Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 2013 / 2014 Výroční zpráva o činnosti školy Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, Litoměřice

2 Obsah Základní údaje o škole... 3 Interní komunikace... 6 Existence a činnost poradních a metodických orgánů... 6 Přehled oborů vzdělávání... 8 Materiálně technické podmínky vzdělávání... 9 Přehled pracovníků školy Personální zabezpečení výuky Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Vyučovací formy a metody, psychohygiena výuky Účinnost motivace žáků Interakce a komunikace Dotazníkové šetření Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy

3 Základní údaje o škole Střední škola IZO: Školní jídelna IZO: Domov mládeže IZO: SVČ IZO: Mateřská škola IZO: jejíž činnost vykonává právnická osoba Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Adresa školy: Jarošova 23, Litoměřice Telefonní čísla: , , Číslo faxu: www stránky: Identifikátor zařízení: Právní forma: Obecně prospěšná společnost, IČ , zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl O, vložka 20 dne Ředitel o.p.s. /školy/: Mgr. Ladislav Šrejbr, bytem Jarošova 23, Litoměřice, jmenován správní radou s účinností od , řídí činnost o.p.s./školy/. Datum zahájení činnosti /zřízení/ školy: Poslední aktualizace v síti škol: Poskytované služby: - výchova a vzdělávání na středních školách - předškolní vzdělávání v Mateřské škole - provozování školní jídelny - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně 3

4 lektorské činnosti Za společnost jedná jménem společnosti ve všech věcech samostatně Mgr. Ladislav Šrejbr, ředitel školy a statutární zástupce, bytem Jarošova 23, Litoměřice, PSČ v jeho nepřítomnosti samostatně předsedkyně správní rady. Zřizovatelé školy: ŠREJBR s.r.o., IČ , Liškova 502, Litoměřice Telefonní číslo: Statutární zástupce: Radovan Šrejbr, jednatel s.r.o., bytem Malíč 56, PSČ a Mgr. Radovan Šrejbr Adresa: Malíč 56, Litoměřice a Mgr. Ladislav Šrejbr Adresa: Jarošova 23, Litoměřice Odloučená pracoviště školy: Žitenická 18, , Litoměřice, telefon /škola/, /MŠ/, /DM/ Sovova 2, , Litoměřice, telefon /škola/ /jídelna/ Liškova 502, , Litoměřice, tel /truhlárna/ Kapacita školy: Kapacita školní jídelny: Kapacita domova mládeže: Kapacita MŠ: SVČ: 876 žáků 500 jídel 9 lůžek 40 dětí 400 zájemců 4

5 Organizační struktura Obsazení klíčových funkcí organizace, přidělené základní odpovědnosti a pravomoci: Ředitel Mgr. Ladislav Šrejbr Výchovný poradce Mgr. Jiří Olexa Školní metodik prevence JUDr. Zdenka Jaklová Vedoucí školní jídelny Jitka Žižková Vedoucí Domova mládeže Vavrušková Dana Vedoucí učitelka MŠ Pátková Vladislava Ředitel organizace Je odpovědný za chod celé organizace. Je odpovědný za strategický rozvoj organizace. Uzavírá smlouvy s uchazeči o studium. Komunikuje se zákazníky. Kontrolní a hospitační činnost. Příprava maturitních a závěrečných zkoušek. Řídí chod všech budov 5

6 Střední škola Domov mládeže Střední škola a Mateřská škola, o.p.s., Litoměřice Mateřská škola Středisko volného času Školní jídelna Interní komunikace Interní komunikace ve všech součástech a pracovištích školy je prováděna pomocí internetu, u a intranetových stránek. Obecné údaje jsou určeny i pro veřejnost a další dokumenty pro učitele školy. Kromě toho jsou využívány vývěsky, nástěnky, vitríny ve všech prostorách školy. Předsedové předmětových komisí i všichni učitelé mají vlastní školní ové adresy. Existence a činnost poradních a metodických orgánů Školská rada byla ustanovena v prosinci Důležitým poradním orgánem jsou pedagogické rady (PR) a metodickým orgánem jsou předmětové komise (PK). V letošním školním roce pracují tyto PK: Český jazyk, literatura a cizí jazyky Biologie, chemie, matematika, fyzika Ekonomické předměty Informační a komunikační technologie Zeměpis, dějepis, společenské vědy Nábytkářství, truhláři Oděvnictví Kadeřník 6

7 Kosmetička Aranžér a propagace a grafický design Pedagogické rady se konají šestkrát za rok: 1. PR v srpnu (příprava školního roku) 2. PR v listopadu (průběžné hodnocení prospěchu a chování žáků, příprava informačního dne 3. 3.PR v lednu (hodnocení prospěchu a chování žáků v 1. pololetí školního roku, úprava školního řádu kouření, drogy) 4. PR v dubnu (průběžné hodnocení prospěchu a chování žáků, nové formy zkoušení a procvičování učiva, příprava informačního dne 5. PR v červnu (klasifikační porada, pokyny k závěru školního roku) 6. PR v červnu (závěrečné hodnocení školního roku, hlavní úkoly pro příští školní rok) Kromě PR se každý měsíc konají organizační porady pro všechny učitele a vychovatele. Na organizačních poradách se projednávají aktuální úkoly a organizační záležitosti a upřesňuje se plán činnosti na následující měsíc. Ředitel školy svolává také porady vedení, kterých se zúčastňuje, výchovný poradce, školní metodik prevence, manager ICT. Také se třikrát ročně konají rozšířené porady vedení o předsedy předmětových komisí. Předsedové přejímají důležité řídící a kontrolní úkoly ve své předmětové komisi a snaží se o spolupráci s ostatními komisemi. 7

8 Přehled oborů vzdělávání Kód Název Délka Ukončení L/01 Kosmetické služby 4 MZ K/41 Gymnázium 4 MZ K/61 Gymnázium šestileté 6 MZ K/81 Gymnázium osmileté 8 MZ L/51 Podnikání - dálkové 3 MZ M/01 Ekonomika a podnikání dálkové 4 MZ M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba 4 MZ M/01 Oděvnictví 4 MZ M/01 Ekonomika a podnikání 4 MZ M/003 Scénická a výstavní tvorba 4 MZ M/05 Grafický design 4 MZ H/01 Aranžér 3 VL H/01 Kadeřník 3 VL H/01 Truhlář 3 VL H/02 Umělecký truhlář a řezbář 3 VL H/01 Kuchař - číšník 3 VL H/01 Krejčí 3 VL L/51 Podnikání 2 MZ L/51 Propagace 2 MZ L/52 Vlasová kosmetika 2 MZ L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba 2 MZ 8

9 Materiálně technické podmínky vzdělávání Prostory a vybavení školy Popis, komentář a vybavení budovy školy třídy a jejich estetická úroveň členění a využívání prostoru ve školách s více součástmi, nájemci apod. 4, pronájem 51 učeben, dobrá a velmi dobrá Jarošova -teorie a PV /K,KS,Kr/ Sovova-maturitní obory, Kosmetické služby, EP, P, N, SVČ Žitenická - nást. stud. pro abs. uč. oborů, T, AR, PP, VK, GD, MŠ, DM, SVČ Liškova-praktické vyuč. T,N, SVČ knihovna, studovna, informační centrum sportovní zařízení vybavení žáků učebnicemi vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Knihovny jsou umístěny v kabinetech nebo v učebnách a v zabudovaných skříních na chodbách, kompletní informace pro studenty jsou k dispozici na Tělocvična v Sovově, návštěva plaveckého bazénu, fitcentra a hřiště ve Svojsíkově ulici, U Stadionu. Posilovna v Žitenické ulici. Zabezpečuje škola hromadně, na předměty na které nejsou učebnice, rozmn. texty a prezentace, využívá digitální učební materiály Neustále doplňujeme, vybavení je na dobré úrovni. 6 počítačových učeben = 85 PC + 5 dataprojektory, internet, tiskárny, scannery multimediální učebny = PC, dataprojektory, 3 vizualizéry, 4 videa, 4DVD, 2 interaktivní tabule, 4 promítací plátna, internet, všechny učebny jsou vybaveny počítačem s připojením na internet a interaktivním dataprojektorem Další vybavení 15 PC včetně internetu a tiskáren, 2 meotary, 8 TV, 8 video, 6 DVD, 5 fotoaparátů, 2 videokamery, 4 kopírky, dataprojektor, 8 magnetofonů 9

10 dostupnost pomůcek, techniky, informačních zdrojů a studijního materiálu vybavení učebnicemi a pomůckami pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami využívání materiálně-technického zázemí školy širší veřejností V každé budově PC a internet pro učitele i žáky i mimo vyučování, studijní materiály k dispozici. Žáci s disfunkcemi využívají stejné pomůcky jako ostatní žáci. Počítačové učebny- školení DVPP kurzy, Microsoft Mediální učebna U3V ve spolupráci s UJEP Ústí n.l. plánování v oblasti materiálně-technických podmínek Hledáme větší budovu pro celou školu, postupně doplňujeme vybavení sbírek, dílen, provozoven, učeben, kanceláří, programové vybavení o výukové programy a dále modernizujeme. Přehled učeben Postupně přecházíme na budování odborných pracoven. Estetická úroveň tříd je velmi dobrá, postupně se ještě zlepšuje. Typ učebny Počet Kapacita Komentář a vybavení učebny Multimediální Sovova ul Všeobecně vzdělávací předměty, aula Multimediální Jarošova ul Všeobecně vzdělávací a odborné předměty Počítačová Jarošova ul PC + dataprojektor Počítačová Sovova ul PC + dataprojektor Počítačová Sovova ul PC + dataprojektor Počítačová Žitenická PC + dataprojektor Počítačová Žitenická PC + dataprojektor Jazyková Sovova ul PC, internet, video, DVD, magnetofon, obrazy Odborné pro OV K Jarošova 4 20,20,10,10 Obsluhy, sušáky, mycí mísy, fény, stříhací strojky, kulmy,.aj. 10

11 Odborné pro OV KS Jarošova a Sovova Odborné krejčovská dílna Jarošova Odborné aranžérská dílna Žitenická 3 12,12,20 Lehátka s lupou, bio lampa, parafínová lázeň. napařovací přístroje, stolky na manikuru,..aj Šicí stroje, stříhací a žehlící stoly, průmyslová žehlička,..aj ,12 Výlohy, řezací stroj, atrapy výrobků, Kreslící stoly,..aj. Odborné OV T Liškova 3 17,10,10 Hoblice, ruční nářadí,.aj Odborné OV T strojovna Liškova Odborné výtvarná výchova, Žitenická 2 12, 12 Dřevoobráběcí stroje pevné a přenosné, ruční nářadí, aj Kreslící stoly, modely, malířské stojany Učebny VVP Tabule, lavice, židle, nástěnky knihovny Přehled pracovníků školy Personální zabezpečení výuky Základní struktura Pracovníci k Fyzické osoby Přepoč. pracovníci pedagogičtí nepedagogičtí* 11 9 Celkem : *provozní pracovníci + pracovníci ŠJ a technicko-hospod. pracovníci 11

12 Věková struktura pedagogických pracovníků k Kvalifikace pedagogických pracovníků podle zák. č. 563/2004 Sb. 9. k stupeň vzdělání počty pracovníků Mgr. Bc. jiný titul vysokoškolské vzdělání pedagogické jiné vysokoškolské vzdělání a DPS jiné vysokoškolské vzdělání bez DPS 0 0 2/ studují DPS vyšší odborné s absol.ped.směru 1 vyšší odborné s absol. neped. s DPS 1 vyšší odborné a absol. neped. bez DPS 0 střední s maturitou pedagog.směru 0 střední s maturitou neped.směru s DPS 19 střední s maturitou neped. směru bez DPS 0 /studuje VŠ nebo DPS/ střední s výučním listem 1 /1 studuje maturita/ Počet plně kvalifikovaných pedagogů celkem : 25 Počet nekvalifikovaných pedagogů celkem : 6 (bez pedagogického vzdělání-učitelé OP, UOV, NJ, AJ) 12

13 Údaje o přijímacím řízení Žáci přijatí ke studiu pro školní rok 2013/ největší problém je jako každoročně, že počet přijatých žáků v prvním kole přijímacího řízení se do nástupu do nového školního roku změní někteří žáci, aniž oznámí, že nastoupí na jinou školu, nepřijdou. Tím velmi komplikují a ovlivňují počty žáků v nastupujících třídách. Název a kód oboru Přijato Truhlář, 3356H/01 9 Aranžér, 6652H/01 6 Kadeřník, 6951H/01 9 Podnikání, 6441L/524 3 Vlasová kosmetika, 6941L/502 4 Grafický design, 8241M/05 11 Celkem 42 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Při hodnocení žáků postupujeme podle klasifikačního řádu. Žáci jsou známkováni. O prospěchu jsou průběžně informováni zákonní zástupci pomocí studijních průkazů nebo žákovských knížek. Jako motivace se využívá pochval či výchovných opatření. 13

14 Pro příští školní rok je nutné více pozornosti ze strany vedení školy i třídních učitelů věnovat žákům, kteří pro velký počet zameškaných hodin /podle školního řádu více než 30% / nemohli být klasifikováni. I procento neprospívajících žáků bude třeba snížit. V porovnání s prvním pololetím se výrazně zvýšila neklasifikovanost a snížil se počet neprospívajících žáků. Vyučovací formy a metody, psychohygiena výuky Mezi nejčastější vyučovací metody patří metoda výkladová a samostatná práce žáků. Ve větší míře než dříve je zařazována práce s PC v předmětech, na které jsou výukové programy a kde lze 14

15 využít internetu. Z didaktické techniky je při výkladu nové látky i při opakování nejvíce zařazováno video, DVD, magnetofon a vizualizér. Dataprojektory se pravidelně používají ve všech učebnách. ch. Individuální přístup k žákům je plně realizován v málopočetných třídách a v práci se žáky s poruchami učení. Ve společensko-vědních předmětech jsou žáci vedeni k vyjádření svého názoru a dokáží o probírané látce diskutovat. Hygienické normy při sestavování rozvrhu hodin nelze vždy z prostorových důvodů /5 budov/ zcela dodržet. Účinnost motivace žáků Hlavním motivačním faktorem je dobrá a přiměřená každodenní práce učitele se žákem. K větší motivaci žáků / dle vyjádření respondentů/ by přispěla i větší promyšlenost a větší četnost v konkrétním odměňování různých aktivit žáků. Např. více odměn a pochval za dobrou práci. Podle respondentů se tento nástroj motivace zatím ve škole málo využívá. Z hlediska motivace došlo k zásadnímu posunu zejména u žáků učebních oborů. To dokazuje fakt, že 80% žáků, kteří končí učební obory, pokračuje v dalším studiu na naší škole s cílem získat vyšší vzdělání, maturitu. Ještě před 5 lety se tento počet pohyboval kolem 40% žáků. Interakce a komunikace V této oblasti průzkum ukázal pozitivní posun a pozitivní trend. Na základě získaných poznatků od respondentů je možno konstatovat, že se u žáků projevuje stále větší snaha o pozitivní komunikaci jak s učiteli, tak i mezi sebou. Roste otevřenost ve vystupování žáků, i snaha o koordinaci pozitivních akcí ve škole. Dokladem tohoto tvrzení jsou např. přímé a otevřené odpovědi v provedeném průzkumu, ale i ta skutečnost, že v letošním školním roce byl ustaven studentský parlament. Dalším dokladem je i ta skutečnost, že v letošním školním roce nebyl zaznamenán žádný případ šikany. Dokladem jsou i otevřené odpovědi v oblasti některých negativních jevů ve škole. Například v přístupu k návykovým látkám, zejména k lehkým drogám. Otevřené odpovědi k této problematice dávají velkou možnost pedagogickému sboru a vedení školy těchto poznatků využít k dalšímu zlepšení komunikace a interakce ve škole. Vztahy učitelů a žáků jsou sledovány i v hospitační činnosti vedení školy. Celkově se ukazuje, že učitelé dokáží navodit přátelskou atmosféru v hodinách a přitom nesnižují náročnost. Žáci se nebojí zeptat v případě nejasností a nebojí se v některých předmětech věcně diskutovat a dávat najevo své názory. Do budoucna budou plánovány hospitace komplexní nebo tematické na sledování jevů v části hodiny. Bude vyžadována důkladnější příprava nejen po stránce odborné, ale i metodické. Vyučovací hodiny musí být pestřejší a dávat víc prostoru žákům při samostatné práci. Učitel by měl motivovat žáky nejen na počátku vyučování, ale i v průběhu celé vyučovací hodiny a zvykat žáky na vlastní hodnocení. Totéž platí pro učitele při po- hospitačním pohovoru. 15

16 Dotazníkové šetření Typ šetření Termín konání Cílová skupina Zaměření šetření Šikana Leden-únor 2014 Žáci prvních ročníků Zda se mezi žáky prvních ročníků projevují prvky šikany v jakém rozsahu a jaké jsou konkrétní projevy. Šetření bylo anonymní. Jak hodnotíš školu Duben-květen 2014 Žáci a učitelé Cílem bylo zjistit názory žáků, jak vidí školu, zejména jak ji ze svého pohledu hodnotí. Šetření bylo anonymní a dobrovolné Šikana Duben 2014 Žáci 1. TA Šetření provedla Pedagogickopsychologická poradna v Litoměřicích. Byl použit sociometrický dotazník B-3 (zjišťování vztahů ve skupině )a SO-RA-D(zjišťuje vztahy ve skupině a postavení jednotlivých žáků) Komplexní šetření Březen-červen 2014 Všichni žáci Spokojenost s výukou ve škole, s prostředím školy, návrhy na zlepšení Při šetření Šikana bylo žákům 1. ročníků vydáno 137 dotazníků, zapojeno bylo 10 tříd. Vráceno bylo 73% všech dotazníků. Můžeme konstatovat, že vzorek respondentů byl dostatečně reprezentativní. Záměr dotazníkové akce byl naplněn. Podařilo se získat prvotní informace o stavu šikany ve škole mezi nejvíce ohroženými studenty 1. ročníků. Průzkum ukázal, že šikana ve škole je, proto bude nutné v dalším období věnovat tomuto problému komplexní pozornost. Třídní učitelé i ostatní pedagogové musí neformálním způsobem navázat kontakty se žáky a přesvědčit je o prospěšnosti maximální otevřenosti v této problematice. Bude nutné žákům vysvětlovat nebezpečnost šikany, co to je šikana, jak se projevuje a jak se chovat v případě, že se šikana ve třídě objeví. Pro srovnání a posouzení vývoje tohoto problému budeme dotazníkové akce periodicky opakovat. Toto šetření bylo provedeno již devětkrát. Porovnání závěrů ukazuje na určité posuny a vývojové trendy v chování a jednání žáků. Závěry byly využity při výuce v hodinách ON, ZSV, psychologie. Při dotazníkovém šetření Jak hodnotíš školu odpovědi ukázaly, že nejvíce si žáci cení dobrých učitelů a malých počtů žáků ve třídách. Zajímavé je i ocenění možnosti doplňkových speciálních kurzů. To je dobrý námět pro další vyučovací předměty i pro vedení školy. Velice dobře je vnímána možnost využití počítačů a internetu v době volna i možnost účasti na soutěžních akcích 16

17 mimo školu. Tímto směrem musí jít vývoj činnosti školy v dalším období. Učitelé zejména zdůrazňovali a kladně hodnotili vybavenost školy a využívání didaktických učebních materiálů. Dotazníkové šetření provedené Pedagogicko-psychologickou poradnou v Litoměřicích bylo provedeno na žádost školní metodičky prevence. Anamnestické údaje třídy poskytl třídní učitel písemně. Dotazníky byly zaměřeny na sebevnímání (hodnocení sebe-sama), vlastnosti (vzájemné hodnocení zúčastněných žáků), pohled na třídu (žáci se vyjadřují k jednotlivým tvrzením), míra pocitů ve třídě (pocit bezpečí, přátelství, spolupráce, důvěra, tolerance). Vyšetření třídy 1. TA bylo uskutečněno v rámci prevence sociálně-patologických jevů, veškeré závěry, doporučení a podrobné výsledky byly poskytnuty třídnímu učiteli při osobní konzultaci. Při celoškolním dotazníkovém šetření Komplexní šetření škola poprvé využila možnosti elektronických formulářů, díky kterým je zadávání odpovědí pro studenty mnohem atraktivní a díky vhodnému výběru otázek vyhodnocení trvá v řádech minut. Během tohoto šetření, které bylo zcela anonymní, jsme se ptali studentů na to, co se jim ve škole líbí/nelíbí, ptali jsme se jich na spokojenost s výukou a prostředím ve škole. Díky anonymitě a možnosti vyplnit dotazník i doma byly odpovědi od studentů velice upřímné a škola se nejčastějšími názory a připomínkami intenzivně zabývala Hodnocení žáků Při hodnocení žáků postupujeme podle klasifikačního řádu. Žáci jsou známkováni. O prospěchu jsou průběžně informováni zákon. zástupci pomocí studijních průkazů nebo žákovských knížek, pomocí internetu a informacemi na dvou informačních dnech, které probíhají v prvním a třetím čtvrtletí školního roku. Jako motivace se využívá i pochval či výchovných opatření. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Plán osobního rozvoje byl zpracován na základě zákonných povinností pracovníků v oblasti BOZP /Zákoník práce / a zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Povinná školení daná zákonnými povinnostmi budou prováděna podle plánu školení zpracovaného pro BOZP a PO firmou Plicková. Termíny pravidelných školení jsou uloženy ve složce BOZP a PO. Za proškolení podle stanoveného harmonogramu zodpovídá pan RNDr. Otakar Prachař. Kvalifikační studium musí absolvovat všichni učitelé, kteří nesplňují předpoklady pro výkon pedagogického pracovníka v oblasti odborné a pedagogické kvalifikace do konce roku Odborná školení - iškola - evidence pedagogických pracovníků - evidence žáků - přehled tříd, prospěch, chování - tisk vysvědčení, výučních listů 17

18 - evidence majetku - výukové programy k jednotlivým všeobecně vzdělávacím nebo odborným předmětům, využití PC - metodická školení k jednotlivým předmětům na základě výběru z nabídky vzdělávacích institucí - odborná školení pro učitele praktického vyučování. - další školení /např. didaktická technika, EU projekty, šikana, aj../ - Microsoft Office Word 2013, Excel 2013, PowerPoint 2013, Outlook 2013, Windows 8 Růstová školení pro zvyšování kvalifikace Plán osobního rozvoje pedagogických pracovníků byl aktualizován. Požadavky učitelů budou projednány v předmětových komisích a předloženy ke schválení vedení školy. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti V letošním školním roce se naši žáci zúčastnili: Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce Školní soutěž SUDOKU, šachy, piškvorky Výtvarné soutěže (Mgr. Marek Rubec) Soutěž kosmetiček v líčení a nail artu (Lenka Tlustá) Vánoční soutěž kadeřníků a kosmetiček (Tuhá, Tlustá) Největší úspěchy: 3. místo v celostátní soutěži soukromých středních škol šachy 1. místo v kadeřnické soutěži Děčínská vlna 2014 Postup truhlářů do celostátní soutěže v praktických dovednostech i teoretických znalostech SUSO Úspěchy v okresních i regionálních soutěžích výtvarných oborů (plakát, fotografování, vlastní práce žáků) Vernisáže a následné výstavy Městský úřad Litoměřice, Čajovna Hora Litoměřice, Okresní muzeum Litoměřice, Divadlo K.H.Máchy v Litoměřicích, Okresní knihovna Litoměřice, Kulturní středisko Řehlovice apod. V ústavu sociálních služeb Na Dómském pahorku jsme zajišťovali kulturní odpoledne spojené s módní přehlídkou a ukázkou módních účesů. Kosmetičky a kadeřnice se také podílely na přípravě modelek na módních přehlídkách. 18

19 Porovnávat výsledky v praktické přípravě lze také na prezentacích škol. Zde lze porovnat praktické dovednosti našich žáků se žáky jiných škol. Do propagace školy se zapojují i aranžéři. Služby pro zákazníky v kadeřnictví (ústavy sociálních služeb, hospic, penziony,aj.) a kosmetice (provozovna, domovy důchodců, aj.), práce aranžérů (výlohy, muzeum apod.) a zakázky truhlářů (vybavení školy, zhotovení dětského hřiště v obci Třebušín) také ukazují na úspěšnost těchto činností. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V tomto školním roce inspekční činnost na škole proběhla v květnu Definitivní závěr po kontrole zjištěných nedostatků v období říjen listopad

20 Základní údaje o hospodaření školy Výnosy celkem: ,-- Kč Náklady celkem: ,-- Kč DOTACE SOUKROMÝM ŠKOLÁM KÚ: ,-- Kč Výnosy celkem: ,00 Kč Náklady celkem: ,-- Kč z toho: platy zaměstnanců: ,- Kč zákonné SP a ZP: ,- Kč provozní náklady: ,- Kč ÚČELOVÉ DOTACE (rómská probl. + inovativní školství) ,-- Kč Výnosy celkem: ,-- Kč Náklady celkem: ,-- Kč z toho: platy zaměstnanců: zákonné SP a ZP: provozní náklady ,- Kč 1 300,- Kč Kč VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST: (školné + služby + ostatní) ,-- Kč Výnosy celkem: z toho: školné vč. dálk. studia : tržby za služby: aktivace materiálu: přijaté úroky a náhrady sponzorské dary ostatní tržby Náklady celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Kč ,-- Kč ,- Kč ,-Kč z toho: platy zaměstnanců: zákonné pojištění: provozní náklady: ,- Kč ,- Kč Kč 20

21 Schváleno: Na zasedání školské rady dne 7. října 2014 Mgr. Ladislav Šrejbr ředitel školy 21

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2 Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Identifikátor: 616 800 461 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov Identifikátor školy: 600 111 334 Termín konání inspekce: 1. 2. březen 2006 Čj.: ČŠI 1032/06-12

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

ICT plán Základní školy profesora Josefa Brože Vlachovo Březí

ICT plán Základní školy profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ICT plán Základní školy profesora Josefa

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6 nám. Českého povstání 6/511, 161 00 Praha 6-Ruzyně Identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 016 358

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice. Alešova 50, 389 01 Vodňany. Identifikátor školy: 600 063 861

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice. Alešova 50, 389 01 Vodňany. Identifikátor školy: 600 063 861 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice Alešova 50, 389 01 Vodňany Identifikátor školy: 600 063 861 Termín konání inspekce: 9. 10.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká školní inspekce inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Identifikátor: 600 138

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 Tyršova 400, 667 01 Židlochovice Identifikátor školy: 600 014 100 Termín konání inspekce: 9. a 10. leden

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2. nám. Bří Jandusů 2, 104 00 Praha 10 Uhříněves. Identifikátor: 600 041 328

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2. nám. Bří Jandusů 2, 104 00 Praha 10 Uhříněves. Identifikátor: 600 041 328 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 nám. Bří Jandusů 2, 104 00 Praha 10 Uhříněves Identifikátor: 600 041 328 Termín konání inspekce:

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení. Kritéria hodnocení

Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení. Kritéria hodnocení Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nezbytnou součástí vzdělávacího a výchovného procesu na naší škole je získávání zpětné vazby o výsledcích naší činnosti (žáků i pracovníků školy). Závěry z jejich pravidelného

Více