VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE"

Transkript

1 VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/15 Vážení rodiče, rádi bychom Vás seznámili s výsledky naší anonymní ankety, která nám ukázala Váš pohled a názor na naší mateřskou školu. Bylo rozdáno 66 dotazníků, z toho bylo odevzdáno 29 vyplněných. Kteří rodiče hodnotili? 1. a 2. třídu hodnotilo 19 rodičů /dále pouze R (z 41) 3. třídu 10 R (z 28) Z toho vyplývá, že rodiče dětí 1. a 2. třídy byli aktivnější a měli větší zájem spolupracovat a vyjádřit tak svůj názor. (Pozn. 3 R mají svá dítka v různých třídách) JAKÝM ZPŮSOBEM JSTE HODNOTILI? Jednotlivá kritéria jste hodnotili známkou 1-5, při čemž 1 = znamená výborně, vyjadřuje úplnou spokojenost 5 = znamená nedostatečně, vyjadřuje velmi nízkou spokojenost VLASTNÍ HODNOCENÍ KRITÉRIÍ: 1. Budova MŠ je řádně uklizena a působí esteticky 29 R - 1 Celkově hodnotíme, že celá většina R je plně spokojena. 2. Třída je útulná a vhodně vybavená 29 R -1 Celkově hodnotíme, že větší R je plně spokojena a registrují postupné vybavování tříd novým dětským nábytkem, výzdobu šaten i dalších prostor dětskými výrobky, apod. A těm, kteří mají zájem více si prohlédnout třídu, určitě doporučujeme nahlédnout. 3. Školní zahrada je vybavená 25 R R -2 Celkově hodnotíme, že většina R je spokojena. 4. Dětem se podává vhodná a pestrá strava K tomu bychom ještě mohli dodat, že stravování dětí v mateřské škole se uskutečňuje podle výživových norem stanovených v dohodě s ministerstvem zdravotnictví na základě poznatků odborníků v oblasti výživy. Tyto normy jsou závazné pro všechny stravovací zařízení poskytující školní stravování a jejich dodržování kontroluje Česká školní inspekce, či kontrola z hygieny. Vaše děti dostávají plnohodnotnou stravu pro správný vývoj v daném věku. 5. Mateřská škola je vstřícná k potřebám rodičům 6. O dění v MŠ jsem informován 27 R R - 2 Proto žádáme rodiče, sledujte nástěnky s informacemi pro rodiče, dále: Co se děti v tomto týdnu učí i webové stránky s aktuálními fotografiemi a náš ŠVP PV (Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání). Dále mohou sledovat videa z akcí MŠ na YouTube, které najdou rovněž na stránkách školky. 7. MŠ nabízí dostatek akcí a aktivit, které děti zaujmou 27 R R - 2 1R - 3 Celkově hodnotíme, že větší polovina R je plně spokojena, menší část R pouze spokojena. Myslíme si, že rok od roku plánuje nové a nové aktivity pro Vaše děti (plavecký výcvik, výuka anglického jazyka, kterou zajišťuje BEST STAR AGENCY, hra na zobcovou flétnu s p. uč. Žižanovičovou, častější výlety, spolupráce s Divadlem V pytli, návštěvy nových divadelních skupin, spoluúčast rodičů na MDS ve 3. třídě apod.) Všechny aktuální informace jsou vždy včas vyvěšeny na viditelných místech.

2 A když bude zájem ze strany rodičů, budeme pokračovat. Vše musíme však plánovat střízlivě! Nezapomínejte, že vše se prolíná předškolním plánem, kde se vaše dítě připravuje na vstup do školy a dalšího společenského života. A co je důležité podotknout! Ano! Je to také o včasném zaplacení daných poplatků. A to u některých rodičů bývá problém. Na žádost většiny rodičů tyto akce zajišťujeme a očekáváme Váš vstřícný přístup. Děkujeme. 8. Sledujete www stránky naší MŠ? 9 -R 14 R - občas 2 R - ne 4 R - 0 pravidelně Celkově hodnotíme, že menší polovina R sleduje pravidelně, větší polovina občas. Někteří možná ani netuší, že školka má své www stránky, fotografie a videa jsou opravdovou prezentací, co se ve školce děje. Málo která MŠ se takto ráda chlubí svými akcemi. Najdete tam činnosti Vašich dětí, účast rodičů na MDS, návštěvy divadelních souborů, výlety, plavecký výcvik, co se v námětových týdnech tvoří a jiné. Jsou tam též informace, které byste měli vědět (tj. ŠVP PV, organizační a školní řád, co má umět předškolák, aktuální jídelníček apod.). Nově přibyla,,meteostanice s aktuálním počasím, podle které můžete své dítko obléknout. 9. Režim školy je pružný vzhledem k mým potřebám 27 R R - 2 Celkově hodnotíme, že větší polovina R je plně spokojena. 10. O výchovném vzdělávacím programu v MŠ jsem informován Celkově hodnotíme, že větší polovina R je plně spokojena, menší část vyjadřuje nižší spokojenost. Opět připomínáme, sledujte nástěnky: Co se děti v tomto týdnu učí i webové stránky s aktuálními fotografiemi a náš ŠVP PV (Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání). 11. Mateřská škola ovlivňuje moje dítě 25 R R - 2 1R Mám dojem, že p. uč. se k dětem chovají přátelsky, vlídně a obětavě 26 R R R - 3 1R Cítím se seznámen/a/ se všemi aktivitami MŠ 27 R - 1 1R R - 3 Celkově hodnotíme, že větší polovina R je plně spokojena, menší část vyjadřuje nižší spokojenost. Opět připomínáme, sledujte nástěnky, webové stránky. 14. Moje dítě chodí domů spokojené 27 R R -2 A pro nás je to velkou odměnou. 15. Zaměstnanci školy se mnou jednají taktně a vstřícně 29 R - 1 Též pro náš kolektiv odměna! 16. Práci vedení školy hodnotím 28 R R Provozní doba mi vyhovuje 25 R R R - 3 Celkově hodnotíme, že větší polovina R je plně spokojena, menší část vyjadřuje nižší spokojenost. 18. Mám dojem, že dítě je díky docházce do MŠ více samostatné 24 R R - 2 Celkově hodnotíme, že větší polovina R je plně spokojena, menší část spokojena. 19. Mateřská škola se věnuje přípravě dětí na základní školu

3 Celkově hodnotíme, že většina R je plně spokojena, malá část R spokojena. Chtěla bych jen připomenout, že stěžejní činnost jako je příprava na školu, Metoda dobrého startu (MDS) se provádí ve 3. třídě. Ale i v těch ostatních třídách se děti učí hrát si a pracovat v kolektivu, poznávat svět kolem nás, používat všechny smysly, být zdvořilý, dodržovat pravidla ve skupině, umět komunikovat, mít správný postoj k dospělému, uznávat autoritu učitelky, vážit si práce druhých apod. To vše je také přípravou do základní školy. 20. Jak hodnotíte kvalitu výchovné a vzdělávací práce učitelek na třídě, kterou navštěvuje Vaše dítě? Jste spokojeni s komunikací, s učitelkami ve třídě? Jste spokojeni s přístupem pedagogů k dětem? 29 R - 1 Celkově hodnotíme, že všichni R hodnotili kladně. (Pouze mám připomínku: Občas chyběla poznámka, ke které třídě paní učitelka patří) Jak jste hodnotili učitelku 1. třídy? S prací p. učitelky jsme velmi spokojeni, chválíme krásné výkresy a výrobky v šatně. Syn doma vypráví své zážitky a my sledujeme, co nového se opět naučil. Do školky chodí rád a těší se to je pro nás nejdůležitější Jsem spokojena, paní učitelka se maximálně věnuje dětem. Je zřejmé, že učitelky svojí práci dobře znají. K dětem i k rodičům se chovají vlídně. Oceňuji širokou škálu výchovně vzdělávacích aktivit. Hodnotím kladně. Ano, jsme moc spokojeni! Jak jste hodnotili učitelky 2. třídy? Ano, jsme spokojeni. Spokojena. Jsem spokojena s paní učitelkou ve 2. třídě. Dcera je též spokojena a velice ji chválí. Učitelky svoji práci odvádí kvalitně, vím, že o mé dítě je dobře postaráno. Jsem spokojená. Dítě chodí do školky rádo, působí vesele a šťastně. Spokojeni ve všech směrech. Spokojeni. Ano jsem spokojená s komunikací s učitelkami ve třídě. Ano jsem spokojená s přístupem pedagogů k dětem. Velmi dobře. Jsme spokojeni, líbí se nám přístup učitelek a jejich práce s dětmi. Ano, velice spokojená. Jsem spokojena. Ano, jsme maximálně spokojeni. Ano, jsem spokojena, líbí se mi práce učitelek s dětmi. Jak jste hodnotili učitelky 3. třídy? Jsme spokojeni. Velmi spokojená. Kvalitu výchovné a vzdělávací práce hodnotím známkou -1. S komunikací jsem spokojená -1. Dcera se vrací ze školky spokojena, tudíž si myslím, že přístup k dětem je velmi dobrý -1. Jsme velice spokojeni. Jen nás maličko zklamala besídka na Vánoce, možná by děti mohly zpívat bez přehrávače. Jinak spokojenost. (1. a 3. tř.) Není co, bychom vytkli, děti jsou ve školce spokojené, mají znalosti, paní učitelky jsou milé a vždy se dohodneme.(děkujeme p. Dlouhá) Ano, jsme velmi spokojeni, děkujeme i za individuální přístup např. k určitému problému dítěte. Jsem spokojená velmi. Jsem spokojená. Ano jsme spokojeni. Líbí se mi, učitelky jsou milé, hodné a všímavé.

4 Ještě jednou děkujeme všem rodičům za kladné hodnocení. Je to pro nás velká odměna a potěší nás u srdíčka. 21. Zhodnoťte prosím přístup ředitelky školy k Vám, rodičům a k Vašim dětem 28R R - 0 Celkově hodnotíme, že všichni R jsou plně spokojeni. Hodnotíte, že: Je milá a vstřícná nemáme co vytknout. Naprostá spokojenost. Paní ředitelka je vždy velmi milá a vstřícná. Paní ředitelka je moc hodná, vstřícná ochotná. Vstřícný, přátelský, bezproblémový. Jsem spokojená. Vstřícný, ohleduplný, empatický. Je milá, přátelská, komunikativní, vstřícná, Výborný. Pozorná, vstřícná. Velice spokojená. Jsem spokojená 1. Hodná, vstřícná. Výborný. Jsme spokojeni. Hodná. Nyní se s paní ředitelkou nevídáme. Dříve byl přístup velmi dobrý. Myslím, že chování pí. ředitelky je milé a profesionální. Kladný, vstřícný. Velmi vstřícná, milá a ochotná. Je hodná, vstřícná a velmi ochotná, p. ředitelky si velmi vážím. (Děkujeme p. Houdková) Jsem spokojená. Výborný. Na výbornou. Není, co dodat. I my zaměstnanci si p. ředitelky vážíme. Udržuje dobré klima na pracovišti a vzniklé problémy se snaží s klidnou hlavou rozumně řešit. 22. Pokuste se ve stupnici 1, 2, 3, 4, 5 / známkami jako ve škole nejlepší 1 a nejhorší 5 / zhodnotit kvalitu MŠ 28 R - 1 1R - 2 Celkově hodnotíme jako kladné hodnocení. 23. Ostatní připomínky, podněty, návrhy, různá sdělení /např. v čem se zlepšila nebo naopak zhoršila úroveň MŠ ve srovnání s loňským školním rokem/ Ano, o plavecký výcvik budeme mít zájem moc se těšíme. Chválíme webové stránky jsou přehledné, poskytují dostatečné informace a u prohlížení fotografií se vždy pobavíme! Super je také nové vybavení zahrady spousta zeleně, krásné a bezpečné průlezky, čisté pískoviště a pěkné hračky to přiměje k tak důležitému pohybu snad každé dítě. Chválíme také celkovou atmosféru školky a přístup všech zaměstnanců k rodičům a dětem. Zlepšilo se zejména vybavení tříd i zahrady. Práce učitelek byla vždy kvalitní. O plavání bychom zájem měli. Plavecký výcvik ano. Školka v přírodě, nebo více výletů.

5 Ano, měla bych zájem o plavecký výcvik. Školní zahrada, přístřešek nad vchodem palec nahoru. Pokud by byla v přístřešku lavička, pomohlo by mnoha babičkám i dědečkům. Přivítala bych v šatně nástěnku se jmény dětí s tím, jak ve školce obědvají, jen barevné rozlišení jestli si přidalo, snědlo vše, nebo nedojedlo. Děkuji Se vším velice spokojeni, Matyášek též. Kvalita školky nám vyhovuje, jen jak jsem psala, překvapilo mě, že děti zpívaly s přehrávačem na besídce. Myslím si, že by bylo fajn, kdyby zpívaly samy, nebo třeba s klavírem. Jinak srovnání s minulým rokem bohužel nemáme, navštěvovali jsme školku v Teplicích. Dceři se ve školce líbí a já jsem spokojená s tím, jak školka funguje. Děkujeme Krejčovi O plavecký výcvik máme určitě zájem. Na závěr bychom dodali, že jme spokojeni i s paní fotografkou Válovou. Focení není povinné a je na rodičích, zda mají zájem o nabídce daného fotografa. Moc děkujeme paní Hirschové a paní Havlíkové, že jsou pro nás ve školce každé ráno již před 6.00 hod. Rovněž paní učitelkám, že jsou kluci spokojeni, dále velká pochvala a dík za vánoční besídku. p. Dlouhá Jsme moc spokojeni, že dcera navštěvuje vaši MŠ, rodinná atmosféra. NAŠE ODPOVĚDI Kladné připomínky nás velice potěšili. Věřte, že se rok od roku snažíme stále vše vylepšovat. A to nejen vzhledem k prostředí, ale i náplň naší práce. Stále vymýšlíme lepší a lepší vystoupení. I to je prezentace naší práce! Stále budeme pokračovat v Metodě dobrého startu, na které jsou srdečně zvány maminky nejstarších dětí. Aby měly možnost vidět i to, co se ve školce děje v přímém přenosu. Jedna z maminek asi netuší, co MDS znamená. Tak jen stručně o co jde: (MDS) je komplexní činnost, která je prevencí poruch učení. Paní učitelky z prvního stupně ZŠ tuto činnost u předškoláků velice vítají. Dokonce máme i spolupráci s PPP v Teplicích. PaedDr. Jana Rodová je též zastáncem této komplexní činnosti. MDS, kterou provádíme též v rámci vzdělávací nabídky. Je velkým přínosem pro přípravu dítěte do základní školy. METODA DOBRÉHO STARTU (MDS) sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emocionálně motivační a sociální, přispívá k rozvoji řeči. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nesprávně se rozvíjející funkce. Metoda je zpracována do 20 - ti lekcí s dostatečným výběrem modelových situací, respektuje individualitu dítěte i možnosti učitele, poradenského pracovníka apod. Akceptuje aktuální odborné poznatky a reálnou situaci poraden, škol. Využití je poměrně značné: Osvědčila se jako vstupní etapa výuky čtení a psaní. Splňuje profylaktickou funkci. Úspěšně se používá u dětí s diagnózou specifické poruchy učení a to jak v rámci jejich integrace, tak ve specializovaných třídách, může být součástí individuálního programu, podkladem pro ambulantní péči v poradně nebo ve škole. Výzkumy efektivity upozorňují na její využití u dětí s odkladem školní docházky Předpokládá se použitelnost metody u dětí z minoritních skupin (Romové, děti přistěhovalců a emigrantů, apod.) před zahájením výuky čtení, psaní, matematiky. Splňuje funkci diagnostickou jak v rámci učitelské, tak poradenské diagnostiky. Je určena dětem ve věku od pěti do jedenácti let v mateřských, základních a speciálních školách.

6 A jak to vypadá ve všech dalších třídách během týdne? To si málo která maminka dokáže představit. Znovu se budu opakovat, ale někteří rodiče jsou noví a určitě tuto informaci uvítají. Každé dopoledne v průběhu týdne si jedna učitelka hraje plánovaně tak, aby týden měl nějaký námět, smysl, dětem se střídaly činnosti z různých oblastí vzdělávání. Musí zajistit, aby děti cvičily, zpívaly, dramatizovaly pohádky, stříhaly, lepily, kreslily nebo malovaly, seznámily se s netradičními technikami ve výtvarné výchově, modelovaly z modelovací hmoty, sem tam navštívily na nějakou zajímavou akci, nebo (akce v MŠ). Mimo toho je učitelka učí správné výslovnosti všech hlásek, umění vyjádřit různými způsoby svá přání a pocity, supluje rodičovskou výchovu v oblastech, kde schází, učí děti souvislému vyjadřování, samostatnosti, sebeobsluze, hygienickým návykům, správnému stolování, slušnému chování a dalším návykům. K tomu všemu je potřeba přidat ještě pár maličkostí důležitých pro to, aby děti mohly s úspěchem nastoupit do základní školy, která navazuje na to, co dítě zná z mateřské školy. Navíc musí mít učitelka oči jako ostříž (nejlépe kdyby je měla dokola, kolem celé hlavy), aby dnešní hyperaktivní děti nepřišly k úrazu, a přesto měly dostatek pohybu. Také by se hodilo deset párů rukou na pohlazení, povzbuzení a utírání slziček těm, kdo jsou smutní nebo je něco bolí a trápí. Stále musí mít připravený úsměv, mít nervy ze železa na ty, které by si zasloužily pár na zadek, protože jim doposud nikdo neurčil pravidla, co si mohou a nemohou dovolit k dospělým i vrstevníkům ve třídě. A k tomu se ještě individuálně věnovat dětem nadaným a rozvíjet jejich talent nebo těm druhým, kterým se leccos nedaří a potřebují pomoc. A mohli bychom pokračovat dál a dál.. Tak snad jen tolik. V každé třídě si paní učitelka toto plně uvědomuje! A jestli má někdo pocit, že si učitelka ve školce jenom hraje, měl by si to přijít vyzkoušet na vlastní kůži. Ovšem tak, že si bude hrát podle Třídního vzdělávacího programu, a dodržovat přitom Školní vzdělávací program. Bude si hrát podle týdenního programu tak, aby byly zastoupeny všechny vzdělávací složky, aby si děti nevšimly, že se vlastně něco učí a ještě aby se při všech činnostech cítily dobře. Nejlépe se s dětmi pracuje, jsou-li rozděleny do několika skupin (každá s jinou činností týkající se tématu), o kterých je potřeba mít přehled, být připraven pomoci, případně individuálně poradit. A to, že těch dětí bude ve třídě třeba jenom 28, nehraje vůbec žádnou roli, protože to je přece skupinka, kterou zvládne jedna učitelka mateřské školy jen tak, levou zadní. My jsme si tuto práci vybrali a velice nás baví. Jen občas zamrzí, že si to málo kdo z rodičů uvědomuje a hledá mouchy. K Vašim připomínkám, podnětům a návrhům se také vyjádříme. Plavecký výcvik. Musíme doladit po prázdninách. Ze všech rodičů se ozvalo zatím pouze 5. Asi není zájem, nebo zapomněli reagovat! Webové stránky. Stále se aktualizují a vylepšují. Proto si určitě najděte chvilku a potěšte se pohledem na fotografie či videa s vašimi dětmi. Těm, kteří sledují stránky pravidelně, mockrát děkujeme. Jejich pochvala i zájem nás těší. Více v bodě 8. Školní zahrada, třídy a jejich vybavení. Stále se něco děje, něco se mění a modernizuje ani o tom nevíte. Něco je vidět, něco ne. Nejde vše hned, vždyť to sami znáte. Chce to čas, finance a hlavně chuť! A to my máme. A určitě všem dáme vědět, aby si všimli. Myslíme si, že všechny změny jsou vždy k lepšímu. Na naší zahradě by měly přibýt další bezúdržbové prvky, které našim dětem určitě udělají radost.

7 Škola v přírodě a častější výlety. Musím přiznat, že byla pouze jedna maminka, která by výjezd do školy v přírodě uvítala. Ale ne všichni rodiče by to finančně zvládli. Proto se tato akce neplánuje. A častější výlet? Myslím si, že jich máme dostatek. Někdy narazíme na rodiče, kteří mají též finanční problém a jak jistě víte, vše se musí rozpočítat. Plánujeme tedy střízlivě. Přístřešek nad vchodem. Ano, i my jsme rádi, že vznikl. A co se týká lavičky pro seniory byl to výborný nápad, děkujeme. Zatím vám poslouží stará zahradní lavička, ale čeká vás v budoucnu překvapení! Nástěnku se jmény dětí s tím, jak ve školce obědvají. Maminko, ani si neumíte představit, jakou máme kromě svých povinností u dětí ještě administrativní činnost. Proto radím, zeptejte se u třídních učitelek, jak vaše dítko baští. Rády vám to zodpoví. Zvláště, když budou vědět, na které dítě se mají více soustředit. Ze zkušenosti vím, že někteří jsou opravdu vybíravé, ale i to, jak se zdravě stravovat, se ve školce učí poznávat a ochutnávat, co je zdravé. Více v bodě 4. Proč děti zpívaly na besídce s přehrávačem? Paní Krejčová, je opravdu škoda, že jste nezažila vystoupení z minulých školních roků. Dříve jsme využívali prostorů ve 3. třídě. Rodiče byli namačkáni, neviděli přes hlavy druhých. A nebylo to příjemné ani pro děti. Vydýchaný vzduch, zápach upocených nohou, špatné přechody dětí mezi rodiči ucpanými prostory. Nebo jsme využili prostor na školní zahradě. Také tam bylo dost rušivých elementů. Proto jsme uvítali velký prostor sálu v místní restauraci, kde mohou rodiče bez přezouvání a zbytečného mačkání sledovat výkony svých dětí. Samozřejmě je to i na vstřícnosti a spolupráci rodičů. A co nás zklamalo? Že když zrovna nevystupovaly děti některých rodičů, vedlo to k tomu, že se během vystoupení odehrávala hlasitá debata, která rušila nejen ostatní rodiče, ale hlavně děti, které se pracně připravovaly, aby předvedly, co se naučily. Proto jsme zvolili přehrávač, který děti slyší a je jim oporou. Učitelky mají volné ruce na další činnost během vystoupení. Možná je potřeba vše správně vychytat a ozvučit do reproduktoru. A co bych ještě dodala? Některé děti se mikrofonu bojí. Kdyby bylo v sále opravdu ticho, přehrávač by byl jen oporou. I ten klavír by byl vyhovující, ale zase by chyběla učitelka, která děti na pódium vede. Jsem ráda, že jsou i rodiče, kteří nás naopak chválí, že jsme společně s dětmi na pódiu a společně s dětmi vše prožíváme. Věřte, že všechny děti to více baví. Fotografování s paní Válovou. Paní Dlouhá, děkujeme za vaši pochvalu paní fotografky. A správně jste se zmínila, že vše je dobrovolné a rodiče nejsou do naplánovaného fotografování nuceni. Je to opravdu pouze nabídka těm rodičům, kteří uvítají fotografa ve školce a nemusí nikam jezdit. Poděkování paní Hirschové a paní Havlíkové. Paní Dlouhá, je to vždy o domluvě a potom jde všechno (když to pravidla umožňují). A musím říci, že ochota obou provozních zaměstnankyň je i pro nás radost! Rodinná atmosféra. I my to takt cítíme. A co je důležité! Nešlo by to bez dobrých lidí, kteří mají svojí práci rádi. Jak pedagogové tak i provozní zaměstnanci (školnice, vedoucí stravování, paní kuchařky). Ve školce je čisto, o vaše děti je řádně postaráno. Rovněž chvála náleží i našemu zřizovateli. Co říci na závěr? Budeme se těšit na všechny podměty, návrhy i připomínky. A nadále se snažit, aby byli všichni spokojeni. A když bude potřeba, budeme se i bránit. Vypracovala: Bc. Jana ŠAUROVÁ

VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE

VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/13 Vážení rodiče, rádi bychom Vás seznámili s výsledky naší anonymní ankety, která nám ukázala Váš pohled a názor na naší mateřskou školu. Bylo rozdáno 68 dotazníků,

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? Jste spokojeni s provozní dobou mateřské školy?

Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? Jste spokojeni s provozní dobou mateřské školy? ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE 2014 1. Prostředí a provoz MŠ Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? 1 2% 29% 59% Jste spokojeni s

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2013/2014 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Na začátku měsíce ledna bylo rozdáno na pracovišti MŠ Duha Oslavany Sportovní 12 celkem 85 dotazníků. Návratnost byla

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI SE SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBOU DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ Dotazník pro rodinné příslušníky Domova důchodců Horní Planá (dále jen Domov) Dotazník pro rodinné příslušníky

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO RODIČE ve šk. roce 2015/2016. Mateřská škola PASKOV, p.o.

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO RODIČE ve šk. roce 2015/2016. Mateřská škola PASKOV, p.o. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO RODIČE ve šk. roce 2015/2016 Mateřská škola PASKOV, p.o. Červen 2016 Úvod V letošním dotazníkovém šetření jsme stanovili 12 otázek na provoz a práci v MŠ Paskov. Celkem bylo rozdáno

Více

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 Pohled na školu (klima školy zákonní zástupci) září 2015 (zpracovala Mgr. Jana Fričová) Cílem ankety bylo zjistit postoje zákonných zástupců (dále ZZ)

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE

VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/16 Vážení rodiče, rádi bychom Vás seznámili s výsledky naší anonymní ankety, která nám ukázala Váš pohled a názor na naší mateřskou školu. Bylo rozdáno 69 dotazníků,

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015)

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) 1. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří? 3. MŠ se k potřebám Vás rodičů staví vstřícně? 4. O vzdělávacím

Více

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 %

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 % Vyhodnocení dotazníků: rozdáno 100% dotazníků, vráceno 95% dotazníků na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle vás pozitivní? a) určitě ano

Více

Společné otázky pro rodiče dětí MŠ a ZŠ:

Společné otázky pro rodiče dětí MŠ a ZŠ: Společné otázky pro rodiče dětí MŠ a ZŠ: Břeclav 44,4 % (188), Bulhary 1,2 % (5), Hlohovec 1,7 % (7), Hrušky 1,4 % (6), Kostice 1,9 % (8), Ladná 3,1 % (13), Lanžhot 11,3 % (48), Lednice 5,2 % (22), M.

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín

Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín Spuštěno: 16 Dokončeno: 16 Úvod Při autoevaluaci hlavních oblastí působení školy, vymezených vyhláškou, na naší škole vycházíme

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2010/2011

Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2010/2011 Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2010/2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Na začátku měsíce ledna bylo rozdáno na pracovišti MŠ Duha Oslavany Padochov celkem 20 dotazníků. Návratnost byla 10

Více

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM Nejsme spokojeni s: častým stěhováním dětí do jiné třídy (spaní) provozní důvody - nemoc pedagogů, čerpání ŘD doba odpočinku na lehátku - předškoláci

Více

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%.

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%. Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2012/2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Na začátku měsíce ledna bylo rozdáno na pracovišti MŠ Duha Oslavany Havířská celkem 25 dotazníků. Návratnost byla 19

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

SCIO MAPA ŠKOLY ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory

SCIO MAPA ŠKOLY ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SCIO MAPA ŠKOLY 2016 ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu

Více

Mapa mateřské školy 2015/16 - OBSAH

Mapa mateřské školy 2015/16 - OBSAH ACGN Mapa mateřské školy 05/6 - OBSAH R - rodiče, U - učitelé, P - provozní zaměstnanci Otázka Text otázky Strana. HODNOCENÍ, ŠVP (TVP) R/0 Mateřská škola, do které chodí moje dítě: 0, 0 U/0 Mateřskou

Více

Klima školy - Dotazník pro rodiče žáků

Klima školy - Dotazník pro rodiče žáků 27. 07. 2014 19:47:43 Statistika respondentů 448 442 2 4 Počet návštěv Počet dokončených Počet nedokončených Pouze zobrazení 98,66% Celková úspěšnost Historie návštěv (21. 05. 2014-01. 07. 2014) Počet

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů AUTOEVALUACE 28/29 DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně květen 29 Celkem na 2. stupni: 152 žáků Dotazník vyplnilo: 97 rodičů Počet vyplněných dotazníků. 1 8 6 4 2 97 55 vyplnilo nevyplnilo 1. Jak hodnotíte

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci dubnu roku 2014 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Materiální vybavení MŠ považuji za vyhovující. MŠ na mě působí příjemným dojmem. Jednání učitelek s rodiči je vždy taktní a podnětné 2% 0%

Materiální vybavení MŠ považuji za vyhovující. MŠ na mě působí příjemným dojmem. Jednání učitelek s rodiči je vždy taktní a podnětné 2% 0% MŠ na mě působí příjemným dojmem Materiální vybavení MŠ považuji za vyhovující 0% 0% 0% 0% 31% 43% 69% 57% S úrovní stravování v MŠ jsem spokojen 0% Jednání učitelek s rodiči je vždy taktní a podnětné

Více

Dotazník pro rodiče zhodnocení

Dotazník pro rodiče zhodnocení Dotazník pro rodiče 2016 - zhodnocení Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Dotazník spokojenosti Školská zařízení MŠ, ZŠ Bohušovice nad Ohří pro rok 2016

Dotazník spokojenosti Školská zařízení MŠ, ZŠ Bohušovice nad Ohří pro rok 2016 Dotazník spokojenosti Školská zařízení MŠ, ZŠ Bohušovice nad Ohří pro rok 216 Městský úřad Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí 42, 411 6 Bohušovice nad Ohří Dotazník byl vyhotoven na základě negativních

Více

DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ

DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI SE SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBOU DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ Dotazník pro obyvatele Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY r.2016 Vážení obyvatelé našeho Domova! Velmi pěkně

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

www.survio.com Vzdˇ el av an ı

www.survio.com Vzdˇ el av an ı www.survio.com Vzdělávání Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Navštěvují Vaše děti v současné době MŠ nebo ZŠ?...............................

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 1359/11- A Název kontrolované osoby: Mateřská škola, Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815 Sídlo: Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných.

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných. Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu školy. Nástrojem pro hodnocení je anonymní dotazníkové

Více

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí Autoevaluace ZŠ, Praha 13, Klausova 2450, 155 00 Praha 5 Velká Ohrada Rozhodli jsme se provést autoevaluaci školy prostřednictvím žáků, učitelů i rodičů přesto, že již není povinná. Chtěli jsme však zpětnou

Více

Příloha 1 Záznamové archy pro rozhovory na ZŠ A, 1. fáze výzkumu. Rozhovory s rodiči

Příloha 1 Záznamové archy pro rozhovory na ZŠ A, 1. fáze výzkumu. Rozhovory s rodiči Příloha 1 Záznamové archy pro rozhovory na ZŠ A, 1. fáze výzkumu Rozhovory s rodiči Podle čeho jste vybírali/a, do jaké základní školy přihlásíte vaše dítě? o Co všechno vaši volbu ovlivnilo? Rozhodovali

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, Žlutice Tel.: IČ

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, Žlutice Tel.: IČ DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Průzkum spokojenosti s kvalitou poskytovaných služeb DPS Žlutice, p.o. 2015 Zpracovala: Veronika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Břeclav, Osvobození 1. Osvobození 1, Břeclav Poštorná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Břeclav, Osvobození 1. Osvobození 1, Břeclav Poštorná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Břeclav, Osvobození 1 Osvobození 1, 691 41 Břeclav Poštorná Identifikátor školy: 600 111 377 Termín konání inspekce: 3. a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2011/2012 Výroční zpráva 2011/2012 Mateřská škola Kamarád Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, 460 06 Liberec 6, tel.: 481 5132 029, 485 132 182 email : ms23.lbc@volny.cz www.mskamarad.cz V Liberci 31.

Více

Anketa pro rodiče. rozhodně ano. nedovedu posoudit o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho dítěte

Anketa pro rodiče. rozhodně ano. nedovedu posoudit o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho dítěte Anketa pro rodiče Vážení rodiče, v zájmu zkvalitnění komunikace mezi vámi a školou vás prosíme o vyplnění tohoto dotazníku. Vámi vybru odpověď označte křížkem. Jsou pro Vás dostačující informace, které

Více

Pitkovická 260. AD 1/ Provoz Mateřské školy: 6:30 17:00 hod Počet dětí: 1 třída Hvězdičky 26 dětí povolená vyjímka 2 třída Sluníčka 24 dětí

Pitkovická 260. AD 1/ Provoz Mateřské školy: 6:30 17:00 hod Počet dětí: 1 třída Hvězdičky 26 dětí povolená vyjímka 2 třída Sluníčka 24 dětí Třídní schůzka Dne: 25.6. 2013 Mateřská škola Čestlice Pitkovická 260 17:00 hod Program: 1/ Představení kolektivu 2/ Informace o vzdělávacím programu školy 3/ Organizace školního roku 4/ Informace ke stravování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Vyhodnocení dotazníků pro školní rok 2014/2015

Vyhodnocení dotazníků pro školní rok 2014/2015 Vyhodnocení dotazníků pro školní rok 204/205 Úvod Dotazníky přinášejí informace, které pomáhají k rozvoji školky. Výsledky dotazníkové ankety budou na počátku příštího školního roku využity k diskusi s

Více

G RAF Č. 1 SPOKOJENOST VE ŠKOLE

G RAF Č. 1 SPOKOJENOST VE ŠKOLE Dotazníky PEDAGOGOVÉ Dotazníkové šetření probíhalo dne 23. 9. 2015 během porady učitelů. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 16 pedagogů, z toho 3 učitelé nastoupili do pracovního procesu začátkem září

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů červen 2015 zš nčp. Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na zš nčp oceňují Podněty od rodičů

Výsledky zpětné vazby rodičů červen 2015 zš nčp. Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na zš nčp oceňují Podněty od rodičů Výsledky zpětné vazby rodičů červen 2015 zš nčp Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na zš nčp oceňují Podněty od rodičů Jak číst zobrazené grafy Tmavě zelená = rozhodně ano Světle

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Příloha č. 1: Dotazník učitelkám mateřských škol

Příloha č. 1: Dotazník učitelkám mateřských škol Příloha č. 1: Dotazník učitelkám mateřských škol Vážené kolegyně, studuji speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Ve své diplomové práci se zabývám narušenou komunikační schopností u dětí

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk Mateřská škola Sluníčko Šumperk Obsah Organizační struktura MŠ Sluníčko Základní informace o MŠ Sluníčko Hospodaření MŠ Sluníčko, dotace zřizovatele - město Šumperk Zápisy dětí Závěr Organizační struktura

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28. Adresa: Sládečkova 80, Ostrava-Michálkovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28. Adresa: Sládečkova 80, Ostrava-Michálkovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28 Adresa: Sládečkova 80, 715 00 Ostrava-Michálkovice Identifikátor školy: 600 143 732

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015)

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) V březnu letošního roku byl v Mateřské škole Hluk iniciován Městským úřadem Hluk dotazník, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 142 529/98-011101 Inspektorát č. 14 - Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 142 529/98-011101 Inspektorát č. 14 - Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 142 529/98-011101 Inspektorát č. 14 - Ostrava Signatura: bn2as110 Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola

Více

V yhodnocení dotazníku pro rodiče. Mateřs ká š kolas větluš kap uklice. Zpracovaly: Leona Nováková a Lucie Doležalová

V yhodnocení dotazníku pro rodiče. Mateřs ká š kolas větluš kap uklice. Zpracovaly: Leona Nováková a Lucie Doležalová V yhodnocení dotazníku pro rodiče Mateřs ká š kolas větluš kap uklice Zpracovaly: Leona Nováková a Lucie Doležalová D: 4. 12. 2014 Úvod Prostřednictvím dotazníku jsme chtěli zjistit názory rodičů na provoz

Více

Výsledky šetření budou uveřejněny v průběhu února 2017 na webové stránce projektu a města

Výsledky šetření budou uveřejněny v průběhu února 2017 na webové stránce projektu  a města Vážení rodiče, dostává se vám do rukou dotazník, jehož prostřednictvím bychom chtěli zjistit vaše názory na výchovu a vzdělávání na Českobrodsku. Dotazník je součástí projektu Sdílené radosti a strasti

Více

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY r.2015

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY r.2015 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI SE SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBOU DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ Dotazník pro rodinné příslušníky Domova důchodců Horní Planá (dále jen Domov) Dotazník pro rodinné příslušníky

Více

ANKETA RODIČE ČERVEN 2010

ANKETA RODIČE ČERVEN 2010 F Z Š O l o m o u c, H á l k o v a 4, O L O M O U C ANKETA RODIČE ČERVEN 2010 Celkem žáků na škole (k 1. 6. 2010) 514 Odpovědělo 350 Kolik procent 68% Celkem na 1. stupni 312 Odpovědělo 234 Kolik procent

Více

Líbí se mi výzdoba školy. Ve škole je vždy uklizeno. Stav hygienických zařízení je vyhovující. Vybavení školy pokládám za vyhovující PDF

Líbí se mi výzdoba školy. Ve škole je vždy uklizeno. Stav hygienických zařízení je vyhovující. Vybavení školy pokládám za vyhovující PDF Rozdáno 181 dotazníků odevzdáno 61 dotazníků návratnost: 34% Líbí se mi výzdoba školy o5 absolutní relativní Zcela souhlasím 33 55,9% Spíše souhlasím 24 40,7% 96,6% Souhlas Spíše nesouhlasím 2 3,4% 3,4%

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Výsledky dotazníkového průzkumu neprofesionálních knihoven okresu Uh. Hradiště. Seminář neprofesionálních knihoven a 17.8.

Výsledky dotazníkového průzkumu neprofesionálních knihoven okresu Uh. Hradiště. Seminář neprofesionálních knihoven a 17.8. Výsledky dotazníkového průzkumu neprofesionálních knihoven okresu Uh. Hradiště Seminář neprofesionálních knihoven 16. 8. a 17.8. 2016 Spokojenost se službami knihovny Zjišťování spokojenosti uživatelů

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Z celkového počtu 131 vydaných dotazníků se do školy k vyhodnocení vrátilo 85 vyplněných dotazníků. 1) Jste spokojeni s tím, jak je Vaše škola

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců DOMOV PRO SENIORY STACHY KŮSOV, příspěvková organizace Kůsov č. 1, Stachy, 384 73, IČ: 00477095, tel. +420 388 428 213, e-mail: gal.ladislav@gmail.com, www.domovkusov.cz Spokojenost zaměstnanců Metodika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Praha 9, - Prosek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Praha 9, - Prosek Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 0111963/98-1404 Inspektorát č. 1 Signatura: aa7as302 Okresní pracoviště Praha 1, Vodičkova 32, INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá mateřská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-706/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-706/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-706/11-A Název kontrolované osoby: Mateřská škola Praha Lochkov, Za Ovčínem 1 Sídlo: Praha Lochkov, Za Ovčínem 1 IČO: 71 008 292 Identifikátor:

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více