Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:"

Transkript

1 Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE

2 SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální, interdisciplinární vědecký přístup... pro vládní politiku zaloţenou na faktech... pro analýzu institucí a vládních politik... pro základní výzkum lidského chování a společnosti Longitudinální (panelový) průzkum osob 50+ a jejich rodin Laboratoř: stejná metodologie, dotazník, panelová data 2

3 Struktura SHARE 16 zemí: 43,000 respondentů Japonsko, Indie, Čína, Korea HRS (USA), ELSA (UK) 3

4 SHARE v České republice Koordinátor : Mannheim University (MEA) Koordinátor v ČR: Národohospodářský ústav AV Od roku 2010: ERIC (Infrastruktura ESFRI) Partner MŠMT Agentura: SC&C 4

5 SHARE Stárnutí evropské populace Změny ve 20. a 21. století Problémy (penzijní a zdravotní systém) vs. šance Individuální a společenský proces odchod do důchodu: ekonomická změna zdraví a zdravotní péče rodina a sociální sítě Interdisciplinární přístup Sledování respondentů v čase (kaţdé 2 roky) 5

6 SHARE v České republice: sběr dat 1. vlna 2006/ domácností s 2840 respondenty 50+ a partner, reprezentativní vzorek 2. vlna 2008/09 SHARELIFE Panel: všichni respondenti z 1. vlny + noví partneři Zaměření na ţivotní historii, perzekuce 3. vlna 2010/11 Panel: všichni respondenti z 1. a 2. vlny + noví partneři Navýšení vzorku na 6,000 respondentů Další 2 vlny do roku 2015 a dále (ERIC) 6

7 Dotazník SHARE 2006/2007 a 2010/2011 Úvodní dotazník Rodina, vzdělání Tělesné zdraví, zdravotní rizika Kognitivní funkce, duševní zdraví Zaměstnání a důchod Fyzické testy Sociální péče Finance, příjmy, majetek Spotřeba Bydlení Aktivity Očekávání 7

8 Dotazník SHARE LIFE 2008/2009 Stav a změny od minulé vlny Ţivotní historie Důleţité události v ţivotě respondenta a jeho rodiny Vliv událostí a politik je většinou dlouhodobý Zdravotní péče, vzdělání, rodina, zaměstnání Exit interview Perzekuce ČR a PL Data o letech 2. světové války a období komunismu Perzekuce respondenta a jeho rodiny 8

9 Výsledky sběru dat 2006/2007 a 2008/2009 Zaměstnanost, odchod do důchodu Čerpání invalidních důchodů Perzekuce 9

10 Zaměstnanost age Věk Zaměstnaní employed v důchodu retired ostatní all other 10

11 Odchod do důchodu Průměrný věk odchodu do důchodu Průměr Medián Česko Itálie Rakousko Polsko Řecko Francie Belgie Německo Španělsko Nizozemí Švédsko Švýcarsko Dánsko

12 Ekonomická aktivita fungujících lidí SE DK DE NL BE FR CH AT IT ES GR PL CZ IL Pracující v důchodu nezaměstnaní invalidní důchodci (50 aţ 64 let) 12

13 Nevyužitá kapacita Pobídky k předčasnému odchodu do důchodu zapříčiňují brzký odchod z pracovního trhu a nevyuţitou kapacitu pracovní síly ČR: 41% fungujících osob ve věku let nepracuje Rakousko 55%, Itálie 48%, Belgie 45% Švýcarsko 18%, Švédsko 21% 13

14 Celkový zdravotní stav Celkový zdravotní stav 100% 90% 80% 14% špatný průměrný dobrý velmi dobrý vynikající 70% 30% 60% 50% 40% 39% 30% 20% 10% 15% 0% 3% Švýcarsko Dánsko Řecko Švédsko Nizozemí Belgie Rakousko Francie Německo Česko Itálie Španělsko Polsko 14

15 Dlouhodobá onemocnění (muži 50+) SE DK DE NL BE FR CH AT IT ES GR CZ PL Total 15

16 Dlouhodobá onemocnění Východní Evropa: Kardiovaskulární (24%), bolesti zad (10%), jiné (30%) 16

17 Hazard Dlouhodobá onemocnění a práce 1.00 CZ 0.80 % Zůstává v práci Věk Rozdíl: v 50: 2,7% v 55: 5,9% v 60: 10,8% v 65: 8,2% 17

18 Dlouhodobá onemocnění a odchod z práce SE DK DE NL BE FR CH AT IT ES GR CZ PL Total x-krát vyšší pravděpodobnost odchodu z pracovního trhu oproti zdravým muţům 18

19 Čerpání invalidních důchodů (věk 50-64) 25% 20% 19.2% 15% 15.6% 11.6% 14.0% 12.3% 10% 6.5% 8.4% 6.2% 8.6% 6.0% 9.0% 5% 1.7% 3.3% 0% SE DK DE NL BE FR CH AT IT ES GR CZ PL Rozdíly: 1. Demografické 2. Současné zdravotní 3. Dlouhodobé ţivotní 3. Dlouhodobé zdravotní 5. Systémové 19

20 Invalidní důchody Demografie (věk, pohlaví, vzdělání) Současný zdravotní stav Subjektivní, limitace, fyzické/psychické, měření Dlouhodobý zdravotní stav Nemoci v dětství, nemoci v dospělosti, pracovní historie Dlouhodobé ţivotní okolnosti Socio-ekonomický status, rodina, kvalita pracovního prostředí Kritéria/Štedrost sociálního systému OECD kritéria, kvalifikace pro ID, štědrost, posuzování 20

21 Čerpání invalidních důchodů (1/0 probit): v celé Evropě Vše Vše full model 14.65% Demografické demo 0.67% Současné zdrav. health 9.13% OECD welfare systémové state 1.68% Dlouhodobé lifecourse zdrav. health 7.22% Dlouhodobé lifecourse ţivotní others 6.51% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Zdraví současné a dlouhodobé = 12.4% (tj. 85 %) 21

22 Simulace pomocí SHARELIFE dat Průměrná data z celé Evropy v kaţdé kategorii Průměrná data vloţena do modelu čerpání ID pro kaţdou zemi odhad čerpání Pokud proměnné v kategorii jsou určující pro rozdíly mezi zeměmi čerpání se v kaţdé zemi změní 22

23 Převedeno na jednotlivé země: Demo a zdraví base Data demo Demo. health Zdraví 25% 20% 15% 10% 5% 0% SE DK DE NL BE FR CH AT IT ES GR CZ PL Kromě PL, CH, a GR současné zdraví nevysvětluje rozdíly čerpání ID mezi zeměmi! 23

24 Převedeno na jednotlivé země: dlouhodobé vlivy 25% Data base Lifecourse Oba dlouhodobé vlivy 20% 15% 10% 5% 0% SE DK DE NL BE FR CH AT IT ES GR CZ PL Dlouhodobé vlivy (zdravotní a ţivotní historie) rozdíly nevysvětluje 24

25 Převedeno na jednotlivé země: průměrně štědrý systém 25% Data base welfare state Simulace 20% 15% 10% 5% 0% SE DK DE NL BE FR CH AT IT ES GR CZ PL Rozdíly: Štědrost systému a posuzovací proces (nikoli zdravotní kritéria) 25

26 SHARELIFE: Perzekuce Jsou historická období, během kterých jsou lidé diskriminováni nebo pronásledováni z politických, náboţenských, třídních, národnostních, rasových důvodů nebo kvůli jejich sexuální orientaci. Lidé také mohou být diskriminováni nebo pronásledováni kvůli původu nebo politickému přesvědčení či náboţenství svých blízkých příbuzných. Důvody Důsledky (osobní, majetkové, pracovní) Vztah k ostatním datům v SHARE 26

27 Perzekuce a ztráta majetku 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Perzekuce Ztráta majetku 0% SE DK DE NL BE FR CH AT IT ES GR CZ PL 27

28 Perzekuce a ztráta majetku: rodáci Perzekuce Ztráta majetku 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Narozeni SE DK v současné DE NL zemi BE FR CH AT IT ES GR CZ PL 28

29 Perzekuce: majetek v Evropě 29

30 Perzekuce: majetek v PL, CZ Polsko Československo 30

31 Perzekuce: druh majetku Podnik Dům Půda/Statek Byt Jmění 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% DE-E CZ PL 31

32 Perzekuce: důvody Politické Původ Náboženské Etnické/Národnostní Jiné 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% DE-E CZ PL 32

33 Perzekuce a pracovní kariéra Ztráta zaměstnání Šikana/Kvalita práce Pracovní postup/odměny Nové místo 50% 40% 30% 20% 10% 0% DE-E CZ PL 33

34 Perzekuce a období těžkostí 70 Období špatného zdraví Období finančních potíží Období hladu x1 x0 y1 w1 w0 y1 z0 z CZ PL Other CZ PL Other 34

35 Perzekuce Život nebyl šťastný Nespokojenost s prac. úspěchy Nespokojenost se životem Zklamání prac. kariérou DE-EAST CZ PL x-krát více pravděpodobné neţ u neperzekvovaných 35

36 Perzekuce: zdravotní následky 4.0 Invalidita Dlouhodobé onemocnění Špatné zdraví 3+ zdravotní symptomy 3+ omezení 4+ symptomy deprese DE-E CZ PL x-krát více pravděpodobné neţ u neperzekvovaných 36

37 Perzekuce: analýza Vliv 2. světové války a komunismu na ţivoty lidí Kvantifikace Zdraví, délka ţivota, rodina, vzdělání, práce, socio-ekonomické postavení, postoje 37

38 SHARE Vlna 2010/ a kaţdé další dva roky Zpravodaj SHARE (kaţdý měsíc) Prezentace 38

39 Analýza dat SHARE Registrace a data zdarma ke staţení Více informací a výsledků + presentace Kontakt 39

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

Výzkum překážek a výzev v oblasti zaměstnávání osob 50+

Výzkum překážek a výzev v oblasti zaměstnávání osob 50+ Nikola Šimandlová Projektová manažerka 1 Alternativa 50+, o.p.s. U Průhonu 1567/A Praha 7 tel:+420 777 564 332, +420 606 601 910 e-mail: nikola.simandlova@alternativaplus.cz Výzkum překážek a výzev v oblasti

Více

DLOUHOVĚKOST - VÝZVY A PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ZDRAVÍ A DLOUHODOBOU PÉČI

DLOUHOVĚKOST - VÝZVY A PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ZDRAVÍ A DLOUHODOBOU PÉČI DLOUHOVĚKOST - VÝZVY A PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ZDRAVÍ A DLOUHODOBOU PÉČI Petr Wija Iva Holmerová Abstract The importance and meaning of health and disability is changing with increasing longevity. Healthy aging,

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.11.2013 COM(2013) 801 final NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 CS CS 1. TRENDY A VÝZVY NA TRHU PRÁCE A VE SPOLEČNOSTI V

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

Finsko. Miriam Kotrusová Jaroslav Kux

Finsko. Miriam Kotrusová Jaroslav Kux Analýza politiky zaměstnanosti členských zemí Evropské unie v závislosti na jejich předsednictví se zřetelem na aktualizaci principů politiky zaměstnanosti České republiky Finsko Miriam Kotrusová Jaroslav

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA Dokument: Návrh Místního akčního plánu 20. ledna 2010 Originál: Česky Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť Obsah 1. Úvod... 3 2. Praha: město s nejstarší

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE POKROK V OBLASTI ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE POKROK V OBLASTI ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.02.11 SEK(11) 193 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE POKROK V OBLASTI ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Stejná

Více

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť Dokument: Návrh Místního akčního plánu Vytvořeno: 20. ledna 2010 Originál: Česky Obsah 1. Úvod...- 2-2. Praha: město

Více

POHLEDY NA ZDRAVOTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POHLEDY NA ZDRAVOTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE POHLEDY NA ZDRAVOTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Pohledy z dané země podávají celkový přehled zdravotní situace v zemi a tam, kde je to možné, také srovnání její pozice ve vztahu k ostatním zemím v regionu.

Více

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Název: Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Realizátoři

Více

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů Analýza českého zdravotnictví 2010 Analýza českého zdravotnictví Lékařský odborový klub svaz českých lékařů V Praze dne 31. 8. 2010 Obsah Shrnutí... 4 Úvod... 5 1. Odměňování lékařů... 7 1.1. Nové výzvy

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU:

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: Global Entrepreneurship Monitor Podnikatelská aktivita v České

Více

International Migration Outlook: SOPEMI 2010. Summary in Czech. Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2010. Přehled v českém jazyce

International Migration Outlook: SOPEMI 2010. Summary in Czech. Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2010. Přehled v českém jazyce International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Summary in Czech Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2010 Přehled v českém jazyce Mezinárodní migrace je nadále jedním z nejdůleţitějších politických

Více

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech 1. Evropská bytová politika Přestože je bytová politika v Evropské unii (EU) ponechána plně v působnosti

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 60 PLUS

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 60 PLUS ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 60 PLUS 1 OBSAH PROJEKTU ÚVOD... 3 SOUČASNÁ SITUACE LIDI 60 PLUS NA TRHU PRÁCE...4 Zaměstnaní...4 Srovnání zaměstnanosti osob nad 60 let věku v rámci EU... 6 Důchodový věk...9 Pracující

Více

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice 06 sobestacnost.qxd 1.9.2010 16:15 Stránka 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Katedrou řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulta humanitních studií Univerzity

Více

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE V ČR Z KOMPARATIVNÍ PERSPEKTIVY Výstupní zpráva z projektu řešení veřejné zakázky: ZVZ 255 Zadavatel studie: MPSV ČR Zpracovatel: Sociologický ústav

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

České školství v mezinárodním srovnání

České školství v mezinárodním srovnání České školství v mezinárodním srovnání Česká republika v indikátorech OECD, resp. v indikátorech publikace Education at a Glance 2014 OECD zveřejňuje 9. 9. 2014 v 11:00 publikaci Education at a Glance,

Více

PROGRAM VÝZKUMU V OBLASTI STÁRNUTÍ PRO 21. STOLETÍ

PROGRAM VÝZKUMU V OBLASTI STÁRNUTÍ PRO 21. STOLETÍ PROGRAM VÝZKUMU V OBLASTI STÁRNUTÍ PRO 21. STOLETÍ SPOLEČNÝ PROJEKT PROGRAMU ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ PRO PROBLEMATIKU STÁRNUTÍ A MEZINÁRODNÍ GERONTOLOGICKÉ ASOCIACE OBSAH ÚVOD 1 STRUKTURA 1 ČÁST 1:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová Stárnutí populace a jeho vliv na cestovní zvyklosti Diplomová práce 2014 Stárnutí populace a jeho vliv na cestovní zvyklosti Diplomová

Více

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Oddělení knihovnicko-informačních

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE PUBLIKACE OECD EDUCATION AT A GLANCE 2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE PUBLIKACE OECD EDUCATION AT A GLANCE 2012 OBSAH: ÚVOD... 5 STRUČNĚ O PUBLIKACI EDUCATION AT A GLANCE... 6 OBSAH PUBLIKACE EDUCATION AT A GLANCE 2011... 8 INVESTICE DO LIDSKÉHO KAPITÁLU, DOVEDNOSTÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRO DALŠÍ KARIÉRU... 9 KAPITOLA A

Více

Předpoklady úspěchu v práci a v životě

Předpoklady úspěchu v práci a v životě Předpoklady úspěchu v práci a v životě Výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC Kolektiv autorů Recenzovali: Doc. Jaroslav Kalous, Ph.D. RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc. Autorský kolektiv: Mgr.

Více

Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008

Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008 ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY INSTITUTE OF HEALTH INFORMATION AND STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008 Duben 2011

Více