KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007"

Transkript

1 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 ZÁŘ Í Kulturní programy měsíce září Hankův dům - Zahájení kurzů tance a společenského chování - Miroslav Barták výstava Situace je vážná - Taneční kurzy pro manželské a taneční dvojice - Šporcl hraje Dvořáka 361. koncert Kruhu přátel hudby - Eldorádo - taneční pořad ZUŠ Úpice určený pro ZŠ - Hello, Dolly! - hra v předplatném - Cvičení v sále Hankova domu (powerjóga,aerobik) Knihovna Slavoj - Knižní vydání Rukopisu královédvorského výstava - Slavnost Klíčování aneb Teta to plete - Vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže - Metoda samouzdravování Vodou ke zdraví - Hypnóza tajemství zbavená - Netradiční patchwork výtvarná dílna Městské muzeum - Jak se žilo za časů Václava Hanky Veterán Car Club - Než vypustíme vodu z chladiče Vzpomínka na srpnové události 21. srpna 1968 V minulém měsíci byly kronikou zaznamenány srpnové události roku Jako doplněk ještě fotografie z alba kronikáře: Fotografie byly předány do městského muzea. Transparenty zdobily náměstí, pohled do Přemyslovy ulice. Polské tanky se podepsaly na obrubnících ve Fügnerově ulici. 263

2 ZÁŘ Í KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 Náměstí Republiky Transformátor na Tyršově ulici u Zpěváčků Zeď kostela z náměstí Republiky Rozcestí ulic Jiráskovy, Nerudovy a Spojených národů 264

3 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 ZÁŘ Í Pohled na náměstí dne 22.srpna 1968 Povalené směrovky na náměstí Republiky Plot bývalé školky a jeslí v ulici Spojených národů Náměstí Republiky Pohled z náměstí Republiky do ulice Fügnerovy 265

4 ZÁŘ Í KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 Vozidlo s polskými vojáky v ulici Rooseveltově Křižovatka Tyršova, Nedbalova Křižovatka na Karlově Transparenty na vstupní bráně závodu TIBA Zálabí. Da zdravstvujet Čechoslovakija 266

5 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 ZÁŘ Í Školáci a změny ve výuce Týkají se žáků prvních a šestých tříd. Děti se začnou učit podle nových rámcových vzdělávacích programů, které si budou vytvářet školy samy. Nejinak je tomu také v Základní škole Podharť. Takto se shromáždili žáci na nádvoří školy. Žáky a přítomné rodiče prvňáčků uvítala ředitelka školy p. Mgr. Edita Vaňková. Ministryně školství k tomu tiskem uvedla: Rámcové programy umožní učit tak, jak to žákům a učitelům nejlépe vyhovuje. Místo učení zbytečností by se měly děti učit komunikovat, vyhledávat informace, obhajovat svoje názory a navrhovat řešení. Tím by mělo skončit nenáviděné biflování. Vpravo učitelský sbor, čelně rodiče prvňáčků. Pochybnosti vznikly u návaznosti osnov při přestupu žáka na jinou školu, kdy se může stát, že vypadne nějaká důležitá kapitola ve výuce. Má však být zachována u většiny předmětů jistá posloupnost. Mohou zmizet i tradiční názvy předmětů jako jen fyzika, chemie či přírodopis, a spojit se do oblasti člověk a příroda. Výtvarná nebo hudební výchova se smíchá do oblasti umění a kultura. Největší zaujetí je vidět na nejmladších žáčcích, dychtících po nových kamarádech a vzdělání. Ďáblova kronika v Praze Tento světový unikát se vystavuje v Praze Klementinu. Pro zpestření kroniky některé závažné údaje. Někdy kolem roku 1229 vznikl v malém benediktýnském klášteře v Podlažicích u Chrudimi unikát, který nám záviděl celý vzdělaný svět. Největší rukopis všech dob kniha o hmotnosti 75 kg a rozměrech 92 x 51 x 22 cm. Tomuto dílu se dostalo přezdívky Codex 267

6 ZÁŘ Í KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 Gigas (Obří kodex) či dokonce Kniha knih. Nejčastěji se mu však říká Ďáblova bible. Celý svazek o úctyhodných 312 pergamenových listech (padly na to kůže zhruba 160 oslů) psal zřejmě jeden písař. Je psána latinsky, ale najde se tu vedle hebrejské a řecké abecedy i hlaholice a cyrilice. Je tu přepsán Starý a Nový zákon, díla starořímského historika Josepha Flavia, Origenes sevillského biskupa Isidora Galenovy lékařské práce, zaříkávací formule proti nemocem a zločinům, seznam mnichů podlažického kláštera, kalendář a rovněž velmi dobře přepsaná Kosmova Kronika česká. Slavný zelený ďábel je v části nazvané Penitenciář (jde o jakýsi ceník pokání za jednotlivé hříchy, který po staletí používali kněží při zpovědích). Z původních 320 stran spisu jich osm někdo vyřízl. V místě svého vzniku Podlažicích dlouho nebyla. Mniši jí zaplatili svoje dluhy, za doby husitství byla v opevněném klášteře v Broumově, který nikdy husité nedobyli. Poté patřilo dílo vzdělancům, Rožmberkům, Rudolfovi II, z jehož knihovny bylo uloupeno za třicetileté války Švédy a dosud je ve švédském Stockholmu. Práce načerno Dokazovat práci načerno je velmi obtížné. Ministerstvo práce a sociálních věcí ji označuje za nezákonou. Vidina zdánlivě vyšší mzdy nemůže vyvážit zápory práce bez sociálního a zdravotního pojištění, nebo bez nároku na placenou dovolenou. Zaměstnanec pracující načerno si nemůže zažádat o půjčku u banky, a také nedostane žádné odškodnění za pracovní úraz. Firmy zaměstnávající nelegální pracovníky za ně neodvádí peníze za sociální a zdravotní pojištění. Pokud zaměstnavatel za takového pracovníka odvádí odvody, je to v pořádku, ale v opačném případě mu hrozí pokuta za nelegální práci ve výši až do dvou milionů korun. U zaměstnance takto pracujícího je pokuta ve výši deseti tisíc korun. Některým lidem práce načerno naprosto vyhovuje. Když jsou vedeni na Úřadu práce jako nezaměstnaní, tak si přijdou měsíčně na docela slušné peníze. Podzvičinský voříšek podruhé Tentokrát proběhl před zajímavou porotou, kterou tvořili herci Jiří Krytinář a Zdeněk Srstka, který uvádí televizní pořad Chcete mě? Jedná se o výstavu kříženců a psů bez PP s tímto programem: prezentace a veterinární přejímka psů, semifinálová kola soutěže, ukázky výcviku psů, podobnost pána a psa, dítě a pes a pes šikula. Diváci soutěžili v akci Pes sympaťák. 268

7 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 ZÁŘ Í Včelařský spolek vydal svůj Almanach Odborně zpracovaný Almanach předal kronikáři předseda spolku, přítel Josef Holub, při příležitosti jejich prezentace na chovatelské výstavě v Žirči. Místopředsedou je v současné době přítel Karel Čtvrtečka, jednatelem přítel ing. Tomáš Bukovský a pokladní Lejčarová Zuzana. Almanach zpracoval Bc. František Iša, korekturu a jazykovou úpravu provedla Bc. Adéla Kalousková. Z uvedeného Almanachu pro kroniku několik závěrečných slov: Činnost spolku byla velmi rozmanitá a jeho skutečný význam nelze jednoduše definovat. Především je to péče o včely, jejichž role v krajině je nenahraditelná. Včelám spolek pomáhal výsadbou včelí pastvy, a změnil tak krajinu, ve které žijeme. Vysázel tisíce stromů a keřů ve městě i okolí (břehy Labe, stromoví u bývalých jednotných zemědělských družstev, v zahradě gymnázia a desítky bezejmenných srázů). Protože při včelaření hraje velmi důležitou roli počasí, vedl o něm spolek pečlivé záznamy, které mohou být dnes využity k dalším účelům. Je členům ke cti to, že pomáhali chudým, nemocným, případně i státu, když byl v ohrožení. Spolková historie v sobě odrážela události celé země. Krizová léta se projevovala spolkovými krizemi za světových válek, hospodářská krize třicátých let nebo při přechodu k tržnímu hospodářství v letech devadesátých. Na doplnění z grafu o počtu včelstev tolik, že nejvíce jich bylo v totalitních padesátých letech až do zlomu v letech , kdy zde bylo více jak dva tisíce včelstev, nyní asi polovina tohoto počtu. Nejvyšší počet členů byl po roce 1945, kdy bylo registrováno více jak 250 členů. Pokles nastal po roce 1985 a dosud se nezastavil. Příčin je několik a jsou v Almanachu popsány. 269

8 ZÁŘ Í KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 Sto devadesáté výročí Rukopisů Program k tomuto výročí je již připraven, a to nejen jako kulturní akce. V muzeu proběhne řada přednášek členů Rukopisné společnosti, kteří dále zpochybňují proklamované, že RK je podvrh. O to, zda se jedná o středověkou památku, nebo dílo Václava Hanky, se vedou spory již od 19. století. Na obou stranách stáli odborníci z řad historiků, archivářů a literáti. Spor je tedy veden v odborných kruzích. Vláda chystá další reformy Tiskem prošla zpráva o dalším postupu vládního batohu v tomto zkráceném znění: Vládní batoh prošel, ale dopady se teprve propočítávají. Nové kolo reforem je ohroženo těsnou vládní většinou i rebely. Premiér Topolánek k tomu na zasedání kabinetu uvedl: Zažertoval jsem si, že už nejsme vládou v demisi, ale že jí budeme. To neznamená, že přijatý zákon nepokládám za průlomový, který významným způsobem veřejné rozpočty posunuje k lepším číslům. Ministr financí k tomu uvedl: Pro dlouhodobou udržitelnost tento krok sám o sobě nestačí. Před námi stojí složitější úkol vyrovnat se s výzvami budoucnosti, které jsou spojeny se stárnutím populace, tudíž provést zásadní reformu penzí, zdravotního a sociálního pojištění. Konkrétně už chystá novelu zákona o rozpočtovém určení daní, která nastaví pravidla pro zaplňování krajských a obecních pokladen. Právě starostové menších obcí se bouří, že dostávají na obyvatele šestkrát méně než velká města. Politolog Zdeněk Zbořil k tomu uvedl: Pokud vláda se stojedničkovou podporou nezačne vyjednávat s opozicí nějakou širší shodu, budeme svědky obdobných nesmyslných dramat, z nichž se vytrácí podstata věci. Podle něj vláda zakrývá pravou podstatu reforem. Tak se například v konečné verzi objevila nová pravidla pro kategorizaci léčiv. Jestli chtějí s tou křehkou většinou prosadit další změny, tak to klobouk dolů, ale spíš si myslím, že by měli dát na modlení. Jít do zásadních reforem s jedním či dvěma hlasy nad paritní stovku je absurdní, uzavřel politolog Zbořil. Co všechno zdraží zvýšení DPH z pěti na devět procent: Ze zboží to jsou v prvé řadě potraviny, dále léky, voda, nealkoholické nápoje, sorbit pro diabetiky, zdravotní prostředky, knihy, časopisy, mapy, živá zvířata, semena a rostliny, stromy, keře, zákrsky, dětské pleny, dětské sedačky do automobilů a další zboží, které se od uvedeného odvozuje. Dále to jsou služby občanům: ubytování, stavební a montážní práce, hromadná doprava, zdravotní a sociální péče, úklidové práce, pohřebnictví, služby posiloven (bazény, sauny), vstupné (koncerty, divadla, muzea, ZOO a opravy zdravotnických prostředků. Rizika nekvalitních hraček a dětského zboží V hračkách se objevují nebezpečné, zdraví škodlivé látky anebo jsou konstrukčně závadné. Většinou pocházejí z Číny, ale co je zarážející, že všechny mají evropské označení CE, tedy volný vstup na evropské trhy. Normy a předpisy unie jsou přísné, ale nedodržují se, značka CE se falšuje a udělování certifikátů nikdo nekontroluje. V čem spočívá nebezpečí nekvalitních hraček: - spolknutí nebo vdechnutí výrobek má malé oddělitelné části anebo se hračka lehce láme na malé částečky, - udušení - zpravidla tenkým plastovým obalem a větším otvorem, - přiškrcení - zpravidla dlouhými provázky tahacích hraček, - pořezání - ostrými hranami kovu nebo tvrdého plastu, hlavičkami šroubků a otvory s ostrými hranami, - otrava - uvolňované škodliviny z výrobku jsou vyšší, než povoluje limit (chróm, olovo, ftaláty), a látky způsobující podráždění pokožky, očí a dýchacích cest. Ochranu nabízí systém včasného varování Rapex, ale jak je vidět, všechno se nechá obejít nebo porušit. 270

9 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 ZÁŘ Í Tuzex bony vekslák Uplynulo půlstoletí od doby, kdy tato slova byla zcela běžná. Tuzex byl zahraniční obchod, který pomáhal státu kontrolovat pohyb valut. Odtud byly odběrní poukázky bony umožňující nákup v Tuzexu, tedy západního zboží. Na jedné straně byla skupina vlastníků valutových kont a na druhé straně část společnosti, která chtěla mít džíny, videa, digitální hodinky, parfémy a i jiné, na běžném trhu nevídané, zboží. Proto se na tuzexovém trhu točily velké peníze a veksláci oslovovali občany slovy: Bony, džíny, digi? Bony za bůra, marky v průjezdu. Španělští slimáci zaplavili zahrady Tento plzák dorůstá 8 12 cm, je hnědý až oranžový, líhne se na jaře a hyne na podzim. Jedná se o oboupohlavního živočicha, který klade od srpna vajíčka do země a je schopen přes noc urazit až neuvěřitelných padesát metrů. Největší zálibu má v zelenině, hlavně listech kedluben, zelí, salátu, cukety, fazolí a paprik, z okrasných rostlin to je afrikán a durman. Z ovoce mu chutnají jahody. Zahrádkáři na ně líčí pivo v zapuštěných nádobkách, sypou písek, sůl, kupují prostředky na bázi metaldehydu. Nejúčinnější a nejbezpečnější pro přírodu je jejich sběr a poté opařeni horkou vodou. Přirozeným nepřítelem slimáků je ježek, který se jimi živí. Selská zkušenost také dokazuje, že tyto slimáky si oblíbily kachny a jsou schopné si jimi naplnit krky až k zobákům. Rukopisné dny v našem městě Město Dvůr Králové nad Labem, Městské kulturní zařízení Hankův dům, Knihovna Slavoj a Římsko katolická farnost děkanství našeho města uspořádají Rukopisné dny u příležitosti 190. výročí nalezení Rukopisu královédvorského ve dnech září Program: Pátek: Městské muzeum - Význam rukopisů (Česká společnost rukopisná). Přednášející Mgr. Robert Hřebíček seznámí přítomné s hlavními momenty rukopisného sporu. Dále Ing. Jiří Urban promluví o problematičnosti průzkumů Rukopisů tzv. Ivanovovým týmem. Mgr. Dana Mentolová nové poznatky o jazyku a stylu Rukopisů na základě bádání dr. Enderse, které svědčí o pravosti. Poslední přednáška Mgr. Karla Nesměráka se zaobírá datováním rukopisů užitím fyzikálně chemických metod. Sobota: Hořeňák soubor lidových tanců a hudby Krátké a úderné divadlo Liberec Módní přehlídka Rukopisy Traxleři Divadelní seminář Rukopisy, tatíček Masaryk a ti druzí Vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže Gospel Time Zuzany Stirské Doprovodný program: ukázky řemesel, tisk pamětních listů a výstava Knižní vydání RK v knihovně Moderátorem programů je herec Pavel Doucek. Neděle: Dojde k otevření děkanského kostela a rukopisné kobky po rekonstrukci interiéru a zpřístupnění archeologických nálezů. Slavnostní mše svatá celebrovaná mons. Dominikem Dukou, biskupem královéhradecké diecéze. Koncert pěveckého sboru Záboj Ohlasy věků Velká cena Inotexu Sportovní střelba na střelnici v Nových Lesích je velmi dobře zapsaná a známá. Letošní soutěže se zúčastnilo 42 závodníků. Zásluhu na pořádání má firma Inotex, která je sponzorem. Zásluhou této firmy došlo ke zlepšení technického vybavení střelnice. Bylo instalováno zařízení k posunu terčových pásů a to tak, že se střílí pouze dvě rány do jednoho terče ( jinde se do terče střílí pět ran). 271

10 ZÁŘ Í KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 Tisk našeho města Královédvorské noviny: (vydává Carla, spol. s.r.o.- redaktor neuveden) - Novým vlastníkem Zálabí je Textil Invest, s.r.o., Praha - Bohemians Praha ve Dvoře Králové nad Labem - Městská policie informuje o změnách - Svatoanenské slavnosti v Žirči - Naše zahrady v měsíci září - Historie (Mnichovská dohoda, přepadení Polska) - Křížovka a sudoku - Sto let skautingu - Pizza je patrně nejznámější italské slovo na světě - Turnaj o pohár starosty Lanžova Trutnovské náměstí praskalo ve švech díky akci GE Money Královédvorské listy: (vydává J. Pišta a spol. red. Miroslav Puš) - Už rovných sto let se ve světě skautuje - Setkání IV - Sokolové na Kamelotu - Jednou větou - Podivné opatření města - Pietní akt na Bohdašíně - Kameny mluví - Kdo se v tom má vyznat? - Astronomické okénko - Fotbalový turnaj mateřských škol v Jičíně - Rukopisné dny ve Dvoře - Házenkáři by chtěli přilákat víc diváků - Královédvorský sport ve výsledcích - Víte, že. - Mistrovské tituly vybojovali domácí - Dvorští fotbalisté na začátku sezóny - Velká cena Inotexu a vrcholové výkony na střelnici Nové Lesy - Hry 3. letní olympiády dětí a mládeže České republiky - Fotbalový los podzim - Čeští piloti bojují na více frontách - Jak se žilo za časů Václava Hanky - Méně by bylo více Nalezen bombastický diamant Největší surový diamant byl nalezen v Jihoafrické republice. Tento drahý kámen je velký jako plod grapefruitu a váží sedm tisíc karátů (1,4 kg). Nyní se ověřuje jeho pravost. Dosud byl jedničkou tzv. cullinanský diamant, nalezený ve stejné zemi v roce 1905, a vážil přes 500 gramů. Jaroměřský a josefovský zpravodaj děkuje Anna Fingrová rozená Otrubová píše: Vážení, s vděčností a úctou projevuji tímto díky Vám všem, kteří jste srdečným blahopřáním i něžnými květinovými i věcnými dárky prozlatili den mých 80. narozenin. Jmenovitě patří můj dík váženým pánům PhDr. Jiřímu Uhlířovi z naší Jaroměře a právě tak panu Pavlu Janouškovi, kronikáři města Dvůr Králové nad Labem, který mile tlumočil též blahopřání mých přátel z kraje pod Zvičinou, mému srdci tak blízkého. O jmenované rodačce našeho města bylo kronikou již psáno. Vláda schválila přijetí eura Na konci srpna schválila vláda aktualizovanou strategii pro vstup do eurozóny, která však oproti několika předchozím verzím neobsahuje možný termín přijetí eura. Dříve byl uváděn termín

11 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 ZÁŘ Í Nejen kouření je a bude dražší Zdražení cigaret citelně sáhlo do kapes kuřáků. Ve srovnání s loňským rokem je kuřivo o 26,6 procenta dražší. Podle ekonomů však inflace neřekla poslední slovo a sáhla i do jiných kapes. Zdražilo maso, dražší jsou mléko, sýry, vejce asi o 4,2 %, oleje a tuky o 1,8 % a vyšší ceny jsou také u kávy, čaje, kakaa, čokolády a cukrovinek. Do peněženek leze i růst nájemného v bytech s regulovaným nájemným meziročně o 15,5 %. Naopak levnější jsou počítače (deset procent), mobilní telefony (dvacet procent). Samozvaný romský král varuje Na západě Evropy vyrůstají romské tábory převážně s obyvateli z Rumunska a Bulharska. Evropskou unii varoval romský král Florin Cioaba, aby se připravila na invazi tisíců Romů, která nastane v příštích dvou letech. Usnadní to vstup Bulharska a Rumunska do Unie. Cioaba k tomu uvedl: Každý nenávidí Romy, i když všichni nejsme zločinci a zloději. Psi a rozhodnutí Nejvyššího soudu Vzhledem k tomu, že dochází stále k napadání a dokonce usmrcení občanů psy, dochází k změně při jednání a rozhodování soudů nižšího stupně. Lidé, kteří špatně zabezpečí chov psů, a jejich zvířata někoho napadnou a zraní, budou počínaje měsícem září souzeni za ublížení na zdraví. Toto rozhodnutí vychází asi ze zjištěné zkušenosti, že pes je takový, jak si ho majitel vychová. Smrtelná nehoda Alexandra Dubčeka - vzpomínka Dne 1. září 1992 utrpěl vážná zranění při autonehodě na dálnici D 1 u Humpolce Alexander Dubček, který byl jedním z hlavních představitelů reformního proudu v Komunistické straně Československa. V šedesátých letech byl vůdčí osobností Pražského jara Poté byl vyloučen z KSČ. Po listopadu 1969 zastával funkci předsedy Federálního shromáždění. Co byly SNB a VB v minulosti Sbor národní bezpečnosti (SNB) byl vybudován v roce Kromě tajné policie StB pod něj spadala i Veřejná bezpečnost (VB). Ta se dělila na pořádkovou, kriminální, dopravní a vyšetřovací službu. V roce 1969 byly v rámci VB vytvořeny pohotovostní útvary, které prosluly při potlačování protirežimních demonstrací. V současné době je ve vedení policie řada příslušníků bývalého Sboru národní bezpečnosti a ministr vnitra Langer, který v době jeho opozice toto kritizoval, se nyní vyjádřil takto: Neohlížím se na to, jestli někdo sloužil od roku Mými prioritami je dodržovat zákon a měřit a posuzovat lidi podle jejich kvality a kvality jejich práce. Nové sportovní hřiště Setkali se s ním žáci ZŠ Schulzovy sady hned po prázdninách. Hřiště má nově upravený povrch asfaltem, nově je upravena také krátká běžecká dráha, dány nové sloupky na síť volejbalu a koše pro košíkovou. Celkové náklady činily asi 200 tisíc korun, polovinu uhradil kraj z grantového programu. 273

12 ZÁŘ Í KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 Soukromé muzeum Rudolfa Suka stěhování? Toto muzeum pod zoologickou zahradou se stalo známé svými exponáty z oblasti podnikání a kuriozit. Jeho zakladatelem byl Rudolf Suk, který v něm shromáždil památky na dřívější živnostníky a podnikatele. K vidění tu je hospoda z doby rakousko uherska a také typické české hokynářství. V souvislosti s tím, že zdejší občan pan Rudolf Suk kupuje zámek Staré Hrady na Jičínsku, chtěl by tam svoje sbírky přestěhovat. Jeho úmyslem je doplnit tyto exponáty také výstavou věnovanou zakladateli místního safari Ing. Josefu Vágnerovi. Staré Hrady byla původně tvrz z druhé poloviny 14. století, která byla v letech přestavěna na renesanční zámek. K prodeji zámku se část tamějších občanů staví kriticky. Zakladatel sdružení za záchranu Starých Hradů Stanislav Penc dokonce podal trestní oznámení. Obecní zastupitele by to podle něho mělo nutit k řádnému výkonu jejich mandátu a dodržování zákonů. (Krkonošský deník 1. září 2007) Padělatelé korun a cizí měny v nekalostech pokračují Kvalitní falza dvoutisícovek nedávají spát Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) od roku Falsifikátoři s nimi platí po celé ČR, zejména v obchodních domech a supermarketech. Ideálním místem pro udání padělků se staly také herny. Příčinou byli gambleři, kteří zneužili staré typy automatů, které padělky neuměly rozpoznat. Na těchto přístrojích potom hráli anebo falešné bankovky rozměňovali. Padělky vycházejí také z rukou dětí, které si je na tiskárnách svých rodičů kopírují. Tomáš Berger z Carly vyhrál maratón Na Moravském bikemaratonu v Leštině vyhrál borec Tomáš Berger z týmu CK Carla. Na trati padesáti kilometrů si tedy připsal další úspěch. Na šestém místě se umístil Luboš Toman a dvanáctý byl Jiří Berger. Pro dívky a mladší závodníky byla připravena třicetikilometrová trať. Mezi dívkami byla první Karolína Bergerová, těsně za ní skončila její sestra Kateřina. V juniorské kategorii dojel Jan Kunc na druhém místě. Penze se od prvého ledna zvýší o 346 korun Zvýšení je tedy o 3,95 % a průměrný důchod by měl dosáhnout korun. Návrh ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase musí ještě schválit vláda, ale to se pokládá za formalitu. Základní složka důchodu se zvyšuje o 130 korun na Podle ministra by to mělo pokrýt s rezervou zvýšení spotřebitelských cen. Na rozdíl od minulosti je procento valorizace stejné pro všechny a neliší se podle toho, kdy lidé odešli do důchodu. Opozice tvrdí slovy Zdeněk Škromacha (ČSSD), že: reforma zdraží měsíční náklady důchodce nejméně o 550 korun Na základních školách došlo ke změně Počínaje novým školním rokem dochází k novému způsobu výuky. Základní změnou je, že hlavním hodnotícím kriteriem by už neměly být známky, ale dosažené dovednosti. Je tedy kladen důraz na rozvoj osobnosti dítěte a různorodost nadání. Učit by se mělo podle rámcovým vzdělávacích programů. V září nastoupí do základních škol téměř 850 tisíc žáků, což je celorepublikově méně o než v loňském roce. Tento pokles se týká hlavně středních škol, naopak letošních prvňáčků bude o více než minulé září. Jak bylo kronikou již uvedeno, spojily se tři školy ve městě v jednu s názvem Základní škola Schulzovy sady. Jak sdělil ředitel této školy Josef Sedláček: Vznikla tak jedna veliká škola, která bude silná, stabilní a bude disponovat novými možnostmi pro kvalitnější vzdělávání svých žáků. Občané se obávali změn, ale nic podstatného se nezměnilo. Na bývalých školách budou ředitele Sedláčka zastupovat Alena Dušková, Josef Tomášek a Ivan Jugl. Vedoucí školní jídelny, která je součástí tohoto celku, je Zuzana Nyčová. Nové vedení bude úzce spolupracovat s městem při rekonstrukci hlavní budovy a při přípravě studie a projektové dokumentace na úsek v Legionářské ulici. 274

13 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 TESCO otevřeno ZÁŘ Í Prodejna TESCO krátce po zahájení provozu Stovky zvědavých zákazníků si mohly poprvé prohlédnout nový market Tesco. Práci tu našlo několik desítek občanů našeho města, které má se zaměstnaností problémy. Jak bylo tiskem uvedeno, došlo při výstavbě k celé řadě novinek, které přispějí ke snížení spotřeby energie a podporují šetrnější přístup k přírodě. Jsou zde použity zlepšené tepelné izolace stěn a střechy a posuvné kryty mrazících van ušetří až třetinu elektrické energie. Teplo z potravinářského chlazení se používá na ohřev teplé vody. Prodejna má také místo umělohmotných tašek používat jutové. První si má zákazník koupit a až jí opotřebuje, dostane další zdarma. Na malé návštěvníky tu při zahájení čekaly soutěže a jednomu z klientů Domova sv. Josefa byl předán finanční dar. Jsou zde rovněž bankomaty, kterých je ve městě nedostatek. Prodejna má otevřeno do hodin. Vejdi dovnitř a utrácej, nabídka je velikánská. Fotografie vnitřních prostor byly pořízeny s laskavým souhlasem ředitele Jiřího Měcha. Pohled na vstupní část supermarketu 275

14 ZÁŘ Í Podharť se baví KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 Dalo by se říci, že kdo si hraje nezlobí. V našem případě se sešla skupina amatérských hudebníků, aby zahráli sobě i ostatním pro radost. Stalo se tak několikrát v hostinci U Laušmanů. Basistka tvrdí muziku, bicí jí dávají rytmus. Zprava pan Jiří Král a neformální vedoucí František Hobl junior. V country hudbě by neměla chybět foukací harmonika a také nezbytné pivo. O pohoštění musí být postaráno, griluje se řecký gyros. Aguti zlatý zachráněn v ZOO Včasným zásahem veterinářů v ZOO našeho města došlo k záchraně vzácného hlodavce aguti zlatého. Toho bylo dosaženo císařským řezem. Žirafa zahájila svou činnost Stalo se to Dnem otevřených dveří, kde byla přítomným maminkám nabídnuta činnost - cvičeníčko, malování a zpívánky. Dále to byl ozdravný pobyt dětí na farmě v Nové Vsi nad Popelkou. Sníh se objevil v Krkonoších brzo Citelné ochlazení dne pátého září přivodilo na vrcholcích Krkonoš krátké sněžení v trvání asi půlhodinky. Sníh sice záhy roztál, ale na vrcholu Černé Hory byla teplota jeden stupeň nad nulou. Úspěch Tomáše Hajnyše ze ZOO Ten pracuje v ZOO již třináct let v oddělení vzdělávání a nyní se stal členem výboru Mezinárodní asociace vzdělávacích pracovníků zoo (IZE) a akvárií. Bude zastávat významnou funkci sekretáře a pokladníka. V historii českých ZOO je Tomáš Hajnyš druhým zástupcem v šestnáctičlenném výboru. 276

15 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 ZÁŘ Í IZE byla založena v roce 1972 a o čtyři roky později vydala svůj časopis, který jednou ročně rozesílá svým členům, členové se setkávají jednou za dva roky na konferencích. Tato organizace sídlí v Bernu a v současné době je jejím členem 311 vzdělávacích pracovníků ze 67 zemí světa. Montáž oltářů kostela Děje se tak v kostele svatého Jana Křtitele, který se chystá na své znovuotevření po náročné rekonstrukci. Součástí jednoho z oltářů bude i historická kamenná deska objevená při rekonstrukci. Pracovníci restaurátorské firmy Kašpar také montují skleněné desky před archeologické nálezy ve zdech a na podlaze kostela. Klub českých turistů Dvoráci Rodinný turistický pochod Pohádkové postavy pořádá Klub českých turistů Dvoráci již po osmé a souběžně s tím i čtvrtý ročník toulek Podzimním královédvorskem. Trasy pro pěší jsou 7, 15, 25, 35 km., pro cyklisty 15, 30, 50 km. Jízda veteránů Je vždy součástí blížícího se podzimu a občané města si rádi prohlédnou veterány. Náměstí se začíná plnit vysloužilci, kteří budí veliký zájem. Účastníky jízdy nejsou jen místní nadšenci. Motocyklisté ještě před vlastním zahájením. Náměstek hejtmana chválí Pochvalu sklidila střední odborná škola informatiky a služeb, když otevíral novou počítačovou učebnu Rostislav Všetečka. V nové učebně je dvaatřicet stanic, projektor a interaktivní tabule. Studenti se tu učí počítače také rozebírat a sestavovat jednotlivé komponenty. Řeč byla také o projektu Notebook pro studenty, kdy se studentům prvních ročníků dostane možnosti si zakoupit počítač na splátky a využít ho doma i ve škole. Náměstek sdělil, že by podpořil vybudování velkého společenského a výukového sálu v přízemí budovy, kde byly v minulosti dílny textilních oborů. 277

16 ZÁŘ Í KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 Pavel Šporcl zahrál Dvořáka Recitál z děl nejznámějšího českého skladatele Antonína Dvořáka v podání fenomenálního Pavla Šporcla a klavíristy Petra Jiříkovského se konal v Hankově domě. Na programu byla Sonatina, Mazurek a Slovanské tance. I porody dětí procházejí módou? Jak se uvádí v celostátních datech, každé šesté miminko se v naší republice rodí císařským řezem. Počet těchto porodů se za posledních sedmnáct let zdvojnásobil a statistická data mluví jasně. V roce 2005 rodilo žen a z toho jich podstoupilo porod císařským řezem. Jde svým způsobem o společenský posun, kdy jsou rodiče stále méně ochotni akceptovat rizika spojená se spontánním porodem. Také jsou tu obavy lékařů z toho, aby je rodiče neobviňovali z nějaké chyby. Dalším důvodem je také strach maminek z dlouhého a bolestivého porodu a touha po bezbolestném a ničím nerušeném sexuálním životě po porodu. Souvisí s tím i současný jev, kdy dochází k porodům u věkově starších prvorodiček.uvádí se, že klasický porod stojí pojišťovny asi devět tisíc korun, pomocí císařského řezu je to více jak dvojnásobek. Celostátní čísla o výdělcích Ve druhém čtvrtletí letošního roku brali čeští zaměstnanci průměrně korun měsíčně. To by mělo být o 7,4 % víc než v loňském roce. V absolutních číslech to je na výplatních páskách o 1480 korun více. V podnikatelské sféře dostávají pracovníci o 1571 korun více, zatím co v nepodnikatelské si polepšili jen 1153 korun. Tolik statistický úřad. Nejnižší mzdy podle Českého statistického úřadu berou zaměstnanci v odvětví ubytování a stravování. Jejich průměr nedosahuje ani šestnácti tisíc. Jen o málo lépe jsou na tom lidé v zemědělství, lesnictví a rybolovu. Na špici se stále drží obor finančního zprostředkování, kde si zaměstnanci vydělávají v průměru korun. Tato čísla však v našem městě s nízkou zaměstnaností neplatí. Jsou daleko nižší, mzda prodavaček a dalších pracovnic v obchodních řetězcích nepřesahuje deset tisíc korun. Jak se u nás republice staví Jak vyplývá z celorepublikové analýzy bytové výstavby, zveřejněné Českým statistickým úřadem, narůstá počet stavěných rodinných domů. V loňském roce se začalo stavět nových bytů. Dalším zjištěním je to, že o garsonky už není zájem. Na jeden byt připadá průměrně dva až pět pokojů, zatím co bytů bylo jen dvanáct procent. Velikost obytné a užitkové plochy bytů samozřejmě souvisí s tím, jestli je byt v domě, nebo domku. V roce 2006 byla průměrná obytná plocha jednoho bytu 71,8 m 2, průměrná užitková plocha 102,1 m 2. Rodinné domky mají obytnou plochu téměř dvojnásobnou. Nejmenší byty se staví v domech s pečovatelskou službou a domovech - penzionech. Ty nemají plochu ani třicet metrů čtverečních. Každý pochopitelně staví dle svých finančních možností, tedy jak to kapsa dovolí, rodinné domy potom vyšší vrstva společnosti. 278

17 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 ZÁŘ Í Běh Terryho Foxe Krátce před startem ve Školní ulici. Ředitelka Jedničky při zahajovacím projevu před vlastním během. Proběhl tradičně ve Školní ulici od desáté hodiny dopolední do patnácté odpolední. Trať bylo možno proběhnout, ale také v klidu projít. V prodeji byly předměty s logem akce. Celkem bylo registrováno 2314 účastníků a vybralo se 33823,- korun. Akci podpořili i účastníci z okolních obcí. Náš běh byl třetím nejpočetnějším v rámci republiky. Ani chladné a deštivé počasí neubralo žáčkům na radosti z pohybu. Zemřel Luciano Pavarotti Dne 6. září 2007 zemřel v rodné Modeně král vysokého c Narodil se 12. října 1935 v rodině pekaře a amatérského pěvce, matka pracovala v tabákové továrně. První pěvecké kroky byly v kostelním sboru. Živil se jako učitel, pojišťovák, ale studoval zpěv a zlom v jeho životě byla soutěž Achilla Periho, kdy dostává první operní nabídku. Byl dosti pověrčivý, nosil bílý kapesník v ruce a zahnutý hřebík v kapse, zaměřoval se na italský repertoár. Jeho výstavním kouskem byla árie prince Kalafa z Pucciniho opery Turandot, dále Schubertova píseň Ave Maria. Nezapomenutelné bylo jeho vystoupení tří tenorů spolu s Placidem Domingem a Josém Carrerasem na závěr mistrovství světa ve fotbale. 279

18 ZÁŘ Í KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 Druhé kolo Poháru ČMFS Bohemians 1905 Již počtvrté se dočkali příznivci kopané našeho města důstojného soupeře. V roce 2004 bylo naším soupeřem v Poháru mužstvo Slovanu Liberec, kdy náš divizní klub podlehl 0:5, v roce 2005 jsme prohráli se Slavií Praha 0:3, v roce 2006 se hrálo Spartou Praha 2:5. K zápasu s Bohemians nastoupili naši divizní hráči v této sestavě: Tomek Král, Kruliš, Haase, S. Ježek Kilevník, Holub, Groh (75. Blažek), Míl (82. Huňák) Otradovský (75. Brendl), Řežábek. Bohemians 1905: Sňozík - Marek (46. Adam). Rada, Pecinovský, Šmarda Moravec (46. Koryta), Slezák, Turtenwald, Bartek Matůš, Ordoš ( 46. Polodna) diváků, rozhodčí Drábek. Zápas skončil 1: 4. Čeněk Celler trenér: Každý by si měl uvědomit, že rozdíl mezi amatérským a profesionálním fotbalem musí být. Kdyby se neprojevoval, dělo by se ve fotbale něco špatně. Ladislav Škorpil bývalý kouč reprezentační 21 : Musí být vidět rozdíl tří tříd. Nejvíc si všimněme pohybové úrovně hráčů, ale přesto bylo utkání zajímavé. Ve druhém poločase za stavu 1:3 mohl Dvůr dosáhnou kontaktní branky a mohl být zápas ještě zajímavější. Výsledek 1:4 však vyjadřuje poměr sil na hřišti. Když jsem seděl na tribuně, tak jsem si uvědomil, že jsem tady v roce 1965 hrál mistrák. 3 foto: M. Záruba 280

19 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 ZÁŘ Í Budeme chodit k zubařům a platit v hotovosti? To je otázka, která nyní hýbe tiskem. Jaký je důvod? V prvé řadě nedostatek zubařů a nízké platby pojišťoven za stomatologické úkony. Prezident České stomatologické komory k tomu uvedl: Mnozí kolegové nebudou uzavírat smlouvy s pojišťovnami. Nízké platby nás nutí, abychom standardní výkony dotovali ze svého, anebo je ošidili. Odfláknutou práci jsme v Hippokratově přísaze neslibovali. Klasická amalgámová plomba je placena pojišťovnou v částce 163 korun, a za tu sumu nejde udělat. Otevřena je otázka standardů a nadstandardů a také to, zda je řešením to, aby si pacienti, kteří zanedbávají preventivní prohlídky, připláceli. Co poradit těm, kteří putují po ordinacích a shánějí zubaře? Nezbývá než hledat. Oblastní stomatologické komory vedou seznamy lékařů, kteří berou nové pacienty. Buď tedy zavolat, nebo je možné je nalézt na internetové stránce. Století občané a důchod Česká správa sociálního zabezpečení evidovala v letošním srpnu 233 důchodců narozených v roce Z nich bylo 195 žen a 38 mužů. V královéhradeckém kraji bylo 25 sto a víceletých občanů. Celkem bylo v srpnu t.r. v evidenci ČSSZ 510 sto a víceletých občanů, tedy lidí, kteří se narodili v letech 1898 až Důchody stoletých občanů se zvyšují pravidelně od roku Původně se zvyšovaly o tisíc korun, ale od prvního července loňského roku se zvyšují o dva tisíce. U příležitosti stých narozenin dostávají klienti ČSSZ rozhodnutí o zvýšení důchodu a osobní dopis od ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase. V rámci působnosti našeho MěÚ žijí tito století občané: Adam František z Dolního Nemojova (101 let), Mrkvičková Růžena D.K.n.L (101 let), Kunzelová Otilie Huntířov (100 let) a Novotná Marie Dvůr Králové nad Labem (100 let). Cvičení Labe 2007 To mělo procvičit vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými složkami povodňových orgánů. Jak vysvětlil přítomným úředníkům MěÚ tajemník Ing. Ondřej Kudrnáč: Celé cvičení končí za dveřmi kanceláře. Jednou z forem informování občanů v záplavových oblastech je rozesílání SMS zpráv, které bylo také fiktivně vyzkoušeno. Toto cvičení se konalo v pracovní době. Házenkáři vstupují do ligových bojů Svěřenci kouče Karla Hrachy se v minulém ročníku umístili na druhé příčce tabulky. V letošním roce se utkají postupně s těmito soupeři: HK Králové Pole Brno, HK Slavia Praha, TJ Náchod, Fatra Slavia Napajedla, HBS Jičín B, HK Chomutov, Sokol Kostelec na Hané, TJ Sokol Sokolnice, Tatra Litovel, Sokol HC Přerov a TJ Sokol II Prostějov. Titul Královna věnných měst K volbě královny došlo ve Vysokém Mýtě, tedy městě, které oslavuje 700. výročí založení. Tradičně se o umístění a titul soutěžilo v e čtyřech disciplinách: Královna chytrá, talentovaná, šikovná a krásná. Naše město zastupovala Klára Pohlová, pětadvacetiletá učitelka mateřské školy. Ta se k účasti nechala přemluvit Ivou Kvasničkovou, maminkou vůbec první královny. Naše město se může pyšnit tím, že tu byla královna již třikrát. V roce 2000 to byla Eva Kvasničková, v roce 2003 Lucie Šormová a v roce 2005 Radka Machková. Královnou se stala Martina Čapková, studentka gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi. Volba byla součástí bohatého programu oslav 700 let ustavení Vysokého Mýta královským věnným městem. Znovu o dražbě v TIBĚ Nejlukrativnější část podniku, závod Zálabí, koupila před měsícem společnost Textil Invest. Kdo se za tím skrývá, není veřejnosti známo. Dále tedy se bude dražit závod Vorlech (je mimo provoz), bývalá školka v Erbenově ulici a také areál kulturního a zábavního střediska Zálabí. Zde je ještě kadeřnictví, zubní oddělení a restaurace. Celkem to bude čtrnáct objektů. Za pět milionů je možno zakoupit závod Vorlech a bývalá školka stojí 4,5 milionů korun, což je vyvolávací cena. Dále to je dům ve Verdeku 281

20 ZÁŘ Í KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 s deseti byty, bývalá jídelna Tiby Pod nádražím a problematické dvě ubytovny nedaleko penzionu Za Vodou. V Mostku je to ubytovna, která vznikla přestavbou bývalé školky, a hledá se nový majitel rekreačního střediska Lesní zátiší. Dále to jsou dvě rekreační chaty v Krkonoších - Špindlerův Mlýn v lokalitě Labská a chata v Horní Malé Úpě. Výběrové řízení pořádá Moravolen Holding. Dražba se bude konat začátkem října tohoto roku. Kameny mluví Poprvé po rozsáhlých úpravách se dne devátého září 2007 otevřel pro veřejnost kostel sv. Jana Křtitele. Dopoledne se tu konaly mše a odpoledne přednášky archeologů o počátcích dějin děkanského chrámu sv. Jana Křtitele a Panny Marie Ochránkyně města Mgr. Hany Burdychové a Mgr. Marka Madaje. Doprovodným programem bylo vystoupení sboru Cantus z Jaroměře. Návštěvníci se mohli seznámit s rekonstrukcí kostela na instalovaných poutačích. K nahlédnutí se nabízí i pod sklem ukryté archeologické nálezy. Rekonstrukce kostela doprovodný text: Na místě dnešního kostele byl asi kolem roku 1230 postaven románský kostel, pravděpodobně jako součást knížecího dvorce. Tento kostel byl požárem roku 1345 poškozen. Následovala přestavba na gotické stejnolodí (dvě stejné lodě s vynecháním mezilodních arkád), při které byla původní románská stavba rozebrána. Kolem roku 1400, kdy byla Žofie Bavorská korunována na římskou a českou královnu, došlo k další úpravě na trojlodní síň, která byla zaklenuta křížovými klenbami na čtyřech štíhlých válcovitých sloupech. Na východní stěně jižní lodi a uprostřed severní stěny jsou z té doby na konzolách klenebních žeber portréty stavitelů z pražské stavební hutě Jana zvaného Staněk a jeho syna. Po vojenských nepokojích a požáru v 15. století byl kostel opravován a roku 1486 byl na východní straně kostela přistavěn presbytář. V roce 1588 nechala postavit měšťanka Dora Hložická vlastním nákladem na jižní straně kostela předsíň pro matky v šestinedělí. Ty byly tehdy považovány za nečisté, a proto musely stát při bohoslužbách venku. V roce 1897 byla tato předsíň zbořena a postavena pseudogotická. Vedle předsíně dal Jan Hartman z Hartnštejna roku 1606 vystavět boční kapli k udělování svátosti křtu a k vybírání peněžních darů. V růčelí kaple byl namalován kalich a pamětní deska se znakem pána z Hartnštejna a nápisem A DEO FIRMA TA DURANT 1606 (Co od Boha utvrzeno, to trvá křest potvrzený od Boha nelze zrušit) a MORS LANUA VITAE ( Smrt vchodem k životu pokřtěný jako nově narozený pro Boha). Tato kaple byla později zbořena, deska je uložena v lapidáriu, z kaple zbyl malý boční vchod. V letech byl architektem Fr. Schmoranzem a stavitelem E. Thýmem pseudogoticky upraven, věž byla zgotizována, zvýšena, opatřena visutým ochozem a stanovou střechou. Královédvorský rodák a dvorní malíř královny Marie Terezie Jan Václav Bergl namaloval a kostelu v roce 1759 daroval 14 obrazů Křížové cesty. Tyto obrazy jsou v současnosti k vidění v městském muzeu. 282

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji

náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji Prezident07_brozura120x120p.qxd 30.3.2007 11:22 Stránka 1 náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji 10. 12. dubna 2007 Oficiální program Prezident07_brozura120x120p.qxd

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Tajemství největší knihy světa

Tajemství největší knihy světa Tajemství největší knihy světa Na počátku 13. století bylo v Čechách vytvořeno pozoruhodné literární dílo. Minulé věky jej právem pojmenovaly jako Ďáblova bible, Codex gigas, Liber pergrandis či Gigas

Více

ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM

ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ Tab. 7b Úplné rodiny a ostatní domácnosti podle vzdělání Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v % Domácnosti celkem z toho úplné rodiny 1 - základní

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Volební obvod č. 51 Žďár nad Sázavou SENÁTOR JOSEF NOVOTNÝ Koncem minulého roku oslavili horníci uranových dolů v Dolní Rožínce 50 let od zahájení

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 vydal tiskový odbor PONDĚLÍ 2. května 2016 Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček přijme předsedu stálého

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_07. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ

VY_32_INOVACE_D5_20_07. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ VY_32_INOVACE_D5_20_07 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ VY_32_INOVACE_D5_20_07 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 10 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

130 let školy v Nové Vsi u Světlé

130 let školy v Nové Vsi u Světlé 130 let školy v Nové Vsi u Světlé 1. období 1885-1976 Škola Nová školní budova nahradila školu postavenou v roce 1837 na místě č. p. 58 (dnes Bohemia Machine). O stavbě nové budovy pro dvoutřídní školu

Více

Ďáblova bible se vrací do rodného kraje. (Městské muzeum Chrast 14. 6. 31. 8. 2008)

Ďáblova bible se vrací do rodného kraje. (Městské muzeum Chrast 14. 6. 31. 8. 2008) Více najdete na www.nkp.cz a www.klementinum.cz 12. 6. 2008 Ďáblova bible se vrací do rodného kraje (Městské muzeum Chrast 14. 6. 31. 8. 2008) Výstava Codex gigas Ďáblova bible (Tajemství

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

Program Kurzu krajanů 2014

Program Kurzu krajanů 2014 l. týden 25. 7. Program Kurzu krajanů 2014 odjezd z Prahy příjezd účastníků kurzu do Dobrušky ubytování oficiální zahájení kurzu, - seznámení se s účastníky kurzu - společná večeře 26. 7. 27. 7. rozřazovací

Více

Statistika. 2) U 127 zaměstnanců firmy byl zjištěn počet jejich rodinných příslušníků a výsledek shrnut v tabulce:

Statistika. 2) U 127 zaměstnanců firmy byl zjištěn počet jejich rodinných příslušníků a výsledek shrnut v tabulce: Statistika 1) Každý z 250 žáků školy navštěvuje právě jeden volitelný předmět, kterými jsou angličtina, němčina, ruština a španělština. Určete relativní četnost je-li rozdělení četností je dáno tabulkou,

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013 Městská knihovna Sedlčany Lukáškovi je deset Knihovny současnosti 2013 Olomouc 11. září 2013 Data jsou důležitá Rok založení: 1882 Dětské oddělení: 1941 Profesionalizace: 1952 Stěhování do současných prostor:

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 SRPEN 2007 21. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu 27. 8. Ustanovení předmětových komisí 28. 8. 29. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE HRONOV NÁCHOD. OS ČUS Náchod ve spolupráci s KVT Náchod

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE HRONOV NÁCHOD. OS ČUS Náchod ve spolupráci s KVT Náchod OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE jubilejního 60. ročníku silničního běhu HRONOV NÁCHOD POŘADATEL : Okresní sdružení ČUS v Náchodě pod záštitou měst Náchod a Hronov a městyse Velké Poříčí TECH.

Více

Středisko ve Dvoře Králové n. L.

Středisko ve Dvoře Králové n. L. Středisko ve Dvoře Králové n. L. Poslání Posláním Diakonie ČCE - střediska ve Dvoře Králové nad Labem je pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich základní lidské potřeby a podporovat

Více

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Obsah: 1. Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

6. výzva MAS LAG Strakonicko, o.s.

6. výzva MAS LAG Strakonicko, o.s. 6. výzva MAS LAG Strakonicko, o.s. Svoji šestou výzvu vyhlásila Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. dne 16. dubna 2012, příjem projektů byl ukončen 11. května 2012. Poté proběhla administrativní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu:

Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: 5.12.2012 Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu: VY_12_INOVACE_16_Vl 4.roč. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2213

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice PROČ PRÁVĚ MY? Největší klub ve východních Čechách Perspektivita dlouhodobého vývoje Obsazeny všechny nejvyšší soutěže Výchova mladých hráčů reprezentující klub i Českou republiku na Mistrovství světa

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

1. Obecné vlastnosti grafu 1.1

1. Obecné vlastnosti grafu 1.1 1. Obecné vlastnosti grafu 1.1 Popište, čím se vzájemně liší grafy zobrazené na dvojicích obrázků obr. 1 a obr. 2, obr. 3 a obr. 4, obr. 5 a obr. 6. Které zobrazení je správné? Pokuste se určit, o jaké

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

20. a 21. května státní zámek Frýdlant: Zpřístupnění hradní věže. PŘELOŽENO NA 20. A 21.6.www.zamek frydlant.cz

20. a 21. května státní zámek Frýdlant: Zpřístupnění hradní věže. PŘELOŽENO NA 20. A 21.6.www.zamek frydlant.cz Pozvání na hrady a zámky v květnu zámek Náchod snižuje na státní zámek vstupné, správa hradu a zámku Frýdlant se omlouvá za změnu již zveřejněných termínů speciálních prohlídek knihovny a věže Sychrov,

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

KALENDÁŘ OBCE PANENSKÉ BŘEŽANY ROK 2012

KALENDÁŘ OBCE PANENSKÉ BŘEŽANY ROK 2012 KALENDÁŘ OBCE PANENSKÉ BŘEŽANY ROK 2012 Sepsala kronikářka ZUZANA ZAJÍCOVÁ Kroniku schválil starosta LIBOR HOLÍK Leden 1.1. oblačno, přeháňky, 9 C, 2.1. oblačno, přeháňky, 10 C, 3.1. polojasno, 12 C, 4.1.

Více