ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT Mateřská škola PASTELKA, Úštěk Vilová čtvrť 204 J. Á. Komenský: Cílem naší didaktiky budiž od začátku do konce: hledati a nalézati způsob, jak by měli učit méně ti, kteří vyučují, ale jak by se naučili více ti, kteří se učí. Zpracoval kolektiv Mateřské školy PASTELKA, Úštěk

2 I. Prezentační část PASTELKA co symbolizuje název naší mateřské školy, o co všichni společně usilujeme P pohoda prostředí, potřeby dětí, životní perspektiva, prvotní citové a sociální vztahy, právo na samostatné rozhodování A aktivita, akceptace, adaptace na nové prostředí S situační učení, spoluprožívání, samostatnost, společenské uplatnění, stabilita sociálních kontaktů, společenská hodnota, sociální učení, stálost, smysl a řád v podnětech T trpělivost, tvořivost E empatie, evaluace L láskyplné přijetí dítěte s respektováním jeho individuality K kooperace, vyvážená komunikace, kompetence, kvalita výchovně vzdělávací práce, pozitivní klima motivující děti i dospělé k činnosti, vzbuzující důvěru v rodičích A atmosféra - spolupráce, důvěry mezi dětmi, dětmi a učitelkami, mezi všemi pracovnicemi mateřské školy i ve vztahu k rodičům 2

3 OBSAH I. PRESENTAČNÍ ČÁST 1. Mateřská škola a její název Obsah školního vzdělávacího programu Identifikační údaje Historie a současnost naší mateřské školy Podmínky vzdělávání Věcné podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Organizace chodu Řízení mateřské školy Personální a pedagogické zajištění Spoluúčast rodičů Organizace vzdělávání II. VÝCHOVNÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY 7. Charakteristika školního vzdělávacího programu Vzdělávací obsah Podzim Zima Jaro Léto Tématické bloky neutrální Realizace vzdělávacích činností Nadstandardní složky programu Evaluační systém Přílohy Základní profesní kompetence učitelky MŠ Přehled základních lidských potřeb Denní režim při vzdělávání dětí Vzdělávání dětí ze sociokulturně nezvýhodňujícího prostředí

4 3. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Motivační název: Č.j.: 31/2010 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Barevný svět Název školy: Adresa školy: Ředitelka školy: Mateřská škola PASTELKA, Úštěk Vilová čtvrť 204, Úštěk Mgr. Pavlína Čurdová IČO: IZO ředitelství: DIČ: Identifikátor právnické osoby: Telefon: adresa internetové schránky: http//ustek-pastelka.webgarden.cz kapacita školy: 100 dětí Právní forma: příspěvková organizace Zařazení do sítě školy: č.j KÚ Ústeckého kraje Součástí školy: školní jídelna Vedoucí školní jídelny: Luďka Matoušková IZO školní jídelna: Kapacita školní jídelny: 120 jídel Název a adresa zřizovatele: Město Úštěk, Mírové náměstí 83, Úštěk Telefon: www adresa: IČ: Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků školy. Platnost dokumentu: od

5 4. Historie a současnost naší mateřské školy Počátky předškolního vzdělávání v Úštěku: * v roce 1947 byl v Úštěku založen útulek pro děti matek zaměstnaných v zemědělství, umístěn v ulici Polské lidové armády č.p.2, zařízení navštěvovalo 20 dětí, ředitelkou školy byla p.věra Kvapilová, * v roce 1958 se ředitelkou školy stala p.eva Hocková, MŠ byla stále jednotřídní, přestože v r.1960 stoupl počet dětí na 45 * v roce se ředitelkou školy stala p. Marta Junková MŠ byla rozšířena na dvě oddělení s počtem dětí 70 * v roce 1964 byla mateřská škola přemístěna do stávající budovy, s dřívější adresou Švermova ulice č.p.204 (nynější Vilová čtvrť 204), zpočátku jen v přízemí budovy, v roce 1965 byla oplocena zahrada a vybudováno pískoviště * od roku 1974 navštěvovalo zařízení 72 dětí rozdělených do 2,5 oddělení * od roku 1977 funkci ředitelky zastávala p.jitka Roubalová s počtem dětí 91 ve 3 třídách * od vstoupila MŠ do právní subjektivity * v roce 2004 byla jmenovaná do funkce ředitelky školy p.miluška Ebelová, ve školním roce 2005/2006 byla otevřena 4. třída * od je ve funkci ředitelky školy Mgr. Pavlína Čurdová Současnost Mateřské školy Pastelka, Úštěk: Mateřská škola Pastelka je umístěna ve dvoupatrové budově v klidné vilové části města. Úštěk je spádová obec, dojíždějí sem děti z blízkých okolních vesnic. Předškolní zařízení zde funguje od roku Původně budova patřila Chmelařství Žatec, které ji využívalo jako kanceláře a byty svých zaměstnanců.. Od roku 1969 byly pro mateřskou školu nejprve vyčleněny přízemní prostory. Postupně došlo k uvolnění bytů v 1.patře. S přibývajícím počtem dětí a po nutných stavebních úpravách mohla být celá budova využívána pro potřeby školy. Mimo přízemních prostorů budovy, kde se i v současnosti nachází kancelář Výzkumného ústavu Chmelařství Žatec a soukromý byt. Budovu obklopuje krásný areál prostorné školní zahrady. Poloha mateřské školy je velice výhodná vzhledem k dostupnosti přírodních lokalit, které jsou častým cílem vycházek s dětmi. Děti zde mají možnost volného pohybu. Nenásilnou formou jsou vedeny k lásce k přírodě, seznamují se s nejbližšími ekosystémy. Součástí mateřské školy je také školní jídelna, která zajišťuje stravování dětí, zaměstnanců, ale i místních důchodců. V přízemí jsou šatny dětí, pedagogických i provozních zaměstnanců, školní kuchyně a ředitelna. Na každém patře jsou 2 oddělené třídy. Každá třída má své sociální zařízení, třídu a prostornou chodbičku. V 1.patře jsou 2 stálé ložnice. Ve druhém patře jsou prostory ložnic využity jako tělocvična (určená všem třídám), kabinet pomůcek a koutek pro logopedickou práci s dětmi. Budova je v současnosti po rozsáhlé stavební úpravě, která proběhla v roce Výměna oken, zateplení budovy, nová fasáda a v interiérech odstranění pestrobarevných PVC obkladů ze stěn radikálně změnily vzhled i komfort užívání. Byly tak odstraněny dlouhodobé problémy s netěsnícími okny a únikem tepla. Mateřská škola je čtyřtřídní. Tři třídy jsou běžného typu, jedna třída je speciální, určená dětem s vadami řeči. Provoz je zajištěn od 6,00 16,00 hod. Kapacita školy je 100 dětí. Součástí mateřské školy je školní jídelna s kapacitou 120 jídel. Od je právním subjektem. 5

6 5. Podmínky vzdělávání 5.1. Věcné podmínky Prostory mateřské školy jsou dány charakterem budovy. Prostorové podmínky jsou limitovány velikostmi a uspořádáním místností. Naší snahou je jejich co nejefektivnější využití současně se zachováním možnosti dostatečného prostoru pro spontánní pohyb dětí. Prostory jsou upraveny do zón podle typů her a činností dětí. Uspořádání umožňuje relaxaci a klidové činnosti, zároveň i možnost spontánních pohybových aktivit. Pro celoškolní akce a setkání s rodiči chybí velká místnost, která by odpovídala potřebné kapacitě. Tento problém však nelze řešit, prostor budovy to nedovoluje. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, koberci, žaluziemi, kryty na topení (částečně obnoveno po rekonstrukci v r.2008). Dětský nábytek je v každé třídě volen tak, aby odpovídal antropometrickým i hygienickým požadavkům, odpovídá počtu dětí, je hygienicky nezávadný. Postupně je doplňován podle potřeb jednotlivých tříd. Udržován v bezpečném stavu. Hračky a pomůcky ve třídách obměňujeme a doplňujeme, vybavení odpovídá věkovému složení dětí. Jsou uloženy tak, aby byly dětem volně přístupné a mohly si je spontánně vybírat. Ve třídách jsou nastavená pravidla pro využívání pomůcek a hraček. Výtvarné práce dětí tvoří výzdobu tříd, chodbiček i šaten dětí. Děti se spolupodílejí na úpravě prostředí školy. Učitelka respektuje tvořivý nepořádek (prezentaci výrobků, ponechává dětem možnost volby, respektuje přání, ponechává dílo k dalšímu využití ke hře). Hygienická zařízení jsou rekonstruována a splňují hygienické podmínky. Početně odpovídají počtu dětí. Prostorově jsou však malá, jednotlivá WC nemohou být oddělena zástěnou, děti nemají dostatek soukromí. Tento problém však nelze řešit, prostor to nedovoluje. Zahrada je vybavena dřevěnými hracími prvky, pískovištěm. Je prostorná, s velkou travnatou plochou i novým chodníčkem a vybudovanou dráhou pro odstrkovadla a odrážela. Umožňuje pestrou nabídku aktivit dětí. Vše je voleno tak, aby umožňovalo co největší prostor pro spontánní pohyb dětí. PC vybavení je ve třídách Myšek a Berušek, v každé třídě je 1 počítačová sestava. Děti se seznamují se základy obsluhy PC a pracují s výukovými programy pro děti předškolního věku. Co zamýšlíme, naše záměry do budoucna: * doplnit nedostatečný počet přikrývek a polštářů (očekáváme nárůst počtu spících dětí) * v tělocvičně nevyhovuje způsob uložení Tv pomůcek a nářadí, plánujeme vybudování úložného systému pro efektivnější a přehlednější ukládání potřeb a tím i získání většího prostoru pro cvičení (popř. ukládání i jiných objemnějších pomůcek) * schodiště opatřit níže uloženým bezpečnostním madlem, do MŠ jsou přijímány mladší děti a jen obtížně se mohou přidržovat stávajícího madla (prevence pádu na schodišti) * v koupelnách jsou již zastaralé držáky na ručníky, nevyhovují k ukládání kelímku s kartáčky (nedostatek místa, časté pády kelímků) * doplnit do třídy Myšek PC stolek a vhodnou výškově nastavitelnou židli * promyslet a do budoucna vytvořit projekt školní zahrady ( vybavení průlezkami, 6

7 zelení, využití pro aktivity tříd na zahradě učebna v zahradě - stolky, židle, zastínění; možnost ekologických aktivit ) projekt by byl postupně realizován podle finančních možností školy, ale s promyšleným záměrem a postupnou realizací * zaměřit se na využívání regulačních ventilů na radiátorech, sledovat přiměřené teploty v jednotlivých místnostech * průběžné doplňovat odbornou literaturu s možností sledovat aktuální trendy ve výchovněvzdělávací oblasti, psychologii dítěte apod.; doplnit dětskou knihovnu o hodnotnou dětskou literaturu * doplnit pomůcky v oblastech, které nejsou dostatečně vybavené, popř. jsou zastaralé (ekologická výchova, výchova ke zdraví, multikulturní výchova ) 5.2. Životospráva Je dbáno na vhodnou skladbu jídelníčku, tak aby odpovídala nárokům zdravé a plnohodnotné stravy. Každý den je ve třídách volně přístupný ovocný nebo zeleninový talíř, děti jsou tak postupně vedeny k návykům zdravé výživy. Učitelka dětem nenásilně nabízí, aby ochutnaly a děti mají možnost volby. U svačin mají děti možnost výběru ze dvou nápojů, nejsou nuceny k pití mléčných výrobků. Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne. Na stálém místě je k dispozici čaj nebo šťáva, děti jsou vedeny podle svých schopností k samostatnosti. Samy si nalévají, učitelky dbají vhodnou motivací a připomenutím, aby děti přijímaly dostatek tekutin. Děti nejsou do jídla nuceny, respektujeme jejich tempo u jídla, dbáme na klidné a nerušené prostředí. Posilujeme sebedůvěru dětí tím, že je povzbuzujeme k samostatnosti, necháváme dostatek prostoru k rozhodování dítěte a získávání nových dovedností. Pravidelný rytmus a řád dne je zajištěn, ponechává však možnost přizpůsobení se aktuálním potřebám a situacím, které v průběhu dne nastávají nebo jsou naplánovány pedagogy. Rodičům je umožněno, po dohodě s učitelkami ve třídách, aby mohli přivádět své děti podle svých potřeb. Rodiči je využíván adaptační režim nově příchozích dětí. Dodržujeme každodenní a dostatečně dlouhý pobyt dětí venku. Pobyt dětí venku a jeho program je přizpůsobován aktuálnímu stavu počasí, ale zejména v topné sezóně také kvalitě ovzduší (při zhoršené kvalitě ovzduší je zjišťován aktuální stav ve spolupráci s MěÚ Úštěk, který monitoruje okamžité množství škodlivin v ovzduší). V závislosti na stavu ovzduší jsou vhodně voleny cíle vycházek do vzdálenějších přírodních částí města. V 1.patře budovy je využívána velkokapacitní čistička vzduchu. Ve třídách jsou dětem volně k dispozici tělovýchovná náčiní, učitelky respektují individuální potřebu spontánního pohybu dětí. Aktivity jsou v průběhu dne střídány, aby nedocházelo k jednostrannému zatěžování, omezujeme dobu sezení u stolečků. Učitelky respektují individuální potřebu aktivity, relaxace, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Ve třídách jsou umístěny sedací a lehací koutky, které děti využívají podle svých potřeb. Během odpoledního odpočinku na lehátku jsou dětem, které nemají potřebu spánku, umožněny spontánní aktivity ve třídě. Děti se učí ohleduplnosti a respektování potřeb druhých (jsou vedeny k dodržování klidu při hrách ve třídě). Děti nejsou ke spánku nuceny! Dětem, které přicházejí v brzkých ranních hodinách umožňujeme klidové poležení na matraci s poslechem pohádky, písničky. Vycházíme z aktuální situace i potřeb dítěte. 7

8 Chování učitelek i ostatního personálu školy odpovídá zásadám zdravého životního stylu. Poskytují dětem přirozený vzor. Co zamýšlíme, naše záměry do budoucna: * do tříd připravujeme instalaci nápojových stojanů s háčky na hrníčky dětí, učitelka bude mít přehled, zda všechny děti v průběhu dne dostatečně pijí, umístění hrnků bude přehledné a umožní samostatnou obsluhu dětí, cílem je vypěstovat u dětí návyk dostatečného příjmu tekutin * ve spolupráci s vedoucí stravování obměňovat nápoje, sledovat trendy a doporučení odborníků pro zdravý životní styl * ve spolupráci s vedoucí stravování budeme usilovat o obměňování jídel podle nových receptur, sledování trendů zdravé výživy, další zpestřování a obohacování jídelníčku, vést děti k návykům zdravé stravy * postupné doplňování, obměňování Tv pomůcek, zpestření nabídek ve třídách (volně k dispozici při hrách, spontánních aktivitách), část pomůcek je k dispozici v tělocvičně, ale preferujeme efektivnější využití v průběhu dne ve třídách 5.3. Psychosociální podmínky Všechny pracovnice školy se snaží vytvářet klidnou, příznivou atmosféru. Usilujeme o vytvoření takového prostředí, aby se děti i dospělí cítili spokojeně, jistě a bezpečně. Rodiče nově příchozích dětí využívají postupné adaptace dítěte na nové prostředí. Mohou s dítětem pobývat v mateřské škole a zúčastnit se společně s dítětem programu mateřské školy. Mezi učitelkou i rodiči dochází ke spolupráci a hledání optimálního řešení v zájmu dítěte. Učitelky respektují individuální potřeby dítěte, reagují na ně a aktivně pomáhají v jejich uspokojování. Pedagogové uplatňují vůči dětem požadavky věkově, vývojově i individuálně přiměřené. Citlivě řeší každodenní situace tak, aby děti nebyly zatěžovány a neurotizovány spěchem a chvatem. Snahou všech je jednat nenásilně, přirozeně a citlivě. Postavení dětí ve třídách je rovnocenné, nedochází k zvýhodňování ani znevýhodňování dětí. Posilujeme pocit sounáležitosti a přijetí ve skupině. Třída je pro děti kamarádským společenstvím. Děti se spoluúčastní při tvorbě třídních pravidel, která by měla být všem jasná a srozumitelná. Cílem je, aby je děti přijaly za své a dodržovaly. Učitelka sleduje vztahy dětí ve skupině, Posiluje prosociální chování dětí vhodnou motivací. Sleduje volnost a osobní svobodu dětí ve vyváženosti s nezbytnou mírou omezení, potřebou řádu. Učitelka projevuje dětem podporu, sympatie, je vstřícná a empatická, ochotná dětem naslouchat. Vyvaruje se manipulaci s dítětem a zbytečnému organizování. Nepodporuje ve třídě soutěživost, ale vytváří prostor ke kooperaci. Při plánování činností je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, se spoluúčastí a možností samostatného rozhodování dítěte. Vzdělávací obsah (nabídka aktivit ve třídních plánech), 8

9 odpovídá mentalitě předškolního dítěte a jeho potřebám. Témata jsou dětem blízká, pochopitelná, užitečná a prakticky využitelná. Podporujeme děti v samostatných pokusech, dostatečně oceňujeme konkrétní projevy a výkony dítěte, pozitivně je oceňujeme.vyhýbáme se paušálním pochvalám, ale i odsouzení. Jednání dospělých je důvěryhodné a spolehlivé. Ve vztazích mezi dospělými i dětmi by měla převládat vzájemná důvěra, tolerance a ohleduplnost. Vzájemná podpora, pomoc a solidarita Organizace chodu Denní řád je pouze orientační, dostatečně pružný, aby bylo možné reagovat na změny situace, momentální potřeby dětí. Denně jsou zařazovány pohybové aktivity pro správné držení těla a rozvoj motorických schopností dětí. Učitelka připravuje dětem řízené činnosti, děti si z nich mohou volit podle vlastního zájmu. Poměr řízených a spontánních aktivit je vyvážený, a to včetně aktivit, které jsou zvoleny nad rámec běžného programu. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Při příchodu nových dětí je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Rodiče mohou navštěvovat třídu společně se svým dítětem a účastnit se programu třídy. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, mohou ji v klidu dokončit nebo v ní později pokračovat. Denní aktivity jsou organizovány tak, aby děti podporovaly k vlastní aktivitě a experimentování, aby se mohly podílet na organizování činností. Respektujeme individuální tempo dětí při práci. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Společné činnosti se odehrávají v různě velkých skupinkách. Dětem je dopřáno soukromí, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností. Při plánování činností učitelky vycházejí z potřeb a zájmů dětí. Zohledňují individuální vzdělávací potřeby a možnosti dětí. Spojování tříd v případě nepřítomnosti učitelek je omezováno na minimum. Stanovené počty dětí ve třídách nejsou překračovány. 9

10 5.5. Řízení mateřské školy Na řízení naší mateřské školy se nepodílí pouze ředitelka, ale jde o týmovou práci vedoucí učitelky, všech učitelek, rodičů a zřizovatele.. Pedagogické pracovnice si pomocí odborných seminářů, studiem literatury zvyšují odbornou způsobilost. Seznamují se s novými trendy předškolní výchovy. Ke zvyšování odborné úrovně pomáhá i studium platných předpisů, sledování situace ve školství a orientace v Zákoníku práce Všichni zaměstnanci školy mají jasně vymezené povinnosti, pravomoci a konkrétní úkoly. Je vytvořen funkční informační systém (vnitřní i vnější pro rodiče a veřejnost) formou nástěnek, informací na internetových stránkách školy, v místním úštěckém zpravodaji. Zaměstnanci mají možnost podílet se na řízení chodu mateřské školy, mají prostor k samostatnému rozhodování a realizaci vlastních nápadů. Všichni se mohou spoluúčastnit na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Pedagogický sbor pracuje jako tým, ke spolupráci jsou zapojováni také rodiče dětí. Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Školní vzdělávací plán je tvořen a upravován ve spolupráci celého týmu mateřské školy. Plánování pedagogické práce je funkční, vychází z předchozí analýzy a využívá zpětné vazby. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Je využívána zpětná vazba. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány správy a samosprávy, se základní a praktickou školou v Úštěku, s dalšími organizacemi ve městě, se speciálně pedagogickým centrem, dětským lékařem Personální a pedagogické zajištění V mateřské škole pracuje 7 pedagogů a 5 provozních zaměstnanců. 6 pedagogů splňuje odbornou způsobilost (1 pedagogická pracovnice si musí doplnit kvalifikaci předškolního pedagoga). Pedagogický sbor (pracovní tým učitelek) pracuje na základě jasně vymezených a společných vytvořených pravidlech. Pedagogové se průběžně sebevzdělávají, zúčastňují se odborných seminářů, poznatky využívají v praxi. Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu. Sleduje zvyšování úrovně profesních kompetencí učitelek i své vlastní. Vytváří podmínky pro další vzdělávání učitelek. Služby pedagogů jsou rozvrženy s cílem dosáhnout optimálního zajištění pedagogické péče. Ke spojování tříd dochází jen v nejkrajnějších případech, vždy se přednostně volí organizační řešení vzniklých situací s ohledem na zachování provozu v jednotlivých třídách. 10

11 Učitelky jednají a pracují profesionálním způsobem, v souladu se společenskými pravidly. Uplatňují metodické a pedagogické zásady výchovy a vzdělávání dětí. Logopedickou péči, péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťují dvě učitelky ve speciální třídě, které mají odpovídající kompetence (studium speciální pedagogiky). Pracují v úzké spolupráci s odborníky ze speciálně pedagogického centra. Co zamýšlíme, naše záměry do budoucna, v čem spatřujeme nedostatky, které je potřeba řešit: * průběžně doplňovat odbornou pedagogicko psychologickou literaturu se zaměřením na děti předškolního věku a nové trendy ve výchově * výběr seminářů DVPP volit v souladu s cílem zvyšovat odbornou úroveň pedagogického sboru * účast pedagogů na seminářích DVPP - pedagogové se přihlašují na semináře, ale často jsou odhlášeny pro nízký počet účastníků, aktivně vyhledávat další nabídky vzdělávání (spolupráce s PPP, SPC, portál Václav, aj.) * nadále budeme odebírat odborné časopisy pro pedagogy Informatorium školy mateřské a Učitelské noviny, které jsou zdrojem informací o aktuálních změnách ve školství, v předškolní výchově i v legislativě Spoluúčast rodičů Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, mohou volně vstupovat do tříd, zapojovat se podle svých zájmů do různých programů školy. Mohou aktivně spolurozhodovat o zásadních otázkách vzdělávání a jeho organizaci. Naší snahou je, aby vztah s rodiči byl založen na partnerských vztazích, kde mezi rodiči, učitelkami i správními zaměstnanci panuje oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat. Pedagogové jsou si vědomi, že při výchově dítěte má rodina primární a nezastupitelnou roli. Pedagogové informují rodiče o prospívání jejich dítěte, o jeho individuálních pokrocích a společně hledají cestu k jeho dalšímu optimálnímu rozvoji. O aktivitách a dění v mateřské škole informujeme rodiče a veřejnost prostřednictvím www stránek školy, nástěnek u vchodu do budovy, třídních nástěnek, v místním Úštěckém zpravodaji, kam pravidelně přispíváme články ze života mateřské školy. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost jejich informací. Rodiče se mohou na učitelky obracet s dotazy a požadavky, učitelky citlivě a taktně napomáhají rodičům v otázkách výchovy a vzdělávání, nabízí poradenský servis, odbornou literaturu. Mezi rodiči a školou probíhají různé aktivity, které napomáhají k dobrému chodu školy: - neformální rozhovory při každodenním kontaktu - společné slavnosti rodičů a dětí (Vánoce, Velikonoce, Loučení se školáky..) - výstavky dětských prací - účast na akcích města - informativní schůzky (min. 2x ročně) 11

12 6. Organizace vzdělávání Zápis a přijímání dětí * Zápis dětí do MŠ vyhlašuje škola 1x ročně, zpravidla v měsíci dubnu (pokud je volná kapacita, mohou být přijímány i v průběhu roku) * Po provedeném zápisu je ředitelkou školy ve správním řízení vydáno rozhodnutí o zařazení do MŠ se zkušební dobou 3 měsíce. Zákonní zástupci jsou seznámeni s kritérii pro přijetí. * K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky nebo děti s odkladem školní docházky. * Třída se naplňuje do počtu 24 dětí tělesně a duševně zdravých (minimální průměr na třídu je 18 dětí), zpravidla starších 3 let věku. Jsou-li do třídy zařazeny děti se zdravotním postižením, naplňuje se třída do počtu 19 dětí. * Do MŠ jsou přijímány i děti matek, které pobírají rodičovský příspěvek. Dítě dochází do MŠ na 4 hodiny denně. Při zápisu probíhá den otevřených dveří, rodiče s dětmi si mohou prohlédnout všechny prostory mateřské školy. Děti mají možnost seznámit se s učitelkami, prostředím, hračkami Při nástupu do mateřské školy klademe velký důraz na adaptaci dětí. Rodiče mohou své dítě přivádět i odvádět tak, jak jim to rodinné a pracovní podmínky dovolí. Rodičům doporučujeme adaptační režim využívat, aby byl vstup dítěte do školy co nejméně zatěžující. Průběh a organizace dne: V mateřské škole fungují 4 třídy. První dvě Kuřátka a Rybičky jsou věkově heterogenní. 3.třída Myšek je věkově homogenní, jsou do ní zařazovány děti předškolní a děti s odkladem školní docházky. Čtvrtá třída Berušek je třídou speciální se zaměřením na děti s vadami řeči, kde pracují 2 učitelky současně a věnují se individuální práci s dětmi. Děti jsou do této třídy zařazeny po předchozím souhlasu zákonných zástupců a s doporučením Speciálně pedagogického centra v Litoměřicích, kterému předchází vyšetření dětí. Učitelky úzce spolupracují s rodiči a odborníky z SPC. Každá třída má své oddělené prostory včetně sociálního zařízení. Děti mají možnost se během dne navštěvovat (zejména v průběhu her), setkávat se s kamarády, sourozenci v ostatních třídách, po předchozí domluvě učitelek ve třídách a zajištění bezpečného přechodu dítěte do vedlejší třídy. Denní program má vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivity a odpočinku. Pevně časově stanovena je doba odpočinku a jídla. Ostatní činnosti je možno přizpůsobit aktuální situaci a zájmu dětí, plánovaným výchovným cílům. Příchod dětí: Ranní scházení všech dětí probíhá u Kuřátek v 1.patře budovy. Poté si třídní učitelky odvádějí děti do svých tříd, kde probíhají dopolední aktivity. Při vstupu do třídy se vzájemně přivítáme pozdravem. Dítě si zvolí činnost, která ho zajímá. Respektujeme spontánní výběr dítěte. Ukončení her oznamuje smluvený signál, který si zvolí p.uč. společně s dětmi (zvuk zvonku, píseň apod.). 12

13 Ranní kruh, přivítání: Po společném úklidu hraček se setkáme všichni v kruhu na koberci. Vzájemně se přivítáme, povídáme si o zážitcích dětí doma, co nás čeká v průběhu dne. Spočítáme se, zahrajeme si hru, zazpíváme si na ranní uvítání, navodíme příjemnou atmosféru a pocit sounáležitosti se třídou. Upevňujeme pravidla společenského chování a společná pravidla třídy. Tělovýchovná chvilka: Po ranním kruhu zpravidla cvičíme. Zařazujeme lokomoční cvičení (chůzi, běh, lezení, skákání), zdravotní a dechová cvičení, relaxační chvilky. Cvičení je motivováno a obměňováno hudebním nebo rytmickým doprovodem, volbou náčiní, pomůcek apod.. Dopolední svačina: Kolem 9.hodiny probíhá svačina. Děti se samy obsluhují a připravují si svačinu na stoleček Každá třída má své vlastní výdejní okýnko, na kterém je svačina připravena. Děti si volí druh nápoje (mléčný nebo čaj), nejsou do jídla nuceny! Činnosti na dané téma: Dětem jsou nabízeny individuální, skupinové nebo společné činnosti cíleně zaměřené na jejich osobnostní rozvoj, vnímání, poznávání sebe sama i okolí. Pobyt venku: Při pobytu venku je dbáno na dodržování bezpečnosti dětí. Vycházky a pobyt na zahradě školy je vždy zajištěn s dostatečným pedagogickým dohledem. Je dbáno na dostatek spontánního pohybu dětí, poznávání okolí, enviromentální výchovu, návštěvy dětského hřiště, přírodních lokalit. Odpolední aktivity odpočinek a zájmové kroužky: Po obědě jsou děti ze 3. a 4. třídy odvedeny do 1.patra, kde jsou stálé ložnice pro odpolední odpočinek. Děti mohou odpočívat se svou oblíbenou hračkou, vyslechnout si před usnutím pohádku. Odpočinek dětí je individuálně krácen podle potřeb dětí. Děti s nižší potřebou spánku se věnují klidovým aktivitám ve třídě. Učitelka má přehled o dětech ve třídě i na ložnici, které spolu sousedí. Děti předškolní, které navštěvují zájmové kroužky, zůstávají ve 2. patře, kde probíhají nadstandartní aktivity, které jsou součástí našeho školního vzdělávacího programu. Tyto aktivity jsou zajišťovány pedagogy mateřské školy a věnují se rozvoji dětí. Velkým kladem je komornější prostředí, možnost individuální práce s dětmi a rozvoj talentů dětí v oblasti hudební, výtvarné, taneční apod. Po ukončení kroužků jsou děti odvedeny do 1.patra do třídy Kuřátek a Rybiček, kde je zajištěn provoz do odchodu dětí domů. 13

14 II. Výchovně vzdělávací program školy 7. Charakteristika školního vzdělávacího programu Vzdělávací program naší mateřské školy chápeme jako otevřený a v budoucnu stále se měnící dokument. Za jednu z důležitých podmínek zdárné realizace našeho vzdělávacího programu považujeme dostatečně široký, otevřený a variabilní prostor pro jednotlivé učitelky, v němž mohou tvořivě uplatnit své myšlenky a přesvědčení. Předškolní výchovu chápeme jako stálý proces rozhodování, zvažování a volby vhodných výchovně vzdělávacích postupů. Snažily jsme se o to, aby náš vzdělávací program navazoval na obecný rámec RVP PV s využitím konkrétních podmínek naší školy, specifických možností daných učitelskými osobnostmi, které zde působí. Musíme brát také v úvahu zvláštnosti a zájem jedinců a skupin dětí a rodičů soustředěných ve škole. Cíle veškerého výchovně vzdělávacího působení musí respektovat potřeby předškolních dětí skupinové i individuální. Za výchozí koncepci našeho školního vzdělávacího programu, společnou filozofii předškolní výchovy v souladu se základními tendencemi humanismu a demokratizace výchovy považujeme model osobnostně orientované výchovy. Doc. Eva Opravilová považuje za základní podmínky uskutečňování osobnostně orientovaného modelu předškolní výchovy: objasnění si pojetí dítěte v současné společnosti, vztahů mateřské školy k rodině a počátečnímu vzdělávání, pochopení principu alternativnosti a variability, seznámení se s metodami situačního učení a plánování, metodami rozvoje komunikace, uplatňování zásad samostatnosti a tvořivosti a důsledné individualizace výchovy a vzdělávání. Základními principy vzdělávání jsou respektování rozdílných potřeb dětí jako subjektů výchovy a vzdělávání, vstřícnost, vlídnost a autentičnost vzdělávacího prostředí, rovnováha mezi sociálním a osobnostním rozvojem dítěte, vyrovnání podmínek pro všechny děti včetně skupin dětí sociálně, ekonomicky, zdravotně, etnicky či jazykově znevýhodněných. Cílem není dovést všechny děti na stejnou výkonnostní úroveň, ale vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený osobnostní rozvoj, spokojený život a úspěšné vzdělávání každého z nich. Nejblíže naší koncepci se jeví modelový program Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole (Portál, 2000), který v sobě integruje principy programu podpory zdraví. Poloha naší mateřské školy na samém okraji města nám umožňuje zohledňovat v našem vzdělávacím programu zejména enviromentální oblast. Možnost přímého pozorování a úzký kontakt se změnami v přírodě během celého roku nás ovlivnil při výběru témat integrovaných bloků, které se vztahují bezprostředně k jednotlivým ročním obdobím. Snažíme se vést děti k vytváření pozitivního vztahu k přírodě a k místu, kde žijí. Právě příroda nám nabízí nepřeberné množství aktivit, příležitostí k experimentování a exploračním činnostem. Učíme děti poznávat a chápat souvislosti mezi jevy živé a neživé přírody, vztahů mezi jednotlivými organismy a i jevů provázejících nás v průběhu ročních období. 14

15 8. Vzdělávací obsah Vzdělávací plán je zpracován na období jednoho školního roku. V tomto období se vystřídají čtyři roční období. Názvy jednotlivých částí integrovaných bloků, které si vyberou a zařadí učitelky do svých třídních plánů nemusí přesně korespondovat s názvy ve školním plánu, měl by ale odpovídat obsah. Jednotlivé třídní plány budou akceptovat věkové zvláštnosti dětí ve třídě, ale i individuální a skupinové potřeby dětí. Učitelky mají při realizaci vzdělávacího obsahu dostatek příležitosti k tvořivému přístupu a uplatnění vlastních nápadů a návrhů. Vzdělávací obsah zohledňuje enviromentální oblast tj.výchovu k ochraně životního prostředí. Děti by měly poznávat a učit se chápat souvislosti mezi jevy živé a neživé přírody, vztahy mezi jednotlivými organismy, jevy provázející nás v průběhu ročních období. Nedílnou součástí programu je i sledování působení člověka na přírodu, upozorňování na důsledky lidských aktivit v souvislosti s ohrožením kvality vody, vzduchu, půdy, rostlin a zvířat to vše s následným ohrožením lidského zdraví. Vzdělávací plán tvoří čtyři základní integrované bloky: Jaro léto podzim zima Jsou dále rozpracovány do několika dílčích integrovaných bloků, které se vztahují bezprostředně k jednotlivým ročním obdobím. Další integrované bloky označené jako neutrální můžeme zařadit kdykoliv během celého roku PODZIM: Poprvé ve školce (klíčová slova: nové prostředí, osoby, odloučení od maminky...). Pomoci dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí, novým dětem usnadnit laskavým přijetím vstup do MŠ. Osvojovat si zásady bezpečného chování ve škole, v dopravě. Dary podzimu (klíčová slova: plody, ovoce a zelenina, pole, zahrada, les, Zahrada Čech, chutě a vůně, počítáme...). Kultivovat estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody. Barvy podzimu (klíčová slova: listy, počasí, základní a doplňkové barvy a jejich odstíny...). Osvojovat si jednoduché poznatky o světě, o přírodě a jejich proměnách. Podzimní loučení a příprava na zimu (klíčová slova: zvířátka, rostliny, podzimní práce na zahradě, na poli, nálady a pocity...). Rozvíjet schopnost přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám v přírodě. Výlov jezera (klíčová slova: ryby, pozorování práce rybářů, prožitek dětí...). Vytváření elementárního povědomí o přírodním prostředí, jeho vývoji a neustálých proměnách. Draci a dráčci (klíčová slova: vítr, létání, rozdíl mezi pohádkovými a papírovými draky...). Rozvoj tvořivosti, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání (řešení problémů, tvořivého myšlení). 15

16 Podzimní veselí a smutky (klíčová slova: pocity, nálada, posvícení a dušičky...). Rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí, vnímat a přijímat základní hodnoty uznávané v tomto společenství. Očekávané výstupy integrovaného bloku PODZIM 1. Dítě a jeho tělo oblast biologická podpora fyzické pohody - upevňování návyku správného držení těla - zvládání základů sebeobsluhy a kulturně hygienických návyků - rozvíjení prostorové orientace - zlepšení tělesné a pohybové zdatnosti 2. Dítě a jeho psychika oblast psychologická podpora duševní pohody - rozvíjení správné výslovnosti, ovládání dechu - rozšiřování slovní zásoby o nová slova - reprodukování krátkých textů zpaměti - využívání všech smyslů, rozvíjení paměti, pozornosti, postřehu - poznávání a pojmenovávání předmětů a jevů, které dítě obklopují - uvědomování si vlastní samostatnosti, vyjadřování vlastních názorů a postojů - prožívání radosti ze zvládnutého a poznaného 3. Dítě a ten druhý oblast interpersonální podpora utváření vztahů k jinému dítěti, dospělé osobě - navazování kontaktu s dospělými, překonávání studu, užívání vhodného způsobu komunikace - chápání práv svých i druhých, jejich respektování - uplatňování svých individuálních potřeb a přání s ohledem na druhého - řešení konfliktů dohodou 4. Dítě a společnost oblast sociálně-kulturní - uvedení dítěte do společenství ostatních lidí - chápání rolí ve společenství třídy, školy, rodiny - začlenění se do společenství třídy, vzájemné respektování - utváření základní představy o pravidlech chování a společenských normách - šetrné zacházení s pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby 5. Dítě a svět oblast enviromentální - vytvoření základů pro otevřený postoj dítěte k životnímu prostředí, poznávání okolního světa, vliv člověka na životní prostředí - zvládání běžných činností a jednoduchých praktických situací - osvojování elementárních poznatků o okolním prostředí, které je dítěti blízké - vnímání změn a dění v nejbližším okolí - pečovat o okolní prostředí, dbát na pořádek a čistotu 16

17 8.2. ZIMA Zvířátka v zimě (klíčová slova: zimní spánek, krmelce v lese, krmítka pro ptáčky, labutě...). Rozvoj úcty k životu v různých jeho formách, rozvíjení povědomí o změnách v přírodě během roku. Mikuláš, čerti a andělé (klíčová slova: prožitek, nálada, tradice...). Rozvoj tvořivosti, představivosti, fantazie,seznamovat se s tradicemi. Vánoce přicházejí (klíčová slova: zimní radovánky, pohádky, masopust, sváteční nálada, příprava na svátky, prožitek ). Rozvíjet kulturně estetické dovednosti (výtvarné, hudební a dramatické, produktivní i receptivní). Očekávané výstupy integrovaného bloku ZIMA 1. Dítě a jeho tělo oblast biologická podpora fyzické pohody - rozvíjení koordinace ruky a oka, procvičování jemné motoriky - vytváření návyků zdravého životního stylu - ovládání dechového svalstva, sladění pohybu se zpěvem - vnímání a poznávání pomocí všech smyslů 2. Dítě a jeho psychika oblast psychologická podpora duševní pohody - sledování a vyprávění příběhů a pohádek - chápání slovního vtipu a humoru - odhalování podstatných znaků, vlastností, společných znaků, rozdílů, souvislostí mezi předměty a jevy - řešení problémů, úkolů a situací, rozvíjení kreativního myšlení - orientování se v prostoru i rovině, částečně se orientovat v čase - citlivé jednání ve vztahu k živým bytostem, k přírodě, k věcem - uvědomování si příjemných i nepříjemných citových prožitků 3. Dítě a ten druhý oblast interpersonální podpora utváření vztahů k jinému dítěti, dospělé osobě - rozvíjení přirozené komunikace mezi dětmi, navazování a udržování dětských přátelství - umět spolupracovat s ostatními - respektovat potřeby jiného dítěte, dokázat se dělit o hračky, pamlsky.. - citlivě a ohleduplně přistupovat ke slabšímu, nabídnout pomoc, soucítit s ním 4. Dítě a společnost oblast sociálně-kulturní - uvedení dítěte do společenství ostatních lidí - uplatňování základních návyků společenského chování (pozdrav, rozloučení, poprosit, poděkovat, požádat o pomoc ) - porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých - dodržování pravidel her a jiných činností, jednat spravedlivě - vyjadřovat se pomocí hudebních, hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti 17

18 5. Dítě a svět oblast environmentální - vytvoření základů pro otevřený postoj dítěte k životnímu prostředí, poznávání okolního světa, vliv člověka na životní prostředí - bezpečně se orientovat ve známém prostředí (doma, ve škole, v blízkém okolí ), vytváření pozitivního vztahu k tomuto prostředí - uvědomování si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, jak se může chránit - poznávání jiných kultur, vnímat, že svět je rozmanitý a pozoruhodný svět přírody i lidí - chápat význam životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že svým chováním ovlivňuje kvalitu životního prostředí 18

19 8.3. JARO Jak přichází jaro (klíčová slova: změny počasí, oblečení dětí, první květiny, návrat ptáčků...). Upevňovat pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou. Půjdu k zápisu (klíčová slova: vstup do školy, jsem školák...). Rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získávání sebedůvěry, sebevědomí). Zvířátka a jejich mláďata (klíčová slova: způsob života, vzhled, stádia vývoje, domácí i volně žijící zvířata, jejich potřeby...).rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách. Velikonoce (klíčová slova: tradiční oslava svátků jara, zajíček, kuřátka, barvy, vajíčka, koledy...). Květy kolem nás (klíčová slova: ekologická výchova, ochrana přírody,květiny v zahradách, na louce, péče o květiny v bytě...). Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání. Den Země (klíčová slova: planeta Země, světadíly, moře, poznávání jiných kultur, sounáležitost se světem, trvale udržitelný život na Zemi...). Rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, naší planetou. Maminky mají svátek (klíčová slova: význam bazálních vztahů v rodině, prožitek, oslava, dárek...). Rozvíjet pocity sounáležitosti, citové vztahy k rodině, rodičům. Máme karneval (klíčová slova: masky, tanec, radostná nálada...). Rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky. Očekávané výstupy integrovaného bloku JARO 1. Dítě a jeho tělo oblast biologická podpora fyzické pohody - poznávání vlastního těla, jeho částí a orgánů - utváření návyku péče o čistotu a zdraví - zvládání běžného způsobu pohybu v různém prostředí - rozvíjení potřeby aktivního pohybu a zdravé výživy 2. Dítě a jeho psychika oblast psychologická podpora duševní pohody - rozlišování některých obrazných symbolů a pochopení jejich významu - projevování zájmu o knížky, soustředěný poslech četby, hudby, divadla - záměrné soustředění na činnost a udržování pozornosti - popsání situace- skutečné, podle ilustrace - utvoření jednoduchého rýmu - chápání prostorových a základních časových pojmů (vpravo, vlevo, nahoře, uprostřed, nad, pod...) - prožívání radosti z poznání, nalézání nových řečení - zachycování a vyjadřování svých prožitků - těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních a kulturních krás 19

20 3. Dítě a ten druhý oblast interpersonální podpora utváření vztahů k jinému dítěti, dospělé osobě - dodržování herních pravidel - umět odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná - obezřetné chování při setkání s neznámými dětmi i dospělými jedinci - umět požádat druhého o pomoc 4. Dítě a společnost oblast sociálně-kulturní - uvedení dítěte do společenství ostatních lidí - vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností, tolerance k odlišnostem - zachycování skutečnosti a vyjadřování svých představ pomocí výtvarných dovedností a technik - vnímání uměleckých a kulturních podnětů, sledovat se zájmem kulturní představení, zhodnotit svůj zážitek - zdvořilé chování k druhým lidem, dospělým i dětem, s úctou k druhému 5. Dítě a svět oblast environmentální - vytvoření základů pro otevřený postoj dítěte k životnímu prostředí, poznávání okolního světa, vliv člověka na životní prostředí - pochopení, že některé aktivity člověka mohou okolní prostředí chránit, jiné poškozovat, všímat si nepořádku a škod a vlivu na vlastní zdraví i životní prostředí - vnímání přirozených změn prostředí, chápat je jako samozřejmé, umět se jim přizpůsobovat (ve škole, doma, v přírodě) - osvojování základních pravidel bezpečného chování v dopravě - vnímání řádu světa povědomí o planetě Zemi, vesmíru, světě lidí i přírody, různých kulturách 20

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary Signatura: be2as105 Okresní pracoviště Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Mateřská škola, Šemnice

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah:

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah: ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: A Identifikační údaje B Charakteristika školní družiny C Konkrétní cíle vzdělávání D Délka, formy a metody, obsah a časový plán vzdělávání E Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program,,barevná ŠKOLKA - 1 - Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... - 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Školní vzdělávací program přípravná třída. Do školy s radostí

Školní vzdělávací program přípravná třída. Do školy s radostí ZŠ Veronské náměstí, Praha 10 Školní vzdělávací program přípravná třída Do školy s radostí 1. Charakteristika vzdělávacího programu Legislativní a pedagogické dokumenty platné pro přípravné třídy základní

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-684/11-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Paseky nad Jizerou Sídlo: 512 47 Paseky nad Jizerou 264 IČ:

Více