ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Mgr. Marie Málková ředitelka školy Platnost:

2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE: OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTER BUDOVY A OKOLÍ ŠKOLY VELIKOST ŠKOLY, TŘÍDY A JEJÍ USPOŘÁDÁNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ VĚCNÉ PODMÍNKY ŽIVOTOSPRÁVA DĚTÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY ORGANIZACE ŘÍZENÍ ŠKOLY PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ SPOLUPRÁCE S RODIČI ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ ŠKOLY CHARAKTERISTIKA TŘÍDY KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁNÍ CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CÍLE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY FORMY A METODY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A DĚTÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH VZDĚLÁVÁCÍ OBSAH TEMATICKÉ CELKY PRŮBĚŽNÉ CÍLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PEDAGOGICKÁ EVALUACE

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE: Název: Základní škola a mateřská škola Skalsko Právní forma: příspěvková organizace IČO: Adresa: Skalsko 23, Skalsko Tel.: Odloučené pracoviště: Mateřská škola Skalsko 108, Skalsko Tel.: Zřizovatel: OÚ Skalsko Ředitelka školy: Mgr. Marie Málková Upraveno a projednáno kolektivem pedagogů. Projednáno se zřizovatelem školy. Platnost od: Upraveno:

4 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola je dvoutřídní s celodenním provozem. V případě, že v odpoledních hodinách klesne počet dětí pod 21, je možno spojení obou oddělení do jednoho. Kapacita mateřské školy je maximálně 35 dětí. 2.1 CHARAKTER BUDOVY A OKOLÍ ŠKOLY Naše MŠ je účelově postavená na okraji obce v slepé ulici, čímž je zde minimální doprava a to jen příjezd a odjezd dětí z MŠ. Budova je přízemní s bezbariérovým přístupem s přilehlou zahradou v pěkném prostředí přírody blízko lesa, které je zkrášleno hradem Bezdězem a Vrátenskou horou. Příchod do budovy je situován ze severní strany po chodníku a příjezdové cestě, které slouží k dovozu stravy. Chodník vyúsťuje na příjezdové komunikaci a je součástí oploceného prostoru MŠ takže chráněný a nepřístupný provozu. Zbylé tři strany budovy jsou obklopeny zahradou a jižní strana je zcela prosklená velkými okny umožňující vstup slunečních paprsků. Zahrada je oplocena. Oplocení doplňuje živý plot ze vzrostlých tújí na návětrné straně a keříky zkrášlující prostředí zahrady, ale hlavně je účelně zařízena dřevěnými herními prvky věž se skluzavkou, šplhací sestava, prolézačky, houpačky a pískoviště splňujícími bezpečnostní normy. Mimo herní část zahrady je umístěn zahradní domek, který je využíván během teplých dnů k odpolední svačině a výtvarným, hudebním, pracovním činnostem. Poskytuje stín, ale zároveň vzdušné prostředí. 2.2 VELIKOST ŠKOLY, TŘÍDY A JEJÍ USPOŘÁDÁNÍ Naše škola má dvě třídy. K dispozici jsou dvě herny, z toho jedna slouží při odpoledním klidu jako ložnice, sociální zázemí, šatna dětí i učitelek, kabinet a kuchyňka k vydávání jídla. Prostory jsou přiměřeně prostorné, vhodné ke všem potřebným činnostem. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1 VĚCNÉ PODMÍNKY Mateřská škola má dostatečně velké prostory. Prostor MŠ je dostačující pro 35 dětí (hygienická kapacita). Zdravotně hygienické zařízení je vybavené umyvadly, sprchovým koutem a záchodky a je dle hygienických norem dostačující. Hračky, doplňky a pomůcky jsou umístěny tak, aby byly dětem kdykoli v čase volných her a činností dostupné. Hračky jsou v prostoru obou tříd účelně rozděleny nacházíme zde koutek určený k odpočinku kdykoli během dne vybavený rohovou dětskou pohovkou, dále kuchyňku spojenou s obchodem, v blízkosti velké hrací plochy jsou umístěny dřevěné a plastové kontejnery se stavebnicemi, hrací koutek vybaven dílenským ponkem s nářadím a různými dopravními prostředky a stavební míchačkou. Na policové stěně jsou umístěny hry rozvíjející smysly a paměť, potřeby pro 4

5 výtvarné činnosti, malý literární koutek a televizní stěna vybavená DVD, videorekordérem a CD přehrávačem. Toto vybavení je průběžně obnovováno a doplňováno a pedagogy plně využíváno. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy, především pak prostorů šatny s četnými nástěnnými sítěmi, zde si je také mohou prohlédnout i jejich rodiče. Pro hudební činnosti jsme vybaveni elektronickými klávesami a Orfovými rytmickými nástroji. Pohybové schopnosti dětí rozvíjíme za pomoci herních sestav určených pro TV a tancem, kterým se naše děti představují široké veřejnosti na akcích pořádaných obcí i naší školou. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada. Tyto prostory jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Zařízení (stolečky, židle) odpovídají věku a výšce dětí. Vybavení pro odpočinek dětí (lůžka) jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou estetického vzhledu. Prostory školky jsou zcela bezbariérové a skýtají možnost přijetí tělesně postižených dětí. Prostory a veškeré vybavení MŠ splňují bezpečnostní normy. 3.2 ŽIVOTOSPRÁVA DĚTÍ Dětská výživa je jednou ze stěžejních otázek, kterými se zabýváme. Kvalita, pestrost, chutnost, čerstvost, vhodná skladba jídelníčku hledáme, zkoušíme, informujeme se, inovujeme. Spolupracujeme s rodiči. Zajišťujeme plnohodnotné stravování a děti mají stále k dispozici v obou třídách dostatek tekutin. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Nenutíme děti do jídla násilně, ale snažíme se o to, aby děti vyzkoušely veškerou nabízenou stravu. Dbáme na dostatek volného pohybu dětí ve třídě i venku, každodenní pobyt venku je v délce zpravidla 2 hodin. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci V denním režimu je respektována potřeba aktivity, ale i spánku a odpočinku. Předškolní děti mají možnost, v případě neusnutí, využít nabídku klidných odpočinkových činností. Kolektiv zaměstnanců je dětem vzorem v chování. 3.3 PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY Prvořadým úkolem každé učitelky je respektování potřeb dětí. Naší snahou je, aby způsob vedení dětí byl přívětivý, podporující, aktivující a kladně motivující. Ve vzájemných vztazích panuje důvěra, tolerance, zdvořilost a vzájemná pomoc. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Snahou pedagogů je zajistit, aby třída byla pro děti kamarádským společenstvím, v němž jsou zpravidla rády. Děti nejsou neúměrně zatěžovány ani neurotizovány spěchem a chvatem. Volnost a osobní svoboda je vhodně vyvážena s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat potřebný řád. Je zajištěn pravidelný denní režim a řád, který umožňuje organizaci činností přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. V zásadě je vždy možná individuální úprava programu podle potřeb dítěte či rodičů. Adaptace dětí je individuálně přizpůsobena. 5

6 3.4 ORGANIZACE PROVOZNÍ DOBA mateřské školy je do hodin. POČET TŘÍD: 2. (I. třída děti 3-4 roky, II. třída děti 5-6 let) POČET DĚTÍ v obou třídách dohromady je maximálně 35 dětí. Provoz mateřské školy o prázdninách je řešen po dohodě s rodiči. VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY : I. třída příchod, volné hry a činnosti dětí, individuální práce s dětmi ( předškolní příprava), činnosti v malých skupinách, ranní cvičení zahájení programově řízené činnosti hygiena, příprava na stolování, přesnídávka pokračování programově řízené činnosti, v menších skupinkách, individuální činnost, pobyt venku, pohybové aktivity převlékání, hygiena, příprava na oběd, oběd převlékání, hygiena, odpočinek hygiena, příprava na svačinu, svačina pohybová chvilka, pokračování programově řízené činnosti, v menších skupinkách, individuální činnost, libovolné hry, individuální práce s dětmi (předškolní příprava) II. třída příchod, volné hry a činnosti dětí, individuální práce s dětmi ( předškolní příprava), činnosti v malých skupinách, ranní cvičení zahájení programově řízené činnosti hygiena, příprava na stolování, přesnídávka pokračování programově řízené činnosti, v menších skupinkách, individuální činnost, pobyt venku, pohybové aktivity pokračování programově řízené činnosti, v menších skupinkách, individuální činnost, převlékání, hygiena, příprava na oběd, oběd převlékání, hygiena, odpočinek hygiena, příprava na svačinu, svačina pohybová chvilka, pokračování programově řízené činnosti, v menších skupinkách, individuální činnost, libovolné hry, individuální práce s dětmi (předškolní příprava) Od hodin je odpolední činnost obou tříd sloučena do jedné třídy. 6

7 Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem atp. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách. 3.5 ŘÍZENÍ ŠKOLY V čele školy jako právního subjektu stojí ředitelka, která zodpovídá za plnění úkolů organizace. Škola se člení na pedagogické pracovníky, provozní pracovníky. Pedagogické pracovnice učitelky MŠ jsou zodpovědné ředitelce školy, jejich pravomoci a úkoly jsou stanoveny v pracovních náplních. Za podávání stravy a kuchyňku MŠ zodpovídá provozní pracovnice školní jídelny - je zodpovědná ředitelce školy. Uklizečka zodpovídá za úklid v budově a na zahradě a kontroluje její technický stav je zodpovědná ředitelce školy. Za drobné opravy v budově školy a jejím areálu odpovídá školník je zodpovědný ředitelce školy. V MŠ probíhají pracovní porady všech pracovníků 1x za 14 dní (dle potřeby), 4x ročně pedagogická rada. Kontrolu veškeré práce všech zaměstnanců provádí ředitelka školy. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, Základní školou Skalsko, MŠ Březinka, ZŠ Katusice, odbornými pedagogicko-psychologickými pracovišti. 3.6 PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Ve škole zpravidla pracují tři pedagogické pracovnice a dva provozní pracovníci. Pedagogové navštěvují kurzy DVPP a dbají na sebevzdělávání se. Zaměření pedagogů je různorodé. Tím je zajištěna pestrost práce s dětmi ve všech oblastech. Důležitým rysem naší práce je neustálý aktivní zájem o novinky v předškolní pedagogice, tvořivost a chuť k dalšímu vzdělávání. Zvyšování kvality, týmová práce a zásady učící se organizace jsou priority. Cílem je dávat dětem co nejvíc, často i nad rámec běžných povinností. Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby byla vždy dána dětem optimální pedagogická péče. 3.7 SPOLUPRÁCE S RODIČI Kvalitní spolupráce s rodiči je prioritou naší práce. Otevřené dveře jsou samozřejmé. Rodiče mají možnost být s dětmi i učitelkami v co nejužším kontaktu tak, aby to bylo co nejvhodnější pro dítě. Při plánování integrovaných vzdělávacích bloků je dán prostor pro aktivní zapojení rodičů do daného probíraného tématu. Snažíme se o dostatek informací pro rodiče o probíhajícím předškolním vzdělávání v různých formách (vývěska, nástěnky, schůzky rodičů, konzultační hodiny, internetové stránky školy, ová korespondence, ). Informovanost rodičů a veřejnosti je pro nás velmi důležitá. Komunikujeme s rodiči každý den, vyvěšujeme plakáty na nástěnce školy, ale také v nejvíce frekventovaných místech obce. 7

8 Rodiče zapojujeme do činnosti školy - nabízíme společné aktivity, účast rodičů na výjezdech školy a uvítáme pomoc rodičů ve zkrášlování naší školy a jejího okolí. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ 4.1 VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ ŠKOLY Vzdělávací nabídka tříd je přizpůsobena věku a možnostem dětí. Pro předškolní děti je významnou prioritou kvalitní příprava do základní školy. 4.2 CHARAKTERISTIKA TŘÍDY Škola má kapacitu 35dětí. Děti jsou rozděleny dle věku do dvou tříd. Jedná se o heterogenní skupiny dětí. I. třída může být naplněna do počtu 21 dětí a pracují zde v dopoledních hodinách dvě pedagogické pracovnice. Jsou zde zpravidla děti ve věku 3-4 roky. Mají tak možnost rozdělit si děti v I. třídě ještě na menší skupinky dle věku dětí či dle konkrétní činnosti. II. třída může být naplněna do počtu 17 dětí a pracuje s nimi v dopoledních hodinách jedna pedagogická pracovnice. Jsou zde zpravidla děti ve věku 5-6 let. Pokud počet dětí v odpoledních hodinách klesne pod 21 je možné třídy spojit do jedné. Mají tak možnost rozdělit si děti v I. třídě ještě na menší skupinky dle věku dětí či dle konkrétní činnosti. 4.3 KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ Kritéria pro přijetí jsou veřejná a v souladu s 34 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a vyhláškou 43/2006 Sb. V současné době, zapisujeme 35 dětí na 2 třídy. Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do MŠ 1. děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky, které mají trvalý pobyt v obci Skalsko a z obcí, kterým poskytujeme předškolní vzdělávání 2. děti, které mají trvalé bydliště v obci Skalsko 3. děti, které dovršily věk 3 let O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti. O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy. 8

9 4.4 UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁNÍ - 35 zákona 561/2004 Sb. Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení, d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ( 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. 5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 5.1 CÍLE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Chceme, aby naše mateřská škola byla místem šťastného dětství, kde je prostor pro uplatnění každého jednotlivce, kde se všichni cítí dobře a bezpečně, jsou přiměřeně rozvíjeni, chápáni a oceňováni. Chceme, aby se děti naučily žít ve skupině svých vrstevníků, kterou budou považovat za své společenství, aby poznaly sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde ho mají všichni rádi. Naším nejdůležitějším partnerem je rodina rodiče, prarodiče, sourozenci, komunita obklopující dítě. Dostatek informací, otevřené dveře, společné akce, vzájemná komunikace a vtahování rodičů do předškolního vzdělávání a chodu školy je prioritou. Cílem naší snahy je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, prosazovat svoje názory, je tvořivé a umí vyjádřit své názory a pocity. Dítě vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí, komunikovat s ním a dovedlo zvládat určité úkoly. K tomu vytvoříme podnětné vzdělávací prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se u nás dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně. Každodenní pestrou nabídkou činností v dětech probouzíme aktivní zájem o poznání a objevování světa. Vytváříme základy kompetencí, důležitých pro celý další vývoj, vzdělávání a celoživotní učení. Rozvoj dítěte po stránce psychické, fyzické i sociální, položení základů ke schopnosti učit se a poznávat (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní) Osvojení základních hodnot, na nichž je položen náš hodnotový systém a celá naše společnost (kompetence činnostní a občanské) Získat osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná sebevědomá osobnost (kompetence sociální a personální) V naší MŠ jsou naplňovány klíčové kompetence dle RVP PV. NAŠE VZDĚLÁVACÍ PRIORITY BEZPEČÍ A JISTOTA DŮVĚRA A TOLERANCE UMĚT ŘÍCI NE KAMARÁDSKÉ KLIMA A KOMUNIKACE 9

10 TVOŘIVOST A FANTAZIE VZTAH K PŘÍRODĚ, TRADICÍM, K MÍSTU KDE ŽIJEME HRA POHYB ČETBA PRÁCE S KNIHOU Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost s ohledem na věk a možnosti dítěte, podporovat u dětí sportovní aktivity v duchu fair play a odbourávat nezdravé soutěžení. Podporovat u dětí zájem, zvídavost a radost z objevování, vytvářet základy k učení a získávání informací. Podporovat u dětí vytváření citových vazeb, empatie, sebevědomí a sebedůvěry, ale zároveň umět chránit svoje soukromí a bezpečí ve vztahu k okolí. Rozvíjet komunikativní dovednosti a řečový projev. Vytvářet u dítěte kvalitní základy společenských postojů, pravidel a návyků. Vytvářet základy estetických dovedností. Podporovat fantazii a tvořivost dítěte. Rozvíjet kladný vztah dítěte k přírodě, k místu, kde žijeme. 5.2 FORMY A METODY VZDĚLÁVÁNÍ Práce s dětmi vychází z dobrých vztahů mezi učitelkou a dětmi, mezi dětmi samotnými a mezi učitelkou a rodiči. Na těchto základech individuálně uspokojujeme různé potřeby a možnosti jednotlivých dětí. Maximálně se přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a citovým potřebám dětí, které vycházejí ze zákonitosti jejich vývoje. Dále konkrétním situacím, možnostem jednotlivců a zájmům celé skupiny. Předškolní vzdělávání uskutečňujeme formou vyvážených spontánních i řízených aktivit, dle potřeb a možností konkrétní skupiny. Specifickou formou je didakticky cílená činnost (přímo či nepřímo řízená), v níž je zastoupeno spontánní i záměrné učení. Je založeno na aktivní účasti dětí, omezující příjímání hotových poznatků a využívající zejména prožitkového, kooperativního a situačního učení. Zajišťujeme také dostatek prostoru pro hru, relaxaci a odpočinkové činnosti 5.3 VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A DĚTÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jejich naplňování přizpůsobujeme tak, aby maximálně vyhovělo dětem, jejich potřebám i možnostem. Naší snahou je vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme individuální péči, úzce spolupracujeme s rodiči a SPC, PPP a dalšími institucemi, které nám napomáhají v péči o tyto děti. Děti mají možnost navštěvovat logopeda v naší základní škole. Naše mateřská škola je zcela bezbariérová a skýtá možnost přijetí zdravotně postižených dětí. V případě mimořádně nadaných dětí jsme schopni reagovat na tuto skutečnost a rozumně přizpůsobíme podmínky mimořádným schopnostem dětí a popř. doplníme nabídkou dalších aktivit podle zájmů 10

11 a mimořádných schopností či mimořádného nadání dětí, ne však jednostranně, ale zachováváme pestrost a šíři obvyklé vzdělávací nabídky. 6. VZDĚLÁVÁCÍ OBSAH Vzdělávací obsah našeho ŠVP vychází ze vzdělávacích oblastí RVP PV. - Dítě a jeho tělo - Dítě a jeho psychika - Dítě a ten druhý - Dítě a společnost - Dítě a svět Naši pedagogové vyvíjí snahu dosáhnout očekávaných výstupů plněním dílčích cílů, které jsou zpracovány jako vzdělávací nabídka v našich integrovaných blocích a posléze v třídních plánech. Nad rámec ŠVP nabízíme dětem naší MŠ zájmové aktivity momentální roční nabídky (např. Anglický jazyk, Předškoláček, Šikulka, Tanečky, pohybové hry, flétnička atd.). Tyto aktivity jsou jednotlivým dětem zařazeny do výuky po písemném souhlasu zákonného zástupce. ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Tento vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy jako východisko vlastní vzdělávací nabídky. Tvoří jej 7 tematických celků záměrně nejsou připraveny na každý měsíc, aby časové rozvržení nesvazovalo učitelky při tvorbě jednotlivých ročních vzdělávacích programů. Při jejich tvorbě jsme vycházeli z předchozích zkušeností a celky obsahují pestrou nabídku témat. Celky jsou zpracovány velmi pečlivě a podrobně a vždy obsahují dílčí vzdělávací cíle, okruhy činností a očekávané výstupy. Vzdělávací obsah je tvořen mnohostranně pestrou nabídkou činností intelektových i praktických. Tematické celky školního programu jsou tvořeny cyklicky a každoročně se opakují. Roční programy jsou otevřené dokumenty, které se mohou v průběhu roku doplnit nebo části vyjmout, upravit. Ze vzdělávací nabídky těchto programů učitelky rozpracují integrované tematické bloky, zpravidla na týden. Ty představují konkrétní program pro děti a rodiče. 11

12 6.1 TEMATICKÉ CELKY Tematický celek: PODZIM KLEPE NA DVEŘE Hlavní cíl: Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané. Vnímat a uvědomovat si změny v přírodě v podzimním období. Témata : KDO PŘIŠEL DO ŠKOLKY adaptace ve školce dítě se učí orientovat v řádu a dění v prostředí MŠ KAM NECHODÍ SLUNCE, CHODÍ LÉKAŘ přiblížit rozdíl zdraví x nemoc hledat odpověď na otázku, jak pomoci nemocnému solná jeskyně, plavání doplňující aktivity v nabídce MŠ MŮŽE ONEMOCNĚT STROM? dítě se učí uplatnit získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení učí se chápat, že vyhýbat se řešení problémů, nevede k cíli uvědomuje si, že svým chováním může situaci ovlivnit KAM SE PTÁČKU, KAM SCHOVÁŠ učí se dbát o bezpečí své i ostatních chovat se odpovědně s ohledem na zdraví a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) BARVY PODZIMU, KDYŽ PADÁ LISTÍ poznávání změn a dějů v přírodě počasí, oblečení rostliny, stromy, keře plody zahrady a sadu co nám chutná zvířata domácí, lesní Dílčí cíle : rozvoj psychické zdatnosti rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování ) získání relativní citové samostatnosti, a schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a plně je prožívat rozvoj sebeovládání seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému rozvoj dovedností a schopností pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (rodině, ve škole, ve třídě) vytváření prosociálních postojů (citlivost, tolerance, respekt, přizpůsobivost.) vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností osvojení si elementárních poznatků o přírodě v podzimním období rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije 12

13 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se) Okruhy činností : hry a činnosti zajišťující spokojenost a radost běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě aktivity přibližující pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost ) v jednání lidí aktivity umožňující poznat rozmanitosti kultur společenské hry a aktivity nejrůznějšího zaměření kooperativní činnosti ve dvojici, skupinách, spolupráce s ostatními praktické činnosti s přírodním materiálem hry s říkadly, písněmi, rytmicko-melodické hry přímé pozorování přírodního prostředí, jevů, proměnlivosti počasí sledování rozmanitosti a změn v přírodě, klimatických změn, poškozování přírody společné vycházky a výlety do přírody v okolí Skalska rozhovory o zážitcích, diskuze, vyprávění dětí, poslech pohádek a příběhů práce s knihami a obrazovým materiálem výtvarné dovednosti a techniky konstruování, prostorové vytváření, tvoření z papíru, přírodnin práce na zahradě, sklizeň ovoce, pouštění draků Očekávané výstupy : porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad přirozeně komunikovat a udržovat dětská přátelství, odmítnout nepříjemnou komunikaci uvědomovat si práva svoje i a respektovat práva druhých odloučit se na určitou dobu od rodičů, být aktivní i bez jejich podpory uvědomovat si svou samostatnost, mít vlastní názory a postoje a umět je vyjádřit rozhodovat o svých činnostech, vyjádřit souhlas i nesouhlas, umět říci ne uplatňovat návyky v základních formách (zdravit, poděkovat, poprosit, rozloučit se, neskákat do řeči, uposlechnout pokyn) adaptovat se na život v mateřské škole, přizpůsobit se společnému programu dodržovat pravidla her a činností, hrát fair zacházet šetrně s vlastními cizími pomůckami, hračkami, věcmi, knížkami atd zvládnout jemnou motoriku zacházet s nástroji, výtvarným a přírodním materiálem vyjadřovat samostatně myšlenky, nápady, pocity, formulovat otázky, slovně reagovat být citlivý k přírodě, chránit ji využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si, hovořit o prožitcích zachycovat skutečnost ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik, ale pohybem, rýmem, slovem atd. osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které je dítěti blízké spolupracovat s ostatními, rozdělit si úkol s jiným dítětem 13

14 Tematický celek: ZVYKY NAŠICH BABIČEK A ČAS SVÁTKŮ Hlavní cíl: Rozvoj úcty k tradicím a hodnotám, které vytvořili naši předkové, rozvoj citového prožívání, rozvoj sounáležitosti. Témata : MIKULÁŠ ADVENT A VÁNOCE TŘI KRÁLOVÉ MASOPUST KARNEVAL VYNÁŠENÍ MORENY VELIKONOCE ČARODEJNICE SVÁTEK MATEK MDD TÝDEN DĚTSKÉ RADOSTI LOUČENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ DEN ZVÍŘÁTEK Dílčí cíle : rozvoj a užívání všech smyslů osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních rozvoj kultivovaného projevu rozvoj tvořivosti vytváření základů pro práci s informacemi práce s knihami rozvoj schopnosti citové vazby vytvářet, rozvíjet a city plně prožívat rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání rozvoj základních kulturně-společenských postojů, návyků a dovedností vytváření základních pozitivních vztahů ke kultuře a umění Okruhy činností : Činnostní učení, kooperativní učení, prožitkové učení, integrované učení hrou společné rozhovory, diskuze, individuální a skupinová konverzace přednes, recitace, dramatizace, zpěv - vztahujících se k určitému svátku či tradici poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů Výroba či příprava typického artefaktu (vánoční stromeček, ozdoba, morena, lucerna ) estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové..) vytvoření představy o okolnostech vzniku lidového zvyku či tradice setkávání se s uměním mimo mateřskou školu zorganizování společenských akcí pro děti, pro děti a rodiče, pro mateřkou školu (výtvarná dílna, lampiónový průvod, besídka, výlet, návštěva skanzenů a muzeí, výstav, divadelních představení, navštěvování památek či jiných programů ) 14

15 Očekávané výstupy : zvládat koordinaci ruky a oka zvládat jemnou motoriku. koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou ovládat dechové svalstvo, sladit se zpěvem vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity ve vhodně formulovaných větách naučit se zpaměti krátké texty záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem těšit se z hezkých a příjemných zážitků vnímat co si druhý přeje či potřebuje 15

16 Tematický celek: ZIMA JEDE NA SANÍCH Hlavní cíl: Vnímat změny zimní přírody. Vytváření zdravého životního stylu a osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, bezpečí a osobní pohody. Rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních a kultivovaného projevu. Témata: ZVÍŘÁTKA A PTÁCI V ZIMĚ objevování změn v přírodě poznávání světa zvířat putování za sněhovou vločkou STAVÍME SNĚHULÁKY hrajeme si na sněhuláky hrátky ve sněhu koloběh vody, voda v mnoha proměnách SPORT PRO RADOST A ZDRAVÍ zimní sporty výlety do okolí pozorování zvířecích stop vyšlapování cestiček do sněhu, malování do sněhu MY SE ZIMY NEBOJÍME sníh, led jejich vlastnosti krmení zvířátek a ptáčků příprava vánočního stromečku pro zvířátka a ptáčky zimní práce na silnicích TĚLO, ZDRAVÍ, VÝŽIVA, JÍME CO JE ZDRAVÉ části lidského těla sport x zdraví jednoduché recepty ochutnávky ovoce a zeleniny. Dílčí cíle : osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé motoriky rozvoj receptivních i produktivních jazykových dovedností rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti schopnost získané dojmy a prožitky vyjádřit rozvoj kooperativních dovedností vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí o jejich rozmanitosti, vývoji a proměnách. Časové představy Okruhy činností : sezónní činnosti hry se sněhem, bobování, klouzání, házení koulí, stavby ze sněhu činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů, nemocí, nezdravých návyků a závislostí hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 16

17 poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, vyprávění toho, co dítě vidělo nebo shlédlo práce s knihou, návštěva knihovny, výstavy ilustrací, pohádkového představení činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, obrazovým materiálem, médii ) estetické a tvůrčí aktivity dramatické činnosti a mimické vyjadřování nálad sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry a etudy pokusy a objevování, skupenství vody Očekávané výstupy pojmenovat části těla, některé orgány rozlišit, co prospívá zdraví a co mu škodí všímat si změn a dění v nejbližším okolí projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví praktické úkony procvičující orientaci v prostoru nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých. Odmítat společensky nežádoucí chování (lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost, agersivitu chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, rámo, večer, jaro, léto, zima, rok..) 17

18 Tematický celek: JARO, JARO UŽ JE TU Hlavní cíl: Naučit děti vnímat změny v přírodě při střídání ročních obdobích, poznávání a pozorování probouzející se přírody a nového zrození. Témata: JAK SE RODÍ JARO první jarní květiny pozorování změn přírody voňavé vycházky do okolí MALÍ ZAHRADNÍCI PRÁCE NA ZAHRADĚ semínka se mění na rostliny, z pupenů stromů raší nové listy a rozvíjí se poupata experimentujeme s rostlinami LESNÍ A DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA NA JAŘE z vajíček se líhnou ptáčata mláďata v okolí návštěva zemědělské společnosti teletník, porodnice prasat návštěva myslivce mezi námi Dílčí cíle : rozvoj a užívání všech smyslů (vůně květin a kvetoucích stromů, krása barevnosti a svěžesti přírody, zpěv ptáků atd.) rozvoj pohyb. dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky (výlety, vycházky do přírody, zdolávání terénu atd.) rozvoj komunikativních dovedností rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů rozvoj schopnosti vytvářet citové vztahy k okolí vést k ochraně osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými (bezpečnost při hrách venku, ohleduplnost, obezřetnost vůči neznámým lidem) rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství a řídit se jeho pravidly rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství a řídit se jeho pravidly Okruhy činností : lokomoční pohybové činnosti - výlety, vycházky, pohybové hry, dovednosti s míčem, překážkové dráhy, jízda na koloběžkách, štafetové hry, cvičení s náčiním a na nářadí, skákání gumy, podbíhání lana, skákání přes švihadlo, kroket, kuličky, kuželky a jiné pohybové aktivity estetické a tvůrčí aktivity - grafomotorické pracovní listy, modelování, stříhání, malování, kresba, navlékání, skládání papíru, mačkání, trhání, obkreslování, vybarvování, zapouštění barev, míchání barev, lepení, sestavování, práce s přírodním i odpadovým materiálem - rytmizace a melodizace říkadel, instrumentální doprovod k písním, hra na tělo, uplatňování tanečních prvků, pohybové vyjádření hudby, poslech, skupinový i sólový zpěv, dechová cvičení, hudební hádanky, dynamika, výška a hloubka tónů atd. záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenování jejich vlastností, charakteristických znaků a funkcí příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání hry a praktické činnosti, uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce 18

19 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy - artikulační cvičení, vyprávění, popis, dramatizace, práce s obrázky, pantomima, rozhovory, práce s knihami a encyklopediemi, prohlížení, antonyma, homonyma, synonyma, rýmování slov, tvoření vět jednoduché pracovní činnosti (zametání, zalévání, sázení, otírání listů, okopávání ), pokusy a pozorování Očekávané výstupy : zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí zvládat jemnou motoriku zvládat jednoduché pracovní úkony sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech utvořit jednoduchý rým poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma porozumět slyšenému zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité, hledat vzájemné souvislosti prožívat radost z poznaného a zvládnutého porozumět, že změny jsou samozřejmé a přirozené osvojit si poznatky o okolním prostředí, které jsou pro dítě blízké, smysluplné a přínosné znát domácí, hospodářská a lesní zvířata a jejich mláďata 19

20 Tematický celek: PŘICHÁZÍ LÉTO Hlavní cíl: Poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitosti a změn v přírodě. Témata : DĚLÁM SVĚT HEZČÍ A CHCI BÝT PROSPĚŠNÝ pozorování zahrádek výlety do okolí pozorování barev v přírodě stavby v písku SLUNCE A HVĚZDY KDYŽ VŠECHNO KVETE letní květiny toulky přírodou les, louka, květiny PŘÍRODA, KTEROU U NÁS NEMÁME tajemný svět moře vysoká pohoří poušť Dílčí cíle : uvědomění si vlastního těla rozvoj a užívání všech smyslů rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu rozvoj tvořivosti rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit rozvoj kooperativních dovedností vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy Okruhy činností : činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho části smyslové a psychomotorické hry zdravotně zaměřené činnosti příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv samostatný slovní projev na určité téma, užívání gest vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí ) společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích 20

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Charakteristika Poznávání nového prostředí seznamování se s novými kamarády, pracovníky mš seznámení se s pravidly a režimem mš seznámení se s třídním vzdělávacím

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více

6. Vesmír. Podtéma: Dílčí vzdělávací cíle:

6. Vesmír. Podtéma: Dílčí vzdělávací cíle: 6. Vesmír Děti se seznámí s vesmírem, jeho planetami, s planetou Zemí. Co je na ní jiné, než na ostatních planetách, jak se na ní žije, bydlí. Poznáme různé státy, jejich obyvatele, kulturu, řeč. Každý

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem, IČ: 73184934 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum : 1.4.2009 PROCHÁZKA PO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.J. 193 451 / 2015 / ZSHM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ MOŠTĚNICE ,, Školka plná pohody aneb Rok v MŠ 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY VESELÁ ŠKOLKA Razítko a podpis ředitele:

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č. j. 1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26. 10. 2005 Aktualizace: 1. 9. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana Kolářová ředitelka

Více