Evangelické církve metodistické

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evangelické církve metodistické"

Transkript

1 Evangelické církve metodistické VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003

2 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 3 5 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 6 8 Čajkovského 9, Jihlava tel.: kontaktní osoba: Táňa Kuklová, ředitelka bankovní spojení: /0800 IČ: Žižkova 108, Jihlava tel.: kontaktní osoba: Ctirad Hrubý, ředitel bankovní spojení: /0300 IČ: TEEN CHALLENGE PLZEŇ str Statut: Sdružení právnických osob Registrace: Magistrát města Plzně, OOVV/1148/97 ze dne 8. září 1997 Husova 14, Plzeň tel.: kontaktní osoba: Gustav Černý, vedoucí programu IČ: Středisko pro konzultaci a prevenci drogových závislostí Husova 14, Plzeň, tel.: , kontaktní osoba: Naděžda Rückaufová, vedoucí kanceláře TC Plzeň, tel.: Středisko pro rehabilitaci a resocializaci TK Černošín 1. máje 20, Černošín, tel.: , kontaktní osoba: Ing. Petr Balous, vedoucí terapie, tel.: Středisko pro postresocializační podporu RE-ENTRY HOUSE, následná péče Sušická 75, Plzeň, tel.: , kontaktní osoba: Soňa Černá, DiS, sociální pracovnice, tel.:

3 Profil Diakonie ECM Poslání Organizujeme, zajišťujeme a poskytujeme křesťanskou sociální, poradenskou a duchovenskou péči lidem ohroženým sociálním vyloučením. Koordinujeme poskytování této péče subjekty zřízenými Evangelickou církví metodistickou. Koordinujeme projekty jednorázové humanitární pomoci. Organizujeme vzdělávání pracovníků. Cílová skupina Ve střediscích Diakonie ECM se věnujeme těmto sociálně ohroženým skupinám: rizikovým skupinám dětí a mládeže, seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám v nepříznivé sociální situaci, příslušníkům národnostních menšin a osobám ohroženým drogami nebo na drogách či jinak závislým. Historie Diakonie Evangelické církve metodistické byla zřízena valnou hromadou a je vedena v Rejstříku právnických osob Ministerstva kultury ČR jako organizační jednotka Evangelické církve metodistické. Služby Diakonie ECM koordinuje a zastřešuje činnost těchto středisek: Středisko křesťanské pomoci Plzeň Terapeutická komunita; Středisko křesťanské pomoci Jihlava Azylový dům pro muže; Teen Challenge Plzeň Středisko pro rehabilitaci a resocializaci Černošín, Středisko pro konzultaci a prevenci drogových závislostí Plzeň, Středisko následné péče Re-entry Plzeň; Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice Azylový dům, Pečovatelská služba, Komunitní centrum, Bydlení na půl cesty; Středisko křesťanské pomoci Naděje pro život Jihlava Azylový dům pro matky s dětmi; Komunitní centrum Maják středisko volného času pro děti a mládež. Podrobněji se můžete s činnostmi těchto středisek seznámit na stránkách této Výroční zprávy. Projekty humanitární pomoci V roce 2003 Diakonie ECM koordinovala tyto projekty nebo se na nich podílela: Fond pomoci - rozdělování finančních prostředků obětem povodní 2002; Kočkův mlýn - odstraňování povodňových škod; Auto pro Blanku Pavlisovou, vdovu s dětmi. Vzdělávání Diakonie ECM organizuje vzdělávání pro pomáhající profese (sociální práce, pastorační péče, poradenství, ošetřovatelství). Zpráva o činnosti Činnost středisek Podrobněji se můžete s činností středisek Diakonie ECM seznámit na dalších stránkách této Výroční zprávy. Projekty humanitární pomoci Fond pomoci v letech rozdělila komise pro humanitární pomoc obětem povodní 2002 prostředky ve výši více než 2 mil. Kč. Kočkův mlýn cílem bylo odstranit povodňové škody v lokalitě Kočkův mlýn na řece Berounce. Dvě skupiny dobrovolníků z řad klientů a pracovníků Teen Challenge Plzeň a SKP Plzeň zajistily vyčištění pozemků od naplavenin. Auto pro Blanku Pavlisovou, vdovu s dětmi cílem projektu bylo pomocí sbírky nashromáždit cca korun, koupit automobil a předat jej sestře Blance Pavlisové, která přišla náhle o manžela při tragické autonehodě. Sbírka vynesla Kč, dne Diakonie ECM předává na základě darovací smlouvy vozidlo Felicia 1.3 Mpi. Vzdělávání Již třetím rokem Diakonie ECM organizuje vzdělávání pro pomáhající profese formou tříletého zkušenostního výcviku ve skupině. V roce 2003 byl otevřen třetí ročník, čímž se počet účastníků navýšil na 60. Získali jsme příspěvek 1

4 F-nadace ve výši 40 tis. Kč, které jsme v souladu se smlouvou rozdělili mezi osm účastníků, kteří splnili podmínky pro přiznání příspěvku. Od roku 2004 chystáme pokračovací studium ve spolupráci s Institutem aplikované psychoanalýzy (Doc. PhDr. Jiří Kocourek, Dr.) absolventi třetího ročníku se budou moci ucházet o pokračovací dvouletý výcvik a získat certifikaci terapeut. Přehled dalších aktivit v roce 2003 Vypracování Výroční zprávy 2002 koordinací byl pověřen člen Rady Ctirad Hrubý. Rezervní půjčkový fond slouží k překlenování dočasných nedostatků financí jednotlivých středisek. V roce 2003 byly poskytnuty půjčky TC Plzeň 150 tis. Kč, SKP Plzeň 45 tis. Kč, SKP Horní Počernice 350 tis. Kč. Všechny půjčky byly vráceny do konce roku Nový církevní zákon a jeho důsledky Diakonie ECM a střediska zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb. obdržela nové registrační listiny. Zpracování žádostí o dotace MPSV, správa přidělených finančních prostředků a vyúčtování dotací. Zakoupení multilicence na software: Adobe InDesign, Ilustrator a Photoshop. Ředitel DiECM se aktivně účastnil práce ekumenické Diakonie v ČR. Diakonie v ČR byla pozvána ERC k vybudování systému pomoci v krizových situacích návazně na realizaci smlouvy uzavřené mezi MV ČR a ERC. Diakonie ECM vyjednala pro ECM možnost obsadit místa krajských koordinátorů v kraji Plzeňském (Jakub Forejt), Vysočina (Ctirad Hrubý) a v Jihočeském (Richard Novák). Se zřizovatelem, tj. Radou české oblasti Evangelické církve metodistické, byla vyjednána možnost vyhlášení celocírkevní sbírky na Diakonii (Velikonoce 2004). Zřizovatel zřídil placené místo tajemníka pro diakonii ředitele Diakonie ECM, úvazek 0,2. Od jím byl jmenován Ing. Jan Harbáček. Předplacení grantového kalendáře ICN na rok 2004 a rozesílání na střediska. Co plánujeme Jednání s ústředními a krajskými orgány dotace, legislativa. Pokračování Půjčkového fondu. Některá střediska budou žádat o dotace na pilotní projekty od MPSV. Udržování a rozvíjení vztahů s jinými neziskovými organizacemi a platformami (Diakonie v ČR, Charita, ANNO, Teen Challenge národní kancelář). Zvyšování kvality služeb zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe ve střediscích, příprava na získání licencí. Zpracování Výroční zprávy Vzdělávání pokračování ve výcviku pro pomáhající profese a jeho rozšiřování na pětileté studium. Sborová diakonie podpora diakonické práce sborů. Webové stránky údržba, inovace. Realizace projektů humanitární pomoci ve spolupráci s Výborem pro křesťanskou pomoc ECM - dle situace a potřeby. Ředitel, Rada V čele Diakonie ECM stojí ředitel, který řídí její činnost ve spolupráci s Radou, která je jeho poradním orgánem. V loňském roce zastával funkci ředitele Ing. Jan Harbáček, Rada pracovala ve složení Táňa Kuklová, Gustav Černý, Cti rad Hrubý, Ing. Stanislav Rybář (Jiří Pěnkava), Pavel Zajíc. Správou administrativně-ekonomické agendy Diakonie ECM je pověřeno Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice. Poděkování Děkujeme všem za veškerou podporu při realizaci našich diakonických projektů. Děkujeme těmto dárcům za finanční podporu (abecedně): ECM Kladno, ECM Litoměřice, ECM Mikulov, ECM Plzeň 1, ECM Praha-Horní Počernice, ECM Praha-Strašnice, ECM Slaný, ECM Tachov, F-nadace, Garubová Iveta, Janoušek Pavel, Kratina Radek, Křížová Jana, Kuneš Jaroslav, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Mothejl Pavel, RO ECM, Sirkovský Roman, Stoy Petr, UMC Lake City, Wittnerová Jitka. Identifikační údaje Diakonie Evangelické církve metodistické evidence v Rejstříku právnických osob Ministerstva kultury ČR od číslo evidence: /1994 statutární zástupce: Ing. Jan Harbáček, ředitel IČ: bankovní spojení: ČS, Náchodská 440, Praha 9 č. ú.: 79329/0800 sídlo: Ječná 545/19, Praha 2 kancelář: Křovinovo nám. 11/16, Praha 9-Horní Počernice tel.:

5 SKP Jihlava Čajkovského 9, Jihlava Důvod vzniku Náš azylový dům pro muže vznikl v dubnu roku 1992 ve spolupráci Evangelické církve metodistické a Měst ského úřadu v Jihlavě. Důvodem vzniku byla potřeba zřídit zařízení pro nouzové ubytování a pomoc mužům, kteří se ocitli v krizové životní situaci v souvislosti se ztrátou domova i bydlení. Nabídka poskytovaných služeb v roce 2002: Celkové hmotné zaopatření a ubytování na nezbytně nutnou dobu (26 míst v 5 pokojích + 1 lůžko krizové pro akutní potřebu přespání), hygiena, ošacení, částečně strava a možnost její přípravy. Sociální práce a resocializace; navazování kontaktů s příbuznými, novými lidmi, úřady; hledání dalšího uplatnění, vedení k osobní odpovědnosti za vlastní život, sociálně-právní poradenství. Psychologická péče a účast na pravidelné terapeutické skupině s psychologem (jedenkrát za měsíc), terapeutické metody, motivační metody, výchovně- -vzdělávací metody, psychologické a psychiatrické poradenství. Duchovní péče a pastorační služba, pomoc při hledání životní orientace, možnost navštěvovat bohoslužby v azylovém domě i v místním sboru ECM. Pracovní terapie úklid a drobné práce v objektu SKP, podíl na zvelebování a úklidu města a občasné brigády. Klademe důraz na to, aby se klienti podíleli na řešení své krizové situace, podporujeme je v tomto řešení a nabízíme pomoc v prosazování jejich práv a zájmů. S každým klientem pracujeme individuálně, dle jeho potřeb a oblastí jeho problémů. Provoz azylového domu je nepřetržitý 24 hodin denně. Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně-psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské společnosti. Cílem je pomoci našim klientům překlenout toto svízelné životní období a vrátit se do běžného života. Tím, že azylový dům poskytuje ubytování a zázemí často společensky nepřizpůsobivým mužům od 18 let do důchodového věku, spolupomáhá řešit závažný společenský problém. Tito muži nejsou ponecháni na ulici napospas klimatickým podmínkám, ale především je jim umožněno řešit jejich základní životní a společenské potřeby. Mnozí naši klienti nacházejí zaměstnání a stálé bydlení, někteří znovu navážou přerušené styky s rodinou či přáteli nebo si najdou životní partnerku. Také se tolik neopakuje jejich trestná činnost a ostatní sociálně patologické jevy. Nemalým přínosem naší práce je i celkové psychické zklidnění těch našich klientů, kteří velmi těžce nesou svoji tíživou životní situaci. Dle našich materiálních možností pomáháme klientům, kteří si najdou vlastní ubytování, odstěhovat se a vybavit si byt (např. lůžkovinami či drobným nábytkem). O naše klienty se dlouhodobě zajímáme, je-li to možné, i po ukončení pobytu u nás. Zajímá nás, zda se v životě uplatňují, zda mají práci, zda znovu nespadli do některého ze svých problémů apod. Těm, kteří potřebují naši pomoc opakovaně, ji nabízíme. Pracovníci V roce 2002 jsem opustil dětský domov, to jsem přišel do azylového domu poprvé. Po příchodu do Jihlavy jsem si našel práci ve svém oboru (kuchař) v restauraci blízko azylového domu. Byl jsem krátce po vyučení a toto bylo moje první zaměstnání, ve kterém přišlo brzo rozčarování. S kamarádem jsme chodili každý den do práce od 11 hodin až do rána a výplata stále nikde. Ač jsem měl větší svobodu než v dětském domově, nechtěl jsem čas promarnit. Začal jsem navštěvovat biblické hodiny v azylovém domě, kde jsem nalezl víru v Pána Ježíše Krista a přijal jej za spasitele. Od misijního střediska v Dlouhém jsem dostal nabídku pobytu a práce, kterou jsem přijal. Odstěhoval jsem se tam, učil jsem se anglicky, pomáhal jsem misionářům s výjezdy do domova důchodců a podobně. Mé působení v tomto středisku skončilo tím, že jsem nechal rozbujet své emoce. Přestože se mi okolí snažilo pomoci, byl jsem nepoučitelný. Byl mi nabídnut program v Teen Challenge, který jsem nastoupil v Plzni, program jsem ale nedokončil. Nyní jsem opět v azylovém domě a snažím se najít si práci. Po třech měsících chci znovu nastoupit do TC, a ukončím-li tento program, mám šanci se vrátit do misijního střediska v Dlouhém. Chtěl bych studovat misijní školu a stát se misionářem. Stanislav, 20 let 3

6 Integrační program klientů SKP má tyto fáze: první kontakt s klientem spolupráce s institucemi, odkud přichází, nabídka různých služeb klientovi; psychická a sociální stabilizace klienta adaptace na nouzový pobyt v azylovém domě; společné hledání řešení krizové situace zařízení potřebných věcí, vytváření životních návyků, pomoc při kontaktu s rodinou, vytváření nových sociálních vazeb; osamostatnění hledání stabilního bydlení, hledání zaměstnání, přijetí odpovědnosti, kontakt s institucemi následné péče. Klienti Vyučil jsem se obráběčem kovů, ale po vyučení nás ani jednoho ze třídy nevzali do slibovaného podniku. Byl jsem 2 roky bez práce a rodiče mě živili. Ve 24 letech mě nechali soudně vystěhovat. Pracoval jsem pouze sezónně, například u stavebních firem. Protože jsem neměl kde bydlet, vyhledal jsem azylový dům. Zde jsem si hledal práci, ale pracoval jsem jen občas brigádně. Potom jsem si sehnal práci ve sklárnách, kde jsem měl i ubytovnu. Po dvou letech jsem byl ale propuštěn a přišel jsem tak i o ubytování. Znovu jsem musel jít do azylového domu. Nyní si intenzivně hledám práci, minimálně dvakrát v týdnu navštívím nějaký podnik. Rád bych pracoval v pekárnách, umím vařit a péct, pomáhal jsem například v azylovém domě s pečením na Vánoce. Hledám také práci ve svém oboru, ale stále se mi to nedaří. Až bude teplo, snad si zas najdu práci alespoň v tom stavebnictví. Z azylového domu bych chtěl co nejdříve odejít. Jan, 30 let Od narození byl v kojeneckém ústavu, v 10 měsících byl osvojen. Vyučil se obráběčem kovů. Po vojně bydlel po kamarádech. Seznámil se se svobodnou matkou, do 5 let věku jejího dítěte byli spolu. Chlapce, přestože nebyl jeho, měl velmi rád. Pracoval jako řidič. Žena si ale po 5 letech soužití našla jiného muže. Bydleli spolu Personální zajištění projektu Provoz azylového domu zajišťuje 7 zaměstnanců, tj. vedoucí, sociální pracovník, 3 sociálně-výchovní pracovníci, misijní pracovník a účetní. Pravidelně spolupracujeme s psychologem, který zajišťuje terapeutická setkávání s klienty a supervizi pracovníků SKP. Zhodnocení roku 2003 V roce 2003 byl azylový dům pro muže v Jihlavě využit v průměru z 96,2 %. Služeb azylového domu využilo v roce 2003 celkem 84 klientů. Nově přijatých klientů bylo v období od do celkem 74, přičemž někteří klienti byli přijati opakovaně. Z hlediska rozdělení klientů podle trvalého bydliště bylo 27 klientů s trvalým pobytem ve městě Jihlava a 57 klientů bylo mimojihlavských. Z celkového počtu dní bylo 38,4 % využito klienty z Jihlavy a 61,6 % dní zde strávili klienti mimojihlavští. Průměrný věk našich klientů v roce 2003 byl 41,4 roku. Máme v provozu také jedno krizové lůžko, které slouží v případech, když přijde někdo nenadále uprostřed noci a potřebuje nouzově přespat. V roce 2003 jsme na tomto lůžku poskytli kolem 150 nouzových noclehů (v přesně sledovaném období od do to bylo 78 noclehů). Procentuální podíl klientů podle rodinného stavu: Svobodný: 48,8 %; ženatý: 10,7 %; rozvedený: 40,5 %. Procentuální podíl klientů podle vzdělání: Základní: 42,9 %; vyučen: 36,9 %; střední: 19,0 %; vysokoškolské: 1,2 %. Procentuální podíl klientů podle věku: 18 20: 2,4 %; 21 40: 50,0 %; 41 60: 44,0 %; 61 a více: 3,6 %. Naši klienti nacházejí zaměstnání nejčastěji ve stavebnictví, v pomocných profesích, v pohostinství apod. Jen málo mužů nachází stálé bydlení, mnozí odcházejí do středisek následné péče, u některých klientů nám není známo, kam odcházejí. Pravidelná terapeutická setkání s psychologem, která jsou povinná, navštěvuje větší část všech ubytovaných klientů. Duchovní programy navštěvuje 5 10 klientů. Styky se svojí rodinou udržuje jen nemnoho klientů. Osobní péčí o klienty se nám však podařilo zachovat některé rodinné vztahy. Dalším konkrétním výstupem naší práce je poskytování humanitární pomoci sběr a odvoz šatstva ve spolupráci s nadací Nehemia do zemí sociálně nejpotřebnějších. V roce 2002 jsme začali shromažďovat nové šatstvo na odvoz, protože koncem roku 2001 byl od nás odvezen kamion šatstva na humanitární účely. 4

7 Dbáme také na další vzdělávání našich pracovníků. Je jim umožněna účast na vzdělávacích seminářích. Odebíráme odborné knihy a časopisy pro samostudium pracovníků. Mnoho zkušeností pro práci s problémovými skupinami obyvatel získávají pracovníci i ve spolupráci se členy Sdružení azylových domů (jehož jsme také členem) a při návštěvách v podobných organizacích. Ředitelka a dva sociálně-výchovní pracovníci se účastní tříletého zkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii. Jeden pracovník dálkově studuje Romskou střední školu sociální v Kolíně. Všichni pracovníci se průběžně účastní odborných seminářů pořádaných krajem Vysočina a vzdělávacími institucemi. V roce 2003 se většina našich pracovníků zúčastnila týdenního školení pro pracovníky azylových domů, které pořádalo Sdružení azylových domů. Pravidelné probíhají: společné i individuální porady a sezení s klienty; každodenní snídaně spojené se čtením Písma svatého a krátkou úvahou; porady zaměstnanců a vyhodnocování práce s klienty; jednou za týden bohoslužba nejen pro klienty; jednou za měsíc setkávání pracovníků se supervizorem; setkání Výboru SKP, jehož členem je i zastupitel města Jihlavy. Organizace, se kterými jsme v roce 2002 spolupracovali Krajský úřad Vysočina, Magistrát města Jihlavy spolupráce se sociálními kurátory jednotlivých klientů, Městské úřady spolupráce s kurátory jednotlivých klientů, Vězeňská služba spolupráce se sociálními pracovníky věznic, Probační a mediační služba, Úřad práce nabídka volných pracovních míst, Městská policie Jihlava zajištění úklidu města, pomoc s agresivními klienty, Policie ČR poskytování informací, Občanská poradna Jihlava sociálně- -právní poradenství, Oblastní charita Jihlava kulturní a vzdělávací akce, spolupráce s romským klubem, Psychiatrická léčebna v Jihlavě pomoc při péči o duševně nemocné klienty, Sdružení azylových domů (SAD) např. výměna zkušeností, vzdělávací akce, Diakonie Evangelické církve metodistické např. dlouhodobé vzdělávání zaměstnanců. v bytě, který vlastnil Jiří. Když jej žena opustila, odešel a začal pít. V důsledku toho přišel o práci. Bydlel u kamaráda a dost pili alkohol. Byl na tom špatně, léčil se na psychiatrii, na protialkoholním oddělení, ale po čase začal znovu pít. Později ještě pracoval v Kovolitu. Nájem za byt, ve kterém nebydlel, neplatil; nakonec byt prodal s velkou ztrátou člověku, u kterého měl dluhy. Když už byl Jiří v zoufalé situaci, obrátil se na svoji babičku, protože rodiče už neměli sílu se o něj starat. Babička se přes svoji přítelkyni dozvěděla o azylovém domě, a tak přišel. Chtěl by se léčit znovu, na Želivě, ale nedokáže se k tomu stále odhodlat. Jiří, 33 let Výhledy Snažíme se o další zkvalitňování poskytovaných služeb. Intenzivně pracujeme na zavádění standardů kvality sociální péče. Dbáme také na průběžné vzdělávání všech našich zaměstnanců. Seznam dárců v roce 2003 Právnické osoby: Jihlavský sbor ECM, Ústředí ECM Praha, cukrárna U Brány pí Caklová, Jihlavské lahůdky pí Cejnková, Jihlavské pekárny Lapek, Květinka pí Drastichová, Lahůdky Pesy, Masna Bohemia, Mléčný bufet v Jihlavě, Potraviny Cash & Carry, Tchibo Praha, s.r.o. Soukromé osoby: K. Doležal, R. Fiedler, P. Jurkovič, P. Suchomel, manželé Kuklovi, Z. Pokorný a ostatní anonymní dárci. Poděkování Děkujeme vám všem, kteří jste nás podporovali svým zájmem, finančně i duchovně spolupracovníkům, příznivcům i výše zmíněným sponzorům a spolupracujícím organizacím. Z vánočního shromáždění 5

8 SKP Naděje pro život Žižkova 108, Jihlava Z komunity Existuje nějaká obecná klientka? Nějaký charakteristický rys žen, které vyhledaly naši pomoc? Každá žena, která k nám přichází, má svoje důvody, proč se ocitla v krizi. Jedno ale mívají společné: selhalo jejich rodinné zázemí. Snad každý člověk se někdy dostane do nepříznivé situace: neúspěšné přijímačky a následný neúspěch v hledání zaměstnání, rozvod, živelní pohroma, nalétnutí podvodníkům, dlouhodobá nezaměstnanost a neschopnost platit své pohledávky, nemoc, ovdovění a mnoho dalších situací, které mohou naráz vyvolat existenční nejistotu. Většina z nás má tu milost, že je v naší blízkosti někdo, kdo nás podrží. Někdy stačí velmi málo k tomu, abychom si zachovali svůj byt, rodinu, zaměstnání Ten, kdo pomoc nenalézá, často upadá do beznadějné situace. Jestliže si například žena na mateřské dovolené po rozvodu (nebo útěku z domu od manžela-násilníka) pronajme byt, bude velmi ráda, když ze svých příjmů bydlení zaplatí. Obecní byty už v mnoha městech téměř neexistují (nebo se dlouho čeká), hypotéku nedostane a ušetřit nemá šanci. Zdena žila s manželem a dvěma dětmi v podnájmu v rodinném domku. Manžel se od nich po 15 letech manželství odstěhoval a zažádal o rozvod. V tom okamžiku pře- Rok 2003 byl ve znamení rozšiřování týmu spolupracovníků a rozšíření práce s ubytovanými maminkami a dětmi. Druhá, vysokoškolsky vzdělaná sociální pracovnice výborně doplnila tým. Možnost rozložit práci na více osob poskytla prostor k tomu, abychom hlouběji a intenzivněji pracovali jak s maminkami, tak s jejich dětmi. Velmi nás povzbudila jedna ze zkušeností posledního roku, kdy se z vystresovaného dítěte s vážnými problémy ve škole stává radostná dívka, která si zlepšila známky o dva stupně. Je to výsledek práce nejen s dítětem, ale zejména s maminkou. Vždyť rodina, byť neúplná, je místem, které je zázemím a oporou, nebo místem, které nepodněcuje k dobrému a vede k rezignaci. Nadále chceme dělat vše pro to, aby ženy a maminky s dětmi, které vyhledají naši pomoc, mohly prožívat to první. Děkujeme všem dobrovolným spolupracovníkům a těm, kdo nás podporují. Děkujeme statutárnímu městu Jihlava, Ministerstvu práce a sociálních věcí, kraji Vysočina a všem dárcům, kteří financují náš provoz. Naším posláním je organizovat, zajišťovat a poskytovat křesťanskou sociální a pastorační péči ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, a také připravovat a vzdělávat své dobrovolné i profesionální pracovníky pro výkon sociální a pastorační péče. Ženy a matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, motivujeme k jejímu řešení. K tomu podle individuálních potřeb poskytujeme veškerou možnou podporu. Jedná se zejména o ubytování, poskytování informací, výchovné a vzdělávací aktivační služby, pomoc při prosazování práv a zájmů, psychoterapii, sociální trénink, finanční, případně i časový plán, možnost hlídání dětí, pomoc s doučováním, dětský klub, pastorační rozhovory atp. Ženy, které k nám přicházejí s problémem, u nás na prvním místě najdou bezpečné zázemí a přijetí. Následně jim pomáháme s postupnými kroky vedoucími k řešení nepříznivé situace. Jedná se např. o řešení konfliktních vztahů, vyřizování sociálních dávek, nácvik sociálních dovedností, rozvíjení funkční gramotnosti, vedení domácího rozpočtu, hospodaření časem, výchovu dětí atp. Vždy vycházíme z osobní potřeby každé ženy a snažíme se hledat skutečné příčiny problémů, abychom se nezabývali pouze jejich vnějšími projevy. V roce 2003 výrazně přibylo žadatelek o ubytování. S vážnou žádostí o ubytování se na nás obrátilo 40 žen (65 dětí). Všech žadatelek (včetně informativních kontaktů) bylo 92 (147 dětí). Ubytovali jsme čtrnáct žen, dvanáct během roku odešlo. Průměrná doba pobytu žen, které od nás v roce 2003 odešly, činila 2,4 měsíce. Nejdelší doba pobytu byla 6,4 měsíce. Většina žen (jedenáct) odešla do vlastního podnájmu, vrátila se do svého bytu po odchodu muže-násilníka, případně do ubytovny, atp. (bez potřeby jiného podporovaného bydlení). Jedna žena odešla do jiného azylového domu po vyhrocení konfliktů s jejím druhem, který ji zneužíval (odešla do jiného města, mimo jeho dosah). Provozovali jsme byt se skrytým umístěním. Útočiště tam našla žena středního věku s dcerou, která byla obětí hrubého domácího násilí. 6

9 Pravidelně (každý týden) se scházela komunita, což je setkání všech ubytovaných maminek a pracovníků azylového domu. Na komunitě hovoříme o věcech, které se týkají vzájemného soužití a chodu domova, podle potřeby zařazujeme činnosti skupinové terapie. Celý rok pracoval dětský klub pro děti z azylového domu a okolí. Kromě komunity je základním pilířem práce s klientkami osobní kontakt se sociálními pracovnicemi. Ty jim pomáhají s formulováním a naplňováním osobního cíle směrem k řešení nepříznivé situace, která je k nám přivedla. V rámci možností podporujeme také ženy, které jsme z nějakého důvodu (např. pro nedostatečnou kapacitu) nemohli ubytovat. Projeví-li o to zájem, pomáháme i že nám, které už azylový dům opustily, např. v kontaktu se soudy, úřady, nájemci atp., materiálně (darujeme dětské oblečení, zprostředkujeme darování nábytku atp.), ale i prostou podporou a vstřícností. V květnu a září 2003 jsme uspořádali burzy dětského oblečení (prodávali jsme oblečení získané z darů). Akce byla určena především pro sociálně slabší rodiny, které zde mohly velmi levně pořídit dětské oblečení, povlečení atp. Ve spolupráci s Pedagogickým centrem (PC) Jihlava jsme moderovali besedu se studenty (cca 100) Integrované střední školy ve Světlé nad Sázavou na téma Domácí násilí. Pro PC Jihlava jsme moderovali přednášku na téma Klienti azylových domů pro pedagogické pracovníky a preventisty. Ve spolupráci s Občanskou poradnou Jihlava a Psychocentrem jsme na podzim 2003 uspořádali Konferenci o domácím násilí (pro odbornou i širokou veřejnost, včetně zástupců Police ČR atp.) V rámci Světového dne za vymýcení chudoby jsme spolu s několika dalšími organizacemi Jihomoravského kraje a kraje Vysočina (členů SAD) pořádali happening na Malinovského náměstí v Brně. Zapojili jsme se informačním panelem o naší činnosti i oslovením veřejnosti. Další akcí byla prodejní výstava drobných vánočních dárků výrobků maminek a dětí z našeho azylového domu. Ta byla přínosem nejenom pro klientky (měla silný terapeutický rozměr, neboť během příprav pracujeme spolu s klientkami, což je přirozené prostředí pro komunikaci; maminkám roste pozitivní sebehodnocení, když se naučí vyrobit něco pěkného; maminky se učí tvořivosti, což je důležité pro výchovu dětí), ale v neposlední řadě i pro veřejnost; měníme její myšlení ukazujeme, že maminky z azylového domu jsou šikovné a umějí být i pracovité. Podobné aktivity nám pomáhají dostat se do všeobecného povědomí, což je pomocí pro ženy, které se ocitly v tíživé situaci a potřebují naši pomoc vědí o nás i o tom, kde nás najdou. Mohou být přímo osloveny různými pozvánkami a letáčky nebo se o nás mohou dozvědět ze sdělovacích prostředků, kam se informace o naší činnosti pravidelně dostávají (zejména lokální noviny Jihlavské listy a Vysočina, regionální příloha MF DNES, Český rozhlas Region, Literární noviny). Základní informace o našem středisku jsou umístěny na Průběžně přijímáme materiální dary (zejména dětské oblečení, kočárky, postýlky, hračky atp.), které využíváme ve prospěch našich klientek a sociálně slabých rodin. Na naplňování našeho poslání se podíleli čtyři zaměstnanci (3,19 úvazku) a sedm dobrovolníků (vedení dětského klubu, správní rada, praktická a příležitostná pomoc). Svým dílem přispívají další dárci a příznivci. Není tam ještě jeden kousek? stala být Zdena pro majitele domu rovnoprávným partnerem. Snažil se ji odtud dostat, přestože měla smlouvu platnou na další rok a půl a plnila všechny podmínky vyplývající ze smlouvy. Majitel chodil neoprávněně do jejího bytu, rozbíjel nábytek, vyhrožoval jí, postupem času odpojil elektřinu, vodu Soudně by se věc vyřešila za dlouhou dobu a postoj majitele by to stejně nezměnilo. Zdena odešla i s dětmi do azylového domu. Potřebovala nejen ubytování, ale i podporu po rozpadu manželství, právní poradenství po rozvodu a pomoc s vyřizováním sociálních dávek. Po dvou měsících pobytu u nás, kdy se vyřešily rozvodové záležitosti, si Zdena našla dlouhodobý podnájem (i s možností trvalého pobytu). Zdena, 44 let, tříletý a třináctiletý syn Neziskový sektor idyla? Mohlo by se zdát, že se neziskový sektor řídí jinými zákonitostmi než kapitalistická společnost. Ve skutečnosti jsme vystaveni podobnému tlaku jako podnikatelská sféra trápí nás špatné (a neexistující) zákony, existenční nejistota (o dotace a příspěvky žádáme a bojujeme každý rok znova), konkurence atp. Navíc pracujeme v pomáhající profesi, což mnohdy přináší velkou psychickou zátěž. Pozici poskytovatele sociálních služeb musíme znova 7

10 Stromeček? Dárky! Už se těším! a znova obhajovat, protože čtyřicet let totality zakódovalo do myšlení mnohých lidí (i do zákonů) přesvědčení, že tuto práci mohou vykonávat pouze státní instituce. Na druhou stranu nás tato práce uspokojuje a těší právě svojí rozmanitostí a bezprostředním kontaktem s lidmi, kteří potřebují podat pomocnou ruku, nebo i těmi, kdo mají ochotu pomoci. Skvělá je i spolupráce s týmem spolupracovníků a dobrovolníků, kde jednotlivým členům nejde primárně o vlastní zisk, ale o naplnění potřeby společnosti (konkrétních žen, maminek, dětí a celých rodin). Alena bydlela do svých 22 let u rodičů, kteří se o ni pro její lehčí mentální postižení starali. Pak se ale zamilovala a provdala za muže, o němž byli rodiče přesvědčeni, že pro ni není ten pravý. Rozešli se s ní ve zlém, vyhodili ji z bytu. Alena si s manželem našli narychlo podnájem: byt ve sklepních prostorách, bez kuchyně a koupelny, s nehorázným nájmem. Po hádce s majitelem zůstali ze dne na den na ulici. Zimní mrazivou noc přečkali venku. Druhý den přišli k nám. Alenu jsme ubytovali u nás a jejího manžela v azylovém domě pro muže. Vadilo jim odloučení: během týdne se přestěhovali na ubytovnu s možností dlouhodobého pobytu. Alena, 23 let, manžel Spolupráce: Jsme v pravidelném kontaktu s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Jihlavy. V případě potřeby kontaktujeme jednotlivé referenty Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, soudy, jiné azylové domy a podobná zařízení atp. S ostatními poskytovateli sociálních služeb jsme v pravidelném kontaktu ( em průběžně, osobně měsíčně) v rámci Sociálně-zdravotní sekce Konference NNO kraje Vysočina. Při pořádání společných akcí jsme byli v bližším kontaktu s Občanskou poradnou Jihlava, Psychocentrem, Pedagogickým centrem Jihlava a SVOŠ sociální. V rámci Diakonie ECM jsou dva pracovníci zapojeni do vzdělávacího kurzu výcvik ve skupinové psychoterapii (ročně 100 hodin). Součástí je supervize naší práce s klientkami. Vedoucí dětského klubu se soustavně vzdělává v práci s dětmi. Účastníme se setkání Sdružení azylových domů (SAD), jejichž součástí jsou odborné semináře a možnost konzultace s řediteli jiných azylových domů. Čerpali jsme finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Jihlavy, v rámci Programu podpory sociálních služeb na místní úrovni MPSV ze státního rozpočtu a v rámci grantového programu Podaná ruka z rozpočtu kraje Vysočina. Výhledy: Zůstává potřeba rozšíření kapacity azylového domu. Stávající kapacita nás omezuje nejenom v možnosti uspokojování potřeb žen a dětí, které se ocitly v tíživé situaci, ale i z hlediska služeb poskytovaných ubytovaným maminkám. Nejlepším řešením bude samostatný objekt, který umožní různé typy ubytování a poskytne vhodné prostory pro poskytované služby. Spolu s rozšířením zajistíme nepřetržitou službu. Během roku 2004 připravíme veškeré náležitosti potřebné z hlediska standardů kvality poskytování sociálních služeb. Jedná se zejména o zpracování písemných manuálů popisujících podmínky a způsoby poskytování našich služeb, dodržování zásad bezpečnosti práce atp. Na konci roku chceme být připraveni na akreditaci. Generální sponzoři (10 % rozpočtu a více): Statutární město Jihlava, Ministerstvo práce a sociálních věcí. Další dárci: Kraj Vysočina, Evangelická církev metodistická, Ing. Petr Baloušek (Baloušek Tisk), ALWIL Trade s. r. o., paní Fialová, Jakub Krč (Studio Lacerta), paní Fendrychová, M. Bobková, Eva Bauerová, Ludmila Kusá, ECM Jihlava, AYA CZ s.r.o., manželé Vuškovi, Marie Svobodová, Jana Pospíchalová, Miluše Bouchnerová, Jitka Zemčíková, Jitka Zápotočná, Andrea Večeřová, rodina Peštálova, David Chlupáček, Marek Kročák, rodina Hrubých, Adela Mršková, Lucie Večeřová, rodina Sedlákova, paní Hartmannová, Eva Milichovská, paní Vránová, Jiří Kubík, paní Přibylová, Helena Dolejší, Marcela Poulová, Nadace VIA, Hana Portová, rodina Zajícova, Oksana Vodrážková, Křesťanské společenství Ek klesia, manželé Podloučtí, Anna Fousková, Rostislav Čermák. 8

11 TC Plzeň Husova 14, Plzeň, statutární zástupce: Gustav Černý, ředitel Středisko pro konzultaci a prevenci drogových závislostí Husova 14, Plzeň, tel , kontaktní osoba: Naděžda Rückaufová, vedoucí kanceláře TC Plzeň, tel Oblast primární prevence Byly realizovány asi tři besedy týdně v rozsahu dvou vyučovacích hodin. Besedy se uskutečňovaly většinou ve školách a školských zařízeních. Účastníci besed diskutovali o tématech jako závislost na drogách, rozdíl mezi fyzickou a psychickou závislostí, pervitin, heroin, odmítnutí nátlaku vrstevníků, hodnotový systém, bezdrogový životní styl atd. Zájem o tyto besedy byl značný, nebyli jsme schopni pokrýt poptávku. Uskutečnilo se 77 besed, jichž se účastnilo celkem účastníků. Pro dívky nabízíme ZŠ prevenční skupiny zaměřené proti emocionálnímu a sexuálnímu zneužívání. Program byl realizován formou skupinové práce s žákyněmi osmých tříd v rámci dvou vyučovacích hodin. Jeho součástí bylo seznámení s informacemi o týrání, sexuálním zneužívání, zanedbávání a rizikových typech rodin, pachatelích, následcích sexuálního zneužívání v životě obětí a o prevenci, ochraně a pomoci v těchto případech. Program byl doplněn psychohrami, nácviky a dotazníkem, který vypovídá o informovanosti dívek v této oblasti a umožňuje jim zhodnotit jejich názory před programem a po něm. Uskutečnilo se 11 besed, jichž se účastnilo celkem 163 dívek. Oblast sekundární a terciární prevence Pravidelně byla prováděna činnost v Dětském diagnostickém ústavu v Plzni formou besed, her, osobních rozhovorů a pantomimy na témata zdravý životní styl, drogy, AIDS, technika odmítání nátlaku vrstevníků, sekty, vztahy aj. Uskutečnilo se 23 setkání, jichž se účastnilo celkem 74 dětí, a bylo realizováno 59 osobních rozhovorů. Nový projekt Tak trochu jinak byl zaměřen na podporu dívek ze sociálně slabých či dysfunkčních rodin. Projekt si kladl za cíl oslovit mladé dívky a nabídnout jim nový způsob trávení volného času, možnost seberealizace, motivaci a alternativní řešení jejich situace. Projekt nabízel pomoc především dívkám (zcela výjimečně chlapcům) z osmých ročníků základních či zvláštních škol, které si na základě informací získaných při besedě vyžádaly osobní rozhovor, z něhož byla zjevná potřeba pomoci. Dále nabízel pomoc dětem ve věku od dvanácti do patnácti let, které byly kontaktovány v DDÚ, mají trvalé bydliště v Plzni a z DDÚ se vracejí zpět do rodiny. Projekt pružně reagoval na potřeby cílové skupiny. Pokud z osobních rozhovorů byla patrná nepříznivá sociální situace rodiny, nebo vzniklo podezření na týrání či sexuální zneužívání, pak projekt Tak trochu jinak nabízel zprostředkování odborné pomoci. V tomto případě realizátor spolupracoval s vedením školy, využíval ohlašovací povinnosti na OPD či zprostředkovával konzultaci dítěte s psychologem ve Středisku výchovné péče nebo Fondu ohrožených dětí. Dětem, které žijí v sociálně slabých či dysfunkčních rodinách, nebo těm, které mají díky nízkému sebevědomí špatné vztahy s vrstevníky, nabízel projekt možnost výběru zájmového kroužku dle jejich talentu či zájmu. V rámci tohoto projektu byla organizace připravena podílet se finančně na placení těchto aktivit s tím, že rodiny dětí přispějí z důvodů sociálně-výchovných alespoň minimální částkou. Je rovněž možné některým dětem přispět na letní soustředění spojená s danou aktivitou či na letní tábory dle jejich výběru. Projekt počítal i s možností dětem ze sociálně slabých poměrů poskytnout jednorázový dar (ošacení). Financování projektu bylo prováděno ze zahraničních soukromých zdrojů díky laskavé péči pana Portera H. Speakmana z Missions Department, Central Church of God, Charlotte, NC, USA. Této pomoci bylo zatím využito ve čtyřech případech. Dalším projektem je Páteční klub, který se konal jedenkrát týdně každý pátek od 13 do 17 hodin. Jednalo se o vytvoření časového prostoru pro následnou práci s dětmi a studenty, kteří si chtěli popovídat poté, co se účastnili našich primárně preventivních aktivit. Šlo tedy o neformální setkání na půdě našeho zařízení ve zvlášť odděleném čase. Osobní nebo skupinové rozhovory se týkaly různých témat vyplývajících z potřeb klientů, probíhala arteterapie, výroba koláží 9

12 a okrasných předmětů, pokusy o vlastní hudební produkci a další. Klub se uskutečnil 41x, zúčastnilo se 46 ho mladých lidí. Dva dny v týdnu (pondělí a úterý) bylo otevřeno kontaktní centrum Čajovna Jericho, Husova 14, Plzeň, kde probíhalo nízkoprahové poradenství pro osoby zasažené drogou a jejich rodiče. Každý večer zde bylo krátké motivační zamyšlení. Dále byla poskytována klientům bez přístřeší a v sociální tísni jednoduchá večeře cca 30 večeří za měsíc. V kontaktním centru se uskutečnilo 470 osobních kontaktů, bylo provedeno 210 konzultací. Jeden den v týdnu (čtvrtek) bylo v provozu kontaktní centrum Čajovna Stodola, Bolevecká náves 1, Plzeň. Toto zařízení sloužilo pro oblast Plzeň-Bolevec. Fungovalo na stejných principech jako Čajovna Jericho v Husově ul. V kontaktním centru se uskutečnilo 62 osobních kontaktů, bylo provedeno 43 konzultací. Připravili jsme úspěšně 22 klientů na nástup do komunity. Tým profesionálních i dobrovolných pracovníků docházel především na uzavřenou drogovou scénu. Poskytoval např. potravinové balíčky, osobní asistenci při jednání s úřady (vyřizování dokladů, zdravotního pojištění, jednání na úřadu práce, jednání s kurátory ap.) a motivační trénink, který směřoval k abstinenci a změně způsobu života, podrobení se detoxifikaci, následné terapii a resocializaci. Dále jsme nabízeli sociální a hygienický servis ve vlastním zařízení. Uskutečnilo se 248 osobních kontaktů. Dále byla poskytována asistenční služba na techno-party. Organizace TC Plzeň nabízela možnost výkonu alternativních trestů obecně prospěšných prací (OPP) v našich zařízeních v rozsahu maximálně 1300 hodin/ročně celkem, pro maximálně pět osob. V rámci OPP jsou vykonávány pomocné úklidové práce v nízkoprahových zařízeních v průběhu provozních hodin a zejména po nich, úklidové a pomocné zahradnické práce v areálu terapeutické komunity a v RE-ENTRY HOUSE. Většina našich klientů je při nástupu do komunity v trestním řízení. V případě, že klient absolvuje úspěšně celý terapeutický program, je vysoká pravděpodobnost, že se zdaří jeho integrace do společnosti a že se nevrátí k původnímu životnímu stylu a k páchání trestné činnosti. Vzhledem k terapeutickému programu, způsobu práce v programu následné péče a možnosti ubytování v RE-ENTRY HOUSE je nutné, aby soud toto zohlednil a aby měli možnost vykonávat OPP ve sdružení TC Plzeň výhradně naši klienti. Programy se v roce 2003 rozvíjely s ohledem na plánované cíle, zejména rozsah sociální a charitativní pomoci uživatelům drog prostřednictvím Čajovny Jericho a Čajovny Stodola i objem primární protidrogové prevence a aktivity v Dětském diagnostickém ústavu v Plzni. Jako nejúspěšnější se v minulém roce jeví stále projekt s názvem Páteční klub. Byla připravena místnost pro odběry krve, kde se začalo s testováním klientů na HIV a hepatitis B a C. Středisko pro rehabilitaci a resocializaci TK Černošín 1. máje 20, Černošín, tel , kontaktní osoba: Ing. Petr Balous, vedoucí terapie, tel Křesťanská terapeutická komunita (TK) Černošín je zařízení pro rezidenční léčbu a resocializaci mužů (věk let) potýkajících se s problémem závislosti, nejčastěji na drogách. Délka pobytu je 3 4 měsíce, poté navazuje až 8-měsíční pobyt ve středisku Teen Challenge ve Šluknově, kde klient absolvuje další fázi programu. Pracovní terapie zahrnuje opravy a údržbu domu, práce na zahradě, truhlářské práce, Společné i osobní studium se týká témat jako růst skrze pády, hněv a osobní práva, poslušnost, postoje, charakterové rysy, V TK působí terapeutická podpůrná skupina Bod obratu I a II, je realizována skupinová terapie Face to Face. Část volného času je trávena společně (sport, hry, výlety, společenské akce, ). Individuální poradenství se provádí formou rozhovorů s pracovníky. Sociální pomoc zajišťuje sociální pracovník. Klient u nás absolvuje 4-měsíční léčbu, na kterou by měl navázat pobytem v některém z dalších zařízení za úspěšného je považován klient, který začal měnit svůj život a po 4 měsících přestoupil do střediska TC ve Šluknově, do doléčovacího centra nebo jiné TK. Týdenní plány, obsah aktivit a způsob práce s klienty odpovídají standardům středisek Teen Challenge, vyhovují také návrhu Minimálních standardů léčebné péče v ČR. Sdružení provozuje terapeutickou komunitu pro muže ve věku let v objektu bývalé fary. Od do byla kapacita zařízení lůžko. Lůžko + 1 je pro potřeby doléčování pro klienty, kteří úspěšně dokončili program. V rámci pracovní terapie byl opravován dům, upravována zahrada a vyráběny dřevěné výrobky a hračky. Součástí programu byla skupinová a individuální terapie. Od do bylo v komunitě klient. V rámci programu 3 klienti vykonávali alternativní trest obecně prospěšné práce. Program probíhá podle standardních metod Teen Challenge a jako v minulých letech dochází v průběhu programu ke zvýšení kvality života klienta v mnoha oblastech jeho života. V roce 2003 nedošlo k žádným významným změnám programu ani cílové populace. 10

13 Podněty, doporučení pro následující rok Program terapeutické komunity má již téměř pětiletou tradici a dosahuje stabilních výsledků, přináší zlepšení kvality života klientům,je prvním krokem k jejich sociální integraci. Jsme schopni poskytnout pobyt klientům majícím zájem o křesťansky orientovanou terapii. Po skytujeme léčbu v širokém věkovém rozpětí (17 35 let). Je potřeba podniknout zásadní kroky ke zvýšení kapacity naší komunity na nejlépe alespoň lůžek. Vzhledem ke stavu stávajícího objektu to znamená hledání nové budovy. Sháníme peníze na vybudování truhlářské dílny. Fungující dílna umožní zkvalitnit pracovní terapii a do budoucna případně i rekvalifikaci klientů. Zároveň by se výroba mohla stát zdrojem části příjmů. Budeme pokračovat v osvědčeném vzdělávání a školení pracovníků, které má pozitivní vliv na chod střediska. Chceme pokračovat ve zvyšování odbornosti, posílit tým o dobrovolníky, případně přijmout dalšího pracovníka, budovat tým. Středisko pro postresocializační podporu RE-ENTRY HOUSE, následná péče Sušická 75, Plzeň, tel kontaktní osoba: Soňa Černá, DiS, sociální pracovnice, tel Dům na půl cesty RE-ENTRY HOUSE je zařízení pro osoby, které ukončily terapii. Tento program tvořil most mezi přísně strukturovanou terapií v komunitě a běžným životem. Režim byl v rozmezí obecných zásad, např. abstinovat, pracovat, být doma do 24 hodin, platit řádně za ubytování, docházet na pravidelná setkání se svým poradcem a účastnit se společných aktivit. V uplynulém roce sdružení provozovalo byt v Jateční ulici s kapacitou 2 lůžek (Jateční 1, Plzeň) a dům v Sušické ul., kde byla kapacita zvýšena na 8 lůžek (Sušická 75, Plzeň, tel ). Díky aktivní pomoci při hledání zaměstnání jsou klienti úspěšní při získávání trvalého pracovního poměru. Žádný z klientů se nevrátil na ulici. Programu chráněného bydlení využilo 10 osob, tzn., že byl program plně využit. Organizace TC Plzeň nabízela výkon alternativních trestů (OPP) v našich zařízeních. Jednalo se o pomocné úklidové práce v nízkoprahových zařízeních v průběhu provozních hodin a zejména po nich, úklidové a pomocné zahradnické práce v areálu terapeutické komunity a v RE-ENTRY HOUSE. Celkem 3 klienti odpracovali 550 hodin OPP. Pracovníci a dobrovolníci V organizaci pracuje 9 placených pracovníků a 15 dobrovolníků. Odborná garance a supervize Odborná garance MUDr. Jiří Bláhovec, absolvent LF UK; výcviky: rodinná terapie, SUR, lektor SUR, výcvik v supervizi, osvědčení pro psychoterapeutickou praxi; praxe v oblasti závislostí: MÚNZ Plzeň, OAT, PL Dobřany, nyní ředitel NZZ. Supervize PhDr. Iva Šteklová, absolventka FF UK Praha, obor psychologie; výcvik v diagnostických technikách (Rorschach), v terapeutických technikách a dosud ve výcviku v Leunerově KB; dosavadní pracoviště: psychiatrické oddělení ÚNZ Klatovy, dorostové oddělení FN Plzeň, Zdrav. škola dr. Mauritzové pedagogická činnost; současné pracoviště: Rodinná poradna při MÚSS Plzeň. Supervizorem Teen Challenge Plzeň je tři roky. Děkujeme všem sponzorům a dárcům. 11

14 SKP Plzeň Husova 14, Plzeň Naše středisko Terapeutická komunita pro závislé je postavena na těchto základních principech: 1. Motivovanost klienta k vlastní změně je základním předpokladem úspěšné léčby a resocializace. 2. Podmínky života v komunitě se maximálně přibližují realitě běžného života. 3. Schopnost přijímat odpovědnost je znakem zralé osobnosti, trénink odpovědnosti je tedy základním kamenem léčby a resocializace. 4. Závislý člověk má právo rozhodovat o svém životě. Proto jeho vstup do komunity je dobrovolný, stejně tak i odchod z ní. 5. Terapie probíhá především ve skupině (společenství, komunitě), a to vzhledem k tomu, že pro člověka je přirozený život ve společnosti, kde jsou formovány základní vztahy. 6. Přechod z terapie do běžného života musí být postupný vzhledem k náročnosti situace. 7. Strukturovaný život v komunitě upevňuje, zakotvuje a umožňuje vytvářet vnitřní strukturu. 8. Terapeutický tým je pouhým průvodcem a poradcem klienta, nikoli expertem na jeho život. Terapie v terapeutické komunitě se zaměřuje na: 1. vývoj osobnosti a emoce, 2. chování, Úvodní slovo Uplynulý rok 2003 byl již třináctým rokem práce SKP. I v roce 2003 jsme stejně jako v minulých letech prožívali období radosti a úspěchů, ale také smutku a pochybností. Nehledě na úspěchy a neúspěchy, statistická čísla o počtu klientů a financích, stále platí, že naše služba je v první řadě o lidech a pro lidi. Chceme poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na tom, že jsme mohli pomáhat, a vyjádřit velkou radost nad tím, že můžeme vidět, jak naše služba konkrétním lidem skutečně pomohla. Poslání, obsah projektu Středisko křesťanské pomoci (dále jen SKP) provozuje terapeutickou komunitu pro muže ve věku let s některým druhem závislosti (alkohol, drogy, gambling). SKP zajišťuje nepřetržitou službu a hlavně program pro své klienty. Jde o strukturovaný, přesně stanovený program; zahrnuje rovnoměrně rozložené aktivity tvůrčího a oddechového charakteru a obsahuje pracovní terapii (výroba svíček, dekoračních předmětů atp.), terapeutické skupiny, osobní a skupinové studium, nácvik technických a sociálních dovedností, krizové a osobní poradenství, sportovní a volnočasové aktivity, rekondiční a zátěžové pobyty ap. Automaticky v programu zajišťujeme i ubytování, stravu a ve spolupráci s externími odborníky úplný psychologický, zdravotní a sociální servis. Další skupinou klientů jsou muži ve výkonu alternativního trestu obecně prospěšných prací, který umožňujeme vykonávat v rámci programu v rozsahu hodin ročně (dvě osoby). Kapacita je 9 lůžek. Okrajově se zabýváme jednorázovou či krátkodobou pomocí klientům, kteří neabsolvují program v terapeutické komunitě (např. poskytnutí ošacení, potravinový a hygienický servis, osobní asistence apod.). Terapeutický program je zpracován podle standardů mezinárodní organizace Teen Challenge, která se touto činností ve světě zabývá přes 40 let a má bohaté zkušenosti a tradici. Terapie v programu je rozdělena do dvou fází a trvá měsíců. Jednotlivé fáze odpovídají postupnému vývoji klienta, během něhož klient přebírá zodpovědnost za své chování a postupně si osvojuje návyky normální zdravé životosprávy a života vůbec (ranní vstávání, akceptování autorit a pravidel, hygienické návyky, ). Klienti v SKP absolvují první, tzv. indukční fázi, která trvá v průměru čtyři měsíce. Další fáze probíhá v následném tréninkovém středisku Teen Challenge ve Šluknově, kam klienti přestupují. Cíl projektu Cílem projektu je podchytit klienty s problémem závislosti, motivovat je k léčbě a aktivizovat jejich úsilí k dosažení cíle, jímž je abstinence od užívání drog a zdravý životní styl. Cíl projektu byl v roce 2003 naplněn. Statistické údaje V období od do prošlo programem TK 35 klientů, z toho 7 klientů tento program úspěšně dokončilo, 4 klienti v léčbě úspěšně pokračují. Statistická data k : 12

15 celkový počet ubytovaných: 35 klientů; úspěšně dokončilo léčbu: 7 klientů; pokračují v pro gramu: 4 klienti; počet ostatních kontaktů (jednorázová pomoc, ošacení, potravinový a hygienický servis): 250 klientů (kvalifikovaný odhad). Aktivity střediska v roce 2003 Výsledný efekt naší činnosti vzniká společným snažením a aktivitou našich stálých odborně specializovaných pracovníků, externích odborníků (odborná garance, supervize, lékařští specialisté apod.) a také dobrovolných pracov níků. Program ve středisku je nepřetržitý a přesně strukturovaný a zahrnuje zejména tyto aktivity: Pracovní terapie práce je klientovi přidělena s ohledem na jeho dovednosti a s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu. Jedná se o práce při úklidu a údržbě domu, zahradnické práce, domácí práce, práce v zámečnické nebo truhlářské dílně (výroba suvenýrů a dekoračních předmětů). Společné (skupinové) studium témata růst skrze pády, hněv a osobní práva, poslušnost, Osobní studium každému klientovi jsou navrženy konkrétní krátkodobé osobní cíle, na jejichž dosažení sám pracuje, vyučující působí pouze jako konzultant. Témata charakterové rysy, morální svoboda, vztahy s druhými lidmi, přátelství, Terapeutické skupiny podpůrná terapeutická skupina Bod obratu, skupinová terapie Face to face. Poradenství osobní a krizové poradenství (každému klientovi je přiřazen jeho osobní poradce z řad pracovníků, s kterým hovoří minimálně 1x týdně). Volnočasové aktivity jsou konány organizovaně a společně (sport, výlety, hry, ). Duchovní péče osobní rozhovory s pastorem sboru ECM nebo s křesťanskými členy personálu SKP, účast na bohoslužbách a domácích skupinkách. Rekondiční pobyty týdenní pobyty klientů v rekreačních střediscích ECM zaměřené na posílení motivace k léčbě. Vzdělávání pracovníků supervize spojené s výcvikem a přednáškami, sebevzdělávání pracovníků a účast na krátkodobých či jednorázových přednáškách a konferencích. V roce 2003 jsme poskytovali plný sortiment sociálních služeb dle projektu. Jednotlivé oblasti naší práce se zkvalitnily. Co se díky projektu podařilo Rekondiční pobyty, volnočasové aktivity: Klienti se v roce 2003 zúčastnili rekondičních motivačních pobytů v osadě Poušť u Bechyně v jižních Čechách a sjezdu řeky Berounky. Oba tyto pobyty byly kladně hodnoceny jak ze strany klientů, tak ze strany pracovníků. Klienti mohou využívat posilovnu s profesionálním vybavením, v terapeutickém programu jsou zahrnuty i ostatní sportovní aktivity (ping-pong, plavání, pěší výlety, jízda na kole apod.). Klienti pravidelně navštěvují různé kulturní a vzdělávací akce (návštěvy galerií, divadel, koncertů apod.). Rekondiční pobyt 3. duchovní rozměr osobnosti a etiku, 4. dovednost přežít a být profesně zajištěn. Prvky terapeutické komunity: 1. Prvky zaměřené na chování zpětná vazba a intervence, konfrotační skupiny, struktura, pravidla, řád, hierarchie. 2. Prvky zaměřené na emoce a vývoj osobnosti skupinová psychoterapie dynamicky orientovaná, individuální terapie, rodinná terapie, speciální postupy arteterapie, psychodrama, tanec atd. 3. Prvky zaměřené na vzdělání, etiku, spiritualitu vzdělávání, semináře, diskuse, tematické skupiny. 4. Prvky zaměřené na dovednost přežít a být profesně zajištěn sociální učení, práce, komunikační dovednosti, asertivní trénink. Citace z knihy Drogy a drogové závislosti 2, mezioborový přístup, Kamil Kalina a kolektiv. Redakčně upraveno. Vzdělávání Naši pracovníci se zúčastnili následujících vzdělávacích a informačních akcí: Primární prevence I.E.S. Podané ruce, Brno; Assessment a Key Worker, úvodní posouzení a rychlé vyhodnocení drogové si- 13

16 Výrobky chráněných dílen tuace klienta, anamnestika, práce s individuálním plánem I.E.S. Podané ruce, Brno; Škola Teen Challenge International, tento rok ukončeno speciální dvouleté studium zaměřené na práci se závislými, sexuálně zneužívanými osobami a mladistvými, Praha; Konference Teen Challenge ČR, Praha; Konference NNO, Krajský úřad, Plzeň; Krizová intervence I.E.S. Podané ruce, Brno; pravidelná supervize s PhDr. Šteklovou v rozsahu 2,5 hodiny měsíčně; dva pracovníci pokračovali v tříletém psychoterapeutickém sebezkušenostním odborném výcviku pořádaném Diakonií ECM pod vedením MUDr. Jiřího Tyla a Mgr. Romana Čepeláka; výcvik má akreditaci MŠMT; jeden pracovník si doplňuje odborné vzdělání sociálního pracovníka na SŠ; seminář Doc. Sedláčka z Infekční kliniky při Vojenské nemocnici; seminář o HIV a HEP; Evropská konference Teen Challenge v Polsku; Kurs pro pracovníky terapeutických komunit pořádaný IPVZ, Praha. Ostatní V rámci zkvalitnění našich služeb jsme rozšířili řady našich pracovníků. Byl přijat duchovní, jehož úkolem je duchovenská péče, dále pedagogický pracovník, který má na starosti terapeutické studium. Do naší práce se zapojilo též několik dobrovolníků, kteří vykonávají noční pohotovostní služby. Naše organizace se zapojila do sběru statistických dat v rámci projektu Krajské hygienicko-epidemiologické stanice Registr uživatelů drog žadatelů o léčbu. Poděkování Děkujeme všem našim malým i velkým podporovatelům, s kterými můžeme spolupracovat. Za všechny spolupracující organizace a jednotlivce jmenujme alespoň některé: Teen Challenge ČR, Teen Challenge International, Sdružení azylových domů, Diakonie Evangelické církve metodistické ČR, Evangelická církev metodistická ČR, Naděje Plzeň, Vězeňská duchovenská péče, Psychiatrická klinika Plzeň- Lochotín detoxifikační jednotka, Psychiatrická léčebna Dobřany, Krajská hygienická stanice Plzeň, MUDr. Ivana Bouchnerová, MUDr. Miroslava Synková, Zubní klinika Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín, PhDr. Iva Šteklová, PhDr. Jiří Tyl, Mgr. Roman Čepelák, Magistrát města Plzně, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Nadační fond pro sociální aktivity občanů města Plzně, Úřad městského obvodu Plzeň 3, Krajský úřad Plzeň, Výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové. 14

17 SKP Horní Počernice Křovinovo nám. 11/16, Praha 913 Profil střediska Poslání Svými službami nabízíme pomoc lidem sociálně vyloučeným. Věnujeme jim čas, prostor a své zkušenosti, aby se mohli stabilizovat, překonat krizi, nově začít a vrátit se zpět do společnosti. Podmínkou je jejich ochota svou situaci změnit a na změně se podílet. Cílová skupina Matky či otcové s dětmi, rodiny s dětmi, výjimečně jednotlivci. Zájemci se mohou hlásit z celé ČR. V odůvodněných případech jsou přijímáni i cizinci. Historie Středisko zřídila Evangelická církev metodistická v roce 1999 v rozsáhlém areálu bývalého zámečku v Praze-Horních Počernicích, který dostala zpět v restituci v roce Areál tvoří 3 ubytovací objekty, 1 správní budova se zázemím, kuchyň s jídelnou, sklep, dílna, prádelna, parkoviště pro 12 aut, dětské hřiště, fotbalové hřiště, antukové hřiště, asfaltové hřiště a ovčín s výběhem. Služby Středisko provozuje projekty Azylový dům a Bydlení na půl cesty, zajišťuje terapeutické služby, pečovatelskou službu a vzdělávání. Tým 12 zaměstnanců, 3 pracovníci na civilní službě a 2 externisté. Středisko významně spolupracuje s orgány státní sociální péče, s občanskými sdruženími s orientací na péči o dítě a matku, s Policií ČR. Středisko je členem Sdružení azylových domů v ČR. Středisko je Regionálním centrem internetu v projektu Národní program počítačové gramotnosti agentury Centrum internetu, Ministerstva informatiky a společnosti Intel. Události roku 2003 Leden: Proběhlo vzdělávací komunitní setkání klientů se zaměřením na rasovou nesnášenlivost. Duben: Byla zkrácena maximální doba pobytu v azylovém domě na 1 rok. Kvůli zakončení civilní služby odešli ze střediska dva pracovníci. Byl přijat pracovník do funkce manažer kvality služeb, vztahů s veřejností a informačních technologií. Byla přijata další sociální pracovnice do azylového domu. Byl přijat nový vedoucí kuchyně a jídelny. Květen: Na částečný úvazek byla přijata pedagogicko-výchovná pracovnice. Uspořádán den dětí na zahradě střediska pro děti klientů i veřejnost. Spoluprací s externí psycholožkou byl posílen tým pro individuální psychoterapii klientů. Červen: Pro klienty byly otevřeny počítačové vzdělávací kurzy s výstupním certifikátem. Středisko se stalo Regionálním centrem internetu v projektu Národní program počítačové gramotnosti. Spoluprací s katolickým farářem byla rozšířena nabídka duchovenské služby. Přijela pracovní skupina dobrovolníků z USA ze sboru FUMC Birmingham, Michigan, měla 12 členů. Červenec: Přijela pracovní skupina dobrovolníků z USA, FUMC Saline, Michigan, měla 17 členů. Proběhl branný den pro klienty střediska s nácvikem evakuace. Byl předveden hasičský zásahový vůz, v němž se děti mohly svézt. Srpen: Přijela návštěva z Mexika, konala se večerní slavnost v areálu střediska s ukázkami mexických tanců a jídel. Poskytujeme bezpečné zázemí Jsem lékařka a mou specializací je dětská psychiatrie. Několik let jsem pracovala jako vedoucí oddělení dětské psychiatrie v léčebném zařízení Kansaské univerzity v Kansas City. Byla jsem rovněž vedoucím psychiatrického oddělení ve Frankfurtském zdravotním zařízení pro mládež ve Frankfurtu v Německu. Jednalo se o kliniku poskytující komplexní péči mládeži a dětem amerických občanů pracujících v zámoří v různých funkcích pro americké vládní agentury. Po návratu do Spojených států jsem měla tu čest být v kontaktu s Menningerovou nadací v městě Topeka v Kansasu a podílet se na její práci. Stručně řečeno, mám mnoho zkušeností s prací s rodinami, které se ocitly v nejrůznějších krizových situacích. Tím pádem jsem přišla do styku s ubytovacími zařízeními nejrůznějších typů. Musím říci, že na mě úroveň Vašeho střediska udělala velmi dobrý dojem, a to jak úroveň zařízení samotného, tak i jeho programu. Skutečně na první pohled je viditelné Vaše úsilí upravit budovy na kvalitní životní prostor pro ubytované rodiny. Zapůsobila na mě rovněž úroveň Vašeho programu. Nezaměřili jste se pouze na poskytnutí slušného ubytování a stravy rodinám bez domova, ale poskytujete jim také poradenství a vzdělávání tak, aby získaly 15

18 schopnost vypořádat se s životem v moderním světě. Zvláště jsem ocenila, že věnujete pozornost zdraví dětí, jejich vzdělání a citovým potřebám a vedete jejich rodiče k tomu, aby se rovněž zaměřovali na stejné cíle. (...) Vaše zařízení je opravdovým útočištěm pro rodiny v nouzi, ale zároveň jim poskytujete mnohem více. Ukazujete jim, jak se postavit na vlastní nohy, rozvíjíte u nich návyky a schopnosti, které dříve neměly (...). A ukazujete jim lásku, která je tím pravým poselstvím naší křesťanské víry. Musím říci, že jsem se nikde nesetkala s lepším programem. Jste jedineční v osobním přístupu k péči o jednotlivce a v rozsahu, ve kterém jim pomáháte na jejich cestě k nezávislosti. Ve Vašem případě můžeme mluvit o skutečném rehabilitačním programu. S programem, který jediný by byl srovnatelný s tím Vaším v oblasti rehabilitačních cílů, jsem se setkala jen na psychiatrickém oddělení Univerzitní kliniky v Poznani v Polsku, kterou jsem navštívila před několika lety. (...) Doufám, že se máte dobře a úspěšně pokračujete ve své práci. Vaše sestra v Kristu Margaret E. Bell, M.D. Denton, Texas Z dětského klubu Dopis, který poslala Margaret Bell ze skupiny amerických návštěvníků ve středisku. Září: Přijela pracovní skupina dobrovolníků z USA, Central Pensyl vania Conference, Pen sylvania (10 čle nů). Přijela pracovní skupina dobrovolníků z USA, UMC Lake City, South Carolina (6 členů). Byl přijat pracovník pro výkon civilní služby v úseku údržby. Říjen: Otevřeno Bydlení na půl cesty 1 bytová jednotka navazující na projekt Azylový dům. Ve výběrovém řízení do něj byla vybrána jedna matka s dítětem. Pracuje jako správce v areálu střediska. Listopad: Firma B & V nám věnovala množství kvalitního kancelářského nábytku. Byla zakoupena pec na vypalování keramiky pro dětský klub. Proběhla přestavba a dovybavení počítačové učebny o 3 nové PC sestavy a dataprojektor. Byla registrována nová doména pro webovou prezentaci. Prosinec: Po rekonstrukci bylo otevřeno druhé patro budovy D s 2 novými pokoji a kompletním zázemím pro matky s více dětmi. Konala se mikulášská besídka pro děti. Byla otevřena dětská klubovna s autodráhou. Slavnostní vánoční komunita se společnou večeří a rozdáváním dárků. Zpráva o činnosti Azylový dům: Stěžejní činností střediska v roce 2003 byl provoz azylového domu. Již čtyři roky zde nacházejí pomoc především matky, otcové a celé rodiny s dětmi. Zaměřením na tuto cílovou skupinu je naše zařízení výjimečné. Stali jsme se důležitou součástí sítě poskytovatelů sociálních služeb v Praze a spolupracujeme s velkým množstvím různých organizací. Cílem projektu je nastartovat klienty k důstojnému a hodnotnému způsobu života, pomoci jim zapojit se do normální společnosti. Klient prochází resocializačním programem, který je realizován třemi základními aktivitami: individuální práce s klientem, pracovní terapie, komunitní terapie, práce s dětmi. Kapacita azylového domu je 28 pokojů pro 70 lidí. V roce 2003 prošlo azylovým domem 167 osob (137 v roce 2002), z toho 86 dětí v 19-ti rodinách. Průměrná délka pobytu byla 140 dní (164 dní v roce 2002). Celkový počet lůžkodní byl ( v roce 2002). Bydlení na půl cesty: V říjnu jsme zahájili nový projekt, který navazuje na projekt Azylový dům. Jedná se o jednu samostatnou bytovou jednotku pro klienty, kteří pokročili v resocializaci v azylovém domě. Program je obdobný, je však variabilně uzpůsobován potřebám klienta, kterému je přidělen osobní asistent. Klient stabilně pracuje na půl úvazku jako správce. Těchto služeb v roce 2003 využívala jedna matka s dítětem. Pečovatelská služba: Po celý rok jsme poskytovali pečovatelskou službu seniorům v Horních Počernicích. Ta zahrnovala rozvážku obědů do jejich domovů, pomoc v domácnosti a další příležitostné práce dle potřeby, např. úklid bytu, praní prádla, údržbu zahrady, skládání uhlí, řezání dříví apod. V roce 2003 jsme dodávali 45 obědů denně (22 obědů v roce 2002). Stravování: Středisko provozuje vlastní kuchyň s jídelnou. Do jídelny dochází lidé z okolních firem. Obědy také rozvážíme seniorům v rámci pečovatelské služby a dodáváme je firmám z okolí. V roce 2003 jsme vařili průměrně 105 obědů denně (97 obědů v roce 2002). Vzdělávání: Vzdělávání klientů probíhá formou zvláštních komunitních setkání na konkrétní témata plánované rodičovství, antikoncepce, práva dětí, 16

19 řešení konfliktů, hledání práce apod. Rozšířili jsme počítačovou učebnu, která je vybavena dataprojektorem. Od června do prosince v ní bylo realizováno 175 lekcí Regionálního centra internetu a na nich byla registrována účast 751 lidí ze široké veřejnosti a klientů. Vzdělávání pracovníků proběhlo formou několika počítačových kurzů, manažer public relations (PR) prošel kurzem PR neziskových organizací a 6 pracovníků pokračovalo ve tříletém výcviku ve skupinové psychoterapii pro pomáhající profese pořádaném Diakonií ECM. Co plánujeme: V příštím roce budeme usilovat o zajištění stabilních finančních zdrojů, pokračovat ve zlepšování vybavení budov a celého areálu a v každoročním obnovování vybavení pokojů klientů azylového domu. Dále pak chceme: pokračovat ve zvyšování kvality služeb zaváděním Standardů sociálních služeb, posílit tým o sociálního pracovníka pro asistenční službu vybraným klientům, posílit tým o pracovníka pro pečovatelskou službu a tím zvýšit její kapacitu, výhledově zahájit nový projekt Dům na půl cesty v samostatném objektu, pokračovat ve vzdělávání pracovníků ve skupinové psychoterapii a v užívání supervize, uskutečnit setkání zástupců sociálních odborů městských částí ve středisku, uspořádat den dětí v areálu střediska, rozšířit kapacitu kuchyně a jídelny s rozvážkou obědů na 300 denně, přijmout další čtyři skupiny dobrovolníků z USA, pokračovat v počítačových kurzech pro veřejnost, přepracovat webovou prezentaci a zavést redakční systém, zpracovat nové logo a zavést jednotný vizuální styl do PR, nahradit dosluhující auto pick-up novým vozem pro rozvážku obědů. Správní rada V průběhu roku došlo k rozšíření správní rady, přibyli dva noví členové Ing. Petr Navara a Mgr. Roman Čepelák. Složení správní rady: Ing. Pavel Janoušek, Dr. Vilém Shneeberger, prof. Jan Macek, Ing. Petr Demel, Ing. Jan Harbáček, Ing. Petr Navara, Mgr. Roman Čepelák. Poděkování Děkujeme za podporu Úřadu městské části Praha-Horní Počernice, Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstvu práce a sociálních věcí a F-nadaci. Děkujeme sociálním pracovníkům z jednotlivých pražských obvodů za spolupráci při příchodu klientů a při jejich umísťování po odchodu ze střediska. Děkujeme PhDr. Jiřímu Tylovi za odbornou supervizi a psychoterapii pracovníků, Mgr. Ludmile Fonferové za spoluvedení komunitní terapie a individuální terapie klientů, dětské lékařce MUDr. Jarmile Blažkové a praktické lékařce MUDr. Haně Josífkové za obětavou spolupráci, faráři Ing. Pavlu Janouškovi za duchovní podporu klientů i pracovníků, Ing. Pavlu Tůmovi za počítačové kurzy pro klienty i veřejnost, firmě Computer System Praha za správu počítačové sítě, BG Telekom za údržbu telekomunikací, firmě Elektroservis Černý za pohotový elektroservis, neziskové organizaci Agnes za školení v PR, firmě Speed Press za vytvoření propagačních materiálů a všem skupinám dobrovolníků za přízeň, podporu a praktickou pomoc. Děkujeme těmto dárcům za finanční podporu (abecedně): Jednotlivci (uvedeni bez titulů): Paní Bechyňová, pan Douglas, paní Gärtnerová, pan Harbáček, paní Heráková, paní Houdková, pan Macek, pan Maláč, pan Navara, paní Pelnařová, paní Jindrová, pan Kacafírek, paní Křížová, pan Lehocký, pan Procházka, pan Pelnař, paní Procházková, pan Schneeberger, pan Sirkovský. Organizace: Central Pensylvania Conference, ECM, farnost ECM Strašnice, FUMC Birmingham, FUMC Denton Texas, FUMC Lake City, FUMC Saline, Hlavní město Praha, MČ Horní Počernice, Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 1, MČ Praha 3, MČ Praha 9, Nadace Divoké husy, sportovci SKP, Stachema Kolín. Děkujeme těmto dárcům za věcné dary (abecedně): Jednotlivci (uvedeni bez titulů): Paní Barešová, Bártovi, pan Březina, pan Burda, paní Čepeláková, paní Černá, paní Červenková, Dejmkovi, paní Dittrichová, paní Dragounová, paní Firsovová, paní Frantíková, pan Hájek, paní Hannibalová, pan Harbáček, paní Harbáčková, Helingerovi, paní Hotková, paní Janoušková, paní Jelínková, Jelínkovi, paní Karousová, pan Klíma, paní Konrádová, paní Koubková, paní Kramerová, pan Kratina, paní Křečková, pan Lébr, pan Liška, pan Loskota, pan Mareš, pan Mašek, pan Moravec, paní Nová, paní Paříková, paní Pavlíková, pan Pelnař, paní Pelnařová, paní Pilcová, paní Procházková, pan Novotný, paní Selingerová, paní Shrbená, pan Schainen, paní Sumová, paní Svegerová, paní Svobodová, paní Šejvlová, paní Šlégrová, Šmidlovi, paní Štrobová, paní Tomečková, paní Trutnovská, paní Tůmová, paní Tvrdková, pan Tyl, paní Vacková, paní Valenová, paní Verešová, paní Vokounová, pan Votík, pan Zavadil, paní Zdeňková, paní Zemanová, pan Židko. Organizace: Dětský dům Klánovice, ECM ČR, ECM Plzeň 3, OSMUM, Paprsek, Testima, VIM FUMC Birmingham. 17

20 Komunitní centrum Maják Ječná 19, Praha 2 Nezávislost bez odpovědnosti vede k nízké sebeúctě, k činnosti postrádající smysl, a nakonec k nudě a depresi. Pocit vlastní hodnoty nezískáme tím, že jsme nezávislí. Naše hodnota pochází z toho, že jsme odpovědní. Nezávislost a odpovědnost dláždí cestu k zralé dospělosti. (Gary Chapman) Spontánní činnosti Vuplynulém roce se nám podařilo: Vybudovat v prostorách KC Maják lezeckou stěnu a zahájit činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Zahájit činnost poradny se zaměřením na výchovné a vzdělávací problémy dětí a dospívající mládeže v součinnosti s doučováním základních předmětů: český jazyk, matematika, fyzika a chemie. Obnovit tábořiště, které bylo totálně zničeno povodní. V současné době máme úplně nové vybavení tábora (25 nových stanů s podsadou aj.) a připravujeme se na stavbu srubu, který nám zajistí naplnění potřebného standardu pro pořádání letních táborů. Poradenskou pedagogicko-psychologickou službu v Majáku navštěvuji asi dva měsíce. Učím se rozumět sám sobě a lidem, kteří jsou kolem mě, zejména v práci. Tam, kde pracuji, jsou složité vztahy a já jsem chtěl kvůli tomu odejít. V poradně se učím, jak mám užívat svoje emoce a jak zachovat klid, když mi něco nejde pod nos a když cítím nespravedlnost. Učím se být samostatný, rozhodovat o svých věcech a přitom respektovat názory lidí, kteří jsou starší a zkušenější než já. Do poradny chodím rád. V Majáku vždycky najdu oporu. Michal P., 22 let Poslání Naším posláním je nabízet dětem a dospívající mládeži výchovné, vzdělávací, aktivizační a poradenské služby v takové míře a v takovém rozsahu, abychom jimi uspokojili potřeby co možná nejširší skupiny dětí a dospívající mládeže. Cíle Naším cílem je vytvořit centrum služeb pro organizované i neorganizované skupiny dětí a dospívající mládeže, které svojí komplexní nabídkou volnočasových aktivit, spontánních činností, poradenských a informačních služeb nejen napomůže mladým lidem smysluplně využít jejich volný čas v prostředí bez drog, cigaret, alkoholu a dalších patogenních vlivů, ale zároveň v nich posílí kladný a odpovědný přístup k životu. Koncepce činnosti je nastavena tak, aby uživatelé našich služeb jejich prostřednictvím poznali a upevnili svá přirozená obdarování a své silné stránky. To povede k rozvoji osobnosti a k posílení jejich zdravého sebevědomí a odpovědnosti. Zpráva o činnosti Rok 2003 byl prvním celým rokem, ve kterém byly prostory KC Maják v provozu. V tomto uplynulém roce se návštěvnost v Majáku podstatně zvýšila, a to nejen díky rozšířené nabídce nabízených kroužků a pravidelných zájmových činností, ale také díky vytvoření prostoru pro spontánní činnosti neorganizovaných dětí a dospívající mládeže. Díky tomu se také naše činnost profilovala do několika oblastí. Středisko volného času: Pro organizované skupiny dětí a dospívající mládeže jsme nabízeli jednotlivé kroužky a pravidelné zájmové činnosti: kroužek výrazového tance, pantomimu a pohybové divadlo, výtvarné a dramatické činnosti, Royal Rangers, počítačové kurzy základy HTML a pravidelná setkání dospívající mládeže. Další aktivitou byly prázdninové a víkendové pobyty. V průběhu roku jich bylo, od jednodenních až po čtrnáctidenní, celkem třináct. Většina z nich byla realizována ve spolupráci s Odborem pro práci s dorostem při Evangelické církvi metodistické. Jednalo se o pobyty v době jarních, velikonočních, podzimních a zimních prázdnin, čtyři pobyty o letních prázdninách, čtyřdenní cyklistickou výpravu, dva turnaje ve stolním tenisu a jednodenní výlety. Celková účast na těchto akcích byla 277 účastníků a celková doba konání těchto akcí byla 68 dní. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež: Díky vybavení a nabízeným spontánním činnostem pro skupiny neorganizovaných dětí a dospívající mládeže se KC Maják stalo oblíbeným místem pro žáky druhého stupně. Zcela bezplatně bylo možno využít lezeckou stěnu, stolní tenis, stolní fotbal a společenské hry a za mírný poplatek internet klub. Přednášková činnost na školách: V roce 2003 se uskutečnilo na sedmi středních školách a jednom středním odborném učilišti dvacet pět přednášek. 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE V JIHLAVĚ Středisko křesťanské pomoci Evangelické církve metodistické Čajkovského 9, 586 01 Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické Výroční zpráva 2004 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ» str. 3 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA» str. 8 Čajkovského 9, 586 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Charakteristika oddělen

Charakteristika oddělen Charakteristika oddělen lení Specializované oddělení vzniklo získalo z statut léčebny v roce 2001 - jsou sem přijímáni odsouzení, kteří mají nařízenou ústavní léčbu protitoxikomanickou - kapacita oddělení

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI PRIORITA 6: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi a obnovení služby krizové pomoci Dle výstupů

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi Dle výstupů z výzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb a na základě jednání pracovní skupiny se

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Výroční zpráva. Pomoc v nouzi, o. p. s.

Výroční zpráva. Pomoc v nouzi, o. p. s. Výroční zpráva 2008 Pomoc v nouzi, o. p. s. Obsah Úvod a základní údaje o společnosti str.3 Azylový dům popis a rozvoj poskytované služby v roce 2008..str.4 Personální obsazení.str.5 Využití kapacity str.5

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Doléčovací centra v ČR

Doléčovací centra v ČR Doléčovací centra v ČR Moravskoslezský kraj Renarkon Dům na půl cesty Doléčovací centrum Telefon: 596 638 804 Mobil: 724 148 882 Email DC: dcrenarkon@seznam.cz Iva Valášková vedoucí centra email: veddcrenarkon@seznam.cz

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč

Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. ze dne 2012 Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč Č. Název a sídlo realizátora projektu Název projektu Stručná charakteristika Celkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008 Dětský domov Radost Čs. Tankistů 277, 109 00 Praha 10 Dolní Měcholupy Radost dětský domov, o.p.s. Za Sadem 208, 182 00 Praha 8 IČ: 264 710 43, www.radost-ops.cz I. Úvod O společnosti:

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART reg. č. CZ.1.04/3.1.02/B7.00046, financovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizátor: Polytechna

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Libor Chvíla la,david Kondělka. Centra společnosti Renarkon, o.p.s. Centrum primárn rní prevence Kontaktní centrum a terénn nní programy Ostrava Kontaktní centrum

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení. Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Výroční zpráva 2013. Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s.

Výroční zpráva 2013. Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s. Výroční zpráva 2013 Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s. Ekumenická síť pro aktivity mladých Maják je provozován Ekumenickou sítí pro aktivity mladých o.p.s. Ekumenická síť pro aktivity mladých

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba Výroční zpráva 2013 Oblastní charita Česká Kamenice Název: Oblastní charita Česká Kamenice Subjekt: církevní právnická osoba Registrace: Ministerstvo kultury ČR Vznik: 7. 2. 2000 Působnost: Česká Kamenice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více