M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381"

Transkript

1 Zápis pracovní schůzky ze dne Pracovní skupina č. 3 (Oblast péče o etnické menšiny a osoby se závislostí) Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály: 1. Výtah z jednání 2. Dotazník pro uživatele základní body, tématické okruhy -materiály zaslány účastníkům v elektronické podobě Program: Před zahájením schůzky: -provedena prezence účastníků (viz prezenční listina) Vlastní pracovní schůzka: 1. Týden sociálních služeb rekapitulace základních informací sl. Hanzlíčková (MěÚ) - byli jsme se spolu s pí Pacholíkovou a p. Mědílkem podívat v KZ Orfeum; celý prostor byl změřen a zjištěn počet stolů a židlí možných k zapůjčení (30 stolů, 188 židlí); v současné době je připravován podrobný plán rozmístění panelů a vystavovatelů (bude zde snaha převést do elektronické podoby a následně rozeslat vystavovatelům) -v současné době je také připraven návrh Letáku soc.institucí i Plakátu pro celou akci -přípravné akce začnou již v pátek kdy budou dovezeny (za pomoci kadaňských Hasičů) a instalovány panely; dále pak v neděli v odpoledních hodinách kdy mohou být instalovány již první expozice; v pondělí bude KZ přístupno vystavovatelům již od 8.00 hodin; v pátek bude celá akce ukončena v a poté začne deinstalace expozic i panelů -je již oficiálně potvrzena účast 10 studentů ze SŠSP v Klášterci n.o. 2. Dotazník pro uživatele: sl. Hanzlíčková (MěÚ Kadaň) - při jednání s pí Součkovou nám bylo navrženo, abychom vytvořili 3 typy dotazníků: a)anketa pro veřejnost (stručná, jednoduchá měla by zjistit to, jak vnímají sociální politiku města a sociální služby vůbec); b)dotazník pro uživatele sociálních 1

2 služeb (podrobnější, rozdělení do oddílů podle cílové skupiny, nabídky odpovědí + volné otázky měl by zjistit klady a zápory stávajících sociálních služeb; sleduje kvalitu menší množství lidí než u Ankety); c)dotazník pro poskytovatele sociálních služeb přičemž Anketu bychom distribuovali na TSS a ostatní 2 dotazníky až později; optimální zkoumaný vzorek pro Anketu je lidí 3. Diskuze s přizvanými příslušníky Městské policie Kadaň Ing. Jaroslav Vostrý; Věra Janoušková; Pavel Cicko p. Vostrý (MP Kadaň) prevence mládeže: největšími problémy poslední doby v oblasti kriminality jsou krádeže a vykrádání vozidel + krádeže v obchodech + noční koupání na koupališti; většinou se jedná o děti do 15 let věku při řešení těchto skutečností s rodiči: většinou nezájem ze strany rodičů -u dětí a mládeže nebezpečí v podobě PC her a internetu: hlavně násilí; děti si neuvědomují, že realita je jiná než svět her a často dochází k napadení nebo i šikaně -v oblasti prevence je nutné vést děti a mládež k tomu, aby si sami uvědomili, že majetek není všech ale je vlastnictví konkrétní osoby; dále je zde prevence na školách přednášky, programy -důležité: navázat spolupráci s rodiči; s jejich pomocí se dostat do myšlení dítěte a poté na něj začít působit -v současné době spolupracujeme s MěÚ odbor SVaZ; rozvoj spolupráce policie s K-Centrem a Českým červeným křížem; musí se rozvíjet spolupráce ale i s jinými subjekty pí Janoušková (MP Kadaň) vše o naší činnosti a preventivních programech pro děti a mládež naleznete na webových stránkách: případné dotazy zasílat na -preventivní programy: Právo pro každý den (děti se v tématických blocích seznamují s českým právním řádem pomocí názorných příkladů zvýšení právního vědomí); Peer program (spolupráce MP s proškolenými žáky 7.-8.tříd ZŠ Na Podlesí, kteří pracují se žáky nižších ročníků zejména v otázkách zdravý životní styl a šikana) -významnou akcí pro děti a mládež byla: Poznej, kdo ti pomáhá akce pro děti s bohatým programem; účastnili se - MP Kadaň, město Kadaň, PČR Březno u Chomutova, PČR Kadaň, 2

3 DDM Šuplík z Kadaně, ČČK Chomutov, hasiči z Kadaně a OMO Kadaň (bezpečnostní služba) 4. Problematika lokality Prunéřov - diskuze p. Cicko (MP Kadaň) co se týče otázky etnických menšin, mohla by se jedna ze schůzek konat přímo v lokalitě Prunéřov pí Adamová (Romano Rat) díky projektu jsme získali k naší činnosti místnost bývalé sušárny až proběhnou nutné opravy a úpravy, mohlo by se jednání konat tam -lidé z Prunéřova jsou schopni a ochotni se sejít, pokud se bude jednat o věci v jejich zájmu (důkazem je např. Jejich aktivita kolem hřiště pro děti kdy si vyřídili pronájem přímo u pozemkového fondu; nebo např. pořádání akcí pro děti) pí Pacholíková (MěÚ Kadaň) v rámci projektu KP (pracovní sk.č.4) vznikla myšlenka vzniku dalších deseti míst na VPP která se následně uskutečnila; tito lidé by měli také pomáhat s udržením pořádku v lokalitě Prunéřov mohli pomoci možná i při pracích v sušárně (vymalovat apod.) p. Vostrý (MP Kadaň) bude to pozitivní v tom smyslu, že si to lidé v Prunéřově povědí mezi sebou a pak bude i větší účast či zájem na řešení problémů pí Adamová (Romano Rat) problém kolektivní viny v Prunéřově v případě, pokud se stane nějaká událost (např. rozbité okno) a i tehdy, pokud se zná skutečný viník nesou za to nakonec zodpovědnost všichni (např. z celého domu či patra) tím získávají pocit, že nemusí nést odpovědnost sami za sebe a za své jednání -dalším problémem je to, že děti neplatících občanů Prunéřova mají často velký problém požádat si o byt anebo ho někde získat -občané v Prunéřově mají chuť něco dělat ale musí se jim v počátku podat pomocná ruka; spolupráce je pro ně velkou motivací k další činnosti p. Vostrý (MP Kadaň) u problematiky kolektivní viny bude zde snaha, pokud se najde dostatečný počet svědků, tento problém řešit s konkrétním jedincem; problém kolektivní viny zřejmě vzniká tehdy, pokud nelze věc vyřešit jiným způsobem paní správcová chce mít celý objekt v pořádku -bylo by dobré zjistit, kolik lidí je ochotno se situací v Prunéřově něco dělat p. Cicko (MP Kadaň) na akci Poznej, kdo ti pomáhá bylo vidět, že děti a mládež z Prunéřova 3

4 jsou aktivní a mají zájem něco poznat a dělat, ale problém nastává v okamžiku, kdy se vrací do prostředí Prunéřova pí Janoušková (MP Kadaň) možná by bylo dobré alespoň 2 děti z Prunéřova zapojit do Peerprogramu: byly by vyškoleny, získaly by svůj názor na různá témata a poté by mohla začít spolupráce s MP pí Adamová (Romano Rat) dalším problémem je školní docházka dětí z Prunéřova: prý existují autobusy, které romským dětem nezastavují -dále pak, pokud již do Kadaně dojedou, tak často nedojdou až do školy -v rámi začínajícího projektu bude s dětmi do školy osobně jezdit a zjistí celou situaci -bude se snažit navázat kontakt se školami v případě vyšší absence, aby se s ní spojili p. Mědílek (MěÚ Kadaň) toto podávání informací o dětech bude muset být se souhlasem rodičů p. Cicko (MP Kadaň) konkrétní problém dětské absence asi hlavně spočívá v rodičích nejsou asi příliš důslední nebo v nich děti sami vidí svůj vzor pí Adamová (Romano Rat) ale pokud chtějí děti něco dokázat, tlačí na rodiče a ti se potom přizpůsobují; děti se chtějí předvést a ukázat, že umí i to, co ostatní děti pí Pacholíková (MěÚ Kadaň) za podpory MP Kadaň + MěÚ odbor SVaZ by mohlo Romano Rat zpracovat další projekty pro romské děti v Prunéřově 5. Problematika obtěžování občanů podnapilými lidmi v Kadani - diskuze pí Chrzová (K-Centrum) pokud podnapilý člověk obtěžuje či ohrožuje sebe nebo okolí je nutné zavolat záchranou službu, která ho následně odveze na Detoxikační jednotku v Mostě (musí vyhovět; takový je postup) pí Janoušková (MP Kadaň) pohyb těchto osob je zajištěn kamerovým systémem; nebo jsou v některých výjimečných případech doprovozeni domů jelikož na pohotovosti je většinou nechtějí přijmout 6. Problematika černých odběrů el.energie v lokalitě Prunéřov diskuze pí Adamová (Romano Rat) paní správcová o tomto problému ví, ale oficiálně tuto skutečnost nepotvrdí pí Pacholíková (MěÚ Kadaň) tyto problémy vznikly po vzniku dluhů na elektřině pokud 4

5 měli možnost elektřinu platit z DSP a neplatili ji, tak teď jim na zaplacení dluhu nikdo nic nedá p. Cicko (MP Kadaň) i my kontrolujeme tyto odběry, vždy jsou provedeny zápisy a předána informace paní správcové; v podstatě je to neřešitelný problém jelikož tito lidé odebírají elektřinu se souhlasem toho, na kterého se napojí, není to možné kvalifikovat jako přestupek lidé jsou nepostižitelní pí Adamová (Romano Rat) zda by to nešlo brát jako obecné ohrožení které hrozí, pokud budou tyto odběry laicky napojeny a hrozí zde nebezpečí požáru; je to časovaná bomba p. Mědílek (MěÚ Kadaň) je zde problém zodpovědnosti měl by se o to starat především správce objektu (fa Profireal), mělo by být v jeho zájmu vědět, jaká jsou rizika v jeho objektu a jak předcházet katastrofám -bylo by dobré zmapovat dlužníky a výše dluhu; pak bychom se tím mohli zabývat pokud by oni také projevili svou snahu pí Adamová (Romano Rat) pokusí se situaci zmapovat a bude informovat 7. Datum a místo dalšího setkání -účastníci se dohodli, že další schůzka se bude konat dne ve hodin v budově MěÚ v ulici J.Roháče 1381, jednací místnost (č.dveří 48) 5

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2011. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2011. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2011 Příbram leden 2011 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat.

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. HLAS Z RADNICE Každý z nás byl, je, či určitě bude někdy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje

Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji a Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE NÁZEV PROJEKTU: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROZVOJE VENKOVA REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 08/005/3310A/231/001762 NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "ROZVOJ FINANČNÍ KAPACITY DOTACE" TERMÍN KONÁNÍ: 11. 3. 2010 LEKTOR: MGR.

Více

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55. Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.00006 ÚVOD Realizace: Sociotrendy (první etapa - 11/2011 až

Více

Škola pro udržitelný život krok za krokem

Škola pro udržitelný život krok za krokem Škola pro udržitelný život krok za krokem Chceme, aby školní projekty řešily problémy, které žáci a místní lidé skutečně jako problém vnímají. Chceme, aby se s projekty žáci a místní lidé ztotožnili a

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové 3 4 Obsah Úvod 7 Předmluva 8 Výchozí stav 10 Popis plánování

Více

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Závěrečné práce absolventů jednoročního výcviku Primární prevence drogových a jiných závislostí pro školní metodiky a další pracovníky primární protidrogové prevence

Více

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období 2014-2018, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE SPOLEČNĚ S OBČANY ZA LEHOVEC PŘÍVĚTIVĚJŠÍ STR. 04 05 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 DALA RUKU NA TO STR. 15 POZVÁNKA PLECHÁRNU ROZEZNÍ KÜHNŮV DĚTSKÝ

Více

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově

Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově Zpracovaný Expertním týmem č. I v rámci projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 2 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Realizátor:

Více