AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011"

Transkript

1 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky k Schváleno: RM dne usn. č. 359/2011 ZM dne usn. č. 70/2011

2 VIZE Kvalita efektivita dostupnost Sociální služby jsou pro uživatele dostupné a vstřícné a zajišťují jejich skutečné potřeby. Poskytované služby jsou efektivní a v požadované kvalitě. Je trvale podporován proces plánování sociálních služeb a zájem o důstojný a plnohodnotný život všech občanů

3 Obsah: 1. Organizační struktura (složení pracovních skupin je umístěno u jednotlivých PS) 2. Stručný přehled priorit všech pracovních skupin 3. Výstupy pracovních skupin 3.1 Pracovní skupina č. 1 Služby pro děti a mládež 3.2 Pracovní skupina č. 2 Poradenství 3.3 Pracovní skupina č. 3 Služby pro osoby v přechodné sociální krizi 3.4 Pracovní skupina č. 4 Služby pro seniory 3.5 Pracovní skupina č. 5 Služby pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 3.6 Pracovní skupina č. 6 Služby pro osoby se zdravotním znevýhodněním 4. Společné priority 5. Příloha č.1 ( Postup hodnocení naplňování plánu a posuzování efektivity jeho praktických výstupů) - 2 -

4 Seznam použitých zkratek v textu: AP = akční plán ČB = České Budějovice DCH ČB = Diecézní charita České Budějovice DpS = domov pro seniory ESF = Evropský sociální fond IOP = Integrovaný operační program IP JčK = Individuální plán Jihočeského kraje JčK = Jihočeský kraj KÚ JčK = Krajský úřad Jihočeského kraje MCH ČB = Městská charita České Budějovice MM ČB = Magistrát města České Budějovice MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj MPSV = Ministerstvo práce a sociálních věcí MŠMT = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MV = Ministerstvo vnitra MZ = Ministerstvo zdravotnictví NNO = nestátní nezisková organizace NZD = nízkoprahové zařízení pro děti a mládež OP LZZ = Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost OSPOD = oddělení sociálně právní ochrany dětí PČR = Policie České republiky PMS = Probační a mediační služba ROP = regionální operační program RVKPP = Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky RPSS = rozvojový plán sociální služeb SAS = sociálně aktivizační služby SFRB = Státní fond rozvoje bydlení SM ČB = Statutární město České Budějovice SO ORP = správní obvod obce s rozšířenou působností SPRSS = Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb TSP = terénní sociální práce VTOS = výkon trestu odnětí svobody ZSF JU = Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - 3 -

5 Výstupy pracovních skupin Východisko: Výstupy jednotlivých pracovních skupin, které tvoří strategickou/návrhovou část rozvojového plánu sociálních služeb (RPSS), navazují na analytickou část plánu zpracovanou při jeho tvorbě před touto aktualizací. Analytická část zůstává v nezměněné podobě součástí plánu a bude dále v dílčích bodech aktualizována během zpracování ročních akčních plánů na základě potřeb pracovních skupin. Strategická/návrhová část byla pomocí výstupů pracovních skupin aktualizována v celém rozsahu a hlavní priority pro sledované oblasti pomoci byly zpracovány do úrovně opatření a aktivit

6 1. Organizační struktura Monitorovací a řídící výbor RPSS (platný k ) 1. příslušný náměstek primátora Mgr. Rudolf Vodička 2. vedoucí OSV Pavla Mikšátková 3. pověření pracovníci OSV (2 zástupné hlasovací právo) 4. předseda výboru pro strategické plánování 5. vedoucí ORCR + pověřený pracovník ORCR (zástupné hlasovací právo) 6. zástupce poskytovatelů sociálních služeb 7. zástupce poskytovatelů sociálních služeb 8. zástupce poskytovatelů sociálních služeb Šárka Kovárnová David Kostohryz Ing. arch. Vladimír Zdvihal, předseda výboru ZM pro strategické plánování, zastupitel Ing. Dagmar Baumruková, vedoucí ORCR Ing. Pavel Janda, ředitel Domova pro seniory Máj Mgr. Antonín Klimeš, ředitel Městské charity České Budějovice (do ) Tomáš Brejcha, o.s. PREVENT, člen sociální komise RM 9. zástupce sociální komise RM Mgr. Ivan Mánek, předseda sociální (zároveň člen ZM) komise, zastupitel 10. člen Zastupitelstva města Mgr. Miroslav Bína, člen sociální komise, zastupitel 11. člen Zastupitelstva města PhDr. Oskar Marek, člen kontrolního výboru, zastupitel 12. metodička / externí hodnotitelka procesu (zástupné hlasovací právo) 13. zástupkyně kontrolního výboru (zároveň člen ZM) 14. zástupci OSVZ krajského úřadu Jihočeského kraje (zástupné hlasovací právo) Doc. Ing. Lucie Kozlová, PhD., Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v ČB Eva Hajerová, předseda kontrolního výboru, zastupitelka Mgr. Pavla Doubková, vedoucí odd. kontroly, OSVZ KÚ JčK Mgr. Monika Hanzelyová, koordinátorka SRPSS JčK - 5 -

7 Monitorovací a řídící výbor RPSS současný 1. příslušný náměstek primátora Mgr. Petr Podhola 2. vedoucí OSV Pavla Mikšátková 3. pověření pracovníci OSV Šárka Kovárnová 4. vedoucí ORCR + pověřený pracovník ORCR (zástupné hlasovací právo) 5. zástupce poskytovatelů sociálních služeb 6. zástupce sociální komise RM (zároveň člen ZM) 7. metodička / externí hodnotitelka procesu (zástupné hlasovací právo) 8. zástupci OSVZ krajského úřadu Jihočeského kraje (zástupné hlasovací právo) Ing. Dagmar Baumruková, vedoucí ORCR Ing. Pavel Janda, ředitel Domova pro seniory Máj Helena Sýkorová, předsedkyně sociální komise RM Doc. Ing. Lucie Kozlová, PhD., Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v ČB Mgr. Pavla Doubková, vedoucí odd. kontroly, OSVZ KÚ JčK Mgr. Monika Hanzelyová, koordinátorka SRPSS JčK Monitorovací a řídící výbor RPSS bude postupně doplněn o další členy

8 Koordinační výbor RPSS Pracovní skupina Jméno: Organizace: Služby pro děti a mládež Zuzana Svobodová Městská charita ČB Poradenství Mgr. Miloslava Hanousková Občanská poradna při JR Služby pro osoby v přechodné sociální krizi Václav Kučera Městská charita ČB Služby pro seniory Ing. Pavel Janda Domov pro seniory Máj Služby pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Služby pro osoby se zdravotním znevýhodněním Metodik komunitního plánování Tomáš Brejcha, DiS. Zuzana Vondráčková Zdeněk Říha Občanské sdružení PREVENT Městská charita ČB/ FOKUS České Budějovice Občanské sdružení KONÍČEK Koordinátorka RPSS Mgr. Šárka Kovárnová Odbor sociálních věcí, Magistrát města ČB - 7 -

9 2. Stručný přehled priorit všech pracovních skupin PS č. 1 Služby pro děti a mládež Priorita 1/1 Podpora sítě poskytovaných sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. Opatření 1/1.1. Podpora a rozvoj stávajících sociálních služeb o Aktivita 1/1.1.1 Odborné sociální poradenství 37 o Aktivita 1/1.1.2 Domy na půl cesty 58 o Aktivita 1/1.1.3 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 62 o Aktivita 1/1.1.4 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 65 o Aktivita 1/1.1.5 Krizová pomoc 60 o Aktivita 1/1.1.6 Terénní programy 69 Opatření 1/1.2. Vznik nových sociálních služeb pro danou cílovou skupinu o Aktivita 1/1.2.1 Vznik nových nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (sídliště Máj, Lišov) o Aktivita 1/1.2.2 Vznik NZDM Suché Vrbné o Aktivita 1/1.2.3 Záměr rozšířit Dům na půl cesty i pro cílovou skupinu chlapci let o Aktivita 1/1.2.4 Rozšíření kapacity sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Opatření 1/1.3. Rozšíření a zkvalitnění terénní práce s dětmi a mládeží o Aktivita 1/1.3.1 Rozšíření terénní formy práce s dětmi Priorita 1/2 Podpora souvisejících služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. Opatření 1/2.1 Podpora stávajících zařízení o o o o Aktivita 1/2.1.1 Tranzitní program Aktivita 1/2.1.2 Mateřská centra a rodinná centra Aktivita 1/2.1.3 Podpora zařízení pro děti s poruchami chování Aktivita 1/2.1.4 Podpora vzniku zařízení s dobrovolným diagnosticko-terapeutickým pobytem pro mládež nad 15 let Opatření 1/2.2 Podpora vzniku nových zařízení a služeb o Aktivita 1/2.2.1 Specifické třídy v rámci mateřských škol o Aktivita 1/2.2.2 Multidisciplinární týmy Opatření 1/2.3 Prevence rizikového chování, trestné činnosti, CAN o Aktivita 1/2.3.1 Vznik systému včasné intervence SVI o Aktivita 1/2.3.2 Primární prevence ve školách PS č. 2 Poradenství Priorita 2/1 Podpora a rozvoj stávající sítě sociálního poradenství Opatření 2/1.1 Podpora realizace služeb stávající sítě a jejích zkvalitňování o Aktivita 2/1.1.1 Sociální poradenství

10 o Aktivita 2/1.1.2 Telefonická krizová pomoc 55 Opatření 2/1.2 Rozvoj stávající sítě a zvýšení kapacity v oblasti sociálního poradenství o Aktivita 2/1.2.1 Zajištění sociálního poradenství v oblasti zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce o Aktivita 2/1.2.2 Zajištění sociální poradenství v oblasti dluhové problematiky o Aktivita 2/1.2.3 Rozšíření poradenství blíže k cílové skupině Priorita 2/2 Podpora a rozvoj služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Opatření č. 2/2.1 Rozvoj služeb souvisejících a doplňujících o Aktivita 2/2.1.1 Rozvoj (vznik) bezplatné občanské mediace o Aktivita 2/2.1.2 Rozvoj (vznik) služeb podporovaného zaměstnávání PS č. 3 Služby pro osoby v přechodné sociální krizi Priorita 3/1 Podpora sítě sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. Opatření 3/1.1 Podpora stávající sociální sítě o Aktivita 3/1.1.1 Azylový dům 57 o Aktivita 3/1.1.2 Noclehárna 63 o Aktivita 3/1.1.3 Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím 60a o Aktivita 3/1.1.4 Nízkoprahové denní centrum 61 o Aktivita 3/1.1.5 Krizová pomoc 60 o Aktivita 3/1.1.6 Terénní programy 69 o Aktivita 3/1.1.7 Sociální rehabilitace 70 Opatření 3/1.2 Podpora vzniku nových a rozvoj kapacit stávajících sociálních služeb o Aktivita 3/1.2.1 Vznik azylového domu pro páry a rodiny s dětmi o Aktivita 3/1.2.2 Vznik nízkoprahového domova pro seniory dle 57 o Aktivita 3/1.2.3 Podpora vzniku krajského krizového centra o Aktivita 3/1.2.4 Podpora vzniku sociální rehabilitace pro osoby v krizi o Aktivita 3/1.2.5 Zvýšení kapacity noclehárny pro muže o Aktivita 3/1.2.6 Zvýšení kapacity nízkoprahového denního centra Priorita 3/2 Podpora souvisejících a návazných služeb (služby nedefinované v zákoně 108/2006sb) Opatření 3/2.1 Podpora vzniku a rozvoje sociálního bydlení v ORP České Budějovice o Aktivita 3/2.1.1 Zavedení systému vícestupňového bydlení s doprovodným sociálním programem Opatření 3/2.2 Podpora vzniku a rozvoje služeb vedoucích k pracovnímu uplatnění osob v přechodné sociální krizi o o Aktivita 3/2.2.1 Vznik systému zaměstnávání osob v sociální krizi Aktivita 3/2.2.2 Podpora rozvoje sociální ekonomiky - 9 -

11 Opatření 3/2.3 Podpora vzniku a rozvoje zdravotně-sociálních služeb pro osoby v přechodné sociální krizi o Aktivita 3/2.3.1 Vznik systému zdravotní péče o osoby v krizi PS č. 4 Služby pro seniory Priorita 4/1 Podpora a rozvoj sítě poskytovaných služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. Opatření 4/1.1 Podpora sítě poskytovaných služeb o Aktivita 4/1.1.1 Odlehčovací služby 44 o Aktivita 4/1.1.2 Denní stacionáře 46 o Aktivita 4/1.1.3 Domovy pro osoby se zdravotním postižení 48 o Aktivita 4/1.1.4 Domovy pro seniory 49 o Aktivita 4/1.1.5 Domovy se zvláštním režimem 50 o Aktivita 4/1.1.6 Pečovatelská služba 40 o Aktivita 4/1.1.7 Tísňová péče 41 o Aktivita 4/1.1.8 Sociálně aktivizační služba pro seniory a ZP 66 Opatření 4/1.2 Rozvoj stávající sítě poskytovaných služeb o o o Aktivita 4/1.2.1 Podporovat vznik detašovaných pracovišť stávajících poskytovatelů sociálních služeb ve SO ORP České Budějovice pro pečovatelskou službu Aktivita 4/ Rozšíření tísňové péče na SO ORP České Budějovice Aktivita 4/1.2.3 Rozvoj sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením monitoring potřeb (zaměřit na potřeby seniorů) Opatření 4/1.3 Zvýšení kapacity poskytovaných služeb o o Aktivita 4/1.3.1 Zvýšení kapacity v domovech se zvláštním režimem Aktivita 4/1.3.2 Zvýšení kapacity v domovech pro seniory Priorita 4/2 Podpora a rozvoj souvisejících služeb Opatření 4/2.1 Vytvoření lůžek pro osoby patřící do rizikových skupin PS 6 o Aktivita 4/2.1.1 Vznik nízkoprahového domova pro seniory dle 57 (monitoring potřebnosti) Opatření 4/2.2 Podpora a rozvoj Klubu důchodců o Aktivita 4/2.2.1 Zjištění skutečné potřeby na území SO ORP ČB Priorita 4/3 Odstranění bariérovosti a zlepšení bezpečnosti v rámci rezidenčních zařízení a přístupů k nim Opatření 4/3.1 Zajištění bezpečného a bezbariérového přístupu k rezidenčním službám

12 o o AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 Aktivita 4/3.1.1 Zvýšení bezpečnosti přístupových komunikací Aktivita 4/3.1.2 Zlepšení dopravní dostupnosti osob se zdravotním postižením PS č. 5 Služby pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Priorita 5/1 - Podpora a rozvoj sítě sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. Opatření 5/1.1 Podpora a rozvoj kapacity stávajících služeb o Aktivita 5/1.1.1 Sociální poradenství 37 o Aktivita 5/1.1.2 Kontaktní centrum 59 o Aktivita 5/1.1.3 Terénní programy 69 o Aktivita 5/1.1.4 Služby následné péče 64 Opatření 5/1.2 Rozšíření stávající nabídky poskytovaných služeb o Aktivita 5/1.2.1 Zajištění základních potřeb klienta v krizi Priorita 5/2 - Podpora souvisejících služeb pro cílovou skupinu (služby mimo zákon č.108) Opatření 5/2.1 Podpora rozvoje služeb návazných a doplňujících o o o o o o Aktivita 5/2.1.1 Vznik nízkoprahového zdravotnického zařízení při AzD Aktivita 5/2.1.2 Vznik centra specifické primární prevence Aktivita 5/2.1.3 Primární prevence a preventivní programy zaměřené na vybrané populační skupiny se zvýšeným rizikem infekce HIV/AIDS Aktivita 5/2.1.4 Závislost na internetu a hrách Aktivita 5/2.1.5 Podpora (iniciace) vzniku detoxu pro děti a mládež Aktivita 5/2.1.6 Podpora zaměstnávání z dané cílové skupiny PS č. 6 Služby pro osoby se zdravotním znevýhodněním Priorita 6/1 Zajištění, podpora a rozvoj sítě poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním znevýhodněním definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. Opatření 6/1.1 Podpora realizace služeb stávající sítě a její zkvalitňování o Aktivita 6/1.1.1 Osobní asistence 39 o Aktivita 6/1.1.2 Průvodcovské a předčitatelské služby 42 o Aktivita 6/1.1.3 Podpora samostatného bydlení 43 o Aktivita 6/1.1.4 Centra denních služeb 45 o Aktivita 6/1.1.5 Denní stacionář 46 o Aktivita 6/1.1.6 Týdenní stacionář 47 o Aktivita 6/1.1.7 Chráněné bydlení 51 o Aktivita 6/1.1.8 Raná péče 54 o Aktivita 6/1.1.9 Tlumočnické služby 56 o Aktivita 6/ Služby následné péče 64 o Aktivita 6/ Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 66 o Aktivita 6/ Sociálně terapeutické dílny 67 o Aktivita 6/ Sociální rehabilitace

13 Opatření 6/1.2 Rozvoj stávající sítě poskytovaných služeb o Aktivita 6/1.2.1 Podporovat vznik detašovaných pracovišť stávajících poskytovatelů sociálních služeb ve SO ORP České Budějovice pro osobní asistenci o Aktivita 6/1.2.2 Zajištění služeb podpora samostatného bydlení o o o o o o Aktivita 6/1.2.3 Rozšíření event. vznik služby denního stacionáře Aktivita 6/1.2.4 Rozšíření kapacity služby týdenního stacionáře Aktivita 6/1.2.5 Vznik a rozvoj odlehčovací služby se zaměřením na osoby se zdravotním postižením Aktivita 6/1.2.6 Rozšíření kapacity průvodcovské a předčitatelské služby Aktivita 6/1.2.7 Rozšíření kapacity služby chráněné bydlení Aktivita 6/1.2.8 Domov pro seniory a domov se zdravotním postižením jako vícegenerační zařízení pro rodiče se zdravotně postiženými dětmi s odlehčovací službou pro ZP Priorita 6/2 Podpora a rozvoj služeb, které nejsou definované zákonem jako sociální služba Opatření 6/2.1 Podpora fakultativních úkonů v sociálních službách o Aktivita 6/2.1.1 Workshop zainteresovaných poskytovatelů s cílem rozšířit a doplnit nabídku fakultativních služeb uživatelům Opatření 6/2.2 Rozšíření domácí ošetřovatelské služby (včetně domácí hospicové péče) o Aktivita 6/2.2.1 Rozšíření domácí ošetřovatelské služby - včetně hospicové péče Opatření 6/2.3 Podpora služeb, které se zabývají činnostmi definovanými v přesazích o o Aktivita 6/2.3.1 Podpora aktivit směřujících k integraci lidí se zdravotním postižením do běžných škol Aktivita 6/2.3.2 Podpora aktivit směřujících k zapojení lidí se zdravotním postižením na trhu práce Opatření 6/2.4 Rozvoj kvality života rodin s dětmi se zdravotním postižením a zdravotně postižených o Aktivita 6/2.4.1 Vybudování integračních zahrad a hřišť SPOLEČNÉ PRIORITY Priorita 7/1 Zvyšování informovanosti a další PR aktivity v sociální oblasti Opatření 7/1.1 Zvyšování informovanosti osob a institucí v sociální oblasti o Aktivita 7/1.1.1 Zvyšování informovanosti osob a institucí v sociální oblasti Aktivita 7/1.1.2 Zajištění informovanosti obecních úřadů s důrazem na zlepšení informovanosti obyvatelů obcí v SO ORP ČB Priorita 7/2 Podpora poskytovatelů a dalších subjektů působících v sociální oblasti Opatření 7/2.1 Podpora poskytovatelů a dalších subjektů o Aktivita 7/2.1.1 Vzdělávání poskytovatelů a dalších subjektů

14 o Aktivita 7/2.1.2 Rozvoj spolupráce a podpora služeb nedefinovaných zákonem č. 108/2006 Sb. Priorita 7/3 Dobrovolnictví Opatření 7/3.1 Podpora dobrovolnických center o Aktivita 7/3.1.1 Podpora spolupráce poskytovatelů s dobrovolnickými centry Priorita 7/4 Podpora a udržení funkčních procesů plánování rozvoje sociálních služeb Opatření 7/4.1 Podpora organizační struktury pro plánování sociálních služeb na území ORP ČB o Aktivita 7/4.1.1 Podpora činnosti řídící skupiny, koordinační skupiny, monitorovací skupiny a pracovních skupin pro jednotlivé oblasti pomoci včetně koordinace procesů Opatření 7/4.2 Zpracování akčních plánů na jednotlivé roky plánovacího období o Aktivita 7/4.2.1 Zpracování akčního plánu pro následující rok o Aktivita 7/4.2.2 Zpracování analýz potřebných pro aktualizaci plánu Opatření 7/4.3 Pravidelné monitorování realizace jednotlivých opatření a aktivit včetně vyhodnocování plánu o 7/4.3.1 Monitoring včetně vyhodnocování realizace plánu a implementace jednotlivých aktivit

15 3.1 Pracovní skupina č. 1 SLUŽBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ Seznam členů pracovní skupiny Děti a mládež Jméno Organizace 1. Zuzana Svobodová, Dis., vedoucí PS Městská charita ČB, NZDM Srdíčko - Jiloro 2. Renata Lippmannová Středisko výchovné péče 3. Ing. Tomáš Rádl/ Mgr. Markéta Vondrášková Salesiánské středisko mládeže 4. Pavla Scheicherová M Centrum pro mladou rodinu 5. Romana Bočková Koníček 6. Mgr. Jana Nováčková Probační a mediační služba ČR 7. Johana Fuxová Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, MM ČB 8. Veronika Prokopcová Fond ohrožených dětí ČB 9. Mgr. Eva Kuzbová Kurátor pro děti a mládež, OSV, MM ČB 10. Johana Fuxová Odbor školství, mládeže a TV, MM ČB 11. Bc. Kateřina Bíro/Mgr. Václav Sup Městská policie ČR, preventisté 12. Bc. Lucie Pavlová MCH ČB, NZDM Ruda 13. Veronika Pekárková DDÚ Homole 14. Pověření zástupci ZŠ Pohůrecká 15. Hana Kousalová Oblastní charita Zliv, NZDM Dominus Tecus 16. Bc. Petra Vebrová Jeslová a azylová zařízení, p.o. Charakteristika řešené oblasti: cílová skupina děti, mládež a zákonný zástupce s možnou specifikací: - děti a mládež obecně - sociálně znevýhodněné děti - děti se specifickými problémy věk děti a mládež do 26 let věku a jejich zákonní zástupci typ služby, které jsou dané osobou uživatele, jeho potřebami a problémy zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti poskytnutí ubytování péče o týrané, zneužívané a zanedbané děti organizace a výkon výchovných a trestních opatření u mladistvých opatření probačního úředníka u dětí mladších 15 let typy problémů, potřeby, které dané osoby řeší volnočasové psychické závislost na návykových látkách školní příprava typy služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách) sociální poradenství 37 domy na půl cesty

16 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 62 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 65 krizová pomoc 60 terénní programy 69 přesahy z hlediska cílové skupiny děti závislé na návykových látkách děti bez domova přesahy z hlediska poskytovaných služeb denní stacionář 46 sociální rehabilitace 70 sociálně terapeutické dílny 67 osobní asistence 39 odlehčovací služby 44 týdenní stacionář 47 průvodcovské a předčitatelské služby 42 raná péče

17 SWOT analýza pro oblast děti a mládež Obsah faktorů Typy faktorů příznivé nepříznivé vnitřní SILNÉ STRÁNKY práce s celou rodinou rozsáhlá síť poskytovatelů sociálních služeb v ČB kvalita služeb poskytovaných stávajícími organizacemi (stabilita a tradice některých zařízení) nabídka placených organizovaných volnočasových aktivit pro děti do 15 let věku bezplatnost některých sociálních služeb existence Průvodce sociálními službami města České Budějovice (každoroční aktualizace) kvalifikovaný personál dostupnost nabídky sociálních služeb pro cílovou skupinu v ČB možnosti čerpání finančních prostředků na některé druhy SS pro CS prostřednictvím IP JčK SLABÉ STRÁNKY malá nabídka neorganizovaných volnočasových aktivit pro děti a mládež bez omezení věku v SO ORP malá nabídka organizovaných volnočasových aktivit pro děti a mládež od 15 let výše nedostatečné spektrum služeb pro děti se specifickými problémy problematická spolupráce s uživateli služeb (např. nepravidelná docházka, neplnění dohodnutých pravidel, ) nedostatek příležitostí volnočasových aktivit v okolních obcích (centralizace sociálních služeb) nedostatek financí na služby pro děti do 15 let chybějící sociálně-právní supervize sociálních služeb (nedostatek supervizorů) nedostatek dobrovolníků mimo ČB nejsou zajištěny všechny potřebné lokality SS pro CS v celém SO ORP (např.nzdm v Lišově ) informovanost veřejnosti o nabídce sociálních služeb nedostatečná finanční spoluúčast některých obcí na poskytování SS a řešení problémů cílové skupiny nedostatečná finanční podpora při investičních záměrech chybějící služba Dům na půl cesty pro chlapce v ČB

18 vnější AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 PŘÍLEŽITOSTI podpora primární prevence (prevence sociálně patologických jevů) - podpora vzniku multikulturních, duchovních a komunitních center, hřišť, sportovních areálů, apod. rozšíření a zkvalitnění terénní práce integrace dětí se sociálním znevýhodněním propojení zdravotnických, školských a sociálních zařízení (psycholog, pedopsychiatr, výchovný poradce, metodik prevence, sociální pracovník) prohlubování spolupráce odborníků napříč organizacemi - v rámci sociálních služeb, škol, školských zařízení formou kulatých stolů - organizovaných magistrátem města České Budějovice kvalitní celoživotní vzdělávání pracovníků v oblasti péče o děti a mládež nejen v rámci sociálních služeb (např. pedagogická oblast) víceletý dotační individuální plán z KÚ JčK identifikace chybějících článků sociální oblasti analýza potřebnosti uživatelů v SO ORP propojování veřejné správy, NNO, privátního sektoru a odborné veřejnosti - multitým dostupnost sociálně-právní supervize sociálních služeb a pracovníků pracujících s danou cílovou skupinou podpora a motivace dobrovolnické služby spolupráce s ostatními organizacemi aktualizace a implementace RPSS ČB OHROŽENÍ narůstající nezájem cílové skupiny o jakékoliv organizované volnočasové aktivity nedostatek odborníků - dětských psychologů, speciálních pedagogů, školních psychologů, mediátorů, supervizorů aj. budování komerčních center, heren (rizikové a závadové chování dětí a mládeže) podceňování problematiky některých typů závislostí u dětí (kouření, alkohol, PC hry, internetové sociální sítě, poruchy příjmu potravy..) nejasná pravidla v poskytování finančních prostředků od MPSV (financování provozu) neexistence koncepce financování SS obtížnost čerpání finančních prostředků z veřejných zdrojů (složitá pravidla dotačních titulů EU, nutnost předfinancování, vysoké procento požadované spoluúčasti) nejednotný výklad pravidel při vykonávání inspekcí kvality sociálních služeb finanční neohodnocení sociální práce a nezájem o zaměstnání ze strany absolventů (především mužů) v sociálních službách neprovázanost legislativy a její nejednotný a obtížný výklad negativní předsudky vůči specifickým cílovým skupinám kritéria standardů SS neodpovídají potřebám služeb sociální prevence

19 Priorita 1/1 Podpora sítě poskytovaných sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. Opatření 1/1.1. Podpora a rozvoj stávajících sociálních služeb o Aktivita 1/1.1.1 Odborné sociální poradenství 37 o Aktivita 1/1.1.2 Domy na půl cesty 58 o Aktivita 1/1.1.3 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 62 o Aktivita 1/1.1.4 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 65 o Aktivita 1/1.1.5 Krizová pomoc 60 o Aktivita 1/1.1.6 Terénní programy 69 Opatření 1/1.2. Vznik nových sociálních služeb pro danou cílovou skupinu o Aktivita 1/1.2.1 Vznik nových nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (sídliště Máj, Lišov) o Aktivita 1/1.2.2 Vznik NZDM Suché Vrbné o Aktivita 1/ Záměr rozšířit Dům na půl cesty i pro cílovou skupinu chlapci let o Aktivita 1/1.2.4 Rozšíření kapacity sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Opatření 1/1.3. Rozšíření a zkvalitnění terénní práce s dětmi a mládeží o Aktivita 1/1.3.1 Rozšíření terénní formy práce s dětmi Priorita 1/2 Podpora souvisejících služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Opatření 1/2.1 Podpora stávajících zařízení o o o o Aktivita 1/2.1.1 Tranzitní program Aktivita 1/2.1.2 Mateřská centra a rodinná centra Aktivita 1/2.1.3 Podpora zařízení pro děti s poruchami chování Aktivita 1/2.1.4 Podpora vzniku zařízení s dobrovolným diagnosticko-terapeutickým pobytem pro mládež nad 15 let Opatření 1/2.2 Podpora vzniku nových zařízení a služeb o Aktivita 1/2.2.1 Specifické třídy v rámci mateřských škol o Aktivita 1/2.2.2 Multidisciplinární týmy Opatření 1/2.3 Prevence rizikového chování, trestné činnosti, CAN o Aktivita 1/2.3.1 Vznik systému včasné intervence SVI o Aktivita 1/2.3.2 Primární prevence ve školách Priorita 1/1 PODPORA SÍTĚ POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ Č. 108/2006 SB. Popis Priority: Podpora a rozvoj sítě SS poskytovaných v oblasti pomoci pro děti a mládež. Služby jsou poskytovány těmto cílovým skupinám - děti a mládež (do 26 let věku) a zákonný zástupce s možnou specifikací:

20 - děti a mládež obecně - zdravotně a sociálně znevýhodněné děti - děti se specifickými problémy Poskytovatelé SS jsou kromě dalších donátorů finančně podporováni z dotačního řízení MPSV a podle aktuální situace mohou být služby dále podpořeny i z grantových titulů Statutárního města ČB a JČK. Opatření naplňující Prioritu: 1/1.1 Podpora a rozvoj stávajících sociálních služeb 1/1.2 Vznik nových sociálních služeb pro danou cílovou skupinu 1/1.3 Rozšíření a zkvalitnění terénní práce s dětmi a mládeží Opatření 1/1.1 Podpora a rozvoj stávajících sociálních služeb Popis Opatření: Podpora a rozvoj sítě SS poskytovaných v oblasti pomoci pro děti a mládež. Služby jsou poskytovány těmto cílovým skupinám - děti a mládež (do 26 let věku) a zákonný zástupce s možnou specifikací: - děti a mládež obecně - zdravotně a sociálně znevýhodněné děti - děti se specifickými problémy Poskytovatelé SS jsou kromě dalších donátorů finančně podporováni z dotačního řízení MPSV a podle aktuální situace mohou být služby dále podpořeny i z grantových titulů Statutárního města ČB a JČK. Aktivity naplňující Opatření: 1/1.1.1 Odborné sociální poradenství 1/1.1.2 Domy na půl cesty 1/1.1.3 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1/1.1.4 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1/1.1.5 Krizová pomoc 1/1.1.6 Terénní programy Aktivita 1/1.1.1 Odborné sociální poradenství 37 Tato aktivita je řešena v PS č. 2 Poradenství, včetně specifikace zaměření na děti a mládež. 1) Sociální poradenství zahrnuje a) základní sociální poradenství, b) odborné sociální poradenství. Ad a/ Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. Ad b/ Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, b) sociálně terapeutické činnosti, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Bude zajištěna dostupnost sítě sociální pomoci ve smyslu zákona č. 108/2006 pro danou službu Cílová skupina a předpokládaný počet uživatelů: Registrovaní poskytovatelé, kteří poskytují službu na území SO ORP ČB pro cílovou skupinu uživatelů Předpokládané náklady: Předpokládané zdroje financování:

21 Dotace MPSV ČR a SM ČB a granty JčK Zajištěn fungující systém stávajících služeb minimální síť poskytovaných služeb pro cílové skupiny uživatelů po celé plánovací období Po celé plánované období Aktivita bude pravidelně v souladu přehodnocována a upřesňována na základě aktuálně zjištěných skutečných potřeb uživatelů. Aktivita 1/1.1.2 Domy na půl cesty 58 Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, c) sociálně terapeutické činnosti, d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Do budoucna by bylo vhodné umístit službu vně azylového domu ( samostatné byt. jednotky s kuchyňským koutem a příslušenstvím). Vizí je rozšíření cílové skupiny i o chlapce a navýšení kapacity služby na 4. Na území SO ORP ČB cílové skupině službu poskytuje: Jeslová a azylová zařízení České Budějovice Bude zajištěna dostupnost sítě sociální pomoci ve smyslu zákona č. 108/2006 pro danou službu Cílová skupina: zletilé dívky do 26 let věku, které opouštějí školská zařízení ústavní výchovy nebo dívky z nefunkčních rodin Počet uživatelů apod. Pozn.: Počty podle jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb jsou uvedeny v samostatných tabulkách. Pozn.: Náklady a zdroje financování podle jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb jsou uvedeny Indikátory (skutečnost) Počet uživatelů Počet jednotek (lůžko) počty) zdroje financování) MPSV IP JčK JČK Obec / obce Příjmy od uživatelů

AKČNÍ PLÁN 2011 VYHODNOCENÍ K 30. 9. 2011

AKČNÍ PLÁN 2011 VYHODNOCENÍ K 30. 9. 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 VYHODNOCENÍ K 30. 9. 2011 Projednáno: 1. Řídící skupina RPSS dne 11.10.2011 schváleno 2. Rada města České Budějovice dne 19.10.2011 vzato na vědomí usnesením č. 1509/2011 1 Pracovní skupina

Více

AKČNÍ PLÁN 2012 ROZVOJOVÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÉ BUDĚJOVICE 2008-2013 MOTTO: NEJSME LHOSTEJNÍ, PLÁNUJEME SOCIÁLNÍ SLUŽBY

AKČNÍ PLÁN 2012 ROZVOJOVÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÉ BUDĚJOVICE 2008-2013 MOTTO: NEJSME LHOSTEJNÍ, PLÁNUJEME SOCIÁLNÍ SLUŽBY AKČNÍ PLÁN 2012 ROZVOJOVÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÉ BUDĚJOVICE 2008-2013 MOTTO: NEJSME LHOSTEJNÍ, PLÁNUJEME SOCIÁLNÍ SLUŽBY Schválen Řídící skupinou RPSS dne 26. 1. 2012 Schválen Radou města České

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

AKČNÍ PLÁN 2015. Schváleno:

AKČNÍ PLÁN 2015. Schváleno: AKČNÍ PLÁN 2015 Schváleno: 1. Řídící skupinou RPSS dne 5. února 2015 2. Radou města dne 18. února 2015, usnesením č. 213/2015 3. Zastupitelstvem města dne 16. března 2015, usnesením č. 54/2015 1 OBSAH/PŘEHLED

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

AKČNÍ PLÁN PRO ROK 2016

AKČNÍ PLÁN PRO ROK 2016 1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJOVÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÉ BUDĚJOVICE 2013 2018 PRO ROK 2016 Schváleno: 1. Řídící skupinou RPSS dne 4. února 2016 2. Radou města dne 15. února 2016, usnesením č. 155/2016 3.

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze: 01 Zpracovala: Bc. Petra Podzimková, Výkonná manažerka projektu Schválila: Řídící skupina Rozvojového plánování sociálních služeb České

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

Akční plán RPSS pro rok 2009

Akční plán RPSS pro rok 2009 Akční plán RPSS pro rok 2009 Úvod Akční roční plán Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice vychází pro rok 2009 především z obecné návrhové části RPSS. Tato část vznikla jako společný

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Obsah: I. O zásobníku projektů...

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Kulatý stůl V Českých Budějovicích 10. prosince 2012 Plánování sociálních služeb na úrovni Jihočeského kraje Plánování sociálních služeb na úrovni Jihočeského

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období 2015-2018 Komunitní plán navazuje na strategické dokumenty platné v lokalitě: PRSS Šluknovského výběžku 2014-2017

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

Komunitní plánování sociálních služeb města Třebíče

Komunitní plánování sociálních služeb města Třebíče Komunitní plánování sociálních služeb města Třebíče Zápis č. 6 z jednání Pracovní skupiny Rodina, děti a mládež, občané v přechodné sociální krizi, společensky nepřizpůsobiví občané a osoby ohrožené závislostmi,

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán (RAP) Vychází ze Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 Zajišťuje

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 Reg. číslo IPRM: 1/SZ/40 Nositel IPRM: Statutární město Chomutov Dohoda č.: 4463 (v CES) se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Plánované změny v IPRM výstiţný popis dle

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 432/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 406 ze dne 08.06.2015 Akční plán pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Poslání AGENTURY podpora obcím v procesu sociálního začleňování podpora subjektů na místní úrovni nadresortní přístup propojování veřejné správy a neziskového

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP Semily 2011 Akční plán pro rok 2013 Aktualizovaná verze /duben 2013/ Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Název krajského úřadu: Krajský úřad Zlínského kraje 1. Souhrnný komentář KÚ ke stanovení reálných návrhů dotací pro rok 2011 1 : Služby

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť služeb nezbytných pro sociální stabilitu

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Název

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 6. listopadu 2013 Pracovní skupina Děti a mládež Služba Indikátor

Více

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko = LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko Poskytnutí individuální, důstojné a koncepční podpory, pomoci či doprovázení rodinám, matkám či otcům a jejich

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více