VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE"

Transkript

1 VÝSLEDKY ANKETY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/15 Vážení rodiče, rádi bychom Vás seznámili s výsledky naší anonymní ankety, která nám ukázala Váš pohled a názor na naší mateřskou školu. Bylo rozdáno 66 dotazníků, z toho bylo odevzdáno 29 vyplněných. Kteří rodiče hodnotili? 1. a 2. třídu hodnotilo 19 rodičů /dále pouze R (z 41) 3. třídu 10 R (z 28) Z toho vyplývá, že rodiče dětí 1. a 2. třídy byli aktivnější a měli větší zájem spolupracovat a vyjádřit tak svůj názor. (Pozn. 3 R mají svá dítka v různých třídách) JAKÝM ZPŮSOBEM JSTE HODNOTILI? Jednotlivá kritéria jste hodnotili známkou 1-5, při čemž 1 = znamená výborně, vyjadřuje úplnou spokojenost 5 = znamená nedostatečně, vyjadřuje velmi nízkou spokojenost VLASTNÍ HODNOCENÍ KRITÉRIÍ: 1. Budova MŠ je řádně uklizena a působí esteticky 29 R - 1 Celkově hodnotíme, že celá většina R je plně spokojena. 2. Třída je útulná a vhodně vybavená 29 R -1 Celkově hodnotíme, že větší R je plně spokojena a registrují postupné vybavování tříd novým dětským nábytkem, výzdobu šaten i dalších prostor dětskými výrobky, apod. A těm, kteří mají zájem více si prohlédnout třídu, určitě doporučujeme nahlédnout. 3. Školní zahrada je vybavená 25 R R -2 Celkově hodnotíme, že většina R je spokojena. 4. Dětem se podává vhodná a pestrá strava K tomu bychom ještě mohli dodat, že stravování dětí v mateřské škole se uskutečňuje podle výživových norem stanovených v dohodě s ministerstvem zdravotnictví na základě poznatků odborníků v oblasti výživy. Tyto normy jsou závazné pro všechny stravovací zařízení poskytující školní stravování a jejich dodržování kontroluje Česká školní inspekce, či kontrola z hygieny. Vaše děti dostávají plnohodnotnou stravu pro správný vývoj v daném věku. 5. Mateřská škola je vstřícná k potřebám rodičům 6. O dění v MŠ jsem informován 27 R R - 2 Proto žádáme rodiče, sledujte nástěnky s informacemi pro rodiče, dále: Co se děti v tomto týdnu učí i webové stránky s aktuálními fotografiemi a náš ŠVP PV (Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání). Dále mohou sledovat videa z akcí MŠ na YouTube, které najdou rovněž na stránkách školky. 7. MŠ nabízí dostatek akcí a aktivit, které děti zaujmou 27 R R - 2 1R - 3 Celkově hodnotíme, že větší polovina R je plně spokojena, menší část R pouze spokojena. Myslíme si, že rok od roku plánuje nové a nové aktivity pro Vaše děti (plavecký výcvik, výuka anglického jazyka, kterou zajišťuje BEST STAR AGENCY, hra na zobcovou flétnu s p. uč. Žižanovičovou, častější výlety, spolupráce s Divadlem V pytli, návštěvy nových divadelních skupin, spoluúčast rodičů na MDS ve 3. třídě apod.) Všechny aktuální informace jsou vždy včas vyvěšeny na viditelných místech.

2 A když bude zájem ze strany rodičů, budeme pokračovat. Vše musíme však plánovat střízlivě! Nezapomínejte, že vše se prolíná předškolním plánem, kde se vaše dítě připravuje na vstup do školy a dalšího společenského života. A co je důležité podotknout! Ano! Je to také o včasném zaplacení daných poplatků. A to u některých rodičů bývá problém. Na žádost většiny rodičů tyto akce zajišťujeme a očekáváme Váš vstřícný přístup. Děkujeme. 8. Sledujete www stránky naší MŠ? 9 -R 14 R - občas 2 R - ne 4 R - 0 pravidelně Celkově hodnotíme, že menší polovina R sleduje pravidelně, větší polovina občas. Někteří možná ani netuší, že školka má své www stránky, fotografie a videa jsou opravdovou prezentací, co se ve školce děje. Málo která MŠ se takto ráda chlubí svými akcemi. Najdete tam činnosti Vašich dětí, účast rodičů na MDS, návštěvy divadelních souborů, výlety, plavecký výcvik, co se v námětových týdnech tvoří a jiné. Jsou tam též informace, které byste měli vědět (tj. ŠVP PV, organizační a školní řád, co má umět předškolák, aktuální jídelníček apod.). Nově přibyla,,meteostanice s aktuálním počasím, podle které můžete své dítko obléknout. 9. Režim školy je pružný vzhledem k mým potřebám 27 R R - 2 Celkově hodnotíme, že větší polovina R je plně spokojena. 10. O výchovném vzdělávacím programu v MŠ jsem informován Celkově hodnotíme, že větší polovina R je plně spokojena, menší část vyjadřuje nižší spokojenost. Opět připomínáme, sledujte nástěnky: Co se děti v tomto týdnu učí i webové stránky s aktuálními fotografiemi a náš ŠVP PV (Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání). 11. Mateřská škola ovlivňuje moje dítě 25 R R - 2 1R Mám dojem, že p. uč. se k dětem chovají přátelsky, vlídně a obětavě 26 R R R - 3 1R Cítím se seznámen/a/ se všemi aktivitami MŠ 27 R - 1 1R R - 3 Celkově hodnotíme, že větší polovina R je plně spokojena, menší část vyjadřuje nižší spokojenost. Opět připomínáme, sledujte nástěnky, webové stránky. 14. Moje dítě chodí domů spokojené 27 R R -2 A pro nás je to velkou odměnou. 15. Zaměstnanci školy se mnou jednají taktně a vstřícně 29 R - 1 Též pro náš kolektiv odměna! 16. Práci vedení školy hodnotím 28 R R Provozní doba mi vyhovuje 25 R R R - 3 Celkově hodnotíme, že větší polovina R je plně spokojena, menší část vyjadřuje nižší spokojenost. 18. Mám dojem, že dítě je díky docházce do MŠ více samostatné 24 R R - 2 Celkově hodnotíme, že větší polovina R je plně spokojena, menší část spokojena. 19. Mateřská škola se věnuje přípravě dětí na základní školu

3 Celkově hodnotíme, že většina R je plně spokojena, malá část R spokojena. Chtěla bych jen připomenout, že stěžejní činnost jako je příprava na školu, Metoda dobrého startu (MDS) se provádí ve 3. třídě. Ale i v těch ostatních třídách se děti učí hrát si a pracovat v kolektivu, poznávat svět kolem nás, používat všechny smysly, být zdvořilý, dodržovat pravidla ve skupině, umět komunikovat, mít správný postoj k dospělému, uznávat autoritu učitelky, vážit si práce druhých apod. To vše je také přípravou do základní školy. 20. Jak hodnotíte kvalitu výchovné a vzdělávací práce učitelek na třídě, kterou navštěvuje Vaše dítě? Jste spokojeni s komunikací, s učitelkami ve třídě? Jste spokojeni s přístupem pedagogů k dětem? 29 R - 1 Celkově hodnotíme, že všichni R hodnotili kladně. (Pouze mám připomínku: Občas chyběla poznámka, ke které třídě paní učitelka patří) Jak jste hodnotili učitelku 1. třídy? S prací p. učitelky jsme velmi spokojeni, chválíme krásné výkresy a výrobky v šatně. Syn doma vypráví své zážitky a my sledujeme, co nového se opět naučil. Do školky chodí rád a těší se to je pro nás nejdůležitější Jsem spokojena, paní učitelka se maximálně věnuje dětem. Je zřejmé, že učitelky svojí práci dobře znají. K dětem i k rodičům se chovají vlídně. Oceňuji širokou škálu výchovně vzdělávacích aktivit. Hodnotím kladně. Ano, jsme moc spokojeni! Jak jste hodnotili učitelky 2. třídy? Ano, jsme spokojeni. Spokojena. Jsem spokojena s paní učitelkou ve 2. třídě. Dcera je též spokojena a velice ji chválí. Učitelky svoji práci odvádí kvalitně, vím, že o mé dítě je dobře postaráno. Jsem spokojená. Dítě chodí do školky rádo, působí vesele a šťastně. Spokojeni ve všech směrech. Spokojeni. Ano jsem spokojená s komunikací s učitelkami ve třídě. Ano jsem spokojená s přístupem pedagogů k dětem. Velmi dobře. Jsme spokojeni, líbí se nám přístup učitelek a jejich práce s dětmi. Ano, velice spokojená. Jsem spokojena. Ano, jsme maximálně spokojeni. Ano, jsem spokojena, líbí se mi práce učitelek s dětmi. Jak jste hodnotili učitelky 3. třídy? Jsme spokojeni. Velmi spokojená. Kvalitu výchovné a vzdělávací práce hodnotím známkou -1. S komunikací jsem spokojená -1. Dcera se vrací ze školky spokojena, tudíž si myslím, že přístup k dětem je velmi dobrý -1. Jsme velice spokojeni. Jen nás maličko zklamala besídka na Vánoce, možná by děti mohly zpívat bez přehrávače. Jinak spokojenost. (1. a 3. tř.) Není co, bychom vytkli, děti jsou ve školce spokojené, mají znalosti, paní učitelky jsou milé a vždy se dohodneme.(děkujeme p. Dlouhá) Ano, jsme velmi spokojeni, děkujeme i za individuální přístup např. k určitému problému dítěte. Jsem spokojená velmi. Jsem spokojená. Ano jsme spokojeni. Líbí se mi, učitelky jsou milé, hodné a všímavé.

4 Ještě jednou děkujeme všem rodičům za kladné hodnocení. Je to pro nás velká odměna a potěší nás u srdíčka. 21. Zhodnoťte prosím přístup ředitelky školy k Vám, rodičům a k Vašim dětem 28R R - 0 Celkově hodnotíme, že všichni R jsou plně spokojeni. Hodnotíte, že: Je milá a vstřícná nemáme co vytknout. Naprostá spokojenost. Paní ředitelka je vždy velmi milá a vstřícná. Paní ředitelka je moc hodná, vstřícná ochotná. Vstřícný, přátelský, bezproblémový. Jsem spokojená. Vstřícný, ohleduplný, empatický. Je milá, přátelská, komunikativní, vstřícná, Výborný. Pozorná, vstřícná. Velice spokojená. Jsem spokojená 1. Hodná, vstřícná. Výborný. Jsme spokojeni. Hodná. Nyní se s paní ředitelkou nevídáme. Dříve byl přístup velmi dobrý. Myslím, že chování pí. ředitelky je milé a profesionální. Kladný, vstřícný. Velmi vstřícná, milá a ochotná. Je hodná, vstřícná a velmi ochotná, p. ředitelky si velmi vážím. (Děkujeme p. Houdková) Jsem spokojená. Výborný. Na výbornou. Není, co dodat. I my zaměstnanci si p. ředitelky vážíme. Udržuje dobré klima na pracovišti a vzniklé problémy se snaží s klidnou hlavou rozumně řešit. 22. Pokuste se ve stupnici 1, 2, 3, 4, 5 / známkami jako ve škole nejlepší 1 a nejhorší 5 / zhodnotit kvalitu MŠ 28 R - 1 1R - 2 Celkově hodnotíme jako kladné hodnocení. 23. Ostatní připomínky, podněty, návrhy, různá sdělení /např. v čem se zlepšila nebo naopak zhoršila úroveň MŠ ve srovnání s loňským školním rokem/ Ano, o plavecký výcvik budeme mít zájem moc se těšíme. Chválíme webové stránky jsou přehledné, poskytují dostatečné informace a u prohlížení fotografií se vždy pobavíme! Super je také nové vybavení zahrady spousta zeleně, krásné a bezpečné průlezky, čisté pískoviště a pěkné hračky to přiměje k tak důležitému pohybu snad každé dítě. Chválíme také celkovou atmosféru školky a přístup všech zaměstnanců k rodičům a dětem. Zlepšilo se zejména vybavení tříd i zahrady. Práce učitelek byla vždy kvalitní. O plavání bychom zájem měli. Plavecký výcvik ano. Školka v přírodě, nebo více výletů.

5 Ano, měla bych zájem o plavecký výcvik. Školní zahrada, přístřešek nad vchodem palec nahoru. Pokud by byla v přístřešku lavička, pomohlo by mnoha babičkám i dědečkům. Přivítala bych v šatně nástěnku se jmény dětí s tím, jak ve školce obědvají, jen barevné rozlišení jestli si přidalo, snědlo vše, nebo nedojedlo. Děkuji Se vším velice spokojeni, Matyášek též. Kvalita školky nám vyhovuje, jen jak jsem psala, překvapilo mě, že děti zpívaly s přehrávačem na besídce. Myslím si, že by bylo fajn, kdyby zpívaly samy, nebo třeba s klavírem. Jinak srovnání s minulým rokem bohužel nemáme, navštěvovali jsme školku v Teplicích. Dceři se ve školce líbí a já jsem spokojená s tím, jak školka funguje. Děkujeme Krejčovi O plavecký výcvik máme určitě zájem. Na závěr bychom dodali, že jme spokojeni i s paní fotografkou Válovou. Focení není povinné a je na rodičích, zda mají zájem o nabídce daného fotografa. Moc děkujeme paní Hirschové a paní Havlíkové, že jsou pro nás ve školce každé ráno již před 6.00 hod. Rovněž paní učitelkám, že jsou kluci spokojeni, dále velká pochvala a dík za vánoční besídku. p. Dlouhá Jsme moc spokojeni, že dcera navštěvuje vaši MŠ, rodinná atmosféra. NAŠE ODPOVĚDI Kladné připomínky nás velice potěšili. Věřte, že se rok od roku snažíme stále vše vylepšovat. A to nejen vzhledem k prostředí, ale i náplň naší práce. Stále vymýšlíme lepší a lepší vystoupení. I to je prezentace naší práce! Stále budeme pokračovat v Metodě dobrého startu, na které jsou srdečně zvány maminky nejstarších dětí. Aby měly možnost vidět i to, co se ve školce děje v přímém přenosu. Jedna z maminek asi netuší, co MDS znamená. Tak jen stručně o co jde: (MDS) je komplexní činnost, která je prevencí poruch učení. Paní učitelky z prvního stupně ZŠ tuto činnost u předškoláků velice vítají. Dokonce máme i spolupráci s PPP v Teplicích. PaedDr. Jana Rodová je též zastáncem této komplexní činnosti. MDS, kterou provádíme též v rámci vzdělávací nabídky. Je velkým přínosem pro přípravu dítěte do základní školy. METODA DOBRÉHO STARTU (MDS) sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emocionálně motivační a sociální, přispívá k rozvoji řeči. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nesprávně se rozvíjející funkce. Metoda je zpracována do 20 - ti lekcí s dostatečným výběrem modelových situací, respektuje individualitu dítěte i možnosti učitele, poradenského pracovníka apod. Akceptuje aktuální odborné poznatky a reálnou situaci poraden, škol. Využití je poměrně značné: Osvědčila se jako vstupní etapa výuky čtení a psaní. Splňuje profylaktickou funkci. Úspěšně se používá u dětí s diagnózou specifické poruchy učení a to jak v rámci jejich integrace, tak ve specializovaných třídách, může být součástí individuálního programu, podkladem pro ambulantní péči v poradně nebo ve škole. Výzkumy efektivity upozorňují na její využití u dětí s odkladem školní docházky Předpokládá se použitelnost metody u dětí z minoritních skupin (Romové, děti přistěhovalců a emigrantů, apod.) před zahájením výuky čtení, psaní, matematiky. Splňuje funkci diagnostickou jak v rámci učitelské, tak poradenské diagnostiky. Je určena dětem ve věku od pěti do jedenácti let v mateřských, základních a speciálních školách.

6 A jak to vypadá ve všech dalších třídách během týdne? To si málo která maminka dokáže představit. Znovu se budu opakovat, ale někteří rodiče jsou noví a určitě tuto informaci uvítají. Každé dopoledne v průběhu týdne si jedna učitelka hraje plánovaně tak, aby týden měl nějaký námět, smysl, dětem se střídaly činnosti z různých oblastí vzdělávání. Musí zajistit, aby děti cvičily, zpívaly, dramatizovaly pohádky, stříhaly, lepily, kreslily nebo malovaly, seznámily se s netradičními technikami ve výtvarné výchově, modelovaly z modelovací hmoty, sem tam navštívily na nějakou zajímavou akci, nebo (akce v MŠ). Mimo toho je učitelka učí správné výslovnosti všech hlásek, umění vyjádřit různými způsoby svá přání a pocity, supluje rodičovskou výchovu v oblastech, kde schází, učí děti souvislému vyjadřování, samostatnosti, sebeobsluze, hygienickým návykům, správnému stolování, slušnému chování a dalším návykům. K tomu všemu je potřeba přidat ještě pár maličkostí důležitých pro to, aby děti mohly s úspěchem nastoupit do základní školy, která navazuje na to, co dítě zná z mateřské školy. Navíc musí mít učitelka oči jako ostříž (nejlépe kdyby je měla dokola, kolem celé hlavy), aby dnešní hyperaktivní děti nepřišly k úrazu, a přesto měly dostatek pohybu. Také by se hodilo deset párů rukou na pohlazení, povzbuzení a utírání slziček těm, kdo jsou smutní nebo je něco bolí a trápí. Stále musí mít připravený úsměv, mít nervy ze železa na ty, které by si zasloužily pár na zadek, protože jim doposud nikdo neurčil pravidla, co si mohou a nemohou dovolit k dospělým i vrstevníkům ve třídě. A k tomu se ještě individuálně věnovat dětem nadaným a rozvíjet jejich talent nebo těm druhým, kterým se leccos nedaří a potřebují pomoc. A mohli bychom pokračovat dál a dál.. Tak snad jen tolik. V každé třídě si paní učitelka toto plně uvědomuje! A jestli má někdo pocit, že si učitelka ve školce jenom hraje, měl by si to přijít vyzkoušet na vlastní kůži. Ovšem tak, že si bude hrát podle Třídního vzdělávacího programu, a dodržovat přitom Školní vzdělávací program. Bude si hrát podle týdenního programu tak, aby byly zastoupeny všechny vzdělávací složky, aby si děti nevšimly, že se vlastně něco učí a ještě aby se při všech činnostech cítily dobře. Nejlépe se s dětmi pracuje, jsou-li rozděleny do několika skupin (každá s jinou činností týkající se tématu), o kterých je potřeba mít přehled, být připraven pomoci, případně individuálně poradit. A to, že těch dětí bude ve třídě třeba jenom 28, nehraje vůbec žádnou roli, protože to je přece skupinka, kterou zvládne jedna učitelka mateřské školy jen tak, levou zadní. My jsme si tuto práci vybrali a velice nás baví. Jen občas zamrzí, že si to málo kdo z rodičů uvědomuje a hledá mouchy. K Vašim připomínkám, podnětům a návrhům se také vyjádříme. Plavecký výcvik. Musíme doladit po prázdninách. Ze všech rodičů se ozvalo zatím pouze 5. Asi není zájem, nebo zapomněli reagovat! Webové stránky. Stále se aktualizují a vylepšují. Proto si určitě najděte chvilku a potěšte se pohledem na fotografie či videa s vašimi dětmi. Těm, kteří sledují stránky pravidelně, mockrát děkujeme. Jejich pochvala i zájem nás těší. Více v bodě 8. Školní zahrada, třídy a jejich vybavení. Stále se něco děje, něco se mění a modernizuje ani o tom nevíte. Něco je vidět, něco ne. Nejde vše hned, vždyť to sami znáte. Chce to čas, finance a hlavně chuť! A to my máme. A určitě všem dáme vědět, aby si všimli. Myslíme si, že všechny změny jsou vždy k lepšímu. Na naší zahradě by měly přibýt další bezúdržbové prvky, které našim dětem určitě udělají radost.

7 Škola v přírodě a častější výlety. Musím přiznat, že byla pouze jedna maminka, která by výjezd do školy v přírodě uvítala. Ale ne všichni rodiče by to finančně zvládli. Proto se tato akce neplánuje. A častější výlet? Myslím si, že jich máme dostatek. Někdy narazíme na rodiče, kteří mají též finanční problém a jak jistě víte, vše se musí rozpočítat. Plánujeme tedy střízlivě. Přístřešek nad vchodem. Ano, i my jsme rádi, že vznikl. A co se týká lavičky pro seniory byl to výborný nápad, děkujeme. Zatím vám poslouží stará zahradní lavička, ale čeká vás v budoucnu překvapení! Nástěnku se jmény dětí s tím, jak ve školce obědvají. Maminko, ani si neumíte představit, jakou máme kromě svých povinností u dětí ještě administrativní činnost. Proto radím, zeptejte se u třídních učitelek, jak vaše dítko baští. Rády vám to zodpoví. Zvláště, když budou vědět, na které dítě se mají více soustředit. Ze zkušenosti vím, že někteří jsou opravdu vybíravé, ale i to, jak se zdravě stravovat, se ve školce učí poznávat a ochutnávat, co je zdravé. Více v bodě 4. Proč děti zpívaly na besídce s přehrávačem? Paní Krejčová, je opravdu škoda, že jste nezažila vystoupení z minulých školních roků. Dříve jsme využívali prostorů ve 3. třídě. Rodiče byli namačkáni, neviděli přes hlavy druhých. A nebylo to příjemné ani pro děti. Vydýchaný vzduch, zápach upocených nohou, špatné přechody dětí mezi rodiči ucpanými prostory. Nebo jsme využili prostor na školní zahradě. Také tam bylo dost rušivých elementů. Proto jsme uvítali velký prostor sálu v místní restauraci, kde mohou rodiče bez přezouvání a zbytečného mačkání sledovat výkony svých dětí. Samozřejmě je to i na vstřícnosti a spolupráci rodičů. A co nás zklamalo? Že když zrovna nevystupovaly děti některých rodičů, vedlo to k tomu, že se během vystoupení odehrávala hlasitá debata, která rušila nejen ostatní rodiče, ale hlavně děti, které se pracně připravovaly, aby předvedly, co se naučily. Proto jsme zvolili přehrávač, který děti slyší a je jim oporou. Učitelky mají volné ruce na další činnost během vystoupení. Možná je potřeba vše správně vychytat a ozvučit do reproduktoru. A co bych ještě dodala? Některé děti se mikrofonu bojí. Kdyby bylo v sále opravdu ticho, přehrávač by byl jen oporou. I ten klavír by byl vyhovující, ale zase by chyběla učitelka, která děti na pódium vede. Jsem ráda, že jsou i rodiče, kteří nás naopak chválí, že jsme společně s dětmi na pódiu a společně s dětmi vše prožíváme. Věřte, že všechny děti to více baví. Fotografování s paní Válovou. Paní Dlouhá, děkujeme za vaši pochvalu paní fotografky. A správně jste se zmínila, že vše je dobrovolné a rodiče nejsou do naplánovaného fotografování nuceni. Je to opravdu pouze nabídka těm rodičům, kteří uvítají fotografa ve školce a nemusí nikam jezdit. Poděkování paní Hirschové a paní Havlíkové. Paní Dlouhá, je to vždy o domluvě a potom jde všechno (když to pravidla umožňují). A musím říci, že ochota obou provozních zaměstnankyň je i pro nás radost! Rodinná atmosféra. I my to takt cítíme. A co je důležité! Nešlo by to bez dobrých lidí, kteří mají svojí práci rádi. Jak pedagogové tak i provozní zaměstnanci (školnice, vedoucí stravování, paní kuchařky). Ve školce je čisto, o vaše děti je řádně postaráno. Rovněž chvála náleží i našemu zřizovateli. Co říci na závěr? Budeme se těšit na všechny podměty, návrhy i připomínky. A nadále se snažit, aby byli všichni spokojeni. A když bude potřeba, budeme se i bránit. Vypracovala: Bc. Jana ŠAUROVÁ

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015)

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) 1. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří? 3. MŠ se k potřebám Vás rodičů staví vstřícně? 4. O vzdělávacím

Více

Vyhodnocení dotazníků pro školní rok 2014/2015

Vyhodnocení dotazníků pro školní rok 2014/2015 Vyhodnocení dotazníků pro školní rok 204/205 Úvod Dotazníky přinášejí informace, které pomáhají k rozvoji školky. Výsledky dotazníkové ankety budou na počátku příštího školního roku využity k diskusi s

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2011/2012 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Na začátku měsíce ledna bylo rozdáno na pracovišti MŠ Duha Oslavany Sportovní 12 celkem 102 dotazníků. Návratnost byla

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary Signatura: be2as105 Okresní pracoviště Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Mateřská škola, Šemnice

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015)

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) V březnu letošního roku byl v Mateřské škole Hluk iniciován Městským úřadem Hluk dotazník, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více

Výsledek anonymního dotazníku Školní rok 2013/2014

Výsledek anonymního dotazníku Školní rok 2013/2014 Výsledek anonymního dotazníku Školní rok 2013/2014 Celkem odpovědělo, vyplnilo 61% rodin 1. V čem vám vyhovuje/nevyhovuje filozofie programu Začít spolu : 1x spokojenost, nic mi na tomhle nevadí 1x jak

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Z celkového počtu 131 vydaných dotazníků se do školy k vyhodnocení vrátilo 85 vyplněných dotazníků. 1) Jste spokojeni s tím, jak je Vaše škola

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů AUTOEVALUACE 28/29 DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně květen 29 Celkem na 2. stupni: 152 žáků Dotazník vyplnilo: 97 rodičů Počet vyplněných dotazníků. 1 8 6 4 2 97 55 vyplnilo nevyplnilo 1. Jak hodnotíte

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Výsledek dotazníku - "Klima školy - rodiče"

Výsledek dotazníku - Klima školy - rodiče Výsledek dotazníku - "Klima školy - rodiče" Graf 1: Celkový přehled školy Přehled dle kategorií [%] ne ne Prostředí, materiální zázemí 51,5 35,8 3,1 7,3 2,3 81,7 % Lidé 56,5 30,0 9,2 3,5 0,8 84,5 % Komunikace,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Klima školy - Dotazník pro rodiče žáků

Klima školy - Dotazník pro rodiče žáků 27. 07. 2014 19:47:43 Statistika respondentů 448 442 2 4 Počet návštěv Počet dokončených Počet nedokončených Pouze zobrazení 98,66% Celková úspěšnost Historie návštěv (21. 05. 2014-01. 07. 2014) Počet

Více

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA Vážení rodinní příslušníci, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je zcela anonymní. Vaše odpovědi

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

2. Úvodní slovo ředitelky organizace - Ing. Ivany Humlové

2. Úvodní slovo ředitelky organizace - Ing. Ivany Humlové 1. Základní údaje Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, příspěvková organizace 1 Sídlo organizace: Revoluční 1845/30 a 1846/32, 41201 Litoměřice Statutární zástupce:

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM Nejsme spokojeni s: častým stěhováním dětí do jiné třídy (spaní) provozní důvody - nemoc pedagogů, čerpání ŘD doba odpočinku na lehátku - předškoláci

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem?

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem? ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz Co je dobré vědět před zápisem? Zápis do 1.třídy Zahájení povinné školní docházky je významným

Více

P.1 ŠVP pro školní družinu

P.1 ŠVP pro školní družinu 1/5 P.1 ŠVP pro školní družinu P.1.1 Cíle vzdělávání Vzdělávání ve školní družině koresponduje s cíli vzdělávání v základní škole, vychází z nich a vhodně je doplňuje. Školní družina napomáhá zvyšování

Více

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Představení Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Základní údaje Právní forma školy: příspěvková organizace samostatný právní subjekt Zřizovatel:

Více

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník je určen pro uživatele služby DOZP a OS CSS pro osoby se zrakovým postižením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 MŠ KOZMICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 MŠ KOZMICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 MŠ KOZMICE Zdroje výroční zprávy: - aktuální stav MŠ - podmínky MŠ - analýza školních dokumentů (ŠVP PV Rok v MŠ, zápisy v třídních knihách, záznamy z pedagogických

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-821/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-821/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-821/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 8, Krynická 2 Adresa: Krynická 2/490, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 691 001 391 IČ: 72 049

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

DOTAZNÍK PRO RODIČE 2013 VYHODNOCENÍ

DOTAZNÍK PRO RODIČE 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍK PRO RODIČE 2013 VYHODNOCENÍ Vážení rodiče, v průběhu měsíců května a června 2013 jste měli možnost prostřednictvím dotazníků vyjádřit svůj názor na činnost naší školy. Dotazník zahrnoval dvě části:

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných.

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných. Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu školy. Nástrojem pro hodnocení je anonymní dotazníkové

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žáka 6.1.1 Cíl hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získá informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-615/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-615/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-615/11-A Název kontrolované osoby: Mateřská škola, Praha 10, Ve Stínu 10/2103 Sídlo: Ve Stínu 10/2103, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

CELKOVÉ KLIMA VE ŠKOLÁCH

CELKOVÉ KLIMA VE ŠKOLÁCH CELKOVÉ KLIMA VE ŠKOLÁCH VELMI DOBRÉ OBČAS NAPJATÉ KOMENTÁŘ: Klima v norských školách je pohodové, učitelé vypadají odpočinutě a mile se usmívají. DOCHÁZKA ŽÁKŮ DO ŠKOLY NENUCENÁ NUCENÁ KOMENTÁŘ: Pokud

Více

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace IČ 71007652, tel. 577438872, Zlín 760 01 Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Program: Uvítání rodičů, představení zaměstnanců MŠ Seznámení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174, IČ 70983259 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ a MŠ AŠD / 206 / 2014 Spisový znak: 1.4.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy. Č. j. ČŠIA - 85/13-A

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy. Č. j. ČŠIA - 85/13-A y Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 85/13-A Název právnické osoby Mateřská škola, Praha 10, vykonávající činnost školy: Magnitogorská 14/1430 Sídlo: Magnitogorská

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2010/2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

Předškoláček. ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012

Předškoláček. ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012 Předškoláček Informační zpravodaj Mateřské školy Záhoří ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012 Vážení rodiče, ve čtvrtek 13. září 2012 se konala v MŠ první rodičovská schůzka v tomto

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 462/11 A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900 Sídlo: Chodovická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-14/13-P Název právnické osoby Mateřská škola Montessori Plzeň vykonávající činnost školy: Sídlo: Kopeckého sady 12, 301 00 Plzeň IČO:

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2014 V listopadu 2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. a mezi jejich rodinnými příslušníky. Cílem

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Nová Ves

Výroční zpráva. Mateřská škola Nová Ves Výroční zpráva Mateřská škola Nová Ves 204-205 Mateřská škola Nová Ves Údaje o mateřské škole za školní rok 204/205 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Základní škola a Mateřská škola Nová

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-684/11-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Paseky nad Jizerou Sídlo: 512 47 Paseky nad Jizerou 264 IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více