Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible"

Transkript

1 DUBEN 2006 Dačická farnost, , VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava Setkávání se Skrze postní dobu k velikonocím V Jubilejním roce nám bylo zdůrazňováno, že náš život je cesta, putování do domu nebeského Otce. Tuto myšlenku neopouštíme a častěji se k ní vracíme, je součástí naší víry. Svatý otec Benedikt XVI. ji také připomíná v Poselství k postní době. Postní doba je čas vyhrazený pro vnitřní pouť k tomu, jenž je pramenem milosrdenství. Je to pouť, v níž nás on sám doprovází přes poušť naší chudoby a podporuje nás na naší cestě k velikonoční radosti. Jakási kontrolní otázka může znít, na co mé oči jsou zahleděné, od čeho se nemohu odtrhnout a naopak co jen zběžně, neúčastně přehlížím. Jeden z biblických výroků říká, že naše oči jsou upřené na Ježíše. Nejde o bezduché zasnění se, protože od něho pochází všechno důležité, co potřebujeme teď i potom. My také víme, že nemůžeme ztrácet přehled i o pozemských záležitostech. Snažit se o rozvoj hmotných darů je dobré, zvláště tam, kde se nedostávají. Toto ale není všechno. Snažit se o rozvoj Božích darů ukázal Ježíš a pokračují v tom jeho učedníci až do současnosti. Jedna z katechismových pravd nás poučuje, že každý člověk je v Božím plánu povolán ke spáse. Ježíš ví, že tomuto plánu se budou klást nástrahy. Rozhoduje se, že nás bude chránit i za cenu života. S tímto pohledem objímá jednotlivce i zástupy a všechny je odevzdává Otci tím, že sám sebe nabízí jako oběť smíření. (Benedikt XVI.) V čase přípravy na Velikonoce se stáváme moudřejšími lidmi. Událostem kolem sebe se nevyhýbáme a do nich vstupujeme jako aktivní pracovníci. Pravdy Boží a duchovní vidíme také zřetelně a také se pro ně nasazujeme. Pozorujeme, jak Ježíš nese těžký kříž. To není jen kus dřevěné klády, ale to On nese malé, těžké a smrtelné hříchy, které volají do nebe. Toto volání bych nyní chápal jako naši prosbu: Ježíši, zachraň mne, smiluj se, odpusť mi, pomoz mi! Také: děkuji ti, chválím tě, nemám slov, jak bych jinak vyjádřil vděčnost tobě, můj Pane a Bože, Spasiteli! P. Jaroslav 4,5 Článek odjinud - - Svědectví 6,7 Co odpoví? P. Josef Stuchlý Taky se rádi setkáváte? To jen na úvod řečnická otázka. Jinak chci napsat pár vět o setkávání se několika manželských párů z okolí Dačic. Začátek je někdy v roce 1995 a naše spolčo se rozrůstalo a zmenšovalo, takže původní je už jen jeden pár. V současné době jsou nás 4 páry a setkáváme se 1x za měsíc. Děti máme od 0 roků (čeká se jedna radostná událost) do 14 let. Scházíme se vždy v rodině, která se odváží ostatní pozvat (samozřejmě bez dětí) a to poslední pátek v měsíci. Taky máme to štěstí, že se nás ujali karmelitáni, a tak nás na setkání i někdo vede. Ještě to má tu výhodu, že 1x ročně v květnu máme setkání v klášteře a všichni jsme hosté. Program setkání se různě obměňuje nebo střídá. Domluvíme se třeba na knížce, kterou pak po kapitolách probíráme. Na setkání si jeden dobrovolník připraví vyprávění o té kapitole a společně ji pak ještě komentujeme a dělíme se o své zkušenosti. Naposled jsme probírali knížku Potřebuji Tvou Lásku od Dr. Ross Campbell. Je to knížka, která ukazuje, že naše děti potřebují především lásku. A protože všichni máme děti, tak se nám moc líbila. Určitě doporučuji. Jindy na spolču zase probíráme evangelium, které se bude číst v neděli. Nejdříve jeden přečte úryvek, potom čte druhý. Pak je chvilka ticha, kdy o tom přemýšlíme a nakonec to ještě někdo přečte potřetí. Každý, koho něco oslovilo, pak přečte třeba už jen slovo nebo část věty. Nakonec si o tom úryvku volně povídáme a odborný poradce od karmelitánů nám podá výklad. Na konci každého setkání je čas pro modlitbu a pak už se jen domluvíme, kde příště a co bude na programu. V létě na konci prázdnin se sejdeme i s dětmi na opékání párků a různé hry v klášteře u karmelitánů. Pro děti máme připravené soutěže a hry se sladkou odměnou za splnění úkolu, opékání a nakonec kdo chce, tak si může zahrát i fotbal. Loni jsme se setkali i se společenstvím dalších rodin a tak mohli poznat, že setkávání baví i další lidi. Pokud se teda rádi setkáváte, tak se ozvěte přes otce Jaroslava. Ještě máme místo a členské příspěvky nevybíráme. Jan Doležal Další tématický článek na straně 3 Dolní Němčice O skupinkách které se scházejí k modlitbě a k poznávání Bible Církev jako celek vytváří velkou rodinu, kterou kolem sebe shromažďuje Kristus, toto bude platit až do završení dějin lidstva. V ní je mnoho částí a společenství, kteří naplňují dílo svého Mistra a Pána. Tak to pokračuje až k jednotlivému člověku. Tento úvod směřuje k některým našim věřícím, kteří se pravidelně scházejí na nedělních bohoslužbách v Dačicích, v Kostelním Vydří nebo ve Volfířově. Mimo chrámové prostory se občas scházejí i doma nebo na faře v Dačicích, aby se modlili, rozjímali nad texty Písma svatého a prohlubovali osobní víru. Jednu ze skupinek, která se schází v Malém Pěčíně, pravidelně navštěvuji i já. Každé první úterý v měsíci nachází domovské právo u Brtníků, kde pročítáme nedělní biblické texty, pokoušíme se o výklad a porozumění těchto myšlenek. Večer zakončujeme osobní modlitbou v děkování a prosbách. Když budu mluvit sám za sebe, mohu říci, že tyto chvíle jsou pro mě velmi důležité, sám prohlubuji svou víru, více se sbližuji s Božím slovem, mám velkou radost z naslouchajících i modlících se. Takový večer je jedna z možností, kdy dar víry se více rozsvítí a může být osloven i druhý člověk. Já vím, že jsou i další aktivity, o kterých bych se zmínil snad příště. P. Jaroslav

2 tiráž FARNÍ LISTY - Dačická farnost vychází pro vnitřní potřebu farnosti náklady na jedno číslo převyšují 12,- Kč uzávěrka 34. čísla 19. května číslo vyjde 1. června 2006 redakce Hanka Neužilová - h Petr Křížek - kří, Antonín Štěpánek - aš Miloslav Tůma - T, Marian Štumar - maš stálí spolupracovníci otec Jaroslav Pezlar Mgr. Antonín Marek - ToM Ing. Martina Jandlová, tisková mluvčí biskupství brněnského - MJ rozhovory a korektury Antonín Štěpánek - mobil: vydává dačická farnost distribuce Dačice, Kostelní Vydří, Třebětice sazbu a zlom provádí zdarma sunexo, Vlašská 117, Dačice tel./fax: , informace Fara Dačice - otec Jaroslav Pezlar tel.: , mobil: Mše svaté v Dačicích - farní kostel sv. Vavřince v pátek v (po mši svaté adorace), v sobotu v a v neděli v klášterní kostel sv. Antonína od pondělí do čtvrtka v 7.00, v pátek v 8.00, v sobotu v 7.00 a v neděli v Společenství mladých - každý pátek od hodin na faře v Dačicích (kromě letních prázdnin) obsah Zamyšlení otce Jaroslava Setkávání se O skupinkách Zprávy Katolický dům informuje Manželské společenství v Dačicích Diecézní setkání mládeže v Brně Sňatky, křty, pohřby Domovinka informuje Misijní školka v srdci Afriky Článek odjinud - Svědectví - Robert malý VELKÝ průvodce liturgií Článek odjinud - Svědectví - pokr. Přečtěte si - Renata Štolbová O plese Co odpoví? - P. Josef Stuchlý Farářova čítanka - Červený kohout Co odpoví? - pokr. Rozumy, vtipy Koutek pro děti Zprávy DUBEN 2006 Čtyřicátiny. Své životní jubileum oslavil otec Václav, karmelitán v K. Vydří. Předseda v Dačicích. Na členskou schůzi KDU-ČSL v Dačicích, která se odbývala v sále Katolického domu, zavítal její předseda ing. Miroslav Kalousek. Promluvil o letošních parlamentních volbách a poté odpovídal na dotazy členů. O křesťanství nově. V březnu pokračoval cyklus přednášek O křesťanské víře úplně od základů, který v dačické Domovince vede P. Gorazd Cetkovský, karmelitán z K. Vydří. Evropské kontakty. Zájemci z řad občanů měli možnost se setkat v komorním sále MěKS Dačice s MUDr. Zuzanou Roithovou, poslankyní Evropského parlamentu, která do Dačic přijela na pozvání KDU-ČSL. Řeholní život. Domovinka v Dačicích i v březnu hostila sérii promluv s názvem Řády v církvi připravovanou P. Jaroslavem Pezlarem z Dačic. Naposledy byly věnovány dominikánům s přihlédnutím ke sv. Zdislavě. Postní obnova. Námětem nedělních postních kázání v poutním kostele v K. Vydří se pro letošní rok stali patronové Evropy: sv. Benedikt, sv. Cyril a Metoděj, sv. Kateřina Sienská, sv. Brigita Švédská a sv. Terezie Benedikta od Kříže. Zima. Ještě v polovině března se držel sníh, který napadl v půli listopadu. Pamětníky věc nevídaná, vzpomínali na osudný březen v roce Věčné sliby. V kostele P. Marie Karmelské v K. Vydří vložila na oltář v 10 hodin své definitivní ano sestra Marie Markéta od Ježíše, členka Kongregace karmelitek Dítěte Ježíše. T Katolický dům informuje ČLENSKÁ SCHŮZE Pátého března se členové sešli v sále spolkových prostor, aby se seznámili s děním za uplynulý rok. Předseda Ing. František Neužil ve stručnosti zrekapituloval pravidelné akce pořádané spolkem (MDD, Svátek matek, Smíchuťovka aj.) a poté se zastavil u zatím největší dokončené akce a tou je úspěšně provedená celková rekonstrukce 2. nadzemního podlaží v sousedním domě č. 49 (Optika). V součastnosti již noví nájemníci bydlí. Následovala zpráva o hospodaření spolku z úst pokladníka pana Miloslava Tůmy. Ve stručnosti vyjímáme: stav financí na účtu Sparkasse Dačice: zůstatek z roku 2004 = ,43 Kč příjmy výdaje tržby kino ,00 provoz kina ,57 nájmy z prodejny ,00 zálohy ,00 dotace MÚ ,00 pojištění ,00 příspěvek kraje na rekonstrukci ,00 do pokladny ,00 příspěvky byty ,00 splátka úvěru ,00 úrok 680,63 jiné 6.162,00 vratky ,70 rekonstrukce ,52 CELKEM ,76 CELKEM ,09 zůstatek k = ,67 Kč pokladna - počáteční stav = 5.284,20 Kč příjmy výdaje nájmy bytů ,00 mzdy kino ,00 z účtu ,00 akce ,00 akce ,00 jiné 9.639,50 celkem ,20 celkem ,50 zůstatek k = 3.969,70 Kč Úvěr u Sparkasse Dačice: do vyčerpáno na rekonstrukční práce a proúčtováno firmám: ,50 Kč (zbytek v částce 7.897,50 Kč dočerpán v lednu 2006). Informace o hospodaření následovala příznivá zpráva revizní komise. Poté vystoupil člen výboru pan Zdeněk Havlík, jenž seznámil přítomné se sportovní činností na poli stolního tenisu a oznámil rovněž vytvoření sportovního klubu, který usiluje o přestoupení z neregistrovaných hráčů do okresní mistrovské soutěže. O provozu kina podal přítomným přehled jeho vedoucí pan Josef Novák. Návštěvnost kina stále klesá, byť je v Dačicích stále nad celorepublikovým průměrem. Komplikace rovněž přináší nová tzv. azurová zvuková stopa, která je součástí nově distribuovaných filmů a na stávajících přístrojích jde promítat jen po doinstalování příslušné součástky. Úhrada nákladu bude konzultována se součastným udělovatelem dotace na pokrytí ztráty provozu kina tj. odborem kultury Městského úřadu v Dačicích. Po přijetí 6 nových členů následovala diskuse, která se soustředila především na rozvoj dalších možností využití spolkových prostor v oblasti sportu, trávení volného času, knihovny a do budoucnosti také znovuoživení hlavního sálu. Závěrem bylo vysloveno oprávněné poděkování jednateli spolku Ing. Jaroslavu Pokornému, jenž na svých bedrech nesl tíži většiny jednání s firmami a úřady při rekonstrukčních pracích sousedního domu. Následovalo malé občerstvení. zapsal T ZE SPORTU Jak již bylo naznačeno minule, vznikl v únoru sportovní oddíl stol. tenisu při Katolickém domě v Dačicích. Předsedou je Zdeněk Havlík, jednatelem Antonín Štěpánek, místopředsedou Martin Mareš, pokladníkem Josef Truhlář. Díky příspěvkům a dotacím (zmíněno bude v dalších číslech FL) bude možno koupit nový stůl a hrát od podzimu závodně stolní tenis. Ovšem kvůli omezenému prostoru na hraní to bude jinde než ve spolkové budově. aš

3 DUBEN 2006 Manželské společenství v Dačicích V listu papeže Jana Pavla II. Christifideles laici čteme doporučení pro farnosti: Aby se všechny farnosti staly skutečnými křesťanskými obcemi, musí se příslušné místní církevní autority snažit: b) podporovat základní malá, tzv. živá společenství, v nichž si věřící mohou vzájemně zvěstovat Boží slovo a uskutečňovat je ve službě lásky. Tyto obce společně se svými pastýři jsou pravou konkretizací církevního společenství a centrem evangelizace. Základním společenstvím je rodina, která je stavební buňkou farnosti. Naše farnost se může zdát k velikosti našeho města malá, ale přesto se všichni nemůžeme znát, ani vytvářet živé osobní vztahy. Malé společenství má tedy za úkol vyplňovat v církvi prostor mezi rodinou a farností, sbližovat lidi, dát prostor ke sdílení a dávat dostatek sil k životu mezi nevěřícími. Pod slovem společenství mají lidé schované různé představy. Jak vypadá manželské společenství, do kterého patříme, se pokusíme zachytit v následujících řádcích. Společenství rozhodně není jen setkání lidí u čaje. Snažíme se, aby setkávání mělo jasný program i cíl, aby rozhodující roli hrál Bůh a jeho působení v našich životech. Diecézní setkání mládeže v Brně Domovinka informuje Na začátku tohoto roku oslavilo manželské společenství první rok svého trvání. Setkání vzešlo z povídání po nedělní půl jedenácté mši svaté. Začali jsme v počtu pěti rodin, postupem roku jsme se rozrostli na sedm párů. Scházíme se pravidelně nepravidelně v sobotu odpoledne jednou za měsíc na faře v Dačicích. K dispozici máme dvě místnosti, jedna (kancelář) je pro děti na hraní a v druhé (kuchyně) mají program rodiče. Začínáme modlitbou a společným jídlem. Potom přichází na řadu téma (např. život křesťana v církvi, výchova dětí k životu s Bohem, rozdíly mezi mužem a ženou ) a diskuze. Snažíme se, aby každý z nás měl možnost podělit se o své zkušenosti, radosti i starosti. Závěrem každého setkání je modlitba, požehnání a plánování dalšího společenství a jiných aktivit. Rádi bychom se tímto způsobem podělili o radost a požehnání, které nám manželské společenství přináší. Chtěli bychom také poděkovat všem, kteří do manželského společenství patří, pomáhají nám vytvářet podmínky pro naše setkávání (prostory fary, hlídání dětí, ) a za všechny modlitby. Bára a Petr Piáčkovi Tradiční diecézní setkání mládeže brněnské diecéze s biskupem Vojtěchem Cikrlem proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v sobotu od 9.00 do hodin. Letošní setkání se ponese v duchu citátu: Svítilnou mým nohám je tvé slovo, světlem mé stezce. (Ž 119, 105) Diecézní centrum mládeže připravilo do katedrály sv. Petra a Pavla pestrý program, v němž krátce po zahájení v 9.00 hodin povzbudí přítomné biskup Vojtěch Cikrle tématickou katechezí. Poté bude následovat program ve skupinkách a ve hodin oběd. Odpolední blok, v němž bude prezentováno poselství Svatého otce Benedikta k XXI. světovému dni mládeže, nabídnuto několik scének a krátká beseda, bude zakončen ve hodin pontifikální bohoslužbou. Tématických skupinek, ze kterých si každý bude moci na místě vybrat podle svého zájmu, je také letos celkem čtrnáct: Křesťanská hudba A ještě jednou o vztazích Procesy s církví Modlitební Tajemství misií Člověk a náboženství na křižovatce dnešního světa V lásce když jsme v nesnázích, promluvme si o vztazích Touha být svítilnou Co se svými pocity? Evoluce, zázraky v přírodě a první kapitola Geneze aneb proč jsou blahoslavení čistého srdce? Radio Proglas, TV Noe, digitalizace je to k něčemu? Děláme radost starším lidem Liturgické tance. zdroj: MJ Sňatky Luděk Antušek - Jitka Peprníčková Křty Martin Kubášek, Dačice Adam Urbanec, Hříšice Adriana Nováková, Dačice Pohřby Květoslava Fabešová, Dačice *1928 Josefa Kučerová, Bílkov *1925 Leopold Brychta, Manešovice *1931 Marie Tomanová, Třebětice *1926 Josef Götthans, Dačice *1924 V měsíci dubnu můžete v Domovince shlédnout Velikonoční výstavu, která potrvá do Otevřeno máme pondělí až pátek od 7:30 do 16:00 hod. Co u nás uvidíte? Například dřevořezbu pana Procházky, nápady paní Vavruškové, domácí perníky paní Dědkové, práce dětí Speciální školy a také našich seniorů z charitních zařízení. Přijďte, jste srdečně zváni! Další setkání s P. Jaroslavem Pezlarem se koná v 16:00 hodin. Po zajímavém uvedení do světa františkánského řádu se postupně dostáváme ke kazatelskému řádu dominikánů. Po Velikonocích budou setkání s otcem Gorazdem pokračovat od v 18:30 hodin v Domovince, dál pak každých čtrnáct dní vždy ve čtvrtek. Téma cyklu zní: O křesťanské víře úplně od základů. Dubnová pozvánka na setkávání maminek Jsme moc rádi, že k nám každou středu dochází maminky s dětmi, a že se jim u nás líbí. Jistě se nám podaří uspořádat spolu pár zajímavých akcí. Třeba i ta s otcem Gorazdem z Kostelního Vydří vznikla z podnětu mladé mamky Pavly a jejího manžela Josefa. Pater Gorazd je karmelitán a to, co nám dokáže s pomocí svých podobenství zprostředkovat je opravdu vzácným pokladem. Mamky se zatím setkávají v Domovince ve středu od 16:00 hod. Podle zájmu plánujeme rozšířit setkávání i na jiné dny v týdnu. Milé maminky s dětmi, využijte možnosti změnit prostředí a obohaťte svůj rodinný život o nové vztahy! Kontaktní číslo do Domovinky je , vrátnice nemocnice Vás přepojí do Domovinky - klapka 252. Přijďte a budete vítány! Za Domovinku Elena Hotová redakce Stále hledáme ochotného farníka, který by na sebe chtěl vzít správu a aktualizaci webových stránek našich novin. Hledáme člověka, který má alespoň částečnou znalost tvorby webových stránek a hlavně oplývá nadšením, invencí a chutí přispět svou troškou do života farnosti. Kontaktujte nás na čísle Děkujeme. šotek V minulém čísle se nám vloudil do textů šotek. Ve zprávách se nám popletly měsíce a tak se podle nás Svatocecilský koncert konal v prosinci. Pravda je, že se uskutečnil v listopadu. V přehledu hospodaření u sv. Antonína nám u celkových příjmů vypadla počáteční jednička. Pozorný čtenář si jistě všiml. Za chyby se omlouváme. PROSBA o pomoc Učitel důchodce HLEDÁ PRONÁJEM menšího bytu (nezařízeného) i nenáročně na venkově. Nabídky prosím volejte na číslo báseň POTOK CEDRON Šel Pán Ježíš přes potok Cedron, ptali se ho učedníci jeho, Pane, proč se tak třeseš? Je to zimnice, psotnice nebo žloutenice? Není to zimnice, psotnice ani žloutenice, jen ten kdo v mých stopách půjde, ten na věky spasen bude. Pán Ježíš poslušen otce svého, co vzhlédnul z výšin nebeských, chystá se splnit vůli jeho, odčinit dědičný lidstva hřích. S třesoucím tělem s bolestí v duši, je veden tam, jen málo kdo tuší, na jakou cestu se to dal, Pán Ježíš Kristus SVĚTA KRÁL. ms.proglas.cz nesvatostnamanzelstvi.wz.cz

4 Misijní školka v srdci Afriky Možná jste to právě vy, kdo jste si v uplynulých měsících zakoupil pod kůrem v kostele dřevěnou figurku žirafy či želvy nebo si pro své potřeby pořídil misijní stolní kalendář. Takto získané prostředky slouží k podpoře misie ve Středoafrické republice, o níž nám díky dačickému Karmelu zprostředkuje zprávy P. Anastasio působící u Pražského Jezulátka: Rozpracoval jsem jednu akci na botanickém poli. Jde o velkou operaci na zalesnění savany na severu. Chtěl bych vytyvořit zelenou zónu v okolí vesnických škol. Přenesl jsem tisíce semen do Bouar a Baora pro vytvoření školky. V následujících měsících v období dešťů se budou tisíce rostlinek dobře zakořeněných v igelitových sáčcích rozkládat na širokých plochách misií. Ve vesnicích oceňují hodnotu dřevin, protože zabezpečují dřevo na otop, které je drahé jako petrolej. Ženy a děti se nachodí mnoho kilometrů, aby přinesly domů jen několik kousků dřeva do kuchyně... V Bangui jsem se obrátil na kluky Článek odjinud DUBEN 2006 a poslal je sbírat semena z velkého množství rostlin, které jsou v hlavním městě. Sebralo se více něž 10 milionů (!) semen. Asi tak milion semen už klíčí. Ta budou rozhozena (povzbuzuje nás podobenství o rozsévači z evangelia) do brázd připravených v pětimetrovém kruhovém pásu o obvodu 5 km kolem plantáže, jejíž rozloha je 111 ha. Je už obrostlá asi kusů dřevin, které bujně rostou. Flamboyants, týky, mogions vyrostly za pouhý rok do výše dvou metrů. Za tři roky vyrostou více než pět metrů a už budou použitelné pro otop. Uříznutý kmen znovu vypučí. Můžeme je využít my sami nebo je prodat. Za krátký čas vytvoří hustý les, neproniknutelný pro zloděje a budou chránit také palmy a ovocné stromy na plantáži před větrem února jsem obdržel váš velký dárek pro misii. Jakým způsobem vám mohu poděkovat? Vážení čtenáři Farních listů, možná si ani neuvědomujeme, jakou máme výhodu, že jsme věřící. Často vzdycháme nad složitým problémem, komplikovanými mezilidskými vztahy či nějakou nepříjemností. Nevíme si hned rady. A pak nás to napadne: Bože, prosím, pomoz. Ježíši, jak by ses k tomu postavil?... a najednou je nám vše jasnější. Přečtěte si svědectví někoho, kdo to neměl od začátku tak jasné. Svědectví - Robert Jmenuji se Robert a jsem lékař. Chtěl bych se podělit o své svědectví, jak Bůh vstoupil do mého života. Dá se říci, že pocházím z nevěřící rodiny. Oba moji rodiče (kterých si velmi vážím) prožili v dětství jakousi křesťanskou výchovu, ale po svatbě svoji víru ani v nejmenším nežili, takže jsem z jejich úst o Bohu nikdy neslyšel. Smyslem, na který se zaměřila výchova v naší rodině, bylo vzdělání (oba rodiče jsou vysokoškoláci), a zejména sport. Já sám jsem hrál závodně 10 let fotbal, déle hokej, plaval jsem, lyžoval... Materiální zabezpečení naší rodiny bylo nadprůměrné (zejména díky tátově poctivé pracovní píli) - v podstatě jsme v ničem neměli nedostatek. Přesto musím říct, že mi v dětství něco podstatného chybělo. Kdybych to měl nějak formulovat, nazval bych to nedostatek lásky zadarmo. Chyběl mi prožitek, že si lásku nemusím zasluhovat. Že jsem milován i tehdy, když nepodávám zrovna nejlepší synovský výkon. Když jsem se dobře učil a nosil domů samé jedničky, tak bylo všechno dobré. Když jsem však náhodou nebyl perfektní, dostal jsem to pocítit. Myslím, že mě to vedlo k tomu, že jsem se ve škole vybičoval k nošení samých jedniček, měl jsem je prakticky stále jak na základní škole, tak i na gymnáziu. (pozn. Pro úplnost musím říci, že těch dobrých věcí, které jsem dostal od svých rodičů, bylo neskonale víc než těch negativních a že jsem jim za jejich výchovu vděčný. Určitě mě vychovali podle svých nejlepších představ a i dnes máme spolu pěkné vztahy). Moje přesvědčení, že si lásku druhých musím zasloužit, však šlo se mnou i dále. Hrál jsem závodně fotbal a často jsem musel dělat všechno možné, abych si zajistil respekt starších kluků, kteří se mnou hráli - aby mě brali, abych měl v jejich očích nějakou cenu... Snažil jsem se tento svůj pocit nedostatečnosti nějak potlačit, ale moc to nešlo. Stále jsem toužil po ocenění od druhých. V pubertě jsem chodil na diskotéky, snažil jsem se budit dojem, že jsem king (hlavně před svými vrstevníky), i když jsem v skrytu duše věděl, že je to jenom taková maska, že uvnitř mě je velká nejistota a skrytá touha být milován. Tuto lásku jsem však stále nenacházel. Moje obrácení se datuje do druháku na vysoké škole. Nepřišlo vlastně skrze žádného člověka, který by mi o Bohu povyprávěl (v podstatě nebyl ani kdo...) Je to pro mě svědectví o tom, že Bůh si dokáže člověka najít kdykoli a kdekoli. K tomu okamžiku došlo doma, o samotě. Četl jsem tehdy jakousi knížku (tady bych chtěl upozornit ty, kdo budou toto vyprávění číst, aby si nepředstavovali nějaký mystický zážitek. Už předtím totiž byla ve mně touha po něčem novém, touha najít něco, co by změnilo můj stav, který jsem před chvílí popsal). Když jsem si četl tu knížku, tak jsem najednou uslyšel takový vnitřní hlas, který mě vedl k tomu, abych řekl: Věřím v Ježíše Krista. Dodneška nechápu, odkud se to vzalo, byla to taková myšlenka, jakých člověka za den napadne spousta (nebojte se, schizofrenními hlasy netrpím). V tu chvíli ve mně bojovaly dvě věci. Jednak rozum, který mi říkal: Neblbni, takových hloupostí se člověku za den urodí v hlavě, vzpamatuj se.... Zdravím vás a děkuji! Máme své věrné v každé části zeměkoule. Myslím na vás ve svých modlitbách. redakčně kráceno, celý text u sester OCD Dačice Mapka území, kde působí misie. zdroj: převzato z dvouměsíčníku Misionářské přátelství A jednak ta druhá věc, kterou jsem cítil v srdci - ta touha po změně, naděje, že by můj život mohlo něco opravdu naplnit... Věděl jsem, že tuhle větu Věřím v Ježíše Krista nemohu říci jen tak. Vnitřně jsem cítil, že když tuhle hloupost vyslovím, že se něco změní. Jen jsem nevěděl co. Ještě asi 20 minut jsem s tím bojoval a pak jsem to řekl. Řekl jsem: Věřím v Ježíše Krista. V tu chvíli jsem nevěděl, co to znamená, ale prožil jsem radost, jakou jsem nikdy předtím nezažil. V tu chvíli jsem věděl jedno: Už nejsem nevěřící, jsem věřící!!! Od toho okamžiku jsem s tím Ježíšem Kristem začal mluvit (tenkrát jsem ještě nevěděl, že se tomu říká modlitba), začal jsem ho prosit za svoje potřeby, začal jsem děkovat za úplně obyčejný věci, které mi dělaly radost. A on mi začal odpovídat - třeba tím, že ty moje prosby, které byly často úplně dětinské, trpělivě plnil... Poté jsem si v knihkupectví koupil dětskou Bibli a začal jsem ji sám číst. Zdaleka ne všem textům jsem rozuměl, ale přesto jsem v ní začal Boha stále více poznávat. Vždycky, když jsem Bibli otevřel, tak jsem řekl: Bože, co mi teď chceš říct? No a on mi vždycky něco řekl. Bylo to takové krásné období, trvalo asi půl roku. Potom přišla doba, kdy jsem zatoužil se o své prožitky s někým podělit a vyjasnit si některé otazníky. Žádného věřícího kamaráda jsem však neměl. Jediný, na koho jsem si vzpomněl, byl můj spolužák z gymnázia. Byl to velikánský trapas, protože toho kluka téměř nikdo ze třídy moc nebral - nevynikal ani v balení holek, ani ve sportu. V mnoha věcech, které se nosily, byl naprosto out. Jediné, co jsem věděl, že byl věřící. Byla to pro mě hrozná lekce pokory, protože jsem za ním musel jít a vyklopit mu, co právě prožívám. Bylo to však ve mně tak silné, že mi to i za tu lekci pokory stálo. Musím říci, že způsob, jak vlídně a s pochopením mě ten spolužák přijal, byl pro mě novou zkušeností. Byl to první člověk, který se mnou mluvil o Ježíši. Prožil jsem onu lásku zadarmo, o které jsem již mluvil. Tento spolužák ode mě za celou dobu studia nepoznal nic dobrého, a přesto dokázal ke mně být dobrý. ( I takový je Bůh - je dobrý i když my jsme s láskou na štíru...) Díky tomuto spolužákovi jsem se dostal do modlitebního společenství u sv.tomáše v Brně, kam chodili hlavně vysokoškoláci. Tam jsem poznal, že víra má nejen osobní, ale i společnou dimenzi. A že obě jsou stejně důležité. Ve společenství jsem poznal spoustu opravdových přátel včetně svého budoucího kmotra. Pro tyto lidi (křesťany) vztah s Bohem nebyl jen nějaký folklór. Oni s ním skutečně počítali a Bůh byl pro ně opravdu jejich Otcem (jak se říká v modlitbě Otčenáš). Prožíval jsem zde prakticky stoprocentní přijetí od ostatních, cítil jsem se být milován a moje sebevědomí šlo rapidně nahoru... Za rok a půl jsem byl pokřtěn v katolické církvi. Také jsem se u sv.tomáše seznámil se svojí budoucí manželkou, dnes spolu máme již 3 děti, a nikdy bych nevěřil, že s Boží pomocí může být vztah dvou lidí tak krásný. I po několika letech manželství se cítím být svojí manželkou milován a myslím si, že i mě to vede k tomu, dávat ze sebe to lepší, co ve mě je... Než jsem uvěřil, měl jsem vztahy s různými děvčaty. Po určité době tyto vztahy vždy sklouzly k tomu, že jsme jeden i druhý začali žít spíše pro sebe než pro druhého, svět toho druhého nás po určité době přestal zajímat a vztah šel k ledu. Láska nám po určité době došla (jako když dojde v autě benzín a nemáte jej odkud doplnit - takže auto už prostě nejede...) Ve vztahu s mojí manželkou je však i přes naše chyby po letech láska a důvěra, můžeme spolu mluvit prakticky o všem, dokonce i o našich slabostech, o tom, v čem člověk padá, v čem je trapný... Velkou věcí, která drží náš vztah, je společná modlitba vlastními slovy. T

5 malý VELKÝ průvodce liturgií Velikonoční kající doba neboli Postní doba a její historický vývoj Již křesťané ve 2.století se na velikonoční slavnost připravovali dvoudenním smutečním postem. Ve 3.století se půst rozšířil na celý Svatý týden. A pro první všeobecný koncil v Niceji (r.325) je čtyřicetidenní příprava na Velikonoce něčím samozřejmým a všem známým. Jedná se o úmysl napodobit Ježíše, který se po svém křtu v Jordánu 40 dní postil (Mt 4,2; Lk 4,1n). Církevní Otcové v tom rovněž viděli odkaz na 40 dní, kdy se postil Mojžíš na Sinaji (Ex 34,28) a prorok Eliáš cestou k hoře Chorebu (1Kr 19,8), stejně jako na 40 roků putování Izraele pouští. Původně čtyřicetidenní (quadragesima) začínalo o šesté neděli před Velikonocemi a trvalo do Zeleného čtvrtku, kdy se v Římě konalo slavnostní znovupřijetí kajícníků. Ale protože se o nedělích nepostilo, hledalo se v 5.století, jak zvýšit počet dní skutečného postu na 40. Dosáhlo se toho dvěma kroky: Nejprve se z velikonočního tridua vyčlenil Velký pátek a Bílá sobota; a k postní době se připojily čtyři všední dny před první nedělí postní, takže se dospělo k dnešní Popeleční středě jako začátku čtyřicetidenního postu. Půst ve čtyřicetidenní spočíval v tom, že se člověk spokojil s jedním jídlem denně (podle antického zvyku večer). K tomu přistupovala zdrženlivost od masitých pokrmů a vína, později též od mléčných produktů. Začátkem vrcholného středověku lze pozorovat postupné zmírňování postní praxe. Ve staré církvi křesťané viděli též za důležité posílení modlitby. Půst se chápal, jako příprava na přijetí Ducha sv., jako účinná zbraň proti zlým duchům, a jako podmínka aktivní pomoci chudým to co věřící v postu ušetřil, když se postil, dal chudým. Obsah čtyřicetidenní též spoluvytvářely snahy o rekonciliaci kajícníků (veřejné církevní pokání) a postupná příprava katechumenů (uchazečů o křest) na přijetí iniciačních svátostí o velikonoční noci. U obojího šlo v posledku o vyplnění základní výzvy v Mk 1,15: Obraťte se a věřte evangeliu! Nový řád velikonoční kající doby, doby postní V dnešní době se setkáme pouze se dvěma závaznými postními dny DUBEN 2006 V minulém vydání Farních listů jsme se stručně seznámili s Adventní dobou, ale protože naše listy nevychází častěji, tak jsme byli nuceni prozatím vynechat dobu vánoční, a proto se dnes v našem zamyšlení seznámíme s dobou Postní. Možná vás udiví názvy, které jsme pro tuto dobu použili, ale jde o to, abychom tuto dobu správně chápali a nezužovali její význam. V první části opět nastíníme historický vývoj, kterým postní doba prošla a v té druhé si řekneme o jejím současném chápaní, o reformě, kterou nastínil Druhý vatikánský koncil a v neposlední řadě zde naleznete stručný přehled nedělních evangelií (to proto, abychom viděli postní dobu jako celek od toho, kde začíná a kam směřuje). (Popeleční středa a Velký pátek). Zdá se, že minimalizace postní praxe je jakýmsi výrazem skepse a výhrad vůči bohatým zkušenostem staré církve. Hledáme-li celkový smysl velikonoční kající doby, mohla by nám dobře posloužit 1.postní preface: Neboť ty nám dáváš milost pokání, ty chceš, abychom se připravovali v zbožnosti a horlivé lásce na slavnost velikonočních tajemství. V nich jsme dostali počátek tvého života, v nich rosteme k plnosti tvého synovství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Oba náboženské úkony, které kdysi zásadně utvářeli liturgii čtyřicetidenní postní doby (veřejné církevní pokání a katechumenát) se pozvolna vytratily. Proto předepsal Druhý vatikánský koncil základní směry reformy: V postní době naslouchají věřící horlivěji než jindy Božímu slovu a věnují se modlitbě. Tak se pro ně postní doba stává přípravou na slavení velikonočního tajemství, a to jednak zvláště připomínáním křtu nebo přípravou na jeho přijetí, jednak pokáním. Tento dvojí ráz postní doby ať je v liturgii a v liturgické katechezi postaven do plného světla. Proto: a) Ať se více uplatní křestní prvky obsažené v postní liturgii; ať se popřípadě obnoví i něco ze starší tradice. b) Totéž je třeba říci o kajících prvcích. V katechezi je třeba věřícím zároveň se společenskými následky hříchu zdůraznit vlastní povahu pokání: mít odpor proti hříchu, protože uráží Boha. Přitom ať se nepřechází mlčením úloha církve při pokání a ať se vyzývá k modlitbě za hříšníky. (Konstituce o posvátné liturgii SC 109). Velikonoční postní doba dnes trvá od Popeleční středy do začátku mše na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek (tj. včetně nedělí 44 dní, bez nedělí však jen 38). Při mších svatých se užívá fialových mešních rouch a vynechává se radostné Gloria a aleluja ve zpěvu před evangeliem. Pro přehlednost zde uvádíme nedělní postní evangelia, což nám může pomoci vidět, na co se právě máme zaměřit a o čem můžeme přemýšlet v naší přípravě na velikonoce: ToM v cyklu A (loňský rok) v cyklu B (tento rok) v cyklu C (příští rok) 1. NEDĚLE O Ježíšově pokušení na poušti O Ježíšově pokušení na poušti O Ježíšově pokušení na poušti Mt 4,1-11 Mk 1,12-15 Lk 4, NEDĚLE Proměnění Páně Proměnění Páně Proměnění Páně Mt 17,1-9 Mk 9,2-10 Lk 9,28b NEDĚLE Setkání Ježíše se Samařankou u Jákobovy studny Očištění chrámu (poukaz na Ježíšovu smrt a jeho vzkříšení) Podobenství o neplodném fíkovníku Jan 4,5-42 Jan 2,13-25 Lk 13, NEDĚLE Ježíš uzdravuje slepého od narození Ježíšův rozhovor s Nikodémem Podobenství o milosrdném otci Jan 9,1-41 Jan 3,14-24 Lk 15,1-3 a NEDĚLE O vzkříšení Lazara Ježíš pšeničným zrnem, jež padne do země a odumře Ježíš odpouští cizoložnici Jan 11,1-45 Jan 12,20-33 Jan 8,1-11 KVĚTNÁ NEDĚLE Pašie podle Mt Pašie podle Mk Pašie podle Lk Mt 26,14-27,66 Mk 14,1-15,47 Lk 22,14-23,56 Na začátku, když jsme se takto začali modlit, to pro nás oba byl velký trapas. Dali jsme se tím jeden druhému vlastně všanc. Když však jeden odhalil při modlitbě své srdce, povzbudilo to toho druhého k stejnému kroku a naopak. A naše vzájemná důvěra (a tím i náš vztah) tím paradoxně rostly. I díky společné modlitbě je náš vztah dnes mnohem lepší než na začátku. Chci se ještě vrátit k době našeho předmanželského chození. Během této doby nám dal Bůh poznat smysl sexuální předmanželské čistoty. My s manželkou máme podobnou výchovu a do našeho vztahu jsme v této oblasti padli téměř po hlavě. Poznali jsme však, že i když je sex veliký Boží dar, ale je to taky silná věc. V době, kdy ti dva ještě neví, jestli jsou stvořeni jeden pro druhého, kdy neví, jestli mají jít společně životem, tak v té době může sex přebít všechno ostatní, takže ti dva vůbec nemohou poznat, jestli k sobě patří. Nemohou náležitě poznat jeden druhého, ani dobré stránky ani chyby. A ani nemají chuť poznávat, protože jediné, co je zajímá, co přebije v tu chvíli všechno ostatní, je postel. Chyby partnera se projeví až později, a to je většinou už pozdě. Pokud to neskončí rovnou nechtěným miminem, tak přinejmenším hlubokou jizvou v srdci. Poznali jsme, že Bůh nechce tím, že nám sex nějakou dobu nedopřává, o nic obrat, ale chce nás sexuálním půstem před manželstvím naučit jedno: aby v manželství byl sex něco, co nás dva spojuje a co není jenom takové sobectví ve dvou. (No, snad jsem to nějak vyjádřil.) Na závěr bych chtěl povzbudit ty, kdo toto svědectví četli: v Bibli v 1.Janově listu, hned na začátku, je napsáno: Co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Je to pro mě slovo, které mi hodně pomohlo. To slovo říká, že člověk nemusí být nějaký vzdělaný teolog k tomu, aby mohl ukazovat, že Bůh je dobrý. Stačí vidět věci, které Bůh vykonal v jeho životě. Bůh nechce, abychom vykládali věci, které neznáme, kterým nerozumíme, ale chce, abychom říkali věci, které známe, kterých se naše ruce dotýkaly. ( , 05:45) kří

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7 Dačická farnost, 28. 11. 2004, V. ročník / 25. číslo, náklad 220 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 3 Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Slovo otce Jaroslava Pohled na Pannu Marii v blízkosti 150.

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2014 Číslo 3 Ročník 20 Úvodník František Ponížil, jáhen Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero 4. přikázání Věřím, že drahá Matka Vojtěcha přišla na místo věčné

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / /

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / / / / ÚVODNÍ SLOVO Biřmování Milí přátelé, po prázdninách a dovolených se znovu, možná s trochou nostalgie, setkáváme nad stránkami Farního zpravodaje. Tentokrát bychom se rádi ohlédli a dali všem čtenářům

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Velikonoční štěstí bez konce Ježíš byl vzkříšen a my s ním! Jeho milost je v nás, neboť jsme byli pokřtěni.

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2005 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Pastorační plán farnosti? Asi si mnozí dobře pamatujeme, jak se v našem hospodářství v dobách minulých vytvářely jedinečné pětileté plány, které pak zpravidla, rozuměj

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více