Autorem portrétu Aloise Jiráska na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autorem portrétu Aloise Jiráska na obálce e-knihy je Jan Vilímek."

Transkript

1

2

3 Znění tohoto textu vychází z díla U nás II tak, jak bylo vydáno Státním nakladatelstvím v roce 1937 (JIRÁSEK, Alois. U nás: nová kronika. Kniha druhá, Novina. Dotisk 9. vyd. Praha: Státní nakladatelství, s. Sebrané spisy, sv. 18). Autorem portrétu Aloise Jiráska na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Text díla (Alois Jirásek: U nás II), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, není vázán autorskými právy. Citační záznam této e-knihy: JIRÁSEK, Alois. U nás II [online]. V MKP 1. vyd. Praha: Městská knihovna v Praze, 2014 [aktuální datum citace e-knihy př. cit. rrrrmm-dd]. Dostupné z: Vydání (obálka, grafická úprava), jehož autorem je Městská knihovna v Praze, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-nevyužívejte dílo komerčně- Zachovejte licenci 3.0 Česko. Verze 1.0 z

4 Upozornění pro čtenáře Tato e-kniha obsahuje poznámky pod čarou, které nejsou hypertextově provázány. Text poznámky pod čarou je umístěn na dolním okraji každé stránky, ve které je v textu zvýrazněno číslo poznámky pod čarou (např.: Text 0 ). 0 Text poznámky pod čarou.

5 OBSAH Upozornění pro čtenáře... 4 KNIHA DRUHÁ: NOVINA... 7 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX

6 XXXI XXXII XXXIII XXXIV XXXV XXXVI XXXVII XXXVIII XXXIX XL XLI XLII XLIII XLIV XLV XLVI XLVII XLVIII XLIX L LI LII LIII

7 KNIHA DRUHÁ: NOVINA Psáno roku (Lumír) I. Čeledník na padolské faře tichl po slavném pohřbu faráře Zeidlera. Tichl i projasňoval se, neboť na lavicích, na stěnách i v oknech ubývalo různých klecí ptačích, velkých, malých, drátěných i celých dřevěných, které nevysokou světnici hodně stínily. Nejdříve zmizeli jikavci a čečatky, kvíčaly, cvrčaly a jiní volaví. Ti ještě za živobytí farářova, když tak těžce stonal. To je vzal Michal Langr, bratr staré učitelky, na čihadlo, a víc už jich na faru neposlal. Přestěhoval je do svého příbytku. Panna Márinka, kulatá hospodyně stará, se po nich ani neohlédla, ani si na ně nevzpomněla, jak byla tenkrát úzkostí obklíčená a strachem všecka zapomenutá. Po pohřbu se o ně také nehlásila. Že zůstali Michalu Langrovi, rozumělo se samo sebou. Bývalí na čihadle pravá ruka nebožtíka faráře a všecko mu tam vlastně řídil. Volavé tedy podědil i čihadlo se všemi sítěmi v nových pružinách, a všecko k tomu. Tak zmizeli volaví z fary, a druhý den po pohřbu přišel na faru v neobyčejný čas starý hrobař, ušňupaný, s modrým šátkem za vestou zastrčeným, požádat pannu Márinku, kdyby jako některého z těch ptáčků měla nazbyt, tak že by řek zaplať Pán Bůh, aby taky měl po nebožtíku jemnostpánovi památku, a že by Franta, jako vnuk, měl nehoráznou radost, to že je takový ptáčkář, že pořád černohlávka, toho kdyby tak Vzdychajíc, batolila se panna Márinka z kuchyně do čeledníku, přinesla klec s černohlávkem a vzdychala zas, ach, tak že to 7

8 stěhování se začíná, ale ať Frantík si ho hledí, jemnostpán, ten že Dále nemohla. Černohlávek začal stěhování, a když se po mši stavil Kalina, mladý kostelník, na faře, pověděla mu panna Márinka o tom a hned sama začala, on že má ptáky také rád, jemnostpán že na něj v tom držel, aby si tedy vybral. Řekla bych drozna, to byl jemnostpánův oblíbený a taky toho drozna ze všech posledního slyšel, ten mu ještě zazpíval před samou smrtí, ale už temně, jako by věděl Hlas staré hospodyně se opět zachvěl a oči se jí zakalily, jak jí živěji na mysl dolehla vzpomínka na poslední chvíle bratrancovy. Tak se loučili Přejela zástěrou oči. Myslila jsem si, že bys ty ho lépe opatroval, mluvila zas o drozdovi, ale boušínský jemnostpán, byli takoví přátelé, kamarádi od malička, aby měl taky ňákou památku, myslila jsem si Mladý hodinář také tak myslil a chválil, aby drozda jen poslala na Boušín, tam že se bude mít jistě dobře. Vidíš, to jsem ráda, Anton, tykala mu jako nebožtík její bratranec, já myslila, že bys ty ale víš, vyber si z ostatních, které chceš a kolik chceš. Já si to držet nemožu a prodat je, kdo ví komu, ne, to ne, to bych neudělala, to by se jemnostpán a čekat, kdo sem přijde? Ó, žádný, žádný by jich tak nehleděl Povzdechovala zas. Řekla to obecně, ale určitě pomyslila na P. Havlovického, že ani ten V čeledníku si Kalina vybral kosa. Ještě si vem, jen si vyber! pobízela hospodyně. Tak ještě, panno Márinko, s dovolením, tohohle stehlíka; ženě Úsměv se mu kmitl tváří. Už jednoho měla od jemnostpána, a toho jí její bratr nějak otrávil, vědí Stehlík s kosem se tedy odstěhoval dolů do příbytku staré učitelky, za nimi pak skřivan. Toho si k volavým odnesl učitelčin bratr, Michal Langr. Téhož dne zmizel také Čermák z čeledníka; pro toho si starý Frýdek poslal Vincinu. Nazejtří pak, časně ráno, 8

9 vypravil se Doubenus s drozdem na Boušín; a tak se ve farském čeledníku hodně ztišilo a patrně projasnilo. Když se Doubenus pozdě odpoledne vrátil, vyřizoval v kuchyni u půl pekáče jahelníka, kterýž mu panna Márinka schovala od oběda, že jemnostpán Boušínský pěkně děkuje a pozdravuje, že měl z drozna radost, jak ho to těšilo, že si panna Márinka na něj tak vzpomněla, o drozna aby byla bez starosti, ten že se zle mít nebude, jako včeličky, a že by to už k vůli nebožtíku jemnostpánu neudělal To Doubenus ze svého dokládal. Panna Márinka vzdychala. Za těch povzdechů zasvitlo dno pekáče, o jehož jahelníku Doubenus vytrvale pracoval. Z fary šel domů, dolů městečkem, ale ne rovnou. U Kalinů, u hodináře se zastavil. Svítili už, jak bylo na krátkém dni, v říjnu měsíci. Stará učitelka seděla na lavičce u pece a kolébala vnoučka. Zpívala svým stařenským hlasem, a syn, jenž seděl u svého hodinářského stolku a ještě pracoval, přizvukoval druhý hlas. Šlo jim to mile. V prostý ten, ale souladný dvouzpěv přihukoval oheň v zelených kamnech. Až Doubenus je umlčel, jak vkročil a jadrně u dveří pozdravil. Ostal tam a ohlížel se po mladé, po Justynce, jak ji ještě někdy zmýlené pojmenoval, když o ní mluvil nebo i když ji oslovil. Také hned, jen dal pozdravem, se po ní ptal, až se mu mladý hodinář zasmál, tak že Doubenus s nimi, s ním a panímámou nic, to že je pěkné. Doubenus se jen šklíbil, oči přimhuřuje. Když mám pro ni vzkaz, z Boušína Ah, byl jste tam s droznem, připomínal si mladý kostelník a dychtivěji se ptal: A co pan farář? Pojďte, Doubenus, sedněte, ať tadykle kloučkoj neodnesete spaní. Vešla mladá Kalinová, z kuchyně pod komínem od nístěje, kde večeři chystala, od ohně ještě zardělá, s plackou 1 na hlavě po 1 Šátek na pokos uvázaný. 9

10 domácku, čistě oblečená, v tmavém živůtku s proramenicemi, tak že jí bylo vidět, jak měla rukávy košile jen přes rameno, bílé, kulaté paže. Přišla jako srna lehce, v modré zástěře přes tmavou sukni, v pantoflíčkách, jak se tenkrát chodilo po domě i do kostela, svěží jako děvče, ale v ladné plnosti mladičké matky. Vesele vstoupila, vesele uvítala Doubena, jejž vždycky ráda viděla, zvláště od těch dob, co ji vyprovodil na outěku z Padolí na Boušín, co jí tam vzkazy a psaníčka od Antonína přinášel a byl svědkem jejích starostí, strachu i pak jejího štěstí. Hned musel usednout a hned musel vypravovat, když mladá Kalinová uslyšela, že byl na Boušíně. Vyřizoval vzkazy od faráře, od panny Aninky, od té obzvlášť, a jak se jí stýská, jako po Justynce, či tuhle po mladé, že si nemohla bez ní zvyknout. Tolik vám vzdychala a oči obracela, inu tuze smutně, a vyptávala se, musel jsem vypravovat, ani mě nechtěla z kuchyně pustit, a uctila mě, jen co je prauda, a kafem, pane, dobrým! To řálo a buchty mně podala, a taky sama poudala, no tedže je pokoj s těma zloději, to že by strach neměla, jen tuhle Justynka, jako mladá maminka, ta že jí schází. A co učitelovi, nic jste neslyšel? ptala se mladá Kalinová, jak se Doubenus odmlčel, upíraje na ni úsměvem mžouravá očka. A taky, bodejť, byl bych zapomněl, vidíte. No, že učitelova hocha, jako nejstaršího, odvezli zas do Brounova, o sv. Václavě; už rok že tam byl, že se tuze dobře učí, a on, kantor, Šolta, jakou má z hocha radost, jak se hochoj daří. Dostal ho zas do kláštera, to mu to tam pan páter Havlovický zašafoval, a to prý je místo! Na celou zdravu, všecko a všecko zadarmo. To si považme, to se ten hoch má, pořád jako na posvícení, bodejť, v brounovským klášteře nic churého na stůl nedají. To ona je učitelka, chudák, ráda, to jí přeju! Ale brambory už budou. Mladá se otočila a ven pod komín k nístěji, odkudž vytáhla vidlicí z plamenů hrnek plný bramborů. Když je kouřící postavila na míse na stůl a přinesla na bílém talíři husečku krásně žlutého másla 10

11 s vytlačeným do másla beránkem a květy, pobídla Doubena, když vstával, aby ostal, aby si s nimi vzal. Kalina a stará učitelka také zvali, a farský jahelník se již slehl. Tedy zůstal a přisedl; ale také se za to hleděl zavděčit hovorem, a zase o Boušínu. Taky panna Aninka tuze litovala naši, jako pannu Márinku Odmlčel se, jak zafoukal na horký brambor, který vzal právě do ruky. Škoda jí bude, poudám, a že je tuze hodná, člověku taky přála, dobrácká, a na chudý jak je hodná; tu příležitost dycky hledala, aby pomohla, hodná, opraudu. Kam ona teď Zle jí nebude. Nebožtík jemnostpán, vysvětlovala stará učitelka svůj výrok, na ni pamatoval, a ona si při velkém šátru taky něco zachovala. Odstěhuje se k sestře do Police. Toť u nového by už nemohla být. Doubenus polkl rychle půl bramboru, aby mohl honem udat otázku. Panna Aninka taky o tom mluvila, kdo on se asi dostane do Padolí. Já řku, že pan páter Havlovický, a ona, to že až jak na zámku v tom udělají rozhod. Tu tázavě upřel oči na mladého Kalinu, že by on jako kostelník mohl něco vědět. Ňáký týden to ještě potrvá, nežli to zvíme, odvětil hodinář, přistrkuje mu schválně mísu, aby si bral, ač už měl Doubenus hromádku oloupaných brambor před sebou. Prozatím sem přijde administrátor, a to bude pan páter. Ze zámku! Doubenus to rád slyšel. A kdy? Zítra. No, a dyž tu už bude, to on tu zůstane, Doubenus mhouřil oči k chytráckému úsměvu. To by pak byla instalace, Doubenus, a při tom trachtace! To jste jak žiu neviďal, co je instalace, to bude masa, piva, pečeně, drobů! Mladý kostelník schválně maloval, jako by se mu již sliny sbíhaly. A vína, a drobů! To se budeme mít! Inu, slyšal jsem, slyšal, že taková vejžírka ňákou stouku stojí. To by mohlo za to něco bejt. Červené tváře Doubenovy v teplé 11

12 světnici, při jídle zardělejší, se hnuly, ústa se roztáhla, oči se do čárek přimhouřily, vše v blaženém, labužnickém úsměvu. Zatím mu bramborová traktace také chutnala. Hromádka před ním zmizela a pak ještě druhá. Až se zapotil. Tu teprve vstal, děkoval, dával dobrou noc, a ještě na síni, až vyšel mezi zahrádkami ven na cestu do tmy říjnového večera, špičky ven, paty k sobě. 12

13 II. P. Havlovický skutečně druhého dne přijel, v modrém, límcovém plášti, v zámeckém kočáře. Pannu Márinku píchlo, když ho zahlédla, a ze síně až na schody před faru vzdychala, jak mu šla naproti; pod schody však u kočáru vítala nového správce s úsměvem. Než, jakkoliv se přemáhala a nutila, stín zármutku v tom vlídném usmívání a vítání zůstal, a P. Havlovický ho vycítil. Měl se k stařeně tím šetrněji, těšil ji, mluvil pěkně o jejím nebožtíku bratranci, faráři Zeidlerovi. O stěhování ani nezavadil. Zato panna Márinka po svačině sama začala, kdy tedy, kdy jako Hlas jí nadobro uvázl, když měla říci, kdy tedy se má stěhovat. Obávalať se, že musí hned; nebyla na to připravena, a také tak naráz Ponižovalo ji to. Mladý administrátor byl by jí do řeči vpadl, kdyby ani nebyla uvázla. Hned ji žádal, aby na to zatím nemyslila a že ji prosí, aby tu ještě zůstala, dokud se o místo nerozhodne, dokud on tu bude administrátorem, že jí bude za to povděčen. Potěšil ji tím, a pozdvihl, že není tak zbytečna, k ničemu. Jinak se na faře leccos měnilo. V čeledníku se zcela vyjasnilo, poněvadž jediná klec se zlatým kanárkem, kterého si panna Márinka nechala, nic už nestínila. Zato v pokoji nebožtíka faráře přibylo knih; administrátor si jich přivezl hned s sebou hodný balík. Sedával u nich, když měl volno, za kalných dní, kdy Bor přes tu chvíli zmizel v mracích, kdy zádušní les na vrchu za farou topil se v mlhách, nebo když podzimní deště šlehaly kolem fary a vítr lomcoval v stromech na zahradě i v prořidlém, rudém psím víně na stěně kolem oken. P. Havlovický sedal u knih, až se panna Márinka v duchu a Doubenus nahlas divili, co se velebný pán načte, že to tak vydrží. Nadobro však u těch společnic neuvázl. Kde mohl, rád pohovořil s lidmi, na hřbitově, když šel na mši i po ní, před farou, kde často 13

14 sám lidi zastavil a vlídně se vyptával. Seznamoval se s Padolskými, s půlpány, i s těmi, kteří přicházeli z přifařených obcí. Doma pak, kdykoliv se jen trochu vyčasilo, začínal si všelijakou práci, skoro samé opravy. Nejprve dal spravit starý, nachýlený plot kolem zahrady; kus ho i porazil a spálil a nahradil novým, laťovým, a zahradu, ač už bylo pozdě, nenechal také tak samu sobě, jak bývala. Co bujelo v koutech divočiny, všelikého bejlí a jalové křoviny, to všecko dal vysekat, při tom cestičky upravit a dvě staré, uschlé slívy porazit. Začal také upravovat farský dvoreček, zvláště velkou, dědičnou louži, která snad byla starší nežli fara sama. Doubenus z fary teď skoro ani nepřišel, co měl díla, zvláště když klál drva do zásoby na zimu. Na čihadlo však nemusil. Administrátor o ně nedbal, a Michal Langr, když ho přišel pozvat, aby pan páter se ráčil taky nahoru na čihadlo podívat, nepochodil. Hosté se na padolské faře neukázali žádní, ač se jich stará hospodyně najisto nadála, když tu byl P. Havlovický. Až jednou, bylo v listopadu před samým polednem, zjevil se někdo, kdo nebyl host, kterého však administrátor rád uviděl. Přicházel v panské livreji a s černou kabelou přes rameno. Posel ze zámecké kanceláře! Shlédl ho právě, když stál u plotu vpředu na zahradě. Páter Havlovický se nadál, že tu zůstane; než přicházely také chvíle nejistoty a pochyb. Teď se blížilo rozhodnutí. Kvapně ustoupil od plotu a chtěl hned do fary, poslu naproti. Přemohl se však, zůstal a vyčkal jej, až přišel do zahrady. Pod starou jabloní, na šustivém koberci spadlého listí zlaté i zarudlé barvy přijal od zámeckého posla veliké psaní s červenou pečetí. Byla to presentace. Čekal ji, a přece ho vzrušila. Rychle ji rozpečetil, chvatně ji zrakem přelétl, aby si zjistil obsah, a hned zval posla do fary. Sám tam však byl dřív; nežli zámecký posel došel zahradou ke dveřím, stanul administrátor už na prahu kuchyně a oznamoval panně Márince, co došlo, že je rozhodnuto. 14

15 V tom svém vzrušení řekl jí to hned, nedočkavě a patrně potěšen. Za chvíli byl by to klidněji, šetrněji učinil. Stará hospodyně vstala se židle a batolíc se k němu, povzdechovala v náhlém pohnutí, v němž chvěly se stesk i potěšení. Přálať P. Havlovickému. Vždyť jsem říkala a nebožtík jemnostpán taky och, taky. Pán Bůh rač požehnat, jemnostpane Po prvé mu tak řekla, a jak došla, chtěla mu políbit ruku. Nový farář však nedopustil. Stiskl stařence ruku, děkoval jí a hned prosil, aby posla uctila, aby mu dala vína do čeledníku, a něco jíst, ať ho uctí, když přinesl takovou novinu. Sám pak vkročil do svého pokoje; stanul hned za prahem a dal se do volnějšího a pozorného čtení došlého listu, kterým Její Výsost Kateřina vévodkyně Zaháňská, paní na Náchodě a Chvalkovicích, ustanovovala jej na padolskou faru. Když dočetl, sklesly mu volně ruce s listem; na okamžik se zamyslil, pak obrátil oči do výše a povzdechl. Uvědomil si, že to vážný okamžik v jeho životě, že nešel sem jen proto, aby si hmotně polepšil, že s novou hodností připadly mu těžší úkoly i zodpovědnost Zámecký posel odešel z padolské fary posilněn a obdarován několika zlatníky; Doubenus po něm do nedaleké Dřevíce, do bohatého mlýna, kde měli kočár a pár pěkných koní, zjednat příležitost. Kráčel bystřeji a po zardělé tváři rozléval se mu svit radosti a úsměvu. Tušil najisto, co se stalo, když přišel ze zámku posel; pak panna Márinka nesmlčela, a velebný pán chce najednou do Hradce. Přál mu to, protože je velebný pán takový dobrák, přál to i sobě, že tu ostane, totiž P. Havlovický, a on také. To by pak ta na jméno instalace nemohl hned připadnout ale sláva bude i ta slavná trachtace Doubenus příležitost pojednal a když se vrátil, dost pozdě, odevzdal mu nový farář jeden z listů, které toho odpoledne napsal, aby jej odnesl zítra časně ráno do Havlovic do mlýna, panímámě farářově, která tam s dcerou, ještě svobodnou, žila na výměnku u staršího syna. 15

16 Doubenus se vypravil za šera, a za chvilku po něm vyjel P. Havlovický do Hradce Králové ke konsistoři složit přísahu. Třetího dne odpoledne dorazil zpět až do Náchoda, odkudž mlynářův povoz poslal napřed do Padolí. Sám zůstal na zámku a zamířil nejprve do svého bytu, kdež na něj už čekala sestra, mladší nežli on, urostlé, pěkné děvče, v placce, po vesničku ustrojené. Jeho list Doubenem donesený, ji sem požádal, aby pomohla stěhovat. Už leccos sklidila, ostatek ukládala, odstavovala i chystala k odvezení. Když bratr farář tak znenadání před ní stanul, svitlo jí ve svěží tváři, a hnědé, jasné oči, jež na něj upřela, zjasnily se radostí; ale uctivý ostych pro jeho povýšení tlumil živou její sesterskou radost. Bylo jej znát v tom rozjasněném pohledu i jak mu skoro nesměle ruku podávala. I vykat mu zas chtěla jako po jeho vysvěcení, když to tenkrát všude slyšela, že knězi nesmí tykat, leda jenom jeho matka. Ale jako tenkrát tak i nyní P. Havlovický nedopustil. Ani bys nebyla jako má sestra, kdybys mně vykala. Řekl to káravě, ale srdečně. No, a co maminka? To bylo jeho první. Ó, ta měla radost, pane, a všichni, to víš. No, a jak, pustí tě? optal se s úsměvem. Ať prý jdu, však kde bys prý někoho sehnal na první čas. A ne, milá zlatá, to na dýl. No, však já s panímámou promluvím, jen jestli ty a vesele i zkoumavě se při tom na ni podíval. Já bych ostala, odvětila hbitě, jen dovedu-li to, budeš-li spokojený. Člověk se všemu naučí, když chce. Však uvidíš. A teď, prosím tě, Františko, porovnej to tu, já musím ještě k pánům do kanceláře, a pošlu ti vrátnou s dcerou, aby ti pomohly. Kdy přijedou naši? Zítra ráno. Na jednu fůru dnes asi uchystáte. Ó, to dobře. Odešel, jak řekl, do kanceláře, poděkovat panu vrchnímu, poručit se mu i ostatním pánům vrchnostenského úřadu. 16

17 Důchodní Schmidt, vždycky tak unavený, ani jednou si nezívl, když k němu P. Havlovický vstoupil, a řekl mu, německy a nějak živěji a vřeleji: Neradi vás ztratíme, velebný pane. Přeju mnoho štěstí; no a večer se u nás na chvilku stavíte, není-liž pravda? Zahrajem si a s justiciárem naposled. Nebylo možná odříci. Když se P. Havlovický navrátil z kanceláře, zastavil se zase v bytě, kdež už svítili svíčkou i bukovou loučí. Sestra měla novinu: návštěva tu byla. Hovořila o ní nějak vzrušeně. Nějaká paní, velká a hezká, najednou přišla, zrovna když on odešel, paní důchodnice, vrátná to povídala; přišla s děvečkou, ta paní, a přinesla jí kávu a buchty kus, takové dobré. Abych se prý zahřála, že tu hodně promrznu. A taková je hodná, sprostná, nic pyšná, a tak pěkně mluví. Povídala, že jsou s tebou známí, že u nich býváš. Sestra farářova vypravovala horlivě, patrně potěšena poctou i laskavostí paní Schmidtové. V té horlivosti sobě nepovšimla, že bratr se nuceně usmívá a že začernil, ale jen mžikem, jak uslyšel, co paní důchodní taky řekla, že je mu Františka dost podobná. Taky mně trochu pomáhala; ale jen chvilku, tady knihy rovnala, ale pak uskočila a smála se, že bys na ni moh přijít. Ale neodešla hned, řekl farář jistě a zasmál se. Hned ne, ještě chvíli se omeškala, a pak, jen si považ, že mám přijít s tebou k nim na večeři. Tak půjdeme. A ne, já nemožu, já bych se tam zdržela. Cos jí řekla? To, že budu mít do noci rovnání a skládání, když pro to časně ráno přijedou. Vykládala horlivě, jako by se znovu bránila a omlouvala. Že se také bála i styděla jít k panskému stolu, to zamlčela i teď. Ale bratr ji přece pobízel. 17

18 Víš, Františko, já bych se tam také nerad zdržel, a když ty půjdeš domů, půjdu také. Ne, to by nás tam oba zdrželi. Ale když já tu ostanu, můžeš se spíš vymluvit na mě, že musíš domů. A ostatek, doložila prostě a upřímně, co bys od nich tak pospíchal! Ostaň si tam, jak chceš dlouho. Já tě tu nepotřebuju, my to bez tebe všechno pořídíme. Musil se usmát. Sestra vyhrála. Za chvilku odešel. Nepospíchal ani se schodů, ani pak pustým, zámeckým nádvořím, nad nímž tu tam se zardívalo osvětlené okno. Staré budovy samy tonuly v hustém šeru listopadového večera, a těžký černý mrak nalehl na kulatou věž. Klenutým průjezdem pohvizdoval vítr, táhna sem z druhých nádvoří, a ze tmy šustělo suché listí, jež vítr hnal před sebou. P. Havlovický šel volným krokem. Za pozváním nespěchal, netěšilo ho, a nebyl sám s sebou spokojen. Důchodní ho pozval, ale jistě také vykonával přání své paní a neví, že to pozvání není tak nevinné. Ale on ví, či tuší, a přece jde. Byla u něho v bytu, měla se tak k sestře a o něm jí povídala. Zamračil se, když to prve slyšel, ale také ho to nějak dojalo, ta její oddanost. Ví snad, dal jí na srozuměnou, a přece Pod dřevěnými schody, do běla vydrhnutými, vedoucími k bytu důchodního Schmidta, se zastavil a vydechl; hned se však sám káral a sobě usmál, snad že se nebude bát, jaký je hrdina, však že se bude pamatovat a že nic nemůže být Pokušení, myslil. Nahoře na chodbě za laťovou mřeží hořelo světlo; vůně z kuchyně vanula po schodech až dolů. Když P. Havlovický dostoupil, ještě ani nezazvonil, zaslechl chvatné, lehké kroky. S planoucí svíčkou v cínovém svícnu zjevila se za mřeží sama paní důchodní, v domácím obleku, v bělostné zástěrce, s rozkošným bílým čepečkem s mašlí na hlavě, nad zlatými kadeřemi, jež se jí, jak kvapně přišla, prochvívaly na spáncích, kolem svěžích tváří živěji zardělých. Zjevila se v míhavém světle, jímž se vyplašily stíny do kmitu; jen tvář její a půvabné poprsí zůstaly v plné záři toho plápolu. 18

19 Modré oči prosvitly potěšením, ale hlas, jak usmívajíc se promluvila na uvítanou, zazněl prvními zvuky zastřeně, nejistě. A jako by se uběhla tím kvapem. Dýchala rychleji a jak otočila klíč, když otevřela, všecky její pohyby, vše bylo neklidné, jakoby nedočkavé. Než to vše jí slušelo. Farářovy oči se na ni uvábily, a zalahodila mu její netajená radost, její chvat. V tom přijetí bylo tolik tepla, že se na okamžik zapomněl a oddal se rozkoši býti tak uvítánu mladou, půvabnou ženou. Než ne dlouho; co vstoupil s ní do pokoje a co uslyšel, že mužíček přijde hned, že šel říci panu justiciárovi, pozvat ho V P. Havlovickém jako by zhaslo, jak o něm uslyšel. Omluvil se, tón hlasu zněl už klidněji, že snad přišel brzo. Paní důchodní ho však hned přesvědčovala na hodinách, že ne, že naopak, že už vyhlížela a myslila, že velebný pán nepřijde, že už je tolik hodin; a znovu ukázala na zlatě lesklý ciferník sloupkových hodin, stojících na starém, krásně však pracovaném prádelníku rokokového rázu. Usedli u kulatého stolu, na němž hořely dvě svíčky. V jejich záři viděl P. Havlovický dobře na paní všech tu na zámku a panství. La duchesse de Sagan stálo pod podobiznou vznešené dámy, sličné, v nejplnějším rozkvětu, rytou P. Adamem dle malby slavného Gerarda. Obraz visel na zdi, jemu zrovna naproti, výš nad dvěma rytinami podle obrazův Angeliky Kaufmannové a nad dvěma menšími silhouetami mezi nimi, jež byly rodinným dědictvím. Pod nimi se leskl zlacený rámeček obrázku, na němž byla německá průpověď vyšitá, dle módy, vlasy, vlastní to práce paní důchodňové. Jak dosedala, náhle si vzpomněla, a jemine, kde je sestřička, že měla také přijít, že ji čeká, že se na ni těší. Je taková upřímná, so lieb, so, so Račte prominout, jemnostpaní. Sestra, jak už řekla, má mnoho práce, aby přichystala na vůz. A to oni tak pospíchají! Už by radši byli odtud! vytýkala jako žertem. 19

20 Byl bych nevděčný k Náchodu, kdybych odtud tak pospíchal, jak ráčíte myslit Zarazil se, co to řekl, a bál se dalšího hovoru. Bezděky se ohlédl, nejde-li důchodní. To provisorním, začínal zas, byla sama nejistota, rád bych měl zase svůj pořádek. Budou si domácnost zakládat. Paní důchodňová upřela na něj oči, jako by zkoumala a čekala, co řekne. Já si jen knihy srovnám. Mávl dlaní jako zamítavě, ostatek přenechám sestře. Paní Schmidtová sebou živě hnula. Ah, tak, sestřička bude všecko řídit. Vpadla rychle jasněji. Das ist schön, ale takové hezké děvče jim brzo odvedou. Bude-li to její štěstí, s pánem Bohem. Prozatím není strach. Stýskat se jim v Padolí nebude, začala důchodňová zase laškovně, s úsměvem; náhle však jí zhasl veselý ten svit v teskném i vyčítavém zasmušení. Pochýlila hlavu, začala rovnat pokrývku na stole, natahovala ji, jak na jednom místě vyvstal záhyb, náhle však přestala, ale hlavy nepozvedla. Mladý farář okamžik mlčel, pozoroval ji, až pak odvětil na její slova: Nesmí; člověku se nesmí stýskat. Nesmí opakovala hlasem náhle zastřenějším, ještě se skloněnou hlavou. A může si poručit? Vzhlédla k němu, chtěla se usmát, ale vtom se jí oči zakalily. Zahlédl slzy. Jistě, slzy! Lekl se, byl zmaten. Vztáhl maně ruku a chtěl se chlácholivě dotknout její ruky a promluvit. Vtom vstala, rychle, prudce; oči ještě vlhly slzou, ale usmála se zas. Tak vidějí, jak si může člověk poručit. S dovolením, jen na okamžik, co dohlédnu do kuchyně. Zmizela, nežli mohl cos odvětit; a nežli odvrátil oči ode dveří, kterými paní Schmidtová tak kvapně odešla, vstoupil z druhého pokoje její muž. Justiciár přijde, ale až po večeři. Slíbil mně to. Sám, pane faráři? Nežli farář, jenž mu roztržitě naslouchal, odpověděl, důchodní pokračoval: 20

21 Taky mně ukazoval justiciár novou dýmku, pěnovku, dostal ji, už nakouřenou; ale taková přec není jako má. Viděli ji? Hned vstoupil k protější stěně, kde nad pohovkou s polštáři zastřenými bělostným háčkováním visel vyšívaný obraz lišky hodně červené s kuřetem v tlamě, zakrytý zpola chloubou důchodního: sbírkou rozmanitých dýmek porcelánových, pěnových i dřevěných. Farář musil se podívat a přisvědčil, že ta velká pěnovka se stříbrným kováním je značně zakouřenější od té doby, co ji neviděl, a jak krásně, rovně a stejně, bez poskvrny. Až je paní důchodní vytrhla, oznamujíc, že je prostřeno. K večeři zasedli ve vedlejším pokoji. Důchodní jedl s plnou chutí, jak mu panička vybírala a předkládala. Proto s počátku ani mnoho nemluvil, až pak, kdy se zasytil, a kdy si začal víc sklenice hleděti. Když byla řeč o farářově cestě, zeptal se ho, no, přijede-li také někdy do Náchoda. Ó, pravda, přijedu, ale často ne. Nebudu mít tolik času jako zde. To musíme tedy za nimi. Důchodní se mdle usmál; ani se neobrátil, ani nevzhlédl, jak si na míse ještě kousek kachny vyhlížel. Zato panin pohled utkvěl zkoumavě na hosti, jenž na slova důchodního ovšem jej i paní zval, aby tedy co nejdřív ho poctili. Na instalaci, pane faráři, to přijedu, hlásil důchodní, jak naléval víno do sklenice. Ale měli na mále, vyhrkl pojednou. Pak, nachýliv se k P. Havlovickému, svěřoval mu: Das heisst, málem by tu ostali. Co jim řekl pan vrchní? Že nebylo žádné pochybnosti o mně, ani na okamžik se nerozpakoval, zkrátka samé poklony a komplimenty, že mě dal hned bez rozmýšlení na první místo v ternu. Důchodní sešpulil sevřené rty, vypjal obočí, až mu oči vyvstaly, pak vzal faráře za ruku. Herr Pfarrer aber unter uns nic neříkají, v ternu nebyli na prvním místě. Das heisst, byli tam nejdřív, ale pak, co se stalo, nevím, škrť je a dal na druhé místo. Es muss was geschehen sein, eine Intrigue. 21

22 Padolský farář žasl nad tou novinou, která ho netěšila, ani to jednání vrchního. S důchodního pohleděl v tom překvapení na paní, která v tom začala překládat ubrousek. Důchodní stavě sklenici s vínem na druhou stranu talíře, vykládal zcela klidně: Nejspíš to paní vrchní spletla, justiciár také povídal, že v tom jsou ženské. Ale čím jsem paní vrchního ublížil?! Byli tam prosit o protekci? Nebyli. A to je to. Ale je tu ještě jedna paní a ta má větší slovo nežli paní direktorová. Důchodní se maně podíval na obraz vévodkyně Zaháňské. Paní vévodkyně sama tedy! Ja freilich, jak terno přišlo, škrtla den Pfarrer von Hertyn a napsala je, jejich jméno vlastní rukou. P. Havlovickému přelétla temnější červeň přes líce. Neopanoval se, neutajil radosti nad touto zprávou, kteráž mu lahodila. To je velká čest, musím se poděkovat Její Výsosti. Das versteht sich, ale ostatek mlčet, o tom nic Rozumí se, pane důchodní, a děkuju srdečně, podal mu ruku a přiťukl si s ním, když důchodní pozvedl sklenici, i s paní důchodní, jež byla za toho hovoru zamlklá. Vzpružila se zas, když přišel za chvilku justiciár, a smála se jeho žertům. Ale pak, když se dali do hry, chvílemi jako by zapomínala. Musili jí připomínat, že má přihodit, a hrála roztržitě, až se jí ouředníci smáli. Začervenala, vytrhla se a hrála zase živě; než za chvilku, když právě muž s justiciárem chytli se v tuhém souboji, zase jí zabloudily zraky oukradem na mladého faráře. Ten to cítil, ale nevzhlédl, bál se toho setkání zraků. Nevyhnul se mu však. To když odcházel a poroučeje se zval důchodního i paní, aby jej tedy brzo na Padolí poctili. Vezmeš mne, Fric, s sebou, viď žadonila vesele, a když důchodní, jenž zavedl justiciára na skok ke své sbírce dýmek, přisvědčil, podala farářovi ruku. 22

23 Tedy přijedem a snad dřív nežli oni k nám. Musíme je připomenout. Dořekla, ale pohled jí uvázl v jeho mužně sličném obličeji, v jeho tmavých, bystrých očích, jež v ten okamžik zasvitly zvláštním, vlhkým leskem. Byla by ho chytila kolem krku a přitiskla, přitiskla. Sevřela mu ruku, nebyla si toho vědoma, a v ten okamžik rozchodu prošlehl v jejích očích i celou tváří všechen její žár. Farářovi se mihl rudý stín čelem; mluvil ne plynně; sliboval bez rozvahy, že přijede, že přijede Herr Pfarrer, volal důchodní od dýmek, jdou, prosím, rozhodnout. No, že je tahle zakouřenější? Farář hned šel, rozhodl a hned se měl k odchodu. Pospíchal. Justiciár šel s ním a důchodní s paní je vyprovodili až na síň k laťové mříži. Děvečka šla napřed se světlem posvítit. Jak hosté vstoupili na schody, vrátil se důchodní, zívaje, do svého pokoje. Paní však zůstala u otevřené mříže nade schody a čekala, až páni zajdou. Ještě jednou se otočili a pozdravili; ale paní, jak se s úsměvem klonila, viděla jen faráře. Dole se pojednou setmělo, šero padlo na schody. Jen kroky bylo ze síně slyšet, pak klíč zachrastil, dveře bouchly. Hluboký povzdech zachvěl se nahoře u laťové mříže, od které paní důchodňová odcházela. Ne do kuchyně, ne do jídelny za mužem. Nechtěla teď s ním být, nemohla, vzepřelo se v ní, jak jí připadlo, jak bude muž zívat, jak v tom zívání bude mluvit o večeři a že ta žáha zas, že to zelí přec jen neměl jíst. Vešla tiše do druhého pokoje a vklouzla do alkovny, oddělené tmavě zelenou portiérou Farář Havlovický, jenž se s justiciárem rozloučil hned u dveří, s chvatem se bral domů pustým, tmavým nádvořím zámeckým, kterým vítr pohvizdoval, a opakoval si v duchu: Už bylo na čase, tuze na čase, ty hrdino! Káral se, ale také tón sebepohrdání se v tom ozval. 23

Autorem portrétu Aloise Jiráska je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Aloise Jiráska je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla F. L. Věk (Díl první) tak, jak bylo vydáno vydavatelstvím Československý spisovatel v roce 1976 (JIRÁSEK, Alois. F. L. Věk : obraz z dějin našeho národního probuzení.

Více

Autorem portrétu Aloise Jiráska na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Aloise Jiráska na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Filosofská historie tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Československý spisovatel v roce 1988 (JIRÁSEK, Alois. Filosofská historie. 2. vydání v ČS. Praha : Československý

Více

Božena Němcová. Dobrý člověk

Božena Němcová. Dobrý člověk Dobrý člověk Božena Němcová I Před dvaceti lety, když ještě železnic v Čechách nebylo, více bývalo viděti na vídeňské silnici těžkých nákladních povozů, kteréž výrobky z kraje do císařské residence dovážely

Více

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Národopisné a cestopisné obrázky z Čech tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1951 (NĚMCOVÁ, Božena. Národopisné a cestopisné obrázky z Čech. 1. vyd.

Více

školní četba Alois Jirásek F. L. VĚK I.

školní četba Alois Jirásek F. L. VĚK I. školní četba Alois Jirásek F. L. VĚK I. F. L. Věk pentalogie, obraz počátků národního obrození, divadla, básnictví, vědy. Dílo mělo za cíl podpořit vlastenectví, ukázat národní uvědomování. Vystupují v

Více

Autorem portrétu Jana Nerudy na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Jana Nerudy na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Povídky malostranské tak, jak bylo vydáno v Mladé frontě v roce 1954 (NERUDA, Jan. Povídky malostranské. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1954. 255 s. Národní klasikové,

Více

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo Příběhy Třetí sféry: Temní mágové Jakub Jiří Rýdlo úvod Toto je teprve moje druhá knížka, tak možná bude obsahovat ještě relativně dost chyb a překlepů. Co je ale hlavní, pokusím se o skutečně kvalitní

Více

Text díla (Vladislav Vančura: Pekař Jan Marhoul), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, není vázán autorskými právy.

Text díla (Vladislav Vančura: Pekař Jan Marhoul), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, není vázán autorskými právy. Znění tohoto textu vychází z díla Pekař Jan Marhoul tak, jak bylo vydáno vydavatelstvím Československý spisovatel v roce 1952 (VANČURA, Vladislav. Pekař Jan Marhoul. 7. vyd., v Československém spisovateli.

Více

KAREL KLOSTERMANN ZE SVĚTA LESNÍCH SAMOT 1

KAREL KLOSTERMANN ZE SVĚTA LESNÍCH SAMOT 1 KAREL KLOSTERMANN ZE SVĚTA LESNÍCH SAMOT 1 I. Bůh ví, jaký osud zanesl revírníka Kořána r. 186* do Pürstlinku, leţícího půl hodiny od bavorských hranic uprostřed lesů a slatin, kam před třiceti roky sotva

Více

Sibiř (vzpomínky na ruské zajetí, legie a návrat do Vídně, František Tomek, krejčovský mistr, nar. Škrovád u Chrudimy 5.12.1881 - Vídeň 26.5.

Sibiř (vzpomínky na ruské zajetí, legie a návrat do Vídně, František Tomek, krejčovský mistr, nar. Škrovád u Chrudimy 5.12.1881 - Vídeň 26.5. Sibiř (vzpomínky na ruské zajetí, legie a návrat do Vídně, František Tomek, krejčovský mistr, nar. Škrovád u Chrudimy 5.12.1881 - Vídeň 26.5.1937) Vážení přátelé, milé sestry a bratři / sokolové /! Byl

Více

Vlastníkem portrétu Otakara Batličky na obálce e-knihy je archiv Jaroslava Čvančary.

Vlastníkem portrétu Otakara Batličky na obálce e-knihy je archiv Jaroslava Čvančary. Znění tohoto textu vychází z díla Na vlně 57 metrů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Profil v roce 1987 (BATLIČKA, Otakar. Na vlnách odvahy a dobrodružství. V tomto výboru 1. vyd. Ostrava: Profil, 1987.

Více

SLOVÍČKA (NEJEN) PRO DĚTI

SLOVÍČKA (NEJEN) PRO DĚTI 40 DNÍ S JANOVÝM EVANGELIEM: S KRISTEM VE SVĚTĚ SLOVÍČKA (NEJEN) PRO DĚTI Vážení rodiče, milé děti, přátelé! Připravili jsme pro vás a vaše děti 40 krátkých příběhů a zamyšlení. Naším cílem je, abyste

Více

Herman Melville PRVNÍ PLAVBA

Herman Melville PRVNÍ PLAVBA 1 Herman Melville PRVNÍ PLAVBA 1965 STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA 2 Translation Jarmila Rosíková 1965 Illustralions Josef Novák 1965 3 Tuto knihu připisuji svému mladšímu bratru Tomáši Melvillovi,

Více

Tygr a Tom. a jiné povídky pro chlapce. Soubor pravdivých příběhů vydavatelů Ellen, Jamese a Edsona Whiteových

Tygr a Tom. a jiné povídky pro chlapce. Soubor pravdivých příběhů vydavatelů Ellen, Jamese a Edsona Whiteových Tygr a Tom a jiné povídky pro chlapce Soubor pravdivých příběhů vydavatelů Ellen, Jamese a Edsona Whiteových Copy: by NewStarCenter Copy: by Duotisk Překlad: Jurica Jaroslav Jazyková úprava: Novotná Ida

Více

Autorem portrétu Julia Zeyera na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Julia Zeyera na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Tři legendy o krucifixu tak, jak bylo vydáno vydavatelstvím Československý spisovatel v roce 1987 (ZEYER, Julius. Tři legendy o krucifixu a jiné báje o lásce. Praha :

Více

E r i ch M a r i a R e m a r q u e T ř i k a m a r á d i

E r i ch M a r i a R e m a r q u e T ř i k a m a r á d i E r i ch M a r i a R e m a r q u e T ř i k a m a r á d i Čs. vydání z roku 1985 Digitalizoval Anakin I Obloha byla žlutá jako mosaz a ještě nebyla začouzená kouřem z továrních komínů. Za střechami továren

Více

Krakatit Karel Čapek

Krakatit Karel Čapek Krakatit Karel Čapek *I. S večerem zhoustla mlha sychravého dne. je ti, jako by ses protlačoval řídkou vlhkou hmotou, jež se za tebou neodvratně zavírá. Chtěl bys být doma. Doma, u své lampy, v krabici

Více

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\čapek_karel-krakatit.pdb

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\čapek_karel-krakatit.pdb C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\čapek_karel-krakatit.pdb PDB Name: Čapek_Karel-Krakatit Creator ID: REAd PDB Type: TEXt Version: 0 Unique ID Seed: 0 Creation Date: 16.8.1973 Modification Date: 16.8.1973

Více

V balkánských roklinách

V balkánských roklinách ČTVRTÝ SVAZEK CYKLU VE STÍNU PADIŠÁHA KAREL MAY V balkánských roklinách PRONÁSLEDOVÁNÍ ZAČÍNÁ Halef, Omar, Osko a já jsme v doprovodu tří policistů opustili Drinopol (Edirne). Nejeli jsme dlouho, když

Více

Karel Čapek OBYČEJNÝ ŽIVOT

Karel Čapek OBYČEJNÝ ŽIVOT Karel Čapek OBYČEJNÝ ŽIVOT Znění tohoto textu vychází z díla Obyčejný život tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1985 (ČAPEK, Karel. Hordubal ; Povětroň ; Obyčejný život. 23. vyd.

Více

Portrét Jiřího Ortena laskavě poskytl Památník národního písemnictví, literární archiv.

Portrét Jiřího Ortena laskavě poskytl Památník národního písemnictví, literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Pro děti Knížka naslouchajícím tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1997 (ORTEN, Jiří. Prózy. Díl 1. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1997. 189

Více

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Listy IV tak, jak bylo vydáno ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění v roce 1961 (NĚMCOVÁ, Božena. Listy. [Díl] 4. K vydání připravil Miloslav Novotný

Více

Text díla (Vladislav Vančura: Poslední soud), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, není vázán autorskými právy.

Text díla (Vladislav Vančura: Poslední soud), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, není vázán autorskými právy. Znění tohoto textu vychází z díla Poslední soud tak, jak bylo vydáno vydavatelstvím Československý spisovatel v roce 1958 (VANČURA, Vladislav. Poslední soud. 4. vyd., v Československém spisovateli 1. vyd.

Více

Stephen King: O psaní

Stephen King: O psaní to, co jsem od ní slyšela. Řekla mi: Raymondo, zrovna jsem přišla k páru nohou, které nikdo nepotřebuje, tak ti je nesu. Já jsem na ni ale jen zírala a nevypravila jsem ze sebe slovo, a tak ona dodala:

Více

HARRY POTTER a kámen mudrců. Albatros Praha

HARRY POTTER a kámen mudrců. Albatros Praha HARRY POTTER a kámen mudrců Albatros Praha Joanne K. Rowlingová ALBATROS PRAHA Přeložil Pavel Medek Text copyright 2001 by J. K. Rowling Cover illustration by Mary GrandPré Cover artwork Warner Bros.

Více

oho jarního rána bylo nebe průzračné, modré a jiskřivé. Slunce se třpytilo a k zemi se

oho jarního rána bylo nebe průzračné, modré a jiskřivé. Slunce se třpytilo a k zemi se Findë úruva Anna Koroleva lostris.net Místo: Menegroth, Doriath Doba: První věk, ~ od 1012 do 1100 T oho jarního rána bylo nebe průzračné, modré a jiskřivé. Slunce se třpytilo a k zemi se snášel sněhobílý

Více

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Fjodor Michajlovič Dostojevskij Idiot Fjodor Michajlovič Dostojevskij Díl první I Koncem listopadu k deváté hodině ráno se plnou parou blížil k Petrohradu vlak od Varšavy. Zrovna tálo a bylo tak sychravo a mlhavo, že se jen zvolna rozednívalo;

Více

Prolog. Léto 1713 - 1 -

Prolog. Léto 1713 - 1 - Prolog Léto 1713 Hřebec se hnal tryskem temnou nocí. Duncan zaklonil hlavu a zhluboka vdechoval těžkou vůni vřesu. Volná látka kiltu v prudkém větru divoce tloukla do holých kolen. Krev mu vřela opojným

Více

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. Pohádky vypráví dětem babičky, dědové a rodiče na celém světě. Český esperantista Theodor Kilián požádal své přátele, roztroušené po celém světě, aby

Více

Stephen King. Srdce v Atlantidě

Stephen King. Srdce v Atlantidě Stephen King Srdce v Atlantidě Číslo 6: Číslo 2: Číslo 6: Číslo 2: Číslo 6: Číslo 2: Co chcete? Informaci. Na čí jste straně? To bych vám napověděl. My chceme informaci. Tu nedostanete! Po dobrém nebo

Více