VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE"

Transkript

1 VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/15 Vážení rodiče, rádi bychom Vás seznámili s výsledky naší anonymní ankety, která nám ukázala Váš pohled a názor na naší mateřskou školu. Bylo rozdáno 66 dotazníků, z toho bylo odevzdáno 29 vyplněných. Kteří rodiče hodnotili? 1. a 2. třídu hodnotilo 19 rodičů /dále pouze R (z 41) 3. třídu 10 R (z 28) Z toho vyplývá, že rodiče dětí 1. a 2. třídy byli aktivnější a měli větší zájem spolupracovat a vyjádřit tak svůj názor. (Pozn. 3 R mají svá dítka v různých třídách) JAKÝM ZPŮSOBEM JSTE HODNOTILI? Jednotlivá kritéria jste hodnotili známkou 1-5, při čemž 1 = znamená výborně, vyjadřuje úplnou spokojenost 5 = znamená nedostatečně, vyjadřuje velmi nízkou spokojenost VLASTNÍ HODNOCENÍ KRITÉRIÍ: 1. Budova MŠ je řádně uklizena a působí esteticky 29 R - 1 Celkově hodnotíme, že celá většina R je plně spokojena. 2. Třída je útulná a vhodně vybavená 29 R -1 Celkově hodnotíme, že větší R je plně spokojena a registrují postupné vybavování tříd novým dětským nábytkem, výzdobu šaten i dalších prostor dětskými výrobky, apod. A těm, kteří mají zájem více si prohlédnout třídu, určitě doporučujeme nahlédnout. 3. Školní zahrada je vybavená 25 R R -2 Celkově hodnotíme, že většina R je spokojena. 4. Dětem se podává vhodná a pestrá strava K tomu bychom ještě mohli dodat, že stravování dětí v mateřské škole se uskutečňuje podle výživových norem stanovených v dohodě s ministerstvem zdravotnictví na základě poznatků odborníků v oblasti výživy. Tyto normy jsou závazné pro všechny stravovací zařízení poskytující školní stravování a jejich dodržování kontroluje Česká školní inspekce, či kontrola z hygieny. Vaše děti dostávají plnohodnotnou stravu pro správný vývoj v daném věku. 5. Mateřská škola je vstřícná k potřebám rodičům 6. O dění v MŠ jsem informován 27 R R - 2 Proto žádáme rodiče, sledujte nástěnky s informacemi pro rodiče, dále: Co se děti v tomto týdnu učí i webové stránky s aktuálními fotografiemi a náš ŠVP PV (Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání). Dále mohou sledovat videa z akcí MŠ na YouTube, které najdou rovněž na stránkách školky. 7. MŠ nabízí dostatek akcí a aktivit, které děti zaujmou 27 R R - 2 1R - 3 Celkově hodnotíme, že větší polovina R je plně spokojena, menší část R pouze spokojena. Myslíme si, že rok od roku plánuje nové a nové aktivity pro Vaše děti (plavecký výcvik, výuka anglického jazyka, kterou zajišťuje BEST STAR AGENCY, hra na zobcovou flétnu s p. uč. Žižanovičovou, častější výlety, spolupráce s Divadlem V pytli, návštěvy nových divadelních skupin, spoluúčast rodičů na MDS ve 3. třídě apod.) Všechny aktuální informace jsou vždy včas vyvěšeny na viditelných místech.

2 A když bude zájem ze strany rodičů, budeme pokračovat. Vše musíme však plánovat střízlivě! Nezapomínejte, že vše se prolíná předškolním plánem, kde se vaše dítě připravuje na vstup do školy a dalšího společenského života. A co je důležité podotknout! Ano! Je to také o včasném zaplacení daných poplatků. A to u některých rodičů bývá problém. Na žádost většiny rodičů tyto akce zajišťujeme a očekáváme Váš vstřícný přístup. Děkujeme. 8. Sledujete www stránky naší MŠ? 9 -R 14 R - občas 2 R - ne 4 R - 0 pravidelně Celkově hodnotíme, že menší polovina R sleduje pravidelně, větší polovina občas. Někteří možná ani netuší, že školka má své www stránky, fotografie a videa jsou opravdovou prezentací, co se ve školce děje. Málo která MŠ se takto ráda chlubí svými akcemi. Najdete tam činnosti Vašich dětí, účast rodičů na MDS, návštěvy divadelních souborů, výlety, plavecký výcvik, co se v námětových týdnech tvoří a jiné. Jsou tam též informace, které byste měli vědět (tj. ŠVP PV, organizační a školní řád, co má umět předškolák, aktuální jídelníček apod.). Nově přibyla,,meteostanice s aktuálním počasím, podle které můžete své dítko obléknout. 9. Režim školy je pružný vzhledem k mým potřebám 27 R R - 2 Celkově hodnotíme, že větší polovina R je plně spokojena. 10. O výchovném vzdělávacím programu v MŠ jsem informován Celkově hodnotíme, že větší polovina R je plně spokojena, menší část vyjadřuje nižší spokojenost. Opět připomínáme, sledujte nástěnky: Co se děti v tomto týdnu učí i webové stránky s aktuálními fotografiemi a náš ŠVP PV (Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání). 11. Mateřská škola ovlivňuje moje dítě 25 R R - 2 1R Mám dojem, že p. uč. se k dětem chovají přátelsky, vlídně a obětavě 26 R R R - 3 1R Cítím se seznámen/a/ se všemi aktivitami MŠ 27 R - 1 1R R - 3 Celkově hodnotíme, že větší polovina R je plně spokojena, menší část vyjadřuje nižší spokojenost. Opět připomínáme, sledujte nástěnky, webové stránky. 14. Moje dítě chodí domů spokojené 27 R R -2 A pro nás je to velkou odměnou. 15. Zaměstnanci školy se mnou jednají taktně a vstřícně 29 R - 1 Též pro náš kolektiv odměna! 16. Práci vedení školy hodnotím 28 R R Provozní doba mi vyhovuje 25 R R R - 3 Celkově hodnotíme, že větší polovina R je plně spokojena, menší část vyjadřuje nižší spokojenost. 18. Mám dojem, že dítě je díky docházce do MŠ více samostatné 24 R R - 2 Celkově hodnotíme, že větší polovina R je plně spokojena, menší část spokojena. 19. Mateřská škola se věnuje přípravě dětí na základní školu

3 Celkově hodnotíme, že většina R je plně spokojena, malá část R spokojena. Chtěla bych jen připomenout, že stěžejní činnost jako je příprava na školu, Metoda dobrého startu (MDS) se provádí ve 3. třídě. Ale i v těch ostatních třídách se děti učí hrát si a pracovat v kolektivu, poznávat svět kolem nás, používat všechny smysly, být zdvořilý, dodržovat pravidla ve skupině, umět komunikovat, mít správný postoj k dospělému, uznávat autoritu učitelky, vážit si práce druhých apod. To vše je také přípravou do základní školy. 20. Jak hodnotíte kvalitu výchovné a vzdělávací práce učitelek na třídě, kterou navštěvuje Vaše dítě? Jste spokojeni s komunikací, s učitelkami ve třídě? Jste spokojeni s přístupem pedagogů k dětem? 29 R - 1 Celkově hodnotíme, že všichni R hodnotili kladně. (Pouze mám připomínku: Občas chyběla poznámka, ke které třídě paní učitelka patří) Jak jste hodnotili učitelku 1. třídy? S prací p. učitelky jsme velmi spokojeni, chválíme krásné výkresy a výrobky v šatně. Syn doma vypráví své zážitky a my sledujeme, co nového se opět naučil. Do školky chodí rád a těší se to je pro nás nejdůležitější Jsem spokojena, paní učitelka se maximálně věnuje dětem. Je zřejmé, že učitelky svojí práci dobře znají. K dětem i k rodičům se chovají vlídně. Oceňuji širokou škálu výchovně vzdělávacích aktivit. Hodnotím kladně. Ano, jsme moc spokojeni! Jak jste hodnotili učitelky 2. třídy? Ano, jsme spokojeni. Spokojena. Jsem spokojena s paní učitelkou ve 2. třídě. Dcera je též spokojena a velice ji chválí. Učitelky svoji práci odvádí kvalitně, vím, že o mé dítě je dobře postaráno. Jsem spokojená. Dítě chodí do školky rádo, působí vesele a šťastně. Spokojeni ve všech směrech. Spokojeni. Ano jsem spokojená s komunikací s učitelkami ve třídě. Ano jsem spokojená s přístupem pedagogů k dětem. Velmi dobře. Jsme spokojeni, líbí se nám přístup učitelek a jejich práce s dětmi. Ano, velice spokojená. Jsem spokojena. Ano, jsme maximálně spokojeni. Ano, jsem spokojena, líbí se mi práce učitelek s dětmi. Jak jste hodnotili učitelky 3. třídy? Jsme spokojeni. Velmi spokojená. Kvalitu výchovné a vzdělávací práce hodnotím známkou -1. S komunikací jsem spokojená -1. Dcera se vrací ze školky spokojena, tudíž si myslím, že přístup k dětem je velmi dobrý -1. Jsme velice spokojeni. Jen nás maličko zklamala besídka na Vánoce, možná by děti mohly zpívat bez přehrávače. Jinak spokojenost. (1. a 3. tř.) Není co, bychom vytkli, děti jsou ve školce spokojené, mají znalosti, paní učitelky jsou milé a vždy se dohodneme.(děkujeme p. Dlouhá) Ano, jsme velmi spokojeni, děkujeme i za individuální přístup např. k určitému problému dítěte. Jsem spokojená velmi. Jsem spokojená. Ano jsme spokojeni. Líbí se mi, učitelky jsou milé, hodné a všímavé.

4 Ještě jednou děkujeme všem rodičům za kladné hodnocení. Je to pro nás velká odměna a potěší nás u srdíčka. 21. Zhodnoťte prosím přístup ředitelky školy k Vám, rodičům a k Vašim dětem 28R R - 0 Celkově hodnotíme, že všichni R jsou plně spokojeni. Hodnotíte, že: Je milá a vstřícná nemáme co vytknout. Naprostá spokojenost. Paní ředitelka je vždy velmi milá a vstřícná. Paní ředitelka je moc hodná, vstřícná ochotná. Vstřícný, přátelský, bezproblémový. Jsem spokojená. Vstřícný, ohleduplný, empatický. Je milá, přátelská, komunikativní, vstřícná, Výborný. Pozorná, vstřícná. Velice spokojená. Jsem spokojená 1. Hodná, vstřícná. Výborný. Jsme spokojeni. Hodná. Nyní se s paní ředitelkou nevídáme. Dříve byl přístup velmi dobrý. Myslím, že chování pí. ředitelky je milé a profesionální. Kladný, vstřícný. Velmi vstřícná, milá a ochotná. Je hodná, vstřícná a velmi ochotná, p. ředitelky si velmi vážím. (Děkujeme p. Houdková) Jsem spokojená. Výborný. Na výbornou. Není, co dodat. I my zaměstnanci si p. ředitelky vážíme. Udržuje dobré klima na pracovišti a vzniklé problémy se snaží s klidnou hlavou rozumně řešit. 22. Pokuste se ve stupnici 1, 2, 3, 4, 5 / známkami jako ve škole nejlepší 1 a nejhorší 5 / zhodnotit kvalitu MŠ 28 R - 1 1R - 2 Celkově hodnotíme jako kladné hodnocení. 23. Ostatní připomínky, podněty, návrhy, různá sdělení /např. v čem se zlepšila nebo naopak zhoršila úroveň MŠ ve srovnání s loňským školním rokem/ Ano, o plavecký výcvik budeme mít zájem moc se těšíme. Chválíme webové stránky jsou přehledné, poskytují dostatečné informace a u prohlížení fotografií se vždy pobavíme! Super je také nové vybavení zahrady spousta zeleně, krásné a bezpečné průlezky, čisté pískoviště a pěkné hračky to přiměje k tak důležitému pohybu snad každé dítě. Chválíme také celkovou atmosféru školky a přístup všech zaměstnanců k rodičům a dětem. Zlepšilo se zejména vybavení tříd i zahrady. Práce učitelek byla vždy kvalitní. O plavání bychom zájem měli. Plavecký výcvik ano. Školka v přírodě, nebo více výletů.

5 Ano, měla bych zájem o plavecký výcvik. Školní zahrada, přístřešek nad vchodem palec nahoru. Pokud by byla v přístřešku lavička, pomohlo by mnoha babičkám i dědečkům. Přivítala bych v šatně nástěnku se jmény dětí s tím, jak ve školce obědvají, jen barevné rozlišení jestli si přidalo, snědlo vše, nebo nedojedlo. Děkuji Se vším velice spokojeni, Matyášek též. Kvalita školky nám vyhovuje, jen jak jsem psala, překvapilo mě, že děti zpívaly s přehrávačem na besídce. Myslím si, že by bylo fajn, kdyby zpívaly samy, nebo třeba s klavírem. Jinak srovnání s minulým rokem bohužel nemáme, navštěvovali jsme školku v Teplicích. Dceři se ve školce líbí a já jsem spokojená s tím, jak školka funguje. Děkujeme Krejčovi O plavecký výcvik máme určitě zájem. Na závěr bychom dodali, že jme spokojeni i s paní fotografkou Válovou. Focení není povinné a je na rodičích, zda mají zájem o nabídce daného fotografa. Moc děkujeme paní Hirschové a paní Havlíkové, že jsou pro nás ve školce každé ráno již před 6.00 hod. Rovněž paní učitelkám, že jsou kluci spokojeni, dále velká pochvala a dík za vánoční besídku. p. Dlouhá Jsme moc spokojeni, že dcera navštěvuje vaši MŠ, rodinná atmosféra. NAŠE ODPOVĚDI Kladné připomínky nás velice potěšili. Věřte, že se rok od roku snažíme stále vše vylepšovat. A to nejen vzhledem k prostředí, ale i náplň naší práce. Stále vymýšlíme lepší a lepší vystoupení. I to je prezentace naší práce! Stále budeme pokračovat v Metodě dobrého startu, na které jsou srdečně zvány maminky nejstarších dětí. Aby měly možnost vidět i to, co se ve školce děje v přímém přenosu. Jedna z maminek asi netuší, co MDS znamená. Tak jen stručně o co jde: (MDS) je komplexní činnost, která je prevencí poruch učení. Paní učitelky z prvního stupně ZŠ tuto činnost u předškoláků velice vítají. Dokonce máme i spolupráci s PPP v Teplicích. PaedDr. Jana Rodová je též zastáncem této komplexní činnosti. MDS, kterou provádíme též v rámci vzdělávací nabídky. Je velkým přínosem pro přípravu dítěte do základní školy. METODA DOBRÉHO STARTU (MDS) sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emocionálně motivační a sociální, přispívá k rozvoji řeči. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nesprávně se rozvíjející funkce. Metoda je zpracována do 20 - ti lekcí s dostatečným výběrem modelových situací, respektuje individualitu dítěte i možnosti učitele, poradenského pracovníka apod. Akceptuje aktuální odborné poznatky a reálnou situaci poraden, škol. Využití je poměrně značné: Osvědčila se jako vstupní etapa výuky čtení a psaní. Splňuje profylaktickou funkci. Úspěšně se používá u dětí s diagnózou specifické poruchy učení a to jak v rámci jejich integrace, tak ve specializovaných třídách, může být součástí individuálního programu, podkladem pro ambulantní péči v poradně nebo ve škole. Výzkumy efektivity upozorňují na její využití u dětí s odkladem školní docházky Předpokládá se použitelnost metody u dětí z minoritních skupin (Romové, děti přistěhovalců a emigrantů, apod.) před zahájením výuky čtení, psaní, matematiky. Splňuje funkci diagnostickou jak v rámci učitelské, tak poradenské diagnostiky. Je určena dětem ve věku od pěti do jedenácti let v mateřských, základních a speciálních školách.

6 A jak to vypadá ve všech dalších třídách během týdne? To si málo která maminka dokáže představit. Znovu se budu opakovat, ale někteří rodiče jsou noví a určitě tuto informaci uvítají. Každé dopoledne v průběhu týdne si jedna učitelka hraje plánovaně tak, aby týden měl nějaký námět, smysl, dětem se střídaly činnosti z různých oblastí vzdělávání. Musí zajistit, aby děti cvičily, zpívaly, dramatizovaly pohádky, stříhaly, lepily, kreslily nebo malovaly, seznámily se s netradičními technikami ve výtvarné výchově, modelovaly z modelovací hmoty, sem tam navštívily na nějakou zajímavou akci, nebo (akce v MŠ). Mimo toho je učitelka učí správné výslovnosti všech hlásek, umění vyjádřit různými způsoby svá přání a pocity, supluje rodičovskou výchovu v oblastech, kde schází, učí děti souvislému vyjadřování, samostatnosti, sebeobsluze, hygienickým návykům, správnému stolování, slušnému chování a dalším návykům. K tomu všemu je potřeba přidat ještě pár maličkostí důležitých pro to, aby děti mohly s úspěchem nastoupit do základní školy, která navazuje na to, co dítě zná z mateřské školy. Navíc musí mít učitelka oči jako ostříž (nejlépe kdyby je měla dokola, kolem celé hlavy), aby dnešní hyperaktivní děti nepřišly k úrazu, a přesto měly dostatek pohybu. Také by se hodilo deset párů rukou na pohlazení, povzbuzení a utírání slziček těm, kdo jsou smutní nebo je něco bolí a trápí. Stále musí mít připravený úsměv, mít nervy ze železa na ty, které by si zasloužily pár na zadek, protože jim doposud nikdo neurčil pravidla, co si mohou a nemohou dovolit k dospělým i vrstevníkům ve třídě. A k tomu se ještě individuálně věnovat dětem nadaným a rozvíjet jejich talent nebo těm druhým, kterým se leccos nedaří a potřebují pomoc. A mohli bychom pokračovat dál a dál.. Tak snad jen tolik. V každé třídě si paní učitelka toto plně uvědomuje! A jestli má někdo pocit, že si učitelka ve školce jenom hraje, měl by si to přijít vyzkoušet na vlastní kůži. Ovšem tak, že si bude hrát podle Třídního vzdělávacího programu, a dodržovat přitom Školní vzdělávací program. Bude si hrát podle týdenního programu tak, aby byly zastoupeny všechny vzdělávací složky, aby si děti nevšimly, že se vlastně něco učí a ještě aby se při všech činnostech cítily dobře. Nejlépe se s dětmi pracuje, jsou-li rozděleny do několika skupin (každá s jinou činností týkající se tématu), o kterých je potřeba mít přehled, být připraven pomoci, případně individuálně poradit. A to, že těch dětí bude ve třídě třeba jenom 28, nehraje vůbec žádnou roli, protože to je přece skupinka, kterou zvládne jedna učitelka mateřské školy jen tak, levou zadní. My jsme si tuto práci vybrali a velice nás baví. Jen občas zamrzí, že si to málo kdo z rodičů uvědomuje a hledá mouchy. K Vašim připomínkám, podnětům a návrhům se také vyjádříme. Plavecký výcvik. Musíme doladit po prázdninách. Ze všech rodičů se ozvalo zatím pouze 5. Asi není zájem, nebo zapomněli reagovat! Webové stránky. Stále se aktualizují a vylepšují. Proto si určitě najděte chvilku a potěšte se pohledem na fotografie či videa s vašimi dětmi. Těm, kteří sledují stránky pravidelně, mockrát děkujeme. Jejich pochvala i zájem nás těší. Více v bodě 8. Školní zahrada, třídy a jejich vybavení. Stále se něco děje, něco se mění a modernizuje ani o tom nevíte. Něco je vidět, něco ne. Nejde vše hned, vždyť to sami znáte. Chce to čas, finance a hlavně chuť! A to my máme. A určitě všem dáme vědět, aby si všimli. Myslíme si, že všechny změny jsou vždy k lepšímu. Na naší zahradě by měly přibýt další bezúdržbové prvky, které našim dětem určitě udělají radost.

7 Škola v přírodě a častější výlety. Musím přiznat, že byla pouze jedna maminka, která by výjezd do školy v přírodě uvítala. Ale ne všichni rodiče by to finančně zvládli. Proto se tato akce neplánuje. A častější výlet? Myslím si, že jich máme dostatek. Někdy narazíme na rodiče, kteří mají též finanční problém a jak jistě víte, vše se musí rozpočítat. Plánujeme tedy střízlivě. Přístřešek nad vchodem. Ano, i my jsme rádi, že vznikl. A co se týká lavičky pro seniory byl to výborný nápad, děkujeme. Zatím vám poslouží stará zahradní lavička, ale čeká vás v budoucnu překvapení! Nástěnku se jmény dětí s tím, jak ve školce obědvají. Maminko, ani si neumíte představit, jakou máme kromě svých povinností u dětí ještě administrativní činnost. Proto radím, zeptejte se u třídních učitelek, jak vaše dítko baští. Rády vám to zodpoví. Zvláště, když budou vědět, na které dítě se mají více soustředit. Ze zkušenosti vím, že někteří jsou opravdu vybíravé, ale i to, jak se zdravě stravovat, se ve školce učí poznávat a ochutnávat, co je zdravé. Více v bodě 4. Proč děti zpívaly na besídce s přehrávačem? Paní Krejčová, je opravdu škoda, že jste nezažila vystoupení z minulých školních roků. Dříve jsme využívali prostorů ve 3. třídě. Rodiče byli namačkáni, neviděli přes hlavy druhých. A nebylo to příjemné ani pro děti. Vydýchaný vzduch, zápach upocených nohou, špatné přechody dětí mezi rodiči ucpanými prostory. Nebo jsme využili prostor na školní zahradě. Také tam bylo dost rušivých elementů. Proto jsme uvítali velký prostor sálu v místní restauraci, kde mohou rodiče bez přezouvání a zbytečného mačkání sledovat výkony svých dětí. Samozřejmě je to i na vstřícnosti a spolupráci rodičů. A co nás zklamalo? Že když zrovna nevystupovaly děti některých rodičů, vedlo to k tomu, že se během vystoupení odehrávala hlasitá debata, která rušila nejen ostatní rodiče, ale hlavně děti, které se pracně připravovaly, aby předvedly, co se naučily. Proto jsme zvolili přehrávač, který děti slyší a je jim oporou. Učitelky mají volné ruce na další činnost během vystoupení. Možná je potřeba vše správně vychytat a ozvučit do reproduktoru. A co bych ještě dodala? Některé děti se mikrofonu bojí. Kdyby bylo v sále opravdu ticho, přehrávač by byl jen oporou. I ten klavír by byl vyhovující, ale zase by chyběla učitelka, která děti na pódium vede. Jsem ráda, že jsou i rodiče, kteří nás naopak chválí, že jsme společně s dětmi na pódiu a společně s dětmi vše prožíváme. Věřte, že všechny děti to více baví. Fotografování s paní Válovou. Paní Dlouhá, děkujeme za vaši pochvalu paní fotografky. A správně jste se zmínila, že vše je dobrovolné a rodiče nejsou do naplánovaného fotografování nuceni. Je to opravdu pouze nabídka těm rodičům, kteří uvítají fotografa ve školce a nemusí nikam jezdit. Poděkování paní Hirschové a paní Havlíkové. Paní Dlouhá, je to vždy o domluvě a potom jde všechno (když to pravidla umožňují). A musím říci, že ochota obou provozních zaměstnankyň je i pro nás radost! Rodinná atmosféra. I my to takt cítíme. A co je důležité! Nešlo by to bez dobrých lidí, kteří mají svojí práci rádi. Jak pedagogové tak i provozní zaměstnanci (školnice, vedoucí stravování, paní kuchařky). Ve školce je čisto, o vaše děti je řádně postaráno. Rovněž chvála náleží i našemu zřizovateli. Co říci na závěr? Budeme se těšit na všechny podměty, návrhy i připomínky. A nadále se snažit, aby byli všichni spokojeni. A když bude potřeba, budeme se i bránit. Vypracovala: Bc. Jana ŠAUROVÁ

VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE

VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/13 Vážení rodiče, rádi bychom Vás seznámili s výsledky naší anonymní ankety, která nám ukázala Váš pohled a názor na naší mateřskou školu. Bylo rozdáno 68 dotazníků,

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE

VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/16 Vážení rodiče, rádi bychom Vás seznámili s výsledky naší anonymní ankety, která nám ukázala Váš pohled a názor na naší mateřskou školu. Bylo rozdáno 69 dotazníků,

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2013/2014 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Na začátku měsíce ledna bylo rozdáno na pracovišti MŠ Duha Oslavany Sportovní 12 celkem 85 dotazníků. Návratnost byla

Více

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015)

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) 1. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří? 3. MŠ se k potřebám Vás rodičů staví vstřícně? 4. O vzdělávacím

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů AUTOEVALUACE 28/29 DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně květen 29 Celkem na 2. stupni: 152 žáků Dotazník vyplnilo: 97 rodičů Počet vyplněných dotazníků. 1 8 6 4 2 97 55 vyplnilo nevyplnilo 1. Jak hodnotíte

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín

Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín Spuštěno: 16 Dokončeno: 16 Úvod Při autoevaluaci hlavních oblastí působení školy, vymezených vyhláškou, na naší škole vycházíme

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM Nejsme spokojeni s: častým stěhováním dětí do jiné třídy (spaní) provozní důvody - nemoc pedagogů, čerpání ŘD doba odpočinku na lehátku - předškoláci

Více

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí Autoevaluace ZŠ, Praha 13, Klausova 2450, 155 00 Praha 5 Velká Ohrada Rozhodli jsme se provést autoevaluaci školy prostřednictvím žáků, učitelů i rodičů přesto, že již není povinná. Chtěli jsme však zpětnou

Více

Materiální vybavení MŠ považuji za vyhovující. MŠ na mě působí příjemným dojmem. Jednání učitelek s rodiči je vždy taktní a podnětné 2% 0%

Materiální vybavení MŠ považuji za vyhovující. MŠ na mě působí příjemným dojmem. Jednání učitelek s rodiči je vždy taktní a podnětné 2% 0% MŠ na mě působí příjemným dojmem Materiální vybavení MŠ považuji za vyhovující 0% 0% 0% 0% 31% 43% 69% 57% S úrovní stravování v MŠ jsem spokojen 0% Jednání učitelek s rodiči je vždy taktní a podnětné

Více

www.survio.com Vzdˇ el av an ı

www.survio.com Vzdˇ el av an ı www.survio.com Vzdělávání Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Navštěvují Vaše děti v současné době MŠ nebo ZŠ?...............................

Více

Klima školy - Dotazník pro rodiče žáků

Klima školy - Dotazník pro rodiče žáků 27. 07. 2014 19:47:43 Statistika respondentů 448 442 2 4 Počet návštěv Počet dokončených Počet nedokončených Pouze zobrazení 98,66% Celková úspěšnost Historie návštěv (21. 05. 2014-01. 07. 2014) Počet

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Vyhodnocení dotazníků pro školní rok 2014/2015

Vyhodnocení dotazníků pro školní rok 2014/2015 Vyhodnocení dotazníků pro školní rok 204/205 Úvod Dotazníky přinášejí informace, které pomáhají k rozvoji školky. Výsledky dotazníkové ankety budou na počátku příštího školního roku využity k diskusi s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

ANKETA RODIČE ČERVEN 2010

ANKETA RODIČE ČERVEN 2010 F Z Š O l o m o u c, H á l k o v a 4, O L O M O U C ANKETA RODIČE ČERVEN 2010 Celkem žáků na škole (k 1. 6. 2010) 514 Odpovědělo 350 Kolik procent 68% Celkem na 1. stupni 312 Odpovědělo 234 Kolik procent

Více

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných.

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných. Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu školy. Nástrojem pro hodnocení je anonymní dotazníkové

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Z celkového počtu 131 vydaných dotazníků se do školy k vyhodnocení vrátilo 85 vyplněných dotazníků. 1) Jste spokojeni s tím, jak je Vaše škola

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2011/2012 Výroční zpráva 2011/2012 Mateřská škola Kamarád Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, 460 06 Liberec 6, tel.: 481 5132 029, 485 132 182 email : ms23.lbc@volny.cz www.mskamarad.cz V Liberci 31.

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015)

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) V březnu letošního roku byl v Mateřské škole Hluk iniciován Městským úřadem Hluk dotazník, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Vyhodnocení dotazníků pro rodiče

Vyhodnocení dotazníků pro rodiče Vyhodnocení dotazníků pro rodiče Provoz a práce MŠ Paskov Zpracovaly: Bc. Jarmila Petrošová, řed. MŠ Dne: 10. března 2014 Mgr. Ivana Slípková Úvod Prostřednictvím dotazníku jsme chtěli zjistit názory rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Pitkovická 260. AD 1/ Provoz Mateřské školy: 6:30 17:00 hod Počet dětí: 1 třída Hvězdičky 26 dětí povolená vyjímka 2 třída Sluníčka 24 dětí

Pitkovická 260. AD 1/ Provoz Mateřské školy: 6:30 17:00 hod Počet dětí: 1 třída Hvězdičky 26 dětí povolená vyjímka 2 třída Sluníčka 24 dětí Třídní schůzka Dne: 25.6. 2013 Mateřská škola Čestlice Pitkovická 260 17:00 hod Program: 1/ Představení kolektivu 2/ Informace o vzdělávacím programu školy 3/ Organizace školního roku 4/ Informace ke stravování

Více

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež ODBORNÁ PRAXE SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D Zařízení pro děti a mládež Hlavním obsahovým okruhem odborné praxe ve 3. ročníku tvoří téma Péče o dítě. Praktická výuka probíhala jako průběžná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Představení Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Základní údaje Právní forma školy: příspěvková organizace samostatný právní subjekt Zřizovatel:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-706/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-706/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-706/11-A Název kontrolované osoby: Mateřská škola Praha Lochkov, Za Ovčínem 1 Sídlo: Praha Lochkov, Za Ovčínem 1 IČO: 71 008 292 Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2011/2012 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Na začátku měsíce ledna bylo rozdáno na pracovišti MŠ Duha Oslavany Sportovní 12 celkem 102 dotazníků. Návratnost byla

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Dotazník - pro uživatele

Dotazník - pro uživatele Dotazník - pro uživatele Vážení uživatelé, připravili jsme pro Vás dotazník, abychom zjistili, zda plníme Veřejný závazek (poslání organizace, cíle organizace, zásady práce), který jsme si stanovili a

Více

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80%

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 45 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 2) Můj věk je méně než 30 let 2 4% 31-40 let 33 73% 41-50 let 10 22% 51-60 let 0 0% 61 let a více 0 0% Nechci uvést 0 0% 3) Mé dítě

Více

Výsledek anonymního dotazníku Školní rok 2013/2014

Výsledek anonymního dotazníku Školní rok 2013/2014 Výsledek anonymního dotazníku Školní rok 2013/2014 Celkem odpovědělo, vyplnilo 61% rodin 1. V čem vám vyhovuje/nevyhovuje filozofie programu Začít spolu : 1x spokojenost, nic mi na tomhle nevadí 1x jak

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci únoru roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 118/99-1032 Signatura: vc3as112 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Školní 226 277 31

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

AUTOEVALUACE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 AUTOEVALUACE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 VÝSLEDKY A VYHODNOCENÍ Autor: Mgr. Rostislav Gromnica 2014 Obsah Úvod... 3 1 Hodnocení oblastí... 4 2 Výsledky dotazníku č.1 - průběh vzdělávacího procesu...

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Do kterého ročníku Váš syn / dcera chodí? Zaškrtněte: 1. 2. 3. 4.

Do kterého ročníku Váš syn / dcera chodí? Zaškrtněte: 1. 2. 3. 4. Dotazník pro rodiče (r. 2015) Vážení rodiče, máme velký zájem o to, aby byl Váš syn /Vaše dcera ve škole spokojený/á a naše výuka byla co nejkvalitnější. Proto se mimo jiné snažíme získávat co možná nejvíce

Více

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem?

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem? ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz Co je dobré vědět před zápisem? Zápis do 1.třídy Zahájení povinné školní docházky je významným

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ Zapsáno dětí: 110 Odklad školní docházky: 10 Do školy odchází: 40 Zástupci rodičů: Kopecká, Forstová,Schejbalová,Kucharovičová Třídy: 4 třídy s celodenním provozem

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 142 529/98-011101 Inspektorát č. 14 - Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 142 529/98-011101 Inspektorát č. 14 - Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 142 529/98-011101 Inspektorát č. 14 - Ostrava Signatura: bn2as110 Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej

Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej Hledáme recept na radostné bruslení Mgr.Blanka Jiskrová Organizace v přípravce Zimní období: 2(+1)x 60min./týden led 1 x 60min./ týden tělocvična (bazén)

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují:

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: Počet odpovědí: 296 v.voltr@zs-jestedska.cz Upravit formulář Zobrazit všechny odpovědi Publikovat analýzu Souhrn Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: I. 172 58 % II. 84 28 % I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí 1) Charakteristika školy Mateřská škola Vysoké Veselí se stala součástí základní školy ve Vysokém Veselí a je umístěna v nové přístavbě. Prostory mateřské školy

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI- 143-02/08-15 Mateřská škola Sušice, okres Uherské Hradiště Adresa: Sušice 54, 687 04 Traplice Identifikátor:

Více