EXPERIMENT A MATEMATICKÉ HRÁTKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EXPERIMENT A MATEMATICKÉ HRÁTKY"

Transkript

1 EXPERIMENT A MATEMATICKÉ HRÁTKY METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/ Hmotnost zatížení m [g] průhyb [mm]

2 OBSAH 1. EXPERIMENT 5 PŘÍPRAVA 1 6 URČENÍ ROZMĚRŮ VYBRANÝCH VZORKŮ, STANOVENÍ OBJEMŮ NA ZÁKLADĚ ROZMĚRŮ, PŘEVODY JEDNOTEK 7 1. ÚKOL - PŘEVODY JEDNOTEK - PRACOVNÍ LIST ÚKOL - PŘEVODY JEDNOTEK - PRACOVNÍ LIST 1, ŘEŠENÍ 9 2. ÚKOL MĚŘENÍ VZORKŮ - PRACOVNÍ LIST ÚKOL MĚŘENÍ VZORKŮ - PRACOVNÍ LIST 2, VZOROVÉ ŘEŠENÍ 11 OBJEM TĚLES V ODMĚRNÉM VÁLCI A 4. ÚKOL - OBJEM TĚLES V ODMĚRNÉM VÁLCI - PRACOVNÍ LIST A 4. ÚKOL - OBJEM TĚLES V ODMĚRNÉM VÁLCI - PRACOVNÍ LIST 3, VZOROVÉ ŘEŠENÍ 14 PŘÍPRAVA 2 15 URČENÍ HMOTNOSTI VYBRANÝCH VZORKŮ 16 NÁVOD NA VÝROBU ROVNORAMENNÝCH VAH ÚKOL PŘEVODY JEDNOTEK - PRACOVNÍ LIST ÚKOL PŘEVODY JEDNOTEK - PRACOVNÍ LIST 1, VZOROVÉ ŘEŠENÍ ÚKOL - VÁŽENÍ VZORKŮ - PRACOVNÍ LIST ÚKOL - VÁŽENÍ VZORKŮ - PRACOVNÍ LIST 2, VZOROVÉ ŘEŠENÍ 22 PŘÍPRAVA 3 23 MĚŘENÍ DEFORMACÍ (PRŮHYBU) MOSTŮ 24 NÁVOD NA VÝROBU MĚŘÍCÍ LATĚ 26 POSTUP PŘI MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ DEFORMACÍ 30 NÁVOD NA VÝROBU OBLOUKOVÉHO MOSTU 32 PRŮHYB MOSTU - PRACOVNÍ LIST 36 PRŮHYB MOSTU - PRACOVNÍ LIST, VZOROVÉ ŘEŠENÍ

3 2. STROMY - MĚŘENÍ, POKUSY, POZOROVÁNÍ 38 PŘÍPRAVA 1 39 METODY MĚŘENÍ PRŮMĚRŮ A OBVODŮ STÁVAJÍCÍCH STROMŮ, URČOVÁNÍ DRUHŮ DŘEVIN 40 PŘÍPRAVA 2 45 MĚŘENÍ VÝŠKY STÁVAJÍCÍCH STROMŮ V ZAHRADĚ ŠKOLY, URČOVÁNÍ DRUHŮ DŘEVIN 46 PŘÍPRAVA 3 50 DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - FOTOATLAS DŘEVIN ORTOFOTO, WEBOVÝ FOTOPORTÁL 51 PŘÍPRAVA 4 56 MAKROFOTO A ZPRACOVÁNÍ NA PICASA WEB 57 PŘÍPRAVA 5 61 GPS NAVIGACE 62 PŘÍPRAVA 6 67 MIKROSKOP, LUPA, POZOROVÁNÍ ŽIVOTA V PŮDĚ 68 PŘÍPRAVA 7 71 URČOVÁNÍ STROMŮ V ZIMNÍM STAVU PODLE PUPENŮ 72 PŘÍPRAVA 8 77 LISTNÁČE 1 78 PŘÍPRAVA 9 81 LISTNÁČE MATEMATICKÉ HRÁTKY 86 ÚVOD 87 PŘÍPRAVA 1 88 TABULKY PRO HRU RENÉ 89 PŘÍPRAVA 2 91 TABULKOVÁ ŠIFRA 92 PŘÍPRAVA 3 93 CO SEM NEPATŘÍ? 94 PŘÍPRAVA

4 SUDOKU 97 PŘÍPRAVA HRA - DLÁŽDÍME TERASU 107 HRA - DLÁŽDÍME TERASU - ŘEŠENÍ 108 HRA MALÝ GAIUS JULIUS VE ŠKOLE 109 HRA DOPLŇOVAČKA 110 HRA ŠIFROVÁNÍ S ŘÍMSKÝMI ČÍSLICEMI 111 HRA POKROČILEJŠÍ ŠIFROVÁNÍ 114 HRA BAREVNÉ ŠIFROVÁNÍ S ŘÍMSKÝMI ČÍSLICEMI (GUMIČKOVÉ ŠIFRY) 115 PŘÍPRAVA BAREVNÉ ZDI -PRACOVNÍ LIST BAREVNÉ ZDI -PRACOVNÍ LIST BAREVNÉ ZDI -PRACOVNÍ LIST 1 - ŘEŠENÍ 123 DOPORUČENÁ LITERATURA, ODKAZY

5 1. EXPERIMENT

6 PŘÍPRAVA 1 Jméno tvůrce: Ing. Petr Žítt datum: TÉMA: CÍL: POMŮCKY: Objem vzorků Žáci se naučí základní převod objemových jednotek SI, dále určovat objem stavebních materiálů různými způsoby Vyrobené vzorky stavebních materiálů Nádobu na vodu s měrkou (odměrný válec atd.) Stavební metr, pravítko NOVĚ VYTVÁŘENÉ POJMY: Objem, odměrný válec, nádoba na vodu, převod jednotek VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: Sčítání, odečítání, měření metrem, odečítání na stupnici UČIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: Diskuse o stavebních materiálech, jakým způsobem pomocí běžných měřidel určit objem pravidelného vzorku 10 min. Praktická ukázka stanovení objemů vzorků v odměrném válci, vysvětlení převodu mezi jednotlivými jednotkami objemu 20 min. Závěry, diskuse a praktické ukázky učitel shrne informacemi z úvodního textu POZNÁMKY: - 6 -

7 URČENÍ ROZMĚRŮ VYBRANÝCH VZORKŮ, STANOVENÍ OBJEMŮ NA ZÁKLADĚ ROZMĚRŮ, PŘEVODY JEDNOTEK Stanovit rozměry vzorků jednotlivých materiálů nám zcela jistě pomůže při našich dalších měřeních, jako je například určení objemové tíhy materiálu. Naším primárním úkolem je tedy stanovit objem vzorku. Z hlediska tvaru vzorku můžeme pracovat se širokou škálou různých těles (krychle, hranol, válec, trubka, koule, jehlan a další. Nejjednodušší je pracovat s tělesem pravidelných rozměrů a v našem případě to bude nejčastěji krychle nebo hranol. Následujícími úlohami se tyto objemy pokusíme stanovit. Pro účely našeho měření si s dostatečnou rezervou vystačíme s objemem do 1 dm 3. Pouze pro informaci o stavebním materiálu, jehož objemová hmotnost se obecně udává v kilogramech na 1 metr krychlový (kg/m 3 ) budeme tuto jednotku převádět z námi stanovených hodnot měření v následujících úlohách (nejčastěji to bude gram na centimetr krychlový g/cm 3. Vzorová tabulka pro objemové jednotky: 1 dm 3 = 1 litr 1 dm 3 = 10 decilitrů 1 cm 3 = 1 mililitr 1000 mm 3 = 1 cm 3 1 mm 3 = 0,001 mililitrů 1 dm 3 = mililitrů 1 litr = 1000 mililitrů 1 dm 3 = 1000 cm 3 1 litr = 100 centilitrů 1 m 3 = 1000 dm 3 = 1000 litrů Zkratky: litr (l); decilitr (dl); centilitr (c l); mililitr (ml) - 7 -

8 1. úkol - PŘEVODY JEDNOTEK - pracovní list 1 Převeď hmotnostní a objemové jednotky v níže připravených tabulkách. Doplňte tabulku dle převodů ve vzorové tabulce pro objemové jednotky vzorek Rozměr vzorku [mm] Přibližný objem [mm 3 ] Přibližný objem [cm 3 ] Přibližný objem [mililitr]

9 1. úkol - PŘEVODY JEDNOTEK - pracovní list 1, ŘEŠENÍ Převeď hmotnostní a objemové jednotky v níže připravených tabulkách. Doplňte tabulku dle převodů ve vzorové tabulce pro objemové jednotky vzorek Rozměr vzorku [mm] Přibližný objem [mm 3 ] Přibližný objem [cm 3 ] Přibližný objem [mililitr]

10 2. úkol MĚŘENÍ VZORKŮ - pracovní list 2 Naším cílem v druhém úkolu bude určit rozměry vzorků stavebních materiálů pomocí libovolného milimetrového měřidla (např. stavební metr), tak abychom mohli určit celkový objem vzorku. Každý vzorek si označíme libovolným snadno rozpoznatelným znakem. Například cihla bude značena jako C, beton jako B atd. Dále podle počtu jednotlivých vzorků od každého materiálu jim přiřadíme pořadové číslo. Např. C1, C2, C3 znamená, že máme 3 vzorky cihly atd. Pro usnadnění práce budeme pracovat s vyrobenými vzorky tvaru krychle o velikostech strany mm, odstupňované po 5 mm, kdy nám bude stačit změřit pouze jeden z rozměrů (ostatní budou vždy stejné). Podmínkou správného provedení úloh je mít tělesa od jednotlivých materiálů co nejvíce rozměrově stejná. V následující tabulce jsou objemy těles tvaru krychle pro různé rozměry vzorku v délkových jednotkách milimetr a objemových milimetr krychlový. Tabulku doplníme pro rozměr vzorku odpovídající našim zkušebním materiálům. S pomocí vyučujícího proveďte převody na různé objemové jednotky. Tabulka vzorků vzorek materiál Rozměr vzorku [mm] Přibližný objem [mm 3 ] Přibližný objem [mililitr]

11 2. úkol MĚŘENÍ VZORKŮ - pracovní list 2, VZOROVÉ ŘEŠENÍ Naším cílem v druhém úkolu bude určit rozměry vzorků stavebních materiálů pomocí libovolného milimetrového měřidla (např. stavební metr), tak abychom mohli určit celkový objem vzorku. Každý vzorek si označíme libovolným snadno rozpoznatelným znakem. Například cihla bude značena jako C, beton jako B atd. Dále podle počtu jednotlivých vzorků od každého materiálu jim přiřadíme pořadové číslo. Např. C1, C2, C3 znamená, že máme 3 vzorky cihly atd. Pro usnadnění práce budeme pracovat s vyrobenými vzorky tvaru krychle o velikostech strany mm, odstupňované po 5 mm, kdy nám bude stačit změřit pouze jeden z rozměrů (ostatní budou vždy stejné). Podmínkou správného provedení úloh je mít tělesa od jednotlivých materiálů co nejvíce rozměrově stejná. V následující tabulce jsou objemy těles tvaru krychle pro různé rozměry vzorku v délkových jednotkách milimetr a objemových milimetr krychlový. Tabulku doplníme pro rozměr vzorku odpovídající našim zkušebním materiálům. S pomocí vyučujícího proveďte převody na různé objemové jednotky. Tabulka vzorků vzorek materiál Rozměr vzorku [mm] Přibližný objem [mm 3 ] Přibližný objem [mililitr] C 1 cihla D 1 dřevo K 1 kámen B 1 beton D 2 dřevo B 2 beton

12 OBJEM TĚLES V ODMĚRNÉM VÁLCI Nyní se pokusíme stanovit objem vzorku v objemovém válci. Nemáme-li k dispozici odměrný válec, tak můžeme jako náhradu použít kuchyňskou odměrku. Podmínkou je stupnice ukazující objem v mililitrech. Pro měření využijeme vzorky, které jsme měřili v úloze č. 2. Princip měření spočívá ve vytlačení objemu kapaliny rovnající se objemu ponořeného tělesa. Abychom tohoto dosáhli, je potřeba do námi zvolené nádoby nalít vodu do takové výšky, kdy bude náš vzorek celý ponořen pod hladinu a zároveň voda nedosáhne úrovně nad ryskou nádoby nebo dokonce, že ji nepřelijeme! Jako výchozí hodnotu objemu před ponořením vzorku je vhodné volit v případě půllitrové nádoby třeba 300 mililitrů. U dřeva lze předpokládat, že nám bude plavat na hladině. Pro jeho potopení je proto potřeba vzorku pod hladinu pomoci. Odměrný válec s vodou Odměrný válec se vzorkem ponořeným pod hladinu

13 3. a 4. úkol - Objem těles v odměrném válci - PRACOVNÍ LIST 3 Do následující tabulky zapište provedená měření vybraných 3 vzorků. Tabulka naměřených objemů vzorek materiál rozměr vzorku [mm] Objem vody v nádobě před ponořením vzorku [mililitr] Objem vody v nádobě po vložení vzorku [mililitr] Rozdíl obou objemů (objem vzorku) [mililitr] Porovnání stanovených objemů V prvním a druhém úkolu jsme různým způsobem prováděli měření objemu jednotlivých vzorků. Protože jsme používali vzorky totožné pro obě úlohy, můžeme nyní porovnat hodnoty, které jsme stanovili. Do následující tabulky opište stanovené hodnoty objemů v milimetrech a proveďte jejich porovnání. Zkuste se zamyslet nad tím, který stanovený objem tělesa bude asi přesnější. S vámi zvoleným přesnějším objemem vzorků budeme dále pracovat. Rozměr vzorku [mm] Přibližný objem stanovený z úlohy č. 1 [mililitr] Objem tělesa v odměrném válci [mililitr] Rozdíl objemu v odměrném válci a z úlohy č. 1 [mililitr]

14 3. a 4. úkol - Objem těles v odměrném válci - PRACOVNÍ LIST 3, vzorové řešení Do následující tabulky zapište provedená měření vybraných 3 vzorků. Tabulka naměřených objemů vzorek materiál rozměr vzorku [mm] Objem vody v nádobě před ponořením vzorku [mililitr] Objem vody v nádobě před ponořením vzorku [mililitr] Rozdíl obou objemů (objem vzorku) [mililitr] B 1 beton B 2 beton K 1 kámen Porovnání stanovených objemů V prvním a druhém úkolu jsme různým způsobem prováděli měření objemu jednotlivých vzorků. Protože jsme používali vzorky totožné pro obě úlohy, můžeme nyní porovnat hodnoty, které jsme stanovili. Do následující tabulky opište stanovené hodnoty objemů v milimetrech a proveďte jejich porovnání. Zkuste se zamyslet nad tím, který stanovený objem tělesa bude asi přesnější. S vámi zvoleným přesnějším objemem vzorků budeme dále pracovat. Rozměr vzorku [mm] Přibližný objem stanovený z úlohy č. 1 [mililitr] Objem tělesa v odměrném válci [mililitr] Rozdíl objemu v odměrném válci a z úlohy č. 1 [mililitr]

15 PŘÍPRAVA 2 Jméno tvůrce: Ing. Petr Žítt datum: TÉMA: Hmotnost vzorků CÍL: POMŮCKY: Žáci se naučí základní převod hmotnostních jednotek SI, dále určovat hmotnost vyrobených vzorků více způsoby Vyrobené vzorky stavebních materiálů Digitální váhy Rovnoramenné váhy Materiál na výrobu vlastních rovnoramenných vah NOVĚ VYTVÁŘENÉ POJMY: Hmotnost, rovnoramenné váhy VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: Sčítání, odečítání, čtení na stupnici UČIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: Diskuse o stavebních materiálech, jakým způsobem lze určit hmotnost libovolného zkušebního tělesa 10 min. Praktická ukázka stanovení hmotností za využití různých druhů vah včetně vyrobených svépomocí 25 min. Závěry, diskuse a praktické ukázky učitel shrne informacemi z úvodního textu a provedených úloh 10 min. POZNÁMKY:

16 URČENÍ HMOTNOSTI VYBRANÝCH VZORKŮ Stanovit hmotnost vzorků jednotlivých materiálů nám zcela jistě pomůže při našich dalších měřeních, které se budou týkat zejména měření průhybu mostů při jejich zatížení. Abychom mohli změřit správný průhyb mostu, je potřeba znát hmotnost použitého vozidla včetně nákladu, který vozidlo převáží. Následujícími úlohami se tyto hmotnosti pokusíme stanovit. Pro účely našeho měření si s dostatečnou rezervou vystačíme s hmotnostmi vzorku do 1 kg. Hmotnost vzorku můžeme snadno určit na digitálních vahách nebo můžeme použít váhy rovnoramenné, případně si je sami ve formě houpačky snadno vyrobit. digitální váhy zdroj: rovnoramenné váhy zdroj:

17 NÁVOD NA VÝROBU ROVNORAMENNÝCH VAH Pracovní postup: 1. Naměříme a uřízneme si prkénko o délce třeba 30 centimetrů 2. Doprostřed prkénka zatlučeme 2 velké hřebíky tak, aby na druhé straně koukali z prkénka ven 3. Teď už nám chybí pouze horní tenké prkénko položené tak, aby bylo v rovnováze, čím bude prkénko delší, tím nám půjde měření lépe. Celý výrobek bude vypadat asi takto: 4. Ovšem, abychom mohli nějaký vzorek zvážit, tak budeme potřebovat protizávaží. Čím bude protizávaží přesnější a jemnější, tím lépe se nám podaří vzorek zvážit. Závaží si můžeme sami i vyrobit za pomoci digitálních vah z jakéhokoliv materiálu. zdroj:

18 Nebo mohou naše rovnoramenné váhy vypadat třeba jako na následujících fotografiích, ale abychom mohli vyrobit takovéto, tak se neobejdeme bez alespoň malé dílny. Důležité je pokládat na váhy jak závaží, tak vážené vzorky tak, aby byly ve stejné vzdálenosti od středu vycentrovaného horního prkénka. Uděláme si na prkénko značky, abychom pro příště věděli, kde máme prkénko v rovině a kam pokládat závaží

19 1. úkol PŘEVODY JEDNOTEK - pracovní list 1 V následující tabulce jsou uvedeny základní převody hmotnostních jednotek, se kterými se můžeme v našich úlohách setkat. Tuna je v tabulce uvedena pouze informativně, neboť je to hodnota hmotnosti, ve které jsou obvykle váženy vozidla, kterými zatěžujeme skutečné mostní konstrukce. Vzorová tabulka pro hmotnostní jednotky: 1 kilogram = 100 dekagramů 1 kilogram = 1000 gramů 1 tuna = 1000 kilogramů Zkratky: kilogram (kg); dekagram (dkg); gram (g); tuna (t) V následující tabulce si provedeme jednoduché procvičení převodů mezi hmotnostními jednotkami, se kterými se setkáme při našich měření. Doplňte tabulku dle převodů ve vzorové tabulce pro hmotnostní jednotky vzorek Hmotnost vzorku [gram] Hmotnost vzorku [kilogram]

20 1. úkol PŘEVODY JEDNOTEK - pracovní list 1, vzorové řešení V následující tabulce jsou uvedeny základní převody hmotnostních jednotek, se kterými se můžeme v našich úlohách setkat. Tuna je v tabulce uvedena pouze informativně, neboť je to hodnota hmotnosti, ve které jsou obvykle váženy vozidla, kterými zatěžujeme skutečné mostní konstrukce. Vzorová tabulka pro hmotnostní jednotky: 1 kilogram = 100 dekagramů 1 kilogram = 1000 gramů 1 tuna = 1000 kilogramů Zkratky: kilogram (kg); dekagram (dkg); gram (g); tuna (t) V následující tabulce si provedeme jednoduché procvičení převodů mezi hmotnostními jednotkami, se kterými se setkáme při našich měření. Doplňte tabulku dle převodů ve vzorové tabulce pro hmotnostní jednotky vzorek Hmotnost vzorku [gram] Hmotnost vzorku [kilogram] , , , , ,5-20 -

21 2. úkol - VÁŽENÍ VZORKŮ - pracovní list 2 Do následující tabulky zapište provedená vážení potřebných vzorků. Vzorky lze použít libovolné, nejlépe pravidelných rozměrů. Můžeme použít libovolné váhy včetně případně vyrobených vah rovnoramenných. Hodnoty hmotností budeme zaokrouhlovat na 10 gramů. Tabulka naměřených hmotností označení vzorku materiál hmotnost vzorku v gramech [g]

22 2. úkol - VÁŽENÍ VZORKŮ - pracovní list 2, vzorové řešení Do následující tabulky zapište provedená vážení potřebných vzorků. Vzorky lze použít libovolné, nejlépe pravidelných rozměrů. Můžeme použít libovolné váhy včetně případně vyrobených vah rovnoramenných. Hodnoty hmotností budeme zaokrouhlovat na 10 gramů. Tabulka naměřených hmotností označení vzorku materiál hmotnost vzorku v gramech [g] D 1 dřevo 54 D 2 dřevo 55 D 3 dřevo 52 LB 1 lehký beton 87 LB 2 lehký beton 91 LB 3 lehký beton 90 C 1 cihla 125 C 2 cihla 123 C 3 cihla 119 B 1 beton 264 B 2 beton 268 B 3 beton 255 K 1 kámen 361 K 2 kámen 373 K 3 kámen

23 PŘÍPRAVA 3 Jméno tvůrce: Ing. Petr Žítt datum: TÉMA: Měření průhybu mostů CÍL: POMŮCKY: Cílem úlohy je provést měření průhybu libovolného mostu a měření vyhodnotit do přiloženého grafu. Pro měření průhybu si můžeme vyrobit vlastní průhyboměry. Model mostu Materiál na výrobu pomůcek v jednotlivých návodech dále uvedených Stavební metr, pravítko Váhy NOVĚ VYTVÁŘENÉ POJMY: Měřící lať, závěs, závaží, zatížení, graf, souřadnice VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: Znalost manuálu mosty UČIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: Diskuse o mostech, jak se jednotlivé mosty chovají, čím a jak budeme deformace měřit, jak měření vyhodnotit 10 min. Praktická ukázka zatěžovací zkoušky modelu mostu s vybraným způsobem měření 20 min. Vyhodnocení provedené zkoušky do pracovního listu 15 min. Závěry, diskuse a praktické ukázky ostatních způsobů měření POZNÁMKY:

24 MĚŘENÍ DEFORMACÍ (PRŮHYBU) MOSTŮ V předchozích úlohách jsme se naučili různými metodami stanovit objem vzorků a určit jejich hmotnost Abychom mohli změřit správné prohnutí mostu, je potřeba znát hmotnost použitého vozidla včetně nákladu, který vozidlo převáží. Obvykle se pro zatěžovací zkoušky používají nákladní automobily naložené pískem nebo kamenivem, např. Tatra 815 plně naložena pískem váží okolo 25 tun! Moderní měření průhybů již neprovádíme pomocí odečtů na stupnici, ale s využitím počítačů a mnoha dalších přístrojů. My ale budeme zatěžovat tak, jak se mosty zatěžovaly v dobách, kdy ještě počítače neexistovaly. Je to mnohem více zábavné. Jenom pro informaci, zatěžovací zkoušky se netýkají pouze mostů, můžeme je provádět i na stropech, střechách a jiných konstrukcích, jak se můžete přesvědčit na následujících fotografiích. Zatěžovací zkouška mostu nákladním vozidlem

25 Zatěžovací zkouška zásobníku na uhlí lokomotivou Zatěžovací zkouška stropní konstrukce stavebním materiálem

26 NÁVOD NA VÝROBU MĚŘÍCÍ LATĚ Nejjednodušším způsobem, jak stanovit průhyb mostu je použít měřící lať s ručním odečtem. Jedná se o lať libovolné délky vybavenou milimetrovou stupnicí. Podmínkou měření je, že lať musí být dostatečně dlouhá, abychom ji mohli opřít o pevný bod na zemi a stupnice dosahovala alespoň ke spodní hraně mostu (lepší je ovšem odečty provádět na horní hraně). Místo měřící latě můžeme použít libovolné měřítko (svinovací metr, pravítko atd.) Pracovní postup: 1. Vezmeme dřevěný hranolek délky cm a profilu např. 2 x 2 cm 2. Tyč může být samostatná, nebo ji můžeme osadit na pevný podstavec 3. Na dřevěný hranolek osadíme číselnou stupnici (můžeme si ji buď zakreslit přímo na hranolek, nebo na papír a poté přelepit na hranolek nebo si můžeme stupnici vytisknout z následující šablony a přelepit na hranolek. Stupnice si můžete vybrat mezi členění m po 1 nebo po 2 milimetrech

27 Šablona se stupnicemi pro vylepení na měřící lať

28 NÁVOD NA VÝROBU PRŮHYBOMĚRU PRO VYSOKÉ MOSTY V případě, že je most nad vysokým údolím, tak již měřící lať využít nemůžeme. V takovémto případě si musíme pomoci speciálním průhyboměrem, který si musíme vyrobit. Pracovní postup: 1. Budeme potřebovat dřevěné prkénko a dřevěnou tyčku. Pokusíme se vyrobit si následující tvary. Velikostně by měli jednotlivé prvky odpovídat schématu pod přiloženými fotografiemi

29 2. Celý průhyboměr po jeho sestavení bude vypadat následujícím způsobem. Pokud bude příliš komplikované sestavit průhyboměr pomocí čepů do předvrtaných otvorů, pokuste se je nahradit hřebíčky, půjde to zcela jistě také. 3. Nyní již zbývá poslední krok a to osadit průhyboměr číselnou stupnicí. Jelikož se rameno pohybuje po kružnici, tak i stupnice bude mít částečně kruhový tvar kompletní průhyboměr šablona na průhyboměr

30 POSTUP PŘI MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ DEFORMACÍ 1. V prvním kroku změříme most před zatížením a zapíšeme do tabulky hodnotu měření v řádku 0 v příslušném pracovním listu 2. Dále dle zatěžovacích kroků (celkem tři nebo čtyři kroky se vzrůstající hodnotou zatížení) zapíšeme jednotlivá měření sloupce naměřených hodnot 3. Odečet hodnot deformací v zatěžovacích krocích od prvního nultého řádku 4. Vynesení hodnot zatížení a deformací do grafu most před zatížením měření latí most při zatížení 1. krok měření latí most při zatížení 2. krok měření latí most při zatížení 3. krok měření latí

31 most před zatížením měření průhyboměrem most při zatížením měření průhyboměrem (s mostem spojeno závěsem se závažíčkem) odečet na průhyboměrus viditelným závěsem a na volném konci připevněným závažíčkem odečet na průhyboměru

32 NÁVOD NA VÝROBU OBLOUKOVÉHO MOSTU Pro naše měření si nyní vysvětlíme postup výroby obloukového mostu. Postup výroby mostu bude následující: POSTUP PŘI VÝROBĚ OBLOUKOVÉHO MOSTU 1. Vyrobíme podkladní dřevěnou desku o rozměrech 1000 x 90 x 25 mm, která bude sloužit jako základna pro celý most (v jisté rovině ji lze chápat také jako fiktivní dno koryta řeky). 2. Důležité jsou dále mostní opěry, které jsou dvě. Levá a pravá. Základní velikost prvku je 100 x 100 x 140 mm. Vyrobeny opět budou z libovolného dřeva. Jak již napovídají uvedené rozměry, jedná se o hranolek, nicméně je potřeba alespoň částečně upravit opěry pro osazení mostovkové desky, viz schéma a uvedený detail níže. 90 DETAIL detail Nyní si můžeme vyrobit mostovkovou desku. Nejlepším materiálem bude prkénko z balzy nebo obdobného měkkého materiálu na bázi dřeva. To z toho důvodu, abychom mohli skutečně naměřit vyšší hodnoty průhybů. Půdorysný rozměr prvku bude 835 x 90 mm. Tloušťka je doporučena mezi 3 a 5 mm

33 4. Nejtěžším úkolem bude vyrobit dva nosné oblouky. Jelikož se jedná o prvek nepravidelného tvaru, tak bude potřeba mít k dispozici patřičné nářadí. Oblouky je nutné vyrobit dle přiloženého schématu předvrtané otvory průměr 8 mm Předvrtané otvory jsou cca v šestinách rozpětí mostu. Do těchto předvrtaných otvorů budou umístěny příčné prvku ztužující oblouky a zároveň budou vynášet táhla mostovkové desky. Oblouky budou dále opatřeny přechodovými prvky s čepy, jejichž rozteč bude libovolná. Pro tyto čepy bude dále nutno předvrtat do opěr otvory, do kterých oblouk s čepy osadíme. Názorné ukázky na následujících fotografiích

34 5. Jako táhla můžeme použít libovolný provázek, popř. gumu, která je pružnější. Osazení táhel může vypadat např. takto: Na spodní líc mostovkové desky lze osadit hranolek s očky, kterými bude táhlo provlečeno. Totožná úprava může být provedena na příčných prvcích oblouku. 6. Nyní již poskládáme kompletní most jehož finální podoba je znázorněna na fotografiích na straně V případě, že nemáme k dispozici dílnu a nemůžeme si vyrobit most obloukový dle zadaných parametrů, tak nám pro účely provedení měření postačí provést jednoduchý most, který si ukážeme na fotografiích na následující straně

35 NÁVOD NA VÝROBU JEDNODUCHÉHO MOSTU POSTUP PŘI VÝROBĚ JEDNODUCHÉHO MOSTU 1. Budeme potřebovat mostovkovou desku, můžeme použít stejné rozměry, jako jsou uvedeny ve výrobě mostu obloukového, tzn. nejlepším materiálem je prkénko z balzy nebo obdobného měkkého materiálu na bázi dřeva. To z toho důvodu, abychom mohli skutečně naměřit vyšší hodnoty průhybů. Půdorysný rozměr prvku bude 835 x 90 mm. Tloušťka je doporučena mezi 3 a 5 mm. 2. Dále nám budou stačit již dva dřevěné hranolky sloužící jako krajní mostní opěry o rozměrech např. 100 x 100 x 100 mm. 3. Celý most bude vypadat například takto:

36 PRŮHYB MOSTU - pracovní list Do následující tabulky si rozvrhneme jednotlivé stupně zatížení našeho modelu mostu. Do příslušných kolonek odpovídajících zatížení zapíšeme hodnoty odečtených deformací na zvoleném způsobu odečtu. Poté vyneseme všechny hodnoty do grafu. Zvol rozumně jednotlivé měřítko grafu. měřící stav použité vzorky celková hmotnost m [g] naměřená hodnota [mm] skutečný průhyb w [mm] Hmotnost zatížení m [g] průhyb [mm]

37 PRŮHYB MOSTU - pracovní list, vzorové řešení Do následující tabulky si rozvrhneme jednotlivé stupně zatížení našeho modelu mostu. Do příslušných kolonek odpovídajících zatížení zapíšeme hodnoty odečtených deformací na zvoleném způsobu odečtu. Poté vyneseme všechny hodnoty do grafu. Zvol rozumně jednotlivé měřítko grafu. měřící stav použité vzorky celková hmotnost m [g] naměřená hodnota [mm] skutečný průhyb w [mm] 0 žádný vzorek x dřevo x cihla x beton x kámen Hmotnost zatížení m [g] průhyb [mm]

38 2. STROMY - MĚŘENÍ, POKUSY, POZOROVÁNÍ

39 PŘÍPRAVA 1 Jméno tvůrce: Ing. Pavla Přikrylová datum: TÉMA: Stromy - měření CÍL: POMŮCKY: Žák se naučí měřit průměry stromů průměrkou a obvody metrem Lesnická průměrka Krejčovský metr Klíč k určování dřevin Žlutá páska na označení stromů Internet, psací a výtvarné potřeby, podložka NOVĚ VYTVÁŘENÉ POJMY: Průměrka, obvod a průměr kmene stromu, klíč k určování dřevin VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: UČIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: Práce s pracovním listem v terénu i ve třídě, ve skupině, individuálně s pomocí pedagoga POZNÁMKY: Průměrku lze zapůjčit na MZLU v Brně fakultě lesnické a dřevařské

40 METODY MĚŘENÍ průměrů a obvodů stávajících stromů, určování druhů dřevin Ahoj děti! Dnes se stanete pomocníky lesníků, budete určovat, a do plánku zakreslovat druhy dřevin rostoucích v zahradě školy, nebo v jejím okolí. Pak se naučíte měřit správně průměry a obvody kmenů těchto stromů. Podle toho, jak je strom tlustý ve výšce 1,3m nad zemí, říká se tomu výčetní tloušťka, lesníci potom mohou určit, pomocí výpočtů a tabulek, kolik dřeva z takového stromu bude, až se skácí a vyrobí se z něj třeba židle a stoly k vám do třídy. 1. ÚKOL Urči druhy stromů, které si označíš žlutou páskou v 1,3m nad zemí, rostoucích v zahradě. Použij atlas dřevin a klíč k určování dřevin, poraď se se spolužáky a učiteli. Stromy si na chvíli označ kartičkou s číslem, kterou opatrně připevni rýsováčkem asi 1m vysoko na kmen stromu. Názvy druhů stromů pak zapiš do tabulky pod jejich číslem. strom číslo druh stromu (český název) měření tloušťky průměrkou (cm) měření obvodu metrem (cm) Měření a určování provedl /podpis a datum/:

41 2. ÚKOL CZ.1.07/1.1.16/ Nyní si vezmi podložku s mapkou a zakresli v zahradě školy, nebo okolí, jednotlivé stromy do svého plánku. Vymysli si značky, pod kterými stromy zakreslíš a vytvoř legendu k vysvětlení značek. Pro správné určení severu použij buzolu a zorientuj i svůj plánek, který nakreslíš, zakresli do rohu svého plánku směrovou růžici. Např.: strom č. 1 borovice lesní bude mít značku hvězdičky a číslo 1, strom č. 2 bude také borovice lesní, ale dáš jí číslo 2., strom č. 3 třešeň bude mít značku kolečko a č. 3. Vhodné buzoly, které můžeš použít, vypadají takto: Plánek namaluj svůj vlastní, přiložený ortofotosnímek Ti může sloužit jako orientační a najdeš jej na internetu, např. na adrese učitel jistě rád pomůže při hledání adresy školy:

42 Zde zakresli svůj plánek s legendou:

43 CZ.1. 07/1.1.16/ / ÚKOL Měření tloušťky stromu průměrkou Jak vypadá průměrka se kterou budeme měřit? Je to zpravidla kovová plochá tyčč s měřítkem a ryskami a se dvěma čelistmi, hodnoty na průměrce p jsou v centimetrech. Průměrku přikládáme kolmo ke stromu ve výšce 1,3m /označ si třeba žlutouu páskou/. Můžeme měřit strom vícekrát z různých směrů a udělat průměr, p pokud je kmen stromu nerovnoměrný. Učitel jistě rád r poradí jak. Měření zapiš do tabulky v úkolu čísloo 1. Měření tloušťky zásady Průměrka musí mít správnou a čitelnou stupnici Pohyblivé rameno musí po pravítku hladce klouzat Průměrka se přikládáá ke kmenii ve třech bodech Na pravítku Na pevném rameni Na pohyblivém rameni Pohyblivé rameno průměrky musí být přesně kolméé k pravítkuu Průměrka se musí přikládat kolmo k podélné ose kmene Rameno průměrky musí být delší než polovina tloušťky kmenee

44 CZ.1. 07/1.1.16/ / ÚKOL Měření tloušťky stromu obvodovým měřidlem m Obvod kmene stromu měříme opět vee výšce 1,3m od země, říkáme od paty stromu. K měření použijeme krejčovský svinovací metr a hodnoty obvodů jednotlivých stromůů v cm opět zapíšeme do tabulky v úkolu číslo ÚKOL Urči nejsilnější a nejslabší strom, můžeš si je pojmenovat přezdívkou a ukázat spolužákům. Pěkné bude, když si vezmeš podložku, vodovky a štětce a pokusíš se nějaký strom namalovat na A4 rovnou v přírodě. Uspořádej pak výstavku ve škole

45 PŘÍPRAVA 2 Jméno tvůrce: Ing. Pavla Přikrylová datum: TÉMA: Stromy - měření CÍL: POMŮCKY: Žáci se naučí měřit výšku stromů výškoměrem Výškoměr např. Blume -Leiss Pásmo na měření vzdálenosti od stromu Psací a výtvarné potřeby Klíč k určování druhů dřevin NOVĚ VYTVÁŘENÉ POJMY: Měření výškoměrem, výškoměrnou latí, pásmem, práce s klíčem k určování druhů dřevin VSTUPNÍ ZNALOSTI, OPAKOVÁNÍ: UČIVO, ORGANIZACE A METODY VÝUKY: Práce s pracovním listem v terénu i ve třídě, ve skupině, individuálně s pomocí pedagoga POZNÁMKY: Výškoměr lze zapůjčit na MZLU v Brně fakultě lesnické a dřevařské

46 MĚŘENÍ VÝŠKY stávajících stromů v zahradě školy, určování druhů dřevin Ahoj děti! V minulém úkolu jsme se naučili společně měřit průměry a obvody kmenný některých stromů v zahradě školy a také jsme určili druhy stromů. Nyní se naučíme měřit ještě výšku stromů. Pro dobrou orientaci můžeš použít svůj plánek, nebo mapku z předchozího úkolu, nebo si naopak můžeš zvolit a označit k měření zcela jiné stromy. 1. ÚKOL Urči druhy stromů rostoucích v zahradě, které si označíš žlutou páskou ve výčetní tloušťce 1,3 m nad zemí u stromu po jeho obvodu. Použij atlas dřevin a klíč k určování dřevin, poraď se se spolužáky a učiteli. Stromy si označ kartičkou s číslem, kterou opatrně připevni rýsováčkem asi 1m vysoko na kmen stromu. Názvy stromů pak zapiš do tabulky pod jejich číslem. Tabulka k zápisu: strom číslo druh stromu (český název) měření výšky stromu (m) Měření a určování provedl /podpis a datum/:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Autor Mgr. Vladimír Hradecký Číslo materiálu 8_F_1_02 Datum vytvoření 2. 11. 2011 Druh učebního materiálu

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úloha č. 1a Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úkoly měření: 1. Seznámení se s měřicími přístroji posuvné měřítko, mikrometr, laboratorní váhy. 2. Opakovaně (10x) změřte rozměry dvou zadaných

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0

Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0 Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0 3. MĚŘENÍ STROMU Veškerá měření a popisy se uskutečňují jen na zaměřených stromech, které se v okamžiku šetření nacházejí na inventarizační ploše

Více

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Autor: RNDr. Lenka Simonianová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie, výtvarná výchova Ročník: 3. (1.

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

Příprava pro lektora

Příprava pro lektora Příprava pro lektora stanoviště aktivita pomůcky 1 typy oblačnosti podle manuálu Globe stanov typy mraků na obrázcích pokryvnost oblohy vytvoř model oblohy s 25% oblačností, použij modrý papír (obloha)

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

Ovládání programu Měření délky

Ovládání programu Měření délky Ovládání programu Měření délky Program Měření délky je jednoduchý program pro měření rozměrů na fotografii podle předem známého měřítka. Tento program umožňuje zjistit rozměry jednotlivých objektů (velikost

Více

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte.

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte. Centrum vědy a objevů Měřit hmotnost znamená zjišťovat, kolik co váží. Bez určování hmotnosti se v životě neobejdeme. Však se zkuste zamyslet ve skupině a napište na linku 10 různých druhů zboží, které

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k Ú k o l : P o t ř e b : Změřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různými metodami. Viz seznam v deskách u úloh na pracovním stole. Obecná

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Kinematika pohybu Mirek Kubera žák měří vybrané veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření, užívá základní kinematické vztahy při

Více

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace Vít Voženílek Alena Vondráková Aleš Vávra Lenka Hájková Radim Tolasz Univerzita Palackého v Olomouci Český hydrometeorologický ústav FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace věda o časovém

Více

pracovní list BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka

pracovní list BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů pracovní list Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka 1. Vyberte ze skupiny nejtěžšího a nejlehčího žáka a zapište si jejich hmotnost. 2. Stopněte oběma čas, za

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více

Určování hustoty látky

Určování hustoty látky Určování hustoty látky Očekávané výstupy dle RVP ZV: využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny hustota

Více

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl.

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. GPS Manuál Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. Obsah Co je to GPS... 3 Jak to funguje GPS... 4 HOLUX FunTrek 132... 6 Základní ovládání... 6 Jak vyhledat GPS bod... 7 Hledání uložené kešky...

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 4 Reprodukční orgány

Více

UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Riziko udušení malými částmi. UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Riziko udušení malými částmi.

UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Riziko udušení malými částmi. UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Riziko udušení malými částmi. Matematika Kategoria tradičně i netradičně Zápalky Dřevěné klacíky pro hry a výtvarné aktivity. 500 g (cca 5000 ks) délka 5 cm Barevné zápalky bez hlaviček. Ideální pro skládání dvojrozměrných geometrických

Více

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení:

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení: Obecné informace: Počet úloh: 30 Časový limit: 60 minut Max. možný počet bodů: 30 Min. možný počet bodů: 8 Povolené pomůcky: modrá propisovací tužka obyčejná tužka pravítko kružítko mazací guma Poznámky:

Více

Hádanka. Co je těžší? (Co má větší hmotnost?) kilo železa nebo kilo peří?

Hádanka. Co je těžší? (Co má větší hmotnost?) kilo železa nebo kilo peří? Hádanka Co je těžší? (Co má větší hmotnost?) kilo železa nebo kilo peří? Na Vánoce jsme koupili kapra, měl 4 kila! Jaké věty známe z běžného života? Paní, je toho o 4 deka víc, můžu to tak nechat? Ten

Více

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

Desatero na mapových serverech

Desatero na mapových serverech G y m n á z i u m F. X. Š a l d y v L i b e r c i Desatero na mapových serverech Pavel TAIBR Obsah Slovo úvodem...3 I. Lokalizace...3 I.1 GPS souřadnice místa...3 I.2 Vyhledání lokality ze souřadnic GPS...3

Více

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU Václav Piskač Gymnázium tř.kpt.jaroše, Brno Abstrakt: Příspěvek ukazuje možnost, jak ve vyučovací hodině propojit fyzikální experiment a početní úlohu způsobem, který výrazně zvyšuje

Více

Laboratorní práce č. 1: Měření délky

Laboratorní práce č. 1: Měření délky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Měření délky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3.

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Principy GPS mapování

Principy GPS mapování Principy GPS mapování Irena Smolová GPS GPS = globální družicový navigační systém určení polohy kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na počasí a na dobu, kdy se provádí měření Vývoj systému GPS původně

Více

Jak spojit fotografie, mapy a údaje z GPS?

Jak spojit fotografie, mapy a údaje z GPS? Jak spojit fotografie, mapy a údaje z GPS? Tento článek poskytuje návod, jak využít několik druhů digitálních informací online mapy, GPS souřadnice a digitální fotografie. Následující postupy lze využít

Více

Očekávaný výstup Zvládnutí slovních úloh využívajících poměr Speciální vzdělávací žádné

Očekávaný výstup Zvládnutí slovních úloh využívajících poměr Speciální vzdělávací žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Ing. Renata Dupalová Datum 17. 8. 2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

PSACÍ POTŘEBY LIŠEJNÍKŮ

PSACÍ POTŘEBY LIŠEJNÍKŮ POMŮCKY MIKROSKOP LUPY KLÍČ K URČOVÁNÍ PL PSACÍ POTŘEBY LIŠEJNÍKŮ FOTOAPARÁT VZORKY LIŠEJNÍKŮ A POČÍTAČ MECHŮ KARTY S LIŠEJNÍKY A MECHY LUPY MIKROSKOP mechy a lišejníky Cíl: UKÁZAT, jak rostliny indikují

Více

L01KA Fytocenologický výzkum

L01KA Fytocenologický výzkum L01KA Fytocenologický výzkum Cíle: - posílit zájem o své okolí - získat vztah k přírodě, uvědomit si smysl ochrany přírody - inovovat výuku formou aktivit v terénu, poukázat na klady a těžkosti této formy

Více

Nápověda aplikace ForesterGPS

Nápověda aplikace ForesterGPS Nápověda aplikace ForesterGPS Copyright IterSoft s.r.o. Choceň Začínáme Spodní lišta Menu Mapy Přepínání mezi režimy Režim zákresů Jak vytvořit zákres mapy Další práce se zákresy Režim prohlížení Měření

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku Vytvoření nového obrázku a jeho uložení MALUJEME v MALOVÁNÍ Po otevření programu se automaticky otevře i čistá bílá plocha, na které budeme malovat. Velikost této kreslící čtvrtky si můžeme libovolně změnit.

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Převody jednotek Vedlejší jednotky objemu

Převody jednotek Vedlejší jednotky objemu Převody jednotek Vedlejší jednotky objemu Pár užitečných rad, jak postupovat při převádění jednotek objemu. Zopakujme si již známé jednotky objemu: Základní jednotka: metr krychlový ( kubík značka m Odvozené

Více

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2. Digitální fotoalbum OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.4 Tisk fotografií...10 2.5 Webové album...11

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose 3. Celá čísla 6. ročník 3. Celá čísla 3.1. Vymezení pojmu celé číslo Ve své dosavadní praxi jste se setkávali pouze s přirozenými čísly. Tato čísla určovala konkrétní počet (6 jablek, 7 kilogramů jablek,

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

Trojské trumfy. pražským školám DENDROBĚH VE STROMOVCE. Pracovní list č. 14. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám DENDROBĚH VE STROMOVCE. Pracovní list č. 14. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní list č. 14 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 DENDROBĚH VE STROMOVCE A B? doplňte domácí úkol napište?!

Více

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. SOLÁRNÍ ŽALUZIE - ISOTRA ENERGY Pravoúhlé okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM:

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Modřín opadavý. VY_52_INOVACE_81 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

Modřín opadavý. VY_52_INOVACE_81 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Modřín opadavý VY_52_INOVACE_81 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Modřín opadavý Larix decidua Miller Strom velkých rozměrů, opadavý jehličnan,

Více

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě 1 INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě Strana 1 (celkem 8) http://www.pohadkovaskola.cz Pohádková škola je další pomůcka, která ti může pomoci s přípravou do školy. Obsahuje

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika místo: odborná učebna pomůcky: papír, tužka popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik výstupy: předané organizační

Více

Svět kolem nás IV. Riskuj!

Svět kolem nás IV. Riskuj! Svět kolem nás IV Riskuj! Převody Naše jednotek vlast Živočichové Mapa Naše Rostliny vesnice Lidské Stromy tělo Povolání Přísloví 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 Převody jednotek otázka

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

STEREOMETRIE, TĚLESA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

STEREOMETRIE, TĚLESA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky STEREOMETRIE, TĚLESA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly Orientace Orientováni potřebujeme být obvykle v neznámém prostředí. Zvládnutí základní orientace je předpokladem k použití turistických map a plánů měst. Schopnost určit světové strany nám usnadní přesuny

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Orientace v krajině. Metodický a pracovní list

Orientace v krajině. Metodický a pracovní list Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Orientace v krajině Světové strany Ročník 4. Anotace Učební materiál je zaměřen především

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

-1- Loc GPS. (program pro navigaci pomocí GPS modulu) OVLÁDANÍ PROGRAMU. Menu. Po spuštění programu se zobrazí hlavní menu s následující strukturou:

-1- Loc GPS. (program pro navigaci pomocí GPS modulu) OVLÁDANÍ PROGRAMU. Menu. Po spuštění programu se zobrazí hlavní menu s následující strukturou: -1- Loc GPS (program pro navigaci pomocí GPS modulu) Program LocGPS slouží k navigaci mezi zadanými orientačními body. Je určen především pro pěší turistiku, čemuž je přizpůsobeno zobrazení a ovládání

Více

Fyzika pokus 11. 11.1 Zjištění těžiště tuhého tělesa 11.2 funkce těžiště na stabilitu tuhého tělesa

Fyzika pokus 11. 11.1 Zjištění těžiště tuhého tělesa 11.2 funkce těžiště na stabilitu tuhého tělesa Fyzika pokus 11 11.1 Zjištění těžiště tuhého tělesa 11.2 funkce těžiště na stabilitu tuhého tělesa Projekt TROJLÍSTEK podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let reg.

Více

Dynamika 43. rychlost pohybu tělesa, třecí sílu, tlakovou sílu ...

Dynamika 43. rychlost pohybu tělesa, třecí sílu, tlakovou sílu ... Dynamika 43 Odporové síly a) Co je příčinou vzniku odporových sil?... b) Jak se odporové síly projevují?... c) Doplňte text nebo vyberte správnou odpověď: - když se těleso posouvá (smýká) po povrchu jiného

Více

10. GPS. 10.1 Základní pojmy. 10.2 Plánování trasy. Kapitola 10: GPS 1

10. GPS. 10.1 Základní pojmy. 10.2 Plánování trasy. Kapitola 10: GPS 1 Kapitola 10: GPS 1 10. GPS GPS Určování pozice Složky přijímačů Účely použití Další funkce přístrojů Doplňky k přístrojům Sledování polohy 10.1 Základní pojmy GPS (Global Positioning System) je systém

Více

www.mcprint.cz Zakázkový potisk fotopotisk

www.mcprint.cz Zakázkový potisk fotopotisk Zakázkový potisk fotopotisk Puzzle obrázek z vlastní fotografie Puzzle obrázek z vlastní fotografie PUZZLE Puzzle obrázek formát dílky rozměr cena Kč A01 3404 152 x 102 cm 1996, A0 1748 102 x 78 cm 1146,

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Hry v matematice aneb Jak procvičovat probrané učivo

Hry v matematice aneb Jak procvičovat probrané učivo Hry v matematice aneb Jak procvičovat probrané učivo Mgr. Hana Tesařová, ZŠ Lysice Opakování a procvičování učiva v matematice je jednoznačně nutností. Už naši předkové tvrdili, že opakování je matkou

Více

Chráněná území našeho regionu

Chráněná území našeho regionu Autor: Mgr. Zdeňka Kolbábková I. stupeň Pracovní list 1A Tvoje jméno: Chráněná území našeho regionu 1. Poznáš tyto živočichy? Pod obrázek dopiš jejich jméno a udělej křížek k tomu, který je na území České

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Fyzikální veličiny a jednotky,

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

10. Řezivo. 10.2 Hoblované dřevo

10. Řezivo. 10.2 Hoblované dřevo 10. Řezivo 10.2 Hoblované dřevo Kategorie hoblovaného dřeva zahrnuje výrobky a polotovary z masivu. Podstatná část sortimentu je vyrobena ze smrkového dřeva (palubky, plotovky aj.). V menší míře jsou zastoupeny

Více

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY...1 II. MAPA EDPP...4 III. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ...5 IV. MAPOVÁ APLIKACE DPP...6 I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Ve spodní části úvodní stránky se nachází

Více

Programování v jazyku LOGO - úvod

Programování v jazyku LOGO - úvod Programování v jazyku LOGO - úvod Programovací jazyk LOGO je určen pro výuku algoritmizace především pro děti školou povinné. Programovací jazyk pracuje v grafickém prostředí, přičemž jednou z jeho podstatných

Více

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 49. ročník školní rok 2014 2015 ZADÁNÍ VSTUPNÍCH ÚKOLŮ kategorie C a D Marcela Zajíčková, Stanislav Urban,

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Bezpečnost práce, měření fyzikálních veličin, chyby měření

Bezpečnost práce, měření fyzikálních veličin, chyby měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 1 Bezpečnost práce, měření fyzikálních

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

Globální Test Technického Uvažování CVIČNÝ TEST

Globální Test Technického Uvažování CVIČNÝ TEST Czech PRACTICE TEST Brožura č Globální Test Technického Uvažování CVIČNÝ TEST DŮVĚRNÝ MATERIÁL Copyright 2011, Procter & Gamble Cincinnati, OH 45202 U.S.A. UPOZORNĚNÍ: Všechna práva vyhrazena. Žádná část

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

MATEMATIKA 9. TŘÍDA. 0,5 b. Umocnění výrazu (x 2) 2 : 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5

MATEMATIKA 9. TŘÍDA. 0,5 b. Umocnění výrazu (x 2) 2 : 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5 MATEMATIKA 9. TŘÍDA 1. Nechť M je součet druhých mocnin prvních tří přirozených čísel a N součet těchto tří přirozených čísel. Které z následujících tvrzení je pravdivé? (A) M + N = 17 (B) M = 4N (C) M

Více

Matematika prakticky. Pracovní listy pro žáky. Matematika prakticky. - Pracovní listy pro žáky. Fotka nebo fotky

Matematika prakticky. Pracovní listy pro žáky. Matematika prakticky. - Pracovní listy pro žáky. Fotka nebo fotky PRACOVNÍ LIST_ŽÁCI 1 Matematika prakticky Matematika prakticky - Pracovní listy pro žáky Fotka nebo fotky Pracovní listy pro žáky PRACOVNÍ LIST_ŽÁCI 2 Vážení kolegové, tuto publikaci připravil kolektiv

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

První část. Nauč se tvořit. p sto. r vé. aňá. m sky

První část. Nauč se tvořit. p sto. r vé. aňá. m sky První část Nauč se tvořit r vé p sto m sky aňá Postupy SoumĚrnost Přehni papír napůl. Nakresli na něj libovolný tvar končící na přehybu a vystřihni ho. Až vystřižený papír narovnáš, uvidíš, že máš dva

Více

Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha

Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha Uzávěrka druhého kola FKŠ je 28. 2. 2010 Kde udělal Aristotelés chybu? Aristotelés, jeden z největších učenců starověku, z jehož knih vycházela

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 22 úloh. Časový limit pro

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu Souhrnný 101 Ročník: 1 Matematika a její aplikace MATEMATIKA porovnávání čísel do 20, sčítání a odčítání do 20 M m.1.1. seřadit názvy vesnic podle velikosti území, odpovědět na otázky. Mapa se po kliknutí

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více