Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 2013 / 2014 Výroční zpráva o činnosti školy Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, Litoměřice

2 Obsah Základní údaje o škole... 3 Interní komunikace... 6 Existence a činnost poradních a metodických orgánů... 6 Přehled oborů vzdělávání... 8 Materiálně technické podmínky vzdělávání... 9 Přehled pracovníků školy Personální zabezpečení výuky Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Vyučovací formy a metody, psychohygiena výuky Účinnost motivace žáků Interakce a komunikace Dotazníkové šetření Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy

3 Základní údaje o škole Střední škola IZO: Školní jídelna IZO: Domov mládeže IZO: SVČ IZO: Mateřská škola IZO: jejíž činnost vykonává právnická osoba Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Adresa školy: Jarošova 23, Litoměřice Telefonní čísla: , , Číslo faxu: www stránky: Identifikátor zařízení: Právní forma: Obecně prospěšná společnost, IČ , zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl O, vložka 20 dne Ředitel o.p.s. /školy/: Mgr. Ladislav Šrejbr, bytem Jarošova 23, Litoměřice, jmenován správní radou s účinností od , řídí činnost o.p.s./školy/. Datum zahájení činnosti /zřízení/ školy: Poslední aktualizace v síti škol: Poskytované služby: - výchova a vzdělávání na středních školách - předškolní vzdělávání v Mateřské škole - provozování školní jídelny - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně 3

4 lektorské činnosti Za společnost jedná jménem společnosti ve všech věcech samostatně Mgr. Ladislav Šrejbr, ředitel školy a statutární zástupce, bytem Jarošova 23, Litoměřice, PSČ v jeho nepřítomnosti samostatně předsedkyně správní rady. Zřizovatelé školy: ŠREJBR s.r.o., IČ , Liškova 502, Litoměřice Telefonní číslo: Statutární zástupce: Radovan Šrejbr, jednatel s.r.o., bytem Malíč 56, PSČ a Mgr. Radovan Šrejbr Adresa: Malíč 56, Litoměřice a Mgr. Ladislav Šrejbr Adresa: Jarošova 23, Litoměřice Odloučená pracoviště školy: Žitenická 18, , Litoměřice, telefon /škola/, /MŠ/, /DM/ Sovova 2, , Litoměřice, telefon /škola/ /jídelna/ Liškova 502, , Litoměřice, tel /truhlárna/ Kapacita školy: Kapacita školní jídelny: Kapacita domova mládeže: Kapacita MŠ: SVČ: 876 žáků 500 jídel 9 lůžek 40 dětí 400 zájemců 4

5 Organizační struktura Obsazení klíčových funkcí organizace, přidělené základní odpovědnosti a pravomoci: Ředitel Mgr. Ladislav Šrejbr Výchovný poradce Mgr. Jiří Olexa Školní metodik prevence JUDr. Zdenka Jaklová Vedoucí školní jídelny Jitka Žižková Vedoucí Domova mládeže Vavrušková Dana Vedoucí učitelka MŠ Pátková Vladislava Ředitel organizace Je odpovědný za chod celé organizace. Je odpovědný za strategický rozvoj organizace. Uzavírá smlouvy s uchazeči o studium. Komunikuje se zákazníky. Kontrolní a hospitační činnost. Příprava maturitních a závěrečných zkoušek. Řídí chod všech budov 5

6 Střední škola Domov mládeže Střední škola a Mateřská škola, o.p.s., Litoměřice Mateřská škola Středisko volného času Školní jídelna Interní komunikace Interní komunikace ve všech součástech a pracovištích školy je prováděna pomocí internetu, u a intranetových stránek. Obecné údaje jsou určeny i pro veřejnost a další dokumenty pro učitele školy. Kromě toho jsou využívány vývěsky, nástěnky, vitríny ve všech prostorách školy. Předsedové předmětových komisí i všichni učitelé mají vlastní školní ové adresy. Existence a činnost poradních a metodických orgánů Školská rada byla ustanovena v prosinci Důležitým poradním orgánem jsou pedagogické rady (PR) a metodickým orgánem jsou předmětové komise (PK). V letošním školním roce pracují tyto PK: Český jazyk, literatura a cizí jazyky Biologie, chemie, matematika, fyzika Ekonomické předměty Informační a komunikační technologie Zeměpis, dějepis, společenské vědy Nábytkářství, truhláři Oděvnictví Kadeřník 6

7 Kosmetička Aranžér a propagace a grafický design Pedagogické rady se konají šestkrát za rok: 1. PR v srpnu (příprava školního roku) 2. PR v listopadu (průběžné hodnocení prospěchu a chování žáků, příprava informačního dne 3. 3.PR v lednu (hodnocení prospěchu a chování žáků v 1. pololetí školního roku, úprava školního řádu kouření, drogy) 4. PR v dubnu (průběžné hodnocení prospěchu a chování žáků, nové formy zkoušení a procvičování učiva, příprava informačního dne 5. PR v červnu (klasifikační porada, pokyny k závěru školního roku) 6. PR v červnu (závěrečné hodnocení školního roku, hlavní úkoly pro příští školní rok) Kromě PR se každý měsíc konají organizační porady pro všechny učitele a vychovatele. Na organizačních poradách se projednávají aktuální úkoly a organizační záležitosti a upřesňuje se plán činnosti na následující měsíc. Ředitel školy svolává také porady vedení, kterých se zúčastňuje, výchovný poradce, školní metodik prevence, manager ICT. Také se třikrát ročně konají rozšířené porady vedení o předsedy předmětových komisí. Předsedové přejímají důležité řídící a kontrolní úkoly ve své předmětové komisi a snaží se o spolupráci s ostatními komisemi. 7

8 Přehled oborů vzdělávání Kód Název Délka Ukončení L/01 Kosmetické služby 4 MZ K/41 Gymnázium 4 MZ K/61 Gymnázium šestileté 6 MZ K/81 Gymnázium osmileté 8 MZ L/51 Podnikání - dálkové 3 MZ M/01 Ekonomika a podnikání dálkové 4 MZ M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba 4 MZ M/01 Oděvnictví 4 MZ M/01 Ekonomika a podnikání 4 MZ M/003 Scénická a výstavní tvorba 4 MZ M/05 Grafický design 4 MZ H/01 Aranžér 3 VL H/01 Kadeřník 3 VL H/01 Truhlář 3 VL H/02 Umělecký truhlář a řezbář 3 VL H/01 Kuchař - číšník 3 VL H/01 Krejčí 3 VL L/51 Podnikání 2 MZ L/51 Propagace 2 MZ L/52 Vlasová kosmetika 2 MZ L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba 2 MZ 8

9 Materiálně technické podmínky vzdělávání Prostory a vybavení školy Popis, komentář a vybavení budovy školy třídy a jejich estetická úroveň členění a využívání prostoru ve školách s více součástmi, nájemci apod. 4, pronájem 51 učeben, dobrá a velmi dobrá Jarošova -teorie a PV /K,KS,Kr/ Sovova-maturitní obory, Kosmetické služby, EP, P, N, SVČ Žitenická - nást. stud. pro abs. uč. oborů, T, AR, PP, VK, GD, MŠ, DM, SVČ Liškova-praktické vyuč. T,N, SVČ knihovna, studovna, informační centrum sportovní zařízení vybavení žáků učebnicemi vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Knihovny jsou umístěny v kabinetech nebo v učebnách a v zabudovaných skříních na chodbách, kompletní informace pro studenty jsou k dispozici na Tělocvična v Sovově, návštěva plaveckého bazénu, fitcentra a hřiště ve Svojsíkově ulici, U Stadionu. Posilovna v Žitenické ulici. Zabezpečuje škola hromadně, na předměty na které nejsou učebnice, rozmn. texty a prezentace, využívá digitální učební materiály Neustále doplňujeme, vybavení je na dobré úrovni. 6 počítačových učeben = 85 PC + 5 dataprojektory, internet, tiskárny, scannery multimediální učebny = PC, dataprojektory, 3 vizualizéry, 4 videa, 4DVD, 2 interaktivní tabule, 4 promítací plátna, internet, všechny učebny jsou vybaveny počítačem s připojením na internet a interaktivním dataprojektorem Další vybavení 15 PC včetně internetu a tiskáren, 2 meotary, 8 TV, 8 video, 6 DVD, 5 fotoaparátů, 2 videokamery, 4 kopírky, dataprojektor, 8 magnetofonů 9

10 dostupnost pomůcek, techniky, informačních zdrojů a studijního materiálu vybavení učebnicemi a pomůckami pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami využívání materiálně-technického zázemí školy širší veřejností V každé budově PC a internet pro učitele i žáky i mimo vyučování, studijní materiály k dispozici. Žáci s disfunkcemi využívají stejné pomůcky jako ostatní žáci. Počítačové učebny- školení DVPP kurzy, Microsoft Mediální učebna U3V ve spolupráci s UJEP Ústí n.l. plánování v oblasti materiálně-technických podmínek Hledáme větší budovu pro celou školu, postupně doplňujeme vybavení sbírek, dílen, provozoven, učeben, kanceláří, programové vybavení o výukové programy a dále modernizujeme. Přehled učeben Postupně přecházíme na budování odborných pracoven. Estetická úroveň tříd je velmi dobrá, postupně se ještě zlepšuje. Typ učebny Počet Kapacita Komentář a vybavení učebny Multimediální Sovova ul Všeobecně vzdělávací předměty, aula Multimediální Jarošova ul Všeobecně vzdělávací a odborné předměty Počítačová Jarošova ul PC + dataprojektor Počítačová Sovova ul PC + dataprojektor Počítačová Sovova ul PC + dataprojektor Počítačová Žitenická PC + dataprojektor Počítačová Žitenická PC + dataprojektor Jazyková Sovova ul PC, internet, video, DVD, magnetofon, obrazy Odborné pro OV K Jarošova 4 20,20,10,10 Obsluhy, sušáky, mycí mísy, fény, stříhací strojky, kulmy,.aj. 10

11 Odborné pro OV KS Jarošova a Sovova Odborné krejčovská dílna Jarošova Odborné aranžérská dílna Žitenická 3 12,12,20 Lehátka s lupou, bio lampa, parafínová lázeň. napařovací přístroje, stolky na manikuru,..aj Šicí stroje, stříhací a žehlící stoly, průmyslová žehlička,..aj ,12 Výlohy, řezací stroj, atrapy výrobků, Kreslící stoly,..aj. Odborné OV T Liškova 3 17,10,10 Hoblice, ruční nářadí,.aj Odborné OV T strojovna Liškova Odborné výtvarná výchova, Žitenická 2 12, 12 Dřevoobráběcí stroje pevné a přenosné, ruční nářadí, aj Kreslící stoly, modely, malířské stojany Učebny VVP Tabule, lavice, židle, nástěnky knihovny Přehled pracovníků školy Personální zabezpečení výuky Základní struktura Pracovníci k Fyzické osoby Přepoč. pracovníci pedagogičtí nepedagogičtí* 11 9 Celkem : *provozní pracovníci + pracovníci ŠJ a technicko-hospod. pracovníci 11

12 Věková struktura pedagogických pracovníků k Kvalifikace pedagogických pracovníků podle zák. č. 563/2004 Sb. 9. k stupeň vzdělání počty pracovníků Mgr. Bc. jiný titul vysokoškolské vzdělání pedagogické jiné vysokoškolské vzdělání a DPS jiné vysokoškolské vzdělání bez DPS 0 0 2/ studují DPS vyšší odborné s absol.ped.směru 1 vyšší odborné s absol. neped. s DPS 1 vyšší odborné a absol. neped. bez DPS 0 střední s maturitou pedagog.směru 0 střední s maturitou neped.směru s DPS 19 střední s maturitou neped. směru bez DPS 0 /studuje VŠ nebo DPS/ střední s výučním listem 1 /1 studuje maturita/ Počet plně kvalifikovaných pedagogů celkem : 25 Počet nekvalifikovaných pedagogů celkem : 6 (bez pedagogického vzdělání-učitelé OP, UOV, NJ, AJ) 12

13 Údaje o přijímacím řízení Žáci přijatí ke studiu pro školní rok 2013/ největší problém je jako každoročně, že počet přijatých žáků v prvním kole přijímacího řízení se do nástupu do nového školního roku změní někteří žáci, aniž oznámí, že nastoupí na jinou školu, nepřijdou. Tím velmi komplikují a ovlivňují počty žáků v nastupujících třídách. Název a kód oboru Přijato Truhlář, 3356H/01 9 Aranžér, 6652H/01 6 Kadeřník, 6951H/01 9 Podnikání, 6441L/524 3 Vlasová kosmetika, 6941L/502 4 Grafický design, 8241M/05 11 Celkem 42 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Při hodnocení žáků postupujeme podle klasifikačního řádu. Žáci jsou známkováni. O prospěchu jsou průběžně informováni zákonní zástupci pomocí studijních průkazů nebo žákovských knížek. Jako motivace se využívá pochval či výchovných opatření. 13

14 Pro příští školní rok je nutné více pozornosti ze strany vedení školy i třídních učitelů věnovat žákům, kteří pro velký počet zameškaných hodin /podle školního řádu více než 30% / nemohli být klasifikováni. I procento neprospívajících žáků bude třeba snížit. V porovnání s prvním pololetím se výrazně zvýšila neklasifikovanost a snížil se počet neprospívajících žáků. Vyučovací formy a metody, psychohygiena výuky Mezi nejčastější vyučovací metody patří metoda výkladová a samostatná práce žáků. Ve větší míře než dříve je zařazována práce s PC v předmětech, na které jsou výukové programy a kde lze 14

15 využít internetu. Z didaktické techniky je při výkladu nové látky i při opakování nejvíce zařazováno video, DVD, magnetofon a vizualizér. Dataprojektory se pravidelně používají ve všech učebnách. ch. Individuální přístup k žákům je plně realizován v málopočetných třídách a v práci se žáky s poruchami učení. Ve společensko-vědních předmětech jsou žáci vedeni k vyjádření svého názoru a dokáží o probírané látce diskutovat. Hygienické normy při sestavování rozvrhu hodin nelze vždy z prostorových důvodů /5 budov/ zcela dodržet. Účinnost motivace žáků Hlavním motivačním faktorem je dobrá a přiměřená každodenní práce učitele se žákem. K větší motivaci žáků / dle vyjádření respondentů/ by přispěla i větší promyšlenost a větší četnost v konkrétním odměňování různých aktivit žáků. Např. více odměn a pochval za dobrou práci. Podle respondentů se tento nástroj motivace zatím ve škole málo využívá. Z hlediska motivace došlo k zásadnímu posunu zejména u žáků učebních oborů. To dokazuje fakt, že 80% žáků, kteří končí učební obory, pokračuje v dalším studiu na naší škole s cílem získat vyšší vzdělání, maturitu. Ještě před 5 lety se tento počet pohyboval kolem 40% žáků. Interakce a komunikace V této oblasti průzkum ukázal pozitivní posun a pozitivní trend. Na základě získaných poznatků od respondentů je možno konstatovat, že se u žáků projevuje stále větší snaha o pozitivní komunikaci jak s učiteli, tak i mezi sebou. Roste otevřenost ve vystupování žáků, i snaha o koordinaci pozitivních akcí ve škole. Dokladem tohoto tvrzení jsou např. přímé a otevřené odpovědi v provedeném průzkumu, ale i ta skutečnost, že v letošním školním roce byl ustaven studentský parlament. Dalším dokladem je i ta skutečnost, že v letošním školním roce nebyl zaznamenán žádný případ šikany. Dokladem jsou i otevřené odpovědi v oblasti některých negativních jevů ve škole. Například v přístupu k návykovým látkám, zejména k lehkým drogám. Otevřené odpovědi k této problematice dávají velkou možnost pedagogickému sboru a vedení školy těchto poznatků využít k dalšímu zlepšení komunikace a interakce ve škole. Vztahy učitelů a žáků jsou sledovány i v hospitační činnosti vedení školy. Celkově se ukazuje, že učitelé dokáží navodit přátelskou atmosféru v hodinách a přitom nesnižují náročnost. Žáci se nebojí zeptat v případě nejasností a nebojí se v některých předmětech věcně diskutovat a dávat najevo své názory. Do budoucna budou plánovány hospitace komplexní nebo tematické na sledování jevů v části hodiny. Bude vyžadována důkladnější příprava nejen po stránce odborné, ale i metodické. Vyučovací hodiny musí být pestřejší a dávat víc prostoru žákům při samostatné práci. Učitel by měl motivovat žáky nejen na počátku vyučování, ale i v průběhu celé vyučovací hodiny a zvykat žáky na vlastní hodnocení. Totéž platí pro učitele při po- hospitačním pohovoru. 15

16 Dotazníkové šetření Typ šetření Termín konání Cílová skupina Zaměření šetření Šikana Leden-únor 2014 Žáci prvních ročníků Zda se mezi žáky prvních ročníků projevují prvky šikany v jakém rozsahu a jaké jsou konkrétní projevy. Šetření bylo anonymní. Jak hodnotíš školu Duben-květen 2014 Žáci a učitelé Cílem bylo zjistit názory žáků, jak vidí školu, zejména jak ji ze svého pohledu hodnotí. Šetření bylo anonymní a dobrovolné Šikana Duben 2014 Žáci 1. TA Šetření provedla Pedagogickopsychologická poradna v Litoměřicích. Byl použit sociometrický dotazník B-3 (zjišťování vztahů ve skupině )a SO-RA-D(zjišťuje vztahy ve skupině a postavení jednotlivých žáků) Komplexní šetření Březen-červen 2014 Všichni žáci Spokojenost s výukou ve škole, s prostředím školy, návrhy na zlepšení Při šetření Šikana bylo žákům 1. ročníků vydáno 137 dotazníků, zapojeno bylo 10 tříd. Vráceno bylo 73% všech dotazníků. Můžeme konstatovat, že vzorek respondentů byl dostatečně reprezentativní. Záměr dotazníkové akce byl naplněn. Podařilo se získat prvotní informace o stavu šikany ve škole mezi nejvíce ohroženými studenty 1. ročníků. Průzkum ukázal, že šikana ve škole je, proto bude nutné v dalším období věnovat tomuto problému komplexní pozornost. Třídní učitelé i ostatní pedagogové musí neformálním způsobem navázat kontakty se žáky a přesvědčit je o prospěšnosti maximální otevřenosti v této problematice. Bude nutné žákům vysvětlovat nebezpečnost šikany, co to je šikana, jak se projevuje a jak se chovat v případě, že se šikana ve třídě objeví. Pro srovnání a posouzení vývoje tohoto problému budeme dotazníkové akce periodicky opakovat. Toto šetření bylo provedeno již devětkrát. Porovnání závěrů ukazuje na určité posuny a vývojové trendy v chování a jednání žáků. Závěry byly využity při výuce v hodinách ON, ZSV, psychologie. Při dotazníkovém šetření Jak hodnotíš školu odpovědi ukázaly, že nejvíce si žáci cení dobrých učitelů a malých počtů žáků ve třídách. Zajímavé je i ocenění možnosti doplňkových speciálních kurzů. To je dobrý námět pro další vyučovací předměty i pro vedení školy. Velice dobře je vnímána možnost využití počítačů a internetu v době volna i možnost účasti na soutěžních akcích 16

17 mimo školu. Tímto směrem musí jít vývoj činnosti školy v dalším období. Učitelé zejména zdůrazňovali a kladně hodnotili vybavenost školy a využívání didaktických učebních materiálů. Dotazníkové šetření provedené Pedagogicko-psychologickou poradnou v Litoměřicích bylo provedeno na žádost školní metodičky prevence. Anamnestické údaje třídy poskytl třídní učitel písemně. Dotazníky byly zaměřeny na sebevnímání (hodnocení sebe-sama), vlastnosti (vzájemné hodnocení zúčastněných žáků), pohled na třídu (žáci se vyjadřují k jednotlivým tvrzením), míra pocitů ve třídě (pocit bezpečí, přátelství, spolupráce, důvěra, tolerance). Vyšetření třídy 1. TA bylo uskutečněno v rámci prevence sociálně-patologických jevů, veškeré závěry, doporučení a podrobné výsledky byly poskytnuty třídnímu učiteli při osobní konzultaci. Při celoškolním dotazníkovém šetření Komplexní šetření škola poprvé využila možnosti elektronických formulářů, díky kterým je zadávání odpovědí pro studenty mnohem atraktivní a díky vhodnému výběru otázek vyhodnocení trvá v řádech minut. Během tohoto šetření, které bylo zcela anonymní, jsme se ptali studentů na to, co se jim ve škole líbí/nelíbí, ptali jsme se jich na spokojenost s výukou a prostředím ve škole. Díky anonymitě a možnosti vyplnit dotazník i doma byly odpovědi od studentů velice upřímné a škola se nejčastějšími názory a připomínkami intenzivně zabývala Hodnocení žáků Při hodnocení žáků postupujeme podle klasifikačního řádu. Žáci jsou známkováni. O prospěchu jsou průběžně informováni zákon. zástupci pomocí studijních průkazů nebo žákovských knížek, pomocí internetu a informacemi na dvou informačních dnech, které probíhají v prvním a třetím čtvrtletí školního roku. Jako motivace se využívá i pochval či výchovných opatření. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Plán osobního rozvoje byl zpracován na základě zákonných povinností pracovníků v oblasti BOZP /Zákoník práce / a zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Povinná školení daná zákonnými povinnostmi budou prováděna podle plánu školení zpracovaného pro BOZP a PO firmou Plicková. Termíny pravidelných školení jsou uloženy ve složce BOZP a PO. Za proškolení podle stanoveného harmonogramu zodpovídá pan RNDr. Otakar Prachař. Kvalifikační studium musí absolvovat všichni učitelé, kteří nesplňují předpoklady pro výkon pedagogického pracovníka v oblasti odborné a pedagogické kvalifikace do konce roku Odborná školení - iškola - evidence pedagogických pracovníků - evidence žáků - přehled tříd, prospěch, chování - tisk vysvědčení, výučních listů 17

18 - evidence majetku - výukové programy k jednotlivým všeobecně vzdělávacím nebo odborným předmětům, využití PC - metodická školení k jednotlivým předmětům na základě výběru z nabídky vzdělávacích institucí - odborná školení pro učitele praktického vyučování. - další školení /např. didaktická technika, EU projekty, šikana, aj../ - Microsoft Office Word 2013, Excel 2013, PowerPoint 2013, Outlook 2013, Windows 8 Růstová školení pro zvyšování kvalifikace Plán osobního rozvoje pedagogických pracovníků byl aktualizován. Požadavky učitelů budou projednány v předmětových komisích a předloženy ke schválení vedení školy. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti V letošním školním roce se naši žáci zúčastnili: Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce Školní soutěž SUDOKU, šachy, piškvorky Výtvarné soutěže (Mgr. Marek Rubec) Soutěž kosmetiček v líčení a nail artu (Lenka Tlustá) Vánoční soutěž kadeřníků a kosmetiček (Tuhá, Tlustá) Největší úspěchy: 3. místo v celostátní soutěži soukromých středních škol šachy 1. místo v kadeřnické soutěži Děčínská vlna 2014 Postup truhlářů do celostátní soutěže v praktických dovednostech i teoretických znalostech SUSO Úspěchy v okresních i regionálních soutěžích výtvarných oborů (plakát, fotografování, vlastní práce žáků) Vernisáže a následné výstavy Městský úřad Litoměřice, Čajovna Hora Litoměřice, Okresní muzeum Litoměřice, Divadlo K.H.Máchy v Litoměřicích, Okresní knihovna Litoměřice, Kulturní středisko Řehlovice apod. V ústavu sociálních služeb Na Dómském pahorku jsme zajišťovali kulturní odpoledne spojené s módní přehlídkou a ukázkou módních účesů. Kosmetičky a kadeřnice se také podílely na přípravě modelek na módních přehlídkách. 18

19 Porovnávat výsledky v praktické přípravě lze také na prezentacích škol. Zde lze porovnat praktické dovednosti našich žáků se žáky jiných škol. Do propagace školy se zapojují i aranžéři. Služby pro zákazníky v kadeřnictví (ústavy sociálních služeb, hospic, penziony,aj.) a kosmetice (provozovna, domovy důchodců, aj.), práce aranžérů (výlohy, muzeum apod.) a zakázky truhlářů (vybavení školy, zhotovení dětského hřiště v obci Třebušín) také ukazují na úspěšnost těchto činností. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V tomto školním roce inspekční činnost na škole proběhla v květnu Definitivní závěr po kontrole zjištěných nedostatků v období říjen listopad

20 Základní údaje o hospodaření školy Výnosy celkem: ,-- Kč Náklady celkem: ,-- Kč DOTACE SOUKROMÝM ŠKOLÁM KÚ: ,-- Kč Výnosy celkem: ,00 Kč Náklady celkem: ,-- Kč z toho: platy zaměstnanců: ,- Kč zákonné SP a ZP: ,- Kč provozní náklady: ,- Kč ÚČELOVÉ DOTACE (rómská probl. + inovativní školství) ,-- Kč Výnosy celkem: ,-- Kč Náklady celkem: ,-- Kč z toho: platy zaměstnanců: zákonné SP a ZP: provozní náklady ,- Kč 1 300,- Kč Kč VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST: (školné + služby + ostatní) ,-- Kč Výnosy celkem: z toho: školné vč. dálk. studia : tržby za služby: aktivace materiálu: přijaté úroky a náhrady sponzorské dary ostatní tržby Náklady celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Kč ,-- Kč ,- Kč ,-Kč z toho: platy zaměstnanců: zákonné pojištění: provozní náklady: ,- Kč ,- Kč Kč 20

21 Schváleno: Na zasedání školské rady dne 7. října 2014 Mgr. Ladislav Šrejbr ředitel školy 21

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřice tel.: ,

Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřice tel.: , Jarošova 23, KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Ředitel Střední školy a Mateřské školy, o. p. s, se sídlem, Litoměřice 412 01, stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední odborné učiliště Litovel, Komenského 677 Komenského 677, 784 01 Litovel Identifikátor: 600 017 087 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Adresa: 17. listopadu 1197, 549

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice Identifikátor: 600 011 283 Termín konání inspekce: 6.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary. Ondřejská 56, Karlovy Vary. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary. Ondřejská 56, Karlovy Vary. Identifikátor: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Ondřejská 56, 360 21 Karlovy Vary Identifikátor: 600 009 106 Termín konání inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola ochrany osob a majetku, 542 34 Malé Svatoňovice, 17. listopadu 177, s.r.o. Adresa: 17. listopadu 177, 542

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr.

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr. ICT plán školy 2016 2018 ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž Ředitelka školy:... Mgr. Hana Ginterová Úvod Základní škola Slovan Kroměříž, příspěvková organizace,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Studničkova 260, Jaroměř. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Studničkova 260, Jaroměř. Identifikátor: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 Studničkova 260, 551 01 Jaroměř Identifikátor: 600 012 158 Termín konání inspekce: 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina. ze dne 9. 2.

Pravidla Rady kraje Vysočina pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina. ze dne 9. 2. Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina ze dne 9. 2. 2010 č. 02/10 Strana 1 (celkem 8) Preambule

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace Národní 1, 312 00 Plzeň-Újezd Identifikátor: 600 069 656 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště, Stochov, J. Šípka 187. J. Šípka 187, Stochov. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště, Stochov, J. Šípka 187. J. Šípka 187, Stochov. Identifikátor: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště, Stochov, J. Šípka 187 J. Šípka 187, 273 03 Stochov Identifikátor: 600 007 022 Termín konání inspekce: 4. 5. červen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ

AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ Podmínky ke vzdělávání LIDSKÉ ZDROJE veden přehled o pedagogických a nepedagogických pracovnících kvalifikace učitelů všichni vysokoškolské studium v anglickém jazyce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1088/08-04 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 Adresa: Erbenova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU Praha, září 2012 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Provozní řád je, podle ust. 28 odst. 1, písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

pozorování pohybový režim vhodné prostory pro odpočinek,přípravu a setkávání pedagogů průběžně

pozorování pohybový režim vhodné prostory pro odpočinek,přípravu a setkávání pedagogů průběžně 1.Podmínky ke vzdělávání prostorové podmínky pozorování ve šk.r.2007/08, dále materiální podmínky hygienické a bezpečnostní podmínky pohybový režim vhodné prostory pro odpočinek,přípravu a setkávání pedagogů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice Školní 414, 378 42 Nová Včelnice Identifikátor školy: 600 060 535 Termín konání inspekce: 20.

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-294/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-294/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-294/10-M Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Adresa: Gen. Krátkého 30, 787 01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Středisko praktického vyučování DOMITA, spol. s r. o. Tábor, Stránského Stránského 2291, Tábor

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Středisko praktického vyučování DOMITA, spol. s r. o. Tábor, Stránského Stránského 2291, Tábor Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Středisko praktického vyučování DOMITA, spol. s r. o. Tábor, Stránského 2291 Stránského 2291, 390 50 Tábor Identifikátor zařízení: 600 018 717

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 211/99-11017 Signatura: bm2fs203 Oblastní pracoviště č. 13 Olomouc Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední zemědělská škola, Olomouc, U

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 009 203 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1203/09-S Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Adresa: Načeradec č. 270, 257 08 Načeradec Identifikátor:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1. Adresa: Palackého náměstí 1, Boskovice

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1. Adresa: Palackého náměstí 1, Boskovice Česká republika Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát- oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Adresa: Palackého náměstí 1, 680 11 Boskovice Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov Osecká 315, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 871

Více