EXPERIMENT A MATEMATICKÉ HRÁTKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EXPERIMENT A MATEMATICKÉ HRÁTKY"

Transkript

1 EXPERIMENT A MATEMATICKÉ HRÁTKY METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/ Hmotnost zatížení m [g] průhyb [mm]

2 OBSAH 1. EXPERIMENT 5 PŘÍPRAVA 1 6 URČENÍ ROZMĚRŮ VYBRANÝCH VZORKŮ, STANOVENÍ OBJEMŮ NA ZÁKLADĚ ROZMĚRŮ, PŘEVODY JEDNOTEK 7 1. ÚKOL - PŘEVODY JEDNOTEK - PRACOVNÍ LIST ÚKOL - PŘEVODY JEDNOTEK - PRACOVNÍ LIST 1, ŘEŠENÍ 9 2. ÚKOL MĚŘENÍ VZORKŮ - PRACOVNÍ LIST ÚKOL MĚŘENÍ VZORKŮ - PRACOVNÍ LIST 2, VZOROVÉ ŘEŠENÍ 11 OBJEM TĚLES V ODMĚRNÉM VÁLCI A 4. ÚKOL - OBJEM TĚLES V ODMĚRNÉM VÁLCI - PRACOVNÍ LIST A 4. ÚKOL - OBJEM TĚLES V ODMĚRNÉM VÁLCI - PRACOVNÍ LIST 3, VZOROVÉ ŘEŠENÍ 14 PŘÍPRAVA 2 15 URČENÍ HMOTNOSTI VYBRANÝCH VZORKŮ 16 NÁVOD NA VÝROBU ROVNORAMENNÝCH VAH ÚKOL PŘEVODY JEDNOTEK - PRACOVNÍ LIST ÚKOL PŘEVODY JEDNOTEK - PRACOVNÍ LIST 1, VZOROVÉ ŘEŠENÍ ÚKOL - VÁŽENÍ VZORKŮ - PRACOVNÍ LIST ÚKOL - VÁŽENÍ VZORKŮ - PRACOVNÍ LIST 2, VZOROVÉ ŘEŠENÍ 22 PŘÍPRAVA 3 23 MĚŘENÍ DEFORMACÍ (PRŮHYBU) MOSTŮ 24 NÁVOD NA VÝROBU MĚŘÍCÍ LATĚ 26 POSTUP PŘI MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ DEFORMACÍ 30 NÁVOD NA VÝROBU OBLOUKOVÉHO MOSTU 32 PRŮHYB MOSTU - PRACOVNÍ LIST 36 PRŮHYB MOSTU - PRACOVNÍ LIST, VZOROVÉ ŘEŠENÍ

3 2. STROMY - MĚŘENÍ, POKUSY, POZOROVÁNÍ 38 PŘÍPRAVA 1 39 METODY MĚŘENÍ PRŮMĚRŮ A OBVODŮ STÁVAJÍCÍCH STROMŮ, URČOVÁNÍ DRUHŮ DŘEVIN 40 PŘÍPRAVA 2 45 MĚŘENÍ VÝŠKY STÁVAJÍCÍCH STROMŮ V ZAHRADĚ ŠKOLY, URČOVÁNÍ DRUHŮ DŘEVIN 46 PŘÍPRAVA 3 50 DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - FOTOATLAS DŘEVIN ORTOFOTO, WEBOVÝ FOTOPORTÁL 51 PŘÍPRAVA 4 56 MAKROFOTO A ZPRACOVÁNÍ NA PICASA WEB 57 PŘÍPRAVA 5 61 GPS NAVIGACE 62 PŘÍPRAVA 6 67 MIKROSKOP, LUPA, POZOROVÁNÍ ŽIVOTA V PŮDĚ 68 PŘÍPRAVA 7 71 URČOVÁNÍ STROMŮ V ZIMNÍM STAVU PODLE PUPENŮ 72 PŘÍPRAVA 8 77 LISTNÁČE 1 78 PŘÍPRAVA 9 81 LISTNÁČE MATEMATICKÉ HRÁTKY 86 ÚVOD 87 PŘÍPRAVA 1 88 TABULKY PRO HRU RENÉ 89 PŘÍPRAVA 2 91 TABULKOVÁ ŠIFRA 92 PŘÍPRAVA 3 93 CO SEM NEPATŘÍ? 94 PŘÍPRAVA

4 SUDOKU 97 PŘÍPRAVA HRA - DLÁŽDÍME TERASU 107 HRA - DLÁŽDÍME TERASU - ŘEŠENÍ 108 HRA MALÝ GAIUS JULIUS VE ŠKOLE 109 HRA DOPLŇOVAČKA 110 HRA ŠIFROVÁNÍ S ŘÍMSKÝMI ČÍSLICEMI 111 HRA POKROČILEJŠÍ ŠIFROVÁNÍ 114 HRA BAREVNÉ ŠIFROVÁNÍ S ŘÍMSKÝMI ČÍSLICEMI (GUMIČKOVÉ ŠIFRY) 115 PŘÍPRAVA BAREVNÉ ZDI -PRACOVNÍ LIST BAREVNÉ ZDI -PRACOVNÍ LIST BAREVNÉ ZDI -PRACOVNÍ LIST 1 - ŘEŠENÍ 123 DOPORUČENÁ LITERATURA, ODKAZY

5 1. EXPERIMENT

6 PŘÍPRAVA 1 Jméno tvůrce: Ing. Petr Žítt datum: TÉMA: CÍL: POMŮCKY: Objem vzorků Žáci se naučí základní převod objemových jednotek SI, dále určovat objem stavebních materiálů různými způsoby Vyrobené vzorky stavebních materiálů Nádobu na vodu s měrkou (odměrný válec atd.) Stavební metr, pravítko NOVĚ VYTVÁŘENÉ POJMY: Objem, odměrný válec, nádoba na vodu, převod jednotek VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: Sčítání, odečítání, měření metrem, odečítání na stupnici UČIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: Diskuse o stavebních materiálech, jakým způsobem pomocí běžných měřidel určit objem pravidelného vzorku 10 min. Praktická ukázka stanovení objemů vzorků v odměrném válci, vysvětlení převodu mezi jednotlivými jednotkami objemu 20 min. Závěry, diskuse a praktické ukázky učitel shrne informacemi z úvodního textu POZNÁMKY: - 6 -

7 URČENÍ ROZMĚRŮ VYBRANÝCH VZORKŮ, STANOVENÍ OBJEMŮ NA ZÁKLADĚ ROZMĚRŮ, PŘEVODY JEDNOTEK Stanovit rozměry vzorků jednotlivých materiálů nám zcela jistě pomůže při našich dalších měřeních, jako je například určení objemové tíhy materiálu. Naším primárním úkolem je tedy stanovit objem vzorku. Z hlediska tvaru vzorku můžeme pracovat se širokou škálou různých těles (krychle, hranol, válec, trubka, koule, jehlan a další. Nejjednodušší je pracovat s tělesem pravidelných rozměrů a v našem případě to bude nejčastěji krychle nebo hranol. Následujícími úlohami se tyto objemy pokusíme stanovit. Pro účely našeho měření si s dostatečnou rezervou vystačíme s objemem do 1 dm 3. Pouze pro informaci o stavebním materiálu, jehož objemová hmotnost se obecně udává v kilogramech na 1 metr krychlový (kg/m 3 ) budeme tuto jednotku převádět z námi stanovených hodnot měření v následujících úlohách (nejčastěji to bude gram na centimetr krychlový g/cm 3. Vzorová tabulka pro objemové jednotky: 1 dm 3 = 1 litr 1 dm 3 = 10 decilitrů 1 cm 3 = 1 mililitr 1000 mm 3 = 1 cm 3 1 mm 3 = 0,001 mililitrů 1 dm 3 = mililitrů 1 litr = 1000 mililitrů 1 dm 3 = 1000 cm 3 1 litr = 100 centilitrů 1 m 3 = 1000 dm 3 = 1000 litrů Zkratky: litr (l); decilitr (dl); centilitr (c l); mililitr (ml) - 7 -

8 1. úkol - PŘEVODY JEDNOTEK - pracovní list 1 Převeď hmotnostní a objemové jednotky v níže připravených tabulkách. Doplňte tabulku dle převodů ve vzorové tabulce pro objemové jednotky vzorek Rozměr vzorku [mm] Přibližný objem [mm 3 ] Přibližný objem [cm 3 ] Přibližný objem [mililitr]

9 1. úkol - PŘEVODY JEDNOTEK - pracovní list 1, ŘEŠENÍ Převeď hmotnostní a objemové jednotky v níže připravených tabulkách. Doplňte tabulku dle převodů ve vzorové tabulce pro objemové jednotky vzorek Rozměr vzorku [mm] Přibližný objem [mm 3 ] Přibližný objem [cm 3 ] Přibližný objem [mililitr]

10 2. úkol MĚŘENÍ VZORKŮ - pracovní list 2 Naším cílem v druhém úkolu bude určit rozměry vzorků stavebních materiálů pomocí libovolného milimetrového měřidla (např. stavební metr), tak abychom mohli určit celkový objem vzorku. Každý vzorek si označíme libovolným snadno rozpoznatelným znakem. Například cihla bude značena jako C, beton jako B atd. Dále podle počtu jednotlivých vzorků od každého materiálu jim přiřadíme pořadové číslo. Např. C1, C2, C3 znamená, že máme 3 vzorky cihly atd. Pro usnadnění práce budeme pracovat s vyrobenými vzorky tvaru krychle o velikostech strany mm, odstupňované po 5 mm, kdy nám bude stačit změřit pouze jeden z rozměrů (ostatní budou vždy stejné). Podmínkou správného provedení úloh je mít tělesa od jednotlivých materiálů co nejvíce rozměrově stejná. V následující tabulce jsou objemy těles tvaru krychle pro různé rozměry vzorku v délkových jednotkách milimetr a objemových milimetr krychlový. Tabulku doplníme pro rozměr vzorku odpovídající našim zkušebním materiálům. S pomocí vyučujícího proveďte převody na různé objemové jednotky. Tabulka vzorků vzorek materiál Rozměr vzorku [mm] Přibližný objem [mm 3 ] Přibližný objem [mililitr]

11 2. úkol MĚŘENÍ VZORKŮ - pracovní list 2, VZOROVÉ ŘEŠENÍ Naším cílem v druhém úkolu bude určit rozměry vzorků stavebních materiálů pomocí libovolného milimetrového měřidla (např. stavební metr), tak abychom mohli určit celkový objem vzorku. Každý vzorek si označíme libovolným snadno rozpoznatelným znakem. Například cihla bude značena jako C, beton jako B atd. Dále podle počtu jednotlivých vzorků od každého materiálu jim přiřadíme pořadové číslo. Např. C1, C2, C3 znamená, že máme 3 vzorky cihly atd. Pro usnadnění práce budeme pracovat s vyrobenými vzorky tvaru krychle o velikostech strany mm, odstupňované po 5 mm, kdy nám bude stačit změřit pouze jeden z rozměrů (ostatní budou vždy stejné). Podmínkou správného provedení úloh je mít tělesa od jednotlivých materiálů co nejvíce rozměrově stejná. V následující tabulce jsou objemy těles tvaru krychle pro různé rozměry vzorku v délkových jednotkách milimetr a objemových milimetr krychlový. Tabulku doplníme pro rozměr vzorku odpovídající našim zkušebním materiálům. S pomocí vyučujícího proveďte převody na různé objemové jednotky. Tabulka vzorků vzorek materiál Rozměr vzorku [mm] Přibližný objem [mm 3 ] Přibližný objem [mililitr] C 1 cihla D 1 dřevo K 1 kámen B 1 beton D 2 dřevo B 2 beton

12 OBJEM TĚLES V ODMĚRNÉM VÁLCI Nyní se pokusíme stanovit objem vzorku v objemovém válci. Nemáme-li k dispozici odměrný válec, tak můžeme jako náhradu použít kuchyňskou odměrku. Podmínkou je stupnice ukazující objem v mililitrech. Pro měření využijeme vzorky, které jsme měřili v úloze č. 2. Princip měření spočívá ve vytlačení objemu kapaliny rovnající se objemu ponořeného tělesa. Abychom tohoto dosáhli, je potřeba do námi zvolené nádoby nalít vodu do takové výšky, kdy bude náš vzorek celý ponořen pod hladinu a zároveň voda nedosáhne úrovně nad ryskou nádoby nebo dokonce, že ji nepřelijeme! Jako výchozí hodnotu objemu před ponořením vzorku je vhodné volit v případě půllitrové nádoby třeba 300 mililitrů. U dřeva lze předpokládat, že nám bude plavat na hladině. Pro jeho potopení je proto potřeba vzorku pod hladinu pomoci. Odměrný válec s vodou Odměrný válec se vzorkem ponořeným pod hladinu

13 3. a 4. úkol - Objem těles v odměrném válci - PRACOVNÍ LIST 3 Do následující tabulky zapište provedená měření vybraných 3 vzorků. Tabulka naměřených objemů vzorek materiál rozměr vzorku [mm] Objem vody v nádobě před ponořením vzorku [mililitr] Objem vody v nádobě po vložení vzorku [mililitr] Rozdíl obou objemů (objem vzorku) [mililitr] Porovnání stanovených objemů V prvním a druhém úkolu jsme různým způsobem prováděli měření objemu jednotlivých vzorků. Protože jsme používali vzorky totožné pro obě úlohy, můžeme nyní porovnat hodnoty, které jsme stanovili. Do následující tabulky opište stanovené hodnoty objemů v milimetrech a proveďte jejich porovnání. Zkuste se zamyslet nad tím, který stanovený objem tělesa bude asi přesnější. S vámi zvoleným přesnějším objemem vzorků budeme dále pracovat. Rozměr vzorku [mm] Přibližný objem stanovený z úlohy č. 1 [mililitr] Objem tělesa v odměrném válci [mililitr] Rozdíl objemu v odměrném válci a z úlohy č. 1 [mililitr]

14 3. a 4. úkol - Objem těles v odměrném válci - PRACOVNÍ LIST 3, vzorové řešení Do následující tabulky zapište provedená měření vybraných 3 vzorků. Tabulka naměřených objemů vzorek materiál rozměr vzorku [mm] Objem vody v nádobě před ponořením vzorku [mililitr] Objem vody v nádobě před ponořením vzorku [mililitr] Rozdíl obou objemů (objem vzorku) [mililitr] B 1 beton B 2 beton K 1 kámen Porovnání stanovených objemů V prvním a druhém úkolu jsme různým způsobem prováděli měření objemu jednotlivých vzorků. Protože jsme používali vzorky totožné pro obě úlohy, můžeme nyní porovnat hodnoty, které jsme stanovili. Do následující tabulky opište stanovené hodnoty objemů v milimetrech a proveďte jejich porovnání. Zkuste se zamyslet nad tím, který stanovený objem tělesa bude asi přesnější. S vámi zvoleným přesnějším objemem vzorků budeme dále pracovat. Rozměr vzorku [mm] Přibližný objem stanovený z úlohy č. 1 [mililitr] Objem tělesa v odměrném válci [mililitr] Rozdíl objemu v odměrném válci a z úlohy č. 1 [mililitr]

15 PŘÍPRAVA 2 Jméno tvůrce: Ing. Petr Žítt datum: TÉMA: Hmotnost vzorků CÍL: POMŮCKY: Žáci se naučí základní převod hmotnostních jednotek SI, dále určovat hmotnost vyrobených vzorků více způsoby Vyrobené vzorky stavebních materiálů Digitální váhy Rovnoramenné váhy Materiál na výrobu vlastních rovnoramenných vah NOVĚ VYTVÁŘENÉ POJMY: Hmotnost, rovnoramenné váhy VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: Sčítání, odečítání, čtení na stupnici UČIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: Diskuse o stavebních materiálech, jakým způsobem lze určit hmotnost libovolného zkušebního tělesa 10 min. Praktická ukázka stanovení hmotností za využití různých druhů vah včetně vyrobených svépomocí 25 min. Závěry, diskuse a praktické ukázky učitel shrne informacemi z úvodního textu a provedených úloh 10 min. POZNÁMKY:

16 URČENÍ HMOTNOSTI VYBRANÝCH VZORKŮ Stanovit hmotnost vzorků jednotlivých materiálů nám zcela jistě pomůže při našich dalších měřeních, které se budou týkat zejména měření průhybu mostů při jejich zatížení. Abychom mohli změřit správný průhyb mostu, je potřeba znát hmotnost použitého vozidla včetně nákladu, který vozidlo převáží. Následujícími úlohami se tyto hmotnosti pokusíme stanovit. Pro účely našeho měření si s dostatečnou rezervou vystačíme s hmotnostmi vzorku do 1 kg. Hmotnost vzorku můžeme snadno určit na digitálních vahách nebo můžeme použít váhy rovnoramenné, případně si je sami ve formě houpačky snadno vyrobit. digitální váhy zdroj: rovnoramenné váhy zdroj:

17 NÁVOD NA VÝROBU ROVNORAMENNÝCH VAH Pracovní postup: 1. Naměříme a uřízneme si prkénko o délce třeba 30 centimetrů 2. Doprostřed prkénka zatlučeme 2 velké hřebíky tak, aby na druhé straně koukali z prkénka ven 3. Teď už nám chybí pouze horní tenké prkénko položené tak, aby bylo v rovnováze, čím bude prkénko delší, tím nám půjde měření lépe. Celý výrobek bude vypadat asi takto: 4. Ovšem, abychom mohli nějaký vzorek zvážit, tak budeme potřebovat protizávaží. Čím bude protizávaží přesnější a jemnější, tím lépe se nám podaří vzorek zvážit. Závaží si můžeme sami i vyrobit za pomoci digitálních vah z jakéhokoliv materiálu. zdroj:

18 Nebo mohou naše rovnoramenné váhy vypadat třeba jako na následujících fotografiích, ale abychom mohli vyrobit takovéto, tak se neobejdeme bez alespoň malé dílny. Důležité je pokládat na váhy jak závaží, tak vážené vzorky tak, aby byly ve stejné vzdálenosti od středu vycentrovaného horního prkénka. Uděláme si na prkénko značky, abychom pro příště věděli, kde máme prkénko v rovině a kam pokládat závaží

19 1. úkol PŘEVODY JEDNOTEK - pracovní list 1 V následující tabulce jsou uvedeny základní převody hmotnostních jednotek, se kterými se můžeme v našich úlohách setkat. Tuna je v tabulce uvedena pouze informativně, neboť je to hodnota hmotnosti, ve které jsou obvykle váženy vozidla, kterými zatěžujeme skutečné mostní konstrukce. Vzorová tabulka pro hmotnostní jednotky: 1 kilogram = 100 dekagramů 1 kilogram = 1000 gramů 1 tuna = 1000 kilogramů Zkratky: kilogram (kg); dekagram (dkg); gram (g); tuna (t) V následující tabulce si provedeme jednoduché procvičení převodů mezi hmotnostními jednotkami, se kterými se setkáme při našich měření. Doplňte tabulku dle převodů ve vzorové tabulce pro hmotnostní jednotky vzorek Hmotnost vzorku [gram] Hmotnost vzorku [kilogram]

20 1. úkol PŘEVODY JEDNOTEK - pracovní list 1, vzorové řešení V následující tabulce jsou uvedeny základní převody hmotnostních jednotek, se kterými se můžeme v našich úlohách setkat. Tuna je v tabulce uvedena pouze informativně, neboť je to hodnota hmotnosti, ve které jsou obvykle váženy vozidla, kterými zatěžujeme skutečné mostní konstrukce. Vzorová tabulka pro hmotnostní jednotky: 1 kilogram = 100 dekagramů 1 kilogram = 1000 gramů 1 tuna = 1000 kilogramů Zkratky: kilogram (kg); dekagram (dkg); gram (g); tuna (t) V následující tabulce si provedeme jednoduché procvičení převodů mezi hmotnostními jednotkami, se kterými se setkáme při našich měření. Doplňte tabulku dle převodů ve vzorové tabulce pro hmotnostní jednotky vzorek Hmotnost vzorku [gram] Hmotnost vzorku [kilogram] , , , , ,5-20 -

21 2. úkol - VÁŽENÍ VZORKŮ - pracovní list 2 Do následující tabulky zapište provedená vážení potřebných vzorků. Vzorky lze použít libovolné, nejlépe pravidelných rozměrů. Můžeme použít libovolné váhy včetně případně vyrobených vah rovnoramenných. Hodnoty hmotností budeme zaokrouhlovat na 10 gramů. Tabulka naměřených hmotností označení vzorku materiál hmotnost vzorku v gramech [g]

22 2. úkol - VÁŽENÍ VZORKŮ - pracovní list 2, vzorové řešení Do následující tabulky zapište provedená vážení potřebných vzorků. Vzorky lze použít libovolné, nejlépe pravidelných rozměrů. Můžeme použít libovolné váhy včetně případně vyrobených vah rovnoramenných. Hodnoty hmotností budeme zaokrouhlovat na 10 gramů. Tabulka naměřených hmotností označení vzorku materiál hmotnost vzorku v gramech [g] D 1 dřevo 54 D 2 dřevo 55 D 3 dřevo 52 LB 1 lehký beton 87 LB 2 lehký beton 91 LB 3 lehký beton 90 C 1 cihla 125 C 2 cihla 123 C 3 cihla 119 B 1 beton 264 B 2 beton 268 B 3 beton 255 K 1 kámen 361 K 2 kámen 373 K 3 kámen

23 PŘÍPRAVA 3 Jméno tvůrce: Ing. Petr Žítt datum: TÉMA: Měření průhybu mostů CÍL: POMŮCKY: Cílem úlohy je provést měření průhybu libovolného mostu a měření vyhodnotit do přiloženého grafu. Pro měření průhybu si můžeme vyrobit vlastní průhyboměry. Model mostu Materiál na výrobu pomůcek v jednotlivých návodech dále uvedených Stavební metr, pravítko Váhy NOVĚ VYTVÁŘENÉ POJMY: Měřící lať, závěs, závaží, zatížení, graf, souřadnice VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: Znalost manuálu mosty UČIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: Diskuse o mostech, jak se jednotlivé mosty chovají, čím a jak budeme deformace měřit, jak měření vyhodnotit 10 min. Praktická ukázka zatěžovací zkoušky modelu mostu s vybraným způsobem měření 20 min. Vyhodnocení provedené zkoušky do pracovního listu 15 min. Závěry, diskuse a praktické ukázky ostatních způsobů měření POZNÁMKY:

24 MĚŘENÍ DEFORMACÍ (PRŮHYBU) MOSTŮ V předchozích úlohách jsme se naučili různými metodami stanovit objem vzorků a určit jejich hmotnost Abychom mohli změřit správné prohnutí mostu, je potřeba znát hmotnost použitého vozidla včetně nákladu, který vozidlo převáží. Obvykle se pro zatěžovací zkoušky používají nákladní automobily naložené pískem nebo kamenivem, např. Tatra 815 plně naložena pískem váží okolo 25 tun! Moderní měření průhybů již neprovádíme pomocí odečtů na stupnici, ale s využitím počítačů a mnoha dalších přístrojů. My ale budeme zatěžovat tak, jak se mosty zatěžovaly v dobách, kdy ještě počítače neexistovaly. Je to mnohem více zábavné. Jenom pro informaci, zatěžovací zkoušky se netýkají pouze mostů, můžeme je provádět i na stropech, střechách a jiných konstrukcích, jak se můžete přesvědčit na následujících fotografiích. Zatěžovací zkouška mostu nákladním vozidlem

25 Zatěžovací zkouška zásobníku na uhlí lokomotivou Zatěžovací zkouška stropní konstrukce stavebním materiálem

26 NÁVOD NA VÝROBU MĚŘÍCÍ LATĚ Nejjednodušším způsobem, jak stanovit průhyb mostu je použít měřící lať s ručním odečtem. Jedná se o lať libovolné délky vybavenou milimetrovou stupnicí. Podmínkou měření je, že lať musí být dostatečně dlouhá, abychom ji mohli opřít o pevný bod na zemi a stupnice dosahovala alespoň ke spodní hraně mostu (lepší je ovšem odečty provádět na horní hraně). Místo měřící latě můžeme použít libovolné měřítko (svinovací metr, pravítko atd.) Pracovní postup: 1. Vezmeme dřevěný hranolek délky cm a profilu např. 2 x 2 cm 2. Tyč může být samostatná, nebo ji můžeme osadit na pevný podstavec 3. Na dřevěný hranolek osadíme číselnou stupnici (můžeme si ji buď zakreslit přímo na hranolek, nebo na papír a poté přelepit na hranolek nebo si můžeme stupnici vytisknout z následující šablony a přelepit na hranolek. Stupnice si můžete vybrat mezi členění m po 1 nebo po 2 milimetrech

27 Šablona se stupnicemi pro vylepení na měřící lať

28 NÁVOD NA VÝROBU PRŮHYBOMĚRU PRO VYSOKÉ MOSTY V případě, že je most nad vysokým údolím, tak již měřící lať využít nemůžeme. V takovémto případě si musíme pomoci speciálním průhyboměrem, který si musíme vyrobit. Pracovní postup: 1. Budeme potřebovat dřevěné prkénko a dřevěnou tyčku. Pokusíme se vyrobit si následující tvary. Velikostně by měli jednotlivé prvky odpovídat schématu pod přiloženými fotografiemi

29 2. Celý průhyboměr po jeho sestavení bude vypadat následujícím způsobem. Pokud bude příliš komplikované sestavit průhyboměr pomocí čepů do předvrtaných otvorů, pokuste se je nahradit hřebíčky, půjde to zcela jistě také. 3. Nyní již zbývá poslední krok a to osadit průhyboměr číselnou stupnicí. Jelikož se rameno pohybuje po kružnici, tak i stupnice bude mít částečně kruhový tvar kompletní průhyboměr šablona na průhyboměr

30 POSTUP PŘI MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ DEFORMACÍ 1. V prvním kroku změříme most před zatížením a zapíšeme do tabulky hodnotu měření v řádku 0 v příslušném pracovním listu 2. Dále dle zatěžovacích kroků (celkem tři nebo čtyři kroky se vzrůstající hodnotou zatížení) zapíšeme jednotlivá měření sloupce naměřených hodnot 3. Odečet hodnot deformací v zatěžovacích krocích od prvního nultého řádku 4. Vynesení hodnot zatížení a deformací do grafu most před zatížením měření latí most při zatížení 1. krok měření latí most při zatížení 2. krok měření latí most při zatížení 3. krok měření latí

31 most před zatížením měření průhyboměrem most při zatížením měření průhyboměrem (s mostem spojeno závěsem se závažíčkem) odečet na průhyboměrus viditelným závěsem a na volném konci připevněným závažíčkem odečet na průhyboměru

32 NÁVOD NA VÝROBU OBLOUKOVÉHO MOSTU Pro naše měření si nyní vysvětlíme postup výroby obloukového mostu. Postup výroby mostu bude následující: POSTUP PŘI VÝROBĚ OBLOUKOVÉHO MOSTU 1. Vyrobíme podkladní dřevěnou desku o rozměrech 1000 x 90 x 25 mm, která bude sloužit jako základna pro celý most (v jisté rovině ji lze chápat také jako fiktivní dno koryta řeky). 2. Důležité jsou dále mostní opěry, které jsou dvě. Levá a pravá. Základní velikost prvku je 100 x 100 x 140 mm. Vyrobeny opět budou z libovolného dřeva. Jak již napovídají uvedené rozměry, jedná se o hranolek, nicméně je potřeba alespoň částečně upravit opěry pro osazení mostovkové desky, viz schéma a uvedený detail níže. 90 DETAIL detail Nyní si můžeme vyrobit mostovkovou desku. Nejlepším materiálem bude prkénko z balzy nebo obdobného měkkého materiálu na bázi dřeva. To z toho důvodu, abychom mohli skutečně naměřit vyšší hodnoty průhybů. Půdorysný rozměr prvku bude 835 x 90 mm. Tloušťka je doporučena mezi 3 a 5 mm

33 4. Nejtěžším úkolem bude vyrobit dva nosné oblouky. Jelikož se jedná o prvek nepravidelného tvaru, tak bude potřeba mít k dispozici patřičné nářadí. Oblouky je nutné vyrobit dle přiloženého schématu předvrtané otvory průměr 8 mm Předvrtané otvory jsou cca v šestinách rozpětí mostu. Do těchto předvrtaných otvorů budou umístěny příčné prvku ztužující oblouky a zároveň budou vynášet táhla mostovkové desky. Oblouky budou dále opatřeny přechodovými prvky s čepy, jejichž rozteč bude libovolná. Pro tyto čepy bude dále nutno předvrtat do opěr otvory, do kterých oblouk s čepy osadíme. Názorné ukázky na následujících fotografiích

34 5. Jako táhla můžeme použít libovolný provázek, popř. gumu, která je pružnější. Osazení táhel může vypadat např. takto: Na spodní líc mostovkové desky lze osadit hranolek s očky, kterými bude táhlo provlečeno. Totožná úprava může být provedena na příčných prvcích oblouku. 6. Nyní již poskládáme kompletní most jehož finální podoba je znázorněna na fotografiích na straně V případě, že nemáme k dispozici dílnu a nemůžeme si vyrobit most obloukový dle zadaných parametrů, tak nám pro účely provedení měření postačí provést jednoduchý most, který si ukážeme na fotografiích na následující straně

35 NÁVOD NA VÝROBU JEDNODUCHÉHO MOSTU POSTUP PŘI VÝROBĚ JEDNODUCHÉHO MOSTU 1. Budeme potřebovat mostovkovou desku, můžeme použít stejné rozměry, jako jsou uvedeny ve výrobě mostu obloukového, tzn. nejlepším materiálem je prkénko z balzy nebo obdobného měkkého materiálu na bázi dřeva. To z toho důvodu, abychom mohli skutečně naměřit vyšší hodnoty průhybů. Půdorysný rozměr prvku bude 835 x 90 mm. Tloušťka je doporučena mezi 3 a 5 mm. 2. Dále nám budou stačit již dva dřevěné hranolky sloužící jako krajní mostní opěry o rozměrech např. 100 x 100 x 100 mm. 3. Celý most bude vypadat například takto:

36 PRŮHYB MOSTU - pracovní list Do následující tabulky si rozvrhneme jednotlivé stupně zatížení našeho modelu mostu. Do příslušných kolonek odpovídajících zatížení zapíšeme hodnoty odečtených deformací na zvoleném způsobu odečtu. Poté vyneseme všechny hodnoty do grafu. Zvol rozumně jednotlivé měřítko grafu. měřící stav použité vzorky celková hmotnost m [g] naměřená hodnota [mm] skutečný průhyb w [mm] Hmotnost zatížení m [g] průhyb [mm]

37 PRŮHYB MOSTU - pracovní list, vzorové řešení Do následující tabulky si rozvrhneme jednotlivé stupně zatížení našeho modelu mostu. Do příslušných kolonek odpovídajících zatížení zapíšeme hodnoty odečtených deformací na zvoleném způsobu odečtu. Poté vyneseme všechny hodnoty do grafu. Zvol rozumně jednotlivé měřítko grafu. měřící stav použité vzorky celková hmotnost m [g] naměřená hodnota [mm] skutečný průhyb w [mm] 0 žádný vzorek x dřevo x cihla x beton x kámen Hmotnost zatížení m [g] průhyb [mm]

38 2. STROMY - MĚŘENÍ, POKUSY, POZOROVÁNÍ

39 PŘÍPRAVA 1 Jméno tvůrce: Ing. Pavla Přikrylová datum: TÉMA: Stromy - měření CÍL: POMŮCKY: Žák se naučí měřit průměry stromů průměrkou a obvody metrem Lesnická průměrka Krejčovský metr Klíč k určování dřevin Žlutá páska na označení stromů Internet, psací a výtvarné potřeby, podložka NOVĚ VYTVÁŘENÉ POJMY: Průměrka, obvod a průměr kmene stromu, klíč k určování dřevin VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: UČIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: Práce s pracovním listem v terénu i ve třídě, ve skupině, individuálně s pomocí pedagoga POZNÁMKY: Průměrku lze zapůjčit na MZLU v Brně fakultě lesnické a dřevařské

40 METODY MĚŘENÍ průměrů a obvodů stávajících stromů, určování druhů dřevin Ahoj děti! Dnes se stanete pomocníky lesníků, budete určovat, a do plánku zakreslovat druhy dřevin rostoucích v zahradě školy, nebo v jejím okolí. Pak se naučíte měřit správně průměry a obvody kmenů těchto stromů. Podle toho, jak je strom tlustý ve výšce 1,3m nad zemí, říká se tomu výčetní tloušťka, lesníci potom mohou určit, pomocí výpočtů a tabulek, kolik dřeva z takového stromu bude, až se skácí a vyrobí se z něj třeba židle a stoly k vám do třídy. 1. ÚKOL Urči druhy stromů, které si označíš žlutou páskou v 1,3m nad zemí, rostoucích v zahradě. Použij atlas dřevin a klíč k určování dřevin, poraď se se spolužáky a učiteli. Stromy si na chvíli označ kartičkou s číslem, kterou opatrně připevni rýsováčkem asi 1m vysoko na kmen stromu. Názvy druhů stromů pak zapiš do tabulky pod jejich číslem. strom číslo druh stromu (český název) měření tloušťky průměrkou (cm) měření obvodu metrem (cm) Měření a určování provedl /podpis a datum/:

41 2. ÚKOL CZ.1.07/1.1.16/ Nyní si vezmi podložku s mapkou a zakresli v zahradě školy, nebo okolí, jednotlivé stromy do svého plánku. Vymysli si značky, pod kterými stromy zakreslíš a vytvoř legendu k vysvětlení značek. Pro správné určení severu použij buzolu a zorientuj i svůj plánek, který nakreslíš, zakresli do rohu svého plánku směrovou růžici. Např.: strom č. 1 borovice lesní bude mít značku hvězdičky a číslo 1, strom č. 2 bude také borovice lesní, ale dáš jí číslo 2., strom č. 3 třešeň bude mít značku kolečko a č. 3. Vhodné buzoly, které můžeš použít, vypadají takto: Plánek namaluj svůj vlastní, přiložený ortofotosnímek Ti může sloužit jako orientační a najdeš jej na internetu, např. na adrese učitel jistě rád pomůže při hledání adresy školy:

42 Zde zakresli svůj plánek s legendou:

43 CZ.1. 07/1.1.16/ / ÚKOL Měření tloušťky stromu průměrkou Jak vypadá průměrka se kterou budeme měřit? Je to zpravidla kovová plochá tyčč s měřítkem a ryskami a se dvěma čelistmi, hodnoty na průměrce p jsou v centimetrech. Průměrku přikládáme kolmo ke stromu ve výšce 1,3m /označ si třeba žlutouu páskou/. Můžeme měřit strom vícekrát z různých směrů a udělat průměr, p pokud je kmen stromu nerovnoměrný. Učitel jistě rád r poradí jak. Měření zapiš do tabulky v úkolu čísloo 1. Měření tloušťky zásady Průměrka musí mít správnou a čitelnou stupnici Pohyblivé rameno musí po pravítku hladce klouzat Průměrka se přikládáá ke kmenii ve třech bodech Na pravítku Na pevném rameni Na pohyblivém rameni Pohyblivé rameno průměrky musí být přesně kolméé k pravítkuu Průměrka se musí přikládat kolmo k podélné ose kmene Rameno průměrky musí být delší než polovina tloušťky kmenee

44 CZ.1. 07/1.1.16/ / ÚKOL Měření tloušťky stromu obvodovým měřidlem m Obvod kmene stromu měříme opět vee výšce 1,3m od země, říkáme od paty stromu. K měření použijeme krejčovský svinovací metr a hodnoty obvodů jednotlivých stromůů v cm opět zapíšeme do tabulky v úkolu číslo ÚKOL Urči nejsilnější a nejslabší strom, můžeš si je pojmenovat přezdívkou a ukázat spolužákům. Pěkné bude, když si vezmeš podložku, vodovky a štětce a pokusíš se nějaký strom namalovat na A4 rovnou v přírodě. Uspořádej pak výstavku ve škole

45 PŘÍPRAVA 2 Jméno tvůrce: Ing. Pavla Přikrylová datum: TÉMA: Stromy - měření CÍL: POMŮCKY: Žáci se naučí měřit výšku stromů výškoměrem Výškoměr např. Blume -Leiss Pásmo na měření vzdálenosti od stromu Psací a výtvarné potřeby Klíč k určování druhů dřevin NOVĚ VYTVÁŘENÉ POJMY: Měření výškoměrem, výškoměrnou latí, pásmem, práce s klíčem k určování druhů dřevin VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: UČIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: Práce s pracovním listem v terénu i ve třídě, ve skupině, individuálně s pomocí pedagoga POZNÁMKY: Výškoměr lze zapůjčit na MZLU v Brně fakultě lesnické a dřevařské

46 MĚŘENÍ VÝŠKY stávajících stromů v zahradě školy, určování druhů dřevin Ahoj děti! V minulém úkolu jsme se naučili společně měřit průměry a obvody kmenný některých stromů v zahradě školy a také jsme určili druhy stromů. Nyní se naučíme měřit ještě výšku stromů. Pro dobrou orientaci můžeš použít svůj plánek, nebo mapku z předchozího úkolu, nebo si naopak můžeš zvolit a označit k měření zcela jiné stromy. 1. ÚKOL Urči druhy stromů rostoucích v zahradě, které si označíš žlutou páskou ve výčetní tloušťce 1,3 m nad zemí u stromu po jeho obvodu. Použij atlas dřevin a klíč k určování dřevin, poraď se se spolužáky a učiteli. Stromy si označ kartičkou s číslem, kterou opatrně připevni rýsováčkem asi 1m vysoko na kmen stromu. Názvy stromů pak zapiš do tabulky pod jejich číslem. Tabulka k zápisu: strom číslo druh stromu (český název) měření výšky stromu (m) Měření a určování provedl /podpis a datum/:

Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS

Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS "Projekt Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně zvyšování motivace ţáků ke vzdělávání se v těchto oborech, reg.číslo: CZ.1.07/1.1.05/02.0043."

Více

Obrázky a fotografie

Obrázky a fotografie KAPITOLA 2 Obrázky a fotografie Formáty souborů s obrazem stručně Při jen trochu pokročilé práci s fotografiemi se setkáte s mnoha odbornými pojmy, bez jejichž znalosti budete často (a to i nepříjemně)

Více

projekt evik: výuka, individualizace, koučink

projekt evik: výuka, individualizace, koučink projekt evik: výuka, individualizace, koučink DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V KRALUPECH NAD VLTAVOU e-vik výuka individualizace koučink kdo jsme OBSAH Úvod 3 Pár slov o projektu

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení:

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Základy vztahu k technice a administrativě Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Jak učím fyziku? Seminář OS pro vyučování fyzice na ZŠ při FPS JČMF. Sborník příspěvků ze semináře

Jak učím fyziku? Seminář OS pro vyučování fyzice na ZŠ při FPS JČMF. Sborník příspěvků ze semináře Jak učím fyziku? Seminář OS pro vyučování fyzice na ZŠ při FPS JČMF Sborník příspěvků ze semináře Hotel PAVLA VYSOČINA, Vlachovice, 14. 17. října 2009 Obsah Hrátky s elektrickým nábojem... 5 Jak učíme

Více

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc.

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. POUŽITÁ LITERATURA : Korf, V.: Dendrometrie, Praha 1953 Assman, E.: Waldertragslehre, Mnichov 1961 Prodan, M.: Holzmeslehre, Franfurkt 1965 Korf,

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Obecny u vod do fysika lnı ch meˇrˇenı

Obecny u vod do fysika lnı ch meˇrˇenı Fysikální měření pro gymnasia I. část Obecný úvod do fysikálních měření Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Liberec 2008 c Jan Voženílek, 2008 ÚVOD Pozorování a experiment jsou důležitými fysikálními metodami

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ŘEZNÍČKOVÁ BLANKA. Katedra matematiky APLIKACE MS EXCEL VE VÝUCE MATEMATIKY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ŘEZNÍČKOVÁ BLANKA. Katedra matematiky APLIKACE MS EXCEL VE VÝUCE MATEMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky ŘEZNÍČKOVÁ BLANKA III. ročník - prezenční studium BAKALÁŘSKÁ PRÁCE APLIKACE MS EXCEL VE VÝUCE MATEMATIKY Vedoucí práce: Mgr. David

Více

Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost

Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost Autoři: Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., předseda Společnosti učitelů matematiky. Dlouhodobě se věnuje problematice výchovy učitelů

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky ZÁKLADY MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ ZEMĚDĚLSKÝCH MATERIÁLŮ A PRODUKTŮ (Studijní texty určené pro 1. ročník AF ČZU v Praze) doc. Ing.

Více

Vzdělávací aktivity v přírodovědných a humanitních předmětech

Vzdělávací aktivity v přírodovědných a humanitních předmětech INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací aktivity v přírodovědných a humanitních předmětech Oborová uživatelská příručka pro učitele Jiří Vedral, Dagmar Kocichová, Alena Mašláňová a kolektiv Příručka

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Kapitola 5 Tiskárny. Jakou tiskárnu pořídit? Levné dvakrát placené. Chci tiskárnu na

Kapitola 5 Tiskárny. Jakou tiskárnu pořídit? Levné dvakrát placené. Chci tiskárnu na Kapitola 5 Tiskárny 5 Snad každý uživatel počítače chce své dokumenty, obrázky, fotografie vidět vytisknuté na papíře. Je to přece tak jednoduché stiskneme tlačítko na panelu nástrojů a z tiskárny ihned

Více

VÝCHOVA K BEZPEČÍ V PRAXI UČITELE díl 1. metodika. Vzdělávací modul:

VÝCHOVA K BEZPEČÍ V PRAXI UČITELE díl 1. metodika. Vzdělávací modul: TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Projekt reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01.0041 Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských

Více

Kam chceme Uživatelská příručka pro učitele

Kam chceme Uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Kam chceme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů Příručka byla vypracována ve spolupráci s Jednotou školských informatiků. Název: Autor: Vydavatel: Vydání: Kam

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra matematiky. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra matematiky. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky Diplomová práce Výuka stereometrie s využitím softwaru Elica DALEST Autor práce: Roman Krčmář Vedoucí práce: Mgr. Roman

Více

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Bakalářská práce Soutěžní práce SVOČ 2008 Autor: Studijní

Více

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv:

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv: 2 Jak na POČÍTAČ z cyklu Jak na tech Kolektiv: Adam Kubeš Petr Veselý Zdeněk Pechar Magda Procházková Jan Mach Martin Vondráček Tomáš Staško Tomáš Arendáč Mátúš Lackovič www.jaknatech.cz 3 4 Obsah 1. Úvod

Více

Držíme krok: podpora žáků se zdravotním oslabením a postižením na nemocničních školách při pražských nemocnicích

Držíme krok: podpora žáků se zdravotním oslabením a postižením na nemocničních školách při pražských nemocnicích Projekt Držíme krok: podpora žáků se zdravotním oslabením a postižením na nemocničních školách při pražských nemocnicích Informace o projektu a manuál k používání e-learningu (dočasná verze) Projekt realizuje:

Více

MS Excel 97. Mgr. Jiří Pech

MS Excel 97. Mgr. Jiří Pech MS Excel 97 Mgr. Jiří Pech 1 Obsah Obsah......2 1. Úvod...4 2. Úvod do programu Excel...5 2.1. Co je to vlastně Excel...5 2.1.1. Co je to tabulkový kalkulátor?...5 2.2. Co potřebujeme pro práci s Excelem?...5

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy

Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy OBSAH 1 Obsah O Nápadníku 2 Výběr a zpracování uvedených námětů 3 Jak s Nápadníkem pracovat 4 Komu je Nápadník určen 6 12 Nápadníkových námětů 1 Co máme doma v kuchyni 8 2 Hry s potravinami 11 3 Učíme

Více

POZNEJ A CHRAŇ NAŠI PŘÍRODU!

POZNEJ A CHRAŇ NAŠI PŘÍRODU! Soubor přednášek ze semináře český svaz ochránců přírody czech union for nature conservation Tato publikace je výstupem projektu Poznej a chraň naší přírodu! Semináře pro učitele a pedagogické pracovníky

Více

Obor přirozených čísel 49

Obor přirozených čísel 49 Obor přirozených čísel 49 Kniha přítel člověka ZADÁNÍ Vezmi si do školy svou oblíbenu knihu a pracuj s ní dle zadání učitele. POSTUP ŘEŠENÍ Příklad: žák si donese do školy 1 nepřečtenou knihu, je možná

Více

INTERNET PRO HROMADNÉ STRAVOVÁNÍ

INTERNET PRO HROMADNÉ STRAVOVÁNÍ INTERNET PRO HROMADNÉ STRAVOVÁNÍ (studijní materiál 2) Obsah 8 Opakování 10 WWW stránky jídelen 12 Jak vytvořit www stránku 14 Hledání na internetu pro pokročilé 16 Internetové objednávky stravy 23

Více

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Úvod Dostala se vám do ruky sbírka Hry a peníze: programy pro rozvoj finanční gramotnosti. Určena je především vedoucím dětských kolektivů, kteří se

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVA 2003 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzenti: Doc. PhDr. Martin

Více