Výroční zpráva. Josefínka a Vendelínek o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Josefínka a Vendelínek o.p.s."

Transkript

1 Výroční zpráva Josefínka a Vendelínek o.p.s. 2014

2 Naše mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. je od zapsaná do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Pro rodiče a děti znamená akreditace zaručenou kvalitu předškolního vzdělávání s nadprůměrnými výsledky a nezapomenutelnými zážitky. Ve školce panuje atmosféra rodinného prostředí, aby se děti v nové životní fázi, kdy nastává odloučení od rodiny, cítily šťastně a spokojeně. Ve škole pracuje pedagogický personál s kvalifikací zaměřenou na předškolní a speciální pedagogiku. Respektujeme a zaměřujeme se na individuální potřeby rodičů a dětí a záleží nám na jejich maximální spokojenosti. Angličtinu máme zařazenou do našeho programu nenásilnou formou bilingvální výchovy. Školka má udělenou licenci na osvědčenou metodu Wattsenglish, která má jako jediná udělenou akreditaci MŠMT. Vzdělávání a výchova dětí je zajištěna Školním vzdělávacím programem Letem malým dětským světem s Josefínkou a Vendelínkem, který je speciálně vytvořen pro potřeby naší školy a vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Do programu školy je zahrnuto používání moderních metod vzdělávání pro předškolní věk. Škola využívá při výuce počítač s dotykovou obrazovkou se speciálními interaktivními programy určenými pro předškolní věk, pomůcky Montessori pedagogiky a metody NTC Learning. Ekologické zaměření školy se prolíná celým vzdělávacím programem a je ovlivněno ročním obdobím. Škola spolupracuje s odborníky pro předškolní věk psychologem, speciálním pedagogem, klinickým logopedem, s Centrem pro nadané děti a Mensou ČR. Prostory školy jsou zkolaudovány a vyhovují evropským normám pro předškolní vzdělávání. Škola má zajištěnou spolupráci a pravidelné kontroly z hygienické stanice s hasiči a BOZP. Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. je členem a získala značku Společensky odpovědná škola, je zapojena do ekologické sítě Mrkvička do projektu Celé Česko čte dětem a také do ekologického projektu Recyklohraní. Dále se každý rok zapojujeme do řady preventivních programů: Medvídek Brumla Policie ČR, Nechci kazy, Screeningové vyšetření očí, Zdravá pětka, atd.

3 2.1. Název: Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. Adresa: Světická 8, Praha 10 Strašnice, Web: IČ: Ředitelka školy: Bc.Petra Langerová, , Zástupkyně ředitelky: Mgr. Jana Francová, , Hospodářka: Mgr. Pavlína Zuzová, , Zřizovatel: Josefínka s.r.o. Telefon: Ředitelka školy Bc.Petra Langerová Finanční záležitosti Mgr. Pavlína Zuzová Zástupkyně ředitelky Mgr. Jana Francová Mateřská škola Ředitelka školy Zástupkyně ředitelky školy Finanční záležitosti školy Maximální kapacita: Maximální povolená kapacita dětí v mateřské škole je 18 dětí Provozní doba: Pondělí Pátek 7:30 17:30

4 2.2. Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. byla založena společností s ručeným omezením Josefínkou s.r.o. Společnost Josefínka s.r.o. založila a provozovala Školičku Josefínka a Vendelínek od května 2010 školka byla poprvé otevřena dětem Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s., s původním názvem Vendelínek, o.p.s., převzala vedení školky Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. byla zapsána do školského rejstříku v listopadu Mateřská škola Josefínka a Vendelínek se nachází v řadovém rodinném domě ve Strašnicích. Sídlí v bezpečné jednosměrné ulici, s dobrou možností parkování. Škola je dostupná městskou dopravou, umístěna mezi tramvajovými zastávkami Radošovická a Dubečská. V docházkové vzdálenosti je přístupná také z metra Skalka či Strašnická. Maximální povolená kapacita je třicet dva dětí, které jsou podle věku rozděleny do třech tříd (heren). Škola má k dispozici dvě patra a vlastní zahradu. V prvním podlaží se nachází šatna. V zimním období a při nepříznivém počasí (déšť, bláto, sníh) se děti přezouvají na chodbě v předsíňce. Ze šatny mají děti přístup do sociálního zázemí, jídelny a herny. Hlavní herna Kulišárna, určena zpravidla pro děti od 4 do 5 let v počtu 15 dětí je umístěna v přízemí. Je rozdělena na tematické koutky, koutek s knihami, koutek pro dramatickou činnost, výtvarný koutek, stolní hry a koutek s Montessori pomůckami,

5 které jsou rozděleny podle zaměření na matematické představy, jazykové, kosmické, smyslové a praktické. Dále jsou zde boxy, kde mají děti uloženy hračky a konstruktivní stavebnice podle druhu. Je zde umístěna rozsáhlá knihovna odborné literatury, metodických a pracovních materiálů. V herně jsou umístěna také lehátka pro odpolední odpočinek dětí. V prvním patře je druhá šatna, ze které je přístup do jídelny, sociálního zázemí a je určena pro třídy Moštárna a Roštárna. Nachází se zde další doplňková učebna, která slouží pro účely pracovních schůzek vedení, individuální práce s dětmi, setkávání s rodiči a výuce angličtiny. Je zde umístěna rozsáhlá knihovna odborné anglické literatury a uložena dokumentace školy. Herna Rošťárna je určena pro děti zpravidla ve věku od 3 4 let v počtu 9 dětí. V herně najdeme boxy, kde mají děti rozděleny konstruktivní stavebnice a hračky. Pod oknem je pro děti připravena malá knihovna a výtvarný a pracovní materiál je uložen v prostorné skříni. V herně jsou uložena lehátka. Herna Mošťárna, která je určena pro děti před nástupem do základní školy a byla speciálně připravena a vybavena pro děti zpravidla ve věku od 5 do 6 let v počtu 8 dětí. Je zde umístěn počítač s dotykovou obrazovkou a speciálními interaktivními programy i v anglickém jazyce, velká tabule, která umožňuje nácvik dětí v grafomotorických a vizuálních schopnostech, knihovna a odpočinkový koutek, výtvarný a pracovní koutek a dále Montessori pomůcky, které slouží především k upevnění matematických, jazykových, smyslových schopností a znalostí v oblasti kosmické výchovy. Největší radost a vyžití přináší dětem zahrada. V zadní části zahrady stojí altán, který je v teplých měsících využíván jako letní třída. Je zde umístěn stůl a lavičky. Na zahradě se nachází velké pískoviště a skříň s kuchyňským nádobím. V letních měsících se přesouvá denní program na zahradu. Většina řízených činností a spontánních her probíhá venku. Na zahradě mají děti dále k dispozici tříkolky, zastřešené velké pískoviště, skříň s kuchyňským nádobím a hračky, nafukovací bazének, speciálně vyvýšený záhonek, na kterém se pěstují kytičky nebo zelenina a přírodní herní prvky sloužící k zvyšování tělesné zdatnosti dětí. V rámci venkovních aktivit škola využívá také ohraničené hřiště s průlezkami a měkkou gumovou podestýlkou. Hřiště je umístěno naproti budově školy. Pedagogové pravidelně s dětmi chodí na procházky v okolí školy. Dále je program školy obohacen množstvím

6 rozmanitých výletů, jak v nejbližším okolí např. dětský park Gutovka, Hostivařská přehrada, tak i ve vzdálenějších lokalitách v rámci výletů při kterých škola využívá soukromý autobus. Mateřská škola Josefínka a Vendelínek si zakládá na své vlastní rozsáhlé knihovně, která je v rámci projektu Jsme spolu k dispozici i rodičům. Knihovna je neustále doplňována o odborné knihy zaměřené na pedagogiku, psychologii, environmentální výchovu, péči o děti s problémovým chováním, vzdělávání nadaných dětí a knihy s inspirací pro výtvarné, hudební a pohybové činnosti. Pedagogové, zde mají možnost vyhledávat inspiraci, rozšiřovat si své znalosti a teoretizovat své zkušenosti. V každé herně jsou umístěny nástěnky, kde je prezentována společná práce s dětmi. Výtvarné práce dětí jsou umístěny i na venkovní chodbě. O kvalitní a pestrou stravu se stará formou obědů firma Bionea s.r.o. zařízení školního stravování. Dopolední a odpolední svačinky se připravují společně s dětmi, pitný režim je zajištěn samoobslužnými barely, ze kterého si děti mohou kdykoliv během dne natočit neslazené nápoje. Úklid a desinfekce školy je zajištěna podle rozpisu školního provozního řádu, denního a týdenního rozpisu úklidu. Správu a údržbu celého objektu má v kompetenci majitel budovy.

7 V současné době působí v Mateřské škole Josefínka a Vendelínek o.p.s. celkem šest zaměstnanců a jeden dobrovolník. Z toho pět zaměstnanců je na plný pracovní úvazek, čtyři pedagogové a hospodářka. Na stanovený počet 32 dětí jsou k dispozici na den čtyři pedagogové. Všechny pedagogické pracovnice mají odpovídající kvalifikaci. Ředitelka ukončila kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení a studuje obor Speciální pedagogika v magisterském studiu. Zástupkyně ředitelky je absolventem magisterského studia obor Sociální pedagogika a volný čas a absolventem bakalářského studia Učitelství pro mateřské školy. Hospodářka je absolventkou magisterského studia oboru Marketingová komunikace. Vedoucí pedagog ve třídě Kulišárna má ukončené vzdělání v magisterském oboru Sociální pedagogika a v bakalářském studium Pedagogika volného času. Pedagog ve třídě Rošťárná má vystudován středoškolský program Předškolní výchova. Dobrovolník vede angličtinu v dopoledním programu a kurz angličtiny v odpoledních hodinách. V rámci nadstandardních aktivit za úplatu spolupracujeme s agenturou Rytmik, která nám zajišťuje kurz keramiky. Děti mají možnost zapojit se do plaveckého kurzu v bazénu na Slunečním vršku. Tento kurz probíhá jednou týdně, dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Ředitelka školy vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogů. Celý tým pedagogů se soustavně vzdělává studiem odborné literatury, která je dle potřeby doplňována. Dále se tety účastní seminářů a kurzů. Specializované služby, jako je logopedická nebo jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky. Naše škola spolupracuje s klinickou logopedkou PaedDr. Danielou Portychovou, s pedagogicko psychologickou poradnou Prahy 10, psychology z Centra nadání a odborníky s Mensy ČR. Všichni pedagogičtí pracovníci vykonávají svědomitě svou práci, v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými zásadami výchovy. Vzdělávání předškolních dětí se řídí Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Pracovní tým se řídí jasně vymezenými a společně vytvořenými pravidly (viz..: Etický kodex školy).

8 2.4. Rodiče mají přístup do všech prostor mateřské školy a mají možnost zde s dětmi trávit čas dle vlastní volby. V odpoledních hodinách se ve škole často zdržují i s mladšími sourozenci. Podílejí se na uskutečňování společných akcí, jak v prostorách školy, tak mimo ni, formou výletů, oslav, exkurzí a dalších činností. Rodiče podporují aktivity školy darováním spotřebních, výtvarných a jiných užitkových materiálů pro školu. Podílejí se též na formování ŠVP. Informace o plánovaných či probíhajících aktivitách dostávají rodiče osobně či pravidelně prostřednictvím ů, webových stránek a na Facebooku mateřské školy. Rodiče mají možnost denně při předávání dětí hovořit s pedagogy či ředitelkou školy o průběhu vzdělávání, programu, chování a rozvoji svého dítěte. Mateřská škola doplňuje a zároveň podporuje rodinnou výchovu. Pedagogové zastávají profesionální přístup, zachovávají diskrétnost a nezasahují do soukromí rodin. Spolupráce Mateřské školy Josefínka a Vendelínek, o.p.s. s rodiči je více popsána v projektu Jsme spolu (viz.: Jsme spolu), na kterém si naše mateřská škola zakládá Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. nemá zřízenou školskou radu. V mateřské škole je zřízena správní a dozorčí rada. Působnost správní a dozorčí rady je dána zákonem č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9 V roce 2014 byla otevřena 1 heterogenní třída pro 18 dětí. Věk dětí od 4 do 6 let, dále třída pro mladší děti ve věku od 2 let a předškolní třída. Děti jsou přijímány i v průběhu roku, podle volné kapacity. Počet dětí přijatých k docházce do od do od Tab.:Počet dětí přijatých v roce 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

10 4.1. K získávání nových dovedností a rozvíjení kognitivních funkcí dětem slouží počítač s dotykovou obrazovkou, klávesnicí a myší se speciálně upravenými interaktivními a logickými programy. Speciální výukové počítačové programy mohou pomoci při prevenci a nápravě specifických poruch učení, obsahují edukační efekt a ovlivňují rozvoj poznávacích schopností, proto mohou lépe připravit děti na přechod do základní školy. Dětem umožňujeme postupné zvykání na počítač jako součást prostředí (prevence eventuálních závislostí v pozdějším věku). Počítač je vybaven speciálními hrami a výukovými programy i v anglickém jazyce, které umožní dětem objevovat neznámé a napomáhají k rozvoji logických úvah, podporují schopnost rychle se rozhodnout a zlepšují prostorovou orientaci. Čas, který děti u počítače tráví, je přesně vymezen na max. 20 minut denně a programy jsou pečlivě volené Angličtina je do programu zařazena formou bilingvální výchovy každý den. Metoda Wattsenglish je výjimečná tím, že představuje ucelenou a návaznou metodiku výuky angličtiny pro předškoláky a školáky, která byla vyvinuta ve spolupráci s psychology, pedagogy a lingvisty. Vychází z přirozeného osvojování si řeči (podobně jako se učíme mateřštinu) a zároveň fixuje pevné gramatické základy. Všichni učitelé, kteří tuto metodiku využívají, procházejí odborným školením i následnými workshopy, vyučují zásadně podle výukových materiálů Wow! a dodržují manuál výuky Kroužky jsou zahrnuty v rámci školného a probíhají zpravidla v odpoledních hodinách. Flétnička Šikovné ruce

11 Dramatický kroužek Tanečky s Josefínkou Logopedická cvičení Ekologický kroužek Žížalka 4.4. Mimoškolní aktivity Jsou rodiči hrazeny zvlášť a probíhají převážně v odpoledních hodinách. Keramika Plavaní Josefínka Speaks English 4.5. Jablíčková slavnost Výroba ptačích budek, Pouštění draků na louce, Dlabání halloweenských dýní, Návštěva Mikuláše Výroba adventního věnce, lampionkový průvod Masopustní průvod v maskách, Velikonoční tvoření barvení vajíček, Oslava Dne Země sázení kytiček, péče o zahradu, Posezení pro maminky oslava dne matek Party školky oslava narozenin celé školky Olympiáda pro tatínky oslava dne otců, Den dětí Mezi další oblíbené akce v průběhu roku určené také pro rodiče patří výlety do Svíčkárny, Toulcova dvora, Gutovka, Hostivařské přehrady, Hrad Berchtold, Staré hrady, Botanicus, Medník, Zámek Loučeň, Národní muzeum, ZOO, Planetarium, Království železnic, Návštěva hasičů a policajtů a Kurz první pomoci Velice oblíbenou akcí je Pyžámková noc, kdy děti přespí přes noc ve škole.

12 4.6. Celé Česko čte dětem program na podporu čtení knížek dětem Společenská odpovědnost škol inovativní projekt pro školy Nechci kazy certifikovaná školka v prevenci zubního kazu Mrkvička člen sítě ekologické výchovy Pavučina Recyklohraní aneb ukliďme si svět osvěta dětí v recyklování Medvídek Nivea vzdělávací program pro předškolní děti Mensa ČR NTC Learning systém učení dětského mozku Primavizus vyšetření zraku dětí ve školce Zdravá pětka Nadační fond Albert, poučení o zdravé výživě Topskolky.cz portál mateřských školek Medvídek Brumla preventivní program Policie ČR Hasiči v Průběžné pravidelné návštěvy hasičské stanice Městská knihovna v Praze v Ruské ulice - oddělení pro děti Rytmik dětem s.r.o. nabídka zájmových kroužků 4.7. Mezi aktivity školy patří obecně prospěšné projekty Jsme spolu, který zaštiťuje a podporuje společně trávený čas rodičů a dětí. V rámci tohoto projektu škola organizuje společné akce od výletů až po společné strávená hravá a kreativní odpoledne. Máme rádi Zemi, projektem reagujeme na aktuální problémy odcizení děti od přírody, její ochrany, ale i ochrany sám sebe a druhých. V projektu je realizován ekologický kroužek Žížalka, ve kterém děti budují a pečují o vlastní zahradu, starají se o zvířata: morče Josefínu, Agamy Džamalu a Ervína a žížalkovník. Škola se zapojila do celorepublikového projektu Recyklohraní, ve kterém se v oblasti hlavního města Prahy umístila na prvním místě ve sběru starých telefonů. V rámci těchto projektů

13 mateřská škola spolupracuje s rodiči, médii, odbornou veřejností, místní komunitou a jinými institucemi. Začátkem školnímu roku 2014/2015 zahájila škola spolupráci se základními Kouzelnými školami vzájemnými návštěvy, v rámci kterých proběhla prohlídka, výměna informací, ukázka pomůcek a hudební představení. Na jaře 2013 škola zahájila spolupráci s Mensou ČR a Centrem nadání. V rámci těchto organizací absolvovali pedagogové školení výuky Mensa NTC Learning I, II, III pro školky. Jde o systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, která mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. S celým projektem, byli seznámeni i rodiče formou semináře pořádaného ve spolupráci s Centrem nadání. Mateřská škola získala začátkem školního roku 2014/2015 značku Odpovědná škola. Značku Odpovědná škola uděluje Asociace společenské odpovědnosti školám, které kromě klasického vzdělávání dětí vnímají kulturní, sociální a vzdělávací potřeby místa, ve kterém působí. Cílem projektu je zvýšit podvědomí o společenské odpovědnosti u škol a příklady dobré praxe inspirovat ostatní. Chceme dosáhnout toho, že se stane odpovědné chování dětí, ale i rodičů naprosto samozřejmé.

14 Náklady Částka Částka Výnosy hlavní Hl.činnost Vedl.činnost činnost Školné včetně Částka Hl.činnost Spotřeba materiálu obědů Potraviny školka Úroky 1862 Spotřeba PHM Přijaté dary 3750 Spotřeba energie Provozní dotace Opravy Obědy Telefon, internet Nájemné Školní akce Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné soc. a zdrav. poj. Sociální náklady Daně a poplatky 3200 Ostatní provozní náklady Odpisy DHM Daň z příjmů 1900 Částka Vedl.činnost Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek za hlavní činnost Mateřské školy Josefínka a Vendelínek o.p.s. v roce 2013 je

15 V roce 2015 bude hlavním cílem nábor nových dětí. Podle předpokladů je očekáván odchod více jak poloviny dětí a to z důvodu přesunu do základních či státních mateřských škol. Je tedy důležitá efektivní exekuce marketingového plánu, který bude vypracován za tímto účelem.

16 1. 4 Vedení Mateřské školy Josefínka a Vendelínek o.p.s. zhodnotilo rok 2014 jako úspěšný. Cíle, které byly při založení neziskové školky stanoveny pro zbytek roku, byly splněny na 100 %. Od začátku školního roku 2014/ 2015 byla navýšena kapacita přijatých žáků na 32. Po celý školní rok byla tato kapacita plně využita. Velkým úspěchem bylo naplnění specializované třídy pro děti předškolního věku s rozšířenou výukou anglického jazyka a ITC. Ke konci školního roku MŠ Josefínka a Vendelínek o.p.s. vyprovázela rekordní čtvrtinu dětí do základních škol. Jedním z hlavních cílů pro rok 2014 byly aktivity v rámci společenské odpovědnosti. O správném plnění cílů svědčí získání značky Odpovědná škola. Mateřská škola Josefínka a Vendelínek o.p.s. bude nadále plnit cíle a plány, které jsou stanoveny za účelem prospěchu, kvalitativního růstu školy a spokojenosti dětí, rodičů a zaměstnanců.

17 Výroční zpráva byla projednána a schválena správní radou v souladu s 168, odst. 1, zákona č. 61/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s 13, odst. 2, zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. V Praze dne Zpracovala ředitelka Mateřské školky Josefínka a Vendelínek o.p.s. Bc. Petra Langerová

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období 2012-2015

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Čtyřlístek Domažlická 1656, Říčany Detašované pracoviště Kolovratská 1704, Říčany 251 01 Školní rok 2013/14 VYPRACOVALA: Šárka Skůpová ředitelka MŠ Čtyřlístek V ŘÍČANECH DNE:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-253/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

za školní rok 2013 2014

za školní rok 2013 2014 M a t e ř s k á š k o l a, Praha 4, Blatenská 2145 www.ms-blatenska.cz, e-mail: info@ms-blatenska, tel.fax :272 933 137, mobil : 724 251 550 ÚMČ Praha 11 OŠK Vidimova 1324 149 41 Praha 4 V Praze dne č.j.

Více

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Seznam městských částí patřících do správního obvodu Praha 8 2. Počet základních škol

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko Správně vidíme jen srdcem. (Antoine de Saint-Exupéry) Aktualizaci zpracovaly: Mgr. et Bc. Eva Kuchyňková a Bc. Monika Podkalská, DiS. (Projednáno

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více