RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2"

Transkript

1 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne Přítomni: Dále přítomni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky, Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky, MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky, neuvolněný radní, Aleš Svoboda, uvolněný radní, Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky, Eliška Zemanová, členka rady Michal Uhl, uvolněný zastupitel Ing. Michal Kopecký, tajemník JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru Kancelář tajemníka Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Eliška Křížová, referent oddělení organizačního Ing. Zlatan Demirovič Tomáš Novotný, Na Pekařce s.r.o. Program: Č. Bod jednání Předkladatelé Rozhod. Č.usn. 1. k právním úkonům při správě bytového a Ing. Jan Vaněk, schváleno 401 nebytového fondu zástupce 2. *** 3. *** ke splátkové dohodě č. 33/2012 v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou splatnosti nad 18 měsíců ke splátkovým dohodám č. 34/2012 a 35/2012 v souvislosti s užíváním bytů se lhůtou splatnosti do 18 měsíců 4. k podání odvolání proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru životního prostředí ve věci udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů pro provozovnu Kunětická starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky schváleno 402 schváleno 403 schváleno 404 1

2 2552/4, Praha 2 5. ke změně návštěvního řádu parku Havlíčkovy sady 6. ke změně provozního řádu zahrady Ztracenka 7. k pronájmu části nemovitosti parku Karlovo náměstí sdružení POST BELLUM 8. k výpůjčce části nemovitosti parku Karlovo náměstí MINISTERSTVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 9. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru Občanské demokratické straně, oblastnímu sdružení Praha k povolení vjezdu do parku Havlíčkovy sady společnosti Bison & Rose, s.r.o. 11. k financování výstavby provozního areálu společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 12. ke zvolení členů Majetkového výboru Zastupitelstva městské části Praha k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za 1. čtvrtletí ke zprávě o hospodaření společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., za rok k hospodaření OPBH v Praze 2, s. p. v likvidaci, za rok ke směrnici Rady městské části Praha 2 k zadávání veřejných zakázek v rámci činnosti městské části Praha k výpůjčce části nemovitosti parku Havlíčkovy sady Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Michal Kopecký, tajemník Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce schváleno 405 schváleno 406 schváleno 407 schváleno 408 schváleno 409 schváleno 410 schváleno 411 staženo schváleno 412 schváleno 413 schváleno 414 schváleno 415 schváleno 416 2

3 18. *** k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 10 dne k pronájmu nebytových prostor v domě čp. 227 v Praze 2, Americká k pronájmu nebytových prostor v domě čp. 325 v Praze 2, Karlovo náměstí k pronájmu parkovacích míst ve dvoře domu čp. 325 v Praze 2, Karlovo náměstí k pronájmu nebytových prostor v objektu na pozemku parc. č. 2418/1 v k.ú. Nové Město 23. *** k žádosti bývalého nájemce bytu v domě čp. 287 v Praze 2, Karlovo nám k dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu zdrojů tepla 25. k Dodatku č. 6 k mandátní smlouvě se správní firmou IKON spol. s r.o. 26. k Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor se společností Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 27. k výběru dodavatele a uzavření smlouvy o obnově licencí k produktu Symantec Protection Suite Enterprise Edition komplexní antivirová ochrana 28. k podání výpovědi z nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2275/4 a části pozemku 2275/1, vše v k.ú. Vinohrady 29. ke změně Organizačního řádu a Podpisového řádu Úřadu městské části Praha k úpravě postupu při pronajímání nebytových prostor 31. k prodeji bytových domů a bytových jednotek - rozdělení do etap 32. *** PP 33. PP ke zvyšování nájemného v domě Balbínova 10/550 k poskytnutí účelové dotace Domu dětí a mládeže Praha 2, Slezská 21/920 starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Michal Kopecký, tajemník Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Aleš Svoboda, člen rady Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Mgr. Kateřina Jechová, schváleno 417 schváleno 418 schváleno 419 schváleno 420 schváleno 421 schváleno 422 schváleno 423 schváleno 424 schváleno 425 schváleno 426 schváleno 427 schváleno 428 schváleno 429 schváleno 430 schváleno 431 schváleno 432 3

4 34. PP k poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení "AKORD" 35. k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu ZŠ Štěpánská 8/ oprava a výměna střešní krytiny 36. k vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ZŠ Londýnská 34/782 - výměna oken v tělocvičnách školy 37. ke zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ZŠ Na Smetance 1/505 rekonstrukce oplocení sportovního areálu 38. PP ke sponzorským smlouvám - Amos tour k vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy, Praha 2, Viničná 1, IČ ** k prodloužení a k uzavření nových nájemních smluv k místnostem určeným k bydlení pedagogických pracovníků 41. k poskytnutí účelové dotace na projekt "Jazzový most" z Prahy do EU 42. k uzavření smlouvy s Ochranným svazem autorským 43. k poskytnutí části nemovitosti - budovy Úřadu městské části Praha k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na PP rok 2012 (odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů) 45. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok oblast sociální 46. k programu, termínu a místu konání 10. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 zástupkyně starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Jana Duchková, zástupce starostky Jana Duchková, zástupce starostky Jana Duchková, zástupce starostky Jana Duchková, zástupce starostky Jana Duchková, zástupce starostky Jana Duchková, zástupce starostky MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Ing. Michal Kopecký, tajemník Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Mgr. Jana Černochová, starostka schváleno 433 schváleno 434 schváleno 435 schváleno 436 schváleno 437 schváleno 438 schváleno 439 schváleno 440 schváleno 441 schváleno 442 schváleno 443 schváleno 444 schváleno 445 4

5 Informace: Č. Předmět Předkladatelé Rozhod. 47. k záměru rozdělení příspěvkové organizace Jana Duchková, vzato na Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1, IČ zástupce starostky vědomí 48. k analýze ostrahy parku Havlíčkovy sady a Ing. arch. Václav vzato na veřejných dětských hřišť včetně návrhu opatření Vondrášek, zástupce vědomí 49. k přehledu akcí konaných na veřejných prostranstvích ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2 za období duben - květen k odpovědi na písemné připomínky k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok k žádosti občanského sdružení Compitum Carolinum 52. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 23/1998 Sb. hl.m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 53. k termínům jednání Rady městské části Praha 2 a Zastupitelstva městské části Praha 2 na 2. pololetí roku k plnění usnesení Rady městské části Praha 2 a Zastupitelstva městské části Praha 2 za 1. čtvrtletí roku 2012 starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Starostka zahájila 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 8:40 hodin. vzato na vědomí vzato na vědomí vzato na vědomí vzato na vědomí vzato na vědomí vzato na vědomí Radní schválili hlasováním (9:0:0) zápis z 11. řádného jednání Rady městské části Praha 2. K programu: V programu byly původní body č. 17 a č. 29 nahrazeny novými usneseními č. 17 a č. 29 a takto upravený program radní schválili hlasováním (9:0:0). K jednotlivým bodům programu: 1. k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada schválila právní úkony č / Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. 5

6 Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke splátkové dohodě č. 33/2012 v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou splatnosti *** nad 18 měsíců Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit s uzavřením splátkové dohody č. 33/2012 v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou splatnosti nad 18 měsíců. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke splátkovým dohodám č. 34/2012 a 35/2012 v souvislosti s užíváním bytů se *** lhůtou splatnosti do 18 měsíců Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením splátkových dohod č. 34/2012 a 35/2012 v souvislosti s užíváním bytů se lhůtou splatnosti do 18 měsíců. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k podání odvolání proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru životního prostředí ve věci udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů pro provozovnu Kunětická 2552/4, Praha 2 Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

7 5. ke změně návštěvního řádu parku Havlíčkovy sady Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada schválila změnu návštěvního řádu parku Havlíčkovy sady. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke změně provozního řádu zahrady Ztracenka Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada schválila změnu provozního řádu zahrady Ztracenka. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k pronájmu části nemovitosti parku Karlovo náměstí sdružení POST BELLUM Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy se sdružením POST BELLUM a s vydáním sedmi přenosných povolení k vjezdu do parku Karlovo náměstí pro vozidla, která zde nebudou parkovat. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti parku Karlovo náměstí MINISTERSTVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy s MINISTERSTVEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ a s vydáním jednoho přenosného povolení k vjezdu do parku Karlovo náměstí pro vozidlo, které zde nebude parkovat. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. 7

8 Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru Občanské demokratické straně, oblastnímu sdružení Praha 2 Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy s Občanskou demokratickou stranou, oblastní sdružení Praha 2, a s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostel sv. Ludmily na náměstí Míru pro vozidla, která zde nebudou parkovat. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k povolení vjezdu do parku Havlíčkovy sady společnosti Bison & Rose, s.r.o. Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k financování výstavby provozního areálu společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

9 12. ke zvolení členů Majetkového výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada tento návrh usnesení stáhla. Budou další úpravy mimo rámec doporučení Zastupitelstvu městské části Praha 2 uvedeného v usnesení RMČ č. 373 ze dne Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za 1. čtvrtletí 2012 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada předložený návrh usnesení schválila a uložila Mgr. Černochové a Ing. Tojšlovi předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhrnnou zprávu jako informaci. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke zprávě o hospodaření společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., za rok 2011 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada předložený návrh usnesení schválila a uložila Mgr. Černochové a Mgr. Burešovi předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 k projednání návrh usnesení ve smyslu bodu II. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k hospodaření OPBH v Praze 2, s. p. v likvidaci, za rok 2011 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada vzala na vědomí zprávu o hospodaření OPBH v Praze 2, s.p. v likvidaci, za 9

10 rok 2011 a uložila Mgr. Černochové a Ing. Tojšlovi předložit zprávu Zastupitelstvu městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke směrnici Rady městské části Praha 2 k zadávání veřejných zakázek v rámci činnosti městské části Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Michal Kopecký, tajemník Rada schválila směrnici k zadávání veřejných zakázek v rámci činnosti městské části Praha 2 podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti parku Havlíčkovy sady Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze a s vydáním jednoho přenosného povolení k vjezdu do parku Havlíčkovy sady z ulice Rybalkova pro vozidlo, které zde nebude parkovat. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č *** k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 10 dne Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada předložený návrh usnesení k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 10 dne schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. 10

11 Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k pronájmu nebytových prostor v domě čp. 227 v Praze 2, Americká 46 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k pronájmu nebytových prostor v domě čp. 325 v Praze 2, Karlovo náměstí 7 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada nesouhlasila s vyslovením obecního zájmu na nájem výše uvedených nebytových prostor pro společnost MATURUS, o.p.s. Souhlasila s uzavřením Smlouvy o nájmu a budoucí smlouvě o právu stavby a smlouvě nájemní k nebytovým prostorám se společností Le Panier s.r.o. dle bodu II. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k pronájmu parkovacích míst ve dvoře domu čp. 325 v Praze 2, Karlovo náměstí 7 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada nesouhlasila s vyslovením obecního zájmu na nájem 3 parkovacích míst ve dvoře domu čp. 325 v Praze 2, Karlovo náměstí 7, pro společnost MATURUS, o.p.s. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

12 22. k pronájmu nebytových prostor v objektu na pozemku parc. č. 2418/1 v k.ú. Nové Město Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky K projednávání tohoto bodu byli přizváni dva vybraní zájemci, aby představili svůj podnikatelský záměr - Ing. Zlatan Demirovič a Tomáš Novotný, Na Pekařce s.r.o. Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy k výše uvedeným nebytovým prostorám v pořadí dle výše nabídek, doručených městské části Praha 2 na základě záměru pronájmu zveřejněného dne Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č *** k žádosti bývalého nájemce bytu v domě čp. 287 v Praze 2, Karlovo nám. 18 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu zdrojů tepla Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu zdrojů tepla mezi společností PM Partners s.r.o. a městskou částí Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k Dodatku č. 6 k mandátní smlouvě se správní firmou IKON spol. s r.o. Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením Dodatku č. 6 k mandátní smlouvě se správní firmou 12

13 IKON spol. s r.o. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: Hlasování se zdržel: Usnesení č k Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor se společností Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada schválila uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor se společností Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Ekonomický odbor odsouhlasil jako preferovanou variantu. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výběru dodavatele a uzavření smlouvy o obnově licencí k produktu Symantec Protection Suite Enterprise Edition komplexní antivirová ochrana Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu Obnova licencí k produktu Symantec Protection Suite Emterprise Edition 4.0. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k podání výpovědi z nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2275/4 a části pozemku 2275/1, vše v k.ú. Vinohrady Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

14 29. ke změně Organizačního řádu a Podpisového řádu Úřadu městské části Praha 2 Předkladatelé: Ing. Michal Kopecký, tajemník Rada schválila změnu Organizačního řádu a Podpisového řádu Úřadu městské části Praha 2 s účinností od Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě postupu při pronajímání nebytových prostor Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada schválila úpravu postupu při pronajímání nebytových prostor. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k prodeji bytových domů a bytových jednotek - rozdělení do etap Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Aleš Svoboda, člen rady Rada předložený návrh usnesení k prodeji bytových domů a bytových jednotek schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke zvyšování nájemného v domě Balbínova 10/550 *** PP 5.1. Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada předložený návrh usnesení schválila. 14

15 Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k poskytnutí účelové dotace Domu dětí a mládeže Praha 2, Slezská 21/920 PP 6.15 Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s poskytnutím účelové dotace a uložila Mgr. Jechové a PhDr. Dostálové předložit Návrh usnesení Zastupitelstvu městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení "AKORD" PP 6.1,6.11 Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s poskytnutím účelové dotace a uložila Mgr. Jechové a PhDr. Dostálové předložit návrh usnesení ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: Hlasování se zdržel: Usnesení č k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu ZŠ Štěpánská 8/ oprava a výměna střešní krytiny Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada souhlasila s výběrem dodavatele na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

16 36. k vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ZŠ Londýnská 34/782 - výměna oken v tělocvičnách školy Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada souhlasila s vypsáním zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu a jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnotící komisi došlých nabídek k veřejné zakázce. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ZŠ Na Smetance 1/505 rekonstrukce oplocení sportovního areálu Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada zrušila zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ZŠ Na Smetance 1/505 rekonstrukce oplocení sportovního areálu. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke sponzorským smlouvám - Amos tour 2012 PP 7.8 Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada předložený návrh usnesení ke sponzorským smlouvám Amos tour 2012 schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy, Praha 2, Viničná 1, IČ Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky 16

17 Rada vyhlásila konkursní řízení na funkci ředitele/ky Mateřské školy, Praha 2, Viničná 1, schválila text veřejného oznámení konkursního řízení, jmenovala komisi pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky a určila Mgr. Kláru Martínkovou tajemnicí konkursní komise pro konkursní řízení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ** k prodloužení a k uzavření nových nájemních smluv k místnostem určeným k bydlení pedagogických pracovníků Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k poskytnutí účelové dotace na projekt "Jazzový most" z Prahy do EU Předkladatelé: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Rada souhlasila s poskytnutím účelové dotace a uložila MUDr. Schwarzovi předložit návrh usnesení Zastupitelstvu městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření smlouvy s Ochranným svazem autorským Předkladatelé: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením licenční smlouvy s Ochranným svazem autorským. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

18 43. k poskytnutí části nemovitosti - budovy Úřadu městské části Praha 2 Předkladatelé: Ing. Michal Kopecký, tajemník Rada souhlasila s pronájmem části nemovitosti budovy Úřadu městské části Praha 2, společnosti AXMAN PRODUCTION, spol. s r.o. ve dnech za cenu ,- Kč s DPH. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2012 (odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů) PP 13.1 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok oblast sociální Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k programu, termínu a místu konání 10. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada schválila program, termín a místo konání 10. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. 18

19 Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

20 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 401 ze dne k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. schvaluje právní úkony č. 1-8/ dle neveřejné přílohy tohoto usnesení II. ukládá realizovat bod I. tohoto usnesení 1. K realizaci: Mgr. Jana Černochová, starostka 2. K realizaci: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky 3. K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: Předkladatel: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky 20

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 24.6.2008 Přítomni: Dále přítomni: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor RK-28-2012-58, RK-28-2012-xx, př. 1 př. 1 Počet počet stran: 20 stran: 20 Smlouva o podnájmu nebytových prostor Název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Sídlo: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava IČ:

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 82. schůze Rady města Karviné konané dne 11.06.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3743 Schválení

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:...

Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:... Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:... uzavřená podle ustanovení 59 odst. 2 zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon, v platném znění a 1257 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 Část I. Článek 1. Základní ustanovení 1. Obchodní firma : Bytové družstvo Aristoteles.------------------------------------------------------------------------

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu Příloha č. 7 Zásad vzorová nájemní smlouva na pronájem NP doba určitá/neurčitá NÁJEMNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ Praha 15 kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavírají podle ust. 2201

Více

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí.

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí. 131/2000 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2000 o hlavním městě Praze Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb.,

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ : 00098604 DIČ: CZ00098604 bankovní spojení : KB Rožnov p/r

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více