Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible"

Transkript

1 DUBEN 2006 Dačická farnost, , VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava Setkávání se Skrze postní dobu k velikonocím V Jubilejním roce nám bylo zdůrazňováno, že náš život je cesta, putování do domu nebeského Otce. Tuto myšlenku neopouštíme a častěji se k ní vracíme, je součástí naší víry. Svatý otec Benedikt XVI. ji také připomíná v Poselství k postní době. Postní doba je čas vyhrazený pro vnitřní pouť k tomu, jenž je pramenem milosrdenství. Je to pouť, v níž nás on sám doprovází přes poušť naší chudoby a podporuje nás na naší cestě k velikonoční radosti. Jakási kontrolní otázka může znít, na co mé oči jsou zahleděné, od čeho se nemohu odtrhnout a naopak co jen zběžně, neúčastně přehlížím. Jeden z biblických výroků říká, že naše oči jsou upřené na Ježíše. Nejde o bezduché zasnění se, protože od něho pochází všechno důležité, co potřebujeme teď i potom. My také víme, že nemůžeme ztrácet přehled i o pozemských záležitostech. Snažit se o rozvoj hmotných darů je dobré, zvláště tam, kde se nedostávají. Toto ale není všechno. Snažit se o rozvoj Božích darů ukázal Ježíš a pokračují v tom jeho učedníci až do současnosti. Jedna z katechismových pravd nás poučuje, že každý člověk je v Božím plánu povolán ke spáse. Ježíš ví, že tomuto plánu se budou klást nástrahy. Rozhoduje se, že nás bude chránit i za cenu života. S tímto pohledem objímá jednotlivce i zástupy a všechny je odevzdává Otci tím, že sám sebe nabízí jako oběť smíření. (Benedikt XVI.) V čase přípravy na Velikonoce se stáváme moudřejšími lidmi. Událostem kolem sebe se nevyhýbáme a do nich vstupujeme jako aktivní pracovníci. Pravdy Boží a duchovní vidíme také zřetelně a také se pro ně nasazujeme. Pozorujeme, jak Ježíš nese těžký kříž. To není jen kus dřevěné klády, ale to On nese malé, těžké a smrtelné hříchy, které volají do nebe. Toto volání bych nyní chápal jako naši prosbu: Ježíši, zachraň mne, smiluj se, odpusť mi, pomoz mi! Také: děkuji ti, chválím tě, nemám slov, jak bych jinak vyjádřil vděčnost tobě, můj Pane a Bože, Spasiteli! P. Jaroslav 4,5 Článek odjinud - - Svědectví 6,7 Co odpoví? P. Josef Stuchlý Taky se rádi setkáváte? To jen na úvod řečnická otázka. Jinak chci napsat pár vět o setkávání se několika manželských párů z okolí Dačic. Začátek je někdy v roce 1995 a naše spolčo se rozrůstalo a zmenšovalo, takže původní je už jen jeden pár. V současné době jsou nás 4 páry a setkáváme se 1x za měsíc. Děti máme od 0 roků (čeká se jedna radostná událost) do 14 let. Scházíme se vždy v rodině, která se odváží ostatní pozvat (samozřejmě bez dětí) a to poslední pátek v měsíci. Taky máme to štěstí, že se nás ujali karmelitáni, a tak nás na setkání i někdo vede. Ještě to má tu výhodu, že 1x ročně v květnu máme setkání v klášteře a všichni jsme hosté. Program setkání se různě obměňuje nebo střídá. Domluvíme se třeba na knížce, kterou pak po kapitolách probíráme. Na setkání si jeden dobrovolník připraví vyprávění o té kapitole a společně ji pak ještě komentujeme a dělíme se o své zkušenosti. Naposled jsme probírali knížku Potřebuji Tvou Lásku od Dr. Ross Campbell. Je to knížka, která ukazuje, že naše děti potřebují především lásku. A protože všichni máme děti, tak se nám moc líbila. Určitě doporučuji. Jindy na spolču zase probíráme evangelium, které se bude číst v neděli. Nejdříve jeden přečte úryvek, potom čte druhý. Pak je chvilka ticha, kdy o tom přemýšlíme a nakonec to ještě někdo přečte potřetí. Každý, koho něco oslovilo, pak přečte třeba už jen slovo nebo část věty. Nakonec si o tom úryvku volně povídáme a odborný poradce od karmelitánů nám podá výklad. Na konci každého setkání je čas pro modlitbu a pak už se jen domluvíme, kde příště a co bude na programu. V létě na konci prázdnin se sejdeme i s dětmi na opékání párků a různé hry v klášteře u karmelitánů. Pro děti máme připravené soutěže a hry se sladkou odměnou za splnění úkolu, opékání a nakonec kdo chce, tak si může zahrát i fotbal. Loni jsme se setkali i se společenstvím dalších rodin a tak mohli poznat, že setkávání baví i další lidi. Pokud se teda rádi setkáváte, tak se ozvěte přes otce Jaroslava. Ještě máme místo a členské příspěvky nevybíráme. Jan Doležal Další tématický článek na straně 3 Dolní Němčice O skupinkách které se scházejí k modlitbě a k poznávání Bible Církev jako celek vytváří velkou rodinu, kterou kolem sebe shromažďuje Kristus, toto bude platit až do završení dějin lidstva. V ní je mnoho částí a společenství, kteří naplňují dílo svého Mistra a Pána. Tak to pokračuje až k jednotlivému člověku. Tento úvod směřuje k některým našim věřícím, kteří se pravidelně scházejí na nedělních bohoslužbách v Dačicích, v Kostelním Vydří nebo ve Volfířově. Mimo chrámové prostory se občas scházejí i doma nebo na faře v Dačicích, aby se modlili, rozjímali nad texty Písma svatého a prohlubovali osobní víru. Jednu ze skupinek, která se schází v Malém Pěčíně, pravidelně navštěvuji i já. Každé první úterý v měsíci nachází domovské právo u Brtníků, kde pročítáme nedělní biblické texty, pokoušíme se o výklad a porozumění těchto myšlenek. Večer zakončujeme osobní modlitbou v děkování a prosbách. Když budu mluvit sám za sebe, mohu říci, že tyto chvíle jsou pro mě velmi důležité, sám prohlubuji svou víru, více se sbližuji s Božím slovem, mám velkou radost z naslouchajících i modlících se. Takový večer je jedna z možností, kdy dar víry se více rozsvítí a může být osloven i druhý člověk. Já vím, že jsou i další aktivity, o kterých bych se zmínil snad příště. P. Jaroslav

2 tiráž FARNÍ LISTY - Dačická farnost vychází pro vnitřní potřebu farnosti náklady na jedno číslo převyšují 12,- Kč uzávěrka 34. čísla 19. května číslo vyjde 1. června 2006 redakce Hanka Neužilová - h Petr Křížek - kří, Antonín Štěpánek - aš Miloslav Tůma - T, Marian Štumar - maš stálí spolupracovníci otec Jaroslav Pezlar Mgr. Antonín Marek - ToM Ing. Martina Jandlová, tisková mluvčí biskupství brněnského - MJ rozhovory a korektury Antonín Štěpánek - mobil: vydává dačická farnost distribuce Dačice, Kostelní Vydří, Třebětice sazbu a zlom provádí zdarma sunexo, Vlašská 117, Dačice tel./fax: , informace Fara Dačice - otec Jaroslav Pezlar tel.: , mobil: Mše svaté v Dačicích - farní kostel sv. Vavřince v pátek v (po mši svaté adorace), v sobotu v a v neděli v klášterní kostel sv. Antonína od pondělí do čtvrtka v 7.00, v pátek v 8.00, v sobotu v 7.00 a v neděli v Společenství mladých - každý pátek od hodin na faře v Dačicích (kromě letních prázdnin) obsah Zamyšlení otce Jaroslava Setkávání se O skupinkách Zprávy Katolický dům informuje Manželské společenství v Dačicích Diecézní setkání mládeže v Brně Sňatky, křty, pohřby Domovinka informuje Misijní školka v srdci Afriky Článek odjinud - Svědectví - Robert malý VELKÝ průvodce liturgií Článek odjinud - Svědectví - pokr. Přečtěte si - Renata Štolbová O plese Co odpoví? - P. Josef Stuchlý Farářova čítanka - Červený kohout Co odpoví? - pokr. Rozumy, vtipy Koutek pro děti Zprávy DUBEN 2006 Čtyřicátiny. Své životní jubileum oslavil otec Václav, karmelitán v K. Vydří. Předseda v Dačicích. Na členskou schůzi KDU-ČSL v Dačicích, která se odbývala v sále Katolického domu, zavítal její předseda ing. Miroslav Kalousek. Promluvil o letošních parlamentních volbách a poté odpovídal na dotazy členů. O křesťanství nově. V březnu pokračoval cyklus přednášek O křesťanské víře úplně od základů, který v dačické Domovince vede P. Gorazd Cetkovský, karmelitán z K. Vydří. Evropské kontakty. Zájemci z řad občanů měli možnost se setkat v komorním sále MěKS Dačice s MUDr. Zuzanou Roithovou, poslankyní Evropského parlamentu, která do Dačic přijela na pozvání KDU-ČSL. Řeholní život. Domovinka v Dačicích i v březnu hostila sérii promluv s názvem Řády v církvi připravovanou P. Jaroslavem Pezlarem z Dačic. Naposledy byly věnovány dominikánům s přihlédnutím ke sv. Zdislavě. Postní obnova. Námětem nedělních postních kázání v poutním kostele v K. Vydří se pro letošní rok stali patronové Evropy: sv. Benedikt, sv. Cyril a Metoděj, sv. Kateřina Sienská, sv. Brigita Švédská a sv. Terezie Benedikta od Kříže. Zima. Ještě v polovině března se držel sníh, který napadl v půli listopadu. Pamětníky věc nevídaná, vzpomínali na osudný březen v roce Věčné sliby. V kostele P. Marie Karmelské v K. Vydří vložila na oltář v 10 hodin své definitivní ano sestra Marie Markéta od Ježíše, členka Kongregace karmelitek Dítěte Ježíše. T Katolický dům informuje ČLENSKÁ SCHŮZE Pátého března se členové sešli v sále spolkových prostor, aby se seznámili s děním za uplynulý rok. Předseda Ing. František Neužil ve stručnosti zrekapituloval pravidelné akce pořádané spolkem (MDD, Svátek matek, Smíchuťovka aj.) a poté se zastavil u zatím největší dokončené akce a tou je úspěšně provedená celková rekonstrukce 2. nadzemního podlaží v sousedním domě č. 49 (Optika). V součastnosti již noví nájemníci bydlí. Následovala zpráva o hospodaření spolku z úst pokladníka pana Miloslava Tůmy. Ve stručnosti vyjímáme: stav financí na účtu Sparkasse Dačice: zůstatek z roku 2004 = ,43 Kč příjmy výdaje tržby kino ,00 provoz kina ,57 nájmy z prodejny ,00 zálohy ,00 dotace MÚ ,00 pojištění ,00 příspěvek kraje na rekonstrukci ,00 do pokladny ,00 příspěvky byty ,00 splátka úvěru ,00 úrok 680,63 jiné 6.162,00 vratky ,70 rekonstrukce ,52 CELKEM ,76 CELKEM ,09 zůstatek k = ,67 Kč pokladna - počáteční stav = 5.284,20 Kč příjmy výdaje nájmy bytů ,00 mzdy kino ,00 z účtu ,00 akce ,00 akce ,00 jiné 9.639,50 celkem ,20 celkem ,50 zůstatek k = 3.969,70 Kč Úvěr u Sparkasse Dačice: do vyčerpáno na rekonstrukční práce a proúčtováno firmám: ,50 Kč (zbytek v částce 7.897,50 Kč dočerpán v lednu 2006). Informace o hospodaření následovala příznivá zpráva revizní komise. Poté vystoupil člen výboru pan Zdeněk Havlík, jenž seznámil přítomné se sportovní činností na poli stolního tenisu a oznámil rovněž vytvoření sportovního klubu, který usiluje o přestoupení z neregistrovaných hráčů do okresní mistrovské soutěže. O provozu kina podal přítomným přehled jeho vedoucí pan Josef Novák. Návštěvnost kina stále klesá, byť je v Dačicích stále nad celorepublikovým průměrem. Komplikace rovněž přináší nová tzv. azurová zvuková stopa, která je součástí nově distribuovaných filmů a na stávajících přístrojích jde promítat jen po doinstalování příslušné součástky. Úhrada nákladu bude konzultována se součastným udělovatelem dotace na pokrytí ztráty provozu kina tj. odborem kultury Městského úřadu v Dačicích. Po přijetí 6 nových členů následovala diskuse, která se soustředila především na rozvoj dalších možností využití spolkových prostor v oblasti sportu, trávení volného času, knihovny a do budoucnosti také znovuoživení hlavního sálu. Závěrem bylo vysloveno oprávněné poděkování jednateli spolku Ing. Jaroslavu Pokornému, jenž na svých bedrech nesl tíži většiny jednání s firmami a úřady při rekonstrukčních pracích sousedního domu. Následovalo malé občerstvení. zapsal T ZE SPORTU Jak již bylo naznačeno minule, vznikl v únoru sportovní oddíl stol. tenisu při Katolickém domě v Dačicích. Předsedou je Zdeněk Havlík, jednatelem Antonín Štěpánek, místopředsedou Martin Mareš, pokladníkem Josef Truhlář. Díky příspěvkům a dotacím (zmíněno bude v dalších číslech FL) bude možno koupit nový stůl a hrát od podzimu závodně stolní tenis. Ovšem kvůli omezenému prostoru na hraní to bude jinde než ve spolkové budově. aš

3 DUBEN 2006 Manželské společenství v Dačicích V listu papeže Jana Pavla II. Christifideles laici čteme doporučení pro farnosti: Aby se všechny farnosti staly skutečnými křesťanskými obcemi, musí se příslušné místní církevní autority snažit: b) podporovat základní malá, tzv. živá společenství, v nichž si věřící mohou vzájemně zvěstovat Boží slovo a uskutečňovat je ve službě lásky. Tyto obce společně se svými pastýři jsou pravou konkretizací církevního společenství a centrem evangelizace. Základním společenstvím je rodina, která je stavební buňkou farnosti. Naše farnost se může zdát k velikosti našeho města malá, ale přesto se všichni nemůžeme znát, ani vytvářet živé osobní vztahy. Malé společenství má tedy za úkol vyplňovat v církvi prostor mezi rodinou a farností, sbližovat lidi, dát prostor ke sdílení a dávat dostatek sil k životu mezi nevěřícími. Pod slovem společenství mají lidé schované různé představy. Jak vypadá manželské společenství, do kterého patříme, se pokusíme zachytit v následujících řádcích. Společenství rozhodně není jen setkání lidí u čaje. Snažíme se, aby setkávání mělo jasný program i cíl, aby rozhodující roli hrál Bůh a jeho působení v našich životech. Diecézní setkání mládeže v Brně Domovinka informuje Na začátku tohoto roku oslavilo manželské společenství první rok svého trvání. Setkání vzešlo z povídání po nedělní půl jedenácté mši svaté. Začali jsme v počtu pěti rodin, postupem roku jsme se rozrostli na sedm párů. Scházíme se pravidelně nepravidelně v sobotu odpoledne jednou za měsíc na faře v Dačicích. K dispozici máme dvě místnosti, jedna (kancelář) je pro děti na hraní a v druhé (kuchyně) mají program rodiče. Začínáme modlitbou a společným jídlem. Potom přichází na řadu téma (např. život křesťana v církvi, výchova dětí k životu s Bohem, rozdíly mezi mužem a ženou ) a diskuze. Snažíme se, aby každý z nás měl možnost podělit se o své zkušenosti, radosti i starosti. Závěrem každého setkání je modlitba, požehnání a plánování dalšího společenství a jiných aktivit. Rádi bychom se tímto způsobem podělili o radost a požehnání, které nám manželské společenství přináší. Chtěli bychom také poděkovat všem, kteří do manželského společenství patří, pomáhají nám vytvářet podmínky pro naše setkávání (prostory fary, hlídání dětí, ) a za všechny modlitby. Bára a Petr Piáčkovi Tradiční diecézní setkání mládeže brněnské diecéze s biskupem Vojtěchem Cikrlem proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v sobotu od 9.00 do hodin. Letošní setkání se ponese v duchu citátu: Svítilnou mým nohám je tvé slovo, světlem mé stezce. (Ž 119, 105) Diecézní centrum mládeže připravilo do katedrály sv. Petra a Pavla pestrý program, v němž krátce po zahájení v 9.00 hodin povzbudí přítomné biskup Vojtěch Cikrle tématickou katechezí. Poté bude následovat program ve skupinkách a ve hodin oběd. Odpolední blok, v němž bude prezentováno poselství Svatého otce Benedikta k XXI. světovému dni mládeže, nabídnuto několik scének a krátká beseda, bude zakončen ve hodin pontifikální bohoslužbou. Tématických skupinek, ze kterých si každý bude moci na místě vybrat podle svého zájmu, je také letos celkem čtrnáct: Křesťanská hudba A ještě jednou o vztazích Procesy s církví Modlitební Tajemství misií Člověk a náboženství na křižovatce dnešního světa V lásce když jsme v nesnázích, promluvme si o vztazích Touha být svítilnou Co se svými pocity? Evoluce, zázraky v přírodě a první kapitola Geneze aneb proč jsou blahoslavení čistého srdce? Radio Proglas, TV Noe, digitalizace je to k něčemu? Děláme radost starším lidem Liturgické tance. zdroj: MJ Sňatky Luděk Antušek - Jitka Peprníčková Křty Martin Kubášek, Dačice Adam Urbanec, Hříšice Adriana Nováková, Dačice Pohřby Květoslava Fabešová, Dačice *1928 Josefa Kučerová, Bílkov *1925 Leopold Brychta, Manešovice *1931 Marie Tomanová, Třebětice *1926 Josef Götthans, Dačice *1924 V měsíci dubnu můžete v Domovince shlédnout Velikonoční výstavu, která potrvá do Otevřeno máme pondělí až pátek od 7:30 do 16:00 hod. Co u nás uvidíte? Například dřevořezbu pana Procházky, nápady paní Vavruškové, domácí perníky paní Dědkové, práce dětí Speciální školy a také našich seniorů z charitních zařízení. Přijďte, jste srdečně zváni! Další setkání s P. Jaroslavem Pezlarem se koná v 16:00 hodin. Po zajímavém uvedení do světa františkánského řádu se postupně dostáváme ke kazatelskému řádu dominikánů. Po Velikonocích budou setkání s otcem Gorazdem pokračovat od v 18:30 hodin v Domovince, dál pak každých čtrnáct dní vždy ve čtvrtek. Téma cyklu zní: O křesťanské víře úplně od základů. Dubnová pozvánka na setkávání maminek Jsme moc rádi, že k nám každou středu dochází maminky s dětmi, a že se jim u nás líbí. Jistě se nám podaří uspořádat spolu pár zajímavých akcí. Třeba i ta s otcem Gorazdem z Kostelního Vydří vznikla z podnětu mladé mamky Pavly a jejího manžela Josefa. Pater Gorazd je karmelitán a to, co nám dokáže s pomocí svých podobenství zprostředkovat je opravdu vzácným pokladem. Mamky se zatím setkávají v Domovince ve středu od 16:00 hod. Podle zájmu plánujeme rozšířit setkávání i na jiné dny v týdnu. Milé maminky s dětmi, využijte možnosti změnit prostředí a obohaťte svůj rodinný život o nové vztahy! Kontaktní číslo do Domovinky je , vrátnice nemocnice Vás přepojí do Domovinky - klapka 252. Přijďte a budete vítány! Za Domovinku Elena Hotová redakce Stále hledáme ochotného farníka, který by na sebe chtěl vzít správu a aktualizaci webových stránek našich novin. Hledáme člověka, který má alespoň částečnou znalost tvorby webových stránek a hlavně oplývá nadšením, invencí a chutí přispět svou troškou do života farnosti. Kontaktujte nás na čísle Děkujeme. šotek V minulém čísle se nám vloudil do textů šotek. Ve zprávách se nám popletly měsíce a tak se podle nás Svatocecilský koncert konal v prosinci. Pravda je, že se uskutečnil v listopadu. V přehledu hospodaření u sv. Antonína nám u celkových příjmů vypadla počáteční jednička. Pozorný čtenář si jistě všiml. Za chyby se omlouváme. PROSBA o pomoc Učitel důchodce HLEDÁ PRONÁJEM menšího bytu (nezařízeného) i nenáročně na venkově. Nabídky prosím volejte na číslo báseň POTOK CEDRON Šel Pán Ježíš přes potok Cedron, ptali se ho učedníci jeho, Pane, proč se tak třeseš? Je to zimnice, psotnice nebo žloutenice? Není to zimnice, psotnice ani žloutenice, jen ten kdo v mých stopách půjde, ten na věky spasen bude. Pán Ježíš poslušen otce svého, co vzhlédnul z výšin nebeských, chystá se splnit vůli jeho, odčinit dědičný lidstva hřích. S třesoucím tělem s bolestí v duši, je veden tam, jen málo kdo tuší, na jakou cestu se to dal, Pán Ježíš Kristus SVĚTA KRÁL. ms.proglas.cz nesvatostnamanzelstvi.wz.cz

4 Misijní školka v srdci Afriky Možná jste to právě vy, kdo jste si v uplynulých měsících zakoupil pod kůrem v kostele dřevěnou figurku žirafy či želvy nebo si pro své potřeby pořídil misijní stolní kalendář. Takto získané prostředky slouží k podpoře misie ve Středoafrické republice, o níž nám díky dačickému Karmelu zprostředkuje zprávy P. Anastasio působící u Pražského Jezulátka: Rozpracoval jsem jednu akci na botanickém poli. Jde o velkou operaci na zalesnění savany na severu. Chtěl bych vytyvořit zelenou zónu v okolí vesnických škol. Přenesl jsem tisíce semen do Bouar a Baora pro vytvoření školky. V následujících měsících v období dešťů se budou tisíce rostlinek dobře zakořeněných v igelitových sáčcích rozkládat na širokých plochách misií. Ve vesnicích oceňují hodnotu dřevin, protože zabezpečují dřevo na otop, které je drahé jako petrolej. Ženy a děti se nachodí mnoho kilometrů, aby přinesly domů jen několik kousků dřeva do kuchyně... V Bangui jsem se obrátil na kluky Článek odjinud DUBEN 2006 a poslal je sbírat semena z velkého množství rostlin, které jsou v hlavním městě. Sebralo se více něž 10 milionů (!) semen. Asi tak milion semen už klíčí. Ta budou rozhozena (povzbuzuje nás podobenství o rozsévači z evangelia) do brázd připravených v pětimetrovém kruhovém pásu o obvodu 5 km kolem plantáže, jejíž rozloha je 111 ha. Je už obrostlá asi kusů dřevin, které bujně rostou. Flamboyants, týky, mogions vyrostly za pouhý rok do výše dvou metrů. Za tři roky vyrostou více než pět metrů a už budou použitelné pro otop. Uříznutý kmen znovu vypučí. Můžeme je využít my sami nebo je prodat. Za krátký čas vytvoří hustý les, neproniknutelný pro zloděje a budou chránit také palmy a ovocné stromy na plantáži před větrem února jsem obdržel váš velký dárek pro misii. Jakým způsobem vám mohu poděkovat? Vážení čtenáři Farních listů, možná si ani neuvědomujeme, jakou máme výhodu, že jsme věřící. Často vzdycháme nad složitým problémem, komplikovanými mezilidskými vztahy či nějakou nepříjemností. Nevíme si hned rady. A pak nás to napadne: Bože, prosím, pomoz. Ježíši, jak by ses k tomu postavil?... a najednou je nám vše jasnější. Přečtěte si svědectví někoho, kdo to neměl od začátku tak jasné. Svědectví - Robert Jmenuji se Robert a jsem lékař. Chtěl bych se podělit o své svědectví, jak Bůh vstoupil do mého života. Dá se říci, že pocházím z nevěřící rodiny. Oba moji rodiče (kterých si velmi vážím) prožili v dětství jakousi křesťanskou výchovu, ale po svatbě svoji víru ani v nejmenším nežili, takže jsem z jejich úst o Bohu nikdy neslyšel. Smyslem, na který se zaměřila výchova v naší rodině, bylo vzdělání (oba rodiče jsou vysokoškoláci), a zejména sport. Já sám jsem hrál závodně 10 let fotbal, déle hokej, plaval jsem, lyžoval... Materiální zabezpečení naší rodiny bylo nadprůměrné (zejména díky tátově poctivé pracovní píli) - v podstatě jsme v ničem neměli nedostatek. Přesto musím říct, že mi v dětství něco podstatného chybělo. Kdybych to měl nějak formulovat, nazval bych to nedostatek lásky zadarmo. Chyběl mi prožitek, že si lásku nemusím zasluhovat. Že jsem milován i tehdy, když nepodávám zrovna nejlepší synovský výkon. Když jsem se dobře učil a nosil domů samé jedničky, tak bylo všechno dobré. Když jsem však náhodou nebyl perfektní, dostal jsem to pocítit. Myslím, že mě to vedlo k tomu, že jsem se ve škole vybičoval k nošení samých jedniček, měl jsem je prakticky stále jak na základní škole, tak i na gymnáziu. (pozn. Pro úplnost musím říci, že těch dobrých věcí, které jsem dostal od svých rodičů, bylo neskonale víc než těch negativních a že jsem jim za jejich výchovu vděčný. Určitě mě vychovali podle svých nejlepších představ a i dnes máme spolu pěkné vztahy). Moje přesvědčení, že si lásku druhých musím zasloužit, však šlo se mnou i dále. Hrál jsem závodně fotbal a často jsem musel dělat všechno možné, abych si zajistil respekt starších kluků, kteří se mnou hráli - aby mě brali, abych měl v jejich očích nějakou cenu... Snažil jsem se tento svůj pocit nedostatečnosti nějak potlačit, ale moc to nešlo. Stále jsem toužil po ocenění od druhých. V pubertě jsem chodil na diskotéky, snažil jsem se budit dojem, že jsem king (hlavně před svými vrstevníky), i když jsem v skrytu duše věděl, že je to jenom taková maska, že uvnitř mě je velká nejistota a skrytá touha být milován. Tuto lásku jsem však stále nenacházel. Moje obrácení se datuje do druháku na vysoké škole. Nepřišlo vlastně skrze žádného člověka, který by mi o Bohu povyprávěl (v podstatě nebyl ani kdo...) Je to pro mě svědectví o tom, že Bůh si dokáže člověka najít kdykoli a kdekoli. K tomu okamžiku došlo doma, o samotě. Četl jsem tehdy jakousi knížku (tady bych chtěl upozornit ty, kdo budou toto vyprávění číst, aby si nepředstavovali nějaký mystický zážitek. Už předtím totiž byla ve mně touha po něčem novém, touha najít něco, co by změnilo můj stav, který jsem před chvílí popsal). Když jsem si četl tu knížku, tak jsem najednou uslyšel takový vnitřní hlas, který mě vedl k tomu, abych řekl: Věřím v Ježíše Krista. Dodneška nechápu, odkud se to vzalo, byla to taková myšlenka, jakých člověka za den napadne spousta (nebojte se, schizofrenními hlasy netrpím). V tu chvíli ve mně bojovaly dvě věci. Jednak rozum, který mi říkal: Neblbni, takových hloupostí se člověku za den urodí v hlavě, vzpamatuj se.... Zdravím vás a děkuji! Máme své věrné v každé části zeměkoule. Myslím na vás ve svých modlitbách. redakčně kráceno, celý text u sester OCD Dačice Mapka území, kde působí misie. zdroj: převzato z dvouměsíčníku Misionářské přátelství A jednak ta druhá věc, kterou jsem cítil v srdci - ta touha po změně, naděje, že by můj život mohlo něco opravdu naplnit... Věděl jsem, že tuhle větu Věřím v Ježíše Krista nemohu říci jen tak. Vnitřně jsem cítil, že když tuhle hloupost vyslovím, že se něco změní. Jen jsem nevěděl co. Ještě asi 20 minut jsem s tím bojoval a pak jsem to řekl. Řekl jsem: Věřím v Ježíše Krista. V tu chvíli jsem nevěděl, co to znamená, ale prožil jsem radost, jakou jsem nikdy předtím nezažil. V tu chvíli jsem věděl jedno: Už nejsem nevěřící, jsem věřící!!! Od toho okamžiku jsem s tím Ježíšem Kristem začal mluvit (tenkrát jsem ještě nevěděl, že se tomu říká modlitba), začal jsem ho prosit za svoje potřeby, začal jsem děkovat za úplně obyčejný věci, které mi dělaly radost. A on mi začal odpovídat - třeba tím, že ty moje prosby, které byly často úplně dětinské, trpělivě plnil... Poté jsem si v knihkupectví koupil dětskou Bibli a začal jsem ji sám číst. Zdaleka ne všem textům jsem rozuměl, ale přesto jsem v ní začal Boha stále více poznávat. Vždycky, když jsem Bibli otevřel, tak jsem řekl: Bože, co mi teď chceš říct? No a on mi vždycky něco řekl. Bylo to takové krásné období, trvalo asi půl roku. Potom přišla doba, kdy jsem zatoužil se o své prožitky s někým podělit a vyjasnit si některé otazníky. Žádného věřícího kamaráda jsem však neměl. Jediný, na koho jsem si vzpomněl, byl můj spolužák z gymnázia. Byl to velikánský trapas, protože toho kluka téměř nikdo ze třídy moc nebral - nevynikal ani v balení holek, ani ve sportu. V mnoha věcech, které se nosily, byl naprosto out. Jediné, co jsem věděl, že byl věřící. Byla to pro mě hrozná lekce pokory, protože jsem za ním musel jít a vyklopit mu, co právě prožívám. Bylo to však ve mně tak silné, že mi to i za tu lekci pokory stálo. Musím říci, že způsob, jak vlídně a s pochopením mě ten spolužák přijal, byl pro mě novou zkušeností. Byl to první člověk, který se mnou mluvil o Ježíši. Prožil jsem onu lásku zadarmo, o které jsem již mluvil. Tento spolužák ode mě za celou dobu studia nepoznal nic dobrého, a přesto dokázal ke mně být dobrý. ( I takový je Bůh - je dobrý i když my jsme s láskou na štíru...) Díky tomuto spolužákovi jsem se dostal do modlitebního společenství u sv.tomáše v Brně, kam chodili hlavně vysokoškoláci. Tam jsem poznal, že víra má nejen osobní, ale i společnou dimenzi. A že obě jsou stejně důležité. Ve společenství jsem poznal spoustu opravdových přátel včetně svého budoucího kmotra. Pro tyto lidi (křesťany) vztah s Bohem nebyl jen nějaký folklór. Oni s ním skutečně počítali a Bůh byl pro ně opravdu jejich Otcem (jak se říká v modlitbě Otčenáš). Prožíval jsem zde prakticky stoprocentní přijetí od ostatních, cítil jsem se být milován a moje sebevědomí šlo rapidně nahoru... Za rok a půl jsem byl pokřtěn v katolické církvi. Také jsem se u sv.tomáše seznámil se svojí budoucí manželkou, dnes spolu máme již 3 děti, a nikdy bych nevěřil, že s Boží pomocí může být vztah dvou lidí tak krásný. I po několika letech manželství se cítím být svojí manželkou milován a myslím si, že i mě to vede k tomu, dávat ze sebe to lepší, co ve mě je... Než jsem uvěřil, měl jsem vztahy s různými děvčaty. Po určité době tyto vztahy vždy sklouzly k tomu, že jsme jeden i druhý začali žít spíše pro sebe než pro druhého, svět toho druhého nás po určité době přestal zajímat a vztah šel k ledu. Láska nám po určité době došla (jako když dojde v autě benzín a nemáte jej odkud doplnit - takže auto už prostě nejede...) Ve vztahu s mojí manželkou je však i přes naše chyby po letech láska a důvěra, můžeme spolu mluvit prakticky o všem, dokonce i o našich slabostech, o tom, v čem člověk padá, v čem je trapný... Velkou věcí, která drží náš vztah, je společná modlitba vlastními slovy. T

5 malý VELKÝ průvodce liturgií Velikonoční kající doba neboli Postní doba a její historický vývoj Již křesťané ve 2.století se na velikonoční slavnost připravovali dvoudenním smutečním postem. Ve 3.století se půst rozšířil na celý Svatý týden. A pro první všeobecný koncil v Niceji (r.325) je čtyřicetidenní příprava na Velikonoce něčím samozřejmým a všem známým. Jedná se o úmysl napodobit Ježíše, který se po svém křtu v Jordánu 40 dní postil (Mt 4,2; Lk 4,1n). Církevní Otcové v tom rovněž viděli odkaz na 40 dní, kdy se postil Mojžíš na Sinaji (Ex 34,28) a prorok Eliáš cestou k hoře Chorebu (1Kr 19,8), stejně jako na 40 roků putování Izraele pouští. Původně čtyřicetidenní (quadragesima) začínalo o šesté neděli před Velikonocemi a trvalo do Zeleného čtvrtku, kdy se v Římě konalo slavnostní znovupřijetí kajícníků. Ale protože se o nedělích nepostilo, hledalo se v 5.století, jak zvýšit počet dní skutečného postu na 40. Dosáhlo se toho dvěma kroky: Nejprve se z velikonočního tridua vyčlenil Velký pátek a Bílá sobota; a k postní době se připojily čtyři všední dny před první nedělí postní, takže se dospělo k dnešní Popeleční středě jako začátku čtyřicetidenního postu. Půst ve čtyřicetidenní spočíval v tom, že se člověk spokojil s jedním jídlem denně (podle antického zvyku večer). K tomu přistupovala zdrženlivost od masitých pokrmů a vína, později též od mléčných produktů. Začátkem vrcholného středověku lze pozorovat postupné zmírňování postní praxe. Ve staré církvi křesťané viděli též za důležité posílení modlitby. Půst se chápal, jako příprava na přijetí Ducha sv., jako účinná zbraň proti zlým duchům, a jako podmínka aktivní pomoci chudým to co věřící v postu ušetřil, když se postil, dal chudým. Obsah čtyřicetidenní též spoluvytvářely snahy o rekonciliaci kajícníků (veřejné církevní pokání) a postupná příprava katechumenů (uchazečů o křest) na přijetí iniciačních svátostí o velikonoční noci. U obojího šlo v posledku o vyplnění základní výzvy v Mk 1,15: Obraťte se a věřte evangeliu! Nový řád velikonoční kající doby, doby postní V dnešní době se setkáme pouze se dvěma závaznými postními dny DUBEN 2006 V minulém vydání Farních listů jsme se stručně seznámili s Adventní dobou, ale protože naše listy nevychází častěji, tak jsme byli nuceni prozatím vynechat dobu vánoční, a proto se dnes v našem zamyšlení seznámíme s dobou Postní. Možná vás udiví názvy, které jsme pro tuto dobu použili, ale jde o to, abychom tuto dobu správně chápali a nezužovali její význam. V první části opět nastíníme historický vývoj, kterým postní doba prošla a v té druhé si řekneme o jejím současném chápaní, o reformě, kterou nastínil Druhý vatikánský koncil a v neposlední řadě zde naleznete stručný přehled nedělních evangelií (to proto, abychom viděli postní dobu jako celek od toho, kde začíná a kam směřuje). (Popeleční středa a Velký pátek). Zdá se, že minimalizace postní praxe je jakýmsi výrazem skepse a výhrad vůči bohatým zkušenostem staré církve. Hledáme-li celkový smysl velikonoční kající doby, mohla by nám dobře posloužit 1.postní preface: Neboť ty nám dáváš milost pokání, ty chceš, abychom se připravovali v zbožnosti a horlivé lásce na slavnost velikonočních tajemství. V nich jsme dostali počátek tvého života, v nich rosteme k plnosti tvého synovství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Oba náboženské úkony, které kdysi zásadně utvářeli liturgii čtyřicetidenní postní doby (veřejné církevní pokání a katechumenát) se pozvolna vytratily. Proto předepsal Druhý vatikánský koncil základní směry reformy: V postní době naslouchají věřící horlivěji než jindy Božímu slovu a věnují se modlitbě. Tak se pro ně postní doba stává přípravou na slavení velikonočního tajemství, a to jednak zvláště připomínáním křtu nebo přípravou na jeho přijetí, jednak pokáním. Tento dvojí ráz postní doby ať je v liturgii a v liturgické katechezi postaven do plného světla. Proto: a) Ať se více uplatní křestní prvky obsažené v postní liturgii; ať se popřípadě obnoví i něco ze starší tradice. b) Totéž je třeba říci o kajících prvcích. V katechezi je třeba věřícím zároveň se společenskými následky hříchu zdůraznit vlastní povahu pokání: mít odpor proti hříchu, protože uráží Boha. Přitom ať se nepřechází mlčením úloha církve při pokání a ať se vyzývá k modlitbě za hříšníky. (Konstituce o posvátné liturgii SC 109). Velikonoční postní doba dnes trvá od Popeleční středy do začátku mše na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek (tj. včetně nedělí 44 dní, bez nedělí však jen 38). Při mších svatých se užívá fialových mešních rouch a vynechává se radostné Gloria a aleluja ve zpěvu před evangeliem. Pro přehlednost zde uvádíme nedělní postní evangelia, což nám může pomoci vidět, na co se právě máme zaměřit a o čem můžeme přemýšlet v naší přípravě na velikonoce: ToM v cyklu A (loňský rok) v cyklu B (tento rok) v cyklu C (příští rok) 1. NEDĚLE O Ježíšově pokušení na poušti O Ježíšově pokušení na poušti O Ježíšově pokušení na poušti Mt 4,1-11 Mk 1,12-15 Lk 4, NEDĚLE Proměnění Páně Proměnění Páně Proměnění Páně Mt 17,1-9 Mk 9,2-10 Lk 9,28b NEDĚLE Setkání Ježíše se Samařankou u Jákobovy studny Očištění chrámu (poukaz na Ježíšovu smrt a jeho vzkříšení) Podobenství o neplodném fíkovníku Jan 4,5-42 Jan 2,13-25 Lk 13, NEDĚLE Ježíš uzdravuje slepého od narození Ježíšův rozhovor s Nikodémem Podobenství o milosrdném otci Jan 9,1-41 Jan 3,14-24 Lk 15,1-3 a NEDĚLE O vzkříšení Lazara Ježíš pšeničným zrnem, jež padne do země a odumře Ježíš odpouští cizoložnici Jan 11,1-45 Jan 12,20-33 Jan 8,1-11 KVĚTNÁ NEDĚLE Pašie podle Mt Pašie podle Mk Pašie podle Lk Mt 26,14-27,66 Mk 14,1-15,47 Lk 22,14-23,56 Na začátku, když jsme se takto začali modlit, to pro nás oba byl velký trapas. Dali jsme se tím jeden druhému vlastně všanc. Když však jeden odhalil při modlitbě své srdce, povzbudilo to toho druhého k stejnému kroku a naopak. A naše vzájemná důvěra (a tím i náš vztah) tím paradoxně rostly. I díky společné modlitbě je náš vztah dnes mnohem lepší než na začátku. Chci se ještě vrátit k době našeho předmanželského chození. Během této doby nám dal Bůh poznat smysl sexuální předmanželské čistoty. My s manželkou máme podobnou výchovu a do našeho vztahu jsme v této oblasti padli téměř po hlavě. Poznali jsme však, že i když je sex veliký Boží dar, ale je to taky silná věc. V době, kdy ti dva ještě neví, jestli jsou stvořeni jeden pro druhého, kdy neví, jestli mají jít společně životem, tak v té době může sex přebít všechno ostatní, takže ti dva vůbec nemohou poznat, jestli k sobě patří. Nemohou náležitě poznat jeden druhého, ani dobré stránky ani chyby. A ani nemají chuť poznávat, protože jediné, co je zajímá, co přebije v tu chvíli všechno ostatní, je postel. Chyby partnera se projeví až později, a to je většinou už pozdě. Pokud to neskončí rovnou nechtěným miminem, tak přinejmenším hlubokou jizvou v srdci. Poznali jsme, že Bůh nechce tím, že nám sex nějakou dobu nedopřává, o nic obrat, ale chce nás sexuálním půstem před manželstvím naučit jedno: aby v manželství byl sex něco, co nás dva spojuje a co není jenom takové sobectví ve dvou. (No, snad jsem to nějak vyjádřil.) Na závěr bych chtěl povzbudit ty, kdo toto svědectví četli: v Bibli v 1.Janově listu, hned na začátku, je napsáno: Co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Je to pro mě slovo, které mi hodně pomohlo. To slovo říká, že člověk nemusí být nějaký vzdělaný teolog k tomu, aby mohl ukazovat, že Bůh je dobrý. Stačí vidět věci, které Bůh vykonal v jeho životě. Bůh nechce, abychom vykládali věci, které neznáme, kterým nerozumíme, ale chce, abychom říkali věci, které známe, kterých se naše ruce dotýkaly. ( , 05:45) kří

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm.

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm. Všechno je milost. sv. Terezie z Lisieux POZVÁNÍ k modlitbě a mši sv. za nová duchovní povolání v podvečer svátku sv. Terezie z Lisieux 30.9. 2013 v 18.00 v Kostelním Vydří, při níž složím VĚČNÉ SLIBY

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy

Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy únor 201 3 Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy UVNITŘ NAJDETE: Poselství papeže Benedikta XVI. k Postní době Přehled jarních akcí ve farnosti Dětskou přílohu Z POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více