ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT Mateřská škola PASTELKA, Úštěk Vilová čtvrť 204 J. Á. Komenský: Cílem naší didaktiky budiž od začátku do konce: hledati a nalézati způsob, jak by měli učit méně ti, kteří vyučují, ale jak by se naučili více ti, kteří se učí. Zpracoval kolektiv Mateřské školy PASTELKA, Úštěk

2 I. Prezentační část PASTELKA co symbolizuje název naší mateřské školy, o co všichni společně usilujeme P pohoda prostředí, potřeby dětí, životní perspektiva, prvotní citové a sociální vztahy, právo na samostatné rozhodování A aktivita, akceptace, adaptace na nové prostředí S situační učení, spoluprožívání, samostatnost, společenské uplatnění, stabilita sociálních kontaktů, společenská hodnota, sociální učení, stálost, smysl a řád v podnětech T trpělivost, tvořivost E empatie, evaluace L láskyplné přijetí dítěte s respektováním jeho individuality K kooperace, vyvážená komunikace, kompetence, kvalita výchovně vzdělávací práce, pozitivní klima motivující děti i dospělé k činnosti, vzbuzující důvěru v rodičích A atmosféra - spolupráce, důvěry mezi dětmi, dětmi a učitelkami, mezi všemi pracovnicemi mateřské školy i ve vztahu k rodičům 2

3 OBSAH I. PRESENTAČNÍ ČÁST 1. Mateřská škola a její název Obsah školního vzdělávacího programu Identifikační údaje Historie a současnost naší mateřské školy Podmínky vzdělávání Věcné podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Organizace chodu Řízení mateřské školy Personální a pedagogické zajištění Spoluúčast rodičů Organizace vzdělávání II. VÝCHOVNÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY 7. Charakteristika školního vzdělávacího programu Vzdělávací obsah Podzim Zima Jaro Léto Tématické bloky neutrální Realizace vzdělávacích činností Nadstandardní složky programu Evaluační systém Přílohy Základní profesní kompetence učitelky MŠ Přehled základních lidských potřeb Denní režim při vzdělávání dětí Vzdělávání dětí ze sociokulturně nezvýhodňujícího prostředí

4 3. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Motivační název: Č.j.: 31/2010 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Barevný svět Název školy: Adresa školy: Ředitelka školy: Mateřská škola PASTELKA, Úštěk Vilová čtvrť 204, Úštěk Mgr. Pavlína Čurdová IČO: IZO ředitelství: DIČ: Identifikátor právnické osoby: Telefon: adresa internetové schránky: http//ustek-pastelka.webgarden.cz kapacita školy: 100 dětí Právní forma: příspěvková organizace Zařazení do sítě školy: č.j KÚ Ústeckého kraje Součástí školy: školní jídelna Vedoucí školní jídelny: Luďka Matoušková IZO školní jídelna: Kapacita školní jídelny: 120 jídel Název a adresa zřizovatele: Město Úštěk, Mírové náměstí 83, Úštěk Telefon: www adresa: IČ: Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků školy. Platnost dokumentu: od

5 4. Historie a současnost naší mateřské školy Počátky předškolního vzdělávání v Úštěku: * v roce 1947 byl v Úštěku založen útulek pro děti matek zaměstnaných v zemědělství, umístěn v ulici Polské lidové armády č.p.2, zařízení navštěvovalo 20 dětí, ředitelkou školy byla p.věra Kvapilová, * v roce 1958 se ředitelkou školy stala p.eva Hocková, MŠ byla stále jednotřídní, přestože v r.1960 stoupl počet dětí na 45 * v roce se ředitelkou školy stala p. Marta Junková MŠ byla rozšířena na dvě oddělení s počtem dětí 70 * v roce 1964 byla mateřská škola přemístěna do stávající budovy, s dřívější adresou Švermova ulice č.p.204 (nynější Vilová čtvrť 204), zpočátku jen v přízemí budovy, v roce 1965 byla oplocena zahrada a vybudováno pískoviště * od roku 1974 navštěvovalo zařízení 72 dětí rozdělených do 2,5 oddělení * od roku 1977 funkci ředitelky zastávala p.jitka Roubalová s počtem dětí 91 ve 3 třídách * od vstoupila MŠ do právní subjektivity * v roce 2004 byla jmenovaná do funkce ředitelky školy p.miluška Ebelová, ve školním roce 2005/2006 byla otevřena 4. třída * od je ve funkci ředitelky školy Mgr. Pavlína Čurdová Současnost Mateřské školy Pastelka, Úštěk: Mateřská škola Pastelka je umístěna ve dvoupatrové budově v klidné vilové části města. Úštěk je spádová obec, dojíždějí sem děti z blízkých okolních vesnic. Předškolní zařízení zde funguje od roku Původně budova patřila Chmelařství Žatec, které ji využívalo jako kanceláře a byty svých zaměstnanců.. Od roku 1969 byly pro mateřskou školu nejprve vyčleněny přízemní prostory. Postupně došlo k uvolnění bytů v 1.patře. S přibývajícím počtem dětí a po nutných stavebních úpravách mohla být celá budova využívána pro potřeby školy. Mimo přízemních prostorů budovy, kde se i v současnosti nachází kancelář Výzkumného ústavu Chmelařství Žatec a soukromý byt. Budovu obklopuje krásný areál prostorné školní zahrady. Poloha mateřské školy je velice výhodná vzhledem k dostupnosti přírodních lokalit, které jsou častým cílem vycházek s dětmi. Děti zde mají možnost volného pohybu. Nenásilnou formou jsou vedeny k lásce k přírodě, seznamují se s nejbližšími ekosystémy. Součástí mateřské školy je také školní jídelna, která zajišťuje stravování dětí, zaměstnanců, ale i místních důchodců. V přízemí jsou šatny dětí, pedagogických i provozních zaměstnanců, školní kuchyně a ředitelna. Na každém patře jsou 2 oddělené třídy. Každá třída má své sociální zařízení, třídu a prostornou chodbičku. V 1.patře jsou 2 stálé ložnice. Ve druhém patře jsou prostory ložnic využity jako tělocvična (určená všem třídám), kabinet pomůcek a koutek pro logopedickou práci s dětmi. Budova je v současnosti po rozsáhlé stavební úpravě, která proběhla v roce Výměna oken, zateplení budovy, nová fasáda a v interiérech odstranění pestrobarevných PVC obkladů ze stěn radikálně změnily vzhled i komfort užívání. Byly tak odstraněny dlouhodobé problémy s netěsnícími okny a únikem tepla. Mateřská škola je čtyřtřídní. Tři třídy jsou běžného typu, jedna třída je speciální, určená dětem s vadami řeči. Provoz je zajištěn od 6,00 16,00 hod. Kapacita školy je 100 dětí. Součástí mateřské školy je školní jídelna s kapacitou 120 jídel. Od je právním subjektem. 5

6 5. Podmínky vzdělávání 5.1. Věcné podmínky Prostory mateřské školy jsou dány charakterem budovy. Prostorové podmínky jsou limitovány velikostmi a uspořádáním místností. Naší snahou je jejich co nejefektivnější využití současně se zachováním možnosti dostatečného prostoru pro spontánní pohyb dětí. Prostory jsou upraveny do zón podle typů her a činností dětí. Uspořádání umožňuje relaxaci a klidové činnosti, zároveň i možnost spontánních pohybových aktivit. Pro celoškolní akce a setkání s rodiči chybí velká místnost, která by odpovídala potřebné kapacitě. Tento problém však nelze řešit, prostor budovy to nedovoluje. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, koberci, žaluziemi, kryty na topení (částečně obnoveno po rekonstrukci v r.2008). Dětský nábytek je v každé třídě volen tak, aby odpovídal antropometrickým i hygienickým požadavkům, odpovídá počtu dětí, je hygienicky nezávadný. Postupně je doplňován podle potřeb jednotlivých tříd. Udržován v bezpečném stavu. Hračky a pomůcky ve třídách obměňujeme a doplňujeme, vybavení odpovídá věkovému složení dětí. Jsou uloženy tak, aby byly dětem volně přístupné a mohly si je spontánně vybírat. Ve třídách jsou nastavená pravidla pro využívání pomůcek a hraček. Výtvarné práce dětí tvoří výzdobu tříd, chodbiček i šaten dětí. Děti se spolupodílejí na úpravě prostředí školy. Učitelka respektuje tvořivý nepořádek (prezentaci výrobků, ponechává dětem možnost volby, respektuje přání, ponechává dílo k dalšímu využití ke hře). Hygienická zařízení jsou rekonstruována a splňují hygienické podmínky. Početně odpovídají počtu dětí. Prostorově jsou však malá, jednotlivá WC nemohou být oddělena zástěnou, děti nemají dostatek soukromí. Tento problém však nelze řešit, prostor to nedovoluje. Zahrada je vybavena dřevěnými hracími prvky, pískovištěm. Je prostorná, s velkou travnatou plochou i novým chodníčkem a vybudovanou dráhou pro odstrkovadla a odrážela. Umožňuje pestrou nabídku aktivit dětí. Vše je voleno tak, aby umožňovalo co největší prostor pro spontánní pohyb dětí. PC vybavení je ve třídách Myšek a Berušek, v každé třídě je 1 počítačová sestava. Děti se seznamují se základy obsluhy PC a pracují s výukovými programy pro děti předškolního věku. Co zamýšlíme, naše záměry do budoucna: * doplnit nedostatečný počet přikrývek a polštářů (očekáváme nárůst počtu spících dětí) * v tělocvičně nevyhovuje způsob uložení Tv pomůcek a nářadí, plánujeme vybudování úložného systému pro efektivnější a přehlednější ukládání potřeb a tím i získání většího prostoru pro cvičení (popř. ukládání i jiných objemnějších pomůcek) * schodiště opatřit níže uloženým bezpečnostním madlem, do MŠ jsou přijímány mladší děti a jen obtížně se mohou přidržovat stávajícího madla (prevence pádu na schodišti) * v koupelnách jsou již zastaralé držáky na ručníky, nevyhovují k ukládání kelímku s kartáčky (nedostatek místa, časté pády kelímků) * doplnit do třídy Myšek PC stolek a vhodnou výškově nastavitelnou židli * promyslet a do budoucna vytvořit projekt školní zahrady ( vybavení průlezkami, 6

7 zelení, využití pro aktivity tříd na zahradě učebna v zahradě - stolky, židle, zastínění; možnost ekologických aktivit ) projekt by byl postupně realizován podle finančních možností školy, ale s promyšleným záměrem a postupnou realizací * zaměřit se na využívání regulačních ventilů na radiátorech, sledovat přiměřené teploty v jednotlivých místnostech * průběžné doplňovat odbornou literaturu s možností sledovat aktuální trendy ve výchovněvzdělávací oblasti, psychologii dítěte apod.; doplnit dětskou knihovnu o hodnotnou dětskou literaturu * doplnit pomůcky v oblastech, které nejsou dostatečně vybavené, popř. jsou zastaralé (ekologická výchova, výchova ke zdraví, multikulturní výchova ) 5.2. Životospráva Je dbáno na vhodnou skladbu jídelníčku, tak aby odpovídala nárokům zdravé a plnohodnotné stravy. Každý den je ve třídách volně přístupný ovocný nebo zeleninový talíř, děti jsou tak postupně vedeny k návykům zdravé výživy. Učitelka dětem nenásilně nabízí, aby ochutnaly a děti mají možnost volby. U svačin mají děti možnost výběru ze dvou nápojů, nejsou nuceny k pití mléčných výrobků. Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne. Na stálém místě je k dispozici čaj nebo šťáva, děti jsou vedeny podle svých schopností k samostatnosti. Samy si nalévají, učitelky dbají vhodnou motivací a připomenutím, aby děti přijímaly dostatek tekutin. Děti nejsou do jídla nuceny, respektujeme jejich tempo u jídla, dbáme na klidné a nerušené prostředí. Posilujeme sebedůvěru dětí tím, že je povzbuzujeme k samostatnosti, necháváme dostatek prostoru k rozhodování dítěte a získávání nových dovedností. Pravidelný rytmus a řád dne je zajištěn, ponechává však možnost přizpůsobení se aktuálním potřebám a situacím, které v průběhu dne nastávají nebo jsou naplánovány pedagogy. Rodičům je umožněno, po dohodě s učitelkami ve třídách, aby mohli přivádět své děti podle svých potřeb. Rodiči je využíván adaptační režim nově příchozích dětí. Dodržujeme každodenní a dostatečně dlouhý pobyt dětí venku. Pobyt dětí venku a jeho program je přizpůsobován aktuálnímu stavu počasí, ale zejména v topné sezóně také kvalitě ovzduší (při zhoršené kvalitě ovzduší je zjišťován aktuální stav ve spolupráci s MěÚ Úštěk, který monitoruje okamžité množství škodlivin v ovzduší). V závislosti na stavu ovzduší jsou vhodně voleny cíle vycházek do vzdálenějších přírodních částí města. V 1.patře budovy je využívána velkokapacitní čistička vzduchu. Ve třídách jsou dětem volně k dispozici tělovýchovná náčiní, učitelky respektují individuální potřebu spontánního pohybu dětí. Aktivity jsou v průběhu dne střídány, aby nedocházelo k jednostrannému zatěžování, omezujeme dobu sezení u stolečků. Učitelky respektují individuální potřebu aktivity, relaxace, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Ve třídách jsou umístěny sedací a lehací koutky, které děti využívají podle svých potřeb. Během odpoledního odpočinku na lehátku jsou dětem, které nemají potřebu spánku, umožněny spontánní aktivity ve třídě. Děti se učí ohleduplnosti a respektování potřeb druhých (jsou vedeny k dodržování klidu při hrách ve třídě). Děti nejsou ke spánku nuceny! Dětem, které přicházejí v brzkých ranních hodinách umožňujeme klidové poležení na matraci s poslechem pohádky, písničky. Vycházíme z aktuální situace i potřeb dítěte. 7

8 Chování učitelek i ostatního personálu školy odpovídá zásadám zdravého životního stylu. Poskytují dětem přirozený vzor. Co zamýšlíme, naše záměry do budoucna: * do tříd připravujeme instalaci nápojových stojanů s háčky na hrníčky dětí, učitelka bude mít přehled, zda všechny děti v průběhu dne dostatečně pijí, umístění hrnků bude přehledné a umožní samostatnou obsluhu dětí, cílem je vypěstovat u dětí návyk dostatečného příjmu tekutin * ve spolupráci s vedoucí stravování obměňovat nápoje, sledovat trendy a doporučení odborníků pro zdravý životní styl * ve spolupráci s vedoucí stravování budeme usilovat o obměňování jídel podle nových receptur, sledování trendů zdravé výživy, další zpestřování a obohacování jídelníčku, vést děti k návykům zdravé stravy * postupné doplňování, obměňování Tv pomůcek, zpestření nabídek ve třídách (volně k dispozici při hrách, spontánních aktivitách), část pomůcek je k dispozici v tělocvičně, ale preferujeme efektivnější využití v průběhu dne ve třídách 5.3. Psychosociální podmínky Všechny pracovnice školy se snaží vytvářet klidnou, příznivou atmosféru. Usilujeme o vytvoření takového prostředí, aby se děti i dospělí cítili spokojeně, jistě a bezpečně. Rodiče nově příchozích dětí využívají postupné adaptace dítěte na nové prostředí. Mohou s dítětem pobývat v mateřské škole a zúčastnit se společně s dítětem programu mateřské školy. Mezi učitelkou i rodiči dochází ke spolupráci a hledání optimálního řešení v zájmu dítěte. Učitelky respektují individuální potřeby dítěte, reagují na ně a aktivně pomáhají v jejich uspokojování. Pedagogové uplatňují vůči dětem požadavky věkově, vývojově i individuálně přiměřené. Citlivě řeší každodenní situace tak, aby děti nebyly zatěžovány a neurotizovány spěchem a chvatem. Snahou všech je jednat nenásilně, přirozeně a citlivě. Postavení dětí ve třídách je rovnocenné, nedochází k zvýhodňování ani znevýhodňování dětí. Posilujeme pocit sounáležitosti a přijetí ve skupině. Třída je pro děti kamarádským společenstvím. Děti se spoluúčastní při tvorbě třídních pravidel, která by měla být všem jasná a srozumitelná. Cílem je, aby je děti přijaly za své a dodržovaly. Učitelka sleduje vztahy dětí ve skupině, Posiluje prosociální chování dětí vhodnou motivací. Sleduje volnost a osobní svobodu dětí ve vyváženosti s nezbytnou mírou omezení, potřebou řádu. Učitelka projevuje dětem podporu, sympatie, je vstřícná a empatická, ochotná dětem naslouchat. Vyvaruje se manipulaci s dítětem a zbytečnému organizování. Nepodporuje ve třídě soutěživost, ale vytváří prostor ke kooperaci. Při plánování činností je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, se spoluúčastí a možností samostatného rozhodování dítěte. Vzdělávací obsah (nabídka aktivit ve třídních plánech), 8

9 odpovídá mentalitě předškolního dítěte a jeho potřebám. Témata jsou dětem blízká, pochopitelná, užitečná a prakticky využitelná. Podporujeme děti v samostatných pokusech, dostatečně oceňujeme konkrétní projevy a výkony dítěte, pozitivně je oceňujeme.vyhýbáme se paušálním pochvalám, ale i odsouzení. Jednání dospělých je důvěryhodné a spolehlivé. Ve vztazích mezi dospělými i dětmi by měla převládat vzájemná důvěra, tolerance a ohleduplnost. Vzájemná podpora, pomoc a solidarita Organizace chodu Denní řád je pouze orientační, dostatečně pružný, aby bylo možné reagovat na změny situace, momentální potřeby dětí. Denně jsou zařazovány pohybové aktivity pro správné držení těla a rozvoj motorických schopností dětí. Učitelka připravuje dětem řízené činnosti, děti si z nich mohou volit podle vlastního zájmu. Poměr řízených a spontánních aktivit je vyvážený, a to včetně aktivit, které jsou zvoleny nad rámec běžného programu. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Při příchodu nových dětí je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Rodiče mohou navštěvovat třídu společně se svým dítětem a účastnit se programu třídy. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, mohou ji v klidu dokončit nebo v ní později pokračovat. Denní aktivity jsou organizovány tak, aby děti podporovaly k vlastní aktivitě a experimentování, aby se mohly podílet na organizování činností. Respektujeme individuální tempo dětí při práci. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Společné činnosti se odehrávají v různě velkých skupinkách. Dětem je dopřáno soukromí, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností. Při plánování činností učitelky vycházejí z potřeb a zájmů dětí. Zohledňují individuální vzdělávací potřeby a možnosti dětí. Spojování tříd v případě nepřítomnosti učitelek je omezováno na minimum. Stanovené počty dětí ve třídách nejsou překračovány. 9

10 5.5. Řízení mateřské školy Na řízení naší mateřské školy se nepodílí pouze ředitelka, ale jde o týmovou práci vedoucí učitelky, všech učitelek, rodičů a zřizovatele.. Pedagogické pracovnice si pomocí odborných seminářů, studiem literatury zvyšují odbornou způsobilost. Seznamují se s novými trendy předškolní výchovy. Ke zvyšování odborné úrovně pomáhá i studium platných předpisů, sledování situace ve školství a orientace v Zákoníku práce Všichni zaměstnanci školy mají jasně vymezené povinnosti, pravomoci a konkrétní úkoly. Je vytvořen funkční informační systém (vnitřní i vnější pro rodiče a veřejnost) formou nástěnek, informací na internetových stránkách školy, v místním úštěckém zpravodaji. Zaměstnanci mají možnost podílet se na řízení chodu mateřské školy, mají prostor k samostatnému rozhodování a realizaci vlastních nápadů. Všichni se mohou spoluúčastnit na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Pedagogický sbor pracuje jako tým, ke spolupráci jsou zapojováni také rodiče dětí. Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Školní vzdělávací plán je tvořen a upravován ve spolupráci celého týmu mateřské školy. Plánování pedagogické práce je funkční, vychází z předchozí analýzy a využívá zpětné vazby. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Je využívána zpětná vazba. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány správy a samosprávy, se základní a praktickou školou v Úštěku, s dalšími organizacemi ve městě, se speciálně pedagogickým centrem, dětským lékařem Personální a pedagogické zajištění V mateřské škole pracuje 7 pedagogů a 5 provozních zaměstnanců. 6 pedagogů splňuje odbornou způsobilost (1 pedagogická pracovnice si musí doplnit kvalifikaci předškolního pedagoga). Pedagogický sbor (pracovní tým učitelek) pracuje na základě jasně vymezených a společných vytvořených pravidlech. Pedagogové se průběžně sebevzdělávají, zúčastňují se odborných seminářů, poznatky využívají v praxi. Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu. Sleduje zvyšování úrovně profesních kompetencí učitelek i své vlastní. Vytváří podmínky pro další vzdělávání učitelek. Služby pedagogů jsou rozvrženy s cílem dosáhnout optimálního zajištění pedagogické péče. Ke spojování tříd dochází jen v nejkrajnějších případech, vždy se přednostně volí organizační řešení vzniklých situací s ohledem na zachování provozu v jednotlivých třídách. 10

11 Učitelky jednají a pracují profesionálním způsobem, v souladu se společenskými pravidly. Uplatňují metodické a pedagogické zásady výchovy a vzdělávání dětí. Logopedickou péči, péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťují dvě učitelky ve speciální třídě, které mají odpovídající kompetence (studium speciální pedagogiky). Pracují v úzké spolupráci s odborníky ze speciálně pedagogického centra. Co zamýšlíme, naše záměry do budoucna, v čem spatřujeme nedostatky, které je potřeba řešit: * průběžně doplňovat odbornou pedagogicko psychologickou literaturu se zaměřením na děti předškolního věku a nové trendy ve výchově * výběr seminářů DVPP volit v souladu s cílem zvyšovat odbornou úroveň pedagogického sboru * účast pedagogů na seminářích DVPP - pedagogové se přihlašují na semináře, ale často jsou odhlášeny pro nízký počet účastníků, aktivně vyhledávat další nabídky vzdělávání (spolupráce s PPP, SPC, portál Václav, aj.) * nadále budeme odebírat odborné časopisy pro pedagogy Informatorium školy mateřské a Učitelské noviny, které jsou zdrojem informací o aktuálních změnách ve školství, v předškolní výchově i v legislativě Spoluúčast rodičů Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, mohou volně vstupovat do tříd, zapojovat se podle svých zájmů do různých programů školy. Mohou aktivně spolurozhodovat o zásadních otázkách vzdělávání a jeho organizaci. Naší snahou je, aby vztah s rodiči byl založen na partnerských vztazích, kde mezi rodiči, učitelkami i správními zaměstnanci panuje oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat. Pedagogové jsou si vědomi, že při výchově dítěte má rodina primární a nezastupitelnou roli. Pedagogové informují rodiče o prospívání jejich dítěte, o jeho individuálních pokrocích a společně hledají cestu k jeho dalšímu optimálnímu rozvoji. O aktivitách a dění v mateřské škole informujeme rodiče a veřejnost prostřednictvím www stránek školy, nástěnek u vchodu do budovy, třídních nástěnek, v místním Úštěckém zpravodaji, kam pravidelně přispíváme články ze života mateřské školy. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost jejich informací. Rodiče se mohou na učitelky obracet s dotazy a požadavky, učitelky citlivě a taktně napomáhají rodičům v otázkách výchovy a vzdělávání, nabízí poradenský servis, odbornou literaturu. Mezi rodiči a školou probíhají různé aktivity, které napomáhají k dobrému chodu školy: - neformální rozhovory při každodenním kontaktu - společné slavnosti rodičů a dětí (Vánoce, Velikonoce, Loučení se školáky..) - výstavky dětských prací - účast na akcích města - informativní schůzky (min. 2x ročně) 11

12 6. Organizace vzdělávání Zápis a přijímání dětí * Zápis dětí do MŠ vyhlašuje škola 1x ročně, zpravidla v měsíci dubnu (pokud je volná kapacita, mohou být přijímány i v průběhu roku) * Po provedeném zápisu je ředitelkou školy ve správním řízení vydáno rozhodnutí o zařazení do MŠ se zkušební dobou 3 měsíce. Zákonní zástupci jsou seznámeni s kritérii pro přijetí. * K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky nebo děti s odkladem školní docházky. * Třída se naplňuje do počtu 24 dětí tělesně a duševně zdravých (minimální průměr na třídu je 18 dětí), zpravidla starších 3 let věku. Jsou-li do třídy zařazeny děti se zdravotním postižením, naplňuje se třída do počtu 19 dětí. * Do MŠ jsou přijímány i děti matek, které pobírají rodičovský příspěvek. Dítě dochází do MŠ na 4 hodiny denně. Při zápisu probíhá den otevřených dveří, rodiče s dětmi si mohou prohlédnout všechny prostory mateřské školy. Děti mají možnost seznámit se s učitelkami, prostředím, hračkami Při nástupu do mateřské školy klademe velký důraz na adaptaci dětí. Rodiče mohou své dítě přivádět i odvádět tak, jak jim to rodinné a pracovní podmínky dovolí. Rodičům doporučujeme adaptační režim využívat, aby byl vstup dítěte do školy co nejméně zatěžující. Průběh a organizace dne: V mateřské škole fungují 4 třídy. První dvě Kuřátka a Rybičky jsou věkově heterogenní. 3.třída Myšek je věkově homogenní, jsou do ní zařazovány děti předškolní a děti s odkladem školní docházky. Čtvrtá třída Berušek je třídou speciální se zaměřením na děti s vadami řeči, kde pracují 2 učitelky současně a věnují se individuální práci s dětmi. Děti jsou do této třídy zařazeny po předchozím souhlasu zákonných zástupců a s doporučením Speciálně pedagogického centra v Litoměřicích, kterému předchází vyšetření dětí. Učitelky úzce spolupracují s rodiči a odborníky z SPC. Každá třída má své oddělené prostory včetně sociálního zařízení. Děti mají možnost se během dne navštěvovat (zejména v průběhu her), setkávat se s kamarády, sourozenci v ostatních třídách, po předchozí domluvě učitelek ve třídách a zajištění bezpečného přechodu dítěte do vedlejší třídy. Denní program má vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivity a odpočinku. Pevně časově stanovena je doba odpočinku a jídla. Ostatní činnosti je možno přizpůsobit aktuální situaci a zájmu dětí, plánovaným výchovným cílům. Příchod dětí: Ranní scházení všech dětí probíhá u Kuřátek v 1.patře budovy. Poté si třídní učitelky odvádějí děti do svých tříd, kde probíhají dopolední aktivity. Při vstupu do třídy se vzájemně přivítáme pozdravem. Dítě si zvolí činnost, která ho zajímá. Respektujeme spontánní výběr dítěte. Ukončení her oznamuje smluvený signál, který si zvolí p.uč. společně s dětmi (zvuk zvonku, píseň apod.). 12

13 Ranní kruh, přivítání: Po společném úklidu hraček se setkáme všichni v kruhu na koberci. Vzájemně se přivítáme, povídáme si o zážitcích dětí doma, co nás čeká v průběhu dne. Spočítáme se, zahrajeme si hru, zazpíváme si na ranní uvítání, navodíme příjemnou atmosféru a pocit sounáležitosti se třídou. Upevňujeme pravidla společenského chování a společná pravidla třídy. Tělovýchovná chvilka: Po ranním kruhu zpravidla cvičíme. Zařazujeme lokomoční cvičení (chůzi, běh, lezení, skákání), zdravotní a dechová cvičení, relaxační chvilky. Cvičení je motivováno a obměňováno hudebním nebo rytmickým doprovodem, volbou náčiní, pomůcek apod.. Dopolední svačina: Kolem 9.hodiny probíhá svačina. Děti se samy obsluhují a připravují si svačinu na stoleček Každá třída má své vlastní výdejní okýnko, na kterém je svačina připravena. Děti si volí druh nápoje (mléčný nebo čaj), nejsou do jídla nuceny! Činnosti na dané téma: Dětem jsou nabízeny individuální, skupinové nebo společné činnosti cíleně zaměřené na jejich osobnostní rozvoj, vnímání, poznávání sebe sama i okolí. Pobyt venku: Při pobytu venku je dbáno na dodržování bezpečnosti dětí. Vycházky a pobyt na zahradě školy je vždy zajištěn s dostatečným pedagogickým dohledem. Je dbáno na dostatek spontánního pohybu dětí, poznávání okolí, enviromentální výchovu, návštěvy dětského hřiště, přírodních lokalit. Odpolední aktivity odpočinek a zájmové kroužky: Po obědě jsou děti ze 3. a 4. třídy odvedeny do 1.patra, kde jsou stálé ložnice pro odpolední odpočinek. Děti mohou odpočívat se svou oblíbenou hračkou, vyslechnout si před usnutím pohádku. Odpočinek dětí je individuálně krácen podle potřeb dětí. Děti s nižší potřebou spánku se věnují klidovým aktivitám ve třídě. Učitelka má přehled o dětech ve třídě i na ložnici, které spolu sousedí. Děti předškolní, které navštěvují zájmové kroužky, zůstávají ve 2. patře, kde probíhají nadstandartní aktivity, které jsou součástí našeho školního vzdělávacího programu. Tyto aktivity jsou zajišťovány pedagogy mateřské školy a věnují se rozvoji dětí. Velkým kladem je komornější prostředí, možnost individuální práce s dětmi a rozvoj talentů dětí v oblasti hudební, výtvarné, taneční apod. Po ukončení kroužků jsou děti odvedeny do 1.patra do třídy Kuřátek a Rybiček, kde je zajištěn provoz do odchodu dětí domů. 13

14 II. Výchovně vzdělávací program školy 7. Charakteristika školního vzdělávacího programu Vzdělávací program naší mateřské školy chápeme jako otevřený a v budoucnu stále se měnící dokument. Za jednu z důležitých podmínek zdárné realizace našeho vzdělávacího programu považujeme dostatečně široký, otevřený a variabilní prostor pro jednotlivé učitelky, v němž mohou tvořivě uplatnit své myšlenky a přesvědčení. Předškolní výchovu chápeme jako stálý proces rozhodování, zvažování a volby vhodných výchovně vzdělávacích postupů. Snažily jsme se o to, aby náš vzdělávací program navazoval na obecný rámec RVP PV s využitím konkrétních podmínek naší školy, specifických možností daných učitelskými osobnostmi, které zde působí. Musíme brát také v úvahu zvláštnosti a zájem jedinců a skupin dětí a rodičů soustředěných ve škole. Cíle veškerého výchovně vzdělávacího působení musí respektovat potřeby předškolních dětí skupinové i individuální. Za výchozí koncepci našeho školního vzdělávacího programu, společnou filozofii předškolní výchovy v souladu se základními tendencemi humanismu a demokratizace výchovy považujeme model osobnostně orientované výchovy. Doc. Eva Opravilová považuje za základní podmínky uskutečňování osobnostně orientovaného modelu předškolní výchovy: objasnění si pojetí dítěte v současné společnosti, vztahů mateřské školy k rodině a počátečnímu vzdělávání, pochopení principu alternativnosti a variability, seznámení se s metodami situačního učení a plánování, metodami rozvoje komunikace, uplatňování zásad samostatnosti a tvořivosti a důsledné individualizace výchovy a vzdělávání. Základními principy vzdělávání jsou respektování rozdílných potřeb dětí jako subjektů výchovy a vzdělávání, vstřícnost, vlídnost a autentičnost vzdělávacího prostředí, rovnováha mezi sociálním a osobnostním rozvojem dítěte, vyrovnání podmínek pro všechny děti včetně skupin dětí sociálně, ekonomicky, zdravotně, etnicky či jazykově znevýhodněných. Cílem není dovést všechny děti na stejnou výkonnostní úroveň, ale vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený osobnostní rozvoj, spokojený život a úspěšné vzdělávání každého z nich. Nejblíže naší koncepci se jeví modelový program Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole (Portál, 2000), který v sobě integruje principy programu podpory zdraví. Poloha naší mateřské školy na samém okraji města nám umožňuje zohledňovat v našem vzdělávacím programu zejména enviromentální oblast. Možnost přímého pozorování a úzký kontakt se změnami v přírodě během celého roku nás ovlivnil při výběru témat integrovaných bloků, které se vztahují bezprostředně k jednotlivým ročním obdobím. Snažíme se vést děti k vytváření pozitivního vztahu k přírodě a k místu, kde žijí. Právě příroda nám nabízí nepřeberné množství aktivit, příležitostí k experimentování a exploračním činnostem. Učíme děti poznávat a chápat souvislosti mezi jevy živé a neživé přírody, vztahů mezi jednotlivými organismy a i jevů provázejících nás v průběhu ročních období. 14

15 8. Vzdělávací obsah Vzdělávací plán je zpracován na období jednoho školního roku. V tomto období se vystřídají čtyři roční období. Názvy jednotlivých částí integrovaných bloků, které si vyberou a zařadí učitelky do svých třídních plánů nemusí přesně korespondovat s názvy ve školním plánu, měl by ale odpovídat obsah. Jednotlivé třídní plány budou akceptovat věkové zvláštnosti dětí ve třídě, ale i individuální a skupinové potřeby dětí. Učitelky mají při realizaci vzdělávacího obsahu dostatek příležitosti k tvořivému přístupu a uplatnění vlastních nápadů a návrhů. Vzdělávací obsah zohledňuje enviromentální oblast tj.výchovu k ochraně životního prostředí. Děti by měly poznávat a učit se chápat souvislosti mezi jevy živé a neživé přírody, vztahy mezi jednotlivými organismy, jevy provázející nás v průběhu ročních období. Nedílnou součástí programu je i sledování působení člověka na přírodu, upozorňování na důsledky lidských aktivit v souvislosti s ohrožením kvality vody, vzduchu, půdy, rostlin a zvířat to vše s následným ohrožením lidského zdraví. Vzdělávací plán tvoří čtyři základní integrované bloky: Jaro léto podzim zima Jsou dále rozpracovány do několika dílčích integrovaných bloků, které se vztahují bezprostředně k jednotlivým ročním obdobím. Další integrované bloky označené jako neutrální můžeme zařadit kdykoliv během celého roku PODZIM: Poprvé ve školce (klíčová slova: nové prostředí, osoby, odloučení od maminky...). Pomoci dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí, novým dětem usnadnit laskavým přijetím vstup do MŠ. Osvojovat si zásady bezpečného chování ve škole, v dopravě. Dary podzimu (klíčová slova: plody, ovoce a zelenina, pole, zahrada, les, Zahrada Čech, chutě a vůně, počítáme...). Kultivovat estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody. Barvy podzimu (klíčová slova: listy, počasí, základní a doplňkové barvy a jejich odstíny...). Osvojovat si jednoduché poznatky o světě, o přírodě a jejich proměnách. Podzimní loučení a příprava na zimu (klíčová slova: zvířátka, rostliny, podzimní práce na zahradě, na poli, nálady a pocity...). Rozvíjet schopnost přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám v přírodě. Výlov jezera (klíčová slova: ryby, pozorování práce rybářů, prožitek dětí...). Vytváření elementárního povědomí o přírodním prostředí, jeho vývoji a neustálých proměnách. Draci a dráčci (klíčová slova: vítr, létání, rozdíl mezi pohádkovými a papírovými draky...). Rozvoj tvořivosti, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání (řešení problémů, tvořivého myšlení). 15

16 Podzimní veselí a smutky (klíčová slova: pocity, nálada, posvícení a dušičky...). Rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí, vnímat a přijímat základní hodnoty uznávané v tomto společenství. Očekávané výstupy integrovaného bloku PODZIM 1. Dítě a jeho tělo oblast biologická podpora fyzické pohody - upevňování návyku správného držení těla - zvládání základů sebeobsluhy a kulturně hygienických návyků - rozvíjení prostorové orientace - zlepšení tělesné a pohybové zdatnosti 2. Dítě a jeho psychika oblast psychologická podpora duševní pohody - rozvíjení správné výslovnosti, ovládání dechu - rozšiřování slovní zásoby o nová slova - reprodukování krátkých textů zpaměti - využívání všech smyslů, rozvíjení paměti, pozornosti, postřehu - poznávání a pojmenovávání předmětů a jevů, které dítě obklopují - uvědomování si vlastní samostatnosti, vyjadřování vlastních názorů a postojů - prožívání radosti ze zvládnutého a poznaného 3. Dítě a ten druhý oblast interpersonální podpora utváření vztahů k jinému dítěti, dospělé osobě - navazování kontaktu s dospělými, překonávání studu, užívání vhodného způsobu komunikace - chápání práv svých i druhých, jejich respektování - uplatňování svých individuálních potřeb a přání s ohledem na druhého - řešení konfliktů dohodou 4. Dítě a společnost oblast sociálně-kulturní - uvedení dítěte do společenství ostatních lidí - chápání rolí ve společenství třídy, školy, rodiny - začlenění se do společenství třídy, vzájemné respektování - utváření základní představy o pravidlech chování a společenských normách - šetrné zacházení s pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby 5. Dítě a svět oblast enviromentální - vytvoření základů pro otevřený postoj dítěte k životnímu prostředí, poznávání okolního světa, vliv člověka na životní prostředí - zvládání běžných činností a jednoduchých praktických situací - osvojování elementárních poznatků o okolním prostředí, které je dítěti blízké - vnímání změn a dění v nejbližším okolí - pečovat o okolní prostředí, dbát na pořádek a čistotu 16

17 8.2. ZIMA Zvířátka v zimě (klíčová slova: zimní spánek, krmelce v lese, krmítka pro ptáčky, labutě...). Rozvoj úcty k životu v různých jeho formách, rozvíjení povědomí o změnách v přírodě během roku. Mikuláš, čerti a andělé (klíčová slova: prožitek, nálada, tradice...). Rozvoj tvořivosti, představivosti, fantazie,seznamovat se s tradicemi. Vánoce přicházejí (klíčová slova: zimní radovánky, pohádky, masopust, sváteční nálada, příprava na svátky, prožitek ). Rozvíjet kulturně estetické dovednosti (výtvarné, hudební a dramatické, produktivní i receptivní). Očekávané výstupy integrovaného bloku ZIMA 1. Dítě a jeho tělo oblast biologická podpora fyzické pohody - rozvíjení koordinace ruky a oka, procvičování jemné motoriky - vytváření návyků zdravého životního stylu - ovládání dechového svalstva, sladění pohybu se zpěvem - vnímání a poznávání pomocí všech smyslů 2. Dítě a jeho psychika oblast psychologická podpora duševní pohody - sledování a vyprávění příběhů a pohádek - chápání slovního vtipu a humoru - odhalování podstatných znaků, vlastností, společných znaků, rozdílů, souvislostí mezi předměty a jevy - řešení problémů, úkolů a situací, rozvíjení kreativního myšlení - orientování se v prostoru i rovině, částečně se orientovat v čase - citlivé jednání ve vztahu k živým bytostem, k přírodě, k věcem - uvědomování si příjemných i nepříjemných citových prožitků 3. Dítě a ten druhý oblast interpersonální podpora utváření vztahů k jinému dítěti, dospělé osobě - rozvíjení přirozené komunikace mezi dětmi, navazování a udržování dětských přátelství - umět spolupracovat s ostatními - respektovat potřeby jiného dítěte, dokázat se dělit o hračky, pamlsky.. - citlivě a ohleduplně přistupovat ke slabšímu, nabídnout pomoc, soucítit s ním 4. Dítě a společnost oblast sociálně-kulturní - uvedení dítěte do společenství ostatních lidí - uplatňování základních návyků společenského chování (pozdrav, rozloučení, poprosit, poděkovat, požádat o pomoc ) - porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých - dodržování pravidel her a jiných činností, jednat spravedlivě - vyjadřovat se pomocí hudebních, hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti 17

18 5. Dítě a svět oblast environmentální - vytvoření základů pro otevřený postoj dítěte k životnímu prostředí, poznávání okolního světa, vliv člověka na životní prostředí - bezpečně se orientovat ve známém prostředí (doma, ve škole, v blízkém okolí ), vytváření pozitivního vztahu k tomuto prostředí - uvědomování si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, jak se může chránit - poznávání jiných kultur, vnímat, že svět je rozmanitý a pozoruhodný svět přírody i lidí - chápat význam životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že svým chováním ovlivňuje kvalitu životního prostředí 18

19 8.3. JARO Jak přichází jaro (klíčová slova: změny počasí, oblečení dětí, první květiny, návrat ptáčků...). Upevňovat pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou. Půjdu k zápisu (klíčová slova: vstup do školy, jsem školák...). Rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získávání sebedůvěry, sebevědomí). Zvířátka a jejich mláďata (klíčová slova: způsob života, vzhled, stádia vývoje, domácí i volně žijící zvířata, jejich potřeby...).rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách. Velikonoce (klíčová slova: tradiční oslava svátků jara, zajíček, kuřátka, barvy, vajíčka, koledy...). Květy kolem nás (klíčová slova: ekologická výchova, ochrana přírody,květiny v zahradách, na louce, péče o květiny v bytě...). Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání. Den Země (klíčová slova: planeta Země, světadíly, moře, poznávání jiných kultur, sounáležitost se světem, trvale udržitelný život na Zemi...). Rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, naší planetou. Maminky mají svátek (klíčová slova: význam bazálních vztahů v rodině, prožitek, oslava, dárek...). Rozvíjet pocity sounáležitosti, citové vztahy k rodině, rodičům. Máme karneval (klíčová slova: masky, tanec, radostná nálada...). Rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky. Očekávané výstupy integrovaného bloku JARO 1. Dítě a jeho tělo oblast biologická podpora fyzické pohody - poznávání vlastního těla, jeho částí a orgánů - utváření návyku péče o čistotu a zdraví - zvládání běžného způsobu pohybu v různém prostředí - rozvíjení potřeby aktivního pohybu a zdravé výživy 2. Dítě a jeho psychika oblast psychologická podpora duševní pohody - rozlišování některých obrazných symbolů a pochopení jejich významu - projevování zájmu o knížky, soustředěný poslech četby, hudby, divadla - záměrné soustředění na činnost a udržování pozornosti - popsání situace- skutečné, podle ilustrace - utvoření jednoduchého rýmu - chápání prostorových a základních časových pojmů (vpravo, vlevo, nahoře, uprostřed, nad, pod...) - prožívání radosti z poznání, nalézání nových řečení - zachycování a vyjadřování svých prožitků - těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních a kulturních krás 19

20 3. Dítě a ten druhý oblast interpersonální podpora utváření vztahů k jinému dítěti, dospělé osobě - dodržování herních pravidel - umět odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná - obezřetné chování při setkání s neznámými dětmi i dospělými jedinci - umět požádat druhého o pomoc 4. Dítě a společnost oblast sociálně-kulturní - uvedení dítěte do společenství ostatních lidí - vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností, tolerance k odlišnostem - zachycování skutečnosti a vyjadřování svých představ pomocí výtvarných dovedností a technik - vnímání uměleckých a kulturních podnětů, sledovat se zájmem kulturní představení, zhodnotit svůj zážitek - zdvořilé chování k druhým lidem, dospělým i dětem, s úctou k druhému 5. Dítě a svět oblast environmentální - vytvoření základů pro otevřený postoj dítěte k životnímu prostředí, poznávání okolního světa, vliv člověka na životní prostředí - pochopení, že některé aktivity člověka mohou okolní prostředí chránit, jiné poškozovat, všímat si nepořádku a škod a vlivu na vlastní zdraví i životní prostředí - vnímání přirozených změn prostředí, chápat je jako samozřejmé, umět se jim přizpůsobovat (ve škole, doma, v přírodě) - osvojování základních pravidel bezpečného chování v dopravě - vnímání řádu světa povědomí o planetě Zemi, vesmíru, světě lidí i přírody, různých kulturách 20

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více