Odrůda Magical seasons Odrůda Hydrangea macrophylla Magical je potěšením pro oko. Je krásná v každém ročním období

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ VÝCHODISKA Propracované a odzkoušené postupy jsou neúspěšné, ztráty po obnově až 6 %, snižuje se

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

Výukový program pro základní a materské školy NAŠEHO REGIONU

Výukový program pro základní a materské školy NAŠEHO REGIONU Výukový program pro základní a materské školy TRADICNÍ OVOCE NAŠEHO REGIONU Program vznikl v rámci projektu spolupráce místních akcních skupin Venkovské tradice v krajine II - 1 - Cíl: výukový program

Více

KATALOG NOVÝCH ODRŮD

KATALOG NOVÝCH ODRŮD KATALOG NOVÝCH ODRŮD Od vydání minulých Katalogů nových odrůd (rok 1999 a následně další v roce 2006) se v ovocné a okrasné školce FYTO mnohé změnilo. ystémy pěstování i odrůdy se ve světě neustále vyvíjejí.

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

17. Park Jižní svahy

17. Park Jižní svahy 17. Park Jižní svahy Park Jižní svahy vznikl na místě opuštěných zahrad a pozemků na svazích pod ulicí Hasičskou, které se prudce uklánějí k jihu, směrem k železniční trati a fotbalovému stadiónu. Stará

Více

Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajině

Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajině Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajině projekt OP RLZ: CZ.04.1.03/3.3.11.1/2622 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

Ovoce a ovocné produkty

Ovoce a ovocné produkty Ovoce a ovocné produkty pravidla pro prodej ze dvora, na trhu a dodávání do obchodu K aždý prodejce čerstvě sklizeného nebo zpracovaného ovoce je podle potravinového práva provozovatelem potravinářského

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země Jméno autora výukového materiálu: Mgr. Lenka Bělohlávková Škola: ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Datum (období) vytvoření: únor 2014 Ročník,

Více

Sedm tváří ovocnářství

Sedm tváří ovocnářství Sedm tváří ovocnářství Radim Lokoč, Pavla Škarková, Petr Chroust (eds.) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Fotografie na obálce - Plody odrůdy Pasecké

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Ovocná oáza v malém prostoru. Ovoce na terasy a balkóny.

Ovocná oáza v malém prostoru. Ovoce na terasy a balkóny. Příslušenství. Pro optimální péči o ovocné stromky a keře se zeptejte našich odborných poradců na vhodné příslušenství: Ovocná oáza v malém prostoru. Ovoce na terasy a balkóny. Floraself zahradnický substrát

Více

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P)

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P) Rostlinná produkce a technologie - struktura a charakteristika vstupů a výstupů v RV Tab. č.: 14 Charakteristika výrobních oblastí a podoblastí P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská

Více

Letničky a balkonové rostliny

Letničky a balkonové rostliny Letničky a balkonové rostliny V nabídce široký sortiment květin pro použití do nádob i na záhony. V prodeji od května 2013. Termín zahájení prodeje bude upřesněn. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Více

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová ZAHRADA - PARK - KRAJINA Idea Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová Jana Kolková Rydvalová, DiS. Zabývá se projekcí zahrad a současně pracuje jako externista pro o.p.s.

Více

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz ODRŮDY ŘEPKY 2014 ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha H EU Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní kvetení

Více

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA Lukavecké LISTY listopad - prosinec 2008 ZDARMA Listárna aneb ptejte se starostky na cokoliv co vás zajímá: Prostor pro Vaše dotazy, náměty a vzkazy! Veškeré články (i politické názory), fotografie, náměty

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Ruku v ruce s přírodou Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Název díla: Ruku v ruce s přírodou Stupeň: STUDIE Místo. Školní 722, 691 10 Kobylí Investor: obec Kobylí Projektant: Ing. et Ing. Barbora Májková

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Pěstební doba do prodeje pro kulturu v malých květináčích, v týdnech. týden hrnkování 7. týden hrnkování 9 ODRŮDA VÁHA RANOST

Pěstební doba do prodeje pro kulturu v malých květináčích, v týdnech. týden hrnkování 7. týden hrnkování 9 ODRŮDA VÁHA RANOST 2015 Zelenina Pěstební doba do prodeje pro kulturu v malých květináčích, v týdnech Druh Varieta týden hrnkování 7 týden hrnkování 9 týden hrnkování 11 týden hrnkování 13 týden hrnkování 15 týden hrnkování

Více

Zahradní terapie Charakteristiky rostlin k přepsání do Braillova písma, 1. část 1-21

Zahradní terapie Charakteristiky rostlin k přepsání do Braillova písma, 1. část 1-21 Zahradní terapie Charakteristiky rostlin k přepsání do Braillova písma, 1. část 1-21 1. Akebie Akebie kvete v období května. Fialově zelené polody dozrávají v období září. Květy jsou zbarvené do fialova.

Více

1. Koncepce dalšího směřování programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin (viz přiložený materiál předložený ke schválení ÚVR ČSOP)

1. Koncepce dalšího směřování programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin (viz přiložený materiál předložený ke schválení ÚVR ČSOP) BIOD_sem_1107_ZZ.doc_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva projektu Celostátní seminář programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin koncepce dalšího směřování programu. Projekt číslo 171118 Zpracoval: Ing.

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

5-integrovaná. ochrana vinné rrévy. ochrana ovocných dřevin. 5-choroby a škůdci drobného ovoce 16-choroby a škůdci zelenin.

5-integrovaná. ochrana vinné rrévy. ochrana ovocných dřevin. 5-choroby a škůdci drobného ovoce 16-choroby a škůdci zelenin. Přehled témat kurzů rok zelinářství květinářství sadovnictví ochrana výživa ovocnářství vinařství Mechanizace 1996 7-méně známé 2-okrasné dřeviny na zahrádce 8-brambory u malopěstitele 1997 15-technologie

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Katalog okrasných trav = rod Miscanthus =

Katalog okrasných trav = rod Miscanthus = Katalog okrasných trav = rod Miscanthus = (Ozdobnice) Luděk Urban 2010 Představené kultivary: Miscanthus japonicus Giganteus Miscanthus japonicus Goliath Miscanthus sinensis Adagio Miscanthus sinensis

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: I/2 č.sady: 3 Ověřeno ve výuce: 12.9.2012 Třída: 2. Datum:28.9. 2011 1 Květiny - text umělecký a

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Otazníky kolem řepkového oleje

Otazníky kolem řepkového oleje Otazníky kolem řepkového oleje Řepkový olej představuje nutričně velmi hodnotnou potravinu, a přesto není jeho význam českými spotřebiteli dostatečně doceňován, což vyplývá z výzkumného šetření společnosti

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 III/2/SN1/1/18. Podzimní riskuj

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 III/2/SN1/1/18. Podzimní riskuj Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Anotace: Klíčová slova: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O.

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC Vybrané partie vín zpracované moderní technologií zrají v pískovcovém sklepě, který byl v roce 1770 vybudován u obce Chvalovice opatem řádu

Více

6. 3. 2013 B7-0079/177

6. 3. 2013 B7-0079/177 6. 3. 2013 B7-0079/177 Pozměňovací návrh 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL Mandát k interinstitucionálním

Více

Hukot. Ekologické centrum Meluzína RC AB. Hlavní 174 Dalovice 362 63 tel., fax: 017/32 345 26. e-mail: meluzina@volny.cz. ročník pátý č.

Hukot. Ekologické centrum Meluzína RC AB. Hlavní 174 Dalovice 362 63 tel., fax: 017/32 345 26. e-mail: meluzina@volny.cz. ročník pátý č. Hukot Hlavní 174 Dalovice 362 63 tel., fax: 017/32 345 26 e-mail: meluzina@volny.cz Ekologické centrum Meluzína RC AB cena: členové EC Meluzína ostatní 0,- Kč 5,- Kč ročník pátý č. 5/1999 Všichni jsme

Více

TABULKY PRACOVNÍ LISTY - tabulky s jednoduchým záhlavím

TABULKY PRACOVNÍ LISTY - tabulky s jednoduchým záhlavím TABULKY PRACOVNÍ LISTY - tabulky s jednoduchým záhlavím Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí 1. Spotřeba obilovin v ČR Vypracujte

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce Tab. č.: 201 Poř. č. livoně Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - hustá výsadba - integrovaná výsadba 1 Výnos slivoní [t/ha] 7,1 8,9 7,1 2 Farmářská cena slivoní [Kč/t] 10500 10500 8000 3 Tržba z

Více

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz REALIZACE PRVKŮ ÚSES A CO DÁL Ing. Boleslav JELÍNEK AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz Územní systém ekologické stability byl do praxe uveden zákonem č. 114/1992 Sb. o

Více

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 17. De-2 Slované a počátky Českého státu Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV Anotace DUMu: Slované a počátky Českého státu. Čechy v době knížecí

Více

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY. Z_054_Česká republika_přírodní podmínky. Autor: Mgr. Jitka Kořístková

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY. Z_054_Česká republika_přírodní podmínky. Autor: Mgr. Jitka Kořístková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Ekonomický přínos kapkové závlahy jabloní v podmínkách jižní Moravy

Ekonomický přínos kapkové závlahy jabloní v podmínkách jižní Moravy Ekonomický přínos kapkové závlahy jabloní v podmínkách jižní Moravy Ing. A. Sabolčák Ing. Z. Jansta RNDr T. Litschmann Úvod Způsob zavlažování pomocí malých kapek, směřovaných přímo ke kořenům pěstovaných

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 26.11.2013

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

Včela se představuje

Včela se představuje Včelaření ve městě www.stastnevcely.cz Včela se představuje Na světě jsou dvě největší záhady života, člověk a včely. Starší jsou včely. Wilhelm Bölsche (1861-1939) - společenský hmyz - až 60 000 členů

Více

13. prosince 1822 Nový Bydžov -12. listopadu 1908 Sloupno

13. prosince 1822 Nový Bydžov -12. listopadu 1908 Sloupno Josef Eduard Proche 13. prosince 1822 Nový Bydžov -12. listopadu 1908 Sloupno 1. Úvod Několik následujících řádků bylo napsáno v roce 2008 a je malým připomenutím významného sloupenského občana, který

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více