ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NOVÝ BOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NOVÝ BOR"

Transkript

1 P R U R Ú - ÚAP ORP NOVÝ BOR ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NOVÝ BOR Textová dokumentace Grafická dokumentace výkresy LIMITY HODNOTY ZÁMĚRY Ú AP O R P NOVÝ BOR Pořizovatel: Městský úřad stavební úřad a úřad územního plánování, nám Míru ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ I PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ RP Zpracováno za podpory SPIRIT_GIS_G_ORP

2 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NOVÝ BOR PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NOVÝ BOR Územně analytické podklady (ÚAP) obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů, nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (dále jen limity využití území ), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problému k řešení v územně plánovací dokumentaci (dále jen rozbor udržitelného rozvoje ) (Zákon č / Sb, o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon )) V listopadu roku byly pořízeny první územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Na základě stavebního zákona byly během roku pořízeny první úplně aktualizované ÚAP ORP V roce proběhla druhá úplná aktualizace ÚAP ORP a byly pořízeny druhé úplně aktualizované ÚAP ORP Během roku proběhla třetí úplná aktualizace ÚAP ORP a byly pořízeny třetí úplně aktualizované ÚAP ORP Vstupní podklady pro zpracování dokumentace třetí úplné aktualizace ÚAP: dokumentace prvních ÚAP z r dokumentace první úplné aktualizace ÚAP z r dokumentace druhé úplné aktualizace ÚAP z r datový sklad informačních vrstev ÚAP (SPIRIT_GIS_G_ORP) s uzávěrkou stavu / aktualizované referenční základní podkladové mapy (RÚIAN ČÚZK) metodika Metodická pomůcka k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí (zpracovatel prof Ing arch Karel Maier, CSc, oponentura Mgr Tomáš Vaško) tematická databáze ÚAPK Libereckého kraje metodika Pořizování ÚAP a jejich aktualizací (MMR, ÚÚR /) standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady obcí (MMR, ÚÚR /) Grafická část dokumentace ÚAP byla zpracována z datového skladu GIS_G_ORP spravovaného systémem SPIRIT_GIS_G_ORP Pořizovatel: Městský úřad Zpracovatelský tým: stavební úřad a úřad územního plánování Ing Darina Měchurová nám Míru Radek Bezouška Datum: Listopad

3 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NOVÝ BOR PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBSAH TEXTOVÉ A VÝKRESOVÉ ČÁSTI I PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Textová část Úvod Postavení ORP v rámci kraje Přehled stavu ÚPD Stav pořízené územně plánovací dokumentace v ORP Mapa působnosti stavebních úřadů v ORP Základní historická charakteristika obcí ORP, úvodní komentář Srovnání ORP s ostatními ORP v Libereckém kraji (horizont - ) Přehled podkladů po pilířích A Hospodářský pilíř A Hospodářská základna A Veřejná ekonomika A Dopravní infrastruktura A Technická infrastruktura B Pilíř soudržnosti společenství obyvatel B Obyvatelstvo B Vzdělávání B Zdravotnictví B Sociální péče B Kultura a památková péče B Sport a tělovýchova B Bydlení a bytový fond B Zaměstnanost a trh práce B Bezpečnost B Struktura osídlení, regionalizace C Pilíř environmentální C Geologie C Hydrologie a klimatologie C Půdní fond C Zatížení životního prostředí C Ochrana přírody a krajiny D Záměry na provedení změn v území Výkresová část V Výkres limitů využití území M: V Výkres hodnot území M: V Výkres záměrů na provedení změn v území M:

4 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NOVÝ BOR PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Při zpracování dokumentace Třetí úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP byla zrevidována dokumentace ÚAP z r v celém rozsahu Výsledkem je nová výkresová dokumentace v měřítku : a data v oblasti ukazatelů Z původní dokumentace byla převzata SWOT, která však byla za aktivní účasti obcí upravena Hlavním zdrojem pro formulaci záměrů a problémů bylo jednání s obcemi a výstupy z územních plánů obcí a nadřazené územně plánovací dokumentace Výsledkem těchto uvedených činností vznikla úplná aktualizace ÚAP ORP PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Úvod Postavení ORP v rámci Libereckého kraje Správní obvod obce s rozšířenou působností (dále jen ORP ) leží v severozápadní části Libereckého kraje a v rámci něj hraničí s dvěma dalšími správními obvody s rozšířenou působností Česká Lípa a Liberec Dále sousedí s Ústeckým krajem se správním obvodem s rozšířenou působností Děčín a Varnsdorf a dále sousedí se Spolkovou republikou Německo Správní obvod ORP zahrnuje obcí, z toho mají statut města: Správní obvod obcí se skládá z katastrálních území (seznam KÚ viz str ) Svou celkovou rozlohou (čtvrtá nejmenší v rámci kraje) a počtem obyvatel (pátá nejmenší) patří v rámci Libereckého kraje i v celé ČR mezi menší správní obvody ORP

5 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NOVÝ BOR PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Vymezení ORP ke zbytku Libereckého kraje vyjadřuje následující přehled: Srovnani_Obyvatelstvo podle pohlavi druhu pobytu rodaci cizinci (str ) Srovnani_Obyvatelstvo podle veku (str ) Srovnani_Obyvatelstvo podle rodinneho stavu (str ) Srovnani_Obyvatelstvo ve veku a vice let podle nejvyssiho ukonc vzdelani (str ) Srovnani_Obyvatelstvo podle ekonomicke aktivity (str ) Srovnani_Obyvatelstvo podle narodnosti (str ) Srovnani_Obyvatelstvo podle nabozenske viry (str ) Srovnani_Obyvatelstvo podle statniho obcanstvi (str ) Srovnani_Obydlene domy podle druhu domu vlastnika domu obdobi vystavby (str ) Srovnani_Neobydlene domy podle druhu domu a duvodu neobydlenosti (str ) Srovnani_Obydlene byty podle pravniho duvodu uzivani bytu vybavenosti osob PC a soc zar (str ) Srovnani_Obydlene byty podle prevladajiciho zpusobu vytapeni energie (str ) Přehled stavu schválené územně plánovací dokumentace obcí Všechny obce v území ORP mají schválené územní plány či územní plány obcí Dle stavebního zákona se musí územní plány obcí schválené před (ÚPO) upravit do podle tohoto zákona jinak pozbývají platnosti (stav k /) Název obce Chotovice Kunratice u a Okrouhlá Slunečná Typ a změny ÚPD ÚPO, ZM ÚP ÚPO, ZM ÚP, ZM ÚPO, ZM ÚP ÚPO, ZM ÚP, ZM ÚP ÚP ÚPO, ZM ÚP ÚP ÚPO ÚPO, ZM ÚP Datum vydání (schválení) / Zpracovatel ÚPD Ing Arch Vladimír Charvát Ing Arch Olga Tausingerová Ing Arch Miloslav Štěpánek Ing Arch Olga Tausingerová Ing Arch Bedřich Falta Ing Arch Michal Čapek Ing Arch Jiří Plašil Ing Arch Leoš Bogar Ing Arch Vladimír Smilnický Ing Stanislav Zeman Ing Arch Vladimír Smilnický Ing Arch Bedřich Falta Ing Arch Vladimír Smilnický Ing Arch Olga Tausingerová Ing Arch Jarmila Beranová Ing Stanislav Zeman Datum vydání poslední změny - Zpracovatel poslední změny Ing Arch Vladimír Charvát Ing Arch Vladimír Smilnický Ing Arch Olga Tausingerová Ing Arch Jiří Plašil Ing Arch Vladimír Smilnický Ing Arch Leoš Bogar Ing Arch Vladimír Smilnický Ing Arch Leoš Bogar -

6 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NOVÝ BOR PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Přehled stavu nově pořizované územně plánovací dokumentace obcí (stav k /) Název obce Chotovice Kunratice u a Okrouhlá Slunečná Nový ÚP Předpokládané datum vydání (schválení) Nový ÚP Nový ÚP Nový ÚP - Do konce Do konce Do konce - Zpracovatel nově pořizované ÚPD Ing Arch JDM Ne - Ne - Ne - Ne - Ne - Ne Ing Arch Jan Buchar Ne - Ne - Ne - Ne - Ne - Ne - Ne - Ne Ing Arch Jarmila Beranová - Ne Ne Stav pořízené územně plánovací dokumentace v ORP

7 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NOVÝ BOR PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Mapa působnosti stavebních úřadů v ORP Vybrané ukazatele obcí ORP v tom Obec Chotovice Kamenický Šenov Kunratice u a Obyvatel celkem muži v tom ve věku ženy - let - let a více let včetně nezjištěno Ekonomicky aktivní z toho zaměstnaní Obyd domy Obyd byty Okrouhlá Skalice u České Lípy Sloup v Čechách Slunečná / Celkem v ORP

8 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NOVÝ BOR PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Základní historická charakteristika obcí ORP jako osada byl založen ve století v rozšířeném údolí po obou stranách Boberského potoka, první zmínka o u pochází z roku : v rejstříku popérského desátku "Registra decimarum papalium " je uváděn jako Czwykaia Na město byl povýšen roku Roku byla vybudována Křížová cesta - Kalvárie ( mnm), nedávno obnovená se zasklenými reliéfními obrazy a sochami Život města významně ovlivňovala Pražsko-Žitavská silnice, zřízená Vratislavem II Za světové války se ve zdejší textilce vyráběly letecké padáky Ve městě se dochovala řada pěkných lidových staveb Na hřbitově jsou náhrobky od sloupského sochaře J Maxe Chotovice Lékař a vlastivědec Dr Franz Hantschel je doposud nejslavnějším chotovickým rodákem Své rodné vsi věnoval v roce dílko Bad Kottowitz bei Haida und seine Umgebung", a přestože je to již práce letitá, můžeme v ní nalézt základní údaje k historii a pamětihodnostem obce, která kdysi proslula svými lázněmi Vznik Chotovic (původně zřejmě nazývaných Kotvice") klade Hantschel do souvislosti se založením hradu Sloup (něm Bürgstein) První zmínka o obci se nachází v Dvorských deskách k roku ( piscina juxta villam Kotwicze") Svým katastrem se Chotovice dotýkají území Nového Boru v části Nové Chotovice, které v roce splynuly s městem jako část Hřebenka Kromě Nových Chotovic, které měly ještě část Neu-Italien" (Nová Itálie), náleží k obci samota zvaná Skála (něm Steinewand) při silnici z České Lípy do Nového Boru Nad ní se tyčí Chotovický vrch (Kottowitzer Berg či Kasperberg) Obcí protéká Chotovický potok (Kottowitzer Bach) První zpráva je z roku v českokamenické kronice, kde je ves založená přistěhovalými Lužickými Srby nazývána Sonov, o třicet let později Skonov Později se uvádějí názvy Šena (Schöna) a Šenov (Schönau) Vzhledem k tomu, že toto místo patřilo k českokamenickému panství, ujal se název (německy Steinschönau) V roce byla vesnice povýšena na městys a v roce na město Konec a začátek století znamená nejen mohutný rozmach zušlechťování skla, ale také rozvoj obchodu se sklem O výnosnosti tohoto obchodu svědčí, že v roce bylo v Kamenickém Šenově obchodníků se sklem Před první světovou válkou kryla kamenickošenovská oblast dvě třetiny veškerého vývozu skla z rakousko-uherské monarchie Jméno Kamenického Šenova je spojeno s jednou zajímavou a slavnou tradicí - výrobou svítidel První lustry se zhotovovaly podomácku a ojediněle již koncem Století Výrobě lustrů se věnovaly zejména rodiny Palmů První větší dílnu založil na Práchni Josef Palme - na titulním listě katalogu Reinholda Palmeho se objevuje letopočet zahájení výroby lustrů "" K opravdovému rozmachu a dokonalosti přivedl výrobu lustrů v druhé polovině století Elias Palme, který v roce postavil v Kamenickém Šenově v tehdy moderním secesním stylu velký tovární objekt, tzv "Eliášku" Na jeho tradici navázal po druhé světové válce národní podnik Lustry, dnes PreciosaLustry as První zmínka o obci pochází z roku jako ves Mlýny patřící k hradu Milštejnu Před rokem byla známa jako sklářská obec, později tkalcovská Od století je známa jako rekreační obec Ve středu obce stojí barokní kostel Čtrnácti svatých pomocníků z roku Na místě dnešního hostince stávalo dříve panské sídlo, ze kterého se zachovaly dvě opěrné zdi V severní části obce Valy vybudovali v roce Chorvati rakouského vojska zákopy a valy proti Prusům, kterých v roce použili Francouzi ke vpádu do Čech

9 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NOVÝ BOR PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Kunratice u a První zmínka o založení je z roku, zdejší pohraniční osídlení vzniklo z popudu Přemyslovců První majitel obce byl od roku rytíř Hanuš Jan Pancíř z rodu Pancířové ze Smojna a v té době zde existoval farní kostel a na Zámeckém vrchu věž Obojí pobořili husité K historické zajímavosti patří Kamenný most, který byl v roce zrestaurován a byla na něm zrestaurována i socha svatého Jana Nepomuckého z konce století Kostel Povýšení sv Kříže postavený v letech až na místě původního kostela Kaplička - morový sloup na památku epidemie moru z roku Necelé km na jih od obce stojí Skála smrti u Kunratic Na stěně metrů vysoké skály byl vytesán obraz rytíře na koni a padající dívky Obraz je odrazem pověsti o zlém rytíři Kunovi V letech fungovala v Kunraticích stanice železniční trati - Jablonné v Podještědí; poté byla trať zrušena, ruina stanice však stojí dodnes na západním okraji obce První písemná zmínka o obci Marzenic pochází z roku, založena však byla již v století V roce patřila pánům z Milštejna a byla farskou obcí České jméno obec získala asi od kostela sv Maří Magdaleny, který nechala postavit v letech až vévodkyně Františka Toskánská ze zákupského zámku tehdy patřily k zákupskému panství V období republiky zde žili obyvatelé převážně německé národnosti, kteří měli mnoho živností a firem Osada Bor vznikla v roce rozparcelováním pustého dvora statku arnultovického sedláka Raškovského (Arnultovice jsou dnes součástí města, někdy jsou označovány jako II) Roku panství převzal rod Kinských V roce byla tato osada mající domů prohlášená na žádost hraběte Kinského císařovnou Marií Terezií městem Povýšením na město získal základní privilegia např: právo na pořádání čtyř výročních trhů a pondělního trhu týdenního To značně napomohlo rozvoji obchodu a díky exportním firmám byl zajištěn odbyt i do zahraničí Největší poptávka byla po skle vyráběném v lesních hutích Hrabě Kinský podporoval město i proto, že leželo na obchodní cestě z Prahy do Německa při císařské silnici Praha Rumburk Do města se začal soustřeďovat sklářský průmysl Ustavila se první kompanie obchodníků se sklem, která působila až do roku a pomohla městu získat světovou sklářskou proslulost Z dalších významných událostí zmiňme založení piaristického gymnázia roku V roce byl dostavěný kostel Nanebevzetí Panny Marie, v roce dům, v němž je dnes sklářské muzeum Roku byla přestavěna budova dnešní radnice a roku byla postavena sklářská průmyslová škola Město je známé i Rumburskou vzpourou v květnu, která byla pod městem ukončena porážkou a následně popravou účastníků za plotem Lesního hřbitova V poválečném období - zaznamenalo město výrazný odsun místního německého obyvatelstva a přistěhování českého obyvatelstva z vnitrozemí V druhé půli století začala výstavba panelových domů a počet obyvatelstva začal v - letech výrazně růst Okrouhlá Nejstarší historická zpráva je z roku Název obce vznikl podle původního tvaru obce Od roku je součástí obce osada Melkov, ležící asi kilometr západním směrem od obce Kříž na návsi u zvonice je jedinou kulturní památkou Od roku je obec členem Středomoravského lesního družstva, které v roce obnovilo svoji činnost a hospodaří na výměře asi ha lesa Obec vlastní od roku obecní vodovod

10 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NOVÝ BOR PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Původ obce (německý název Blottendorf) není zcela jasný, protože v lipské městské knize počíná svým údajem rokem, ale další zápisy jména Blattendorf pocházejí od písaře Gregoria až z let - O původu jména Blottendorf koluje pověst, že se na území nacházelo mnoho deskových kamenů (deska=das Blatt) Právě obec, historicky starší než město, pomáhala vytvářet světovou proslulost sklářské oblasti Sklo se zde nejen vyrábělo, ale také dále zpracovávalo, rafinérských dílen bylo v obci velice mnoho, vždyť i domy, většinou jednopatrové, vznikaly a dávaly na obdiv své bohatství jako sídla nejrůznějších sklářských firem Po roce začalo sklářství upadat, ztrácelo na svém významu, neboť se sklářství začalo velice rychle rozvíjet v Novém Boru, a to díky své poloze při státní silnici a vybudované železnici V Polevsku se udržel ještě Bedřich Egermann, který zde krátce působil a zkoušel nové technologické pokusy, než se usadil v Novém Boru V roce byla založena sklářská huť Klára s jednou tavicí pecí a pánvemi Tato huť Klára se udržela až do současné doby V roce došlo ke spojení obce s Novým Borem, a to i přes velký odpor občanů Ale integrace obcí byla všeobecně známa a jednou dána, a to z vyšší moci Po dobu integrace ztratila obec let svého života, proto se občané počátkem roku chopili, a to s velkou vervou a elánem, možnosti svou vesničku zase osamostatnit První písemná zmínka o u je dochována v městské knize v České Kamenici, v níž se uvádí v r jméno obce Preisschaw, Prescha, a, Preißke Ve zdejších farních knihách (od r ) se jmenuje obec Preschka, teprve v r najdeme jméno Preschkau Je možné, že byl založen slovanskými kmeny, které v době války mezi německým císařem Jindřichem II a polským králem Boleslavem (mír uzavřený v Budišíně r ), hledaly útočiště v této krajině V lese nad obcí je uměle vytvořená Riedelova jeskyně, vzniklá těžbou vápence, zajímavá výskytem netopýrů První zmínka o obci pochází z roku Poloha obce umožňovala obyvatelům se věnovat zemědělské činnosti V pozdějších letech rozvoj tkalcovství a sklářství Ještě počátkem století se v Radvanci rylo sklo, malovalo a vodního pohonu kého potoka využívala nejen sklářská brusírna, ale i mlýn na mletí obilí Roku byla postavena místní škola S výstavbou nových silnic, zejména v století, se obec dostala mimo hlavní dopravní spoje a to byl jeden z důvodů, proč se z obce stala vyhledávaná rekreační oblast Německý název obce byl Rodowitz První písemné zmínky o obci jsou z roku Na přelomu a století byla rozdělena mezi panství Horní Libchavu a Sloup V letech až hornolibchavská část patřila velkopřevoru řádu maltézských rytířů (Řád sv Jana Jeruzalémského (johanité)), druhá část náležela Pihelu Posledním vlastníkem této části byl od roku rod hrabat a knížat Kinských Do roku měla každá obec svého rychtáře V roce byla vytvořena obec Skalice, k níž patřila i Svobodná Ves První zachovalá zmínka o obci pochází z roku Tehdy zde vedla obchodní stezka z Prahy do Žitavy a z roku je první záznam o existenci strážního hradu u obce Je však pravděpodobné, že je o let starší Obec se začala rozvíjet po roce, kdy panství převzal hrabě Josef Jan Maxmilián Kinský Nechal zde postavit v letech - zámek v barokním slohu, který rod Kinských později stále upravoval Roku zde hostili císaře Josefa II a koncem července i arcivévodu Františka Karla U něj je

11 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NOVÝ BOR PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ zámecký park s kašnou a vodotryskem V roce bylo u obce vytvořeno lesní kamenné divadlo V letech až bylo znovu upraveno, po roce bylo zapomenuté pozvolna devastováno Až v roce byl areál opraven a uveden opět do divadelního provozu V roce byla ve Sloupu v Čechách vyhlášena vesnická památková zóna Slunečná První záznamy o obci Slunečná jsou uvedeny v dokumentech z roku Sama ves je jmenována až roku V roce bylo na Slunečné skoro domů s čísly popisnými Po roce bylo v obci postaveno mnoho rekreačních objektů Snahou obce je zvýšit počet domů trvale obydlených Rozvoji obce pomohli značnými finačními dary rodáci Johan Georg Jirschik a Josef Jirschik Roku ve své závěti odkázal sklářský obchodník Johan Georg Jirschik finační částku piastrů na stavbu kostela Nanebevzetí Panny Marie, který byl postaven v letech - Josef Jirschik přispěl finanční částkou na stavbu školy O vnitřní výzdobu kostela se přičinil další zdejší rodák a později obchodník v Praze Wendelín Breitschneader, který koupil mj oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie Kostel byl vysvěcen roku a prvních let patřil k faře v Horní Libchavě Roku byla v obci u kostela postavena nová fara, kterou spravoval řád Maltézských rytířů Ve Slunečné odpočívá herec Vlastimil Brodský (-), který si toto místo oblíbil a prožil zde poslední léta svého života Obec slovanského původu založil pan Svojtek ve století První připomínaný majitel trojpatrového skalního hradu v roce byl pan Jan Ješek ze a Nejvýznamnějším rodákem pak Jan z Chlumu řečený Kepka, který doprovázel mistra Jana Husa do Kostnice V parku pod hradem stával renesanční zámek Postavil jej v letech - Adam František z Knoblochu Od roku do roku patřil zámek rodu Kinských a byl barokně upraven, od roku sloužil jako domov důchodců a v roce při rekonstrukci vyhořel a pak byl zbořen V obci je kaple svatého Václava z století V roce zde byl postaven Panský hostinec spjatý s historií rakouské sociální demokracie, koncem století z něj byla ruina Obec vznikala pravděpodobně od roku, ale první písemná zmínka o obce je z roku, kde je uváděna podle tehdejšího správce jako Rigersdorf (Rykrštorf) Základem dnešního sídla (tehdy Riigersdorf) byl šlechtický statek a několik usedlostí V roce postavil Antoním Balle sirkárnu a barvírnu sukna, v roce byla založena sklářská huť, vyrábějící sklo tyčové, ploché, duté, lahve, luxusní sklo Továrna pod různými názvy (Huť Tereza, Severosklo), fungovala až do roku V roce byl zahájen provoz železniční trati z Rumburka do Nymburka, s větví do a Tato trať má nejvyšší násyp a stoupání v České republice Obec Rousínov zmiňována písemně poprvé v roce, ale pravděpodobně vznikla mnohem dříve, kolem roku V obci bylo mnoho skláren a brusíren skla, mlýn Osada Nová Huť vznikla v roce, kdy zde byla postavena sklárna V roce převzal panství Rakouský císař Ferdinand Výnosem MV ze dne byla obec Rohrsdorf přejmenována na Obec SVOR a Morgentau na ROUSÍNOV V letech byl ve u postaven velký rekreační objekt SEPAPu Štětí, který byl využíván hlavně jako pionýrský tábor V letech pak byla vybudována sjezdovka, která dnes není funkční Přehled podkladů po pilířích V období / až / byly jednotlivé jevy ÚAP průběžně aktualizovány na základě nových údajů o území a průzkumů území V / byla uzavřena datová část ÚAP ORP a podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území byly zpracovány formou ukazatelů uložených v následujících tabulkách:

12 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NOVÝ BOR PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A Hospodářský pilíř A A A A Hospodářská základna Ukazatele_A_UAPK Ekonom_aktiv_Odvetvi_xlsx Ukazatele_A_UAPK Ekonom_aktiv_SEKTOR_xlsx Ukazatele_A_UAPK Rodin_rekr_xlsx Ukazatele_A_UAPK HUZ_xlsx Ukazatele_A_UAPO_GIS_Plochy_OV_vyrobyxlsx o UAPO_ plochy výroby o UAPO_ plochy občanského vybavení o UAPO_ významný vyhlídkový bod Veřejná ekonomika Ukazatele_A_UAPK Verejna_ekonomikaxlsx Dopravní infrastruktura Ukazatele_A_UAPO_GIS_Silnicexlsx o UAPO_ silnice I o UAPO_ silnice II o UAPO_ silnice III Ukazatele_A_UAPO_GIS_Zeleznicexlsx o UAPO_ železniční dráha celostátní o UAPO_ železniční dráha regionální o UAPO_ vlečka Ukazatele_A_UAPO_GIS_BMDxlsx o UAPO_ cyklotrasa o UAPO_ turistická trasa Technická infrastruktura Ukazatele_A_UAPO_GIS_Elektroxlsx o Uapo_ trafostanice o Uapo_ elektrovedení vrchní o Uapo_ elektrovedení kabel Ukazatele_A_UAPO_GIS_Plynxlsx o Uapo_ regulační stanice o Uapo_ plynovod Ukazatele_A_UAPO_GIS_Voda_kanalizacexlsx o Uapo_ Vodojemy a příslušné další technologické objekty o Uapo_ vodovodní síť o Uapo_ ČOV a příslušné další technologické objekty o Uapo_ kanalizační síť Ukazatele_A_UAPO_GIS_Spojexlsx o Uapo_ elektronické komunikační zařízení o Uapo_ dálkové kabely telefonní, telekomunikační, datové B Pilíř soudržnosti společenství obyvatel B B Obyvatelstvo Ukazatele_B_UAPK Vyvoj_poctu_obyvxlsx Ukazatele_B_UAPK Vekova_strukturaxlsx Vzdělávání Ukazatele_B_UAPK Vzdelanostni_strukturaxlsx Ukazatele_B_UAPK Dojizdkaxlsx Ukazatele_B_UAPK Vyjizdkaxlsx

13 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NOVÝ BOR PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ B B B B B B B Ukazatele_B_UAPK Skolska_zarxlsx Zdravotnictví Ukazatele_B_UAPK Zdravotnicka_zar_xlsx Sociální péče UkazateleB_UAPK Socialni_sluzbyxlsx Kultura a památková péče Ukazatele_B_UAPO_GIS_Nemovite_pamatky_seznamxlsx Ukazatele_B_UAPO_GIS_Pamatkyxlsx o Uapo_ městské památkové zóny o Uapo_ vesnické památkové zóny o Uapo_ nemovité kulturní památky Sport a tělovýchova Bez ukazatelů Bydlení a bytový fond Ukazatele_B_UAPK Vystavba_domy_bytyxlsx Ukazatele_B_UAPK Struktura_domovniho_fonduxlsx Ukazatele_B_UAPK Podil_neobydl_domu_na_celkovem_fonduxlsx Ukazatele_B_UAPK Podil_neobydl_bytu_na_celkovem_fonduxlsx Ukazatele_B_UAPK Struktura_byt_fonduxlsx Zaměstnanost a trh práce Ukazatele_B_UAPK Mira_nezamestnanostixlsx Bezpečnost Bez ukazatelů B Struktura osídlení, regionalizace Bez ukazatelů C Pilíř environmentální C C C Geologie Ukazatele_C_UAPO_GIS_Geologiexlsx o Uapo_ - dobývací prostor o Uapo_ - chráněné ložiskové území o Uapo_ - ložisko nerostných surovin o Uapo_ - poddolované území POLY o Uapo_ - poddolované území BOD o Uapo_ - sesuvné území POLY o Uapo_ - sesuvné území BOD Hydrologie a klimatologie Ukazatele_C_UAPO_GIS_Hydrologiexlsx o Uapo_ - chráněná oblast přirozené akumulace vod o Uapo_ - záplavové území Půdní fond Ukazatele_C_UAPK Druh_pozemkuxlsx Ukazatele_C_UAPO_GIS_Pudni_fondxlsx o Uapo_ - zastavěné území o Uapo_ - zastavitelná plocha o Uapo_ - I třída ochrany ZPF o Uapo_ - II třída ochrany ZPF

14 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NOVÝ BOR PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ C C Zatížení životního prostředí Ukazatele_C_UAPO Stare_zatezexlsx Ochrana přírody a krajiny Ukazatele_C_UAPK KESxlsx Ukazatele_C_UAPO_GIS_CHKOxlsx o Uapo_ - chráněná krajinná oblast o Uapo_ - CHKO I zóna o Uapo_ - CHKO II zóna Ukazatele_C_UAPO_GIS_MZCHUxlsx o Uapo_ - národní přírodní rezervace o Uapo_ - přírodní rezervace o Uapo_ - národní přírodní památka o Uapo_ - přírodní památka Ukazatele_C_UAPO_GIS_NATURA_PS_VKPxlsx o Uapo_ - NATURA - evropsky významná lokalita o Uapo_ - významný krajinný prvek registrovaný o Uapo_ - památný strom Ukazatele_C_UAPO_GIS_USESxlsx o Uapo_ biocentra NÁVRH NADREGIONÁLNÍ ÚSES - POLY o Uapo_ biokoridory NÁVRH NADREGIONÁLNÍ ÚSES - LINE o Uapo_ biocentra NÁVRH REGIONÁLNÍ ÚSES - POLY o Uapo_ biokoridory NÁVRH REGIONÁLNÍ ÚSES - LINE D Záměry na provedení změn v území, komentář Vyhodnocení záměrů na provedení změn v území Vyhodnocení záměrů na provedení změn v území je jednak provedeno a vyhodnoceno (viz str ) ve výkresu záměrů na provedení změn v území a dále pak v ÚAP ORP RURÚ (rozboru udržitelného rozvoje území) Vymezení záměrů na provedení změn v území vychází především z platných územně plánovacích dokumentací obcí (zastavitelné plochy, které nebyly doposavad zastavěny), dále to jsou evidované podněty (záměry) od obcí, organizací a vlastníků nemovitostí Samozřejmě se také vychází z projednaných Územně analytických podkladů Libereckého kraje (plochy a koridory nadmístního významu) a ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje Záměry z ÚAP LK a ZÚR LK budou postupně zpřesňovány a to na základě projednání nových územních plánů V samotném výkrese záměrů na provedení změn v území jsou pak tedy záměry rozděleny podle jednotlivých jevů do jednotlivých skupin a to: Uapo_ - plochy výroby Uapo_ - plochy občanského vybavení Uapo_ - plochy k obnově Uapo_ - územní systém ekologické stability Uapo_ - vodní útvar povrchových, podzemních vod Uapo_ - vodovodní síť včetně OP Uapo_ - síť kanalizačních stok včetně OP Uapo_ - elektrická stanice Uapo_ - nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy Uapo_ - technologický objekt zásobování plynem Uapo_ - vedení plynovodu Uapo_ - silnice I Uapo_ - silnice II

15 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NOVÝ BOR PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Uapo_ - silnice III Uapo_ - cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka Uapo_ - běžecké lyžování Uapo_ - sjezdové lyžování Sběr podkladů o záměrech a problémech od obcí Při pořizování třetí úplné aktualizace ÚAP ORP (ÚAP ORP ) během roku - probíhala součinnost se všemi obcemi ORP Komunikace se starosty jednotlivých obcí probíhala prostřednictvím dotazníkového šetření a osobního jednání Problémy a záměry obcí byly prezentovány jak v oblasti sociální, ochrany přírody, ekonomické oblasti s důrazem na problematiku dopravy a technické infrastruktury Veškeré poznatky průzkumu byly zapracovány do tabulek, SWOT analýzy a grafické části této dokumentace Přehled záměrů je shrnut v tabulce: Zamery ORP_xlsx (str ) Výkresová část, komentář V Výkres hodnot území M: V Výkres limitů využití území M: V Výkres záměrů na provedení změn v území M: Shrnutí obsahu výkresové části Hodnoty území Základním podkladem pro zjištění hodnot v území jsou sledované jevy (údaje o území, průzkum území a statistické údaje) o území, jejichž seznam pořizovaný v rámci ÚAP je dán přílohou č vyhlášky č / Sb, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Pro zjištění hodnot území se vychází ze stavu, který je vymezen a stanoven příslušnými zákony (o státní památkové péči, o ochraně přírody a krajiny, o vodách, o lesích a další), dále pak z vlastního průzkumu území a z vyplývajících vlastností území Jednotlivé hodnoty jsou rozděleny dle tematického dělení stanoveného výše zmiňovanou přílohou vyhlášky Znázornění hodnot území je stanoveno ve výkresu hodnot a seznam hodnot je vydefinován v grafické části v legendě výkresu hodnot (v členění přírodní, kulturní a civilizační hodnoty) Limity využití území Základní podkladem pro zjištění limitů využití území jsou sledované jevy (zejména údaje o území), jejichž seznam pořizovaný v rámci ÚAP je dán přílohou č vyhlášky č / Sb, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Pro zjištění limitů využití území se vychází ze stavu, který je vymezen a stanoven příslušnými zákony, rozhodnutími, z územně plánovacích dokumentací a z vyplývajících vlastností území Jednotlivé limity využití území jsou rozděleny dle tematického dělení stanoveného výše zmiňovanou přílohou vyhlášky Znázornění limitů využití území je stanoveno ve výkresu limitů a seznam limitů je vydefinován v grafické části v legendě výkresu limitů (v členění A-hospodářský pilíř, B-pilíř soudržnosti společenství obyvatel, C-pilíř environmentální Záměry na provedení změn v území Výkresová část plně zobrazuje seznam záměrů uvedených v tabulce Zamery ORP_Nový Borxlsx (str )

16 TABULKA Srovnani_Obyvatelstvo podle pohlavi druhu pobytu rodaci cizinci_pvkrxlsx Vydání Data z Veřejné databáze ČSU Tab Obyvatelstvo podle pohlaví, druhu pobytu, rodáci a cizinci podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností - Liberecký kraj výsledky podle trvalého bydliště Kraj, správní obvody obcí s rozšířenou působností Liberecký kraj k [] Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Jilemnice Liberec Semily Tanvald Turnov Železný Brod Liberecký kraj k [] Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Jilemnice Liberec Semily Tanvald Turnov Železný Brod Počet Obyvatelstvo obcí celkem [] [] Zdroj: v tom muži ženy v tom s pobytem Narození v obci trvalým dlouhodobým Z celku cizinci předběžné výsledky údaje o obyvatelstvu včetně počtu Český statistický úřad, Veřejná databáze

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NOVÝ BOR

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NOVÝ BOR P R U R Ú - ÚAP ORP NOVÝ BOR ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NOVÝ BOR Textová dokumentace Grafická dokumentace výkresy LIMITY HODNOTY ZÁMĚRY Ú AP O R P NOVÝ BOR Pořizovatel:

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Morkůvky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Boleradice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Líšnice 20 % 29,9 % 21,1 % 49,1 % Ekologická stabilita 1,35 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura Silniční doprava

Líšnice 20 % 29,9 % 21,1 % 49,1 % Ekologická stabilita 1,35 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura Silniční doprava Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NOVÝ BOR

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NOVÝ BOR ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NOVÝ BOR PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 2016 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NOVÝ BOR Územně analytické

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor Velké Němčice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů Základní údaje o obci Název obce Velké Hostěrádky Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 10576569 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 38,1 Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin Klobouky u Brna Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 91, 117) NE

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 91, 117) NE Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 667

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 667 Základní údaje o obci Název obce Horní Bojanovice Typ Obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 8368136 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO)

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Zpráva o

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí sousedí na jihu z části se Slovenskem a dále se Zlínským krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvod Frenštát pod Radhoštěm, hranici tvoří obce správního

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Újezd. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Újezd. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) 94,8 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1369

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) 94,8 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1369 Základní údaje o obci Název obce Šakvice Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 11829830 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) 94,8 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1369 Horninové

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁN OBCE ČACHOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 Pořizovatel dle 6 odst. 2 Obecní úřad Čachovice s plněním ustanovení 24 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění Ing. Renata Perglerová s

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území městyse Lukavec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2010) 62,9 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1314

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2010) 62,9 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1314 Základní údaje o obci Název obce Křepice Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 6719318 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2010) 62,9 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1314 Horninové

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) Počet obyvatel (dle SLBD 2011) 933

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) Počet obyvatel (dle SLBD 2011) 933 Základní údaje o obci Název obce Brumovice Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 10505016m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) 83,9 ha Počet obyvatel (dle SLBD 2011) 933

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - město

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - město Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - město zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Havířov se rozkládá na východě Moravskoslezského kraje. Ze severu je ohraničen obcemi správního obvodu Orlová, na severovýchodě hraničí s obcemi správního obvodu Karviná, na jihovýchodě s

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) Základní údaje o obci Název obce Nikolčice Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 16071446 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 69,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp Dasný Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Rýmařov se rozkládá na západní výspě Moravskoslezského kraje. Na severu a východě sousedí s obcemi správního obvodu Bruntál a na západě a jihu jeho hranici tvoří obce Olomouckého kraje. Tento

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn období 11/2011 9/2015 Návrh k projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn schválena usnesením č. přijatým Zastupitelstvem obce Holštejn na.zasedání

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0%

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0% Mnichovo Hradiště Správní obvod Mnichovo Hradiště se nachází v nejsevernější části kraje, kde hraničí s kraji Ústeckým a Královéhradeckým. V rámci Středočeského kraje sousedí pouze s ORP Mladá Boleslav.

Více

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Obrataň zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lukavec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KŘEŠICE

PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KŘEŠICE ZMĚNA č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KŘEŠICE POŘIZOVATEL: Městský úřad Litoměřice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 1 Název územně plánovací

Více

) & * ) Kralupy nad Vltavou

) & * ) Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou!""# $ %&% '""!""# $ ( % ) & * ) Kralupy nad Vltavou Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb a určení problémů

Více