ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT Mateřská škola PASTELKA, Úštěk Vilová čtvrť 204 J. Á. Komenský: Cílem naší didaktiky budiž od začátku do konce: hledati a nalézati způsob, jak by měli učit méně ti, kteří vyučují, ale jak by se naučili více ti, kteří se učí. Zpracoval kolektiv Mateřské školy PASTELKA, Úštěk

2 I. Prezentační část PASTELKA co symbolizuje název naší mateřské školy, o co všichni společně usilujeme P pohoda prostředí, potřeby dětí, životní perspektiva, prvotní citové a sociální vztahy, právo na samostatné rozhodování A aktivita, akceptace, adaptace na nové prostředí S situační učení, spoluprožívání, samostatnost, společenské uplatnění, stabilita sociálních kontaktů, společenská hodnota, sociální učení, stálost, smysl a řád v podnětech T trpělivost, tvořivost E empatie, evaluace L láskyplné přijetí dítěte s respektováním jeho individuality K kooperace, vyvážená komunikace, kompetence, kvalita výchovně vzdělávací práce, pozitivní klima motivující děti i dospělé k činnosti, vzbuzující důvěru v rodičích A atmosféra - spolupráce, důvěry mezi dětmi, dětmi a učitelkami, mezi všemi pracovnicemi mateřské školy i ve vztahu k rodičům 2

3 OBSAH I. PRESENTAČNÍ ČÁST 1. Mateřská škola a její název Obsah školního vzdělávacího programu Identifikační údaje Historie a současnost naší mateřské školy Podmínky vzdělávání Věcné podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Organizace chodu Řízení mateřské školy Personální a pedagogické zajištění Spoluúčast rodičů Organizace vzdělávání II. VÝCHOVNÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY 7. Charakteristika školního vzdělávacího programu Vzdělávací obsah Podzim Zima Jaro Léto Tématické bloky neutrální Realizace vzdělávacích činností Nadstandardní složky programu Evaluační systém Přílohy Základní profesní kompetence učitelky MŠ Přehled základních lidských potřeb Denní režim při vzdělávání dětí Vzdělávání dětí ze sociokulturně nezvýhodňujícího prostředí

4 3. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Motivační název: Č.j.: 31/2010 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Barevný svět Název školy: Adresa školy: Ředitelka školy: Mateřská škola PASTELKA, Úštěk Vilová čtvrť 204, Úštěk Mgr. Pavlína Čurdová IČO: IZO ředitelství: DIČ: Identifikátor právnické osoby: Telefon: adresa internetové schránky: http//ustek-pastelka.webgarden.cz kapacita školy: 100 dětí Právní forma: příspěvková organizace Zařazení do sítě školy: č.j KÚ Ústeckého kraje Součástí školy: školní jídelna Vedoucí školní jídelny: Luďka Matoušková IZO školní jídelna: Kapacita školní jídelny: 120 jídel Název a adresa zřizovatele: Město Úštěk, Mírové náměstí 83, Úštěk Telefon: www adresa: IČ: Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků školy. Platnost dokumentu: od

5 4. Historie a současnost naší mateřské školy Počátky předškolního vzdělávání v Úštěku: * v roce 1947 byl v Úštěku založen útulek pro děti matek zaměstnaných v zemědělství, umístěn v ulici Polské lidové armády č.p.2, zařízení navštěvovalo 20 dětí, ředitelkou školy byla p.věra Kvapilová, * v roce 1958 se ředitelkou školy stala p.eva Hocková, MŠ byla stále jednotřídní, přestože v r.1960 stoupl počet dětí na 45 * v roce se ředitelkou školy stala p. Marta Junková MŠ byla rozšířena na dvě oddělení s počtem dětí 70 * v roce 1964 byla mateřská škola přemístěna do stávající budovy, s dřívější adresou Švermova ulice č.p.204 (nynější Vilová čtvrť 204), zpočátku jen v přízemí budovy, v roce 1965 byla oplocena zahrada a vybudováno pískoviště * od roku 1974 navštěvovalo zařízení 72 dětí rozdělených do 2,5 oddělení * od roku 1977 funkci ředitelky zastávala p.jitka Roubalová s počtem dětí 91 ve 3 třídách * od vstoupila MŠ do právní subjektivity * v roce 2004 byla jmenovaná do funkce ředitelky školy p.miluška Ebelová, ve školním roce 2005/2006 byla otevřena 4. třída * od je ve funkci ředitelky školy Mgr. Pavlína Čurdová Současnost Mateřské školy Pastelka, Úštěk: Mateřská škola Pastelka je umístěna ve dvoupatrové budově v klidné vilové části města. Úštěk je spádová obec, dojíždějí sem děti z blízkých okolních vesnic. Předškolní zařízení zde funguje od roku Původně budova patřila Chmelařství Žatec, které ji využívalo jako kanceláře a byty svých zaměstnanců.. Od roku 1969 byly pro mateřskou školu nejprve vyčleněny přízemní prostory. Postupně došlo k uvolnění bytů v 1.patře. S přibývajícím počtem dětí a po nutných stavebních úpravách mohla být celá budova využívána pro potřeby školy. Mimo přízemních prostorů budovy, kde se i v současnosti nachází kancelář Výzkumného ústavu Chmelařství Žatec a soukromý byt. Budovu obklopuje krásný areál prostorné školní zahrady. Poloha mateřské školy je velice výhodná vzhledem k dostupnosti přírodních lokalit, které jsou častým cílem vycházek s dětmi. Děti zde mají možnost volného pohybu. Nenásilnou formou jsou vedeny k lásce k přírodě, seznamují se s nejbližšími ekosystémy. Součástí mateřské školy je také školní jídelna, která zajišťuje stravování dětí, zaměstnanců, ale i místních důchodců. V přízemí jsou šatny dětí, pedagogických i provozních zaměstnanců, školní kuchyně a ředitelna. Na každém patře jsou 2 oddělené třídy. Každá třída má své sociální zařízení, třídu a prostornou chodbičku. V 1.patře jsou 2 stálé ložnice. Ve druhém patře jsou prostory ložnic využity jako tělocvična (určená všem třídám), kabinet pomůcek a koutek pro logopedickou práci s dětmi. Budova je v současnosti po rozsáhlé stavební úpravě, která proběhla v roce Výměna oken, zateplení budovy, nová fasáda a v interiérech odstranění pestrobarevných PVC obkladů ze stěn radikálně změnily vzhled i komfort užívání. Byly tak odstraněny dlouhodobé problémy s netěsnícími okny a únikem tepla. Mateřská škola je čtyřtřídní. Tři třídy jsou běžného typu, jedna třída je speciální, určená dětem s vadami řeči. Provoz je zajištěn od 6,00 16,00 hod. Kapacita školy je 100 dětí. Součástí mateřské školy je školní jídelna s kapacitou 120 jídel. Od je právním subjektem. 5

6 5. Podmínky vzdělávání 5.1. Věcné podmínky Prostory mateřské školy jsou dány charakterem budovy. Prostorové podmínky jsou limitovány velikostmi a uspořádáním místností. Naší snahou je jejich co nejefektivnější využití současně se zachováním možnosti dostatečného prostoru pro spontánní pohyb dětí. Prostory jsou upraveny do zón podle typů her a činností dětí. Uspořádání umožňuje relaxaci a klidové činnosti, zároveň i možnost spontánních pohybových aktivit. Pro celoškolní akce a setkání s rodiči chybí velká místnost, která by odpovídala potřebné kapacitě. Tento problém však nelze řešit, prostor budovy to nedovoluje. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, koberci, žaluziemi, kryty na topení (částečně obnoveno po rekonstrukci v r.2008). Dětský nábytek je v každé třídě volen tak, aby odpovídal antropometrickým i hygienickým požadavkům, odpovídá počtu dětí, je hygienicky nezávadný. Postupně je doplňován podle potřeb jednotlivých tříd. Udržován v bezpečném stavu. Hračky a pomůcky ve třídách obměňujeme a doplňujeme, vybavení odpovídá věkovému složení dětí. Jsou uloženy tak, aby byly dětem volně přístupné a mohly si je spontánně vybírat. Ve třídách jsou nastavená pravidla pro využívání pomůcek a hraček. Výtvarné práce dětí tvoří výzdobu tříd, chodbiček i šaten dětí. Děti se spolupodílejí na úpravě prostředí školy. Učitelka respektuje tvořivý nepořádek (prezentaci výrobků, ponechává dětem možnost volby, respektuje přání, ponechává dílo k dalšímu využití ke hře). Hygienická zařízení jsou rekonstruována a splňují hygienické podmínky. Početně odpovídají počtu dětí. Prostorově jsou však malá, jednotlivá WC nemohou být oddělena zástěnou, děti nemají dostatek soukromí. Tento problém však nelze řešit, prostor to nedovoluje. Zahrada je vybavena dřevěnými hracími prvky, pískovištěm. Je prostorná, s velkou travnatou plochou i novým chodníčkem a vybudovanou dráhou pro odstrkovadla a odrážela. Umožňuje pestrou nabídku aktivit dětí. Vše je voleno tak, aby umožňovalo co největší prostor pro spontánní pohyb dětí. PC vybavení je ve třídách Myšek a Berušek, v každé třídě je 1 počítačová sestava. Děti se seznamují se základy obsluhy PC a pracují s výukovými programy pro děti předškolního věku. Co zamýšlíme, naše záměry do budoucna: * doplnit nedostatečný počet přikrývek a polštářů (očekáváme nárůst počtu spících dětí) * v tělocvičně nevyhovuje způsob uložení Tv pomůcek a nářadí, plánujeme vybudování úložného systému pro efektivnější a přehlednější ukládání potřeb a tím i získání většího prostoru pro cvičení (popř. ukládání i jiných objemnějších pomůcek) * schodiště opatřit níže uloženým bezpečnostním madlem, do MŠ jsou přijímány mladší děti a jen obtížně se mohou přidržovat stávajícího madla (prevence pádu na schodišti) * v koupelnách jsou již zastaralé držáky na ručníky, nevyhovují k ukládání kelímku s kartáčky (nedostatek místa, časté pády kelímků) * doplnit do třídy Myšek PC stolek a vhodnou výškově nastavitelnou židli * promyslet a do budoucna vytvořit projekt školní zahrady ( vybavení průlezkami, 6

7 zelení, využití pro aktivity tříd na zahradě učebna v zahradě - stolky, židle, zastínění; možnost ekologických aktivit ) projekt by byl postupně realizován podle finančních možností školy, ale s promyšleným záměrem a postupnou realizací * zaměřit se na využívání regulačních ventilů na radiátorech, sledovat přiměřené teploty v jednotlivých místnostech * průběžné doplňovat odbornou literaturu s možností sledovat aktuální trendy ve výchovněvzdělávací oblasti, psychologii dítěte apod.; doplnit dětskou knihovnu o hodnotnou dětskou literaturu * doplnit pomůcky v oblastech, které nejsou dostatečně vybavené, popř. jsou zastaralé (ekologická výchova, výchova ke zdraví, multikulturní výchova ) 5.2. Životospráva Je dbáno na vhodnou skladbu jídelníčku, tak aby odpovídala nárokům zdravé a plnohodnotné stravy. Každý den je ve třídách volně přístupný ovocný nebo zeleninový talíř, děti jsou tak postupně vedeny k návykům zdravé výživy. Učitelka dětem nenásilně nabízí, aby ochutnaly a děti mají možnost volby. U svačin mají děti možnost výběru ze dvou nápojů, nejsou nuceny k pití mléčných výrobků. Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne. Na stálém místě je k dispozici čaj nebo šťáva, děti jsou vedeny podle svých schopností k samostatnosti. Samy si nalévají, učitelky dbají vhodnou motivací a připomenutím, aby děti přijímaly dostatek tekutin. Děti nejsou do jídla nuceny, respektujeme jejich tempo u jídla, dbáme na klidné a nerušené prostředí. Posilujeme sebedůvěru dětí tím, že je povzbuzujeme k samostatnosti, necháváme dostatek prostoru k rozhodování dítěte a získávání nových dovedností. Pravidelný rytmus a řád dne je zajištěn, ponechává však možnost přizpůsobení se aktuálním potřebám a situacím, které v průběhu dne nastávají nebo jsou naplánovány pedagogy. Rodičům je umožněno, po dohodě s učitelkami ve třídách, aby mohli přivádět své děti podle svých potřeb. Rodiči je využíván adaptační režim nově příchozích dětí. Dodržujeme každodenní a dostatečně dlouhý pobyt dětí venku. Pobyt dětí venku a jeho program je přizpůsobován aktuálnímu stavu počasí, ale zejména v topné sezóně také kvalitě ovzduší (při zhoršené kvalitě ovzduší je zjišťován aktuální stav ve spolupráci s MěÚ Úštěk, který monitoruje okamžité množství škodlivin v ovzduší). V závislosti na stavu ovzduší jsou vhodně voleny cíle vycházek do vzdálenějších přírodních částí města. V 1.patře budovy je využívána velkokapacitní čistička vzduchu. Ve třídách jsou dětem volně k dispozici tělovýchovná náčiní, učitelky respektují individuální potřebu spontánního pohybu dětí. Aktivity jsou v průběhu dne střídány, aby nedocházelo k jednostrannému zatěžování, omezujeme dobu sezení u stolečků. Učitelky respektují individuální potřebu aktivity, relaxace, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Ve třídách jsou umístěny sedací a lehací koutky, které děti využívají podle svých potřeb. Během odpoledního odpočinku na lehátku jsou dětem, které nemají potřebu spánku, umožněny spontánní aktivity ve třídě. Děti se učí ohleduplnosti a respektování potřeb druhých (jsou vedeny k dodržování klidu při hrách ve třídě). Děti nejsou ke spánku nuceny! Dětem, které přicházejí v brzkých ranních hodinách umožňujeme klidové poležení na matraci s poslechem pohádky, písničky. Vycházíme z aktuální situace i potřeb dítěte. 7

8 Chování učitelek i ostatního personálu školy odpovídá zásadám zdravého životního stylu. Poskytují dětem přirozený vzor. Co zamýšlíme, naše záměry do budoucna: * do tříd připravujeme instalaci nápojových stojanů s háčky na hrníčky dětí, učitelka bude mít přehled, zda všechny děti v průběhu dne dostatečně pijí, umístění hrnků bude přehledné a umožní samostatnou obsluhu dětí, cílem je vypěstovat u dětí návyk dostatečného příjmu tekutin * ve spolupráci s vedoucí stravování obměňovat nápoje, sledovat trendy a doporučení odborníků pro zdravý životní styl * ve spolupráci s vedoucí stravování budeme usilovat o obměňování jídel podle nových receptur, sledování trendů zdravé výživy, další zpestřování a obohacování jídelníčku, vést děti k návykům zdravé stravy * postupné doplňování, obměňování Tv pomůcek, zpestření nabídek ve třídách (volně k dispozici při hrách, spontánních aktivitách), část pomůcek je k dispozici v tělocvičně, ale preferujeme efektivnější využití v průběhu dne ve třídách 5.3. Psychosociální podmínky Všechny pracovnice školy se snaží vytvářet klidnou, příznivou atmosféru. Usilujeme o vytvoření takového prostředí, aby se děti i dospělí cítili spokojeně, jistě a bezpečně. Rodiče nově příchozích dětí využívají postupné adaptace dítěte na nové prostředí. Mohou s dítětem pobývat v mateřské škole a zúčastnit se společně s dítětem programu mateřské školy. Mezi učitelkou i rodiči dochází ke spolupráci a hledání optimálního řešení v zájmu dítěte. Učitelky respektují individuální potřeby dítěte, reagují na ně a aktivně pomáhají v jejich uspokojování. Pedagogové uplatňují vůči dětem požadavky věkově, vývojově i individuálně přiměřené. Citlivě řeší každodenní situace tak, aby děti nebyly zatěžovány a neurotizovány spěchem a chvatem. Snahou všech je jednat nenásilně, přirozeně a citlivě. Postavení dětí ve třídách je rovnocenné, nedochází k zvýhodňování ani znevýhodňování dětí. Posilujeme pocit sounáležitosti a přijetí ve skupině. Třída je pro děti kamarádským společenstvím. Děti se spoluúčastní při tvorbě třídních pravidel, která by měla být všem jasná a srozumitelná. Cílem je, aby je děti přijaly za své a dodržovaly. Učitelka sleduje vztahy dětí ve skupině, Posiluje prosociální chování dětí vhodnou motivací. Sleduje volnost a osobní svobodu dětí ve vyváženosti s nezbytnou mírou omezení, potřebou řádu. Učitelka projevuje dětem podporu, sympatie, je vstřícná a empatická, ochotná dětem naslouchat. Vyvaruje se manipulaci s dítětem a zbytečnému organizování. Nepodporuje ve třídě soutěživost, ale vytváří prostor ke kooperaci. Při plánování činností je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, se spoluúčastí a možností samostatného rozhodování dítěte. Vzdělávací obsah (nabídka aktivit ve třídních plánech), 8

9 odpovídá mentalitě předškolního dítěte a jeho potřebám. Témata jsou dětem blízká, pochopitelná, užitečná a prakticky využitelná. Podporujeme děti v samostatných pokusech, dostatečně oceňujeme konkrétní projevy a výkony dítěte, pozitivně je oceňujeme.vyhýbáme se paušálním pochvalám, ale i odsouzení. Jednání dospělých je důvěryhodné a spolehlivé. Ve vztazích mezi dospělými i dětmi by měla převládat vzájemná důvěra, tolerance a ohleduplnost. Vzájemná podpora, pomoc a solidarita Organizace chodu Denní řád je pouze orientační, dostatečně pružný, aby bylo možné reagovat na změny situace, momentální potřeby dětí. Denně jsou zařazovány pohybové aktivity pro správné držení těla a rozvoj motorických schopností dětí. Učitelka připravuje dětem řízené činnosti, děti si z nich mohou volit podle vlastního zájmu. Poměr řízených a spontánních aktivit je vyvážený, a to včetně aktivit, které jsou zvoleny nad rámec běžného programu. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Při příchodu nových dětí je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Rodiče mohou navštěvovat třídu společně se svým dítětem a účastnit se programu třídy. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, mohou ji v klidu dokončit nebo v ní později pokračovat. Denní aktivity jsou organizovány tak, aby děti podporovaly k vlastní aktivitě a experimentování, aby se mohly podílet na organizování činností. Respektujeme individuální tempo dětí při práci. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Společné činnosti se odehrávají v různě velkých skupinkách. Dětem je dopřáno soukromí, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností. Při plánování činností učitelky vycházejí z potřeb a zájmů dětí. Zohledňují individuální vzdělávací potřeby a možnosti dětí. Spojování tříd v případě nepřítomnosti učitelek je omezováno na minimum. Stanovené počty dětí ve třídách nejsou překračovány. 9

10 5.5. Řízení mateřské školy Na řízení naší mateřské školy se nepodílí pouze ředitelka, ale jde o týmovou práci vedoucí učitelky, všech učitelek, rodičů a zřizovatele.. Pedagogické pracovnice si pomocí odborných seminářů, studiem literatury zvyšují odbornou způsobilost. Seznamují se s novými trendy předškolní výchovy. Ke zvyšování odborné úrovně pomáhá i studium platných předpisů, sledování situace ve školství a orientace v Zákoníku práce Všichni zaměstnanci školy mají jasně vymezené povinnosti, pravomoci a konkrétní úkoly. Je vytvořen funkční informační systém (vnitřní i vnější pro rodiče a veřejnost) formou nástěnek, informací na internetových stránkách školy, v místním úštěckém zpravodaji. Zaměstnanci mají možnost podílet se na řízení chodu mateřské školy, mají prostor k samostatnému rozhodování a realizaci vlastních nápadů. Všichni se mohou spoluúčastnit na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Pedagogický sbor pracuje jako tým, ke spolupráci jsou zapojováni také rodiče dětí. Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Školní vzdělávací plán je tvořen a upravován ve spolupráci celého týmu mateřské školy. Plánování pedagogické práce je funkční, vychází z předchozí analýzy a využívá zpětné vazby. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Je využívána zpětná vazba. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány správy a samosprávy, se základní a praktickou školou v Úštěku, s dalšími organizacemi ve městě, se speciálně pedagogickým centrem, dětským lékařem Personální a pedagogické zajištění V mateřské škole pracuje 7 pedagogů a 5 provozních zaměstnanců. 6 pedagogů splňuje odbornou způsobilost (1 pedagogická pracovnice si musí doplnit kvalifikaci předškolního pedagoga). Pedagogický sbor (pracovní tým učitelek) pracuje na základě jasně vymezených a společných vytvořených pravidlech. Pedagogové se průběžně sebevzdělávají, zúčastňují se odborných seminářů, poznatky využívají v praxi. Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu. Sleduje zvyšování úrovně profesních kompetencí učitelek i své vlastní. Vytváří podmínky pro další vzdělávání učitelek. Služby pedagogů jsou rozvrženy s cílem dosáhnout optimálního zajištění pedagogické péče. Ke spojování tříd dochází jen v nejkrajnějších případech, vždy se přednostně volí organizační řešení vzniklých situací s ohledem na zachování provozu v jednotlivých třídách. 10

11 Učitelky jednají a pracují profesionálním způsobem, v souladu se společenskými pravidly. Uplatňují metodické a pedagogické zásady výchovy a vzdělávání dětí. Logopedickou péči, péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťují dvě učitelky ve speciální třídě, které mají odpovídající kompetence (studium speciální pedagogiky). Pracují v úzké spolupráci s odborníky ze speciálně pedagogického centra. Co zamýšlíme, naše záměry do budoucna, v čem spatřujeme nedostatky, které je potřeba řešit: * průběžně doplňovat odbornou pedagogicko psychologickou literaturu se zaměřením na děti předškolního věku a nové trendy ve výchově * výběr seminářů DVPP volit v souladu s cílem zvyšovat odbornou úroveň pedagogického sboru * účast pedagogů na seminářích DVPP - pedagogové se přihlašují na semináře, ale často jsou odhlášeny pro nízký počet účastníků, aktivně vyhledávat další nabídky vzdělávání (spolupráce s PPP, SPC, portál Václav, aj.) * nadále budeme odebírat odborné časopisy pro pedagogy Informatorium školy mateřské a Učitelské noviny, které jsou zdrojem informací o aktuálních změnách ve školství, v předškolní výchově i v legislativě Spoluúčast rodičů Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, mohou volně vstupovat do tříd, zapojovat se podle svých zájmů do různých programů školy. Mohou aktivně spolurozhodovat o zásadních otázkách vzdělávání a jeho organizaci. Naší snahou je, aby vztah s rodiči byl založen na partnerských vztazích, kde mezi rodiči, učitelkami i správními zaměstnanci panuje oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat. Pedagogové jsou si vědomi, že při výchově dítěte má rodina primární a nezastupitelnou roli. Pedagogové informují rodiče o prospívání jejich dítěte, o jeho individuálních pokrocích a společně hledají cestu k jeho dalšímu optimálnímu rozvoji. O aktivitách a dění v mateřské škole informujeme rodiče a veřejnost prostřednictvím www stránek školy, nástěnek u vchodu do budovy, třídních nástěnek, v místním Úštěckém zpravodaji, kam pravidelně přispíváme články ze života mateřské školy. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost jejich informací. Rodiče se mohou na učitelky obracet s dotazy a požadavky, učitelky citlivě a taktně napomáhají rodičům v otázkách výchovy a vzdělávání, nabízí poradenský servis, odbornou literaturu. Mezi rodiči a školou probíhají různé aktivity, které napomáhají k dobrému chodu školy: - neformální rozhovory při každodenním kontaktu - společné slavnosti rodičů a dětí (Vánoce, Velikonoce, Loučení se školáky..) - výstavky dětských prací - účast na akcích města - informativní schůzky (min. 2x ročně) 11

12 6. Organizace vzdělávání Zápis a přijímání dětí * Zápis dětí do MŠ vyhlašuje škola 1x ročně, zpravidla v měsíci dubnu (pokud je volná kapacita, mohou být přijímány i v průběhu roku) * Po provedeném zápisu je ředitelkou školy ve správním řízení vydáno rozhodnutí o zařazení do MŠ se zkušební dobou 3 měsíce. Zákonní zástupci jsou seznámeni s kritérii pro přijetí. * K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky nebo děti s odkladem školní docházky. * Třída se naplňuje do počtu 24 dětí tělesně a duševně zdravých (minimální průměr na třídu je 18 dětí), zpravidla starších 3 let věku. Jsou-li do třídy zařazeny děti se zdravotním postižením, naplňuje se třída do počtu 19 dětí. * Do MŠ jsou přijímány i děti matek, které pobírají rodičovský příspěvek. Dítě dochází do MŠ na 4 hodiny denně. Při zápisu probíhá den otevřených dveří, rodiče s dětmi si mohou prohlédnout všechny prostory mateřské školy. Děti mají možnost seznámit se s učitelkami, prostředím, hračkami Při nástupu do mateřské školy klademe velký důraz na adaptaci dětí. Rodiče mohou své dítě přivádět i odvádět tak, jak jim to rodinné a pracovní podmínky dovolí. Rodičům doporučujeme adaptační režim využívat, aby byl vstup dítěte do školy co nejméně zatěžující. Průběh a organizace dne: V mateřské škole fungují 4 třídy. První dvě Kuřátka a Rybičky jsou věkově heterogenní. 3.třída Myšek je věkově homogenní, jsou do ní zařazovány děti předškolní a děti s odkladem školní docházky. Čtvrtá třída Berušek je třídou speciální se zaměřením na děti s vadami řeči, kde pracují 2 učitelky současně a věnují se individuální práci s dětmi. Děti jsou do této třídy zařazeny po předchozím souhlasu zákonných zástupců a s doporučením Speciálně pedagogického centra v Litoměřicích, kterému předchází vyšetření dětí. Učitelky úzce spolupracují s rodiči a odborníky z SPC. Každá třída má své oddělené prostory včetně sociálního zařízení. Děti mají možnost se během dne navštěvovat (zejména v průběhu her), setkávat se s kamarády, sourozenci v ostatních třídách, po předchozí domluvě učitelek ve třídách a zajištění bezpečného přechodu dítěte do vedlejší třídy. Denní program má vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivity a odpočinku. Pevně časově stanovena je doba odpočinku a jídla. Ostatní činnosti je možno přizpůsobit aktuální situaci a zájmu dětí, plánovaným výchovným cílům. Příchod dětí: Ranní scházení všech dětí probíhá u Kuřátek v 1.patře budovy. Poté si třídní učitelky odvádějí děti do svých tříd, kde probíhají dopolední aktivity. Při vstupu do třídy se vzájemně přivítáme pozdravem. Dítě si zvolí činnost, která ho zajímá. Respektujeme spontánní výběr dítěte. Ukončení her oznamuje smluvený signál, který si zvolí p.uč. společně s dětmi (zvuk zvonku, píseň apod.). 12

13 Ranní kruh, přivítání: Po společném úklidu hraček se setkáme všichni v kruhu na koberci. Vzájemně se přivítáme, povídáme si o zážitcích dětí doma, co nás čeká v průběhu dne. Spočítáme se, zahrajeme si hru, zazpíváme si na ranní uvítání, navodíme příjemnou atmosféru a pocit sounáležitosti se třídou. Upevňujeme pravidla společenského chování a společná pravidla třídy. Tělovýchovná chvilka: Po ranním kruhu zpravidla cvičíme. Zařazujeme lokomoční cvičení (chůzi, běh, lezení, skákání), zdravotní a dechová cvičení, relaxační chvilky. Cvičení je motivováno a obměňováno hudebním nebo rytmickým doprovodem, volbou náčiní, pomůcek apod.. Dopolední svačina: Kolem 9.hodiny probíhá svačina. Děti se samy obsluhují a připravují si svačinu na stoleček Každá třída má své vlastní výdejní okýnko, na kterém je svačina připravena. Děti si volí druh nápoje (mléčný nebo čaj), nejsou do jídla nuceny! Činnosti na dané téma: Dětem jsou nabízeny individuální, skupinové nebo společné činnosti cíleně zaměřené na jejich osobnostní rozvoj, vnímání, poznávání sebe sama i okolí. Pobyt venku: Při pobytu venku je dbáno na dodržování bezpečnosti dětí. Vycházky a pobyt na zahradě školy je vždy zajištěn s dostatečným pedagogickým dohledem. Je dbáno na dostatek spontánního pohybu dětí, poznávání okolí, enviromentální výchovu, návštěvy dětského hřiště, přírodních lokalit. Odpolední aktivity odpočinek a zájmové kroužky: Po obědě jsou děti ze 3. a 4. třídy odvedeny do 1.patra, kde jsou stálé ložnice pro odpolední odpočinek. Děti mohou odpočívat se svou oblíbenou hračkou, vyslechnout si před usnutím pohádku. Odpočinek dětí je individuálně krácen podle potřeb dětí. Děti s nižší potřebou spánku se věnují klidovým aktivitám ve třídě. Učitelka má přehled o dětech ve třídě i na ložnici, které spolu sousedí. Děti předškolní, které navštěvují zájmové kroužky, zůstávají ve 2. patře, kde probíhají nadstandartní aktivity, které jsou součástí našeho školního vzdělávacího programu. Tyto aktivity jsou zajišťovány pedagogy mateřské školy a věnují se rozvoji dětí. Velkým kladem je komornější prostředí, možnost individuální práce s dětmi a rozvoj talentů dětí v oblasti hudební, výtvarné, taneční apod. Po ukončení kroužků jsou děti odvedeny do 1.patra do třídy Kuřátek a Rybiček, kde je zajištěn provoz do odchodu dětí domů. 13

14 II. Výchovně vzdělávací program školy 7. Charakteristika školního vzdělávacího programu Vzdělávací program naší mateřské školy chápeme jako otevřený a v budoucnu stále se měnící dokument. Za jednu z důležitých podmínek zdárné realizace našeho vzdělávacího programu považujeme dostatečně široký, otevřený a variabilní prostor pro jednotlivé učitelky, v němž mohou tvořivě uplatnit své myšlenky a přesvědčení. Předškolní výchovu chápeme jako stálý proces rozhodování, zvažování a volby vhodných výchovně vzdělávacích postupů. Snažily jsme se o to, aby náš vzdělávací program navazoval na obecný rámec RVP PV s využitím konkrétních podmínek naší školy, specifických možností daných učitelskými osobnostmi, které zde působí. Musíme brát také v úvahu zvláštnosti a zájem jedinců a skupin dětí a rodičů soustředěných ve škole. Cíle veškerého výchovně vzdělávacího působení musí respektovat potřeby předškolních dětí skupinové i individuální. Za výchozí koncepci našeho školního vzdělávacího programu, společnou filozofii předškolní výchovy v souladu se základními tendencemi humanismu a demokratizace výchovy považujeme model osobnostně orientované výchovy. Doc. Eva Opravilová považuje za základní podmínky uskutečňování osobnostně orientovaného modelu předškolní výchovy: objasnění si pojetí dítěte v současné společnosti, vztahů mateřské školy k rodině a počátečnímu vzdělávání, pochopení principu alternativnosti a variability, seznámení se s metodami situačního učení a plánování, metodami rozvoje komunikace, uplatňování zásad samostatnosti a tvořivosti a důsledné individualizace výchovy a vzdělávání. Základními principy vzdělávání jsou respektování rozdílných potřeb dětí jako subjektů výchovy a vzdělávání, vstřícnost, vlídnost a autentičnost vzdělávacího prostředí, rovnováha mezi sociálním a osobnostním rozvojem dítěte, vyrovnání podmínek pro všechny děti včetně skupin dětí sociálně, ekonomicky, zdravotně, etnicky či jazykově znevýhodněných. Cílem není dovést všechny děti na stejnou výkonnostní úroveň, ale vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený osobnostní rozvoj, spokojený život a úspěšné vzdělávání každého z nich. Nejblíže naší koncepci se jeví modelový program Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole (Portál, 2000), který v sobě integruje principy programu podpory zdraví. Poloha naší mateřské školy na samém okraji města nám umožňuje zohledňovat v našem vzdělávacím programu zejména enviromentální oblast. Možnost přímého pozorování a úzký kontakt se změnami v přírodě během celého roku nás ovlivnil při výběru témat integrovaných bloků, které se vztahují bezprostředně k jednotlivým ročním obdobím. Snažíme se vést děti k vytváření pozitivního vztahu k přírodě a k místu, kde žijí. Právě příroda nám nabízí nepřeberné množství aktivit, příležitostí k experimentování a exploračním činnostem. Učíme děti poznávat a chápat souvislosti mezi jevy živé a neživé přírody, vztahů mezi jednotlivými organismy a i jevů provázejících nás v průběhu ročních období. 14

15 8. Vzdělávací obsah Vzdělávací plán je zpracován na období jednoho školního roku. V tomto období se vystřídají čtyři roční období. Názvy jednotlivých částí integrovaných bloků, které si vyberou a zařadí učitelky do svých třídních plánů nemusí přesně korespondovat s názvy ve školním plánu, měl by ale odpovídat obsah. Jednotlivé třídní plány budou akceptovat věkové zvláštnosti dětí ve třídě, ale i individuální a skupinové potřeby dětí. Učitelky mají při realizaci vzdělávacího obsahu dostatek příležitosti k tvořivému přístupu a uplatnění vlastních nápadů a návrhů. Vzdělávací obsah zohledňuje enviromentální oblast tj.výchovu k ochraně životního prostředí. Děti by měly poznávat a učit se chápat souvislosti mezi jevy živé a neživé přírody, vztahy mezi jednotlivými organismy, jevy provázející nás v průběhu ročních období. Nedílnou součástí programu je i sledování působení člověka na přírodu, upozorňování na důsledky lidských aktivit v souvislosti s ohrožením kvality vody, vzduchu, půdy, rostlin a zvířat to vše s následným ohrožením lidského zdraví. Vzdělávací plán tvoří čtyři základní integrované bloky: Jaro léto podzim zima Jsou dále rozpracovány do několika dílčích integrovaných bloků, které se vztahují bezprostředně k jednotlivým ročním obdobím. Další integrované bloky označené jako neutrální můžeme zařadit kdykoliv během celého roku PODZIM: Poprvé ve školce (klíčová slova: nové prostředí, osoby, odloučení od maminky...). Pomoci dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí, novým dětem usnadnit laskavým přijetím vstup do MŠ. Osvojovat si zásady bezpečného chování ve škole, v dopravě. Dary podzimu (klíčová slova: plody, ovoce a zelenina, pole, zahrada, les, Zahrada Čech, chutě a vůně, počítáme...). Kultivovat estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody. Barvy podzimu (klíčová slova: listy, počasí, základní a doplňkové barvy a jejich odstíny...). Osvojovat si jednoduché poznatky o světě, o přírodě a jejich proměnách. Podzimní loučení a příprava na zimu (klíčová slova: zvířátka, rostliny, podzimní práce na zahradě, na poli, nálady a pocity...). Rozvíjet schopnost přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám v přírodě. Výlov jezera (klíčová slova: ryby, pozorování práce rybářů, prožitek dětí...). Vytváření elementárního povědomí o přírodním prostředí, jeho vývoji a neustálých proměnách. Draci a dráčci (klíčová slova: vítr, létání, rozdíl mezi pohádkovými a papírovými draky...). Rozvoj tvořivosti, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání (řešení problémů, tvořivého myšlení). 15

16 Podzimní veselí a smutky (klíčová slova: pocity, nálada, posvícení a dušičky...). Rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí, vnímat a přijímat základní hodnoty uznávané v tomto společenství. Očekávané výstupy integrovaného bloku PODZIM 1. Dítě a jeho tělo oblast biologická podpora fyzické pohody - upevňování návyku správného držení těla - zvládání základů sebeobsluhy a kulturně hygienických návyků - rozvíjení prostorové orientace - zlepšení tělesné a pohybové zdatnosti 2. Dítě a jeho psychika oblast psychologická podpora duševní pohody - rozvíjení správné výslovnosti, ovládání dechu - rozšiřování slovní zásoby o nová slova - reprodukování krátkých textů zpaměti - využívání všech smyslů, rozvíjení paměti, pozornosti, postřehu - poznávání a pojmenovávání předmětů a jevů, které dítě obklopují - uvědomování si vlastní samostatnosti, vyjadřování vlastních názorů a postojů - prožívání radosti ze zvládnutého a poznaného 3. Dítě a ten druhý oblast interpersonální podpora utváření vztahů k jinému dítěti, dospělé osobě - navazování kontaktu s dospělými, překonávání studu, užívání vhodného způsobu komunikace - chápání práv svých i druhých, jejich respektování - uplatňování svých individuálních potřeb a přání s ohledem na druhého - řešení konfliktů dohodou 4. Dítě a společnost oblast sociálně-kulturní - uvedení dítěte do společenství ostatních lidí - chápání rolí ve společenství třídy, školy, rodiny - začlenění se do společenství třídy, vzájemné respektování - utváření základní představy o pravidlech chování a společenských normách - šetrné zacházení s pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby 5. Dítě a svět oblast enviromentální - vytvoření základů pro otevřený postoj dítěte k životnímu prostředí, poznávání okolního světa, vliv člověka na životní prostředí - zvládání běžných činností a jednoduchých praktických situací - osvojování elementárních poznatků o okolním prostředí, které je dítěti blízké - vnímání změn a dění v nejbližším okolí - pečovat o okolní prostředí, dbát na pořádek a čistotu 16

17 8.2. ZIMA Zvířátka v zimě (klíčová slova: zimní spánek, krmelce v lese, krmítka pro ptáčky, labutě...). Rozvoj úcty k životu v různých jeho formách, rozvíjení povědomí o změnách v přírodě během roku. Mikuláš, čerti a andělé (klíčová slova: prožitek, nálada, tradice...). Rozvoj tvořivosti, představivosti, fantazie,seznamovat se s tradicemi. Vánoce přicházejí (klíčová slova: zimní radovánky, pohádky, masopust, sváteční nálada, příprava na svátky, prožitek ). Rozvíjet kulturně estetické dovednosti (výtvarné, hudební a dramatické, produktivní i receptivní). Očekávané výstupy integrovaného bloku ZIMA 1. Dítě a jeho tělo oblast biologická podpora fyzické pohody - rozvíjení koordinace ruky a oka, procvičování jemné motoriky - vytváření návyků zdravého životního stylu - ovládání dechového svalstva, sladění pohybu se zpěvem - vnímání a poznávání pomocí všech smyslů 2. Dítě a jeho psychika oblast psychologická podpora duševní pohody - sledování a vyprávění příběhů a pohádek - chápání slovního vtipu a humoru - odhalování podstatných znaků, vlastností, společných znaků, rozdílů, souvislostí mezi předměty a jevy - řešení problémů, úkolů a situací, rozvíjení kreativního myšlení - orientování se v prostoru i rovině, částečně se orientovat v čase - citlivé jednání ve vztahu k živým bytostem, k přírodě, k věcem - uvědomování si příjemných i nepříjemných citových prožitků 3. Dítě a ten druhý oblast interpersonální podpora utváření vztahů k jinému dítěti, dospělé osobě - rozvíjení přirozené komunikace mezi dětmi, navazování a udržování dětských přátelství - umět spolupracovat s ostatními - respektovat potřeby jiného dítěte, dokázat se dělit o hračky, pamlsky.. - citlivě a ohleduplně přistupovat ke slabšímu, nabídnout pomoc, soucítit s ním 4. Dítě a společnost oblast sociálně-kulturní - uvedení dítěte do společenství ostatních lidí - uplatňování základních návyků společenského chování (pozdrav, rozloučení, poprosit, poděkovat, požádat o pomoc ) - porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých - dodržování pravidel her a jiných činností, jednat spravedlivě - vyjadřovat se pomocí hudebních, hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti 17

18 5. Dítě a svět oblast environmentální - vytvoření základů pro otevřený postoj dítěte k životnímu prostředí, poznávání okolního světa, vliv člověka na životní prostředí - bezpečně se orientovat ve známém prostředí (doma, ve škole, v blízkém okolí ), vytváření pozitivního vztahu k tomuto prostředí - uvědomování si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, jak se může chránit - poznávání jiných kultur, vnímat, že svět je rozmanitý a pozoruhodný svět přírody i lidí - chápat význam životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že svým chováním ovlivňuje kvalitu životního prostředí 18

19 8.3. JARO Jak přichází jaro (klíčová slova: změny počasí, oblečení dětí, první květiny, návrat ptáčků...). Upevňovat pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou. Půjdu k zápisu (klíčová slova: vstup do školy, jsem školák...). Rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získávání sebedůvěry, sebevědomí). Zvířátka a jejich mláďata (klíčová slova: způsob života, vzhled, stádia vývoje, domácí i volně žijící zvířata, jejich potřeby...).rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách. Velikonoce (klíčová slova: tradiční oslava svátků jara, zajíček, kuřátka, barvy, vajíčka, koledy...). Květy kolem nás (klíčová slova: ekologická výchova, ochrana přírody,květiny v zahradách, na louce, péče o květiny v bytě...). Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání. Den Země (klíčová slova: planeta Země, světadíly, moře, poznávání jiných kultur, sounáležitost se světem, trvale udržitelný život na Zemi...). Rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, naší planetou. Maminky mají svátek (klíčová slova: význam bazálních vztahů v rodině, prožitek, oslava, dárek...). Rozvíjet pocity sounáležitosti, citové vztahy k rodině, rodičům. Máme karneval (klíčová slova: masky, tanec, radostná nálada...). Rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky. Očekávané výstupy integrovaného bloku JARO 1. Dítě a jeho tělo oblast biologická podpora fyzické pohody - poznávání vlastního těla, jeho částí a orgánů - utváření návyku péče o čistotu a zdraví - zvládání běžného způsobu pohybu v různém prostředí - rozvíjení potřeby aktivního pohybu a zdravé výživy 2. Dítě a jeho psychika oblast psychologická podpora duševní pohody - rozlišování některých obrazných symbolů a pochopení jejich významu - projevování zájmu o knížky, soustředěný poslech četby, hudby, divadla - záměrné soustředění na činnost a udržování pozornosti - popsání situace- skutečné, podle ilustrace - utvoření jednoduchého rýmu - chápání prostorových a základních časových pojmů (vpravo, vlevo, nahoře, uprostřed, nad, pod...) - prožívání radosti z poznání, nalézání nových řečení - zachycování a vyjadřování svých prožitků - těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních a kulturních krás 19

20 3. Dítě a ten druhý oblast interpersonální podpora utváření vztahů k jinému dítěti, dospělé osobě - dodržování herních pravidel - umět odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná - obezřetné chování při setkání s neznámými dětmi i dospělými jedinci - umět požádat druhého o pomoc 4. Dítě a společnost oblast sociálně-kulturní - uvedení dítěte do společenství ostatních lidí - vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností, tolerance k odlišnostem - zachycování skutečnosti a vyjadřování svých představ pomocí výtvarných dovedností a technik - vnímání uměleckých a kulturních podnětů, sledovat se zájmem kulturní představení, zhodnotit svůj zážitek - zdvořilé chování k druhým lidem, dospělým i dětem, s úctou k druhému 5. Dítě a svět oblast environmentální - vytvoření základů pro otevřený postoj dítěte k životnímu prostředí, poznávání okolního světa, vliv člověka na životní prostředí - pochopení, že některé aktivity člověka mohou okolní prostředí chránit, jiné poškozovat, všímat si nepořádku a škod a vlivu na vlastní zdraví i životní prostředí - vnímání přirozených změn prostředí, chápat je jako samozřejmé, umět se jim přizpůsobovat (ve škole, doma, v přírodě) - osvojování základních pravidel bezpečného chování v dopravě - vnímání řádu světa povědomí o planetě Zemi, vesmíru, světě lidí i přírody, různých kulturách 20

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí péče o dítě Plán výchovy a péče v dětské skupině Portusáček Každé dítě je individualitou, každé dítě je originálem při

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem 73949 Metylovice 620 Provozní řád mateřské školy Údaje o zařízení: Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Provozní řád mateřské školy I. Údaje o řízení Ředitelka školy Mgr. Alena Vrbická Vedoucí učitelka školy Ivana Pavlová Telefonní číslo školy a do třídy Motýlků 567 219 316 Mobilní telefon do třídy Berušky

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Votice Sadová 565, 259 01 Votice Identifikátor školy: 600 041 794 Termín konání inspekce: 1. a 2. prosinec 2004 Čj.: Signatura:

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou do přípravné

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Praha Inspekční zpráva Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 12 Zvonková 12/2901 106 00 Praha 10, Záběhlice Identifikátor školy: 600 040 828 Termín konání komplexní inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více