kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard"

Transkript

1 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován. V dokumentu jsou vymezeny zákldní činnosti středisk dále uprvuje postupy středisk při střetech zájmů: seznmuje se střety zájmů mezi osobmi z cílové skupiny poskytovtelem, definuje postupy, které přispívjí k prevenci optření, které vedou k řešení při jejich zjištění. Při nástupu nového prcovník je seznámení s textem dokumentu součástí zškolení prcovník. K náležitému seznámení ptří prostudování, vysvětlení, vytvoření prostoru pro diskusi otázky, ověření teoretických znlostí i prktických kompetencí. Z zškolení nového prcovník je zodpovědný vedoucí středisk či jím pověřený prcovník. Osobám z cílové skupiny jsou konkrétní situce střetů zájmů s optřeními prcovními postupy středisk (tzv. tbulkový přehled) k dispozici n vyžádání u vedoucího středisk či klíčového prcovník. 1 1b Dokument nplňující Pověřená osob má písemně definováno zveřejněno 4b (odmítnutí služby; zúžení cílové Dokument k SQ 1: poslání, cíle, cílovou skupinu zásdy své činnosti, to skupiny) 9 (činnosti pověřené osoby) Zákldní prohlášení, formou srozumitelnou cílové skupině, se kterou prcuje. činnosti, střety zájmů Pověřená osob má zveřejněn seznm činností, které ve středisku Služby vykonává n zákldě pověření. pro pěstouny Pověřená osob má písemně zprcován vnitřní prvidl Dokumenty ke u 11, 14, vymezující možný střet zájmů změstnnců pověřené osoby osob z cílové skupiny, včetně prvidel pro řešení těchto situcí. 1,3,6,40,4 1, 42, 5 1/10

2 2. OCHRANA PRÁV A CHRÁNĚNÝCH ZÁJMŮ Dokument uprvuje, jkým způsobem středisko Služby pro pěstouny chrání dodržování lidských práv svobod, stnovuje prvidl, prostřednictvím nichž středisko předchází porušování zákldních práv svobod postupy které vedou k náprvě vůči změstnnci, který by se porušení zákldních práv svobod dopustil. Dokument prcovníky středisk tké seznmuje, jkými prostředky je zjišťován názor dítěte. Dále dokument seznmuje prcovníky středisk jk chránit dítě před zneužíváním, znedbáváním týráním, uprvuje prcovní postupy pro předcházení těmto situcím, či při zjištění tkového jednání ť už ze strny rodiče, jiné osoby odpovědné z výchovu, tk i změstnnce středisk. V rámci zškolování, opkovně v průběhu prcovního výkonu, dále v rámci dlšího vzdělávání se s mteriály seznmuje. Opětovně se k mteriálu vrcí při řešení sporných přípdů, které přinese prxe. Cílem je znlost důsledné upltňování prcovních postupů v prxi. 2 2b Dokument nplňující 2 1. Pověřená osob důsledně dodržuje lidská práv Dokument k SQ 2: svobody, zejmén práv dětí včetně práv n soukromí, důstojnost rodinný život. Ochrn práv 2. Pověřená osob má písemně stnoven prvidl pro právem chráněných předcházení porušování zákldních práv svobod, zájmů zejmén má stnoveny mechnismy k náprvě postupy vůči změstnnci, který by se porušení zákldních práv svobod dopustil. 3. Pověřená osob vždy zjišťuje názor dítěte přikládá mu váhu. Pověřená osob chrání dítě před zneužíváním, znedbáváním týráním. Má písemně stnovený postup pro předcházení těmto situcím písemně stnoven postup při zjištění tkového jednání (jk ze strny rodiče či jiné osoby odpovědné z výchovu dítěte, tk změstnnce pověřené osoby). Dokument ke u: 1 (střety zájmů, informovnost ), 5 (práv dětí n kontkt s lidmi blízkými, sociálním prostředím), 7 (zškolování prcovníků); 4 (informovnost mpy, složk pěstoun, umožnění vyjádření názoru dítěte) 10 (názor dítěte do IPOD, informovnost, zpětná vzb, zznmenávání do složky pěstoun výstupy práce v rodině v kontextu zneužívání, znedbávání týrání dětí). 15 (informovnost N-H-R); 16 (vyhodnocování služby). Zákon o sociálně právní ochrně dětí: 10, odst. 4 oznmovcí povinnost/ 6, písm. e podezření ze spáchání TČ. 1,6, 7, 8-14, 40,41, 64 67, 2/10

3 3. PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY Dokument nplňující 3 Pověřená osob vytváří mteriální, technické hygienické podmínky, které odpovídjí rozshu činností poskytovných pověřenou osobou. Prostory musí odpovídt potřebám cílové skupiny, musí být důstojné respektovt potřebu soukromí. ZSPOD: 49 odst. 2 písm. f) podmínky pro vydání pověření 47 odst.2 písmeno e) - zjištění míst pro kontkt: 47 odst. 2 Není zprcován dokument. Středisko Služby pro pěstouny nplňuje poždvky svými prostory, které využívá ke kontktu s osobmi z cílové skupiny. 4. INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY A ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument uprvuje prvidl o informování o výkonu sociálně právní ochrny poskytovných činnostech pověřenou osobou, dále prvidl, kdy lze odmítnout poskytnutí sociálně právní ochrny jkým způsobem jsou osoby z cílové skupiny (i široká veřejnost) poskytovtelem informováni o prcovních postupech směřujících k nplnění ů kvlity poskytování kvlitních služeb. 4 4c Pověřená osob informuje cílové skupiny srozumitelným způsobem o poskytování sociálně-právní ochrny pověřenou osobou. Pověřená osob zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní prvidl postupy jí vytvořené z účelem nplnění těchto ů kvlity sociálně-právní ochrny při poskytování sociálněprávní ochrny. Dokumenty nplňující Dokument ke u 4 Informovnost o výkonu sociálně-právní ochrny činnosti pověřené osoby X 1,15, 16, 17, 18, 3/10

4 5. PODPORA PŘIROZENÉHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ Dokument uprvuje prcovní postupy, metody práce s osobmi z cílové skupiny pro nplňování podpory dětí v kontktu s jejich přirozeným sociálním prostředím (z přirozené sociální prostředí jsou povžován míst, kde děti žijí, vzdělávjí se, věnují se svým zájmům dlší). Dále stnovuje jednotné postupy středisk v oblsti podpory při nvzování rozvíjení kontktů sociálních vzthů dítěte s jemu příbuznými blízkými osobmi. Prcovní postupy prcovníci středisk vykonávjí s ohledem n zájem dítěte. Dokumenty nplňující 5 Pověřená osob podporuje děti ve vztzích s přirozeným sociálním prostředím. 5b Pověřená osob podporuje nvzování rozvíjení kontktů sociálních vzthů s osobmi dítěti příbuznými nebo blízkými, je-li to v jejich zájmu má písemně stnoven prvidl jk kde kontkt dítěte s těmito osobmi probíhá jk n kontkt připrvuje dítě, pěstouny, rodiče, osoby odpovědné z výchovu dítěte nebo osoby s dítětem příbuzné nebo blízké. 6. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 10c (IPOD) ZSPOD: 47 odst. 2 písm h/ OZ: 957 Dokument ke u 5 Podpor přirozeného sociálního prostředí 19, 20, 48, 68, 69, Dokument uprvuje orgnizční strukturu středisk Služby pro pěstouny, počet prcovních míst, kvlifikční poždvky osobnostní předpokldy prcovní profily jednotlivých prcovníků středisk. Dále uprvuje zstupitelnost prcovníků n jednotlivých pozicích jejich pověření či oprávnění. Dokumenty nplňující 6 Pověřená osob má písemně stnovenou orgnizční strukturu, počet prcovních míst, kvlifikční poždvky osobnostní předpokldy prcovní profily jednotlivých změstnnců. 6b Orgnizční struktur počty změstnnců jsou přiměřené rozshu poskytovné činnosti potřebám cílové skupiny. 6c Pověřená osob má v rámci orgnizční struktury písemně stnoven oprávnění povinnosti k jednotlivým prcovním pozicím ZSPOD kvlifikční poždvky Mnuál doprovázení pro klíčového prcovník (př. 40) 4/10 Dokument ke u 6 Personální zjištění služby 20, 21, 22 29,

5 7. PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Stndrd vymezuje poždvky n odbornou způsobilost prcovníků středisk Služby pro pěstouny, včetně dobrovolníků prcovníků vykonávjící SPOD pro středisko n zákldě jiné smlouvy. Uprvuje, jkým způsobem probíhá přijímání prcovníků do středisk jednotlivé jeho etpy. Dále uprvuje proces zškolování n jednotlivých pozicích s konkrétním plánem zškolování. Prvidl se vzthují n všechny osoby, které pro středisko vykonávjí sociálně právní ochrnu, n zákldě pověření Jihočeské rozvojové o.p.s. (prcovníci, stážisté, dobrovolníci, dlší prcovníci prcující n zákldě smlouvy). 7 7b 7c Změstnnci pověřené osoby dlší fyzické osoby, které se jménem pověřené osoby podílejí n přímém poskytování sociálně-právní ochrny, splňují odbornou způsobilost jsou bezúhonní podle zákon. Pověřená osob má písemně zprcován vnitřní prvidl pro přijímání zškolování nových změstnnců. Pověřená osob má písemně zprcován vnitřní prvidl pro působení osob, které nejsou s pověřenou osobou v prcovněprávním vzthu, zejmén dobrovolníků stážistů. Dokument nplňující Dokument ke u 7 Přijímání zškolování prcovníků 5, 6, 22-29, 30, 31, 32, 34, 33, 8. PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Dokument uprvuje formy hodnocení prcovníků středisk plánování profesního rozvoje ve středisku Služby pro pěstouny, dále vymezuje prvidl postupy hodnocení jejich prcovní činnosti způsoby oceňování n prcovišti. Dokument je určen prcovníkům středisk. Dokument nplňující 8 Pověřená osob má písemně zprcován postup pro písm,e Zákoník Dokument ke u 8 35, 39, prvidelné hodnocení změstnnců, který obshuje práce - kontrol práce 71, 36, zejmén stnovení, vývoj nplňování osobních Profesní rozvoj profesních cílů potřeby dlší odborné kvlifikce změstnnců změstnnců. 8b Pověřená osob má písemně zprcovány individuální plány dlšího vzdělávání jednotlivých změstnnců , Zákon o sociálních službách (24 hodin vzdělávání) Zákoníku práce prohlubování kvlifikce 5/10

6 - 11 vedoucí změstnnci 8c Pověřená osob má zprcován systém finnčního morálního oceňování změstnnců. 8d Pověřená osob zjišťuje pro své změstnnce podporu nezávislého kvlifikovného odborník. 9. PRACOVNÍ POSTUPY POVĚŘENÉ OSOBY Dokument uprvuje prcovní postupy středisk, informuje o zprcovných metodikách, které zručují řádný odborný výkon činností relizovných n zákldě pověření. Dokument dále uprvuje jednotné prvidl postupy při práci s osobmi z cílové skupiny. Seznmuje, jkým způsobem jsou osoby z cílové skupiny seznmovány, kdo je jejich klíčový prcovník, jk se n něco v jkých situcích obrcet. Dokument nplňující 9 Pověřená osob má písemně zprcovány prcovní Dokument ke u 5 Dokument ke u 9 postupy metodiky zručující řádný odborný výkon činností relizovných n zákldě pověření po celou dobu pltnosti pověření. Tyto postupy metodiky pověřená Prcovní postupy pověřené osoby 1, 40, 41, 60, 62, osob zprcovává pro práci s cílovými skupinmi. 9b Pověřená osob má písemně zprcován vnitřní prvidl neposkytuje JR pro relizci příprv, průběhu vyhodnocování příprv, včetně obshu, formy výstupů skupinové individuální příprvy, způsobu práce s ždteli ve všech fázích procesu příprv. 9c Pověřená osob má vždy určeného sociálního prcovník pro práci s dítětem osobou pečující nebo osobou v evidenci. 10. DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tento dokument vymezuje zákldní informce postupy spojené s informováním zájemců o uzvření dohody, s příprvou uzvřením dohody, změnou ukončením dohody. Dokument dále uprvuje: vyhodnocení spolupráce s rodinou plánování průběhu pěstounské péče. Dokument nplňující 10 Dokument ke u 1 (1 - zásdy) Pověřená osob má písemně zprcován vnitřní prvidl pro uzvírání, změnu zrušení dohod o výkonu pěstounské péče, zejmén kdo je oprávněn dohodu uzvřít, změnit nebo zrušit, jké dlší náležitosti, kromě 6/10 Vzorový IPOD (MPSV) Vzor Vzdělávcího plánu 1, 21, 40, 44, 47, 49, 57,

7 10 b 10 c 10 d těch zákonem stnovených, dohod obshuje, jké přílohy jsou spolu s dohodou předány klientovi. Při uzvírání, změně nebo zrušení dohody pověřená osob postupuje tk, by obsh účel byl pro osoby z cílové skupiny srozumitelný. Pověřená osob má písemně zprcován prvidl pro způsob hodnocení nplňování cílů uzvírné dohody o výkonu pěstounské péče. Pověřená osob plánuje společně s dítětem, osobou pečující nebo osobou v evidenci, rodinou dítěte, příslušným orgánem sociálně-právní ochrny obecního úřdu obce s rozšířenou působností dlšími subjekty průběh pobytu dítěte v pěstounské péči. Zákldem tohoto procesu je vyhodnocování relizovné orgánem sociálněprávní ochrny dětí obecního úřdu obce s rozšířenou působností individuální plán ochrny dítěte vyprcovávný orgánem sociálně-právní ochrny. Pověřená osob má pro osoby pečující osoby v evidenci, se kterými má uzvřenu dohodu o výkonu pěstounské péče, vyprcovný následný vzdělávcí plán změřený n rozvoj kompetencí osoby pečující nebo osoby v evidenci n zvyšování kvlity výkonu pěstounské péče PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A DOKUMENTACE - 47 odst. 3 ZSPOD 1 (zásdy služby sould) 5 (udržování kontktů dítěte se sociálním prostředím) dokument ke u 5-47 odst. 2, písm. f ZSPOD (povinnost vzdělávání obsh) 10c (IPOD vzdělávcí plán má regovt n potřeby svěřeného dítěte) 59, 64 67, 70, Dokument uprvuje prvidl pro předávání informcí o výkonu pěstounské péče osobám z cílové skupiny dlším zinteresovným subjektům, prvidl pro předávání informcí mezi prcovníky středisk v přípdě předávání jednotlivých rodin prvidl průběžného předávání informcí mezi prcovníky Středisk. Dále prcovníky seznmuje s prvidly vedení dokumentce, které zjišťují jednotné postupy prcovníků středisk ochrnu osobních citlivých dt osob z cílové skupiny. Pro zjištění kontinuity poskytování sociálně právní ochrny cílovým skupinám střediskem Služby pro pěstouny, je důsledně dbáno, by všichni prcovníci poskytující sociálně právní ochrnu byli v poskytování služby zstupitelní (viz SQ 6) zároveň byly předávány výhrdně informce, které slouží k sociálně právní ochrně konkrétních dětí. 7/10

8 11 11 b 11 c 13 Pověřená osob prvidelně informuje dítě, osobu pečující nebo osobu v evidenci, rodinu dítěte, orgán sociálněprávní ochrny dětí obecního úřdu obce s rozšířenou působností přípdně dlší oprávněné subjekty o průběhu sociálně-právní ochrny nplňování plánu ochrny dítěte. Pověřená osob má písemně zprcován vnitřní prvidl pro předávání přípdů dětí rodin, se kterými prcuje, mezi změstnnci pověřené osoby. Pověřená osob má pro změstnnce písemně stnovený postup pro získávání předávání informcí o průběhu výkonu sociálně-právní ochrny u dětí rodin, se kterými prcují. Pověřená osob má zprcován prvidl pro vedení písemné, přípdně elektronické spisové dokumentce o osobách, se kterými prcuje, zejmén prvidl pro zložení, uzvření způjčení spisu, prvidl pro nhlížení do spisové dokumentce pořizování kopií ze spisu prvidl pro odmítnutí žádosti o nhlédnutí do spisu vedeném o dítěti rodinách. 12. ZMĚNA SITUACE - 47b odst. 5 ZSPOD (zpráv) - 10 odst. 4m 53, 57 ZSPOD oznmovcí povinnost -dokument ke u 2, 4, 9, 10 Dokument nplňující 11, 13 Dokument ke u 11,13 Předávání informcí dokumentce 5, 19, 40, 42, 46, 47, 60, 75, Tento dokument vymezuje prcovní postupy prvidl práce pro situce význmných změn v životě dětí rodin, včetně ukončení pobytu dítěte v původní nebo náhrdní rodině. Prcovníci nbízí pomoc podporu dětem rodinám zjištěním potřebné příprvy dětí, rodičů pěstounů n význmné změny v jejich životech, důsledným seznmováním osob z cílové skupiny s možnostmi podpory ze strny středisk využíváním izovných postupů středisk, vždy všk s ohledem n specifik potřeb konkrétního dítěte pěstoun konkrétní situce. návznost Dokument nplňující 12 Pověřená osob má písemně stnoven prvidl postupy práce pro situce význmných změn v životě dětí rodin, včetně ukončení pobytu dítěte v původní nebo náhrdní rodině odst. 2 občnského zákoníku (pěstoun vykonává přiměřená práv povinnosti rodičů ) 8/10 Dokument ke u 12 Změn situce 19, 38, 48, 49, 50, 76,

9 14. VYŘIZOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Tento dokument uprvuje prvidl pro podávání, vyřizování evidenci stížností dlších forem vyjádření (podněty, připomínky přání) spojených s činností středisk Služby pro pěstouny. Dále vymezuje n koho jk se obrcet, určuje prcovníky, kteří jsou oprávněni k řešení. Prvidl dále určují lhůty k vyřízení způsoby, jkými jsou osoby z cílové skupiny široká lická odborná veřejnost o vyřizování podávání stížností (td.) informováni. 14 Pověřená osob má písemně zprcován zveřejněn prvidl pro podávání, vyřizování evidenci stížností n kvlitu nebo způsob poskytování sociálně-právní ochrny, zejmén informuje cílovou skupinu jkou formou stížnost podt, n koho se obrátit, kdo jkým způsobem bude stížnost vyřizovt v jké lhůtě. 15. RIZIKOVÉ, HAVARIJNÍ A NOUZOVÉ SITUACE Dokument nplňující Dokument ke u 14 Podávání Vyřizování stížností Tento dokument uprvuje rizikové, hvrijní nouzové situce stnovuje jednotné postupy při jejich řešení. Nstvuje mechnismy jednotných postupů všech prcovníků středisk. Stnovuje minimální rozsh informcí, se kterými jsou seznmovány osoby z cílové skupiny. Prcovníci jsou od zčátku působení ve Středisku seznámeni s možným výskytem některých situcí. Středisko Služby pro pěstouny zprcovává všechny proběhlé rizikové, nouzové hvrijní situce do knihy Rizikové, hvrijní nouzové situce Tyto záznmy jsou prvidelně vyhodnocovány vedoucí středisk v přípdě potřeby dochází okmžitě k přijetí potřebných změn ve formě poskytování soc. právní ochrny či úprvám konkrétních postupů pro prcovníky. Rizikové - situce, ve kterých je ohroženo zdrví či život prcovníků či osob z cílové skupiny/ Hvrijní - situce, kdy dojde k poruše či hvárii technického či provozního rázu/ Nouzové - situce, ve kterých je ohroženo poskytování služeb středisk nplňování SPO. O vybrných situcích jsou osoby z cílové skupiny informovány (web, Informce pro pěstouny, ústně). 15 Pověřená osob má písemně definovány rizikové, hvrijní nouzové situce postup při jejich řešení, s nimiž prokztelně seznámí změstnnce. S těmito postupy je v nezbytném rozshu seznámen přiměřeným způsobem i cílová skupin. Dokument nplňující dokument ke u 15 Rizikové, hvrijní nouzové situce ve středisku Služby pro pěstouny 51, 54, 58, 1, 74, 73, 9/10

10 16. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY Cílem dokumentu je informovt prcovníky, spoluprcující subjekty osoby z cílové skupiny o způsobu revize nplňování ů kvlity sociálně právní ochrny ve středisku Služby pro pěstouny. Dále vymezuje způsob průběžného hodnocení kvlity poskytování sociálně právní ochrny i způsob poskytovných služeb. Dokument uprvuje různé formy sběru dt pro dlší rozvoj středisk sledování nplňování nejlepšího zájmu dítěte. Vymezuje tké roli prcovníků při sběru dt jejich zprcování při dlším využití získných dt pro zvyšování kvlity odborných činností. návznost n dlší Dokument nplňující 16 Pověřená osob má písemně stnoven systém prvidelné revize nplňování ů kvlity, systém průběžné kontroly hodnocení způsobu výkonu sociálně-právní ochrny. Dokument ke u 16 Zvyšování kvlity výkonu sociálně právní ochrny 35, 43, 44, 45, 16 b Pověřená osob má písemně stnoven vnitřní prvidl pro zjišťování zpětné vzby od cílové skupiny, obecního úřdu obce s rozšířenou působností i dlších spoluprcujících fyzických osob, právnických osob orgánů veřejné moci. 10/10

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s.

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. OBSAH: 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a) Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání,

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty Mapa systému písemných pravidel a metodických postupů Podpora pěstounských rodin ANEB POMOC V PRAVÝ ČAS Temperi, o.p.s. SQ Obsah standardu kvality Provázanost s dalšími standardy Provázanost s dokumenty

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

Příloha 2. Obsah standardů kvality sociálních služeb

Příloha 2. Obsah standardů kvality sociálních služeb Příloha 2 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno ano poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby

Více

Standardy kvality sociálních služeb

Standardy kvality sociálních služeb Standardy kvality sociálních služeb Standardy kvality sociálních služeb doporučované MPSV od roku 2002 se staly právním předpisem závazným od 1. 1. 2007, znění kritérií Standardů je obsahem přílohy č.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA 473/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999

Více

KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová

KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE Radka Michelová Kvalita??? Jak hodnotit kvalitu sociální práce? Subjektivní x objektivní hodnocení. Hodnotící kritéria. Hodnotitelé. Vnitřní hodnocení Kdo? Jak často? Kritéria? Výstupy?

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení Částk 166 Sbírk zákonů č. 408 / 2016 Strn 6363 408 VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o poždvcích n systém řízení Státní úřd pro jdernou bezpečnost stnoví podle 236 zákon č. 263/2016 Sb., tomový zákon, k

Více

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.1 POSLÁNÍ... 2 1.2 CÍLE... 2 1.2.1 Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.2.2 Rodina NRP ví, kam se má obrátit v případě obtíží a jakým způsobem... 3 1.2.3 Pečující znají potřeby dětí a umí je

Více

Mapa standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Mapa standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Mapa standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standard Stručný popis standardu Kritérium:Seznam příloh 1 Cíle

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY

VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY 2. VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY VYHLÁŠKA ze dne.2012, o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby SMĚRNICE č. 6/2015-00 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik Strtegie komunitně vedeného místního rozvoje n období 2014 2020 Příloh: Anlýz rizik Příprv strtegie byl spolufinncován z rozpočtu Zlínského krje z operčního progrmu Technická pomoc Anlýz rizik Tto příloh

Více

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Orgnizční optření 1. je závzná pro změstnnce školy. 2. je pltná dnem podpisu účinná dnem 1.9.2012. ZPRACOVAL: PODPIS: SCHVÁLIL: PODPIS: VYDAL: DATUM: Pvlín Schneiderová PedDr. Soň Vlušková

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012 Příloha č. 48 Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů VYHLÁŠKA č. 473 ze dne 17. prosince 2012 o

Více

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Ing. Tomáš Gociek referent životního prostředí Schválil: Ing. Zdeněk Vldár ředitel společnosti Slévárny

Více

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod Reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00017 Financováno z prostředků ESF, prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR Standardy kvality

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI)

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI) Veřejná zkázk mlého rozshu zdávná podle 6 zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek (dále jen zákon) pod názvem: Výrob (grfické zprcování, szb tisk) odborný překld korektur metodiky, souvisejících

Více

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 4, 5, 6 (Personální

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zdvtel: Morvskoslezský krj se sídlem Ostrv, 28. říjn 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zkázk: Přístvb Domu umění Glerie 21. století, výběr zhotovitele PD, AD, koordinátor BOZP, IČ zdávná v otevřeném

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Dohoda o výkonu pěstounské péče Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ10 Datum vypracování: Vypracoval:

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Dohoda o výkonu pěstounské péče Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ10 Datum vypracování: Vypracoval:

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Hradec Králové, 16. října 2012 Klára Trubačová vedoucí oddělení koncepce rodinné politiky a ochrany práv

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 03/sv. 45 75 32004R0854 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 226/83 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní prvidl pro orgnizci úředních

Více

PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO

PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO STANDARD KVALITY INTERNÍ DOKUMENTY PRÁVNÍ PŘEDPISY Standard kvality

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ veřejná zkázk mlého rozshu zdávná druhem otevřeného řízení DODATEČNÉ INFORMACE Č 1 ZADAVATEL Název: Institut postgrduálního vzdělávání ve zdrvotnictví

Více

OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH

OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH OBSAH Úvod 1. Místní a časová dostupnost 2. Prostředí a podmínky 3. Informovanost

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA - FYZICKÁ OSOBA

RÁMCOVÁ SMLOUVA - FYZICKÁ OSOBA RÁMCOVÁ SMLOUVA - FYZICKÁ OSOBA Smlouv č. uzvřená v (doplní XTB) dne (doplní XTB) mezi Zákzníkem: Jméno příjmení Trvlé bydliště Telefonní číslo E-mil Korespondenční dres (je-li odlišná od Trvlého bydliště)

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Předávání informací Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ11 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014,

Více

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001 Roční výkz pro mlé ekonomické subjekty vybrných produkčních odvětví z rok 00 P4-0 Registrováno ČSÚ ČV 93/0 ze dne 30. 8.00 IKF 500 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 00. Podle zákon

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany

Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Pro obecní úřady I.

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany. dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Obecní úřad Lenešice

Standardy kvality sociálně-právní ochrany. dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Obecní úřad Lenešice Standardy kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Lenešice Obecní úřad Lenešice je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999

Více

Školní vzdělávací program 36 67 H/01 Zedník

Školní vzdělávací program 36 67 H/01 Zedník Střední odborná škol Střední odborné učiliště Jindřichův Hrdec Školní vzdělávcí progrm 36 67 H/01 Zedník Zkrácené studium - 1 - OBSAH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Střední

Více

INFORMACE DOMOVA SENIORŮ VIDIM O STANDARDECH KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMACE DOMOVA SENIORŮ VIDIM O STANDARDECH KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INFORMACE DOMOVA SENIORŮ VIDIM O STANDARDECH KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov seniorů Vidim, příspěvková organizace poskytuje sociální službu dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky 505/2006,

Více

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava.

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní význmné veřejné zkázce n stvební práce zdávné v otevřeném řízení dle zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC BRANSOUZE PREVENCE 7a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne č.j.: 55/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 39 ze dne 28.01.2015 Dotce z rozpočtu kpitoly Ministerstv vnitr ČR ve prospěch obcí n zjištění bydlení osob s udělenou mezinárodní

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

Pro jablka žádám o sjednání vyšší varianty pojistného plnění (pojištění 1. jakostní třídy): ano ne

Pro jablka žádám o sjednání vyšší varianty pojistného plnění (pojištění 1. jakostní třídy): ano ne NÁVRH NA POJIŠTĚNÍ OVOCE 2017 Österreichische Hgelversicherung - Versicherungsverein uf Gegenseitigkeit, orgnizční složk Střešovická 748/48 162 00 Pr 6 tel: 233 312 836, fx: 233 312 839 e-mil: gr@grpojistovn.cz,

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 68/4 15.3.2016 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/364 ze dne 1. července 2015 o klsifikci rekce stvebních výrobků n oheň podle nřízení Evropského prlmentu Rdy (EU) č. 305/2011 (Text s význmem

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Hradec Králové, 16. 10. 2012 Klíčové aktivity projektu 1) Návrh optimalizace

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

Povinnosti poskytovatelů podle 88 a 89 a navazující delikty

Povinnosti poskytovatelů podle 88 a 89 a navazující delikty Povinnosti poskytovatelů podle 88 a 89 a navazující delikty Jan Strnad Tento materiál obsahuje přehled povinností poskytovatelů uvedených v dotyčných paragrafech, tedy povinnosti vztahující se primárně

Více

55/2011 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

55/2011 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 55/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. březn 2011 o činnostech zdrvotnických prcovníků jiných odborných prcovníků Ministerstvo zdrvotnictví stnoví podle 90 odst. 2 písm. e) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Procedurální standardy kvality sociálních služeb

Procedurální standardy kvality sociálních služeb Procedurální standardy kvality sociálních služeb 1. CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Cílem sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce, které poskytují služby

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2012, kterou se provádí zákon o sociálně-právní ochraně dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2012, kterou se provádí zákon o sociálně-právní ochraně dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze d.2012, kterou se provádí zákon o sociálně-právní ochraně dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 58b odst. 2 a 3 zákona č.

Více

Kolektivní smlouva ze dne

Kolektivní smlouva ze dne Kolektivní smlouv ze dne 29. 6. 2005 (pltná Kolektivní smlouv ze dne 12. 6. 2007 ) uzvřená mezi smluvními strnmi: Univerzitou Krlovou v Prze, Prh 1, Ovocný trh 3/5, IČ: 00216208, zstoupenou rektorem, Prof.

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. L 165 1 30.4.2004

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. L 165 1 30.4.2004 2004R0854 CS 01.01.2006 001.002 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

výchovy na období 2014-2020

výchovy na období 2014-2020 n období 2014-2020 1 ÚVOD k n své procentuální zstoupení v v díky své specifické roli oje. Bez ohledu mldí lidé svou nezstupitelnou roli multikulturní, mldých lidí, který tk trendy jko plurlitní, globální,

Více

ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU

ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU 1 z 15 ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU 1. ŽADATEL(É) BYT 2. ŽADATEL(É) město v ulici číslo popisné podlží číslo bytu o velikosti bytu nájemné/m 2 /měsíc nájemné z

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráv o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových progrm MŠMT n rok 2006 Fkult/Ústv: Univerzit Prdubice/rektorát Název projektu: Vytváření příležitostí k uspokojení zvyšování zájmu ndných

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Standardizace orgánu SPOD Projekt realizován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu Realizace

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST 7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST Autoevluce školy dlší evluční činnosti slouží ke zjištění toho, jk se dří uskutečňovt stnovené vzdělávcí jká je mteriální úroveň školy. Oblstí hodnocení je

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více