EXPERIMENT A MATEMATICKÉ HRÁTKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EXPERIMENT A MATEMATICKÉ HRÁTKY"

Transkript

1 EXPERIMENT A MATEMATICKÉ HRÁTKY METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/ Hmotnost zatížení m [g] průhyb [mm]

2 OBSAH 1. EXPERIMENT 5 PŘÍPRAVA 1 6 URČENÍ ROZMĚRŮ VYBRANÝCH VZORKŮ, STANOVENÍ OBJEMŮ NA ZÁKLADĚ ROZMĚRŮ, PŘEVODY JEDNOTEK 7 1. ÚKOL - PŘEVODY JEDNOTEK - PRACOVNÍ LIST ÚKOL - PŘEVODY JEDNOTEK - PRACOVNÍ LIST 1, ŘEŠENÍ 9 2. ÚKOL MĚŘENÍ VZORKŮ - PRACOVNÍ LIST ÚKOL MĚŘENÍ VZORKŮ - PRACOVNÍ LIST 2, VZOROVÉ ŘEŠENÍ 11 OBJEM TĚLES V ODMĚRNÉM VÁLCI A 4. ÚKOL - OBJEM TĚLES V ODMĚRNÉM VÁLCI - PRACOVNÍ LIST A 4. ÚKOL - OBJEM TĚLES V ODMĚRNÉM VÁLCI - PRACOVNÍ LIST 3, VZOROVÉ ŘEŠENÍ 14 PŘÍPRAVA 2 15 URČENÍ HMOTNOSTI VYBRANÝCH VZORKŮ 16 NÁVOD NA VÝROBU ROVNORAMENNÝCH VAH ÚKOL PŘEVODY JEDNOTEK - PRACOVNÍ LIST ÚKOL PŘEVODY JEDNOTEK - PRACOVNÍ LIST 1, VZOROVÉ ŘEŠENÍ ÚKOL - VÁŽENÍ VZORKŮ - PRACOVNÍ LIST ÚKOL - VÁŽENÍ VZORKŮ - PRACOVNÍ LIST 2, VZOROVÉ ŘEŠENÍ 22 PŘÍPRAVA 3 23 MĚŘENÍ DEFORMACÍ (PRŮHYBU) MOSTŮ 24 NÁVOD NA VÝROBU MĚŘÍCÍ LATĚ 26 POSTUP PŘI MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ DEFORMACÍ 30 NÁVOD NA VÝROBU OBLOUKOVÉHO MOSTU 32 PRŮHYB MOSTU - PRACOVNÍ LIST 36 PRŮHYB MOSTU - PRACOVNÍ LIST, VZOROVÉ ŘEŠENÍ

3 2. STROMY - MĚŘENÍ, POKUSY, POZOROVÁNÍ 38 PŘÍPRAVA 1 39 METODY MĚŘENÍ PRŮMĚRŮ A OBVODŮ STÁVAJÍCÍCH STROMŮ, URČOVÁNÍ DRUHŮ DŘEVIN 40 PŘÍPRAVA 2 45 MĚŘENÍ VÝŠKY STÁVAJÍCÍCH STROMŮ V ZAHRADĚ ŠKOLY, URČOVÁNÍ DRUHŮ DŘEVIN 46 PŘÍPRAVA 3 50 DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - FOTOATLAS DŘEVIN ORTOFOTO, WEBOVÝ FOTOPORTÁL 51 PŘÍPRAVA 4 56 MAKROFOTO A ZPRACOVÁNÍ NA PICASA WEB 57 PŘÍPRAVA 5 61 GPS NAVIGACE 62 PŘÍPRAVA 6 67 MIKROSKOP, LUPA, POZOROVÁNÍ ŽIVOTA V PŮDĚ 68 PŘÍPRAVA 7 71 URČOVÁNÍ STROMŮ V ZIMNÍM STAVU PODLE PUPENŮ 72 PŘÍPRAVA 8 77 LISTNÁČE 1 78 PŘÍPRAVA 9 81 LISTNÁČE MATEMATICKÉ HRÁTKY 86 ÚVOD 87 PŘÍPRAVA 1 88 TABULKY PRO HRU RENÉ 89 PŘÍPRAVA 2 91 TABULKOVÁ ŠIFRA 92 PŘÍPRAVA 3 93 CO SEM NEPATŘÍ? 94 PŘÍPRAVA

4 SUDOKU 97 PŘÍPRAVA HRA - DLÁŽDÍME TERASU 107 HRA - DLÁŽDÍME TERASU - ŘEŠENÍ 108 HRA MALÝ GAIUS JULIUS VE ŠKOLE 109 HRA DOPLŇOVAČKA 110 HRA ŠIFROVÁNÍ S ŘÍMSKÝMI ČÍSLICEMI 111 HRA POKROČILEJŠÍ ŠIFROVÁNÍ 114 HRA BAREVNÉ ŠIFROVÁNÍ S ŘÍMSKÝMI ČÍSLICEMI (GUMIČKOVÉ ŠIFRY) 115 PŘÍPRAVA BAREVNÉ ZDI -PRACOVNÍ LIST BAREVNÉ ZDI -PRACOVNÍ LIST BAREVNÉ ZDI -PRACOVNÍ LIST 1 - ŘEŠENÍ 123 DOPORUČENÁ LITERATURA, ODKAZY

5 1. EXPERIMENT

6 PŘÍPRAVA 1 Jméno tvůrce: Ing. Petr Žítt datum: TÉMA: CÍL: POMŮCKY: Objem vzorků Žáci se naučí základní převod objemových jednotek SI, dále určovat objem stavebních materiálů různými způsoby Vyrobené vzorky stavebních materiálů Nádobu na vodu s měrkou (odměrný válec atd.) Stavební metr, pravítko NOVĚ VYTVÁŘENÉ POJMY: Objem, odměrný válec, nádoba na vodu, převod jednotek VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: Sčítání, odečítání, měření metrem, odečítání na stupnici UČIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: Diskuse o stavebních materiálech, jakým způsobem pomocí běžných měřidel určit objem pravidelného vzorku 10 min. Praktická ukázka stanovení objemů vzorků v odměrném válci, vysvětlení převodu mezi jednotlivými jednotkami objemu 20 min. Závěry, diskuse a praktické ukázky učitel shrne informacemi z úvodního textu POZNÁMKY: - 6 -

7 URČENÍ ROZMĚRŮ VYBRANÝCH VZORKŮ, STANOVENÍ OBJEMŮ NA ZÁKLADĚ ROZMĚRŮ, PŘEVODY JEDNOTEK Stanovit rozměry vzorků jednotlivých materiálů nám zcela jistě pomůže při našich dalších měřeních, jako je například určení objemové tíhy materiálu. Naším primárním úkolem je tedy stanovit objem vzorku. Z hlediska tvaru vzorku můžeme pracovat se širokou škálou různých těles (krychle, hranol, válec, trubka, koule, jehlan a další. Nejjednodušší je pracovat s tělesem pravidelných rozměrů a v našem případě to bude nejčastěji krychle nebo hranol. Následujícími úlohami se tyto objemy pokusíme stanovit. Pro účely našeho měření si s dostatečnou rezervou vystačíme s objemem do 1 dm 3. Pouze pro informaci o stavebním materiálu, jehož objemová hmotnost se obecně udává v kilogramech na 1 metr krychlový (kg/m 3 ) budeme tuto jednotku převádět z námi stanovených hodnot měření v následujících úlohách (nejčastěji to bude gram na centimetr krychlový g/cm 3. Vzorová tabulka pro objemové jednotky: 1 dm 3 = 1 litr 1 dm 3 = 10 decilitrů 1 cm 3 = 1 mililitr 1000 mm 3 = 1 cm 3 1 mm 3 = 0,001 mililitrů 1 dm 3 = mililitrů 1 litr = 1000 mililitrů 1 dm 3 = 1000 cm 3 1 litr = 100 centilitrů 1 m 3 = 1000 dm 3 = 1000 litrů Zkratky: litr (l); decilitr (dl); centilitr (c l); mililitr (ml) - 7 -

8 1. úkol - PŘEVODY JEDNOTEK - pracovní list 1 Převeď hmotnostní a objemové jednotky v níže připravených tabulkách. Doplňte tabulku dle převodů ve vzorové tabulce pro objemové jednotky vzorek Rozměr vzorku [mm] Přibližný objem [mm 3 ] Přibližný objem [cm 3 ] Přibližný objem [mililitr]

9 1. úkol - PŘEVODY JEDNOTEK - pracovní list 1, ŘEŠENÍ Převeď hmotnostní a objemové jednotky v níže připravených tabulkách. Doplňte tabulku dle převodů ve vzorové tabulce pro objemové jednotky vzorek Rozměr vzorku [mm] Přibližný objem [mm 3 ] Přibližný objem [cm 3 ] Přibližný objem [mililitr]

10 2. úkol MĚŘENÍ VZORKŮ - pracovní list 2 Naším cílem v druhém úkolu bude určit rozměry vzorků stavebních materiálů pomocí libovolného milimetrového měřidla (např. stavební metr), tak abychom mohli určit celkový objem vzorku. Každý vzorek si označíme libovolným snadno rozpoznatelným znakem. Například cihla bude značena jako C, beton jako B atd. Dále podle počtu jednotlivých vzorků od každého materiálu jim přiřadíme pořadové číslo. Např. C1, C2, C3 znamená, že máme 3 vzorky cihly atd. Pro usnadnění práce budeme pracovat s vyrobenými vzorky tvaru krychle o velikostech strany mm, odstupňované po 5 mm, kdy nám bude stačit změřit pouze jeden z rozměrů (ostatní budou vždy stejné). Podmínkou správného provedení úloh je mít tělesa od jednotlivých materiálů co nejvíce rozměrově stejná. V následující tabulce jsou objemy těles tvaru krychle pro různé rozměry vzorku v délkových jednotkách milimetr a objemových milimetr krychlový. Tabulku doplníme pro rozměr vzorku odpovídající našim zkušebním materiálům. S pomocí vyučujícího proveďte převody na různé objemové jednotky. Tabulka vzorků vzorek materiál Rozměr vzorku [mm] Přibližný objem [mm 3 ] Přibližný objem [mililitr]

11 2. úkol MĚŘENÍ VZORKŮ - pracovní list 2, VZOROVÉ ŘEŠENÍ Naším cílem v druhém úkolu bude určit rozměry vzorků stavebních materiálů pomocí libovolného milimetrového měřidla (např. stavební metr), tak abychom mohli určit celkový objem vzorku. Každý vzorek si označíme libovolným snadno rozpoznatelným znakem. Například cihla bude značena jako C, beton jako B atd. Dále podle počtu jednotlivých vzorků od každého materiálu jim přiřadíme pořadové číslo. Např. C1, C2, C3 znamená, že máme 3 vzorky cihly atd. Pro usnadnění práce budeme pracovat s vyrobenými vzorky tvaru krychle o velikostech strany mm, odstupňované po 5 mm, kdy nám bude stačit změřit pouze jeden z rozměrů (ostatní budou vždy stejné). Podmínkou správného provedení úloh je mít tělesa od jednotlivých materiálů co nejvíce rozměrově stejná. V následující tabulce jsou objemy těles tvaru krychle pro různé rozměry vzorku v délkových jednotkách milimetr a objemových milimetr krychlový. Tabulku doplníme pro rozměr vzorku odpovídající našim zkušebním materiálům. S pomocí vyučujícího proveďte převody na různé objemové jednotky. Tabulka vzorků vzorek materiál Rozměr vzorku [mm] Přibližný objem [mm 3 ] Přibližný objem [mililitr] C 1 cihla D 1 dřevo K 1 kámen B 1 beton D 2 dřevo B 2 beton

12 OBJEM TĚLES V ODMĚRNÉM VÁLCI Nyní se pokusíme stanovit objem vzorku v objemovém válci. Nemáme-li k dispozici odměrný válec, tak můžeme jako náhradu použít kuchyňskou odměrku. Podmínkou je stupnice ukazující objem v mililitrech. Pro měření využijeme vzorky, které jsme měřili v úloze č. 2. Princip měření spočívá ve vytlačení objemu kapaliny rovnající se objemu ponořeného tělesa. Abychom tohoto dosáhli, je potřeba do námi zvolené nádoby nalít vodu do takové výšky, kdy bude náš vzorek celý ponořen pod hladinu a zároveň voda nedosáhne úrovně nad ryskou nádoby nebo dokonce, že ji nepřelijeme! Jako výchozí hodnotu objemu před ponořením vzorku je vhodné volit v případě půllitrové nádoby třeba 300 mililitrů. U dřeva lze předpokládat, že nám bude plavat na hladině. Pro jeho potopení je proto potřeba vzorku pod hladinu pomoci. Odměrný válec s vodou Odměrný válec se vzorkem ponořeným pod hladinu

13 3. a 4. úkol - Objem těles v odměrném válci - PRACOVNÍ LIST 3 Do následující tabulky zapište provedená měření vybraných 3 vzorků. Tabulka naměřených objemů vzorek materiál rozměr vzorku [mm] Objem vody v nádobě před ponořením vzorku [mililitr] Objem vody v nádobě po vložení vzorku [mililitr] Rozdíl obou objemů (objem vzorku) [mililitr] Porovnání stanovených objemů V prvním a druhém úkolu jsme různým způsobem prováděli měření objemu jednotlivých vzorků. Protože jsme používali vzorky totožné pro obě úlohy, můžeme nyní porovnat hodnoty, které jsme stanovili. Do následující tabulky opište stanovené hodnoty objemů v milimetrech a proveďte jejich porovnání. Zkuste se zamyslet nad tím, který stanovený objem tělesa bude asi přesnější. S vámi zvoleným přesnějším objemem vzorků budeme dále pracovat. Rozměr vzorku [mm] Přibližný objem stanovený z úlohy č. 1 [mililitr] Objem tělesa v odměrném válci [mililitr] Rozdíl objemu v odměrném válci a z úlohy č. 1 [mililitr]

14 3. a 4. úkol - Objem těles v odměrném válci - PRACOVNÍ LIST 3, vzorové řešení Do následující tabulky zapište provedená měření vybraných 3 vzorků. Tabulka naměřených objemů vzorek materiál rozměr vzorku [mm] Objem vody v nádobě před ponořením vzorku [mililitr] Objem vody v nádobě před ponořením vzorku [mililitr] Rozdíl obou objemů (objem vzorku) [mililitr] B 1 beton B 2 beton K 1 kámen Porovnání stanovených objemů V prvním a druhém úkolu jsme různým způsobem prováděli měření objemu jednotlivých vzorků. Protože jsme používali vzorky totožné pro obě úlohy, můžeme nyní porovnat hodnoty, které jsme stanovili. Do následující tabulky opište stanovené hodnoty objemů v milimetrech a proveďte jejich porovnání. Zkuste se zamyslet nad tím, který stanovený objem tělesa bude asi přesnější. S vámi zvoleným přesnějším objemem vzorků budeme dále pracovat. Rozměr vzorku [mm] Přibližný objem stanovený z úlohy č. 1 [mililitr] Objem tělesa v odměrném válci [mililitr] Rozdíl objemu v odměrném válci a z úlohy č. 1 [mililitr]

15 PŘÍPRAVA 2 Jméno tvůrce: Ing. Petr Žítt datum: TÉMA: Hmotnost vzorků CÍL: POMŮCKY: Žáci se naučí základní převod hmotnostních jednotek SI, dále určovat hmotnost vyrobených vzorků více způsoby Vyrobené vzorky stavebních materiálů Digitální váhy Rovnoramenné váhy Materiál na výrobu vlastních rovnoramenných vah NOVĚ VYTVÁŘENÉ POJMY: Hmotnost, rovnoramenné váhy VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: Sčítání, odečítání, čtení na stupnici UČIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: Diskuse o stavebních materiálech, jakým způsobem lze určit hmotnost libovolného zkušebního tělesa 10 min. Praktická ukázka stanovení hmotností za využití různých druhů vah včetně vyrobených svépomocí 25 min. Závěry, diskuse a praktické ukázky učitel shrne informacemi z úvodního textu a provedených úloh 10 min. POZNÁMKY:

16 URČENÍ HMOTNOSTI VYBRANÝCH VZORKŮ Stanovit hmotnost vzorků jednotlivých materiálů nám zcela jistě pomůže při našich dalších měřeních, které se budou týkat zejména měření průhybu mostů při jejich zatížení. Abychom mohli změřit správný průhyb mostu, je potřeba znát hmotnost použitého vozidla včetně nákladu, který vozidlo převáží. Následujícími úlohami se tyto hmotnosti pokusíme stanovit. Pro účely našeho měření si s dostatečnou rezervou vystačíme s hmotnostmi vzorku do 1 kg. Hmotnost vzorku můžeme snadno určit na digitálních vahách nebo můžeme použít váhy rovnoramenné, případně si je sami ve formě houpačky snadno vyrobit. digitální váhy zdroj: rovnoramenné váhy zdroj:

17 NÁVOD NA VÝROBU ROVNORAMENNÝCH VAH Pracovní postup: 1. Naměříme a uřízneme si prkénko o délce třeba 30 centimetrů 2. Doprostřed prkénka zatlučeme 2 velké hřebíky tak, aby na druhé straně koukali z prkénka ven 3. Teď už nám chybí pouze horní tenké prkénko položené tak, aby bylo v rovnováze, čím bude prkénko delší, tím nám půjde měření lépe. Celý výrobek bude vypadat asi takto: 4. Ovšem, abychom mohli nějaký vzorek zvážit, tak budeme potřebovat protizávaží. Čím bude protizávaží přesnější a jemnější, tím lépe se nám podaří vzorek zvážit. Závaží si můžeme sami i vyrobit za pomoci digitálních vah z jakéhokoliv materiálu. zdroj:

18 Nebo mohou naše rovnoramenné váhy vypadat třeba jako na následujících fotografiích, ale abychom mohli vyrobit takovéto, tak se neobejdeme bez alespoň malé dílny. Důležité je pokládat na váhy jak závaží, tak vážené vzorky tak, aby byly ve stejné vzdálenosti od středu vycentrovaného horního prkénka. Uděláme si na prkénko značky, abychom pro příště věděli, kde máme prkénko v rovině a kam pokládat závaží

19 1. úkol PŘEVODY JEDNOTEK - pracovní list 1 V následující tabulce jsou uvedeny základní převody hmotnostních jednotek, se kterými se můžeme v našich úlohách setkat. Tuna je v tabulce uvedena pouze informativně, neboť je to hodnota hmotnosti, ve které jsou obvykle váženy vozidla, kterými zatěžujeme skutečné mostní konstrukce. Vzorová tabulka pro hmotnostní jednotky: 1 kilogram = 100 dekagramů 1 kilogram = 1000 gramů 1 tuna = 1000 kilogramů Zkratky: kilogram (kg); dekagram (dkg); gram (g); tuna (t) V následující tabulce si provedeme jednoduché procvičení převodů mezi hmotnostními jednotkami, se kterými se setkáme při našich měření. Doplňte tabulku dle převodů ve vzorové tabulce pro hmotnostní jednotky vzorek Hmotnost vzorku [gram] Hmotnost vzorku [kilogram]

20 1. úkol PŘEVODY JEDNOTEK - pracovní list 1, vzorové řešení V následující tabulce jsou uvedeny základní převody hmotnostních jednotek, se kterými se můžeme v našich úlohách setkat. Tuna je v tabulce uvedena pouze informativně, neboť je to hodnota hmotnosti, ve které jsou obvykle váženy vozidla, kterými zatěžujeme skutečné mostní konstrukce. Vzorová tabulka pro hmotnostní jednotky: 1 kilogram = 100 dekagramů 1 kilogram = 1000 gramů 1 tuna = 1000 kilogramů Zkratky: kilogram (kg); dekagram (dkg); gram (g); tuna (t) V následující tabulce si provedeme jednoduché procvičení převodů mezi hmotnostními jednotkami, se kterými se setkáme při našich měření. Doplňte tabulku dle převodů ve vzorové tabulce pro hmotnostní jednotky vzorek Hmotnost vzorku [gram] Hmotnost vzorku [kilogram] , , , , ,5-20 -

21 2. úkol - VÁŽENÍ VZORKŮ - pracovní list 2 Do následující tabulky zapište provedená vážení potřebných vzorků. Vzorky lze použít libovolné, nejlépe pravidelných rozměrů. Můžeme použít libovolné váhy včetně případně vyrobených vah rovnoramenných. Hodnoty hmotností budeme zaokrouhlovat na 10 gramů. Tabulka naměřených hmotností označení vzorku materiál hmotnost vzorku v gramech [g]

22 2. úkol - VÁŽENÍ VZORKŮ - pracovní list 2, vzorové řešení Do následující tabulky zapište provedená vážení potřebných vzorků. Vzorky lze použít libovolné, nejlépe pravidelných rozměrů. Můžeme použít libovolné váhy včetně případně vyrobených vah rovnoramenných. Hodnoty hmotností budeme zaokrouhlovat na 10 gramů. Tabulka naměřených hmotností označení vzorku materiál hmotnost vzorku v gramech [g] D 1 dřevo 54 D 2 dřevo 55 D 3 dřevo 52 LB 1 lehký beton 87 LB 2 lehký beton 91 LB 3 lehký beton 90 C 1 cihla 125 C 2 cihla 123 C 3 cihla 119 B 1 beton 264 B 2 beton 268 B 3 beton 255 K 1 kámen 361 K 2 kámen 373 K 3 kámen

23 PŘÍPRAVA 3 Jméno tvůrce: Ing. Petr Žítt datum: TÉMA: Měření průhybu mostů CÍL: POMŮCKY: Cílem úlohy je provést měření průhybu libovolného mostu a měření vyhodnotit do přiloženého grafu. Pro měření průhybu si můžeme vyrobit vlastní průhyboměry. Model mostu Materiál na výrobu pomůcek v jednotlivých návodech dále uvedených Stavební metr, pravítko Váhy NOVĚ VYTVÁŘENÉ POJMY: Měřící lať, závěs, závaží, zatížení, graf, souřadnice VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: Znalost manuálu mosty UČIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: Diskuse o mostech, jak se jednotlivé mosty chovají, čím a jak budeme deformace měřit, jak měření vyhodnotit 10 min. Praktická ukázka zatěžovací zkoušky modelu mostu s vybraným způsobem měření 20 min. Vyhodnocení provedené zkoušky do pracovního listu 15 min. Závěry, diskuse a praktické ukázky ostatních způsobů měření POZNÁMKY:

24 MĚŘENÍ DEFORMACÍ (PRŮHYBU) MOSTŮ V předchozích úlohách jsme se naučili různými metodami stanovit objem vzorků a určit jejich hmotnost Abychom mohli změřit správné prohnutí mostu, je potřeba znát hmotnost použitého vozidla včetně nákladu, který vozidlo převáží. Obvykle se pro zatěžovací zkoušky používají nákladní automobily naložené pískem nebo kamenivem, např. Tatra 815 plně naložena pískem váží okolo 25 tun! Moderní měření průhybů již neprovádíme pomocí odečtů na stupnici, ale s využitím počítačů a mnoha dalších přístrojů. My ale budeme zatěžovat tak, jak se mosty zatěžovaly v dobách, kdy ještě počítače neexistovaly. Je to mnohem více zábavné. Jenom pro informaci, zatěžovací zkoušky se netýkají pouze mostů, můžeme je provádět i na stropech, střechách a jiných konstrukcích, jak se můžete přesvědčit na následujících fotografiích. Zatěžovací zkouška mostu nákladním vozidlem

25 Zatěžovací zkouška zásobníku na uhlí lokomotivou Zatěžovací zkouška stropní konstrukce stavebním materiálem

26 NÁVOD NA VÝROBU MĚŘÍCÍ LATĚ Nejjednodušším způsobem, jak stanovit průhyb mostu je použít měřící lať s ručním odečtem. Jedná se o lať libovolné délky vybavenou milimetrovou stupnicí. Podmínkou měření je, že lať musí být dostatečně dlouhá, abychom ji mohli opřít o pevný bod na zemi a stupnice dosahovala alespoň ke spodní hraně mostu (lepší je ovšem odečty provádět na horní hraně). Místo měřící latě můžeme použít libovolné měřítko (svinovací metr, pravítko atd.) Pracovní postup: 1. Vezmeme dřevěný hranolek délky cm a profilu např. 2 x 2 cm 2. Tyč může být samostatná, nebo ji můžeme osadit na pevný podstavec 3. Na dřevěný hranolek osadíme číselnou stupnici (můžeme si ji buď zakreslit přímo na hranolek, nebo na papír a poté přelepit na hranolek nebo si můžeme stupnici vytisknout z následující šablony a přelepit na hranolek. Stupnice si můžete vybrat mezi členění m po 1 nebo po 2 milimetrech

27 Šablona se stupnicemi pro vylepení na měřící lať

28 NÁVOD NA VÝROBU PRŮHYBOMĚRU PRO VYSOKÉ MOSTY V případě, že je most nad vysokým údolím, tak již měřící lať využít nemůžeme. V takovémto případě si musíme pomoci speciálním průhyboměrem, který si musíme vyrobit. Pracovní postup: 1. Budeme potřebovat dřevěné prkénko a dřevěnou tyčku. Pokusíme se vyrobit si následující tvary. Velikostně by měli jednotlivé prvky odpovídat schématu pod přiloženými fotografiemi

29 2. Celý průhyboměr po jeho sestavení bude vypadat následujícím způsobem. Pokud bude příliš komplikované sestavit průhyboměr pomocí čepů do předvrtaných otvorů, pokuste se je nahradit hřebíčky, půjde to zcela jistě také. 3. Nyní již zbývá poslední krok a to osadit průhyboměr číselnou stupnicí. Jelikož se rameno pohybuje po kružnici, tak i stupnice bude mít částečně kruhový tvar kompletní průhyboměr šablona na průhyboměr

30 POSTUP PŘI MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ DEFORMACÍ 1. V prvním kroku změříme most před zatížením a zapíšeme do tabulky hodnotu měření v řádku 0 v příslušném pracovním listu 2. Dále dle zatěžovacích kroků (celkem tři nebo čtyři kroky se vzrůstající hodnotou zatížení) zapíšeme jednotlivá měření sloupce naměřených hodnot 3. Odečet hodnot deformací v zatěžovacích krocích od prvního nultého řádku 4. Vynesení hodnot zatížení a deformací do grafu most před zatížením měření latí most při zatížení 1. krok měření latí most při zatížení 2. krok měření latí most při zatížení 3. krok měření latí

31 most před zatížením měření průhyboměrem most při zatížením měření průhyboměrem (s mostem spojeno závěsem se závažíčkem) odečet na průhyboměrus viditelným závěsem a na volném konci připevněným závažíčkem odečet na průhyboměru

32 NÁVOD NA VÝROBU OBLOUKOVÉHO MOSTU Pro naše měření si nyní vysvětlíme postup výroby obloukového mostu. Postup výroby mostu bude následující: POSTUP PŘI VÝROBĚ OBLOUKOVÉHO MOSTU 1. Vyrobíme podkladní dřevěnou desku o rozměrech 1000 x 90 x 25 mm, která bude sloužit jako základna pro celý most (v jisté rovině ji lze chápat také jako fiktivní dno koryta řeky). 2. Důležité jsou dále mostní opěry, které jsou dvě. Levá a pravá. Základní velikost prvku je 100 x 100 x 140 mm. Vyrobeny opět budou z libovolného dřeva. Jak již napovídají uvedené rozměry, jedná se o hranolek, nicméně je potřeba alespoň částečně upravit opěry pro osazení mostovkové desky, viz schéma a uvedený detail níže. 90 DETAIL detail Nyní si můžeme vyrobit mostovkovou desku. Nejlepším materiálem bude prkénko z balzy nebo obdobného měkkého materiálu na bázi dřeva. To z toho důvodu, abychom mohli skutečně naměřit vyšší hodnoty průhybů. Půdorysný rozměr prvku bude 835 x 90 mm. Tloušťka je doporučena mezi 3 a 5 mm

33 4. Nejtěžším úkolem bude vyrobit dva nosné oblouky. Jelikož se jedná o prvek nepravidelného tvaru, tak bude potřeba mít k dispozici patřičné nářadí. Oblouky je nutné vyrobit dle přiloženého schématu předvrtané otvory průměr 8 mm Předvrtané otvory jsou cca v šestinách rozpětí mostu. Do těchto předvrtaných otvorů budou umístěny příčné prvku ztužující oblouky a zároveň budou vynášet táhla mostovkové desky. Oblouky budou dále opatřeny přechodovými prvky s čepy, jejichž rozteč bude libovolná. Pro tyto čepy bude dále nutno předvrtat do opěr otvory, do kterých oblouk s čepy osadíme. Názorné ukázky na následujících fotografiích

34 5. Jako táhla můžeme použít libovolný provázek, popř. gumu, která je pružnější. Osazení táhel může vypadat např. takto: Na spodní líc mostovkové desky lze osadit hranolek s očky, kterými bude táhlo provlečeno. Totožná úprava může být provedena na příčných prvcích oblouku. 6. Nyní již poskládáme kompletní most jehož finální podoba je znázorněna na fotografiích na straně V případě, že nemáme k dispozici dílnu a nemůžeme si vyrobit most obloukový dle zadaných parametrů, tak nám pro účely provedení měření postačí provést jednoduchý most, který si ukážeme na fotografiích na následující straně

35 NÁVOD NA VÝROBU JEDNODUCHÉHO MOSTU POSTUP PŘI VÝROBĚ JEDNODUCHÉHO MOSTU 1. Budeme potřebovat mostovkovou desku, můžeme použít stejné rozměry, jako jsou uvedeny ve výrobě mostu obloukového, tzn. nejlepším materiálem je prkénko z balzy nebo obdobného měkkého materiálu na bázi dřeva. To z toho důvodu, abychom mohli skutečně naměřit vyšší hodnoty průhybů. Půdorysný rozměr prvku bude 835 x 90 mm. Tloušťka je doporučena mezi 3 a 5 mm. 2. Dále nám budou stačit již dva dřevěné hranolky sloužící jako krajní mostní opěry o rozměrech např. 100 x 100 x 100 mm. 3. Celý most bude vypadat například takto:

36 PRŮHYB MOSTU - pracovní list Do následující tabulky si rozvrhneme jednotlivé stupně zatížení našeho modelu mostu. Do příslušných kolonek odpovídajících zatížení zapíšeme hodnoty odečtených deformací na zvoleném způsobu odečtu. Poté vyneseme všechny hodnoty do grafu. Zvol rozumně jednotlivé měřítko grafu. měřící stav použité vzorky celková hmotnost m [g] naměřená hodnota [mm] skutečný průhyb w [mm] Hmotnost zatížení m [g] průhyb [mm]

37 PRŮHYB MOSTU - pracovní list, vzorové řešení Do následující tabulky si rozvrhneme jednotlivé stupně zatížení našeho modelu mostu. Do příslušných kolonek odpovídajících zatížení zapíšeme hodnoty odečtených deformací na zvoleném způsobu odečtu. Poté vyneseme všechny hodnoty do grafu. Zvol rozumně jednotlivé měřítko grafu. měřící stav použité vzorky celková hmotnost m [g] naměřená hodnota [mm] skutečný průhyb w [mm] 0 žádný vzorek x dřevo x cihla x beton x kámen Hmotnost zatížení m [g] průhyb [mm]

38 2. STROMY - MĚŘENÍ, POKUSY, POZOROVÁNÍ

39 PŘÍPRAVA 1 Jméno tvůrce: Ing. Pavla Přikrylová datum: TÉMA: Stromy - měření CÍL: POMŮCKY: Žák se naučí měřit průměry stromů průměrkou a obvody metrem Lesnická průměrka Krejčovský metr Klíč k určování dřevin Žlutá páska na označení stromů Internet, psací a výtvarné potřeby, podložka NOVĚ VYTVÁŘENÉ POJMY: Průměrka, obvod a průměr kmene stromu, klíč k určování dřevin VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: UČIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: Práce s pracovním listem v terénu i ve třídě, ve skupině, individuálně s pomocí pedagoga POZNÁMKY: Průměrku lze zapůjčit na MZLU v Brně fakultě lesnické a dřevařské

40 METODY MĚŘENÍ průměrů a obvodů stávajících stromů, určování druhů dřevin Ahoj děti! Dnes se stanete pomocníky lesníků, budete určovat, a do plánku zakreslovat druhy dřevin rostoucích v zahradě školy, nebo v jejím okolí. Pak se naučíte měřit správně průměry a obvody kmenů těchto stromů. Podle toho, jak je strom tlustý ve výšce 1,3m nad zemí, říká se tomu výčetní tloušťka, lesníci potom mohou určit, pomocí výpočtů a tabulek, kolik dřeva z takového stromu bude, až se skácí a vyrobí se z něj třeba židle a stoly k vám do třídy. 1. ÚKOL Urči druhy stromů, které si označíš žlutou páskou v 1,3m nad zemí, rostoucích v zahradě. Použij atlas dřevin a klíč k určování dřevin, poraď se se spolužáky a učiteli. Stromy si na chvíli označ kartičkou s číslem, kterou opatrně připevni rýsováčkem asi 1m vysoko na kmen stromu. Názvy druhů stromů pak zapiš do tabulky pod jejich číslem. strom číslo druh stromu (český název) měření tloušťky průměrkou (cm) měření obvodu metrem (cm) Měření a určování provedl /podpis a datum/:

41 2. ÚKOL CZ.1.07/1.1.16/ Nyní si vezmi podložku s mapkou a zakresli v zahradě školy, nebo okolí, jednotlivé stromy do svého plánku. Vymysli si značky, pod kterými stromy zakreslíš a vytvoř legendu k vysvětlení značek. Pro správné určení severu použij buzolu a zorientuj i svůj plánek, který nakreslíš, zakresli do rohu svého plánku směrovou růžici. Např.: strom č. 1 borovice lesní bude mít značku hvězdičky a číslo 1, strom č. 2 bude také borovice lesní, ale dáš jí číslo 2., strom č. 3 třešeň bude mít značku kolečko a č. 3. Vhodné buzoly, které můžeš použít, vypadají takto: Plánek namaluj svůj vlastní, přiložený ortofotosnímek Ti může sloužit jako orientační a najdeš jej na internetu, např. na adrese učitel jistě rád pomůže při hledání adresy školy:

42 Zde zakresli svůj plánek s legendou:

43 CZ.1. 07/1.1.16/ / ÚKOL Měření tloušťky stromu průměrkou Jak vypadá průměrka se kterou budeme měřit? Je to zpravidla kovová plochá tyčč s měřítkem a ryskami a se dvěma čelistmi, hodnoty na průměrce p jsou v centimetrech. Průměrku přikládáme kolmo ke stromu ve výšce 1,3m /označ si třeba žlutouu páskou/. Můžeme měřit strom vícekrát z různých směrů a udělat průměr, p pokud je kmen stromu nerovnoměrný. Učitel jistě rád r poradí jak. Měření zapiš do tabulky v úkolu čísloo 1. Měření tloušťky zásady Průměrka musí mít správnou a čitelnou stupnici Pohyblivé rameno musí po pravítku hladce klouzat Průměrka se přikládáá ke kmenii ve třech bodech Na pravítku Na pevném rameni Na pohyblivém rameni Pohyblivé rameno průměrky musí být přesně kolméé k pravítkuu Průměrka se musí přikládat kolmo k podélné ose kmene Rameno průměrky musí být delší než polovina tloušťky kmenee

44 CZ.1. 07/1.1.16/ / ÚKOL Měření tloušťky stromu obvodovým měřidlem m Obvod kmene stromu měříme opět vee výšce 1,3m od země, říkáme od paty stromu. K měření použijeme krejčovský svinovací metr a hodnoty obvodů jednotlivých stromůů v cm opět zapíšeme do tabulky v úkolu číslo ÚKOL Urči nejsilnější a nejslabší strom, můžeš si je pojmenovat přezdívkou a ukázat spolužákům. Pěkné bude, když si vezmeš podložku, vodovky a štětce a pokusíš se nějaký strom namalovat na A4 rovnou v přírodě. Uspořádej pak výstavku ve škole

45 PŘÍPRAVA 2 Jméno tvůrce: Ing. Pavla Přikrylová datum: TÉMA: Stromy - měření CÍL: POMŮCKY: Žáci se naučí měřit výšku stromů výškoměrem Výškoměr např. Blume -Leiss Pásmo na měření vzdálenosti od stromu Psací a výtvarné potřeby Klíč k určování druhů dřevin NOVĚ VYTVÁŘENÉ POJMY: Měření výškoměrem, výškoměrnou latí, pásmem, práce s klíčem k určování druhů dřevin VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: UČIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: Práce s pracovním listem v terénu i ve třídě, ve skupině, individuálně s pomocí pedagoga POZNÁMKY: Výškoměr lze zapůjčit na MZLU v Brně fakultě lesnické a dřevařské

46 MĚŘENÍ VÝŠKY stávajících stromů v zahradě školy, určování druhů dřevin Ahoj děti! V minulém úkolu jsme se naučili společně měřit průměry a obvody kmenný některých stromů v zahradě školy a také jsme určili druhy stromů. Nyní se naučíme měřit ještě výšku stromů. Pro dobrou orientaci můžeš použít svůj plánek, nebo mapku z předchozího úkolu, nebo si naopak můžeš zvolit a označit k měření zcela jiné stromy. 1. ÚKOL Urči druhy stromů rostoucích v zahradě, které si označíš žlutou páskou ve výčetní tloušťce 1,3 m nad zemí u stromu po jeho obvodu. Použij atlas dřevin a klíč k určování dřevin, poraď se se spolužáky a učiteli. Stromy si označ kartičkou s číslem, kterou opatrně připevni rýsováčkem asi 1m vysoko na kmen stromu. Názvy stromů pak zapiš do tabulky pod jejich číslem. Tabulka k zápisu: strom číslo druh stromu (český název) měření výšky stromu (m) Měření a určování provedl /podpis a datum/:

EXPERIMENT A MATEMATICKÉ HRÁTKY

EXPERIMENT A MATEMATICKÉ HRÁTKY EXPERIMENT A MATEMATICKÉ HRÁTKY Pracovní listy a šablony pro METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/02.0041 1800 1600 1400 Hmotnost zatížení m [g] 1200 1000 800 600 400 200 0 0 10 20 30 40 50

Více

První jednotky délky. Délka jedna z prvních jednotek, kterou lidstvo potřebovalo měřit První odvozování bylo z rozměrů lidského těla

První jednotky délky. Délka jedna z prvních jednotek, kterou lidstvo potřebovalo měřit První odvozování bylo z rozměrů lidského těla Měření délky První jednotky délky Délka jedna z prvních jednotek, kterou lidstvo potřebovalo měřit První odvozování bylo z rozměrů lidského těla stopa asi 30 cm palec asi 2,5 cm loket (vídeňský) asi 0,75

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Autor Mgr. Vladimír Hradecký Číslo materiálu 8_F_1_02 Datum vytvoření 2. 11. 2011 Druh učebního materiálu

Více

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 TÉMA: Stromy (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 1 Anotace: Výukový materiál prezentace seznamuje žáky s listnatými stromy Jazyk: Český jazyk Očekávaný výstup:

Více

ZBYSLAVIČTÍ BADATELÉ. aneb BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován

ZBYSLAVIČTÍ BADATELÉ. aneb BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ.  Tento projekt je spolufinancován ZBYSLAVIČTÍ BADATELÉ aneb BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ www.zszbyslavice.cz Tento projekt je spolufinancován CO PAMATUJÍ STROMY? METODIKA pracovní list Tento projekt je spolufinancován CO PAMATUJÍ STROMY?

Více

Vnější stavba listu. pracovní list pro laboratorní cvičení. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU.

Vnější stavba listu. pracovní list pro laboratorní cvičení. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU. Vnější stavba listu pracovní list pro laboratorní cvičení Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU vodova@ped.muni.cz Pracovní list na téma vnější stavba list je koncipován pro výuku praktického

Více

Určení hustoty látky. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055

Určení hustoty látky. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Určení hustoty látky (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-F-6-12 Předmět: fyzika Cílová skupina: 6. třída Autor:

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_TD.21.1 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 01.09.2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Měření vzdáleností, určování azimutu, práce s buzolou.

Měření vzdáleností, určování azimutu, práce s buzolou. Měření vzdáleností, určování azimutu, práce s buzolou. Měření vzdáleností Odhadem Vzdálenost lze odhadnout pomocí rozlišení detailů na pozorovaných objektech. Přesnost odhadu závisí na viditelnosti předmětu

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Kinematika pohybu Mirek Kubera žák měří vybrané veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření, užívá základní kinematické vztahy při

Více

Žák umí rozlišit a popsat rozdíl mezi jehličnatým a listnatým stromem. Žák pozná a dokáže říct rozdíl mezi borovicí, smrkem, modřínem a jedlí.

Žák umí rozlišit a popsat rozdíl mezi jehličnatým a listnatým stromem. Žák pozná a dokáže říct rozdíl mezi borovicí, smrkem, modřínem a jedlí. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Stromy jehličnaté stromy Ročník 3. Anotace Tyto dva pracovní listy

Více

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o., 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

PRACOVNÍ LISTY. pro I. stupeň základních škol PRACOVNÍ LISTY PRO 1. ROČNÍK

PRACOVNÍ LISTY. pro I. stupeň základních škol PRACOVNÍ LISTY PRO 1. ROČNÍK Mgr. Ludmila Svobodová & kolektiv PRACOVNÍ LISTY pro I. stupeň základních škol V lesoparku pod Kvádrberkem se můžete seznámit s různými dřevinami, bylinami, ale i živočichy. Prosíme, chovejte se zde ohleduplně

Více

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II 3..4 Podobnost trojúhelníků II Předpoklady: 33 Př. 1: V pravoúhlém trojúhelníku s pravým uhlem při vrcholu sestroj výšku na stranu. Patu výšky označ. Najdi podobné trojúhelníky. Nakreslíme si obrázek:

Více

DŘEVO pracovní list I.

DŘEVO pracovní list I. DŘEVO pracovní list I. Autor : Marie Provázková Stručný popis : Pracovní list seznamující žáky s druhy dřeva, jeho stavbou a využitím. Obsahuje různé typy úkolů skrývačky, doplňovačky, přivazovačku, křížovku

Více

koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) člen týmu (spolupracuje s koordinátorem a pomáhá jeho činnosti)

koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) člen týmu (spolupracuje s koordinátorem a pomáhá jeho činnosti) Užitečné weby Co se naučíte Získáte přehled o užitečných webových stránkách různého druhu a o tom, jak je můžete v životě využít. Vytvoříte si myšlenkovou mapu o různých druzích užitečných webů na internetu.

Více

Postup: 1. kresba obrysu hodinek

Postup: 1. kresba obrysu hodinek Postup: 1. Kresba obrysu hodinek. 2. Kresba knoflíku hodinek. 3. Kresba číselníku. 4. Kresba minutové a sekundové stupnice. 5. Kresba vyrytého obvodu číselníku. 6. Kresba ručiček. 7. Kresba datového pole.

Více

Charlesův zákon (pt závislost)

Charlesův zákon (pt závislost) Charlesův zákon (pt závislost) V této úloze pomocí čidla tlaku plynu GPS-BTA a teploměru TMP-BTA (nebo čidla Go!Temp) objevíme součást stavové rovnice ideálního plynu Charlesův zákon popisující izochorický

Více

1.3.3 Měříme sílu. Předpoklady:

1.3.3 Měříme sílu. Předpoklady: 1.3.3 Měříme sílu Předpoklady: 010302 Pomůcky: kvádříky, magnet, hřebík, železné tyčky na podložení magnetu, milimetrový papír, pružina, sada závaží, metr U každé síly musíme najít: původce, cíl, partnerskou

Více

Integrovaný vědní základ 3 Výukový program: Jehličnaté a listnaté stromy

Integrovaný vědní základ 3 Výukový program: Jehličnaté a listnaté stromy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Integrovaný vědní základ 3 Výukový program: Jehličnaté a listnaté stromy Vypracovaly: Veronika Bořutová, UČO 253475 Olga Krejčí, UČO 322757 Edita Černá, UČO 191586

Více

Matematika 9. ročník

Matematika 9. ročník Matematika 9. ročník Náhradník NáhradníkJ evátá třída (Testovací klíč: SVFMFRIH) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 26 Počítání s čísly / Geometrie / Slovní úlohy

Více

Měření délky tělesa. VY_52_Inovace_154. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Fyzika. Ročník: 6

Měření délky tělesa. VY_52_Inovace_154. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Fyzika. Ročník: 6 Měření délky tělesa VY_52_Inovace_154 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Ročník: 6 Pracovní list Skupina: A a) Jenda ujel na kole za odpoledne 25.... b) Maminka měří 165.... c)

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

VY_52_INOVACE_2NOV60. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 25. 2. 2013 Ročník: 6., 7., 8.

VY_52_INOVACE_2NOV60. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 25. 2. 2013 Ročník: 6., 7., 8. VY_52_INOVACE_2NOV60 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 25. 2. 2013 Ročník: 6., 7., 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Látky a tělesa Téma: Měření hmotnosti rovnoramennými

Více

Ovládání programu Měření délky

Ovládání programu Měření délky Ovládání programu Měření délky Program Měření délky je jednoduchý program pro měření rozměrů na fotografii podle předem známého měřítka. Tento program umožňuje zjistit rozměry jednotlivých objektů (velikost

Více

TITUL. Tiráž kdo (Jméno PŘÍJMENÍ), kde, kdy mapu vyhotovil, Moravská Třebová 2008

TITUL. Tiráž kdo (Jméno PŘÍJMENÍ), kde, kdy mapu vyhotovil, Moravská Třebová 2008 POKYNY Na cvičení vám bylo vysvětleno, jakým způsobem sestrojit mezi zvolenými body A a B na přidělené Základní mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 příčný převýšený profil. Stručný přehled postupu vytváření profilu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika pomůcky: papír, tužka, metodiky pro výuku praktik (názvy cvičení) popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik

Více

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Autor: RNDr. Lenka Simonianová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie, výtvarná výchova Ročník: 3. (1.

Více

Kinematika Trajektorie pohybu, charakteristiky pohybu Mirek Kubera

Kinematika Trajektorie pohybu, charakteristiky pohybu Mirek Kubera Kinematika Mirek Kubera Výstup RVP: Klíčová slova: žák užívá základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených trajektorie, rychlost, GPS,

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Na obrázku jsou čtyři červené

Více

VY_52_INOVACE_2NOV45. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 10. 9. 2012 Ročník: 7.

VY_52_INOVACE_2NOV45. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 10. 9. 2012 Ročník: 7. VY_52_INOVACE_2NOV45 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 10. 9. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Mechanické vlastnosti kapalin Téma: Vztlaková síla

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte.

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte. Centrum vědy a objevů Měřit hmotnost znamená zjišťovat, kolik co váží. Bez určování hmotnosti se v životě neobejdeme. Však se zkuste zamyslet ve skupině a napište na linku 10 různých druhů zboží, které

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

DÉLKA 1) = ZÁKLADNÍ fyz. veličina, která udává rozměry tělesa nebo vzdálenost bodů

DÉLKA 1) = ZÁKLADNÍ fyz. veličina, která udává rozměry tělesa nebo vzdálenost bodů DÉLKA 1) = ZÁKLADNÍ fyz. veličina, která udává rozměry tělesa nebo vzdálenost bodů 2) Jiné názvy: výška, šířka, tloušťka, vzdálenost, dráha, rozměr, poloměr, průměr, hloubka,... 3) značka: l (d,h,r,s)

Více

Autor: Jana Krchová Obor: Fyzika FYZIKÁLNÍ VELIČINY. Délka Doplň ve větě chybějící slova: Fyzikální veličina je těles, kterou lze..

Autor: Jana Krchová Obor: Fyzika FYZIKÁLNÍ VELIČINY. Délka Doplň ve větě chybějící slova: Fyzikální veličina je těles, kterou lze.. FYZIKÁLNÍ VELIČINY Délka Doplň ve větě chybějící slova: Fyzikální veličina je těles, kterou lze.. Doplň chybějící písmena : Každá fyzikální veličina má: 1) - - z v 2) z - - - k 3) - - k l - d - - j - -

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Fyzika v přírodě. výukový modul pro 9. ročník základní školy

Fyzika v přírodě. výukový modul pro 9. ročník základní školy Fyzika v přírodě výukový modul pro 9. ročník základní školy Základní údaje o výukovém modulu Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Pavel Rafaj Téma (témata) výukového modulu: vyhledávání a zpracování informací

Více

Inovace výuky I.stupeň. Včelí úl

Inovace výuky I.stupeň. Včelí úl Inovace výuky I.stupeň Inovace výuky Člověk a svět práce Autorka : Mgr. Martina Tanglová Včelí úl Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Tematický okruh: Práce s drobným

Více

Určování hustoty látky

Určování hustoty látky Určování hustoty látky Očekávané výstupy dle RVP ZV: využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny hustota

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Analytická geometrie lineárních útvarů Mirek Kubera žák řeší analyticky polohové a metrické úlohy o lineárních útvarech v rovině a prostoru souřadnice,

Více

BAREVNÝ PODZIM NA KEJBALECH

BAREVNÝ PODZIM NA KEJBALECH BAREVNÝ PODZIM NA KEJBALECH Seminární práce z předmětu IVZ 3 Hana Müllerová (učo: 321901) Marta Marková (učo: 13138 ) Modelová příprava pro výuku na výstavě Barevný podzim Téma: BAREVNÝ PODZIM NA KEJBALECH

Více

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úloha č. 1a Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úkoly měření: 1. Seznámení se s měřicími přístroji posuvné měřítko, mikrometr, laboratorní váhy. 2. Opakovaně (10x) změřte rozměry dvou zadaných

Více

MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN. m = 15 kg. Porovnávání a měření. Soustava SI (zkratka z francouzského Le Système International d'unités)

MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN. m = 15 kg. Porovnávání a měření. Soustava SI (zkratka z francouzského Le Système International d'unités) MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN Porovnávání a měření Při zkoumání světa kolem nás porovnáváme různé vlastnosti těles např. barvu, tvar, délku, tvrdost, stlačitelnost, teplotu, hmotnost, objem,. Často se však

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Kdo jsem a kým bych chtěl být Člověk a jeho svět Ročník 3. Časový rozsah Tematický

Více

Přípravný kurz. k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) pro

Přípravný kurz. k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) pro Příjímací zkoušky 01 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) 1. Číselné obory 1.1. Doplňte číslo do rámečku tak, aby platila rovnost: 1.1.1.

Více

Časové poznámky najdete u úkolů. Potřebný čas můžete také upřesnit spolu s učitelem. koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny)

Časové poznámky najdete u úkolů. Potřebný čas můžete také upřesnit spolu s učitelem. koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) Digitální svět Co se naučíte Získáte přehled o digitálních zařízeních kolem nás a o tom, jak je můžete v životě použít. Vytvoříte si myšlenkovou mapu o hardwarových prostředcích digitálního světa. Kolik

Více

Pracovní list stromy - I. stupeň. Projekt Obnova školní zahrady 2013/2014. ZŠ Tábor Zborovská 2696

Pracovní list stromy - I. stupeň. Projekt Obnova školní zahrady 2013/2014. ZŠ Tábor Zborovská 2696 Pracovní list stromy - I. stupeň Projekt Obnova školní zahrady 2013/2014 ZŠ Tábor Zborovská 2696 Jméno: Datum: 1. Když slyšíš slova příroda, zeleň, rostliny, vybaví se ti barva ZELENÁ. Rozhlédni se kolem

Více

Sada 2 Geodezie II. 12. Výpočet kubatur

Sada 2 Geodezie II. 12. Výpočet kubatur S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Geodezie II 12. Výpočet kubatur Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454. Název DUM: Měření fyzikálních veličin

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454. Název DUM: Měření fyzikálních veličin Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Měření fyzikálních

Více

DŘEVO pracovní list II.

DŘEVO pracovní list II. DŘEVO pracovní list II. Autor : Marie Provázková Stručný popis : Pracovní list seznamující žáky s druhy dřeva, jeho stavbou a využitím. Obsahuje různé typy úkolů - doplňovačky, přivazovačku,výpočtovou

Více

FO53G1: Převážíme materiál na stavbu Ve stavebnictví se používá řada nových materiálů; jedním z nich je tzv. pórobeton. V prodejní nabídce jsou

FO53G1: Převážíme materiál na stavbu Ve stavebnictví se používá řada nových materiálů; jedním z nich je tzv. pórobeton. V prodejní nabídce jsou FO53G1: Převážíme materiál na stavbu Ve stavebnictví se používá řada nových materiálů; jedním z nich je tzv. pórobeton. V prodejní nabídce jsou uvedeny pórobetonové tvárnice o rozměrech 300 mm x 249 mm

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 11 Rozpoznávání dřevin

Více

Archimédův zákon, vztlaková síla

Archimédův zákon, vztlaková síla Variace 1 Archimédův zákon, vztlaková síla Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vztlaková síla,

Více

Stanovení hustoty pevných a kapalných látek

Stanovení hustoty pevných a kapalných látek 55 Kapitola 9 Stanovení hustoty pevných a kapalných látek 9.1 Úvod Hustota látky ρ je hmotnost její objemové jednotky, definované vztahem: ρ = dm dv, kde dm = hmotnost objemového elementu dv. Pro homogenní

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU Václav Piskač Gymnázium tř.kpt.jaroše, Brno Abstrakt: Příspěvek ukazuje možnost, jak ve vyučovací hodině propojit fyzikální experiment a početní úlohu způsobem, který výrazně zvyšuje

Více

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení:

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení: Obecné informace: Počet úloh: 30 Časový limit: 60 minut Max. možný počet bodů: 30 Min. možný počet bodů: 8 Povolené pomůcky: modrá propisovací tužka obyčejná tužka pravítko kružítko mazací guma Poznámky:

Více

Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky. vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN

Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky. vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN Karel Mikeš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební

Více

GRAVITAČNÍ SÍLA A HMOTNOST TĚLESA

GRAVITAČNÍ SÍLA A HMOTNOST TĚLESA GRAVITAČNÍ SÍLA A HMOTNOST TĚLESA Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Pohyb těles. Síly Tematická oblast: Pohyb a síla Cílová skupina: Žák 7. ročníku základní školy Cílem pokusu je sledování

Více

POPIS TESTŮ PAT-1 (Playing Ability Test 1)

POPIS TESTŮ PAT-1 (Playing Ability Test 1) POPIS TESTŮ PAT- (Playing Ability Test ) UZNÁNÍ: Tento dokument vznikl převodem oficiálních dokumentů autorů systému PAT do češtiny. Konkrétně jde o dokumenty PAT0-part.pdf a PAT0-part.pdf, publikované

Více

Movie maker úprava automatického filmu (pracovní list)

Movie maker úprava automatického filmu (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Movie maker úprava automatického filmu (pracovní list) Označení: EU-Inovace-Inf-6-06 Předmět: Informatika Cílová skupina:

Více

VY_52_INOVACE_78 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

VY_52_INOVACE_78 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. VY_52_INOVACE_78 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jasan ztepilý Jasan ztepilý Fraxinus excelsior L. Strom vysoký s přímým kmenem, s řídkou,

Více

Tipy jak používat nový tiskový modul v LPIS Nový tiskový modul Vám umožňuje vytisknout i nástěnné mapy s přehledem všech vašich PB s názvy pozemků, nebo mapy s proložením katastru nemovitostí a půdních

Více

Zkus být stavařem. nivelák, stativ, měřičská lať, různě vysoké podložky A, B, C

Zkus být stavařem. nivelák, stativ, měřičská lať, různě vysoké podložky A, B, C Zkus být stavařem I. Nivelace Komentář: Nivelací rozumíme vytyčování roviny a měření výškových rozdílů. Dost možná jste již při cestě kolem stavenišť zahlédli přístroj, který je pro nivelaci určený. Jedná

Více

Hry v matematice aneb Jak procvičovat probrané učivo

Hry v matematice aneb Jak procvičovat probrané učivo Hry v matematice aneb Jak procvičovat probrané učivo Mgr. Hana Tesařová, ZŠ Lysice Opakování a procvičování učiva v matematice je jednoznačně nutností. Už naši předkové tvrdili, že opakování je matkou

Více

Protokol č. 8. Stanovení zásoby relaskopickou metodou

Protokol č. 8. Stanovení zásoby relaskopickou metodou Protokol č. 8 Stanovení zásoby relaskopickou metodou Zadání: Pro zadané dřeviny stanovte zásobu pomocí relaskopické metody. Součástí protokolu bude vyplněný protokol podle relaskopického formuláře (provedení

Více

Příprava pro lektora

Příprava pro lektora Příprava pro lektora stanoviště aktivita pomůcky 1 typy oblačnosti podle manuálu Globe stanov typy mraků na obrázcích pokryvnost oblohy vytvoř model oblohy s 25% oblačností, použij modrý papír (obloha)

Více

Hodnocení soutěžních úloh

Hodnocení soutěžních úloh Terč Koeficient 1 soutěžních úloh Kategorie žáci Soutěž v programování 25. ročník Krajské kolo 2010/2011 15. až 16. dubna 2011 Napište program, který zobrazí střelecký terč dle vzorového obrázku. Jak má

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

VÝVOJ MOSTŮ úvodní text

VÝVOJ MOSTŮ úvodní text VÝVOJ MOSTŮ úvodní text Již od nepaměti člověk ví, že nejlepší podmínky pro život bývají na území rozkládající se u vodních toků. V jejich blízkosti se nacházely nánosy úrodné půdy vhodné pro zemědělství.

Více

Pracovní listy, pravítko, tužka, nůžky.

Pracovní listy, pravítko, tužka, nůžky. M-08..-. roč. PV VV Matematické domečky ü OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Klíčové pojmy: Pomůcky a potřeby: Od. třídy zaujala naše děti v matematice didaktická hra, při které si procvičujeme a upevňujeme

Více

Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem

Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem 43 Kapitola 7 Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem 7.1 Úvod Tíhové zrychlení je zrychlení volného pádu ve vakuu. Závisí na zeměpisné šířce a nadmořské výšce. Jako normální tíhové zrychlení g n

Více

Vzorové příklady k přijímacím zkouškám. 1) Doplňte číselné řady o další dvě čísla. a) 3, 6, 12, 24, 48, 96,... b) 875, 764, 653, 542, 431,...

Vzorové příklady k přijímacím zkouškám. 1) Doplňte číselné řady o další dvě čísla. a) 3, 6, 12, 24, 48, 96,... b) 875, 764, 653, 542, 431,... Vzorové příklady k přijímacím zkouškám ) Doplňte číselné řady o další dvě čísla. a), 6,, 4, 48, 96,... b) 87, 764, 6, 4, 4,... c), 6, 8,,, 0, 6,... d),,, 7,,, 7, 9,,... e) ; ; ; ; ; 8 ) Doplňte číslo místo.

Více

Měření zrychlení volného pádu

Měření zrychlení volného pádu Měření zrychlení volného pádu Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=10 Pro tento experiment si nejprve musíme vyrobit hřeben se dvěma zuby, které budou mít stejnou šířku (např. 1 cm) a budou umístěny

Více

Téma: Měření délky Ročník: IV.

Téma: Měření délky Ročník: IV. Téma: Měření délky Ročník: IV. Podle RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: - Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět - Tématický okruh: Rozmanitost přírody - Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova -

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 4 Reprodukční orgány

Více

Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000

Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000 " Uživatelský manuál Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000 Aplikace :! Přenos a archivace dat naměřených přístrojem A4101! Přenos pochůzky vytvořené v aplikaci DDS2000 do přístroje A4101 Vlastnosti

Více

FYZIKA 6. ročník 2. část

FYZIKA 6. ročník 2. část FYZIKA 6. ročník 2. část 23_Hmotnost tělesa... 2 24_Rovnoramenné váhy.... 3 25_Hustota... 4 26_Výpočet hustoty látky... 4 27_Výpočet hustoty látky příklady... 6 28_Výpočet hmotnosti tělesa příklady...

Více

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Cíle cvičení: seznámit se s laboratorním zdrojem stejnosměrných napětí Diametral P230R51D, seznámit se s výchylkovým (ručkovým) multimetrem

Více

MINISTRANTI NAPAJEDLA KUTIL. Aleš Holeček (Alic) 2010

MINISTRANTI NAPAJEDLA KUTIL. Aleš Holeček (Alic) 2010 MINISTRANTI NAPAJEDLA KUTIL Gumičková pistole Zde je návod na výrobu gumičkové pistole, kterou hoši dostali na Ministrantském táboře 2010 - Pistolníci. Pistole vystřeluje klasické gumičky velikosti 4 cm.

Více

pracovní list BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka

pracovní list BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů pracovní list Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka 1. Vyberte ze skupiny nejtěžšího a nejlehčího žáka a zapište si jejich hmotnost. 2. Stopněte oběma čas, za

Více

Desatero na mapových serverech

Desatero na mapových serverech G y m n á z i u m F. X. Š a l d y v L i b e r c i Desatero na mapových serverech Pavel TAIBR Obsah Slovo úvodem...3 I. Lokalizace...3 I.1 GPS souřadnice místa...3 I.2 Vyhledání lokality ze souřadnic GPS...3

Více

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Hodnoty součinitele odporu C pro různé tvary těles, převzato z [4].

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Hodnoty součinitele odporu C pro různé tvary těles, převzato z [4]. Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment Aerodynamika (SŠ) Větrný tunel Fyzikální princip Aerodynamika je věda, která se zabývá obtékáním vzduchu kolem těles. Při pohybu tělesa vznikají v důsledku vnitřního

Více

Všichni hráči vzájemně spolupracují a snaží se sestavit stroj času.

Všichni hráči vzájemně spolupracují a snaží se sestavit stroj času. K tobě musí přijít hned na začátku nového kola (to nevědí, neříkej jim to) a vylosují si u tebe jednu kartičku s barvou (to jim řekni). Kartičku si od nich pak (až zjistí, jaká to je) vezmi a už ji znovu

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Hustota Číslo DUM: III/2/FY/2/1/9 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální veličiny a

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Hustota Číslo DUM: III/2/FY/2/1/9 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální veličiny a Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Hustota Číslo DUM: III/2/FY/2/1/9 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální veličiny a jejich měření Autor: Mgr. Petra Kejkrtová Anotace:

Více

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Matematika Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) používá přirozená čísla

Více

Digitální mikroskop s kamerou 2MP USB 1000X 8 LED + pohyblivý stojánek

Digitální mikroskop s kamerou 2MP USB 1000X 8 LED + pohyblivý stojánek 1499775785 VÝROBNÍ ČÍSLO Digitální mikroskop s kamerou 2MP USB 1000X 8 LED + pohyblivý stojánek 1. POPIS Tento mikroskop Vám umožní pocítit vzrušení z objevování zcela nového mikroskopického světa, který

Více

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl.

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. GPS Manuál Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. Obsah Co je to GPS... 3 Jak to funguje GPS... 4 HOLUX FunTrek 132... 6 Základní ovládání... 6 Jak vyhledat GPS bod... 7 Hledání uložené kešky...

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Základní aranžérské nářadí a pomůcky,

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

MĚŘENÍ HMOTNOSTI METODICKÝ LIST FYZIKÁLNÍ VELIČINY. Tematický okruh MĚŘENÍ HMOTNOSTI. Učivo. Ročník 6., 7. 2 vyučovací hodiny.

MĚŘENÍ HMOTNOSTI METODICKÝ LIST FYZIKÁLNÍ VELIČINY. Tematický okruh MĚŘENÍ HMOTNOSTI. Učivo. Ročník 6., 7. 2 vyučovací hodiny. METODICKÝ LIST 1/5 MĚŘENÍ HMOTNOSTI Tematický okruh Učivo Ročník Časová dotace Klíčové kompetence FYZIKÁLNÍ VELIČINY MĚŘENÍ HMOTNOSTI 6., 7. 2 vyučovací hodiny 1. Kompetence k učení - žák se naučí chápat

Více

Stereometrie pro učební obory

Stereometrie pro učební obory Variace 1 Stereometrie pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz 1. Vzájemná poloha prostorových

Více