ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Mgr. Marie Málková ředitelka školy Platnost:

2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE: OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTER BUDOVY A OKOLÍ ŠKOLY VELIKOST ŠKOLY, TŘÍDY A JEJÍ USPOŘÁDÁNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ VĚCNÉ PODMÍNKY ŽIVOTOSPRÁVA DĚTÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY ORGANIZACE ŘÍZENÍ ŠKOLY PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ SPOLUPRÁCE S RODIČI ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ ŠKOLY CHARAKTERISTIKA TŘÍDY KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁNÍ CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CÍLE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY FORMY A METODY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A DĚTÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH VZDĚLÁVÁCÍ OBSAH TEMATICKÉ CELKY PRŮBĚŽNÉ CÍLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PEDAGOGICKÁ EVALUACE

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE: Název: Základní škola a mateřská škola Skalsko Právní forma: příspěvková organizace IČO: Adresa: Skalsko 23, Skalsko Tel.: Odloučené pracoviště: Mateřská škola Skalsko 108, Skalsko Tel.: Zřizovatel: OÚ Skalsko Ředitelka školy: Mgr. Marie Málková Upraveno a projednáno kolektivem pedagogů. Projednáno se zřizovatelem školy. Platnost od: Upraveno:

4 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola je dvoutřídní s celodenním provozem. V případě, že v odpoledních hodinách klesne počet dětí pod 21, je možno spojení obou oddělení do jednoho. Kapacita mateřské školy je maximálně 35 dětí. 2.1 CHARAKTER BUDOVY A OKOLÍ ŠKOLY Naše MŠ je účelově postavená na okraji obce v slepé ulici, čímž je zde minimální doprava a to jen příjezd a odjezd dětí z MŠ. Budova je přízemní s bezbariérovým přístupem s přilehlou zahradou v pěkném prostředí přírody blízko lesa, které je zkrášleno hradem Bezdězem a Vrátenskou horou. Příchod do budovy je situován ze severní strany po chodníku a příjezdové cestě, které slouží k dovozu stravy. Chodník vyúsťuje na příjezdové komunikaci a je součástí oploceného prostoru MŠ takže chráněný a nepřístupný provozu. Zbylé tři strany budovy jsou obklopeny zahradou a jižní strana je zcela prosklená velkými okny umožňující vstup slunečních paprsků. Zahrada je oplocena. Oplocení doplňuje živý plot ze vzrostlých tújí na návětrné straně a keříky zkrášlující prostředí zahrady, ale hlavně je účelně zařízena dřevěnými herními prvky věž se skluzavkou, šplhací sestava, prolézačky, houpačky a pískoviště splňujícími bezpečnostní normy. Mimo herní část zahrady je umístěn zahradní domek, který je využíván během teplých dnů k odpolední svačině a výtvarným, hudebním, pracovním činnostem. Poskytuje stín, ale zároveň vzdušné prostředí. 2.2 VELIKOST ŠKOLY, TŘÍDY A JEJÍ USPOŘÁDÁNÍ Naše škola má dvě třídy. K dispozici jsou dvě herny, z toho jedna slouží při odpoledním klidu jako ložnice, sociální zázemí, šatna dětí i učitelek, kabinet a kuchyňka k vydávání jídla. Prostory jsou přiměřeně prostorné, vhodné ke všem potřebným činnostem. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1 VĚCNÉ PODMÍNKY Mateřská škola má dostatečně velké prostory. Prostor MŠ je dostačující pro 35 dětí (hygienická kapacita). Zdravotně hygienické zařízení je vybavené umyvadly, sprchovým koutem a záchodky a je dle hygienických norem dostačující. Hračky, doplňky a pomůcky jsou umístěny tak, aby byly dětem kdykoli v čase volných her a činností dostupné. Hračky jsou v prostoru obou tříd účelně rozděleny nacházíme zde koutek určený k odpočinku kdykoli během dne vybavený rohovou dětskou pohovkou, dále kuchyňku spojenou s obchodem, v blízkosti velké hrací plochy jsou umístěny dřevěné a plastové kontejnery se stavebnicemi, hrací koutek vybaven dílenským ponkem s nářadím a různými dopravními prostředky a stavební míchačkou. Na policové stěně jsou umístěny hry rozvíjející smysly a paměť, potřeby pro 4

5 výtvarné činnosti, malý literární koutek a televizní stěna vybavená DVD, videorekordérem a CD přehrávačem. Toto vybavení je průběžně obnovováno a doplňováno a pedagogy plně využíváno. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy, především pak prostorů šatny s četnými nástěnnými sítěmi, zde si je také mohou prohlédnout i jejich rodiče. Pro hudební činnosti jsme vybaveni elektronickými klávesami a Orfovými rytmickými nástroji. Pohybové schopnosti dětí rozvíjíme za pomoci herních sestav určených pro TV a tancem, kterým se naše děti představují široké veřejnosti na akcích pořádaných obcí i naší školou. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada. Tyto prostory jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Zařízení (stolečky, židle) odpovídají věku a výšce dětí. Vybavení pro odpočinek dětí (lůžka) jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou estetického vzhledu. Prostory školky jsou zcela bezbariérové a skýtají možnost přijetí tělesně postižených dětí. Prostory a veškeré vybavení MŠ splňují bezpečnostní normy. 3.2 ŽIVOTOSPRÁVA DĚTÍ Dětská výživa je jednou ze stěžejních otázek, kterými se zabýváme. Kvalita, pestrost, chutnost, čerstvost, vhodná skladba jídelníčku hledáme, zkoušíme, informujeme se, inovujeme. Spolupracujeme s rodiči. Zajišťujeme plnohodnotné stravování a děti mají stále k dispozici v obou třídách dostatek tekutin. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Nenutíme děti do jídla násilně, ale snažíme se o to, aby děti vyzkoušely veškerou nabízenou stravu. Dbáme na dostatek volného pohybu dětí ve třídě i venku, každodenní pobyt venku je v délce zpravidla 2 hodin. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci V denním režimu je respektována potřeba aktivity, ale i spánku a odpočinku. Předškolní děti mají možnost, v případě neusnutí, využít nabídku klidných odpočinkových činností. Kolektiv zaměstnanců je dětem vzorem v chování. 3.3 PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY Prvořadým úkolem každé učitelky je respektování potřeb dětí. Naší snahou je, aby způsob vedení dětí byl přívětivý, podporující, aktivující a kladně motivující. Ve vzájemných vztazích panuje důvěra, tolerance, zdvořilost a vzájemná pomoc. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Snahou pedagogů je zajistit, aby třída byla pro děti kamarádským společenstvím, v němž jsou zpravidla rády. Děti nejsou neúměrně zatěžovány ani neurotizovány spěchem a chvatem. Volnost a osobní svoboda je vhodně vyvážena s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat potřebný řád. Je zajištěn pravidelný denní režim a řád, který umožňuje organizaci činností přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. V zásadě je vždy možná individuální úprava programu podle potřeb dítěte či rodičů. Adaptace dětí je individuálně přizpůsobena. 5

6 3.4 ORGANIZACE PROVOZNÍ DOBA mateřské školy je do hodin. POČET TŘÍD: 2. (I. třída děti 3-4 roky, II. třída děti 5-6 let) POČET DĚTÍ v obou třídách dohromady je maximálně 35 dětí. Provoz mateřské školy o prázdninách je řešen po dohodě s rodiči. VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY : I. třída příchod, volné hry a činnosti dětí, individuální práce s dětmi ( předškolní příprava), činnosti v malých skupinách, ranní cvičení zahájení programově řízené činnosti hygiena, příprava na stolování, přesnídávka pokračování programově řízené činnosti, v menších skupinkách, individuální činnost, pobyt venku, pohybové aktivity převlékání, hygiena, příprava na oběd, oběd převlékání, hygiena, odpočinek hygiena, příprava na svačinu, svačina pohybová chvilka, pokračování programově řízené činnosti, v menších skupinkách, individuální činnost, libovolné hry, individuální práce s dětmi (předškolní příprava) II. třída příchod, volné hry a činnosti dětí, individuální práce s dětmi ( předškolní příprava), činnosti v malých skupinách, ranní cvičení zahájení programově řízené činnosti hygiena, příprava na stolování, přesnídávka pokračování programově řízené činnosti, v menších skupinkách, individuální činnost, pobyt venku, pohybové aktivity pokračování programově řízené činnosti, v menších skupinkách, individuální činnost, převlékání, hygiena, příprava na oběd, oběd převlékání, hygiena, odpočinek hygiena, příprava na svačinu, svačina pohybová chvilka, pokračování programově řízené činnosti, v menších skupinkách, individuální činnost, libovolné hry, individuální práce s dětmi (předškolní příprava) Od hodin je odpolední činnost obou tříd sloučena do jedné třídy. 6

7 Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem atp. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách. 3.5 ŘÍZENÍ ŠKOLY V čele školy jako právního subjektu stojí ředitelka, která zodpovídá za plnění úkolů organizace. Škola se člení na pedagogické pracovníky, provozní pracovníky. Pedagogické pracovnice učitelky MŠ jsou zodpovědné ředitelce školy, jejich pravomoci a úkoly jsou stanoveny v pracovních náplních. Za podávání stravy a kuchyňku MŠ zodpovídá provozní pracovnice školní jídelny - je zodpovědná ředitelce školy. Uklizečka zodpovídá za úklid v budově a na zahradě a kontroluje její technický stav je zodpovědná ředitelce školy. Za drobné opravy v budově školy a jejím areálu odpovídá školník je zodpovědný ředitelce školy. V MŠ probíhají pracovní porady všech pracovníků 1x za 14 dní (dle potřeby), 4x ročně pedagogická rada. Kontrolu veškeré práce všech zaměstnanců provádí ředitelka školy. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, Základní školou Skalsko, MŠ Březinka, ZŠ Katusice, odbornými pedagogicko-psychologickými pracovišti. 3.6 PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Ve škole zpravidla pracují tři pedagogické pracovnice a dva provozní pracovníci. Pedagogové navštěvují kurzy DVPP a dbají na sebevzdělávání se. Zaměření pedagogů je různorodé. Tím je zajištěna pestrost práce s dětmi ve všech oblastech. Důležitým rysem naší práce je neustálý aktivní zájem o novinky v předškolní pedagogice, tvořivost a chuť k dalšímu vzdělávání. Zvyšování kvality, týmová práce a zásady učící se organizace jsou priority. Cílem je dávat dětem co nejvíc, často i nad rámec běžných povinností. Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby byla vždy dána dětem optimální pedagogická péče. 3.7 SPOLUPRÁCE S RODIČI Kvalitní spolupráce s rodiči je prioritou naší práce. Otevřené dveře jsou samozřejmé. Rodiče mají možnost být s dětmi i učitelkami v co nejužším kontaktu tak, aby to bylo co nejvhodnější pro dítě. Při plánování integrovaných vzdělávacích bloků je dán prostor pro aktivní zapojení rodičů do daného probíraného tématu. Snažíme se o dostatek informací pro rodiče o probíhajícím předškolním vzdělávání v různých formách (vývěska, nástěnky, schůzky rodičů, konzultační hodiny, internetové stránky školy, ová korespondence, ). Informovanost rodičů a veřejnosti je pro nás velmi důležitá. Komunikujeme s rodiči každý den, vyvěšujeme plakáty na nástěnce školy, ale také v nejvíce frekventovaných místech obce. 7

8 Rodiče zapojujeme do činnosti školy - nabízíme společné aktivity, účast rodičů na výjezdech školy a uvítáme pomoc rodičů ve zkrášlování naší školy a jejího okolí. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ 4.1 VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ ŠKOLY Vzdělávací nabídka tříd je přizpůsobena věku a možnostem dětí. Pro předškolní děti je významnou prioritou kvalitní příprava do základní školy. 4.2 CHARAKTERISTIKA TŘÍDY Škola má kapacitu 35dětí. Děti jsou rozděleny dle věku do dvou tříd. Jedná se o heterogenní skupiny dětí. I. třída může být naplněna do počtu 21 dětí a pracují zde v dopoledních hodinách dvě pedagogické pracovnice. Jsou zde zpravidla děti ve věku 3-4 roky. Mají tak možnost rozdělit si děti v I. třídě ještě na menší skupinky dle věku dětí či dle konkrétní činnosti. II. třída může být naplněna do počtu 17 dětí a pracuje s nimi v dopoledních hodinách jedna pedagogická pracovnice. Jsou zde zpravidla děti ve věku 5-6 let. Pokud počet dětí v odpoledních hodinách klesne pod 21 je možné třídy spojit do jedné. Mají tak možnost rozdělit si děti v I. třídě ještě na menší skupinky dle věku dětí či dle konkrétní činnosti. 4.3 KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ Kritéria pro přijetí jsou veřejná a v souladu s 34 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a vyhláškou 43/2006 Sb. V současné době, zapisujeme 35 dětí na 2 třídy. Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do MŠ 1. děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky, které mají trvalý pobyt v obci Skalsko a z obcí, kterým poskytujeme předškolní vzdělávání 2. děti, které mají trvalé bydliště v obci Skalsko 3. děti, které dovršily věk 3 let O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti. O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy. 8

9 4.4 UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁNÍ - 35 zákona 561/2004 Sb. Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení, d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ( 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. 5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 5.1 CÍLE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Chceme, aby naše mateřská škola byla místem šťastného dětství, kde je prostor pro uplatnění každého jednotlivce, kde se všichni cítí dobře a bezpečně, jsou přiměřeně rozvíjeni, chápáni a oceňováni. Chceme, aby se děti naučily žít ve skupině svých vrstevníků, kterou budou považovat za své společenství, aby poznaly sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde ho mají všichni rádi. Naším nejdůležitějším partnerem je rodina rodiče, prarodiče, sourozenci, komunita obklopující dítě. Dostatek informací, otevřené dveře, společné akce, vzájemná komunikace a vtahování rodičů do předškolního vzdělávání a chodu školy je prioritou. Cílem naší snahy je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, prosazovat svoje názory, je tvořivé a umí vyjádřit své názory a pocity. Dítě vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí, komunikovat s ním a dovedlo zvládat určité úkoly. K tomu vytvoříme podnětné vzdělávací prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se u nás dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně. Každodenní pestrou nabídkou činností v dětech probouzíme aktivní zájem o poznání a objevování světa. Vytváříme základy kompetencí, důležitých pro celý další vývoj, vzdělávání a celoživotní učení. Rozvoj dítěte po stránce psychické, fyzické i sociální, položení základů ke schopnosti učit se a poznávat (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní) Osvojení základních hodnot, na nichž je položen náš hodnotový systém a celá naše společnost (kompetence činnostní a občanské) Získat osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná sebevědomá osobnost (kompetence sociální a personální) V naší MŠ jsou naplňovány klíčové kompetence dle RVP PV. NAŠE VZDĚLÁVACÍ PRIORITY BEZPEČÍ A JISTOTA DŮVĚRA A TOLERANCE UMĚT ŘÍCI NE KAMARÁDSKÉ KLIMA A KOMUNIKACE 9

10 TVOŘIVOST A FANTAZIE VZTAH K PŘÍRODĚ, TRADICÍM, K MÍSTU KDE ŽIJEME HRA POHYB ČETBA PRÁCE S KNIHOU Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost s ohledem na věk a možnosti dítěte, podporovat u dětí sportovní aktivity v duchu fair play a odbourávat nezdravé soutěžení. Podporovat u dětí zájem, zvídavost a radost z objevování, vytvářet základy k učení a získávání informací. Podporovat u dětí vytváření citových vazeb, empatie, sebevědomí a sebedůvěry, ale zároveň umět chránit svoje soukromí a bezpečí ve vztahu k okolí. Rozvíjet komunikativní dovednosti a řečový projev. Vytvářet u dítěte kvalitní základy společenských postojů, pravidel a návyků. Vytvářet základy estetických dovedností. Podporovat fantazii a tvořivost dítěte. Rozvíjet kladný vztah dítěte k přírodě, k místu, kde žijeme. 5.2 FORMY A METODY VZDĚLÁVÁNÍ Práce s dětmi vychází z dobrých vztahů mezi učitelkou a dětmi, mezi dětmi samotnými a mezi učitelkou a rodiči. Na těchto základech individuálně uspokojujeme různé potřeby a možnosti jednotlivých dětí. Maximálně se přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a citovým potřebám dětí, které vycházejí ze zákonitosti jejich vývoje. Dále konkrétním situacím, možnostem jednotlivců a zájmům celé skupiny. Předškolní vzdělávání uskutečňujeme formou vyvážených spontánních i řízených aktivit, dle potřeb a možností konkrétní skupiny. Specifickou formou je didakticky cílená činnost (přímo či nepřímo řízená), v níž je zastoupeno spontánní i záměrné učení. Je založeno na aktivní účasti dětí, omezující příjímání hotových poznatků a využívající zejména prožitkového, kooperativního a situačního učení. Zajišťujeme také dostatek prostoru pro hru, relaxaci a odpočinkové činnosti 5.3 VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A DĚTÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jejich naplňování přizpůsobujeme tak, aby maximálně vyhovělo dětem, jejich potřebám i možnostem. Naší snahou je vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme individuální péči, úzce spolupracujeme s rodiči a SPC, PPP a dalšími institucemi, které nám napomáhají v péči o tyto děti. Děti mají možnost navštěvovat logopeda v naší základní škole. Naše mateřská škola je zcela bezbariérová a skýtá možnost přijetí zdravotně postižených dětí. V případě mimořádně nadaných dětí jsme schopni reagovat na tuto skutečnost a rozumně přizpůsobíme podmínky mimořádným schopnostem dětí a popř. doplníme nabídkou dalších aktivit podle zájmů 10

11 a mimořádných schopností či mimořádného nadání dětí, ne však jednostranně, ale zachováváme pestrost a šíři obvyklé vzdělávací nabídky. 6. VZDĚLÁVÁCÍ OBSAH Vzdělávací obsah našeho ŠVP vychází ze vzdělávacích oblastí RVP PV. - Dítě a jeho tělo - Dítě a jeho psychika - Dítě a ten druhý - Dítě a společnost - Dítě a svět Naši pedagogové vyvíjí snahu dosáhnout očekávaných výstupů plněním dílčích cílů, které jsou zpracovány jako vzdělávací nabídka v našich integrovaných blocích a posléze v třídních plánech. Nad rámec ŠVP nabízíme dětem naší MŠ zájmové aktivity momentální roční nabídky (např. Anglický jazyk, Předškoláček, Šikulka, Tanečky, pohybové hry, flétnička atd.). Tyto aktivity jsou jednotlivým dětem zařazeny do výuky po písemném souhlasu zákonného zástupce. ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Tento vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy jako východisko vlastní vzdělávací nabídky. Tvoří jej 7 tematických celků záměrně nejsou připraveny na každý měsíc, aby časové rozvržení nesvazovalo učitelky při tvorbě jednotlivých ročních vzdělávacích programů. Při jejich tvorbě jsme vycházeli z předchozích zkušeností a celky obsahují pestrou nabídku témat. Celky jsou zpracovány velmi pečlivě a podrobně a vždy obsahují dílčí vzdělávací cíle, okruhy činností a očekávané výstupy. Vzdělávací obsah je tvořen mnohostranně pestrou nabídkou činností intelektových i praktických. Tematické celky školního programu jsou tvořeny cyklicky a každoročně se opakují. Roční programy jsou otevřené dokumenty, které se mohou v průběhu roku doplnit nebo části vyjmout, upravit. Ze vzdělávací nabídky těchto programů učitelky rozpracují integrované tematické bloky, zpravidla na týden. Ty představují konkrétní program pro děti a rodiče. 11

12 6.1 TEMATICKÉ CELKY Tematický celek: PODZIM KLEPE NA DVEŘE Hlavní cíl: Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané. Vnímat a uvědomovat si změny v přírodě v podzimním období. Témata : KDO PŘIŠEL DO ŠKOLKY adaptace ve školce dítě se učí orientovat v řádu a dění v prostředí MŠ KAM NECHODÍ SLUNCE, CHODÍ LÉKAŘ přiblížit rozdíl zdraví x nemoc hledat odpověď na otázku, jak pomoci nemocnému solná jeskyně, plavání doplňující aktivity v nabídce MŠ MŮŽE ONEMOCNĚT STROM? dítě se učí uplatnit získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení učí se chápat, že vyhýbat se řešení problémů, nevede k cíli uvědomuje si, že svým chováním může situaci ovlivnit KAM SE PTÁČKU, KAM SCHOVÁŠ učí se dbát o bezpečí své i ostatních chovat se odpovědně s ohledem na zdraví a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) BARVY PODZIMU, KDYŽ PADÁ LISTÍ poznávání změn a dějů v přírodě počasí, oblečení rostliny, stromy, keře plody zahrady a sadu co nám chutná zvířata domácí, lesní Dílčí cíle : rozvoj psychické zdatnosti rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování ) získání relativní citové samostatnosti, a schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a plně je prožívat rozvoj sebeovládání seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému rozvoj dovedností a schopností pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (rodině, ve škole, ve třídě) vytváření prosociálních postojů (citlivost, tolerance, respekt, přizpůsobivost.) vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností osvojení si elementárních poznatků o přírodě v podzimním období rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije 12

13 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se) Okruhy činností : hry a činnosti zajišťující spokojenost a radost běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě aktivity přibližující pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost ) v jednání lidí aktivity umožňující poznat rozmanitosti kultur společenské hry a aktivity nejrůznějšího zaměření kooperativní činnosti ve dvojici, skupinách, spolupráce s ostatními praktické činnosti s přírodním materiálem hry s říkadly, písněmi, rytmicko-melodické hry přímé pozorování přírodního prostředí, jevů, proměnlivosti počasí sledování rozmanitosti a změn v přírodě, klimatických změn, poškozování přírody společné vycházky a výlety do přírody v okolí Skalska rozhovory o zážitcích, diskuze, vyprávění dětí, poslech pohádek a příběhů práce s knihami a obrazovým materiálem výtvarné dovednosti a techniky konstruování, prostorové vytváření, tvoření z papíru, přírodnin práce na zahradě, sklizeň ovoce, pouštění draků Očekávané výstupy : porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad přirozeně komunikovat a udržovat dětská přátelství, odmítnout nepříjemnou komunikaci uvědomovat si práva svoje i a respektovat práva druhých odloučit se na určitou dobu od rodičů, být aktivní i bez jejich podpory uvědomovat si svou samostatnost, mít vlastní názory a postoje a umět je vyjádřit rozhodovat o svých činnostech, vyjádřit souhlas i nesouhlas, umět říci ne uplatňovat návyky v základních formách (zdravit, poděkovat, poprosit, rozloučit se, neskákat do řeči, uposlechnout pokyn) adaptovat se na život v mateřské škole, přizpůsobit se společnému programu dodržovat pravidla her a činností, hrát fair zacházet šetrně s vlastními cizími pomůckami, hračkami, věcmi, knížkami atd zvládnout jemnou motoriku zacházet s nástroji, výtvarným a přírodním materiálem vyjadřovat samostatně myšlenky, nápady, pocity, formulovat otázky, slovně reagovat být citlivý k přírodě, chránit ji využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si, hovořit o prožitcích zachycovat skutečnost ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik, ale pohybem, rýmem, slovem atd. osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které je dítěti blízké spolupracovat s ostatními, rozdělit si úkol s jiným dítětem 13

14 Tematický celek: ZVYKY NAŠICH BABIČEK A ČAS SVÁTKŮ Hlavní cíl: Rozvoj úcty k tradicím a hodnotám, které vytvořili naši předkové, rozvoj citového prožívání, rozvoj sounáležitosti. Témata : MIKULÁŠ ADVENT A VÁNOCE TŘI KRÁLOVÉ MASOPUST KARNEVAL VYNÁŠENÍ MORENY VELIKONOCE ČARODEJNICE SVÁTEK MATEK MDD TÝDEN DĚTSKÉ RADOSTI LOUČENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ DEN ZVÍŘÁTEK Dílčí cíle : rozvoj a užívání všech smyslů osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních rozvoj kultivovaného projevu rozvoj tvořivosti vytváření základů pro práci s informacemi práce s knihami rozvoj schopnosti citové vazby vytvářet, rozvíjet a city plně prožívat rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání rozvoj základních kulturně-společenských postojů, návyků a dovedností vytváření základních pozitivních vztahů ke kultuře a umění Okruhy činností : Činnostní učení, kooperativní učení, prožitkové učení, integrované učení hrou společné rozhovory, diskuze, individuální a skupinová konverzace přednes, recitace, dramatizace, zpěv - vztahujících se k určitému svátku či tradici poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů Výroba či příprava typického artefaktu (vánoční stromeček, ozdoba, morena, lucerna ) estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové..) vytvoření představy o okolnostech vzniku lidového zvyku či tradice setkávání se s uměním mimo mateřskou školu zorganizování společenských akcí pro děti, pro děti a rodiče, pro mateřkou školu (výtvarná dílna, lampiónový průvod, besídka, výlet, návštěva skanzenů a muzeí, výstav, divadelních představení, navštěvování památek či jiných programů ) 14

15 Očekávané výstupy : zvládat koordinaci ruky a oka zvládat jemnou motoriku. koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou ovládat dechové svalstvo, sladit se zpěvem vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity ve vhodně formulovaných větách naučit se zpaměti krátké texty záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem těšit se z hezkých a příjemných zážitků vnímat co si druhý přeje či potřebuje 15

16 Tematický celek: ZIMA JEDE NA SANÍCH Hlavní cíl: Vnímat změny zimní přírody. Vytváření zdravého životního stylu a osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, bezpečí a osobní pohody. Rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních a kultivovaného projevu. Témata: ZVÍŘÁTKA A PTÁCI V ZIMĚ objevování změn v přírodě poznávání světa zvířat putování za sněhovou vločkou STAVÍME SNĚHULÁKY hrajeme si na sněhuláky hrátky ve sněhu koloběh vody, voda v mnoha proměnách SPORT PRO RADOST A ZDRAVÍ zimní sporty výlety do okolí pozorování zvířecích stop vyšlapování cestiček do sněhu, malování do sněhu MY SE ZIMY NEBOJÍME sníh, led jejich vlastnosti krmení zvířátek a ptáčků příprava vánočního stromečku pro zvířátka a ptáčky zimní práce na silnicích TĚLO, ZDRAVÍ, VÝŽIVA, JÍME CO JE ZDRAVÉ části lidského těla sport x zdraví jednoduché recepty ochutnávky ovoce a zeleniny. Dílčí cíle : osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé motoriky rozvoj receptivních i produktivních jazykových dovedností rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti schopnost získané dojmy a prožitky vyjádřit rozvoj kooperativních dovedností vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí o jejich rozmanitosti, vývoji a proměnách. Časové představy Okruhy činností : sezónní činnosti hry se sněhem, bobování, klouzání, házení koulí, stavby ze sněhu činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů, nemocí, nezdravých návyků a závislostí hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 16

17 poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, vyprávění toho, co dítě vidělo nebo shlédlo práce s knihou, návštěva knihovny, výstavy ilustrací, pohádkového představení činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, obrazovým materiálem, médii ) estetické a tvůrčí aktivity dramatické činnosti a mimické vyjadřování nálad sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry a etudy pokusy a objevování, skupenství vody Očekávané výstupy pojmenovat části těla, některé orgány rozlišit, co prospívá zdraví a co mu škodí všímat si změn a dění v nejbližším okolí projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví praktické úkony procvičující orientaci v prostoru nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých. Odmítat společensky nežádoucí chování (lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost, agersivitu chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, rámo, večer, jaro, léto, zima, rok..) 17

18 Tematický celek: JARO, JARO UŽ JE TU Hlavní cíl: Naučit děti vnímat změny v přírodě při střídání ročních obdobích, poznávání a pozorování probouzející se přírody a nového zrození. Témata: JAK SE RODÍ JARO první jarní květiny pozorování změn přírody voňavé vycházky do okolí MALÍ ZAHRADNÍCI PRÁCE NA ZAHRADĚ semínka se mění na rostliny, z pupenů stromů raší nové listy a rozvíjí se poupata experimentujeme s rostlinami LESNÍ A DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA NA JAŘE z vajíček se líhnou ptáčata mláďata v okolí návštěva zemědělské společnosti teletník, porodnice prasat návštěva myslivce mezi námi Dílčí cíle : rozvoj a užívání všech smyslů (vůně květin a kvetoucích stromů, krása barevnosti a svěžesti přírody, zpěv ptáků atd.) rozvoj pohyb. dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky (výlety, vycházky do přírody, zdolávání terénu atd.) rozvoj komunikativních dovedností rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů rozvoj schopnosti vytvářet citové vztahy k okolí vést k ochraně osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými (bezpečnost při hrách venku, ohleduplnost, obezřetnost vůči neznámým lidem) rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství a řídit se jeho pravidly rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství a řídit se jeho pravidly Okruhy činností : lokomoční pohybové činnosti - výlety, vycházky, pohybové hry, dovednosti s míčem, překážkové dráhy, jízda na koloběžkách, štafetové hry, cvičení s náčiním a na nářadí, skákání gumy, podbíhání lana, skákání přes švihadlo, kroket, kuličky, kuželky a jiné pohybové aktivity estetické a tvůrčí aktivity - grafomotorické pracovní listy, modelování, stříhání, malování, kresba, navlékání, skládání papíru, mačkání, trhání, obkreslování, vybarvování, zapouštění barev, míchání barev, lepení, sestavování, práce s přírodním i odpadovým materiálem - rytmizace a melodizace říkadel, instrumentální doprovod k písním, hra na tělo, uplatňování tanečních prvků, pohybové vyjádření hudby, poslech, skupinový i sólový zpěv, dechová cvičení, hudební hádanky, dynamika, výška a hloubka tónů atd. záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenování jejich vlastností, charakteristických znaků a funkcí příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání hry a praktické činnosti, uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce 18

19 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy - artikulační cvičení, vyprávění, popis, dramatizace, práce s obrázky, pantomima, rozhovory, práce s knihami a encyklopediemi, prohlížení, antonyma, homonyma, synonyma, rýmování slov, tvoření vět jednoduché pracovní činnosti (zametání, zalévání, sázení, otírání listů, okopávání ), pokusy a pozorování Očekávané výstupy : zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí zvládat jemnou motoriku zvládat jednoduché pracovní úkony sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech utvořit jednoduchý rým poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma porozumět slyšenému zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité, hledat vzájemné souvislosti prožívat radost z poznaného a zvládnutého porozumět, že změny jsou samozřejmé a přirozené osvojit si poznatky o okolním prostředí, které jsou pro dítě blízké, smysluplné a přínosné znát domácí, hospodářská a lesní zvířata a jejich mláďata 19

20 Tematický celek: PŘICHÁZÍ LÉTO Hlavní cíl: Poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitosti a změn v přírodě. Témata : DĚLÁM SVĚT HEZČÍ A CHCI BÝT PROSPĚŠNÝ pozorování zahrádek výlety do okolí pozorování barev v přírodě stavby v písku SLUNCE A HVĚZDY KDYŽ VŠECHNO KVETE letní květiny toulky přírodou les, louka, květiny PŘÍRODA, KTEROU U NÁS NEMÁME tajemný svět moře vysoká pohoří poušť Dílčí cíle : uvědomění si vlastního těla rozvoj a užívání všech smyslů rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu rozvoj tvořivosti rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit rozvoj kooperativních dovedností vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy Okruhy činností : činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho části smyslové a psychomotorické hry zdravotně zaměřené činnosti příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv samostatný slovní projev na určité téma, užívání gest vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí ) společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích 20

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi Základní škola a Mateřská škola,nedašovská 328,Praha 5 Zličín Zřizovatel MČ Praha Zličín,Tylovská 207 Ředitelka Mgr.Jana Kuhnová Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ve školce jsme rádi,všichni

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Univerzity obrany Dobrovského 27 612 00 Brno Email:skolka@skolkauo.cz, info@skolkauo.cz Tel. 778018012, 778018013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motivační název: Se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS Platnost ŠVP neomezená. Vypracovala: Vaňáková

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více