VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE"

Transkript

1 VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/15 Vážení rodiče, rádi bychom Vás seznámili s výsledky naší anonymní ankety, která nám ukázala Váš pohled a názor na naší mateřskou školu. Bylo rozdáno 66 dotazníků, z toho bylo odevzdáno 29 vyplněných. Kteří rodiče hodnotili? 1. a 2. třídu hodnotilo 19 rodičů /dále pouze R (z 41) 3. třídu 10 R (z 28) Z toho vyplývá, že rodiče dětí 1. a 2. třídy byli aktivnější a měli větší zájem spolupracovat a vyjádřit tak svůj názor. (Pozn. 3 R mají svá dítka v různých třídách) JAKÝM ZPŮSOBEM JSTE HODNOTILI? Jednotlivá kritéria jste hodnotili známkou 1-5, při čemž 1 = znamená výborně, vyjadřuje úplnou spokojenost 5 = znamená nedostatečně, vyjadřuje velmi nízkou spokojenost VLASTNÍ HODNOCENÍ KRITÉRIÍ: 1. Budova MŠ je řádně uklizena a působí esteticky 29 R - 1 Celkově hodnotíme, že celá většina R je plně spokojena. 2. Třída je útulná a vhodně vybavená 29 R -1 Celkově hodnotíme, že větší R je plně spokojena a registrují postupné vybavování tříd novým dětským nábytkem, výzdobu šaten i dalších prostor dětskými výrobky, apod. A těm, kteří mají zájem více si prohlédnout třídu, určitě doporučujeme nahlédnout. 3. Školní zahrada je vybavená 25 R R -2 Celkově hodnotíme, že většina R je spokojena. 4. Dětem se podává vhodná a pestrá strava K tomu bychom ještě mohli dodat, že stravování dětí v mateřské škole se uskutečňuje podle výživových norem stanovených v dohodě s ministerstvem zdravotnictví na základě poznatků odborníků v oblasti výživy. Tyto normy jsou závazné pro všechny stravovací zařízení poskytující školní stravování a jejich dodržování kontroluje Česká školní inspekce, či kontrola z hygieny. Vaše děti dostávají plnohodnotnou stravu pro správný vývoj v daném věku. 5. Mateřská škola je vstřícná k potřebám rodičům 6. O dění v MŠ jsem informován 27 R R - 2 Proto žádáme rodiče, sledujte nástěnky s informacemi pro rodiče, dále: Co se děti v tomto týdnu učí i webové stránky s aktuálními fotografiemi a náš ŠVP PV (Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání). Dále mohou sledovat videa z akcí MŠ na YouTube, které najdou rovněž na stránkách školky. 7. MŠ nabízí dostatek akcí a aktivit, které děti zaujmou 27 R R - 2 1R - 3 Celkově hodnotíme, že větší polovina R je plně spokojena, menší část R pouze spokojena. Myslíme si, že rok od roku plánuje nové a nové aktivity pro Vaše děti (plavecký výcvik, výuka anglického jazyka, kterou zajišťuje BEST STAR AGENCY, hra na zobcovou flétnu s p. uč. Žižanovičovou, častější výlety, spolupráce s Divadlem V pytli, návštěvy nových divadelních skupin, spoluúčast rodičů na MDS ve 3. třídě apod.) Všechny aktuální informace jsou vždy včas vyvěšeny na viditelných místech.

2 A když bude zájem ze strany rodičů, budeme pokračovat. Vše musíme však plánovat střízlivě! Nezapomínejte, že vše se prolíná předškolním plánem, kde se vaše dítě připravuje na vstup do školy a dalšího společenského života. A co je důležité podotknout! Ano! Je to také o včasném zaplacení daných poplatků. A to u některých rodičů bývá problém. Na žádost většiny rodičů tyto akce zajišťujeme a očekáváme Váš vstřícný přístup. Děkujeme. 8. Sledujete www stránky naší MŠ? 9 -R 14 R - občas 2 R - ne 4 R - 0 pravidelně Celkově hodnotíme, že menší polovina R sleduje pravidelně, větší polovina občas. Někteří možná ani netuší, že školka má své www stránky, fotografie a videa jsou opravdovou prezentací, co se ve školce děje. Málo která MŠ se takto ráda chlubí svými akcemi. Najdete tam činnosti Vašich dětí, účast rodičů na MDS, návštěvy divadelních souborů, výlety, plavecký výcvik, co se v námětových týdnech tvoří a jiné. Jsou tam též informace, které byste měli vědět (tj. ŠVP PV, organizační a školní řád, co má umět předškolák, aktuální jídelníček apod.). Nově přibyla,,meteostanice s aktuálním počasím, podle které můžete své dítko obléknout. 9. Režim školy je pružný vzhledem k mým potřebám 27 R R - 2 Celkově hodnotíme, že větší polovina R je plně spokojena. 10. O výchovném vzdělávacím programu v MŠ jsem informován Celkově hodnotíme, že větší polovina R je plně spokojena, menší část vyjadřuje nižší spokojenost. Opět připomínáme, sledujte nástěnky: Co se děti v tomto týdnu učí i webové stránky s aktuálními fotografiemi a náš ŠVP PV (Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání). 11. Mateřská škola ovlivňuje moje dítě 25 R R - 2 1R Mám dojem, že p. uč. se k dětem chovají přátelsky, vlídně a obětavě 26 R R R - 3 1R Cítím se seznámen/a/ se všemi aktivitami MŠ 27 R - 1 1R R - 3 Celkově hodnotíme, že větší polovina R je plně spokojena, menší část vyjadřuje nižší spokojenost. Opět připomínáme, sledujte nástěnky, webové stránky. 14. Moje dítě chodí domů spokojené 27 R R -2 A pro nás je to velkou odměnou. 15. Zaměstnanci školy se mnou jednají taktně a vstřícně 29 R - 1 Též pro náš kolektiv odměna! 16. Práci vedení školy hodnotím 28 R R Provozní doba mi vyhovuje 25 R R R - 3 Celkově hodnotíme, že větší polovina R je plně spokojena, menší část vyjadřuje nižší spokojenost. 18. Mám dojem, že dítě je díky docházce do MŠ více samostatné 24 R R - 2 Celkově hodnotíme, že větší polovina R je plně spokojena, menší část spokojena. 19. Mateřská škola se věnuje přípravě dětí na základní školu

3 Celkově hodnotíme, že většina R je plně spokojena, malá část R spokojena. Chtěla bych jen připomenout, že stěžejní činnost jako je příprava na školu, Metoda dobrého startu (MDS) se provádí ve 3. třídě. Ale i v těch ostatních třídách se děti učí hrát si a pracovat v kolektivu, poznávat svět kolem nás, používat všechny smysly, být zdvořilý, dodržovat pravidla ve skupině, umět komunikovat, mít správný postoj k dospělému, uznávat autoritu učitelky, vážit si práce druhých apod. To vše je také přípravou do základní školy. 20. Jak hodnotíte kvalitu výchovné a vzdělávací práce učitelek na třídě, kterou navštěvuje Vaše dítě? Jste spokojeni s komunikací, s učitelkami ve třídě? Jste spokojeni s přístupem pedagogů k dětem? 29 R - 1 Celkově hodnotíme, že všichni R hodnotili kladně. (Pouze mám připomínku: Občas chyběla poznámka, ke které třídě paní učitelka patří) Jak jste hodnotili učitelku 1. třídy? S prací p. učitelky jsme velmi spokojeni, chválíme krásné výkresy a výrobky v šatně. Syn doma vypráví své zážitky a my sledujeme, co nového se opět naučil. Do školky chodí rád a těší se to je pro nás nejdůležitější Jsem spokojena, paní učitelka se maximálně věnuje dětem. Je zřejmé, že učitelky svojí práci dobře znají. K dětem i k rodičům se chovají vlídně. Oceňuji širokou škálu výchovně vzdělávacích aktivit. Hodnotím kladně. Ano, jsme moc spokojeni! Jak jste hodnotili učitelky 2. třídy? Ano, jsme spokojeni. Spokojena. Jsem spokojena s paní učitelkou ve 2. třídě. Dcera je též spokojena a velice ji chválí. Učitelky svoji práci odvádí kvalitně, vím, že o mé dítě je dobře postaráno. Jsem spokojená. Dítě chodí do školky rádo, působí vesele a šťastně. Spokojeni ve všech směrech. Spokojeni. Ano jsem spokojená s komunikací s učitelkami ve třídě. Ano jsem spokojená s přístupem pedagogů k dětem. Velmi dobře. Jsme spokojeni, líbí se nám přístup učitelek a jejich práce s dětmi. Ano, velice spokojená. Jsem spokojena. Ano, jsme maximálně spokojeni. Ano, jsem spokojena, líbí se mi práce učitelek s dětmi. Jak jste hodnotili učitelky 3. třídy? Jsme spokojeni. Velmi spokojená. Kvalitu výchovné a vzdělávací práce hodnotím známkou -1. S komunikací jsem spokojená -1. Dcera se vrací ze školky spokojena, tudíž si myslím, že přístup k dětem je velmi dobrý -1. Jsme velice spokojeni. Jen nás maličko zklamala besídka na Vánoce, možná by děti mohly zpívat bez přehrávače. Jinak spokojenost. (1. a 3. tř.) Není co, bychom vytkli, děti jsou ve školce spokojené, mají znalosti, paní učitelky jsou milé a vždy se dohodneme.(děkujeme p. Dlouhá) Ano, jsme velmi spokojeni, děkujeme i za individuální přístup např. k určitému problému dítěte. Jsem spokojená velmi. Jsem spokojená. Ano jsme spokojeni. Líbí se mi, učitelky jsou milé, hodné a všímavé.

4 Ještě jednou děkujeme všem rodičům za kladné hodnocení. Je to pro nás velká odměna a potěší nás u srdíčka. 21. Zhodnoťte prosím přístup ředitelky školy k Vám, rodičům a k Vašim dětem 28R R - 0 Celkově hodnotíme, že všichni R jsou plně spokojeni. Hodnotíte, že: Je milá a vstřícná nemáme co vytknout. Naprostá spokojenost. Paní ředitelka je vždy velmi milá a vstřícná. Paní ředitelka je moc hodná, vstřícná ochotná. Vstřícný, přátelský, bezproblémový. Jsem spokojená. Vstřícný, ohleduplný, empatický. Je milá, přátelská, komunikativní, vstřícná, Výborný. Pozorná, vstřícná. Velice spokojená. Jsem spokojená 1. Hodná, vstřícná. Výborný. Jsme spokojeni. Hodná. Nyní se s paní ředitelkou nevídáme. Dříve byl přístup velmi dobrý. Myslím, že chování pí. ředitelky je milé a profesionální. Kladný, vstřícný. Velmi vstřícná, milá a ochotná. Je hodná, vstřícná a velmi ochotná, p. ředitelky si velmi vážím. (Děkujeme p. Houdková) Jsem spokojená. Výborný. Na výbornou. Není, co dodat. I my zaměstnanci si p. ředitelky vážíme. Udržuje dobré klima na pracovišti a vzniklé problémy se snaží s klidnou hlavou rozumně řešit. 22. Pokuste se ve stupnici 1, 2, 3, 4, 5 / známkami jako ve škole nejlepší 1 a nejhorší 5 / zhodnotit kvalitu MŠ 28 R - 1 1R - 2 Celkově hodnotíme jako kladné hodnocení. 23. Ostatní připomínky, podněty, návrhy, různá sdělení /např. v čem se zlepšila nebo naopak zhoršila úroveň MŠ ve srovnání s loňským školním rokem/ Ano, o plavecký výcvik budeme mít zájem moc se těšíme. Chválíme webové stránky jsou přehledné, poskytují dostatečné informace a u prohlížení fotografií se vždy pobavíme! Super je také nové vybavení zahrady spousta zeleně, krásné a bezpečné průlezky, čisté pískoviště a pěkné hračky to přiměje k tak důležitému pohybu snad každé dítě. Chválíme také celkovou atmosféru školky a přístup všech zaměstnanců k rodičům a dětem. Zlepšilo se zejména vybavení tříd i zahrady. Práce učitelek byla vždy kvalitní. O plavání bychom zájem měli. Plavecký výcvik ano. Školka v přírodě, nebo více výletů.

5 Ano, měla bych zájem o plavecký výcvik. Školní zahrada, přístřešek nad vchodem palec nahoru. Pokud by byla v přístřešku lavička, pomohlo by mnoha babičkám i dědečkům. Přivítala bych v šatně nástěnku se jmény dětí s tím, jak ve školce obědvají, jen barevné rozlišení jestli si přidalo, snědlo vše, nebo nedojedlo. Děkuji Se vším velice spokojeni, Matyášek též. Kvalita školky nám vyhovuje, jen jak jsem psala, překvapilo mě, že děti zpívaly s přehrávačem na besídce. Myslím si, že by bylo fajn, kdyby zpívaly samy, nebo třeba s klavírem. Jinak srovnání s minulým rokem bohužel nemáme, navštěvovali jsme školku v Teplicích. Dceři se ve školce líbí a já jsem spokojená s tím, jak školka funguje. Děkujeme Krejčovi O plavecký výcvik máme určitě zájem. Na závěr bychom dodali, že jme spokojeni i s paní fotografkou Válovou. Focení není povinné a je na rodičích, zda mají zájem o nabídce daného fotografa. Moc děkujeme paní Hirschové a paní Havlíkové, že jsou pro nás ve školce každé ráno již před 6.00 hod. Rovněž paní učitelkám, že jsou kluci spokojeni, dále velká pochvala a dík za vánoční besídku. p. Dlouhá Jsme moc spokojeni, že dcera navštěvuje vaši MŠ, rodinná atmosféra. NAŠE ODPOVĚDI Kladné připomínky nás velice potěšili. Věřte, že se rok od roku snažíme stále vše vylepšovat. A to nejen vzhledem k prostředí, ale i náplň naší práce. Stále vymýšlíme lepší a lepší vystoupení. I to je prezentace naší práce! Stále budeme pokračovat v Metodě dobrého startu, na které jsou srdečně zvány maminky nejstarších dětí. Aby měly možnost vidět i to, co se ve školce děje v přímém přenosu. Jedna z maminek asi netuší, co MDS znamená. Tak jen stručně o co jde: (MDS) je komplexní činnost, která je prevencí poruch učení. Paní učitelky z prvního stupně ZŠ tuto činnost u předškoláků velice vítají. Dokonce máme i spolupráci s PPP v Teplicích. PaedDr. Jana Rodová je též zastáncem této komplexní činnosti. MDS, kterou provádíme též v rámci vzdělávací nabídky. Je velkým přínosem pro přípravu dítěte do základní školy. METODA DOBRÉHO STARTU (MDS) sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emocionálně motivační a sociální, přispívá k rozvoji řeči. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nesprávně se rozvíjející funkce. Metoda je zpracována do 20 - ti lekcí s dostatečným výběrem modelových situací, respektuje individualitu dítěte i možnosti učitele, poradenského pracovníka apod. Akceptuje aktuální odborné poznatky a reálnou situaci poraden, škol. Využití je poměrně značné: Osvědčila se jako vstupní etapa výuky čtení a psaní. Splňuje profylaktickou funkci. Úspěšně se používá u dětí s diagnózou specifické poruchy učení a to jak v rámci jejich integrace, tak ve specializovaných třídách, může být součástí individuálního programu, podkladem pro ambulantní péči v poradně nebo ve škole. Výzkumy efektivity upozorňují na její využití u dětí s odkladem školní docházky Předpokládá se použitelnost metody u dětí z minoritních skupin (Romové, děti přistěhovalců a emigrantů, apod.) před zahájením výuky čtení, psaní, matematiky. Splňuje funkci diagnostickou jak v rámci učitelské, tak poradenské diagnostiky. Je určena dětem ve věku od pěti do jedenácti let v mateřských, základních a speciálních školách.

6 A jak to vypadá ve všech dalších třídách během týdne? To si málo která maminka dokáže představit. Znovu se budu opakovat, ale někteří rodiče jsou noví a určitě tuto informaci uvítají. Každé dopoledne v průběhu týdne si jedna učitelka hraje plánovaně tak, aby týden měl nějaký námět, smysl, dětem se střídaly činnosti z různých oblastí vzdělávání. Musí zajistit, aby děti cvičily, zpívaly, dramatizovaly pohádky, stříhaly, lepily, kreslily nebo malovaly, seznámily se s netradičními technikami ve výtvarné výchově, modelovaly z modelovací hmoty, sem tam navštívily na nějakou zajímavou akci, nebo (akce v MŠ). Mimo toho je učitelka učí správné výslovnosti všech hlásek, umění vyjádřit různými způsoby svá přání a pocity, supluje rodičovskou výchovu v oblastech, kde schází, učí děti souvislému vyjadřování, samostatnosti, sebeobsluze, hygienickým návykům, správnému stolování, slušnému chování a dalším návykům. K tomu všemu je potřeba přidat ještě pár maličkostí důležitých pro to, aby děti mohly s úspěchem nastoupit do základní školy, která navazuje na to, co dítě zná z mateřské školy. Navíc musí mít učitelka oči jako ostříž (nejlépe kdyby je měla dokola, kolem celé hlavy), aby dnešní hyperaktivní děti nepřišly k úrazu, a přesto měly dostatek pohybu. Také by se hodilo deset párů rukou na pohlazení, povzbuzení a utírání slziček těm, kdo jsou smutní nebo je něco bolí a trápí. Stále musí mít připravený úsměv, mít nervy ze železa na ty, které by si zasloužily pár na zadek, protože jim doposud nikdo neurčil pravidla, co si mohou a nemohou dovolit k dospělým i vrstevníkům ve třídě. A k tomu se ještě individuálně věnovat dětem nadaným a rozvíjet jejich talent nebo těm druhým, kterým se leccos nedaří a potřebují pomoc. A mohli bychom pokračovat dál a dál.. Tak snad jen tolik. V každé třídě si paní učitelka toto plně uvědomuje! A jestli má někdo pocit, že si učitelka ve školce jenom hraje, měl by si to přijít vyzkoušet na vlastní kůži. Ovšem tak, že si bude hrát podle Třídního vzdělávacího programu, a dodržovat přitom Školní vzdělávací program. Bude si hrát podle týdenního programu tak, aby byly zastoupeny všechny vzdělávací složky, aby si děti nevšimly, že se vlastně něco učí a ještě aby se při všech činnostech cítily dobře. Nejlépe se s dětmi pracuje, jsou-li rozděleny do několika skupin (každá s jinou činností týkající se tématu), o kterých je potřeba mít přehled, být připraven pomoci, případně individuálně poradit. A to, že těch dětí bude ve třídě třeba jenom 28, nehraje vůbec žádnou roli, protože to je přece skupinka, kterou zvládne jedna učitelka mateřské školy jen tak, levou zadní. My jsme si tuto práci vybrali a velice nás baví. Jen občas zamrzí, že si to málo kdo z rodičů uvědomuje a hledá mouchy. K Vašim připomínkám, podnětům a návrhům se také vyjádříme. Plavecký výcvik. Musíme doladit po prázdninách. Ze všech rodičů se ozvalo zatím pouze 5. Asi není zájem, nebo zapomněli reagovat! Webové stránky. Stále se aktualizují a vylepšují. Proto si určitě najděte chvilku a potěšte se pohledem na fotografie či videa s vašimi dětmi. Těm, kteří sledují stránky pravidelně, mockrát děkujeme. Jejich pochvala i zájem nás těší. Více v bodě 8. Školní zahrada, třídy a jejich vybavení. Stále se něco děje, něco se mění a modernizuje ani o tom nevíte. Něco je vidět, něco ne. Nejde vše hned, vždyť to sami znáte. Chce to čas, finance a hlavně chuť! A to my máme. A určitě všem dáme vědět, aby si všimli. Myslíme si, že všechny změny jsou vždy k lepšímu. Na naší zahradě by měly přibýt další bezúdržbové prvky, které našim dětem určitě udělají radost.

7 Škola v přírodě a častější výlety. Musím přiznat, že byla pouze jedna maminka, která by výjezd do školy v přírodě uvítala. Ale ne všichni rodiče by to finančně zvládli. Proto se tato akce neplánuje. A častější výlet? Myslím si, že jich máme dostatek. Někdy narazíme na rodiče, kteří mají též finanční problém a jak jistě víte, vše se musí rozpočítat. Plánujeme tedy střízlivě. Přístřešek nad vchodem. Ano, i my jsme rádi, že vznikl. A co se týká lavičky pro seniory byl to výborný nápad, děkujeme. Zatím vám poslouží stará zahradní lavička, ale čeká vás v budoucnu překvapení! Nástěnku se jmény dětí s tím, jak ve školce obědvají. Maminko, ani si neumíte představit, jakou máme kromě svých povinností u dětí ještě administrativní činnost. Proto radím, zeptejte se u třídních učitelek, jak vaše dítko baští. Rády vám to zodpoví. Zvláště, když budou vědět, na které dítě se mají více soustředit. Ze zkušenosti vím, že někteří jsou opravdu vybíravé, ale i to, jak se zdravě stravovat, se ve školce učí poznávat a ochutnávat, co je zdravé. Více v bodě 4. Proč děti zpívaly na besídce s přehrávačem? Paní Krejčová, je opravdu škoda, že jste nezažila vystoupení z minulých školních roků. Dříve jsme využívali prostorů ve 3. třídě. Rodiče byli namačkáni, neviděli přes hlavy druhých. A nebylo to příjemné ani pro děti. Vydýchaný vzduch, zápach upocených nohou, špatné přechody dětí mezi rodiči ucpanými prostory. Nebo jsme využili prostor na školní zahradě. Také tam bylo dost rušivých elementů. Proto jsme uvítali velký prostor sálu v místní restauraci, kde mohou rodiče bez přezouvání a zbytečného mačkání sledovat výkony svých dětí. Samozřejmě je to i na vstřícnosti a spolupráci rodičů. A co nás zklamalo? Že když zrovna nevystupovaly děti některých rodičů, vedlo to k tomu, že se během vystoupení odehrávala hlasitá debata, která rušila nejen ostatní rodiče, ale hlavně děti, které se pracně připravovaly, aby předvedly, co se naučily. Proto jsme zvolili přehrávač, který děti slyší a je jim oporou. Učitelky mají volné ruce na další činnost během vystoupení. Možná je potřeba vše správně vychytat a ozvučit do reproduktoru. A co bych ještě dodala? Některé děti se mikrofonu bojí. Kdyby bylo v sále opravdu ticho, přehrávač by byl jen oporou. I ten klavír by byl vyhovující, ale zase by chyběla učitelka, která děti na pódium vede. Jsem ráda, že jsou i rodiče, kteří nás naopak chválí, že jsme společně s dětmi na pódiu a společně s dětmi vše prožíváme. Věřte, že všechny děti to více baví. Fotografování s paní Válovou. Paní Dlouhá, děkujeme za vaši pochvalu paní fotografky. A správně jste se zmínila, že vše je dobrovolné a rodiče nejsou do naplánovaného fotografování nuceni. Je to opravdu pouze nabídka těm rodičům, kteří uvítají fotografa ve školce a nemusí nikam jezdit. Poděkování paní Hirschové a paní Havlíkové. Paní Dlouhá, je to vždy o domluvě a potom jde všechno (když to pravidla umožňují). A musím říci, že ochota obou provozních zaměstnankyň je i pro nás radost! Rodinná atmosféra. I my to takt cítíme. A co je důležité! Nešlo by to bez dobrých lidí, kteří mají svojí práci rádi. Jak pedagogové tak i provozní zaměstnanci (školnice, vedoucí stravování, paní kuchařky). Ve školce je čisto, o vaše děti je řádně postaráno. Rovněž chvála náleží i našemu zřizovateli. Co říci na závěr? Budeme se těšit na všechny podměty, návrhy i připomínky. A nadále se snažit, aby byli všichni spokojeni. A když bude potřeba, budeme se i bránit. Vypracovala: Bc. Jana ŠAUROVÁ

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK,,OBJEVUJEME SVĚT PRO ZDRAVÝ ŽIVOT Č.J. Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Č. j.118/2011. Školní program. Škol. rok 2013/14 MŠ Kamínek. Pardubice

Č. j.118/2011. Školní program. Škol. rok 2013/14 MŠ Kamínek. Pardubice Č. j.118/2011 Školní program Škol. rok 2013/14 MŠ Kamínek Pardubice Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika MŠ a okolí 3. Podmínky 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva 3.3. Psychosociální

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Č. j.118/2014. Školní program. Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice

Č. j.118/2014. Školní program. Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice Č. j.118/2014 Školní program Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika MŠ a okolí 3. Podmínky 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva 3.3. Psychosociální

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Měnín 664 57 Měnín 376 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVĚT NA DOSAH RUKY OBSAH: I. Identifikační údaje II. Obecná charakteristika školy III. Charakteristika vzdělávacího

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Podej mi ruku, budeme spolu poznávat Svět

Podej mi ruku, budeme spolu poznávat Svět Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé, Luže, Košumberk 37 Č.j. Jen/438/2015 Podej mi ruku, budeme spolu poznávat Svět Platnost dokumentu je od 1.9.2015 1 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Univerzity obrany Dobrovského 27 612 00 Brno Email:skolka@skolkauo.cz, info@skolkauo.cz Tel. 778018012, 778018013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motivační název: Se

Více

CO VIDÍ SLUNCE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

CO VIDÍ SLUNCE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4 Pracoviště Mateřská škola, Husovo nám. 94 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CO VIDÍ SLUNCE Inovaci dokumentu zpracovala zástupkyně

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola BRODCE

Masarykova základní škola a mateřská škola BRODCE Masarykova základní škola a mateřská škola BRODCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PLAVBA MOŘEM ŠŤASTNÉHO DĚTSTVÍ Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika 3. Podmínky

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov

Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov Zřizovatel: Město Strmilov Ředitelka: Věra Semotánová Mateřská škola Strmilov Tyršova 330 37853 Strmilov Školní vzdělávací program je vytvořen v souladu

Více