Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible"

Transkript

1 DUBEN 2006 Dačická farnost, , VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava Setkávání se Skrze postní dobu k velikonocím V Jubilejním roce nám bylo zdůrazňováno, že náš život je cesta, putování do domu nebeského Otce. Tuto myšlenku neopouštíme a častěji se k ní vracíme, je součástí naší víry. Svatý otec Benedikt XVI. ji také připomíná v Poselství k postní době. Postní doba je čas vyhrazený pro vnitřní pouť k tomu, jenž je pramenem milosrdenství. Je to pouť, v níž nás on sám doprovází přes poušť naší chudoby a podporuje nás na naší cestě k velikonoční radosti. Jakási kontrolní otázka může znít, na co mé oči jsou zahleděné, od čeho se nemohu odtrhnout a naopak co jen zběžně, neúčastně přehlížím. Jeden z biblických výroků říká, že naše oči jsou upřené na Ježíše. Nejde o bezduché zasnění se, protože od něho pochází všechno důležité, co potřebujeme teď i potom. My také víme, že nemůžeme ztrácet přehled i o pozemských záležitostech. Snažit se o rozvoj hmotných darů je dobré, zvláště tam, kde se nedostávají. Toto ale není všechno. Snažit se o rozvoj Božích darů ukázal Ježíš a pokračují v tom jeho učedníci až do současnosti. Jedna z katechismových pravd nás poučuje, že každý člověk je v Božím plánu povolán ke spáse. Ježíš ví, že tomuto plánu se budou klást nástrahy. Rozhoduje se, že nás bude chránit i za cenu života. S tímto pohledem objímá jednotlivce i zástupy a všechny je odevzdává Otci tím, že sám sebe nabízí jako oběť smíření. (Benedikt XVI.) V čase přípravy na Velikonoce se stáváme moudřejšími lidmi. Událostem kolem sebe se nevyhýbáme a do nich vstupujeme jako aktivní pracovníci. Pravdy Boží a duchovní vidíme také zřetelně a také se pro ně nasazujeme. Pozorujeme, jak Ježíš nese těžký kříž. To není jen kus dřevěné klády, ale to On nese malé, těžké a smrtelné hříchy, které volají do nebe. Toto volání bych nyní chápal jako naši prosbu: Ježíši, zachraň mne, smiluj se, odpusť mi, pomoz mi! Také: děkuji ti, chválím tě, nemám slov, jak bych jinak vyjádřil vděčnost tobě, můj Pane a Bože, Spasiteli! P. Jaroslav 4,5 Článek odjinud - - Svědectví 6,7 Co odpoví? P. Josef Stuchlý Taky se rádi setkáváte? To jen na úvod řečnická otázka. Jinak chci napsat pár vět o setkávání se několika manželských párů z okolí Dačic. Začátek je někdy v roce 1995 a naše spolčo se rozrůstalo a zmenšovalo, takže původní je už jen jeden pár. V současné době jsou nás 4 páry a setkáváme se 1x za měsíc. Děti máme od 0 roků (čeká se jedna radostná událost) do 14 let. Scházíme se vždy v rodině, která se odváží ostatní pozvat (samozřejmě bez dětí) a to poslední pátek v měsíci. Taky máme to štěstí, že se nás ujali karmelitáni, a tak nás na setkání i někdo vede. Ještě to má tu výhodu, že 1x ročně v květnu máme setkání v klášteře a všichni jsme hosté. Program setkání se různě obměňuje nebo střídá. Domluvíme se třeba na knížce, kterou pak po kapitolách probíráme. Na setkání si jeden dobrovolník připraví vyprávění o té kapitole a společně ji pak ještě komentujeme a dělíme se o své zkušenosti. Naposled jsme probírali knížku Potřebuji Tvou Lásku od Dr. Ross Campbell. Je to knížka, která ukazuje, že naše děti potřebují především lásku. A protože všichni máme děti, tak se nám moc líbila. Určitě doporučuji. Jindy na spolču zase probíráme evangelium, které se bude číst v neděli. Nejdříve jeden přečte úryvek, potom čte druhý. Pak je chvilka ticha, kdy o tom přemýšlíme a nakonec to ještě někdo přečte potřetí. Každý, koho něco oslovilo, pak přečte třeba už jen slovo nebo část věty. Nakonec si o tom úryvku volně povídáme a odborný poradce od karmelitánů nám podá výklad. Na konci každého setkání je čas pro modlitbu a pak už se jen domluvíme, kde příště a co bude na programu. V létě na konci prázdnin se sejdeme i s dětmi na opékání párků a různé hry v klášteře u karmelitánů. Pro děti máme připravené soutěže a hry se sladkou odměnou za splnění úkolu, opékání a nakonec kdo chce, tak si může zahrát i fotbal. Loni jsme se setkali i se společenstvím dalších rodin a tak mohli poznat, že setkávání baví i další lidi. Pokud se teda rádi setkáváte, tak se ozvěte přes otce Jaroslava. Ještě máme místo a členské příspěvky nevybíráme. Jan Doležal Další tématický článek na straně 3 Dolní Němčice O skupinkách které se scházejí k modlitbě a k poznávání Bible Církev jako celek vytváří velkou rodinu, kterou kolem sebe shromažďuje Kristus, toto bude platit až do završení dějin lidstva. V ní je mnoho částí a společenství, kteří naplňují dílo svého Mistra a Pána. Tak to pokračuje až k jednotlivému člověku. Tento úvod směřuje k některým našim věřícím, kteří se pravidelně scházejí na nedělních bohoslužbách v Dačicích, v Kostelním Vydří nebo ve Volfířově. Mimo chrámové prostory se občas scházejí i doma nebo na faře v Dačicích, aby se modlili, rozjímali nad texty Písma svatého a prohlubovali osobní víru. Jednu ze skupinek, která se schází v Malém Pěčíně, pravidelně navštěvuji i já. Každé první úterý v měsíci nachází domovské právo u Brtníků, kde pročítáme nedělní biblické texty, pokoušíme se o výklad a porozumění těchto myšlenek. Večer zakončujeme osobní modlitbou v děkování a prosbách. Když budu mluvit sám za sebe, mohu říci, že tyto chvíle jsou pro mě velmi důležité, sám prohlubuji svou víru, více se sbližuji s Božím slovem, mám velkou radost z naslouchajících i modlících se. Takový večer je jedna z možností, kdy dar víry se více rozsvítí a může být osloven i druhý člověk. Já vím, že jsou i další aktivity, o kterých bych se zmínil snad příště. P. Jaroslav

2 tiráž FARNÍ LISTY - Dačická farnost vychází pro vnitřní potřebu farnosti náklady na jedno číslo převyšují 12,- Kč uzávěrka 34. čísla 19. května číslo vyjde 1. června 2006 redakce Hanka Neužilová - h Petr Křížek - kří, Antonín Štěpánek - aš Miloslav Tůma - T, Marian Štumar - maš stálí spolupracovníci otec Jaroslav Pezlar Mgr. Antonín Marek - ToM Ing. Martina Jandlová, tisková mluvčí biskupství brněnského - MJ rozhovory a korektury Antonín Štěpánek - mobil: vydává dačická farnost distribuce Dačice, Kostelní Vydří, Třebětice sazbu a zlom provádí zdarma sunexo, Vlašská 117, Dačice tel./fax: , informace Fara Dačice - otec Jaroslav Pezlar tel.: , mobil: Mše svaté v Dačicích - farní kostel sv. Vavřince v pátek v (po mši svaté adorace), v sobotu v a v neděli v klášterní kostel sv. Antonína od pondělí do čtvrtka v 7.00, v pátek v 8.00, v sobotu v 7.00 a v neděli v Společenství mladých - každý pátek od hodin na faře v Dačicích (kromě letních prázdnin) obsah Zamyšlení otce Jaroslava Setkávání se O skupinkách Zprávy Katolický dům informuje Manželské společenství v Dačicích Diecézní setkání mládeže v Brně Sňatky, křty, pohřby Domovinka informuje Misijní školka v srdci Afriky Článek odjinud - Svědectví - Robert malý VELKÝ průvodce liturgií Článek odjinud - Svědectví - pokr. Přečtěte si - Renata Štolbová O plese Co odpoví? - P. Josef Stuchlý Farářova čítanka - Červený kohout Co odpoví? - pokr. Rozumy, vtipy Koutek pro děti Zprávy DUBEN 2006 Čtyřicátiny. Své životní jubileum oslavil otec Václav, karmelitán v K. Vydří. Předseda v Dačicích. Na členskou schůzi KDU-ČSL v Dačicích, která se odbývala v sále Katolického domu, zavítal její předseda ing. Miroslav Kalousek. Promluvil o letošních parlamentních volbách a poté odpovídal na dotazy členů. O křesťanství nově. V březnu pokračoval cyklus přednášek O křesťanské víře úplně od základů, který v dačické Domovince vede P. Gorazd Cetkovský, karmelitán z K. Vydří. Evropské kontakty. Zájemci z řad občanů měli možnost se setkat v komorním sále MěKS Dačice s MUDr. Zuzanou Roithovou, poslankyní Evropského parlamentu, která do Dačic přijela na pozvání KDU-ČSL. Řeholní život. Domovinka v Dačicích i v březnu hostila sérii promluv s názvem Řády v církvi připravovanou P. Jaroslavem Pezlarem z Dačic. Naposledy byly věnovány dominikánům s přihlédnutím ke sv. Zdislavě. Postní obnova. Námětem nedělních postních kázání v poutním kostele v K. Vydří se pro letošní rok stali patronové Evropy: sv. Benedikt, sv. Cyril a Metoděj, sv. Kateřina Sienská, sv. Brigita Švédská a sv. Terezie Benedikta od Kříže. Zima. Ještě v polovině března se držel sníh, který napadl v půli listopadu. Pamětníky věc nevídaná, vzpomínali na osudný březen v roce Věčné sliby. V kostele P. Marie Karmelské v K. Vydří vložila na oltář v 10 hodin své definitivní ano sestra Marie Markéta od Ježíše, členka Kongregace karmelitek Dítěte Ježíše. T Katolický dům informuje ČLENSKÁ SCHŮZE Pátého března se členové sešli v sále spolkových prostor, aby se seznámili s děním za uplynulý rok. Předseda Ing. František Neužil ve stručnosti zrekapituloval pravidelné akce pořádané spolkem (MDD, Svátek matek, Smíchuťovka aj.) a poté se zastavil u zatím největší dokončené akce a tou je úspěšně provedená celková rekonstrukce 2. nadzemního podlaží v sousedním domě č. 49 (Optika). V součastnosti již noví nájemníci bydlí. Následovala zpráva o hospodaření spolku z úst pokladníka pana Miloslava Tůmy. Ve stručnosti vyjímáme: stav financí na účtu Sparkasse Dačice: zůstatek z roku 2004 = ,43 Kč příjmy výdaje tržby kino ,00 provoz kina ,57 nájmy z prodejny ,00 zálohy ,00 dotace MÚ ,00 pojištění ,00 příspěvek kraje na rekonstrukci ,00 do pokladny ,00 příspěvky byty ,00 splátka úvěru ,00 úrok 680,63 jiné 6.162,00 vratky ,70 rekonstrukce ,52 CELKEM ,76 CELKEM ,09 zůstatek k = ,67 Kč pokladna - počáteční stav = 5.284,20 Kč příjmy výdaje nájmy bytů ,00 mzdy kino ,00 z účtu ,00 akce ,00 akce ,00 jiné 9.639,50 celkem ,20 celkem ,50 zůstatek k = 3.969,70 Kč Úvěr u Sparkasse Dačice: do vyčerpáno na rekonstrukční práce a proúčtováno firmám: ,50 Kč (zbytek v částce 7.897,50 Kč dočerpán v lednu 2006). Informace o hospodaření následovala příznivá zpráva revizní komise. Poté vystoupil člen výboru pan Zdeněk Havlík, jenž seznámil přítomné se sportovní činností na poli stolního tenisu a oznámil rovněž vytvoření sportovního klubu, který usiluje o přestoupení z neregistrovaných hráčů do okresní mistrovské soutěže. O provozu kina podal přítomným přehled jeho vedoucí pan Josef Novák. Návštěvnost kina stále klesá, byť je v Dačicích stále nad celorepublikovým průměrem. Komplikace rovněž přináší nová tzv. azurová zvuková stopa, která je součástí nově distribuovaných filmů a na stávajících přístrojích jde promítat jen po doinstalování příslušné součástky. Úhrada nákladu bude konzultována se součastným udělovatelem dotace na pokrytí ztráty provozu kina tj. odborem kultury Městského úřadu v Dačicích. Po přijetí 6 nových členů následovala diskuse, která se soustředila především na rozvoj dalších možností využití spolkových prostor v oblasti sportu, trávení volného času, knihovny a do budoucnosti také znovuoživení hlavního sálu. Závěrem bylo vysloveno oprávněné poděkování jednateli spolku Ing. Jaroslavu Pokornému, jenž na svých bedrech nesl tíži většiny jednání s firmami a úřady při rekonstrukčních pracích sousedního domu. Následovalo malé občerstvení. zapsal T ZE SPORTU Jak již bylo naznačeno minule, vznikl v únoru sportovní oddíl stol. tenisu při Katolickém domě v Dačicích. Předsedou je Zdeněk Havlík, jednatelem Antonín Štěpánek, místopředsedou Martin Mareš, pokladníkem Josef Truhlář. Díky příspěvkům a dotacím (zmíněno bude v dalších číslech FL) bude možno koupit nový stůl a hrát od podzimu závodně stolní tenis. Ovšem kvůli omezenému prostoru na hraní to bude jinde než ve spolkové budově. aš

3 DUBEN 2006 Manželské společenství v Dačicích V listu papeže Jana Pavla II. Christifideles laici čteme doporučení pro farnosti: Aby se všechny farnosti staly skutečnými křesťanskými obcemi, musí se příslušné místní církevní autority snažit: b) podporovat základní malá, tzv. živá společenství, v nichž si věřící mohou vzájemně zvěstovat Boží slovo a uskutečňovat je ve službě lásky. Tyto obce společně se svými pastýři jsou pravou konkretizací církevního společenství a centrem evangelizace. Základním společenstvím je rodina, která je stavební buňkou farnosti. Naše farnost se může zdát k velikosti našeho města malá, ale přesto se všichni nemůžeme znát, ani vytvářet živé osobní vztahy. Malé společenství má tedy za úkol vyplňovat v církvi prostor mezi rodinou a farností, sbližovat lidi, dát prostor ke sdílení a dávat dostatek sil k životu mezi nevěřícími. Pod slovem společenství mají lidé schované různé představy. Jak vypadá manželské společenství, do kterého patříme, se pokusíme zachytit v následujících řádcích. Společenství rozhodně není jen setkání lidí u čaje. Snažíme se, aby setkávání mělo jasný program i cíl, aby rozhodující roli hrál Bůh a jeho působení v našich životech. Diecézní setkání mládeže v Brně Domovinka informuje Na začátku tohoto roku oslavilo manželské společenství první rok svého trvání. Setkání vzešlo z povídání po nedělní půl jedenácté mši svaté. Začali jsme v počtu pěti rodin, postupem roku jsme se rozrostli na sedm párů. Scházíme se pravidelně nepravidelně v sobotu odpoledne jednou za měsíc na faře v Dačicích. K dispozici máme dvě místnosti, jedna (kancelář) je pro děti na hraní a v druhé (kuchyně) mají program rodiče. Začínáme modlitbou a společným jídlem. Potom přichází na řadu téma (např. život křesťana v církvi, výchova dětí k životu s Bohem, rozdíly mezi mužem a ženou ) a diskuze. Snažíme se, aby každý z nás měl možnost podělit se o své zkušenosti, radosti i starosti. Závěrem každého setkání je modlitba, požehnání a plánování dalšího společenství a jiných aktivit. Rádi bychom se tímto způsobem podělili o radost a požehnání, které nám manželské společenství přináší. Chtěli bychom také poděkovat všem, kteří do manželského společenství patří, pomáhají nám vytvářet podmínky pro naše setkávání (prostory fary, hlídání dětí, ) a za všechny modlitby. Bára a Petr Piáčkovi Tradiční diecézní setkání mládeže brněnské diecéze s biskupem Vojtěchem Cikrlem proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v sobotu od 9.00 do hodin. Letošní setkání se ponese v duchu citátu: Svítilnou mým nohám je tvé slovo, světlem mé stezce. (Ž 119, 105) Diecézní centrum mládeže připravilo do katedrály sv. Petra a Pavla pestrý program, v němž krátce po zahájení v 9.00 hodin povzbudí přítomné biskup Vojtěch Cikrle tématickou katechezí. Poté bude následovat program ve skupinkách a ve hodin oběd. Odpolední blok, v němž bude prezentováno poselství Svatého otce Benedikta k XXI. světovému dni mládeže, nabídnuto několik scének a krátká beseda, bude zakončen ve hodin pontifikální bohoslužbou. Tématických skupinek, ze kterých si každý bude moci na místě vybrat podle svého zájmu, je také letos celkem čtrnáct: Křesťanská hudba A ještě jednou o vztazích Procesy s církví Modlitební Tajemství misií Člověk a náboženství na křižovatce dnešního světa V lásce když jsme v nesnázích, promluvme si o vztazích Touha být svítilnou Co se svými pocity? Evoluce, zázraky v přírodě a první kapitola Geneze aneb proč jsou blahoslavení čistého srdce? Radio Proglas, TV Noe, digitalizace je to k něčemu? Děláme radost starším lidem Liturgické tance. zdroj: MJ Sňatky Luděk Antušek - Jitka Peprníčková Křty Martin Kubášek, Dačice Adam Urbanec, Hříšice Adriana Nováková, Dačice Pohřby Květoslava Fabešová, Dačice *1928 Josefa Kučerová, Bílkov *1925 Leopold Brychta, Manešovice *1931 Marie Tomanová, Třebětice *1926 Josef Götthans, Dačice *1924 V měsíci dubnu můžete v Domovince shlédnout Velikonoční výstavu, která potrvá do Otevřeno máme pondělí až pátek od 7:30 do 16:00 hod. Co u nás uvidíte? Například dřevořezbu pana Procházky, nápady paní Vavruškové, domácí perníky paní Dědkové, práce dětí Speciální školy a také našich seniorů z charitních zařízení. Přijďte, jste srdečně zváni! Další setkání s P. Jaroslavem Pezlarem se koná v 16:00 hodin. Po zajímavém uvedení do světa františkánského řádu se postupně dostáváme ke kazatelskému řádu dominikánů. Po Velikonocích budou setkání s otcem Gorazdem pokračovat od v 18:30 hodin v Domovince, dál pak každých čtrnáct dní vždy ve čtvrtek. Téma cyklu zní: O křesťanské víře úplně od základů. Dubnová pozvánka na setkávání maminek Jsme moc rádi, že k nám každou středu dochází maminky s dětmi, a že se jim u nás líbí. Jistě se nám podaří uspořádat spolu pár zajímavých akcí. Třeba i ta s otcem Gorazdem z Kostelního Vydří vznikla z podnětu mladé mamky Pavly a jejího manžela Josefa. Pater Gorazd je karmelitán a to, co nám dokáže s pomocí svých podobenství zprostředkovat je opravdu vzácným pokladem. Mamky se zatím setkávají v Domovince ve středu od 16:00 hod. Podle zájmu plánujeme rozšířit setkávání i na jiné dny v týdnu. Milé maminky s dětmi, využijte možnosti změnit prostředí a obohaťte svůj rodinný život o nové vztahy! Kontaktní číslo do Domovinky je , vrátnice nemocnice Vás přepojí do Domovinky - klapka 252. Přijďte a budete vítány! Za Domovinku Elena Hotová redakce Stále hledáme ochotného farníka, který by na sebe chtěl vzít správu a aktualizaci webových stránek našich novin. Hledáme člověka, který má alespoň částečnou znalost tvorby webových stránek a hlavně oplývá nadšením, invencí a chutí přispět svou troškou do života farnosti. Kontaktujte nás na čísle Děkujeme. šotek V minulém čísle se nám vloudil do textů šotek. Ve zprávách se nám popletly měsíce a tak se podle nás Svatocecilský koncert konal v prosinci. Pravda je, že se uskutečnil v listopadu. V přehledu hospodaření u sv. Antonína nám u celkových příjmů vypadla počáteční jednička. Pozorný čtenář si jistě všiml. Za chyby se omlouváme. PROSBA o pomoc Učitel důchodce HLEDÁ PRONÁJEM menšího bytu (nezařízeného) i nenáročně na venkově. Nabídky prosím volejte na číslo báseň POTOK CEDRON Šel Pán Ježíš přes potok Cedron, ptali se ho učedníci jeho, Pane, proč se tak třeseš? Je to zimnice, psotnice nebo žloutenice? Není to zimnice, psotnice ani žloutenice, jen ten kdo v mých stopách půjde, ten na věky spasen bude. Pán Ježíš poslušen otce svého, co vzhlédnul z výšin nebeských, chystá se splnit vůli jeho, odčinit dědičný lidstva hřích. S třesoucím tělem s bolestí v duši, je veden tam, jen málo kdo tuší, na jakou cestu se to dal, Pán Ježíš Kristus SVĚTA KRÁL. ms.proglas.cz nesvatostnamanzelstvi.wz.cz

4 Misijní školka v srdci Afriky Možná jste to právě vy, kdo jste si v uplynulých měsících zakoupil pod kůrem v kostele dřevěnou figurku žirafy či želvy nebo si pro své potřeby pořídil misijní stolní kalendář. Takto získané prostředky slouží k podpoře misie ve Středoafrické republice, o níž nám díky dačickému Karmelu zprostředkuje zprávy P. Anastasio působící u Pražského Jezulátka: Rozpracoval jsem jednu akci na botanickém poli. Jde o velkou operaci na zalesnění savany na severu. Chtěl bych vytyvořit zelenou zónu v okolí vesnických škol. Přenesl jsem tisíce semen do Bouar a Baora pro vytvoření školky. V následujících měsících v období dešťů se budou tisíce rostlinek dobře zakořeněných v igelitových sáčcích rozkládat na širokých plochách misií. Ve vesnicích oceňují hodnotu dřevin, protože zabezpečují dřevo na otop, které je drahé jako petrolej. Ženy a děti se nachodí mnoho kilometrů, aby přinesly domů jen několik kousků dřeva do kuchyně... V Bangui jsem se obrátil na kluky Článek odjinud DUBEN 2006 a poslal je sbírat semena z velkého množství rostlin, které jsou v hlavním městě. Sebralo se více něž 10 milionů (!) semen. Asi tak milion semen už klíčí. Ta budou rozhozena (povzbuzuje nás podobenství o rozsévači z evangelia) do brázd připravených v pětimetrovém kruhovém pásu o obvodu 5 km kolem plantáže, jejíž rozloha je 111 ha. Je už obrostlá asi kusů dřevin, které bujně rostou. Flamboyants, týky, mogions vyrostly za pouhý rok do výše dvou metrů. Za tři roky vyrostou více než pět metrů a už budou použitelné pro otop. Uříznutý kmen znovu vypučí. Můžeme je využít my sami nebo je prodat. Za krátký čas vytvoří hustý les, neproniknutelný pro zloděje a budou chránit také palmy a ovocné stromy na plantáži před větrem února jsem obdržel váš velký dárek pro misii. Jakým způsobem vám mohu poděkovat? Vážení čtenáři Farních listů, možná si ani neuvědomujeme, jakou máme výhodu, že jsme věřící. Často vzdycháme nad složitým problémem, komplikovanými mezilidskými vztahy či nějakou nepříjemností. Nevíme si hned rady. A pak nás to napadne: Bože, prosím, pomoz. Ježíši, jak by ses k tomu postavil?... a najednou je nám vše jasnější. Přečtěte si svědectví někoho, kdo to neměl od začátku tak jasné. Svědectví - Robert Jmenuji se Robert a jsem lékař. Chtěl bych se podělit o své svědectví, jak Bůh vstoupil do mého života. Dá se říci, že pocházím z nevěřící rodiny. Oba moji rodiče (kterých si velmi vážím) prožili v dětství jakousi křesťanskou výchovu, ale po svatbě svoji víru ani v nejmenším nežili, takže jsem z jejich úst o Bohu nikdy neslyšel. Smyslem, na který se zaměřila výchova v naší rodině, bylo vzdělání (oba rodiče jsou vysokoškoláci), a zejména sport. Já sám jsem hrál závodně 10 let fotbal, déle hokej, plaval jsem, lyžoval... Materiální zabezpečení naší rodiny bylo nadprůměrné (zejména díky tátově poctivé pracovní píli) - v podstatě jsme v ničem neměli nedostatek. Přesto musím říct, že mi v dětství něco podstatného chybělo. Kdybych to měl nějak formulovat, nazval bych to nedostatek lásky zadarmo. Chyběl mi prožitek, že si lásku nemusím zasluhovat. Že jsem milován i tehdy, když nepodávám zrovna nejlepší synovský výkon. Když jsem se dobře učil a nosil domů samé jedničky, tak bylo všechno dobré. Když jsem však náhodou nebyl perfektní, dostal jsem to pocítit. Myslím, že mě to vedlo k tomu, že jsem se ve škole vybičoval k nošení samých jedniček, měl jsem je prakticky stále jak na základní škole, tak i na gymnáziu. (pozn. Pro úplnost musím říci, že těch dobrých věcí, které jsem dostal od svých rodičů, bylo neskonale víc než těch negativních a že jsem jim za jejich výchovu vděčný. Určitě mě vychovali podle svých nejlepších představ a i dnes máme spolu pěkné vztahy). Moje přesvědčení, že si lásku druhých musím zasloužit, však šlo se mnou i dále. Hrál jsem závodně fotbal a často jsem musel dělat všechno možné, abych si zajistil respekt starších kluků, kteří se mnou hráli - aby mě brali, abych měl v jejich očích nějakou cenu... Snažil jsem se tento svůj pocit nedostatečnosti nějak potlačit, ale moc to nešlo. Stále jsem toužil po ocenění od druhých. V pubertě jsem chodil na diskotéky, snažil jsem se budit dojem, že jsem king (hlavně před svými vrstevníky), i když jsem v skrytu duše věděl, že je to jenom taková maska, že uvnitř mě je velká nejistota a skrytá touha být milován. Tuto lásku jsem však stále nenacházel. Moje obrácení se datuje do druháku na vysoké škole. Nepřišlo vlastně skrze žádného člověka, který by mi o Bohu povyprávěl (v podstatě nebyl ani kdo...) Je to pro mě svědectví o tom, že Bůh si dokáže člověka najít kdykoli a kdekoli. K tomu okamžiku došlo doma, o samotě. Četl jsem tehdy jakousi knížku (tady bych chtěl upozornit ty, kdo budou toto vyprávění číst, aby si nepředstavovali nějaký mystický zážitek. Už předtím totiž byla ve mně touha po něčem novém, touha najít něco, co by změnilo můj stav, který jsem před chvílí popsal). Když jsem si četl tu knížku, tak jsem najednou uslyšel takový vnitřní hlas, který mě vedl k tomu, abych řekl: Věřím v Ježíše Krista. Dodneška nechápu, odkud se to vzalo, byla to taková myšlenka, jakých člověka za den napadne spousta (nebojte se, schizofrenními hlasy netrpím). V tu chvíli ve mně bojovaly dvě věci. Jednak rozum, který mi říkal: Neblbni, takových hloupostí se člověku za den urodí v hlavě, vzpamatuj se.... Zdravím vás a děkuji! Máme své věrné v každé části zeměkoule. Myslím na vás ve svých modlitbách. redakčně kráceno, celý text u sester OCD Dačice Mapka území, kde působí misie. zdroj: převzato z dvouměsíčníku Misionářské přátelství A jednak ta druhá věc, kterou jsem cítil v srdci - ta touha po změně, naděje, že by můj život mohlo něco opravdu naplnit... Věděl jsem, že tuhle větu Věřím v Ježíše Krista nemohu říci jen tak. Vnitřně jsem cítil, že když tuhle hloupost vyslovím, že se něco změní. Jen jsem nevěděl co. Ještě asi 20 minut jsem s tím bojoval a pak jsem to řekl. Řekl jsem: Věřím v Ježíše Krista. V tu chvíli jsem nevěděl, co to znamená, ale prožil jsem radost, jakou jsem nikdy předtím nezažil. V tu chvíli jsem věděl jedno: Už nejsem nevěřící, jsem věřící!!! Od toho okamžiku jsem s tím Ježíšem Kristem začal mluvit (tenkrát jsem ještě nevěděl, že se tomu říká modlitba), začal jsem ho prosit za svoje potřeby, začal jsem děkovat za úplně obyčejný věci, které mi dělaly radost. A on mi začal odpovídat - třeba tím, že ty moje prosby, které byly často úplně dětinské, trpělivě plnil... Poté jsem si v knihkupectví koupil dětskou Bibli a začal jsem ji sám číst. Zdaleka ne všem textům jsem rozuměl, ale přesto jsem v ní začal Boha stále více poznávat. Vždycky, když jsem Bibli otevřel, tak jsem řekl: Bože, co mi teď chceš říct? No a on mi vždycky něco řekl. Bylo to takové krásné období, trvalo asi půl roku. Potom přišla doba, kdy jsem zatoužil se o své prožitky s někým podělit a vyjasnit si některé otazníky. Žádného věřícího kamaráda jsem však neměl. Jediný, na koho jsem si vzpomněl, byl můj spolužák z gymnázia. Byl to velikánský trapas, protože toho kluka téměř nikdo ze třídy moc nebral - nevynikal ani v balení holek, ani ve sportu. V mnoha věcech, které se nosily, byl naprosto out. Jediné, co jsem věděl, že byl věřící. Byla to pro mě hrozná lekce pokory, protože jsem za ním musel jít a vyklopit mu, co právě prožívám. Bylo to však ve mně tak silné, že mi to i za tu lekci pokory stálo. Musím říci, že způsob, jak vlídně a s pochopením mě ten spolužák přijal, byl pro mě novou zkušeností. Byl to první člověk, který se mnou mluvil o Ježíši. Prožil jsem onu lásku zadarmo, o které jsem již mluvil. Tento spolužák ode mě za celou dobu studia nepoznal nic dobrého, a přesto dokázal ke mně být dobrý. ( I takový je Bůh - je dobrý i když my jsme s láskou na štíru...) Díky tomuto spolužákovi jsem se dostal do modlitebního společenství u sv.tomáše v Brně, kam chodili hlavně vysokoškoláci. Tam jsem poznal, že víra má nejen osobní, ale i společnou dimenzi. A že obě jsou stejně důležité. Ve společenství jsem poznal spoustu opravdových přátel včetně svého budoucího kmotra. Pro tyto lidi (křesťany) vztah s Bohem nebyl jen nějaký folklór. Oni s ním skutečně počítali a Bůh byl pro ně opravdu jejich Otcem (jak se říká v modlitbě Otčenáš). Prožíval jsem zde prakticky stoprocentní přijetí od ostatních, cítil jsem se být milován a moje sebevědomí šlo rapidně nahoru... Za rok a půl jsem byl pokřtěn v katolické církvi. Také jsem se u sv.tomáše seznámil se svojí budoucí manželkou, dnes spolu máme již 3 děti, a nikdy bych nevěřil, že s Boží pomocí může být vztah dvou lidí tak krásný. I po několika letech manželství se cítím být svojí manželkou milován a myslím si, že i mě to vede k tomu, dávat ze sebe to lepší, co ve mě je... Než jsem uvěřil, měl jsem vztahy s různými děvčaty. Po určité době tyto vztahy vždy sklouzly k tomu, že jsme jeden i druhý začali žít spíše pro sebe než pro druhého, svět toho druhého nás po určité době přestal zajímat a vztah šel k ledu. Láska nám po určité době došla (jako když dojde v autě benzín a nemáte jej odkud doplnit - takže auto už prostě nejede...) Ve vztahu s mojí manželkou je však i přes naše chyby po letech láska a důvěra, můžeme spolu mluvit prakticky o všem, dokonce i o našich slabostech, o tom, v čem člověk padá, v čem je trapný... Velkou věcí, která drží náš vztah, je společná modlitba vlastními slovy. T

5 malý VELKÝ průvodce liturgií Velikonoční kající doba neboli Postní doba a její historický vývoj Již křesťané ve 2.století se na velikonoční slavnost připravovali dvoudenním smutečním postem. Ve 3.století se půst rozšířil na celý Svatý týden. A pro první všeobecný koncil v Niceji (r.325) je čtyřicetidenní příprava na Velikonoce něčím samozřejmým a všem známým. Jedná se o úmysl napodobit Ježíše, který se po svém křtu v Jordánu 40 dní postil (Mt 4,2; Lk 4,1n). Církevní Otcové v tom rovněž viděli odkaz na 40 dní, kdy se postil Mojžíš na Sinaji (Ex 34,28) a prorok Eliáš cestou k hoře Chorebu (1Kr 19,8), stejně jako na 40 roků putování Izraele pouští. Původně čtyřicetidenní (quadragesima) začínalo o šesté neděli před Velikonocemi a trvalo do Zeleného čtvrtku, kdy se v Římě konalo slavnostní znovupřijetí kajícníků. Ale protože se o nedělích nepostilo, hledalo se v 5.století, jak zvýšit počet dní skutečného postu na 40. Dosáhlo se toho dvěma kroky: Nejprve se z velikonočního tridua vyčlenil Velký pátek a Bílá sobota; a k postní době se připojily čtyři všední dny před první nedělí postní, takže se dospělo k dnešní Popeleční středě jako začátku čtyřicetidenního postu. Půst ve čtyřicetidenní spočíval v tom, že se člověk spokojil s jedním jídlem denně (podle antického zvyku večer). K tomu přistupovala zdrženlivost od masitých pokrmů a vína, později též od mléčných produktů. Začátkem vrcholného středověku lze pozorovat postupné zmírňování postní praxe. Ve staré církvi křesťané viděli též za důležité posílení modlitby. Půst se chápal, jako příprava na přijetí Ducha sv., jako účinná zbraň proti zlým duchům, a jako podmínka aktivní pomoci chudým to co věřící v postu ušetřil, když se postil, dal chudým. Obsah čtyřicetidenní též spoluvytvářely snahy o rekonciliaci kajícníků (veřejné církevní pokání) a postupná příprava katechumenů (uchazečů o křest) na přijetí iniciačních svátostí o velikonoční noci. U obojího šlo v posledku o vyplnění základní výzvy v Mk 1,15: Obraťte se a věřte evangeliu! Nový řád velikonoční kající doby, doby postní V dnešní době se setkáme pouze se dvěma závaznými postními dny DUBEN 2006 V minulém vydání Farních listů jsme se stručně seznámili s Adventní dobou, ale protože naše listy nevychází častěji, tak jsme byli nuceni prozatím vynechat dobu vánoční, a proto se dnes v našem zamyšlení seznámíme s dobou Postní. Možná vás udiví názvy, které jsme pro tuto dobu použili, ale jde o to, abychom tuto dobu správně chápali a nezužovali její význam. V první části opět nastíníme historický vývoj, kterým postní doba prošla a v té druhé si řekneme o jejím současném chápaní, o reformě, kterou nastínil Druhý vatikánský koncil a v neposlední řadě zde naleznete stručný přehled nedělních evangelií (to proto, abychom viděli postní dobu jako celek od toho, kde začíná a kam směřuje). (Popeleční středa a Velký pátek). Zdá se, že minimalizace postní praxe je jakýmsi výrazem skepse a výhrad vůči bohatým zkušenostem staré církve. Hledáme-li celkový smysl velikonoční kající doby, mohla by nám dobře posloužit 1.postní preface: Neboť ty nám dáváš milost pokání, ty chceš, abychom se připravovali v zbožnosti a horlivé lásce na slavnost velikonočních tajemství. V nich jsme dostali počátek tvého života, v nich rosteme k plnosti tvého synovství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Oba náboženské úkony, které kdysi zásadně utvářeli liturgii čtyřicetidenní postní doby (veřejné církevní pokání a katechumenát) se pozvolna vytratily. Proto předepsal Druhý vatikánský koncil základní směry reformy: V postní době naslouchají věřící horlivěji než jindy Božímu slovu a věnují se modlitbě. Tak se pro ně postní doba stává přípravou na slavení velikonočního tajemství, a to jednak zvláště připomínáním křtu nebo přípravou na jeho přijetí, jednak pokáním. Tento dvojí ráz postní doby ať je v liturgii a v liturgické katechezi postaven do plného světla. Proto: a) Ať se více uplatní křestní prvky obsažené v postní liturgii; ať se popřípadě obnoví i něco ze starší tradice. b) Totéž je třeba říci o kajících prvcích. V katechezi je třeba věřícím zároveň se společenskými následky hříchu zdůraznit vlastní povahu pokání: mít odpor proti hříchu, protože uráží Boha. Přitom ať se nepřechází mlčením úloha církve při pokání a ať se vyzývá k modlitbě za hříšníky. (Konstituce o posvátné liturgii SC 109). Velikonoční postní doba dnes trvá od Popeleční středy do začátku mše na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek (tj. včetně nedělí 44 dní, bez nedělí však jen 38). Při mších svatých se užívá fialových mešních rouch a vynechává se radostné Gloria a aleluja ve zpěvu před evangeliem. Pro přehlednost zde uvádíme nedělní postní evangelia, což nám může pomoci vidět, na co se právě máme zaměřit a o čem můžeme přemýšlet v naší přípravě na velikonoce: ToM v cyklu A (loňský rok) v cyklu B (tento rok) v cyklu C (příští rok) 1. NEDĚLE O Ježíšově pokušení na poušti O Ježíšově pokušení na poušti O Ježíšově pokušení na poušti Mt 4,1-11 Mk 1,12-15 Lk 4, NEDĚLE Proměnění Páně Proměnění Páně Proměnění Páně Mt 17,1-9 Mk 9,2-10 Lk 9,28b NEDĚLE Setkání Ježíše se Samařankou u Jákobovy studny Očištění chrámu (poukaz na Ježíšovu smrt a jeho vzkříšení) Podobenství o neplodném fíkovníku Jan 4,5-42 Jan 2,13-25 Lk 13, NEDĚLE Ježíš uzdravuje slepého od narození Ježíšův rozhovor s Nikodémem Podobenství o milosrdném otci Jan 9,1-41 Jan 3,14-24 Lk 15,1-3 a NEDĚLE O vzkříšení Lazara Ježíš pšeničným zrnem, jež padne do země a odumře Ježíš odpouští cizoložnici Jan 11,1-45 Jan 12,20-33 Jan 8,1-11 KVĚTNÁ NEDĚLE Pašie podle Mt Pašie podle Mk Pašie podle Lk Mt 26,14-27,66 Mk 14,1-15,47 Lk 22,14-23,56 Na začátku, když jsme se takto začali modlit, to pro nás oba byl velký trapas. Dali jsme se tím jeden druhému vlastně všanc. Když však jeden odhalil při modlitbě své srdce, povzbudilo to toho druhého k stejnému kroku a naopak. A naše vzájemná důvěra (a tím i náš vztah) tím paradoxně rostly. I díky společné modlitbě je náš vztah dnes mnohem lepší než na začátku. Chci se ještě vrátit k době našeho předmanželského chození. Během této doby nám dal Bůh poznat smysl sexuální předmanželské čistoty. My s manželkou máme podobnou výchovu a do našeho vztahu jsme v této oblasti padli téměř po hlavě. Poznali jsme však, že i když je sex veliký Boží dar, ale je to taky silná věc. V době, kdy ti dva ještě neví, jestli jsou stvořeni jeden pro druhého, kdy neví, jestli mají jít společně životem, tak v té době může sex přebít všechno ostatní, takže ti dva vůbec nemohou poznat, jestli k sobě patří. Nemohou náležitě poznat jeden druhého, ani dobré stránky ani chyby. A ani nemají chuť poznávat, protože jediné, co je zajímá, co přebije v tu chvíli všechno ostatní, je postel. Chyby partnera se projeví až později, a to je většinou už pozdě. Pokud to neskončí rovnou nechtěným miminem, tak přinejmenším hlubokou jizvou v srdci. Poznali jsme, že Bůh nechce tím, že nám sex nějakou dobu nedopřává, o nic obrat, ale chce nás sexuálním půstem před manželstvím naučit jedno: aby v manželství byl sex něco, co nás dva spojuje a co není jenom takové sobectví ve dvou. (No, snad jsem to nějak vyjádřil.) Na závěr bych chtěl povzbudit ty, kdo toto svědectví četli: v Bibli v 1.Janově listu, hned na začátku, je napsáno: Co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Je to pro mě slovo, které mi hodně pomohlo. To slovo říká, že člověk nemusí být nějaký vzdělaný teolog k tomu, aby mohl ukazovat, že Bůh je dobrý. Stačí vidět věci, které Bůh vykonal v jeho životě. Bůh nechce, abychom vykládali věci, které neznáme, kterým nerozumíme, ale chce, abychom říkali věci, které známe, kterých se naše ruce dotýkaly. ( , 05:45) kří

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více