DUHA. Třídní schůzky. Školní informační občasník Omezení v okolí základní školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUHA. Třídní schůzky. Školní informační občasník Omezení v okolí základní školy"

Transkript

1 DUHA Školní informační občasník Omezení v okolí základní školy. října započaly práce na přípravě staveniště, které vzniká u základní školy z důvodu stavebních prací, které jsou spojeny se zateplením a výměnou oken na všech budovách základní školy. Z tohoto důvodu je omezen pohyb v okolí školy. Parkoviště za školou bude uzavřeno až do ukončení stavby. To je plánováno na srpen Kolem školy bude vždy určitá část uzavřena za účelem uskladnění materiálu. Lešení se bude stavět postupně tak, jak budou postupovat práce na jednotlivých budovách. Věříme, že všichni rodiče i žáci, pochopí tato omezení a budou je i respektovat. Budeme se snažit, aby omezení, která potrvají až do konce příštích letních prázdnin, byla co nejmenší. Děkujeme všem za pochopení a trpělivost. Karel Nývlt, ředitel školy Sběr starého papíru Od úterý do čtvrtka Vždy od.00 do 9.00 a od.00 do hodin. Vzhledem k omezením před základní školou bude sběr vybírán na parkovišti u mateřské školy nad základní školou v Jiráskově ulici. Příjezd od Krčmy nebo od divadla. Děkujeme za pochopení. Třídní schůzky od hodin od hodin - burza středních škol Oznámení - volby Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v pátek 25. října 2013 od hodin do hodin a v sobotu 26. října 2013 od 8.00 hodin do hodin. Vzhledem k tomu, že v prostorách školní jídelny ZŠ Police nad Metují bude opět jedna z volebních místností, zkracuje vedení školy vyučování v pátek dle přiloženého rozpisu: Třída Konec výuky Dozor ŠJ 1.A, 1.B 11. Třídní učitelé 2.A, 2.B, Třídní učitelé 3.A, 3.B, 3.C Třídní učitelé 4.A, 4.B Třídní učitelé 5.A, 5.B Meierová, Šustková 6.A, 6.B Teichmanová.A,,B Scholzová 8.A, 8.B Chládková 9.A, 9.B.05 Seidlová Vydává Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, číslo 4, říjen 2013

2 Školní poradenské centrum Poradenské centrum naší školy funguje letos ve složení: Výchovný poradce - Mgr. Petra Langhamerová a Metodik prevence - Mgr. Kateřina Nekvindová. Naleznete nás v kanceláři vedle sborovny. Nebojte se přijít, případně vložit vzkaz do schránky důvěry nebo zavolat na č V rámci předmětu volba povolání navštěvují žáci 9. tříd střední školy našeho regionu. Dne proběhne již tradiční Burza škol ve školní jídelně, kde se mohou prezentovat všechny střední školy, které o to projeví zájem. Zveme všechny žáky a rodiče 8. a 9. ročníků, aby se přišli informovat o školách, na kterých chtějí studovat. Zároveň zveme rodiče žáků, kteří mají zájem studovat na víceletém gymnáziu. Postupně od 6. ročníku výše probíhají oblíbené preventivní přednášky pana Petra Adame. Seznamovací pobyt šestých ročníků Letošní šesté ročníky jsou hodně početné. Ke stávajícím páťákům přibyly děti se Suchého Dolu, Bukovice, Bezděkova a Žďáru nad Metují. V každé třídě je 31 dětí. Proto v září proběhly seznamovací výlety 6.A a 6.B. Výlet byl dvoudenní, každá třída jela samostatně. Pobývali jsme v táboře Pstruží potok v Nízké Srbské. Na pomoc jsme přizvali pracovnici Pedagogicko-psychologické poradny paní Helenu Kudelovou, která pracuje jako okresní metodik prevence a s těmito kurzy má bohaté zkušenosti. Strávila s námi odpoledne a připravila aktivity, při kterých se děti vzájemně poznávaly, učily se naslouchat, spolupracovat I pro nás, třídní učitelky, byl pobyt přínosný. Renata Teichmanová, Jitka Michálková Plavecký výcvik Plavecký výcvik pro 3.ročníky bude probíhat v tomto školním roce v termínu od Cena celého výcviku je 900,- Kč za 9 lekcí. Rodiče platí 20,- Kč, Unie rodičů přispívá 80,Kč, škola přispívá 0,- Kč. Škola pomáhá s rekultivací klášterní rajské zahrady Po úspěšném zkulturnění zarostlé a zpustlé zahrady mezi klášterem a hřbitovem došlo i na rajskou zahradu ukrytou mezi zdmi kláštera. Divočinou zarostlý prostor začaly s nářadím v ruce navštěvovat některé třídy naší školy v rámci hodin pracovního vyučování. Vyrývání kořenů, vytrhávání trávy, sbírání kamenů a odpadků pomůže k přípravě tohoto zatím pro návštěvníky nelákavého a trochu strašidelného prostoru k jarnímu osetí trávou. Smysluplnost této práce a očekávaný výsledek v podobě příjemného travnatého koutku s lavičkami přirozeně vzbuzuje zájem dětí o práci.

3 Téma hladu a plýtvání s potravinami Díky nabídce pořadatelů festivalu filmů Jeden svět se naše škola zapojila do projektu Naše posvícení, který se uskutečnil v týdnu od 14. do 18.. u příležitosti Světového dne výživy. Aktivity žáků byly zaměřeny na téma celosvětového hladu a plýtvání potravinami. Ale věnovali jsme se i plýtvání v našich řadách, mapovalo se vyhazování svačin a obědů ve školní jídelně. Vždycky je dobré začít u sebe, právě tohle můžeme docela dobře ovlivnit jen si to uvědomit! Ukázka slohových prací žáků 5. A Co vyprávělo koupaliště na konci léta Klára Zemanová Koupališti se zastesklo, že už se tam nechodí děti koupat, plavat, hrát si a skákat. Tak si řeklo, že by je mohlo něčím přilákat. Udělalo tedy vlny. Nic se nestalo. Další den koupaliště udělalo větší vlny taky se nic nestalo. Další den to zkusilo znovu, ale bohužel se nic nestalo opět, nikdo nepřišel. Tak to koupaliště vzdalo a řeklo si, že bude mít štěstí příště. Tak zase za rok! Vilda Petříček Vyprávělo přesně toto: za tuhle sezónu se tady utopilo deset lidí, sedmkrát mi čistili vodu, přišlo se celkově vykoupat 538 lidí, nejnižší teplotu vody jsem mělo 15 stupňů Celsia a nejvyšší 16 stupňů, na schodech ve vodě si zlomilo 158 lidí prsty u nohou a díky zázrakům ledové vody si všichni návštěvníci přinesli domů rýmu. Nikolas Letzel Bylo to v neděli, když na koupaliště nepřišel ani človíček. Koupaliště se divilo jak to, že nikdo nejde. Dokonce ani Adam a Jana nepřišli, i když chodili pravidelně každý den. Foukal studený vítr a koupališti začala být zima. Kouklo k nebi, ale slunce nikde. Najednou přišli Adama a Jana a řekli koupališti, že už je moc zima na koupání a že přijdou zase za rok. Mrzlo a mrzlo. Jednoho dne přišlo pár mužů a koupaliště přikryli plachtou. Vzpomínalo na léto, když tu bylo plno dětí. A teď tu není ani živáčka. Začalo pršet a bylo slyšet jen rány, jak kapky dopadaly na plachtu. Ale po chvilce přestalo a bylo slyšet jen takové šumění. Koupaliště zvědavě odhrnulo plachtu dopadla na ni sněhová vločka. Sněžilo. Den otevřených dveří Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, pořádá ve všech svých zařízeních dne Den otevřených dveří. Můžete navštívit všechny naše mateřské školy, základní školy, stravovací zařízení i školní družiny. Stejně tak můžete navštívit hodiny během výuky. Přijďte se podívat, co všechno se u nás ve škole změnilo.

4 Unie rodičů informuje Spolupráce rodičů a školy dotazníkové šetření Unie rodičů připravila pro rodiče, kteří se zúčastnili třídních schůzek dne 16. dubna krátký dotazník monitorující možnosti spolupráce mezi školou a rodiči. Cílem dotazníku je snaha zvýšení spolupráce mezi rodiči a školou, konkrétně aktivnější zapojení rodičů do programu školy a ochota školy s rodiči na společných projektech spolupracovat. Dotazník anonymně vyplnilo přes 200 rodičů (celkový počet žáků v ZŠ Police nad Metují je 441). Dotazník byl koncipován formou tří uzavřených odpovědí, ve kterých si respondenti vybírali mezi několika variantami (nebo několik variant současně). První otázka se týkala výběru oblasti, která by podle rodičů měla být přínosnější pro vzájemnou spolupráci. 64 rodičů na prvním stupni volilo oblast vzdělávání, 41 volilo oblast mimoškolních aktivit. Na druhém stupni také volilo více rodičů oblast vzdělávání (68), méně potom mimoškolní aktivity (34). Pro celkové zhodnocení prvního i druhého stupně je přiložen následující graf, z něhož lze vyčíst větší zájem o oblast vzdělávání (přibližně 2/3 odpovědí), méně pro oblast mimoškolních aktivit (přibližně 1/3 odpovědí). Graf 1 Možné oblasti spolupráce mezi školou a rodiči Druhá otázka se týkala výběru konkrétní formy spolupráce v interakci tří subjektů (UČITEL ŽÁK RODIČ). Na prvním i druhém stupni zvítězilo sportovní odpoledne (51 respondentů z prvního stupně, 50 respondentů z druhého stupně). Rodiče prvního stupně by dále preferovali společný výlet dětí, rodičů a učitelů, jarmarky a řemeslné dílny, další v pořadí se umístily aukce prací žáků. Na druhém stupni se rodiče rozhodli pro jarmark a řemeslné dílny a dále potom pro společný výlet dětí, rodičů a učitelů. Mnozí z rodičů (na druhém stupni) mají zájem pomáhat při organizaci akcí. Následující graf podává celkové zhodnocení forem spolupráce mezi učiteli, rodiči a žáky na obou stupních. Z uvedeného grafu je patrná snaha rodičů o spolupráci v oblasti vzdělávání 28 respondentů uvedlo, že by rádi využili své odborné znalosti pro přípravu přednášky.

5 Graf 2 Konkrétní formy spolupráce mezi učitelem, rodičem a žákem Závěrečná otázka nabízela formou výběru konkrétní spolupráci mezi dvěma subjekty a to UČITELEM A RODIČEM. Rodiče na obou stupních mají největší zájem o diskuse s učiteli nad tématy, která znepokojují např. šikana, drogy aj. (68 respondentů z prvního stupně, 63 respondentů z druhého stupně. Na prvním stupni by rodiče uvítali ukázkové hodiny. Téměř stejný počet rodičů (na prvním stupni) by rád získal více informací o akcích školy (on-line nástěnky) a rád by se sešel s učitelem nad šálkem kávy. Na druhém stupni by rodiče také rádi získali více informací o akcích školy (28). Podobný počet rodičů na druhém stupni je pro pořádání vzdělávacích kurzů pro rodiče ve škole a pro ukázkové hodiny. Podle závěrečného grafu by rodiče nejvíce uvítali diskuse s učiteli nad tématy, která znepokojují. Další přínosnou formou spolupráce by byla vyšší informovanost o akcích školy (on-line nástěnka), jako třetí v pořadí se umístily ukázkové hodiny. Závěr : Z předloženého dotazníkového šetření lze usoudit, že rodiče mají snahu se školou spolupracovat. Do spolupráce v oblasti vzdělávání by se rádo zapojilo 28 rodičů, kteří uvedli, že by rádi využili své odborné znalosti pro přípravu přednášky. V oblasti vzdělávání by také sami rodiče chtěli být vzděláváni a seznamováni s aktuálními tématy např. šikana, drogy, nebo internetové hrozby (kybergrooming, sexting, kyberšikana aj.), které jsou pro některé rodiče velkou neznámou. Rodiče by dále rádi zhlédli ukázkovou hodinu. Jde především o to, aby ukázková hodina odpovídala skutečnému průběhu běžné hodiny, práce učitele by měla být přirozená - zkrátka taková, jaká by byla ve skutečnosti bez přítomnosti rodičů. V oblasti mimoškolních aktivit by rodiče preferovali sportovní odpoledne, dále společný výlet rodičů, učitelů a dětí a nebo jarmark/řemeslné dílny. Zájem byl také o aukce prací žáků, zahradní slavnost, rodiče by sami vypomohli při organizaci akcí, někteří by přispěli materiální pomocí (odměny do soutěží). Za Unii rodičů zpracovala Kateřina Šrůtková

6 Graf 3 Konkrétní formy spolupráce mezi učitelem a rodičem Informace školy k anketě Prosíme rodiče, kteří měli dle dotazníku zájem pořádat pro žáky přednášky, aby se přihlásili u ředitele školy, se kterým se mohou domluvit na případné formě spolupráce. Rádi bychom zařadili tyto přednášky do kalendáře školy a chtěli bychom koordinovat tyto přednášky s přednáškami, které na základě ankety bude pro rodiče organizovat škola v tématech, která rodiče žádají. Pokud chtějí rodiče navštívit vyučovací hodiny, mohou tak učinit po domluvě s vyučujícím, případně na Dnu otevřených dveří, který se bude konat Na našich internetových stránkách jsou v tomto školním roce mnohem podrobněji zveřejňovány informace o akcích, které se ve škole pořádají. Konkrétně je to v kalendáři školy na úvodní straně. reagujeme tak na požadavek rodičů, který vyplývá z výše uvedeného dotazníku. Na stránkách školy bude od tohoto týdne v hlavní nabídce Informace - Unie rodičů místo, kde rodiče budou informováni o dění v Unii rodičů při ZŠ a MŠ Police nad Metují. Věříme, že během tohoto školního roku budeme moci organizovat některé akce, kterých by se rádi ve spolupráci se školou rodiče chtěli účastnit. Pokud rodiče mají další návrhy na zlepšení spolupráce mezi školu a rodiči, rádi přivítáme další podnětné návrhy ze strany rodičů. Se svými návrhy se můžete stavit během třídních schůzek v ředitelně školy, případně se domluvit na jiném termínu. Těšíme se na nové formy spolupráce s rodiči, Unií rodičů a Školskou radou.

7 Přehled tříd ve školním roce A 1.B 1.C 1. ročník 2.A 2.B 2.C 2. ročník 3.A 3.B 3.C 3.D 3. ročník 4.A 4.B 4. ročník 5.A 5.B 5. ročník 6.A 6.B 6. ročník.a.b. ročník 8.A 8.B 8. ročník 9.A 9.B 9.C 9. ročník Celkem 1. stupeň 2. stupeň chlapci dívky celkem třídní učitel Mgr. Kolářová Andrea Mgr. Pátková Karolína Mgr. Vaisarová Marie Taucová Marie Mgr. Kouglová Rita Mgr. Vaisarová Marie Mgr. Matysková Věra Mgr. Švábová Michaela Mgr. Marelová Radana Mgr. Vaisarová Marie Mgr. Nádvorníková Irena Pešinová Jitka Mgr. Meierová Lenka Vlčková Jiřina ing. Michálková Jitka Mgr. Teichmanová Renata Scholzová Vilma Mgr. Nekvindová Kateřina Křišťálová Hana Mgr. Chládková Zita Seidlová Miroslava Mgr. Šimek Karel Mgr. Stejskalová Hana

8

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2008/2009 1 Obsah Charakteristika školy...3 Přehled tříd a počty žáků...3 Školní družina...4

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 2012/2013 (srpen 2012 - červen 2013)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2006/2007 strana 1/23 Obsah Charakteristika školy...3 Školní družina... 4 Školní jídelna... 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 30. 8. 2010 2 I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

PROJEKT PRÁCE A DĚTI POD JEDNOU STŘECHOU

PROJEKT PRÁCE A DĚTI POD JEDNOU STŘECHOU Červenec 2015 / číslo 1 PROJEKT PRÁCE A DĚTI POD JEDNOU STŘECHOU STRUČNĚ O PROJEKTU Představujeme Vám projekt Práce a děti pod jednou střechou, který RC Sluníčko realizuje od 1.9.2014 do 30.11.2015. Projekt

Více

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice 1 Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 22. 10. 2007 * ročník V * školní rok 2007/2008 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/14 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace.. Zpracovala: Mgr. Jana Cacková, zástupkyně ředitelky pro ZŠ Předkládá: Mgr. Dagmar Fránková, ředitelka

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Zpracováno podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 27. 8. 2009 2 Obsah

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2010. Slavnost na novém hřišti

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2010. Slavnost na novém hřišti SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2010 Slavnost na novém hřišti V sobotu 9. 10. 2010 bylo ve sliveneckém fotbalovém areálu slavnostně uvedeno do užívání nové tréninkové hřiště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMOUC, ŘEZNÍČKOVA 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 Zpracoval: Mgr. Miloslav Palát ředitel školy Dne: 18. 9. 2014 OBSAH 1.

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2009/2010

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2009/2010 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 Obsah: Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1035/07 Kladno: 27.6.2007 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více