Botanická zahrada v Troji. Tip na výlet - strana 20. Plánek Botanické zahrady. Tip na výlet - strana 20

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Botanická zahrada v Troji. Tip na výlet - strana 20. Plánek Botanické zahrady. Tip na výlet - strana 20"

Transkript

1 Měšický zpravodaj Únor 2013

2 Plánek Botanické zahrady Tip na výlet - strana 20 Botanická zahrada v Troji Tip na výlet - strana 20

3 POEZIE NASTÁVAJÍCÍHO PŘEDJAŘÍ První podléška Prostá, svěží a hezká se vynořuje ze sevření zimy, Jako by nikdy ani nebylo umělosti módy, obchodu, politiky, Ze svého slunečného koutku z útulku trávy nevinná, zlatá, pokojná jako svítání, První jarní podléška ukazuje svou důvěřivou tvář. Walt Whitman (Stébla trávy, 1888) Píseň na vrbovou píšťalku Už na nás prší jehněd pel a na kře letí jaro horempádem, zpod křídel kvočny vyletěl houf kuřat, pípajících hladem. Bože, ať i to nejmenší z nich zrníčko najde na tvé jarní zemi! To jenom člověk v dobách zlých může se živit sny a nadějemi. Jaroslav Seifert (Píseň domova) Měšický zpravodaj - 1

4 SLOVO REDAKCE ČTENÁŘŮM Editorial Vážení spoluobčané, milí čtenáři, buďte vítáni v novém roce, při četbě nového čísla nového jubilejního 10. ročníku Zpravodaje. Přitom mnoho nechybělo, aby toto číslo už vůbec nevyšlo, a stále není vyloučeno, že je úplně posledním. To vše v důsledku podivných okolností, které nastaly bez naší vůle, ale o tom si více povíme až za chvilku. Teď se ještě, jak máme v prvním novoročním čísle ve zvyku, poohlédneme trochu zpět, co nám minulý rok přinesl nebo odnesl. A rovnou se už můžeme zamýšlet nad tím, co můžeme očekávat od roku tohoto s nepopulární visačkou 13 na klopě. V obou případech asi nic příliš pěkného, tak to raději skoro všechno přeskočíme, a zastavíme se maličko jen u toho, co asi nejvíc utkvělo v paměti. Hned tak asi nezapomeneme na památnou velkoamnestii. Ta byla klasickou ukázkou toho, jak za sebou při odchodu bouchnout dveřmi tolik, až se spousta jiných otevře a vysype se z nich lidský odpad. Jenže hlavní aktér zapomněl na poučku: nebouchej při odchodu dveřmi, na které možná jednou budeš klepat... Proběhly také volby. Na podzim 2012 krajské, někde i senátní, a docela nedávno, v lednu, přímá volba prezidenta republiky. Komentář k výsledku obojích by teď už byl s křížkem po funuse, ostatně to obstarala celoplošná média v míře skoro na hranici únosnosti. Jenže nastala jedna zajímavá situace, kterou je přece jen vhodné připomenout. Že totiž výsledky obojích voleb se u nás v obci, stejně tak jako v pražských okresech, zcela zásadně liší od celostátního výsledku. Jsme prostě malým modrým ostrůvkem v oranžovém a povážlivě rudnoucím moři. Proč tomu tak je, necháme k posouzení politologům a sociologům. Jedno konstatování se ale říci dá, že tudíž v důsledku toho se většině zdejších voličů celostátní nebo celokrajský výsledek voleb nemusí líbit, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeme dělat, a nebudeme se tím trápit do nekonečna. A ještě některá poučení nám tyto volby přinesly. U těch krajských bylo pozoruhodné, jak krátká je paměť (nebo rozum?) lidí - voličů. Exhejtman je ve vazbě, nejspíš bude i odsouzen, ale jeho příznivci a spolupracovníci, třeba ještě horší než on sám, byli s klidem znovu zvoleni a jsou tam. Potom se ničemu nedivme. Pokud jde o volbu prezidenta, tam je to jiné, protože to je jiný, zřejmě lepší volební systém. Z konečných dvou kandidátů mohl vyhrát jen jeden - stalo se. A byť my tady jsme většinou podporovali pana knížete, musíme to tak přijmout. Můžeme si to ulehčit třeba tím, že on ten nový pan prezident nejspíš nebude horší, než těch asi devět, které jsme zažili (a přežili). To ukáže čas, zdali měla většina pravdu. Pozor, ona nás moudrá matka historie učí, že většina často pravdu nemívá. Protože ona ví, jen to, co chce, a ne vždy to, co je slušné, správné. Ale to opravdu čas ukáže. K volbám už jen jednu větu. Hlasitě protestovat proti přítomnosti komunistů v krajských radách je sice chvályhodné, ale hodně pozdě. Ti, kdož tak činí, měli ten silný hlas uplatnit před volbami, a hlavně jít pak správně volit. Tak teď už necháme volby volbami, je to minulost, a je třeba se vrátit k tomu, co jsem naznačil hned zkraje. To jest k tomu dění v obci, přesněji řečeno v samosprávě. To pro nás všechny může mít větší dopad, než kdo je právě na Hradě. Měšický zpravodaj - 2

5 Cože se tedy děje? Vždycky, když nás zlobilo počínání našich vysokých politiků, když jsme slyšeli o různých skandálech větších i menších, pletichách, intrikách, korupci, a jak na vládnutí není pro samé spory čas, tak jsem měl i při té hrůze dobrý pocit, že až k nám dolů do komunální politiky malé obce, toto neproniklo. A jak jsem se mýlil. Už to je tady, už ten kal odshora prosakuje k nám do přízemí. Co se mimo jiné stalo: Na zasedání zastupitelstva obce dne 23. ledna t. r. se část zastupitelů pokusila o odvolání místostarosty Jiřího Bejlka. Navrhl to zastupitel P. Z., který se také hned do této funkce chtěl navrhnout. A to s tím, že odmítl jakékoliv zdůvodnění (co je ti do toho, svobodný občane voliči?). Návrh neprošel o jediný hlas. O dva týdny později mělo pro změnu dojít k odvolání starosty. Nedošlo, zřejmě neměli dost hlasů. Taková jsou holá fakta, u kterých zatím zůstaneme. Není zde místo a není ani čas na obsáhlejší rozbor a komentář k dění v zastupitelstvu v minulém roce. O to se pokusím v samostatném příspěvku příště (bude-li nějaké příště). Jen malou poznámku, velmi osobní, mi dovolte k tomu, oč se zde jedná. Část lidí v zastupitelstvu, jeden s druhým a proti jiným něco osnují, a nemají na mysli náš a obecní zájem, ale svůj, nebo svůj podíl na něm. Více slov k tomu zatím nenacházím, ale najdete je i o stranu dál, ve Slovu starosty. Tím se také už konečně dostávám i k obsahu dnešního čísla. Úvodní verše nám už hlásí, že jaro je na obzoru. V bloku informací z radnice najdete kromě už zmíněného oslovení panem starostou (to prosím nepřehlédněte a čtěte je pozorně), také aktuální údaje o obci vybrané z matriční agendy. Dozvíte se také jak to bude dál s obecní policií po odchodu její velitelky. A pak už jdou pravidelné rubriky, jak je léta známe. Na výlet půjdeme tam, kde to hřeje, voní a kvete - do pražské botanické zahrady. Další výlet je pomyslný, přesto reálný - do historie obce let osmdesátých minulého století. Abychom nezapomněli, že už za měsíc tu budou Velikonoce, a s nimi jaro, připravili jsme k jejich poctě malé povídání. K hlubokému zamyšlení nad námi samotnými a stavem společnosti přivádí příspěvek MUDr. Pinty - Čím bych nechtěl být. A pokud jste řidiči, bude vám možná k užitku stránka rad a novinek pro rok 2013 na silnicích. Dalším příspěvkem nás osloví občanské sdružení Měšický tým. Jednak o tom, co se jim koncem roku povedlo, jednak co pro nás připravují. Tím jsme se už dostali na stránky s rozmanitými informacemi o společenských a kulturních událostech. Najdete tu třeba sdělení od rybářů, fotbalistů, vrátíme se k dojmům z novoročního ohňostroje a připomeneme si pozvánkou, že se blíží jaro a jeho tradiční uvítání na návsi pod břízkou. Nepřehlédněte - platí to pro rodiče předškolních dětí - informaci o mateřské škole, přesněji o zápisu dětí do ní. Ale to není všechno. Nebude chybět nabídka Kuchařky naší vesnice, povídání ke kafíčku a rady zahrádkářům. Rádi také otiskujeme příspěvky člověka nám milého, pana profesora MUDr. Andryska, primáře místní nemocnice, a v neposlední řadě už i našeho stálého spoluobčana. To pro jejich moudrost a laskavý humor. I dnes na jeden došlo. Je sice trochu dojímavý, trochu smutný, ale jistě osoví každého, kdo kdy měl nejlepšího čtyřnohého přítele, a ten mu odešel do psího nebíčka. Poslední dvě strany, ještě před inzercí věnujeme jako zvláštní stálou přílohu oživené minulosti. Na tu první zařazujeme výstřižky z dobového tisku, asi tak před 50 lety, pokud se tam něco píše o Měšicích. Druhá příloha je obrázková, s dvojicí nebo trojicí snímků stejného objektu ze stejného místa, ale z různé historické doby. Vždy je to srovnání nejstaršího Měšický zpravodaj - 3

6 snímku jaký je k mání, a současného stavu. Jednou z toho může být celý soubor, album, knížka, a může tam být i starý obrázek vašeho domu nebo jiného objektu, pokud nám jej zašlete. To je asi tak vše z obsahu čísla, pokud jsem něco zapomněl, zjistíte to sami. Nakonec dlužím vysvětlení, jak souvisí budoucnost vydávání Zpravodaje s rozhodováním zastupitelstva. Je to jednoduché, úměra je přímá. Není tajemstvím, že tvorba Zpravodaje spočívá v podstatě na práci dvou lidí. Bude-li Jiří Bejlek zbaven funkce místostarosty, odejde i z redakční rady. Odejde-li on, odejdu i já coby píšící redaktor a redakční rada se rozpadne. A že se poté Zpravodaj sám nenapíše, nemusím snad ani dodávat. A na úplný konec mám prosbu k vám, čtenářům, spoluobčanům, všem, kterým není lhostejný osud místa, ve kterém žijí. Pokud můžete, choďte aspoň občas na jednání zastupitelstva obce. Jsou všechna veřejná, každou druhou středu v měsíci od 18 hodin v budově Obecního úřadu. Když o těch jednáních budu psát jen já, může to být neobjektivní, podjaté. Tak ať to vidíte a slyšíte sami - v zápisech to nenajdete. Jinak zvítězí heslo O nás bez nás a Dobré skutky budiž potrestány. Příjemné očekávání jara, a ničím nerušenou inspirativní četbu jménem redakční rady, vydavatele a tiskárny přeje Vladimír Novák Slovo starosty Vážení spoluobčané. V době, kdy jsme zakládali Obecní policii Měšice, nikdo nevěděl jaké budou náklady na její provoz. Obec požadovala zklidnění automobilového provozu a snížení kriminality. Každý z Vás může dnes posoudit, zda toho bylo dosaženo. Tímto úkolem jsem pověřil velitelku OP Měšice Bc. Ludmilu Žembery, která měla za úkol organizovat činnost OP tak, aby náklady obce byly minimální. Přednost před plněním plánovaných činností měly vždy operativní úkoly zadané mnou dle požadavků okamžité situace. Po návrhu velitelky OP na úpravu náplně činnosti policie vedoucí k minimalizaci nákladů při zachování stávajícího objemu služeb, byly vypracovány Kontrolním výborem a místostarostou p. Bejlkem další dva návrhy na chod policie. Zastupitelstvo se rozhodlo nepřijmout návrh velitelky OP a souhlasí s možným financováním chodu OP z rozpočtu obce. Pokud bude chtít obec tyto výdaje z rozpočtu obce minimalizovat, dojde zákonitě k zmenšení poskytované služby občanům. Čas ukáže správnost tohoto rozhodnutí. Velitelka Bc. Žembery, je zklamaná rozhodnutím Zastupitelstva obce Měšice, které nedá na její názor a připouští omezení fungující služby OP. Protože se Bc. Žembery nedokáže smířit s životem obecního policisty, který se nemůže plně realizovat, ukončila pracovní poměr s obcí. Jsem toho názoru, že srovnatelnou službu už obec mít nikdy nebude, i když se ji rozhodne hradit ze svého rozpočtu. Dle mého by zastupitelé měli zodpovědněji zvažovat zásahy do fungujících projektů obce. Neuvážené kroky při rozhodování stojí obec zbytečné náklady a přináší mnohdy nevratné škody. Měšický zpravodaj - 4

7 Pokud sledujete zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce, jistě jste si všimli, že byl projednáván návrh na odvolání místostarosty p. Bejlka. Stalo se tak bez jakéhokoliv věcného odůvodnění a s návrhem nového kandidáta, který je připraven okamžitě nastoupit na místo uvolněného místostarosty. Na mé upozornění, na škody, které vzniknou obci narušením chodu OÚ možným přerušením rozjednaných a rozpracovaných úkolů a projektů jsem se dozvěděl, že příště můžu být odvolán i já. Pokud se tak stane, můžu jenom doufat, že můj budoucí nástupce bude minimálně natolik fundovaný a obětavý jako já. Je potom na každém z Vás, abyste sledovali činnost každého Vámi zvoleného zastupitele a v dalších volbách zvolili ty, jejichž jediným cílem bude prospěch obce. Přeji hodně zdraví a brzký příchod jara, Petr Lanc. INFORMACE Z RADNICE Výpis z matriky a evidence obyvatel Měšic za rok 2012 Počet přihlášených obyvatel v Měšicích k Počet cizinců přihlášených k pobytu k Počet čísel popisných v Měšicích k Počet sňatků na OÚ v Měšicích Počet narozených dětí v roce chlapců a 18 děvčat - celkem Matyáš Sedláček Laura Koutníková Adam Borecký Gloria Bolegová Michal Valenta Iva Ivančová Jakub Minár Veronika Hoďánková Achile Dibo Viktorie Dudková Matyáš Kohout Kateřina Dejmková Michal Dudek Emma Hrabalová Matěj Bartušek Anna Veronika Renčínová David Šifalda Anna Grubauerová Marek Vilkus Natálie Majerová Emma Fadrná Zoe Clifford Maia Daniela Grande Amálie Honová Aneta Kubrová Sára Houserová Karolína Vlčková Eliška Fidlerová Měšický zpravodaj - 5

8 Počet zemřelých občanů v roce Václav Kosík zemřel ve věku 74 let Petr Šíla let Karel Hanžlík let Karel Kašpar let Věra Šmejkalová let Hana Opltová let Jiřina Bauerová let Emil Hampl let Miloš Machač let Věra Pavlasová let Čest jejich památce Zpracovala matrikářka obce Jana Literová Oznámení o změně bankovního účtu!! Ještě jednou připomínáme, že obec od změnila číslo bankovního účtu. Při platebním styku s obcí Měšice proto používejte pouze tento účet: /2700 vedený u UniCredit Bank CR, a.s. Prosíme o změnu Vašich trvalých příkazů k úhradě. Jaké poplatky již máme mít zaplaceny? Do již měly být zaplaceny poplatky za psa, do poplatek za I. pololetí za likvidaci komunálního odpadu a do nás ještě čeká zaplatit poplatek za odvod a čištění splaškových vod (kanalizace). U platby za likvidaci kom. odpadu si je třeba ještě vyzvednout na OÚ známku pro rok 2013, kterou nalepíte na sběrnou nádobu. Tato známka musí být nalepena do Po tomto datu nebude již nikomu známkou neoznačená nádoba vyvezena. Děkuji za spolupráci i pochopení, Helena Vyhlídalová-účetní obce Měšice Informace o výluce autobusů Vážený pane starosto, od 20. února bude probíhat výstavba inženýrských sítí v ulici Cukrovarská v Praze- Čakovicích. Z tohoto důvodu dojde k uzavírce této ulice a následné výluce na linkách PID 305, 351, 365 a 377. Výstavba bude probíhat v několika etapách. Pro linky 305 a 351 je předpokládaná délka výluky zhruba jeden měsíc. Pro linky 365 a 377 je předpokládaná délka výluky půl roku. Školní linka 305 bude mít po dobu výluky přemístěnu výstupní i nástupní zastávku Náměstí Jiřího Berana do ulice Vážská do pravidelné zastávky linky 158 směr Miškovice (naproti školní budově). Linka nebude jezdit přes zastávky Čakovický zámek a Krystalová. Měšický zpravodaj - 6

9 Linka 351 bude od zastávky Obchodní centrum Čakovice vedena ulicí Za Tratí přímo do Hovorčovic. Tato linka tedy nebude zajíždět do Čakovic a Třeboradic. Zastávka Nádraží Čakovice bude přemístěna ke křižovatce ulic Kostelecká a Za Tratí. Pro spojení do Třeboradic je zřízena zastávka K Teplárně, kde je možné přestoupit na linky 110 nebo 195. Zastávka K Teplárně je na znamení. Pro spojení do Čakovic je nutné přestoupit v zastávce Nádraží Čakovice (zastávka je na znamení) a přejít do zastávky za rohem nebo v zastávce Obchodní centrum Čakovice a přejít do protisměrné zastávky. Z obou zastávek jedou do Čakovic linky 140, 158, 295 a 365. Linka 365 bude mezi zastávkami Nádraží Čakovice a Čakovice vedena obousměrně přes zastávky Cukrovar Čakovice a Ke Stadionu. Zastávka Čakovice ve směru do Kostelce nad Labem bude posunuta v ulici Polabská o 100 metrů vpřed do bývalého zastávkového zálivu. Linka 377 bude mezi zastávkami Tupolevova a Čakovice odkloněna po objízdné trase bez zastávek. Současně dojde k přemístění zastávek Čakovice v obou směrech do zastávek společných s linkou 365. Pomoc při podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2012 Karel Bakeš, odbor plánování - Ropid Finanční úřad pro Středočeský kraj, územní pracoviště v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi nabízí všem občanům v rámci aktivního přístupu finanční správy k veřejnosti, návštěvu pracovníků tohoto územního pracoviště v naší obci za účelem umožnit daňovým subjektům podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 a případné konzultace v této oblasti. Termín této návštěvy byl dohodnut na středu od hod. v budově obecního úřadu. Kdo z Vás má zájem o pomoc při podání daňového přiznání nebo o konzultaci, může využít této nabídky a nechat si poradit nebo zkontrolovat správnost svého přiznání. OÚ Odvoz bioodpadu v roce 2013 Opět aktualizujeme nabídku firmy AVE pro rok Zde jsou podmínky svozu: Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a domácností je shromažďován do speciálně upravených nádob a pravidelně v období od dubna do konce listopadu je odvážen ke kompostování. Co se vše odváží? Listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin a zeminy, větve stromů a keřů, spadané ovoce, zbytky ovoce, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky vajec. A co do nádob naopak nepatří? Zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata a jiné biologicky nerozložitelné odpady. Obec všem zájemcům zprostředkuje možnost využít nabídku firmy AVE CZ. Měšický zpravodaj - 7

10 Cenová nabídka při nájmu nádoby + roční platba za odvoz Nádoba o objemu 120 l Nádoba o objemu 240 l Pořizovací cena nádoby Nádoba o objemu 120 l 1 020,- Kč Nádoba o objemu 240 l 1 200,- Kč 442,- Kč 773,- Kč Cenová nabídka při koupi nádoby + odvoz Roční platba za odvoz 264,- Kč 312,- Kč Pokud nové zájemce tato nabídka osloví, tak se musí nejpozději do 13. března 2013 dostavit na Obecní úřad abychom jim byli schopni zajistit nádoby a službu již od 1. dubna sjednat. Občany, kteří službu využívali již v roce 2012 oslovíme SMS zprávou sami. Poplatek za službu pro svoz v letošním roce se platí jednorázově proti vydání známky k vylepení na nádobu. Termíny svozů pro rok 2013 Četnost vývozu nádob je plánována ve 14 denních intervalech. Svozový den je vždy každý sudý týden v pondělí. 01. dubna 10. června 19. srpna 28. října 15. dubna 24. června 02. září 11. listopadu 29. dubna 08. července 16. září 25. listopadu 13. května 22. července 30. září 27. května 05. srpna 14. října Celkem 18 svozů. Z nabídky firmy AVE CZ odpadové hospodářství zpracoval Jiří Bejlek Oznámení o prezidentských volbách Výsledky pro obec Měšice - konečné výsledky I. kolo Volební účast 66,19 % Karel Schwarzenberg 38,86 % 356 hlasů Miloš Zeman 18,67 % 171 hlasů Jan Fischer 16,38 % 150 hlasů Jiří Dienstbier 10,70 % 98 hlasů Vladimír Franz 5,68 % 52 hlasů Taťana Fischerová 2,95 % 27 hlasů Jana Bobošíková 2,29 % 21 hlasů Zuzana Roithová 2,29 % 21 hlasů Přemysl Sobotka 2,18 % 20 hlasů Měšický zpravodaj - 8

11 Výsledky pro obec Měšice - konečné výsledky II. kolo Volební účast 65 % Karel Schwarzenberg 59,6 % 530 hlasů Miloš Zeman 40,4 % 360 hlasů Red. Obecní policie Vážení občané, jak jistě víte, podala jsem minulý rok výpověď z pracovního poměru. Tuto zprávu potvrzuji a jen dodávám, že jsem podala řádnou dvouměsíční výpověď a na konci února odcházím. Nejspíše proběhnou různé spekulace a nepravdivá tvrzení o důvodu mého odchodu, ale možná také ne. Každopádně občané, kteří chodili na zasedání z mého pohledu dosti nešťastného, Vámi voleného zastupitelstva obce Měšice, tyto důvody znají. Dále se k této záležitosti vyjadřovat nebudu a už ani nechci, protože hlavním důvodem tohoto příspěvku je to, že bych Vám vážení občané ráda touto cestou srdečně poděkovala za pomoc a spolupráci. Za to, že díky Vaší všímavosti, zavolání a upozornění strážníci obecní policie zabránili mnoha různým protiprávním jednáním a to nejen v minulém roce, ale i v letech předešlých. Někteří z Vás se dokonce společně se strážníky podíleli na záchraně občanů, kteří byli v přímém ohrožení života. Toto vše a mnoho dalšího svědčí o tom, jak důležité a potřebné je vytvořit vztah mezi občanem a strážníkem, vztah oboustranné spolupráce, oboustranné úcty a oboustranného respektu. Není tomu tak vždy a všude a tak věřím, že obecní policie Měšice, pokud nebude zrušena, bude nadále tento již fungující vztah udržovat a že bude nadále přispívat k ochraně osob a majetku a dohlížet na veřejný pořádek v obci Měšice tak, jak tomu bylo doposud. Závěrem mi dovolte abych Vám v novém roce popřála především pevné zdraví a mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě. S poděkováním a úctou, Bc. Ludmila Žembery (Lída) Jak bude dál OP fungovat? Jak jste se dozvěděli z předcházejícího článku k poslednímu únoru ukončila pracovní poměr velitelka naší OP L. Žembery. Protože na podzim ze zdravotních důvodů skončila také strážnice E. Bryndová a od Nového roku strážník I. Šťástka (ten byl zaměstnán pouze na 0,1 úvazek), musela být přijata opatření, která by zajistila další provoz a činnost OP Měšice. Situace je tedy nyní taková, že od máme pouze 1 strážníka Jana Chrastila, který bude zatím sloužit sám. Bude mít nastaveny služby tak, aby v průběhu měsíce sloužil jak dopoledne, tak odpoledne, někdy i v noci a také v sobotu nebo neděli. Jeho pracovní doba bude dle zákoníku práce 8 hodin. Je samozřejmé, že sám nepokryje svou službou Měšický zpravodaj - 9

12 tolik hodin, kolik pokryli v minulosti všichni výše uvedení strážníci a dva pracovníci bezpečnostní agentury, které si obec najímala. Zase bude ale sloužit pouze pro obec Měšice, protože jsme vypověděli všechny veřejnoprávní smlouvy s okolními obcemi, kde naše OP dosud sloužila (Mratín, Kojetice, Kostelec nad Labem). Zkusíme tedy nastavit model, s jedním strážníkem, který již funguje v obci Hovorčovice. Po nějaké době činnost policie vyhodnotíme a v případě potřeby vyhlásíme výběrové řízení na nového dalšího strážníka. Pro úplnost ještě informace, že číslo na mobilní telefon naší obecní policie, na které jste byli zvyklí, zůstává stejné a můžete na něj v případě potřeby dále volat. Toto číslo je: Obecní police bude mít také stanoveny úřední hodiny vždy v úterý od 18:00 do 20:00 hod., kdy by měl být strážník k dispozici na služebně, pokud však nebude pověřen jinými úkoly. V tomto případě bude na telefonu a každý si může domluvit návštěvu v jiném domluveném čase. Závěrem ještě dovolte, abych poděkoval odcházející velitelce naší OP L. Žembery, za její šestiletou práci kterou pro obec vykonala. Jiří Bejlek - místostarosta INFORMACE A RADY PRO ŘIDIČE Novinky a změny na silnicích v roce 2013 Od 19. ledna se řidiči při přestupku nemohou vymlouvat na osobu blízkou. Podle novely zákona o pozemních komunikacích je za dodržení pravidel silničního provozu odpovědný provozovatel vozidla. Pokud byl po 19. lednu spáchán přestupek, je na provozovateli vozidla, aby uvedl, kdo v době přestupku auto řídil (pokud to nebyl on sám), a následné vyřizování už bude na uvedeném člověku. Pokud provozovatel vozidla neuvede, kdo v době přestupku seděl za volantem, bude muset jako majitel vozu zaplatit pokutu až deset tisíc korun. Nepřijde však o trestné body. Tato změna se týká případů, kdy pochybení na silnici zaznamená kamerový nebo jiný automatizovaný systém Výměna řidičských průkazů. Průkazy vydané mezi a musí být v průběhu roku vyměněny. Výměna je bezplatná a trvá 20 dnů. 3 Skútr do 125 cm nebo moped do tohoto obsahu s automatickou převodovkou bude možno řídit bez příslušného průkazu, stačit bude řidičský průkaz na osobní auto (skupina B). Menší přívěs. K vozidlu skupiny B smí být připojen přívěs o největší povolené hmotnosti 750 kg, pokud hmotnost jízdní soupravy nepřevýší 3,5 tuny. Oprava D1. V dubnu 2013 by měla začít velká oprava této dálnice, a to za plného provozu. Měšický zpravodaj - 10

13 Kdo nemyslí, zaplatí, aneb body a pokuty (stručný přehled): Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Odmítnutí testu na alkohol či omamné látky Nedovolené předjíždění Jízda v protisměru na dálnici Neposkytnutí první pomoci Vysoké překročení rychlosti Ohrožení při předjíždění z pruhu do pruhu Řízení bez řidičského průkazu Nepoužití autosedačky pro dítě Nezastavení před přechodem pro chodce Řízení s telefonem v ruce Stání na místě pro invalidy Neohlášení dopravní nehody až Kč / 7 bodů až Kč / 7 bodů až Kč / 7 bodů až Kč / 7 bodů až 2 r. vězení / 7 bodů až Kč / 5 bodů až Kč / 5 bodů až Kč / 4 body až Kč / 4 body až Kč / 3 body až Kč / 2 body až Kč / 0 bodů až Kč / 0 bodů Řízení pod vlivem alkoholu (do 0,3 promile) až Kč / 0 bodů Šťastnou cestu bez nehod a zbytečných pokut! - red - Plánované akce obce v roce 2013! Co již probíhá a co nás čeká v nejbližší době. Po uzávěrce tohoto čísla již možná budeme znát nového provozovatele Centra volného času, který vzešel z výběrového řízení ( ). Sice v době psaní těchto řádků nemohu znát ještě výsledek, ale doufám, že se podaří vybrat takového zájemce, který splní všechna očekávání, která jsme do tohoto projektu v roce 2008 vkládali. Všichni jsme si přáli aby zde fungovalo pro všechny věkové kategorie nové centrum kulturního, společenského a sportovního života celé naší obce. Nyní tedy nezbývá než to, že si všichni navzájem budeme držet palce, aby to tak dopadlo. Další již dlouho zmiňovanou a odkládanou akcí je vypsání výběrového řízení na firmu, která provede celkovou Revitalizaci zámeckého parku. Toto výběrové řízení proběhne hned v prvních dnech měsíce března. Uskutečnění a realizace tohoto projektu, na který jsme získali dotaci, byla dlouho na vážkách. Nejdříve se stále měnily vlády a ministři a tím i podmínky pro možnost získání potřebné dotace. Když jsme ji konečně získali, neshodlo se nové zastupitelstvo na tom, jestli ji vůbec chceme a budeme čerpat. Do toho přišly ještě problémy s dlouhodobým onemocněním zpracovatelky dotační žádosti. A tak termíny běžely a běžely! Museli jsme zadat zpracování potřebné administrativy nové firmě. Třikrát jsme pak žádali o prodloužení termínu realizace projektu. Tentokrát je však termín prodloužení již definitivní a musí být ve výběrovém řízení do konce března vybrána firma, která práce provede. Opět nezbývá Měšický zpravodaj - 11

14 než držet palce aby vše klaplo a obec měla park v takovém stavu, že se za něj nebude muset stydět, a že bude zpřístupněn všem občanům, bez obavy z toho, že zde může dojít k úrazu pádem neošetřených a starých stromů. A na závěr ještě nejnovější informace o budoucnosti areálu bývalé Sokolovny, později GOLF-SERVISU. Jak možná mnozí víte, koncem loňského roku dala firma GOLF-SERVIS obci výpověď z nájmu. Obec tedy několikrát zveřejnila inzerát na hledání nového dlouhodobého nájemce celého objektu i s přilehlými pozemky. Prioritou zastupitelstva bylo sehnat takového nájemce, který by při dlouhodobé nájemní smlouvě do objektu investoval. Potřebné investice jsou však takového rozsahu, že většina případných zájemců projevila spíše přání objekt koupit a investovat tak do svého. To však většina zastupitelů odmítla, a proto se nakonec po dlouhých jednáních vybrala firma Ing. Patočky, který je golfovým trenérem a má v úmyslu v areálu provozovat školu golfového odpaliště s malým zázemím a občerstvením. Smlouva bude podepsána na dva roky. Vlastní budova se bude pouze udržovat, ale potřebné investice do její větší rekonstrukce zatím nejsou zajištěny. Až nový nájemce na jaře otevře, tak se budete moci při návštěvě celého areálu sami přesvědčit, jak vše bude fungovat. Sám jsem optimista a doufám, že nový nájemník je alespoň odborník na golf a své profesi rozumí a nebude takový střelec, jako všichni předešlí nájemníci, kterým jejich podnikatelský plán vůbec nevyšel. Jiří Bejlek Měšice nově v MASce Nejde o dozvuk masopustních rejů. Obec Měšice spolu s dalšími obcemi v okolí iniciovala v lednu vznik MAS Nad Prahou. Co znamená ta zkratka? V češtině se vžilo označení místní akční skupina. Zavání to trochu totalitním slovníkem, ve skutečnosti se pod tím ale skrývá společná aktivita obcí, neziskových organizací a podnikatelů na přesně vymezeném území při realizaci potřebných a zajímavých projektů. O tom by v předchozí éře nemohla být řeč. Původní anglický název by se měl doslova překládat místní skupina akce, vysvětluje starosta obce Petr Lanc. Místní akční skupiny jsou zároveň jedním z důležitých zprostředkovatelů finanční pomoci z EU. Do středočeských obcí, které se do MAS zapojily, plynulo v posledních pěti letech necelých 600 miliónů korun. Pomohly na světlo celé řadě drobných projektů. Obce a místní spolky mohly rekonstruovat centra pro volný čas. Vznikala drobná sportoviště a dětská hřiště. Podnikatelé se dostali k moderním výrobním technologiím, zmiňuje úspěšné projekty náměstek ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu Jan Havlíček. Prvním krokem při vzniku MAS je spojit území obcí a měst pod jedním regionem. Čím větší toto území je, tím větší obnos peněz bude možné pro region v budoucnu získat. MAS Nad Prahou zahrnuje zatím 25 obcí od pravého břehu Vltavy po levý břeh Labe. Podařilo se tak spojit dva existující mikroregiony Dolní Povltaví a Region povodí Mratínského potoka. Do poloviny února se do MAS Nad Prahu stihlo zapojit téměř 30 neziskových organizací a podnikatelů. Přistoupit bude samozřejmě možné i kdykoli později. Podrobné informace je možné už teď najít na adrese Měšický zpravodaj - 12

15 Úkolem MAS v následujících měsících letošního roku bude připravit strategii rozvoje území a pravidla pro nakládaní s evropskými dotacemi. Jednou z předností tohoto způsobu rozdělování prostředků je to, že k němu nedochází ve vzdálených krajských nebo státních úřadech, ale přímo v místě a o úspěchu jednotlivých projektů rozhodují místní lidé ze samospráv, z řad neziskovek a podnikatelů. S každým rozdělováním finančních prostředků jsou spojeny komplikace a nezbytná administrativa. Museli jsme se ale rozhodnout, zda necháme příležitost plavat, nebo tohle rozdělování jako nutné zlo uneseme. Dali jsme přednost tomu druhému s tím, že se budeme všemi silami snažit byrokracii omezovat, vysvětluje starosta Lanc a zdůrazňuje, že zejména pro neziskové organizace to může být důležitá pomoc. Všechny ostatní zdroje dotací pro ně totiž postupně zanikly. V balíku peněz určených k přerozdělení prostřednictvím MAS by naopak mohlo prostředků v budoucím období od roku 2014 dokonce přibývat. Evropská unie totiž rozdělování prostředků touto formou v menších regionech podporuje, dodává Jan Havlíček. Byl bych moc rád, kdyby nakonec MAS Nad Prahou nepřivedla do regionu jen peníze, ale podařilo se ji spojovat a posilovat i zajímavé aktivity. V dobře fungujících MASkách ve středních Čechách se to opravdu daří. Neziskové organizace i obce si vzájemně pomáhají. Mohou se vyhnout zbytečným slepým uličkám a někdy spolu i v dobrém soutěží, shrnuje Petr Lanc. OÚ Zprávičky z naší mateřské školičky Vážení rodiče, po delší odmlce Vás informuji o dění v naší mateřské školce, kde půl roku, který máme za sebou, utekl dovoluji si přirovnat jako voda. Vrátím se do období prázdnin, kdy jak by se mohlo zdát pro školku mělo být obdobím klidu. Opak je ale pravdou. Právě v tomto čase zde probíhala kompletní inovace interiéru. K prvnímu září se školka oblékla do nových barev, dokončilo se dlouho očekávané logo a mohli jsme přivítat nový školní rok. Na konci září jsem vyjeli na výlet do pražské ZOO. S tématem Draku ty jsi vážně drak si při výrobě draka pohrály nejen děti, ale i rodiče. A musím říci, že co drak to originál. Vyzdobená byla celá školka. Přednáška o bezpečnosti a prevenci v dopravě předškolních dětí pod vedením paní Ludmily Žembery, děti motivovala ke správnému chování o ochraně jejich zdraví při hrách a pobytu venku. S dětmi rozvinula besedu o vybavení jízdního kola, ochraných pomůcek a správného chování při pohybu na komunikacích. Děti se na této besedě aktivně podílely i formou her vztahujících se k dopravní výchově. Týden dýňování zaplavil celou školku oranžovou barvou, vydlabávání a tvoření dýňových strašidýlek mnoho dětí zažívalo poprvé. Většině z dětí se při pohledu do rozříznuté dýně do dlabání nechtělo, ale s první sáhnutím všechny obavy pominuly a odstraňování dužiny se proměnilo ve velkou legraci. Také jsme zvýšili zabezpečení školky. Otvírání vchodových dveří je pouze na elektronický zvonek, jinak jsou dveře stále uzavřené. Tím jsme eliminovali vstup cizích osob bez našeho vědomí. Měšický zpravodaj - 13

16 Jako každoročně jsme pořádali vánoční tvoření s rodiči a dětmi, které se neslo v duchu adventních věnců a zdobení perníčků. Příjemnou atmosféru klidu a pohody jsme si společně užili i přes stísňující prostory. I Mikuláš s andělem a čertem nemohli opomenout naše děti a přišli s nadílkou, která byla pro mnohé děti neočekávaná. Předvánoční atmosféru jsme zakončili vánoční besídkou pro rodiče, kde děti s menší trémou, ale o to větší radostí předvedly rodičům své nejoblíbenější písničky a básničky, které se ve školce naučily. Ve spolupráci s místní nemocnicí děti z tanečního a pěveckého kroužku, které nabízí naše školka v rámci výuky, nemocné potěšily tancem a zpěvem s předvánoční tématikou. U rozsvěcení vánočního stromečku u obecního úřadu jste měli možnost si s našimi předškoláky zazpívat vánoční koledy. V lednu jsme vyrazili na severní pól - s myšlenkou přivolat sníh i do našich krajin. A jak to dopadlo - začalo nám sněžit a radovánky na sněhu jsme si vychutnávali, jak to jen šlo. Koncem ledna proběhl program ZDRAVÁ 5, který dětem nenásilnou formou přiblížil význam ovoce a zeleniny. Výroba zeleninového a ovocného salátu děti motivovala k ochutnávkám a tak mnohé z dětí zjistily, jak chutná ovoce a zelenina, kterou doposud odmítaly. Dále si dovoluji pozvat maminky s dětmi, které nenavštěvují naši mateřskou školu na divadelní a loutková představení od 9:00 hod. BUBLINKOVÁ SHOW od 9:30 hod. divadelní představení POHÁDKA Z ŠÍPKŮ od 8:00 hod. loutkové představení ČERVENÁ KARKULKA od 9:30 hod. CIRKUS CECILKA Informace o zápisu dětí do naší mateřské školy pro školní rok 2013/2014 Zápis bude probíhat ve dvou fázích a to následovně: Den otevřených dveří se uskuteční dne v dopoledních hodinách od 10:00 11:30 hodin a odpoledních hodinách od 15:00-16:30 hodin. Tento den je věnován prohlídce naší mateřské školy, obdržíte zde přihlášku do mateřské školy a bližší informace, které se týkají zápisu a chodu školy. Tento den je také určen pro Vaše děti, které se k nám do školy budou hlásit. Je pro ně připraven nejen malý dáreček, vytvořený našimi dětmi, ale také možnost prohlédnout si místa, kde budou trávit většinu dne. Zápis do Mateřské školy Měšice pro školní rok 2013/2014 proběhne dne v dopoledních hodinách od 10:00-11:30 hodin a odpoledních hodinách od 15:00 16:30 hodin a dne od 13:00 15:00 hodin. Proběhne zde odevzdání vyplněných přihlášek. S sebou si přinesete potvrzení o trvalém bydlišti a rodný list dítěte. Potvrzení o trvalém bydlišti Vám vydá obecní úřad. Tímto Vás žádám o dodržení daných termínů a časového rozvržení. Měšický zpravodaj - 14

17 KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Ředitelka Mateřské školy Měšice, okres Praha východ, se sídlem Nosticova 17, , Měšice u Prahy stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počty žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. I. K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaty děti zdravotně způsobilé, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci na základě ustanovení 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. II. Při přijímání do mateřské školy vychází ředitelka z těchto kritérií v tomto pořadí: v souladu s ustanovením 34 odst. 4 školského zákona bude přednostně přijato dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky trvalý pobyt dítěte, zákonných zástupců nebo osoby, do jejíž péče je dítě svěřeno v obci Měšice u Prahy věk dítěte s upřednostněním starších dětí (rozhoduje datum narození dítěte) z důvodu vzrůstající potřeby předškolního vzdělávání se zvyšujícím se věkem dítěte U dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí místo pobytu hlášeno na území obce Měšice u Prahy. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. III. V případě shodnosti posuzovaných kritérií (shodné datum narození) bude zohledněna individuální situace dítěte dítě se specifickými vzdělávacími potřebami, mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte apod. Tato kritéria nabývají platnosti dnem Předpokládaný počet pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2013/2014 je 25 dětí. Přeji Vám za celý kolektiv mateřské školy, krásné prožití mrazivých dnů, plných sněhu a sluníčka a na shledanou na jaře. Magdalena Marečková ředitelka mateřské školy Měšický zpravodaj - 15

18 PŘIPOMENUTÍ DNŮ SVÁTEČNÍCH... aneb co se hodí vědět o Velikonocích Asi se teď bude čtenář divit, pro už teď píšeme o velikonočních svátcích, když zima ještě neskončila. Jenže pokud ty významné dny nemáme zcela pominout - a to by bylo škoda - tak není nazbyt. Až vyjde příští naše číslo, bude už dávno po nich. Letos totiž Velikonoce připadají už na poslední březnový den, a to je už za pouhý měsíc. Jsou to nejvýznamnější svátky křesťanů. Spolu s jejich značným zesvětštěním se už ale z povědomí lidí vytrácí význam důvodů jejich slavení a charakteristika jednotlivých částí velikonočního období, které je mimochodem velmi dlouhé, téměř padesáti denní. Není tedy snad od věci osvěžit si některá fakta v paměti. Než tak ale krůček po krůčku učiníme, pokusme se pár slovy charakterizovat tu už zmíněnou sekularizaci, zesvětštění Velikonoc u nás, a položit si srovnání s Vánocemi, u kterýchžto svátků se duchovní rozměr vytrácí podobně. Věřícímu křesťanovi o Vánocích nezbývá než se tiše pomodlit a rozjímat za rachotu petard a světlic. Zatímco majoritní společnost, to jsou ti málo věřící, nebo vůbec nevěřící, bere Vánoce za své v jejich komerční podobě - mnoho drahých darů, stres a spěch - advent neadvent. Ale pozor - neodstraňuje se přitom ta třpytivá vnější obálka - svítící stromky, koledy, půlnoční... Neberte prosím toto jako stesk nebo odsudek - na své pojetí radosti a spokojenosti má každý právo. To jen, že prostě to tak je. Ale s Velikonocemi je to trochu jiné. Pro věřící křesťany jsou ještě významnější než Vánoce a v tomto duchu je i slaví. Ale ono zesvětštění zde postoupilo hlouběji. Pro onu většinovou část společnosti je to už jen prodloužený víkend, a už zde odpadla i ta vnější slavnostní slupka. Pokud nepočítáme, že někdo zdobí vejce, uplete si pomlázku, a děti zkouší koledovat, aby dostaly čokoládu. Tolik k dnešnímu pojetí velikonočních svátků. Teď si Velikonoce trochu projdeme, abychom se v nich vyznali. Tak v první řadě jsou to svátky pohyblivé, připadnou (zjednodušeně řečeno) na první neděli po prvním jarním úplňku. To je obecně známo. Proč tomu ale tak je, když se vztahují k jedněm určitým událostem v jednu určitou dobu, to už je otázka. Odpověď na ni může být buď velmi jednoduchá nebo naopak velmi složitá. Zvolíme napřed tu jednoduchou. Prostě to takto církev kdysi ustanovila. Jmenovitě r. 325 na I. ekumenickém koncilu v Nikáji. Proč se tak stalo, to je ta složitá část odpovědi. Důvodů je více, a můžeme o nich spekulovat. Velmi zjednodušeně se tak stalo proto, aby se odstranily spory vzniklé rozdílným počítáním času podle různých kalendářů. Termín Ježíšova ukřižování měl návaznost na židovské svátky, Měšický zpravodaj - 16

19 bylo to v jejich blízkosti, a židovský kalendář je přitom zcela jiný, než ty křesťanské, je založen na lunárním cyklu. Bylo také žádoucí, aby tak velký svátek se slavil vždy v neděli. Tudíž se to takto jednoznačně stanovilo a sjednotilo A od tohoto daného jednoznačného data se pak odvozují i data všech dalších významných dnů velikonočního období. V oslavách velikonočních svátků se vždy prolínaly prvky náboženských obřadů dané církevní liturgií s národními kulturními zvyklostmi. Podíváme se teď na součásti velikonočního období z obou těchto hledisek. Budeme se přitom držet časové posloupnosti. Širší velikonoční období začíná Popeleční středou, zvanou též Popelec. Název je odvozen skutečně od popele. Den předtím se obřadně spalovaly ratolesti s jehnědami, posvěcenými rok předtím o Květné neděli. Popelem pak kněz žehnal věřícím křížkem na čelo, právě v onu středu. Tímto dnem také končí doba zvaná masopust (od 6. ledna - Tří králů). Název nemá nic společného s masem ani půstem, je to období veselí, radovánek, karnevalů, masopustních průvodů ve znamení konce zimy, očekávání jara a polních prací. Koncem masopustu začíná pro křesťany čtyřicetidenní půst. Je šest postních nedělí, poslední je zvaná Květná. Popelec letos připadl na 13. února. Květnou nedělí začíná Svatý, nebo též Pašijový týden, hlavní období Velikonoc. Jeho součástí jsou dále: Zelený čtvrtek, je dnem odpuštění. Utichají zvony, místo nich chodívaly děti s řehtačkami. Někde se peče pečivo zvané jidáše na paměť Jidášovy zrady. Připomíná se Poslední večeře Páně. Velký pátek má být dnem hlubokého smutku a drží se přísný půst - na památku ukřižovaného Ježíše Krista. Předvádějí se pašijové hry, zvony ještě nezvoní a jsou nahrazeny řehtačkami Bílá sobota je dnem příprav na Boží hod velikonoční. Pekly se mazance, beránky. Chlapci pletli pomlázky, zdobila se vajíčka. Končilo se s řehtáním, za odměnu dostávali koledníci vajíčka nebo peníze. Boží hod velikonoční je hlavním a nejslavnějším dnem Velikonoc. V noci ze soboty na neděli došlo k zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Noc tato se nazývala Velká. Jedla se tradiční jídla. Pondělí velikonoční, zvané též Červené je po stránce liturgické svátkem už méně významným, ale je zase dnem provozování lidových velikonočních zvyků, lišících se podle krajů. Nejznámější je pomlázka - chlapci vyšlehají děvčata, od nich pak dostávají ozdobená vejce. Tolik ve stručnosti pro připomenutí původu, významu a podoby velikonočních svátků. Šťastné a poklidné Velikonoce 31.3 a 1.4. všem čtenářům, přeje redakce Zpravodaje. Měšický zpravodaj - 17

20 Střípky z pobytu Josefa Dobrovského v Měšicích Hlavní charakteristika vědecké činnosti našeho nejvýznamnějšího osvícenského učence 18. a začátku 19. století v souvislosti s jeho pobytem na zámků Nosticů v Měšicích byla zpracována PhDr. Evou Ryšavou pro informační panel umístěný v zámku. Předkládaný příspěvek nabízí několik postřehů o běžném životě Josefa Dobrovského v tomto šlechtickém sídle. Pro aristokracii tehdejší doby byl Dobrovský osobností, které si vážili a zvali do svých městských i venkovských sídel. A tak se Josef Dobrovský dlouhá léta objevuje na zámku Nosticů v Měšicích, na černínském panství v Chudenicích, na šternberském v Zásmukách a dalších. Nejznámější z beletristických prací o těchto pobytech je román Aloise Vojtěcha Šmilovského Za ranních červánků. Autorovi se zde podařilo na příbězích ze života v Chudenicích vylíčit povahové vlastnosti Dobrovského, jeho humanistický vztah k chudým, trpícím, jeho pomoc sociálně nerovným a ukřivďovaným. Šmilovský měl tu výhodu, že od vědcova života neuplynul velký časový odstup a tak mohl čerpat z vyprávění lidí, kteří se na abbého pamatovali. Byl to především dolanský kaplan Livora, s nímž se Dobrovský v Chudenicích rád stýkal. Nejmladší románová práce s názvem Ani abbé ani modrý s podtitulem Epizoda ze života Dobrovského od Přemysla Veverky, vydaná v roce 1989, je také napsána na pomezí beletrie a literatury faktu. Autor vylíčil krátké období života mladého Dobrovského, kdy se utvářel jeho mravní profil, pojetí pravdy a kdy se svými názory uvedl poprvé v odborných kruzích. A právě to je doba, kdy se stává od r do r domácím učitelem čtyř synů Františka Antonína Nostice. Jeho pobyty v Měšicích jsou v této době nejintenzivnější, i když i později, ač přerušovaně, ale do konce života v r byl tu vítaným hostem a zámek pro něho odpočinkovým místem. Přemysl Veverka se ve své práci věnuje především spolupráci a přátelství s Martinem Pelclem, ale na druhé straně i sporu s Karlem Rafaelem Ungarem, v němž Dobrovský vyjádřil své přesvědčení, že kritika jako svobodná výměna názorů je potřebná jak pro rozvoj odborného poznání, tak i pro zvyšování úrovně vědy. Když Přemysl Veverka vypráví o jeho pobytu na měšickém panství, připisuje mu několik předsevzetí. Okolí Měšic chce prochodit křížem krážem, s rychtářem Petrem Svátkem si znovu připomenout osud Jana Husa a podruha Mošnu si klade za úkol učit číst a psát. Funkci starosty v tehdejších Měšicích dnešní kronikář pan Vladimír Novák vyloučil, což potvrzuje, že jde o autorovu uměleckou licenci. Z rodinného archivu rodiny Nosticů čerpal Josef Volf, který v r vydal publikaci s názvem Příspěvky k životu a dílu Josefa Dobrovského. Obsah dopisů dorůstajících dívek a jinochů nazývá autor vzácným dokladem přátelského vztahu mezi Dobrovským a členy šlechtické rodiny. Zmínky o jeho pobytu na zámku v Měšicích nachází Volf zejména v korespondenci komtesy Matyldy s bratrem Robertem. V dopise z 6. prosince 1812 píše dívka o nemoci svého otce, který v Měšicích ulehl s velkými bolestmi. Zároveň s lékařem se dostavil Dobrovský, což otce velmi potěšilo. Zůstal zde až do 14. prosince, kdy se do Prahy vrací zároveň s lékařem. V červnu 1814 píše Matylda svému bratrovi, že abbé o něm řekl, že se z něho stal velký zabíječ koček a zajíců. Nová zmínka je v dopise z 10. června Matylda popisuje výskyt vajec cizokrajných ptáků v zahradě měšického zámku. Měšický zpravodaj - 18

www.mestokralupy.cz ralupský

www.mestokralupy.cz ralupský K www.mestokralupy.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou únor / 2013 15,- Kč Leden ve znamení prezidentských voleb Poprvé v historii nám byla svěřena pravomoc zvolit si hlavu státu.

Více

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA OBEC INFORMUJE PROGRAMOVÉ PRIORITY PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006 2010 KVALITA ŽIVOTA V OBCI zelená veřejná prostranství oživení náměstí = centrum

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 PSÍ STRÁNKA POPLATKY ZA PSY DO KONCE BŘEZNA STR. 19 ROZHOVOR: MICHAL BROŠ KAŽDÉ NOVÉ SPORTOVIŠTĚ MŮŽE DĚTI VYTÁHNOUT

Více

Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová

Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová 2014 březen Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová Po více jak deseti letech končí spor s obcí Líšnice kolem

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Adventní neděle nabídnou trhy s punčem i koncerty

Adventní neděle nabídnou trhy s punčem i koncerty vyšlo 1. prosince 2014 cena 10 Kč Z OBSAHU: Zastupitelstvo zvolilo starostu i členy rady Ve městě měří rychlost dva nové radary Porodnice nově nabízí plánovaný porod Poručík Homola získal prestižní odznak

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce.

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. 1 6 Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. Hornopočernický zpravodaj listopad 2012 Kalendář akcí v Horních Počernicích v prosinci 2012 do 6. 1. 2013 VÝSTAVA NÁDRAŽÍ

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012 Koncert a výstava ZUŠ ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 25. ledna 3. února 2012... 5. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Ročník XXII. č. 2 20.

Více

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 INZERCE SC-340666/09 SC-332515/07 Příměstské tábory v Oáze Říčany jsou velmi

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

Líbeznický. zpravodaj. Obecní policie má nový vůz. Co dál s mateřskou školkou? SLOVO STAROSTY. TÉMA měsíce

Líbeznický. zpravodaj. Obecní policie má nový vůz. Co dál s mateřskou školkou? SLOVO STAROSTY. TÉMA měsíce Líbeznický Zpravodaj obce Líbeznice Číslo 2 Ročník 11 únor 2013 zpravodaj měsíce Obecní policie má nový vůz Strážníci Obecní policie Líbeznice mají od středy 13. února pro pohotovější zásahy v obcích i

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Pojmenujme horní rybník FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C.

VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C. INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C. fotografie k článku na straně 6 (další fotografie na straně 39) - autor Antonín Fibigr Krajský úřad Královéhradeckého kraje k rukám hejtmana

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 4 ročník XVIII duben 2015 Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Foto Pavel Vychodil Městské centrum

Více

Vychází v celém Ústeckém kraji.

Vychází v celém Ústeckém kraji. číslo 12 / 2012 ročník X. 2 O jednom povedeném tatínkovi 8 Od 9. prosince 2012 došlo ke změně systému městské hromadné dopravy 11 Moderní učebna zpestřila gymnazistům výuku angličtiny 14 Nepojistný dávkový

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více