Evangelické církve metodistické

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evangelické církve metodistické"

Transkript

1 Evangelické církve metodistické VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003

2 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 3 5 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 6 8 Čajkovského 9, Jihlava tel.: kontaktní osoba: Táňa Kuklová, ředitelka bankovní spojení: /0800 IČ: Žižkova 108, Jihlava tel.: kontaktní osoba: Ctirad Hrubý, ředitel bankovní spojení: /0300 IČ: TEEN CHALLENGE PLZEŇ str Statut: Sdružení právnických osob Registrace: Magistrát města Plzně, OOVV/1148/97 ze dne 8. září 1997 Husova 14, Plzeň tel.: kontaktní osoba: Gustav Černý, vedoucí programu IČ: Středisko pro konzultaci a prevenci drogových závislostí Husova 14, Plzeň, tel.: , kontaktní osoba: Naděžda Rückaufová, vedoucí kanceláře TC Plzeň, tel.: Středisko pro rehabilitaci a resocializaci TK Černošín 1. máje 20, Černošín, tel.: , kontaktní osoba: Ing. Petr Balous, vedoucí terapie, tel.: Středisko pro postresocializační podporu RE-ENTRY HOUSE, následná péče Sušická 75, Plzeň, tel.: , kontaktní osoba: Soňa Černá, DiS, sociální pracovnice, tel.:

3 Profil Diakonie ECM Poslání Organizujeme, zajišťujeme a poskytujeme křesťanskou sociální, poradenskou a duchovenskou péči lidem ohroženým sociálním vyloučením. Koordinujeme poskytování této péče subjekty zřízenými Evangelickou církví metodistickou. Koordinujeme projekty jednorázové humanitární pomoci. Organizujeme vzdělávání pracovníků. Cílová skupina Ve střediscích Diakonie ECM se věnujeme těmto sociálně ohroženým skupinám: rizikovým skupinám dětí a mládeže, seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám v nepříznivé sociální situaci, příslušníkům národnostních menšin a osobám ohroženým drogami nebo na drogách či jinak závislým. Historie Diakonie Evangelické církve metodistické byla zřízena valnou hromadou a je vedena v Rejstříku právnických osob Ministerstva kultury ČR jako organizační jednotka Evangelické církve metodistické. Služby Diakonie ECM koordinuje a zastřešuje činnost těchto středisek: Středisko křesťanské pomoci Plzeň Terapeutická komunita; Středisko křesťanské pomoci Jihlava Azylový dům pro muže; Teen Challenge Plzeň Středisko pro rehabilitaci a resocializaci Černošín, Středisko pro konzultaci a prevenci drogových závislostí Plzeň, Středisko následné péče Re-entry Plzeň; Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice Azylový dům, Pečovatelská služba, Komunitní centrum, Bydlení na půl cesty; Středisko křesťanské pomoci Naděje pro život Jihlava Azylový dům pro matky s dětmi; Komunitní centrum Maják středisko volného času pro děti a mládež. Podrobněji se můžete s činnostmi těchto středisek seznámit na stránkách této Výroční zprávy. Projekty humanitární pomoci V roce 2003 Diakonie ECM koordinovala tyto projekty nebo se na nich podílela: Fond pomoci - rozdělování finančních prostředků obětem povodní 2002; Kočkův mlýn - odstraňování povodňových škod; Auto pro Blanku Pavlisovou, vdovu s dětmi. Vzdělávání Diakonie ECM organizuje vzdělávání pro pomáhající profese (sociální práce, pastorační péče, poradenství, ošetřovatelství). Zpráva o činnosti Činnost středisek Podrobněji se můžete s činností středisek Diakonie ECM seznámit na dalších stránkách této Výroční zprávy. Projekty humanitární pomoci Fond pomoci v letech rozdělila komise pro humanitární pomoc obětem povodní 2002 prostředky ve výši více než 2 mil. Kč. Kočkův mlýn cílem bylo odstranit povodňové škody v lokalitě Kočkův mlýn na řece Berounce. Dvě skupiny dobrovolníků z řad klientů a pracovníků Teen Challenge Plzeň a SKP Plzeň zajistily vyčištění pozemků od naplavenin. Auto pro Blanku Pavlisovou, vdovu s dětmi cílem projektu bylo pomocí sbírky nashromáždit cca korun, koupit automobil a předat jej sestře Blance Pavlisové, která přišla náhle o manžela při tragické autonehodě. Sbírka vynesla Kč, dne Diakonie ECM předává na základě darovací smlouvy vozidlo Felicia 1.3 Mpi. Vzdělávání Již třetím rokem Diakonie ECM organizuje vzdělávání pro pomáhající profese formou tříletého zkušenostního výcviku ve skupině. V roce 2003 byl otevřen třetí ročník, čímž se počet účastníků navýšil na 60. Získali jsme příspěvek 1

4 F-nadace ve výši 40 tis. Kč, které jsme v souladu se smlouvou rozdělili mezi osm účastníků, kteří splnili podmínky pro přiznání příspěvku. Od roku 2004 chystáme pokračovací studium ve spolupráci s Institutem aplikované psychoanalýzy (Doc. PhDr. Jiří Kocourek, Dr.) absolventi třetího ročníku se budou moci ucházet o pokračovací dvouletý výcvik a získat certifikaci terapeut. Přehled dalších aktivit v roce 2003 Vypracování Výroční zprávy 2002 koordinací byl pověřen člen Rady Ctirad Hrubý. Rezervní půjčkový fond slouží k překlenování dočasných nedostatků financí jednotlivých středisek. V roce 2003 byly poskytnuty půjčky TC Plzeň 150 tis. Kč, SKP Plzeň 45 tis. Kč, SKP Horní Počernice 350 tis. Kč. Všechny půjčky byly vráceny do konce roku Nový církevní zákon a jeho důsledky Diakonie ECM a střediska zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb. obdržela nové registrační listiny. Zpracování žádostí o dotace MPSV, správa přidělených finančních prostředků a vyúčtování dotací. Zakoupení multilicence na software: Adobe InDesign, Ilustrator a Photoshop. Ředitel DiECM se aktivně účastnil práce ekumenické Diakonie v ČR. Diakonie v ČR byla pozvána ERC k vybudování systému pomoci v krizových situacích návazně na realizaci smlouvy uzavřené mezi MV ČR a ERC. Diakonie ECM vyjednala pro ECM možnost obsadit místa krajských koordinátorů v kraji Plzeňském (Jakub Forejt), Vysočina (Ctirad Hrubý) a v Jihočeském (Richard Novák). Se zřizovatelem, tj. Radou české oblasti Evangelické církve metodistické, byla vyjednána možnost vyhlášení celocírkevní sbírky na Diakonii (Velikonoce 2004). Zřizovatel zřídil placené místo tajemníka pro diakonii ředitele Diakonie ECM, úvazek 0,2. Od jím byl jmenován Ing. Jan Harbáček. Předplacení grantového kalendáře ICN na rok 2004 a rozesílání na střediska. Co plánujeme Jednání s ústředními a krajskými orgány dotace, legislativa. Pokračování Půjčkového fondu. Některá střediska budou žádat o dotace na pilotní projekty od MPSV. Udržování a rozvíjení vztahů s jinými neziskovými organizacemi a platformami (Diakonie v ČR, Charita, ANNO, Teen Challenge národní kancelář). Zvyšování kvality služeb zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe ve střediscích, příprava na získání licencí. Zpracování Výroční zprávy Vzdělávání pokračování ve výcviku pro pomáhající profese a jeho rozšiřování na pětileté studium. Sborová diakonie podpora diakonické práce sborů. Webové stránky údržba, inovace. Realizace projektů humanitární pomoci ve spolupráci s Výborem pro křesťanskou pomoc ECM - dle situace a potřeby. Ředitel, Rada V čele Diakonie ECM stojí ředitel, který řídí její činnost ve spolupráci s Radou, která je jeho poradním orgánem. V loňském roce zastával funkci ředitele Ing. Jan Harbáček, Rada pracovala ve složení Táňa Kuklová, Gustav Černý, Cti rad Hrubý, Ing. Stanislav Rybář (Jiří Pěnkava), Pavel Zajíc. Správou administrativně-ekonomické agendy Diakonie ECM je pověřeno Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice. Poděkování Děkujeme všem za veškerou podporu při realizaci našich diakonických projektů. Děkujeme těmto dárcům za finanční podporu (abecedně): ECM Kladno, ECM Litoměřice, ECM Mikulov, ECM Plzeň 1, ECM Praha-Horní Počernice, ECM Praha-Strašnice, ECM Slaný, ECM Tachov, F-nadace, Garubová Iveta, Janoušek Pavel, Kratina Radek, Křížová Jana, Kuneš Jaroslav, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Mothejl Pavel, RO ECM, Sirkovský Roman, Stoy Petr, UMC Lake City, Wittnerová Jitka. Identifikační údaje Diakonie Evangelické církve metodistické evidence v Rejstříku právnických osob Ministerstva kultury ČR od číslo evidence: /1994 statutární zástupce: Ing. Jan Harbáček, ředitel IČ: bankovní spojení: ČS, Náchodská 440, Praha 9 č. ú.: 79329/0800 sídlo: Ječná 545/19, Praha 2 kancelář: Křovinovo nám. 11/16, Praha 9-Horní Počernice tel.:

5 SKP Jihlava Čajkovského 9, Jihlava Důvod vzniku Náš azylový dům pro muže vznikl v dubnu roku 1992 ve spolupráci Evangelické církve metodistické a Měst ského úřadu v Jihlavě. Důvodem vzniku byla potřeba zřídit zařízení pro nouzové ubytování a pomoc mužům, kteří se ocitli v krizové životní situaci v souvislosti se ztrátou domova i bydlení. Nabídka poskytovaných služeb v roce 2002: Celkové hmotné zaopatření a ubytování na nezbytně nutnou dobu (26 míst v 5 pokojích + 1 lůžko krizové pro akutní potřebu přespání), hygiena, ošacení, částečně strava a možnost její přípravy. Sociální práce a resocializace; navazování kontaktů s příbuznými, novými lidmi, úřady; hledání dalšího uplatnění, vedení k osobní odpovědnosti za vlastní život, sociálně-právní poradenství. Psychologická péče a účast na pravidelné terapeutické skupině s psychologem (jedenkrát za měsíc), terapeutické metody, motivační metody, výchovně- -vzdělávací metody, psychologické a psychiatrické poradenství. Duchovní péče a pastorační služba, pomoc při hledání životní orientace, možnost navštěvovat bohoslužby v azylovém domě i v místním sboru ECM. Pracovní terapie úklid a drobné práce v objektu SKP, podíl na zvelebování a úklidu města a občasné brigády. Klademe důraz na to, aby se klienti podíleli na řešení své krizové situace, podporujeme je v tomto řešení a nabízíme pomoc v prosazování jejich práv a zájmů. S každým klientem pracujeme individuálně, dle jeho potřeb a oblastí jeho problémů. Provoz azylového domu je nepřetržitý 24 hodin denně. Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně-psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské společnosti. Cílem je pomoci našim klientům překlenout toto svízelné životní období a vrátit se do běžného života. Tím, že azylový dům poskytuje ubytování a zázemí často společensky nepřizpůsobivým mužům od 18 let do důchodového věku, spolupomáhá řešit závažný společenský problém. Tito muži nejsou ponecháni na ulici napospas klimatickým podmínkám, ale především je jim umožněno řešit jejich základní životní a společenské potřeby. Mnozí naši klienti nacházejí zaměstnání a stálé bydlení, někteří znovu navážou přerušené styky s rodinou či přáteli nebo si najdou životní partnerku. Také se tolik neopakuje jejich trestná činnost a ostatní sociálně patologické jevy. Nemalým přínosem naší práce je i celkové psychické zklidnění těch našich klientů, kteří velmi těžce nesou svoji tíživou životní situaci. Dle našich materiálních možností pomáháme klientům, kteří si najdou vlastní ubytování, odstěhovat se a vybavit si byt (např. lůžkovinami či drobným nábytkem). O naše klienty se dlouhodobě zajímáme, je-li to možné, i po ukončení pobytu u nás. Zajímá nás, zda se v životě uplatňují, zda mají práci, zda znovu nespadli do některého ze svých problémů apod. Těm, kteří potřebují naši pomoc opakovaně, ji nabízíme. Pracovníci V roce 2002 jsem opustil dětský domov, to jsem přišel do azylového domu poprvé. Po příchodu do Jihlavy jsem si našel práci ve svém oboru (kuchař) v restauraci blízko azylového domu. Byl jsem krátce po vyučení a toto bylo moje první zaměstnání, ve kterém přišlo brzo rozčarování. S kamarádem jsme chodili každý den do práce od 11 hodin až do rána a výplata stále nikde. Ač jsem měl větší svobodu než v dětském domově, nechtěl jsem čas promarnit. Začal jsem navštěvovat biblické hodiny v azylovém domě, kde jsem nalezl víru v Pána Ježíše Krista a přijal jej za spasitele. Od misijního střediska v Dlouhém jsem dostal nabídku pobytu a práce, kterou jsem přijal. Odstěhoval jsem se tam, učil jsem se anglicky, pomáhal jsem misionářům s výjezdy do domova důchodců a podobně. Mé působení v tomto středisku skončilo tím, že jsem nechal rozbujet své emoce. Přestože se mi okolí snažilo pomoci, byl jsem nepoučitelný. Byl mi nabídnut program v Teen Challenge, který jsem nastoupil v Plzni, program jsem ale nedokončil. Nyní jsem opět v azylovém domě a snažím se najít si práci. Po třech měsících chci znovu nastoupit do TC, a ukončím-li tento program, mám šanci se vrátit do misijního střediska v Dlouhém. Chtěl bych studovat misijní školu a stát se misionářem. Stanislav, 20 let 3

6 Integrační program klientů SKP má tyto fáze: první kontakt s klientem spolupráce s institucemi, odkud přichází, nabídka různých služeb klientovi; psychická a sociální stabilizace klienta adaptace na nouzový pobyt v azylovém domě; společné hledání řešení krizové situace zařízení potřebných věcí, vytváření životních návyků, pomoc při kontaktu s rodinou, vytváření nových sociálních vazeb; osamostatnění hledání stabilního bydlení, hledání zaměstnání, přijetí odpovědnosti, kontakt s institucemi následné péče. Klienti Vyučil jsem se obráběčem kovů, ale po vyučení nás ani jednoho ze třídy nevzali do slibovaného podniku. Byl jsem 2 roky bez práce a rodiče mě živili. Ve 24 letech mě nechali soudně vystěhovat. Pracoval jsem pouze sezónně, například u stavebních firem. Protože jsem neměl kde bydlet, vyhledal jsem azylový dům. Zde jsem si hledal práci, ale pracoval jsem jen občas brigádně. Potom jsem si sehnal práci ve sklárnách, kde jsem měl i ubytovnu. Po dvou letech jsem byl ale propuštěn a přišel jsem tak i o ubytování. Znovu jsem musel jít do azylového domu. Nyní si intenzivně hledám práci, minimálně dvakrát v týdnu navštívím nějaký podnik. Rád bych pracoval v pekárnách, umím vařit a péct, pomáhal jsem například v azylovém domě s pečením na Vánoce. Hledám také práci ve svém oboru, ale stále se mi to nedaří. Až bude teplo, snad si zas najdu práci alespoň v tom stavebnictví. Z azylového domu bych chtěl co nejdříve odejít. Jan, 30 let Od narození byl v kojeneckém ústavu, v 10 měsících byl osvojen. Vyučil se obráběčem kovů. Po vojně bydlel po kamarádech. Seznámil se se svobodnou matkou, do 5 let věku jejího dítěte byli spolu. Chlapce, přestože nebyl jeho, měl velmi rád. Pracoval jako řidič. Žena si ale po 5 letech soužití našla jiného muže. Bydleli spolu Personální zajištění projektu Provoz azylového domu zajišťuje 7 zaměstnanců, tj. vedoucí, sociální pracovník, 3 sociálně-výchovní pracovníci, misijní pracovník a účetní. Pravidelně spolupracujeme s psychologem, který zajišťuje terapeutická setkávání s klienty a supervizi pracovníků SKP. Zhodnocení roku 2003 V roce 2003 byl azylový dům pro muže v Jihlavě využit v průměru z 96,2 %. Služeb azylového domu využilo v roce 2003 celkem 84 klientů. Nově přijatých klientů bylo v období od do celkem 74, přičemž někteří klienti byli přijati opakovaně. Z hlediska rozdělení klientů podle trvalého bydliště bylo 27 klientů s trvalým pobytem ve městě Jihlava a 57 klientů bylo mimojihlavských. Z celkového počtu dní bylo 38,4 % využito klienty z Jihlavy a 61,6 % dní zde strávili klienti mimojihlavští. Průměrný věk našich klientů v roce 2003 byl 41,4 roku. Máme v provozu také jedno krizové lůžko, které slouží v případech, když přijde někdo nenadále uprostřed noci a potřebuje nouzově přespat. V roce 2003 jsme na tomto lůžku poskytli kolem 150 nouzových noclehů (v přesně sledovaném období od do to bylo 78 noclehů). Procentuální podíl klientů podle rodinného stavu: Svobodný: 48,8 %; ženatý: 10,7 %; rozvedený: 40,5 %. Procentuální podíl klientů podle vzdělání: Základní: 42,9 %; vyučen: 36,9 %; střední: 19,0 %; vysokoškolské: 1,2 %. Procentuální podíl klientů podle věku: 18 20: 2,4 %; 21 40: 50,0 %; 41 60: 44,0 %; 61 a více: 3,6 %. Naši klienti nacházejí zaměstnání nejčastěji ve stavebnictví, v pomocných profesích, v pohostinství apod. Jen málo mužů nachází stálé bydlení, mnozí odcházejí do středisek následné péče, u některých klientů nám není známo, kam odcházejí. Pravidelná terapeutická setkání s psychologem, která jsou povinná, navštěvuje větší část všech ubytovaných klientů. Duchovní programy navštěvuje 5 10 klientů. Styky se svojí rodinou udržuje jen nemnoho klientů. Osobní péčí o klienty se nám však podařilo zachovat některé rodinné vztahy. Dalším konkrétním výstupem naší práce je poskytování humanitární pomoci sběr a odvoz šatstva ve spolupráci s nadací Nehemia do zemí sociálně nejpotřebnějších. V roce 2002 jsme začali shromažďovat nové šatstvo na odvoz, protože koncem roku 2001 byl od nás odvezen kamion šatstva na humanitární účely. 4

7 Dbáme také na další vzdělávání našich pracovníků. Je jim umožněna účast na vzdělávacích seminářích. Odebíráme odborné knihy a časopisy pro samostudium pracovníků. Mnoho zkušeností pro práci s problémovými skupinami obyvatel získávají pracovníci i ve spolupráci se členy Sdružení azylových domů (jehož jsme také členem) a při návštěvách v podobných organizacích. Ředitelka a dva sociálně-výchovní pracovníci se účastní tříletého zkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii. Jeden pracovník dálkově studuje Romskou střední školu sociální v Kolíně. Všichni pracovníci se průběžně účastní odborných seminářů pořádaných krajem Vysočina a vzdělávacími institucemi. V roce 2003 se většina našich pracovníků zúčastnila týdenního školení pro pracovníky azylových domů, které pořádalo Sdružení azylových domů. Pravidelné probíhají: společné i individuální porady a sezení s klienty; každodenní snídaně spojené se čtením Písma svatého a krátkou úvahou; porady zaměstnanců a vyhodnocování práce s klienty; jednou za týden bohoslužba nejen pro klienty; jednou za měsíc setkávání pracovníků se supervizorem; setkání Výboru SKP, jehož členem je i zastupitel města Jihlavy. Organizace, se kterými jsme v roce 2002 spolupracovali Krajský úřad Vysočina, Magistrát města Jihlavy spolupráce se sociálními kurátory jednotlivých klientů, Městské úřady spolupráce s kurátory jednotlivých klientů, Vězeňská služba spolupráce se sociálními pracovníky věznic, Probační a mediační služba, Úřad práce nabídka volných pracovních míst, Městská policie Jihlava zajištění úklidu města, pomoc s agresivními klienty, Policie ČR poskytování informací, Občanská poradna Jihlava sociálně- -právní poradenství, Oblastní charita Jihlava kulturní a vzdělávací akce, spolupráce s romským klubem, Psychiatrická léčebna v Jihlavě pomoc při péči o duševně nemocné klienty, Sdružení azylových domů (SAD) např. výměna zkušeností, vzdělávací akce, Diakonie Evangelické církve metodistické např. dlouhodobé vzdělávání zaměstnanců. v bytě, který vlastnil Jiří. Když jej žena opustila, odešel a začal pít. V důsledku toho přišel o práci. Bydlel u kamaráda a dost pili alkohol. Byl na tom špatně, léčil se na psychiatrii, na protialkoholním oddělení, ale po čase začal znovu pít. Později ještě pracoval v Kovolitu. Nájem za byt, ve kterém nebydlel, neplatil; nakonec byt prodal s velkou ztrátou člověku, u kterého měl dluhy. Když už byl Jiří v zoufalé situaci, obrátil se na svoji babičku, protože rodiče už neměli sílu se o něj starat. Babička se přes svoji přítelkyni dozvěděla o azylovém domě, a tak přišel. Chtěl by se léčit znovu, na Želivě, ale nedokáže se k tomu stále odhodlat. Jiří, 33 let Výhledy Snažíme se o další zkvalitňování poskytovaných služeb. Intenzivně pracujeme na zavádění standardů kvality sociální péče. Dbáme také na průběžné vzdělávání všech našich zaměstnanců. Seznam dárců v roce 2003 Právnické osoby: Jihlavský sbor ECM, Ústředí ECM Praha, cukrárna U Brány pí Caklová, Jihlavské lahůdky pí Cejnková, Jihlavské pekárny Lapek, Květinka pí Drastichová, Lahůdky Pesy, Masna Bohemia, Mléčný bufet v Jihlavě, Potraviny Cash & Carry, Tchibo Praha, s.r.o. Soukromé osoby: K. Doležal, R. Fiedler, P. Jurkovič, P. Suchomel, manželé Kuklovi, Z. Pokorný a ostatní anonymní dárci. Poděkování Děkujeme vám všem, kteří jste nás podporovali svým zájmem, finančně i duchovně spolupracovníkům, příznivcům i výše zmíněným sponzorům a spolupracujícím organizacím. Z vánočního shromáždění 5

8 SKP Naděje pro život Žižkova 108, Jihlava Z komunity Existuje nějaká obecná klientka? Nějaký charakteristický rys žen, které vyhledaly naši pomoc? Každá žena, která k nám přichází, má svoje důvody, proč se ocitla v krizi. Jedno ale mívají společné: selhalo jejich rodinné zázemí. Snad každý člověk se někdy dostane do nepříznivé situace: neúspěšné přijímačky a následný neúspěch v hledání zaměstnání, rozvod, živelní pohroma, nalétnutí podvodníkům, dlouhodobá nezaměstnanost a neschopnost platit své pohledávky, nemoc, ovdovění a mnoho dalších situací, které mohou naráz vyvolat existenční nejistotu. Většina z nás má tu milost, že je v naší blízkosti někdo, kdo nás podrží. Někdy stačí velmi málo k tomu, abychom si zachovali svůj byt, rodinu, zaměstnání Ten, kdo pomoc nenalézá, často upadá do beznadějné situace. Jestliže si například žena na mateřské dovolené po rozvodu (nebo útěku z domu od manžela-násilníka) pronajme byt, bude velmi ráda, když ze svých příjmů bydlení zaplatí. Obecní byty už v mnoha městech téměř neexistují (nebo se dlouho čeká), hypotéku nedostane a ušetřit nemá šanci. Zdena žila s manželem a dvěma dětmi v podnájmu v rodinném domku. Manžel se od nich po 15 letech manželství odstěhoval a zažádal o rozvod. V tom okamžiku pře- Rok 2003 byl ve znamení rozšiřování týmu spolupracovníků a rozšíření práce s ubytovanými maminkami a dětmi. Druhá, vysokoškolsky vzdělaná sociální pracovnice výborně doplnila tým. Možnost rozložit práci na více osob poskytla prostor k tomu, abychom hlouběji a intenzivněji pracovali jak s maminkami, tak s jejich dětmi. Velmi nás povzbudila jedna ze zkušeností posledního roku, kdy se z vystresovaného dítěte s vážnými problémy ve škole stává radostná dívka, která si zlepšila známky o dva stupně. Je to výsledek práce nejen s dítětem, ale zejména s maminkou. Vždyť rodina, byť neúplná, je místem, které je zázemím a oporou, nebo místem, které nepodněcuje k dobrému a vede k rezignaci. Nadále chceme dělat vše pro to, aby ženy a maminky s dětmi, které vyhledají naši pomoc, mohly prožívat to první. Děkujeme všem dobrovolným spolupracovníkům a těm, kdo nás podporují. Děkujeme statutárnímu městu Jihlava, Ministerstvu práce a sociálních věcí, kraji Vysočina a všem dárcům, kteří financují náš provoz. Naším posláním je organizovat, zajišťovat a poskytovat křesťanskou sociální a pastorační péči ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, a také připravovat a vzdělávat své dobrovolné i profesionální pracovníky pro výkon sociální a pastorační péče. Ženy a matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, motivujeme k jejímu řešení. K tomu podle individuálních potřeb poskytujeme veškerou možnou podporu. Jedná se zejména o ubytování, poskytování informací, výchovné a vzdělávací aktivační služby, pomoc při prosazování práv a zájmů, psychoterapii, sociální trénink, finanční, případně i časový plán, možnost hlídání dětí, pomoc s doučováním, dětský klub, pastorační rozhovory atp. Ženy, které k nám přicházejí s problémem, u nás na prvním místě najdou bezpečné zázemí a přijetí. Následně jim pomáháme s postupnými kroky vedoucími k řešení nepříznivé situace. Jedná se např. o řešení konfliktních vztahů, vyřizování sociálních dávek, nácvik sociálních dovedností, rozvíjení funkční gramotnosti, vedení domácího rozpočtu, hospodaření časem, výchovu dětí atp. Vždy vycházíme z osobní potřeby každé ženy a snažíme se hledat skutečné příčiny problémů, abychom se nezabývali pouze jejich vnějšími projevy. V roce 2003 výrazně přibylo žadatelek o ubytování. S vážnou žádostí o ubytování se na nás obrátilo 40 žen (65 dětí). Všech žadatelek (včetně informativních kontaktů) bylo 92 (147 dětí). Ubytovali jsme čtrnáct žen, dvanáct během roku odešlo. Průměrná doba pobytu žen, které od nás v roce 2003 odešly, činila 2,4 měsíce. Nejdelší doba pobytu byla 6,4 měsíce. Většina žen (jedenáct) odešla do vlastního podnájmu, vrátila se do svého bytu po odchodu muže-násilníka, případně do ubytovny, atp. (bez potřeby jiného podporovaného bydlení). Jedna žena odešla do jiného azylového domu po vyhrocení konfliktů s jejím druhem, který ji zneužíval (odešla do jiného města, mimo jeho dosah). Provozovali jsme byt se skrytým umístěním. Útočiště tam našla žena středního věku s dcerou, která byla obětí hrubého domácího násilí. 6

9 Pravidelně (každý týden) se scházela komunita, což je setkání všech ubytovaných maminek a pracovníků azylového domu. Na komunitě hovoříme o věcech, které se týkají vzájemného soužití a chodu domova, podle potřeby zařazujeme činnosti skupinové terapie. Celý rok pracoval dětský klub pro děti z azylového domu a okolí. Kromě komunity je základním pilířem práce s klientkami osobní kontakt se sociálními pracovnicemi. Ty jim pomáhají s formulováním a naplňováním osobního cíle směrem k řešení nepříznivé situace, která je k nám přivedla. V rámci možností podporujeme také ženy, které jsme z nějakého důvodu (např. pro nedostatečnou kapacitu) nemohli ubytovat. Projeví-li o to zájem, pomáháme i že nám, které už azylový dům opustily, např. v kontaktu se soudy, úřady, nájemci atp., materiálně (darujeme dětské oblečení, zprostředkujeme darování nábytku atp.), ale i prostou podporou a vstřícností. V květnu a září 2003 jsme uspořádali burzy dětského oblečení (prodávali jsme oblečení získané z darů). Akce byla určena především pro sociálně slabší rodiny, které zde mohly velmi levně pořídit dětské oblečení, povlečení atp. Ve spolupráci s Pedagogickým centrem (PC) Jihlava jsme moderovali besedu se studenty (cca 100) Integrované střední školy ve Světlé nad Sázavou na téma Domácí násilí. Pro PC Jihlava jsme moderovali přednášku na téma Klienti azylových domů pro pedagogické pracovníky a preventisty. Ve spolupráci s Občanskou poradnou Jihlava a Psychocentrem jsme na podzim 2003 uspořádali Konferenci o domácím násilí (pro odbornou i širokou veřejnost, včetně zástupců Police ČR atp.) V rámci Světového dne za vymýcení chudoby jsme spolu s několika dalšími organizacemi Jihomoravského kraje a kraje Vysočina (členů SAD) pořádali happening na Malinovského náměstí v Brně. Zapojili jsme se informačním panelem o naší činnosti i oslovením veřejnosti. Další akcí byla prodejní výstava drobných vánočních dárků výrobků maminek a dětí z našeho azylového domu. Ta byla přínosem nejenom pro klientky (měla silný terapeutický rozměr, neboť během příprav pracujeme spolu s klientkami, což je přirozené prostředí pro komunikaci; maminkám roste pozitivní sebehodnocení, když se naučí vyrobit něco pěkného; maminky se učí tvořivosti, což je důležité pro výchovu dětí), ale v neposlední řadě i pro veřejnost; měníme její myšlení ukazujeme, že maminky z azylového domu jsou šikovné a umějí být i pracovité. Podobné aktivity nám pomáhají dostat se do všeobecného povědomí, což je pomocí pro ženy, které se ocitly v tíživé situaci a potřebují naši pomoc vědí o nás i o tom, kde nás najdou. Mohou být přímo osloveny různými pozvánkami a letáčky nebo se o nás mohou dozvědět ze sdělovacích prostředků, kam se informace o naší činnosti pravidelně dostávají (zejména lokální noviny Jihlavské listy a Vysočina, regionální příloha MF DNES, Český rozhlas Region, Literární noviny). Základní informace o našem středisku jsou umístěny na Průběžně přijímáme materiální dary (zejména dětské oblečení, kočárky, postýlky, hračky atp.), které využíváme ve prospěch našich klientek a sociálně slabých rodin. Na naplňování našeho poslání se podíleli čtyři zaměstnanci (3,19 úvazku) a sedm dobrovolníků (vedení dětského klubu, správní rada, praktická a příležitostná pomoc). Svým dílem přispívají další dárci a příznivci. Není tam ještě jeden kousek? stala být Zdena pro majitele domu rovnoprávným partnerem. Snažil se ji odtud dostat, přestože měla smlouvu platnou na další rok a půl a plnila všechny podmínky vyplývající ze smlouvy. Majitel chodil neoprávněně do jejího bytu, rozbíjel nábytek, vyhrožoval jí, postupem času odpojil elektřinu, vodu Soudně by se věc vyřešila za dlouhou dobu a postoj majitele by to stejně nezměnilo. Zdena odešla i s dětmi do azylového domu. Potřebovala nejen ubytování, ale i podporu po rozpadu manželství, právní poradenství po rozvodu a pomoc s vyřizováním sociálních dávek. Po dvou měsících pobytu u nás, kdy se vyřešily rozvodové záležitosti, si Zdena našla dlouhodobý podnájem (i s možností trvalého pobytu). Zdena, 44 let, tříletý a třináctiletý syn Neziskový sektor idyla? Mohlo by se zdát, že se neziskový sektor řídí jinými zákonitostmi než kapitalistická společnost. Ve skutečnosti jsme vystaveni podobnému tlaku jako podnikatelská sféra trápí nás špatné (a neexistující) zákony, existenční nejistota (o dotace a příspěvky žádáme a bojujeme každý rok znova), konkurence atp. Navíc pracujeme v pomáhající profesi, což mnohdy přináší velkou psychickou zátěž. Pozici poskytovatele sociálních služeb musíme znova 7

10 Stromeček? Dárky! Už se těším! a znova obhajovat, protože čtyřicet let totality zakódovalo do myšlení mnohých lidí (i do zákonů) přesvědčení, že tuto práci mohou vykonávat pouze státní instituce. Na druhou stranu nás tato práce uspokojuje a těší právě svojí rozmanitostí a bezprostředním kontaktem s lidmi, kteří potřebují podat pomocnou ruku, nebo i těmi, kdo mají ochotu pomoci. Skvělá je i spolupráce s týmem spolupracovníků a dobrovolníků, kde jednotlivým členům nejde primárně o vlastní zisk, ale o naplnění potřeby společnosti (konkrétních žen, maminek, dětí a celých rodin). Alena bydlela do svých 22 let u rodičů, kteří se o ni pro její lehčí mentální postižení starali. Pak se ale zamilovala a provdala za muže, o němž byli rodiče přesvědčeni, že pro ni není ten pravý. Rozešli se s ní ve zlém, vyhodili ji z bytu. Alena si s manželem našli narychlo podnájem: byt ve sklepních prostorách, bez kuchyně a koupelny, s nehorázným nájmem. Po hádce s majitelem zůstali ze dne na den na ulici. Zimní mrazivou noc přečkali venku. Druhý den přišli k nám. Alenu jsme ubytovali u nás a jejího manžela v azylovém domě pro muže. Vadilo jim odloučení: během týdne se přestěhovali na ubytovnu s možností dlouhodobého pobytu. Alena, 23 let, manžel Spolupráce: Jsme v pravidelném kontaktu s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Jihlavy. V případě potřeby kontaktujeme jednotlivé referenty Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, soudy, jiné azylové domy a podobná zařízení atp. S ostatními poskytovateli sociálních služeb jsme v pravidelném kontaktu ( em průběžně, osobně měsíčně) v rámci Sociálně-zdravotní sekce Konference NNO kraje Vysočina. Při pořádání společných akcí jsme byli v bližším kontaktu s Občanskou poradnou Jihlava, Psychocentrem, Pedagogickým centrem Jihlava a SVOŠ sociální. V rámci Diakonie ECM jsou dva pracovníci zapojeni do vzdělávacího kurzu výcvik ve skupinové psychoterapii (ročně 100 hodin). Součástí je supervize naší práce s klientkami. Vedoucí dětského klubu se soustavně vzdělává v práci s dětmi. Účastníme se setkání Sdružení azylových domů (SAD), jejichž součástí jsou odborné semináře a možnost konzultace s řediteli jiných azylových domů. Čerpali jsme finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Jihlavy, v rámci Programu podpory sociálních služeb na místní úrovni MPSV ze státního rozpočtu a v rámci grantového programu Podaná ruka z rozpočtu kraje Vysočina. Výhledy: Zůstává potřeba rozšíření kapacity azylového domu. Stávající kapacita nás omezuje nejenom v možnosti uspokojování potřeb žen a dětí, které se ocitly v tíživé situaci, ale i z hlediska služeb poskytovaných ubytovaným maminkám. Nejlepším řešením bude samostatný objekt, který umožní různé typy ubytování a poskytne vhodné prostory pro poskytované služby. Spolu s rozšířením zajistíme nepřetržitou službu. Během roku 2004 připravíme veškeré náležitosti potřebné z hlediska standardů kvality poskytování sociálních služeb. Jedná se zejména o zpracování písemných manuálů popisujících podmínky a způsoby poskytování našich služeb, dodržování zásad bezpečnosti práce atp. Na konci roku chceme být připraveni na akreditaci. Generální sponzoři (10 % rozpočtu a více): Statutární město Jihlava, Ministerstvo práce a sociálních věcí. Další dárci: Kraj Vysočina, Evangelická církev metodistická, Ing. Petr Baloušek (Baloušek Tisk), ALWIL Trade s. r. o., paní Fialová, Jakub Krč (Studio Lacerta), paní Fendrychová, M. Bobková, Eva Bauerová, Ludmila Kusá, ECM Jihlava, AYA CZ s.r.o., manželé Vuškovi, Marie Svobodová, Jana Pospíchalová, Miluše Bouchnerová, Jitka Zemčíková, Jitka Zápotočná, Andrea Večeřová, rodina Peštálova, David Chlupáček, Marek Kročák, rodina Hrubých, Adela Mršková, Lucie Večeřová, rodina Sedlákova, paní Hartmannová, Eva Milichovská, paní Vránová, Jiří Kubík, paní Přibylová, Helena Dolejší, Marcela Poulová, Nadace VIA, Hana Portová, rodina Zajícova, Oksana Vodrážková, Křesťanské společenství Ek klesia, manželé Podloučtí, Anna Fousková, Rostislav Čermák. 8

11 TC Plzeň Husova 14, Plzeň, statutární zástupce: Gustav Černý, ředitel Středisko pro konzultaci a prevenci drogových závislostí Husova 14, Plzeň, tel , kontaktní osoba: Naděžda Rückaufová, vedoucí kanceláře TC Plzeň, tel Oblast primární prevence Byly realizovány asi tři besedy týdně v rozsahu dvou vyučovacích hodin. Besedy se uskutečňovaly většinou ve školách a školských zařízeních. Účastníci besed diskutovali o tématech jako závislost na drogách, rozdíl mezi fyzickou a psychickou závislostí, pervitin, heroin, odmítnutí nátlaku vrstevníků, hodnotový systém, bezdrogový životní styl atd. Zájem o tyto besedy byl značný, nebyli jsme schopni pokrýt poptávku. Uskutečnilo se 77 besed, jichž se účastnilo celkem účastníků. Pro dívky nabízíme ZŠ prevenční skupiny zaměřené proti emocionálnímu a sexuálnímu zneužívání. Program byl realizován formou skupinové práce s žákyněmi osmých tříd v rámci dvou vyučovacích hodin. Jeho součástí bylo seznámení s informacemi o týrání, sexuálním zneužívání, zanedbávání a rizikových typech rodin, pachatelích, následcích sexuálního zneužívání v životě obětí a o prevenci, ochraně a pomoci v těchto případech. Program byl doplněn psychohrami, nácviky a dotazníkem, který vypovídá o informovanosti dívek v této oblasti a umožňuje jim zhodnotit jejich názory před programem a po něm. Uskutečnilo se 11 besed, jichž se účastnilo celkem 163 dívek. Oblast sekundární a terciární prevence Pravidelně byla prováděna činnost v Dětském diagnostickém ústavu v Plzni formou besed, her, osobních rozhovorů a pantomimy na témata zdravý životní styl, drogy, AIDS, technika odmítání nátlaku vrstevníků, sekty, vztahy aj. Uskutečnilo se 23 setkání, jichž se účastnilo celkem 74 dětí, a bylo realizováno 59 osobních rozhovorů. Nový projekt Tak trochu jinak byl zaměřen na podporu dívek ze sociálně slabých či dysfunkčních rodin. Projekt si kladl za cíl oslovit mladé dívky a nabídnout jim nový způsob trávení volného času, možnost seberealizace, motivaci a alternativní řešení jejich situace. Projekt nabízel pomoc především dívkám (zcela výjimečně chlapcům) z osmých ročníků základních či zvláštních škol, které si na základě informací získaných při besedě vyžádaly osobní rozhovor, z něhož byla zjevná potřeba pomoci. Dále nabízel pomoc dětem ve věku od dvanácti do patnácti let, které byly kontaktovány v DDÚ, mají trvalé bydliště v Plzni a z DDÚ se vracejí zpět do rodiny. Projekt pružně reagoval na potřeby cílové skupiny. Pokud z osobních rozhovorů byla patrná nepříznivá sociální situace rodiny, nebo vzniklo podezření na týrání či sexuální zneužívání, pak projekt Tak trochu jinak nabízel zprostředkování odborné pomoci. V tomto případě realizátor spolupracoval s vedením školy, využíval ohlašovací povinnosti na OPD či zprostředkovával konzultaci dítěte s psychologem ve Středisku výchovné péče nebo Fondu ohrožených dětí. Dětem, které žijí v sociálně slabých či dysfunkčních rodinách, nebo těm, které mají díky nízkému sebevědomí špatné vztahy s vrstevníky, nabízel projekt možnost výběru zájmového kroužku dle jejich talentu či zájmu. V rámci tohoto projektu byla organizace připravena podílet se finančně na placení těchto aktivit s tím, že rodiny dětí přispějí z důvodů sociálně-výchovných alespoň minimální částkou. Je rovněž možné některým dětem přispět na letní soustředění spojená s danou aktivitou či na letní tábory dle jejich výběru. Projekt počítal i s možností dětem ze sociálně slabých poměrů poskytnout jednorázový dar (ošacení). Financování projektu bylo prováděno ze zahraničních soukromých zdrojů díky laskavé péči pana Portera H. Speakmana z Missions Department, Central Church of God, Charlotte, NC, USA. Této pomoci bylo zatím využito ve čtyřech případech. Dalším projektem je Páteční klub, který se konal jedenkrát týdně každý pátek od 13 do 17 hodin. Jednalo se o vytvoření časového prostoru pro následnou práci s dětmi a studenty, kteří si chtěli popovídat poté, co se účastnili našich primárně preventivních aktivit. Šlo tedy o neformální setkání na půdě našeho zařízení ve zvlášť odděleném čase. Osobní nebo skupinové rozhovory se týkaly různých témat vyplývajících z potřeb klientů, probíhala arteterapie, výroba koláží 9

12 a okrasných předmětů, pokusy o vlastní hudební produkci a další. Klub se uskutečnil 41x, zúčastnilo se 46 ho mladých lidí. Dva dny v týdnu (pondělí a úterý) bylo otevřeno kontaktní centrum Čajovna Jericho, Husova 14, Plzeň, kde probíhalo nízkoprahové poradenství pro osoby zasažené drogou a jejich rodiče. Každý večer zde bylo krátké motivační zamyšlení. Dále byla poskytována klientům bez přístřeší a v sociální tísni jednoduchá večeře cca 30 večeří za měsíc. V kontaktním centru se uskutečnilo 470 osobních kontaktů, bylo provedeno 210 konzultací. Jeden den v týdnu (čtvrtek) bylo v provozu kontaktní centrum Čajovna Stodola, Bolevecká náves 1, Plzeň. Toto zařízení sloužilo pro oblast Plzeň-Bolevec. Fungovalo na stejných principech jako Čajovna Jericho v Husově ul. V kontaktním centru se uskutečnilo 62 osobních kontaktů, bylo provedeno 43 konzultací. Připravili jsme úspěšně 22 klientů na nástup do komunity. Tým profesionálních i dobrovolných pracovníků docházel především na uzavřenou drogovou scénu. Poskytoval např. potravinové balíčky, osobní asistenci při jednání s úřady (vyřizování dokladů, zdravotního pojištění, jednání na úřadu práce, jednání s kurátory ap.) a motivační trénink, který směřoval k abstinenci a změně způsobu života, podrobení se detoxifikaci, následné terapii a resocializaci. Dále jsme nabízeli sociální a hygienický servis ve vlastním zařízení. Uskutečnilo se 248 osobních kontaktů. Dále byla poskytována asistenční služba na techno-party. Organizace TC Plzeň nabízela možnost výkonu alternativních trestů obecně prospěšných prací (OPP) v našich zařízeních v rozsahu maximálně 1300 hodin/ročně celkem, pro maximálně pět osob. V rámci OPP jsou vykonávány pomocné úklidové práce v nízkoprahových zařízeních v průběhu provozních hodin a zejména po nich, úklidové a pomocné zahradnické práce v areálu terapeutické komunity a v RE-ENTRY HOUSE. Většina našich klientů je při nástupu do komunity v trestním řízení. V případě, že klient absolvuje úspěšně celý terapeutický program, je vysoká pravděpodobnost, že se zdaří jeho integrace do společnosti a že se nevrátí k původnímu životnímu stylu a k páchání trestné činnosti. Vzhledem k terapeutickému programu, způsobu práce v programu následné péče a možnosti ubytování v RE-ENTRY HOUSE je nutné, aby soud toto zohlednil a aby měli možnost vykonávat OPP ve sdružení TC Plzeň výhradně naši klienti. Programy se v roce 2003 rozvíjely s ohledem na plánované cíle, zejména rozsah sociální a charitativní pomoci uživatelům drog prostřednictvím Čajovny Jericho a Čajovny Stodola i objem primární protidrogové prevence a aktivity v Dětském diagnostickém ústavu v Plzni. Jako nejúspěšnější se v minulém roce jeví stále projekt s názvem Páteční klub. Byla připravena místnost pro odběry krve, kde se začalo s testováním klientů na HIV a hepatitis B a C. Středisko pro rehabilitaci a resocializaci TK Černošín 1. máje 20, Černošín, tel , kontaktní osoba: Ing. Petr Balous, vedoucí terapie, tel Křesťanská terapeutická komunita (TK) Černošín je zařízení pro rezidenční léčbu a resocializaci mužů (věk let) potýkajících se s problémem závislosti, nejčastěji na drogách. Délka pobytu je 3 4 měsíce, poté navazuje až 8-měsíční pobyt ve středisku Teen Challenge ve Šluknově, kde klient absolvuje další fázi programu. Pracovní terapie zahrnuje opravy a údržbu domu, práce na zahradě, truhlářské práce, Společné i osobní studium se týká témat jako růst skrze pády, hněv a osobní práva, poslušnost, postoje, charakterové rysy, V TK působí terapeutická podpůrná skupina Bod obratu I a II, je realizována skupinová terapie Face to Face. Část volného času je trávena společně (sport, hry, výlety, společenské akce, ). Individuální poradenství se provádí formou rozhovorů s pracovníky. Sociální pomoc zajišťuje sociální pracovník. Klient u nás absolvuje 4-měsíční léčbu, na kterou by měl navázat pobytem v některém z dalších zařízení za úspěšného je považován klient, který začal měnit svůj život a po 4 měsících přestoupil do střediska TC ve Šluknově, do doléčovacího centra nebo jiné TK. Týdenní plány, obsah aktivit a způsob práce s klienty odpovídají standardům středisek Teen Challenge, vyhovují také návrhu Minimálních standardů léčebné péče v ČR. Sdružení provozuje terapeutickou komunitu pro muže ve věku let v objektu bývalé fary. Od do byla kapacita zařízení lůžko. Lůžko + 1 je pro potřeby doléčování pro klienty, kteří úspěšně dokončili program. V rámci pracovní terapie byl opravován dům, upravována zahrada a vyráběny dřevěné výrobky a hračky. Součástí programu byla skupinová a individuální terapie. Od do bylo v komunitě klient. V rámci programu 3 klienti vykonávali alternativní trest obecně prospěšné práce. Program probíhá podle standardních metod Teen Challenge a jako v minulých letech dochází v průběhu programu ke zvýšení kvality života klienta v mnoha oblastech jeho života. V roce 2003 nedošlo k žádným významným změnám programu ani cílové populace. 10

13 Podněty, doporučení pro následující rok Program terapeutické komunity má již téměř pětiletou tradici a dosahuje stabilních výsledků, přináší zlepšení kvality života klientům,je prvním krokem k jejich sociální integraci. Jsme schopni poskytnout pobyt klientům majícím zájem o křesťansky orientovanou terapii. Po skytujeme léčbu v širokém věkovém rozpětí (17 35 let). Je potřeba podniknout zásadní kroky ke zvýšení kapacity naší komunity na nejlépe alespoň lůžek. Vzhledem ke stavu stávajícího objektu to znamená hledání nové budovy. Sháníme peníze na vybudování truhlářské dílny. Fungující dílna umožní zkvalitnit pracovní terapii a do budoucna případně i rekvalifikaci klientů. Zároveň by se výroba mohla stát zdrojem části příjmů. Budeme pokračovat v osvědčeném vzdělávání a školení pracovníků, které má pozitivní vliv na chod střediska. Chceme pokračovat ve zvyšování odbornosti, posílit tým o dobrovolníky, případně přijmout dalšího pracovníka, budovat tým. Středisko pro postresocializační podporu RE-ENTRY HOUSE, následná péče Sušická 75, Plzeň, tel kontaktní osoba: Soňa Černá, DiS, sociální pracovnice, tel Dům na půl cesty RE-ENTRY HOUSE je zařízení pro osoby, které ukončily terapii. Tento program tvořil most mezi přísně strukturovanou terapií v komunitě a běžným životem. Režim byl v rozmezí obecných zásad, např. abstinovat, pracovat, být doma do 24 hodin, platit řádně za ubytování, docházet na pravidelná setkání se svým poradcem a účastnit se společných aktivit. V uplynulém roce sdružení provozovalo byt v Jateční ulici s kapacitou 2 lůžek (Jateční 1, Plzeň) a dům v Sušické ul., kde byla kapacita zvýšena na 8 lůžek (Sušická 75, Plzeň, tel ). Díky aktivní pomoci při hledání zaměstnání jsou klienti úspěšní při získávání trvalého pracovního poměru. Žádný z klientů se nevrátil na ulici. Programu chráněného bydlení využilo 10 osob, tzn., že byl program plně využit. Organizace TC Plzeň nabízela výkon alternativních trestů (OPP) v našich zařízeních. Jednalo se o pomocné úklidové práce v nízkoprahových zařízeních v průběhu provozních hodin a zejména po nich, úklidové a pomocné zahradnické práce v areálu terapeutické komunity a v RE-ENTRY HOUSE. Celkem 3 klienti odpracovali 550 hodin OPP. Pracovníci a dobrovolníci V organizaci pracuje 9 placených pracovníků a 15 dobrovolníků. Odborná garance a supervize Odborná garance MUDr. Jiří Bláhovec, absolvent LF UK; výcviky: rodinná terapie, SUR, lektor SUR, výcvik v supervizi, osvědčení pro psychoterapeutickou praxi; praxe v oblasti závislostí: MÚNZ Plzeň, OAT, PL Dobřany, nyní ředitel NZZ. Supervize PhDr. Iva Šteklová, absolventka FF UK Praha, obor psychologie; výcvik v diagnostických technikách (Rorschach), v terapeutických technikách a dosud ve výcviku v Leunerově KB; dosavadní pracoviště: psychiatrické oddělení ÚNZ Klatovy, dorostové oddělení FN Plzeň, Zdrav. škola dr. Mauritzové pedagogická činnost; současné pracoviště: Rodinná poradna při MÚSS Plzeň. Supervizorem Teen Challenge Plzeň je tři roky. Děkujeme všem sponzorům a dárcům. 11

14 SKP Plzeň Husova 14, Plzeň Naše středisko Terapeutická komunita pro závislé je postavena na těchto základních principech: 1. Motivovanost klienta k vlastní změně je základním předpokladem úspěšné léčby a resocializace. 2. Podmínky života v komunitě se maximálně přibližují realitě běžného života. 3. Schopnost přijímat odpovědnost je znakem zralé osobnosti, trénink odpovědnosti je tedy základním kamenem léčby a resocializace. 4. Závislý člověk má právo rozhodovat o svém životě. Proto jeho vstup do komunity je dobrovolný, stejně tak i odchod z ní. 5. Terapie probíhá především ve skupině (společenství, komunitě), a to vzhledem k tomu, že pro člověka je přirozený život ve společnosti, kde jsou formovány základní vztahy. 6. Přechod z terapie do běžného života musí být postupný vzhledem k náročnosti situace. 7. Strukturovaný život v komunitě upevňuje, zakotvuje a umožňuje vytvářet vnitřní strukturu. 8. Terapeutický tým je pouhým průvodcem a poradcem klienta, nikoli expertem na jeho život. Terapie v terapeutické komunitě se zaměřuje na: 1. vývoj osobnosti a emoce, 2. chování, Úvodní slovo Uplynulý rok 2003 byl již třináctým rokem práce SKP. I v roce 2003 jsme stejně jako v minulých letech prožívali období radosti a úspěchů, ale také smutku a pochybností. Nehledě na úspěchy a neúspěchy, statistická čísla o počtu klientů a financích, stále platí, že naše služba je v první řadě o lidech a pro lidi. Chceme poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na tom, že jsme mohli pomáhat, a vyjádřit velkou radost nad tím, že můžeme vidět, jak naše služba konkrétním lidem skutečně pomohla. Poslání, obsah projektu Středisko křesťanské pomoci (dále jen SKP) provozuje terapeutickou komunitu pro muže ve věku let s některým druhem závislosti (alkohol, drogy, gambling). SKP zajišťuje nepřetržitou službu a hlavně program pro své klienty. Jde o strukturovaný, přesně stanovený program; zahrnuje rovnoměrně rozložené aktivity tvůrčího a oddechového charakteru a obsahuje pracovní terapii (výroba svíček, dekoračních předmětů atp.), terapeutické skupiny, osobní a skupinové studium, nácvik technických a sociálních dovedností, krizové a osobní poradenství, sportovní a volnočasové aktivity, rekondiční a zátěžové pobyty ap. Automaticky v programu zajišťujeme i ubytování, stravu a ve spolupráci s externími odborníky úplný psychologický, zdravotní a sociální servis. Další skupinou klientů jsou muži ve výkonu alternativního trestu obecně prospěšných prací, který umožňujeme vykonávat v rámci programu v rozsahu hodin ročně (dvě osoby). Kapacita je 9 lůžek. Okrajově se zabýváme jednorázovou či krátkodobou pomocí klientům, kteří neabsolvují program v terapeutické komunitě (např. poskytnutí ošacení, potravinový a hygienický servis, osobní asistence apod.). Terapeutický program je zpracován podle standardů mezinárodní organizace Teen Challenge, která se touto činností ve světě zabývá přes 40 let a má bohaté zkušenosti a tradici. Terapie v programu je rozdělena do dvou fází a trvá měsíců. Jednotlivé fáze odpovídají postupnému vývoji klienta, během něhož klient přebírá zodpovědnost za své chování a postupně si osvojuje návyky normální zdravé životosprávy a života vůbec (ranní vstávání, akceptování autorit a pravidel, hygienické návyky, ). Klienti v SKP absolvují první, tzv. indukční fázi, která trvá v průměru čtyři měsíce. Další fáze probíhá v následném tréninkovém středisku Teen Challenge ve Šluknově, kam klienti přestupují. Cíl projektu Cílem projektu je podchytit klienty s problémem závislosti, motivovat je k léčbě a aktivizovat jejich úsilí k dosažení cíle, jímž je abstinence od užívání drog a zdravý životní styl. Cíl projektu byl v roce 2003 naplněn. Statistické údaje V období od do prošlo programem TK 35 klientů, z toho 7 klientů tento program úspěšně dokončilo, 4 klienti v léčbě úspěšně pokračují. Statistická data k : 12

15 celkový počet ubytovaných: 35 klientů; úspěšně dokončilo léčbu: 7 klientů; pokračují v pro gramu: 4 klienti; počet ostatních kontaktů (jednorázová pomoc, ošacení, potravinový a hygienický servis): 250 klientů (kvalifikovaný odhad). Aktivity střediska v roce 2003 Výsledný efekt naší činnosti vzniká společným snažením a aktivitou našich stálých odborně specializovaných pracovníků, externích odborníků (odborná garance, supervize, lékařští specialisté apod.) a také dobrovolných pracov níků. Program ve středisku je nepřetržitý a přesně strukturovaný a zahrnuje zejména tyto aktivity: Pracovní terapie práce je klientovi přidělena s ohledem na jeho dovednosti a s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu. Jedná se o práce při úklidu a údržbě domu, zahradnické práce, domácí práce, práce v zámečnické nebo truhlářské dílně (výroba suvenýrů a dekoračních předmětů). Společné (skupinové) studium témata růst skrze pády, hněv a osobní práva, poslušnost, Osobní studium každému klientovi jsou navrženy konkrétní krátkodobé osobní cíle, na jejichž dosažení sám pracuje, vyučující působí pouze jako konzultant. Témata charakterové rysy, morální svoboda, vztahy s druhými lidmi, přátelství, Terapeutické skupiny podpůrná terapeutická skupina Bod obratu, skupinová terapie Face to face. Poradenství osobní a krizové poradenství (každému klientovi je přiřazen jeho osobní poradce z řad pracovníků, s kterým hovoří minimálně 1x týdně). Volnočasové aktivity jsou konány organizovaně a společně (sport, výlety, hry, ). Duchovní péče osobní rozhovory s pastorem sboru ECM nebo s křesťanskými členy personálu SKP, účast na bohoslužbách a domácích skupinkách. Rekondiční pobyty týdenní pobyty klientů v rekreačních střediscích ECM zaměřené na posílení motivace k léčbě. Vzdělávání pracovníků supervize spojené s výcvikem a přednáškami, sebevzdělávání pracovníků a účast na krátkodobých či jednorázových přednáškách a konferencích. V roce 2003 jsme poskytovali plný sortiment sociálních služeb dle projektu. Jednotlivé oblasti naší práce se zkvalitnily. Co se díky projektu podařilo Rekondiční pobyty, volnočasové aktivity: Klienti se v roce 2003 zúčastnili rekondičních motivačních pobytů v osadě Poušť u Bechyně v jižních Čechách a sjezdu řeky Berounky. Oba tyto pobyty byly kladně hodnoceny jak ze strany klientů, tak ze strany pracovníků. Klienti mohou využívat posilovnu s profesionálním vybavením, v terapeutickém programu jsou zahrnuty i ostatní sportovní aktivity (ping-pong, plavání, pěší výlety, jízda na kole apod.). Klienti pravidelně navštěvují různé kulturní a vzdělávací akce (návštěvy galerií, divadel, koncertů apod.). Rekondiční pobyt 3. duchovní rozměr osobnosti a etiku, 4. dovednost přežít a být profesně zajištěn. Prvky terapeutické komunity: 1. Prvky zaměřené na chování zpětná vazba a intervence, konfrotační skupiny, struktura, pravidla, řád, hierarchie. 2. Prvky zaměřené na emoce a vývoj osobnosti skupinová psychoterapie dynamicky orientovaná, individuální terapie, rodinná terapie, speciální postupy arteterapie, psychodrama, tanec atd. 3. Prvky zaměřené na vzdělání, etiku, spiritualitu vzdělávání, semináře, diskuse, tematické skupiny. 4. Prvky zaměřené na dovednost přežít a být profesně zajištěn sociální učení, práce, komunikační dovednosti, asertivní trénink. Citace z knihy Drogy a drogové závislosti 2, mezioborový přístup, Kamil Kalina a kolektiv. Redakčně upraveno. Vzdělávání Naši pracovníci se zúčastnili následujících vzdělávacích a informačních akcí: Primární prevence I.E.S. Podané ruce, Brno; Assessment a Key Worker, úvodní posouzení a rychlé vyhodnocení drogové si- 13

16 Výrobky chráněných dílen tuace klienta, anamnestika, práce s individuálním plánem I.E.S. Podané ruce, Brno; Škola Teen Challenge International, tento rok ukončeno speciální dvouleté studium zaměřené na práci se závislými, sexuálně zneužívanými osobami a mladistvými, Praha; Konference Teen Challenge ČR, Praha; Konference NNO, Krajský úřad, Plzeň; Krizová intervence I.E.S. Podané ruce, Brno; pravidelná supervize s PhDr. Šteklovou v rozsahu 2,5 hodiny měsíčně; dva pracovníci pokračovali v tříletém psychoterapeutickém sebezkušenostním odborném výcviku pořádaném Diakonií ECM pod vedením MUDr. Jiřího Tyla a Mgr. Romana Čepeláka; výcvik má akreditaci MŠMT; jeden pracovník si doplňuje odborné vzdělání sociálního pracovníka na SŠ; seminář Doc. Sedláčka z Infekční kliniky při Vojenské nemocnici; seminář o HIV a HEP; Evropská konference Teen Challenge v Polsku; Kurs pro pracovníky terapeutických komunit pořádaný IPVZ, Praha. Ostatní V rámci zkvalitnění našich služeb jsme rozšířili řady našich pracovníků. Byl přijat duchovní, jehož úkolem je duchovenská péče, dále pedagogický pracovník, který má na starosti terapeutické studium. Do naší práce se zapojilo též několik dobrovolníků, kteří vykonávají noční pohotovostní služby. Naše organizace se zapojila do sběru statistických dat v rámci projektu Krajské hygienicko-epidemiologické stanice Registr uživatelů drog žadatelů o léčbu. Poděkování Děkujeme všem našim malým i velkým podporovatelům, s kterými můžeme spolupracovat. Za všechny spolupracující organizace a jednotlivce jmenujme alespoň některé: Teen Challenge ČR, Teen Challenge International, Sdružení azylových domů, Diakonie Evangelické církve metodistické ČR, Evangelická církev metodistická ČR, Naděje Plzeň, Vězeňská duchovenská péče, Psychiatrická klinika Plzeň- Lochotín detoxifikační jednotka, Psychiatrická léčebna Dobřany, Krajská hygienická stanice Plzeň, MUDr. Ivana Bouchnerová, MUDr. Miroslava Synková, Zubní klinika Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín, PhDr. Iva Šteklová, PhDr. Jiří Tyl, Mgr. Roman Čepelák, Magistrát města Plzně, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Nadační fond pro sociální aktivity občanů města Plzně, Úřad městského obvodu Plzeň 3, Krajský úřad Plzeň, Výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové. 14

17 SKP Horní Počernice Křovinovo nám. 11/16, Praha 913 Profil střediska Poslání Svými službami nabízíme pomoc lidem sociálně vyloučeným. Věnujeme jim čas, prostor a své zkušenosti, aby se mohli stabilizovat, překonat krizi, nově začít a vrátit se zpět do společnosti. Podmínkou je jejich ochota svou situaci změnit a na změně se podílet. Cílová skupina Matky či otcové s dětmi, rodiny s dětmi, výjimečně jednotlivci. Zájemci se mohou hlásit z celé ČR. V odůvodněných případech jsou přijímáni i cizinci. Historie Středisko zřídila Evangelická církev metodistická v roce 1999 v rozsáhlém areálu bývalého zámečku v Praze-Horních Počernicích, který dostala zpět v restituci v roce Areál tvoří 3 ubytovací objekty, 1 správní budova se zázemím, kuchyň s jídelnou, sklep, dílna, prádelna, parkoviště pro 12 aut, dětské hřiště, fotbalové hřiště, antukové hřiště, asfaltové hřiště a ovčín s výběhem. Služby Středisko provozuje projekty Azylový dům a Bydlení na půl cesty, zajišťuje terapeutické služby, pečovatelskou službu a vzdělávání. Tým 12 zaměstnanců, 3 pracovníci na civilní službě a 2 externisté. Středisko významně spolupracuje s orgány státní sociální péče, s občanskými sdruženími s orientací na péči o dítě a matku, s Policií ČR. Středisko je členem Sdružení azylových domů v ČR. Středisko je Regionálním centrem internetu v projektu Národní program počítačové gramotnosti agentury Centrum internetu, Ministerstva informatiky a společnosti Intel. Události roku 2003 Leden: Proběhlo vzdělávací komunitní setkání klientů se zaměřením na rasovou nesnášenlivost. Duben: Byla zkrácena maximální doba pobytu v azylovém domě na 1 rok. Kvůli zakončení civilní služby odešli ze střediska dva pracovníci. Byl přijat pracovník do funkce manažer kvality služeb, vztahů s veřejností a informačních technologií. Byla přijata další sociální pracovnice do azylového domu. Byl přijat nový vedoucí kuchyně a jídelny. Květen: Na částečný úvazek byla přijata pedagogicko-výchovná pracovnice. Uspořádán den dětí na zahradě střediska pro děti klientů i veřejnost. Spoluprací s externí psycholožkou byl posílen tým pro individuální psychoterapii klientů. Červen: Pro klienty byly otevřeny počítačové vzdělávací kurzy s výstupním certifikátem. Středisko se stalo Regionálním centrem internetu v projektu Národní program počítačové gramotnosti. Spoluprací s katolickým farářem byla rozšířena nabídka duchovenské služby. Přijela pracovní skupina dobrovolníků z USA ze sboru FUMC Birmingham, Michigan, měla 12 členů. Červenec: Přijela pracovní skupina dobrovolníků z USA, FUMC Saline, Michigan, měla 17 členů. Proběhl branný den pro klienty střediska s nácvikem evakuace. Byl předveden hasičský zásahový vůz, v němž se děti mohly svézt. Srpen: Přijela návštěva z Mexika, konala se večerní slavnost v areálu střediska s ukázkami mexických tanců a jídel. Poskytujeme bezpečné zázemí Jsem lékařka a mou specializací je dětská psychiatrie. Několik let jsem pracovala jako vedoucí oddělení dětské psychiatrie v léčebném zařízení Kansaské univerzity v Kansas City. Byla jsem rovněž vedoucím psychiatrického oddělení ve Frankfurtském zdravotním zařízení pro mládež ve Frankfurtu v Německu. Jednalo se o kliniku poskytující komplexní péči mládeži a dětem amerických občanů pracujících v zámoří v různých funkcích pro americké vládní agentury. Po návratu do Spojených států jsem měla tu čest být v kontaktu s Menningerovou nadací v městě Topeka v Kansasu a podílet se na její práci. Stručně řečeno, mám mnoho zkušeností s prací s rodinami, které se ocitly v nejrůznějších krizových situacích. Tím pádem jsem přišla do styku s ubytovacími zařízeními nejrůznějších typů. Musím říci, že na mě úroveň Vašeho střediska udělala velmi dobrý dojem, a to jak úroveň zařízení samotného, tak i jeho programu. Skutečně na první pohled je viditelné Vaše úsilí upravit budovy na kvalitní životní prostor pro ubytované rodiny. Zapůsobila na mě rovněž úroveň Vašeho programu. Nezaměřili jste se pouze na poskytnutí slušného ubytování a stravy rodinám bez domova, ale poskytujete jim také poradenství a vzdělávání tak, aby získaly 15

18 schopnost vypořádat se s životem v moderním světě. Zvláště jsem ocenila, že věnujete pozornost zdraví dětí, jejich vzdělání a citovým potřebám a vedete jejich rodiče k tomu, aby se rovněž zaměřovali na stejné cíle. (...) Vaše zařízení je opravdovým útočištěm pro rodiny v nouzi, ale zároveň jim poskytujete mnohem více. Ukazujete jim, jak se postavit na vlastní nohy, rozvíjíte u nich návyky a schopnosti, které dříve neměly (...). A ukazujete jim lásku, která je tím pravým poselstvím naší křesťanské víry. Musím říci, že jsem se nikde nesetkala s lepším programem. Jste jedineční v osobním přístupu k péči o jednotlivce a v rozsahu, ve kterém jim pomáháte na jejich cestě k nezávislosti. Ve Vašem případě můžeme mluvit o skutečném rehabilitačním programu. S programem, který jediný by byl srovnatelný s tím Vaším v oblasti rehabilitačních cílů, jsem se setkala jen na psychiatrickém oddělení Univerzitní kliniky v Poznani v Polsku, kterou jsem navštívila před několika lety. (...) Doufám, že se máte dobře a úspěšně pokračujete ve své práci. Vaše sestra v Kristu Margaret E. Bell, M.D. Denton, Texas Z dětského klubu Dopis, který poslala Margaret Bell ze skupiny amerických návštěvníků ve středisku. Září: Přijela pracovní skupina dobrovolníků z USA, Central Pensyl vania Conference, Pen sylvania (10 čle nů). Přijela pracovní skupina dobrovolníků z USA, UMC Lake City, South Carolina (6 členů). Byl přijat pracovník pro výkon civilní služby v úseku údržby. Říjen: Otevřeno Bydlení na půl cesty 1 bytová jednotka navazující na projekt Azylový dům. Ve výběrovém řízení do něj byla vybrána jedna matka s dítětem. Pracuje jako správce v areálu střediska. Listopad: Firma B & V nám věnovala množství kvalitního kancelářského nábytku. Byla zakoupena pec na vypalování keramiky pro dětský klub. Proběhla přestavba a dovybavení počítačové učebny o 3 nové PC sestavy a dataprojektor. Byla registrována nová doména pro webovou prezentaci. Prosinec: Po rekonstrukci bylo otevřeno druhé patro budovy D s 2 novými pokoji a kompletním zázemím pro matky s více dětmi. Konala se mikulášská besídka pro děti. Byla otevřena dětská klubovna s autodráhou. Slavnostní vánoční komunita se společnou večeří a rozdáváním dárků. Zpráva o činnosti Azylový dům: Stěžejní činností střediska v roce 2003 byl provoz azylového domu. Již čtyři roky zde nacházejí pomoc především matky, otcové a celé rodiny s dětmi. Zaměřením na tuto cílovou skupinu je naše zařízení výjimečné. Stali jsme se důležitou součástí sítě poskytovatelů sociálních služeb v Praze a spolupracujeme s velkým množstvím různých organizací. Cílem projektu je nastartovat klienty k důstojnému a hodnotnému způsobu života, pomoci jim zapojit se do normální společnosti. Klient prochází resocializačním programem, který je realizován třemi základními aktivitami: individuální práce s klientem, pracovní terapie, komunitní terapie, práce s dětmi. Kapacita azylového domu je 28 pokojů pro 70 lidí. V roce 2003 prošlo azylovým domem 167 osob (137 v roce 2002), z toho 86 dětí v 19-ti rodinách. Průměrná délka pobytu byla 140 dní (164 dní v roce 2002). Celkový počet lůžkodní byl ( v roce 2002). Bydlení na půl cesty: V říjnu jsme zahájili nový projekt, který navazuje na projekt Azylový dům. Jedná se o jednu samostatnou bytovou jednotku pro klienty, kteří pokročili v resocializaci v azylovém domě. Program je obdobný, je však variabilně uzpůsobován potřebám klienta, kterému je přidělen osobní asistent. Klient stabilně pracuje na půl úvazku jako správce. Těchto služeb v roce 2003 využívala jedna matka s dítětem. Pečovatelská služba: Po celý rok jsme poskytovali pečovatelskou službu seniorům v Horních Počernicích. Ta zahrnovala rozvážku obědů do jejich domovů, pomoc v domácnosti a další příležitostné práce dle potřeby, např. úklid bytu, praní prádla, údržbu zahrady, skládání uhlí, řezání dříví apod. V roce 2003 jsme dodávali 45 obědů denně (22 obědů v roce 2002). Stravování: Středisko provozuje vlastní kuchyň s jídelnou. Do jídelny dochází lidé z okolních firem. Obědy také rozvážíme seniorům v rámci pečovatelské služby a dodáváme je firmám z okolí. V roce 2003 jsme vařili průměrně 105 obědů denně (97 obědů v roce 2002). Vzdělávání: Vzdělávání klientů probíhá formou zvláštních komunitních setkání na konkrétní témata plánované rodičovství, antikoncepce, práva dětí, 16

19 řešení konfliktů, hledání práce apod. Rozšířili jsme počítačovou učebnu, která je vybavena dataprojektorem. Od června do prosince v ní bylo realizováno 175 lekcí Regionálního centra internetu a na nich byla registrována účast 751 lidí ze široké veřejnosti a klientů. Vzdělávání pracovníků proběhlo formou několika počítačových kurzů, manažer public relations (PR) prošel kurzem PR neziskových organizací a 6 pracovníků pokračovalo ve tříletém výcviku ve skupinové psychoterapii pro pomáhající profese pořádaném Diakonií ECM. Co plánujeme: V příštím roce budeme usilovat o zajištění stabilních finančních zdrojů, pokračovat ve zlepšování vybavení budov a celého areálu a v každoročním obnovování vybavení pokojů klientů azylového domu. Dále pak chceme: pokračovat ve zvyšování kvality služeb zaváděním Standardů sociálních služeb, posílit tým o sociálního pracovníka pro asistenční službu vybraným klientům, posílit tým o pracovníka pro pečovatelskou službu a tím zvýšit její kapacitu, výhledově zahájit nový projekt Dům na půl cesty v samostatném objektu, pokračovat ve vzdělávání pracovníků ve skupinové psychoterapii a v užívání supervize, uskutečnit setkání zástupců sociálních odborů městských částí ve středisku, uspořádat den dětí v areálu střediska, rozšířit kapacitu kuchyně a jídelny s rozvážkou obědů na 300 denně, přijmout další čtyři skupiny dobrovolníků z USA, pokračovat v počítačových kurzech pro veřejnost, přepracovat webovou prezentaci a zavést redakční systém, zpracovat nové logo a zavést jednotný vizuální styl do PR, nahradit dosluhující auto pick-up novým vozem pro rozvážku obědů. Správní rada V průběhu roku došlo k rozšíření správní rady, přibyli dva noví členové Ing. Petr Navara a Mgr. Roman Čepelák. Složení správní rady: Ing. Pavel Janoušek, Dr. Vilém Shneeberger, prof. Jan Macek, Ing. Petr Demel, Ing. Jan Harbáček, Ing. Petr Navara, Mgr. Roman Čepelák. Poděkování Děkujeme za podporu Úřadu městské části Praha-Horní Počernice, Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstvu práce a sociálních věcí a F-nadaci. Děkujeme sociálním pracovníkům z jednotlivých pražských obvodů za spolupráci při příchodu klientů a při jejich umísťování po odchodu ze střediska. Děkujeme PhDr. Jiřímu Tylovi za odbornou supervizi a psychoterapii pracovníků, Mgr. Ludmile Fonferové za spoluvedení komunitní terapie a individuální terapie klientů, dětské lékařce MUDr. Jarmile Blažkové a praktické lékařce MUDr. Haně Josífkové za obětavou spolupráci, faráři Ing. Pavlu Janouškovi za duchovní podporu klientů i pracovníků, Ing. Pavlu Tůmovi za počítačové kurzy pro klienty i veřejnost, firmě Computer System Praha za správu počítačové sítě, BG Telekom za údržbu telekomunikací, firmě Elektroservis Černý za pohotový elektroservis, neziskové organizaci Agnes za školení v PR, firmě Speed Press za vytvoření propagačních materiálů a všem skupinám dobrovolníků za přízeň, podporu a praktickou pomoc. Děkujeme těmto dárcům za finanční podporu (abecedně): Jednotlivci (uvedeni bez titulů): Paní Bechyňová, pan Douglas, paní Gärtnerová, pan Harbáček, paní Heráková, paní Houdková, pan Macek, pan Maláč, pan Navara, paní Pelnařová, paní Jindrová, pan Kacafírek, paní Křížová, pan Lehocký, pan Procházka, pan Pelnař, paní Procházková, pan Schneeberger, pan Sirkovský. Organizace: Central Pensylvania Conference, ECM, farnost ECM Strašnice, FUMC Birmingham, FUMC Denton Texas, FUMC Lake City, FUMC Saline, Hlavní město Praha, MČ Horní Počernice, Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 1, MČ Praha 3, MČ Praha 9, Nadace Divoké husy, sportovci SKP, Stachema Kolín. Děkujeme těmto dárcům za věcné dary (abecedně): Jednotlivci (uvedeni bez titulů): Paní Barešová, Bártovi, pan Březina, pan Burda, paní Čepeláková, paní Černá, paní Červenková, Dejmkovi, paní Dittrichová, paní Dragounová, paní Firsovová, paní Frantíková, pan Hájek, paní Hannibalová, pan Harbáček, paní Harbáčková, Helingerovi, paní Hotková, paní Janoušková, paní Jelínková, Jelínkovi, paní Karousová, pan Klíma, paní Konrádová, paní Koubková, paní Kramerová, pan Kratina, paní Křečková, pan Lébr, pan Liška, pan Loskota, pan Mareš, pan Mašek, pan Moravec, paní Nová, paní Paříková, paní Pavlíková, pan Pelnař, paní Pelnařová, paní Pilcová, paní Procházková, pan Novotný, paní Selingerová, paní Shrbená, pan Schainen, paní Sumová, paní Svegerová, paní Svobodová, paní Šejvlová, paní Šlégrová, Šmidlovi, paní Štrobová, paní Tomečková, paní Trutnovská, paní Tůmová, paní Tvrdková, pan Tyl, paní Vacková, paní Valenová, paní Verešová, paní Vokounová, pan Votík, pan Zavadil, paní Zdeňková, paní Zemanová, pan Židko. Organizace: Dětský dům Klánovice, ECM ČR, ECM Plzeň 3, OSMUM, Paprsek, Testima, VIM FUMC Birmingham. 17

20 Komunitní centrum Maják Ječná 19, Praha 2 Nezávislost bez odpovědnosti vede k nízké sebeúctě, k činnosti postrádající smysl, a nakonec k nudě a depresi. Pocit vlastní hodnoty nezískáme tím, že jsme nezávislí. Naše hodnota pochází z toho, že jsme odpovědní. Nezávislost a odpovědnost dláždí cestu k zralé dospělosti. (Gary Chapman) Spontánní činnosti Vuplynulém roce se nám podařilo: Vybudovat v prostorách KC Maják lezeckou stěnu a zahájit činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Zahájit činnost poradny se zaměřením na výchovné a vzdělávací problémy dětí a dospívající mládeže v součinnosti s doučováním základních předmětů: český jazyk, matematika, fyzika a chemie. Obnovit tábořiště, které bylo totálně zničeno povodní. V současné době máme úplně nové vybavení tábora (25 nových stanů s podsadou aj.) a připravujeme se na stavbu srubu, který nám zajistí naplnění potřebného standardu pro pořádání letních táborů. Poradenskou pedagogicko-psychologickou službu v Majáku navštěvuji asi dva měsíce. Učím se rozumět sám sobě a lidem, kteří jsou kolem mě, zejména v práci. Tam, kde pracuji, jsou složité vztahy a já jsem chtěl kvůli tomu odejít. V poradně se učím, jak mám užívat svoje emoce a jak zachovat klid, když mi něco nejde pod nos a když cítím nespravedlnost. Učím se být samostatný, rozhodovat o svých věcech a přitom respektovat názory lidí, kteří jsou starší a zkušenější než já. Do poradny chodím rád. V Majáku vždycky najdu oporu. Michal P., 22 let Poslání Naším posláním je nabízet dětem a dospívající mládeži výchovné, vzdělávací, aktivizační a poradenské služby v takové míře a v takovém rozsahu, abychom jimi uspokojili potřeby co možná nejširší skupiny dětí a dospívající mládeže. Cíle Naším cílem je vytvořit centrum služeb pro organizované i neorganizované skupiny dětí a dospívající mládeže, které svojí komplexní nabídkou volnočasových aktivit, spontánních činností, poradenských a informačních služeb nejen napomůže mladým lidem smysluplně využít jejich volný čas v prostředí bez drog, cigaret, alkoholu a dalších patogenních vlivů, ale zároveň v nich posílí kladný a odpovědný přístup k životu. Koncepce činnosti je nastavena tak, aby uživatelé našich služeb jejich prostřednictvím poznali a upevnili svá přirozená obdarování a své silné stránky. To povede k rozvoji osobnosti a k posílení jejich zdravého sebevědomí a odpovědnosti. Zpráva o činnosti Rok 2003 byl prvním celým rokem, ve kterém byly prostory KC Maják v provozu. V tomto uplynulém roce se návštěvnost v Majáku podstatně zvýšila, a to nejen díky rozšířené nabídce nabízených kroužků a pravidelných zájmových činností, ale také díky vytvoření prostoru pro spontánní činnosti neorganizovaných dětí a dospívající mládeže. Díky tomu se také naše činnost profilovala do několika oblastí. Středisko volného času: Pro organizované skupiny dětí a dospívající mládeže jsme nabízeli jednotlivé kroužky a pravidelné zájmové činnosti: kroužek výrazového tance, pantomimu a pohybové divadlo, výtvarné a dramatické činnosti, Royal Rangers, počítačové kurzy základy HTML a pravidelná setkání dospívající mládeže. Další aktivitou byly prázdninové a víkendové pobyty. V průběhu roku jich bylo, od jednodenních až po čtrnáctidenní, celkem třináct. Většina z nich byla realizována ve spolupráci s Odborem pro práci s dorostem při Evangelické církvi metodistické. Jednalo se o pobyty v době jarních, velikonočních, podzimních a zimních prázdnin, čtyři pobyty o letních prázdninách, čtyřdenní cyklistickou výpravu, dva turnaje ve stolním tenisu a jednodenní výlety. Celková účast na těchto akcích byla 277 účastníků a celková doba konání těchto akcí byla 68 dní. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež: Díky vybavení a nabízeným spontánním činnostem pro skupiny neorganizovaných dětí a dospívající mládeže se KC Maják stalo oblíbeným místem pro žáky druhého stupně. Zcela bezplatně bylo možno využít lezeckou stěnu, stolní tenis, stolní fotbal a společenské hry a za mírný poplatek internet klub. Přednášková činnost na školách: V roce 2003 se uskutečnilo na sedmi středních školách a jednom středním odborném učilišti dvacet pět přednášek. 18

Obsah a základní údaje

Obsah a základní údaje Obsah a základní údaje Diakonie Evangelické církve metodistické...................................................... 1 Křovinovo nám. 11/16, 193 00 Praha 9 Horní Počernice tel.: +420-2-81866940, fax:

Více

SDRUŽENÍ PRO PREVENCI, LÉCBU A NÁSLEDNOU PÉCI DROGOVE ZÁVISLÝCH

SDRUŽENÍ PRO PREVENCI, LÉCBU A NÁSLEDNOU PÉCI DROGOVE ZÁVISLÝCH SDRUŽENÍ PRO PREVENCI, LÉCBU A NÁSLEDNOU PÉCI DROGOVE ZÁVISLÝCH SKP PLZEN VÝROCNÍ ZPRÁVY 2005 Středisko pro konzultaci a prevenci Terapeutická komunita Vršíček Středisko následné péče - Chráněné bydlení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

Tato výroční zpráva byla odsouhlasena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 28.6.2007 Obsah Pár slov na úvod. 2 Historie, poslání a cíle společnosti 4 Struktura společnosti 5 Zprávy hlavních programů CPPT, o.p.s

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Poprvé v dějinách lidstva se nemůžeme zachránit jedni bez druhých. Není možné nechat ničit ty nejslabší je třeba nalézt místo pro každého, místo,

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo 4 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 5 Základní údaje a kontakty 6 Struktura společnosti 7 Poskytované služby 9 Další aktivity SKP-CENTRUM, o.p.s. v roce 2012 35

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku.

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. Matka Tereza OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko

Více

Úvodní slovo... 2. Organizační struktura OS Krok... 4. Historie Občanského sdružení Krok... 5. Základní informace o programech...

Úvodní slovo... 2. Organizační struktura OS Krok... 4. Historie Občanského sdružení Krok... 5. Základní informace o programech... Pocity jsou podstatné. Kamča OBSAH Úvodní slovo... 2 Kdo jsme... 3 Organizační struktura OS Krok... 4 Historie Občanského sdružení Krok... 5 Základní informace o programech... 8 Terapeutická komunita...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči (dále jen KCR) se snaží

Více

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení...

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení... Výroční zpráva 2013 Obsah 1. Úvodní slovo....1 2. Základní informace o sdružení...2 3. Organizační struktura..................................... 3 4. Rozhovory s vedením...4 5. Naše činnost...6 5.1. Programy

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Krok do života 1, CZ. 1.04/3.1.02/43.00068 Inovace vzdělávacích a poradenských programů pro běžné klienty INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Tento projekt je financován z Evropského sociálního

Více

Obsah O nás...3 STÁLÉ PROJEKTY Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež...5 Sociálně-právní poradna... 12 Azylový dům... 16 UNIKÁTNÍ PROJEKTY V ROCE 2010 Roština a romský etnolekt češtiny... 19 Metodická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Sociální práce ve Slezské církvi evangelické augsburského vyznání se zaměřením na Slezskou diakonii BAKALÁŘSKÁ

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více