VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvková organizace Lhotky 42, Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

2 Hlavním úkolem školy ve školním roce 2010/2011 bylo naplňování ŠVP pro základní vzdělávání Škola základ života a programu Školy podporujících zdraví. Snažili jsme se o zajištění kvalitního výchovně vzdělávacího procesu, vytvoření klidného, vstřícného a tvůrčího prostředí mezi všemi žáky i pracovníky školy. I nadále zůstala hlavní prioritou kvalitní výuka, modernizace metod a forem práce za účelem rozvíjení klíčových kompetencí žáků, vysoká úroveň péče o žáky se specifickými poruchami učení, široká nabídka odpoledních aktivit v souvislosti s primární protidrogovou prevencí a úzká spolupráce s rodiči a veřejností. Materiálně technická oblast školy ZŠ ve Lhotkách sídlí v původních prostorách samostatné budovy o dvou učebnách a jedné tělocvičně. Ředitelna, šatna, WC, sklepní prostory s kotelnou a půda odpovídají bezpečnostním a hygienickým předpisům. K budově přísluší pozemek skládající se z části travní plochy, orné půdy a ovocných a okrasných stromů. Budova školy je po celkové rekonstrukci. Byla provedena výměna oken, topného média, zateplení obvodových zdí a půdního stropu. V letních měsících byla celá školní budova vymalována. Bezpečnostní, požární a hygienické kontroly jsou prováděny pravidelně a nebyly shledány závady. Zřizovatelem školy je Město Velké Meziříčí. Charakteristika školy Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo ZŠ 23 žáků. V 1. roč. bylo 5 dětí, v 2. roč. 3 děti, ve 3. roč. 3 děti, ve 4. roč. 4 děti, v 5. roč. 8 dětí. V 1. třídě byl spojen 1., 2. a 3. ročník, tj. 11 žáků, ve 2. třídě 4. a 5. ročník, tj. 12 žáků. Lhotky jsou spádová obec pro docházku žáků do školy z obcí Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice a Březejc. Školu navštěvují i děti z obce Petráveč - Domky.

3 Výuka v ročníku probíhala dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola základ života, V 5. ročníku se žáci vzdělávali dle vzdělávacího programu Základní škola". Od 3. ročníku se žáci učí anglický jazyk vstoupila škola do právní subjektivity a mateřská škola se školní jídelnou se staly součástí školy. Ze zájmových aktivit školy měli žáci možnost navštěvovat : Nepovinné předměty Náboženství - pátek -11 dětí Kroužky na ZŠ Sborový zpěv - pondělí -11 dětí Výtvarný kroužek - úterý -13 dětí Výuka hry na flétnu v MŠ - středa - 5 dětí EKO kroužek - čtvrtek -16 dětí Ve školním roce 2010/2011 bylo 5 žáků vyšetřeno v PPP. V letošním školním roce u žádného z žáků neprobíhala individuální integrace.

4 Hodnocení žáků dle prospěchu a chování prospělo s vyznamenáním. 1. roč. 5 prospělo 1. roč roč roč roč roč roč roč roč roč. 6 5 chování -ve š.r. 2010/2011 nebyly řešeny vážnější kázeňské přestupky pochvaly - v 2. pololetí š.r. 2010/2011 bylo žákům uděleno 14 pochval za reprezentaci školy v ekologických projektech, výtvarných a literárních soutěžích, dyslektické olympiádě, vzornou přípravu na vyučování Zápis dětí do ZŠ proběhl K zápisu se dostavilo 6 dětí a nebylo rozhodnuto o žádném odkladu povinné školní docházky o jeden školní rok. Vzdělávání pedagogických pracovníků oblast pedagogická jednodenní semináře Zdravé školy na Vysočině - Mgr. Zahradníčková, p.kamanová Podpora komunitní funkce škol. - Mgr. Zahradníčková Zelený ostrov - p. Kamenská Konference MA21 a Zdraví 21 - Mgr. Součková, Mgr. Zahradníčková Seminář Škola podporující zdraví - p. Kamanová Škola pro udržitelný rozvoj - Mgr. Zahradníčková Pracujeme se sádrou - Mgr. Součková Krabice jehličí - p. Kamenská Krabice vody a krabice ptáků - p. Kamenská Hudba v dopravní výchově - p. Kamanová Odpady a obaly - Mgr. Součková, Mgr. Zahradníčková, p.kamenská Bylinkárna - Mgr. Součková, Mgr. Zahradníčková, p.kamenská

5 třídenní semináře Víkend nejen s bylinkami - Mgr. Součková, Mgr. Zahradníčková, p.kamenská cyklus seminářů Čtvero ročních období v zahradě - Chaloupky o.p.s. - v období p. Kamenská Specializační studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy - v období Mgr. Zahradníčková oblast řízení školy Seznámení s aktuální problematikou francouzského školství s návštěvami škol - Mgr. Součková Vzdělávání probíhá v souladu s plánem personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy. Údaje o zaměstnancích pedagogičtí zaměstnanci Mgr. Eva Součková - ředitelka ZŠ, aprobace učitelství 1. st. ZŠ, úvazek 1,0-25 let pedagogické praxe Mgr. Hana Zahradníčková - 11 let pedagogické praxe Monika Kamenská - SPgŠ - obor vychovatelství, úvazek 0, let pedagogické praxe provozní zaměstnanci Marie Čížková - školnice, úvazek 0,5 - topička, úvazek 5 hod. týdně v topném období

6 Akce školy Kubula a Kuba Kubikula - divad. předst. - Horácké div. Jihlava Plazi - ekologický výukový program SEV Ostrůvek Příroda živá - neživá - ekolog. výukový program SEV Ostrůvek Ptačí říše - ekologický výukový program SEV Ostrůvek Po stopách velkých šelem - ekolog. výuk. prog. SEV Ostrůvek Mikulášská oslava v budově školy Vánoční besídka pro rodiče a veřejnost v budově školy Vánoce ve světě - výuk. program SEV Ostrůvek Bruslení na zimním stadionu ve Velkém Meziříčí 3.3. Exkurze Antropos, terakotová armáda,zábavný park Bongo - Brno účast v kampani Ukliďme si svět Přednáška lektora dopravní výchovy v budově školy Hudební koncert v budově školy 5.4. Účast na žákovské konferenci projektu Příroda živá neživá - SEV 8.4. Čistá Vysočina - účast v krajské kampani ke Dni Země Velikonoce ve světě - výukový program SEV Ostrůvek Ukliď si své město - účast v kampani SEV Ostrůvek 6.5. Pobyt absolventů školy na ZŠ 9.5. Besídka ke Dni matek v budově školy pro rodiče a veřejnost Dyslektická olympiáda Třebíč - 3 žáci Dopravní výchova na dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí 28.5.,29.5. Dvoudenní školní výlet do Liberce a okolí - výhra v soutěži Recyklohraní Celodenní pobyt předškoláků na ZŠ Týdenní EKO pobyt všech žáků školy na Šumavě v rámci projektu Zdraví 21 a MA Bioodady - výukový program SEV Ostrůvek

7 Účast v soutěžích Věnuj mobil - skupinový úkol projektu Recyklohraní - 1. místo - dvoudenní výlet pro všechny žáky školy dle vlastního výběru Příběhy našich dědečků a babiček - slohová soutěž Recyklohraní Lipánek na Frekvenci 1 - výtvarná soutěž Frekvence 1 Interaktivní vědomostní soutěž - Fragment - oceněno 22 dětí Výtvarná soutěž časopisu Sluníčko Sešlápni, ušetříš - matematicko-fyzikální úkol Recyklohraní Zdravý životní styl - výtvarná soutěž Zdravé 5ky - 3. místo Vánoční koledy trochu jinak - hudebně dramatický úkol Recyklohraní Město snů - výtvarná soutěž Albatrosu Vědomostní soutěž Fragment Baterie do koše nepatří - výtvarná soutěž projektu Recyklohraní Básnička na dětskou jízdenku - České dráhy - oceněny 4 děti Vědomostní soutěž Fragment - oceněno 23 dětí Co mohu udělat pro kamaráda - slohová soutěž Studijního centra BASIC - oceněno 10 dětí Řecké božstvo - výtvarná soutěž Fragment Šmoulové - výtvarná soutěž Albatros Nejkrásnější lidská vlastnost - výtvarná a slohová soutěž Albatros Zpětný odběr - soutěž projektu Recyklohraní Košík plný rozumu - účast 4 dětí v krajském kolo Vysněná zahrada - výtvarná soutěž Husqvarna Recyklace papíru - matematický úkol Recyklohraní Včely - netradiční úkol Recyklohraní Sluníčko - výtvarná soutěž časopisu Sluníčko Dinosaurus - výtvarná soutěž časopisu Sluníčko

8 Účast v projektech Celoroční projekty Recyklohraní - školní recyklační program Asekol, Ecobat ročník Zdravé zuby - preventivní program ZP MVČ ročník E- Bezpečí - preventivní internetový projekt Pedagogické fakulty UP v Olomouci ročník Zdravá škola - zařazení do sítě škol podporujících zdraví - Státní zdravotní ústav ročník Příroda živá-neživá - roční ekolog. projekt SEV Ostrůvek - 4.,5. roč. Třídíme odpad - celoroční preventivní projekt - EKO-KOM - 4.,5. roč. Balím,balíš,balíme a pak odpady třídíme -celoroční projekt roč. Nebezpečí číhá všude - celoroční projekt kraje Vysočina ročník Ocenění v projektech Velkým úspěchem školy je Zlatý diplom projektu Recyklohraní, čímž se škola zařadila mezi 100 nejúspěšnějších škol z celkového počtu 2340 zúčastněných škol v ČR. Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. Za plnění úkolů a sběr získáváme body, které pak v internetovém katalogu proměníme za různé odměny pro děti. Krátkodobé projekty školy : Život včel, Žijí s námi

9 Prezentace na veřejnosti a spolupráce Škola a rodiče Rodiče jsou pravidelně informováni o prospěchu žáků na třídních schůzkách. S prostory školy a s výukou se mohou seznámit při besídkách a v případě zájmu i v průběhu školního roku.v průběhu roku jsou jim pravidelně poskytovány písemné informace o všech aktivitách školy. Abychom dětem co nejvíce ulehčili příchod do 1.třídy, vypracovali jsme pro rodiče budoucích prvňáčků ucelený systém informací týkající se školní zralosti, pomůcek do školy, domácí přípravy dětí na vyučování a přístupu rodičů k jejich školní práci. Škola a školka V mateřské škole mají žáci možnost stravování a zároveň MŠ zabezpečuje dětem ZŠ pravidelný pitný režim v podobě čaje. Učitelky konzultují školní zralost, v měsíci červnu chodí předškolní děti na jeden den do vyučování na ZŠ a absolvují výlet společně s žáky ZŠ. Žáci školy a děti v mateřské škole se pravidelně setkávají na velkém počtu společných akcí. Škola a obec Na veřejnosti se škola prezentuje vlastním propagačním materiálem, účastí v soutěžích a projektech, články v týdeníku Velkomeziříčsko,

10 na internetových stránkách školy, besídkami dětí a odpoledními výtvarnými semináři pro veřejnost. Zájmové semináře pro rodiče a veřejnost Podzimní věnce z barvených těstovin Podzimní výzdoba - košťata z drečí Kreslení slupovacími barvami Adventní věnce zdobené suchými plody Navlékané korále I Velikonoční zajíc ze slámy Ve školním roku 2010/2011 proběhla na Základní škole a mateřské škole Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvkové organizaci veřejnosprávní kontrola zřizovatele školy, v tomto školním roce neproběhla ve škole kontrola ČŠI. Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě školy, předložena Školské radě a zřizovateli Město Velké Meziříčí. Ve Lhotkách dne Mgr. Eva Součková ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ: 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ: 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ: 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Želetavě dne 27. 9. 2013 Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu.

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. PSČ : 591 01 TEL/FAX : 566 625 768 Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. Albert Einstein I. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Habartice okres Liberec, příspěvková organizace Habartice 213, Habartice u Frýdlantu, 463 73 IČO 72741601 tel. 482 345052 www.zsmshabartice.cz Výroční zpráva školy za školní

Více

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky,

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Nábřežní 130, Králíky 561 69 Zdravá škola, Ekoškola www.zspkraliky.cz zspkraliky@zspkraliky.cz IČO 61235105, tel.fax.: 465631186 Zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 13 Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013-2014 Tato zpráva byla vypracována podle zákona č. 561/2004 Sb. ( 10 odst. 3), vyhlášky č. 15/2005 Sb., 7 10. Název školy: Základní škola a mateřská škola

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Stanislav Jirouš Desná, 12.10.2012 zpracoval, předkládá místo a datum zpracování razítko školy, podpis ředitele školy - 1 - A) Zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy Základní škola a mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 31. 10. 2007 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196 telefonní spojení: 377881577,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Praha Lipence, Černošická 168 IČO: 70108145, IZO: 600038335 TEL.: 257921479, FAX.:257924141 info@zslipence.cz, http://zslipence.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více