ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN OKRES NOVÝ JIČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN OKRES NOVÝ JIČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN OKRES NOVÝ JIČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MATEŘSKÁ ŠKOLA

2 OBSAH: ÚVODNÍ STRANA 1 OBSAH 2 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2.OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY HISTORIE ŠKOLY SOUČASNÝ STAV 4 3.PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ MATERIÁLNÍ PODMÍNKY PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY A ŽIVOTOSPRÁVA PODMÍNKY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZNÍ PODMÍNKY A ORGANIZACE ŘÍZENÍ MŠ A PERSONÁLNÍ PODMÍNKY SPOLUÚČAST RODIČŮ MOŽNOSTI DALŠÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA NADSTANDARTNÍCH AKTIVIT 10 4.CHARAKTERISTIKA ŠVP BAREVNÁ ŠKOLKA NÁZEV PROGRAMU A VIZE DÍLČÍ CÍLE (ZÁMĚRY) ŠVP ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PODLE ŠVP 13 5.VZDĚLÁVACÍ OBSAH INTEGROVANÉ BLOKY NÁZVY A CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÝCH BLOKŮ OBECNÁ NABÍDKA DRUHŮ ČINNOSTÍ PRŮŘEZOVÁ TÉMATA TZV. SKRYTÉ KURIKULUM 26 7.NÁVAZNOST PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 37 8.VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S POSTIŽENÍM A ZDRAVOTNÍM A SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ TALENTOVANÝCH A NADANÝCH PRAVIDLA PRO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SVP 39 9.EVALUAČNÍ SYSTÉM PROSTŘEDKY EVALUACE POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ EVALUACE SYSTÉM EVALUAČNÍCH PROCESŮ SEZNAM PŘÍLOH ŠVP 45 2

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘEDKLADATEL NÁZEV ŠKOLY: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OKRES NOVÝ JIČÍN MATEŘSKÁ ŠKOLA ADRESA: KUNÍN 346, IČO: IZO: ŘEDITEL ŠKOLY: Mgr. Machýčková Ivana KONTAKT: VEDOUCÍ UČITELKA: Mgr. Sztefková Renáta KONTAKT: ZPRACOVALA: Mgr. Sztefková Renáta ZŘIZOVATEL NÁZEV: OBEC KUNÍN ADRESA: KUNÍN 69, STAROSTA: NOVOSADOVÁ DAGMAR KONTAKT: PLATNOST DOKUMENTU: OD , zpracován na období 3 let ČJ: ZŠ 263/13 DOKUMENT PROJEDNÁN A SCHVÁLEN NA PEDAGOGICKÉ RADĚ DNE Mgr. Machýčková Ivana, ředitel školy 3

4 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. HISTORIE ŠKOLY Česká mateřská škola v Kuníně vznikla v období první republiky. Školství a pokrokové výchovné metody však měly v obci tradici od dob panování vzdělané ženy, hraběnky Marie Walburgy Harrachové (v 18. století). Po 2. světové válce byl provoz české mateřské školy obnoven. Sídlila ve společné budově s místní základní školou. V sedmdesátých a osmdesátých letech byly v obci provozovány dvě mateřské školy. Jedna obecní, s jeslovou třídou, druhá závodní mateřská škola (VŠV Kunín) v nové účelové budově z roku V roce 1991 byly mateřské školy sloučeny, zřizovatelem se stala Obec Kunín. Bylo rozhodnuto, že dvoutřídní mateřská škola bude provozována v novější, účelové budově. V letech byla zřízená přechodně třetí třída mateřské školy v družině základní školy. V letech byla provozována opět jen dvoutřídní mateřská škola. V červnu roku 2009 byla budova MŠ zasažena bleskovou povodní (přízemí bylo zaplaveno do výšky 70-90cm). Od roku 2008 byla opět zřízena třetí třída mateřské školy v prostorách školní družiny základní školy. Zřizovatel má snahu spolu s vedením školy pružně reagovat na aktuální situaci v obci, a proto zřídil k další třídu mateřské školy v rekonstruovaných prostorách bývalé obecní knihovny. Organizačně patří zařízení mateřská škola od pod ředitelství základní školy, společně se školní jídelnou a školní družinou tvoří subjekt Základní škola a Mateřská škola Kunín, p. o., okres Nový Jičín SOUČASNÝ STAV Obec Kunín má asi 1600 obyvatel. Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Kunín. Základní škola je úplná, devítitřídní, mateřská škola má k třídy. Od má mateřská škola v obci dvě třídy pro 26 dětí v původní účelové budově, jednu třídu pro 20 dětí v budově základní školy a jednu třídu pro 19 dětí v prostorách bývalé obecní knihovny. Pokud klesne počet zájemců o předškolní vzdělávání dětí, bude zrušena třída ve škole a škola opět získá zpět prostory pro školní družinu. Účelová budova je po celkové rekonstrukci a po opravách po povodni v roce Ve třídách jsou děti různého věku (smíšené), jen třída v základní škole je určena hlavně pro děti v posledním roce školní docházky. Zaměření mateřské školy je všeobecné, školní vzdělávací program se jmenuje Barevná školka. V programu jsou zapracovány některé prvky alternativních škol (programu Začít spolu, Zdravá škola, Montessori pedagogika, tematická a projektová výuka). 4

5 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY DVĚ TŘÍDY MATEŘSKÉ ŠKOLY (BERUŠKY A SLUNÍČKA) V ÚČELOVÉ BUDOVĚ Účelová budova mateřské školy se nachází klidnější části obce v blízkosti zámku a kostela, v blízkosti autobusové zastávky Kunín u kovárny. Budova byla vybudována v sedmdesátých letech, do užívání předána Celková rekonstrukce proběhla v roce 2007 a 2008 (výměna oken a vstupních dveří, zateplení budovy, vytvoření nové fasády, oprava střechy a komínů, obnova sanitární techniky, umýváren a toalet, úpravy ve školní kuchyni), další velké opravy proběhly v letech po povodni (obnova kotelny, školní kuchyně, zdiva a podlah v přízemí). Třídy mateřské školy mají kapacitu 26 dětí, do mateřské školy v účelové budově může být tedy přijímáno 52 dětí. Před budovou je místo pro parkování aut, za budovou se nachází školní zahrada (vybavena hracími a tělovýchovnými prvky, doplněná 2 uměle vytvořenými kopci). Pozemek je oplocen. Plot v přední části je tvořen dřevěnými barevnými pastelkami a je výraznou dominantou. Budova je dvoupatrová. V přízemí se nachází zázemí školy kuchyně, kotelna, prádelna, úklidová místnost a dvě šatny pro děti a šatna pro zaměstnance. Od roku 2008 je zřízena v přízemí místnost pro individuální práci s dětmi (převážně logopedickou). V patře se nacházejí dvě třídy s hernami a sociálním zázemím (umývárny, toalety, místnost pro lehátka a lůžkoviny) a přípravná kuchyňka a kancelář. Prostory jsou vymalovány, vyzdobeny, pravidelně kontrolovány z hlediska požární ochrany a bezpečnosti. Mateřská škola je napojena na veřejný vodovod a kanalizaci. Je vytápěna zemním plynem, kotelna se nachází v budově v přízemí. Jídlo je připravováno ve vlastní kuchyni. Kuchyně je vybavena spotřebiči a pomůckami, většina vybavení byla obnovena po povodni v roce Prádelna je využívána pro praní ochranných oděvů zaměstnanců a pro příležitostné praní ručníků, podložek či hraček dětí, je vybavena automatickou pračkou a žehličkou. Běžné pravidelné praní lůžkovin je zajišťováno v prádelně V Novém Jičíně. Šatny dětí jsou vybaveny šatnovými boxy vyrobenými na míru. Každé dítě má své místo označené značkou, boxy jsou vytvořeny tak, aby bylo umožněno ukládání oděvů a obuvi dětí. Součástí boxu je i lavička pro sezení dětí. Šatna pro dospělé je vybavena skřínkami, stoly s židlemi a věšáky a ledničkou pro zaměstnance. Třídy dětí jsou vybaveny účelovým nábytkem stoly a židličkami ve třech výškových velikostech, skřínkami a policemi pro uložení učebních pomůcek, knih, hraček a materiálu a stoly pro učitele. Herny jsou pokryty celoplošným kobercem a také jsou vybaveny nábytkem. V každé herně je relaxační koutek, kam se děti mohou kdykoliv uchýlit k odpočinku. Pro odpočinek dětí po obědě jsou pořízena lehátka a lůžkoviny, která jsou ukládána v kumbálu vedle herny. Součástí tříd jsou umývárny, toalety a sprchové kouty. Kromě hraček a učebních pomůcek se ve třídách a hernách nacházejí audiovizuální pomůcky (přehrávače na cd nosiče, televize, přehrávač dvd a videa). Přípravná kuchyňka je vybavena nábytkem, nádobím a přístroji pro potřeby školní kuchyně při výdeji jídla dětem i zaměstnancům. 5

6 Kancelář v patře slouží administrativním záležitostem, nachází se zde knihovna pro pedagogy, archív a sklad výtvarného materiálu. Je vybavena počítačem (s přístupem na internet) pro vedoucí učitelku i pro pedagogy, kopírkou, laminovacím přístrojem. V mateřské škole jsou prostory vymezeny barvami dveře, veřeje, kliky, hrany nábytku jsou v odpovídajících barvách (podle názvu třídy Berušky červená, Sluníčka žlutá, provozní místnosti zelená, kancelář modrá). Podle barev tříd jsou pro děti pořízena trička na společné akce. Provozní doba obou tříd je od do hodin. JEDNA TŘÍDA MATEŘSKÉ ŠKOLY (ŽABIČKY) V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Třída mateřské školy byla zřízena k na přechodnou dobu dvou let pro 15 dětí, k byla rozšířena kapacita o 5 dětí, třída je tedy naplněna k do počtu 20 dětí. Nyní je třída zřízena na dobu neurčitou. Pro potřeby třídy mateřské školy byly vymezeny v letech 2009/2010 a 2010/2011 prostory školní družiny, od školního roku 2011/2012 navíc i prostory cvičné školní kuchyně. Třída mateřské školy využívá tedy upravené, přizpůsobené místnosti, šatnu s chodbou a sociální zařízení. Stravu zajišťuje školní jídelna základní školy. Místnosti jsou vybaveny nábytkem vhodným vzhledem k výšce dětí. Pro odpočinek či relaxaci jsou zakoupeny matrace. Pro předškolní vzdělávání jsou pořízeny učební pomůcky, knihy, hračky a audiovizuální pomůcky (televize, cd a dvd přehrávač). Pro děti je ve škole dostupná multimediální učebna a tělocvična. Pro pobyt venku je využívána školní zahrada základní školy (vybavené hracími a tělovýchovnými prvky), výletiště, dále děti navštěvují s učitelkami školní zahradu mateřské školy u účelové budovy. Výzdoba třídy a barva triček pro děti na společné akce jsou v zelené barvě, odpovídají názvu třídy Žabičky. Provozní doba třídy je od do hodin. JEDNA TŘÍDA MATEŘSKÉ ŠKOLY (RYBIČKY) V REKONSTRUOVANÝCH PROSTORÁCH BÝVALÉ KNIHOVNY Třída s kapacitou 19 dětí byla vybudována v prostorách bývalé knihovny na výletišti za obecním úřadem. K dispozici je třída spojená s hernou, přípravná kuchyň (výdejna stravy), šatna pro děti i pro personál, sklad a sociální zařízení. Prostory jsou vybaveny vhodným a účelovým nábytkem, učebními pomůckami a hračkami, potřebným materiálem. Strava je dovážena ze školní jídelny v základní škole. Pro pobyt venku je využívána školní zahrada a hřiště u základní školy, výletiště a školní zahrada mateřské školy u účelové budovy. Prostory jsou vyzdobeny, třída je modrá, má název Rybičky. Provozní doba třídy je od do hodin PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY A ŽIVOTOSPRÁVA Snažíme se o vytvoření bezpečného prostředí pro děti i zaměstnance. Všichni zákonní zástupci, děti i zaměstnanci školy mají stejná práva a povinnosti, nikdo není zvýhodňován nebo znevýhodňován. Pravidla pro děti tvoří a nastavují pedagogové spolu s dětmi na třídách. Práva a povinnosti pro zákonné zástupce určují platné zákony, vyhlášky a školní řád. Práva a povinnosti zaměstnanců určují platné zákony, vyhlášky, pracovní smlouvy a pracovní náplně zaměstnanců a organizační řád školy. 6

7 Při nástupu dítěte do mateřské školy respektujeme adaptační období (různě dlouhé pro každé dítě) rodiče mají možnost volit délku doby pobytu dítěte v mateřské škole, mohou se účastnit předškolního vzdělávání s dítětem. Dětem je poskytována co největší míra volby a rozhodování, snažíme se o vztahy na základě důvěry, tolerance. Pravidla a pokyny jsou formulovány srozumitelné, jasně, dbáme na jejich dodržování, děti se na vytváření pravidel podílejí. Rozvíjíme ohleduplnost, takt, ochotu pomáhat si, chováme se zdvořile a učíme to děti. Snažíme se o pochopení, že každý je jiný a jedinečný. Vyhýbáme se u předškolních dětí soutěžení, srovnávání, škatulkování, odsuzování, ironizování. Pedagogové se věnují plánovaně vytváření prosociálních vztahů mezi dětmi, provádějí průběžně a cíleně prevenci patologických jevů. Snažíme se v co největší míře respektovat individuální zvláštnosti dětí, na jejich osobní tempo. Bereme ohledy na zájmy a nálady dětí. Naším cílem je co největší možná míra individualizace výchovného procesu. Děti zatěžujeme přiměřeně vzhledem k věku i individuálním zvláštnostem. Mateřská škola poskytuje dětem prostřednictvím školní kuchyně celodenní stravování založené na principech zdravé výživy. Je dodržován doporučený denní režim pro děti předškolního věku s přihlédnutím k individuálním potřebám dětí. Jsou zařazovány různorodé aktivity, které podporují celkový rozvoj dítěte. Jsou střídány aktivity spontánní a řízené. Kdykoliv během dne mají děti možnost relaxovat, odpočívat, mohou se rozhodnout neúčastnit se aktivit. Denně je zařazováno cvičení a jsou uskutečňovány pohybové aktivity. Denně je zařazován pobyt dětí venku, pružně je upravena jeho délka v případě nepříznivého počasí je pobyt dětí venku zkrácen, v případě příznivého počasí je pobyt dětí venku prodloužen. Spaní a odpočinek dětí jsou přizpůsobeny jejich osobní potřebě. Pedagogové a zaměstnanci školy se snaží být dětem příkladem ve zdravém životním stylu. Do MŠ jsou přijímány zdravé děti, které netrpí infekční nemocí, rodič musí sdělovat učiteli případné zdravotní obtíže dítěte, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Děti musí být řádně očkovány. Jsou vypracována pravidla a postupy při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami PODMÍNKY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI Budova školy, zahrada, veškeré vybavení je pravidelně kontrolováno a podléhá revizím. Pracovníci jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Znají pravidla a nařízení pro péči o zařízení školy. Prostředí budovy i zahrady je udržováno v čistotě a v bezpečnosti školnicí a pracovníky obce. Péče o veškeré zařízení školy je podrobně uvedena v provozním řádu školy. Podmínky k zajištění bezpečnosti dětí pedagogy a práva a povinnosti zákonných zástupců jsou uvedeny ve školním řádu a provozním řádu mateřské školy. Rodiče či jimi pověřené osoby předávají dítě osobně učitelce. Dítě je vždy vydáváno jen zákonnému zástupci či osobě, kterou rodiče či zákonní zástupci pověřil (písemně). Rodiče se sami rozhodují o tom, zda budou veřejně vystavovány výrobky, fotografie, stavby jejich dětí. Jsou chráněny osobní údaje dětí i rodiny. Ke zprávám z poradenských středisek, které nám rodiče poskytnou, mají přístup jen pedagogové, kteří s dítětem přímo pracují, zprávy nejsou poskytovány jiným školám či osobám bez písemného souhlasu rodičů. 7

8 3.4. PROVOZNÍ PODMÍNKY A ORGANIZACE MŠ je v provozu denně v pracovních dnech od 6.00 hodin do 16 hodin v účelové budově (třída Berušky a Sluníčka) a od 6.15 do 16 hodin ve třídách Žabičky a Rybičky (kromě přerušení provozu v období letních a zimních prázdnin nebo při výjimečném přerušení provozu). S přerušením provozu školy jsou rodiče seznamováni prokazatelně a včas (minimálně 2 měsíce předem či ihned, kdy je přerušení provozu nezbytné). V období letních prázdnin je provoz přerušen na období pěti, výjimečně šesti týdnů, v období vánočních a novoročních svátků zpravidla na 1 týden (přerušení provozu zpravidla odpovídá zimním prázdninám základní školy). Rodiče mohou děti přivádět v době od (6. 15) do hodin, v případě potřeby i kdykoliv během dne (je vhodné plánovaný pozdější příchod předem nahlásit). Začátek doby provozu je přizpůsoben rodičům, kteří z obce dojíždějí do zaměstnání. Denní režim může být přizpůsoben potřebám dětí, činnosti může pedagog pružně měnit, zachována musí být doba jídla a pobytu venku (ten může být prodloužen či zkrácen dle podmínek počasí). Do MŠ jsou přijímány děti ve věku zpravidla 3 let na základě podané žádosti rodiči či zákonnými zástupci a rozhodnutí, vydaného ředitelem školy. Pokud je k předškolnímu vzdělávání přihlášeno více dětí, než může škola přijmout, ředitel rozhoduje na základě předem zveřejněných kritérií. Zápis do mateřské školy pro nový školní rok se koná zpravidla v měsíci květnu, je vyhlášen ředitelem školy po projednání se zřizovatelem a jeho vyhlášení je zveřejněno v obci i na webových stránkách školy. V případě, že jsou v mateřské škole volná místa, jsou děti přijímány i během školního roku. Ukončeno může být dítěti předškolní vzdělávání na základě rozhodnutí ředitele školy (v případě důvodů, uvedených ve Školském zákoně), písemným sdělením rodičů na základě jejich rozhodnutí (v případě stěhování či jiné změny) či nástupem dítěte do základního vzdělávání. Děti jsou v MŠ rozděleny do tří věkově smíšených tříd či zařazeny do třídy v budově základní školy, ve které jsou zpravidla děti v posledním roce předškolní docházky. Rodiče či zákonní zástupci mohou s vedoucí učitelkou konzultovat zařazení dítěte do konkrétní třídy ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY A PERSONÁLNÍ PODMÍNKY Organizačně je mateřská škola součástí právního subjektu, který slučuje základní a mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Ředitelství školy je v základní škole. Řediteli a zástupci ředitele je podřízena učitelka, pověřená vedením mateřské školy (vedoucí učitelka). Ta je pověřena řízením předškolních pedagogů a školnice mateřské školy. Předškolní vzdělávání v mateřské škole zajišťuje 8 pedagogů, 6 na plný úvazek a 2 na úvazek 60%. Při přijímání pedagogů je požadováno odpovídající středoškolské či vysokoškolské vzdělání. V případě případného přijetí pracovníka na pozici pedagoga bez odpovídajícího vzdělání by bylo podmínkou zahájení studia v oboru předškolní nebo speciální pedagogiky. Pedagogové jsou do tříd rozděleni dle rozhodnutí učitelky, pověřené vedením mateřské školy. Pedagogové se účastní na řízení školy prostřednictvím pedagogických rad, spolurozhodují o školním vzdělávacím programu a o dokumentech školy. Mají stanovené náplně práce, odpovědnosti a kompetence, mají nastavena kritéria pro hodnocení a odměňování. Dle svých potřeb a požadavků a dle potřeb a možností školy se dále vzdělávají 8

9 formou samostudia či organizovaného vzdělávání. Spolupracují navzájem ve třídách i v rámci mateřské školy a organizace, spolupracují s dalšími partnery a složkami SPOLUÚČAST RODIČŮ Rodiče jsou partnery při vzdělávání dětí. Mají možnost podílet se na tvorbě školního a třídního vzdělávacího programu a svými návrhy a připomínkami mohou ovlivňovat četnost a náplň akcí pro děti. Návrhy a připomínky mají možnost sdělovat při ústním jednání s učitelkami a písemně do dotazníků a anket. Třídy mateřské školy jsou pro rodiče přístupné v době vyzvedávání dětí i během dne, rodiče se mohou účastnit činností dětí. Mateřská škola dává rodičům možnost, aby byli informováni o plánovaných vzdělávacích aktivitách pro děti. Denně najdou rodiče na nástěnkách v šatně plán vzdělávací nabídky třídy. Zpravidla jednou za měsíc je vydáván školní časopis Předškoláček, ve kterém rodiče najdou informace o akcích, o dění v mateřské škole a je zde prováděna i aktuální osvětová činnost informace o trendech ve výchově a vzdělávání předškolních dětí. Dle svých potřeb a míry zájmu se mohou rodiče informovat o prospívání dítěte v mateřské škole a seznamovat se s výsledky orientační diagnostiky. Kdykoliv mohou nahlížet do portfolia svého dítěte. Rodiče se o prospívání a výsledcích dítěte mohou informovat při předávání dítěte (dle možností učitelky) a na konzultačních schůzkách (v určených dnech nebo v individuálně domluveném termínu). Kromě akcí pro děti pořádá mateřská škola akce i pro rodiče s dětmi, i akce pro děti a další rodinné příslušníky a přátele dětí. Rodiče se mohou rozhodovat, zda se budou podílet na chodu školy finančním či materiálním příspěvkem (sponzorským darem). Dary jsou podloženy písemnou smlouvou a jsou dobrovolné. Rodiče mohou přispět dobrovolně vlastní aktivitou a prací při akcích školy a při úpravách v budově, při provozních záležitostech (např. převezení materiálu a pomůcek mezi třídami ve dvou budovách v obci) MOŽNOSTI DALŠÍ SPOLUPRÁCE Mateřská škola spolupracuje úzce se základní školou, jejíž je součástí. Spolupráce má různé formy. Jsou využívány navzájem prostory škol a školních zahrad, učební pomůcky, odborná literatura a časopisy. Jsou pořádány společné akce. Úzká je metodická spolupráce učitelů předškolního a základního vzdělávání prvního stupně pedagogové jsou vyzýváni, aby se seznamovali navzájem s rámcovými a vzdělávacími programy, vyměňují si zkušenosti, sdělují si aktuální trendy a změny ve vzdělávání. Dále mateřská škola spolupracuje se školní družinou při základní škole uskutečňují se návštěvy a setkání, výměna zkušeností při objednávání učebních pomůcek a materiálu. Při pořádání mimoškolních akcí spolupracuje mateřská škola se Sdružením rodičů, Klubem seniorů. Mateřská škola spolupracuje i pediatrem v obci při výměně obecných informací o trendech ve zdravotnictví, případně vyřizuje vzkazy rodičům od lékaře týkající se termínů prohlídek dětí a očkování. Aktuálně, spíše nepravidelně bývá navazována spolupráce naší mateřské školy s jinými mateřskými školami (v rámci projektů, návštěv a výletů). Úzká je spolupráce s poradenskými zařízeními ve školství s Pedagogicko psychologickou poradnou a Speciálními pedagogickými centry. Spolupráce bývá aktuální, dle potřeby (PPP 9

10 v Novém Jičíně, SPC v Novém Jičíně) i pravidelná, opakující se (SPC Kpt. Vajdy v Ostravě je garantem logopedické péče v MŠ) NABÍDKA PRAVIDELNÝCH NADSTANDARTNÍCH AKTIVIT Pro děti mateřské školy je nabízen a dle zájmu uskutečňován kroužek Malí hudebníci (po ukončení provozu školy, lektorem je učitelka MŠ). Děti mají možnost s rodiči navštěvovat keramický kroužek v základní škole. Po provedeném šetření zájmu rodičů (anketa) byla zahájena činnost kroužku anglického jazyka za úhradu (lektor externí), je naplánováno jeho další pokračování. Jedna z učitelek mateřské školy je zapojena do projektu Progress, který bude zajišťovat vzdělávání učitelů v cizím jazyce. Pro děti z obce, které jsou mladší tří let, nebo které nebyly přijaty do mateřské školy, je organizováno Mateřské centrum. Lektorka (učitelka MŠ) v době mimo provoz mateřské školy připravuje jednou za 14 dní hodinové aktivity (tělovýchovné, výtvarné, pracovní, hudební, herní a jiné) pro dvojici dospělý dítě. Mateřská škola nabízí pedagogicko poradenské služby v oblasti rozvoje komunikačních schopností dětí (logopedickou péči). Službu provádí učitelka s odpovídajícím vzděláním, služba je poskytována v prostorách MŠ v účelové budově zpravidla mimo dobu provozu, za úhradu. 10

11 4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU BAREVNÁ ŠKOLKA 4.1. NÁZEV A VIZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Školní vzdělávací program má název BAREVNÁ ŠKOLKA. VIZE PROGRAMU: Tak jako je nekonečný počet barev a jejich odstínů, tak je kolem nás množství dětí s různými povahami, mírou zdraví, schopností, dovedností, psychických i fyzických předpokladů. Naším úkolem je tyto děti poznat a dát jim možnost rozvíjet se, položit jim základy celoživotního vzdělávání v motivujícím a pohodovém prostředí. červená žlutá zelená modrá oranžová růžová bílá a černá úsměv, radost, humor cit, pohoda, teplo, bezpečí sounáležitost s přírodou, zdravý životní styl, ekologický způsob života sounáležitost se životem obce rodiny dětí, respektování jejich jedinečnosti zdraví, zdravý způsob života individualizace v předškolním vzdělávání, ale současně spolupráce všech navzájem 4.2. DÍLČÍ CÍLE (ZÁMĚRY) ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU RESPEKTOVÁNÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE, ZAMĚŘENOST NA DÍTĚ centrem školy je dítě, jeho individualita, podpora jeho vývoje AKTIVITA DÍTĚTE, VZBUZENÍ ZÁJMU, SAMOSTATNÉ ŘEŠENÍ podněcujeme aktivitu, samostatnost, tvoření, nacházení řešení, zaměřujeme se na prožitek, ne na výkon preferujeme samostatnou práci, ale frontální učení není vyloučeno 11

12 POZITIVNÍ PŘÍSTUP snažíme se pozitivní jednání a myšlení užíváme metodu pozitivního posilování RESPEKTOVÁNÍ ODLIŠNOSTÍ respektujeme, že jsme každý jiný a jedinečný SNAHA O VŠEOBECNÝ ROZVOJ V PŘEDŠKOLNÍM OBDOBÍ podporujeme nejen intelektuální rozvoj, ale také rozvoj emoční a sociální učíme se komunikovat, cítit, prožívat učíme se zdravému způsobu života, chráníme přírodu učíme se tím, čím žijeme SPOLUPRÁCE, ODPOVĚDNOST ZA SVÉ JEDNÁNÍ, POSTUPNÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ BEZ ZÁSAHŮ DOSPĚLÝCH učíme se odpovědnosti za sebe sama, za své jednání (důsledky) učíme se žít a jednat ve společenství ostatních učíme se řešit situace a problémy bez neustálých zásahů dospělých vnímáme rozdíl mezi trestem a přirozeným důsledkem jednání zařazujeme komunikaci v kruhu, učíme se naslouchání POHODOVÉ KLIMA ŠKOLY vytváříme důvěrné klima, tolerantní prostředí, úcta, porozumění učíme se pomáhat, být vstřícní nepodporujeme soutěživost, srovnávání PODNĚTNÉ, PEDAGOGICKÉ PROSTŘEDÍ prostředím podporujeme hru a učení vše je připraveno pro použití (věci se ukládají na stanovené místo a jsou dostupné všem) PRÁCE S CHYBOU na chyby má člověk právo, za chyby netrestáme chyby využíváme k učení PRAVIDLA PRO CHOVÁNÍ společně utváříme pravidla, máme je znázorněná nápisem, piktogramem, obrázkem na jejich tvorbě se podílejí všichni pravidla platí pro všechny, i pro děti i pro dospělé PROPOJENOST ŠKOLY SE ŽIVOTEM učíme se událostmi a děním kolem nás na aktivitách školy se podílejí rodiče, jsou informováni o prožívání a pokroku dětí, znají prostředí školy žijeme událostmi v obci, spolupracujeme s ostatními 12

13 4.3. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PODLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Učitelky naplňují vizi školy a dílčí cíle (záměry) programu průběžně, Integrované bloky rozpracovávají společně učitelky ve třídě do třídního vzdělávacího programu, Učitelky volí nabídku tak, aby: - směřovaly k naplňování cílů rámcových (obecných) - směřovaly k naplňování cílů specifických a jim odpovídajících výstupů ze všech vzdělávacích oblastí - aby vytvářely základy klíčových kompetencí Učitelky rozlišují, které specifické cíle plní průběžně, po celou dobu docházky dítěte do MŠ a ke kterým cílům musí volit konkrétní činnost v určitém období, Znají a respektují pravidla a požadavky pro předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, Učitelky realizují evaluační procesy, vyhodnocují krátkodobě i dlouhodobě. 1) INTEGROVANÝ BLOK - Učitelky na třídě si zvolí integrovaný blok na různě dlouhé období (zpravidla na období 1-4 měsíců), - Pracují tvořivě, samy s dětmi volí a vytvářejí témata k integrovaným blokům tak, aby směřovaly k cílům a výstupům, - Rozpracují bloky do tematických celků (zpravidla na období týdnů), tematické celky volí hned nebo postupně (podle aktuální situace, dle přání a zájmu dětí), případně volí i podtémata, - Postupují od detailu k celku nebo od celku k detailu, ale vždy jedním směrem, - Mají možnost zpracovat v rámci integrovaného bloku projekty (ty mohou být zpracovány i v rámci spolupráce mezi třídami nebo pro všechny třídy MŠ), - Činnosti i výstupy se mohou v jednotlivých integrovaných blocích opakovat, učitelka vychází ze zájmu dětí, z orientační diagnostiky a ze závěrů evaluace, - Název a časové rozpětí (počátek a konec) realizovaného integrovaného bloku zapisují do třídní knihy (přední listy k tomu určené), - Po uskutečnění integrovaného bloku učitelky provádějí evaluaci (dle systému evaluace v MŠ do tabulky i popisným jazykem). 13

14 2) ZPRACOVÁNÍ TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU - Třídní vzdělávací program zpracovávají učitelky v písemné formě, - Učitelky mohou volit libovolnou formu zpracování: myšlenkovou mapu, tabulku, vlastní vytvořený formulář, původní formulář, volný zápis. Mohou TVP zpracovat na počítači i psát rukou, - Podmínkou je včasné a čitelné zpracování tak: o aby byly učitelky připraveny na předškolní vzdělávání dětí, o aby učitelky mohly s plánem seznámit rodiče, o aby mohla podle plánu uskutečňovat vzdělávání i zastupující učitelka, - Při plánování učitelky vycházejí z aktuálních znalostí a dovedností dětí provedou tedy formou rozhovoru nebo besedy, co děti k danému tématu vědí a společně plánují, co by se chtěly dovědět a naučit dále. Učitelky využívají proces: evokace (navození) uvědomění reflexe - Učitelky v co nejvyšší míře individualizují předškolní vzdělávání a respektují volbu dítěte, - Učitelky plánují a zařazují činnosti řízené i spontánní, - Učitelky plánují práci individuální, skupinovou i frontální, současně i řízenou i spontánní, snaží se o jejich střídání, - Učitelky v co nejvyšší míře podle podmínek ve třídě plánují činnosti samostatné, do koutků ví, že pokud má dítě možnost volby, pokud spolupracuje s ostatními, pokud musí hledat řešení, komunikovat, pokud si vše připraví a uklidí, pokud dostává otevřené otázky, tak tehdy vytváří v co nejvyšší míře základy klíčových kompetencí, - učitelky plánují individualizované činností do koutků nazvaných: kostky knihy písmena výtvarné činnosti pracovní činnosti pokusy a objevy námětové hry 14

15 manipulační činnosti pohybové činnosti hudební činnosti kuchyňka případně dalších - Učitelky volí různé druhy a typy činností (ze ŠVP), v TVP činnosti konkretizují - Učitelky nabízí činnosti jednorázové i ty, které se opakují - Jako opakované volí učitelky zpravidla na dobu jednoho týdne: -denní cvičení (zpravidla zařazováno denně, prvky se opakují zpravidla celý týden, jen se stupňuje případně náročnost), -pohybové činnosti většího rozsahu (zpravidla jednou týdně), -náplň logopedické prevence (tzv. logopedické chvilky, také po celý týden zpravidla stejné prvky různé náročnosti), - Při přípravě činností, přípravě vzdělávací nabídky, nepostupuje učitelka podle věku dětí, ale podle jejich aktuálního stavu rozvoje (v rámci individualizace vzdělávání), činnosti nedělí na činnosti pro mladší a starší děti, ale činnost dělí na jednodušší a náročnější, - V co nejvyšší možné míře plánují učitelky činnosti, které umožňují prožitkové učení, - Součástí plánu je i záznam průběžné evaluace (denní poznámky, které pak budou sloužit k evaluaci integrovaného bloku, učitelky využívají výsledky reflexe prováděné s dětmi po činnostech), - Realizované činnosti učitelky zapisují do třídní knihy o Zapisují ty činnosti, které se uskutečnily (může se lišit plán a zápis v třídní knize), o Do třídní knihy provádějí zápis až po skončení přímé práce, neprodleně - Učitelka bude rozvíjet základy klíčových kompetencí v každém okamžiku, pokud bude dětem dávat prostor: K samostatnosti Ke komunikaci K možnosti se rozhodovat K samostatnému řešení problému 15

16 - učitelky vnímají 3 základní stupně při plnění cílů (záměrů), dosahování výstupů a při vytváření základů klíčových kompetencí u dětí: 1- seznamuje se 2- učí se, upevňuje si, procvičuje si, zvládá s dopomocí 3- učí se, upevňuje si, procvičuje si, zvládá samostatně 16

17 5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 5.1 INTEGROVANÉ BLOKY ROZTÁČÍME BAREVNÝ KOLOTOČ Charakteristika bloku: Blok je charakterizován zařazením témat týkajících se nejbližšího okolí dítěte prostředí rodiny, mateřské školy, obce a blízkého okolí. Jsou vytvářena citová pouta dítěte k okolí, rozvíjení vzájemných vztahů mezi dětmi, s rodiči, s dospělými v MŠ. Jsou utvářeny vztahy k místu, kde bydlíme a žijeme. Hlavní výstupy: - Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí - Znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte (např. své jméno a příjmení, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek) - Navazovat s dětmi i dospělými v MŠ vztahy, mít ve třídě své kamarády - Zaregistrovat změny ve svém okolí - Samostatně se rozhodnout v některých činnostech - Řešit jednoduchý problém samostatně i ve spolupráci s kamarády, ve složitějších se poradit, postupovat podle pokynů a instrukcí - Přijímat pobyt v MŠ jako běžnou součást života - Samostatně splnit jednoduchý úkol - Snažit se uplatnit své přání, svůj názor - Aktivně komunikovat s druhými (vyprávět, poslouchat, naslouchat) - Umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poděkovat, požádat, rozloučit se - Pochopit funkci rodiny a jejich členů - Orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída) - Vnímat odlišnosti mezi dětmi a podle toho přizpůsobovat své přístupy - Orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí - Rozumět běžným okolnostem, dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává - Zajímat se, co se v okolí děje - Mít povědomí o zvycích a tradicích kraje - Ctít oslavy narozenin, svátků, slavností 17

18 KDYŽ SE TĚLO HÝBE Charakteristika bloku: Děti se seznamují se stavbou lidského těla, s jeho částmi a funkcemi. Získávají poznatky o zdraví, nemoci, postižení. Je vytvářeno povědomí o zdravém životním stylu (výživa, hygiena, rekreační sport a odpočinek, pobyt v přírodě, bezpečné chování..). Jsou vedeny k vytváření povědomí o významu prevence a lékařské péče. Hlavní výstupy: - Pojmenovat viditelné části těla i některé vnitřní orgány - Mít poznatky o narození, růstu těla a jeho základních proměnách - Znát základní zásady zdravého životního stylu (o pozitivních účincích sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě, otužování) - Mít poznatky o faktorech poškozující zdraví včetně návykových látek - Uvědomovat si, co je nebezpečné - Vědět, jak se vyhnout nebezpečí, kde a koho požádat o pomoc - Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (ve škole, na hřišti, na veřejnosti, v přírodě..) - Pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat běžné denní úkony - Přizpůsobit oblečení a obutí chladu a teplu - Rozlišovat sluchem, zrakem, hmatem, chutí, vůní - Orientovat se v časových údajích během dne - Rozlišovat základní časové údaje - Samostatně se rozhodovat v činnostech - Umět odmítnout činnost, chování, komunikaci - Bránit se projevům násilí - Mít povědomí o tom, že stavy zdraví a nemoci lze ovlivnit návyky, postoji, chováním - Vědět, kdo léčí nemocné lidi, nemocná zvířata, znát některé způsoby léčby - Porozumět běžným projevům emocí a nálad (např. vnímat, že někdo působí jako smutný, radostný, zklamaný..) - Spoluvytvářet pocit pohody, nabídnout pomoc 18

19 CO JE V KRABICI Charakteristika bloku: Děti se učí poznávat, porovnávat a uspořádat předměty denní potřeby a předměty ze svého bezprostředního okolí. Poznávají a rozlišují jejich vlastnosti, odhalují podstatné a nepodstatné znaky, shody a odlišnosti. Skládají celek z detailů a jsou vedeny k zájmu o poznávání písmen a číslic. Rozlišují velikost a uspořádání předmětů a jejich vzájemnou polohu. Poznávají, jaké předměty vydávají zvuky. Učí se, jak se lidé starají o své osobní věci i jak se staráme o hračky a pomůcky v mateřské škole, učí se vykonávat jednoduché úklidové práce. Hlavní výstupy: Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály Rozlišit tvary předmětů, Rozlišit základní geometrické tvary Rozumět a používat základní pojmy označující velikost, hmotnost Rozlišit základní barvy a odstíny Rozlišit vlastnosti předmětů (např. lesk, hladkost a jiné specifické znaky) Rozpoznat odlišnosti v detailech, vyhledat a doplnit chybějící část obrázku, jednotlivé části složit v celek Odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, porovnávat dle společných a rozdílných znaků Projevovat zájem o poznávání písmen a číslic Zapamatovat si, jaké zvuky předměty vydávají Tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály ve hře a v činnostech Rozlišovat a používat základní prostorové pojmy Rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů Porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla Postarat se o své osobní věci, hračky a pomůcky Udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce 19

20 JEDEME, JEDEME Charakteristika bloku: Děti se seznamují se světem dopravy a techniky. Seznamují se s dopravními prostředky běžně dostupnými i zprostředkovanými. Získávají povědomí o různém druhu pohonu, o prostředí, ve kterém se dopravní prostředky pohybují, poznávají jejich účel. Učí se bezpečně chovat v dopravě jako chodci. Hlavní výstupy: - Mít poznatky ze světa techniky - Znát a chápat základní pravidla chování pro chodce - Zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými prostředky a technikami - Spolupracovat s ostatními při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem - Přijmout roli ve hře (např. jako organizátor, pozorovatel, spoluhráč..) - Přicházet s vlastními nápady, citlivě je uplatňovat - Experimentovat, některé problémy řešit pokusem a omylem - Projevovat zájem o knihy (obrázkové, encyklopedie..), vyhledávat tam informace - Řešit labyrinty (sledovat cestu) - Chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné i rozdílné - Posoudit početnost dvou souborů a určit počet do šesti, porovnat více, méně, stejně - Rozpoznat geometrické tvary - Rozumět a používat základní pojmy označující velikost - Sledovat očima v různých směrech - Jmenovat objekty v řadě, ve sloupci - Vytvořit jednoduchý model, stavbu (dle fantazie, plánku, návodu, navrhnout obměnu) - Sestavit celek z částí - Pamatovat si postup řešení - Pamatovat si polohu předmětu, obrázku - Správně reagovat na světelné i akustické signály 20

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA,OKRES NOVÝ JIČÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA,OKRES NOVÝ JIČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA,OKRES NOVÝ JIČÍN IZO: 600138119 IČO: 70987513 Zpracován v srpnu 2005 na období 3 let, zpracovala Renáta

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy K dobrému startu Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi Základní škola a Mateřská škola,nedašovská 328,Praha 5 Zličín Zřizovatel MČ Praha Zličín,Tylovská 207 Ředitelka Mgr.Jana Kuhnová Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ve školce jsme rádi,všichni

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠVP PV. Kolik je na zemi cest

ŠVP PV. Kolik je na zemi cest Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP PV Kolik je na zemi cest Dáša Součková, učitelka MŠ V Jindřichově 1. 9. 2013.... Mgr. Zlata Steuerová ředitelka školy

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. MOTTO Člověk člověku v životě je vším, nejvíce láskou, kterou nechce zpět. Žijeme dny své s jejím tajemstvím,

Více

CO VIDÍ SLUNCE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

CO VIDÍ SLUNCE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4 Pracoviště Mateřská škola, Husovo nám. 94 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CO VIDÍ SLUNCE Inovaci dokumentu zpracovala zástupkyně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

MY SE MÁME RÁDI, MY JSME KAMARÁDI

MY SE MÁME RÁDI, MY JSME KAMARÁDI v rámci realizace projektu "Podpůrné aktivity pro budoucí školáky se SVP" registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.15/02.0003 MY SE MÁME RÁDI, MY JSME KAMARÁDI OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 1.1 Název

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více