KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007"

Transkript

1 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 ZÁŘ Í Kulturní programy měsíce září Hankův dům - Zahájení kurzů tance a společenského chování - Miroslav Barták výstava Situace je vážná - Taneční kurzy pro manželské a taneční dvojice - Šporcl hraje Dvořáka 361. koncert Kruhu přátel hudby - Eldorádo - taneční pořad ZUŠ Úpice určený pro ZŠ - Hello, Dolly! - hra v předplatném - Cvičení v sále Hankova domu (powerjóga,aerobik) Knihovna Slavoj - Knižní vydání Rukopisu královédvorského výstava - Slavnost Klíčování aneb Teta to plete - Vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže - Metoda samouzdravování Vodou ke zdraví - Hypnóza tajemství zbavená - Netradiční patchwork výtvarná dílna Městské muzeum - Jak se žilo za časů Václava Hanky Veterán Car Club - Než vypustíme vodu z chladiče Vzpomínka na srpnové události 21. srpna 1968 V minulém měsíci byly kronikou zaznamenány srpnové události roku Jako doplněk ještě fotografie z alba kronikáře: Fotografie byly předány do městského muzea. Transparenty zdobily náměstí, pohled do Přemyslovy ulice. Polské tanky se podepsaly na obrubnících ve Fügnerově ulici. 263

2 ZÁŘ Í KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 Náměstí Republiky Transformátor na Tyršově ulici u Zpěváčků Zeď kostela z náměstí Republiky Rozcestí ulic Jiráskovy, Nerudovy a Spojených národů 264

3 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 ZÁŘ Í Pohled na náměstí dne 22.srpna 1968 Povalené směrovky na náměstí Republiky Plot bývalé školky a jeslí v ulici Spojených národů Náměstí Republiky Pohled z náměstí Republiky do ulice Fügnerovy 265

4 ZÁŘ Í KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 Vozidlo s polskými vojáky v ulici Rooseveltově Křižovatka Tyršova, Nedbalova Křižovatka na Karlově Transparenty na vstupní bráně závodu TIBA Zálabí. Da zdravstvujet Čechoslovakija 266

5 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 ZÁŘ Í Školáci a změny ve výuce Týkají se žáků prvních a šestých tříd. Děti se začnou učit podle nových rámcových vzdělávacích programů, které si budou vytvářet školy samy. Nejinak je tomu také v Základní škole Podharť. Takto se shromáždili žáci na nádvoří školy. Žáky a přítomné rodiče prvňáčků uvítala ředitelka školy p. Mgr. Edita Vaňková. Ministryně školství k tomu tiskem uvedla: Rámcové programy umožní učit tak, jak to žákům a učitelům nejlépe vyhovuje. Místo učení zbytečností by se měly děti učit komunikovat, vyhledávat informace, obhajovat svoje názory a navrhovat řešení. Tím by mělo skončit nenáviděné biflování. Vpravo učitelský sbor, čelně rodiče prvňáčků. Pochybnosti vznikly u návaznosti osnov při přestupu žáka na jinou školu, kdy se může stát, že vypadne nějaká důležitá kapitola ve výuce. Má však být zachována u většiny předmětů jistá posloupnost. Mohou zmizet i tradiční názvy předmětů jako jen fyzika, chemie či přírodopis, a spojit se do oblasti člověk a příroda. Výtvarná nebo hudební výchova se smíchá do oblasti umění a kultura. Největší zaujetí je vidět na nejmladších žáčcích, dychtících po nových kamarádech a vzdělání. Ďáblova kronika v Praze Tento světový unikát se vystavuje v Praze Klementinu. Pro zpestření kroniky některé závažné údaje. Někdy kolem roku 1229 vznikl v malém benediktýnském klášteře v Podlažicích u Chrudimi unikát, který nám záviděl celý vzdělaný svět. Největší rukopis všech dob kniha o hmotnosti 75 kg a rozměrech 92 x 51 x 22 cm. Tomuto dílu se dostalo přezdívky Codex 267

6 ZÁŘ Í KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 Gigas (Obří kodex) či dokonce Kniha knih. Nejčastěji se mu však říká Ďáblova bible. Celý svazek o úctyhodných 312 pergamenových listech (padly na to kůže zhruba 160 oslů) psal zřejmě jeden písař. Je psána latinsky, ale najde se tu vedle hebrejské a řecké abecedy i hlaholice a cyrilice. Je tu přepsán Starý a Nový zákon, díla starořímského historika Josepha Flavia, Origenes sevillského biskupa Isidora Galenovy lékařské práce, zaříkávací formule proti nemocem a zločinům, seznam mnichů podlažického kláštera, kalendář a rovněž velmi dobře přepsaná Kosmova Kronika česká. Slavný zelený ďábel je v části nazvané Penitenciář (jde o jakýsi ceník pokání za jednotlivé hříchy, který po staletí používali kněží při zpovědích). Z původních 320 stran spisu jich osm někdo vyřízl. V místě svého vzniku Podlažicích dlouho nebyla. Mniši jí zaplatili svoje dluhy, za doby husitství byla v opevněném klášteře v Broumově, který nikdy husité nedobyli. Poté patřilo dílo vzdělancům, Rožmberkům, Rudolfovi II, z jehož knihovny bylo uloupeno za třicetileté války Švédy a dosud je ve švédském Stockholmu. Práce načerno Dokazovat práci načerno je velmi obtížné. Ministerstvo práce a sociálních věcí ji označuje za nezákonou. Vidina zdánlivě vyšší mzdy nemůže vyvážit zápory práce bez sociálního a zdravotního pojištění, nebo bez nároku na placenou dovolenou. Zaměstnanec pracující načerno si nemůže zažádat o půjčku u banky, a také nedostane žádné odškodnění za pracovní úraz. Firmy zaměstnávající nelegální pracovníky za ně neodvádí peníze za sociální a zdravotní pojištění. Pokud zaměstnavatel za takového pracovníka odvádí odvody, je to v pořádku, ale v opačném případě mu hrozí pokuta za nelegální práci ve výši až do dvou milionů korun. U zaměstnance takto pracujícího je pokuta ve výši deseti tisíc korun. Některým lidem práce načerno naprosto vyhovuje. Když jsou vedeni na Úřadu práce jako nezaměstnaní, tak si přijdou měsíčně na docela slušné peníze. Podzvičinský voříšek podruhé Tentokrát proběhl před zajímavou porotou, kterou tvořili herci Jiří Krytinář a Zdeněk Srstka, který uvádí televizní pořad Chcete mě? Jedná se o výstavu kříženců a psů bez PP s tímto programem: prezentace a veterinární přejímka psů, semifinálová kola soutěže, ukázky výcviku psů, podobnost pána a psa, dítě a pes a pes šikula. Diváci soutěžili v akci Pes sympaťák. 268

7 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 ZÁŘ Í Včelařský spolek vydal svůj Almanach Odborně zpracovaný Almanach předal kronikáři předseda spolku, přítel Josef Holub, při příležitosti jejich prezentace na chovatelské výstavě v Žirči. Místopředsedou je v současné době přítel Karel Čtvrtečka, jednatelem přítel ing. Tomáš Bukovský a pokladní Lejčarová Zuzana. Almanach zpracoval Bc. František Iša, korekturu a jazykovou úpravu provedla Bc. Adéla Kalousková. Z uvedeného Almanachu pro kroniku několik závěrečných slov: Činnost spolku byla velmi rozmanitá a jeho skutečný význam nelze jednoduše definovat. Především je to péče o včely, jejichž role v krajině je nenahraditelná. Včelám spolek pomáhal výsadbou včelí pastvy, a změnil tak krajinu, ve které žijeme. Vysázel tisíce stromů a keřů ve městě i okolí (břehy Labe, stromoví u bývalých jednotných zemědělských družstev, v zahradě gymnázia a desítky bezejmenných srázů). Protože při včelaření hraje velmi důležitou roli počasí, vedl o něm spolek pečlivé záznamy, které mohou být dnes využity k dalším účelům. Je členům ke cti to, že pomáhali chudým, nemocným, případně i státu, když byl v ohrožení. Spolková historie v sobě odrážela události celé země. Krizová léta se projevovala spolkovými krizemi za světových válek, hospodářská krize třicátých let nebo při přechodu k tržnímu hospodářství v letech devadesátých. Na doplnění z grafu o počtu včelstev tolik, že nejvíce jich bylo v totalitních padesátých letech až do zlomu v letech , kdy zde bylo více jak dva tisíce včelstev, nyní asi polovina tohoto počtu. Nejvyšší počet členů byl po roce 1945, kdy bylo registrováno více jak 250 členů. Pokles nastal po roce 1985 a dosud se nezastavil. Příčin je několik a jsou v Almanachu popsány. 269

8 ZÁŘ Í KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 Sto devadesáté výročí Rukopisů Program k tomuto výročí je již připraven, a to nejen jako kulturní akce. V muzeu proběhne řada přednášek členů Rukopisné společnosti, kteří dále zpochybňují proklamované, že RK je podvrh. O to, zda se jedná o středověkou památku, nebo dílo Václava Hanky, se vedou spory již od 19. století. Na obou stranách stáli odborníci z řad historiků, archivářů a literáti. Spor je tedy veden v odborných kruzích. Vláda chystá další reformy Tiskem prošla zpráva o dalším postupu vládního batohu v tomto zkráceném znění: Vládní batoh prošel, ale dopady se teprve propočítávají. Nové kolo reforem je ohroženo těsnou vládní většinou i rebely. Premiér Topolánek k tomu na zasedání kabinetu uvedl: Zažertoval jsem si, že už nejsme vládou v demisi, ale že jí budeme. To neznamená, že přijatý zákon nepokládám za průlomový, který významným způsobem veřejné rozpočty posunuje k lepším číslům. Ministr financí k tomu uvedl: Pro dlouhodobou udržitelnost tento krok sám o sobě nestačí. Před námi stojí složitější úkol vyrovnat se s výzvami budoucnosti, které jsou spojeny se stárnutím populace, tudíž provést zásadní reformu penzí, zdravotního a sociálního pojištění. Konkrétně už chystá novelu zákona o rozpočtovém určení daní, která nastaví pravidla pro zaplňování krajských a obecních pokladen. Právě starostové menších obcí se bouří, že dostávají na obyvatele šestkrát méně než velká města. Politolog Zdeněk Zbořil k tomu uvedl: Pokud vláda se stojedničkovou podporou nezačne vyjednávat s opozicí nějakou širší shodu, budeme svědky obdobných nesmyslných dramat, z nichž se vytrácí podstata věci. Podle něj vláda zakrývá pravou podstatu reforem. Tak se například v konečné verzi objevila nová pravidla pro kategorizaci léčiv. Jestli chtějí s tou křehkou většinou prosadit další změny, tak to klobouk dolů, ale spíš si myslím, že by měli dát na modlení. Jít do zásadních reforem s jedním či dvěma hlasy nad paritní stovku je absurdní, uzavřel politolog Zbořil. Co všechno zdraží zvýšení DPH z pěti na devět procent: Ze zboží to jsou v prvé řadě potraviny, dále léky, voda, nealkoholické nápoje, sorbit pro diabetiky, zdravotní prostředky, knihy, časopisy, mapy, živá zvířata, semena a rostliny, stromy, keře, zákrsky, dětské pleny, dětské sedačky do automobilů a další zboží, které se od uvedeného odvozuje. Dále to jsou služby občanům: ubytování, stavební a montážní práce, hromadná doprava, zdravotní a sociální péče, úklidové práce, pohřebnictví, služby posiloven (bazény, sauny), vstupné (koncerty, divadla, muzea, ZOO a opravy zdravotnických prostředků. Rizika nekvalitních hraček a dětského zboží V hračkách se objevují nebezpečné, zdraví škodlivé látky anebo jsou konstrukčně závadné. Většinou pocházejí z Číny, ale co je zarážející, že všechny mají evropské označení CE, tedy volný vstup na evropské trhy. Normy a předpisy unie jsou přísné, ale nedodržují se, značka CE se falšuje a udělování certifikátů nikdo nekontroluje. V čem spočívá nebezpečí nekvalitních hraček: - spolknutí nebo vdechnutí výrobek má malé oddělitelné části anebo se hračka lehce láme na malé částečky, - udušení - zpravidla tenkým plastovým obalem a větším otvorem, - přiškrcení - zpravidla dlouhými provázky tahacích hraček, - pořezání - ostrými hranami kovu nebo tvrdého plastu, hlavičkami šroubků a otvory s ostrými hranami, - otrava - uvolňované škodliviny z výrobku jsou vyšší, než povoluje limit (chróm, olovo, ftaláty), a látky způsobující podráždění pokožky, očí a dýchacích cest. Ochranu nabízí systém včasného varování Rapex, ale jak je vidět, všechno se nechá obejít nebo porušit. 270

9 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 ZÁŘ Í Tuzex bony vekslák Uplynulo půlstoletí od doby, kdy tato slova byla zcela běžná. Tuzex byl zahraniční obchod, který pomáhal státu kontrolovat pohyb valut. Odtud byly odběrní poukázky bony umožňující nákup v Tuzexu, tedy západního zboží. Na jedné straně byla skupina vlastníků valutových kont a na druhé straně část společnosti, která chtěla mít džíny, videa, digitální hodinky, parfémy a i jiné, na běžném trhu nevídané, zboží. Proto se na tuzexovém trhu točily velké peníze a veksláci oslovovali občany slovy: Bony, džíny, digi? Bony za bůra, marky v průjezdu. Španělští slimáci zaplavili zahrady Tento plzák dorůstá 8 12 cm, je hnědý až oranžový, líhne se na jaře a hyne na podzim. Jedná se o oboupohlavního živočicha, který klade od srpna vajíčka do země a je schopen přes noc urazit až neuvěřitelných padesát metrů. Největší zálibu má v zelenině, hlavně listech kedluben, zelí, salátu, cukety, fazolí a paprik, z okrasných rostlin to je afrikán a durman. Z ovoce mu chutnají jahody. Zahrádkáři na ně líčí pivo v zapuštěných nádobkách, sypou písek, sůl, kupují prostředky na bázi metaldehydu. Nejúčinnější a nejbezpečnější pro přírodu je jejich sběr a poté opařeni horkou vodou. Přirozeným nepřítelem slimáků je ježek, který se jimi živí. Selská zkušenost také dokazuje, že tyto slimáky si oblíbily kachny a jsou schopné si jimi naplnit krky až k zobákům. Rukopisné dny v našem městě Město Dvůr Králové nad Labem, Městské kulturní zařízení Hankův dům, Knihovna Slavoj a Římsko katolická farnost děkanství našeho města uspořádají Rukopisné dny u příležitosti 190. výročí nalezení Rukopisu královédvorského ve dnech září Program: Pátek: Městské muzeum - Význam rukopisů (Česká společnost rukopisná). Přednášející Mgr. Robert Hřebíček seznámí přítomné s hlavními momenty rukopisného sporu. Dále Ing. Jiří Urban promluví o problematičnosti průzkumů Rukopisů tzv. Ivanovovým týmem. Mgr. Dana Mentolová nové poznatky o jazyku a stylu Rukopisů na základě bádání dr. Enderse, které svědčí o pravosti. Poslední přednáška Mgr. Karla Nesměráka se zaobírá datováním rukopisů užitím fyzikálně chemických metod. Sobota: Hořeňák soubor lidových tanců a hudby Krátké a úderné divadlo Liberec Módní přehlídka Rukopisy Traxleři Divadelní seminář Rukopisy, tatíček Masaryk a ti druzí Vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže Gospel Time Zuzany Stirské Doprovodný program: ukázky řemesel, tisk pamětních listů a výstava Knižní vydání RK v knihovně Moderátorem programů je herec Pavel Doucek. Neděle: Dojde k otevření děkanského kostela a rukopisné kobky po rekonstrukci interiéru a zpřístupnění archeologických nálezů. Slavnostní mše svatá celebrovaná mons. Dominikem Dukou, biskupem královéhradecké diecéze. Koncert pěveckého sboru Záboj Ohlasy věků Velká cena Inotexu Sportovní střelba na střelnici v Nových Lesích je velmi dobře zapsaná a známá. Letošní soutěže se zúčastnilo 42 závodníků. Zásluhu na pořádání má firma Inotex, která je sponzorem. Zásluhou této firmy došlo ke zlepšení technického vybavení střelnice. Bylo instalováno zařízení k posunu terčových pásů a to tak, že se střílí pouze dvě rány do jednoho terče ( jinde se do terče střílí pět ran). 271

10 ZÁŘ Í KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 Tisk našeho města Královédvorské noviny: (vydává Carla, spol. s.r.o.- redaktor neuveden) - Novým vlastníkem Zálabí je Textil Invest, s.r.o., Praha - Bohemians Praha ve Dvoře Králové nad Labem - Městská policie informuje o změnách - Svatoanenské slavnosti v Žirči - Naše zahrady v měsíci září - Historie (Mnichovská dohoda, přepadení Polska) - Křížovka a sudoku - Sto let skautingu - Pizza je patrně nejznámější italské slovo na světě - Turnaj o pohár starosty Lanžova Trutnovské náměstí praskalo ve švech díky akci GE Money Královédvorské listy: (vydává J. Pišta a spol. red. Miroslav Puš) - Už rovných sto let se ve světě skautuje - Setkání IV - Sokolové na Kamelotu - Jednou větou - Podivné opatření města - Pietní akt na Bohdašíně - Kameny mluví - Kdo se v tom má vyznat? - Astronomické okénko - Fotbalový turnaj mateřských škol v Jičíně - Rukopisné dny ve Dvoře - Házenkáři by chtěli přilákat víc diváků - Královédvorský sport ve výsledcích - Víte, že. - Mistrovské tituly vybojovali domácí - Dvorští fotbalisté na začátku sezóny - Velká cena Inotexu a vrcholové výkony na střelnici Nové Lesy - Hry 3. letní olympiády dětí a mládeže České republiky - Fotbalový los podzim - Čeští piloti bojují na více frontách - Jak se žilo za časů Václava Hanky - Méně by bylo více Nalezen bombastický diamant Největší surový diamant byl nalezen v Jihoafrické republice. Tento drahý kámen je velký jako plod grapefruitu a váží sedm tisíc karátů (1,4 kg). Nyní se ověřuje jeho pravost. Dosud byl jedničkou tzv. cullinanský diamant, nalezený ve stejné zemi v roce 1905, a vážil přes 500 gramů. Jaroměřský a josefovský zpravodaj děkuje Anna Fingrová rozená Otrubová píše: Vážení, s vděčností a úctou projevuji tímto díky Vám všem, kteří jste srdečným blahopřáním i něžnými květinovými i věcnými dárky prozlatili den mých 80. narozenin. Jmenovitě patří můj dík váženým pánům PhDr. Jiřímu Uhlířovi z naší Jaroměře a právě tak panu Pavlu Janouškovi, kronikáři města Dvůr Králové nad Labem, který mile tlumočil též blahopřání mých přátel z kraje pod Zvičinou, mému srdci tak blízkého. O jmenované rodačce našeho města bylo kronikou již psáno. Vláda schválila přijetí eura Na konci srpna schválila vláda aktualizovanou strategii pro vstup do eurozóny, která však oproti několika předchozím verzím neobsahuje možný termín přijetí eura. Dříve byl uváděn termín

11 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 ZÁŘ Í Nejen kouření je a bude dražší Zdražení cigaret citelně sáhlo do kapes kuřáků. Ve srovnání s loňským rokem je kuřivo o 26,6 procenta dražší. Podle ekonomů však inflace neřekla poslední slovo a sáhla i do jiných kapes. Zdražilo maso, dražší jsou mléko, sýry, vejce asi o 4,2 %, oleje a tuky o 1,8 % a vyšší ceny jsou také u kávy, čaje, kakaa, čokolády a cukrovinek. Do peněženek leze i růst nájemného v bytech s regulovaným nájemným meziročně o 15,5 %. Naopak levnější jsou počítače (deset procent), mobilní telefony (dvacet procent). Samozvaný romský král varuje Na západě Evropy vyrůstají romské tábory převážně s obyvateli z Rumunska a Bulharska. Evropskou unii varoval romský král Florin Cioaba, aby se připravila na invazi tisíců Romů, která nastane v příštích dvou letech. Usnadní to vstup Bulharska a Rumunska do Unie. Cioaba k tomu uvedl: Každý nenávidí Romy, i když všichni nejsme zločinci a zloději. Psi a rozhodnutí Nejvyššího soudu Vzhledem k tomu, že dochází stále k napadání a dokonce usmrcení občanů psy, dochází k změně při jednání a rozhodování soudů nižšího stupně. Lidé, kteří špatně zabezpečí chov psů, a jejich zvířata někoho napadnou a zraní, budou počínaje měsícem září souzeni za ublížení na zdraví. Toto rozhodnutí vychází asi ze zjištěné zkušenosti, že pes je takový, jak si ho majitel vychová. Smrtelná nehoda Alexandra Dubčeka - vzpomínka Dne 1. září 1992 utrpěl vážná zranění při autonehodě na dálnici D 1 u Humpolce Alexander Dubček, který byl jedním z hlavních představitelů reformního proudu v Komunistické straně Československa. V šedesátých letech byl vůdčí osobností Pražského jara Poté byl vyloučen z KSČ. Po listopadu 1969 zastával funkci předsedy Federálního shromáždění. Co byly SNB a VB v minulosti Sbor národní bezpečnosti (SNB) byl vybudován v roce Kromě tajné policie StB pod něj spadala i Veřejná bezpečnost (VB). Ta se dělila na pořádkovou, kriminální, dopravní a vyšetřovací službu. V roce 1969 byly v rámci VB vytvořeny pohotovostní útvary, které prosluly při potlačování protirežimních demonstrací. V současné době je ve vedení policie řada příslušníků bývalého Sboru národní bezpečnosti a ministr vnitra Langer, který v době jeho opozice toto kritizoval, se nyní vyjádřil takto: Neohlížím se na to, jestli někdo sloužil od roku Mými prioritami je dodržovat zákon a měřit a posuzovat lidi podle jejich kvality a kvality jejich práce. Nové sportovní hřiště Setkali se s ním žáci ZŠ Schulzovy sady hned po prázdninách. Hřiště má nově upravený povrch asfaltem, nově je upravena také krátká běžecká dráha, dány nové sloupky na síť volejbalu a koše pro košíkovou. Celkové náklady činily asi 200 tisíc korun, polovinu uhradil kraj z grantového programu. 273

12 ZÁŘ Í KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 Soukromé muzeum Rudolfa Suka stěhování? Toto muzeum pod zoologickou zahradou se stalo známé svými exponáty z oblasti podnikání a kuriozit. Jeho zakladatelem byl Rudolf Suk, který v něm shromáždil památky na dřívější živnostníky a podnikatele. K vidění tu je hospoda z doby rakousko uherska a také typické české hokynářství. V souvislosti s tím, že zdejší občan pan Rudolf Suk kupuje zámek Staré Hrady na Jičínsku, chtěl by tam svoje sbírky přestěhovat. Jeho úmyslem je doplnit tyto exponáty také výstavou věnovanou zakladateli místního safari Ing. Josefu Vágnerovi. Staré Hrady byla původně tvrz z druhé poloviny 14. století, která byla v letech přestavěna na renesanční zámek. K prodeji zámku se část tamějších občanů staví kriticky. Zakladatel sdružení za záchranu Starých Hradů Stanislav Penc dokonce podal trestní oznámení. Obecní zastupitele by to podle něho mělo nutit k řádnému výkonu jejich mandátu a dodržování zákonů. (Krkonošský deník 1. září 2007) Padělatelé korun a cizí měny v nekalostech pokračují Kvalitní falza dvoutisícovek nedávají spát Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) od roku Falsifikátoři s nimi platí po celé ČR, zejména v obchodních domech a supermarketech. Ideálním místem pro udání padělků se staly také herny. Příčinou byli gambleři, kteří zneužili staré typy automatů, které padělky neuměly rozpoznat. Na těchto přístrojích potom hráli anebo falešné bankovky rozměňovali. Padělky vycházejí také z rukou dětí, které si je na tiskárnách svých rodičů kopírují. Tomáš Berger z Carly vyhrál maratón Na Moravském bikemaratonu v Leštině vyhrál borec Tomáš Berger z týmu CK Carla. Na trati padesáti kilometrů si tedy připsal další úspěch. Na šestém místě se umístil Luboš Toman a dvanáctý byl Jiří Berger. Pro dívky a mladší závodníky byla připravena třicetikilometrová trať. Mezi dívkami byla první Karolína Bergerová, těsně za ní skončila její sestra Kateřina. V juniorské kategorii dojel Jan Kunc na druhém místě. Penze se od prvého ledna zvýší o 346 korun Zvýšení je tedy o 3,95 % a průměrný důchod by měl dosáhnout korun. Návrh ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase musí ještě schválit vláda, ale to se pokládá za formalitu. Základní složka důchodu se zvyšuje o 130 korun na Podle ministra by to mělo pokrýt s rezervou zvýšení spotřebitelských cen. Na rozdíl od minulosti je procento valorizace stejné pro všechny a neliší se podle toho, kdy lidé odešli do důchodu. Opozice tvrdí slovy Zdeněk Škromacha (ČSSD), že: reforma zdraží měsíční náklady důchodce nejméně o 550 korun Na základních školách došlo ke změně Počínaje novým školním rokem dochází k novému způsobu výuky. Základní změnou je, že hlavním hodnotícím kriteriem by už neměly být známky, ale dosažené dovednosti. Je tedy kladen důraz na rozvoj osobnosti dítěte a různorodost nadání. Učit by se mělo podle rámcovým vzdělávacích programů. V září nastoupí do základních škol téměř 850 tisíc žáků, což je celorepublikově méně o než v loňském roce. Tento pokles se týká hlavně středních škol, naopak letošních prvňáčků bude o více než minulé září. Jak bylo kronikou již uvedeno, spojily se tři školy ve městě v jednu s názvem Základní škola Schulzovy sady. Jak sdělil ředitel této školy Josef Sedláček: Vznikla tak jedna veliká škola, která bude silná, stabilní a bude disponovat novými možnostmi pro kvalitnější vzdělávání svých žáků. Občané se obávali změn, ale nic podstatného se nezměnilo. Na bývalých školách budou ředitele Sedláčka zastupovat Alena Dušková, Josef Tomášek a Ivan Jugl. Vedoucí školní jídelny, která je součástí tohoto celku, je Zuzana Nyčová. Nové vedení bude úzce spolupracovat s městem při rekonstrukci hlavní budovy a při přípravě studie a projektové dokumentace na úsek v Legionářské ulici. 274

13 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 TESCO otevřeno ZÁŘ Í Prodejna TESCO krátce po zahájení provozu Stovky zvědavých zákazníků si mohly poprvé prohlédnout nový market Tesco. Práci tu našlo několik desítek občanů našeho města, které má se zaměstnaností problémy. Jak bylo tiskem uvedeno, došlo při výstavbě k celé řadě novinek, které přispějí ke snížení spotřeby energie a podporují šetrnější přístup k přírodě. Jsou zde použity zlepšené tepelné izolace stěn a střechy a posuvné kryty mrazících van ušetří až třetinu elektrické energie. Teplo z potravinářského chlazení se používá na ohřev teplé vody. Prodejna má také místo umělohmotných tašek používat jutové. První si má zákazník koupit a až jí opotřebuje, dostane další zdarma. Na malé návštěvníky tu při zahájení čekaly soutěže a jednomu z klientů Domova sv. Josefa byl předán finanční dar. Jsou zde rovněž bankomaty, kterých je ve městě nedostatek. Prodejna má otevřeno do hodin. Vejdi dovnitř a utrácej, nabídka je velikánská. Fotografie vnitřních prostor byly pořízeny s laskavým souhlasem ředitele Jiřího Měcha. Pohled na vstupní část supermarketu 275

14 ZÁŘ Í Podharť se baví KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 Dalo by se říci, že kdo si hraje nezlobí. V našem případě se sešla skupina amatérských hudebníků, aby zahráli sobě i ostatním pro radost. Stalo se tak několikrát v hostinci U Laušmanů. Basistka tvrdí muziku, bicí jí dávají rytmus. Zprava pan Jiří Král a neformální vedoucí František Hobl junior. V country hudbě by neměla chybět foukací harmonika a také nezbytné pivo. O pohoštění musí být postaráno, griluje se řecký gyros. Aguti zlatý zachráněn v ZOO Včasným zásahem veterinářů v ZOO našeho města došlo k záchraně vzácného hlodavce aguti zlatého. Toho bylo dosaženo císařským řezem. Žirafa zahájila svou činnost Stalo se to Dnem otevřených dveří, kde byla přítomným maminkám nabídnuta činnost - cvičeníčko, malování a zpívánky. Dále to byl ozdravný pobyt dětí na farmě v Nové Vsi nad Popelkou. Sníh se objevil v Krkonoších brzo Citelné ochlazení dne pátého září přivodilo na vrcholcích Krkonoš krátké sněžení v trvání asi půlhodinky. Sníh sice záhy roztál, ale na vrcholu Černé Hory byla teplota jeden stupeň nad nulou. Úspěch Tomáše Hajnyše ze ZOO Ten pracuje v ZOO již třináct let v oddělení vzdělávání a nyní se stal členem výboru Mezinárodní asociace vzdělávacích pracovníků zoo (IZE) a akvárií. Bude zastávat významnou funkci sekretáře a pokladníka. V historii českých ZOO je Tomáš Hajnyš druhým zástupcem v šestnáctičlenném výboru. 276

15 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 ZÁŘ Í IZE byla založena v roce 1972 a o čtyři roky později vydala svůj časopis, který jednou ročně rozesílá svým členům, členové se setkávají jednou za dva roky na konferencích. Tato organizace sídlí v Bernu a v současné době je jejím členem 311 vzdělávacích pracovníků ze 67 zemí světa. Montáž oltářů kostela Děje se tak v kostele svatého Jana Křtitele, který se chystá na své znovuotevření po náročné rekonstrukci. Součástí jednoho z oltářů bude i historická kamenná deska objevená při rekonstrukci. Pracovníci restaurátorské firmy Kašpar také montují skleněné desky před archeologické nálezy ve zdech a na podlaze kostela. Klub českých turistů Dvoráci Rodinný turistický pochod Pohádkové postavy pořádá Klub českých turistů Dvoráci již po osmé a souběžně s tím i čtvrtý ročník toulek Podzimním královédvorskem. Trasy pro pěší jsou 7, 15, 25, 35 km., pro cyklisty 15, 30, 50 km. Jízda veteránů Je vždy součástí blížícího se podzimu a občané města si rádi prohlédnou veterány. Náměstí se začíná plnit vysloužilci, kteří budí veliký zájem. Účastníky jízdy nejsou jen místní nadšenci. Motocyklisté ještě před vlastním zahájením. Náměstek hejtmana chválí Pochvalu sklidila střední odborná škola informatiky a služeb, když otevíral novou počítačovou učebnu Rostislav Všetečka. V nové učebně je dvaatřicet stanic, projektor a interaktivní tabule. Studenti se tu učí počítače také rozebírat a sestavovat jednotlivé komponenty. Řeč byla také o projektu Notebook pro studenty, kdy se studentům prvních ročníků dostane možnosti si zakoupit počítač na splátky a využít ho doma i ve škole. Náměstek sdělil, že by podpořil vybudování velkého společenského a výukového sálu v přízemí budovy, kde byly v minulosti dílny textilních oborů. 277

16 ZÁŘ Í KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 Pavel Šporcl zahrál Dvořáka Recitál z děl nejznámějšího českého skladatele Antonína Dvořáka v podání fenomenálního Pavla Šporcla a klavíristy Petra Jiříkovského se konal v Hankově domě. Na programu byla Sonatina, Mazurek a Slovanské tance. I porody dětí procházejí módou? Jak se uvádí v celostátních datech, každé šesté miminko se v naší republice rodí císařským řezem. Počet těchto porodů se za posledních sedmnáct let zdvojnásobil a statistická data mluví jasně. V roce 2005 rodilo žen a z toho jich podstoupilo porod císařským řezem. Jde svým způsobem o společenský posun, kdy jsou rodiče stále méně ochotni akceptovat rizika spojená se spontánním porodem. Také jsou tu obavy lékařů z toho, aby je rodiče neobviňovali z nějaké chyby. Dalším důvodem je také strach maminek z dlouhého a bolestivého porodu a touha po bezbolestném a ničím nerušeném sexuálním životě po porodu. Souvisí s tím i současný jev, kdy dochází k porodům u věkově starších prvorodiček.uvádí se, že klasický porod stojí pojišťovny asi devět tisíc korun, pomocí císařského řezu je to více jak dvojnásobek. Celostátní čísla o výdělcích Ve druhém čtvrtletí letošního roku brali čeští zaměstnanci průměrně korun měsíčně. To by mělo být o 7,4 % víc než v loňském roce. V absolutních číslech to je na výplatních páskách o 1480 korun více. V podnikatelské sféře dostávají pracovníci o 1571 korun více, zatím co v nepodnikatelské si polepšili jen 1153 korun. Tolik statistický úřad. Nejnižší mzdy podle Českého statistického úřadu berou zaměstnanci v odvětví ubytování a stravování. Jejich průměr nedosahuje ani šestnácti tisíc. Jen o málo lépe jsou na tom lidé v zemědělství, lesnictví a rybolovu. Na špici se stále drží obor finančního zprostředkování, kde si zaměstnanci vydělávají v průměru korun. Tato čísla však v našem městě s nízkou zaměstnaností neplatí. Jsou daleko nižší, mzda prodavaček a dalších pracovnic v obchodních řetězcích nepřesahuje deset tisíc korun. Jak se u nás republice staví Jak vyplývá z celorepublikové analýzy bytové výstavby, zveřejněné Českým statistickým úřadem, narůstá počet stavěných rodinných domů. V loňském roce se začalo stavět nových bytů. Dalším zjištěním je to, že o garsonky už není zájem. Na jeden byt připadá průměrně dva až pět pokojů, zatím co bytů bylo jen dvanáct procent. Velikost obytné a užitkové plochy bytů samozřejmě souvisí s tím, jestli je byt v domě, nebo domku. V roce 2006 byla průměrná obytná plocha jednoho bytu 71,8 m 2, průměrná užitková plocha 102,1 m 2. Rodinné domky mají obytnou plochu téměř dvojnásobnou. Nejmenší byty se staví v domech s pečovatelskou službou a domovech - penzionech. Ty nemají plochu ani třicet metrů čtverečních. Každý pochopitelně staví dle svých finančních možností, tedy jak to kapsa dovolí, rodinné domy potom vyšší vrstva společnosti. 278

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004 Hankův dům a divadlo v měsíci březnu Výstava Jitka Škopová, volná tvorba a současný design Věc je věc - představení divadla Neslyším Brno (mateřské školy a I. stupeň ZŠ) Kocour v botách - loutková scéna

Více

Starosta města Ing. Jiří Rain k Novému roku

Starosta města Ing. Jiří Rain k Novému roku Starosta města Ing. Jiří Rain k Novému roku KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004 Vážení a milí spoluobčané! Včera jsme se každý z nás po svém způsobu rozloučili s rokem 2003. Někteří z nás s ním

Více

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy.

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy. KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC Kulturní pořady měsíce prosince Hankův dům: - Hvězdička betlémská - zpívání a povídání o Vánocích. - Sněhová vločka představení žáků ZUŠ. - B. L. Nelson:

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

V e d e n í v t r o s k á c h

V e d e n í v t r o s k á c h V e d e n í v t r o s k á c h Miroslav Puš Když jsem v minulém čísle KL srovnával vládní koalici s naší radniční, netušil jsem, jak se vbrzku vyvine situace na úrovni vládní i místní. Objevila se aféra

Více

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč 07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč Dne 15. 6. proběhla na broumovském náměstí oslava Dne daňové svobody. Někteří daňoví poplatníci, zdá se, neměli pro samou práci na oslavu tohoto památného

Více

Červenec 2009. Další informace na: www.adra.cz www.clovekvtisni.cz

Červenec 2009. Další informace na: www.adra.cz www.clovekvtisni.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Červenec 2009 Číslo 7 www.dvurkralove.cz 100.000,- Kč na pomoc oblastem postiženým povodněmi V souvislosti s letošními ničivými

Více

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Číslo 04/2010 Vychází 29. dubna Rok 740. výročí od první písemné zmínky o městě www.dvurkralove.cz NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA SE MĚNÍ

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Vasil Biben a Ing. Jiří Rain uctili památku padlých položením věnců na nábřeží Jiřího Wolkera a u

Více

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 Autorka kroniky: Hana Orálková 17. února: Co se musí umět. Hudebně výchovný pořad Pavla Nováka pro žáky II. Stupně základních škol 18. února: Ples firmy

Více

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Zpravodaj Města Litomyšle 9 5. září 2006 Ročník XVI. Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Maraton přednášek doplnily slavnostní mše, sportovní akce či zábavný program v Orion Areně.

Více

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Zpravodaj Města Litomyšle 10 6. října 2008 Ročník XVIII. Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Již 35. festival Hudební mládeže ČR s názvem Mladá Smetanova Litomyšl proběhl ve dnech 18. až 21. září.

Více

zpravodaj Radniční města Pardubic říjen 2010 číslo 10

zpravodaj Radniční města Pardubic říjen 2010 číslo 10 říjen 2010 číslo 10 zpravodaj Radniční města Pardubic 2 Rozhovor s primátorem o končícím volebním období 3 Díky světlům mají Pardubice letiště lepší úrovně 3 Všechny pardubické školky jedou naplno 3 Náměstek

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

džungle v Peru II. Jitka Krausová

džungle v Peru II. Jitka Krausová Z e D v o r a d o p a n e n s k é džungle v Peru II. Jitka Krausová Milí čtenáři, opět vás zdravím z peruánské Amazonie od břehů řeky Ucayali. Asi vám po minulém dobrodružném vyprávění dlužím vysvětlení

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

www.prostejov.eu Radnièní listy ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Radnièní listy www.prostejov.eu Ročník Ročn Ro R čník ík 1 13 3 číslo čís íslo lo 1 10 0 31. 2012 3. října 31 říjn j a 20 012 ZDARMA ZD ZDAR ARMA MA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Hradby ve Školní

Více

Nové hřiště v Rokytnici

Nové hřiště v Rokytnici ROČNÍK 20 ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2010 CENA 10,- Kč Nové hřiště v Rokytnici čtěte uvnitř Zprávy z Rokytnice...str. 2 Pohár biliárové soutěže po 17 letech v Rokytnici...str. 6 Sportovní areál pro všechny generace...str.

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více

2009 byl to dobrý rok

2009 byl to dobrý rok Zpravodaj Města Litomyšle 6. ledna 2010 Ročník XX. 1 Vážení spoluobčané, než vám všem popřeji do nového roku 2010, chtěl bych zde moc poděkovat především za to, co mnozí z vás udělali pro nás všechny v

Více

Pranostiky na září. Obsah

Pranostiky na září. Obsah Obsah q Pranostiky na září Zprávy z radnice q Starostovo okénko q Vážení spoluobčané q Oznámení q Výběrové řízení q Co nového na Vysočině? Co se děje q Víte, že... q Kaplička na Pálovské v novém q Uplynulo

Více

V prvních dnech letošního roku se novým kapelníkem Městské hudby Františka Kmocha v Kolíně stal René Hönig.

V prvních dnech letošního roku se novým kapelníkem Městské hudby Františka Kmocha v Kolíně stal René Hönig. Přes 500 lístků obsahovala schránka na přání občanů, která byla již tradičně umístěna z iniciativy radnice pod vánočním stromem na Karlově náměstí v Kolíně. Na zhruba čtyřech stech lístcích bylo přání

Více

Některé firmy zatím lidi nepropouští. Jan Tříska zahraje v Jupiter clubu Blíže čtěte na straně 10. Dnes rozšířené vydání. Dakaristé jsou doma

Některé firmy zatím lidi nepropouští. Jan Tříska zahraje v Jupiter clubu Blíže čtěte na straně 10. Dnes rozšířené vydání. Dakaristé jsou doma 28. ledna 2009 Ročník XX. číslo 4 Cena: 9 Kč Dakaristé jsou doma Dnes rozšířené vydání Posádka dakarského speciálu Mitsubishi L200 Mirek Zapletal a Tomáš Ouředníček, která zazářila na letošním Dakaru a

Více

Velké cvičení záchranářů simulovalo únik čpavku ze stadionu

Velké cvičení záchranářů simulovalo únik čpavku ze stadionu Soutěž o nejzajímavější květinovou výzdobu domů a balkonů právě začíná...čtěte na str. 3 Informační měsíčník města Kroměříže ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ Kroměříž zakázala pouliční a podomní prodej...čtěte

Více

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják 1. listopadu 2012 Ročník 21 Číslo 22 Cena 9 Kč Konference nejen o zdraví Základní škola T. G. Masaryka uspořádala nejen pro kantory pestrý den s přívlastkem zdravá škola. 2 Nové kolostavy Ve městě byla

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Majáles v Kroměříži. Pionýrskou loukou v Kroměříži se v sobotu 8. května večer a v noci opět rozezněly rockové tóny. Jako každoročně se zde

Majáles v Kroměříži. Pionýrskou loukou v Kroměříži se v sobotu 8. května večer a v noci opět rozezněly rockové tóny. Jako každoročně se zde 2 Majáles v Kroměříži. Pionýrskou loukou v Kroměříži se v sobotu 8. května večer a v noci opět rozezněly rockové tóny. Jako každoročně se zde uskutečnil Kroměřížský majáles, jehož hlavním tahounem se stala

Více

Výstaviště bylo plné Elegance

Výstaviště bylo plné Elegance Karel se vrací na str. 6 svůj zámek České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí Vandalové z diskotéky terorizují

Více