ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN OKRES NOVÝ JIČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN OKRES NOVÝ JIČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN OKRES NOVÝ JIČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MATEŘSKÁ ŠKOLA

2 OBSAH: ÚVODNÍ STRANA 1 OBSAH 2 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2.OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY HISTORIE ŠKOLY SOUČASNÝ STAV 4 3.PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ MATERIÁLNÍ PODMÍNKY PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY A ŽIVOTOSPRÁVA PODMÍNKY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZNÍ PODMÍNKY A ORGANIZACE ŘÍZENÍ MŠ A PERSONÁLNÍ PODMÍNKY SPOLUÚČAST RODIČŮ MOŽNOSTI DALŠÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA NADSTANDARTNÍCH AKTIVIT 10 4.CHARAKTERISTIKA ŠVP BAREVNÁ ŠKOLKA NÁZEV PROGRAMU A VIZE DÍLČÍ CÍLE (ZÁMĚRY) ŠVP ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PODLE ŠVP 13 5.VZDĚLÁVACÍ OBSAH INTEGROVANÉ BLOKY NÁZVY A CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÝCH BLOKŮ OBECNÁ NABÍDKA DRUHŮ ČINNOSTÍ PRŮŘEZOVÁ TÉMATA TZV. SKRYTÉ KURIKULUM 26 7.NÁVAZNOST PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 37 8.VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S POSTIŽENÍM A ZDRAVOTNÍM A SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ TALENTOVANÝCH A NADANÝCH PRAVIDLA PRO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SVP 39 9.EVALUAČNÍ SYSTÉM PROSTŘEDKY EVALUACE POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ EVALUACE SYSTÉM EVALUAČNÍCH PROCESŮ SEZNAM PŘÍLOH ŠVP 45 2

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘEDKLADATEL NÁZEV ŠKOLY: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OKRES NOVÝ JIČÍN MATEŘSKÁ ŠKOLA ADRESA: KUNÍN 346, IČO: IZO: ŘEDITEL ŠKOLY: Mgr. Machýčková Ivana KONTAKT: VEDOUCÍ UČITELKA: Mgr. Sztefková Renáta KONTAKT: ZPRACOVALA: Mgr. Sztefková Renáta ZŘIZOVATEL NÁZEV: OBEC KUNÍN ADRESA: KUNÍN 69, STAROSTA: NOVOSADOVÁ DAGMAR KONTAKT: PLATNOST DOKUMENTU: OD , zpracován na období 3 let ČJ: ZŠ 263/13 DOKUMENT PROJEDNÁN A SCHVÁLEN NA PEDAGOGICKÉ RADĚ DNE Mgr. Machýčková Ivana, ředitel školy 3

4 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. HISTORIE ŠKOLY Česká mateřská škola v Kuníně vznikla v období první republiky. Školství a pokrokové výchovné metody však měly v obci tradici od dob panování vzdělané ženy, hraběnky Marie Walburgy Harrachové (v 18. století). Po 2. světové válce byl provoz české mateřské školy obnoven. Sídlila ve společné budově s místní základní školou. V sedmdesátých a osmdesátých letech byly v obci provozovány dvě mateřské školy. Jedna obecní, s jeslovou třídou, druhá závodní mateřská škola (VŠV Kunín) v nové účelové budově z roku V roce 1991 byly mateřské školy sloučeny, zřizovatelem se stala Obec Kunín. Bylo rozhodnuto, že dvoutřídní mateřská škola bude provozována v novější, účelové budově. V letech byla zřízená přechodně třetí třída mateřské školy v družině základní školy. V letech byla provozována opět jen dvoutřídní mateřská škola. V červnu roku 2009 byla budova MŠ zasažena bleskovou povodní (přízemí bylo zaplaveno do výšky 70-90cm). Od roku 2008 byla opět zřízena třetí třída mateřské školy v prostorách školní družiny základní školy. Zřizovatel má snahu spolu s vedením školy pružně reagovat na aktuální situaci v obci, a proto zřídil k další třídu mateřské školy v rekonstruovaných prostorách bývalé obecní knihovny. Organizačně patří zařízení mateřská škola od pod ředitelství základní školy, společně se školní jídelnou a školní družinou tvoří subjekt Základní škola a Mateřská škola Kunín, p. o., okres Nový Jičín SOUČASNÝ STAV Obec Kunín má asi 1600 obyvatel. Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Kunín. Základní škola je úplná, devítitřídní, mateřská škola má k třídy. Od má mateřská škola v obci dvě třídy pro 26 dětí v původní účelové budově, jednu třídu pro 20 dětí v budově základní školy a jednu třídu pro 19 dětí v prostorách bývalé obecní knihovny. Pokud klesne počet zájemců o předškolní vzdělávání dětí, bude zrušena třída ve škole a škola opět získá zpět prostory pro školní družinu. Účelová budova je po celkové rekonstrukci a po opravách po povodni v roce Ve třídách jsou děti různého věku (smíšené), jen třída v základní škole je určena hlavně pro děti v posledním roce školní docházky. Zaměření mateřské školy je všeobecné, školní vzdělávací program se jmenuje Barevná školka. V programu jsou zapracovány některé prvky alternativních škol (programu Začít spolu, Zdravá škola, Montessori pedagogika, tematická a projektová výuka). 4

5 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY DVĚ TŘÍDY MATEŘSKÉ ŠKOLY (BERUŠKY A SLUNÍČKA) V ÚČELOVÉ BUDOVĚ Účelová budova mateřské školy se nachází klidnější části obce v blízkosti zámku a kostela, v blízkosti autobusové zastávky Kunín u kovárny. Budova byla vybudována v sedmdesátých letech, do užívání předána Celková rekonstrukce proběhla v roce 2007 a 2008 (výměna oken a vstupních dveří, zateplení budovy, vytvoření nové fasády, oprava střechy a komínů, obnova sanitární techniky, umýváren a toalet, úpravy ve školní kuchyni), další velké opravy proběhly v letech po povodni (obnova kotelny, školní kuchyně, zdiva a podlah v přízemí). Třídy mateřské školy mají kapacitu 26 dětí, do mateřské školy v účelové budově může být tedy přijímáno 52 dětí. Před budovou je místo pro parkování aut, za budovou se nachází školní zahrada (vybavena hracími a tělovýchovnými prvky, doplněná 2 uměle vytvořenými kopci). Pozemek je oplocen. Plot v přední části je tvořen dřevěnými barevnými pastelkami a je výraznou dominantou. Budova je dvoupatrová. V přízemí se nachází zázemí školy kuchyně, kotelna, prádelna, úklidová místnost a dvě šatny pro děti a šatna pro zaměstnance. Od roku 2008 je zřízena v přízemí místnost pro individuální práci s dětmi (převážně logopedickou). V patře se nacházejí dvě třídy s hernami a sociálním zázemím (umývárny, toalety, místnost pro lehátka a lůžkoviny) a přípravná kuchyňka a kancelář. Prostory jsou vymalovány, vyzdobeny, pravidelně kontrolovány z hlediska požární ochrany a bezpečnosti. Mateřská škola je napojena na veřejný vodovod a kanalizaci. Je vytápěna zemním plynem, kotelna se nachází v budově v přízemí. Jídlo je připravováno ve vlastní kuchyni. Kuchyně je vybavena spotřebiči a pomůckami, většina vybavení byla obnovena po povodni v roce Prádelna je využívána pro praní ochranných oděvů zaměstnanců a pro příležitostné praní ručníků, podložek či hraček dětí, je vybavena automatickou pračkou a žehličkou. Běžné pravidelné praní lůžkovin je zajišťováno v prádelně V Novém Jičíně. Šatny dětí jsou vybaveny šatnovými boxy vyrobenými na míru. Každé dítě má své místo označené značkou, boxy jsou vytvořeny tak, aby bylo umožněno ukládání oděvů a obuvi dětí. Součástí boxu je i lavička pro sezení dětí. Šatna pro dospělé je vybavena skřínkami, stoly s židlemi a věšáky a ledničkou pro zaměstnance. Třídy dětí jsou vybaveny účelovým nábytkem stoly a židličkami ve třech výškových velikostech, skřínkami a policemi pro uložení učebních pomůcek, knih, hraček a materiálu a stoly pro učitele. Herny jsou pokryty celoplošným kobercem a také jsou vybaveny nábytkem. V každé herně je relaxační koutek, kam se děti mohou kdykoliv uchýlit k odpočinku. Pro odpočinek dětí po obědě jsou pořízena lehátka a lůžkoviny, která jsou ukládána v kumbálu vedle herny. Součástí tříd jsou umývárny, toalety a sprchové kouty. Kromě hraček a učebních pomůcek se ve třídách a hernách nacházejí audiovizuální pomůcky (přehrávače na cd nosiče, televize, přehrávač dvd a videa). Přípravná kuchyňka je vybavena nábytkem, nádobím a přístroji pro potřeby školní kuchyně při výdeji jídla dětem i zaměstnancům. 5

6 Kancelář v patře slouží administrativním záležitostem, nachází se zde knihovna pro pedagogy, archív a sklad výtvarného materiálu. Je vybavena počítačem (s přístupem na internet) pro vedoucí učitelku i pro pedagogy, kopírkou, laminovacím přístrojem. V mateřské škole jsou prostory vymezeny barvami dveře, veřeje, kliky, hrany nábytku jsou v odpovídajících barvách (podle názvu třídy Berušky červená, Sluníčka žlutá, provozní místnosti zelená, kancelář modrá). Podle barev tříd jsou pro děti pořízena trička na společné akce. Provozní doba obou tříd je od do hodin. JEDNA TŘÍDA MATEŘSKÉ ŠKOLY (ŽABIČKY) V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Třída mateřské školy byla zřízena k na přechodnou dobu dvou let pro 15 dětí, k byla rozšířena kapacita o 5 dětí, třída je tedy naplněna k do počtu 20 dětí. Nyní je třída zřízena na dobu neurčitou. Pro potřeby třídy mateřské školy byly vymezeny v letech 2009/2010 a 2010/2011 prostory školní družiny, od školního roku 2011/2012 navíc i prostory cvičné školní kuchyně. Třída mateřské školy využívá tedy upravené, přizpůsobené místnosti, šatnu s chodbou a sociální zařízení. Stravu zajišťuje školní jídelna základní školy. Místnosti jsou vybaveny nábytkem vhodným vzhledem k výšce dětí. Pro odpočinek či relaxaci jsou zakoupeny matrace. Pro předškolní vzdělávání jsou pořízeny učební pomůcky, knihy, hračky a audiovizuální pomůcky (televize, cd a dvd přehrávač). Pro děti je ve škole dostupná multimediální učebna a tělocvična. Pro pobyt venku je využívána školní zahrada základní školy (vybavené hracími a tělovýchovnými prvky), výletiště, dále děti navštěvují s učitelkami školní zahradu mateřské školy u účelové budovy. Výzdoba třídy a barva triček pro děti na společné akce jsou v zelené barvě, odpovídají názvu třídy Žabičky. Provozní doba třídy je od do hodin. JEDNA TŘÍDA MATEŘSKÉ ŠKOLY (RYBIČKY) V REKONSTRUOVANÝCH PROSTORÁCH BÝVALÉ KNIHOVNY Třída s kapacitou 19 dětí byla vybudována v prostorách bývalé knihovny na výletišti za obecním úřadem. K dispozici je třída spojená s hernou, přípravná kuchyň (výdejna stravy), šatna pro děti i pro personál, sklad a sociální zařízení. Prostory jsou vybaveny vhodným a účelovým nábytkem, učebními pomůckami a hračkami, potřebným materiálem. Strava je dovážena ze školní jídelny v základní škole. Pro pobyt venku je využívána školní zahrada a hřiště u základní školy, výletiště a školní zahrada mateřské školy u účelové budovy. Prostory jsou vyzdobeny, třída je modrá, má název Rybičky. Provozní doba třídy je od do hodin PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY A ŽIVOTOSPRÁVA Snažíme se o vytvoření bezpečného prostředí pro děti i zaměstnance. Všichni zákonní zástupci, děti i zaměstnanci školy mají stejná práva a povinnosti, nikdo není zvýhodňován nebo znevýhodňován. Pravidla pro děti tvoří a nastavují pedagogové spolu s dětmi na třídách. Práva a povinnosti pro zákonné zástupce určují platné zákony, vyhlášky a školní řád. Práva a povinnosti zaměstnanců určují platné zákony, vyhlášky, pracovní smlouvy a pracovní náplně zaměstnanců a organizační řád školy. 6

7 Při nástupu dítěte do mateřské školy respektujeme adaptační období (různě dlouhé pro každé dítě) rodiče mají možnost volit délku doby pobytu dítěte v mateřské škole, mohou se účastnit předškolního vzdělávání s dítětem. Dětem je poskytována co největší míra volby a rozhodování, snažíme se o vztahy na základě důvěry, tolerance. Pravidla a pokyny jsou formulovány srozumitelné, jasně, dbáme na jejich dodržování, děti se na vytváření pravidel podílejí. Rozvíjíme ohleduplnost, takt, ochotu pomáhat si, chováme se zdvořile a učíme to děti. Snažíme se o pochopení, že každý je jiný a jedinečný. Vyhýbáme se u předškolních dětí soutěžení, srovnávání, škatulkování, odsuzování, ironizování. Pedagogové se věnují plánovaně vytváření prosociálních vztahů mezi dětmi, provádějí průběžně a cíleně prevenci patologických jevů. Snažíme se v co největší míře respektovat individuální zvláštnosti dětí, na jejich osobní tempo. Bereme ohledy na zájmy a nálady dětí. Naším cílem je co největší možná míra individualizace výchovného procesu. Děti zatěžujeme přiměřeně vzhledem k věku i individuálním zvláštnostem. Mateřská škola poskytuje dětem prostřednictvím školní kuchyně celodenní stravování založené na principech zdravé výživy. Je dodržován doporučený denní režim pro děti předškolního věku s přihlédnutím k individuálním potřebám dětí. Jsou zařazovány různorodé aktivity, které podporují celkový rozvoj dítěte. Jsou střídány aktivity spontánní a řízené. Kdykoliv během dne mají děti možnost relaxovat, odpočívat, mohou se rozhodnout neúčastnit se aktivit. Denně je zařazováno cvičení a jsou uskutečňovány pohybové aktivity. Denně je zařazován pobyt dětí venku, pružně je upravena jeho délka v případě nepříznivého počasí je pobyt dětí venku zkrácen, v případě příznivého počasí je pobyt dětí venku prodloužen. Spaní a odpočinek dětí jsou přizpůsobeny jejich osobní potřebě. Pedagogové a zaměstnanci školy se snaží být dětem příkladem ve zdravém životním stylu. Do MŠ jsou přijímány zdravé děti, které netrpí infekční nemocí, rodič musí sdělovat učiteli případné zdravotní obtíže dítěte, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Děti musí být řádně očkovány. Jsou vypracována pravidla a postupy při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami PODMÍNKY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI Budova školy, zahrada, veškeré vybavení je pravidelně kontrolováno a podléhá revizím. Pracovníci jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Znají pravidla a nařízení pro péči o zařízení školy. Prostředí budovy i zahrady je udržováno v čistotě a v bezpečnosti školnicí a pracovníky obce. Péče o veškeré zařízení školy je podrobně uvedena v provozním řádu školy. Podmínky k zajištění bezpečnosti dětí pedagogy a práva a povinnosti zákonných zástupců jsou uvedeny ve školním řádu a provozním řádu mateřské školy. Rodiče či jimi pověřené osoby předávají dítě osobně učitelce. Dítě je vždy vydáváno jen zákonnému zástupci či osobě, kterou rodiče či zákonní zástupci pověřil (písemně). Rodiče se sami rozhodují o tom, zda budou veřejně vystavovány výrobky, fotografie, stavby jejich dětí. Jsou chráněny osobní údaje dětí i rodiny. Ke zprávám z poradenských středisek, které nám rodiče poskytnou, mají přístup jen pedagogové, kteří s dítětem přímo pracují, zprávy nejsou poskytovány jiným školám či osobám bez písemného souhlasu rodičů. 7

8 3.4. PROVOZNÍ PODMÍNKY A ORGANIZACE MŠ je v provozu denně v pracovních dnech od 6.00 hodin do 16 hodin v účelové budově (třída Berušky a Sluníčka) a od 6.15 do 16 hodin ve třídách Žabičky a Rybičky (kromě přerušení provozu v období letních a zimních prázdnin nebo při výjimečném přerušení provozu). S přerušením provozu školy jsou rodiče seznamováni prokazatelně a včas (minimálně 2 měsíce předem či ihned, kdy je přerušení provozu nezbytné). V období letních prázdnin je provoz přerušen na období pěti, výjimečně šesti týdnů, v období vánočních a novoročních svátků zpravidla na 1 týden (přerušení provozu zpravidla odpovídá zimním prázdninám základní školy). Rodiče mohou děti přivádět v době od (6. 15) do hodin, v případě potřeby i kdykoliv během dne (je vhodné plánovaný pozdější příchod předem nahlásit). Začátek doby provozu je přizpůsoben rodičům, kteří z obce dojíždějí do zaměstnání. Denní režim může být přizpůsoben potřebám dětí, činnosti může pedagog pružně měnit, zachována musí být doba jídla a pobytu venku (ten může být prodloužen či zkrácen dle podmínek počasí). Do MŠ jsou přijímány děti ve věku zpravidla 3 let na základě podané žádosti rodiči či zákonnými zástupci a rozhodnutí, vydaného ředitelem školy. Pokud je k předškolnímu vzdělávání přihlášeno více dětí, než může škola přijmout, ředitel rozhoduje na základě předem zveřejněných kritérií. Zápis do mateřské školy pro nový školní rok se koná zpravidla v měsíci květnu, je vyhlášen ředitelem školy po projednání se zřizovatelem a jeho vyhlášení je zveřejněno v obci i na webových stránkách školy. V případě, že jsou v mateřské škole volná místa, jsou děti přijímány i během školního roku. Ukončeno může být dítěti předškolní vzdělávání na základě rozhodnutí ředitele školy (v případě důvodů, uvedených ve Školském zákoně), písemným sdělením rodičů na základě jejich rozhodnutí (v případě stěhování či jiné změny) či nástupem dítěte do základního vzdělávání. Děti jsou v MŠ rozděleny do tří věkově smíšených tříd či zařazeny do třídy v budově základní školy, ve které jsou zpravidla děti v posledním roce předškolní docházky. Rodiče či zákonní zástupci mohou s vedoucí učitelkou konzultovat zařazení dítěte do konkrétní třídy ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY A PERSONÁLNÍ PODMÍNKY Organizačně je mateřská škola součástí právního subjektu, který slučuje základní a mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Ředitelství školy je v základní škole. Řediteli a zástupci ředitele je podřízena učitelka, pověřená vedením mateřské školy (vedoucí učitelka). Ta je pověřena řízením předškolních pedagogů a školnice mateřské školy. Předškolní vzdělávání v mateřské škole zajišťuje 8 pedagogů, 6 na plný úvazek a 2 na úvazek 60%. Při přijímání pedagogů je požadováno odpovídající středoškolské či vysokoškolské vzdělání. V případě případného přijetí pracovníka na pozici pedagoga bez odpovídajícího vzdělání by bylo podmínkou zahájení studia v oboru předškolní nebo speciální pedagogiky. Pedagogové jsou do tříd rozděleni dle rozhodnutí učitelky, pověřené vedením mateřské školy. Pedagogové se účastní na řízení školy prostřednictvím pedagogických rad, spolurozhodují o školním vzdělávacím programu a o dokumentech školy. Mají stanovené náplně práce, odpovědnosti a kompetence, mají nastavena kritéria pro hodnocení a odměňování. Dle svých potřeb a požadavků a dle potřeb a možností školy se dále vzdělávají 8

9 formou samostudia či organizovaného vzdělávání. Spolupracují navzájem ve třídách i v rámci mateřské školy a organizace, spolupracují s dalšími partnery a složkami SPOLUÚČAST RODIČŮ Rodiče jsou partnery při vzdělávání dětí. Mají možnost podílet se na tvorbě školního a třídního vzdělávacího programu a svými návrhy a připomínkami mohou ovlivňovat četnost a náplň akcí pro děti. Návrhy a připomínky mají možnost sdělovat při ústním jednání s učitelkami a písemně do dotazníků a anket. Třídy mateřské školy jsou pro rodiče přístupné v době vyzvedávání dětí i během dne, rodiče se mohou účastnit činností dětí. Mateřská škola dává rodičům možnost, aby byli informováni o plánovaných vzdělávacích aktivitách pro děti. Denně najdou rodiče na nástěnkách v šatně plán vzdělávací nabídky třídy. Zpravidla jednou za měsíc je vydáván školní časopis Předškoláček, ve kterém rodiče najdou informace o akcích, o dění v mateřské škole a je zde prováděna i aktuální osvětová činnost informace o trendech ve výchově a vzdělávání předškolních dětí. Dle svých potřeb a míry zájmu se mohou rodiče informovat o prospívání dítěte v mateřské škole a seznamovat se s výsledky orientační diagnostiky. Kdykoliv mohou nahlížet do portfolia svého dítěte. Rodiče se o prospívání a výsledcích dítěte mohou informovat při předávání dítěte (dle možností učitelky) a na konzultačních schůzkách (v určených dnech nebo v individuálně domluveném termínu). Kromě akcí pro děti pořádá mateřská škola akce i pro rodiče s dětmi, i akce pro děti a další rodinné příslušníky a přátele dětí. Rodiče se mohou rozhodovat, zda se budou podílet na chodu školy finančním či materiálním příspěvkem (sponzorským darem). Dary jsou podloženy písemnou smlouvou a jsou dobrovolné. Rodiče mohou přispět dobrovolně vlastní aktivitou a prací při akcích školy a při úpravách v budově, při provozních záležitostech (např. převezení materiálu a pomůcek mezi třídami ve dvou budovách v obci) MOŽNOSTI DALŠÍ SPOLUPRÁCE Mateřská škola spolupracuje úzce se základní školou, jejíž je součástí. Spolupráce má různé formy. Jsou využívány navzájem prostory škol a školních zahrad, učební pomůcky, odborná literatura a časopisy. Jsou pořádány společné akce. Úzká je metodická spolupráce učitelů předškolního a základního vzdělávání prvního stupně pedagogové jsou vyzýváni, aby se seznamovali navzájem s rámcovými a vzdělávacími programy, vyměňují si zkušenosti, sdělují si aktuální trendy a změny ve vzdělávání. Dále mateřská škola spolupracuje se školní družinou při základní škole uskutečňují se návštěvy a setkání, výměna zkušeností při objednávání učebních pomůcek a materiálu. Při pořádání mimoškolních akcí spolupracuje mateřská škola se Sdružením rodičů, Klubem seniorů. Mateřská škola spolupracuje i pediatrem v obci při výměně obecných informací o trendech ve zdravotnictví, případně vyřizuje vzkazy rodičům od lékaře týkající se termínů prohlídek dětí a očkování. Aktuálně, spíše nepravidelně bývá navazována spolupráce naší mateřské školy s jinými mateřskými školami (v rámci projektů, návštěv a výletů). Úzká je spolupráce s poradenskými zařízeními ve školství s Pedagogicko psychologickou poradnou a Speciálními pedagogickými centry. Spolupráce bývá aktuální, dle potřeby (PPP 9

10 v Novém Jičíně, SPC v Novém Jičíně) i pravidelná, opakující se (SPC Kpt. Vajdy v Ostravě je garantem logopedické péče v MŠ) NABÍDKA PRAVIDELNÝCH NADSTANDARTNÍCH AKTIVIT Pro děti mateřské školy je nabízen a dle zájmu uskutečňován kroužek Malí hudebníci (po ukončení provozu školy, lektorem je učitelka MŠ). Děti mají možnost s rodiči navštěvovat keramický kroužek v základní škole. Po provedeném šetření zájmu rodičů (anketa) byla zahájena činnost kroužku anglického jazyka za úhradu (lektor externí), je naplánováno jeho další pokračování. Jedna z učitelek mateřské školy je zapojena do projektu Progress, který bude zajišťovat vzdělávání učitelů v cizím jazyce. Pro děti z obce, které jsou mladší tří let, nebo které nebyly přijaty do mateřské školy, je organizováno Mateřské centrum. Lektorka (učitelka MŠ) v době mimo provoz mateřské školy připravuje jednou za 14 dní hodinové aktivity (tělovýchovné, výtvarné, pracovní, hudební, herní a jiné) pro dvojici dospělý dítě. Mateřská škola nabízí pedagogicko poradenské služby v oblasti rozvoje komunikačních schopností dětí (logopedickou péči). Službu provádí učitelka s odpovídajícím vzděláním, služba je poskytována v prostorách MŠ v účelové budově zpravidla mimo dobu provozu, za úhradu. 10

11 4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU BAREVNÁ ŠKOLKA 4.1. NÁZEV A VIZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Školní vzdělávací program má název BAREVNÁ ŠKOLKA. VIZE PROGRAMU: Tak jako je nekonečný počet barev a jejich odstínů, tak je kolem nás množství dětí s různými povahami, mírou zdraví, schopností, dovedností, psychických i fyzických předpokladů. Naším úkolem je tyto děti poznat a dát jim možnost rozvíjet se, položit jim základy celoživotního vzdělávání v motivujícím a pohodovém prostředí. červená žlutá zelená modrá oranžová růžová bílá a černá úsměv, radost, humor cit, pohoda, teplo, bezpečí sounáležitost s přírodou, zdravý životní styl, ekologický způsob života sounáležitost se životem obce rodiny dětí, respektování jejich jedinečnosti zdraví, zdravý způsob života individualizace v předškolním vzdělávání, ale současně spolupráce všech navzájem 4.2. DÍLČÍ CÍLE (ZÁMĚRY) ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU RESPEKTOVÁNÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE, ZAMĚŘENOST NA DÍTĚ centrem školy je dítě, jeho individualita, podpora jeho vývoje AKTIVITA DÍTĚTE, VZBUZENÍ ZÁJMU, SAMOSTATNÉ ŘEŠENÍ podněcujeme aktivitu, samostatnost, tvoření, nacházení řešení, zaměřujeme se na prožitek, ne na výkon preferujeme samostatnou práci, ale frontální učení není vyloučeno 11

12 POZITIVNÍ PŘÍSTUP snažíme se pozitivní jednání a myšlení užíváme metodu pozitivního posilování RESPEKTOVÁNÍ ODLIŠNOSTÍ respektujeme, že jsme každý jiný a jedinečný SNAHA O VŠEOBECNÝ ROZVOJ V PŘEDŠKOLNÍM OBDOBÍ podporujeme nejen intelektuální rozvoj, ale také rozvoj emoční a sociální učíme se komunikovat, cítit, prožívat učíme se zdravému způsobu života, chráníme přírodu učíme se tím, čím žijeme SPOLUPRÁCE, ODPOVĚDNOST ZA SVÉ JEDNÁNÍ, POSTUPNÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ BEZ ZÁSAHŮ DOSPĚLÝCH učíme se odpovědnosti za sebe sama, za své jednání (důsledky) učíme se žít a jednat ve společenství ostatních učíme se řešit situace a problémy bez neustálých zásahů dospělých vnímáme rozdíl mezi trestem a přirozeným důsledkem jednání zařazujeme komunikaci v kruhu, učíme se naslouchání POHODOVÉ KLIMA ŠKOLY vytváříme důvěrné klima, tolerantní prostředí, úcta, porozumění učíme se pomáhat, být vstřícní nepodporujeme soutěživost, srovnávání PODNĚTNÉ, PEDAGOGICKÉ PROSTŘEDÍ prostředím podporujeme hru a učení vše je připraveno pro použití (věci se ukládají na stanovené místo a jsou dostupné všem) PRÁCE S CHYBOU na chyby má člověk právo, za chyby netrestáme chyby využíváme k učení PRAVIDLA PRO CHOVÁNÍ společně utváříme pravidla, máme je znázorněná nápisem, piktogramem, obrázkem na jejich tvorbě se podílejí všichni pravidla platí pro všechny, i pro děti i pro dospělé PROPOJENOST ŠKOLY SE ŽIVOTEM učíme se událostmi a děním kolem nás na aktivitách školy se podílejí rodiče, jsou informováni o prožívání a pokroku dětí, znají prostředí školy žijeme událostmi v obci, spolupracujeme s ostatními 12

13 4.3. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PODLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Učitelky naplňují vizi školy a dílčí cíle (záměry) programu průběžně, Integrované bloky rozpracovávají společně učitelky ve třídě do třídního vzdělávacího programu, Učitelky volí nabídku tak, aby: - směřovaly k naplňování cílů rámcových (obecných) - směřovaly k naplňování cílů specifických a jim odpovídajících výstupů ze všech vzdělávacích oblastí - aby vytvářely základy klíčových kompetencí Učitelky rozlišují, které specifické cíle plní průběžně, po celou dobu docházky dítěte do MŠ a ke kterým cílům musí volit konkrétní činnost v určitém období, Znají a respektují pravidla a požadavky pro předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, Učitelky realizují evaluační procesy, vyhodnocují krátkodobě i dlouhodobě. 1) INTEGROVANÝ BLOK - Učitelky na třídě si zvolí integrovaný blok na různě dlouhé období (zpravidla na období 1-4 měsíců), - Pracují tvořivě, samy s dětmi volí a vytvářejí témata k integrovaným blokům tak, aby směřovaly k cílům a výstupům, - Rozpracují bloky do tematických celků (zpravidla na období týdnů), tematické celky volí hned nebo postupně (podle aktuální situace, dle přání a zájmu dětí), případně volí i podtémata, - Postupují od detailu k celku nebo od celku k detailu, ale vždy jedním směrem, - Mají možnost zpracovat v rámci integrovaného bloku projekty (ty mohou být zpracovány i v rámci spolupráce mezi třídami nebo pro všechny třídy MŠ), - Činnosti i výstupy se mohou v jednotlivých integrovaných blocích opakovat, učitelka vychází ze zájmu dětí, z orientační diagnostiky a ze závěrů evaluace, - Název a časové rozpětí (počátek a konec) realizovaného integrovaného bloku zapisují do třídní knihy (přední listy k tomu určené), - Po uskutečnění integrovaného bloku učitelky provádějí evaluaci (dle systému evaluace v MŠ do tabulky i popisným jazykem). 13

14 2) ZPRACOVÁNÍ TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU - Třídní vzdělávací program zpracovávají učitelky v písemné formě, - Učitelky mohou volit libovolnou formu zpracování: myšlenkovou mapu, tabulku, vlastní vytvořený formulář, původní formulář, volný zápis. Mohou TVP zpracovat na počítači i psát rukou, - Podmínkou je včasné a čitelné zpracování tak: o aby byly učitelky připraveny na předškolní vzdělávání dětí, o aby učitelky mohly s plánem seznámit rodiče, o aby mohla podle plánu uskutečňovat vzdělávání i zastupující učitelka, - Při plánování učitelky vycházejí z aktuálních znalostí a dovedností dětí provedou tedy formou rozhovoru nebo besedy, co děti k danému tématu vědí a společně plánují, co by se chtěly dovědět a naučit dále. Učitelky využívají proces: evokace (navození) uvědomění reflexe - Učitelky v co nejvyšší míře individualizují předškolní vzdělávání a respektují volbu dítěte, - Učitelky plánují a zařazují činnosti řízené i spontánní, - Učitelky plánují práci individuální, skupinovou i frontální, současně i řízenou i spontánní, snaží se o jejich střídání, - Učitelky v co nejvyšší míře podle podmínek ve třídě plánují činnosti samostatné, do koutků ví, že pokud má dítě možnost volby, pokud spolupracuje s ostatními, pokud musí hledat řešení, komunikovat, pokud si vše připraví a uklidí, pokud dostává otevřené otázky, tak tehdy vytváří v co nejvyšší míře základy klíčových kompetencí, - učitelky plánují individualizované činností do koutků nazvaných: kostky knihy písmena výtvarné činnosti pracovní činnosti pokusy a objevy námětové hry 14

15 manipulační činnosti pohybové činnosti hudební činnosti kuchyňka případně dalších - Učitelky volí různé druhy a typy činností (ze ŠVP), v TVP činnosti konkretizují - Učitelky nabízí činnosti jednorázové i ty, které se opakují - Jako opakované volí učitelky zpravidla na dobu jednoho týdne: -denní cvičení (zpravidla zařazováno denně, prvky se opakují zpravidla celý týden, jen se stupňuje případně náročnost), -pohybové činnosti většího rozsahu (zpravidla jednou týdně), -náplň logopedické prevence (tzv. logopedické chvilky, také po celý týden zpravidla stejné prvky různé náročnosti), - Při přípravě činností, přípravě vzdělávací nabídky, nepostupuje učitelka podle věku dětí, ale podle jejich aktuálního stavu rozvoje (v rámci individualizace vzdělávání), činnosti nedělí na činnosti pro mladší a starší děti, ale činnost dělí na jednodušší a náročnější, - V co nejvyšší možné míře plánují učitelky činnosti, které umožňují prožitkové učení, - Součástí plánu je i záznam průběžné evaluace (denní poznámky, které pak budou sloužit k evaluaci integrovaného bloku, učitelky využívají výsledky reflexe prováděné s dětmi po činnostech), - Realizované činnosti učitelky zapisují do třídní knihy o Zapisují ty činnosti, které se uskutečnily (může se lišit plán a zápis v třídní knize), o Do třídní knihy provádějí zápis až po skončení přímé práce, neprodleně - Učitelka bude rozvíjet základy klíčových kompetencí v každém okamžiku, pokud bude dětem dávat prostor: K samostatnosti Ke komunikaci K možnosti se rozhodovat K samostatnému řešení problému 15

16 - učitelky vnímají 3 základní stupně při plnění cílů (záměrů), dosahování výstupů a při vytváření základů klíčových kompetencí u dětí: 1- seznamuje se 2- učí se, upevňuje si, procvičuje si, zvládá s dopomocí 3- učí se, upevňuje si, procvičuje si, zvládá samostatně 16

17 5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 5.1 INTEGROVANÉ BLOKY ROZTÁČÍME BAREVNÝ KOLOTOČ Charakteristika bloku: Blok je charakterizován zařazením témat týkajících se nejbližšího okolí dítěte prostředí rodiny, mateřské školy, obce a blízkého okolí. Jsou vytvářena citová pouta dítěte k okolí, rozvíjení vzájemných vztahů mezi dětmi, s rodiči, s dospělými v MŠ. Jsou utvářeny vztahy k místu, kde bydlíme a žijeme. Hlavní výstupy: - Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí - Znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte (např. své jméno a příjmení, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek) - Navazovat s dětmi i dospělými v MŠ vztahy, mít ve třídě své kamarády - Zaregistrovat změny ve svém okolí - Samostatně se rozhodnout v některých činnostech - Řešit jednoduchý problém samostatně i ve spolupráci s kamarády, ve složitějších se poradit, postupovat podle pokynů a instrukcí - Přijímat pobyt v MŠ jako běžnou součást života - Samostatně splnit jednoduchý úkol - Snažit se uplatnit své přání, svůj názor - Aktivně komunikovat s druhými (vyprávět, poslouchat, naslouchat) - Umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poděkovat, požádat, rozloučit se - Pochopit funkci rodiny a jejich členů - Orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída) - Vnímat odlišnosti mezi dětmi a podle toho přizpůsobovat své přístupy - Orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí - Rozumět běžným okolnostem, dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává - Zajímat se, co se v okolí děje - Mít povědomí o zvycích a tradicích kraje - Ctít oslavy narozenin, svátků, slavností 17

18 KDYŽ SE TĚLO HÝBE Charakteristika bloku: Děti se seznamují se stavbou lidského těla, s jeho částmi a funkcemi. Získávají poznatky o zdraví, nemoci, postižení. Je vytvářeno povědomí o zdravém životním stylu (výživa, hygiena, rekreační sport a odpočinek, pobyt v přírodě, bezpečné chování..). Jsou vedeny k vytváření povědomí o významu prevence a lékařské péče. Hlavní výstupy: - Pojmenovat viditelné části těla i některé vnitřní orgány - Mít poznatky o narození, růstu těla a jeho základních proměnách - Znát základní zásady zdravého životního stylu (o pozitivních účincích sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě, otužování) - Mít poznatky o faktorech poškozující zdraví včetně návykových látek - Uvědomovat si, co je nebezpečné - Vědět, jak se vyhnout nebezpečí, kde a koho požádat o pomoc - Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (ve škole, na hřišti, na veřejnosti, v přírodě..) - Pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat běžné denní úkony - Přizpůsobit oblečení a obutí chladu a teplu - Rozlišovat sluchem, zrakem, hmatem, chutí, vůní - Orientovat se v časových údajích během dne - Rozlišovat základní časové údaje - Samostatně se rozhodovat v činnostech - Umět odmítnout činnost, chování, komunikaci - Bránit se projevům násilí - Mít povědomí o tom, že stavy zdraví a nemoci lze ovlivnit návyky, postoji, chováním - Vědět, kdo léčí nemocné lidi, nemocná zvířata, znát některé způsoby léčby - Porozumět běžným projevům emocí a nálad (např. vnímat, že někdo působí jako smutný, radostný, zklamaný..) - Spoluvytvářet pocit pohody, nabídnout pomoc 18

19 CO JE V KRABICI Charakteristika bloku: Děti se učí poznávat, porovnávat a uspořádat předměty denní potřeby a předměty ze svého bezprostředního okolí. Poznávají a rozlišují jejich vlastnosti, odhalují podstatné a nepodstatné znaky, shody a odlišnosti. Skládají celek z detailů a jsou vedeny k zájmu o poznávání písmen a číslic. Rozlišují velikost a uspořádání předmětů a jejich vzájemnou polohu. Poznávají, jaké předměty vydávají zvuky. Učí se, jak se lidé starají o své osobní věci i jak se staráme o hračky a pomůcky v mateřské škole, učí se vykonávat jednoduché úklidové práce. Hlavní výstupy: Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály Rozlišit tvary předmětů, Rozlišit základní geometrické tvary Rozumět a používat základní pojmy označující velikost, hmotnost Rozlišit základní barvy a odstíny Rozlišit vlastnosti předmětů (např. lesk, hladkost a jiné specifické znaky) Rozpoznat odlišnosti v detailech, vyhledat a doplnit chybějící část obrázku, jednotlivé části složit v celek Odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, porovnávat dle společných a rozdílných znaků Projevovat zájem o poznávání písmen a číslic Zapamatovat si, jaké zvuky předměty vydávají Tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály ve hře a v činnostech Rozlišovat a používat základní prostorové pojmy Rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů Porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla Postarat se o své osobní věci, hračky a pomůcky Udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce 19

20 JEDEME, JEDEME Charakteristika bloku: Děti se seznamují se světem dopravy a techniky. Seznamují se s dopravními prostředky běžně dostupnými i zprostředkovanými. Získávají povědomí o různém druhu pohonu, o prostředí, ve kterém se dopravní prostředky pohybují, poznávají jejich účel. Učí se bezpečně chovat v dopravě jako chodci. Hlavní výstupy: - Mít poznatky ze světa techniky - Znát a chápat základní pravidla chování pro chodce - Zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými prostředky a technikami - Spolupracovat s ostatními při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem - Přijmout roli ve hře (např. jako organizátor, pozorovatel, spoluhráč..) - Přicházet s vlastními nápady, citlivě je uplatňovat - Experimentovat, některé problémy řešit pokusem a omylem - Projevovat zájem o knihy (obrázkové, encyklopedie..), vyhledávat tam informace - Řešit labyrinty (sledovat cestu) - Chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné i rozdílné - Posoudit početnost dvou souborů a určit počet do šesti, porovnat více, méně, stejně - Rozpoznat geometrické tvary - Rozumět a používat základní pojmy označující velikost - Sledovat očima v různých směrech - Jmenovat objekty v řadě, ve sloupci - Vytvořit jednoduchý model, stavbu (dle fantazie, plánku, návodu, navrhnout obměnu) - Sestavit celek z částí - Pamatovat si postup řešení - Pamatovat si polohu předmětu, obrázku - Správně reagovat na světelné i akustické signály 20

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN OKRES NOVÝ JIČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠVP BAREVNÁ ŠKOLKA Stránka 1 OBSAH: ÚVODNÍ STRANA 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů 4. Vítáme nový rok Budeme vést děti k pochopení a porozumění této slavnostní povánoční atmosféry vlastním prožitkem, na základě jednoduchého divadelního zpracování - Přišli k nám Tři králové. Připomeneme

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN OKRES NOVÝ JIČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN OKRES NOVÝ JIČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN OKRES NOVÝ JIČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MATEŘSKÁ ŠKOLA OBSAH: ÚVODNÍ STRANA 1 OBSAH 2 1.IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

6. Vesmír. Podtéma: Dílčí vzdělávací cíle:

6. Vesmír. Podtéma: Dílčí vzdělávací cíle: 6. Vesmír Děti se seznámí s vesmírem, jeho planetami, s planetou Zemí. Co je na ní jiné, než na ostatních planetách, jak se na ní žije, bydlí. Poznáme různé státy, jejich obyvatele, kulturu, řeč. Každý

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více